ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptember 29-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére"

Átírás

1 8196/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztést készítette: Nagy László vezető főtanácsos Humánpolitikai Főosztály Bujdosó Katalin tanácsos Közgazdasági Főosztály Dr. Kiss Bernadett fogalmazó Közgyűlési, Szervezési és Jogi Főosztály Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi Bizottság Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság Intézményellenőrzési Bizottság Törvényességi véleményezésre megkapta: Dr. Annus Rózsa főosztályvezető Közgyűlési, Szervezési és Jogi Főosztály ( Dr. Ferenczi István ) megyei főjegyző

2 2 Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8196/2006. Előterjesztés A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ, Kaskantyú Alapító Okiratának módosítása A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Intézménye, mint intézményi foglalkoztató részére a szociális foglalkoztatást július 1. napjától határozatlan időre engedélyezte a Bács- Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. Az intézmény szakmai feladatai közé bekerül a szociális foglalkoztatás, melyhez a központi költségvetés szociális foglalkoztatási támogatást nyújt. A tervezett módosítások a határozat-tervezetben félkövér dőlt betűkkel szerepelnek. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat-tervezetben szereplő alapító okiratot fogadja el. Kecskemét, szeptember 5. Szabó Károly

3 3 Határozat-tervezet I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló XXXVIII. Tv ban, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 10 -ban foglaltak alapján a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ elnevezésű költségvetési szerv alapító okiratát július 1-jei hatállyal módosítja és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Szociális intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Harmónia Szenvedélybetegek Otthona Országos Módszertani Központ 2. Székhelye, címe: 6211 Kaskantyú, III.ker.1. (bentlakásos otthon) 3. Telephelye/i/, címe/i/: 6211 Kaskantyú, Hunyadi u. 71. átmeneti otthon 6211 Kaskantyú, Kossuth u. 45. módszertani modellház 4. Működési területe: Bács-Kiskun megye 5. Alapítás időpontja: április Alapítója: Bács-Kiskun Megyei Tanács VB jogutódja: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 7. Felügyeleti szervének neve, címe: Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 6000 Kecskemét, Deák F. tér Fenntartójának neve, címe: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, 6000 Kecskemét, Deák F. tér Az intézmény vezetőjét a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés nevezi ki. 10. Intézmény jogállása jogi személy 11. Az intézmény törzsszáma: Szakágazati számjele:

4 4 13. Alaptevékenysége Szociális ellátás elhelyezéssel (TEÁOR 85.31) Szakfeladat: Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül Nappali szociális ellátás Módszertani szakirányítás feladatai. Férőhelyek száma: 132 fő bentlakásos férőhely: 100 fő nappali ellátás keretében: 22 fő átmeneti ellátás keretében: 10 fő 13/1. Szakmai feladatok: Bentlakásos intézmény 13./1.1. Foglalkoztatható szenvedélybetegek- elsősorban alkoholbetegek -, teljes körű ellátásának biztosítása, napi háromszori főétkezés, ruházattal, textíliával és a tisztálkodáshoz szükséges anyagokkal, eszközökkel való ellátás Egészségügyi alapellátás, belgyógyász, ideg-elme szakorvosi ellátás,valamint szakorvosi ellátáshoz, és kórházi kezeléshez való hozzájárulásról történő gondoskodás Gyógyszerellátás Ápolási segédeszköz, rehabilitációs eszköz, valamint gyógyászati segédeszközzel való ellátás Mentálhigiénés ellátás Foglalkoztatás, készségfejlesztő és képzési célú foglalkoztatás mellett terápiás és fejlesztő felkészítési célú - munkavégzés, szocioterápiás módszerek felhasználásával Nyilvántartásba vett felvételi kérelemmel, beutaló határozattal rendelkező, elhelyezésre várók előgondozása. Nappali ellátás keretében: Munkavégzés lehetőségének szervezése, terápiás célú foglalkoztatás Étkeztetés Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése Hivatalos ügyek intézésének segítése Szabadidős programok szervezése Életvitelre való tanácsadás, életvezetés segítése. Átmeneti ellátás keretében: Munkára szocializálási programok szervezése Egyéni és csoportos személyiségfejlesztő tréningek tartása Szociális kompetencia fejlesztése Teljes szociális rehabilitáció előkészítése.

5 Étkeztetés Textíliával való ellátás Egészségügyi ellátás Önálló életvitel feltételeinek fenntartása Szabadidős programok szervezése. Országos módszertani feladatok ellátása keretében: Korszerű gondozási modellek kidolgozása, bevezetése, értékelő elemzése, publikálása, helyszíni bemutatása, adaptációk segítése Szenvedélybetegek társadalmi helyzetének elemzése, felmérése, egészségügyi-szociális ellátó rendszer közötti koordináció módszereinek kidolgozása Új intézmény tervezett- és megvalósult kialakításához szaktanácsadás, konzultációs, szupervíziós, terepgyakorlati lehetőség biztosítása az intézményben Szolgáltatások nyújtása az igénybe vevők eredményes rehabilitációja érdekében SWOT analízis mellett modellkísérletek kidolgozása, bevezetése, értékelő elemzése, publikálása, helyszíni bemutatása, adaptációk segítése Külföldi modellek adaptációjának segítése és adaptációja Iskolarendszeren kívüli szakképzés, szakmai továbbképzések, rendezvények szervezése Szenvedélybetegek társadalmi elfogadtatása, társadalomba történő visszahelyezése A mindenkori szakmai minisztérium jogszabályalkotó, irányító munkájának segítése Ágazati szervezetfejlesztésben, minőségfejlesztésben való aktív részvétel. Szociális foglalkoztatás keretében Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság véleménye alapján, valamint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében A munka-rehabilitáció célja a szociális intézményünkben ellátott személy munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése, továbbá a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásra való felkészítés A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás célja a szociális intézményünkben ellátott személy számára munkafolyamatok betanítása és foglalkoztatása révén az önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, valamint az ellátott felkészítése védett munka keretében, illetve a nyílt munkaerőpiacon történő önálló munkavégzésre.

6 6 13./2. Kiegészítő tevékenység Szociális foglalkoztatás Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Munkahelyi vendéglátás Munkahelyi étkeztetés (TEÁOR 55.51) Közétkeztetés (TEÁOR ) Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 55.20) Szennyvíz gyűjtése, kezelése (TEÁOR 90.01) Mosás, tisztítás (TEÁOR ) Mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR 01.41) Állattenyésztési tevékenység (TEÁOR 01.42) Helyiségek bérbeadása (TEÁOR 70.20) 13/3. Gazdasági tevékenység: Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása Az intézmény gazdasági szervezetének feladatai: A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátása: - Tervezés - Előirányzat felhasználás - Az intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat módosítás - Üzemeltetés, fenntartás, működtetés - Beruházás, vagyon használata, hasznosítása, - Munkaerő-gazdálkodás - Készpénzkezelés - Könyvvezetés és beszámolási, valamint a FEUVE-i kötelezettség, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok. 13/4. Kisegítő tevékenység: a. mosoda b. gépjármű üzem c. karbantartás d. energia üzem (kazánház) 14. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 15. A szociális intézmény gazdálkodási jogköre: = a gazdálkodás megszervezésének módja: önállóan gazdálkodó = előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Gazdálkodását az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. VII. fejezetének rendelkezései szerint, éves költségvetés alapján folytatja.

7 7 16. A szociális intézmény feladatellátásra szolgáló vagyona, vagyon feletti rendelkezési joga: Korlátozottan forgalomképes tulajdon: Ingatlan Harmónia Szenvedélybetegek Otthona, Kaskantyú, III. ker. 1. Kaskantyú, Hunyadi J. u. 71. Lakóház, udvar Kaskantyú, Kossuth u. 45. Lakóházudvar 53. Tulajdoni lapszám Hrsz. Terület / m m m 2 A költségvetési szerv használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori leltár tartalmazza. Rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához, a vagyonról és a vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja. II. A megyei közgyűlés felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az új alapító okirattal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: Határidő: Intézményvezető hatályba lépést követően azonnal Értesülnek: Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagja; Megyei főjegyző, aljegyző; MKH főosztályai; Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatósága; Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal; Intézményvezető.

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY

SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZOCIONET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szabó János igazgató JÓVÁHAGYTA: Szita Károly polgármester 2011. szeptember 22. Hatályos: 2012.

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 55/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád megyei aljegyző ideiglenes megbízásáról 3 56/2005. (V.26.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár magasabb vezetői beosztású igazgatóhelyettesének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

1. Általános és bevezető szabályok

1. Általános és bevezető szabályok 1 Tartalom 1. Általános és bevezető szabályok 3. old. 2. Az intézmény szervezete 10. old. 2.1 Az intézmény működésének rendje 10. old. 2.2 Szervezeti egységek közti kapcsolattartás módja 12. old. 2.3 Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. december 13. 11. szám H A T Á R O Z A T O K 729/2012. (XII.13.) közgyűlési hat. a 9; 10 és 11-es számú napirendeket zárt ülésen való tárgyalásáról

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben