ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére"

Átírás

1 Ikt. sz.: 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5- i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása Az előterjesztést készítette: Farkasné Péter Ágnes vezető-főtanácsos Humánpolitikai Főosztály Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Oktatási, Kulturális és Egyházügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre megkapta: (Dr. Annus Rózsa) Közgyűlési, Szervezési és Jogi Főosztály (Dr. Ferenczi István) megyei főjegyző

2 2 Bács-Kiskun Megye Alelnöke 7461/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006.május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítása A Közgyűlés mai ülése korábbi napirendjének elfogadásakor jóváhagyta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Közoktatási Intézménye szak- és szakmai szolgáltatásainak bővítését és egyetértett azzal, hogy az iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé váljon. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrehozása az alapító okirat módosításával jár. A módosításokat a mellékletben kiemelten jeleztük. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az alapító okirat módosítását a határozattervezet szerint hagyja jóvá. Kecskemét, április 10. Szabó Károly

3 3 Határozat-tervezet 1. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elfogadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat bajai Közoktatási Intézménye alapító okiratának módosítását tartalmazó előterjesztést, és az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát szeptember 1-től az alábbiak szerint állapítja meg. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Intézmény törzsszáma: Intézmény OM azonosítója: Intézmény alapításának időpontja: Intézmény neve: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Bajai Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, II. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága és Gyermekotthona 4/1. Közoktatási intézmény rövidített neve ( elektronikai felhasználás céljából): BKMÖ EGYMI BAJA 4/2. Az Intézmény rövid neve: BKMÖ Bajai Közoktatási Intézménye és Gyermekotthona 5. Intézmény székhelye, címe: 6500 Baja, Barátság tér Intézmény telephelye/i/, címe/i/: 6500 Baja, Tanya V. ker. 56. (tangazdaság) 6500 Baja, Kölcsey F. u. 86. II/ Baja, Szegedi u. III. körzet 70. (tanműhely) 6500 Baja, Szegedi u. 10. (tanműhely) 6500 Baja, Petőfi-sziget 5. (bérelt kollégium) 6500 Baja, Liszt Ferenc u. 11. (lakásotthon) 6500 Baja, Liszt Ferenc u. 13. (lakásotthon) 6524 Dávod, Csuka út (nyári tábor) 7. Intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény 8. Intézmény intézményegységei: Óvoda Általános Iskola Speciális szakiskola

4 4 Kollégium Gyermekotthon (lakásotthon) Tanulási Képességet Vizsgáló II. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Egységes Pedagógiai Szak és Szakmai Szolgálat 9. Intézmény működési területe: - Gyógypedagógiai nevelés-oktatás területén: Bács-Kiskun megye - Gyermekvédelem területén: Bács-Kiskun megye - Pedagógiai szakszolgáltatás területén: a megyei közoktatási feladatellátási terv 6. sz. melléklete szerint - Pedagógiai szakmai szolgáltatás: igény szerint 10. Intézmény jogállása: jogi személy 11. Intézmény alapítójának neve, címe: Bács-Kiskun Megyei Tanács VB jogutódja Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák F. tér Intézmény fenntartójának neve, címe: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 6000 Kecskemét, Deák F. tér Intézmény felügyeleti szervének neve, címe: Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 6000 Kecskemét, Deák F. tér Alaptevékenysége 14/1. Szakmai alapfeladatok 14/1.1. Kötelezően ellátandó feladatok 14/ Óvoda: Óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés TEÁOR Sajátos nevelési igényű (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos és középsúlyos értelmi fogyatékos, autista) gyermekek óvodai nevelése, 1 összevont óvodai csoportban 14/ Általános iskola: Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása TEÁOR Sajátos nevelési igényű (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos és autista) gyermekek általános iskolai oktatása-nevelése 1-8 évfolyamon. Sajátos nevelési igényű (középsúlyos értelmi fogyatékos és autista) gyermekek oktatása-nevelése önálló, integrált vagy összevont tanulócsoportban, ill. iskolaotthonos formában 14/ Speciális szakiskola: Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai szakmai elméleti és gyakorlati oktatás TEÁOR Sajátos nevelési igényű (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos, tanulásban és értelmileg akadályozott) gyermekek pályaorientációs oktatása a évfolyamon. Sajátos nevelési igényű gyermekek szakmai képzése, szakképesítés megszerzésére történő felkészítés a évfolyamon Középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek integrált szakképzése

5 5 Oktatható szakmák megnevezése OKJ száma 1.Asztalosipari szerelő Fatömegcikk- és eszközgyártó Gyorsétkeztetési eladó Dajka Kőműves Géplakatos Vasszerelő Karosszéria lakatos Házvezető(nő) Szobafestő, mázoló-tapétázó Kerékpárszerelő Varrómunkás Zöldség és fűszernövény termelő Ápolási asszisztens Parkgondozó Faipari gépmunkás / Kollégium TEÁOR Sajátos nevelési igényű (enyhe fokban sérült és középsúlyos értelmi fogyatékos, közösségben is nevelhető autista) óvodás, tanköteles általános iskolás és szakiskolás gyermekek, tanulók diákotthoni ellátása, tartósan, illetve átmenetileg elhelyezett gyermekek ellátása, nevelése. 14/ Különleges gyermekotthon TEÁOR Otthont nyújtó ellátását biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett, sajátos nevelési igényű fiú és lány gyermekeknek különleges gyermekotthoni keretben, külön intézkedés alapján otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy átmeneti, vagy tartós nevelésbe vett gyermekeknek. Utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőttek számára. Az ellátást családi házakban, lakásotthon formában biztosítja 14/ Tanulási Képességet Vizsgáló II. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság TEÁOR Vizsgálja a gyermekek, tanulók tanulási képességeit. Javaslatot tesz a sajátos nevelési igényű gyermekek foglalkoztatásának, nevelésének - oktatásának módjára, helyére az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra. Javaslatot tesz a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan

6 6 akadályozott gyermekek, tanulók egyéni foglalkoztatására, illetve felmentésére egyes tantárgyak értékelése alól. Vizsgálja a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét. Szakvéleményt ad ki az értelmi fogyatékosok otthonába történő felvételhez. 14/ Pedagógiai Szakszolgálat TEÁOR A Bács-Kiskun megye közoktatás fejlesztési tervének felosztása szerint körzetében gyógypedagógiai tanácsadást, korai fejlesztést és gondozást végez. Ellátja a képzési kötelezett gyermekek fejlesztő felkészítését. Ellátja a logopédiai szolgáltatás feladatait. Konduktív pedagógiai ellátást biztosít. Szervezi a gyógytestnevelést. Szervezi az utazó tanári szolgáltatást Segíti a többségi iskolákba járó, integrált nevelésben részesülő SNI tanulók oktatását, képzését, fejlesztését, nevelését. 14/ Pedagógiai szakmai szolgáltatás TEÁOR Szaktanácsadás, mentorálás, melynek feladata az oktatásinevelési módszerek megismertetése és terjesztése, különös tekintettel az SNI tanulók esetében A pedagógusok képzésének, önképzésének segítése és szervezése Hazai és nemzetközi szakmai konferenciák szervezése és kivitelezése Tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgáltatás, amelynek feladata diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával Tanügyigazgatási, közgazdasági, jogi információk stb. közvetítése 14/ Napközi otthoni és tanulószobai ellátás TEÁOR / Iskolai könyvtár működtetése TEÁOR / Diáksport működtetése TEÁOR / Szakiskolai tanulók iskolai tanműhelyi oktatása 14/ Gyermekek, tanulók kulturális, egyéb szabadidős és egészségügyi feladatainak ellátása 14/ Tanulók kedvezményes és nem kedvezményes tankönyvvel való ellátása 14/ Intézmény minőségfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása 14/ Pedagógusok szakvizsgájának, továbbképzésének támogatása 14/ Intézmény szakmai és informatikai fejlesztése 14/ Bejárótanulók gyermekek, tanulók ellátása 14/1.2. Nem kötelezően ellátható, egyéb szakmai feladatok 14/ Felnőttképzés TEÁOR / Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógusképző Főiskolai kar és a Bajai Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás hallgatóinak iskolai és gyakorlóhelye TEÁOR / Szakmai konferenciák szervezése TEÁOR / Szakmai pályázatok elkészítése és kivitelezése 14/2. Kiegészítő tevékenység 14/2.1. Intézményi étkeztetés TEÁOR 55.51

7 7 14/2.2. Munkahelyi étkeztetés TEÁOR /2.3. Szálláshelyek hasznosítása TEÁOR /2.4. Helységek bérbeadása TEÁOR /2.5. Gépjárművek bérbeadása TEÁOR /2.6. Gépek és egyéb felszerelések bérbeadása TEÁOR /2.7. Bérmosás TEÁOR /2.8. Állami feladatok ellátása során létrehozott áru és készletértékesítés: 14/2.9. Zöldségtermék értékesítés VTSZ /2.10. Virágtermék értékesítés VTSZ /2.11. Faipari termékértékesítés VTSZ /2.12. Lakatosipari termékértékesítés VTSZ /2.13. Állami feladatok ellátása során végzett szolgáltatás 14/2.14. Egyéb mezőgazdasági szolgáltatás TEÁOR /2.15. Épületasztalos-ipari termék gyártása TEÁOR /2.16. Fatömegcikk gyártása TEÁOR /2.17. Ruházati cikk javítása, átalakítása TEÁOR /2.18. Egyéb ruházat gyártása TEÁOR /2.19. Lakatos bérmunka TEÁOR /2.20. Festés TEÁOR /2.21. Kőműves munka TEÁOR /2.22. Betonozás TEÁOR /2.23. Szitanyomás TEÁOR /2.24. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások 14/3. Gazdasági tevékenység Az intézmény gazdasági feladatai: - Tervezés, - Az előirányzat-felhasználás, - A intézmény hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítás, - Az üzemeltetés, fenntartás, működtetés, - Beruházás, a vagyon használata, hasznosítása, - A munkaerő-gazdálkodás, - A készpénzkezelés, - A könyvvezetés és a beszámolási, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok ellátása. - A részben önállóan gazdálkodó, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező Csillagvizsgáló Intézet gazdasági szervezeti feladatainak ellátása - Egyéb, nem szakmai pályázatok készítése és kivitelezése - Pályázatok pénzügyi elszámolása - Intézmény alapítványainak, egyesületének adminisztrációs teendői ellátása 14/4. Kisegítő tevékenység 14/4.1. Gépjármű üzemeltetés, hasznosítás 14/4.2. Mosodai üzem TEÁOR /4.3. Takarítási tevékenység TEÁOR /4.4. Karbantartó műhely üzemeltetése

8 8 14/4.5. Energiagazdálkodás, kazánüzemeltetés 15. Szakfeladatai: fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása pedagógiai szakszolgálat pedagógiai szakmai szolgáltatás diáksport napközi otthoni és tanulószobai ellátás diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás intézményi vagyon működtetése oktatási célok és egyéb feladatok (könyvtár) óvodai intézményi közétkeztetés iskolai intézményi közétkeztetés kollégiumi intézményi közétkeztetés munkahelyi vendéglátás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai közoktatási intézményben végzett kiegészítő tevékenység 16. Intézmény vállalkozási tevékenysége: nincs 17. Intézmény munkarendje: nappali Hétköznap szorgalmi időszakban: óráig Óvoda Általános Iskola Speciális szakiskola Tanulási Képességet Vizsgáló II. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Pedagógiai Szak és szakmai szolgálat : előre egyeztetett időpontban Kollégium: szorgalmi időben ( vasárnap is ) 0 24óráig Gyermekotthon (lakásotthon) : folyamatosan Gazdasági szervezet intézményüzemeltetésében szerepet játszó egységei folyamatosan Gazdasági szervezet ügyvitelt ellátó egysége: Intézmény által felvehető maximális gyermek/tanuló létszám: Óvoda: 15 fő (enyhefokban sérült értelmi fogyatékos) 8 fő (középsúlyos értelmi fogyatékos) Általános iskola: 280 fő (enyhefokban sérült és középsúlyos értelmi fogyatékos) Speciális szakiskola: 312 fő Kollégium: 234 fő

9 9 Ebből székhelyen: Telephelyen: Gyermekotthon: 174 fő 60 fő 16 fő 19. Intézmény évfolyamainak száma: Óvoda 1 összevont csioport Általános iskola 1-8. évfolyam Speciális Szakiskola évfolyam évfolyam (szakképző évfolyamok) 20. Intézmény vezetője kinevezési rendje: Vezetőjét a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés bízza meg pályázat alapján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. Rendelet 5. -ában foglaltak szerint 21. Közoktatási intézmény gazdálkodási jogköre: 21/1. Gazdálkodás megszervezésének módja: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 21/2. Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság: Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv 22. Közoktatási intézmény feladatellátásra szolgáló vagyona, vagyon feletti rendelkezési joga: 22/1. Vagyona: A feladat ellátására szolgáló ingatlan: Cím hrsz. terület m Baja, Barátság tér Baja, Tanya V. ker. 56. (tangazdaság) Baja, Tanya V. ker. 56. (tanműhely) 8094/ Baja, Kölcsey F. u. 86. II/4 974/55/A/ Baja, Szegedi u. III. körzet 70. (tanműhely) 0292/ Baja, Szegedi u. 10. (tanműhely, használat) Baja, Liszt Ferenc u. 13. (lakásotthon) 2768/ Baja, Liszt Ferenc u. 15. (lakásotthon) 2768/ Dávod, Csuka út (zártkert) 1623/ Dávod, Csuka út (zártkert) 1623/ Dávod, Csuka út (zártkert) 1623/ Baja, Petőfi-sziget 5. (bérelt kollégium) A költségvetési szerv használatában lévő összes vagyon értékét a számviteli nyilvántartások alapján elkészített mindenkori éves mérleg, a vagyoni állapotot a mindenkori leltár tartalmazza. 22/2. A vagyon feletti rendelkezési joga:

10 10 A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó önkormányzat mindenkori vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően használhatja, hasznosíthatja. 2. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés utasítja az intézmény igazgatóját, hogy az alapító okirat módosításával összefüggő kötelezettségének tegyen eleget. Felelős: Határidő: intézmény igazgatója szeptember 1-ig Értesülnek: Megyei Közgyűlés tisztségviselői, Megyei közgyűlés tagjai, Főjegyző, Aljegyző, Megyei Közgyűlés Hivatala főosztályvezetői, osztályvezetői Intézményvezető, Megyei Államkincstár

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KŐSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 1. A közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Tatabánya 2008 Tartalom I. BEVEZETÉS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

M U N K A T E R VE 2009.

M U N K A T E R VE 2009. Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, 2007. Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3. Tel.:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Azonosítószám: 00-01-02 Változat: 2 Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Magyar angol

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 33/2012. (VI. 13.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 5. szám 2009. november 6. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS R E N

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat 132/2007. (III. 29.) Kgy. sz. határozat I. A Közgylés a Simon István utcai Általános Iskola, a Teleki Blanka Szakképz Iskola, valamint az Oladi Mveldési Központ jogutódjaként 2007. augusztus 1. napjával

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben