István európai pénze

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "István európai pénze"

Átírás

1 A történelem kezdeti időszakában minden nép különböző, általa értékesnek tartott tárgyakat használt pénz gyanánt. Kezdetben termékcsere volt, pénz nem. Egyes népek papagájtollat, fogat vagy éppen teatéglát használtak erre a célra. A magyar történelemben a prémek számítottak az első értékmérőnek és így fizetőeszköznek idézi fel kérdésünkre a magyar pénz eredetét Garami Erika, a Pénztörténet című könyv szerzője. A honfoglalást követő első évszázadban a kalandozások során ismerkedtek meg a nyugati vert pénzzel, amit hadizsákmányként, vagy éppen a béke fejében kaptak. Ezt ekkor még nem fizetésre, hanem ékszerként, díszként használták, egyebek mellett a lószerszámokat díszítették az érmékkel. Emellett egyfajta kincsképző szerepe is volt, erre utal, hogy a régészek sírokban is találtak pénzeket. Az országba bekerültek arab és bizánci pénzek, dirhemek és arany solidusok is. István európai pénze A magyarországi vert pénz megjelenése István király uralkodásának idejére tehető, azonban az általa bevezetett dénár nem magyar volt, hanem európai. Nagy Károly 780 körüli pénzreformja nyomán jelent meg az ezüstből vert dénár a nevét a római kori denároktól kölcsönözték, amelynek nyomán újra elterjedt Európában a Római Birodalom bukása után visszaszorult pénzhasználat. Az első pénzünk, István európai dénárja (forrás: numismatics.hu) Az istváni államalapítás idején ezt a legelső pénz előképének tekinthető regensburgi dénárt kezdték verni hazánkban is. A váltópénze az obulus volt, amiből kettő ért egy dénárt. A dénárt, amely tulajdonképpen az első közös európai pénznek is mondható, egészen a 18. századig verték Magyarországon, de a pénzforgalomban betöltött szerepe változó volt. Károly Róbert idején szűnt meg a vezető szerepe.

2 Ekkor a legfontosabb pénzünkké az Európa-szerte híres körmöci aranyak váltak. Bár Károly Róbert nagyobb értékű ezüstpénzt is készíttetett ennek a neve garas lett, és szintén voltak francia, angol és itáliai megfelelői, azt nem verték folyamatosan. Így a hosszú távon is értékálló pénzt az aranyból vert érme jelentette. A körmöcbányai verdében előállított pénzt itáliai mintára vezette be Róbert Károly, a neve fiorino d'oro vagyis firenzei arany volt, ezt magyarosítottuk forintra. A magyar pénz erejét az adta, hogy az 1300-as években Európa aranytermelésének mintegy négyötöde Magyarországról származott. Kuglert aranyforintért Az aranyforintnak hatszáz évig kiemelkedő szerepe volt a magyar gazdaságban, mondja Garami Erika. Amikor már nem a forint volt a vezető címlet, akkor is megmaradt számítási pénzként. Ékes példája ennek József Attila verstöredéke, a Kedves Jocó!, amiben azt írja: öt forintér kuglert venni, holott a vers keletkezésének az időpontjában, az 1910-es években a törvényes fizetőeszköz a korona volt. A korona, ami már csak fillért ért (forrás: bankjegy.szabadsagharcos.org) A török megszállás alatt három részre osztott országban többféle pénz is volt: Erdélyben tallérok és dukátok, valamint kisebb címletek készültek, míg a királyi Magyarországon a legfontosabb pénznek számító tallért bécsi rendszer szerint verték. A birodalmi pénzek alternatívájaként a Rákóczi-féle és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején is születtek saját pénzek. Mindkét időszakban saját pénzkibocsátás volt, ám ez nem jelentette a pénzrendszer reformját, hiszen mindkétszer érvényben maradtak a Habsburg-kibocsátások is.

3 Rákóczi poltúráinak (amit a köznyelvben libertásnak neveztek), valamint a Kossuthbankóknak a névértékei is megegyeztek a birodalmi címletekkel. Rákóczi libertása, ami igazából poltúra volt (forrás: numismatics.hu) Sem Rákóczi, sem Kossuth pénzei nem élték túl a szabadságharcot, sőt előbbieket 1708-tól már nem verték tovább. Az értékvesztés oka utóbbi esetben az volt, hogy nem volt valós fedezetük. Köztudott ugyanis: azt, hogy háború van, onnan lehet tudni, hogy eltűnik a nemesfém, majd azt követően nem sokkal a színesfém is, és csak a papír marad. Ez történt Kossuth pénzügyminisztersége idején is. Ő először egyezkedett Béccsel, de miután nem született megállapodás, nemesfém híján papírból nyomott 1 és 2 forintosokat. Ezeknek a formálisan a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank által kiadott bankjegyeknek még volt fedezetük, az 1848 szeptembere után kiadott államjegyeknek már nem. Többnyelvű pénzek 1857-től az osztrák értékű forint österreichische Währung volt a fizetőeszköz, ezt váltotta 1892-ben a monarchia közös pénze, a korona, német nevén Krone. Ekkor már több mint száz éve nemcsak pénzérméket, hanem bankjegyeket is használtak ben vezettek be először Európában értékpapír jellegű jegyet, ami a bankjegy előfutárának nevezhető.

4 Kossuth fedezet nélküli 10 forintosa (forrás: bankjegy.szabadsagharcos.org) A legrégibb, Magyarországon is törvényes fizetőeszközként használt, bár német nyelvű bankjegy egy 1762-ben nyomott pénz ez volt az első közép-európai bankjegy, formálisan a Wiener Stadtbank adta ki, de mögötte az uralkodó, Mária Terézia állt, míg az első magyar nyelven nyomott bankjegy a Kossuth-bankó volt. A Habsburg birodalomban voltak olyan kibocsátások is, amikor egy-egy pénzre a birodalom több nyelvén is rányomták a legfontosabb információkat. Trianon elvette a koronát A koronát a trianoni békeszerződés miatt kellett lecserélnünk, az írta ugyanis elő, hogy a monarchia közös pénzét nem vihetjük tovább (és elveszítettük az ország egyetlen pénzverdéjét, a körmöcbányait). Akkor több ötlet is felmerült, hogy mi legyen az új pénz neve. A történelemből ismert változatok közül a libertás, a turul és a máriás került elő. Végül egy hangutánzó szó nyert, és mivel az ezüstpénz pengett miközben az arany cseng, a rézpénz kong, az új pénz neve a pengő lett. A korona lecserélése nagyon elhúzódott, a háború 1918-ban ért véget, a békeszerződést 1920 nyarán írták alá, de csak 1926-ben váltotta fel az új pénz. Az átmeneti időszakot erőteljes infláció jellemezte, a német birodalmi márka romlása után ez volt a második legnagyobb a világon egészen 1946-ig, amikor a pengő hiperinflációja döntött világrekordot.

5 A hiperinfláció lánya (forrás: bankjegy.szabadsagharcos.org) Amikor éppen ezért le kellett cserélni a pengőt, sok más lehetőség mellett ismét felmerült lehetséges névként a korona de mivel még érvényben volt a békeszerződés, ezt nyomban el is vetették, valamint a jól csengő, de nem magyar eredetű tallér elnevezés is. Végül azonban a Károly Róbert nevéhez kötődő, első értékálló magyar pénz nevét választva döntöttek a forint mellett amelyet mostani tudásunk szerint még legalább 5-6 évig biztosan használni fogunk. A közös európai valuta már szinte õsrégi gondolat, és mindig más ideológiát találtak ki a bevezetésére. Már Nagy Sándor, Napóleon, és Hitler fejében is megfordult az egységes pénz gondolata, természetesen világuralmi (de legalábbis Európa-uralmi) terveikkel összhangban. Konkrétan az Euró történetének kezdete talán az 1960-as évek végére datálható, amikor a Werner Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a Közösség addig elért integrációs eredményeinek megtartása érdekében a tagállamoknak egységesíteniük kell a gazdasági és pénzügyi rendszerüket, létrehozva az európai gazdasági és monetáris uniót (EGMU). Ez a terv közel 20 év múlva került újra napirendre úgy, hogy Jacques Delors, aki között az Európai Bizottság elnöke volt meggyőzte a tagállamok vezetőit egy európai közös piac felállításának szükségességéről. Természetesen a javaslat heves vitát kavart, és a különböző tagállamokban nemcsak a lakosság, de a gazdaság szereplői, a nacionalista hívek, a gazdaságkutatók és napestig sorolhatnám, hogy még kiknek a köreiben egymásnak homlokegyenest eltérő nézeteik voltak a közös pénz bevezetésének hasznosságáról. Pedig a közös valuta szükségessége, az európai gazdaságot az USA-éhoz, vagy akár a Japán gazdasághoz mérve, megkérdőjelezhetetlen volt. Ezt belátva Jacques Delors 1988-ban megkapta a megbízást, hogy dolgozzon ki egy javaslatot a belső piac megerősítését célzó közös valuta bevezetésének lehetőségeire. Ezt a kidolgozott javaslatot 1991-ben az Európai

6 Tanács elfogadta, és a Bizottság a bevezetés következményeképpen a tagállamok reálteljesítményének 4,5%-os növekedését prognosztizálta. A közös valuta bevezetésének jogszabályi kereteit a Maastrichti Szerzõdés ratifikálása teremtette meg. (Mellesleg ez a szerződés ahogy mondani szokták feltette a térképre Maastrichtot, hiszen nap, mint nap hallani róla, és az Euró kapcsán rengetegszer meg kell említenem majd nekem is) A bevezetés technikai összefüggései már egy külön fejezetet érdemelnek. Az euró az európai egységes valuta jelenleg az Európai Unió 18 tagállamában hivatalos fizetőeszköz. Ezen országok összessége az euróövezet. Az euró 1999-es bevezetése nagy előrelépést jelentett az európai integráció során, s ez az egyik legnagyobb sikere is: mintegy 333 millió uniós polgár használja saját fizetőeszközként, és élvezi előnyeit. Minél több országban válik hivatalos valutává az euró, a használatában rejlő lehetőségeket annál jobban ki lehet aknázni. Amikor január 1-jén az euró elindult, 11 tagállamban lett az új hivatalos pénznem. A nemzeti valutákat amilyen a német márka és a francia frank két szakaszban váltotta fel. Először virtuális valutaként vezették be készpénzmentes fizetésekre és számviteli célokra, miközben a készpénzes fizetésekre továbbra is a régi valutákat használták, és azokat az euró "alegységeinek" tekintették. Ezt követően fizikai formát öltve, bankjegyekként és érmékként, január 1-jén jelent meg. Az euró nem minden EU-tagállamban hivatalos pénznem. Két ország (Dánia és az Egyesült Királyság) a Szerződésben kimaradási záradékról állapodott meg, amely mentesít a részvétel alól, míg a többiek (a legtöbb újonnan csatlakozott tagállam és Svédország) még nem felelnek meg az egységes valuta bevezetéséhez szükséges feltételeknek. Mihelyt teljesítették a követelményeket, nemzeti valutájukat euróra fogják cserélni. MELY ORSZÁGOK FOGADTÁK EL AZ EURÓT ÉS MIKOR? 1999 Belgium, Németország, Írország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália és Finnország 2001 Görögország 2007 Szlovénia 2008 Ciprus, Málta 2009 Szlovákia 2011 Észtország

7 2014 Lettország Az euró és a Gazdasági és Monetáris Unió Az összes EU-tagállam részét képezi a Gazdasági és Monetáris Uniónak (GMU), amely az egységes piacon alapuló gazdasági integráció előrehaladott szakaszaként írható le. Magában foglalja a gazdasági és költségvetési politika szoros összehangolását és a szükséges feltételeket teljesítő országok esetében az egységes monetáris politikát és az egységes valutát az eurót. A gazdasági és monetáris integráció az Unió története során folyamatosan fejlődött. Amikor az EU-t 1957-ben megalapították, a tagállamok arra összpontosítottak, hogy közös piacot építsenek ki. Idővel azonban világossá vált, hogy a belső piac fejlődéséhez és további kibontakozásához szorosabb gazdasági és monetáris együttműködésre van szükség. A GMUt és az egységes valutát, mint célkitűzéseket azonban az Európai Unió létrehozásáról szóló 1992-es Maastrichti Szerződésig nem szentesítették. A szerződésben foglalt vonatkozó szabályok kimondják, hogy melyek a GMU célkitűzései, ki miért felel és mely feltételeket kell a tagállamoknak teljesíteniük ahhoz, hogy az eurót bevezethessék. Ezeket a feltételeket konvergenciakritériumoknak (vagy maastrichti kritériumoknak ) nevezzük. A konvergenciakritériumok az alacsony és stabil inflációra, az árfolyam-stabilitásra és az egészséges államháztartásra vonatkoznak. Ki irányítja? Amikor az euró létrejött, a monetáris politika az erre a célra létrehozott, független Európai Központi Bank (EKB) és az eurót alkalmazó tagállamok nemzeti jegybankjainak felelőssége lett. Ezek együtt alkotják az eurórendszert. A fiskális politika (az adózás és a kiadások) a nemzeti kormányok kezében maradt, a tagállamok azonban vállalták, hogy a stabilitási és növekedési paktumban foglalt államháztartással kapcsolatos, közösen egyeztetett szabályokat betartják. Teljes körűen felelnek saját struktúrapolitikájukért is (munkaerő, nyugdíj és tőkepiacok), ugyanakkor beleegyeznek, hogy a stabilitás, a növekedés és a foglalkoztatás közös céljainak elérése érdekében ezeket a többi nemzettel összehangolják. Ki használja? Az eurót 18 euróövezeti országban 333 millió ember használja. Egy sor más országban is lehet euróval fizetni, akár hivatalos fizetőeszközként, akár gyakorlati célokból, például az EU szomszédos országai esetében vagy a hajdani gyarmatokon.

8 Nem meglepő hát, hogy az euró rövid idő alatt a dollár után a második legfontosabb nemzetközi valutává vált, bizonyos vonatkozásokban (pl. a forgalomban lévő készpénz értéke szerint) pedig még meg is előzte azt. Miért van rá szükségünk? Az utazás megkönnyítésén túl az egységes valuta gazdasági és politikai téren is fontos szerepet játszik. Az irányítására szolgáló keretrendszernek köszönhetően az euró olyan stabil valuta, mely az infláció és a kamatlábak alacsonyan tartását és az államháztartás egészséges működését biztosítja. Magától értetődő, hogy az egységes pénznem részét képezi az egységes piac működésének, még hatékonyabbá téve azt. Az egységes valuta használata megnöveli az árak átláthatóságát, kiküszöböli a devizaátváltási költségeket, megolajozza az európai gazdaság kerekeit, megkönnyíti a nemzetközi kereskedelmet, és az EU hatékonyabban hallathatja véleményét a világban. Az euróövezet mérete és ereje jobb védelmet biztosít olyan külső gazdasági sokkhatásokkal szemben is, amilyen a váratlan olajár-emelkedés vagy a devizapiacok zavarai. Végül, de nem utolsósorban, az euró az EU polgárai számára az európai identitás kézzelfogható szimbóluma. E jelképre az európaiak egyre büszkébbek lehetnek, mivel az euró-övezet bővül, és ezáltal az euró-használatban rejlő előnyök a meglévő és jövőbeni tagok számára megsokszorozódnak majd. Az euró bankjegyek Ellentétben az érmékkel, az azonos névértékű bankjegyek azonos kivitelezésűek: méretük, színük, anyaguk, nyomásuk címletenként megegyezik. A bankjegyeken nincs nemzeti oldal, így csak a sorszámban elhelyezett országazonosító betűkód révén azonosítható a kiadó állam. Nyolc euró bankjegy címlet van forgalomban, úgymint 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Megjegyzendő, az öt eurósból kiadtak egy újabbat ami szintén szürke és a méretük is azonos a régivel. Jelenleg mind kettő forgalomban van. Valamint bemutatták az új tízest is, ami még nincs forgalomban.

9 Színek és méretek bankjegyek A címletek más és más színűek, ez segít a felhasználóknak abban, hogy jól meg tudják különböztetni egymástól őket. Ugyan így a méretek is eltérőek, minél nagyobb a címlet értéke annál nagyobb a bankjegy mérete.

10 bankjegyek színe

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta

Európai Bizottság. Az egységes Európa közös valutája. 1957 óta Európai Bizottság Az egységes Európa közös valutája 1957 óta Az egységes Európa közös valutája Az egységes Európa közös valutája TARTALOM Mit jelent a gazdasági és monetáris unió?... 1 A gazdasági és monetáris

Részletesebben

Az árstabilitás- Miért fontos számodra is? Kézikönyv tanároknak

Az árstabilitás- Miért fontos számodra is? Kézikönyv tanároknak Az árstabilitás- Miért fontos számodra is? Kézikönyv tanároknak Európai Központi Bank (2007) Cím Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt am Main Németország Postacím Postfach 16 03 19 60066 Frankfurt am Main

Részletesebben

Európai Központi BanK. Központi BanKoK Európai

Európai Központi BanK. Központi BanKoK Európai Európai Központi BanK EurorEndszEr Központi BanKoK Európai rendszere TARTALOM 2 Az Európai Központi Bank elnökének előszava 3 1. A Gazdasági és Monetáris Unióhoz vezető út 1.1 Az európai integráció 4 1.2

Részletesebben

Új pénz született: az euró

Új pénz született: az euró Új pénz született: az euró Bevezetés 2 A Gazdasági és Monetáris Unió 6 Gyakorlati tudnivalók az euró bevezetésérõl 12 Az euró útja a pénzverdéktõl a háztartásokig 17 Felkészülni, vigyázz, rajt: felemás

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. levelező tagozat. Nemzetközi Menedzsment Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. levelező tagozat. Nemzetközi Menedzsment Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK levelező tagozat Nemzetközi Menedzsment Szakirány CIPRUS CSATLAKOZÁSA A GAZDASÁGI ÉS MONETÁRIS

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

A Z Á R S TA B I L I TÁ S M I É R T F O N T O S Ö N N E K I S?

A Z Á R S TA B I L I TÁ S M I É R T F O N T O S Ö N N E K I S? A Z Á R S TA B I L I TÁ S M I É R T F O N T O S Ö N N E K I S? TarTalomjegyzék 1 2 3 4 5 Előszó 5 Az árstabilitás Miért fontos Önnek is? 6 Összefoglalás 6 2 2. fejezet A pénz Rövid történeti áttekintés

Részletesebben

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók . FEJEZET Rácz Péter Európai Uniós ismeretek Bevezetés: Miért jött létre az Európai Unió? A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók fejében, mégis csak a második

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010

EKF-GTK Gazdálkodás és menedzsment Záróvizsgatételek 2010 1. A főbb makrogazdasági mutatók. Új típusú fenntarthatósági makromutatók (ISEW, GPI). A nemzetgazdasági teljesítmények statisztikai számbavételének problémái. A mutatók aktuális adatai. A magyar gazdaság

Részletesebben

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április. Vida Krisztina

MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április. Vida Krisztina MTA Világgazdasági Kutatóintézet Kihívások138. szám, 2001. április Vida Krisztina AZ EU 2000-ES KORMÁNYKÖZI KONFERENCIÁJA ÉS A NIZZAI SZERZŐDÉS 1. A korábbi kormányközi konferenciák A kormányközi konferencia

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósul meg. Fehér István Katonáné Kovács Judit Szűcs István AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE - EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK -

Részletesebben

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI

AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Nemzetközi gazdálkodás szak Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány AZ ERM II MŰKÖDÉSE ÉS TAPASZTALATAI Készítette: Szakács Zsófia Budapest,

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

AZ EURO KÉSZPÉNZKÉNT TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSE. Farkasházy Attila. Budapest, 2001.

AZ EURO KÉSZPÉNZKÉNT TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSE. Farkasházy Attila. Budapest, 2001. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia Vállalkozásszervező közgazdász szak Nappali tagozat AZ EURO KÉSZPÉNZKÉNT TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSE Budapest, 2001.

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat EU- kapcsolatok szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat EU- kapcsolatok szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat EU- kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK MONETÁRIS POLITIKÁJÁNAK ELEMZÉSE Készítette: Vaszkó Tímea

Részletesebben

Gazdasági válság az Európai Unióban. Economic crisis in the European Union

Gazdasági válság az Európai Unióban. Economic crisis in the European Union Gazdasági válság az Európai Unióban Economic crisis in the European Union Hungler Adrienn Kézirat lezárva: 2012. november 1. Tartalomjegyzék Bevezetés...1 1.Válságtörténet, válságelmélet...2 1.1. Gazdasági

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra

A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra EURÓPAI UNIÓ Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. szeptember (800 818. o.) MARJÁN ATTILA A monetáris unió hatása az európai tõkepiacokra Az euró bevezetése lökést adott az európai tõkepiacok növekedéséhez

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl

A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. szeptember (810 831. o.) ORBÁN GÁBOR SZAPÁRY GYÖRGY A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögébõl A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az új tagállamok

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK

AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK AZ EGYSÉGES BELSŐ PIAC FEJLŐDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ÉS KIHÍVÁSAI 2004 TAVASZÁN NÉHÁNY MAGYAR KÖVETKEZTETÉSSEL Készítette: Rácz Margit A tanulmány a MEH MTA megállapodás alapján, A gazdasági versenyképesség

Részletesebben

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek

ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Európajogi alapismeretek Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2011 1 Tartalomjegyzék 1. Az európai egység gondolatának eszmetörténeti előzményei... 4 > görög városállamok...

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások

Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. szeptember (759 774. o.) Benczes István Az európai gazdasági kormányzás előtt álló kihívások A hármas tagadás lehetetlensége Az európai gazdasági integráció folyamata

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: Dr. Bod Péter Ákos Dr. Bende-Szabó Gábor

Részletesebben