Hadházy Ágnes Kalmár Ildikó Póti Viktória Bíró Adrienn Forrai Erzsébet KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hadházy Ágnes Kalmár Ildikó Póti Viktória Bíró Adrienn Forrai Erzsébet KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS"

Átírás

1 Hadházy Ágnes Kalmár Ildikó Póti Viktória Bíró Adrienn Forrai Erzsébet KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS

2

3 Hadházy Ágnes Kalmár Ildikó Póti Viktória Bíró Adrienn Forrai Erzsébet KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS YG YEREKESÉLY KÖZHASZNÚ EG ESÜLET»GYERE«Budapest, 2012

4

5 5 Tartalom BEVEZETÉS Előzmények A Szécsényi Gyerekesély Program, alkalmazási kísérlet A TÁMOP célkitűzései A TÁMOP főbb történései A TÁMOP program struktúrája Gyerekesély Stratégia és Bizottság Szükségletfelmérés Szakmaközi hálózatok Szolgáltatás hozzáférésének biztosítása Részvétel képzéseken Előírt szolgáltatások Közösségi ház kialakítása, működtetése, programjának biztosítása Választható elemek A kistérségek kiválasztása Komplex kistérségi gyerekesély program készítésének támogatása A főbb tevékenységek és a létrejött struktúra A program elfogadtatása; közösségi bevonás A kistérségi bevonás szükségessége A Többcélú Kistérségi Társulás (TKT) A kistérségi bevonás célcsoportjai A támogató és gátló célcsoporti nézetek jellemzői A kistérségi bevonás konkrét folyamata, módszere Az MTA GYEP munkatársai és a helyi szereplők kapcsolata A kistérségi bevonás belső és külső humánerőforrásának jellemzői A kistérségi bevonás nehézségei: külső hatások, belső konfliktusok A kistérségi bevonás eredménye, hatása A képzések A kistérségi tükrök A monitoring rendszer Lezárás....41

6

7 BEVEZETÉS A gyerekesély programok kistérségi kiterjesztése összetett folyamat, melynek során a Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia (NS) követelményeit a leghátrányosabb helyzetű kistérségek mint lokális szereplők valósítják meg. Ehhez kapcsolódik egy támogatási rendszer a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében és egy minta is, a Szécsényi Gyerekesély Program (SzGyEP). Ez utóbbit a Magyar Tudományos Akadémia által befogadott, 2005-ben megalakult Gyerekszegénység Elleni Programiroda (GYEP) dolgozta ki, alakította, követte szakértői és kutatói közreműködésével. A TÁMOP pályázati rendszerbe helyezett kistérségi kiterjesztés során a Szécsényi Gyerekesély Program tapasztalatai szolgáltatták azokat a módszereket, amelyek megvalósításával a kistérségek képessé válhatnak a Nemzeti Stratégiához kapcsolódó hosszútávú helyi koncepció, célorientált struktúra és feladatsor kialakítására, szemléletváltásra. Ezen időszak végeztével mérhető módon csökken az adott kistérségben a mélyszegénységben élő családok, gyerekek száma a beavatkozási területeken végrehajtott fejlesztések eredményeképpen. Tehát olyan, akár több évtizeden át tartó, koherens társadalomfejlesztési koncepció mentén működtetett döntés-sorozat és tervezés létrejöttét támogató program kerül megvalósításra, amely az adott területi egység minden gyerekekre, családokra hatással bíró intézményének, döntéshozó testületének cselekvését egybehangolja, koordinálja, a cél megvalósításának irányában tartja. A megvalósítást 2006 nyara (a szécsényi alkalmazási kísérlet indulása) és 2011 nyara között a GYEP koordinálta szakmailag és a TÁMOP pályázati rendszerében finanszírozta. Egy összetett konstrukció jött létre, melynek keretében a Szécsényi Gyerekesély Program beavatkozási területein kidolgozott és elindított intézmények (pl. Gyerekbizottság, szakmaközi bizottság), szolgáltatások (pl. nyári napközi) és más folyamatos vagy időszakos programok, szemléletformáló módszerek mintaként szolgáltak egy kistérségi gyerekesély programhoz. A program megvalósítására a leghátrányosabb helyzetű kistérségek vállalkozhattak, és ehhez forrásként a TÁMOP pályázat kiírásáról döntött az Irányító Hatóság. A kistérségek előzetes felkészítésére a pályázat elkészítésében és a megvalósítás folyamatában szakmailag a GYEP állt mellettük a

8 8 KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS TÁMOP pályázati forrás segítségével. Az említett TÁMOP kiemelt projekt keretében - a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet (SZMI, majd később NCSSZI) mint főpályázó, partnerségben az MTA Gyerekszegénység Elleni Programirodájával -, első körben (2008. évi pályázat-hirdetés) 5, a második körben (2010. évi pályázathirdetés) 6 kistérség felkészítésére vállalkozott, hogy azok minél sikeresebben felelhessenek meg a számukra célzottan kiírt pályázati forrás feltételeinek. Ezt követően a felkészített kistérségek az első körben sikeresen nyerték el a 3 évre szóló, kistérségenkénti milliós támogatást, és indulhattak el a saját gyerekesély programjuk kidolgozásának és megvalósításának útján. Az SZMI, főpályázóként, ebben a partnerségben a Biztos kezdet gyerekház elterjesztésének módszertani megalapozására és követésére vállalkozott, amely részben és a területi egybeesés esetén is érinthette a gyerekesély-programokat megvalósító kistérségeket. A GYEP irányításával és a TÁMOP forrásával 2008-ban indult meg az első körös kistérségek felkészítése. A GYEP munkatársai ennek a folyamatnak 2011 nyaráig, a TÁMOP pályázati támogatás második köre lezárulásáig lehettek résztvevői.

9 1. ELŐZMÉNYEK z2006 márciusában kormányzati felkérésre készítette el a Magyar Tudományos Akadémia Gyerekszegénység Elleni Programiroda (MTA GYEP) Ferge Zsuzsa akadémikus vezetésével a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programot. A 25 éves időszakot ( ) felölelő program fő célja, hogy csökkentse a gyermekek és a gyermekes családok szegénységi arányát és a gyermekek ebből adódó hátrányait, lemaradását (továbbtanulás, munkavállalás esélye, szegregált oktatás, devianciák stb.) s javítsa a gyermekeknek szolgáltató intézmények hatékonyságát. z2006 nyarán a Szécsényi kistérségben elindult az alkalmazási kísérlet az MTA GYEP vezetésével. z2006 ősze és 2007 májusa között működött a később zátonyra futott Gyerekesély zászlóshajó munkabizottság az Nemzeti Fejlesztési Terv-2. tervezés (később Új Magyarország Fejlesztési Terv) keretében. z2007 májusában, a Program alapján kidolgozott Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégiát az Országgyűlés - a parlamenti pártok egyhangú egyetértése mellett - fogadta el. z2007 novemberében a GYEP még véleményezte a közötti időszakra szóló kormányzati Akciótervet (AT) za Gyerekesély Zászlóshajó célkitűzései a TÁMOP által támogatandó fejlesztési területek közé kerültek 2007-ben. z fordulóján a GYEP részt vett a TÁMOP kiemelt projekt Projekt Előkészítő Munkacsoportjában (PEMCS a kistérségi kiterjesztésről). Közben pályázatot adott be a TÁMOP megvalósítására (kistérségek szakmai támogatása). A Nemzeti Stratégia (NS) és egyben a GYEP átfogó céljai a következők: zjelentősen, a jelenleginek töredékére csökkenjen a gyermekek és családjuk szegénységi aránya, és ezzel egyidejűleg közeledjenek egymáshoz a gyermekek továbbtanulási esélyei, életkilátásai. zszűnjenek meg a gyermeki kirekesztés, szegregálás és mélyszegénység szélsőséges formái, csökkenjen az életesélyeket romboló devianciák előfordulása. zalapvetően alakuljon át azon intézmények és szolgáltatások működésmódja és szemlélete, amelyek ma hozzájárulnak a szegénység és kirekesztés újratermelődéséhez. Ezeknek az intézményeknek és szolgáltatásoknak a mainál sokkal többet kell tenniük a gyermekek képességeinek kibontásáért, azért, hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén, teljes jogú polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe. Forrás: Legyen jobb a gyerekeknek! Nemzeti Stratégia,

10 10 KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS 2007 volt a Nemzeti Stratégia induló éve. Ebben az évben a gyerekes családok helyzete romlott. A romlás oka az előre is látható rossz gazdasági helyzet és forráshiány, amely nem párosult a sebezhető csoportok így a gyermekesek - különös, illetve elégséges védelmével. A gyerekes családok szükségleteire válaszoló Stratégia komplex megvalósítását költségvetési források hiányában a kormány mellőzte, egyes elemeinek végrehajtását a szintén 2007-ben induló ÚMFT körébe utalta. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv szinte minden operatív programja tartalmaz olyan elemeket, amelyek hatással vannak a gyermekes családok, a gyermekek helyzetére. Alapvető probléma azonban, hogy a társadalmi problémák komplex közelítését célzó, az uniós forrásokat nem az ágazati logika mentén felhasználó Gyermekesély zászlóshajó-kísérlet meghiúsult. Így az akciótervekben (AT) megjelenő intézkedések csak részben jelentenek összehangolt, komplex fejlesztéseket. A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében jelenleg egy olyan konstrukció megvalósítása van folyamatban, amely egyértelműen a gyermekszegénység elleni Nemzeti stratégiához kapcsolódik. A TÁMOP es kiemelt program a Stratégia két elemének - korai fejlesztés és képességgondozás, valamint kistérségi komplex gyerekszegénység programok országos kiterjesztését készíti elő. Forrás: 1 1 Kun Zsuzsa: Legyen jobb a gyerekeknek!. Komplex kistérségi programok a gyerekszegénység ellen (2012) hozzáférés október 8

11 2. A SZÉCSÉNYI GYEREKESÉLY PROGRAM, ALKALMAZÁSI KÍSÉRLET A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program, az un. Rövid Program a vertikális és horizontális prioritások mentén felállít egy célrendszert és meghatározza a legfontosabb teendőket. Ezek a teendők a következő beavatkozási területek köré csoportosulnak, amelyek egyben a SZGYEP gerincét adják: za szülők foglalkoztatásának javítása za lakhatási körülmények javítása zkorai képességfejlődés biztosítása zközoktatás fejlesztése, a szegregáció csökkentése zszemélyes szociális szolgáltatások és ellátások javítása zaz egészségesebb gyerekkor biztosítása zifjúságfejlesztés zinformációs társadalom fejlesztése A SZGYEP 2006 nyarán szükséglet- és helyzetfelméréssel indult. A beavatkozási területeken meghatározott konkrét feladatok, a kialakított szolgáltatások, a szükséges szemléletváltozásokat elérni hivatott teendők, programok szakterületi szakértők segítségével alakultak ki. A program társadalmasításának érdekében az egyes területek érintett helyi szakembereinek, döntéshozóinak bevonásával ágazati gyerekbizottságok, illetve ezeket összefogó kistérségi szintű Gyerekbizottság alakult meg. A közoktatási, egészségügyi és szociális intézményi szakemberek és önkormányzatok együttműködését elősegítendő un. települési szakmaközi bizottságok alakultak. A korai képességkibontakoztatásra a Biztos kezdet filozófiáján alapuló gyerekház hálózat kezdett működni. A közoktatási területen évközbeni tanodai és szünidei napközi szolgáltatások indultak, a pedagógusok számára módszertani támogatás volt szükséges. A szülők foglalkoztatásának javítására szociális szövetkezet alakult és minden településen informatikai fejlesztések és szolgáltatások indultak. A legrosszabb körülmények között, szegregáltan élő családok egy csoportja számára komplex lakhatást javító program indulhatott. Az egészségesebb gyerekkor biztosítása területen 5 települést és 600 gyereket érintő általános szűrésre került sor. Ez a felsorolás rendkívül elnagyolt, csupán jelzése annak a szerteágazó és sokrétű munkának, amit a SZGYEP között elért, megpróbált, kikísérletezett. Munkatársai és szakértői folyamatosan fogadták és tájékoztatták a kistérségek szakembereit, döntéshozóit, a GYEP munkatársai pedig időnkénti értékelést végeztek annak érdekében, hogy az elért eredmények, megélt kudarcok, hasznosítható módszerek a kistérségi kiterjesztés folyamatába kerülhessenek.

12 3. A TÁMOP CÉLKITŰZÉSEI TÁMOP 5.2.1: Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése A Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet és a vele konzorciumban együttműködő MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda valósítja meg 2008 és 2010 között a Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése című kiemelt projektet. A program összefoglaló céljai: za leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a gyerekek és családjuk helyzetét javító komplex helyi programok kidolgozásának és megvalósításának elősegítése, za Biztos kezdet programok szakmai módszertani megalapozása és országos elterjesztése. A projekt céljai szorosan kapcsolódnak az országgyűlési határozatban elfogadott Legyen Jobb a Gyerekeknek! Nemzeti Stratégia kiemelt fejlesztési irányaihoz, melyek indokoltságát a gyermekek és családjuk nélkülözésének csökkentése, a szegénységi ciklus megszakítása és a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés feltételeinek megteremtése jelentik. Közvetlenül a projekt a Stratégia alábbi fejlesztési irányaihoz kapcsolódik: za képességek kibontakoztatását, a sikeres iskolai pályafutást segítő intézmények és szolgáltatások fejlesztése, a szegregáció megszüntetése za gyermekes családokat célzó személyes szolgáltatások és szakellátások fejlesztése zegészségesebb gyermekkor biztosítása Forrás:

13 4. A TÁMOP FŐBB TÖRTÉNÉSEI A Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése elnevezésű TÁMOP kiemelt projekt tehát a Biztos Kezdet gyerekházak alapításának országos elterjesztését, módszertani követését, támogatását, valamint a kistérségi szintű gyerekesély programok megvalósításának támogatását tűzte ki célul. Az MTA GYEP lett a komplex gyerekprogramokat pályázati formában megvalósító kistérségeket támogató folyamat egyik kedvezményezettje. A pályázat keretében egy módszertani és képzési központ került felállításra, valamint egy majdnem 50 fős szakértői munkatársi kör dolgozott a megvalósításért, a kistérségek eredményes felkészítéséért. A pályázat megvalósításának folyamata az alábbi fontosabb lépésekből állt: A TÁMOP pályázati konstrukció előkészítése február A TÁMOP 5.2.1/07/01 számú pályázat beadása az SZMI és az MTA GYEP partnerségében június 12. A TÁMOP 5.2.1/07/01 számú projekt megvalósításának megkezdése július A projekt team felállítása, ennek keretében módszertani központ alakult és 4 regionális koordinátor került alkalmazásra július március augusztus szeptember A projektben tervezett módszertani útmutatók és képzési csomagok kidolgozása, amelyeket zömében a SZGYEP-ben közreműködő szakértők készítettek el, közvetlenül feldolgozva, átadhatóvá téve a szécsényi tapasztalatokat a kistérségekben a program megvalósulásáért dolgozó szakértők számára. Az első négy kistérség (Baktalórántházai, Hevesi, Bátonyterenyei, Sásdi) megkeresése, felkérése a projektben való részvételre. Az információgyűjtés elindítása a kistérségekben.. Látogatás a szécsényi kistérségben az első regionális koordinátori találkozó keretében. A szécsényi alkalmazási kísérlet megismerése november Az 5. regionális koordinátor alkalmazása, a Kisteleki kistérség bevonása a programba januármárcius programokat megvalósítani szándékozó kistérségek számára készülő pályázat IH döntése. A TÁMOP 5.2.3/09/01 pályázati konstrukció előkészítése, vagyis a gyerekesély A kistérségek felkészítésében részt vevő regionális szakértők kiválasztása, a regionális január - április teamek kialakítása. Szakmai műhely jellegű belső képzések a regionális koordinátorok és szakértők július felkészítése érdekében. A TÁMOP 5.2.1/09/01 jelű pályázati kiírás megjelenése. A pályázat lehetővé tette, hogy forrásokat vonjunk be a képzési program (képzési programok akkreditációja, július 27. képzők képzése, kistérségi szakemberek képzése) lebonyolítására, valamint a regionális koordinátori-szakértői hálózat kibővítésére. A TÁMOP 5.2.3/09/01 pályázati felhívás megjelenése. A pályázat tette lehetővé a augusztus 31. TÁMOP projekt keretében felkészített kistérségeknek, hogy a megkezdjék a helyi gyerekprojektek megvalósítását.

14 14 KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS augusztus A kistérségi pályázatok mellékleteként szereplő helyzetelemzések (kistérségi tükrök) november elkészítése október Szakmai konferencia a közoktatási jó gyakorlatokról Bátonyterenyén november 1. A TÁMOP 5.2.3/09/01 kistérségek pályázatainak beadása december 9. Gyerekesély program megvalósítására pályázó kistérségek I. országos találkozója január Budapesten. A regionális koordinátori és szakértői team kibővítése, átalakítása, a munkaszervezet fejlesztése. Ebben az időszakban a koordinátori szakértői stáb részben kicserélődött, a január-február megnövekedett munkateher indokolttá tette a főállású szakértői státuszok bevezetését az észak-magyarországi régióban. A projektbe bevonni szándékozott második hat kistérség (Csengeri, Jánoshalmi, január-február Mezőcsáti, Ózdi, Szigetvári) megkeresése, felkérése (később csatlakozott ide a Sarkadi kistérség is). A kistérségi szakemberek képzéseiben később oktatóként résztvevő munkatársak február - képzési sorozata. A találkozók nem csak a képzési tevékenység előkészítését segítették, június hanem jelentősen hozzájárultak a munkatársak további felkészítéséhez, egymás megismeréséhez, munkájuk összehangolásához március - Szociológiai adatgyűjtés a 2010-ben bevont 6 kistérségben a TÁMOP pályázatot június megalapozó helyzetelemzések elkészítése érdekében április A 2010-ben bevont 6 kistérség felkészítését célzó tréning lebonyolítása június Az adatgyűjtés feldolgozása, a bevont kistérségekre vonatkozó helyzetelemzések május elkészítése szeptember - A TÁMOP 5.2.3/09/01 projektek megvalósításának elindítása a Bátonyterenyei, Hevesi és november Kisteleki kistérségben október - november január - június március április - június Szakmai műhelyek szervezése a helyi gyerekesély-programot megvalósító vagy tervező kistérségekben. A szakmai műhelyek megvalósítására a projektek elindításának csúszása (a beadástól számított 1 év, az elbírálástól számított félév) miatt került sor. A műhelyek a kötelező képzések tematikájában nem szereplő, a pályázatokban megjelenő projektelemek témáit dolgozták fel. Az ún. kötelező képzések egy részének megvalósítása a Bátonyterenyei, a Hevesi, a Kisteleki és a Sásdi kistérségben (ezeket a képzéseket a GYEP munkatársai tartották a kistérségek szakembereinek). Kistérségek II. országos találkozója és a TÁMOP 5.2.1/07/01 projekt eredményeit összefoglaló konferencia Budapesten. A TÁMOP 5.2.3/09/01 projektek megvalósításának elindítása a Baktalórántházai és Sásdi kistérségben július 31. A TÁMOP 5.2.1/07/01 projekt lezárása. Az eredetileg december 31-ig tartó TÁMOP projekt a kistérségi projektek késedelmes indulása és a további kistérségek bevonása miatt hosszabbításra került, és így július 31-ig tartott. A projekt keretében a már említett beavatkozási területeket érintően módszertani és az ezekhez a területekhez kapcsolódó komplett képzési dokumentum került kidolgozásra. Kistérségi tükör elnevezéssel

15 4. A TÁMOP főbb történései 15 mind az első 5, majd az ezeket követő 6 kistérségről elkészült a részletes, adataikat összegyűjtő, elemző, így a szükségleteiket bemutató dokumentum. A projekt támogatta a Szociopoly elnevezésű társasjáték elterjesztését is. Módszertanok készültek többek között: záltalános bevezetés a gyerekszegénység csökkentését célzó, a Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégiát megvalósító kistérségi gyerekprogramok módszertani útmutatóihoz zkistérségi tervkészítési és végrehajtási útmutató zkistérségi helyzetelemzés zszolgáltatások indításának, működtetésének, finanszírozásának, fenntarthatóságának megalapozása zközoktatási útmutató zhelyi szükségletek felmérése, és az ehhez kapcsolódó mutatószámok kidolgozása *** A településeken élő gyermekek, gyermekes családok szükségleteihez kapcsolódó mutatók meghatározása zszolgáltatások együttműködése za szociális gazdaság mint a kistérségi komplex programok egyik fejlesztési területe za komplex gyerekesél-programok IT (Információs társadalom, információ, informatika, info-kommunikáció, digitális írástudás, elektronikus szolgáltatások) területe zfoglalkoztatás helyi gazdaságfejlesztés zszociális szolgáltatások zaz egészségesebb gyerekkor biztosítása gyerekegészségügyi, gyerek egészség fejlesztési módszertan zgyerekek napközben módszertani útmutató a 0-14 éves gyerekek számára nyújtott napközbeni szolgáltatások kistérségi, illetve kistelepülési fejlesztéséhez, témakörökben. A regionális koordinátorok vezetésével ún. regionális teamek alakultak, melyekben a kistérségek felkészítéséhez szükséges szakemberek vettek részt. A regionális csapatok tagjai főleg a szociális, a közoktatási, a kisgyerekkori valamint a közösségfejlesztési területeken jártas szakemberek voltak. Fő feladatuk a kistérségi gyerekesély programok fő beavatkozási területeinek helyi intézményeivel, szakembereivel együttműködve a Nemzeti Stratégia szemléletének és követelményeinek megfelelő programok, cselekvési irányok előkészítése volt, amelyek összessége adta a kistérségek pályázatainak tartalmát.

16 5. A TÁMOP PROGRAM STRUKTÚRÁJA A TÁMOP-5.2.3/a pályázati előírásait követve a pályázó kistérségek egy hosszú távú, kistérségi szintű, komplex gyerekszegénységet csökkentő program megvalósítására válhattak képessé. Az alapot a Nemzeti Stratégia, a megvalósítandó mintát a Szécsényi Gyerekesély Program már elért eredményei, kialakított szolgáltatásai, intézményei és tapasztalatai adták, amely az MTA GYEP munkatársai által felhalmozott tudásbázis átadásának egy módszertanokban, képzési programokban feldolgozott rendszeréből állt. A TÁMOP Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére című konstrukcióhoz készült tervezési felhívás szerint: A konstrukció alapvető célja a szegénység, különösen a gyermekszegénység csökkentése, és a szegénység újratermelődésének, átörökítésének megelőzése a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiához kapcsolódó, helyi szükségletekre épülő gyermek- és ifjúsági politika kialakításával és megvalósításával a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. Az intézkedés egy-egy kistérségben a gyermekek és a gyermekes családok esélyeit növeli. A konstrukció az ágazatközi és összehangolt fejlesztések megvalósítását célozza. Fontos, hogy a gyermekszegénység elleni küzdelemben a területi egységek (hátrányos helyzetű kistérségek) komplex gyermek- és ifjúsági politikát valósítsanak meg, célzottan tervezzék az elérhető támogatások felhasználását, valamint alakítsák ki a fenntarthatóságot biztosító helyi megoldásokat. Cél a TÁMOP Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése című kiemelt projekt fejlesztéseivel kidolgozott, pontosított, továbbgondolt, modellezett programelemek, innovatív, komplex beavatkozások terjesztése a gyermekek esélyeinek növelése érdekében. A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletben meghatározott 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség jövőbeni gazdasági és jóléti fejlődését megalapozó humán-tőke beruházás a mai gyermekekbe: olyan intézményi, szervezeti és társadalmi működésbeli változások elindítása, amelyek révén zmegkezdődik a helyi szükségleteken alapuló térségi fejlesztések megalapozása a gyermekek, fiatalok és családjuk helyzetének javítása érdekében; zmegerősödik a családok és a térségi szereplők részvétele a gyermekszegénység megelőzését és leküzdését szolgáló stratégiai programok megalkotásában és megvalósításában; zkistérségi szinten javul a gyermekeket és családjukat segítő szolgáltatások minősége, eredményessége és elérhetősége; za gyermekintézményekben, oktatási intézményekben javulnak a hátrányos helyzetű, szegénységben élő gyermekek részvételi, tanulási és továbbtanulási, ezen keresztül a szegénységből való kikerülésük esélyei egyaránt; za gyermekek esélyeinek javítása érdekében fejlődnek a közintézmények és a szülők közötti együttműködések, megerősödnek azok rendszeres, szokás-

17 5. A TÁMOP program struktúrája 17 szerű és intézményes formái, a szülők és a kistérség teljes lakossága körében általánosabbá válik a tanulási ambíciókat erősítő támogatás; hatékonyabbá válnak a kistérségben működő, a gyerekeket segítő szolgálatok, intézmények közötti munkamegosztás mechanizmusai, az intézmények és szakmai erőforrások kapacitás-kihasználásai, a különféle ágazatokhoz, intézményekhez tartozó szakemberek egymást segítő együttműködési formái. za Nemzeti Stratégia érvényesítését, eredményességét a pályázati kiírás által körvonalazottan a következő kötelezően és választhatóan létrehozandó elemek fogják biztosítani: 5.1. Gyerekesély Stratégia és Bizottság Kistérségi szintű gyerekesély-stratégia kidolgozása, ehhez kapcsolódó cselekvési program és forrástérkép elkészítése. A felkészülési időszak és a stratégia megvalósításának hosszabb távja alatt egy olyan, az érdekelt társadalmi csoportok, intézmények és döntéshozó fórumok képviselete alapján működő űn. Gyerekesély Bizottság irányítja a program megvalósítását, amelynek felállítására a kistérség kötelezettséget vállal és jogosítványok adásával biztosítja annak eredményes működését. A végrehajtást a kistérségek Gyerekesély Irodái szervezik Szükségletfelmérés A kistérségben élő gyermekek, fiatalok és családjuk helyzetének, igényeinek és szükségleteinek felmérésére 2 alkalommal vállal kötelezettséget a kistérség a megvalósítás 3 éve alatt Szakmaközi hálózatok A családokkal és gyerekekkel foglalkozó szakmák intézményeinek együttműködésére kötelezően kialakítandó szakmaközi hálózatok felállítása és működtetése lett előírva a pályázatban Szolgáltatás hozzáférésének biztosítása Olyan programelemek tervezésének előírása, amelyek a gyerekes családok számára az intézmények által nyújtott szolgáltatások igénybevételét megkönnyítik Részvétel képzéseken Kötelező eleme a pályázatnak a kistérség számára a képzések tartása, illetve az azokon való részvétel. A képzések a NS beavatkozási területei szerint szerveződve egy-

18 18 KISTÉRSÉGI KITERJESZTÉS ben folyamatos tudásátadást, szemléletformálást jelentettek, ezekbe épültek be az időközben a SZGYEP-ben született tapasztalatok Előírt szolgáltatások A kistérség óvoda vagy iskola nélküli településén élő gyerekek számára szóló, a felzárkózást szolgáló (napközi, vagy tanulószoba, vagy korrepetálás jellegű) és szabadidős szolgáltatások, valamint nyári napközbeni ellátás megszervezése és működtetése Közösségi ház kialakítása, működtetése, programjának biztosítása A kistérség valamely, lehetőleg a legnagyobb ill. legrosszabb helyzetű szegregátumának családjai számára biztosíthatja a komplex szolgáltatásokat, a legsürgetőbb speciális helyi szükségletek kiszolgálását Választható elemek A fenti kötelező elemek mellett számos választható elem van, amelyek szintén a gyerekszegénység csökkentése programjának támogatására szolgálnak és a helyi speciális szükségletek kielégítését teszik lehetővé. a/ a kistérség gyerekesély stratégiáját támogató rendezvények szervezése b/ gyermek- és/vagy diákönkormányzatok létrehozása és működési feltételeik biztosítása c/ a helyi közösség különböző csoportjai és vezetői közötti, a gyermekes családok és intézmények/szolgáltatások közötti együttműködés, párbeszéd elősegítését célzó programok szervezése d/ az előítéletek leküzdését, a harmonikus együttélést szolgáló tevékenységek indítása e/ kistérségi Gyerekesély honlap létrehozása és működtetése f/ a hátrányos helyzetű gyermekekre és családjukra irányuló civil kezdeményezések elősegítése, támogatása g/ helyi szakemberek felkészítése, képzése, továbbképzése h/ szaktudás és szakértelem programba vonása i/ tapasztalatcserék szervezése j/ a szakmai fejlődést szolgáló, a hálózatos működést támogató, illetve a kiégést megelőző szolgáltatások k/ szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások kistérségi szintű összehangolása l/ egészségügyi és pedagógiai ellátásokhoz való hozzáférés javítása m/ a leghátrányosabb helyzetű gyermekek szűrővizsgálatainak megszervezése és a vizsgálat eredményének megfelelő ellátásba, szolgáltatásba jutásának elősegítése

19 5. A TÁMOP program struktúrája 19 n/ prevenciós tevékenységek o/ bölcsődei, óvodai, iskolai szociális munka biztosítása p/ szülők felkészítése a szülői szerepre q/ gyerekek ideiglenes elhelyezése r/ hiányzó, vagy a szükségletekhez képest elégtelen mértékben rendelkezésre álló szolgáltatások biztosítása s/ 7-14 napos tábor jellegű programok megszervezése t/ nyári napközi, illetve szabadidős programok megszervezése u/ gyermekek étkeztetése x/ forrásfejlesztés y/ játszóterek, sportudvarok kialakítása és működtetése gyermekek és fiatalok számára v/ fiatalok számára közösségi terek kialakítása, működtetése z/ közösségi IT pontok kialakítása, működtetése

20 6. A KISTÉRSÉGEK KIVÁLASZTÁSA A 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról ( ) szóló kormányhatározat 46.. rendelkezik arról, hogy 2010-ig 10 modell-értékű, komplex, kistérségi szintű kiemelt programot kell elindítani a Stratégiában megfogalmazott célok összehangolt érvényesítésére. A kistérségi programok módszertani megalapozásába be kell vonni az MTA Gyermekszegénység Elleni Programját. Az MTA GYEP 2008-ban kezdte meg a program színteréül szolgáló kistérségek kiválasztási kritériumainak felállítását és az érintett kistérségekkel való kapcsolatfelvételt. A kiválasztási szempontok között szerepelt a leghátrányosabb helyzetű kistérségi besoroláson túl, hogy a kistérség elhatározással bírjon a program megvalósítására, ami még, a program részleteinek későbbi megismerése folytán egyelőre nem feltétlenül jelentett elköteleződést is. Ezeken túl a rendelkezésre álló erőforrásoknak is arányban kellett állniuk a települések és az ott élő lakosok számával, illetve a problémák kiterjedtségével és mélységével, annak érdekében, hogy a program eredményességének reális esélye legyen. A 2009-ben az NFÜ leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel foglalkozó un. LHH Programirodájának döntése alapján a kistérségi gyerekesély programot megvalósító felkészülés útjára lépett 5 kistérséget 2010-ben további az eredeti tervek szerint még 5, később azonban Sarkad erőteljes jelentkezése miatt 6 kistérség követte. A kiválasztási kritériumok túl az LHH családba tartozáson alapvetően gyakorlati szempontokat jelentettek. A kistérség lakosságának aránya közelítsen a Szécsényi kistérségéhez, amelyről már akkor gyakorlati tapasztalatok álltak rendelkezésre ( fő). A településszám is fontos, hiszen a túl sok település elaprózhatja a rendelkezésre álló pályázati erőforrásokat. Az LHH kistérségek közötti döntésben azonban legfontosabb szemponttá a kistérségi vezetés program melletti elköteleződése vált. Ezek a térségek erősen forráshiányosak, minden olyan forrás, amely számukra delegált, látszólag megkönnyítheti a helyzetüket, különösen az önrészt nem igénylők. A helyi érdekviszonyok és a szükségletek el tudják téríteni egy-egy pályázati forrás felhasználását, annak eredeti céljától. Ezzel szembesültek a regionális teamek is, amikor azt tapasztalták, hogy a kistérségi vezetés elköteleződése nem jelentette a megvalósítandó program széleskörű, részletekbe menő ismeretét. A lakossági- és településarányokat képtelenség volt tartani, pl. a Kisteleki kistérség 4 települése szemben a Szigetvári kistérség 47 településével más-más adaptálását jelentette az addigi ismereteknek.

21 6. A kistérségek kiválasztása 21 Leghátrányosabb helyzetű kistérségek elhelyezkedése Forrás: MTA RKK Komplex kistérségi gyerekszegénység elleni programot kidolgozó kistérségek (a négy leghátrányosabb régión belül) Észak-Magyarország Bátonyterenyei Hevesi Ózdi Mezőcsáti Észak-Alföld Baktalórántházai Csengeri Dél-Alföld Kisteleki Jánoshalmi Sarkadi Dél-Dunántúl Sásdi Szigetvári

22 7. KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY PROGRAM KÉSZÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA 7.1 A főbb tevékenységek és a létrejött struktúra Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda a TÁMOP 5.2.1: Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése keretében az alábbi fő tevékenységeket látta el: zmódszertani központ felállítása, amely egyben a projekt szakmai vezetését is biztosította zregionális koordinátorok és regionális szakértők alkalmazásával a kistérségek eredményes pályázásának támogatása, majd a kistérségi gyerekesély programok kidolgozásának segítésére regionális csapatok létrehozása za sikeres pályázat kellékéül szolgáló, a kistérség demográfiai és szakmai adatait feldolgozó és ezzel a megvalósítandó programot megalapozó un. kistérségi tükrök készítése za minél alaposabb felkészülés érdekében a GYEP ún. országos szakértői, akik egyben a Szécsényi Gyerekesély Program szakértői is voltak, a beavatkozási területeken szerzett tapasztalataikat átadandó módszertani tanulmányokat és képzési programokat készítettek za menet közbeni folyamatos tapasztalatcserét a GYEP újonnan kialakított struktúrája, a rendszeres értékelések, a visszacsatolás intézményei és a mentorok beállítása támogatta za folyamatosan szükséges belső és kistérségi képzésekre képzési csoport alakult zaz eredmények összegyűjtése rendszerének kidolgozására és feldolgozására monitoring csoport jött létre. Mindezen tevékenységek közvetlen célja az volt, hogy a kistérségek felkészülése a Nemzeti Stratégia szemléletének és alapelveinek megfelelő legyen, alkalmassá váljanak a hosszú távú kistérségi gyermek- és ifjúsági stratégia elkészítésére, valamint a legégetőbb, legsürgősebb gyermekszegénység-problémák kezelését támogató TÁMOP Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére című 3 év futamidejű projekt megvalósítása eredményes legyen.

23 7. Komplex kistérségi gyerekesély program készítésének támogatása 23 A létrejött struktúra képe A program komplex módon, nyolc szakterület (korai képességgondozás, közoktatás, ifjúság, foglalkoztatás, szociális szolgáltatások, egészségügy, közösségfejlesztés, információs társadalom) mentén történő fejlesztéssel kívánta elérni kitűzött céljait. A tervezés a helyi lakosok bevonásával, együttműködésével valósult meg. A fenti struktúra a GYEP részéről a regionális csapatok munkájának középpontba helyezését jelentette. A kulcsfeladat a lakosság, intézmények, döntéshozók, szakemberek, szülők minél szélesebb körű bevonása volt, az induláskor a Nemzeti Stratégia és célkitűzéseinek, követelményeinek ismertsége elenyésző volt. A regionális csapatok számára a kistérség beadandó pályázatára felkészítést az alábbi célstruktúra, lépéssorozat jelentette. Ajánlott lépések: ztelepülési kapcsolattartók kijelölése ztelepülési szintű szakmaközi munkacsoportok kialakítása és működtetése zkistérségi szintű szakmai munkacsoportok kialakítása és működtetése ztervező munkacsoport kialakítása és működtetése zcélcsoport bevonása a munkacsoportokba, tervezésbe zjó példák megismerése Várható eredmények: zszükségletek beazonosítása zmegoldási javaslatok készítése Tevékenység adatlapokban leírva: 8 szakterületre, kistérségi és települési programokra a rászorultsági elv alapján zkomplex kistérségi program elkészítése zámop pályázat beadása.

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A TÉNYEK KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A gyerekek, pontosabban a gyerekes háztartások körében a szegénységi ráták évek óta meghaladják az ország népességére jellemzı átlagos szintet.

Részletesebben

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE Kecskés Éva szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. ELŐZMÉNYEK, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, KOMPLEXITÁS

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Magdolna Drosztmérné Kánnai Tanácsadó,EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Magdolna Drosztmérné Kánnai Tanácsadó,EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Az Európai Strukturális

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon

MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon Dandé István MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda Szekszárd, 2011. 05. 31. Egy kis történelem 2005. MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda megalakul

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. A TÁMOP 5.2.3-as kistérségek folyamat-támogatásához javasolt fő tevékenységek, módszerek

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. A TÁMOP 5.2.3-as kistérségek folyamat-támogatásához javasolt fő tevékenységek, módszerek A TÁMOP 5.2.3-as kistérségek folyamat-támogatásához javasolt fő tevékenységek, módszerek - a TÁMOP 5. 2. 1 kiemelt projekt régiós munkatársainak a kistérségi, támogató folyamat tervezését segítő útmutató

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez Oktatási kerekasztal koncepciója a Gyerekesély Stratégia kialakításához/bevezetéséhez - más szakterületek, ágazatok esetében és szakmaközi komplexitásban is megvalósítható- I. Célja: 1. Alakuljon helyi

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Ajánlás a Gyerekesély Bizottságok létrehozáshoz, működéséhez

Ajánlás a Gyerekesély Bizottságok létrehozáshoz, működéséhez Ajánlás a Gyerekesély Bizottságok létrehozáshoz, működéséhez I. Bevezető A) A Gyerekesély Bizottság tervezésének, létrehozásának, működtetésének kereteit összefoglaló segédanyag: 1. Hozzájárul a pályázati

Részletesebben

Gyerekesély Program Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály

Gyerekesély Program Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály Gyerekesély Program 2014-2020 Drosztmérné Kánnai Magdolna EMMI, Gyermekesély főosztály Szegénységi mutatók Mutatók 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során.

Foglalkoztatási lehetőségek megteremtése közösségi feladatok ellátása során. FIATALOK FEHÉRVÁRÉRT - PÁLYAKEZDŐ MUNKANÉLKÜLIEK BEVONÁSA KÖZÖSSÉGI FELADATOK ELLÁTÁSÁBA PROJEKT BEMUTATÁSA MACZUCZÁNÉ FENYVESI VIKTÓRIA, PROJEKTVEZETŐ A TAMOP 1.4.1.-11/1 konstrukció célja Példák: A foglalkoztatási

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben

Fejlesztéspolitika az egészségügyben Fejlesztéspolitika az egészségügyben EUREGIO III PROJECT MASTER CLASS PROGRAM 2009. szeptember 2. Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 2007-2013(15) - ~1,8 milliárd euró TÁMOP: 253 millió euró TIOP:

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02.

Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, október 02. Kormányzati CSR Prioritások és Cselekvési Terv Magyarországon Amit mérünk javulni fog MAF Konferencia, 2014. október 02. Tölgyes Gabriella Vezető főtanácsos, CSR koordinátor Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia A közösségi tervezés lehetőségei a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben Vázlat Ditzendy Károly Arisztid 1. Közösségi fejlesztés,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

TÁMOP 5.2.1. 11 kistérségi program

TÁMOP 5.2.1. 11 kistérségi program Az MTA Gyerekszegénység Elleni Program feladatai a TÁMOP 5.2.3. konstrukció keretében megvalósuló kistérségi Gyerekesély programok szakmai-módszertani megalapozásában és kísérésében A TÁMOP-5.2.1/07/1

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére c. pályázati felhívásához (A leghátrányosabb

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020

HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TERVEZÉS 2014-2020 TERVEZÉS 2015. november 19. Teljes területtel jogosult települések száma: 18 db A támogatásra jogosult lakónépesség: 19633 fő Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település:

Részletesebben

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08

Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt. Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Győr közlekedésbiztonsági stratégiája Save Our Lives nemzetközi projekt Pausz Ferenc GRSP Magyarország Budapest, 2015. május 08 Közép Európa a sikerért SOL( Save Our Lives ) SOL Countries, Partners Austria

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ Projektgenerálás és pályázatok kidolgozása a határon átnyúló területi együttműködés pályázati rendszerben 2009. január 5 - április 30. Projekt kód: 2008/II/EC/32 I. A projekt célja

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában

Közösség és megújulás: a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában : a magyar egyházak szerepe és feladatai a 2014-2020 időszak fejlesztéspolitikai céljainak megvalósításában Balás Gábor - A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu Áttekintés

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 Emberi erőforr források közös k s használata és s fejlesztése se Munkaerő-piaci együttm ttműködési kezdeményez nyezések HU-SK 2008/01/1.6.2/0156

Részletesebben

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI!

SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! Encsencs Község Önkormányzat TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 Komplex telep-program 2013. 02. 07. A PROJEKT BEMUTATÁSA A 28 hónapos projekt Encsencs község belterületén lévő, 2 nagy, elkülönült

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

A közoktatás szerepe, lehetőségei a gyermekkori szegénység csökkentésében

A közoktatás szerepe, lehetőségei a gyermekkori szegénység csökkentésében A közoktatás szerepe, lehetőségei a gyermekkori szegénység csökkentésében Az Echo Innovációs Műhelya Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Éve keretében Székesfehérváron szervezett

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása I. komponens: Cél: a kistérségi és helyi humánkapacitás fejlesztése és képzése, az egészségterv gyakorlatának elterjesztése a színtereken. Tevékenység: Hat kistérségben,

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben