A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 A Kormány /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervről A Kormány a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről (a továbbiakban: Stratégiai Terv) szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatban foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében szükséges, a évekre szóló kormányzati intézkedésekről a Roma Integrációs Tanáccsal egyetértésben a következő határozatot hozza: I. Általános feladatok 1. A Központi Statisztikai Hivatal bevonásával létre kell hozni egy a Magyarországon található valamennyi szegregált lakókörnyezetet tartalmazó ún. Országos Szegregációs Adatbázist. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter Határidő: december 31. Forrás: a évi központi költségvetés SZMM fejezete 2. Az Országos Szegregációs Adatbázis felhasználásával biztosítani kell, hogy az egyes szaktárcák által kiírásra kerülő pályázatok során fokozottabban érvényesüljön az adatbázisban szereplő szegregált lakókörnyezetben élők programokba történő bevonása. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter érintett miniszterek Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást 3. Közös javaslatot kell kidolgozni a következő, a közti időszakra szóló EUköltségvetést megalapozó jogszabályok (az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK rendelet és az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet) uniós tárgyalása során a romák társadalmi integrációjával kapcsolatos, valamint az esélyegyenlőség-elvű támogatáspolitika kialakításához fűződő érdekek hatékonyabb érvényesítése érdekében.

2 Felelős: szociális és munkaügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter külügyminiszter Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást 4. Biztosítani kell az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63/A. -ában az önkormányzatok számára előírt esélyegyenlőségi program alkalmazásának és monitorozásának feltételeit a hazai és uniós forrásból támogatott pályázati programokban. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter érintett miniszterek Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást II. Az oktatás területét érintő feladatok 1. Új, tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló tanulásszervezési eljárásokat kell bevezetni, amelynek célja a lemorzsolódás csökkentése, a tanulási kudarcok csökkentése a közoktatás középfokú intézményeiben. Felelős: oktatási és kulturális miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a program indítása: december 31. Forrás: TÁMOP B 2. Az oktatási szegregáció és diszkrimináció eseteinek feltárása és felszámolása érdekében tovább kell fejleszteni a civil szereplők részvételére építő antidiszkriminációs jelzőrendszert. Felelős: oktatási és kulturális miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a program indítására: december 31. Forrás: TÁMOP B 3. A közoktatási, közművelődési intézményekben, különös tekintettel a leghátrányosabb helyzetű kistérségek településein működő intézményekben biztosítani kell roma fiatalok és fiatal felnőttek foglalkoztatását és egyidejű képzését (érettségi, majd OKJ-s szakképesítés

3 megszerzésének támogatása). Felelős: oktatási és kulturális miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a program indítására: december 31. Forrás: TÁMOP A és B 4. A felsőoktatásban tanuló roma fiatalok tanulmányi sikerességének fenntartására, erősítésére, valamint választott szakterületük magas szintű elsajátításának támogatására ún. Láthatatlan kollégiumokat kell felállítani. Felelős: oktatási és kulturális miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: december 31. Forrás: TÁMOP A középfokú oktatásból a felsőoktatásba való átmenet erősítését célzó programot kell kidolgozni és működtetni halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére, amelynek keretében egyrészt fejleszteni kell a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók idegen-nyelvi kompetenciáját, másrészt iskolán kívül, kiegészítő jellegű oktatással fel kell őket készíteni a sikeres érettségire/felvételire. Felelős: oktatási és kulturális miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: december 31. Forrás: TÁMOP B 6. Folytatni kell a megkezdett, az iskolai lemorzsolódás csökkentésére, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók sikeres életkezdése feltételeinek megteremtésére irányuló óvodai és iskolai integrációs programokat. Felelős: Határidő: Forrás: oktatási és kulturális miniszter folyamatos éves központi költségvetés OKM fejezete 7. A tanulók és hallgatók számára kiírt pályázat éves keretszámának a jelenlegi ről (középiskola + felsőoktatás) 300-ra történő emelésével hatékonyabbá kell tenni a roma fiatalokat rendészeti pályára segítő ösztöndíjrendszert. Emellett lehetővé kell tenni, hogy a pályázati

4 lehetőséget már az általános iskola 7-8. osztályos tanulói is megismerjék, és a pénzügyi támogatást már az érettségit adó középiskolák, illetve a szakiskolák 1. és 2. évfolyamának tanulói is igénybe vehessék. Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter Határidő: december 31. Forrás: éves központi költségvetések IRM fejezete III. A foglalkoztatással, vállalkozásfejlesztéssel összefüggő feladatok 1. A kormány által Roma diplomásokat a közigazgatásba elnevezéssel 2009-ben meghirdetett program tapasztalatai alapján támogató rendszert kell előkészíteni annak elősegítésére, hogy a közszféra különböző szintjein, mind a szakfeladatok, mind az adminisztráció területén legalább további 200 fő roma munkavállaló helyezkedhessen el. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter Határidő: a program indítására: június 30. Forrás: évi központi költségvetés 2. Az Országos Szegregációs Adatbázis alapján az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a Munkaerő-piaci Alap által támogatott foglalkoztatási programok célcsoportjának meghatározása során kiemelt figyelmet kell fordítani a szegregált lakókörnyezetben élők fokozott bevonására. Az egyes programok során a szegregált lakókörnyezetben élők programba bevontak közötti arányának el kell érnie a program megvalósulási helyszínén élő inaktívak közötti arányukat. Felelős: Határidő: Forrás: szociális és munkaügyi miniszter folyamatos nem igényel forrást 3. Az Út a munkához program célcsoportjának meghatározásakor kiemelt figyelmet kell szentelni a szegregált lakókörnyezetben élők bevonására, melynek során biztosítani kell, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők között legalább ugyanolyan arányban vegyenek részt a szegregált lakókörnyezetben élők, mint amilyen arányban az adott településen a rendszeres szociális segélyben részesülők között vannak. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter Határidő: minden év február 15. Forrás: nem igényel forrást

5 4. Az Út a munkához program keretében megvalósuló közfoglalkoztatás tevékenységeinek megszervezése során figyelembe kell venni a szegregált lakókörnyezetek rendkívül rossz infrastrukturális állapotát (út, járda, víz-, csatornahálózat, stb.), a település határain kívüli, kistérségi vagy egyéb térségi szinten felmerülő foglalkoztatási lehetőségeket. Emellett a munkáltatók igényeihez igazodó foglalkoztatás során a munkaerő-piaci mobilitást elő kell segíteni Felelős: szociális és munkaügyi miniszter Határidő: minden év február 15. Forrás: nem igényel forrást 5. A roma foglalkoztatás-szervezői hálózat bevonásával elő kell segíteni a hátrányos helyzetűeknek köztük nagy arányban romáknak foglalkoztatás-ösztönző járulékkedvezményt biztosító, a piaci igényekhez igazodó szakképzettség megszerzését elősegítő, valamint a hátrányos helyzetűek foglalkoztatására indított decentralizált programokhoz való hozzáférését. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást IV. A lakhatással, területfejlesztéssel összefüggő feladatok 1. Pályázatot kell kiírni egy lakhatási, foglalkoztatási, oktatási és egészségügyi részprogramokból álló, a szegregált lakókörnyezet felszámolását célzó, hazai és az aktuális TÁMOP-akciótervekben lehatárolt európai uniós forrásokból finanszírozandó komplex telepprogram megvalósítására és az éves költségvetési törvényekben biztosítani kell a lakhatási programelem forrását. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter oktatási és kulturális miniszter egészségügyi miniszter Határidő: a program indítására: december 31. Forrás: éves központi költségvetés SZMM fejezete és TÁMOP 2. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelethez az Európai Bizottság által 2009/0105 (COD) számon benyújtott módosítási javaslat elfogadását követően a Regionális Operatív Programokban meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a szegregált

6 lakókörnyezetben élők integrációja érdekében szociális bérlakások építésére kerüljön sor. Felelős: Határidő: Forrás: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter szociális és munkaügyi miniszter a módosítás elfogadását követő 6 hónap nem igényel forrást V. Az egészségügy területére vonatkozó feladatok 1. Az egészségügyi alap- és szakellátás területén a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés javítása érdekében foglalkoztatás támogató programokat kell indítani, melynek során a befogadó intézmények részére átmeneti bértámogatást kell nyújtani az új, illetve a hiányzó funkciókhoz illeszkedő kapacitások, illetve a hiányzó szakorvosi és szakdolgozói kapacitások mielőbbi biztosítása érdekében. Az ehhez kapcsolódó ösztöndíj-támogatással egészségügyi szakképesítést szerzők közül a roma származású fiatalok aránya el kell, hogy érje a 10%-ot. Felelős: egészségügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a program indítására: december 31. Forrás: TÁMOP-6.2.4: Foglalkoztatás-támogatás 2. A szakdolgozók transzkulturális ápolással kapcsolatos tudásának fejlesztésére el kell indítani egy központi, minden szakmacsoportban kötelező jellegű, éves képzés formájában működtetendő továbbképzési programot. Felelős: egészségügyi miniszter Határidő: a programok indítására: december 31. Forrás: nem igényel forrást 3. A halmozottan hátrányos helyzetű településeken, kistérségekben, illetve a szegregált lakókörnyezetben élők életviteli, egészség-megőrzési kompetenciáinak fejlesztésére legalább húsz, hátrányos helyzetű csoportot képviselő civil szervezet bevonásával programokat kell indítani. Felelős: egészségügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a programok indítására: december 31.

7 Forrás: TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok 4. Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Program (IKSZT) keretében a háttérintézmények szakmai támogatása segítségével az IKSZT-ben érintett valamennyi településen kerüljön kidolgozásra a Települési Egészségterv. Felelős: egészségügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: december 31. Forrás: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program VI. Az egyenlő bánásmód elve érvényesülésének elősegítésével, az antidiszkriminációval kapcsolatos feladatok 1. Civil szervezetek bevonásával komplex programot kell indítani, melynek célja a diszkriminációval fenyegetett társadalmi csoportok, köztük a romák, társadalmi befogadásának és esélyegyenlőségének erősítése, az irántuk megnyilvánuló előítéletek és hátrányos megkülönböztetés csökkentése. Ennek érdekében civil szervezetek támogatásával elő kell segíteni a diszkriminációs esetek hatékonyabb feltárását, illetőleg az ilyen ügyekben való jogi segítségnyújtáshoz való jobb hozzáférést. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Határidő: a program indítása december 31. Forrás: TÁMOP A Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat munkájában közreműködő ügyvédek szakmai továbbképzésével és az ügyfélfogadási helyek számának legalább 54-re történő növelésével fejleszteni kell a Hálózatot. Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter Határidő: december 31. Forrás: éves központi költségvetések IRM fejezete 3. Új képzési programot kell indítani a Rendőrség állománya részére a mediatív, konfliktust megelőző és kezelő technikák alkalmazása érdekében, ennek keretében a közrendvédelmi

8 közterületi szolgálatot ellátó mintegy 13 ezer fő részére szakképzett trénerek részvételével többnapos, kiscsoportos tréningeket kell tartani. Felelős: igazságügyi és rendészeti miniszter Határidő: december 31. Forrás: éves központi költségvetések IRM fejezete VII. A kultúrával, a médiával és a sporttal kapcsolatos feladatok 1. A roma kulturális értékek országos és helyi szinten, illetve külföldön való széles körű megismertetése érdekében támogatni kell a hazai és nemzetközi kulturális rendezvények, kiállítások szervezését, dokumentumfilmek készítését. Felelős: Határidő: Forrás: oktatási és kulturális miniszter folyamatos éves központi költségvetések OKM fejezete Nemzeti Kulturális Alap Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Kultúrája ideiglenes szakmai kollégium éves központi költségvetések ÖM fejezete 2. Támogatni kell a roma művészek, hagyományőrző csoportok médiában való rendszeres megjelenését. Felelős: oktatási és kulturális miniszter Határidő: december 31. Forrás: az éves központi költségvetések OKM fejezete 3. Az audiovizuális média-szabályozás, illetve az új médiaszolgáltatási törvény előkészítése során biztosítani kell a kisebbségek médiajogainak maradéktalan érvényesülését. A média digitális átállása során, meg kell határozni a roma kisebbség új médiumokhoz való hozzáférését. A földfelszíni sugárzással bővülő lehetőségeket ki kell terjeszteni a romákról és romáknak szóló hiteles, sokoldalú tájékoztatás, műsorszolgáltatási feltételek biztosítására. Felelős: miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást 4. A romák integrációját elősegítő állami feladatok gyakorlati végrehajtása érdekében a

9 közszolgálati média felelősségének és szerepvállalásának erősítésével egyidejűleg, ösztönözni kell a romákról szóló hiteles kép kialakítását. A romákat sztereotip módon bemutató hírek, adások elleni hatékony fellépés elősegítése érdekében hatékony szankciórendszert kell kidolgozni a roma közösség állampolgári és emberi jogait sértő, és az előítéletek növelésére alkalmas műsorok sugárzásának visszaszorítására. Felelős: miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter Határidő: december 31. Forrás: nem igényel forrást VIII. Záró rendelkezések 1. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a kétéves intézkedési tervben foglalt feladatok aktuális állásáról félévente számoljanak be a Roma Integrációs Tanácsnak. A beszámolókban ki kell térni arra is, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok előkészítésébe, végrehajtásába, illetőleg a Stratégiai Tervben megfogalmazott mutatók mentén elvégzett monitorozásba milyen módon vonták be a roma civil szervezeteket és az Országos Cigány Önkormányzatot. Felelős: érintett miniszterek Határidő: évente június 30. és december A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat 2. pontjában foglalt jelentés-tételi kötelezettség teljesítésének elősegítésére a Stratégiai Tervben megfogalmazott mutatók alapján monitoring rendszert kell kidolgozni. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter, az érintett miniszterek bevonásával Határidő: december Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozat hatályát veszti.

10 számú függelék a /2010-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A hátrányos helyzetű személyek köztük nagy számban romák gazdasági és társadalmi integrációját elősegítő, jelenleg is zajló kormányzati programok Programok / intézkedések Felelős Forrás hazai 1 ÚMFT 2 OKTATÁS Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő OKM 3650 millió Ft támogatások: Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása képességkibontakoztató, integrációs felkészítéshez, óvodai fejlesztő program támogatása Útravaló Ösztöndíjprogram (ÚV) OKM ÚV: 1700 millió Ft (fejezet) A táblázatban feltüntetett összegek a évi költségvetési törvénytervezet alapján kerültek meghatározásra és a költségvetési sor teljes összegét (nem csak a romákra fordított összeget) tüntettük fel. A évre legalább ugyanezen forrásokat kell tervezni. 2 A táblázatban az uniós források az intézkedések/konstrukciók - a Kormány által elfogadott, a évi akcióterv szerinti - teljes összegét mutatják. A Ft összeg árfolyamfüggő, a táblázatban feltüntetett összegek 260 Ft/ euróval szerepelnek.

11 millió Ft (MPA) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (AJTP) SZMM AJTP: 2394 millió Ft a 2009/2010- es tanévre (2009-es költs.tv.), 2300millió Ft a 2010/2011-es tanévre (2010-es költs. tv.) Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja (AJKP) HHH Tanulók Kollégiumi- Szakiskolai Programja (AJKSZP) Magyarországi roma tanulók tanulmányi ösztöndíja AJKP: 637 millió Ft a 2009/2010- es tanévre (2009-es költs.tv.), és 428 millió Ft a 2010/2011-es tanévre (2010-es költs. tv.) AJKSZP: 543 millió Ft a 2009/2010-es tanévre (2009-es költs. Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása OKM 315 millió Ft 365 millió Ft Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások a) Az 2920 millió Ft

12 integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Biztos Kezdet program SZMM 466 millió Ft A bölcsödék és közoktatási intézmények ÖM 4350 millió Ft infrastruktúrális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése FOGLALKOZTATÁS Diplomás romák a közigazgatásban MEH, SZMM 1100 millió Ft, ÁROP Start-programok SZMM millió Ft, TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos SZMM 53041millió Ft, TÁMOP helyzetűek foglalkoztatásáért Közmunkaprogramok SZMM millió Ft (ebből a évben 3 milliárd Ft roma program) Út a munka világába SZMM 7500 millió Ft, TÁMOP Első lépés alacsony foglalkoztatási SZMM 4600 millió Ft, TÁMOP 5.3.1/A eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt segítő program Roma munkavállalók képzésbe ágyazott foglalkoztatási programjait támogatja a SZMM 1400 millió Ft, TÁMOP 5.3.1/B szociális és gyermekjóléti/gyermekvédelmi

13 intézményrendszerben A 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség komplex fejlesztését célzó program LAKHATÁS, TERÜLETFEJLESZTÉS Roma Intervenciós Keret SZMM 30 millió Ft NFGM millió Ft ( között): ROP-ok (DDOP, ÉMOP, ÉAOP, DAOP), millió Ft TÁMOP, millió Ft TIOP, 4000 millió Ft GOP, millió Ft

14 Népegészségügyi Program szervezett lakossági szűrés (emlő, méhnyak, vastagbél) védőnői méhnyak szűrő mintaprogram roma, illetőleg halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szenzomotoros érettségi állapotfelmérés, felzárkóztatása Praxis program Szűrőprogramok országos kommunikációja Az egészségügy területén képzéstösztönző programokat kell indítani, amelyek támogatják a roma származásúak alkalmazását. EGÉSZSÉGÜGY EÜM 371 millió Ft Népegészségügyi Program EÜM keretéből EÜM 900 millió Ft TÁMOP EÜM Összes keret:2800 millió Ft 700 millió Ft TÁMOP A/09/01 és TÁMOP/6.2.2.A/AKMR/09/01 : Képzési díjtámogatás az egészségügyi intézmények számára, TÁMOP B/09/021k pályázat a Képzés- és módszertani fejlesztés Koragyermekkori program (0-7 év) EÜM 2500 millió Ft TÁMOP Koragyermekkori program (Kormánydöntés előtt áll) Az életminőség-javító, egészségfejlesztő EÜM 2400 millió Ft TÁMOP Egészségre programok, kistérségi települési nevelő és szemléletformáló egészségtervek készítésének támogatása millió Ft életmód-programok,

15 TÁMOP LHHK/09/01 és TÁMOP LHHK/09/02 az életminőség-javító, egészségfejlesztő programok a leghátrányosabb helyzetű kistérségek számára

16 2. számú függelék a /2010-SZMM számú kormány-előterjesztéshez A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Terv végrehajtásához szükséges, a évekre szóló kormányzati intézkedési terv forrásai Korm. Forrás határozatban Kapcsolódás a 68/2007 (VI.28.) OGY határozathoz tervezett feladat Hazai forrás 3 ÚMFT 4 I. Közös rendelkezések I/1 IV/ 2. A leghátrányosabb helyzetű, romák által sűrűn lakott térségek 25 millió (amelyekben Ft, SZMM fejezet a telepek, telepszerű lakókörnyezetek megjelenése igen gyakori) komplex fejlesztése. I/2 IV/1 A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi nem igényel forrást integrációját felgyorsító komplex célprogramok megvalósítása. IV/ 2. A leghátrányosabb helyzetű, romák által sűrűn lakott térségek (amelyekben a telepek, telepszerű lakókörnyezetek megjelenése igen gyakori) komplex fejlesztése. I/ nem igényel forrást I/ nem igényel forrást 3 A táblázatban feltüntetett összegek a évi költségvetési törvénytervezet alapján kerültek meghatározásra. A évre legalább ugyanezen forrásokat kell tervezni. 4 A táblázatban az uniós források az intézkedések/konstrukciók - a Kormány által elfogadott, a évi akcióterv szerinti - teljes összegét mutatják. A Ft összeg árfolyamfüggő, a táblázatban feltüntetett összegek 260 Ft/ euróval szerepelnek.

17 II/1 II/2 II/3 II/4 II. Az oktatás területét érintő feladatok II/6 A hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességét segítő, iskolán kívüli alternatív módszerek elterjesztése, valamint a hátrányos helyzetű fiatal felnőttek közoktatásba, illetve alternatív oktatásba való bekapcsolódásának ösztönzése. II/1. Egyenlő színvonalú oktatáshoz való hozzáférés biztosítása a roma gyermekek számára a közoktatásban. A szegregáció felszámolása, megelőzése, továbbá a negatív szelekciót erősítő társadalmi, intézményes mechanizmusok megszüntetése. II/5 Antidiszkriminációs elemek kialakítása és továbbfejlesztése a közoktatásban. II/11. Roma pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, óvónők minél nagyon számban történő képzésének és alkalmazásának elősegítése. III/4. A gyakorlatban bevált, foglalkoztatással egybekötött képzések elterjedésének, térnyerésének elősegítése annak érdekében, hogy javuljanak az iskolarendszerű képzésből, valamint a szakképzésből lemorzsolódott hátrányos helyzetű, köztük nagy számban roma fiatalok munkaerő-piaci esélyei. II/8. Kiegyenlítő, hátránykompenzáló intézkedések bevezetése és továbbfejlesztése a felsőoktatásban, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bejutásának és bennmaradásának biztosítása érdekében. TÁMOP B komponens 1000 millió Ft ( AT) TÁMOP B komponens 1680 millió Ft ( AT) 4260 millió Ft ( AT) TÁMOP A és B komponens 3430 millió Ft TÁMOP millió Ft

18 II/5 II/6 II/7 III/1 II/5. Antidiszkriminációs elemek kialakítása és továbbfejlesztése a közoktatásban. II/1. Egyenlő színvonalú oktatáshoz való hozzáférés biztosítása a OKM fejezet roma gyermekek számára a közoktatásban. A szegregáció felszámolása, megelőzése, továbbá a negatív szelekciót erősítő társadalmi, intézményes mechanizmusok megszüntetése. II/2. A hátrányos helyzetű gyerekek lakóhelyen történő óvodai ellátása. II/7. Az érettségit adó középiskolába való bejutás minél magasabb 60 millió Ft, IRM fejezet arányban való biztosítása, mind a szakképzést nyújtó, de érettségit nem adó szakképző iskolák elvégzése után, mind pedig közvetlenül az általános iskola után. II/8. Kiegyenlítő, hátránykompenzáló intézkedések bevezetése és továbbfejlesztése a felsőoktatásban, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bejutásának és bennmaradásának biztosítása érdekében. III. A foglalkoztatással, vállalkozásfejlesztéssel összefüggő feladatok III/3. A közigazgatásban, közszolgáltatásban foglalkoztatott romák számának növelése. TÁMOP B komponens 1680 millió Ft ( AT) 4260 millió Ft ( AT)

19 III/2 III/3 III/4 IV/ 2. A leghátrányosabb helyzetű, romák által sűrűn lakott térségek (amelyekben a telepek, telepszerű lakókörnyezetek megjelenése igen gyakori) komplex fejlesztése. III/5. A közmunkaprogramok tervezése és végrehajtása során a programhoz illeszkedő képzéssel a résztvevők munkaerő-piaci pozíciójának javítása, az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük segítése. Emellett az olyan közhasznú és közcélú munkaprogramok indításának ösztönzése, melyeket követően javulnak a résztvevők elsődleges munkaerőpiacra történő bekerülésének esélyei. III/5. A közmunkaprogramok tervezése és végrehajtása során a programhoz illeszkedő képzéssel a résztvevők munkaerő-piaci pozíciójának javítása, az elsődleges munkaerőpiacon való elhelyezkedésük segítése. Emellett az olyan közhasznú és közcélú munkaprogramok indításának ösztönzése, melyeket követően javulnak a résztvevők elsődleges munkaerőpiacra történő bekerülésének esélyei. nem igényel forrást nem igényel többletforrást nem igényel többletforrást

20 III/5 IV/1 IV/2 III/1. Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök (bértámogatás, képzési támogatás, járulékátvállalás, közhasznú támogatás stb.) működtetésével elsősorban a leghátrányosabb térségekben élő, tartós munkanélküliek foglalkoztatási esélyeinek javítása, a roma álláskeresők aktív eszközökhöz történő hozzáférésének elősegítése. IV. Lakhatással, területfejlesztéssel összefüggő feladatok IV/1 A telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját felgyorsító komplex célprogramok megvalósítása. IV/4. Az alacsony jövedelemmel (vagy jövedelemmel nem) rendelkezők bevonása a bérlakás- és szociálisbérlakás-programba. A lakhatás megőrzését szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz való hozzáférés javítása. nem többletforrást, igényel programok forrása: Start-programok, millió Ft, TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért, millió Ft, TÁMOP Első lépés program, 4600 millió Ft, TÁMOP 5.3.1/A Út a munka világába, TÁMOP 1.1.3, 7500 millió Ft, 1 milliárd Ft, SZMM fejezet 4000 millió Ft (2013-ig) - nem igényel forrást V. Az egészségügy területére vonatkozó feladatok TÁMOP , 5.3.1, és a

21 V/1 V/1. Ösztönző rendszer kialakítása a romák által sűrűn lakott területeken az egészségügyi ellátás szabad kapacitásainak, illetve a betöltetlen állások kihasználása érdekében. V/2. A romák egészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételi arányának növelése. V.3 A roma szakemberek számának emelése a nővér, a védőnő, az ápoló, az orvos szakmákban millió Ft, TÁMOP TÁMOP Szűrőprogramok országos kommunikációja: 900 millió Ft V/2 V/4. Az orvos- és egyéb megfelelő egészségügyi képzést folytató intézmények képzési rendjébe illeszthető multikulturális, az előítélet-mentességet, valamint az antidiszkriminációs gyakorlat megerősítését szolgáló programok kidolgozása és bevezetése. nem igényel forrást 3000 millió Ft TÁMOP /II

22 V/3 V/5. A roma népesség és az egészségügyi ellátórendszer közötti együttműködés és kapcsolat erősítése, a roma ügyfelek tudásának és informáltsági szintjének fejlesztése az őket az egészségügy területén megillető jogokról és az általuk igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. V/6. Az adott közösség roma népességének szükségleteit figyelembe vevő helyi szintű egészségfejlesztő tervek kidolgozásának elősegítése millió Ft, TÁMOP TÁMOP 5.3. Komplex telepprogram egészségfejlesztésre irányuló, nem elkülönülő keretei, valamint a 33, komplex programmal érintett leghátrányosabb helyzetű kistérségek önkormányzatai és civil szervezetei előzetesen jóváhagyott projektjavaslatainak kidolgozására szolgáló 2, 612 Mrd Ft összeg kerettel meghirdetett egyfordulós pályázatok (TAMOP LHHK/09/01 és TAMOP LHHK/09/02),

23 V/4 V/5. A roma népesség és az egészségügyi ellátórendszer közötti együttműködés és kapcsolat erősítése, a roma ügyfelek tudásának és informáltsági szintjének fejlesztése az őket az egészségügy területén megillető jogokról és az általuk igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról. ÚMVP VI/1 VI/2 VI/4 VI. Az egyenlő bánásmód elve érvényesülésének elősegítésével, az antidiszkriminációval kapcsolatos feladatok VI/1. A romákat érintő diszkriminációs esetek feltárásának és 1 milliárd Ft, TÁMOP eredményes kezelésének elősegítése, az ehhez szükséges intézményrendszer továbbfejlesztése és az együttműködési mechanizmusok kialakítása. VI/1. A romákat érintő diszkriminációs esetek feltárásának és 86 millió Ft, IRM fejezet eredményes kezelésének elősegítése, az ehhez szükséges intézményrendszer továbbfejlesztése és az együttműködési mechanizmusok kialakítása. VI/1 A romákat érintő diszkriminációs esetek feltárásának és 28 millió Ft, IRM fejezet eredményes kezelésének elősegítése, az ehhez szükséges intézményrendszer továbbfejlesztése és az együttműködési mechanizmusok kialakítása.

24 VII/1 VII/2 VII/3 VII/4 VII/5 A kultúrával, a médiával és a sporttal kapcsolatos feladatok VII/1. A roma kultúra szokás- és hagyományrendszerének OKM fejezet értékként kezelt megismertetése a társadalom széles körével, Nemzeti Kulturális Alap itthon és külföldön egyaránt. Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Kultúrája ideiglenes szakmai kollégium ÖM fejezet VII/1. A roma kultúra szokás- és hagyományrendszerének OKM fejezet értékként kezelt megismertetése a társadalom széles körével, itthon és külföldön egyaránt. VII/3. A romákról alkotott hiteles kép kialakításának elősegítése a nem igényel forrást médiában. VII/3. A romákról alkotott hiteles kép kialakításának elősegítése a nem igényel forrást médiában. VII/3. A romákról alkotott hiteles kép kialakításának elősegítése a nem igényel forrást médiában.

25 melléklet az /2010-SZMM számú kormány-előterjesztéshez J E L E N T É S a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre vonatkozó kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt feladatok évi végrehajtásáról Általános észrevételek a szaktárcáktól érkezett beszámolók kapcsán Az érintett tárcák beszámolóinak összesítése során világossá vált, hogy a tárcák nem mindig tudnak a kért indikátorokról pontos információkat szolgáltatni, illetve nem mindig a Korm. határozat adott pontjában meghatározott feladat teljesítéséről számolnak be. Ennek okán elengedhetetlen, hogy a tárcák egy egységesen meghatározott indikátorokon alapuló beszámolási rendszer alapján készítsék el jelentéseiket. o A monitoring rendszer kidolgozása érdekében elkészült javaslat további egyeztetését követően május 31-ig meg kell fogalmazni azon indikátorokat, melyeket mind a tervezés, mind pedig a monitorig során figyelembe kell venni. bizonyos feladatok végrehajtásakor az egyes tárcák nem tudták a meghatározott határidőket tartani. a évre vonatkozóan a feladatok többsége december 31-ei határidővel szerepel a Korm. határozatban, így ezen feladatok esetében csupán részteljesítésekről lehet beszámolni. A feladatok végrehajtásával kapcsolatos teljes képet a két évről szóló teljes jelentésben lehet bemutatni. Részletes beszámoló a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a évekre szóló kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt egyes intézkedések évi végrehajtásáról I. Az oktatás területét érintő feladatok 1. A Biztos Kezdet Program keretében legalább öt programot kell indítani a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken élő, iskoláskor előtti, kiemelten a 0-5 éves korú gyermekek és családjaik támogatására, a deprivációs ciklus megtörésére és a korai képességfejlesztés megvalósítására. A programok eredményeinek figyelembevételével gondoskodni kell annak országos kiterjesztéséről. Felelős: szociális és munkaügyi miniszter önkormányzati és területfejlesztési miniszter

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről

A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 19.749-1/2007-SZMM A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről Budapest, 2007.

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám

4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám 4798 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 49. szám A Kormány 1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

TÁMOP A Én is továbbtanulok

TÁMOP A Én is továbbtanulok TÁMOP-3.3.10.A-12-2013-0018 Én is továbbtanulok A pályázat indulása Iskolánk, a Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola Pálfy-Vízügyi Tagintézménye 2013-ban pályázott a TÁMOP-3.3.10.A-12-2013 kódszámú

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására Kódszám: TAMOP-3.3.2./08/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ A projektek az Európai

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Gyermekvédelmi kedvezmények. Rendszeres kedvezmények számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma év Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma Kiegészítő

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása A projekt szakmai megvalósítása sa Előad adó: : Szabó Istvánn nné szakmai vezető A magyar közoktatási rendszerből az egyes korosztályok közel harmada kerül ki úgy,hogy nem rendelkezik a foglalkoztathatóságukhoz

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről

68/2007. (VI. 28.) OGY határozat. a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről 68/2007. (VI. 28.) OGY határozat a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről Az Országgyűlés a magyarországi cigány, illetőleg roma népesség sikeres társadalmi integrációjának elősegítésére,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03.

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03. SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN 2008. április 03. TÁMOP, TIOP, akciótervek és konstrukciók Az akcióterveket az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül

Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül 4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyer év védelembe vett 18 év alattiak száma Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

milliárd forint volt. A szaktárca költségvetési forrásait a kormány, a társminisztériumok és néhány állami tulajdonú gazdálkodó szervezet is kiegészít

milliárd forint volt. A szaktárca költségvetési forrásait a kormány, a társminisztériumok és néhány állami tulajdonú gazdálkodó szervezet is kiegészít s Munkaügy Miniszter looma ~ vűlés Hivataía --~/-91)- --, 1 lkt. szám: 7007-3/2007-SZMM 1007 WC 14- Varga József úr részére országgyűlési képviselő Fidesz - MPSZ Budapest Tisztelt Képviselő úr! K/2225.

Részletesebben

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor

Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok. Dr. Nyári Tibor Az Európai Szociális Alapból támogatott nemzeti programok Dr. Nyári Tibor Programozási időszak 2007-2013 Új Magyarország Fejlesztési terv ( Új Széchenyi Terv) 15 db Operatív Program (főbb fejlesztési területek)

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁM-OP-2008-3.1.8/08 A kiemelt projekt az Európai

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást?

Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Hogyan tudja segíteni a Nemzeti Tehetség Program a tehetséggondozást? Tehetséggondozás gyakorlata konferencia Szolnok, 2013. május 30. Az NTP 2011-2012. évi cselekvési programjában támogatta: - a köznevelési

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése

KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2009. évi közhasznúsági jelentése Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 3 3. KIMUTATÁS

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása

Balassagyarmat Város Önkormányzatának 2010. évi állami támogatása 44 Támogatási jogcím Fajlagos Mennyiségi egység Mutató A Rendelet 1.sz. melléklete Ft Számított összeg 1. a (1)Lakosságszám szerint 1 57 fő 1649 32 16 3 2. Körzeti igazgatás 2. aokmányirodák működése és

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE BÁNYAI JÚLIA KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2008. Esélyegyenlőségi terv A gyermekek személyiség fejlesztésében, nevelésben jelentős szocializációs színtér a középiskola,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben