Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról."

Átírás

1 Tartalom 1. Biztonsági és mködtetési utasítások Üzembe helyezés és csatlakoztatás Mködtetési utasítások Tisztítás és karbantartás 93 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a használati utasítást, amely minden, a mosogatógép megfelel és biztonságos használatával kapcsolatos információt tartalmaz. Az egyes fejezetek lépésrl lépésre végigvezetnek a készülék használatán, a szövegek közérthetek és részletes ábrákkal egészülnek ki. Kövesse a javasolt tisztítási eljárásokat, mert csak így biztosíthatja, hogy mosogatógépe mindig tökéletesen mködjön. Ez a felhasználóbarát használati utasítás minden, a mosogatógép használatára vonatkozó kérdésére választ ad. ÜZEMBE HELYEZÉSI UTASÍTÁSOK: ezek annak a szakképzett szerelnek szólnak, aki a készülék üzembe helyezését, csatlakoztatását és tesztelését végzi. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és szrk használatáról. 75

2 Biztonsági utasítások 1. Biztonsági és mködtetési utasítások EZ A HASZÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK SZERVES RÉSZÉT ALKOTJA: TARTSUK MINDIG A MOSOGATÓGÉP KÖZELÉBEN. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELTT OLVASSUNK ÁT FIGYELEMESEN VALAMENNYI UTASÍTÁST. AZ ÜZEMBE HELYEZÉST SZAKEMBERNEK KELL ELVÉGEZNIE, AZ ÉRVÉNYES ELÍRÁSOKNAK MEGFELELEN. A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁSBAN VALÓ HASZNÁLATRA KÉSZÜLT ÉS MEGFELEL AZ ÉRVÉNYBEN LÉV 72/23, ILLETVE 89/336 (BELEÉRTVE A 92/31 IS) EEC DIREKTÍVÁKNAK, BELEÉRTVE A RÁDIÓFREKVENCIA-INTERFERENCIA MEGELZÉSÉT ÉS ELKERÜLÉSÉT IS. A KÉSZÜLÉK A KÖVETKEZ CÉLRA KÉSZÜLT: EDÉNYEK MOSOGATÁSA ÉS SZÁRÍTÁSA; BÁRMILYEN MÁS CÉLRA VALÓ HASZNÁLAT NEM MEGFELELNEK MINSÜL. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELSSÉGET A FENT MEGHATÁROZOTT CÉLOKON KÍVÜLI BÁRMILYEN HASZNÁLAT ESETÉN. A KÉSZÜLÉK MSZAKI ADATAIT, SZÉRIASZÁMÁT ÉS A JELÖLÉSEKET TARTALMAZÓ ADATTÁBLA AZ AJTÓ BELS SARKÁBAN, LÁTHATÓ HELYEN KERÜLT ELHELYEZÉSRE. AZ ADATTÁBLÁT SOHA NEM SZABAD ELTÁVOLÍTANI. SOHA NE HAGYJUK FELÜGYELET NÉLKÜL A CSOMAGOLÓANYAGOKAT. VÁLOGASSUK SZÉT ANYAGA SZERINT A CSOMAGOLÁST ÉS MIELBB SZÁLLÍTSUK EL EGY KÖZELI SZELEKTÍV HULLADÉKGYJTÓ HELYRE. A KÉSZÜLÉKNEK FÖLDELT CSATLAKOZÓVAL KELL RENDELKEZNIE, AZ ÉRVÉNYBEN LÉV ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELÍRÁSOKNAK MEGFELELEN. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELSSÉGET SEMMILYEN SZEMÉLYES VAGY ANYAGI KÁRÉRT, AMELY A FÖLDELÉS HIÁNYA, VAGY HIBÁS FÖLDELÉS MIATT JELENTKEZIK. HA A KÉSZÜLÉK KÁRPITOZOTT, VAGY BURKOLT PADLÓN KERÜL ELHELYEZÉSRE, ÜGYELJÜNK RÁ, HOGY AZ ALSÓ RÉSZEN TALÁLHATÓ NYÍLÁSOK SZABADON MARADJANAK. MINDEN EGYES HASZNÁLAT UTÁN KAPCSOLJUK KI A MOSOGATÓGÉPET, HOGY NE PAZAROLJUK AZ ELEKTROMOS ÁRAMOT. 76

3 Biztonsági utasítások AZ ELAVULT KÉSZÜLÉKEKET HASZNÁLHATATLANNÁ KELL TENNI. MIUTÁN A FALI CSATLAKOZÓBÓL KIHÚZTUK, VÁGJUK EL A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZÓ KÁBELÉT, ÉS TEGYÜNK BIZTONSÁGOSSÁ VALAMENNYI OLYAN ALKOTÓRÉSZT, AMI VESZÉLYES LEHET GYEREKEK SZÁMÁRA (ZÁRAK, AJTÓK, STB.). A KÉSZÜLÉK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LESELEJTEZÉSÉRL SZÓLÓ 2002/96/EC (WEEE) DIREKTÍVÁNAK MEGFELELEN VAN JELÖLVE. HA BIZTOSÍTJUK A KÉSZÜLÉK LESELEJTEZÉS UTÁNI MEGFELEL TÁROLÁSÁT, MEGELZHETJÜK A KÖRNYEZETRE VAGY EMBERI EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT ESETLEGES NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEKET, AMELYEK AKKOR LÉPNÉNEK FEL, HA NEM MEGFELELEN KEZELNÉNK A TERMÉKET LESELEJTEZÉS UTÁN. A JELZÉS A TERMÉKEN, VAGY A TERMÉKET KÍSÉR DOKUMENTÁCIÓN AZT JELÖLI, HOGY A KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD HÁZTARTÁSI HULLADÉKKÉNT KEZELNI, HANEM AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAFELDOLGOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ GYJTHELYEN KELL LEADNI. A TÁROLÁSNAK A HELYI KÖRNYEZETVÉDELMI ELÍRÁSOKNAK MEGFELELEN KELL TÖRTÉNNIE. RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓÉRT FORDULJUNK AZ ILLETÉKES HELYI HIVATALHOZ, A KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYJTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ SZOLGÁLATHOZ, VAGY AHHOZ AZ ÜZLETHEZ, AHOL A KÉSZÜLÉKET VÁSÁROLTUK. MKÖDÉSI HIBA ESETÉN KAPCSOLJUK KI A KÉSZÜLÉKET, SZAKÍTSUK MEG AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZÁST ÉS ZÁRJUK EL A VIZET. A SZÁLLÍTÁS SORÁN MEGSÉRÜLT KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJUK, HA KÉTSÉGEINK VANNAK, LÉPJÜNK KAPCSOLATBA AZ ÉRTÉKESÍTVEL. A KÉSZÜLÉKET A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK MEGFELELEN, VAGY SZAKEMBER ÁLTAL KELL ÜZEMBE HELYEZNI ÉS CSATLAKOZTATNI. A KÉSZÜLÉK FELNTTEK ÁLTALI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT. NE ENGEDJÜNK GYEREKEKET A GÉP KÖZELÉBE, ÉS NE ENGEDJÜK, HOGY JÁTSSZANAK VELE. TARTSUK TÁVOL A GYEREKET A MOSOGATÓSZEREKTL ÉS A KÉSZÜLÉK NYITOTT AJTAJÁTÓL. A CSOMAGOLÓANYAGOKAT (MANYAG ZACSKÓK, HUNGAROCELL, FÉMRUDAK, STB.) NE HAGYJUK A GYEREKEK KÖZELÉBEN. TARTSUK TÁVOL A GYEREKEKET A NYITOTT MOSOGATÓGÉPTL. A KÉSZÜLÉK OLYAN MOSOGATÓSZER-MARADVÁNYOKAT VAGY MÁS LERAKÓDÁST TARTALMAZHAT, AMELYEK VISSZAFORDÍTHATATLAN KÁROSODÁST OKOZHATNAK A SZEMBEN, SZÁJBAN VAGY TOROKBAN, ESETLEG FULLADÁSHOZ IS VEZETHETNEK. NE TEGYÜNK A GÉPBE OLYAN OLDÓSZEREKET, MINT ALKOHOL VAGY TERPENTIN, MERT EZEK ROBBANÁST OKOZHATNAK. NE TEGYÜNK A GÉPBE OLYAN EDÉNYEKET, AMELYEK HAMUVAL, VIASSZAL VAGY FESTÉKKEL SZENNYEZETTEK. 77

4 Biztonsági utasítások A KÉSZÜLÉK NYITOTT AJTAJÁRA VALÓ RÁTÁMASZKODÁS, VAGY RÁÜLÉS A GÉP FELDLÉSÉT EREDMÉNYEZHETI, ÍGY VESZÉLYES AZ EMBEREKRE NÉZVE. SOHA NE HAGYJUK NYITVA A KÉSZÜLÉK AJTAJÁT, MERT AZ EMBEREK MEGBOTOLHATNAK BENNE. SOHA NE IGYUK MEG A MOSOGATÁSI PROGRAM VÉGÉN ÉS A SZÁRÍTÁSI PROGRAM ELTT AZ EDÉNYEKBEN, VAGY A GÉPBEN MARADT VIZET. A KÉSEKET ÉS MÁS ÉLES ESZKÖZÖKET ÉLÜKKEL LEFELÉ HELYEZZÜK EL AZ EVESZKÖZ-KOSÁRBAN, VAGY VÍZSZINTESEN A FELS KOSÁRBAN. ÜGYELJÜNK ARRA, HOGY MEG NE SÉRTSÜK MAGUNKAT ÉS ARRA IS, HOGY AZ EVESZKÖZÖK NE LÓGJANAK KI A KOSÁRBÓL. AQUASTOP MODELLEK AZ AQUASTOP BERENDEZÉS VÍZSZIVÁRGÁS ESETÉN TÚLFOLYÁS ELLENI VÉDELMET BIZTOSÍT. HA A BERENDEZÉS ELZÁRÓDOTT, HÍVJUNK SZAKEMBERT, HOGY MEGÁLLAPÍTSA ÉS KIJAVÍTSA A HIBÁT. AZ AQUASTOP BERENDEZÉSSEL ELLÁTOTT KÉSZÜLÉKEKNÉL A VÍZBEVEZET CSBEN VAN EGY MÁGNESTEKERCS. NE VÁGJUK EL A CSÖVET ÉS ÜGYELJÜNK RÁ, HOGY A MÁGNESTEKERCS NE ESSEN VÍZBE. HA A VÍZBEVEZET CS MEGSÉRÜL, KAPCSOLJUK KI A KÉSZÜLÉKET ÉS ZÁRJUK EL A VÍZCSAPOT. ÜZEMBE HELYEZÉS UTÁN AZONNAL FUTTASSUNK LE EGY GYORS TESZTET A KÉSZÜLÉKEN, AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT KÖVETVE. HA A MOSOGATÓGÉP NEM MKÖDIK MEGFELELEN, KAPCSOLJUK KI ÉS HÍVJUK KI A LEGKÖZELEBBI SZERVIZT. NE PRÓBÁLJUK MAGUNK MEGJAVÍTANI A HIBÁT. A MOSOGATÓGÉP MEGFELEL VALAMENNYI ÉRVÉNYES BIZTONSÁGI, ILLETVE ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ ELÍRÁSNAK. A MSZAKI ELLENRZÉSEKET CSAK KÉPZETT ÉS ARRA FELHATALMAZOTT SZAKEMBEREK VÉGEZHETIK: ARRA NEM FELHATALMAZOTT SZEMÉLYEK ÁLTAL VÉGZETT BEAVATKOZÁSOK ÉRVÉNYTELENÍTIK A GARANCIÁT ÉS VESZÉLYT JELENTHETNEK A FELHASZNÁLÓRA NÉZVE IS. A gyártó nem vállalja a felelsséget az olyan személyi vagy anyagi károkért, amelyek a fenti utasítások be nem tartásából, a készülék alkatrészeivel való babrálásból, vagy nem eredeti alkatrészek használatából erednek. 78

5 Üzembe helyezési utasítások 2. Üzembe helyezés és csatlakoztatás Távolítsuk el a hungarocell kosár-rögzítket. Helyezzük el a készüléket a kívánt üzembe helyezés helyén. A készülék hátsó fala vagy oldalai állhatnak fal vagy más konyhai bútorelem mellett. Ha a mosogatógép hforrás mellett kerül üzembe helyezésre, szereljük fel rá a speciális szigetel lapot, hogy megakadályozzuk a túlhevülést és az esetleges mködési zavart. A stabilitás biztosítása érdekében a beépíthet mosogatógépeket csak folyamatos munkalap alá építsük be és rögzítsük a szomszédos elemekhez. Az üzembe helyezés megkönnyítése érdekében a vízbevezet és elvezet csövek bármilyen irányban elhelyezhetk; ügyeljünk rá, hogy a csövek ne csavarodjanak, vagy nyomódjanak össze, illetve ne legyenek túl szorosra húzva. Ha a csövek a helyükre kerültek, ne felejtsük el meghúzni a zárógyrt a megfelel irányba. Egy legalább 8 cm átmérj lyukra van szükség az áramvezeték és a csövek átvezetéséhez. Állítható lábai segítségével egyenlítsük ki a készüléket a padlón. Ez feltétlenül szükséges a mosogatógép megfelel mködéséhez. Szigorúan tilos a mosogatógépet kerámia fzlap alá beépíteni. Hagyományos fzlap alá be lehet építeni a mosogatógépet, feltéve, hogy a munkalap nem törik meg és hogy mind a mosogatógép, mind a fzlap megfelelen és biztonságosan vannak beszerelve úgy, hogy semmilyen veszély nem lép fel. Nem beépíthet modellek esetében Szigorúan tilos fzlapot szerelni nem beépíthet mosogatógép fölé. Ha a készülék nem beépíthet és így az egyik oldalról szabadon megközelíthet, az ajtópánt területét biztonsági okokból le kell takarni (sérülésveszély). Az ehhez szükséges szerelvények kiegészítként beszerezhetk a márkaképviseleteknél vagy a szakszerviznél. A készülék beépítéséhez egy speciális készlet beszerzése szükséges a márkaképviseleteknél vagy a szakszerviznél. Egyes a modellek hátul csak egy állítható lábbal rendelkeznek, amelyet a készülék lejjebb lév els részének csavarjával állíthatunk. 79

6 Üzembe helyezési utasítások 2.1 Vízcsatlakozás A dugulás vagy más károsodás veszélyének megelzése: ha a vízcs új vagy hosszabb ideig nem használtuk, a vízvezetékre való csatlakoztatás eltt ellenrizzük, hogy a víz tiszta és szennyezdéstl mentes-e, hogy megelzzük a készülék esetleges meghibásodását. A mosogatógép csatlakoztatásához csakis új csövet használjunk és soha ne használjunk régi vagy már használt csövet. A VÍZVEZETÉKRE VALÓ CSATLAKOZTATÁS Csatlakoztassuk a vízbevezet csövet a hidegvíz-hálózatra ¾ -os gázcsmenettel úgy, hogy belehelyezzük a készülékhez mellékelt A jel szrt. Ügyeljünk arra, hogy a csövet ersen, kézzel csavarjuk a helyére és aztán fogó segítségével csavarjuk még körülbelül ¼ fordulattal szorosabbra. AQUASTOP berendezéssel ellátott készülékek esetében a szr már el van helyezve a menetes gyrben. A mosogatógépet melegvíz-hálózatra is csatlakoztathatjuk, amelynek hfoka nem lehet több 60C-nál. Ha melegvíz-hálózatról mködtetjük a mosogatógépet, a mosogatási id körülbelül 20 perccel csökken, de a mosogatás hatásfoka kissé alacsonyabb lesz. A háztartási melegvízhálózatra ugyanolyan módon csatlakoztassuk a készüléket, mint ahogyan fent a hidegvíz-hálózat esetében ismertetésre került. SZENNYVÍZ-CSATLAKOZTATÁS Csatlakoztassuk a mosogatógép vízelvezet csövét egy legalább 4 cm átmérj vízelvezet csbe, vagy vezessük a konyhai mosogatóba a mellékelt manyag rögzít segítségével közben ügyeljünk arra, hogy a cs ne csavarodjon össze, illetve ne hajoljon meg túlzottan. Fontos az is, hogy a cs ne lazuljon ki és ne essen ki. E célból a manyag rögzít egy csvel van felszerelve, amit a falhoz vagy a vízcsaphoz ersíthetünk. A cs szabad vége 30 és 100 cm közötti magasságban kell, hogy legyen és soha nem szabad, hogy víz alatt legyen. Ha vízszintes cs-toldalékot használunk (maximum 3 m), a vízelvezet cs a padlótól maximum 85 cm magasságban lehet. 80

7 Üzembe helyezési utasítások 2.2 Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás és figyelmeztetések ELLENRIZZÜK, HOGY A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG ÉS FREKVENCIA MEGFELELNEK A KÉSZÜLÉK AJTAJÁNAK BELS SARKÁBAN ELHELYEZETT ADATTÁBLÁN SZEREPL ÉRTÉKEKNEK. A VEZETÉKEN TALÁLHATÓ VILLÁSDUGÓ ÉS A KONNEKTOR MEGEGYEZ TÍPUSÚAK KELL HOGY LEGYENEK ÉS MEG KELL HOGY FELELJENEK AZ ÉRVÉNYES ELÍRÁSOKNAK. ÜZEMBE HELYEZÉS UTÁN A VILLÁSDUGÓNAK ELÉRHETNEK KELL LENNIE. A VILLÁSDUGÓT SOHA NE A CSATLAKOZÓ VEZETÉKNÉL FOGVA HÚZZUK KI A KONNEKTORBÓL. HA A CSATLAKOZÓ VEZETÉK MEGSÉRÜL, AZT A GYÁRTÓVAL VAGY EGY ARRA MEGHATALMAZOTT SZERVIZZEL CSERÉLTESSÜK KI. A CSERE UTÁN GYZDJÖN MEG RÓLA, HOGY A VEZETÉKET RÖGZÍT KAR SZOROSAN A HELYÉRE VAN-E ERSÍTVE. A TÚLHEVÜLÉS ÉS A GYULLADÁSVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN SOHA NE HASZNÁLJUNK ADAPTERT VAGY PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁST. Ha a csatlakozó vezeték megsérül, azt az esetleges veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval vagy egy arra meghatalmazott szervizzel cseréltessük ki. 81

8 3. Mködtetési utasítások A megfelel üzembe helyezést követen a mosogatógépet a következképpen készítsük el használatra: Állítsuk be a vízlágyító rendszert; Töltsük fel sóval; Töltsük fel öblítvel és mosogatószerrel. 3.1 A vízlágyító rendszer használata A vízben található lerakódás mennyisége (vízkeménységi index) fehér foltokat okozhat a száraz edényeken, amelyek emiatt idvel homályossá válhatnak. A mosogatógép automatikus vízlágyító berendezéssel van ellátva, amely speciális só használatán keresztül csökkenti a víz keménységét. A mosogatógép gyárilag 3. fokozatú (közepes keménység 41-60dF 24-31dH) vízkeménységre van beállítva. SÓ Közepes keménység víz esetén a sótartályt körülbelül 20 mosogatás után kell újra feltölteni. A tartály körülbelül 1,5 kg só tárolására alkalmas. Egyes modellek jelfénnyel rendelkezik annak kijelzésére, ha a sótartály kiürül. E modelleknél a sótartály fedele egy zöld szín úszóval van ellátva, amely lesüllyed, ahogy a só koncentrációja a vízben csökken. Amikor a zöld szín úszó már nem látható az átlátszó fedél alatt, a tartályt fel kell tölteni sóval. A sótartály a gép alján található. Az alsó kosár eltávolítása után az óramutató járásával ellentétes irányban csavarjuk le a sótartály tetejét és a mellékelt tölcsér segítségével töltsük bele a sót. A tartály tetejének visszahelyezése eltt távolítsuk el a nyílás környékén maradt sót. A mosogatógép els használata eltt a són kívül egy liter vizet is öntsünk a tartályba. Minden alkalommal, amikor a tartályt sóval töltjük fel, gyzdjünk meg róla, hogy jól lezártuk a fedelet. A víz és a mosogatószer keveréke soha nem juthat a sótartályba, mert ez zavart okozna a rendszer mködésében. Ilyen esetben a garancia érvényét veszti. Csak speciálisan mosogatógépekhez való sót használjunk. Ha sótablettákat használunk, ne töltsük meg teljesen a tartályt. 82

9 Ne használjuk asztali sót, az ugyanis oldhatatlan anyagokat tartalmaz, amelyek idvel károsíthatják a vízlágyító rendszert. Amikor szükséges, töltsük fel a sótartályt a mosogatási program elindítása eltt. Így az esetlegesen ottmaradt sóoldat azonnal távozik a vízzel együtt; ha a sós víz hosszú ideig van jelen a mosogatógépben, az korrózióhoz vezethet. Ügyeljünk arra, hogy ne keverjük össze a só és a mosogatószer dobozait; ha ugyanis véletlenül mosogatószert töltünk a sótartályba, az kárt okoz a vízlágyító rendszerben. 3.2 Az öblítszer- és a mosogatószer-adagoló használata A mosogatószer- és az öblítszeradagolók az ajtó bels részén találhatók: a mosogatószer-adagoló a bal oldalon, míg az öblítszeradagoló a jobb oldalon. Az ÁZTATÁS program kivételével valamennyi mosogatás eltt fel kell tölteni a mosogatószer-adagolót. Az öblítszer-adagolót csak szükség esetén kell újratölteni. 83

10 AZ ÖBLÍTSZER BETÖLTÉSE Az öblítszer elsegíti az edények gyorsabb száradását, megelzi a vízk-képzdést és az elszínezdést; automatikusan kerül hozzáadásra a vízhez az ajtó bels részén található tartályból az utolsó öblítési ciklusban. Az öblítszer betöltése: Nyissuk ki a készülék ajtaját. Forgassuk el a tartály tetejét az óramutató járásával ellentétes irányban ¼ fordulattal és emeljük le. Töltsük meg az öblítszer-tartályt (körülbelül 140 cc). A tartály fedele melletti töltöttség-jelznek teljesen sötétnek kell lennie. Amikor a jelz világos lesz, vagy amikor az öblítszer-jelfény kigyullad, töltsük fel ismét az öblítszer-tartályt. Helyezzük vissza a tartály tetejét és az óramutató járásával megegyez irányban csavarjuk vissza. Egy rongy segítségével töröljük le az esetleges öblítszert a gép ajtajáról és belsejérl, mert ez túlzott habzást okozhat. AZ ÖBLÍTSZER-ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA A mosogatógép gyárilag közepes vízkeménységre került beállításra. A beállítást az adagoló gombjának elforgatásával megváltoztathatjuk: az öblítszer mennyisége a gomb pozíciójától függ. Az öblítszer-beállítás módosításához forgassuk el a az adagoló fedelét egynegyed fordulattal, az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegyük le a fedelet. Használjunk csavarhúzót a gomb kívánt helyzetbe való elforgatásához. Helyezzük vissza az adagoló tetejét, az óramutató járásával megegyez irányba elforgatva. Az öblítszer-adagot növelni kell, ha az elmosogatott edények homályosak, vagy körben elszínezdnek. Ugyanakkor, ha az edények ragacsosak és fehér foltok láthatók rajtuk, az öblítszer-beállítást csökkenteni szükséges. 84

11 A MOSOGATÓSZER ADAGOLÁSA A mosogatószer-tartály kinyitásához enyhén nyomjuk meg a P gombot. Töltsük be a mosogatószert és figyelmesen csukjuk be a tartály fedelét. A mosogatás alatt a tartály automatikusan kinyílik. Amikor elmosást tartalmazó program kerül kiválasztásra (lásd a programtáblázatot), a G/H mélyedésbe is mosogatószert kell tölteni (modelltl függen). Csak speciálisan mosogatógépekhez készült mosogatószereket használjunk. Az optimális mosogatási eredmények elérése érdekében fontos a jó minség mosogatószerek használata. A mosogatószeres dobozokat száraz helyen tároljuk, hogy megelzzük a csomósodást, ami negatívan befolyásolja a mosogatási eredményeket. A kinyitott mosogatószeres csomagokat mielbb használjuk fel, mert idvel veszítenek hatékonyságukból. Ne használjuk kézi mosogatáshoz való mosogatószereket, mert azok sok habot képeznek és negatívan befolyásolhatják a gép mködését. Megfelel mennyiség mosogatószert használjunk. Túl kevés mosogatószer esetén a szennyezdés csak részben kerül eltávolításra az edényekrl, míg túl sok mosogatószer használata fölösleges és nem biztosít jobb mosogatási eredményeket. 85

12 A piacon folyékony és por alakú mosogatószerek is kaphatók, különböz kémiai összetételben. Tartalmazhatnak például foszfátokat, vagy lehetnek foszfátmentesek, természetes enzimtartalommal. - A foszfát-tartalmú mosogatószerek hatásosabbak a zsírral és a keményítvel szemben 60C feletti hmérsékleteken. - Az enzim-tartalmú mosogatószerek ugyanakkor alacsonyabb hfokon (40C és 55C között) is hatásosak és könnyebben lebomlanak. Az enzim-tartalmú mosogatószerekkel alacsony hfokon is elérhet olyan eredmény, ami hagyományos mosogatószerekkel csak 65C-on. Környezetünk védelme érdekében ajánlott a foszfát- és klórmentes mosogatószerek használata. Vannak mosogatószer-tabletták is, amelyek esetében nincs szükség sóra vagy öblítszerre. Egyes esetekben a tabletták nem nyújtanak olyan jó eredményeket különösen rövid, vagy alacsony hfokú programok esetében. Amennyiben ilyen problémákat észlelünk (pl. fehéres szín bevonat az edényeken vagy a gépen, rossz száradás, szennyezdés az edényeken a mosogatás végén) térjünk vissza a hagyományos termékekhez (só-granulátum, mosogatószer-por és folyékony öblítszer). Ugyanakkor abban az esetben, ha visszatérünk a hagyományos só használatához, néhány mosogatási ciklusnak le kell futnia mieltt a rendszer újra teljesen hatékonnyá válik tehát még mindig találhatunk fehéres bevonatot az edényeken vagy a gépben. Amennyiben a probléma túl sokáig fennáll, lépjünk kapcsolatba a szervizzel. Ha tabletta formájú mosogatószert használunk (a mosogatógép gyártója három külön termék használatát javasolja: mosogatószerét, sóét és öblítszerét), a tablettát közvetlenül az eveszköz-tartóban helyezzük el. Az adagoló por és folyékony mosogatószer használatára készült és a mosási ciklus alatt nem nyílik ki teljesen. Ez azt jelenti, hogy a tabletta nem olvad fel teljesen, ami a következkhöz vezethet: - a mosás során nem szabadul fel elegend mosogatószer, így a mosogatás eredménye gyenge lesz; - a mosogatószer szilárd tömböt alkot az adagolóban és csak az utolsó öblítési ciklusban szabadul ki. Ha mosogatószer jut az öblítszer-tartályba, akár folyékony állapotban is, az kárt okoz a mosógépben. 86

13 3.3 Általános figyelmeztetések és jótanácsok A mosogatógép els alkalommal történ használata eltt tanácsos elolvasni a következ jótanácsokat a mosogatni kívánt edények típusáról és azoknak a gépben való elhelyezésérl. Általában nincsenek korlátozások a háztartásban használt edények mosogatását illeten, de egyes esetekben szükséges figyelembe venni azok jellemzit. Mieltt az edényeket elhelyeznénk a kosarakban: távolítsuk el a nagyobb ételmaradékokat: pl. csontokat, halszálkát, stb. amelyektl eldugulhat a szr vagy károsodhat a vízszivattyú; áztassuk be az olyan edényeket, amelyekre ráégett az étel, hogy megkönnyítsük a szennyezdés eltávolítását, és csak ezt követen helyezzük el ket az ALSÓ KOSÁRBAN. Nem szükséges az edények folyóvíz alatt elmosása a kosarakba való behelyezés eltt, ezzel csak vizet pazarolunk. Az edények megfelel elhelyezése hozzájárul az optimális mosogatási eredmények eléréséhez. FIGYELEM! Gyzdjünk meg arról, hogy az edények biztonságosan a helyükön vannak, tehát nem tudnak felborulni vagy akadályozni a szórókarokat a mosogatás alatt. Ne helyezzünk túl kicsi tárgyakat a kosarakba, mert ezek kieshetnek és kárt okozhatnak a szórókarokban vagy a vízszivattyúban. A bögréket, csészéket, poharakat és fazekakat mindig nyílásukkal lefelé kell elhelyezni, olyan dlésszögben, ami lehetvé teszi a víz kifolyását. Ne rakjuk egymásra az edényeket és ne helyezzük el ket úgy, hogy takarják egymást. Ne tegyük a poharakat túl közel egymáshoz, mert összeütdhetnek és eltörhetnek, vagy folt alakulhat ki ott, ahol egymáshoz érnek. GYZDJÜNK MEG RÓLA, hogy a mosogatni kívánt edények gépi mosogatásra alkalmasak. 87

14 Gépi mosogatásra nem alkalmas edények: Fából készült edények, amelyek a magas hfokon való mosogatás miatt megsérülhetnek. Kézi munkával készült edények: ezek csak ritkán alkalmasak gépben való mosogatásra. A viszonylag magas vízhmérsékletek és a mosogatószerek kárt okozhatnak bennük. Manyag edények: a hálló manyagból készült edényeket a fels kosárban mosogassuk. Rézbl, ónból, cinkbl vagy sárgarézbl készült edények: ezek homályossá válhatnak. Alumíniumból készült edények: az anódozott alumíniumból készült edények elveszíthetik színüket. Ezüst: az ezüstbl készült tárgyak foltosakká válhatnak. Üveg és kristály: általában az üvegbl és kristályból készült tárgyak gépi mosogatásra alkalmasak. Ugyanakkor egyes üveg és kristály-típusok sok mosogatás után homályossá válhatnak és elveszíthetik tisztaságukat. Így ilyen tárgyak esetében a lehet legkímélbb programot alkalmazzuk. Dekorált tárgyak: a piacon általában található dekorált tárgyak legtöbbször jól bírják a gépi mosogatást, ugyanakkor sokszori mosogatás után a színük elhalványulhat. Ha kétségeink vannak a színek tartósságával kapcsolatban, mosogassunk egyidben csak néhány darabot, körülbelül egy hónapon át. 88

15 3.4 A kosarak használata A mosogatógép 10 terítéknyi kapacitással rendelkezik, beleértve a tálaló edényeket is. EN SZABVÁNY SZERINTI TÖLTÉSEK A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE ALSÓ KOSÁR FELS KOSÁR A fels kosárnak az alsó helyzetben kell lennie. ALSÓ KOSÁR Az alsó kosár kapja az alsó szórókar teljes erejét, így tehát itt kell elhelyezni a legszennyezettebb edényeket. Bármilyen edényt elhelyezhetünk itt, feltéve, hogy valamennyi úgy helyezünk el, hogy a szennyezett felszínt szabadon érhesse az alulról érkez vízsugár. Hogy a lehet legtöbb hely álljon rendelkezésre a kosárban a legnagyobb edények elhelyezéséhez is, egyes modellek felhajtható támasszal vannak ellátva. Fix tartók Felhajtható támasz 89

16 AZ ALSÓ KOSÁR MEGTÖLTÉSE Óvatosan helyezzük el a kosárban a lapos tányérokat, leveses tányérokat, desszertes és tálaló edényeket, valamennyit függleges helyzetben. A fazekakat, lábasokat és fedket fejjel lefelé helyezzük el. Amikor leveses tálakat vagy desszertes poharakat helyezünk be, ügyeljünk arra, hogy elegend rés maradjon köztük. Példák az alsó kosár megtöltésére: EVESZKÖZ-KOSÁR Az eveszközöket úgy helyezzük el a kosárban, hogy nyelük nézzen lefelé. Az eveszközök elhelyezése során ügyeljünk arra, hogy a kések élével meg ne sértsük magunkat. A kosárban bármilyen eveszköz elhelyezhet, kivéve azok, amelyek olyan hosszúak, hogy akadályoznák a fels szórókarok mozgását. A merkanalakat, fakanalakat és fzkéseket a fels kosárban helyezzük el, ügyelve arra, hogy a kések pengéi ne lógjanak ki a kosárból. A kosár olyan különleges felhajtható támaszokkal rendelkezik, amelyek lehetvé teszik a rendelkezésre álló hely leghatékonyabb kihasználását. Vízszintes tartó zárva Vízszintes tartó nyitva Függleges tartók A tartók kinyitásához szükséges mozdulat 90

17 FELS KOSÁR A fels kosárban javasolt kisebb vagy közepes nagyságú edényeket, poharakat, kistányérokat, teás- és kávéscsészéket, lapos tálakat vagy hálló manyagból készült edényeket elhelyezni. Ha a fels kosár a legalsó helyzetben van, tálalóedényeket is elhelyezhetünk benne, ha azok csak enyhén szennyezettek. A kosár két felhajtható eveszköz-tartóval is rendelkezik, amelyek kívánság szerint le- vagy felhajthatók. Lásd az alábbi ábrákat. A FELS KOSÁR MEGTÖLTÉSE A tányérokat úgy helyezzük el, hogy elre nézzenek; míg a csészéket, tálakat, stb. fejjel lefele kell elhelyeznünk. A kosár bal oldalán két sorban csészéket és poharakat helyezhetünk el. A kosár közepét tányérokkal és csésze-alátétekkel tölthetjük meg, amelyeket függlegesen kell a tartókban helyezni. Példák a fels kosár megtöltésére: 91

18 A FELS KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA A fels kosarat két lehetséges magasságra állíthatjuk be attól függen, hogy mire van szükségünk, illetve milyen magasak az alsó kosárban elhelyezett edények. A beállítás elvégzéséhez a következképpen járjunk el: fordítsuk el az E jel rögzítt mindkét sínen (bal és jobb) 90 fokban; emeljük ki a kosarat; emeljük fel a kosarat és tegyük a sínekre a kisebb pár kereket; helyezzük vissza az E jel rögzítket eredeti helyükre. 92

19 4. Tisztítás és karbantartás Mieltt munkához lát, mindig húzza ki az elektromos vezeték dugóját vagy nyomja meg a biztonsági kikapcsoló gombot. 4.1 Általános figyelmeztetések és javaslatok Kerüljük a savas tisztítószerek és a súrolószerek használatát. Rendszeresen tisztítsuk meg a mosogatógép küls felületeit és az ajtó borítását vízbe áztatott puha ronggyal, vagy lakkozott felületek tisztítására való tisztítószerrel. Az ajtó tömítéseit nedves szivaccsal tisztítsuk. Idnként (évente egyszerkétszer) javasolt megtisztítani a gép belsejét és tömítéseit, puha rongy és víz segítségével, hogy eltávolítsuk az esetleges lerakódásokat. A VÍZSZR MEGTISZTÍTÁSA Az A jel vízszr a vízcsap kimeneténél található és idnként meg kell tisztítani. Miután elzártuk a vízcsapot, csavarozzuk ki a vízbevezet cs végét, vegyük ki az A jel szrt és tisztítsuk meg folyó víz alatt. Tegyük vissza az A jel szrt a helyére és óvatosan csavarozzuk vissza a vízbevezet csövet. A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA A szórókarokat az idszakos tisztításhoz könnyen leemelhetjük a szórófejekrl. A tisztítással megakadályozzuk esetleges eltömdésüket. Mossuk meg a szórókarokat folyó víz alatt, majd tegyük vissza ket a helyükre, ellenrizve, hogy szabad mozgásuk biztosított legyen. A fels kar leemeléséhez csavarozzuk ki az R jel rögzítgyrt. 93

20 A SZÓRÓKAR TISZTÍTÁSA, UTAZÓ VÁLTOZAT Az UTAZÓ szórókar levételéhez fogjuk meg és emeljük meg, hogy le tudjuk emelni mind a szórókart, mind a csövet a tartályról, majd válasszuk el a szórókart a cstl. Mossuk meg mind a csövet, mind a szórókart folyó víz alatt, helyezzük vissza a szórókart a csre és helyezzük mindkettt vissza a helyére. Amikor a visszahelyezéssel elkészültünk, ellenrizzük, hogy a szórókarok szabadon tudnak-e forogni (kézzel próbáljuk meg néhányszor körbeforgatni) és hogy a cs akadály nélkül tud-e mozogni. Ha nem így van, ellenrizzük, hogy helyesen tettük-e vissza ket. A SZREGYSÉG TISZTÍTÁSA Idnként javasolt a H jel középs szrt megnézni és szükség esetén megtisztítani. A szr kivételéhez fogjuk meg a füleket, csavarjuk ket az óramutató járásával ellentétes irányba és emeljünk felfelé; nyomjuk a H jel középs szrt az alsó részén, hogy kivehessük a mikroszrbl; válasszuk külön a manyag szr két részét úgy, hogy a nyilakkal jelölt helyen nyomjuk meg a szr testét; vegyük ki a középs szrt úgy, hogy felfelé emeljük. 94

21 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK A MEGFELEL KARBANTARTÁSHOZ: A szrket folyó víz alatt kell tisztítani, ers kefe segítségével. Fontos, hogy a szrket alaposan megtisztítsuk a fent leírtaknak megfelelen, mivel a mosogatógép nem tud mködni, ha a szrk eltömdnek. Óvatosan helyezzük vissza a szrket a helyükre, ügyelve arra, hogy meg ne sérüljön a vízszivattyú. HA A GÉPET HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLJUK: Futtassuk le az áztatás programot kétszer egymás után. Húzzuk ki a villásdugót a konnektorból. Hagyjuk enyhén nyitva a gép ajtaját, hogy megelzzük a kellemetlen szagok kialakulását a gép belsejében. Töltsük fel az öblítszer-adagolót. Zárjuk el a vízcsapot. HA A GÉP HOSSZABB IDEIG HASZNÁLATON KÍVÜL VOLT ÉS ÚJRA SZERETNÉNK HASZNÁLNI: Ellenrizzük, hogy nincs-e lerakódás vagy rozsda a vízcsben: ha van, folyassuk a vizet néhány percig. Dugjuk be a villásdugót a konnektorba. Csatlakoztassuk újra a vízbevezet csövet és nyissuk ki a vízcsapot. KISEBB HIBÁK ELHÁRÍTÁSA Egyes esetekben az alábbi utasításokat követve lehetséges a kisebb hibák elhárítása: Ha a program nem indul el, ellenrizzük, hogy: a gép csatlakoztatva van-e az elektromos hálózatra; nincs-e áramszünet; nyitva van-e a vízcsap; rendesen be van-e zárva a gép ajtaja. Ha víz marad a mosogatógép belsejében, ellenrizzük, hogy: nem csavarodott-e össze a vízelvezet cs; nem sérült-e meg a szennyvíz-szifon; nincsenek-e eltömdve a gép szri. 95

22 Ha az edények nem megfelelen tiszták, ellenrizzük, hogy: megfelel mennyiség mosogatószert adagoltunk-e; van-e só a sótartályban; megfelelen helyeztük-e a be az edényeket; a kiválasztott program megfelel-e az edények típusának és a szennyezettség fokának; valamennyi szr tiszta-e és megfelelen van-e elhelyezve; a szórókarok feje nem sérült-e meg; nem akadályozza-e valami a szórókarok mozgását. Ha az edények nem száradnak meg vagy homályosak lesznek, ellenrizzük, hogy: van-e öblítszer a tartályban; megfelel-e az öblítszer-adagoló beállítása; jó minség mosogatószert használtunk-e, illetve az nem vesztettee el hatékonyságát (például nem megfelel tárolás, nyitva hagyott doboz miatt). Ha az edények csíkosak, ködösek, stb. ellenrizzük, hogy: nem túl magas-e az öblítszer beállítása. Ha rozsdanyomok láthatók a gép belsejében: a gép belseje acélból készült, így ha rozsdanyomokat látunk benne, azt küls tényezk okozták (rozsda a vízcsövekbl, az edényekrl, az eveszközökrl, stb.). A kereskedelemben speciális termékek állnak rendelkezésre az ilyen foltok eltávolítására; ellenrizzük, hogy megfelel mennyiség mosogatószert használunk-e. Egyes mosogatószerek korrozívabbak, mint mások. ellenrizzük, hogy a sótartály fedele megfelelen le van-e zárva és hogy a vízlágyító beállítása megfelel-e. Ha a fenti utasításokat követve a probléma még mindig fennáll, vegyük fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizzel. FIGYELEM: a gépen arra nem meghatalmazott személyek által végzett beavatkozások esetén a garancia nem érvényes és a költségeket a felhasználónak kell állnia. 96

Tartalom szakképzett szerelőnek

Tartalom szakképzett szerelőnek Tartalom 1. Biztonsági és működtetési utasítások 94 2. Üzembe helyezés és csatlakoztatás 97 3. A vezérlés ismertetése 100 4. Működtetési utasítások 105 5. Tisztítás és karbantartás 116 6. Hibaelhárítás

Részletesebben

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101

Tartalom. 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Tartalom 1. A vezérlés ismertetése 94 2. Hibaelhárítás 101 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a használati utasítást, amely minden, a mosogatógép megfelelő

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

Tartalom szakképzett szerelőnek

Tartalom szakképzett szerelőnek Tartalom 1. Biztonsági és működtetési utasítások 2 2. Üzembe helyezés és csatlakoztatás 5 3. A vezérlés ismertetése 9 4. Működtetési utasítások 14 5. Tisztítás és karbantartás 24 6. Hibaelhárítás 28 Köszönjük,

Részletesebben

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

gorenje KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! gorenje PORSZÍVÓ VCK 1400 EA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HUN 2 Leírás 1. Leveg bemenet 2. A burkolat felnyitásának zárja 3.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

1VFE-453 1VF-453X 1VF-453I 1VF-453IN

1VFE-453 1VF-453X 1VF-453I 1VF-453IN 1VFE-453 1VF-453X 1VF-453I 1VF-453IN H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 45FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 45FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 45FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt!

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata el tt! PORSZÍVÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót a készülék használata eltt! HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Ismertetés. Teleszkópos cs. Szívócskönyök. Szívócs. Bekapcsolás/

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó

Használati utasítás. Vízszűrős porszívó Használati utasítás Vízszűrős porszívó Vízszűrős porszívó Használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Ezt a használati utasítást Önöknek készítettük, az Önök kényelméért és a maximális

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60 TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60 TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60 Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV63214 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ Amködésimódokrészletesismertetéseahasználatiutasításmegfelelfejezetésbentalálhatóal. Akészülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa ki az ajtót

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com FONTOS TUDNIVALÓK A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

LF-455 IT. Fagor beépíthetõ mosogatógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

LF-455 IT. Fagor beépíthetõ mosogatógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. LF-455 IT Fagor beépíthetõ mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Száraz porszívó vizes szűrővel

Száraz porszívó vizes szűrővel Száraz porszívó vizes szűrővel Kezelési útmutató Használati útmutató ARNICA BORA 4000 Száraz porszívó vizes szűrővel Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ezt a használati útmutató az Ön számára

Részletesebben

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el!

Használati utasítás. Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! Használati utasítás Első használat előtt olvassa végig a használati utasítást! A későbbi felhasználás céljából ne dobja el! 1 A készülék adatai Teljesítmény: 600 W Átmérő: 13,5 cm Tartály nélküli magasság:

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

LF-453 IT. Fagor mosogatógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

LF-453 IT. Fagor mosogatógép FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. LF-453 IT Fagor mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail:

Részletesebben

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Modellszám: VC-901 A használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK: A porzsák nélküli, száraz-nedves porszívó használatakor,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWS2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/956851 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 -

Mosogatógép DW12-EFM. Code 0120505536 - 1 - Mosogatógép DW12-EFM Code 0120505536-1 - Biztonsági figyelmeztetések Gondosan olvassa el a kezelési útmutatóban szereplő utasításokat, mivel azok fontos információkat tartalmaznak a készülék biztonságos

Részletesebben

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70

TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 TRON SZŐNYEG-, KÁRPITTISZTÍTÓ GÉPEK LAVATRON 20 LAVATRON 30 LAVATRON 70 Kedves vásárlónk, ma kitűnően választott. Az ön porszívója az ECO-TRON tapasztalatai alapján készült. Az ECO-TRON- nak vezető szerepe

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. Programok START/FOLYTATÁS

Részletesebben

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B Mosogatógépek Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B FONTOS! Figyelmesen olvassa el az utasításokat az első használatbavétel előtt! A mosogatógép használatakor mindig kövesse a pontos utasításokat az

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7.

Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató. Javítva: 2014. december 7. Lifestraw Asztali Víztisztító Használati útmutató Javítva: 2014. december 7. Tartalomjegyzék Összeszerelés Működési elv Hogyan használjuk a Lifestraw asztali vízszűrőt? A asztali Műanyag fedő Előszűrő

Részletesebben

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W

Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W Royalty Line PKM-1800BG konyhai robotgép 1800W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ez a konyhai robotgép rendelkezik mindazzal az erővel, kapacitással és precizitással, ami biztosítja a hatékony munkavégzést. Nemcsak

Részletesebben

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB

PROGRAMVÁLASZTÓ START/FOLYTATÁS GOMB TÖRLÉS/KI GOMB SÓ JELZŐFÉNY ÖBLÍTŐSZER GOMB Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA MF/2V1 ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAPOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA TARTALOMJEGYZÉK Általános leírás... 4 A vezérlőgombok használata... 5 Beszerelés... 6 Az edények használata... 7 Tisztítás... 8 FIGYELMEZTETÉS! Az adatlapon

Részletesebben

Nutribullet turmixgép 600W

Nutribullet turmixgép 600W HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonsága érdekében a készülék használata előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Használati útmutatót, és tartsa meg későbbi használat céljából is. A készülék tulajdonságai Teljesítmény

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben

Biztonsági utasítások A mosógép igen nehéz - óvatosan emelje fel. Figyelem: a megfagyott csövek elszakadhatnak/elrepedhetnek. Ne helyezze üzembe a mosógépet kültéren vagy olyan helyen, ahol fagyveszély

Részletesebben

Swivel Sweeper G6 vezetéknélküli elektromos seprű

Swivel Sweeper G6 vezetéknélküli elektromos seprű HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, olvassa el figyelmesen a Használati útmutatót. Biztonsági figyelmeztetések Győződjön meg róla, hogy az elektromos seprűt használat előtt

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél KX +DV]QiODWL XWDVtWiV 0RVRJDWyJpS 6 Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER

Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER HU Használati útmutató Kenyérpirító TOASTER Tartalomjegyzék Biztonsági előírások... 3 Az első használat előtt... 5 Kicsomagolás... 5 A készülék elhelyezése... 5 Kenyérpirítás... 5 Kenyéremelő... 5 Kenyérszelet

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél A mindennapi használatban hu Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4 Ha gyermek van a háztartásban..... 4

Részletesebben

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO

FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO FORGÓFEJES FEJMOSÓ DUO Használati útmutató HU Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Reméljük, hogy termékünkkel Ön is elégedett lesz és hosszú ideig szolgálja majd Önt. Az útmutató

Részletesebben

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató

4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Kezelési útmutató 1 4809 HIDEGFALÚ VÍZFORRALÓ Az Európai Unióban forgalomba hozza: Cloer Elektrogeräte GmbH Von-Siemens-Straße12 D-59757 Arnsberg Magyarországon forgalomba hozza: BonAir BG Kft. 1174 Budapest rinci út 24.

Részletesebben

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP

Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Használati útmutató MOSOGATÓGÉP Magyar, 1 Ðóññêèé, 13 Tartalom Üzembe helyezés, 2-3 Elhelyezés és vízszintezés Vízbekötés és elektromos csatlakoztatás Tanácsok az elsõ mosáshoz Mûszaki adatok Készülékleírás,

Részletesebben

CITRUS JUICER CJ 7280

CITRUS JUICER CJ 7280 HU CITRUS JUICER CJ 7280 H A G B F E C D 3 BIZTONSÁG ÉS BEÁLLÍTÁS A készülék használata előtt kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Tartsa be a biztonsági leírásokat a nem megfelelő használat

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Mosogatógép öblítő Mi a mosogatógép öblítő használatának módja? Az öblítőt csak mosogatógéppel használjuk. Mire használjuk az öblítőt? Az öblítő többrétűen dolgozik. A tisztított felület csíkmentesen szárad,

Részletesebben

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép

PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Használati útmutató PG 8080 / PG 8080 U / PG 8080i Ipari mosogatógép Feltétlenül olvassa el a használati útmutatót hu-hu és a szerelési tervet a felállítás - installálás - üzembevétel elõtt. Ezáltal védi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16 (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

Ápolás és tisztítás. 1. Húzza ki a kondenzvíztartályt. 2. Húzza ki a sz r t a bevágásból.

Ápolás és tisztítás. 1. Húzza ki a kondenzvíztartályt. 2. Húzza ki a sz r t a bevágásból. Környezetbarát módon történ ártalmatlanítás Ápolás és tisztítás Ápolás és tisztítás Vev szolgálat A csomagolást környezetbarát módon kell ártalmatlanítani. Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás:

Útmutató: Olvassa el a használati utasítást! Kicsomagolás: Használati utasítás Útmutató: Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Az ultrahangos tisztításegy egyedülálló technológia. Az ultrahang apró buborékok millióit hozza létre a vízben. Ezek az apró buborékok

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! (lásd az opciók leírását jobbra) A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV65315

HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV65315 HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS GV65315 GYORSMKÖDÉSIÚTMUTATÓ A mködési módok részletes ismertetése a használati utasítás megfelel fejezetésben találhatóal. A készülék bekapcsolása A készülék bekapcsolásához nyissa

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP KEZELŐLAPJA A TÖRLÉS/KI GOMB

Részletesebben

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv

i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv i.spada H 932 Felhasználói Kézikönyv Fontos biztonsági tanácsok, óvintézkedések Az edzőkerékpárt a maximális biztonság jegyében terveztük és készítettük el. Ettől függetlenül bizonyos biztonsági óvintézkedéseket

Részletesebben

BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN SAMMIC SL-21B mosogatógép

BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN SAMMIC SL-21B mosogatógép BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN SAMMIC SL-21B mosogatógép Műszaki útmutató a berendezést forgalmazza: www.nagykonyhaigepek.hu 1 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1 A gép beszerelését, üzembe

Részletesebben

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ TISZTELT VÁSÁRLÓNK HASZNÁLATI UTASÍTÁS MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HU TISZTELT VÁSÁRLÓNK Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket. A készülék egyszerűbb használatának érdekében mellékeltük ezt a könnyen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Szeletelı gépek. Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY. Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szeletelı gépek Gyártó: R.G.V. s.r.l. / ITALY Típusok: LUSSO-22-GS, LUSSO-25GS, LADY-22GS, LADY-25GS, LADY-275 S, LUSSO-275 S Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL

DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL DOM GRILL 38 ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEÉPÍTHETŐ GRILL TARTALOM ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ 2 BEÉPÍTÉS 3 ÖSSZESZERELÉS 4 HASZNÁLATI TANÁCSOK 5 KARBANTARTÁS 6 Az elektromos készülékek megsemmisítése

Részletesebben

Heizsitzauflage Classic

Heizsitzauflage Classic Heizsitzauflage Classic 1 2 3 2 LUXUS MeLegÍtŐ ÜLŐPáRNa tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások 9 Jelzések a készüléken és/vagy a csomagoláson 9 2 Beszerelés 40 Kezelés 40 4 Tisztítás és ápolás 40 A biztosíték

Részletesebben

(lásd az opciók leírását jobbra)

(lásd az opciók leírását jobbra) Gyors útmutató Táblázat (lásd az opciók leírását jobbra) A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! A MOSOGATÓGÉP

Részletesebben

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL

Részletesebben

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

(az opciók leírását a jobb oldalon találja)

(az opciók leírását a jobb oldalon találja) Gyors útmutató PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás után a P gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt program száma a kijelzőn (P1... Px) lásd a lenti Programtáblázatot. P1 Programok 6th Sense

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RSG5PURS http://hu.yourpdfguides.com/dref/3376528 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23 SM SB Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató

Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató Jade 8046D 90x90x2200 alacsonytálcás zuhanykabin összeszerelés útmutató Kedves Vásárlónk, köszönjük, hogy az AQULIFE zuhanykabinját választotta. Önnek a kabin összeszerelésére és működtetésére vonatkozó

Részletesebben

Aquamatic 1000 TMET mosógép

Aquamatic 1000 TMET mosógép FIGYELEM! HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT! Aquamatic

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

Klarstein konyhai robotgép ID: /

Klarstein konyhai robotgép ID: / Klarstein konyhai robotgép ID: 10006254/ 10006255 Tisztelt vásárló, Elsősorban, szeretnénk Önnek gratulálni a berendezés vételéhez. Alaposan olvassa el a használati utasítást, mely a berendezés használatához

Részletesebben

Használatba vétel előtti tájékoztató

Használatba vétel előtti tájékoztató Használatba vétel előtti tájékoztató - A készüléket használata gyermekek részére 8 éves kor felett lehetséges. Tisztítás és felhasználói karbantartást kizárólag 18 éven felüli személy végezheti. - A készülék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat.

WITL 100. Mosógép Beszerelés és használat. Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Mosógép Beszerelés és használat Lásd a készülékben található többnyelvû használati utasításbeli oldalhivatkozásokat. WITL 100 Tartalomjegyzék Üzembehelyezés...5 A készülék leírása...7 Indítás

Részletesebben

MOSOGATÓGÉPEK A halk működés alapkövetelmény

MOSOGATÓGÉPEK A halk működés alapkövetelmény MOSOGATÓGÉPEK A halk működés alapkövetelmény Teka MOSOGATÓGÉPEK Szinte hangtalan mosogatógépek: zajszint 49 dba A Teka mosogatógépek új generációja a fejlesztéseinknek köszönhetően gondoskodik az optimális

Részletesebben

Az Ön kézikönyve DE DIETRICH DHD787X http://hu.yourpdfguides.com/dref/3184139

Az Ön kézikönyve DE DIETRICH DHD787X http://hu.yourpdfguides.com/dref/3184139 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes

Szárítási. fázis. X 7-14 1,00-1,65 80-165 Teljes. X 10,0 0,85 100 Enyhe X 11,0 0,80 30 NINCS. X 11,0 1,05 195 Teljes Gyors útmutató Táblázat A KÉSZÜLÉK ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A JELEN RÖVID ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓT ÉS A SZERELÉSI ÚTMUTATÓT! PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Nyomja meg többször egymás

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. TARTALOMJEGYZÉK 1. Hogyan kell használni a GONAL-f előretöltött injekciós tollat? 2. Mielőtt megkezdené az előretöltött injekciós toll használatát 3. Az előretöltött injekciós toll előkészítése az injekció

Részletesebben

A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT/ CSATLAKOZTATÁSOK

A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT/ CSATLAKOZTATÁSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS A MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT/ CSATLAKOZTATÁSOK ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE AZ ÖBLÍTŐSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE A MOSOGATÓSZER-ADAGOLÓ FELTÖLTÉSE TISZTÍTÁS

Részletesebben

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot.

Mosás. Mosószer-fiók I-es, II-es és kamrákkal. Dob. Kezel blende. Betölt -ablak. Szervizfed. Nyomja meg a Start/Nachlegen (Start/Utólag berak) gombot. Az Ön mosógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Bosch márkájú háztartási készüléket választott. A mosógép takarékos víz és energiafogyasztásával tnik ki. A gyártó minden kiszállított gép mködképességét

Részletesebben