Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és sz r k használatáról."

Átírás

1 Tartalom 1. Biztonsági és mködtetési utasítások Üzembe helyezés és csatlakoztatás Mködtetési utasítások Tisztítás és karbantartás 93 Köszönjük, hogy termékünket választotta. Javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a használati utasítást, amely minden, a mosogatógép megfelel és biztonságos használatával kapcsolatos információt tartalmaz. Az egyes fejezetek lépésrl lépésre végigvezetnek a készülék használatán, a szövegek közérthetek és részletes ábrákkal egészülnek ki. Kövesse a javasolt tisztítási eljárásokat, mert csak így biztosíthatja, hogy mosogatógépe mindig tökéletesen mködjön. Ez a felhasználóbarát használati utasítás minden, a mosogatógép használatára vonatkozó kérdésére választ ad. ÜZEMBE HELYEZÉSI UTASÍTÁSOK: ezek annak a szakképzett szerelnek szólnak, aki a készülék üzembe helyezését, csatlakoztatását és tesztelését végzi. FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK: hasznos információkat tartalmaznak a kosarak, a szórókarok, a tartályok és szrk használatáról. 75

2 Biztonsági utasítások 1. Biztonsági és mködtetési utasítások EZ A HASZÁLATI UTASÍTÁS A KÉSZÜLÉK SZERVES RÉSZÉT ALKOTJA: TARTSUK MINDIG A MOSOGATÓGÉP KÖZELÉBEN. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELTT OLVASSUNK ÁT FIGYELEMESEN VALAMENNYI UTASÍTÁST. AZ ÜZEMBE HELYEZÉST SZAKEMBERNEK KELL ELVÉGEZNIE, AZ ÉRVÉNYES ELÍRÁSOKNAK MEGFELELEN. A KÉSZÜLÉK HÁZTARTÁSBAN VALÓ HASZNÁLATRA KÉSZÜLT ÉS MEGFELEL AZ ÉRVÉNYBEN LÉV 72/23, ILLETVE 89/336 (BELEÉRTVE A 92/31 IS) EEC DIREKTÍVÁKNAK, BELEÉRTVE A RÁDIÓFREKVENCIA-INTERFERENCIA MEGELZÉSÉT ÉS ELKERÜLÉSÉT IS. A KÉSZÜLÉK A KÖVETKEZ CÉLRA KÉSZÜLT: EDÉNYEK MOSOGATÁSA ÉS SZÁRÍTÁSA; BÁRMILYEN MÁS CÉLRA VALÓ HASZNÁLAT NEM MEGFELELNEK MINSÜL. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELSSÉGET A FENT MEGHATÁROZOTT CÉLOKON KÍVÜLI BÁRMILYEN HASZNÁLAT ESETÉN. A KÉSZÜLÉK MSZAKI ADATAIT, SZÉRIASZÁMÁT ÉS A JELÖLÉSEKET TARTALMAZÓ ADATTÁBLA AZ AJTÓ BELS SARKÁBAN, LÁTHATÓ HELYEN KERÜLT ELHELYEZÉSRE. AZ ADATTÁBLÁT SOHA NEM SZABAD ELTÁVOLÍTANI. SOHA NE HAGYJUK FELÜGYELET NÉLKÜL A CSOMAGOLÓANYAGOKAT. VÁLOGASSUK SZÉT ANYAGA SZERINT A CSOMAGOLÁST ÉS MIELBB SZÁLLÍTSUK EL EGY KÖZELI SZELEKTÍV HULLADÉKGYJTÓ HELYRE. A KÉSZÜLÉKNEK FÖLDELT CSATLAKOZÓVAL KELL RENDELKEZNIE, AZ ÉRVÉNYBEN LÉV ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELÍRÁSOKNAK MEGFELELEN. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELSSÉGET SEMMILYEN SZEMÉLYES VAGY ANYAGI KÁRÉRT, AMELY A FÖLDELÉS HIÁNYA, VAGY HIBÁS FÖLDELÉS MIATT JELENTKEZIK. HA A KÉSZÜLÉK KÁRPITOZOTT, VAGY BURKOLT PADLÓN KERÜL ELHELYEZÉSRE, ÜGYELJÜNK RÁ, HOGY AZ ALSÓ RÉSZEN TALÁLHATÓ NYÍLÁSOK SZABADON MARADJANAK. MINDEN EGYES HASZNÁLAT UTÁN KAPCSOLJUK KI A MOSOGATÓGÉPET, HOGY NE PAZAROLJUK AZ ELEKTROMOS ÁRAMOT. 76

3 Biztonsági utasítások AZ ELAVULT KÉSZÜLÉKEKET HASZNÁLHATATLANNÁ KELL TENNI. MIUTÁN A FALI CSATLAKOZÓBÓL KIHÚZTUK, VÁGJUK EL A KÉSZÜLÉK CSATLAKOZÓ KÁBELÉT, ÉS TEGYÜNK BIZTONSÁGOSSÁ VALAMENNYI OLYAN ALKOTÓRÉSZT, AMI VESZÉLYES LEHET GYEREKEK SZÁMÁRA (ZÁRAK, AJTÓK, STB.). A KÉSZÜLÉK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LESELEJTEZÉSÉRL SZÓLÓ 2002/96/EC (WEEE) DIREKTÍVÁNAK MEGFELELEN VAN JELÖLVE. HA BIZTOSÍTJUK A KÉSZÜLÉK LESELEJTEZÉS UTÁNI MEGFELEL TÁROLÁSÁT, MEGELZHETJÜK A KÖRNYEZETRE VAGY EMBERI EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT ESETLEGES NEGATÍV KÖVETKEZMÉNYEKET, AMELYEK AKKOR LÉPNÉNEK FEL, HA NEM MEGFELELEN KEZELNÉNK A TERMÉKET LESELEJTEZÉS UTÁN. A JELZÉS A TERMÉKEN, VAGY A TERMÉKET KÍSÉR DOKUMENTÁCIÓN AZT JELÖLI, HOGY A KÉSZÜLÉKET NEM SZABAD HÁZTARTÁSI HULLADÉKKÉNT KEZELNI, HANEM AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAFELDOLGOZÁSÁVAL FOGLALKOZÓ GYJTHELYEN KELL LEADNI. A TÁROLÁSNAK A HELYI KÖRNYEZETVÉDELMI ELÍRÁSOKNAK MEGFELELEN KELL TÖRTÉNNIE. RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓÉRT FORDULJUNK AZ ILLETÉKES HELYI HIVATALHOZ, A KOMMUNÁLIS HULLADÉK GYJTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ SZOLGÁLATHOZ, VAGY AHHOZ AZ ÜZLETHEZ, AHOL A KÉSZÜLÉKET VÁSÁROLTUK. MKÖDÉSI HIBA ESETÉN KAPCSOLJUK KI A KÉSZÜLÉKET, SZAKÍTSUK MEG AZ ELEKTROMOS CSATLAKOZÁST ÉS ZÁRJUK EL A VIZET. A SZÁLLÍTÁS SORÁN MEGSÉRÜLT KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJUK, HA KÉTSÉGEINK VANNAK, LÉPJÜNK KAPCSOLATBA AZ ÉRTÉKESÍTVEL. A KÉSZÜLÉKET A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAINAK MEGFELELEN, VAGY SZAKEMBER ÁLTAL KELL ÜZEMBE HELYEZNI ÉS CSATLAKOZTATNI. A KÉSZÜLÉK FELNTTEK ÁLTALI HASZNÁLATRA KÉSZÜLT. NE ENGEDJÜNK GYEREKEKET A GÉP KÖZELÉBE, ÉS NE ENGEDJÜK, HOGY JÁTSSZANAK VELE. TARTSUK TÁVOL A GYEREKET A MOSOGATÓSZEREKTL ÉS A KÉSZÜLÉK NYITOTT AJTAJÁTÓL. A CSOMAGOLÓANYAGOKAT (MANYAG ZACSKÓK, HUNGAROCELL, FÉMRUDAK, STB.) NE HAGYJUK A GYEREKEK KÖZELÉBEN. TARTSUK TÁVOL A GYEREKEKET A NYITOTT MOSOGATÓGÉPTL. A KÉSZÜLÉK OLYAN MOSOGATÓSZER-MARADVÁNYOKAT VAGY MÁS LERAKÓDÁST TARTALMAZHAT, AMELYEK VISSZAFORDÍTHATATLAN KÁROSODÁST OKOZHATNAK A SZEMBEN, SZÁJBAN VAGY TOROKBAN, ESETLEG FULLADÁSHOZ IS VEZETHETNEK. NE TEGYÜNK A GÉPBE OLYAN OLDÓSZEREKET, MINT ALKOHOL VAGY TERPENTIN, MERT EZEK ROBBANÁST OKOZHATNAK. NE TEGYÜNK A GÉPBE OLYAN EDÉNYEKET, AMELYEK HAMUVAL, VIASSZAL VAGY FESTÉKKEL SZENNYEZETTEK. 77

4 Biztonsági utasítások A KÉSZÜLÉK NYITOTT AJTAJÁRA VALÓ RÁTÁMASZKODÁS, VAGY RÁÜLÉS A GÉP FELDLÉSÉT EREDMÉNYEZHETI, ÍGY VESZÉLYES AZ EMBEREKRE NÉZVE. SOHA NE HAGYJUK NYITVA A KÉSZÜLÉK AJTAJÁT, MERT AZ EMBEREK MEGBOTOLHATNAK BENNE. SOHA NE IGYUK MEG A MOSOGATÁSI PROGRAM VÉGÉN ÉS A SZÁRÍTÁSI PROGRAM ELTT AZ EDÉNYEKBEN, VAGY A GÉPBEN MARADT VIZET. A KÉSEKET ÉS MÁS ÉLES ESZKÖZÖKET ÉLÜKKEL LEFELÉ HELYEZZÜK EL AZ EVESZKÖZ-KOSÁRBAN, VAGY VÍZSZINTESEN A FELS KOSÁRBAN. ÜGYELJÜNK ARRA, HOGY MEG NE SÉRTSÜK MAGUNKAT ÉS ARRA IS, HOGY AZ EVESZKÖZÖK NE LÓGJANAK KI A KOSÁRBÓL. AQUASTOP MODELLEK AZ AQUASTOP BERENDEZÉS VÍZSZIVÁRGÁS ESETÉN TÚLFOLYÁS ELLENI VÉDELMET BIZTOSÍT. HA A BERENDEZÉS ELZÁRÓDOTT, HÍVJUNK SZAKEMBERT, HOGY MEGÁLLAPÍTSA ÉS KIJAVÍTSA A HIBÁT. AZ AQUASTOP BERENDEZÉSSEL ELLÁTOTT KÉSZÜLÉKEKNÉL A VÍZBEVEZET CSBEN VAN EGY MÁGNESTEKERCS. NE VÁGJUK EL A CSÖVET ÉS ÜGYELJÜNK RÁ, HOGY A MÁGNESTEKERCS NE ESSEN VÍZBE. HA A VÍZBEVEZET CS MEGSÉRÜL, KAPCSOLJUK KI A KÉSZÜLÉKET ÉS ZÁRJUK EL A VÍZCSAPOT. ÜZEMBE HELYEZÉS UTÁN AZONNAL FUTTASSUNK LE EGY GYORS TESZTET A KÉSZÜLÉKEN, AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT KÖVETVE. HA A MOSOGATÓGÉP NEM MKÖDIK MEGFELELEN, KAPCSOLJUK KI ÉS HÍVJUK KI A LEGKÖZELEBBI SZERVIZT. NE PRÓBÁLJUK MAGUNK MEGJAVÍTANI A HIBÁT. A MOSOGATÓGÉP MEGFELEL VALAMENNYI ÉRVÉNYES BIZTONSÁGI, ILLETVE ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEKRE VONATKOZÓ ELÍRÁSNAK. A MSZAKI ELLENRZÉSEKET CSAK KÉPZETT ÉS ARRA FELHATALMAZOTT SZAKEMBEREK VÉGEZHETIK: ARRA NEM FELHATALMAZOTT SZEMÉLYEK ÁLTAL VÉGZETT BEAVATKOZÁSOK ÉRVÉNYTELENÍTIK A GARANCIÁT ÉS VESZÉLYT JELENTHETNEK A FELHASZNÁLÓRA NÉZVE IS. A gyártó nem vállalja a felelsséget az olyan személyi vagy anyagi károkért, amelyek a fenti utasítások be nem tartásából, a készülék alkatrészeivel való babrálásból, vagy nem eredeti alkatrészek használatából erednek. 78

5 Üzembe helyezési utasítások 2. Üzembe helyezés és csatlakoztatás Távolítsuk el a hungarocell kosár-rögzítket. Helyezzük el a készüléket a kívánt üzembe helyezés helyén. A készülék hátsó fala vagy oldalai állhatnak fal vagy más konyhai bútorelem mellett. Ha a mosogatógép hforrás mellett kerül üzembe helyezésre, szereljük fel rá a speciális szigetel lapot, hogy megakadályozzuk a túlhevülést és az esetleges mködési zavart. A stabilitás biztosítása érdekében a beépíthet mosogatógépeket csak folyamatos munkalap alá építsük be és rögzítsük a szomszédos elemekhez. Az üzembe helyezés megkönnyítése érdekében a vízbevezet és elvezet csövek bármilyen irányban elhelyezhetk; ügyeljünk rá, hogy a csövek ne csavarodjanak, vagy nyomódjanak össze, illetve ne legyenek túl szorosra húzva. Ha a csövek a helyükre kerültek, ne felejtsük el meghúzni a zárógyrt a megfelel irányba. Egy legalább 8 cm átmérj lyukra van szükség az áramvezeték és a csövek átvezetéséhez. Állítható lábai segítségével egyenlítsük ki a készüléket a padlón. Ez feltétlenül szükséges a mosogatógép megfelel mködéséhez. Szigorúan tilos a mosogatógépet kerámia fzlap alá beépíteni. Hagyományos fzlap alá be lehet építeni a mosogatógépet, feltéve, hogy a munkalap nem törik meg és hogy mind a mosogatógép, mind a fzlap megfelelen és biztonságosan vannak beszerelve úgy, hogy semmilyen veszély nem lép fel. Nem beépíthet modellek esetében Szigorúan tilos fzlapot szerelni nem beépíthet mosogatógép fölé. Ha a készülék nem beépíthet és így az egyik oldalról szabadon megközelíthet, az ajtópánt területét biztonsági okokból le kell takarni (sérülésveszély). Az ehhez szükséges szerelvények kiegészítként beszerezhetk a márkaképviseleteknél vagy a szakszerviznél. A készülék beépítéséhez egy speciális készlet beszerzése szükséges a márkaképviseleteknél vagy a szakszerviznél. Egyes a modellek hátul csak egy állítható lábbal rendelkeznek, amelyet a készülék lejjebb lév els részének csavarjával állíthatunk. 79

6 Üzembe helyezési utasítások 2.1 Vízcsatlakozás A dugulás vagy más károsodás veszélyének megelzése: ha a vízcs új vagy hosszabb ideig nem használtuk, a vízvezetékre való csatlakoztatás eltt ellenrizzük, hogy a víz tiszta és szennyezdéstl mentes-e, hogy megelzzük a készülék esetleges meghibásodását. A mosogatógép csatlakoztatásához csakis új csövet használjunk és soha ne használjunk régi vagy már használt csövet. A VÍZVEZETÉKRE VALÓ CSATLAKOZTATÁS Csatlakoztassuk a vízbevezet csövet a hidegvíz-hálózatra ¾ -os gázcsmenettel úgy, hogy belehelyezzük a készülékhez mellékelt A jel szrt. Ügyeljünk arra, hogy a csövet ersen, kézzel csavarjuk a helyére és aztán fogó segítségével csavarjuk még körülbelül ¼ fordulattal szorosabbra. AQUASTOP berendezéssel ellátott készülékek esetében a szr már el van helyezve a menetes gyrben. A mosogatógépet melegvíz-hálózatra is csatlakoztathatjuk, amelynek hfoka nem lehet több 60C-nál. Ha melegvíz-hálózatról mködtetjük a mosogatógépet, a mosogatási id körülbelül 20 perccel csökken, de a mosogatás hatásfoka kissé alacsonyabb lesz. A háztartási melegvízhálózatra ugyanolyan módon csatlakoztassuk a készüléket, mint ahogyan fent a hidegvíz-hálózat esetében ismertetésre került. SZENNYVÍZ-CSATLAKOZTATÁS Csatlakoztassuk a mosogatógép vízelvezet csövét egy legalább 4 cm átmérj vízelvezet csbe, vagy vezessük a konyhai mosogatóba a mellékelt manyag rögzít segítségével közben ügyeljünk arra, hogy a cs ne csavarodjon össze, illetve ne hajoljon meg túlzottan. Fontos az is, hogy a cs ne lazuljon ki és ne essen ki. E célból a manyag rögzít egy csvel van felszerelve, amit a falhoz vagy a vízcsaphoz ersíthetünk. A cs szabad vége 30 és 100 cm közötti magasságban kell, hogy legyen és soha nem szabad, hogy víz alatt legyen. Ha vízszintes cs-toldalékot használunk (maximum 3 m), a vízelvezet cs a padlótól maximum 85 cm magasságban lehet. 80

7 Üzembe helyezési utasítások 2.2 Az elektromos hálózatra való csatlakoztatás és figyelmeztetések ELLENRIZZÜK, HOGY A HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG ÉS FREKVENCIA MEGFELELNEK A KÉSZÜLÉK AJTAJÁNAK BELS SARKÁBAN ELHELYEZETT ADATTÁBLÁN SZEREPL ÉRTÉKEKNEK. A VEZETÉKEN TALÁLHATÓ VILLÁSDUGÓ ÉS A KONNEKTOR MEGEGYEZ TÍPUSÚAK KELL HOGY LEGYENEK ÉS MEG KELL HOGY FELELJENEK AZ ÉRVÉNYES ELÍRÁSOKNAK. ÜZEMBE HELYEZÉS UTÁN A VILLÁSDUGÓNAK ELÉRHETNEK KELL LENNIE. A VILLÁSDUGÓT SOHA NE A CSATLAKOZÓ VEZETÉKNÉL FOGVA HÚZZUK KI A KONNEKTORBÓL. HA A CSATLAKOZÓ VEZETÉK MEGSÉRÜL, AZT A GYÁRTÓVAL VAGY EGY ARRA MEGHATALMAZOTT SZERVIZZEL CSERÉLTESSÜK KI. A CSERE UTÁN GYZDJÖN MEG RÓLA, HOGY A VEZETÉKET RÖGZÍT KAR SZOROSAN A HELYÉRE VAN-E ERSÍTVE. A TÚLHEVÜLÉS ÉS A GYULLADÁSVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN SOHA NE HASZNÁLJUNK ADAPTERT VAGY PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁST. Ha a csatlakozó vezeték megsérül, azt az esetleges veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval vagy egy arra meghatalmazott szervizzel cseréltessük ki. 81

8 3. Mködtetési utasítások A megfelel üzembe helyezést követen a mosogatógépet a következképpen készítsük el használatra: Állítsuk be a vízlágyító rendszert; Töltsük fel sóval; Töltsük fel öblítvel és mosogatószerrel. 3.1 A vízlágyító rendszer használata A vízben található lerakódás mennyisége (vízkeménységi index) fehér foltokat okozhat a száraz edényeken, amelyek emiatt idvel homályossá válhatnak. A mosogatógép automatikus vízlágyító berendezéssel van ellátva, amely speciális só használatán keresztül csökkenti a víz keménységét. A mosogatógép gyárilag 3. fokozatú (közepes keménység 41-60dF 24-31dH) vízkeménységre van beállítva. SÓ Közepes keménység víz esetén a sótartályt körülbelül 20 mosogatás után kell újra feltölteni. A tartály körülbelül 1,5 kg só tárolására alkalmas. Egyes modellek jelfénnyel rendelkezik annak kijelzésére, ha a sótartály kiürül. E modelleknél a sótartály fedele egy zöld szín úszóval van ellátva, amely lesüllyed, ahogy a só koncentrációja a vízben csökken. Amikor a zöld szín úszó már nem látható az átlátszó fedél alatt, a tartályt fel kell tölteni sóval. A sótartály a gép alján található. Az alsó kosár eltávolítása után az óramutató járásával ellentétes irányban csavarjuk le a sótartály tetejét és a mellékelt tölcsér segítségével töltsük bele a sót. A tartály tetejének visszahelyezése eltt távolítsuk el a nyílás környékén maradt sót. A mosogatógép els használata eltt a són kívül egy liter vizet is öntsünk a tartályba. Minden alkalommal, amikor a tartályt sóval töltjük fel, gyzdjünk meg róla, hogy jól lezártuk a fedelet. A víz és a mosogatószer keveréke soha nem juthat a sótartályba, mert ez zavart okozna a rendszer mködésében. Ilyen esetben a garancia érvényét veszti. Csak speciálisan mosogatógépekhez való sót használjunk. Ha sótablettákat használunk, ne töltsük meg teljesen a tartályt. 82

9 Ne használjuk asztali sót, az ugyanis oldhatatlan anyagokat tartalmaz, amelyek idvel károsíthatják a vízlágyító rendszert. Amikor szükséges, töltsük fel a sótartályt a mosogatási program elindítása eltt. Így az esetlegesen ottmaradt sóoldat azonnal távozik a vízzel együtt; ha a sós víz hosszú ideig van jelen a mosogatógépben, az korrózióhoz vezethet. Ügyeljünk arra, hogy ne keverjük össze a só és a mosogatószer dobozait; ha ugyanis véletlenül mosogatószert töltünk a sótartályba, az kárt okoz a vízlágyító rendszerben. 3.2 Az öblítszer- és a mosogatószer-adagoló használata A mosogatószer- és az öblítszeradagolók az ajtó bels részén találhatók: a mosogatószer-adagoló a bal oldalon, míg az öblítszeradagoló a jobb oldalon. Az ÁZTATÁS program kivételével valamennyi mosogatás eltt fel kell tölteni a mosogatószer-adagolót. Az öblítszer-adagolót csak szükség esetén kell újratölteni. 83

10 AZ ÖBLÍTSZER BETÖLTÉSE Az öblítszer elsegíti az edények gyorsabb száradását, megelzi a vízk-képzdést és az elszínezdést; automatikusan kerül hozzáadásra a vízhez az ajtó bels részén található tartályból az utolsó öblítési ciklusban. Az öblítszer betöltése: Nyissuk ki a készülék ajtaját. Forgassuk el a tartály tetejét az óramutató járásával ellentétes irányban ¼ fordulattal és emeljük le. Töltsük meg az öblítszer-tartályt (körülbelül 140 cc). A tartály fedele melletti töltöttség-jelznek teljesen sötétnek kell lennie. Amikor a jelz világos lesz, vagy amikor az öblítszer-jelfény kigyullad, töltsük fel ismét az öblítszer-tartályt. Helyezzük vissza a tartály tetejét és az óramutató járásával megegyez irányban csavarjuk vissza. Egy rongy segítségével töröljük le az esetleges öblítszert a gép ajtajáról és belsejérl, mert ez túlzott habzást okozhat. AZ ÖBLÍTSZER-ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA A mosogatógép gyárilag közepes vízkeménységre került beállításra. A beállítást az adagoló gombjának elforgatásával megváltoztathatjuk: az öblítszer mennyisége a gomb pozíciójától függ. Az öblítszer-beállítás módosításához forgassuk el a az adagoló fedelét egynegyed fordulattal, az óramutató járásával ellentétes irányba, majd vegyük le a fedelet. Használjunk csavarhúzót a gomb kívánt helyzetbe való elforgatásához. Helyezzük vissza az adagoló tetejét, az óramutató járásával megegyez irányba elforgatva. Az öblítszer-adagot növelni kell, ha az elmosogatott edények homályosak, vagy körben elszínezdnek. Ugyanakkor, ha az edények ragacsosak és fehér foltok láthatók rajtuk, az öblítszer-beállítást csökkenteni szükséges. 84

11 A MOSOGATÓSZER ADAGOLÁSA A mosogatószer-tartály kinyitásához enyhén nyomjuk meg a P gombot. Töltsük be a mosogatószert és figyelmesen csukjuk be a tartály fedelét. A mosogatás alatt a tartály automatikusan kinyílik. Amikor elmosást tartalmazó program kerül kiválasztásra (lásd a programtáblázatot), a G/H mélyedésbe is mosogatószert kell tölteni (modelltl függen). Csak speciálisan mosogatógépekhez készült mosogatószereket használjunk. Az optimális mosogatási eredmények elérése érdekében fontos a jó minség mosogatószerek használata. A mosogatószeres dobozokat száraz helyen tároljuk, hogy megelzzük a csomósodást, ami negatívan befolyásolja a mosogatási eredményeket. A kinyitott mosogatószeres csomagokat mielbb használjuk fel, mert idvel veszítenek hatékonyságukból. Ne használjuk kézi mosogatáshoz való mosogatószereket, mert azok sok habot képeznek és negatívan befolyásolhatják a gép mködését. Megfelel mennyiség mosogatószert használjunk. Túl kevés mosogatószer esetén a szennyezdés csak részben kerül eltávolításra az edényekrl, míg túl sok mosogatószer használata fölösleges és nem biztosít jobb mosogatási eredményeket. 85

12 A piacon folyékony és por alakú mosogatószerek is kaphatók, különböz kémiai összetételben. Tartalmazhatnak például foszfátokat, vagy lehetnek foszfátmentesek, természetes enzimtartalommal. - A foszfát-tartalmú mosogatószerek hatásosabbak a zsírral és a keményítvel szemben 60C feletti hmérsékleteken. - Az enzim-tartalmú mosogatószerek ugyanakkor alacsonyabb hfokon (40C és 55C között) is hatásosak és könnyebben lebomlanak. Az enzim-tartalmú mosogatószerekkel alacsony hfokon is elérhet olyan eredmény, ami hagyományos mosogatószerekkel csak 65C-on. Környezetünk védelme érdekében ajánlott a foszfát- és klórmentes mosogatószerek használata. Vannak mosogatószer-tabletták is, amelyek esetében nincs szükség sóra vagy öblítszerre. Egyes esetekben a tabletták nem nyújtanak olyan jó eredményeket különösen rövid, vagy alacsony hfokú programok esetében. Amennyiben ilyen problémákat észlelünk (pl. fehéres szín bevonat az edényeken vagy a gépen, rossz száradás, szennyezdés az edényeken a mosogatás végén) térjünk vissza a hagyományos termékekhez (só-granulátum, mosogatószer-por és folyékony öblítszer). Ugyanakkor abban az esetben, ha visszatérünk a hagyományos só használatához, néhány mosogatási ciklusnak le kell futnia mieltt a rendszer újra teljesen hatékonnyá válik tehát még mindig találhatunk fehéres bevonatot az edényeken vagy a gépben. Amennyiben a probléma túl sokáig fennáll, lépjünk kapcsolatba a szervizzel. Ha tabletta formájú mosogatószert használunk (a mosogatógép gyártója három külön termék használatát javasolja: mosogatószerét, sóét és öblítszerét), a tablettát közvetlenül az eveszköz-tartóban helyezzük el. Az adagoló por és folyékony mosogatószer használatára készült és a mosási ciklus alatt nem nyílik ki teljesen. Ez azt jelenti, hogy a tabletta nem olvad fel teljesen, ami a következkhöz vezethet: - a mosás során nem szabadul fel elegend mosogatószer, így a mosogatás eredménye gyenge lesz; - a mosogatószer szilárd tömböt alkot az adagolóban és csak az utolsó öblítési ciklusban szabadul ki. Ha mosogatószer jut az öblítszer-tartályba, akár folyékony állapotban is, az kárt okoz a mosógépben. 86

13 3.3 Általános figyelmeztetések és jótanácsok A mosogatógép els alkalommal történ használata eltt tanácsos elolvasni a következ jótanácsokat a mosogatni kívánt edények típusáról és azoknak a gépben való elhelyezésérl. Általában nincsenek korlátozások a háztartásban használt edények mosogatását illeten, de egyes esetekben szükséges figyelembe venni azok jellemzit. Mieltt az edényeket elhelyeznénk a kosarakban: távolítsuk el a nagyobb ételmaradékokat: pl. csontokat, halszálkát, stb. amelyektl eldugulhat a szr vagy károsodhat a vízszivattyú; áztassuk be az olyan edényeket, amelyekre ráégett az étel, hogy megkönnyítsük a szennyezdés eltávolítását, és csak ezt követen helyezzük el ket az ALSÓ KOSÁRBAN. Nem szükséges az edények folyóvíz alatt elmosása a kosarakba való behelyezés eltt, ezzel csak vizet pazarolunk. Az edények megfelel elhelyezése hozzájárul az optimális mosogatási eredmények eléréséhez. FIGYELEM! Gyzdjünk meg arról, hogy az edények biztonságosan a helyükön vannak, tehát nem tudnak felborulni vagy akadályozni a szórókarokat a mosogatás alatt. Ne helyezzünk túl kicsi tárgyakat a kosarakba, mert ezek kieshetnek és kárt okozhatnak a szórókarokban vagy a vízszivattyúban. A bögréket, csészéket, poharakat és fazekakat mindig nyílásukkal lefelé kell elhelyezni, olyan dlésszögben, ami lehetvé teszi a víz kifolyását. Ne rakjuk egymásra az edényeket és ne helyezzük el ket úgy, hogy takarják egymást. Ne tegyük a poharakat túl közel egymáshoz, mert összeütdhetnek és eltörhetnek, vagy folt alakulhat ki ott, ahol egymáshoz érnek. GYZDJÜNK MEG RÓLA, hogy a mosogatni kívánt edények gépi mosogatásra alkalmasak. 87

14 Gépi mosogatásra nem alkalmas edények: Fából készült edények, amelyek a magas hfokon való mosogatás miatt megsérülhetnek. Kézi munkával készült edények: ezek csak ritkán alkalmasak gépben való mosogatásra. A viszonylag magas vízhmérsékletek és a mosogatószerek kárt okozhatnak bennük. Manyag edények: a hálló manyagból készült edényeket a fels kosárban mosogassuk. Rézbl, ónból, cinkbl vagy sárgarézbl készült edények: ezek homályossá válhatnak. Alumíniumból készült edények: az anódozott alumíniumból készült edények elveszíthetik színüket. Ezüst: az ezüstbl készült tárgyak foltosakká válhatnak. Üveg és kristály: általában az üvegbl és kristályból készült tárgyak gépi mosogatásra alkalmasak. Ugyanakkor egyes üveg és kristály-típusok sok mosogatás után homályossá válhatnak és elveszíthetik tisztaságukat. Így ilyen tárgyak esetében a lehet legkímélbb programot alkalmazzuk. Dekorált tárgyak: a piacon általában található dekorált tárgyak legtöbbször jól bírják a gépi mosogatást, ugyanakkor sokszori mosogatás után a színük elhalványulhat. Ha kétségeink vannak a színek tartósságával kapcsolatban, mosogassunk egyidben csak néhány darabot, körülbelül egy hónapon át. 88

15 3.4 A kosarak használata A mosogatógép 10 terítéknyi kapacitással rendelkezik, beleértve a tálaló edényeket is. EN SZABVÁNY SZERINTI TÖLTÉSEK A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE ALSÓ KOSÁR FELS KOSÁR A fels kosárnak az alsó helyzetben kell lennie. ALSÓ KOSÁR Az alsó kosár kapja az alsó szórókar teljes erejét, így tehát itt kell elhelyezni a legszennyezettebb edényeket. Bármilyen edényt elhelyezhetünk itt, feltéve, hogy valamennyi úgy helyezünk el, hogy a szennyezett felszínt szabadon érhesse az alulról érkez vízsugár. Hogy a lehet legtöbb hely álljon rendelkezésre a kosárban a legnagyobb edények elhelyezéséhez is, egyes modellek felhajtható támasszal vannak ellátva. Fix tartók Felhajtható támasz 89

16 AZ ALSÓ KOSÁR MEGTÖLTÉSE Óvatosan helyezzük el a kosárban a lapos tányérokat, leveses tányérokat, desszertes és tálaló edényeket, valamennyit függleges helyzetben. A fazekakat, lábasokat és fedket fejjel lefelé helyezzük el. Amikor leveses tálakat vagy desszertes poharakat helyezünk be, ügyeljünk arra, hogy elegend rés maradjon köztük. Példák az alsó kosár megtöltésére: EVESZKÖZ-KOSÁR Az eveszközöket úgy helyezzük el a kosárban, hogy nyelük nézzen lefelé. Az eveszközök elhelyezése során ügyeljünk arra, hogy a kések élével meg ne sértsük magunkat. A kosárban bármilyen eveszköz elhelyezhet, kivéve azok, amelyek olyan hosszúak, hogy akadályoznák a fels szórókarok mozgását. A merkanalakat, fakanalakat és fzkéseket a fels kosárban helyezzük el, ügyelve arra, hogy a kések pengéi ne lógjanak ki a kosárból. A kosár olyan különleges felhajtható támaszokkal rendelkezik, amelyek lehetvé teszik a rendelkezésre álló hely leghatékonyabb kihasználását. Vízszintes tartó zárva Vízszintes tartó nyitva Függleges tartók A tartók kinyitásához szükséges mozdulat 90

17 FELS KOSÁR A fels kosárban javasolt kisebb vagy közepes nagyságú edényeket, poharakat, kistányérokat, teás- és kávéscsészéket, lapos tálakat vagy hálló manyagból készült edényeket elhelyezni. Ha a fels kosár a legalsó helyzetben van, tálalóedényeket is elhelyezhetünk benne, ha azok csak enyhén szennyezettek. A kosár két felhajtható eveszköz-tartóval is rendelkezik, amelyek kívánság szerint le- vagy felhajthatók. Lásd az alábbi ábrákat. A FELS KOSÁR MEGTÖLTÉSE A tányérokat úgy helyezzük el, hogy elre nézzenek; míg a csészéket, tálakat, stb. fejjel lefele kell elhelyeznünk. A kosár bal oldalán két sorban csészéket és poharakat helyezhetünk el. A kosár közepét tányérokkal és csésze-alátétekkel tölthetjük meg, amelyeket függlegesen kell a tartókban helyezni. Példák a fels kosár megtöltésére: 91

18 A FELS KOSÁR MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA A fels kosarat két lehetséges magasságra állíthatjuk be attól függen, hogy mire van szükségünk, illetve milyen magasak az alsó kosárban elhelyezett edények. A beállítás elvégzéséhez a következképpen járjunk el: fordítsuk el az E jel rögzítt mindkét sínen (bal és jobb) 90 fokban; emeljük ki a kosarat; emeljük fel a kosarat és tegyük a sínekre a kisebb pár kereket; helyezzük vissza az E jel rögzítket eredeti helyükre. 92

19 4. Tisztítás és karbantartás Mieltt munkához lát, mindig húzza ki az elektromos vezeték dugóját vagy nyomja meg a biztonsági kikapcsoló gombot. 4.1 Általános figyelmeztetések és javaslatok Kerüljük a savas tisztítószerek és a súrolószerek használatát. Rendszeresen tisztítsuk meg a mosogatógép küls felületeit és az ajtó borítását vízbe áztatott puha ronggyal, vagy lakkozott felületek tisztítására való tisztítószerrel. Az ajtó tömítéseit nedves szivaccsal tisztítsuk. Idnként (évente egyszerkétszer) javasolt megtisztítani a gép belsejét és tömítéseit, puha rongy és víz segítségével, hogy eltávolítsuk az esetleges lerakódásokat. A VÍZSZR MEGTISZTÍTÁSA Az A jel vízszr a vízcsap kimeneténél található és idnként meg kell tisztítani. Miután elzártuk a vízcsapot, csavarozzuk ki a vízbevezet cs végét, vegyük ki az A jel szrt és tisztítsuk meg folyó víz alatt. Tegyük vissza az A jel szrt a helyére és óvatosan csavarozzuk vissza a vízbevezet csövet. A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA A szórókarokat az idszakos tisztításhoz könnyen leemelhetjük a szórófejekrl. A tisztítással megakadályozzuk esetleges eltömdésüket. Mossuk meg a szórókarokat folyó víz alatt, majd tegyük vissza ket a helyükre, ellenrizve, hogy szabad mozgásuk biztosított legyen. A fels kar leemeléséhez csavarozzuk ki az R jel rögzítgyrt. 93

20 A SZÓRÓKAR TISZTÍTÁSA, UTAZÓ VÁLTOZAT Az UTAZÓ szórókar levételéhez fogjuk meg és emeljük meg, hogy le tudjuk emelni mind a szórókart, mind a csövet a tartályról, majd válasszuk el a szórókart a cstl. Mossuk meg mind a csövet, mind a szórókart folyó víz alatt, helyezzük vissza a szórókart a csre és helyezzük mindkettt vissza a helyére. Amikor a visszahelyezéssel elkészültünk, ellenrizzük, hogy a szórókarok szabadon tudnak-e forogni (kézzel próbáljuk meg néhányszor körbeforgatni) és hogy a cs akadály nélkül tud-e mozogni. Ha nem így van, ellenrizzük, hogy helyesen tettük-e vissza ket. A SZREGYSÉG TISZTÍTÁSA Idnként javasolt a H jel középs szrt megnézni és szükség esetén megtisztítani. A szr kivételéhez fogjuk meg a füleket, csavarjuk ket az óramutató járásával ellentétes irányba és emeljünk felfelé; nyomjuk a H jel középs szrt az alsó részén, hogy kivehessük a mikroszrbl; válasszuk külön a manyag szr két részét úgy, hogy a nyilakkal jelölt helyen nyomjuk meg a szr testét; vegyük ki a középs szrt úgy, hogy felfelé emeljük. 94

21 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK A MEGFELEL KARBANTARTÁSHOZ: A szrket folyó víz alatt kell tisztítani, ers kefe segítségével. Fontos, hogy a szrket alaposan megtisztítsuk a fent leírtaknak megfelelen, mivel a mosogatógép nem tud mködni, ha a szrk eltömdnek. Óvatosan helyezzük vissza a szrket a helyükre, ügyelve arra, hogy meg ne sérüljön a vízszivattyú. HA A GÉPET HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLJUK: Futtassuk le az áztatás programot kétszer egymás után. Húzzuk ki a villásdugót a konnektorból. Hagyjuk enyhén nyitva a gép ajtaját, hogy megelzzük a kellemetlen szagok kialakulását a gép belsejében. Töltsük fel az öblítszer-adagolót. Zárjuk el a vízcsapot. HA A GÉP HOSSZABB IDEIG HASZNÁLATON KÍVÜL VOLT ÉS ÚJRA SZERETNÉNK HASZNÁLNI: Ellenrizzük, hogy nincs-e lerakódás vagy rozsda a vízcsben: ha van, folyassuk a vizet néhány percig. Dugjuk be a villásdugót a konnektorba. Csatlakoztassuk újra a vízbevezet csövet és nyissuk ki a vízcsapot. KISEBB HIBÁK ELHÁRÍTÁSA Egyes esetekben az alábbi utasításokat követve lehetséges a kisebb hibák elhárítása: Ha a program nem indul el, ellenrizzük, hogy: a gép csatlakoztatva van-e az elektromos hálózatra; nincs-e áramszünet; nyitva van-e a vízcsap; rendesen be van-e zárva a gép ajtaja. Ha víz marad a mosogatógép belsejében, ellenrizzük, hogy: nem csavarodott-e össze a vízelvezet cs; nem sérült-e meg a szennyvíz-szifon; nincsenek-e eltömdve a gép szri. 95

22 Ha az edények nem megfelelen tiszták, ellenrizzük, hogy: megfelel mennyiség mosogatószert adagoltunk-e; van-e só a sótartályban; megfelelen helyeztük-e a be az edényeket; a kiválasztott program megfelel-e az edények típusának és a szennyezettség fokának; valamennyi szr tiszta-e és megfelelen van-e elhelyezve; a szórókarok feje nem sérült-e meg; nem akadályozza-e valami a szórókarok mozgását. Ha az edények nem száradnak meg vagy homályosak lesznek, ellenrizzük, hogy: van-e öblítszer a tartályban; megfelel-e az öblítszer-adagoló beállítása; jó minség mosogatószert használtunk-e, illetve az nem vesztettee el hatékonyságát (például nem megfelel tárolás, nyitva hagyott doboz miatt). Ha az edények csíkosak, ködösek, stb. ellenrizzük, hogy: nem túl magas-e az öblítszer beállítása. Ha rozsdanyomok láthatók a gép belsejében: a gép belseje acélból készült, így ha rozsdanyomokat látunk benne, azt küls tényezk okozták (rozsda a vízcsövekbl, az edényekrl, az eveszközökrl, stb.). A kereskedelemben speciális termékek állnak rendelkezésre az ilyen foltok eltávolítására; ellenrizzük, hogy megfelel mennyiség mosogatószert használunk-e. Egyes mosogatószerek korrozívabbak, mint mások. ellenrizzük, hogy a sótartály fedele megfelelen le van-e zárva és hogy a vízlágyító beállítása megfelel-e. Ha a fenti utasításokat követve a probléma még mindig fennáll, vegyük fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizzel. FIGYELEM: a gépen arra nem meghatalmazott személyek által végzett beavatkozások esetén a garancia nem érvényes és a költségeket a felhasználónak kell állnia. 96

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW7 60FI TÍPUSÚ. 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 7. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW7 60FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett információ

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW-6 60 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Küchentechnik Típus: DW-6 60.FI Szélesség: 597-599 mm Mélység, a kapcsolótábla külsõ szélétõl mérve: 550 mm Magasság: 820-870 mm Helyszükséglet

Részletesebben

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ

XXX CPTDI IPNF DPN XFMDPNF.PTPHBU HÎQ SP... hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100

MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 MOSOGATÓGÉP ZDIS 100 Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos útmutatások Gondoskodás Gazdaságos és környezetkímélő mosogatás Szerelési útmutatások Beépítés Vízszintbe állítás Felerősítés A vízbefolyó

Részletesebben

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W

www.markabolt.hu használati útmutató Mosógép EWH 127310 W használati útmutató Mosógép EWH 127310 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen Tartalomjegyzék Biztonsági információk Termékleírás Kezelőpanel

Részletesebben

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX

LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX LFF-11 LF-25 IX LF-56 IX mosogatógép H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119

Részletesebben

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HG654320NM. www.preciz.hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HG654320NM www.preciz.hu HU GÁZF Z LAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 www.preciz.hu AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével

Részletesebben

használati útmutató kullanma kılavuzu

használati útmutató kullanma kılavuzu használati útmutató kullanma kılavuzu Mosógép Çamaşır Makinesi EWF 129442 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com címen TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági

Részletesebben

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG5600 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628928 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG5600. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA

TARTALOM A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT HU A mosógép rendeltetésszerû használata érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást. A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket

Részletesebben

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek

CM 146 HTXT CM 126 TXT, CM 106 TXT C 125 TXT, C 105 TXT CS 125 TXT, CS 105 TXT CY 104 TXT InfoText mosógépek FIGYELEM! HU Használati utasítás A MOSÓGÉP KÜLSÕ- VAGY BELSÕ TISZTÍTÁSÁHOZ SOHA NE HASZNÁLJON FÉMSZIVACSOT, KEFÉT, DURVA CSISZOLÓPAPÍRT, ERÕS LÚGOS OLDATOT, GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZÕ TISZTÍTÓFOLYADÉKOKAT!

Részletesebben

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002

WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 WASHER-DRYER PRALKO SUSZARKA PRAČKA SE SUŠIČKOU PRÁČKA SO SUŠIČKOU MOSÓ- SZÁRÍTÓGÉP W 1002 132999610 INSTRUCTION BOOKLET INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GB PL CZ

Részletesebben

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3.

Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. Mosógép EV5800 Forgalomba hozza/importőr: AVEX Zrt. 2440 Százhalombatta, Csenterics S.u.3. 1. Fontos biztonsági tudnivalók Ez a fejezet tartalmazza azokat a biztonsági tudnivalókat, amelyek segítenek a

Részletesebben

www.markabolt.hu Gőzsütő KS7415001M Használati útmutató

www.markabolt.hu Gőzsütő KS7415001M Használati útmutató Gőzsütő KS7415001M Használati útmutató TÖKÉLETES EREDMÉNYEK Köszönjük, hogy ezt az AEG termékünket vásárolta meg. A cégünk már sok év óta azon munkálkodik, hogy a termékeink kitűnő teljesítményével és

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv HU

Felhasználói kézikönyv HU electrolux 1 Felhasználói kézikönyv HU Beépített gázsütő EOG 21301 electrolux 3 Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy az Electrolux ezen első osztályú termékét választotta, amely reményeink

Részletesebben

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU

HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HG654320NM HU GÁZFŐZŐLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 2 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken

Részletesebben

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2

Használati útmutató Hűtő - fagyasztó. www.markabolt.hu S93820CMX2 HU Használati útmutató Hűtő - fagyasztó S93820CMX2 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. MŰKÖDÉS... 7 5. NAPI HASZNÁLAT...8 6. HASZNOS

Részletesebben

EKK52550OW EKK52550OX

EKK52550OW EKK52550OX EKK52550OW EKK52550OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató

Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU. Használati útmutató Konyhabútor Beépítés és használat K1G21S/HU Gáz sütõvel és gáz grillel rendelkezõ tûzhely Használati útmutató Biztonsági utasítások A készülék teljesítõképességének és biztonságának megtartásának érdekében

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ERD 1843 http://hu.yourpdfguides.com/dref/640435 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ERD 1843. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCG51011WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCG51011WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCG51011WA HU Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 5 Az első használat előtt 6 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató

www.eluxshop.hu HU Használati útmutató 47395GM-MN HU Használati útmutató 2 www.aeg.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI HASZNÁLAT...9 6.

Részletesebben

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/

SANTO N 8 18 40-4 i. Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció. Használati- és beépítési útmutató. http://www.markabolt.hu/ SANTO N 8 18 40-4 i Beépíthető hűtő- fagyasztó kombináció Használati- és beépítési útmutató Kedves Vásárló! Kedves Vásárló! Mielőtt az új hűtőkészüléket üzembe helyezi kérjük, hogy gondosan olvassa át

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében.

TARTALOMJEGYZÉK A termék megfelelő módon történő hulladékkezelésére vonatkozó fontos tudnivalók a 2002/96/EC irányelv értelmében. TARTALOMJEGYZÉK 1 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd 3. old.)......................................73 2 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.............................................73 3 BEÁLLÍTÁS.........................................................74

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HK 930 S TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Energia hatékonysági osztály: (EN 50304 szerint)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HK 930 S TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Energia hatékonysági osztály: (EN 50304 szerint) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: HK 930 S gõzpároló Energia hatékonysági osztály: (EN 50304 szerint) A Párolótér térfogata: 35 liter Párolószintek

Részletesebben

Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80

Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80 Felsõ betöltésû mosógép Beüzemelési és használati utasítás Hu WT80 Rövid útmutató Ismerd meg az alábbi 12 témakört, melyek a jelen kézikönyv oldalain magyarázatot kapnak. Olvasd el, sajátítsd el, szórakozz:

Részletesebben

Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176

Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176 Használati utasítás Aquamatic 6T/8T/10T Importôr: Candy Hoover Hungary Kft. 1122 Budapest, Maros u. 12. Tel.: (06/1) 488-0177 Fax: (06/1) 488-0176 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ennek a Candy háztartási készüléknek

Részletesebben