Nagy Zsolt 1 Gál András 2 (FŐMTERV Zrt.) 1 - (MSC Kft.) 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagy Zsolt 1 Gál András 2 (FŐMTERV Zrt.) 1 - (MSC Kft.) 2"

Átírás

1 A SZÉCHENYI LÁNCHÍD ÉS A VÁRHEGYI ALAGÚT FELÚJÍTÁSA Nagy Zsolt 1 Gál András 2 (FŐMTERV Zrt.) 1 - (MSC Kft.) 2 ÖSSZEFOGLALÁS A BKK megbízására a FŐMTERV-MSC-CÉH Konzorcium feladata a Széchenyi lánchíd és a várhegyi Alagút rekonstrukciójához szükséges tanulmány-, engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése. Első fázisban a tanulmányterv készült el, jelenleg folyik annak tulajdonosi, kezelői és műemléki egyeztetése. A teljes előadás a rendkívül szétágazó feladatból az alábbi területeket kívánja bemutatni: I. Közlekedési szempontok áttekintése a Belváros közúti forgalma napjainkban a Lánchíd lezárhatóságának vizsgálata a Clark Ádám tér baleseti és forgalomtechnikai vizsgálata a Várhegyi Alagút közlekedésfejlesztése a Lánchíd közlekedésfejlesztése a rekonstrukció várható ütemezése II. A híd statikai vizsgálata A láncszerkezet viselkedésének elemzése A híd teherbírásának vizsgálata A híd dinamikai viselkedése III. Örökségvédelem Az első híd ( ) A második híd ( ) A harmadik híd ( ) Beavatkozások az újjáépítés óta A tanulmánytervben vizsgált változatok bemutatása, elemzése Konklúzió Jelen cikk az előadás II. és III. részét foglalja össze. KULCSSZAVAK: örökségvédelem, Lánchíd, rekonstrukció A Széchenyi lánchíd 1839 és 1849 között épült meg, korának kiemelkedő mérnöki és építészeti alkotása. Megépítése, a gondolat megszületésétől a politikai, pénzügyi feltételek megteremtésén át a műszaki megvalósításáig elválaszthatatlanul egybeforr a Legnagyobb Magyar,

2 gróf Széchenyi István nevével. Átadásakor a világ legnagyobb fesztávolságú lánchídja, a Regensburg alatti 2400 km hosszú Dunaszakasz első és sokáig egyetlen állandó átkelője volt. 165 éve az ország és a főváros egységének szimbóluma. A közel egy évtizedig tartó előkészítést követően, a kivitelezésre vonatkozó szerződés évi szentesítését követően, William Tierney Clark tervei alapján megkezdődhetett a háromnyílású, 202 m-es központi nyílású lánchíd megvalósítása. A kapuzatokat tartó mederpillérek alapozása háromsoros jászolgát védelmében épült meg. A több változatból kiválasztott, klasszicista stílusú kapuzat mauthauseni gránitból és (akkor még fejthető) kiváló minőségű vorzug sóskúti mészkőből épült meg. A láncokat és a teherviselő öntvényeket (láncnyergek, függesztő rudak) angliai hámorokban, a lehorgonyzó sarukat bécsi, a kereszttartókat magyar öntödében gyártották. A láncok hossza a maiaknak kb. fele, így a felfüggesztések, ezzel a kereszttartók sűrűsége a mainak kétszerese volt. A mai értelemben vett merevítő tartója a hídnak nem volt, a kereszttartó felfüggesztések két oldalán fa öv- és rácsrudakkal, öntvény oszlopokkal kialakított rácsos tartó készült. Ez a szerkezet nem láthatta el a mai értelemben vett merevítő tartó szerepét, teherelosztó hatása néhány függesztő elemre korlátozódott. Vonalazása oszlopos szimmetrikus rácsozás volt. A korlátok hasonló szerkezeti kialakítással készültek, fa és öntvény felhasználásával, de andráskereszt rácsozással. Lánchíd 1850 körül

3 A fenti ábrán látható a híd eredeti megjelenése. Az útpálya szélessége a maival gyakorlatilag azonos, a járda szélessége ~1,80 m volt. A hidat november 20-án adták át a forgalomnak. A faszerkezetek kopása és a merevítés elégtelensége miatt a lengések erősödése volt tapasztalható, több öntvény kereszttartóban törés keletkezett. A károsodások miatt a Margit híd 1873 évi átadását követően a nehéz járműveket átterelték az új hídra. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a régi szerkezetet nem lehet alkalmassá tenni a növekvő terhelés viselésére, továbbá a szükséges szerkezeti átalakítás miatt fellépő önsúlynövekmény kezelésére. A századforduló tájékán a tűrhetetlenné vált lengések miatt a híd teljes átépítéséről döntöttek. Ez az Erzsébet lánchíd megépítésével vált lehetővé. Az átépítést Kherndl Antal vizsgálatai és statikai számításai alapján, Beke József és Gállik István tervei alapján hajtották végre. Az 1913 és 1915 között végrehajtott átépítés sarokköve az volt, hogy a megerősített, a teherviselésre alkalmas hídszerkezet megjelenése ne változzon meg. A megnövelt teherbírású, a korábbihoz képest kétszeres lánchosszal készült, korszerű acél merevítőtartó megjelenésében az eredeti faöntvény merevítőelem, az új öntvény korlát a régi fa-öntvény korlát megjelenését idézte. A kapuzatok esetében a terhelés növekedését gördülő koronasaruk beépítésével kompenzálták, így a páratlan esztétikai és történeti értéket képező kapuzat változatlan formájában maradhatott meg. A láncerők növekedése miatt a lehorgonyzó tömböket m3-es tömb hozzáépítésével meg kellett növelni. Ezt a terepszint alatt valósították meg, a hídfők architektúrája így változatlan maradhatott.

4 A híd az ös átépítés előtt

5 A híd az ös átépítés után január 18-án a hidat felrobbantották. Az újjáépítés 1947 és 1949 között történt, a híd 1915-ös szerkezeti rendszerével és méreteivel. Az újjáépítésért felelős személyek és szervezetek a híd iránti feltétlen tisztelettel jártak el. A kapuzat forgalmi okokból történő minimális átalakítása az építmény klasszikus szépségét legkevésbé megváltoztató módon, a műszaki társadalom és a műemlékvédelem egyetértésével történt. A hídfőkben levő épületek megsemmisülése lehetővé tette, hogy a már a háború előtt is jelentkező forgalmi problémákat figyelembe véve a hídfőkhöz csatlakozó támfalakat és lejáró lépcsőket átépítsék, de az architektúra megőrzésével. Befejezték a pesti hídfőben az aluljáró kiépítését, és a budai hídfőben is megépült a gyalogos aluljáró. Az november 30-i, a első híd átadását pontosan 100 évvel követő átadása után eltelt 65 évben nem történt a híd megjelenését, szerkezetét, geometriáját érintő beavatkozás. A Széchenyi lánchíd 165 éves története alatti változásokat összegezve A híd keresztmetszeti elrendezése az 1849-es elrendezéshez képest alig, az 1915-ös, 100 éve meglevő elrendezéshez képest nem változott A híd főtartója (láncok, merevítő tartó) a teherbírás növelése miatt szükséges évi átépítés óta változatlan A híd alsó megjelenését meghatározó járdakonzolok és kereszttartó geometriája száz éve változatlan A korlátok megjelenése (andráskereszt) megépítése óta, az öntvénykorlát kialakítása 1915 óta változatlan A kapuzat megépítését követően ben változott, klasszikus formáját megőrizve, a szakmai társadalom egyetértésével A hídfők ben átépültek a funkcionális igények szerint, de az architektúra teljes megőrzésével A híd pálya- és járdaszerkezet mindig követte a kor technikai színvonalát A tervezett rekonstrukció feladatainak meghatározására a 2011 évben elvégzett célvizsgálat, valamint a tanulmányterv készítése alatt történt, mindkét lehorgonyzó kamrára, mindkét pillér koronasaruinak termeire, a pesti lánccsatornára, továbbá a budai kapuzat pálya alatti kezelőjárdájáról vizsgálható szerkezeti elemekre, valamint a több alkalommal is történt, pálya- és járdaszintről vizsgálható szerkezeti és tartozék elemre elvégzett helyszíni vizsgálat megállapításai szerint történt.

6 Vizsgáltuk a híd jelenlegi állapotában meglevő teherbírási jellemzőit, továbbá a feladat meghatározásban szereplő változtatások, így a járdaszélesítéssel járó terhelés növekedés hatását. A Lánchíd hasznos terhekből származó alakváltozásait és főbb teherviselő elemeinek igénybevételeit (rugalmas alapon elvégzett számítással) határoztuk meg a --lánckapcsolatok szempontjából-- konzervatív számítási modelleken. Az így meghatározott értékeket hasonlítottuk össze a csuklós, a terv-szerinti modellen kapott eredményekkel. Feltételeztük, hogy az önsúly az eredeti tervek szerinti statikai vázra vagy ahhoz közelire (a fenti számításban a csuklós modell ) hatott. Így a híd domináns önsúlya (a hasznos terhekkel szemben) miatt az igénybevételek nagyobbik részére a láncszemek merev, korrózió okozta összekapcsolódása nincs hatással. A számításainkban az önsúlyterhek hatását csak a hasznos terhekből számítottak értékelésére használtuk fel. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a statikai váz megváltozása (a lánckapcsolatok merevvé válása) a hasznos terhekkel szembeni viselkedést jelentősen nem befolyásolja. A Lánchíd teherviselő elemeiben az önsúlyterhek (az 5000 t-nyi acél és az 1000 t-t meghaladó vasbeton) okozzák a hatások döntő részét. A lánc önsúlyán kívüli önsúlyterhek a merevítőtartó és a lánc között oszlanak meg. A korabeli szakirodalomból nem ismerhető meg teljes részletességgel e tehereloszlás mértéke. Az évi újjáépítéskor szabad szereléssel (az elkészült láncokra függesztették fel a szerelési egységeket) építették meg a merevítőtartót. Majd a tehereloszlást az ideiglenesen összekapcsolt (a pálya- és járdalemez súlyával is megterhelt) merevítőtartó darabokat a függesztőrudak hosszának és a saruk magasságának változtatásával szabályozták. Mivel a merevítőtartó ideiglenes kapcsolatainak kialakítása számunkra nem ismert, a számításban egy teljesen ellágyított és egy teljes merevségű övekkel bíró merevítőtartót vizsgáltunk. Az első feltételezés szerinti vizsgálat a láncokra, a második a merevítőtartóra eredményez nagyobb hatásokat. A tervezett átépítés számítására egy harmadik modellt is vizsgáltunk melynél a pilonnál lévő alátámasztásokat megszüntettük. Ez a modell a függesztőrudakra adja a maximális igénybevételeket. A fő teherviselő elemekre (láncok, függesztőrudak, merevítőtartó övek) kiterjedő számításaink eredményei azt mutatják, hogy a járda acélanyagból készülő szélesítése (3.0 m-re) és a pályalemez (akár acél, akár vasbeton anyagból történő) cseréje mellett a vizsgált elemek a szabályzati C jelű teherre, 200 kn súlyú jármű, 4kN/m2 megoszló teherrel és ezzel egyidejű 5kN/m2 járdateherre, illetve a legnagyobb

7 teherintenzitást adó két darab egymás melletti (Volvo 7700A) buszteherre is megfelel. A pályaszerkezet tömegének ±20%-os változtatása a híd első négy sajátfrekvenciájának max. ±3%-os elhangolódását eredményezi. A rekonstrukció meghatározó jelentőségű feladatai az alábbiak: A korrózió miatt tönkrement pálya- és járdaszerkezet átépítése A teljes acélszerkezet korrózióvédeleme, beleértve az extrém helyzetű lánccsatornákat A saruk (koronasaru, merevítő tartók sarui, lehorgonyzó saruk) felújítása/cseréje A kapuzat járdalemezének átépítése A kőfelületek és szobrok teljes körű rekonstrukciója A tervező konzorcium által a tanulmánytervben vizsgálandó kérdések közül elágazási kérdést képez Az újjáépítendő pályaszerkezet rendszerének meghatározása A járda, ezzel együtt a kapuzat körüli kerengő és az oroszlán szobrok talapzatai és a lánclevezetés közötti szűkületek szélesíthetőségének kérdése A pályaszerkezet átépítésének vizsgált változatai: a jelenlegi vasbeton pályalemez rendszer korszerűsített újjáépítése ortotróp acél pályalemez építése A két változatot részletesen vizsgáltuk építés, műszaki jellemzők, a helyszíni kivitelezés időigénye, üzemeltetés, a becsült építési és üzemeltetési költségek, továbbá a forgalomlezárás járulékos költségei szempontjából. Mind az évi, mind az évi átépítésnél a pályaszerkezet megváltozott. A vizsgálat szerint az ortotróp acél pályaszerkezet átépítési költségei magasabbak, az élettartam során jelentkező fenntartási költségek alacsonyabbak. A helyszíni munka időigénye alacsonyabb, így a forgalom előli lezárás miatti jelentkező többletköltségek is. A pályaszerkezet önsúlyának csökkenése teherbírási tartalékot jelenthet az átépítés során. A tervező javasolta, hogy a döntés kialakításánál hangsúlyosan vegyék figyelembe a hídüzemeltetés feltételeit és szempontjait is.

8 A járda szélesítésének vizsgált változatai az alábbiak voltak: - a jelenlegi járdaszélesség megtartása - a hasznos szélesség 80 cm-rel való növelése - a hasznos szélesség 1,80 m-rel való növelése A járda 4,0 m-re való szélesítése a terhelés jelentős növekedését eredményezi, a járdakonzol bekötés szerkezeti beavatkozást igényel. A híd arányai drasztikusan megváltoznak, a megépítés óta lényegében változatlan kapuzat képe átalakul. Ezért a tervező szerkezeti okok és az örökségvédelmi szempontjai alapján sem tartotta reálisnak ezt a változatot.

9 A híd keresztmetszete a járda 80 cm-rel történő szélesítése esetén A járda 3,0 m-re való szélesítése szerkezetileg megvalósítható. A terhelés növekedése kezelhető, a konzolbekötés a jelenlegi szegecselt kapcsolat minimális módosításával megvalósítható. A forgalmi szempontok érdekében történő beavatkozásnál keletkező hasznokat csak az örökségvédelmi kötelezettségek figyelembevételével együtt lehet értékelni. A szélesítés érintené a híd szerkezetének, kapuzatának és hídfőinek megjelenését, szükségessé tenné a hídfők átépítését, az oroszlánok áthelyezését is. Mivel a 165 éve épült híd az ország és a főváros kiemelkedő alkotása, szimbóluma, változtatás csak az örökségvédelmi szervek és hatóság teljes körű egyetértésével, továbbá hasonlóan a két korábbi átépítéshez, a szakmai társadalom egységes támogatásával hajtható végre. IRODALOMJEGYZÉK [1] Dr. Gáll Imre: A budapesti Duna-hidak (Hídépítő Rt. Budapest 2005) [2] Főmterv MSc CÉH Konzorcium: Széchenyi lánchíd és Várhegyi alagút felújítása 1. kötet: Közlekedési tanulmányterv 2. kötet: Lánchíd tanulmányterv 3. kötet: Várhegyi alagút tanulmányterv [2014. február hó], [3] Főmterv MSc Pont-Terv Konzorcium: Széchenyi Lánchíd fő- és célvizsgálata [2011]

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám FÕMTERV Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám BEVEZETÕ Nehéz év áll mögöttünk, és sajnos ez az év sem lesz könnyû. Késleltetve, de hozzánk is megérkezett a gazdasági világválság hatása, melyet sok további

Részletesebben

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association

Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association 2009 VI. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az újjászületett, kivilágított Szabadság híd a budapesti panoráma

Részletesebben

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma

Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott budapesti panoráma 2008 V. évfolyam 4. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association (fotó: Domanovszky) Az új M0 Megyeri autópálya- és az Északi vasúti Duna-híddal gazdagodott

Részletesebben

Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában

Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában Szatmári Tibor 2011 Témavezető: Dr. Iványi Miklós, egyetemi tanár PhD értekezés v2.0 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

beruházások részei 20 alkalmazási lehetôségei 47 mérnök-fôtanácsost! 56 after the Revolution in 1848-49 (1850-1867) 2

beruházások részei 20 alkalmazási lehetôségei 47 mérnök-fôtanácsost! 56 after the Revolution in 1848-49 (1850-1867) 2 Tartalom Csek Károly Köszöntô 1 Dr. Horváth Ferenc Az abszolutizmus korának neves hazai vasútépítôi (1850 1867) 2 Evers Antal A 2007-ben jubiláló algyôi vasúti Tisza-híd 6 Rege Béla A kiskörei Tisza-híd

Részletesebben

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László Magyar Tudomány hídszerkezetek Vendégszerkesztő: Kollár László Megjegyzések a globális felmelegedéshez Töprengések a vízről Az atomi ütközések nyomában Csillagok és atommagok Controllare necesse est 2008

Részletesebben

Az újjászületett Margit híd

Az újjászületett Margit híd 2012 IX. évfolyam 3. szám Magyar Acélszerkezeti Szövetség lapja Journal of the Hungarian Steel Structure Association Az újjászületett Margit híd Fotó: Dr. Domanovszky Sándor A TARTALOMBÓL: Megszépült és

Részletesebben

TARTALOM. 14 Nemzetközi szemle. FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba

TARTALOM. 14 Nemzetközi szemle. FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba SZERKESZTÕK: Dr. Gulyás András Rétháti András Schulek János Schulz Margit Dr. Tóth-Szabó Zsuzsanna LEKTORI TESTÜLET:

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI FŐOSZTÁLY y w.* HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIA 1992 t TARTALOMJEGYZÉK: ELŐSZÓ 3 AZ ELŐADÁSOK KIVONATA 5 A KONFERENCIA AJÁNLÁSAI 36 PROGRAM 39

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban

Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban Állásfoglalás Budapest, III. kerület, Óbudai (Hajógyári) sziget Kerületi Szabályozási Terve című anyaggal kapcsolatban Általános megjegyzés Jelen állásfoglalás az Óbudai sziget Kerületi Szabályozási Terv

Részletesebben

A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt

A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt összefoglaló jelentés 2009. október 19. I. BEVEZETÉS, KÖZLEKEDÉSI HELYZET ÉS TENDENCIÁK II. MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK III. ELŐKÉSZÍTÉS IV. KIVITELEZÉSI

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2011. ÁPRILIS

KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2011. ÁPRILIS 61. ÉVFOLYAM 4. SZÁM KÖZLEKEDÉSÉPÍTÉSI SZEMLE 2011. ÁPRILIS FELELôS KIADÓ: Völgyesi Zsolt fôigazgató FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Koren Csaba SZERKESZTÔK: Dr. Gulyás András Miletics Dániel Dr. Petôcz Mária

Részletesebben

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84

6.4.4 KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK BERUHÁZÁSAI 83 6.4.5 VÁROSREHABILITÁCIÓ KMOP ALTÉMA... 83 6.4.6 TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK... 84 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 67 6. BUDAPEST A... 68 6.1 VÁLTOZÁSOK, TRENDEK... 68 6.1.1 BUDAPEST I TÉRSZERKEZETE... 68 6.1.2 AZ ÁLLAMI VAGYON ÉS A PRIVATIZÁCIÓS BEVÉTELEK ALAKULÁSA... 70 6.1.3 MAGYARORSZÁG

Részletesebben

TERVEZÉSI PROGRAM IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 33-37. A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 2012. ÁPRILIS

TERVEZÉSI PROGRAM IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 33-37. A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 2012. ÁPRILIS TERVEZÉSI PROGRAM IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM REKONSTRUKCIÓJA BUDAPEST ÜLLŐI ÚT 33-37. A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 2012. ÁPRILIS 1 TARTALOMJEGYZEK 1. ELŐZMENYEK, FŐ CÉLKITŰZÉSEK 4. oldal A fejlesztés elvei és

Részletesebben

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MASTER PLAN OPCIÓK

OLIMPIA 2012 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MASTER PLAN OPCIÓK 12...2 12.1 BEVEZETÉS...2 12.2 A MEGÁLLAPÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA...3 12.3 DUNA MENTI OLIMPIA (I. VÁLTOZAT)...32 12.4 A VÁROSMEGÚJÍTÁS OLIMPIÁJA (II. VÁLTOZAT)...78 12.5 AZ ÉSZAKI OLIMPIAI PARK (III. VÁLTOZAT)...127

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 TARTALOMJEGYZÉK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 3.2. ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSE... 14 3.2.1. A városligeti park környezetrendezése...

Részletesebben

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár

2007/3. fib. fib. Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai és az engedélyezési terv 66 Rendezvénynaptár Page 2 Ára: 1218 Ft A fib MAGYAR TAGOZAT LAPJA VASBETONÉPÍTÉS CONCRETE STRUCTURES JOURNAL OF THE HUNGARIAN GROUP OF fib Mátyássy László A kôröshegyi völgyhíd építésének története 1. Az elôkészítés fázisai

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

GYALOGOS HIDAK MAGYARORSZÁGON

GYALOGOS HIDAK MAGYARORSZÁGON Lánchíd füzetek 18. Lorászkó Balázs GYALOGOS HIDAK MAGYARORSZÁGON 1 Lánchíd füzetek 18. Lorászkó Balázs: Gyalogos hidak Magyarországon Írta: Lorászkó Balázs Szerkesztette: Hajós Bence ISBN 978-963-87648-3-6

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ

VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ (TERVEZET) /Elfogadta a Képviselő-testület a.../2013. (...) számú határozattal/ 2 A helyi önkormányzati rendszer 1990. évi

Részletesebben

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT BUDAPEST, 2008 JANUÁR 31 BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK 1. ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló

1. Vezetői összefoglaló 1. 1.1 Bevezető megállapítások Az olimpia megvalósítható és hasznos vállalkozás 1. Az olimpia megvalósítható és hasznos vállalkozás Magyarország számára, Budapest esélyes pályázó lehet Az olimpia megvalósíthatósági

Részletesebben

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október JELENTÉS a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről 1118 2011. október Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Az Állam és az Állami Vagyon

Részletesebben

Budapest Főváros Fenntartható Energia Akció Programja (SEAP)

Budapest Főváros Fenntartható Energia Akció Programja (SEAP) 2. melléklet Budapest Főváros Fenntartható Energia Akció Programja (SEAP) 1. Bevezetés 2009. február 10-én, a Fenntartható Energia Hét során az Európai Parlament brüsszeli üléstermében a Covenant of Mayors

Részletesebben