A Dunaújvárosi Duna-híd beruházási terveinek értékelemzése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dunaújvárosi Duna-híd beruházási terveinek értékelemzése"

Átírás

1 Fodor Árpád (CVS): A Dunaújvárosi Duna-híd beruházási terveinek értékelemzése Absztrakt A cikk elején a szerz bemutatja a Dunaújvárosi Duna-híd szerkezeti megoldását, majd részletesen beszámol beruházási tervek értékelemzéssel történt felülvizsgálatáról, az alkalmazott résztechnikákról, a fejlesztési munka folyamatáról. A cikk végén a szerz ismerteti az objektum kivitelezési folyamatát, a m tárgy jelenlegi állapotát. 1. Bevezetés A Nemzeti Autópálya Rt decemberében kérte fel a MicroVA Fejleszt Bt.-t, hogy értékelemzés módszerével vizsgálja felül a Dunaújvárosi Duna-híd terveit. A munka párhuzamosan folyt a híd csatlakozó úthálózatának értékelemzésével. A terv szerint Duna medrét háromnyílású híd, két kisebb parti nyílás között egy nagynyílású szerkezet hidalja át. Ezt a megoldást az indokolja, hogy mind a dunavecsei, mind a dunaújvárosi parton kiköt k üzemelésével kell számolni. Dunavecsén már korábban is m ködött kiköt. Dunaújváros ipartelepei a város déli részén vannak, és a logisztikai bázis kiépítését a várostól délre es területen tervezi, a jelenlegi hajókiköt t tehát délre telepíti. A híd pilléreinek elhelyezésénél az volt az egyik f szempont, hogy a meglév és a tervezett kiköt k használatát a híd pillérei ne korlátozzák jelent sen. A vízügyi egyeztetések során meghatározott 450 méteres rendezett mederszélesség, a partokról egy-egy uszály igénybevételével megépíthet pillérek kialakításával, egy 307,8 m nyílású szerkezettel a meder áthidalható. A csatlakozó ártéri szerkezet hossza a jobb parton, ahol a kisapostagi sziget és az attól nyugatra lév feltöltött holtág fölött is hídon kell vezetni az utat, kb. 1 km, a bal parton 300 m. A jobb parton, a Mez föld löszplatója mintegy 50 méterrel van magasabban, mint a Duna szintje. 1. ábra: A dunaújvárosi Duna-híd látványterve 1

2 Az autópálya híd méretei lenyügözek: a kosárfülek (áthidaló ívek) magassága majdnem 50 m, a híd teljes szélessége meghaladja a 40 m-t, a tömege pedig több mint 7300 tonna lesz Célkitzés A team azt a célkitzést kapta, hogy a kiviteli tervet az értékelemzés módszerével vizsgálja felül, és olyan változtatásokra tegyen javaslatot, amelyek bevezetésével a szükséges mszaki követelmény (funkcionalitás) a beruházás során minimális ráfordítással valósítható meg Team tagok E munka támogatásának érdekében az NA Rt., a tervezirodák, a megyei közhasznú társaságok munkatársaiból és fejlesztés-módszertani szakértkbl álló 11 fs szakmai team alakult. A munkában részt vett Balog Ildikó kolléganm is, aki a javaslatok közgazdasági hatásainak kimunkálásában, ezen belül az életciklus-költség elemzési vizsgálataiban vállalt f szerepet. 2. ábra: Az értékelemz team, munka közben 2. Az értéktervezés folyamata 2.1. Információs szakasz 2.2. Információ-gyjtés, -rendezés A munka során a kiviteli terv különböz dokumentációit, illetve az engedélyezési és a tanulmányterv kiegészítésként rendelkezésünkre bocsátott anyagait használtuk fel. Természetesen elvégeztünk egy kutatást is az Interneten a hidak értékelemzésére vonatkozóan. Tényállapotnak a rendelkezésünkre bocsátott tervek aktuális állapotát tekintettük. (Tanulmányunk összeállítása során e tervek ismeretét feltételezzük, ezért az abban foglaltakat nem ismételjük meg.) 2

3 Az értékelemzéssel egyid ben történt meg a híd ún. terheléses modellkísérlete a Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és acélszerkezetek Tanszékén. A modell 1/34 méretben készül el. Ez egy kb. 9 m hosszú, 1 m széles és kb. 1,5 m magas szerkezetnek felelt meg. Önsúlya: kb. 900 kg. A terheléses modellkísérlet során el ször rugalmas alakváltozásig terhelték meg a szerkezetet, majd a kísérlet második részében maradó alakváltozásig vitték el a terhelést. Ezután hiába terhelték meg a jobban szerkezetet, az elmozdulás beállt egy meghatározott süllyedési értéknél. A híd f tartója (ívei) oldalirányban hajlottak ki a terhelés hatására. 3. ábra: A híd modellje 4. ábra: A modellkísérlet egyik terhelési esete 3

4 2.3. Igényelemzés Els lépésben arra keresünk választ, hogy kinek vagy minek van igénye az értékelemzés tárgyával, a híddal szemben, és csak ezt követen kerültek a konkrét igények, elvárások feltárásra. A team az alábbi igénykeltket határozta meg, majd e csoportoknak határoztuk meg egyenként az igényeit: Igénykeltk 1. úthasználók: autósok (személy, teher, busz) 2. gyalogosok, kerékpárosok, 3. állatok, növények (a keleti oldalon lehet ilyen jelleg elvárás) 4. környezetvédk, 5. közútkezelk, 6. hídmester, 7. beruházó (magyar állam) 8. engedélyezési hatóságok, (vízügyi hatóság, légiközlekedés (repülés igazgatóság) 9. hajózás, 10. nyugati oldalon lév hulladéktároló (az alapozással kapcsolatban lehet igénye) Funkcióelemzés Az értékelemzés során a funkciósémát a tervállapotra készítettük el. A következkben ebbl láthatnak egy részletet. Funkciócsaládfa (részlet) F1. Forgalmi kapacitást biztosít (akadályt áthidal) F1.1. Tartószerkezetet képez F Terhet visel F Terhet altalajnak átad F Alépítmény stabilitását biztosítja F Víznyomást elvisel F Kimosódásnak ellenáll (pillér) F Kimosódást megelz (kszórás) F Földnyomást elvisel (hídf) F Felszerkezet stabilitását biztosítja F Szerkezeti mozgásokat lehetvé tesz F1.2. Közlekedési felületet biztosít F Vízszintes vonalvezetést képez F Hossz-szelvényt képez F Keresztmetszetet képez F Kocsipálya beosztást képez F Kerékpárutat képez F Gyalogjárdát képez F1.3. Folyam szabad áramlását biztosítja F Áramlási viszonyokat nem befolyásol F1.4. Küls behatásoknak ellenáll F Szerkezetet véd F Ütközést elvisel Hajóval való ütközést elvisel Jármvel való ütközést elvisel F Kábelt véd (vandálok elleni) F Közlekedési felülettel kapcsolatos mechanikus hatásoknak ellenáll F Tengelynyomást elvisel 4

5 F Koptatóhatásnak ellenáll F Dinamikus hatásoknak ellenáll F Földrengésnek ellenáll F Idjárási hatásoknak ellenáll F Hmérsékleti hatásokat elvisel (dilatálást elvisel) F Vizet kezel (felületrl elvezet, fogadóba juttat) F Jégzajlást elvisel F Légáramlást elvisel F Villámlásnak ellenáll F Vegyi hatásoknak ellenáll F Korrózió elleni védelmet biztosít F Szerkezeten belüli szellzést biztosít F1.5. Szabvány ill. egyéb elírásoknak megfelel F2. Biztonságos közlekedést lehetvé tesz F2.1. Forgalmakat elválaszt F Funkcióteljesítés, bírálat A funkcióteljesítés vizsgálata a funkciók értékelését jelenti az igények kielégítése és a paraméterek teljesítése szempontjából. A funkcióteljesítés-vizsgálat végrehajtása során az igényekbl meghatározott terv funkcióparamétereket kell összehasonlítani a vizsgálat tárgyának tény paramétereivel, azaz a kiviteli terv jelen állapotával. E lépésben kerülnek kijelölésre azok a funkciócsoportok, amelyek a jelenlegi megoldások szerint nem teljes mértékben elégítik ki az elvárásokat. A team alapveten két csoportba sorolta a funkciókat, annak megfelelen, hogy lát-e még továbblépési, fejlesztési lehetséget a funkció jelenlegi ellátásához képest, vagy már nem. Több esetben nem állt rendelkezésünkre információ az adott funkció megítéléséhez, így azokat nem minsítettük (kihúzással jelöltük). A team értékítéletének egy részletét az alábbi táblázat mutatja: Funkció 1. Forgalmi kapacitást biztosít (akadályt áthidal) F1.1. Tartószerkezetet képez F Terhet visel F Terhet altalajnak átad F Alépítmény stabilitását biztosítja F Víznyomást elvisel F Kimosódásnak ellenáll (pillér) F Kimosódást megelz (kszórás) F Földnyomást elvisel (hídf) F Felszerkezet stabilitását biztosítja F Szerkezeti mozgásokat lehetvé tesz F1.2. Közlekedési felületet biztosít F Vízszintes vonalvezetést képez F Hossz-szelvényt képez F Keresztmetszetet képez F Kocsipálya beosztást képez F Kerékpárutat képez F Gyalogjárdát képez F1.3. Folyam szabad áramlását biztosítja F Áramlási viszonyokat nem befolyásol F Minsítés Fejlesztend Fejlesztend Fejlesztend Fejlesztend 1 - Fejleszthet Fejleszthet Fejleszthet A vizsgálatok teljes befejezéséig nem tudjuk értékelni. 5

6 2.6. Funkcióköltség vizsgálat Mivel a célok között szerepelt a költségek csökkentése is, teamünk megvizsgálta a funkcióköltségek alakulását is. Elzetesen elkészítette teamünk a mennyiség kimutatás alapján a tervezi költségbecslést - a tervezkkel konzultálva, a tlük kapott információk alapján. A funkcióköltség vizsgálatot az ún. ABC elemzés segítségével végeztük el, azaz, az abszolút értékben legnagyobb költség elemeket határoztuk meg. Ezen tételek egy részletét a következ táblázat tartalmazza. menny. me. egységár becsült ár (Ft) % arány kumulált Szekrény keresztmetszet ortotróp acél gerendahíd becsült össztömeg: kb t, t... 47,26% 47,26% S355 min. (43400 m2) teljes korrózióvédelemmel Ívre kábelekkel függesztett ortotróp acél pályás gerendahíd becsült össztömeg: ebbl: S420 min. = 3000 t, S350. t.. 20,61% 67,87% min.= 2500 t (12800 m2) Függesztkábel 1860/1630 teljes korrózióvédelemmel Pillér tömör felmenfal készítése: C 20 min m3.. 7,31% 75,18% Cölöpalapozás fúrt vb. cölöpökbl, 1500 mm átmérvel, C m.. 5,07% 80,25% 16 min. Pillérek gránit burkolása 768 m3. 2,86% 83,11% 2.7. Alkotó szakasz Az alkotó szakaszt két fázisban végeztük el. 1. táblázat: Költségtételek ABC elemzése (részlet) Az els szakaszban - a költségelemzésbl kiindulva - a legjelentsebb költség tételeket a részletelemzés módszerével vizsgáltuk meg. Ez azt jelenti, hogy meghatároztuk az egyes létesítmény- vagy költségelemek f funkcióit, és azok alapján fogalmaztunk meg ötleteket a költségek csökkentése érdekében. A második szakaszban az ötletgyjtés a fejlesztésre kijelölt funkciókra irányult, a cél az volt, hogy minden lehetséges ötlet feltárásával szüntessük meg ezek gyengepont jellegét. A team összesen mintegy 100 ötletet tárt fel a funkciókra Értékelési és tervezési szakasz Az ötletek szelektálása a feltárt ötletek pontosítása, rendezése és minsítése alapján történt. Az egyéni kidolgozással megfogalmazott javaslatokat a team-tagok részletesen átgondolták, majd a közösen döntöttek a javaslatok döntés-elkészítési tanulmányba tételérl Élettartam költség vizsgálat Azoknál a javaslatoknál, ahol szükségesnek tartottuk, élettartamköltség-számítást végeztünk. 6

7 A számításnál alkalmazott képlet a következ: P = 1 F (1 + i) n E képletben a kamatlábat mi i=4%-ban határoztuk meg (az Amerikai Egyesült Államokban az élettartam-költség vizsgálatok során alkalmazott kamatláb - az ÁKMI Kht. Életciklus költség számítási módszerek kutatása és kialakítása az útügyi fenntartási és beruházási folyamatban cím 2002-es kutatásfejlesztési munka alapján). A javaslatok kidolgozásakor év élettartammal számoltunk. Az élettartam meghatározásának szempontjai a következk voltak: a hidak esetében minimum 100 év élettartammal számoltunk a fenntartási tevékenységek ütemezésénél, ha szükségessé vált, megkerestük a két változat esetében a beavatkozások intervallumának legkisebb közös többszörösét Javaslattételi szakasz Tekintettel az értékelemzési munka kezdési idpontjára és arra, hogy a felülvizsgálat a kiviteli terv szintjén történt, már nem születtek olyan javaslatok, melyek a szerkezeti felépítést, nyomvonalat érintették volna. Az értékelemz team végülis az alábbi témakörökre tett módosítási javaslatot: keresztmetszet felülvizsgálata, pillérek felülvizsgálata, a pillérek burkolása, a pillérek kszórásos védelmének módosítása, a cölöpösszefogó gerendák felülvizsgálata, CFA cölöp alkalmazásának vizsgálata, nyitott merevítbordák alkalmazása, a vízelvezetési rendszer módosítása, vakítás elleni védelem, valamint a hídszerkezetbeli légtér szárítása. A beruházási költségeket tekintve teamünk több mint másfél milliárd Ft megtakarítást és mintegy fél milliárd Ft tartalombvítést javasolt. Ezáltal a hatékonyabb költségfelhasználás mintegy két milliárd Ft értékben valósulhat meg! 3. A Duna-híd építésének jelenlegi állása A beruházás szeptemberében, a kivitelezi szerzdés megkötésével megindult. Az ebben foglalt átadási határid: november 30. A szerzdés része a leend M8 autópálya mintegy 5,2 km hosszú teljes szakasza, mtárgyakkal együtt. A munka az árvédelmi töltéseken belüli erd kivágásával indult, ahol külön feladatot jelentett a kivágott fák gyökereinek eltávolítása. A próbacölöpözéssel együtt megtörténtek a régészeti feltárások is, majd decemberében elkészültek az ideiglenes bekötutak, melyek bejárást biztosítanak a szereltérhez. A Duna két oldalán a pillérek folyamatosan épülnek, és szeptemberében az els hídelem beemelése is megtörtént. 7

8 5. ábra: Az els hídelem beemelése (2005. július 19.) A híd építése azóta is folyamatosan zajlik, mind a jobb, mind a bal parton, egyrészt az ártéri hidak, másrészt a mederhíd szerelésével. 6. ábra: A jobbparti ártéri híd építése szeptemberében Az érdekl d k a híd építését weblapon is folyamatosan figyelemmel kísérhetik. Ennek címe: Budapest, október 8

Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben

Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben Balog Ildikó 1 Fodor Árpád 2 : Az értékelemzés alkalmazási lehetségei a közbeszerzésben Adót senki nem szeret fizetni, ezzel szemben mindenki természetesnek veszi azokat az állami szolgáltatásokat, mint

Részletesebben

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY

KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY Coaching TEAM Kft. 1027. Bp., Jurányi u. 10. I.em. 5/a Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu 37. sz. főút 8+444 27+310 km szelvények közötti szakasz 11,5 tonnás burkolat-megerősítése

Részletesebben

Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái

Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építmérnöki Kar 2005. évi Tudományos Diákköri Konferencia www.vit.bme.hu/tdk/2005 Érd egy leend megyei jogú város közlekedési problémái Szerz: Friedl Ferenc,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról. Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548*

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról. Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548* SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a Budapest, III., Római - parti árvízvédelmi mű döntés-előkészítő tanulmányáról Budapest, 2013. március 31. Ill *1000007478548* Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1111 Budapest

Részletesebben

HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS

HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont Budapesti Corvinus Egytem - www.rekk.eu - Szelídvízország - www.szelidvizorszag.hu HAJÓZÓÚT FEJLESZTÉS ÉS HAJÓZÁS Dunai hajózóút fejlesztési javaslatok vizsgálata

Részletesebben

Audit jelentés TARTALOMJEGYZÉK

Audit jelentés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. Elzmények... 3 1.2. A projekt bemutatása... 3 1.2.1. A projekt megnevezése... 3 1.2.2. A projekt célja... 3 1.2.3. A projekt fázisai... 4 2. A felülvizsgálatok tapasztalatai...

Részletesebben

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók

Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók Önkormányzati árvízvédelmi fejlesztések pályázati konstrukciók KEOP-2009-2.1.2. SZENTENDREI ÁRVÍZVÉDELMI VÉDMŰ MEGERŐSÍTÉSE ÉS ÁTALAKÍTÁSA A TÖRTÉNELMI ÓVÁROS VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT

SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT SIÓFOK ÚJ TEHERMENTESÍTŐ ÚT 2. KÖTET (7.-11. fejezet) RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY P r o U rbe K f t. Közlekedés K ft. U V A T ERV Z rt. 2013.03. Cím: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. Levélcím:

Részletesebben

Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában

Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában Nagyméretű acél hídszerkezetek mozgatásának kérdései és szerepe a természeti és épített környezet megóvásában Szatmári Tibor 2011 Témavezető: Dr. Iványi Miklós, egyetemi tanár PhD értekezés v2.0 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV

AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV AZ ENERGIA KLUB JAVASLATA A NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁHOZ Készítette: Fülöp Orsolya, Király Zsuzsanna 2007. augusztus Tartalomjegyzék 1 Bevezet... 2 2 A cselekvési terv kerete

Részletesebben

Fodor Árpád: A munkás, de csodálatos értékelemzés. Tartalomjegyzék

Fodor Árpád: A munkás, de csodálatos értékelemzés. Tartalomjegyzék Fodor Árpád: A munkás, de csodálatos értékelemzés 2. fejezet: Előkészületek, és információs szakasz Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELEMZÉS ELJÁRÁSA, AZ ÉRTÉKELEMZÉS SZAKASZAI... 2 AZ ÉRTÉKELEMZÉS FOLYAMATA...

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

Miért nem jön létre automatikusan a legjobb érték?

Miért nem jön létre automatikusan a legjobb érték? Miért nem jön létre automatikusan a legjobb érték? Fodor Árpád 1 Összefoglaló A projektek indulásakor mindig felmerül bennünk a kérdés, hogy lehet-e még benne akár minőségi, akár költség tartalékra lelni,

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK A projektszemlélet ersítése OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február Tartalomjegyzék

Részletesebben

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása

M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz környezeti hatástanulmányának módosítása UTIBER Kft. M8 gyorsforgalmi út Körmend-kelet (86. sz. főút) Rábafüzes (osztrák országhatár) közötti szakasz Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 2 2 NYOMVONALVÁLTOZAT ISMERTETÉSE A TERVEZETT MÓDOSÍTÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL

Részletesebben

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október

JELENTÉS. a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről. 1118 2011. október JELENTÉS a 2009-2010-ben befejeződő autópálya beruházások és pénzügyi folyamatai ellenőrzéséről 1118 2011. október Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Az Állam és az Állami Vagyon

Részletesebben

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László

Magyar Tudomány. hídszerkezetek. Vendégszerkesztő: Kollár László Magyar Tudomány hídszerkezetek Vendégszerkesztő: Kollár László Megjegyzések a globális felmelegedéshez Töprengések a vízről Az atomi ütközések nyomában Csillagok és atommagok Controllare necesse est 2008

Részletesebben

Az értékes megoldások nyomában Az értékelemzés versenyelőnyei a közpénzből megvalósuló projektek fejlesztésénél

Az értékes megoldások nyomában Az értékelemzés versenyelőnyei a közpénzből megvalósuló projektek fejlesztésénél Az értékes megoldások nyomában Az értékelemzés versenyelőnyei a közpénzből megvalósuló projektek fejlesztésénél Szerzők: Fodor-Gál Valéria - Gál Gabriella értékfejlesztési tanácsadó, CVS, PVM tanácsadó,

Részletesebben

Környezeti hatástanulmány

Környezeti hatástanulmány Coaching TEAM Kft. 1118. Bp., Bozókvár utca 12. Tel: +36-1-248-0393/Fax: +36-1-248-0394 E-mail: info@coachingteam.hu Komárom és Révkomárom (Komárno) közötti új közúti Duna-híd és kapcsolódó létesítményekre

Részletesebben

TARTALOM. 14 Nemzetközi szemle. FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba

TARTALOM. 14 Nemzetközi szemle. FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba FELELÕS KIADÓ: László Sándor (Magyar Közút Kht.) FELELÕS SZERKESZTÕ: Dr. habil. Koren Csaba SZERKESZTÕK: Dr. Gulyás András Rétháti András Schulek János Schulz Margit Dr. Tóth-Szabó Zsuzsanna LEKTORI TESTÜLET:

Részletesebben

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám

FÕMTERV. Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám FÕMTERV Híradó 2010. május IX. évfolyam 1. szám BEVEZETÕ Nehéz év áll mögöttünk, és sajnos ez az év sem lesz könnyû. Késleltetve, de hozzánk is megérkezett a gazdasági világválság hatása, melyet sok további

Részletesebben

hozzájárulhat Európa energiaellátásának biztonságához, tekintettel az uránkészletekre és az urán alacsony árkockázatára.

hozzájárulhat Európa energiaellátásának biztonságához, tekintettel az uránkészletekre és az urán alacsony árkockázatára. 14 A Paksi Atomerômû jövôje, élettartam-gazdálkodás, élettartam-növelés A Paksi Atomerômûnek mint az egyetlen hazai atomerômûnek eltérôen a többi villamosenergiatermelô egységtôl sajátos energiapolitikai

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 1. melléklet a 23/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT::

Részletesebben

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 0 MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2003-AS ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Pénzügyi beszámoló 1. Számviteli beszámoló 2 2. Költségvetési támogatás felhasználása 30 3. A

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA az M6 gyorsforgalmi út

Részletesebben

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák

XV. évfolyam 3. szám. Környezetvéd honatyák XV. évfolyam 3. szám Környezetvéd honatyák Néhány napos terepszemlét tartott a Balaton északi partján és nyugati medencéjében az Országgylés környezetvédelmi bizottsága. Október 10-én Tihanyban a tó vízminség

Részletesebben

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató Kohéziós Alap projektek Menedzsment Egységeinek létrehozása Útmutató Készült a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából 2005. május 25. Készítette a PricewaterhouseCoopers Kft. Szakértok: Czéh Tibor, Tóth

Részletesebben

A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS

A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS 1 Dr. habil. Gáspár László A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS Budapest - 2012 - 2 Tartalomjegyzék Köszöntő... 4 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 8 2. A KÖZÚTI VAGYONGAZDÁLKODÁS FOGALMA ÉS ELEMEI... 10

Részletesebben

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa

a Duna hajózhatóságának javítására irányuló közlekedésfejlesztési tervek vonatkozásában I. A WWF Magyarország Alalpítvány beadványa JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 Ügyszám: JNO-536- /2010. Ügyintézı: dr. Szüts Korinna Telefonszám: 06-1-4757-331

Részletesebben

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló

M70 gyorsforgalmi út Letenye-Tornyiszentmiklós közötti szakasz 2x2 sávra történő bővítése Környezeti Hatástanulmány Közérthető összefoglaló TARTALOMJEGYZÉK 1. A tevékenység lényegének ismertetése... 3 1.1. Bevezetés... 3 1.2. A tervezett beruházás célja... 3 1.3. A létesítmény alapadatai... 3 1.3.1. A tervezett beavatkozások... 3 1.3.2. Az

Részletesebben