Rudolf András (projektvezető)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rudolf András (projektvezető)"

Átírás

1 SZOLNOK SZAJOL VASÚTI VONALSZAKASZ, SZOLNOKI TISZA-HÍD ÁTÉPÍTÉSE Rudolf András (projektvezető) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Vasútfejlesztési Programiroda Összefoglalás A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., mint Beruházó, Európai Unió által társfinanszírozott közúti, illetve vasúti fejlesztéseket valósit meg. A és években kivitelezésre kerülő Szolnok (kiz.) Szajol (kiz.) vasúti vonalszakasz korszerűsítése illeszkedik a Közlekedés Operatív Program célkitűzéseihez. A pénzügyi forrás megoszlása 85 % Európai Uniós támogatás (Kohéziós Alap) és 15 % hazai forrás (költségvetés). A források felhasználhatósága az n+2 év szabály értelmében év végéig áll rendelkezésre. A vasúti vonalszakasz az átépítés után megfelel majd az uniós elvárásoknak, és műszaki állapota lehetővé teszi majd a 160 km/ó pályasebességet és a 225 kn tengelyterhelést. A beruházás egyik legjelentősebb műszaki feladata az új Tisza-híd megépítése. Kulcsszavak/Keywords KözOP, vasútfejlesztés, Tisza-híd EU support programmes, railway development, Tisza bridge Bevezetés A Szolnok (kiz.) Szajol (kiz.) vasúti vonalszakasz a nemzeti vasúti törzshálózat 100-as és 120-as vonalának közös szakasza, mely az ország egyik legforgalmasabb és stratégiailag is fontos vasúti vonalszakasza, továbbá az ún. transzeurópai közlekedési hálózat (Trans-European Transport Network, TEN-T) része is. A 6,4 km hosszú két vágányú nyíltvonali vasúti pálya a hozzá tartozó felsővezetékkel és biztosítóberendezéssel, útátjárókkal együtt teljesen átépül. A vonalszakaszon megújulnak a műtárgyak, többek között a Zagyva-híd, valamint új Tisza-híd és Tisza ártéri híd épül. A közúti közlekedés számára új Besenyszögi aluljáró létesül. A projekt keretében Szajolnál új árvízvédelmi gát épül. Az Európai Unió követelményeinek megfelelően

2 V=160 km/h sebességre és 225 kn tengelyterhelésre történik a rekonstrukció. Közlekedés Operatív Program (KözOP) áttekintése Az Európai Unió különféle pénzügyi alapokkal segíti a tagországokat, hogy a hátrányos helyzetű régiókak versenyképesebbé tegye, illetve segítse a felzárkóztatásukat. A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről a 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet rendelkezései az irányadóak. A közötti időszak magyar fejlesztési terve az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), 2010-től Új Széchenyi Terv (ÚSZT), amely Magyarország számára a között lehívható pénzek uniós támogatással kapcsolatos koncepciót foglalja magába, legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben. A célok megvalósítását 7 ágazati- és 7 regionális operatív program és egy végrehajtási OP keretében elnyerhető támogatások szolgálják. Az alábbi operatív programok keretében kerülnek felhasználásra az uniós támogatások: Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) Közlekedés Operatív Program (KözOP) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Környezeti és Energia Operatív Program (KEOP) Államreform Operatív Program (ÁROP) Elektronikus közigazgatás Operatív Program (EKOP) Regionális Operatív Programok (NYDOP, DAOP, ÉAOP, ÉMOP, KDOP, DDOP, KMOP) Végrehajtási Operatív Program (VOP) A fenti operatív programok keretében a hazai társfinanszírozási összegekkel együtt csaknem 25 milliárd eurós forrás áll rendelkezésre. Az összes OP közül a KözOP helyezkedik el a legnagyobb súllyal, a maga 25 %-os részesedésével és mintegy 6,2 milliárd eurós összegével (1.

3 ábra). A közlekedés fejlesztésére (közút, vasút, vizi- és légi közlekedés) szánt támogatási összeg 6 prioritásba lett csoportosítva (1. táblázat). 1. ábra. KözOP részesedés az Uniós támogatásokból Magyarországra jutó EU-s források KözOP 6,2 Mrd EUR 1. táblázat. KözOP 6 prioritása 1 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása 2 Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása 3 Térségi elérhetőség javítása 4 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 5 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése 6 Technikai segítségnyújtás Az állami beruházó NIF Zrt., mint projektgazda, az 1-5 prioritásban jelen van, ezen belül a vasútfejlesztést a 2, 4, 5. prioritások támogatják. A Szolnok Szajol vasútvonal kivitelezési projektje a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, teljes mértékben a 2. prioritás keretei között valósul meg, amely prioritás elsősorban a TEN-T vasúthálózat fejlesztését célozza meg. A sikeres közbeszerzési eljárásokat követően a kivitelezői és műszaki ellenőri munkákra 2013-ban szerződést kötöttünk. A leszerződött tenderek értéke ~nettó 21 milliárd Ft. A NIF Zrt. a mas uniós ciklusban a KözOP forrást az n+2 év szabály értelmében év végéig használhatja fel.

4 A 2000-es évek elején a vasútfejlesztésre az un. előcsatlakozási alapok (pl. ISPA) nyújtottak támogatást, az Uniós csatlakozást követően nyílt meg a Kohéziós Alap Magyarország számára, ezzel folyamatossá téve az Uniós támogatások hazánkba érkezését. A uniós programozási időszak is jelentős forrásokat biztosíthat a közlekedés fejlesztésére. Míg az ISPA a vasútfejlesztés tekintetében szűkebb műszaki tartalmat támogatott (a vasúti pálya és közvetlenül hozzá csatlakozó létesítmények, lásd 2. ábra bal), addig a KözOP (Kohéziós Alap) egy teljes keresztmetszetű átépítést enged meg (lásd 2. ábra jobb). Így a vasúti pályán kívül lévő műszaki létesítmények is átépülhetnek (pl: műtárgyak, magasépítmények, P+R, utak, körforgalmak, zajvédőfalak stb.). 2. ábra. ISPA és KözOP műszaki tartalom Szolnok (kiz.) Szajol (kiz.) vasúti vonalszakasz átépítése A Szolnok (kiz.) Szajol (kiz.) vasúti vonalszakasz a nemzeti vasúti törzshálózat 100. (Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza- Záhony) és 120. (Budapest-Nagykáta-Újszász-Szolnok-Békéscsaba- Lőközháza) fővonalának közös szakasza, valamint a TEN-T vasúthálózat IV. korridorjának része, és egyben az ország egyik legforgalmasabb vasúti vonalszakasza. Ez a 6,4 km hosszú két vágányú nyíltvonali vasúti pálya létesíti az összeköttetést a Tiszántúli területek nagy része és a főváros között. A vonalszakaszon található az ország egyik leghosszabb vasúti hídja a Tisza felett, mely stratégiai szempontból is jelentős. A vonalszakasz átépítése során a vasúti pálya és a hozzá tartozó felsővezeték és biztosítóberendezés, az útátjárókkal együtt teljesen átépül. Az uniós követelményeknek megfelelően a vonalszakasz pályasebessége az átépítést és az ETCS 2 (European Train Control System - Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) bevezetését

5 követően 160 km/ó lesz. A vasúti pálya a teljes alépítménnyel együtt épül át, így a tengelyterhelés 225 kn-ra történő emelése lehetővé válik. A Szolnok-Szajol vasúti vonalszakasz két jelentős vízfolyást - a Zagyva és Tisza folyókat keresztezi, így a szakasz hosszához képest jelentős a műtárgyak száma. A vonalszakasz szolnoki kezdőpontjánál lévő 61 m nyílású acélszerkezetű Zagyva-híd rekonstrukciója helyben történő felújítással valósul meg. A projekt során új Tisza meder-híd és új Tisza ártéri-híd épül, valamint a közúti közlekedés számára új Besenyszögi aluljáró létesül (3. ábra). 3. ábra. Szolnok-Szajol vonalszakasz főbb műtárgyainak elhelyezkedése A projekt keretében Szajolnál új árvízvédelmi gát épül oly módon, hogy a vasúti pálya mindkét oldalán a mértékadó árvízszint fölé helyezzük a védmű felső élét és a gát a 4. számú közút töltésébe kerül bekötésre. Ezzel a Tisza felől érkező árvíz Szajol állomásra történő bejutását megakadályozzuk és a víz vasúti pályáról való kitiltásával elősegítjük a folyamatos vasúti közlekedés fenntarthatóságát. Tisza-híd A Tisza folyót a ,10 hm szelvényben keresztezi a vasúti pálya, ahol jelenleg az átkelést a II. világháborúban felrobbantott és utána újjáépített, jelentős korróziós károkat mutató, két vágányú vasúti acél híd biztosítja (1. kép). A teljes Tisza-híd egy folyómeder felett átívelő acélszerkezetből és a hozzá csatlakozó ártér felett vezető hidak közel 400 m hosszú láncolatából áll. 1. kép. Jelenlegi Tisza-híd

6 A térbeli felosztásokat megtartva, a teljesen újonnan épülő híd egymástól 6,6 m tengelytávolságra lévő 2 db egy vágányú mederszerkezetből és 5x2 db egyvágányú, acél ortotróp pályaszerkezetű ártéri hídból áll majd (3. ábra). A rácsos tartó támaszközei 96, ,96 m, a felszerkezet összhossza 194,91 m. A mederhíd alsó éle a mértékadó árvízszint és a legnagyobb vízszint fölé kerül kialakításra. A teljes hídon átvezetett pálya tervezési sebessége 160 km/h, felépítménye 60-as sínrendszerű. A szerkezet alkalmas a nehézjármű-forgalomnak megfelelő SW/0 terhelés viselésére is. 4. ábra. Tervezett Tisza-híd

7 Tisza-ártéri híd A Szolnok Szajol vasúti vonalszakasz az árvízvédelem szempontjából is nagy jelentőségű, ezért a Tisza hídtól ~260 m-re a szelvényben Tisza-ártéri híd létesül. Az új híd a sűrűn megjelenő tiszai árvizek gyors és biztonságos lefolyását segíti elő. A híd felszerkezete 2 db különálló, ortotróp pályalemezes, felsőpályás, ágyazatátvezetéses, szekrény keresztmetszetű hídszerkezetből áll, mely teljes mértékben hegesztett kivitelű lesz. A főtartó támaszköze 40 m. 5. ábra. Tervezett Tisza-ártéri híd

8

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései

A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései A közlekedési beavatkozások forrásháttere, finanszírozási kérdései NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága Galovicz Mihály, IH vezető KÖZOP A közlekedési fejlesztések átfogó célja Az elérhetőség javítása

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere Minden végrehajtási rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen a feladat- és hatáskörök egyértelmű rögzítése és erős, jól működő koordinációs mechanizmusok felállítása, mégpedig jól dokumentáltan és

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt

A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt összefoglaló jelentés 2009. október 19. I. BEVEZETÉS, KÖZLEKEDÉSI HELYZET ÉS TENDENCIÁK II. MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK III. ELŐKÉSZÍTÉS IV. KIVITELEZÉSI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu szám: 02/297-7/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS BARANYA MEGYE KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 6 Módszertani megfontolások... 7 Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései

A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései A magyar-horvát határrégió EU forrásokból megvalósított fejlesztései Kiértékelő tanulmány Magyarország Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 EU Compass HUHR/1001/2.1.1/0004/03

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZSÉRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

Fogalma. Alapelvek. Célja 2012.05.15. Egyesült különbözőségek: Az Euro. Csorba László EKF 2011/2012

Fogalma. Alapelvek. Célja 2012.05.15. Egyesült különbözőségek: Az Euro. Csorba László EKF 2011/2012 Csorba László EKF 2011/2012 Egyesült különbözőségek: Az Euro Fogalma Az Unió költségvetése olyan dokumentum, amely az Unió egyes években várható bevételeire és kiadásaira vonatkozó becslést és ennek előzetes

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervének várható hatása az utazási irodák eredményességére

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervének várható hatása az utazási irodák eredményességére 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Az Új Magyarország Fejlesztési Tervének várható hatása az utazási irodák eredményességére Konzulens: Talabos

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. által készített Regionális

Részletesebben

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről. - vasúti közlekedés - 2014. augusztus

Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről. - vasúti közlekedés - 2014. augusztus Tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye tömegközlekedési helyzetéről - vasúti közlekedés - 2014. augusztus 1. 1. BEVEZETŐ A megye közösségi közlekedésének fontos eleme a helyközi vasúti személyszállítás.

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány HELYZETFELMÉRÉS MAGYARORSZÁG GYORSFORGALMI ÚTHÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSÉRŐL Készítette: Fehérvári

Részletesebben

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás

EDRS Magyarország II. hozzájárulás tervezete 2010. április. 30. Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás Európai Duna Régió Stratégia EDRS Prioritás A program megnevezése A program előzményei, indokoltsága, célja II. Fenntartható gazdaságfejlesztés 3. Környezetbarát közlekedés a Duna régióban A Duna régió

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP 3.0 verzió 2014-2020 2013. szeptember 30. 1/82 Tartalom 1. STRATÉGIA - AZ OPERATÍV PROGRAM HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPA-2020-HOZ ÉS A KOHÉZIÓHOZ... 9 1.1.

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak)

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) A különböző vasúti hálózatok (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok

Részletesebben