KÖZOP Kormánystratégia július 04. szerda, 08:10

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10"

Átírás

1 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség növelé sét szolgálják, Azok az intermodális kapcsolatok ugyanis, amelyek megfele lő módon működnek, vonzzák a befektetőket. A KÖZOP vasútfejlesztésre vonatkozó részeiből kitűnik, hogy az egyik legfontosabb kérdés a nemzetközi vasútvonalak korszerűsítése, amelyek lehetővé teszik a jövőben, hogy a ma még sok helyen forgalmat lassító sebességkorlátozások megszűnjenek. A közlekedésben, a jövőben is jelentős lesz az állami szerepvállalás, hiszen a tisztán piaci alapon történő fejlesztés nem kellő mértékben veszi fi gyelembe az externális hatásokat, a szociális és esélyegyenlőségi szempontokat. Ugyanakkor az infrastruktúra üzemeltetése hosszú távon nem feltétlenül marad állami feladat, a cél ugyanis az infrastruktúraüzemeltetési szerep, a szolgáltatás nyújtási szerep és a szolgáltatás megrendelői szerep szétválasztása. Ennek a törekvésnek bizonyítéka a MÁV Cargo 2006-os kiszervezése a MÁV Zrt-ből. (A személyszállításra 2007-ben vár ugyanez a folyamat.) A liberalizált piacon az infrastruktúrához való hozzáférés mindenki számára szabad, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ingyenes is. A közlekedés hálózati infrastruktúrája hosszú távon állami tulajdon marad, így a hozzáférés szabályozása, a díjpolitika kialakítása is az állam feladata lesz. A vasútnál olyan pályadíj politikát kell kialakítani, amely fi gyelembe veszi mind a gazdaságosság, mind a környezeti fenntarthatóság szempontjait, azaz a pályadíj kisebb lehet az üzemeltetési költségeknél. A Közlekedés Operatív Program stratégiáját és prioritási tengelyeit az uniós és a hazai szakpolitikai dokumentumok szem előtt tartásával alakították ki, és az Új Magyarország Fejlesztési Terv stratégiájára épül. A közlekedési fejlesztéseknek az elérhetőség javítását kell szolgálniuk, amely így hozzájárul a gazdasági növekedés gyorsításához, a foglalkoztatási szint emeléséhez, valamint a területi kiegyenlítődéshez. A különböző közlekedési ágazatok beruházásait az elérhetőség szempontjából együttesen célszerű kezelni, ezért kiemelten fontos a közlekedési módok közti átjárhatóság, azaz az intermodalitás biztosítása, valamint a gazdaságtalan párhuzamos szolgáltatások egyidejű állami fi nanszírozásának elkerülése. Az elérhetőség javítása a közlekedési infrastruktúra és a közlekedési szolgáltatások együttes fejlesztése révén valósul meg. Az integrált, komplex fejlesztések révén hatékonyabban érhetőek el a közlekedéspolitikai célok, a fejlesztések során következetesen érvényesíteni kell a közlekedésbiztonság és az akadálymentesítés szempontjait is. Az elérhetőség javításához a közlekedési alágazatok egészének hozzá kell járulnia, ezért a komplex szemlélet érvényesítése a fejlesztések megfogalmazásánál elsőrendű szempont, valamint fi gyelembe kell venni a közlekedés iránti keresletet és a várható gazdasági és társadalmi hasznok összességét. A vasúti árufuvarozást érintő legfontosabb cél, 1 / 5

2 hogy jelentősen növekedjenek az áruszállítási szükségleteket kielégítő versenyképes - lehetőleg környezetkímélő és biztonságos - közlekedési kapacitások. Ezeken keresztül megvalósítható, hogy a jövőben ne csupán az átmenő forgalom lebonyolítása legyen a feladat, hanem az áthaladó áruáramlatokhoz a lehető legnagyobb hazai hozzáadott értéket lehessen hozzákapcsolni, az egyszerű transit" helyett a transform" kerüljön az előtérbe. Ez a tevékenység ugyanis Románia és Bulgária EU-hoz való csatlakozásával, valamint a fekete-tengeri kikötők áruáramlatokba való fokozottabb bevonásával egyre nagyobb jelentőségre tesz szert. A megvalósítás során az Unió közlekedés-fejlesztési prioritásait is szem előtt kell tartani, amelyek között a vasúti TEN vonalak fejlesztése előkelő helyen szerepel. Ahhoz, hogy biztosítva legyen a fejlesztések folyamatossága, a prioritásokban forrást különít el az állam az előkészítésre, amellyel mérséklődik a megvalósítás kockázata, illetve biztosítva van a követező programozási periódus előkészítése is. A prioritási tengelyekben a vasutat érintő beavatkozások a következő pontoknak megfelelően fogalmazódtak meg, szem előtt tartva az Európai Unió támogatási preferenciáit: - jó földrajzi elhelyezkedés, gazdaságföldrajzi adottság, - kiváló kötöttpályás hálózati adottságok a budapesti agglomerációban, - korszerűtlen a vasúti hálózat és az eszközök műszaki állapota, - nincsenek meg az intermodalitás feltételei, az alágazatok között nem jó az együttműködés. A lisszaboni stratégia két fő célja a versenyképesség növelése és a munkahelyteremtés. Ezek teljesítéséhez alapfeltétel a közlekedés fejlesztése. A növekedés elképzelhetetlen a tőke, az árujavak és a munkaerő szabad áramlásának biztosítása, illetve ennek az áramlásnak a gyorsabbá és több irányúvá tétele nélkül. A legfontosabbnak tartott nemzetközi vasútvonalak korszerűsítése mellett jelentős fejlesztések várhatóak a kapcsolódó informatikai, biztonság- és irányítástechnikai eszközök, valamint a vasúti szerelvények terén is, ezáltal mind a személy, mind az áruszállításban nyújtott szolgáltatások színvonala javul. 2 / 5

3 A transz-európai közlekedési hálózat fejlesztése - amely az EU által folyamatosan fenntartott fejlesztés - a gazdaság legfontosabb eleme. A KÖZOP gerincét képező TEN-projektek az EU által jelentősen támogatott, 2001-ben kiadott Fehér Könyvben vannak kifejtve. Az irányelv szerint a két legfontosabb cél a vasút közlekedési munkamegosztásban elfoglalt helyének a megtartása, és a hálózatok működtetésében jelentkező szűk keresztmetszetek oldása. Kritikus pont a hálózat fejlesztése, ami az áruszállítás feltételeinek javítását hivatott szolgálni. A növekedést és munkahelyteremtést támogató kohéziós politika elsődleges iránymutatása a Közösségi Stratégiai Iránymutatások szerint törté nik, hogy Európát és régióit vonzóbbá tegyük a befektetők és a munkavállalók számára. A vasút, a kikötők és az intermodális logisztikai központok fejlesztésével a KÖZOP annak az elvárásnak tesz eleget, amely a környezeti fenntarthatóság elvét emeli ki. A közlekedési mód váltást lehetővé tevő csomópontok kiépítése a kombinált szállítás növekedését szolgálja. A vasúti fejlesztéseknél említett első számú feladat (a TEN hálózathoz tartozó szakaszok korszerűsítése) mellett igen lényeges kérdés az interoperabilitás megteremtése az Európai Vasút-irányítási Rendszer (ERTMS) kereteiben. Az Integrált Iránymutatások is foglalkoznak az európai közlekedési kapcsolatok javításával. A KÖZOP ezeknek az iránymutatásoknak következetesen megfelel, mikor az elérhetőség javítását helyezi a fejlesztés középpontjába, és foglalkozik a környező országok közlekedési hálózatához való kapcsolódásának kérdéseivel. Mindezek mellett a jobb minőségű infrastruktúra biztosítja a fenntartható fejlődést, és a környezetbarát közlekedési módok preferálásával megfelel az Európai Unió Közlekedési Politikájának 2010-ig szóló iránymutatásainak. A legfontosabb vasúti fejlesztések: - Budapest-Lőkösháza vonal fejlesztése, amely tartalmazza a Budapest-Lőkösháza ETCS-II kiépítését, a biztosító berendezések és a felső vezeték korszerűsítését, a Gyoma-Békéscsaba Lőkösháza vágányépítést, és a km/h pályasebesség elérését az egész szakaszon. A projekt 180 km-nyi szakaszt érint, összköltsége 419 millió euró. A kivitelezés várható kezdete: Budapest-Székesfehérvár-Veszprém vonal fejlesztése, amely az ETCS-II kiépítését és a km/h pályasebesség elérését célozza meg. A projekt 55 kmnyi szakaszt érint, összköltsége 453 millió euró. A kivitelezés várható kezdete: / 5

4 - Szolnok-Debrecen-Záhony vonal fejlesztése, amely az ETCSII kiépítését és a 160 km/h pályasebesség elérését jelenti. A projekt 121 km-nyi szakaszt érint, összköltsége 679 millió euró. A kivitelezés várható kezdete: GSM-R rendszer kiépítése, amely alkalmas az ETCS-II támogatására. A projekt összköltsége 321 millió euró. A kivitelezés várható kezdete: Győr-Pápa-Celldömölk-Boba vonal fejlesztése, amely a 160 km/h pályasebesség elérését, a villamosítást és az ETCS-II kiépítését irányozza meg. A projekt 72 km-nyi szakaszt érint, összköltsége 374 millió euró. A kivitelezés várható kezdete: Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vonal korszerűsítése, amely a km/h pályasebesség elérését és az ETCSII kiépítését irányozza meg. A projekt 116 km-nyi szakaszt érint, összköltsége 158 millió euró. A kivitelezés várható kezdete: Budapest-Pusztaszabolcs Dombóvár-Gyékényes vonal fejlesztése, amely a Budapest Pusztaszabolcs szakaszon a 160 km/h pályasebesség elérését és az ETCS-II kiépítését, illetve a Dombóvár-Kaposvár szakaszon a 120 km/h pályasebesség elérését és az ETCS-II kiépítését irányozza meg. A projekt 80 km-nyi szakaszt érint, összköltsége 585 millió euró. A kivitelezés várható kezdete: Vasúti fejlesztések PPP és EIB források bevonásával: - Pusztaszabolcs-Dombóvár Pécs vonal rekonstrukciója, amelyet várhatóan 2007-ben kezdenek meg. - Hatvan-Somoskőújfalu vonal fejlesztése, amely a pálya és a biztosítóberendezés korszerűsítését és a 120 km/h pályasebesség elérését irányozza meg. A kivitelezés várható kezdete Cegléd-Szeged vonal fejlesztése, amely a Kiskunfélegyháza-Szeged szakasz pálya és biztosítóberendezés korszerűsítését és a 120 km/h pályasebesség elérését irányozza meg. A 4 / 5

5 kivitelezés várható kezdete Amennyiben a felsorolt, közlekedési hálózatokat érintő összehangolt fejlesztések a közötti időszakban elmaradnak, várható, hogy a közlekedési hálózatok kapacitás problémája a versenyképességet befolyásoló módon egyre több relációban jelenik meg. Csak a hálózat komplex, rendszerszemléletű, intermodális fejlesztése eredményezheti a megkívánt hatékonyságot. 5 / 5

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA A Nemzeti Közlekedési Stratégiának meg kell határoznia Magyarország közlekedési stratégiájának irányait, céljait és távlati kitekintést adnia 2050-ig, ugyanakkor megfelelő

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZSÉRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

Stratégia az Intelligens

Stratégia az Intelligens Stratégia az Intelligens Közlekedési Rendszerek és Szolgáltatások Hazai Fejlesztéséhez VITAANYAG Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Budapest, 2009. január A vitaanyag hátteréül szolgáló

Részletesebben

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak)

A különböző vasúti hálózatok. (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) A különböző vasúti hálózatok (törzsvonalak, elővárosi vonalak, mellékvonalak, nagysebességű vonalak) vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok

Részletesebben

Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag)

Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag) Nemzeti dunai vízi közlekedési stratégiai terv (vitaanyag) 2013. december Tartalom Vezetői összefoglaló... 4 1 Bevezetés... 5 1.1 Küldetés... 5 1.2 A dokumentum célja... 5 1.3 A dokumentum háttere és felépítése...

Részletesebben

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ

Tartalom. Szerzõink. Szerkesztõbizottság: Dr. Udvari László elnök Dr. Ivány Árpád fõszerkesztõ LIV. évfolyam 5. szám 161 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE a Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirata VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungarischen Vereins für Verkehrwissenschaft

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) VITAANYAG Készítette: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából a Stratégia Konzorcium. A szakmai vitaanyagban

Részletesebben

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány)

A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata. (tanulmány) A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt kritikus infrastruktúra hálózatok komplex szemléletű vizsgálata (tanulmány) Budapest, 2010. november A nemzetgazdaság és nemzetbiztonság által igényelt

Részletesebben

Környezeti és fenntarthatósági javaslatok

Környezeti és fenntarthatósági javaslatok Kedves NFH! Mellékelve küldöm az NSRK-UMP-ről készült szövegszerű javaslatokat tartalmazó véleményt, amelyet a Magyar Természetvédők Szövetsége, a Levegő Munkacsoport és a Független Ökológiai Központ készített.

Részletesebben

A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ

A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ Szászi Gábor mk. alezredes A VÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ REPÜLŐTEREK VASÚTI KAPCSOLATÁNAK HELYZETE MAGYARORSZÁGON BEVEZETŐ A közlekedési rendszerrel szemben támasztott katonai-védelmi követelmények

Részletesebben

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5

Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA, PÁN-EURÓPAI HÁLÓZATOK...5 1.1. AZ EU KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA...7 1.1.1. A fenntartható mobilitás keretei és a keretek jövőbeni

Részletesebben

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról

A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról A Bizottság Szolgálatainak álláspontja MAGYARORSZÁG 2014 2020-as időszakra vonatkozó partnerségi megállapodása és programjai előrehaladásáról Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...2 1. LEGFŐBB KIHÍVÁSOK...4 2. TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája. Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat

Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája. Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája 2014 2030 Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat tartalom Vezetői összefoglaló 6 A B 1 2 3 4 C Kiindulás 10 A.1 Előrelépés a stratégiai tervezésben

Részletesebben

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MMK Közlekedési Tagozat 2011. november hó MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez Készítette: Molnár László okl.

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT BUDAPEST, 2008 JANUÁR 31 BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK 1. ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

a régiókért dolgozunk 2008. Január

a régiókért dolgozunk 2008. Január HU a régiókért dolgozunk Az Európai Unió regionális politikája 2007 2013 2008. Január Tartalomjegyzék Előszó... 1 Dióhéjban: politika Európa régiói számára... 2 Miért fontos az európai regionális politika?...

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Logisztika és szállítmányozás SZTK Levelező tagozat A VASÚTI TEHERKOCSIK GAZDASÁGOS KIHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, A MASPED RAILOG KFT. GYAKORLATÁBAN, A VASÚTI

Részletesebben