Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán"

Átírás

1 Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

2 Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Általános és idői tájékozódás Finommotorika, grafomotorika Kommunikáció Gondolkodás: Érzékelő és cselekvéses gondolkodás Fogalom-alkotás Ok-okozati összefüggések Analógiás gondolkodás A fejlesztés színterei: tanórán: tanórába ágyazott differenciált fejlesztés, kiegészítve a: tanórán kívüli: gyógypedagógus által vezetett heti 3 óra rehabilitációs foglalkozás A tanórába ágyazott differenciált fejlesztési program a gyermek rehabilitációs foglalkozását vezető gyógypedagógussal végzett rendszeres konzultáció alapján készül, a fejlődés folyamatának figyelembe vételével módosul. A fejlesztési feladatok megvalósíthatók szinte valamennyi órán, szabadidős tevékenységek keretében, teremben, ill. udvaron. Az egyes tevékenységeket többször ismételhetjük, más-más formában az eszköz, a helyzet, vagy a módszer változtatásával. Fontos szempont, hogy 2 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

3 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára mindaddig ne lépjünk magasabb fokozatra, amíg az előző nem sikerült. Az egyes területekhez tartozó feladatok más készségek fejlesztéséhez is kapcsolódnak (egymásra hatás). A fejlesztési program, vagy annak egyes területei felhasználhatók hasonló problémával küzdő tanulók fejlesztésére is. A fejlesztőprogram nem zárul le a tanév végén, a következő tanévben is folyamatosan használható, kiegészítve más területek fejlesztésével. 3 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

4 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára FEJLESZTENDŐ FEJLESZTÉSI TANTÁRGYI ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK TERÜLET FELADAT TÉMAKÖR * KOMPENZÁLÓ TECHNIKÁK TESTTUDAT, TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS Tájékozódás a testen: - testkép - testfogalom - testséma Környezetismeret: Testünk, egészségünk Önmegfigyelési gyakorlatok tükör előtt Testrészek fogalma, személyzónák megismerése: felsőtestalsótest; elülső-hátsó rész - öltöztető baba - évszaknak megfelelő ruházat a négy évszak ruhatára Társak megfigyelése - hasonlóságok, eltérések társakkal Rendőrjáték 1. Személyleírás alapján fel kell ismerni valamelyik társát 2. Valamelyik társáról személyleírást adni. 3. Mit tudsz róla? Külső tulajdonságok felsorolása után a személy kitalálása Testrészek funkciói: tevékenységek testrészek megfeleltetése M\Testrészek.doc Testfunkciók megfigyeltetése becsukott szemmel: légzés, nyelés, szívverés Érzékszervek funkciói: látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás - Érzékelő játékcsalád 4 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

5 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Koordinációs képesség, egyensúly Tájékozódás a térben Irányhármasság: Testnevelés: Gimnasztikai gyakorlatok Testnevelés: Járások Páros érzékszervek - jobb-bal differenciálás - utánzó és tükrös játékok A helyes táplálkozás: egészséges ételek válogatása - boltos játék Tisztálkodás, egészséges életmód; érzékszervek védelme szituációs gyakorlatok, bábozás Az orvosi rendelőben Tisztálkodás, egészséges életmód; érzékszervek védelme szituációs gyakorlatok Tanári mozgás utánzása (megfelelő kezét, lábát használja) Tanári utasítások követése Kéziszerek hordása, átadása Oldaliság gyakorlása: Vedd a jobb kezedbe! Lépj előre bal lábbal! Mozgásfeladatok azonos oldalon Keresztezett mozgások, mozdulatok pl. indiánszökdelés * bemutatás, kéz jelölése szalaggal, testrészre rámutatás, megfogás Mozgás ütemének tartása Járás adott irányoknak megfelelően Sor eleje, sor vége Járás lábujjhegyen, guggolva Tárgyak megkerülése, fel-, le-, átlépések akadályok fölött. 5 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

6 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Hová? Hol? Honnan? Jobb-bal differenciálása Testnevelés: Társas gyakorlatok Testnevelés: Játékok 6 Alakzatok alkotása (kör, sor, oszlop, vonal) - segítség társ kezét fogja Tengerészjárás összekapaszkodva lépés utasítás alapján: pl. jobbra2, előre1, balra4 Cél: társaival együtt tud lépni, mozogni Mozgás összehangolása társ mozgásával Elhelyezkedés, mozgás társhoz viszonyítva Állj a társad jobb oldalára! Fogd meg a társad bal vállát! Névutók használata (elé, mögé, mellé, fölé, ) A jobb és bal differenciálása a másik testén * társ példamutató gyakorlatvégzése, társsal azonos irányú elhelyezkedéssel Futójátékok: vonatozás Fogójáték: érintőfogó Labdajátékok Utánzó mozgások: Sánta róka, pókjárás, rákjárás, nyusziugrás Fokozatos relaxáció: pl. hóember elolvad ; léggömb leenged Gyors relaxáció: pl. léggömb kidurran Szoborjáték: jégcsap Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

7 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Téri helyzetek leképezése síkban Irányok alkalmazása mozgásban: Tűz-víz-repülő Házatlan mókus * Mintakövetés Testmagasság, testsúly, alkat, arcforma jellemzői emberrajz Rajz: Emberalak ábrázolás, elemzés Hiányzó testrész (arcrész) pótlása hiányos tárgyon, rajzon M\Hiányos emberalak kiegészítése.doc M\Fej hiányzó részei.doc Jobb kéz bal kéz, jobb talp bal talp differenciálása M\Jobb-bal kéz, talp.doc Magyar nyelv és irodalom Mesék 7 Emberalak és árnyképének azonosítása (mozgó emberalakok; lényeges, majd egyre kisebb eltérések feladatlapon M\Árnyékkép.doc Meseszereplők külső és belső tulajdonságai; csoportosítások Belső tulajdonságok felismerése, tudatosítása szituációs gyakorlatokban: azonosulások pozitív és negatív érzelmekkel: Te mit tettél volna? ; - mese bábozása - helyes helytelen viselkedések válogatása képeken Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

8 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára * Bábok Meseszereplők lerajzolása. A belső és külső tulajdonságok összhangja * Előzetes megbeszélés Informatika (vagy bármely óra, ahol számítógép- 8 Szógyűjtés: testrészek nevének előfordulása tárgyakban, cselekvést jelentő igékben és más kifejezésekben. - Válaszd ki a tárgyak közül azt, amiben szerepel a testrész neve! Pl. bögre füle; cipő orra, talpa, nyelve; üveg nyaka; * Vers bemutatása, hozzá tartozó képek M\Hát nem érdekes.doc Képolvasás: irányok, tárgyak egymáshoz való helyzete Jobb-bal, fönt, lent, névutók megfelelő használata * Segítő kérdések M\Hol van.doc Mesekockákból jelenet kirakása Betűkockákból szóalkotás Szótagkockákból szólánc * Kirakás párokban Számítógépes programok: VARÁZSBETŰ ANAGRAMMA: Merre mutat Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

9 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára használatra lehetőség van) Hol van? BÁBEL: Térképész Betűzuhatag Mozaik Betűkirakó: Helykereső JÁTÉKHÁZ1.,2.,3.: Labirintus Formák Kirakó TUDORKA: Számrajz pontösszekötő * Számítógép használata Ének-zene Körjátékok. mondókák Technika Tervezés és építés Társ felismerése hangja alapján (pl. Koszorú) Ujj- és testrészekhez kapcsolódó mondókák Körjátékok Építés építőkockákkal minta után * Egyszerű minták Építés szóbeli utasítás alapján 9 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

10 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Tájékozódás síkban Építés alaprajz alapján * Építés alaprajzra rárakással Papírhajtogatások * Hajtogatási vonalak Minta kirakása lyukas táblán * Minta bemutatása Sor-oszlop fogalma kilenc mezőre osztott síklapon. Kép, rajz elhelyezése adott helyre. M\Sor-oszlop.doc Útvonalrajz készítése (osztályban, lakásban, iskolában) Rajz A ferdén, átellenesen, rézsútosan, átlósan kifejezések használata: kilenc mezős síklapon adott csúcsból indulva utasításnak megfelelően kép, rajz elhelyezése Mintakövetés rajzzal feladatlap M\Mintamásolás.doc Adott iránypontok megtalálása utasítás alapján Adott iránypontok összekötése M\Pontösszekötő.doc Téri helyzetek síkban hiányos rajz kiegészítése névutós szerkezetek alapján pl. a fa alá, M\Téri helyzetek síkban.doc Formamásolás ponthálóban A négy fő iránymező: jobbra-balra-föl-le négy részre osztott lapon képek elhelyezése 10 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

11 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Az osztott síkmezőn adott kép helyének meghatározása Tájékozódás számegyenesen, számszomszédok: balról jobbra haladás; előtte, utána, balra, jobbra fogalmak Sorolvasás, sorváltás Matematika Számköri ismeretek Eligazodás 100-as számtáblán Számegyenes ig M\Lépegetés számtáblán.doc * Nagyobb méretű számegyenes, jól látható számokkal Számok írása helyiérték - táblázatba: első oszlop, középső oszlop, utolsó oszlop fogalma Megrajzolt helyiérték-táblázat, játékpénzek:1-es,10-es,100-as Matematika Geometria * Mennyiségek kirakása pénzzel Síkidomok, formák kirakása pálcikákkal M\Formák kirakása pálcikákkal.doc * mintakövetés Tájékozódás lyukas táblán: ábramásolás Saját személlyel Környezetismeret * mintakövetés Saját élettörténet, a születéstől máig. ÁLTALÁNOS ÉS IDŐI TÁJÉKOZÓDÁS kapcsolatos ismeretek Tájékozódási alapismeretek Magyar nyelv és irodalom Helyesírás Fényképek nézegetése, időrendi sorba szedése. Az időt kifejező viszonyszavak: előbb, utóbb, régen, nem olyan régen, ma, most, egyidejűleg, később, korábban. * Érzelmi ráhatás: fényképek magáról és családtagokról Születési dátum Családtagok neve: családi és keresztnév A nevek helyesírása 11 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

12 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára * Másolás minta alapján Lakcím pontos tudása Lakcím helyesírása * Másolás minta alapján Az osztályban tanítók neve, megszólítása * Előzetes közlés A szülők foglalkozása, munkahelye * Előzetes gyűjtőmunka 12 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

13 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Rajz Kifejezés, képzőművészet Az iskolában dolgozó felnőttek foglalkozása, munkája * Applikációs képek, szókártyák Emlékezetes események, élmények * Saját élmények elmesélése Egy-egy mindennapi tevékenység (tisztálkodás, étkezés, tanulás) időrendje Napirend összeállítása napi történések alapján: napszakok neve * Napirend közös kitöltése Tájékozódás a naptárban: napok, hónapok neve. Év, évszakok. Az évszakok váltakozásai, változások a természetben. * Évszakot szimbolizáló tárgy, kép Mondókák, versek tanulása Az ünnepek periodikus ismétlődése - képek sorbarendezése, események * Applikációs képek Versek, mesék, történetek az ünnepekhez kapcsoltan Az évszakok váltakozásai, változások a természetben. - Rajz készítése, hiányos rajz kiegészítése, színezési feladatok * Évszakot szimbolizáló tárgy 13 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

14 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Eseményképek sorbarendezése M\Eseményképek - FINOM- MOTORIKA GRAFO- MOTORIKA A kézmozgás ügyesítése: A kézfej izomzatának erősítése Matematika Mérések Rajz, írás időrend.doc Az óra ismerete, időpontok beállítása, leolvasása. Időpontok tevékenységek. M\Órák leolvasása, beállítása.doc Feszítő lazító gyakorlatok: a rajzolás és írás megkezdése előtt Szivacslabda, maroknyi gumilabda, összegyűrt papír összeszorítása, elengedése Fényjáték az ujjakkal: ujjterpesz=fény, záródnak az ujjak=árnyék Megfogom a semmit és eldobom Padra tett tenyér, ujjak emelgetése egyesével Felfelé néző tenyér, az ujjak bezárása egyesével Papírgalacsinok pöckölése sorban minden ujjal. Süt a nap, beborul kitárt tenyér-marokba szorítás Integetés laza csuklóval. Zongorázás padon dal ritmusának követése Ujjak mozgásának finomítása Ének Ritmikai elemek Technika Furulyázás Esik az eső Pattintás, csettintés Manipulációs tevékenységek tárgyakkal: fogás, válogatás, rakás, Anyagok és összeillesztés 14 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

15 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára átalakításuk 15 Fogások a különböző nagyságú, anyagú, állagú, funkciójú tárgyakkal: gyöngyök, golyó, gyurma, játéktárgy, szivacslabda, kréta, ceruza, ecset stb. Mozdulatok begyakorlása az eszközökkel: ollófogás, nyirkálás szabadon, késtartás, kalapácsfogás, labdafogás, csipeszelés Nagyobb tárgyak emelése két kézzel, egy kézzel, ujjakkal Gyurmázás, agyagozás, gyöngyfűzés Ujjak mozgékonyságának növelése tevékenységekkel: papírsodrás, -tépés, -ragasztás, csomókötés, fonás, pödrés, gépelés. Kép készítése papírtépéssel, ragasztással. Műanyaghuzalból alapformák (négyzet, téglalap, kör, háromszög) kialakítása egyengetéssel Hurkapálcika tördelése, előrajzolt minta (pl. szánkó) kirakása, ragasztása Puzzle játékok, kockakirakó Fonalátvétel, tüskejáték, pötyi Papírhajtogatás Varrás nagy tűvel és vastag cérnával - kilyukasztott forma kartonon, majd lyukas anyagra (kongré) Csomó- és masnikötés Fűzőlapon szövés Marokkó Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

16 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Grafomotoros készség Testnevelés Torna Matematika Geometria Matematika Műveletek Rajz Technika 16 Karizmok mozgatása: karkörzés, karnyújtás,-hajlítás Kézizmok mozgatása: Csuklóforgatás: - Nyisd meg, zárd el a csapot! - Csavard ki a rongyot! - Csipegess a szőlőfürtből! Kéziszer-gyakorlatok (labda, babzsák, kendő, szalag, karika) Minták, síkidomok másolása, kirakása pálcikákkal, korongokkal, logikai lapokkal Hamupipőke apró tárgyak szétválogatása Eltérő méretű, formájú és anyagú tárgyak felismerése tapintás után (dobókocka, golyó, radír, ) Eltérő felületű, azonos alakú és méretű tárgyak csoportosítása Testek, formák körberajzolása Lyukas táblán forma kirakása minta alapján Számolós színező - feladatlapok Ujjfestés, tenyérfestés Nagy felület befestése egyenletes ecsetvonásokkal Foltfestés több színnel (felhő, zászló, ház) Vonalak festése nagy ecsetvonásokkal (terítő, út, eső) Rajzolás táblára, homokba Illusztráció folttechnikával Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

17 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Papírtépés, ragasztás Kukoricamorzsolás, a kukoricaszemekből kép készítése papírra ragasztással. Magyar nyelv és irodalom Írás Vonalkövetés szűkülő úton és növekvő hosszúságban Vonalfolytatás Labirintus egyre szűkülő vonalak között M\Vonalkövetés, labirintus.doc Formamásolás egyszerű minták - egyre kisebb négyzetbe, vonalak közé Az írás megkezdése előtt Hiányzó vonalak pótlása, a kész rajz színezése Alakíts a körökből tetszés szerinti formát! Ritmikus sorok írása Írott szavak másolása * 14-es sz. füzet, írott minta 17 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

18 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Magyar nyelv és Testbeszéd: KOMMUNIKÁCIÓ Nem szóbeli jelek és jelzések adásavétele irodalom Kommunikáció, beszéd Tégy úgy, mintha - előzőleg látott, hallott tárgy, állat, ember megjelenítése Mimika: Utánzás Minden tantárgy és szabadidős tevékenységek - Tégy úgy, mint a képen! - Tégy úgy, mint a társad! Leírás, leolvasás - Milyen az arcod? - Milyen érzelmeket fejez ki? Megjelenítés - Alapvető érzelmek felismertetése rövid történetek (öröm, bánat, harag, félelem, undor, csalódás) elmesélése után rákérdezni: mit érezhetett a kisgyerek - Mutasd be magadon, milyen lenne a te arcod, ha ezt éreznéd! Pantomimika: Mozgások különböző szituációkban: - Tégy úgy, mintha... - havon járnál - tarlón járnál 18 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

19 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára 19 - tűzben járnál - sánta lennél Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok: - Ajándékcsomag kibontása - Elvesztettek, majd megtaláltak - Activity Gesztus (a kéz és a fej kifejező mozgásai): Mondat értékű gesztusok, értelmezése, megjelenítése: - Mit tudsz róla? (gesztusokkal) - Gesztusokon alapuló népi gyermekjátékok, mondókák pl. Csip-csip csóka, Vokális mimika Nevetés, sírás, sóhaj kifejezése Hangszín, hangerő, hanglejtés, tempó változtatásával Térközszabályozás: Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok: - Hivatalos helyen - Társaságban - Bizalmas, intim kapcsolatban Testhelyzet: illedelmes, a nyugodt állás oldott, szorongó ülés Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

20 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Verbális kommunikáció: Beszéd Helyesejtés Környezetismeret Ének zene 20 Jelek, jelzések (emblémák) Otthon, az iskolában, az utcán látható és hallható jelek. Pl.: - háztartási gépeken látható jelek - a tankönyv jelei - a számítógépen látható jelek ikonok - a gyalogosok közlekedését szabályozó jelek Tapintással, szaglással érzékelhető jelek Légzéstechnika, beszédlégzés A légzés különböző módjai Orron be - ki, Orron be, szájon ki Orron be, orron ki, jógalégzések Szájon be - ki Hangstaféta A beszédlégzés (vegyes mély légzés) A hasfal emelkedésének, a mellkas mozdulatlanságának megfigyeltetése. Helyesejtési gyakorlatok: Hangadás-technikai gyakorlatok Artikulációs gyakorlatok Gyorsasági gyakorlatok Időtartam gyakorlatok Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

21 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Beszédészlelés, beszédértés Magyar nyelv és irodalom Kommunikáció, beszéd Minden tantárgy 21 Hangkapcsolat gyakorlatok Ritmusgyakorlatok Hangsúly-gyakorlatok Beszédészlelés Az élet hangjai: a környezetben hallható hangok természetes és magnóról hallható hangok felismerése Hangutánzások (állat, gép) Kép felismerése rövid történet hallgatása, a szövegben hallott tárgyak megmutatása a képen Cselekvés felismerése - rövid történet hallgatása, a szövegben hallott cselekvés megmutatása a képen; kiegészítő kérdésekre válaszadás Szavak, szókapcsolatok, hangsorok ismétlése Szóismétlés súgás alapján: jól látható artikulációval pletyka Mondatértés, feladatértés Utasítások végrehajtása cselekvés szintjén - Egy cselekvés: Lépj előre hármat! - Egy cselekvés bonyolultabb megfogalmazásban: Lábujjhegyen menj oda a hátsó padhoz! - Bármely névutós szerkezetet tartalmazó mondat: Tedd a füzetet a könyv mellé! - Időrendiség követésének bizonyítása több mondat Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

22 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára terjedelemben: Menj ki az folyosóra! Hozd be a pöttyös labdát! Utasítások végrehajtása verbális szinten - Helytelen állítások felfedezése, javítása pl. a ló ugat, a cica repül Hiányos mondat befejezése pl. Az asztalon van a... Kérdés felelet: telefonos játék Utasítások végrehajtása képi szinten: - Állítások igaz - hamis voltának eldöntése rámutatással tárgyképen, eseményképen. Szétszedhető tárgy részekre bontása, részek neve. GONDOLKODÁS I. Érzékelő és cselekvéses gondolkodás Analízis: Tárgy, tárgykép eseménykép, fogalom önálló Környezetismeret Kép alapján a kép egy részletét kiemelni. - Másold le a gólya csőrét! - Mit látsz a képen? Sorold fel! - Színezd ki a hóember orrát! Varázsbetű Anagramma - Betűválogató szavakban adott betű keresése Bábel Szókereső mondatban adott szó keresése számítógépes program részekre bontása 22 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

23 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Szintézis: Önálló részek összekapcsolása egésszé Magyar nyelv és irodalom Adott szövegben adott egység kiemelése minta alapján (betű, szótag, szó, mondat, jel) Karikázd be az elsővel megegyező betűpárokat! Pl. CSC CCS CSC SCC CSS SSC CSC CSC Húzd alá a szóvégi ó, -ő, -ú, -ű betűket! Adott szövegben adott egység kiemelése minta nélkül, önállóan Szóban szó: értelmes szavak keresése szavakban pl. televízió: te, le, víz, tele Matematika Számhalmazban: Húzd át a kétjegyű számokat! Összeszerelhető játékok Technika Magyar nyelv és irodalom Nyelvtani ismeretek Matematika Számköri ismeretek 23 Tárgyakat, élőlényeket, eseményeket ábrázoló önálló részekre bontott képek, rajzok összerakása pl. 4, majd több részre vágott kép, Puzzle Építs házat a formákból! Testek építése alaprajz és nézeti kép alapján adott feltételek mellett. Betűk összerakása értelmes egésszé. - Alkoss szót a betűkből! Szószintézis: összetett szavak alkotása pl. hó+golyó; hó+ember Formák, számjegyek összerakása értelmes egésszé. Számképzés: Alkoss kétjegyű számokat a 4 és 7 számokból! Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

24 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Összehasonlítás: azonosítással Összehasonlítás: megkülönböztetéssel Matematika Geometria Matematika Gondolkodási műveletek alapozása Környezetismeret Az élő természet Matematika: Gondolkodási műveletek alapozása 24 Formák, síkidomok összerakása egésszé pálcikákból síkidomok alkotása, lapokból testek alkotása összerakó játékok Válaszd ki az ugyanolyat! - tárgyakkal: logikai lapok, geometriai formák, Képek azonosítása: Keresd meg a képek párját! képpárok, memóriajáték, eseményképek, MiniLÜK Miben hasonlít? képpárral, rajzzal: pl. négyzet-téglalap, tölgyfa- fenyőfa, szarvasmarha - ló Jelek azonosítása: - szavak megfeleltetése képpel - mennyiségek egyeztetése, számnévvel, számképpel, számjeggyel dominójáték Tárgyak halmazából a különböző kiválasztása szín, forma, nagyság alapján: - Vedd ki azt, amelyik eltér a többitől! (egy, majd kettő, három tulajdonságban) logikai lapok - Logikai készlet elemeiből: Válassz olyan lapot, amely az asztalra kitett elemtől egy tulajdonságban különbözik! majd a sor folytatása Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

25 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Rajzok összehasonlítása egy, kettő, majd három eltérő tulajdonsággal. M\Keresd meg a különbségeket.doc II. Fogalomalkotás Összehasonlítás besorolással Környezetismeret Az élő természet Matematika Számköri ismeretek Környezetismeret Matematika Geometriai ismeretek Magyar nyelv és irodalom Miben különbözik? képpárral pl. erdő-mező, cserje fa, gólya-róka, Képek összehasonlítása, a különbség felismerése: halmazok összehasonlítása számosságuk alapján (többkevesebb) Jelek összehasonlítása, a különböző felismerése: számjegyek összehasonlítása (több-kevesebb) Válogatás adott szempont alapján (főfogalom alá rendelés): Tárgyak pl. - Válogasd ki a szántóföldi terméseket! Tárgyképek: pl.: Válogasd ki a tisztálkodási eszközök képét! Válogatás adott szempont alapján (főfogalom alá rendelés): Válogasd ki a kockákat! Jelek: (egy alkalommal egy szempont szerint) pl. - betűk halmazából: Karikázd be a: magánhangzókat mássalhangzókat; rövid hangok hosszú hangok - szavak halmazából: Húzd alá a testrészek nevét! Matematika Jelek: (egy alkalommal egy szempont szerint) pl. 25 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

26 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Fogalomalkotás Szortírozás Összefüggések felfedezése Összehasonlítás Számköri ismeretek Környezetismeret Az élő természet Környezetismeret Magyar nyelv és irodalom Matematika Számköri ismeretek Környezetismeret Testünk, egészségünk, Az élő természet 26 - számok közül: egyjegyű kétjegyű; páros páratlan Adott tárgyhoz tulajdonság, fogalom kiválasztása pl. Húzd alá a vízre jellemző tulajdonságokat! Képhez illő tulajdonságok, fogalom: Kösd a képhez a rá illő tulajdonságokat! pl. fenyőfa Jelhez illő tulajdonságok, fogalom: pl. - Melyik évszak szókártyái? Tedd alá! Tárgyak halmazából meghatározott tulajdonsággal rendelkezők keresése: Tárgyak válogatása, besorolása tulajdonságaik alapján (szín, nagyság, anyag ) Képekről fogalmak gyűjtése pl. háziállatok, vízpart, stb Jelek válogatása: - Írd a szókártyákat a megfelelő oszlopba! pl. hosszú magánhangzó van benne; hosszú mássalhangzó van benne; - Válogasd szét a számkártyákat! Pl. egyjegyű, kétjegyű, páros, 20-nál nagyobb, Jelhez illő tulajdonságok, fogalom: pl. - Nevezd meg a halmazkarikát! kétjegyű számok Tárgyképek sorrend - relációja: növekvő csökkenő sorok felállítása Hiányzó elem pótlása rajzzal, vagy kép behelyezésével újszülött csecsemő kisgyerek -.. Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

27 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára sorrend - relációkban Egy- egy értelmű megfeleltetés Általánosítás Környezetismeret Az élő természet Magyar nyelv és irodalom Nyelvi ismeretek Környezetismeret Testünk, egészségünk mag csira hajtás - Növény részei: Melyek a búza részei? Kösd oda! Állatok testrészei: Húzd a megfelelő állathoz! pl. hal béka testrészei Mondatfajták mondatvégi írásjelek: Kösd a megfelelő írásjelet a mondatokhoz! Tárgyak csoportosítása megadott szempont szerint, lényeges, közös jegyek alapján: - Válogasd ki a tisztálkodási szereket, eszközöket! Környezetismeret Az élő természet Magyar nyelv és irodalom Nyelvi ismeretek; Olvasás, szövegértés Tárgyképek csoportosítása megadott szempont szerint: - Alkoss csoportokat! Válogasd szét a mezei és a vízparti növények képét! Jelek csoportosítása megadott szempont szerint: - szókártyák válogatása szófajok kérdőszavainak megfelelően: Ki? Mi?; Mit csinál? Milyen? - mese, történet hez megfelelő cím kiválasztása Konkretizálás, Matematika Gondoltam egy számot számra jellemző tulajdonságok Számköri ismeretek alapján 27 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

28 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára azonosítás Minta vagy adott összefüggés alapján rendezés, felismerés, kiegészítés - Szabály megtalálása, rendezés, kiegészítés Környezetismeret Matematika Gondolkodási műveletek Környezetismeret Az élő természet Magyar nyelv és irodalom Nyelvtani ismeretek Matematika Összefüggések függvények, sorozatok Matematika Geometria Barkohba Játék tárgyakkal, élőlényekkel Sorozatok folytatása megadott szabály alapján, (1 tulajdonság, 2 tulajdonság, több tulajdonság változásával) (szín, nagyság, alak, helyzet,...stb.) - logikai lapokkal - játéktárgyakkal - gyöngysor fűzése Tárgyképekből, eseményképekből álló sorozatok folytatása megadott szabály alapján: pl. magból termés Jelek halmazának kiegészítése, folytatása adott szabály szerint - betűk, szavak, mondatok sorozatával Pl.- j -s szavak - egytagú szavak válogatása - szótaglánc folytatása - Formák, számjegyek sorozatával M\Soralkotás.doc Szabály felismerése, tárgyhalmazok kiegészítése. - Az asztalon levő halmazba tedd bele azt, ami oda való! (pl szögletes tárgyak) 28 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

29 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára III. Ok-okozati összefüggések Környezetismeret Az élettelen természet Matematika Összefüggések, függvények, sorozatok Magyar nyelv és irodalom Olvasás, szövegértés 29 Szabály felismerése, tárgyképek halmazában - Tedd hozzá azt a képet, amelyik oda illik! pl. a víz halmazállapotai Önálló szabályalkotás, megfogalmazása, megoldása Szabály felismerése jelek halmazában - szabályjátékok szabályának felismerése, a feladat megoldása - számsorozat szabályának felismerése, folytatása (növekvő, csökkenő, 1 változós, 2 változós sorozatok) Spontán és mesterséges szituációk történéseinek megfigyeltetése, értelmezése: pl. valaki elesik az udvaron; valakinek elszakadt a táskája; Mi volt az oka? Mi lett a következménye? Másik megoldás keresése. Mi lett volna, ha? Mese, történet eseményeinek ok-okozati összefüggései pl. Tojás reggelire Meseolvasó Mondat folytatása mert, ezért, emiatt kötőszavak alapján. pl. Elkéstem az iskolából, mert Elkéstem az iskolából, ezért Elkéstem az iskolából, emiatt Előzmény, következmény felismerése, megfogalmazása Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

30 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára IV. Analógiás gondolkodás V. Algoritmikus gondolkodás Környezetismeret Az élettelen természet Matematika Műveletek Matematika Műveletek Testnevelés Technika Ok-okozati összefüggések felismerése, megfogalmazása, kiegészítése, eseményképen, rajzon; pl. a víz halmazállapot-változásai, oka Új ismeret feldolgozása, megértése már meglévő tudásra építve a számolási eljárás kiterjesztése nagyobb számkörre: - összeadás, kivonás az egyesek analógiájára pl. 2+6=8; 20+60=80 6+3=9; 26+3=29 Az osztály életének szabályai, szokásai. Napirend, hetirend, órarend Szöveges feladatok megoldásának lépései * Feladatvégzés előtt a lépések sorrendjének szóbeli felelevenítése Zárójeles feladatok műveleti lépései * jelölés számozással A gyakorlatok megszokott sorrendje, rendszeresség Szabályjáték, sorverseny lépései Munkafolyamatok lépései Felhasznált és a fejlesztéshez ajánlott feladatlapok, gyakorlókönyvek: Jászberényi Andrásné Dr. Mátrainé Goda Katalin: Meseolvasó képes olvasókönyv 30 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

RENDELŐLAP BOLTOKNAK JAVASOLT BOLTI ÁRAKKAL

RENDELŐLAP BOLTOKNAK JAVASOLT BOLTI ÁRAKKAL Iskola-elıkészítı, óvodai kiadványaink 060031 Araszoló - iskolai elıkészítı, foglalkoztató feladatfüzet 790 E-00005 Játékos suliváró iskola-elıkészítı feladatok 890 E-00006 Irány a suli!- iskolaelıkészítı

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 2. TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK KOMPETENCIÁK, FEJLESZTÉSI FELADATOK TANANYAGBEOSZTÁS, KÖVETELMÉNYEK A tanmenetet három lehetséges

Részletesebben

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály)

MEGOLDÓKULCSOK. 1. feladatsor (1. osztály) MEGOLDÓKULCSOK 1. feladatsor (1. osztály) 1. feladat 8 9 10 14 15 16 10 11 12 18 19 20 1. pontdoboz: Hibátlan számszomszédok írása 1 pont, hiba 0 pont. 2. feladat 20 17 14 11 8 5 2 2. pontdoboz: Szabályfelismerésért

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN

BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN BESZÉDÉSZLELÉS, BESZÉDMEGÉRTÉS FEJLESZTÉSE ÓVODÁSKORBAN A beszédészlelés az a készség, mely lehetővé teszi a gyermek számára, hogy beszédhangokat, a beszédhangok egymáshoz kapcsolódását, hosszabb hangsorokat

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL!

ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Vég Andrea ÍRJUNK SZÉPEN, HELYESEN SÜNIVEL! Írás- és helyesírás gyakorló 1. osztályosoknak 7. kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Az f és a v a szavakban 1. Mit jelentenek a szavak? Készíts rajzot! Másold

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló az IKT használatáról első osztályban Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul

Modul bevezetése. Matematika 5. osztály 2009-2010. A negatív számok 0541. modul Modul bevezetése Matematika 5. osztály 2009-2010 A negatív számok 0541. modul MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Korosztály Modulkapcsolódási pontok A képességfejlesztés fókuszai Számfogalom bővítése.

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez Polgár Judit Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez 80471 Sakkpalota 1. Képességfejlesztő sakktankönyv 80471/M Sakkpalota 1. Munkafüzet Polgár Judit, Nemzedékek Tudása

Részletesebben

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon

Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon 6. számú melléklet Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon Készítette: A zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 968 1-4. évfolyamon a tanulók magatartásának értékelése és minsítése a szöveges értékeléssel

Részletesebben

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás,

A b betűk olvasása, mgh. msh. sorrendű szótagok olvasása, tőmondatok olvasása. Hol jártál báránykám? Szókiegészítés, mondatalkotás, TÁMOP 3.1.4 pályázat IKT-val támogatott tanítási órák Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület 2.a osztály Siposné Borsay Marianna Szentistváni ÁMK 2009/2010. tanév IKT Dátum sorszám tanóra 1. 09.09.02.

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM

A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam 3. ÉVFOLYAM A Mozaik Kiadó kiadványai 3., 7. és 11. évfolyam A meglevő iskolai könyvtári állomány további használhatósága A 2014-ben életbe lépett jogszabályi változások miatt a 3., 7. és 11. évfolyamos tankönyvek

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

Múzeumpedagógiai szolgáltatások. MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK Időszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeumpedagógiai szolgáltatások Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Általános információ Megrendelés Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Blaskovich Múzeum Pest Tápiószele 2766

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann

2013/2014. tanév. Nyelvtan, Írás tanmenet/2. osztály. Készítette: Varga Mariann. Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann 2013/2014. tanév, tanmenet/2. osztály Készítette: Varga Mariann Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: Földvári Erika: 2. (Mozaik kiadó) Éves óraszám: 148 óra (heti 2 óra, 2 óra ) és helyes

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Kompetencia alapú

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret 2. évfolyam című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az állatok és azok élőhelyének megismerésében,

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

tükörkép beszámoló Térszemlélet-fejlesztés 10-14 éves tanulóknak

tükörkép beszámoló Térszemlélet-fejlesztés 10-14 éves tanulóknak tükörkép beszámoló Térszemlélet-fejlesztés 10-14 éves tanulóknak Témakörök 1. Játék a síkidomokkal 2. Tovább játszunk a síkon Játék a tükörrel, fénnyel, élekkel, lapokkal 3. Testek építése csúcsok, élek,

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

2014/2015. tanév 1. ÉVFOLYAM

2014/2015. tanév 1. ÉVFOLYAM 1. ÉVFOLYAM Besorolás NT-11189/II Játékház. Feladatlapok II. a Képes olvasókönyvhöz az Meixner Ildikó gyűjtemény általános iskola 1. osztálya NT-11190/M/I Játékház. Betűtanítás I. az általános iskola 1.

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

1. osztályos taneszközök

1. osztályos taneszközök 1. osztályos taneszközök Kisalakú vonalas (14-3 Kötelező olvasmány: Magyar nyelv és Ablak-Zsiráf irodalom Írólap 2 Matematikai eszközök Matematika Betűkirakó 1 Egyenes műanyag vonalzó 30 Kisalakú négyzetrácsos

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Témahét Testünk Készítette:Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Tartalom ANGOL NYELV 1. Leisure című kreatív kommunikációs modul (kooperatív technikák használata) Leisure-Let s have fun! Cél Feladatok

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály

TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd. 3. osztály TANTERV - Magyar nyelv és irodalom - ISCED1 - primér művelődési sztenderd 3. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hónap Hét A-szint/ minimum B-szint/ átlag C-szint/ optimum IX. 1. Artikulációs és

Részletesebben

Matematika, 1 2. évfolyam

Matematika, 1 2. évfolyam Matematika, 1 2. évfolyam Készítette: Fülöp Mária Budapest, 2014. április 29. 1. évfolyam Az előkészítő időszakot megnyújtottuk (4-6 hét). A feladatok a tanulók tevékenységére épülnek. Az összeadás és

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1. osztály 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1 csomag korong 2 csomag írólap 2 db HB-s grafitceruza 1 db postairon /piros-kék/ 12-es vékony színesceruza 12-es vastag színesceruza

Részletesebben