Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán"

Átírás

1 Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

2 Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Általános és idői tájékozódás Finommotorika, grafomotorika Kommunikáció Gondolkodás: Érzékelő és cselekvéses gondolkodás Fogalom-alkotás Ok-okozati összefüggések Analógiás gondolkodás A fejlesztés színterei: tanórán: tanórába ágyazott differenciált fejlesztés, kiegészítve a: tanórán kívüli: gyógypedagógus által vezetett heti 3 óra rehabilitációs foglalkozás A tanórába ágyazott differenciált fejlesztési program a gyermek rehabilitációs foglalkozását vezető gyógypedagógussal végzett rendszeres konzultáció alapján készül, a fejlődés folyamatának figyelembe vételével módosul. A fejlesztési feladatok megvalósíthatók szinte valamennyi órán, szabadidős tevékenységek keretében, teremben, ill. udvaron. Az egyes tevékenységeket többször ismételhetjük, más-más formában az eszköz, a helyzet, vagy a módszer változtatásával. Fontos szempont, hogy 2 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

3 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára mindaddig ne lépjünk magasabb fokozatra, amíg az előző nem sikerült. Az egyes területekhez tartozó feladatok más készségek fejlesztéséhez is kapcsolódnak (egymásra hatás). A fejlesztési program, vagy annak egyes területei felhasználhatók hasonló problémával küzdő tanulók fejlesztésére is. A fejlesztőprogram nem zárul le a tanév végén, a következő tanévben is folyamatosan használható, kiegészítve más területek fejlesztésével. 3 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

4 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára FEJLESZTENDŐ FEJLESZTÉSI TANTÁRGYI ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK TERÜLET FELADAT TÉMAKÖR * KOMPENZÁLÓ TECHNIKÁK TESTTUDAT, TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS Tájékozódás a testen: - testkép - testfogalom - testséma Környezetismeret: Testünk, egészségünk Önmegfigyelési gyakorlatok tükör előtt Testrészek fogalma, személyzónák megismerése: felsőtestalsótest; elülső-hátsó rész - öltöztető baba - évszaknak megfelelő ruházat a négy évszak ruhatára Társak megfigyelése - hasonlóságok, eltérések társakkal Rendőrjáték 1. Személyleírás alapján fel kell ismerni valamelyik társát 2. Valamelyik társáról személyleírást adni. 3. Mit tudsz róla? Külső tulajdonságok felsorolása után a személy kitalálása Testrészek funkciói: tevékenységek testrészek megfeleltetése M\Testrészek.doc Testfunkciók megfigyeltetése becsukott szemmel: légzés, nyelés, szívverés Érzékszervek funkciói: látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás - Érzékelő játékcsalád 4 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

5 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Koordinációs képesség, egyensúly Tájékozódás a térben Irányhármasság: Testnevelés: Gimnasztikai gyakorlatok Testnevelés: Járások Páros érzékszervek - jobb-bal differenciálás - utánzó és tükrös játékok A helyes táplálkozás: egészséges ételek válogatása - boltos játék Tisztálkodás, egészséges életmód; érzékszervek védelme szituációs gyakorlatok, bábozás Az orvosi rendelőben Tisztálkodás, egészséges életmód; érzékszervek védelme szituációs gyakorlatok Tanári mozgás utánzása (megfelelő kezét, lábát használja) Tanári utasítások követése Kéziszerek hordása, átadása Oldaliság gyakorlása: Vedd a jobb kezedbe! Lépj előre bal lábbal! Mozgásfeladatok azonos oldalon Keresztezett mozgások, mozdulatok pl. indiánszökdelés * bemutatás, kéz jelölése szalaggal, testrészre rámutatás, megfogás Mozgás ütemének tartása Járás adott irányoknak megfelelően Sor eleje, sor vége Járás lábujjhegyen, guggolva Tárgyak megkerülése, fel-, le-, átlépések akadályok fölött. 5 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

6 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Hová? Hol? Honnan? Jobb-bal differenciálása Testnevelés: Társas gyakorlatok Testnevelés: Játékok 6 Alakzatok alkotása (kör, sor, oszlop, vonal) - segítség társ kezét fogja Tengerészjárás összekapaszkodva lépés utasítás alapján: pl. jobbra2, előre1, balra4 Cél: társaival együtt tud lépni, mozogni Mozgás összehangolása társ mozgásával Elhelyezkedés, mozgás társhoz viszonyítva Állj a társad jobb oldalára! Fogd meg a társad bal vállát! Névutók használata (elé, mögé, mellé, fölé, ) A jobb és bal differenciálása a másik testén * társ példamutató gyakorlatvégzése, társsal azonos irányú elhelyezkedéssel Futójátékok: vonatozás Fogójáték: érintőfogó Labdajátékok Utánzó mozgások: Sánta róka, pókjárás, rákjárás, nyusziugrás Fokozatos relaxáció: pl. hóember elolvad ; léggömb leenged Gyors relaxáció: pl. léggömb kidurran Szoborjáték: jégcsap Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

7 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Téri helyzetek leképezése síkban Irányok alkalmazása mozgásban: Tűz-víz-repülő Házatlan mókus * Mintakövetés Testmagasság, testsúly, alkat, arcforma jellemzői emberrajz Rajz: Emberalak ábrázolás, elemzés Hiányzó testrész (arcrész) pótlása hiányos tárgyon, rajzon M\Hiányos emberalak kiegészítése.doc M\Fej hiányzó részei.doc Jobb kéz bal kéz, jobb talp bal talp differenciálása M\Jobb-bal kéz, talp.doc Magyar nyelv és irodalom Mesék 7 Emberalak és árnyképének azonosítása (mozgó emberalakok; lényeges, majd egyre kisebb eltérések feladatlapon M\Árnyékkép.doc Meseszereplők külső és belső tulajdonságai; csoportosítások Belső tulajdonságok felismerése, tudatosítása szituációs gyakorlatokban: azonosulások pozitív és negatív érzelmekkel: Te mit tettél volna? ; - mese bábozása - helyes helytelen viselkedések válogatása képeken Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

8 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára * Bábok Meseszereplők lerajzolása. A belső és külső tulajdonságok összhangja * Előzetes megbeszélés Informatika (vagy bármely óra, ahol számítógép- 8 Szógyűjtés: testrészek nevének előfordulása tárgyakban, cselekvést jelentő igékben és más kifejezésekben. - Válaszd ki a tárgyak közül azt, amiben szerepel a testrész neve! Pl. bögre füle; cipő orra, talpa, nyelve; üveg nyaka; * Vers bemutatása, hozzá tartozó képek M\Hát nem érdekes.doc Képolvasás: irányok, tárgyak egymáshoz való helyzete Jobb-bal, fönt, lent, névutók megfelelő használata * Segítő kérdések M\Hol van.doc Mesekockákból jelenet kirakása Betűkockákból szóalkotás Szótagkockákból szólánc * Kirakás párokban Számítógépes programok: VARÁZSBETŰ ANAGRAMMA: Merre mutat Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

9 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára használatra lehetőség van) Hol van? BÁBEL: Térképész Betűzuhatag Mozaik Betűkirakó: Helykereső JÁTÉKHÁZ1.,2.,3.: Labirintus Formák Kirakó TUDORKA: Számrajz pontösszekötő * Számítógép használata Ének-zene Körjátékok. mondókák Technika Tervezés és építés Társ felismerése hangja alapján (pl. Koszorú) Ujj- és testrészekhez kapcsolódó mondókák Körjátékok Építés építőkockákkal minta után * Egyszerű minták Építés szóbeli utasítás alapján 9 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

10 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Tájékozódás síkban Építés alaprajz alapján * Építés alaprajzra rárakással Papírhajtogatások * Hajtogatási vonalak Minta kirakása lyukas táblán * Minta bemutatása Sor-oszlop fogalma kilenc mezőre osztott síklapon. Kép, rajz elhelyezése adott helyre. M\Sor-oszlop.doc Útvonalrajz készítése (osztályban, lakásban, iskolában) Rajz A ferdén, átellenesen, rézsútosan, átlósan kifejezések használata: kilenc mezős síklapon adott csúcsból indulva utasításnak megfelelően kép, rajz elhelyezése Mintakövetés rajzzal feladatlap M\Mintamásolás.doc Adott iránypontok megtalálása utasítás alapján Adott iránypontok összekötése M\Pontösszekötő.doc Téri helyzetek síkban hiányos rajz kiegészítése névutós szerkezetek alapján pl. a fa alá, M\Téri helyzetek síkban.doc Formamásolás ponthálóban A négy fő iránymező: jobbra-balra-föl-le négy részre osztott lapon képek elhelyezése 10 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

11 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Az osztott síkmezőn adott kép helyének meghatározása Tájékozódás számegyenesen, számszomszédok: balról jobbra haladás; előtte, utána, balra, jobbra fogalmak Sorolvasás, sorváltás Matematika Számköri ismeretek Eligazodás 100-as számtáblán Számegyenes ig M\Lépegetés számtáblán.doc * Nagyobb méretű számegyenes, jól látható számokkal Számok írása helyiérték - táblázatba: első oszlop, középső oszlop, utolsó oszlop fogalma Megrajzolt helyiérték-táblázat, játékpénzek:1-es,10-es,100-as Matematika Geometria * Mennyiségek kirakása pénzzel Síkidomok, formák kirakása pálcikákkal M\Formák kirakása pálcikákkal.doc * mintakövetés Tájékozódás lyukas táblán: ábramásolás Saját személlyel Környezetismeret * mintakövetés Saját élettörténet, a születéstől máig. ÁLTALÁNOS ÉS IDŐI TÁJÉKOZÓDÁS kapcsolatos ismeretek Tájékozódási alapismeretek Magyar nyelv és irodalom Helyesírás Fényképek nézegetése, időrendi sorba szedése. Az időt kifejező viszonyszavak: előbb, utóbb, régen, nem olyan régen, ma, most, egyidejűleg, később, korábban. * Érzelmi ráhatás: fényképek magáról és családtagokról Születési dátum Családtagok neve: családi és keresztnév A nevek helyesírása 11 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

12 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára * Másolás minta alapján Lakcím pontos tudása Lakcím helyesírása * Másolás minta alapján Az osztályban tanítók neve, megszólítása * Előzetes közlés A szülők foglalkozása, munkahelye * Előzetes gyűjtőmunka 12 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

13 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Rajz Kifejezés, képzőművészet Az iskolában dolgozó felnőttek foglalkozása, munkája * Applikációs képek, szókártyák Emlékezetes események, élmények * Saját élmények elmesélése Egy-egy mindennapi tevékenység (tisztálkodás, étkezés, tanulás) időrendje Napirend összeállítása napi történések alapján: napszakok neve * Napirend közös kitöltése Tájékozódás a naptárban: napok, hónapok neve. Év, évszakok. Az évszakok váltakozásai, változások a természetben. * Évszakot szimbolizáló tárgy, kép Mondókák, versek tanulása Az ünnepek periodikus ismétlődése - képek sorbarendezése, események * Applikációs képek Versek, mesék, történetek az ünnepekhez kapcsoltan Az évszakok váltakozásai, változások a természetben. - Rajz készítése, hiányos rajz kiegészítése, színezési feladatok * Évszakot szimbolizáló tárgy 13 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

14 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Eseményképek sorbarendezése M\Eseményképek - FINOM- MOTORIKA GRAFO- MOTORIKA A kézmozgás ügyesítése: A kézfej izomzatának erősítése Matematika Mérések Rajz, írás időrend.doc Az óra ismerete, időpontok beállítása, leolvasása. Időpontok tevékenységek. M\Órák leolvasása, beállítása.doc Feszítő lazító gyakorlatok: a rajzolás és írás megkezdése előtt Szivacslabda, maroknyi gumilabda, összegyűrt papír összeszorítása, elengedése Fényjáték az ujjakkal: ujjterpesz=fény, záródnak az ujjak=árnyék Megfogom a semmit és eldobom Padra tett tenyér, ujjak emelgetése egyesével Felfelé néző tenyér, az ujjak bezárása egyesével Papírgalacsinok pöckölése sorban minden ujjal. Süt a nap, beborul kitárt tenyér-marokba szorítás Integetés laza csuklóval. Zongorázás padon dal ritmusának követése Ujjak mozgásának finomítása Ének Ritmikai elemek Technika Furulyázás Esik az eső Pattintás, csettintés Manipulációs tevékenységek tárgyakkal: fogás, válogatás, rakás, Anyagok és összeillesztés 14 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

15 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára átalakításuk 15 Fogások a különböző nagyságú, anyagú, állagú, funkciójú tárgyakkal: gyöngyök, golyó, gyurma, játéktárgy, szivacslabda, kréta, ceruza, ecset stb. Mozdulatok begyakorlása az eszközökkel: ollófogás, nyirkálás szabadon, késtartás, kalapácsfogás, labdafogás, csipeszelés Nagyobb tárgyak emelése két kézzel, egy kézzel, ujjakkal Gyurmázás, agyagozás, gyöngyfűzés Ujjak mozgékonyságának növelése tevékenységekkel: papírsodrás, -tépés, -ragasztás, csomókötés, fonás, pödrés, gépelés. Kép készítése papírtépéssel, ragasztással. Műanyaghuzalból alapformák (négyzet, téglalap, kör, háromszög) kialakítása egyengetéssel Hurkapálcika tördelése, előrajzolt minta (pl. szánkó) kirakása, ragasztása Puzzle játékok, kockakirakó Fonalátvétel, tüskejáték, pötyi Papírhajtogatás Varrás nagy tűvel és vastag cérnával - kilyukasztott forma kartonon, majd lyukas anyagra (kongré) Csomó- és masnikötés Fűzőlapon szövés Marokkó Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

16 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Grafomotoros készség Testnevelés Torna Matematika Geometria Matematika Műveletek Rajz Technika 16 Karizmok mozgatása: karkörzés, karnyújtás,-hajlítás Kézizmok mozgatása: Csuklóforgatás: - Nyisd meg, zárd el a csapot! - Csavard ki a rongyot! - Csipegess a szőlőfürtből! Kéziszer-gyakorlatok (labda, babzsák, kendő, szalag, karika) Minták, síkidomok másolása, kirakása pálcikákkal, korongokkal, logikai lapokkal Hamupipőke apró tárgyak szétválogatása Eltérő méretű, formájú és anyagú tárgyak felismerése tapintás után (dobókocka, golyó, radír, ) Eltérő felületű, azonos alakú és méretű tárgyak csoportosítása Testek, formák körberajzolása Lyukas táblán forma kirakása minta alapján Számolós színező - feladatlapok Ujjfestés, tenyérfestés Nagy felület befestése egyenletes ecsetvonásokkal Foltfestés több színnel (felhő, zászló, ház) Vonalak festése nagy ecsetvonásokkal (terítő, út, eső) Rajzolás táblára, homokba Illusztráció folttechnikával Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

17 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Papírtépés, ragasztás Kukoricamorzsolás, a kukoricaszemekből kép készítése papírra ragasztással. Magyar nyelv és irodalom Írás Vonalkövetés szűkülő úton és növekvő hosszúságban Vonalfolytatás Labirintus egyre szűkülő vonalak között M\Vonalkövetés, labirintus.doc Formamásolás egyszerű minták - egyre kisebb négyzetbe, vonalak közé Az írás megkezdése előtt Hiányzó vonalak pótlása, a kész rajz színezése Alakíts a körökből tetszés szerinti formát! Ritmikus sorok írása Írott szavak másolása * 14-es sz. füzet, írott minta 17 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

18 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Magyar nyelv és Testbeszéd: KOMMUNIKÁCIÓ Nem szóbeli jelek és jelzések adásavétele irodalom Kommunikáció, beszéd Tégy úgy, mintha - előzőleg látott, hallott tárgy, állat, ember megjelenítése Mimika: Utánzás Minden tantárgy és szabadidős tevékenységek - Tégy úgy, mint a képen! - Tégy úgy, mint a társad! Leírás, leolvasás - Milyen az arcod? - Milyen érzelmeket fejez ki? Megjelenítés - Alapvető érzelmek felismertetése rövid történetek (öröm, bánat, harag, félelem, undor, csalódás) elmesélése után rákérdezni: mit érezhetett a kisgyerek - Mutasd be magadon, milyen lenne a te arcod, ha ezt éreznéd! Pantomimika: Mozgások különböző szituációkban: - Tégy úgy, mintha... - havon járnál - tarlón járnál 18 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

19 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára 19 - tűzben járnál - sánta lennél Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok: - Ajándékcsomag kibontása - Elvesztettek, majd megtaláltak - Activity Gesztus (a kéz és a fej kifejező mozgásai): Mondat értékű gesztusok, értelmezése, megjelenítése: - Mit tudsz róla? (gesztusokkal) - Gesztusokon alapuló népi gyermekjátékok, mondókák pl. Csip-csip csóka, Vokális mimika Nevetés, sírás, sóhaj kifejezése Hangszín, hangerő, hanglejtés, tempó változtatásával Térközszabályozás: Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok: - Hivatalos helyen - Társaságban - Bizalmas, intim kapcsolatban Testhelyzet: illedelmes, a nyugodt állás oldott, szorongó ülés Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

20 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Verbális kommunikáció: Beszéd Helyesejtés Környezetismeret Ének zene 20 Jelek, jelzések (emblémák) Otthon, az iskolában, az utcán látható és hallható jelek. Pl.: - háztartási gépeken látható jelek - a tankönyv jelei - a számítógépen látható jelek ikonok - a gyalogosok közlekedését szabályozó jelek Tapintással, szaglással érzékelhető jelek Légzéstechnika, beszédlégzés A légzés különböző módjai Orron be - ki, Orron be, szájon ki Orron be, orron ki, jógalégzések Szájon be - ki Hangstaféta A beszédlégzés (vegyes mély légzés) A hasfal emelkedésének, a mellkas mozdulatlanságának megfigyeltetése. Helyesejtési gyakorlatok: Hangadás-technikai gyakorlatok Artikulációs gyakorlatok Gyorsasági gyakorlatok Időtartam gyakorlatok Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

21 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Beszédészlelés, beszédértés Magyar nyelv és irodalom Kommunikáció, beszéd Minden tantárgy 21 Hangkapcsolat gyakorlatok Ritmusgyakorlatok Hangsúly-gyakorlatok Beszédészlelés Az élet hangjai: a környezetben hallható hangok természetes és magnóról hallható hangok felismerése Hangutánzások (állat, gép) Kép felismerése rövid történet hallgatása, a szövegben hallott tárgyak megmutatása a képen Cselekvés felismerése - rövid történet hallgatása, a szövegben hallott cselekvés megmutatása a képen; kiegészítő kérdésekre válaszadás Szavak, szókapcsolatok, hangsorok ismétlése Szóismétlés súgás alapján: jól látható artikulációval pletyka Mondatértés, feladatértés Utasítások végrehajtása cselekvés szintjén - Egy cselekvés: Lépj előre hármat! - Egy cselekvés bonyolultabb megfogalmazásban: Lábujjhegyen menj oda a hátsó padhoz! - Bármely névutós szerkezetet tartalmazó mondat: Tedd a füzetet a könyv mellé! - Időrendiség követésének bizonyítása több mondat Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

22 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára terjedelemben: Menj ki az folyosóra! Hozd be a pöttyös labdát! Utasítások végrehajtása verbális szinten - Helytelen állítások felfedezése, javítása pl. a ló ugat, a cica repül Hiányos mondat befejezése pl. Az asztalon van a... Kérdés felelet: telefonos játék Utasítások végrehajtása képi szinten: - Állítások igaz - hamis voltának eldöntése rámutatással tárgyképen, eseményképen. Szétszedhető tárgy részekre bontása, részek neve. GONDOLKODÁS I. Érzékelő és cselekvéses gondolkodás Analízis: Tárgy, tárgykép eseménykép, fogalom önálló Környezetismeret Kép alapján a kép egy részletét kiemelni. - Másold le a gólya csőrét! - Mit látsz a képen? Sorold fel! - Színezd ki a hóember orrát! Varázsbetű Anagramma - Betűválogató szavakban adott betű keresése Bábel Szókereső mondatban adott szó keresése számítógépes program részekre bontása 22 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

23 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Szintézis: Önálló részek összekapcsolása egésszé Magyar nyelv és irodalom Adott szövegben adott egység kiemelése minta alapján (betű, szótag, szó, mondat, jel) Karikázd be az elsővel megegyező betűpárokat! Pl. CSC CCS CSC SCC CSS SSC CSC CSC Húzd alá a szóvégi ó, -ő, -ú, -ű betűket! Adott szövegben adott egység kiemelése minta nélkül, önállóan Szóban szó: értelmes szavak keresése szavakban pl. televízió: te, le, víz, tele Matematika Számhalmazban: Húzd át a kétjegyű számokat! Összeszerelhető játékok Technika Magyar nyelv és irodalom Nyelvtani ismeretek Matematika Számköri ismeretek 23 Tárgyakat, élőlényeket, eseményeket ábrázoló önálló részekre bontott képek, rajzok összerakása pl. 4, majd több részre vágott kép, Puzzle Építs házat a formákból! Testek építése alaprajz és nézeti kép alapján adott feltételek mellett. Betűk összerakása értelmes egésszé. - Alkoss szót a betűkből! Szószintézis: összetett szavak alkotása pl. hó+golyó; hó+ember Formák, számjegyek összerakása értelmes egésszé. Számképzés: Alkoss kétjegyű számokat a 4 és 7 számokból! Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

24 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Összehasonlítás: azonosítással Összehasonlítás: megkülönböztetéssel Matematika Geometria Matematika Gondolkodási műveletek alapozása Környezetismeret Az élő természet Matematika: Gondolkodási műveletek alapozása 24 Formák, síkidomok összerakása egésszé pálcikákból síkidomok alkotása, lapokból testek alkotása összerakó játékok Válaszd ki az ugyanolyat! - tárgyakkal: logikai lapok, geometriai formák, Képek azonosítása: Keresd meg a képek párját! képpárok, memóriajáték, eseményképek, MiniLÜK Miben hasonlít? képpárral, rajzzal: pl. négyzet-téglalap, tölgyfa- fenyőfa, szarvasmarha - ló Jelek azonosítása: - szavak megfeleltetése képpel - mennyiségek egyeztetése, számnévvel, számképpel, számjeggyel dominójáték Tárgyak halmazából a különböző kiválasztása szín, forma, nagyság alapján: - Vedd ki azt, amelyik eltér a többitől! (egy, majd kettő, három tulajdonságban) logikai lapok - Logikai készlet elemeiből: Válassz olyan lapot, amely az asztalra kitett elemtől egy tulajdonságban különbözik! majd a sor folytatása Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

25 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Rajzok összehasonlítása egy, kettő, majd három eltérő tulajdonsággal. M\Keresd meg a különbségeket.doc II. Fogalomalkotás Összehasonlítás besorolással Környezetismeret Az élő természet Matematika Számköri ismeretek Környezetismeret Matematika Geometriai ismeretek Magyar nyelv és irodalom Miben különbözik? képpárral pl. erdő-mező, cserje fa, gólya-róka, Képek összehasonlítása, a különbség felismerése: halmazok összehasonlítása számosságuk alapján (többkevesebb) Jelek összehasonlítása, a különböző felismerése: számjegyek összehasonlítása (több-kevesebb) Válogatás adott szempont alapján (főfogalom alá rendelés): Tárgyak pl. - Válogasd ki a szántóföldi terméseket! Tárgyképek: pl.: Válogasd ki a tisztálkodási eszközök képét! Válogatás adott szempont alapján (főfogalom alá rendelés): Válogasd ki a kockákat! Jelek: (egy alkalommal egy szempont szerint) pl. - betűk halmazából: Karikázd be a: magánhangzókat mássalhangzókat; rövid hangok hosszú hangok - szavak halmazából: Húzd alá a testrészek nevét! Matematika Jelek: (egy alkalommal egy szempont szerint) pl. 25 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

26 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Fogalomalkotás Szortírozás Összefüggések felfedezése Összehasonlítás Számköri ismeretek Környezetismeret Az élő természet Környezetismeret Magyar nyelv és irodalom Matematika Számköri ismeretek Környezetismeret Testünk, egészségünk, Az élő természet 26 - számok közül: egyjegyű kétjegyű; páros páratlan Adott tárgyhoz tulajdonság, fogalom kiválasztása pl. Húzd alá a vízre jellemző tulajdonságokat! Képhez illő tulajdonságok, fogalom: Kösd a képhez a rá illő tulajdonságokat! pl. fenyőfa Jelhez illő tulajdonságok, fogalom: pl. - Melyik évszak szókártyái? Tedd alá! Tárgyak halmazából meghatározott tulajdonsággal rendelkezők keresése: Tárgyak válogatása, besorolása tulajdonságaik alapján (szín, nagyság, anyag ) Képekről fogalmak gyűjtése pl. háziállatok, vízpart, stb Jelek válogatása: - Írd a szókártyákat a megfelelő oszlopba! pl. hosszú magánhangzó van benne; hosszú mássalhangzó van benne; - Válogasd szét a számkártyákat! Pl. egyjegyű, kétjegyű, páros, 20-nál nagyobb, Jelhez illő tulajdonságok, fogalom: pl. - Nevezd meg a halmazkarikát! kétjegyű számok Tárgyképek sorrend - relációja: növekvő csökkenő sorok felállítása Hiányzó elem pótlása rajzzal, vagy kép behelyezésével újszülött csecsemő kisgyerek -.. Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

27 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára sorrend - relációkban Egy- egy értelmű megfeleltetés Általánosítás Környezetismeret Az élő természet Magyar nyelv és irodalom Nyelvi ismeretek Környezetismeret Testünk, egészségünk mag csira hajtás - Növény részei: Melyek a búza részei? Kösd oda! Állatok testrészei: Húzd a megfelelő állathoz! pl. hal béka testrészei Mondatfajták mondatvégi írásjelek: Kösd a megfelelő írásjelet a mondatokhoz! Tárgyak csoportosítása megadott szempont szerint, lényeges, közös jegyek alapján: - Válogasd ki a tisztálkodási szereket, eszközöket! Környezetismeret Az élő természet Magyar nyelv és irodalom Nyelvi ismeretek; Olvasás, szövegértés Tárgyképek csoportosítása megadott szempont szerint: - Alkoss csoportokat! Válogasd szét a mezei és a vízparti növények képét! Jelek csoportosítása megadott szempont szerint: - szókártyák válogatása szófajok kérdőszavainak megfelelően: Ki? Mi?; Mit csinál? Milyen? - mese, történet hez megfelelő cím kiválasztása Konkretizálás, Matematika Gondoltam egy számot számra jellemző tulajdonságok Számköri ismeretek alapján 27 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

28 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára azonosítás Minta vagy adott összefüggés alapján rendezés, felismerés, kiegészítés - Szabály megtalálása, rendezés, kiegészítés Környezetismeret Matematika Gondolkodási műveletek Környezetismeret Az élő természet Magyar nyelv és irodalom Nyelvtani ismeretek Matematika Összefüggések függvények, sorozatok Matematika Geometria Barkohba Játék tárgyakkal, élőlényekkel Sorozatok folytatása megadott szabály alapján, (1 tulajdonság, 2 tulajdonság, több tulajdonság változásával) (szín, nagyság, alak, helyzet,...stb.) - logikai lapokkal - játéktárgyakkal - gyöngysor fűzése Tárgyképekből, eseményképekből álló sorozatok folytatása megadott szabály alapján: pl. magból termés Jelek halmazának kiegészítése, folytatása adott szabály szerint - betűk, szavak, mondatok sorozatával Pl.- j -s szavak - egytagú szavak válogatása - szótaglánc folytatása - Formák, számjegyek sorozatával M\Soralkotás.doc Szabály felismerése, tárgyhalmazok kiegészítése. - Az asztalon levő halmazba tedd bele azt, ami oda való! (pl szögletes tárgyak) 28 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

29 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára III. Ok-okozati összefüggések Környezetismeret Az élettelen természet Matematika Összefüggések, függvények, sorozatok Magyar nyelv és irodalom Olvasás, szövegértés 29 Szabály felismerése, tárgyképek halmazában - Tedd hozzá azt a képet, amelyik oda illik! pl. a víz halmazállapotai Önálló szabályalkotás, megfogalmazása, megoldása Szabály felismerése jelek halmazában - szabályjátékok szabályának felismerése, a feladat megoldása - számsorozat szabályának felismerése, folytatása (növekvő, csökkenő, 1 változós, 2 változós sorozatok) Spontán és mesterséges szituációk történéseinek megfigyeltetése, értelmezése: pl. valaki elesik az udvaron; valakinek elszakadt a táskája; Mi volt az oka? Mi lett a következménye? Másik megoldás keresése. Mi lett volna, ha? Mese, történet eseményeinek ok-okozati összefüggései pl. Tojás reggelire Meseolvasó Mondat folytatása mert, ezért, emiatt kötőszavak alapján. pl. Elkéstem az iskolából, mert Elkéstem az iskolából, ezért Elkéstem az iskolából, emiatt Előzmény, következmény felismerése, megfogalmazása Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

30 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára IV. Analógiás gondolkodás V. Algoritmikus gondolkodás Környezetismeret Az élettelen természet Matematika Műveletek Matematika Műveletek Testnevelés Technika Ok-okozati összefüggések felismerése, megfogalmazása, kiegészítése, eseményképen, rajzon; pl. a víz halmazállapot-változásai, oka Új ismeret feldolgozása, megértése már meglévő tudásra építve a számolási eljárás kiterjesztése nagyobb számkörre: - összeadás, kivonás az egyesek analógiájára pl. 2+6=8; 20+60=80 6+3=9; 26+3=29 Az osztály életének szabályai, szokásai. Napirend, hetirend, órarend Szöveges feladatok megoldásának lépései * Feladatvégzés előtt a lépések sorrendjének szóbeli felelevenítése Zárójeles feladatok műveleti lépései * jelölés számozással A gyakorlatok megszokott sorrendje, rendszeresség Szabályjáték, sorverseny lépései Munkafolyamatok lépései Felhasznált és a fejlesztéshez ajánlott feladatlapok, gyakorlókönyvek: Jászberényi Andrásné Dr. Mátrainé Goda Katalin: Meseolvasó képes olvasókönyv 30 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 2. osztály 2 1. Ismerkedés a 2. osztályos matematika tankönyvvel és gyakorlókönyvvel Tankönyv Gyakorlókönyv 2. Tárgyak, személyek a megadott szempont szerint (alak, szín, nagyság).

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály

TANMENETJAVASLAT. Matematika. 1. osztály TANMENETJAVASLAT Matematika 1. osztály 2 1. Tájékozódás a tanulók készségeirôl, képességeirôl Játék szabadon adott eszközökkel Tk. 5. oldal korongok, pálcikák építôkockák GONDOLKODÁSI MÛVELETEK ALAPOZÁSA

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 1. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. Felelõs

Részletesebben

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez

Gál Józsefné. Tanmenetjavaslat. a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Gál Józsefné Tanmenetjavaslat a Matematika csodái 2. osztályos tankönyvhöz és munkafüzethez Dinasztia Tankönyvkiadó Budapest, 2002 Írta: Gál Józsefné Felelôs szerkesztô: Ballér Judit ISBN 963 657 144 9

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE

3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Jelölések: 3. OSZTÁLY A TANANYAG ELRENDEZÉSE Piros főtéma Citromsárga segítő, eszköz Narancssárga előkészítő Kék önálló melléktéma Hét Gondolkodási és megismerési módszerek Problémamegoldások, modellek

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás

MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY 2. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás Soós Luca és Szári Laura MATEMATIKA FELADATGYŐJTEMÉNY. osztályos tanulásban akadályozott tanulók részére TÉMA: alapmőveletek - összeadás 0. 0.. Ő. JÁTÉK A FORMÁKKAL Nézd meg jól a képet! Mit gondolsz,

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve

Fejlesztési terv I. Nagycsoportos óvodás gyermek általános, gyógypedagógiai, éves fejlesztési terve A következő sorokban szeretném bemutatni egy olyan gyermek több éves fejlesztési tervét, aki óvódás korában gyógypedagógiai fejlesztést, általános iskolában pedig diszlexia - diszgráfia terápiát igényelt.

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem

Figyelemfejlesztés. Auditív figyelem Figyelemfejlesztés Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat! Pontok összekötése Építs ugyanilyet (pl.

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet

1. osztály. Alkalmazott informatika. Tanmenet 1. osztály Alkalmazott informatika Tanmenet TANÉV: ÉVI ÓRASZÁM: 37 ÓRA HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA......... igazgató munkaköz. vez. tanító SZEPTEMBER 1. Baleset- és munkavédelmi oktatás, lateralitás, (4.) * 2.

Részletesebben

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát!

1. osztály. Rajzolj 6 almát! Rajzolj 2 körtét! Rajzolj 1 széket! Rajzolj 4 karikát! Rajzolj 7 gombot! Rajzolj 8 gombát! ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Minden tanév ismétléssel kezdıdik, ehhez nyújtunk most néhány hasznos tanácsot, ötletet és javaslatot. 1. osztály Igen fontos ilyenkor tájékozódni tanulóink különbözı képességeirıl. rajzolás

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály

Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolája MATEMATIKA 1. osztály Készült: A NAT 2012 valamint a helyi tanterv alapján Matematika 2016/2017 144 óra /Heti 4 óra/ Taneszközök:

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra)

AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) AZ 1. ÉVFOLYAM HELYI TANTERVE (évi 148 óra) 16 SZÁMTAN, ALGEBRA (90 óra) tevékenységek Gondolkodási módszerek alapozása A továbbhaladás feltételei 1. Számfogalom a húszas számkörben (34) Tájékozódó mérés

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Második félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Második félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 0 SZORZÁS ÉS OSZTÁS -VEL Mesélj a képrõl! Hány kerékpár és kerék van a képen?

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó. Elsõ félév. Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Elsõ félév Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 03 ÉV ELEJI ISMÉTLÉS Figyeld meg a fenti képet! Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az

Részletesebben

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia

50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 1. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 2. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 3. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia 50. modul 4. melléklet 2. évfolyam tanítói fólia és csoport

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 1 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 1. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Molnárné Tóth Ibolya

Molnárné Tóth Ibolya 3.Óraterv(27.) A pedagógus neve: Molnárné Tóth Ibolya Műveltségi terület: Matematika Tantárgy: Matematika Osztály: 2. Az óra témája: Számkörbővítés 100-ig. Számfogalom mélyítése, a tízes számrendszer struktúrájának

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004

TÁJÉKOZTATÓ. Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D004 TÁJÉKOZTATÓ Matematikai kompetenciák fejlesztése tréning /D004 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeri : ismeri a mennyiség fogalmát. ismeri a számok nagyságrendjét, ismeri

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag

Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag Sorozatok 3.4 Szapora négyzetek Sorozatok 4. feladatcsomag Életkor: Fogalmak, eljárások: 10 12 sorozat tengelyes szimmetria összeszámlálás különböző szempontok szerint átdarabolás derékszögű elforgatás

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Matematika tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Matematika tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű Matematika 3. /1. és 2. félév/ Árvainé Lángné Szabados: Sokszínű

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 MATEMATIKA 1-2. ÉVFOLYAM Kiadványok 1. évfolyam Tankönyv I-II. kötet Munkafüzet

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak

Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak Matematika munkafüzet 3. osztályosoknak II. kötet Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Bevezető Kedves Harmadik Osztályos Tanuló! A matematika-munkafüzeted II. kötetét tartod a

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek

Tematikus terv. Az iskola neve: Dátum: 2014. A tanulási-tanítási egység témája: tizedes törtek Tematikus terv A pedagógus neve: Az iskola neve: Dátum: 2014. Műveltségi terület: matematika A tanulási-tanítási egység témája: tizedes tör A pedagógus szakja: matematika Tantárgy: matematika Osztály:

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Számok és műveletek 10-től 20-ig

Számok és műveletek 10-től 20-ig Számok és műveletek től 20ig. Hány gyerek vesz részt a síversenyen? 2. Hányas számú versenyző áll a 4. helyen, 3. helyen,. helyen? A versenyzők közül hányadik helyen áll a 4es számú, 3as számú, es számú?

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés

Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Tanmenetjavaslat a Varázs ábécé olvasókönyvhöz Hónap hét Óra szeptember 1. hét 1. 2. 3. 4. 2. hét 5. 6. 7. 8. 3. hét 9. 10. I. Előkészítő időszak Képességfejlesztés Iskolás lettem Ismerkedés az iskola

Részletesebben

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján

Az elemzés részletes összefoglalását táblázatban mellékeljük. Tapasztalataink alapján ELEMZÉS, AJÁNLÁS OLVASÓKÖNYVEK PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZ AT NEVELÉSI TAN Á C S AD Ó A Nevelési Tanácsadó munkaközössége átnézte az első osztályos olvasókönyv családokat a következő szempontok alapján: betűtípus,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT. Színes matematika sorozat. 4. osztályos elemeihez COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA TANMENETJAVASLAT a Színes matematika sorozat 4. osztályos elemeihez Tanító: Tóth Mária, Buruncz Nóra 2013/2014 tanév 00478/I Színes matematika.

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők!

Előszó. Kedves Kollégák és Szülők! Előszó A/1 Kedves Kollégák és Szülők! A Varázslatos számoló című gyakorló a számtani alapokra építve segíti a tanulókat a számolás, a logikai gondolkodás gyakorlásában. Nagy hangsúlyt fektet az elemi számolási

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek

Kedves Kolléga! Fejlesztési feladatok, fejlesztendő területek, képességek, készségek Kedves Kolléga! Oszkár, a kistigris az óvodában című sorozatunk a cselekvő-felfedező tanulásszervezés támogatását vállalja fel, valamint a pedagógusok differenciáló, tervező munkáját is segíteni szeretnénk.

Részletesebben

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK

MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK MATEMATIKA C 6. évfolyam 2. modul TANGRAMOK Készítette: Köves Gabriella MATEMATIKA C 6. ÉVFOLYAM 2. MODUL: TANGRAMOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai

Részletesebben

avekony@t-online.huonline.hu

avekony@t-online.huonline.hu Ingyenes szoftverek a logopédiai munkában Szabóné Vékony Andrea Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest avekony@t-online.huonline.hu Az informatika sokoldalú alkalmazási lehetőségei a logopédiában I. Feladatlapok

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály

ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály ÓRAVÁZLAT Szövegértés szövegalkotás Szakiskola 9. osztály Kőszeg, 2010. Készítette: Szikora Lászlóné Tanítás helye: Dr. Nagy László EGYMI Kőszeg Évfolyam: 9. A osztály Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le!

Keresd meg a többi lapot, ami szintén 1 tulajdonságban különbözik csak a kitalált laptól! Azokat is rajzold le! 47. modul 1/A melléklet 2. évfolyam Feladatkártyák tanuló/1. Elrejtettem egy logikai lapot. Ezt kérdezték tőlem: én ezt feleltem:? nem? nem? nem nagy? nem? igen? nem Ha kitaláltad, rajzold le az elrejtett

Részletesebben

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk.

Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Óravázlat 2. osztályos matematika Tananyag: Számfogalom erősítése a 100-as számkörben. Játékpénzzel számolunk. Oktatási cél: Pénzhasználat, pénzváltás. Játék a játékpénzzel párokban. Megismerési képességek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK SZÁMOK B MENNYISÉGEK, BECSLÉS, MÉRÉS. A SZÁMOK témakörének sz akmódszertani alapjai

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK SZÁMOK B MENNYISÉGEK, BECSLÉS, MÉRÉS. A SZÁMOK témakörének sz akmódszertani alapjai Tartalomjegyzék A SZÁMOK Az Ön könyve tartalmazza Tartalomjegyzék Szerzők Használati útmutató A megjelenés dátuma 2013. június A SZÁMOK témakörének sz akmódszertani alapjai (C. Neményi Eszter) 1 Számláld

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Matematika kompetencia

Matematika kompetencia Tanmenet Matematika kompetencia 1. osztály 2009/2010 Készítette: Csonka Zoltánné 1. Ismerkedés a matematikadobozzal 1. modul 2. 3. Ritmikus sor kirakása, megkezdett sor folytatása 1. modul Irány figyelem

Részletesebben

Írásbeli összeadás. Háromjegyű számok összeadása. 1. Végezd el az összeadásokat! 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb!

Írásbeli összeadás. Háromjegyű számok összeadása. 1. Végezd el az összeadásokat! 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb! Írásbeli összeadás Háromjegyű számok összeadása 1. Végezd el az összeadásokat! 254 + 200 = 162 + 310 = 235 + 240 = 351 + 124 = 2. a) Számítsd ki, mennyibe kerül a következő 2-2 báb! 213 Ft 164 Ft 222 Ft

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Elsõ félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 A magánhangzók idõtartama 1. Mi a szabály? Töltsd ki a táblázatot! Alkoss mondatokat a szópárokkal! Írd le

Részletesebben