Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egyéni fejlesztő program. 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán"

Átírás

1 Egyéni fejlesztő program 3. évfolyamos tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanuló differenciált fejlesztéséhez a tanórán

2 Fejlesztendő területek: Testtudat, téri tájékozódás EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Általános és idői tájékozódás Finommotorika, grafomotorika Kommunikáció Gondolkodás: Érzékelő és cselekvéses gondolkodás Fogalom-alkotás Ok-okozati összefüggések Analógiás gondolkodás A fejlesztés színterei: tanórán: tanórába ágyazott differenciált fejlesztés, kiegészítve a: tanórán kívüli: gyógypedagógus által vezetett heti 3 óra rehabilitációs foglalkozás A tanórába ágyazott differenciált fejlesztési program a gyermek rehabilitációs foglalkozását vezető gyógypedagógussal végzett rendszeres konzultáció alapján készül, a fejlődés folyamatának figyelembe vételével módosul. A fejlesztési feladatok megvalósíthatók szinte valamennyi órán, szabadidős tevékenységek keretében, teremben, ill. udvaron. Az egyes tevékenységeket többször ismételhetjük, más-más formában az eszköz, a helyzet, vagy a módszer változtatásával. Fontos szempont, hogy 2 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

3 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára mindaddig ne lépjünk magasabb fokozatra, amíg az előző nem sikerült. Az egyes területekhez tartozó feladatok más készségek fejlesztéséhez is kapcsolódnak (egymásra hatás). A fejlesztési program, vagy annak egyes területei felhasználhatók hasonló problémával küzdő tanulók fejlesztésére is. A fejlesztőprogram nem zárul le a tanév végén, a következő tanévben is folyamatosan használható, kiegészítve más területek fejlesztésével. 3 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

4 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára FEJLESZTENDŐ FEJLESZTÉSI TANTÁRGYI ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK TERÜLET FELADAT TÉMAKÖR * KOMPENZÁLÓ TECHNIKÁK TESTTUDAT, TÉRI TÁJÉKOZÓDÁS Tájékozódás a testen: - testkép - testfogalom - testséma Környezetismeret: Testünk, egészségünk Önmegfigyelési gyakorlatok tükör előtt Testrészek fogalma, személyzónák megismerése: felsőtestalsótest; elülső-hátsó rész - öltöztető baba - évszaknak megfelelő ruházat a négy évszak ruhatára Társak megfigyelése - hasonlóságok, eltérések társakkal Rendőrjáték 1. Személyleírás alapján fel kell ismerni valamelyik társát 2. Valamelyik társáról személyleírást adni. 3. Mit tudsz róla? Külső tulajdonságok felsorolása után a személy kitalálása Testrészek funkciói: tevékenységek testrészek megfeleltetése M\Testrészek.doc Testfunkciók megfigyeltetése becsukott szemmel: légzés, nyelés, szívverés Érzékszervek funkciói: látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás - Érzékelő játékcsalád 4 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

5 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Koordinációs képesség, egyensúly Tájékozódás a térben Irányhármasság: Testnevelés: Gimnasztikai gyakorlatok Testnevelés: Járások Páros érzékszervek - jobb-bal differenciálás - utánzó és tükrös játékok A helyes táplálkozás: egészséges ételek válogatása - boltos játék Tisztálkodás, egészséges életmód; érzékszervek védelme szituációs gyakorlatok, bábozás Az orvosi rendelőben Tisztálkodás, egészséges életmód; érzékszervek védelme szituációs gyakorlatok Tanári mozgás utánzása (megfelelő kezét, lábát használja) Tanári utasítások követése Kéziszerek hordása, átadása Oldaliság gyakorlása: Vedd a jobb kezedbe! Lépj előre bal lábbal! Mozgásfeladatok azonos oldalon Keresztezett mozgások, mozdulatok pl. indiánszökdelés * bemutatás, kéz jelölése szalaggal, testrészre rámutatás, megfogás Mozgás ütemének tartása Járás adott irányoknak megfelelően Sor eleje, sor vége Járás lábujjhegyen, guggolva Tárgyak megkerülése, fel-, le-, átlépések akadályok fölött. 5 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

6 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Hová? Hol? Honnan? Jobb-bal differenciálása Testnevelés: Társas gyakorlatok Testnevelés: Játékok 6 Alakzatok alkotása (kör, sor, oszlop, vonal) - segítség társ kezét fogja Tengerészjárás összekapaszkodva lépés utasítás alapján: pl. jobbra2, előre1, balra4 Cél: társaival együtt tud lépni, mozogni Mozgás összehangolása társ mozgásával Elhelyezkedés, mozgás társhoz viszonyítva Állj a társad jobb oldalára! Fogd meg a társad bal vállát! Névutók használata (elé, mögé, mellé, fölé, ) A jobb és bal differenciálása a másik testén * társ példamutató gyakorlatvégzése, társsal azonos irányú elhelyezkedéssel Futójátékok: vonatozás Fogójáték: érintőfogó Labdajátékok Utánzó mozgások: Sánta róka, pókjárás, rákjárás, nyusziugrás Fokozatos relaxáció: pl. hóember elolvad ; léggömb leenged Gyors relaxáció: pl. léggömb kidurran Szoborjáték: jégcsap Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

7 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Téri helyzetek leképezése síkban Irányok alkalmazása mozgásban: Tűz-víz-repülő Házatlan mókus * Mintakövetés Testmagasság, testsúly, alkat, arcforma jellemzői emberrajz Rajz: Emberalak ábrázolás, elemzés Hiányzó testrész (arcrész) pótlása hiányos tárgyon, rajzon M\Hiányos emberalak kiegészítése.doc M\Fej hiányzó részei.doc Jobb kéz bal kéz, jobb talp bal talp differenciálása M\Jobb-bal kéz, talp.doc Magyar nyelv és irodalom Mesék 7 Emberalak és árnyképének azonosítása (mozgó emberalakok; lényeges, majd egyre kisebb eltérések feladatlapon M\Árnyékkép.doc Meseszereplők külső és belső tulajdonságai; csoportosítások Belső tulajdonságok felismerése, tudatosítása szituációs gyakorlatokban: azonosulások pozitív és negatív érzelmekkel: Te mit tettél volna? ; - mese bábozása - helyes helytelen viselkedések válogatása képeken Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

8 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára * Bábok Meseszereplők lerajzolása. A belső és külső tulajdonságok összhangja * Előzetes megbeszélés Informatika (vagy bármely óra, ahol számítógép- 8 Szógyűjtés: testrészek nevének előfordulása tárgyakban, cselekvést jelentő igékben és más kifejezésekben. - Válaszd ki a tárgyak közül azt, amiben szerepel a testrész neve! Pl. bögre füle; cipő orra, talpa, nyelve; üveg nyaka; * Vers bemutatása, hozzá tartozó képek M\Hát nem érdekes.doc Képolvasás: irányok, tárgyak egymáshoz való helyzete Jobb-bal, fönt, lent, névutók megfelelő használata * Segítő kérdések M\Hol van.doc Mesekockákból jelenet kirakása Betűkockákból szóalkotás Szótagkockákból szólánc * Kirakás párokban Számítógépes programok: VARÁZSBETŰ ANAGRAMMA: Merre mutat Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

9 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára használatra lehetőség van) Hol van? BÁBEL: Térképész Betűzuhatag Mozaik Betűkirakó: Helykereső JÁTÉKHÁZ1.,2.,3.: Labirintus Formák Kirakó TUDORKA: Számrajz pontösszekötő * Számítógép használata Ének-zene Körjátékok. mondókák Technika Tervezés és építés Társ felismerése hangja alapján (pl. Koszorú) Ujj- és testrészekhez kapcsolódó mondókák Körjátékok Építés építőkockákkal minta után * Egyszerű minták Építés szóbeli utasítás alapján 9 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

10 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Tájékozódás síkban Építés alaprajz alapján * Építés alaprajzra rárakással Papírhajtogatások * Hajtogatási vonalak Minta kirakása lyukas táblán * Minta bemutatása Sor-oszlop fogalma kilenc mezőre osztott síklapon. Kép, rajz elhelyezése adott helyre. M\Sor-oszlop.doc Útvonalrajz készítése (osztályban, lakásban, iskolában) Rajz A ferdén, átellenesen, rézsútosan, átlósan kifejezések használata: kilenc mezős síklapon adott csúcsból indulva utasításnak megfelelően kép, rajz elhelyezése Mintakövetés rajzzal feladatlap M\Mintamásolás.doc Adott iránypontok megtalálása utasítás alapján Adott iránypontok összekötése M\Pontösszekötő.doc Téri helyzetek síkban hiányos rajz kiegészítése névutós szerkezetek alapján pl. a fa alá, M\Téri helyzetek síkban.doc Formamásolás ponthálóban A négy fő iránymező: jobbra-balra-föl-le négy részre osztott lapon képek elhelyezése 10 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

11 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Az osztott síkmezőn adott kép helyének meghatározása Tájékozódás számegyenesen, számszomszédok: balról jobbra haladás; előtte, utána, balra, jobbra fogalmak Sorolvasás, sorváltás Matematika Számköri ismeretek Eligazodás 100-as számtáblán Számegyenes ig M\Lépegetés számtáblán.doc * Nagyobb méretű számegyenes, jól látható számokkal Számok írása helyiérték - táblázatba: első oszlop, középső oszlop, utolsó oszlop fogalma Megrajzolt helyiérték-táblázat, játékpénzek:1-es,10-es,100-as Matematika Geometria * Mennyiségek kirakása pénzzel Síkidomok, formák kirakása pálcikákkal M\Formák kirakása pálcikákkal.doc * mintakövetés Tájékozódás lyukas táblán: ábramásolás Saját személlyel Környezetismeret * mintakövetés Saját élettörténet, a születéstől máig. ÁLTALÁNOS ÉS IDŐI TÁJÉKOZÓDÁS kapcsolatos ismeretek Tájékozódási alapismeretek Magyar nyelv és irodalom Helyesírás Fényképek nézegetése, időrendi sorba szedése. Az időt kifejező viszonyszavak: előbb, utóbb, régen, nem olyan régen, ma, most, egyidejűleg, később, korábban. * Érzelmi ráhatás: fényképek magáról és családtagokról Születési dátum Családtagok neve: családi és keresztnév A nevek helyesírása 11 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

12 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára * Másolás minta alapján Lakcím pontos tudása Lakcím helyesírása * Másolás minta alapján Az osztályban tanítók neve, megszólítása * Előzetes közlés A szülők foglalkozása, munkahelye * Előzetes gyűjtőmunka 12 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

13 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Környezetismeret Tájékozódási alapismeretek Rajz Kifejezés, képzőművészet Az iskolában dolgozó felnőttek foglalkozása, munkája * Applikációs képek, szókártyák Emlékezetes események, élmények * Saját élmények elmesélése Egy-egy mindennapi tevékenység (tisztálkodás, étkezés, tanulás) időrendje Napirend összeállítása napi történések alapján: napszakok neve * Napirend közös kitöltése Tájékozódás a naptárban: napok, hónapok neve. Év, évszakok. Az évszakok váltakozásai, változások a természetben. * Évszakot szimbolizáló tárgy, kép Mondókák, versek tanulása Az ünnepek periodikus ismétlődése - képek sorbarendezése, események * Applikációs képek Versek, mesék, történetek az ünnepekhez kapcsoltan Az évszakok váltakozásai, változások a természetben. - Rajz készítése, hiányos rajz kiegészítése, színezési feladatok * Évszakot szimbolizáló tárgy 13 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

14 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Eseményképek sorbarendezése M\Eseményképek - FINOM- MOTORIKA GRAFO- MOTORIKA A kézmozgás ügyesítése: A kézfej izomzatának erősítése Matematika Mérések Rajz, írás időrend.doc Az óra ismerete, időpontok beállítása, leolvasása. Időpontok tevékenységek. M\Órák leolvasása, beállítása.doc Feszítő lazító gyakorlatok: a rajzolás és írás megkezdése előtt Szivacslabda, maroknyi gumilabda, összegyűrt papír összeszorítása, elengedése Fényjáték az ujjakkal: ujjterpesz=fény, záródnak az ujjak=árnyék Megfogom a semmit és eldobom Padra tett tenyér, ujjak emelgetése egyesével Felfelé néző tenyér, az ujjak bezárása egyesével Papírgalacsinok pöckölése sorban minden ujjal. Süt a nap, beborul kitárt tenyér-marokba szorítás Integetés laza csuklóval. Zongorázás padon dal ritmusának követése Ujjak mozgásának finomítása Ének Ritmikai elemek Technika Furulyázás Esik az eső Pattintás, csettintés Manipulációs tevékenységek tárgyakkal: fogás, válogatás, rakás, Anyagok és összeillesztés 14 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

15 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára átalakításuk 15 Fogások a különböző nagyságú, anyagú, állagú, funkciójú tárgyakkal: gyöngyök, golyó, gyurma, játéktárgy, szivacslabda, kréta, ceruza, ecset stb. Mozdulatok begyakorlása az eszközökkel: ollófogás, nyirkálás szabadon, késtartás, kalapácsfogás, labdafogás, csipeszelés Nagyobb tárgyak emelése két kézzel, egy kézzel, ujjakkal Gyurmázás, agyagozás, gyöngyfűzés Ujjak mozgékonyságának növelése tevékenységekkel: papírsodrás, -tépés, -ragasztás, csomókötés, fonás, pödrés, gépelés. Kép készítése papírtépéssel, ragasztással. Műanyaghuzalból alapformák (négyzet, téglalap, kör, háromszög) kialakítása egyengetéssel Hurkapálcika tördelése, előrajzolt minta (pl. szánkó) kirakása, ragasztása Puzzle játékok, kockakirakó Fonalátvétel, tüskejáték, pötyi Papírhajtogatás Varrás nagy tűvel és vastag cérnával - kilyukasztott forma kartonon, majd lyukas anyagra (kongré) Csomó- és masnikötés Fűzőlapon szövés Marokkó Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

16 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Grafomotoros készség Testnevelés Torna Matematika Geometria Matematika Műveletek Rajz Technika 16 Karizmok mozgatása: karkörzés, karnyújtás,-hajlítás Kézizmok mozgatása: Csuklóforgatás: - Nyisd meg, zárd el a csapot! - Csavard ki a rongyot! - Csipegess a szőlőfürtből! Kéziszer-gyakorlatok (labda, babzsák, kendő, szalag, karika) Minták, síkidomok másolása, kirakása pálcikákkal, korongokkal, logikai lapokkal Hamupipőke apró tárgyak szétválogatása Eltérő méretű, formájú és anyagú tárgyak felismerése tapintás után (dobókocka, golyó, radír, ) Eltérő felületű, azonos alakú és méretű tárgyak csoportosítása Testek, formák körberajzolása Lyukas táblán forma kirakása minta alapján Számolós színező - feladatlapok Ujjfestés, tenyérfestés Nagy felület befestése egyenletes ecsetvonásokkal Foltfestés több színnel (felhő, zászló, ház) Vonalak festése nagy ecsetvonásokkal (terítő, út, eső) Rajzolás táblára, homokba Illusztráció folttechnikával Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

17 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Papírtépés, ragasztás Kukoricamorzsolás, a kukoricaszemekből kép készítése papírra ragasztással. Magyar nyelv és irodalom Írás Vonalkövetés szűkülő úton és növekvő hosszúságban Vonalfolytatás Labirintus egyre szűkülő vonalak között M\Vonalkövetés, labirintus.doc Formamásolás egyszerű minták - egyre kisebb négyzetbe, vonalak közé Az írás megkezdése előtt Hiányzó vonalak pótlása, a kész rajz színezése Alakíts a körökből tetszés szerinti formát! Ritmikus sorok írása Írott szavak másolása * 14-es sz. füzet, írott minta 17 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

18 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Magyar nyelv és Testbeszéd: KOMMUNIKÁCIÓ Nem szóbeli jelek és jelzések adásavétele irodalom Kommunikáció, beszéd Tégy úgy, mintha - előzőleg látott, hallott tárgy, állat, ember megjelenítése Mimika: Utánzás Minden tantárgy és szabadidős tevékenységek - Tégy úgy, mint a képen! - Tégy úgy, mint a társad! Leírás, leolvasás - Milyen az arcod? - Milyen érzelmeket fejez ki? Megjelenítés - Alapvető érzelmek felismertetése rövid történetek (öröm, bánat, harag, félelem, undor, csalódás) elmesélése után rákérdezni: mit érezhetett a kisgyerek - Mutasd be magadon, milyen lenne a te arcod, ha ezt éreznéd! Pantomimika: Mozgások különböző szituációkban: - Tégy úgy, mintha... - havon járnál - tarlón járnál 18 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

19 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára 19 - tűzben járnál - sánta lennél Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok: - Ajándékcsomag kibontása - Elvesztettek, majd megtaláltak - Activity Gesztus (a kéz és a fej kifejező mozgásai): Mondat értékű gesztusok, értelmezése, megjelenítése: - Mit tudsz róla? (gesztusokkal) - Gesztusokon alapuló népi gyermekjátékok, mondókák pl. Csip-csip csóka, Vokális mimika Nevetés, sírás, sóhaj kifejezése Hangszín, hangerő, hanglejtés, tempó változtatásával Térközszabályozás: Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok: - Hivatalos helyen - Társaságban - Bizalmas, intim kapcsolatban Testhelyzet: illedelmes, a nyugodt állás oldott, szorongó ülés Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

20 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Verbális kommunikáció: Beszéd Helyesejtés Környezetismeret Ének zene 20 Jelek, jelzések (emblémák) Otthon, az iskolában, az utcán látható és hallható jelek. Pl.: - háztartási gépeken látható jelek - a tankönyv jelei - a számítógépen látható jelek ikonok - a gyalogosok közlekedését szabályozó jelek Tapintással, szaglással érzékelhető jelek Légzéstechnika, beszédlégzés A légzés különböző módjai Orron be - ki, Orron be, szájon ki Orron be, orron ki, jógalégzések Szájon be - ki Hangstaféta A beszédlégzés (vegyes mély légzés) A hasfal emelkedésének, a mellkas mozdulatlanságának megfigyeltetése. Helyesejtési gyakorlatok: Hangadás-technikai gyakorlatok Artikulációs gyakorlatok Gyorsasági gyakorlatok Időtartam gyakorlatok Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

21 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Beszédészlelés, beszédértés Magyar nyelv és irodalom Kommunikáció, beszéd Minden tantárgy 21 Hangkapcsolat gyakorlatok Ritmusgyakorlatok Hangsúly-gyakorlatok Beszédészlelés Az élet hangjai: a környezetben hallható hangok természetes és magnóról hallható hangok felismerése Hangutánzások (állat, gép) Kép felismerése rövid történet hallgatása, a szövegben hallott tárgyak megmutatása a képen Cselekvés felismerése - rövid történet hallgatása, a szövegben hallott cselekvés megmutatása a képen; kiegészítő kérdésekre válaszadás Szavak, szókapcsolatok, hangsorok ismétlése Szóismétlés súgás alapján: jól látható artikulációval pletyka Mondatértés, feladatértés Utasítások végrehajtása cselekvés szintjén - Egy cselekvés: Lépj előre hármat! - Egy cselekvés bonyolultabb megfogalmazásban: Lábujjhegyen menj oda a hátsó padhoz! - Bármely névutós szerkezetet tartalmazó mondat: Tedd a füzetet a könyv mellé! - Időrendiség követésének bizonyítása több mondat Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

22 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára terjedelemben: Menj ki az folyosóra! Hozd be a pöttyös labdát! Utasítások végrehajtása verbális szinten - Helytelen állítások felfedezése, javítása pl. a ló ugat, a cica repül Hiányos mondat befejezése pl. Az asztalon van a... Kérdés felelet: telefonos játék Utasítások végrehajtása képi szinten: - Állítások igaz - hamis voltának eldöntése rámutatással tárgyképen, eseményképen. Szétszedhető tárgy részekre bontása, részek neve. GONDOLKODÁS I. Érzékelő és cselekvéses gondolkodás Analízis: Tárgy, tárgykép eseménykép, fogalom önálló Környezetismeret Kép alapján a kép egy részletét kiemelni. - Másold le a gólya csőrét! - Mit látsz a képen? Sorold fel! - Színezd ki a hóember orrát! Varázsbetű Anagramma - Betűválogató szavakban adott betű keresése Bábel Szókereső mondatban adott szó keresése számítógépes program részekre bontása 22 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

23 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Szintézis: Önálló részek összekapcsolása egésszé Magyar nyelv és irodalom Adott szövegben adott egység kiemelése minta alapján (betű, szótag, szó, mondat, jel) Karikázd be az elsővel megegyező betűpárokat! Pl. CSC CCS CSC SCC CSS SSC CSC CSC Húzd alá a szóvégi ó, -ő, -ú, -ű betűket! Adott szövegben adott egység kiemelése minta nélkül, önállóan Szóban szó: értelmes szavak keresése szavakban pl. televízió: te, le, víz, tele Matematika Számhalmazban: Húzd át a kétjegyű számokat! Összeszerelhető játékok Technika Magyar nyelv és irodalom Nyelvtani ismeretek Matematika Számköri ismeretek 23 Tárgyakat, élőlényeket, eseményeket ábrázoló önálló részekre bontott képek, rajzok összerakása pl. 4, majd több részre vágott kép, Puzzle Építs házat a formákból! Testek építése alaprajz és nézeti kép alapján adott feltételek mellett. Betűk összerakása értelmes egésszé. - Alkoss szót a betűkből! Szószintézis: összetett szavak alkotása pl. hó+golyó; hó+ember Formák, számjegyek összerakása értelmes egésszé. Számképzés: Alkoss kétjegyű számokat a 4 és 7 számokból! Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

24 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Összehasonlítás: azonosítással Összehasonlítás: megkülönböztetéssel Matematika Geometria Matematika Gondolkodási műveletek alapozása Környezetismeret Az élő természet Matematika: Gondolkodási műveletek alapozása 24 Formák, síkidomok összerakása egésszé pálcikákból síkidomok alkotása, lapokból testek alkotása összerakó játékok Válaszd ki az ugyanolyat! - tárgyakkal: logikai lapok, geometriai formák, Képek azonosítása: Keresd meg a képek párját! képpárok, memóriajáték, eseményképek, MiniLÜK Miben hasonlít? képpárral, rajzzal: pl. négyzet-téglalap, tölgyfa- fenyőfa, szarvasmarha - ló Jelek azonosítása: - szavak megfeleltetése képpel - mennyiségek egyeztetése, számnévvel, számképpel, számjeggyel dominójáték Tárgyak halmazából a különböző kiválasztása szín, forma, nagyság alapján: - Vedd ki azt, amelyik eltér a többitől! (egy, majd kettő, három tulajdonságban) logikai lapok - Logikai készlet elemeiből: Válassz olyan lapot, amely az asztalra kitett elemtől egy tulajdonságban különbözik! majd a sor folytatása Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

25 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Rajzok összehasonlítása egy, kettő, majd három eltérő tulajdonsággal. M\Keresd meg a különbségeket.doc II. Fogalomalkotás Összehasonlítás besorolással Környezetismeret Az élő természet Matematika Számköri ismeretek Környezetismeret Matematika Geometriai ismeretek Magyar nyelv és irodalom Miben különbözik? képpárral pl. erdő-mező, cserje fa, gólya-róka, Képek összehasonlítása, a különbség felismerése: halmazok összehasonlítása számosságuk alapján (többkevesebb) Jelek összehasonlítása, a különböző felismerése: számjegyek összehasonlítása (több-kevesebb) Válogatás adott szempont alapján (főfogalom alá rendelés): Tárgyak pl. - Válogasd ki a szántóföldi terméseket! Tárgyképek: pl.: Válogasd ki a tisztálkodási eszközök képét! Válogatás adott szempont alapján (főfogalom alá rendelés): Válogasd ki a kockákat! Jelek: (egy alkalommal egy szempont szerint) pl. - betűk halmazából: Karikázd be a: magánhangzókat mássalhangzókat; rövid hangok hosszú hangok - szavak halmazából: Húzd alá a testrészek nevét! Matematika Jelek: (egy alkalommal egy szempont szerint) pl. 25 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

26 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára Fogalomalkotás Szortírozás Összefüggések felfedezése Összehasonlítás Számköri ismeretek Környezetismeret Az élő természet Környezetismeret Magyar nyelv és irodalom Matematika Számköri ismeretek Környezetismeret Testünk, egészségünk, Az élő természet 26 - számok közül: egyjegyű kétjegyű; páros páratlan Adott tárgyhoz tulajdonság, fogalom kiválasztása pl. Húzd alá a vízre jellemző tulajdonságokat! Képhez illő tulajdonságok, fogalom: Kösd a képhez a rá illő tulajdonságokat! pl. fenyőfa Jelhez illő tulajdonságok, fogalom: pl. - Melyik évszak szókártyái? Tedd alá! Tárgyak halmazából meghatározott tulajdonsággal rendelkezők keresése: Tárgyak válogatása, besorolása tulajdonságaik alapján (szín, nagyság, anyag ) Képekről fogalmak gyűjtése pl. háziállatok, vízpart, stb Jelek válogatása: - Írd a szókártyákat a megfelelő oszlopba! pl. hosszú magánhangzó van benne; hosszú mássalhangzó van benne; - Válogasd szét a számkártyákat! Pl. egyjegyű, kétjegyű, páros, 20-nál nagyobb, Jelhez illő tulajdonságok, fogalom: pl. - Nevezd meg a halmazkarikát! kétjegyű számok Tárgyképek sorrend - relációja: növekvő csökkenő sorok felállítása Hiányzó elem pótlása rajzzal, vagy kép behelyezésével újszülött csecsemő kisgyerek -.. Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

27 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára sorrend - relációkban Egy- egy értelmű megfeleltetés Általánosítás Környezetismeret Az élő természet Magyar nyelv és irodalom Nyelvi ismeretek Környezetismeret Testünk, egészségünk mag csira hajtás - Növény részei: Melyek a búza részei? Kösd oda! Állatok testrészei: Húzd a megfelelő állathoz! pl. hal béka testrészei Mondatfajták mondatvégi írásjelek: Kösd a megfelelő írásjelet a mondatokhoz! Tárgyak csoportosítása megadott szempont szerint, lényeges, közös jegyek alapján: - Válogasd ki a tisztálkodási szereket, eszközöket! Környezetismeret Az élő természet Magyar nyelv és irodalom Nyelvi ismeretek; Olvasás, szövegértés Tárgyképek csoportosítása megadott szempont szerint: - Alkoss csoportokat! Válogasd szét a mezei és a vízparti növények képét! Jelek csoportosítása megadott szempont szerint: - szókártyák válogatása szófajok kérdőszavainak megfelelően: Ki? Mi?; Mit csinál? Milyen? - mese, történet hez megfelelő cím kiválasztása Konkretizálás, Matematika Gondoltam egy számot számra jellemző tulajdonságok Számköri ismeretek alapján 27 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

28 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára azonosítás Minta vagy adott összefüggés alapján rendezés, felismerés, kiegészítés - Szabály megtalálása, rendezés, kiegészítés Környezetismeret Matematika Gondolkodási műveletek Környezetismeret Az élő természet Magyar nyelv és irodalom Nyelvtani ismeretek Matematika Összefüggések függvények, sorozatok Matematika Geometria Barkohba Játék tárgyakkal, élőlényekkel Sorozatok folytatása megadott szabály alapján, (1 tulajdonság, 2 tulajdonság, több tulajdonság változásával) (szín, nagyság, alak, helyzet,...stb.) - logikai lapokkal - játéktárgyakkal - gyöngysor fűzése Tárgyképekből, eseményképekből álló sorozatok folytatása megadott szabály alapján: pl. magból termés Jelek halmazának kiegészítése, folytatása adott szabály szerint - betűk, szavak, mondatok sorozatával Pl.- j -s szavak - egytagú szavak válogatása - szótaglánc folytatása - Formák, számjegyek sorozatával M\Soralkotás.doc Szabály felismerése, tárgyhalmazok kiegészítése. - Az asztalon levő halmazba tedd bele azt, ami oda való! (pl szögletes tárgyak) 28 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

29 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára III. Ok-okozati összefüggések Környezetismeret Az élettelen természet Matematika Összefüggések, függvények, sorozatok Magyar nyelv és irodalom Olvasás, szövegértés 29 Szabály felismerése, tárgyképek halmazában - Tedd hozzá azt a képet, amelyik oda illik! pl. a víz halmazállapotai Önálló szabályalkotás, megfogalmazása, megoldása Szabály felismerése jelek halmazában - szabályjátékok szabályának felismerése, a feladat megoldása - számsorozat szabályának felismerése, folytatása (növekvő, csökkenő, 1 változós, 2 változós sorozatok) Spontán és mesterséges szituációk történéseinek megfigyeltetése, értelmezése: pl. valaki elesik az udvaron; valakinek elszakadt a táskája; Mi volt az oka? Mi lett a következménye? Másik megoldás keresése. Mi lett volna, ha? Mese, történet eseményeinek ok-okozati összefüggései pl. Tojás reggelire Meseolvasó Mondat folytatása mert, ezért, emiatt kötőszavak alapján. pl. Elkéstem az iskolából, mert Elkéstem az iskolából, ezért Elkéstem az iskolából, emiatt Előzmény, következmény felismerése, megfogalmazása Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

30 EGYÉNI FEJLESZTŐ PROGRAM tanórába ágyazott differenciált fejlesztés 3. osztályos tanulásban akadályozott integráltan oktatott tanuló számára IV. Analógiás gondolkodás V. Algoritmikus gondolkodás Környezetismeret Az élettelen természet Matematika Műveletek Matematika Műveletek Testnevelés Technika Ok-okozati összefüggések felismerése, megfogalmazása, kiegészítése, eseményképen, rajzon; pl. a víz halmazállapot-változásai, oka Új ismeret feldolgozása, megértése már meglévő tudásra építve a számolási eljárás kiterjesztése nagyobb számkörre: - összeadás, kivonás az egyesek analógiájára pl. 2+6=8; 20+60=80 6+3=9; 26+3=29 Az osztály életének szabályai, szokásai. Napirend, hetirend, órarend Szöveges feladatok megoldásának lépései * Feladatvégzés előtt a lépések sorrendjének szóbeli felelevenítése Zárójeles feladatok műveleti lépései * jelölés számozással A gyakorlatok megszokott sorrendje, rendszeresség Szabályjáték, sorverseny lépései Munkafolyamatok lépései Felhasznált és a fejlesztéshez ajánlott feladatlapok, gyakorlókönyvek: Jászberényi Andrásné Dr. Mátrainé Goda Katalin: Meseolvasó képes olvasókönyv 30 Készítette: Lampért Gyöngyi gyógypedagógus

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez Kedves Kolléga! Resseau szerint a játék maga a tanulás, ahol ez nem uralkodó elem, ott a tanulás nehezített, akadályozott. Fontos, hogy sokféle játékot tanítsunk meg a gyerekeknek. Játékötletek a kompetenciafejlesztéshez

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

Foglalkozási ötletek fejlesztési területek szerint

Foglalkozási ötletek fejlesztési területek szerint Figyelemfejlesztés Foglalkozási ötletek fejlesztési területek szerint Vizuális figyelem: Mi változott? Keresd a párját! (pl. memóriakártyákkal) Kakukktojás játékok Melyik nem illik a sorba? Keresd az egyformákat!

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

több, kevesebb, ugyanannyi

több, kevesebb, ugyanannyi Matematika A 1. évfolyam több, kevesebb, ugyanannyi 5. modul Készítette: c. neményi eszter matematika A 1. ÉVFOLYAM 2. modul több, kevesebb, ugyanannyi MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

A RÉSZ ÉS EGÉSZ. modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS. A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia

A RÉSZ ÉS EGÉSZ. modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS. A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia A RÉSZ ÉS EGÉSZ AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja látássérült tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS Alap VII.3 AdGY A modult készítette: Papp Zita, Szendrődi Szilvia Az adaptációt készítette:

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 0611. MODUL GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK Hány eset van? KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0611. Gondolkodási módszerek Hány eset van? Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel.

Kreatív feladat: a tehetséges érdeklődőknek szánt feladat. Megoldása tényleg nehezebb, valamilyen speciális ötletet, alkotó fantáziát igényel. A feladatok egy-egy témakör (pl. ciklus, eljárás) köré összpontosulnak. Nem egy-egy foglalkozásra készültek. Feldolgozásuk rugalmasan kezelhető. Az első két témakör gyorsan feldolgozható. A nehezebb problémákra

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam

MATEMATIKA TANTERV. 5-8. évfolyam MATEMATIKA TANTERV 5-8. évfolyam Célok és feladatok: A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival,

Részletesebben

Az életjátékok II. Ünnepek 1. rész. modul adaptációja a pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók együttneveléséhez

Az életjátékok II. Ünnepek 1. rész. modul adaptációja a pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók együttneveléséhez Az életjátékok II. Ünnepek 1. rész AKADÁLY NÉLKÜL modul adaptációja a pszichés fejlődés zavaraival küzdő tanulók együttneveléséhez SZÖVEGÉRTÉS- SZÖVEGALKOTÁS BESZ X.2.1.1 AdP A modult készítette: Csájiné

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY PROJEKT GYŰJTEMÉNY A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE TÉMAKÖRBEN. - Innováció - Készítette: Horváth Jánosné Madarászné Bognár Tímea Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 A projekt gyűjtemény

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II.

A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. Varga Olga A tanulóval való egyéni foglalkozás alapvető szabályai, módszerei II. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben