Árképzés. Árképzés. Bruttó ár = nettó ár + ÁFA. Bruttó ár = nettó ár x ((1 + (ÁFA% / 100))

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Árképzés. Árképzés. Bruttó ár = nettó ár + ÁFA. Bruttó ár = nettó ár x ((1 + (ÁFA% / 100))"

Átírás

1 Árképzés TÉMAKÖR TARTALMA - Ár, árképzés - Nettó ár, bruttó ár, ÁFA - Árképzés módszerei - Színvonal mutatók - Kalkuláció - Ételek, italok, szolgáltatások árképzése Ár, árképzés Az ár a termékek és szolgáltatások ellenértéke, amely alapvetıen kettıs funkcióval bír: fedezi a felmerült költségeket; biztosítja az üzlet számára az elvárt nyereséget. Árképzés Az árképzés során kerül meghatározásra a termékek eladási (fogyasztói) ára. Az árak meghatározása során többféleképpen is el lehet járni, azonban minden esetben úgy kell eljárni, hogy az eladási ár eleget tudjon tenni funkcióinak. ÁFA, nettó és bruttó ár A kalkulált árat áfával megnövelt értékben szerepeltetjük az étel-, itallapon, mivel az általános forgalmi adó olyan hozzáadott érték típusú adó, amely végsı soron a fogyasztót terheli. Ennek megfelelıen az áfa nélküli árat nettó árnak nevezzük, míg a bruttó ár az áfával megnövelt ár. Az ÁFA meghatározásához annak mértékét írják elı (áfakulcs = ÁFA%). Az ÁFA alapja pedig a nettó ár. ÁFA = nettó ár x (ÁFA% / 100) Bruttó ár = nettó ár + ÁFA Bruttó ár = nettó ár x ((1 + (ÁFA% / 100)) A felhasznált nyersanyagoknak, alapanyagoknak a vételárát beszerzési árnak nevezzük. Az elkészült ételek, italok, cukrászkészítmények étlapon, itallapon, árlapon feltüntetett értéke az eladási ár. Mind a beszerzési, mind az eladási ár lehet nettó és bruttó egyaránt. A számításokat nettó áron végezzük, és

2 a fogyasztói árak meghatározásának utolsó lépéseként növeljük meg a nettó eladási árat az értékesítéskor felszámított áfával. Az ételek, italok, cukrászkészítmények elıállítása során azonban nem csak a felhasznált alapanyagok ellenértéke jelentkezik költségként, hanem egyéb ráfordításai is lesznek az üzletnek (pl. készletezés költségei, munkaerıköltség, rezsi költségek, adminisztráció költségei stb.). Az árak kialakítása során ezekre a költségtényezıkre is tekintettel kell lenni. Az árképzés módszerei: hagyományos árképzés; korszerő (szabad) árképzés. Hagyományos árképzés A hagyományos árképzés a nettó beszerzési árat (nettó nyersanyagérték = elábé = food cost) megnöveli az árréssel. Az árrés tehát az eladási és beszerzési ár különbsége, amely fedezi az egyéb költségeket, és biztosítja a vállalkozás számára az elvárt nyereséget. árrés = nettó eladási ár nettó beszerzési ár árrés = költség + eredmény Az árrést leggyakrabban haszonkulcs segítségével határozzuk meg. A haszonkulcs (HK) mutatja meg az árrés és az elábé arányát, vagyis azt, hogy az árrés hányszorosa (hány százaléka) a nettı nyersanyagértéknek. HK= (árrés / elábé) x 100% árrés = elábé x (HK / 100) Árképzési séma: bruttó beszerzési ár - beszerzési ÁFA = nettó beszerzési ár + árrés = nettó eladási ár + felszámítótt ÁFA = bruttó eladási (fogyasztói) ár MINTAPÉLDA Egészítse ki a táblázat hiányzó adatait, amennyiben az egyetlen termék útját mutatja be a termelıtıl a fogyasztóig! Az érvényes ÁFA-kulcs 27%. Határozza meg, mennyi ÁFA-t fizetett be az értékesítési csatorna három szereplıje összesen és mennyi volt ÁFA-befizetési kötelezettségük külön-külön!

3 A számítások során egytizedes pontossággal kerekítsen! MEGNEVEZÉS Bruttó beszerzési Beszerzési ÁFA (eft) Nettó beszerzési Árrés (eft) Nettó eladási Értékesítési ÁFA (eft) Bruttó eladási Áfabefizetési kötelezettség (befizetés vagy visszaigénylés) (eft) TERMELİ 150 NAGYKERESKEDİ 300 KISKERESKEDİ 500 A feladat megoldásához ismerni kell az árképzési sémát, valamint az ÁFA-befizetési kötelezettség kiszámításának módját. Termelı (1) Bruttó beszerzési ár nem értelmezhetı (2) Beszerzési ÁFA nem értelmezhetı (3) Nettó beszerzési ár nem értelmezhetı (4) Árrés = Nettó eladási ár = 150 eft (5) Értékesítési ÁFA = N eladási ár x (ÁFA% / 100%) = 150 x 0,27 = 40,5 eft (6) Bruttó eladási ár = N eladási ár + értékesítési ÁFA = ,5 = 190,5 eft (7) ÁFA-befizetési kötelezettség = értékesítési ÁFA beszerzési ÁFA = 40,5-0 = 40,5 eft vagy ÁFA-befizetési kötelezettség = árrés x (ÁFA% / 100%) = 150 x 0,27 = 40,5 eft Nagykereskedı A nagykereskedı a termelıtıl veszi az árut, így a termelı eladási ára a nagykereskedı számára a beszerzési árat jelenti. (8) Bruttó beszerzési ár = termelıi bruttó eladási ár = 190,5 eft (9) Beszerzési ÁFA = termelıi értékesítési ÁFA = 40,5 eft (10) Nettó beszerzési ár = termelıi nettó aladási ár = 150 eft (11) Árrés = N eladási ár N beszerzési ár = = 150 eft (12) Értékesítési ÁFA = N eladási ár x (ÁFA% / 100%) = 300 x 0,27 = 81 eft (13) Bruttó eladási ár = N eladási ár + értékesítési ÁFA = = 381 eft (14) ÁFA-befizetési kötelezettség = értékesítési ÁFA beszerzési ÁFA = 81 40,5 = 40,5 eft vagy ÁFA-befizetési kötelezettség = árrés x (ÁFA% / 100%) = 150 x 0,27 = 40,5 eft Kiskereskedı A kiskereskedı a nagykereskedıtıl veszi az árut, így a nagykereskedı eladási ára a kiskereskedı számára a beszerzési árat jelenti. (15) Bruttó beszerzési ár = nagykereskedı bruttó eladási ár = 381 eft (16) Beszerzési ÁFA = nagykereskedıi értékesítési ÁFA = 81 eft (17) Nettó beszerzési ár = nagykereskedıi nettó aladási ár = 300 eft (18) Árrés = N eladási ár N beszerzési ár = = 200 eft (19) Értékesítési ÁFA = N eladási ár x (ÁFA% / 100%) = 500 x 0,27 = 135 eft (20) Bruttó eladási ár = N eladási ár + értékesítési ÁFA = = 635 eft

4 (21) ÁFA-befizetési kötelezettség = értékesítési ÁFA beszerzési ÁFA = = 54 eft vagy ÁFA-befizetési kötelezettség = árrés x (ÁFA% / 100%) = 200 x 0,27 = 54 eft MEGNEVEZÉS Bruttó beszerzési Beszerzési ÁFA (eft) Nettó beszerzési Árrés (eft) Nettó eladási Értékesítési ÁFA (eft) Bruttó eladási Áfabefizetési kötelezettség (befizetés vagy visszaigénylés) (eft) TERMELİ (1) - (2) - (3) - (4) (5) 40,5 (6) 190,5 (7) 40,5 NAGYKERESKEDİ (8) 190,5 (9) 40,5 (10) 150 (11) (12) 81 (13) 381 (14) 40,5 KISKERESKEDİ (15) 381 (16) 81 (17) 300 (18) (19) 135 (20) 635 (21) 54 (22) Befizetett ÁFA összesen = 40,5 + 40, = 135 eft vagy Befizetett ÁFA összesen = 500 x 0,27 = 135 eft vagy Befizetett ÁFA összesen = ( ) x 0,27 = 135 eft Színvonalmutatók A színvonalmutatók valójában megoszlási viszonyszámok. Azt fejezik ki, hogy a nettó eladási ár milyen arányban oszlik meg az összetevıi között. (színvonal = szint = %) Általános képlete: X% = (X / nettó eladási ár) x 100% A nettó eladási ár felépítése: Nettó eladási ár = elábé + árrés, illetve árrés = költség + eredmény Nettó eladási ár = elábé + költség + eredmény Ez alapján négyféle színvonalmutatót is számíthatunk: elábé%= (elábé / nettó eladási ár) x 100% (= food cost szint) árrés%= (árrés / nettó eladási ár) x 100% költség%= (költség / nettó eladási ár) x 100% eredmény%= (eredmény / nettó eladási ár) x 100% (= nyereség színvonal) A színvonalmutatók közötti összefüggések: elábé% + árrés% = 100% árrés% = költség% + eredmény% elábé% + költség% + eredmény% = 100% Korszerő árképzés Ennél a módszernél nem haszonkulcs segítségével történik az árrés meghatározása, hanem egyéb szempontok alapján. Alkalmazhat árrésszintet, a piaci helyzetet figyelembevéve arányosíthat, használhatja a közgazdasági becslés módszerét vagy ezek kombinációját. A módszer elınye, hogy sokkal rugalmasabban tud alkalmazkodnia a piaci lehetıségekhez. Alapfeltevése, hogy az eladási ár fedezzen valamennyi ráfordítást és biztosítsa az elvárt nyereséget. Nettó eladási ár = ráfordítások + elvárt nyereség

5 MINTAPÉLDA Számítsa ki a táblázat hiányzó adatait az alábbi információk ismeretében: (ÁFA% = 27% mindhárom termék esetén) 1. termék: - Nettó eladási ára 100 eft - Nettó beszerzési ár 51 eft - Költségszint 20% 2. termék: - B eladási ár 254 eft - Árrés 120 eft - Költségszint 10% A számítások során az adatokat egész számra kerekítse! 3. termék: - Értékesítéskor felszámított ÁFA 81 eft - Árrés 150 eft - Eredményszínvonal 40% Termék B beszerzési ÁFAb (eft) N beszerzési Költség (eft) Eredmény (eft) Árrés (eft) N eladási ÁFAé (eft) B eladási Haszonkulcs (%) Elábészint (%) Költségszínvonal (%) Eredményszint (%) Árrésszínvonal (%) A feladat megoldása: Elsı lépésként a táblázat megfelelı celláiba beírjuk az ismert adatokat. Sokat segíthet, ha a táblázat elıtt jelöljük a szükséges mőveleteket is. Ezen kívül tudnunk kell azt is, hogy az áfát milyen módon határozhatjuk meg: Áfa = N ár x (ÁFA% / 100%) vagy ÁFA = B ár x (B ÁFA% / 100%) A N árat kifejezhetjük a B árból és fordítva: N ár = B ár / (1 + (ÁFA% / 100%)), valamint B ár = N ár x (1 + (ÁFA% / 100%)) Termék B beszerzési 51 (5) 102 (5) ÁFAb (eft) (3) 11 (4) 22 (4) 41 = N beszerzési (2) 40 (3) 80 (3) Költség (eft) (1) 20 (6) 20 (7) 30 Eredmény (eft) (5) 40 (7) 100 (6) Árrés (eft) (4)

6 (árrés / elábé) x 100% vagy (árrés% / elábé%) x 100% (elábé / N eladási ár) x 100% vagy 100% - árrés% (ktg / N eladási ár) x 100% vagy árrés% - E% (E / N eladási ár) x 100% vagy árrés% - ktg% (árrés / N eladási ár) x 100% vagy 100% - elábé% = N eladási 100 (1) 200 (1) ÁFAé (eft) (6) 27 (2) = B eladási (7) (2) 381 Haszonkulcs (%) (8) 150 (8) 150 (8) 100 Elábészint (%) (9) 40 (9) 40 (9) 50 Költségszínvonal (%) (10) 10 Eredményszint (%) (10) 40 (10) Árrésszínvonal (%) (11) 60 (11) 60 (11) 50 A hiányzó adatok meghatározása: Minden esetben a megadott adatokból kell kiindulni. Megvizsgáljuk, hogy a meglévı adat milyen másik információ kiszámítását teszi lehetıvé. Ehhez ismerni kell a képleteket. 1. termék esetén: (1) Adott a költségszínvonal és a nettó eladási ár. Tudjuk, hogy Ktg% = (ktg / N eladási ár) x 100%, amibıl kifejezhetı a költségek nagysága: ktg = N eladási ár x (ktg% / 100%)= 100 x 0,2 = 20 e Ft (2)-(3) A bruttó beszerzési ár, valamint az ÁFA-kulcs ismeretében a beszerzési ÁFÁ-t, valamint a N beszerzési árat tudjuk meghatározni. N beszerzési ár = B beszerzési ár / (1 + (ÁFA% / 100%)) = 51 / 1,27 = 40,16 40 eft beszerzési ÁFA = B beszerzési ár N beszerzési ár = = 11 eft A számítást fordított sorrendben is elvégezhetjük a bruttó ÁFA-kulcs segítségével. beszerzési ÁFA = B beszerzési ár x (B ÁFA% / 100%) = 51 x 0,2126 = 10,84 11 eft N beszerzési ár = B beszerzési ár beszerzési ÁFA = = 40 eft (4) A nettó eladási és a nettó beszerzési ár különbsége az árrés: Árrés = N eladási ár N beszerzési ár = = 60 eft (5) Az árrés egyrészt fedezi a költségeket, másrészt biztosítja az üzlet számára az elérni kívánt nyereséget. Így az árrés és a költségek ismeretében meghatározható az eredmény. Eredmény = árrés költség = = 40 eft (6)-(7) A nettó eladási ár az értékesítési ÁFA alapja, így segítségével, valamint az ÁFA-kulcs ismeretében a felszámított ÁFA és a bruttó eladási ár is meghatározható. értékesítési ÁFA = N eladási ár x (ÁFA% / 100%) = 100 x 0,27 = 27 eft B eladási ár = N eladási ár + értékesítési ÁFA = = 127 eft vagy B eladási ár = N eladási ár x (1 + (ÁFA% / 100%)) = 100 x 1,27 = 127 eft (8)-(9)-(10)-(11) A további számítások során az alapképletekbe történı behelyettesítéssel tudjuk meghatározni az egyes mutatókat. haszonkulcs = (árrés / elábé) x 100% = (60 / 40) x 100% = 150% elábé% = (elábé / N eladási ár ) x 100% = (40 / 100) x 100% = 40% eredmény% = (eredmény / N eladási ár ) x 100% = (40 / 100) x 100% = 40% árrés% = (árrés / N eladási ár ) x 100% = (60 / 100) x 100% = 60% vagy árrés% = 100% - elábé% = = 60% vagy árrés% = ktg% + eredmény% = = 60%

7 2. termék esetén: (1)-(2) N eladási ár = B eladási ár / (1 + (ÁFA% / 100%)) = 254 / 1,27 = 200 eft értékesítési ÁFA = B eladási ár N eladási ár = = 54 eft vagy értékesítési ÁFA = B eladási ár x (B ÁFA% / 100%) = 254 x 0,2126 = 54 eft N eladási ár = B eladási ár értékesítési ÁFA = = 200 eft (3) N beszerzési ár (= elábé) = N eladási ár árrés = = 80 eft (4) beszerzési ÁFA = N beszerzési ár x (ÁFA% / 100%) = 80 x 0,27 = 21,6 22 e Ft (5) B beszerzési ár = N beszerzési ár + beszerzési ÁFA = = 102 eft vagy B beszerzési ár = N beszerzési ár x (1 + (ÁFA% / 100%)) = 80 x 1,27 = 101,6 102 e Ft (6) költség = N eladási ár x (ktg% / 100%) = 200 x 0,1 = 20 eft (7) eredmény = árrés költség = = 100 eft (8) haszonkulcs = (árrés / elábé) x 100% = (120 / 80) x 100% = 150% (9) elábé% = (elábé / N eladási ár) x 100% = (80 / 200) x 100% = 40% (10) eredmény% = (eredmény / N eladási ár) x 100% = (100 / 200) x 100% = 50% (11) árrés% = (árrés / N eladási ár) x 100% = (120 / 200) x 100% = 60% vagy árrés% = 100% - elábé% = = 60% vagy árrés% = költség% + eredmény% = = 60% 3. termék esetén (1) N eladási ár = értékesítési ÁFA / (ÁFA% / 100%) = 81 / 0,27 = 300 eft (2) B eladási ár = N eladási ár + értékesítési ÁFA = = 381 eft vagy B eladási ár = N eladási ár x (1 + (ÁFA% / 100%)) = 300 x 1,27 = 382 eft vagy B eladási ár = értékesítési ÁFA / ( B ÁFA% / 100%) = 381 eft (3) N beszerzési ár (= elábé) = N eladási ár árrés = = 150 eft (4) beszerzési ÁFA = N beszerzési ár x (ÁFA% / 100%) = 150 x 0,27 = 40,5 41 e Ft (5) B beszerzési ár = N beszerzési ár + beszerzési ÁFA = = 191 eft vagy B beszerzési ár = N beszerzési ár x (1 + (ÁFA% / 100%)) = 150 x 1,27 = 190,5 191 e Ft (6) eredmény = N eladási ár x (eredmény% / 100%) = 300 x 0,4 = 120 eft (7) költség = árrés eredmény = = 30 eft (8) haszonkulcs = (árrés / elábé) x 100% = (150 / 150) x 100% = 100% (9) elábé% = (elábé / N eladási ár) x 100% = (150 / 300) x 100% = 50% (10) költség% = (költség / N eladási ár) x 100% = (30 / 300) x 100% = 10% (11) árrés% = (árrés / N eladási ár) x 100% = (150 / 300) x 100% = 50% vagy árrés% = 100% - elábé% = = 50% vagy árrés% = költség% + eredmény% = = 50% ÉTELÁRKÉPZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ALAPFOGALMAK Anyaghányad nyilvántartás: rendelet elıírása alapján a vendéglátó által elıállított, a végsı fogyasztónak szánt ételek összetételére, csomagolására vonatkozó adatoknak az elıállítás helyén, a minıség-ellenırzés céljára is alkalmas módon, termékenkénti anyaghányad-nyilvántartásként rendelkezésre kell állniuk. Az anyaghányad-nyilvántartás tartalma: a vendéglátó vállalkozás neve; az ételkészítés címe; a termék megnevezése;

8 az anyaghányad nyilvántartás készítésének idıpontja; az egységnyi termékhez (adag vagy darab) felhasznált alapanyagok, adalékanyagok; aromák és enzimek megnevezése és mennyisége, jelölve az élelmiszerek jelölésérıl szóló külön rendelet szerinti allergén összetevıket is; csomagoltan történı kiszállítás esetén a csomagolóanyag megnevezése; csomagoltan történı kiszállítás esetén az étel fogyaszthatósági vagy minıség-megırzési idıtartama; csomagoltan történı kiszállítás esetén a tárolási és készen tartási feltételek; a vendéglátó létesítményben elıállított, a vendéglátó létesítmény légvonalban számított 40 km-es körzetében lévı kiskereskedelmi létesítmény részére forgalomba hozott élelmiszerek esetében a jelölés teljes szövege. Az anyaghányad nyilvántartásban bekövetkezı bármely változást haladéktalanul át kell vezetni. Amennyiben egy adott étel elıállítását megszüntetik, az arról vezetett anyaghányad-nyilvántartást a megszüntetéstıl számított 90 napig még meg kell ırizni. Receptúra: az ételek, italok megnevezéssel, az elıállítható mennyiség jelölésével és technológiai leírással kiegészített anyaghányada. Anyaghányad: az ételek, italok elkészítéséhez szükséges nyersanyagok fajtája és mennyisége, amely mindig meghatározott adagszámra vonatkozik: ételeknél általában 10 adagra, amely alól kivételt képezhetnek pl. a mártások, salátafélék vagy azok az ételek, amelyek árát súlyban írják az étlapra (a köretekrıl külön kalkuláció készül); cukrászkészítményeknél 1 sütıformára (1 sütılap, 1 tortaforma, illetve krémek esetében kilogrammra); italoknál a kiszereléstıl függıen 1 üvegre vagy a szokásos kimért mennyiségre. Ételek esetén az anyaghányadokat bruttó módon közlik, vagyis a nyersanyagok tisztítatlan, illetve hıkezelés elıtti (veszteséget is magában foglaló, illetve tömegnövekedés elıtti) súlya szerepel a nyilvántatásokban. Cukrászkészítményeknél egy darab, szelet súlyát is meg kell határozni, ezért a gyártási veszteséggel a folyamat végén korrigálni kell a bruttó súlyokat, hogy megkapjuk a észítmény tiszta tömegét. Egységár: ételek/italok elkészítéséhez felhasznált nyersanyagok adott mennyiségére (egy egységére) meghatározott nettó beszerzési ár. Nyersanyagérték: az adott ételhez felhasznált nyersanyagok mennyiségének és azok beszerzési árának szorzata. nyersanyagérték = szükséges mennyiség (anyaghányad) x egységár KALKULÁCIÓ A kalkuláció a vendéglátásban az eladási árak meghatározásának folyamatát jelenti, amelynek során a termékkel kapcsolatos költségekbıl kiindulva határozhatjuk meg a fogyasztói árakat. Az eladási árak meghatározása körültekintést igénylı feladat, mivel a termékek (és szolgáltatások) értékesítésébıl származó bevételnek kell fedeznie valamennyi felmerült költséget, és természetesen az elvárt nyereséget is biztosítania kell az üzlet számára.

9 A kalkulációs lap a nyilvántartás adatain kívül tartalmazza az árakat is. Elemei: termék megnevezése; adagszám (10 adag); érvényesség, idıbeli hatály; sorszám; az elıállításhoz szükséges nyersanyagok megnevezése, mennyisége és mennyiségi egysége; a nyersanyagok egységára és értéke; kalkulációs adatok: az elıállításhoz szükséges nyersayagok összes nettó beszerzési értéke (nyersanyagérték), árrés, nettó, illetve bruttó eladási ár. Megnevezés:.. Kalkuláció 10 adagra Kód Nyersanyag Mennyiségi egység Mennyiség Egységár (Ft) Nyersanyagérték 10 adag nyersanyagértéke 1 adag nyersanyagértéke Árrés 1 adag nettó eladási ára Általános forgalmi adó 1 adag bruttó eladási ára Fogyasztói ár kerekítve A készítmény megnevezése: Sorszám: adag A nyersanyag Kg db 20..hó -n 20..hó -n 20..hó -n 20..hó -n 20..hó -n megnevezése menny. liter e.-ár érték e.-ár érték e.-ár érték e.-ár érték e.-ár érték

10 Összesen kg 1 adag nyersanyagértéke.% haszon Eladási ár (kerekítve). %-kal kalk. elad. ár (zenés). %-kal kalk.... ár (cukr.) IV. oszt. Ár Átadási ár.% süt. fız. veszt. kg Ellenırizte: Ellenırizte: Ellenırizte: Ellenırizte: Ellenırizte: 1 adag, db-súlya kg Felelıs vezetı aláírása ÉTELÁRKÉPZÉS Ételárképzés menete: (1) nyersanyagérték meghatározása: a 10 adag ételhez szükséges egyes nyersanyagok mennyiségének és (nettó) egységárának (nettó beszerzési árának) szorzata külön-külön (2) 10 adag (össz)nyersanyagértékének meghatározása: az egyes nyersanyagértékek összege (3) árrés meghatározása: általában haszonkulcs segítségével történik (4) 10 adag étel nettó eladási árának meghatározása: a 10 adag (nettó) nyerrsanyagértékének és az árrésnek az összege (5) ÁFA meghatározása: ÁFA-kulcs segítségével (6) 10 adag bruttó eladási árának meghatározása: a 10 adag nettó eladási árának és az ÁFÁnak az összege (7) 1 adag fogyasztói (bruttó eladási) árának meghatározása: a 10 adag bruttó eladási ára 10- zel elosztva (8) 1 adag fogyasztói (=bruttó eladási) ára kerekítve: az 1 adagra kalkulált ár kerekítve (jelenleg 5 Ft-os kerekítési szabály szerint) Példa: Francia rakott burgonya fogyasztói árának kalkulációja 250%-os haszonkulcs és 27%-os áfakulcs mellett. Az anyaghányad 10 adagra vonatkozik. Megnevezés Mennyiségi Egységár Mennyiség egység (Ft) Nyersanyagérték Burgonya kg Zsír kg 0, ,8 Vaj kg 0, Só kg 0, ,68 Tojás db Tejföl l 0, Törött bors kg 0, ,25 Szerecsendió kg 0, ,2 Zsemlemorzsa kg 0, ,92 Σ 10 adag nyersanyagértéke 1.292,85 + árrés (1292,85 x 2,5) 3232,13 = 10 adag N eladási ára 4.524,98 + ÁFA (4.524,98 x 0,27 =) 1.221,74

11 = 10 adag B eladási ára 5.746,72 1 adag B eladási ára 574, Ft ITALÁRKÉPZÉS Italárképzés menete: (1) 1 üveg nettó beszerzési árának meghatározása: bruttó beszerzési ár ÁFÁ-val csökkentve (2) Árrés meghatározása: haszonkulcs segítségével (3) 1 üveg nettó eladási árának meghatározása: nettó beszerzési ár és árrés összege (4) ÁFA kiszámítása: ÁFA-kulcs segítségével (5) 1 üveg bruttó eladási árának meghatározása: a nettó eladási ár és az ÁFA összege (6) Részmennyiség bruttó árának meghatározása: a szokásos kimért mennyiség árának kiszámítása MINTAPÉLDA 1 üveg Rajnai rizling bruttó beszerzési ára 1410 Ft, ÁFA-kulcs 27%. Mennyi lesz egy üveg fogyasztói ára 200%-os haszonkulcs alkalmazása mellett? Mennyibe kerül 1 dl bor, amennyiben 0,75 l-es az üveg? A fogyasztói ár meghatározásánál az 5 Ft-os kerekítés szabályai szerint járjon el! A feladat megoldása: B beszerzési ár ÁFA (1410 x 0,2126 =) 300 = N beszerzési ár (1410/1,27=) árrés (1110 x 2 =) 2220 = N eladási ár ÁFA (3330 x 0,27 =) 899 = B eladási ár Ft Egy üveg rajnai rizling itallap szerinti ára 4230 Ft. 1 dl bor fogyasztói árának meghatározása: 1 liter = 10 dl 0,75 l = 7,5 dl 1 dl bor fogyasztói ára = 4230 / 7,5 = Ft Szolgáltatások árképzése: a szolgáltatásoknak nincs nyersanyag-felhasználása, ezért a nettó eladási ár teljes egészében árrés;

12 a tevékenységet értékesítjük, nincs nyersanyag-felhasználás; az árképzésre nincs konkrét elıírás, általában a vállalkozó saját maga dönt a díjakról; szállodai szolgáltatások a szállodai szoba, kommunikációs lehetıségek, televízió-csatornák, wellness, testedzés lehetıségek, titkárnıi szolgálat, tárgyalószoba, iroda, stb. vendéglátó szolgáltatások a zene, mősor, ruhatár, revü stb. a szolgáltatások díját bizonyos mértékig be lehet építeni a termékek díjába, azonban a rendezvények egy jelentıs részénél a mősor megszervezése már olyan többletköltséget jelent, ami miatt szükséges lehet belépıdíjat kérni. Belépıjegy árának meghatározása: a rendezvények esetén általában úgy kalkulálják az árat, hogy a helyiség befogadóképességét figyelembe véve, 50%-os kihasználtság mellett még megtérüljenek a költségek. olykor kötelezı fogyasztást állapítanak meg, amikor az ételek és italok magasabb árrése biztosítja a rendezvény egyéb költségeinek fedezését. a kettı kombinációja is elterjedt, amikor a belépıdíj egy részéért a vendég fogyaszthat. néha a mősor rendezését más vállalkozónak átengedi a vendéglátó egység, így lehetıség van a mősor esetleges sikertelenségébıl adódó kockázat elkerülésére is. Belépıjegy árának meghatározása: (1) Elérendı bevétel meghatározása: a rendezvény kapcsán felmerült valamennyi költség és az elvárt nyereség összegeként (2) Belépıjegy árának meghatározása: a belépıjegy árát a várható létszám alapján az egy fıre jutó elérendı bevételként lehet meghatározni, vagyis az összes elérendı bevétel és a várható létszám hányadosaként tudjuk kiszámítani.

A kalkuláció olyan gazdasági számítás, melynek során a termékkel kapcsolatos költségek számbavételével történik az eladási ár meghatározása.

A kalkuláció olyan gazdasági számítás, melynek során a termékkel kapcsolatos költségek számbavételével történik az eladási ár meghatározása. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Bevétel és összetétele

Bevétel és összetétele Bevétel és összetétele TÉMAKÖR TARTALMA - Bevétel és forrásai - Bevétel szerkezete - Nettó és bruttó - ÁFA, ÁFA befizetési kötelezettség - Elábé és árrés - Színvonalmutatók BEVÉTEL A az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a

Részletesebben

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a

Részletesebben

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

6. feladat: Állapítsa,eg a vendéglátó üzlet leltáreredményét az alábbi adatok ismeretében:

6. feladat: Állapítsa,eg a vendéglátó üzlet leltáreredményét az alábbi adatok ismeretében: Feladatok az értékesítés elszámoltatására: A következő példáknál 20%-os ÁFA kulccsal számoljon! 1. feladat: Számoltassuk el az üzletet és állapítsuk meg a leltáreredményt az alábbi adatok alapján: 65 E

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 811 01 Vendéglátásszervező

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 811 01 Vendéglátásszervező

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%. A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése: 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető

Részletesebben

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős 52 811 02 0100 31 01 Étkezdés Vendéglős 52 811 02 0100 31 02 Vendéglátó eladó Vendéglős

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős 52 811 02 0100 31 01 Étkezdés Vendéglős 52 811 02 0100 31 02 Vendéglátó eladó Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Legfontosabb tervezési feladatok. Milyen a jó terv? Terv teljesítési viszonyszám Vtt% Terv feladat viszonyszám Vtf%

Legfontosabb tervezési feladatok. Milyen a jó terv? Terv teljesítési viszonyszám Vtt% Terv feladat viszonyszám Vtf% Tervezéssel kapcsolatos viszonyszámok Miért van szükség tervezésre? Eredményes gazdálkodás miatt minden vállalkozásnak szükséges tervezni. Mit kell megtervezni? Szinte mindent! Miben jobbak a külföldi

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 1 3.9. Szállodai vendéglátás bevételgazdálkodása Hotel F&B 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

Elszámoltatás. TÉMAKÖR TARTALMA - Az elszámoltatás általános menete - Raktár elszámoltatás - Termelés elszámoltatás - Értékesítés elszámoltatás

Elszámoltatás. TÉMAKÖR TARTALMA - Az elszámoltatás általános menete - Raktár elszámoltatás - Termelés elszámoltatás - Értékesítés elszámoltatás Elszámoltatás TÉMAKÖR TARTALMA - Az elszámoltatás általános menete - Raktár elszámoltatás - Termelés elszámoltatás - Értékesítés elszámoltatás Az elszámoltatás során a leltár szerinti és a könyv szerinti

Részletesebben

Pincér Pincér

Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pincér Pincér

Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KERESKEDELEMI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK FELADATLAP

KERESKEDELEMI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK FELADATLAP KERESKEDELEMI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK FELADATLAP Jövedelmezőség 1. Jövedelmezőség tervezése 21 pont Egy kereskedő vállalkozó 2018-ban 308 600 ezer Ft forgalmat ért el 28%-os

Részletesebben

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás

Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B 1 1. Miért vendéglátás? 2. Szállodai vendéglátás Szállodai vendéglátás 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve Vendéglátás bevétel 4. Szállodai

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de szakmailag helyes megoldásokat is el kell fogadni. A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 341 02 Kereskedelmi képviselő Értékelési skála: 81 100 pont 5 (jeles) 71 80 pont

Részletesebben

KERESKEDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK FELADATLAP

KERESKEDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK FELADATLAP KERESKEDELMI ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK FELADATLAP Jövedelmezőség 1. Jövedelmezőség tervezése 19 pont Egy papír-írószerbolt 2018. évi árbevétele 85 000 ezer Ft. Az üzlet 24%-os

Részletesebben

Leltárérték meghatározás, standolás

Leltárérték meghatározás, standolás Leltár meghatározás, standolás TÉMAKÖR TARTALMA - Leltár meghatározása - Standolás - LELTÁRÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA A leltározás utolsó szakaszában történik meg a leltáreredmény meghatározása, amikor a mennyiségben

Részletesebben

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős 52 811 02 0100 31 01 Étkezdés Vendéglős

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős 52 811 02 0100 31 01 Étkezdés Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Egy vendéglátó üzlet gazdálkodási

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete:

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete: A lánc viszonyszám: Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőzővel osztjuk, vagyis az idősor első évének, vagy időszakának láncviszonyszáma nem számítható. A lánc viszonyszám számítási képlete:

Részletesebben

Vendéglős Vendéglős Étkezdés Vendéglős Vendéglátó eladó Vendéglős

Vendéglős Vendéglős Étkezdés Vendéglős Vendéglátó eladó Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt!

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt! 1464-06 ELŐKÉSZÍTÉS 1464-06/1 GAZDÁLKODÁSI SZÁMÍTÁSOK, VESZTESÉGSZÁMÍTÁS, KAPACITÁSSZÁMÍTÁS 1. a) Ön egy vendéglő vezetője. Kérem, mutassa be, hogy üzletében az árubeszerzéskor milyen források állnak rendelkezésére,

Részletesebben

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Cukrász Cukrász. Kedves Vizsgázó!

Cukrász Cukrász. Kedves Vizsgázó! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Versenyző kódja: 36 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 36 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 811 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 811 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Egy vendéglátó

Részletesebben

A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése: 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy A 10045-12 azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy 1 1. A 10045-12 azonosító számú, Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó

Részletesebben

Számtani alapok. - Alapmőveletek, anyaghányad számítás - Mértékegység-átváltások - Százalékszámítás - Átlagszámítás, súlyozott átlag TÉMAKÖR TARTALMA

Számtani alapok. - Alapmőveletek, anyaghányad számítás - Mértékegység-átváltások - Százalékszámítás - Átlagszámítás, súlyozott átlag TÉMAKÖR TARTALMA Számtani alapok TÉMAKÖR TARTALMA - Alapmőveletek, anyaghányad számítás - Mértékegység-átváltások - Százalékszámítás - Átlagszámítás, súlyozott átlag ALAPMŐVELETEK A matematikai alapmőveletek az összeadás

Részletesebben

Pincér Pincér

Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gazdasági elemzés 1. 4 alkalom. Budaházy György

Gazdasági elemzés 1. 4 alkalom. Budaházy György Gazdasági elemzés 1. Termelés és értékesítés 4 alkalom Budaházy György A termelı és szolgáltató tevékenység elemzése 1. A tevékenység besorolása (TEAOR) 2. A termelés mérése 3. A termelési érték elemzése

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: Egy vendéglátó üzlet gazdálkodási adatainak

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet (a 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése: 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető

Részletesebben

Számológépet használhat, de minden mellékszámítást ki kell jelölnie

Számológépet használhat, de minden mellékszámítást ki kell jelölnie A 27/2012 (VIII. 27.) NGM-rendelet (29/2016 (VIII.26) NGM-rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése: 34 811 01 Cukrász Tájékoztató

Részletesebben

Szakács 4 Szakács Gyorséttermi- és ételeladó Szakács Vendéglős 4 Vendéglős 4 2/42

Szakács 4 Szakács Gyorséttermi- és ételeladó Szakács Vendéglős 4 Vendéglős 4 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Vendéglátó üzletek elszámoltatása: A vendéglátásban az elszámoltatás munkaterületenként történik: RAKTÁR elszámoltatása

Vendéglátó üzletek elszámoltatása: A vendéglátásban az elszámoltatás munkaterületenként történik: RAKTÁR elszámoltatása Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? Why F&B. 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B

12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? Why F&B. 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B 12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B 1 1. Miért vendéglátás? Why F&B 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve F&B Turnover 4. Szállodai vendéglátás

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja

Részletesebben

Vállalkozások pénzügyei

Vállalkozások pénzügyei Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából

Részletesebben

Cukrász gyakorló feladat. SZVK szerinti követelmény. 2. feladatsor

Cukrász gyakorló feladat. SZVK szerinti követelmény. 2. feladatsor Cukrász gyakorló feladat SZVK szerinti követelmény 2. feladatsor Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Cukrászati termékek technológiája, termeléshez kapcsolódó gazdasági számítások

Részletesebben

12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? Why F&B. 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B

12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B. 1. Miért vendéglátás? Why F&B. 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B 12. Szállodai vendéglátás bevétel-gazdálkodása Hotel F&B 1 1. Miért vendéglátás? Why F&B 2. Szállodai vendéglátás Hotel F&B 3. Szállodai vendéglátás árbevételi terve F&B Turnover 4. Szállodai vendéglátás

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK VENDÉGLÁTÓIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladattípus: felsorolás a) A vendéglátás mikrokörnyezete jelentősen befolyásolja a szakma fejlődését. Soroljon fel a vállalat mikrokörnyezeti

Részletesebben

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A kereskedelem Fogalma: Az

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA MAGYAR KERESKEDELM ÉS PARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBEL FELADATSOR MEGOLDÁSA Szakképesítés: SZVK rendelet száma: Komplex írásbeli: A kereskedelmi vállalkozás gazdálkodása

Részletesebben

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON

A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON A KÖZVETLEN TERMELİI ÉRTÉKESÍTÉS LEHETİSÉGEI ÉS KORLÁTAI MAGYARORSZÁGON Juhász Anikó Agárgazdasági Kutató Intézet (AKI) Élelmiszerlánc Elemzési Osztály www.aki.gov.hu Konferencia a közvetlen értékesítésrıl

Részletesebben

Vendéglős Vendéglős

Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! Fontos tudnivalók Kedves Versenyző! Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb

Részletesebben

Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő

Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető Szakács Szakács Vendéglős Vendéglős

Élelmezésvezető Élelmezésvezető Szakács Szakács Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ- -VENDÉGLŐS

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ- -VENDÉGLŐS VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ- -VENDÉGLŐS MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ OKTATÁSI JEGYZET KIEGÉSZÍTŐ PÉLDATÁR Budapest, 2018 Szerző: Hadnagy János Kiadja: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tartalom Előszó... 1 I. Alapszámítások...

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ- -VENDÉGLŐS. feladatgyűjtemény

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ- -VENDÉGLŐS. feladatgyűjtemény VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ- -VENDÉGLŐS feladatgyűjtemény Budapest, 2019 1 Szerző: Hadnagy János Lektor: Bágyi Péter KIADÓ: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest A kiadvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium,

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 811 01 Vendéglátásszervező

Részletesebben

33 811 01 0000 00 00 Cukrász Cukrász

33 811 01 0000 00 00 Cukrász Cukrász A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS

6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS 6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS 1 2 3 MI MENNYI??? 4 FONTOSAK A PONTOS DEFINÍCIÓK 5 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1. KÜLÖNBSÉG A KÖZNAPI, A PÉNZÜGYI ÉS A SZÁMVITELI KIFEJEZÉSEK KÖZÖTT 2. BRUTTÓ NETTÓ FOGALMAK AZ ÜZLETI

Részletesebben

Élelmezésvezető Élelmezésvezető Szakács Szakács Vendéglős Vendéglős

Élelmezésvezető Élelmezésvezető Szakács Szakács Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vendéglős Vendéglős

Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

I. RÉSZ / 3. FEJEZET VÁSÁROLT KÉSZLETEK

I. RÉSZ / 3. FEJEZET VÁSÁROLT KÉSZLETEK I. RÉSZ / 3. FEJEZET VÁSÁROLT KÉSZLETEK GYAKORLÓ FELADATOK 1. feladat megoldása a) feladatrész megoldása Ssz 0/ Nyitás 1/1 Beszerzés (vételár) 1/2 Áfa elszámolása 2/ Felhasználás 400 m*5 000 Ft/m + 2 200

Részletesebben

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

CUKRÁSZ PINCÉR SZAKÁCS VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ VENDÉGLŐS

CUKRÁSZ PINCÉR SZAKÁCS VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ VENDÉGLŐS CUKRÁSZ PINCÉR SZAKÁCS VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ VENDÉGLŐS MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ PÉLDATÁR Budapest, 2019 Szerző: Hadnagy János Lektorálták: Bágyi Péter Börczi Balázs Radnóti Krisztina Szupervízió: Iványi

Részletesebben

Tápérték jelölés KUTI BEATRIX. Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály november 15.

Tápérték jelölés KUTI BEATRIX. Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály november 15. Tápérték jelölés KUTI BEATRIX Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2016. november 15. 1 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról szóló 1169/2011/EU parlamenti

Részletesebben

A kézikönyv a közvetlen értékesítést az ausztriai Müllerék kisboltjának példájával magyarázza. Wurzer Eva Sabine

A kézikönyv a közvetlen értékesítést az ausztriai Müllerék kisboltjának példájával magyarázza. Wurzer Eva Sabine A kézikönyv a közvetlen értékesítést az ausztriai Müllerék kisboltjának példájával magyarázza Wurzer Eva Sabine Költségelemzés Költségszámításamet 2 Konkrétan Költségszámítás Költségbecslés Árkalkuláció

Részletesebben

Tápérték jelölés Dull Péter Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály november 8.

Tápérték jelölés Dull Péter Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály november 8. Tápérték jelölés Dull Péter Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2016. november 8. 1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos

Részletesebben

Cukrász gyakorló feladat. SZVK szerinti követelmény. 2. feladatsor

Cukrász gyakorló feladat. SZVK szerinti követelmény. 2. feladatsor Cukrász gyakorló feladat SZVK szerinti követelmény 2. feladatsor Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Cukrászati termékek technológiája, termeléshez kapcsolódó gazdasági számítások

Részletesebben

A KALKULÁCIÓ LÉNYEGE, ÁRKÁPZÉSI MÓDSZEREK

A KALKULÁCIÓ LÉNYEGE, ÁRKÁPZÉSI MÓDSZEREK 1 ÁRKÉPZÉSI MÓDSZEREK ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET Ha bemegyünk a boltba és egy terméket meg szeretnénk vásárolni, addig nem vihetjük el, míg az árát ki nem fizettük. A vállalkozók hogyan is alakítják ki

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU B8-0097/1. Módosítás. Renate Sommer a PPE képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU B8-0097/1. Módosítás. Renate Sommer a PPE képviselıcsoport nevében 9.2.2015 B8-0097/1 1 D preambulumbekezdés D. mivel a becslések szerint az adott tagállamtól függıen a levágott állatok húsa teljes mennyiségének 30 50%-át élelmiszer-összetevık elsısorban darált hús, húskészítmények

Részletesebben

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Alkoholos italok jelölése

Alkoholos italok jelölése Alkoholos italok jelölése Dull Péter Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Főosztály 2016. november 22. 1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1169/2011/EU RENDELETE a fogyasztók élelmiszerekkel

Részletesebben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben

Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben Bevezető feladat Esettanulmányok Önköltségkalkuláció témakörben A vállalkozás a tárgyidőszakban A és B típusú terméket gyártott. A tárgyidőszakkal kapcsolatban a következő információkat ismeri: A termék

Részletesebben

Dióbundás camambert 10 adag

Dióbundás camambert 10 adag Dióbundás camambert 10 adag MEGNEVEZÉS MENNYISÉG EGYSÉG ÁR ÉRTÉK Camambert allergén 1.20 kg 1000.-FT 1200.-FT Dejó allergén 0.10 kg 500.-FT 50.-FT Liszt allergén 0.20 kg 150.-FT 20.-FT Tojás allergén 3

Részletesebben

Szakács gyakorló feladat. SZVK szerinti követelmény. 4. feladatsor. A vizsgafeladat megnevezése: Termeléssel összefüggő dokumentációs feladatok

Szakács gyakorló feladat. SZVK szerinti követelmény. 4. feladatsor. A vizsgafeladat megnevezése: Termeléssel összefüggő dokumentációs feladatok Szakács gyakorló feladat SZVK szerinti követelmény 4. feladatsor Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Termeléssel összefüggő dokumentációs feladatok A vizsgafeladat ismertetése:

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

Cukrász gyakorló feladat. SZVK szerinti követelmény. 4. feladatsor

Cukrász gyakorló feladat. SZVK szerinti követelmény. 4. feladatsor Cukrász gyakorló feladat SZVK szerinti követelmény 4. feladatsor Központi írásbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Cukrászati termékek technológiája, termeléshez kapcsolódó gazdasági számítások

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III.28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III.28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013. (III.28.) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése: 34 811 01 Cukrász Tájékoztató

Részletesebben

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi

Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi A mérlegelmezés A mérleg szerepe a vállalkozás számviteli rendszerében Beszámoló: megbízható, valós képet ad a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl az érdeklıdık számára. Tulajdonos Potenciális

Részletesebben

Innovációs nap. Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén. Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc

Innovációs nap. Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén. Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc Innovációs nap Jogszabályváltozások a közétkeztetés és a kémiai biztonság terén Siófok, 2012. október 11. Tövisháti Ferenc Mondandóm rövid Közétkeztetés terén bekövetkezett legfontosabb változások (Diversey

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD

VÁLLALATGAZDASÁGTAN. Eszközgazdálkodás alapok. ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Eszközgazdálkodás alapok ELŐADÓ: Dr. Pónusz Mónika PhD Az előadás témakörei ESZKÖZÖK - Tárgyi eszközök 1. Tárgyi eszközök fogalma, csoportosítása 2. Tárgyi eszközökkel való gazdálkodás 3. Tárgyi eszközök

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben