Bevétel és összetétele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevétel és összetétele"

Átírás

1 Bevétel és összetétele TÉMAKÖR TARTALMA - Bevétel és forrásai - Bevétel szerkezete - Nettó és bruttó - ÁFA, ÁFA befizetési kötelezettség - Elábé és árrés - Színvonalmutatók BEVÉTEL A az áruk és szolgáltatások értékesítésébıl származó pénzösszeg. A nagyságát befolyásoló tényezık: vállalkozás profitja, tevékenységi köre vállalkozás nagysága; vállalkozási forma; termelés, értékesítés volumene; árak nagysága; területi elhelyezkedés; gazdasági környezet; társadalmi környezet; vendégkör összetétele; konkurencia; üzlet nagysága; vállalkozás üzleteinek száma; nyitva tartási idı; szezonhoz kötöttség; üzlettípus; választék; személyzet szakképzettsége, gyakorlata, magatartása; stb.

2 A vendéglátó vállalkozások ének forrásai: Áruforgalom BEVÉTEL Szolgáltatások értékesítése Ételek értékesítése Italok értékesítése Egyéb termékek értékesítése Anyagfelhasználással jár Nem jár anyagfelhasználással Áruforgalmi ár = mindaz az ár, amely termékek és áruk értékesítésébıl származik (anyagfelhasználással jár). Termék vagy áru: Termék az anyagokból feldolgozást követıen kapjuk pl. hús megsütve Áru feldolgozás nélkül, változatlan formában továbbértékesített termékek pl. üdítıital, sör Árucsoportok: Ételek meleg ételek, egyéb ételek, eszpresszókávé Italok alkoholos italok, alkoholmentes italok Kereskedelmi áruk cigaretta, képeslap, virág Szolgáltatások áre = valamilyen emberi tevékenység vagy dolog használatának díjazásából származó pl. szoba, zene, mősor (nem jár anyagfelhasználással) Bevételek szerkezete: Bruttó értékesítési (vagy felszámított) ÁFA B Nettó ELÁBÉ (=eladott áruk nettó beszerzési értéke =N beszerzési érték = anyagfelhasználás) Árrés (egyéb) költség eredmény (nyereség) Elábé (N eszerzési érték) N (Egyéb) Költségek Árrés (-tömeg) ÁFA (értékesítési vagy felszámított) Nyereség (Eredmény) Felírható képletek (pl.): B = N értékesítési ÁFA B = ELÁBÉ árrés értékesítési ÁFA értékesítési ÁFA = B N

3 N = ELÁBÉ árrés N = B értékesítési ÁFA ELÁBÉ = N árrés árrés = költség nyereség Bruttó = az a, amely az értékesítéskor felszámított ÁFÁt is tartalmazza, vagyis a nettó értékesítési (felszámított) ÁFÁval növelt összege. Jele: B B = N (értékesítési) ÁFA az áruk és szolgáltatások eladásából származó bruttó eladási árak összege; tartalmazza az értékesítéskor felszámított ÁFÁt. Nettó = az a, amely az értékesítéskor felszámított ÁFÁt nem tartalmazza, vagyis az értékesítési (felszámított) ÁFÁval csökkentett ár. Jele: N N = B - (értékesítési) ÁFA az áruk és szolgáltatások eladásából származó nettó eladási árak összege; nem tartalmazza az értékesítéskor felszámított ÁFÁt. ÁFA = Általános Forgalmi Adó = olyan közvetett adó, amely az adott termelési fázisban keletkezett értéknövekményt terheli. beszerzési ÁFA = elızetesen felszámított ÁFA: a nettó beszerzési értékre felszámított (beszerzéskori) ÁFA értékesítési ÁFA = felszámított ÁFA: a nettó eladási értékre, vagyis a nettó re felszámított (értékesítéskor felszámított) ÁFA Az ÁFA alapja a nettó (beszerzési ÁFA esetén az elábé). Mértéke (vagyis az ÁFA-kulcs = ÁFA%): általában 27% (kivételek: 18%; 5%; 0%) értékesítési ÁFA = N x (ÁFA%/100) Ennek felhasználásával: B = N értékesítési ÁFA B = N x (1 ÁFA%/100) ÁFA% = (értékesítési ÁFA / N ) x 100 beszerzési ÁFA = ELÁBÉ x (ÁFA%/100)

4 Ennek felhasználásával: B beszerzési érték = ELÁBÉ beszerzési ÁFA B beszerzési érték = ELÁBÉ x (1 ÁFA%/100) ÁFA% = (beszerzési ÁFA / ELÁBÉ) x 100 A nettó és a nettó beszerzési érték (elábé) különbségére (hozzáadott érték) jutó ÁFA az adott vállalkozás ÁFA befizetési kötelezettsége (vagy visszaigénylési jogosultsága). Ennek megfelelıen az ÁFA befizetési kötelezettség az értékesítési ÁFA és a beszerzési ÁFA különbsége. ÁFA befizetési kötelezettség = értékesítési ÁFA beszerzési ÁFA vagy ÁFA befizetési kötelezettség = árrés x (ÁFA%/100) Amennyiben ÁFA befizetési kötelezettség > 0, vagyis értékesítési ÁFA > beszerzési ÁFA, akkor ÁFA befizetési kötelezettségrıl beszélünk. ÁFA befizetési kötelezettség. = 0, vagyis értékesítési ÁFA = beszerzési ÁFA, akkor sem befizetési kötelezettségrıl, sem visszaigénylési lehetıségrıl nem beszélünk, ekkor a vállalkozásnak csak bevallási kötelezettsége van! ÁFA befizetési kötelezettség < 0, vagyis értékesítési ÁFA < beszerzési ÁFA, akkor akkor ÁFA visszaigénylési lehetıségrıl beszélünk. Jelenleg érvényes ÁFA-kulcsok: általános ÁFA mértéke: 27% (bruttó ÁFA-kulcs = 21,26); kedvezményes ÁFA-kulcsok: 5% (bruttó ÁFA-kulcs = 4,76%), 18% (bruttó ÁFA-kulcs = 15,74%; ÁFA-mentesség: 0%. 18% - pl.tej, tejtermékek (kivéve anyatej), ízesített tej, gabona, liszt, keményítı vagy tej felhasználásával készült termék, kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás, stb.; 5% - pl humán gyógyszerek, gyógynövények, tápszerek, anyatejkiegészítık, vakok számára készült segédeszközök (Braille-tábla, fehér bot), papír és elektronikus könyv, napilap, újság, folyóirat, kotta stb.; Adó alóli entesség - pl postai szolgáltatás; sérült- vagy betegápolás, betegszállítás, emberi szövet-, vér-, szervadományozás; anyatej értékesítés; szociális ellátás stb. ELÁBÉ és ÁRRÉS N N = elábé árrés Elábé = N árrés ELÁBÉ ÁRRÉS Árrés = N - elábé

5 ELÁBÉ (= eladott áruk beszerzési értéke, nettó beszerzési érték, anyagfelhasználás) = az értékesített termékekhez felhasznált anyagok, valamint az eladott áruk nettó beszerzési értéke A termékek beszerzési áránál (értéküknél) a beszerzési ÁFÁt nem vesszük figyelembe, mivel ezt a költségvetésbıl visszaigényelhetjük. A számviteli nyilvántartásokban különbséget teszünk a feldolgozás nélkül értékesített áruk és a feldolgozott alapanyagok között, így azok beszerzési értékét is másképp nevezzük: a feldolgozás nélkül, változatlan formában továbbértékesített áruk beszerzési értékét elábénak, a feldolgozásra kerülı, termelés során jellegükben megváltoztatásra kerülı, megváltoztatott formában értékesítésre kerülı alapanyagok (nyersanyagok) beszerzési értékét anyagfelhasználásnak nevezzük. (A vendéglátásban nem teszünk ilyen különbséget!) Árrés = a nettó és a nettó beszerzési érték (elábé) különbsége Elábé és árrés a vendéglátásban: Áruk (étel, ital, egyéb) N Szolgáltatások N ELÁBÉ ÁRRÉS ÁRRÉS elábé = 0 N = elábé árrés N = árrés Üzleti szinten az árrés az értékesített áruk és a szolgáltatások árrésébıl tevıdik össze, ezért ilyenkor gyakran használjuk az árréstömeg kifejezést. Az árrés felépítése: ÁRRÉS KTG (költség) E (eredmény) Az árrés funkciói (részei): fedezetet kell nyújtania a vállalkozás költségeire (költségfedezeti hányad költség) nyereséget kell biztosítania a vállalkozás számára (nyereségfedezeti hányad - eredmény/nyereség)

6 Az elábé és az árrés kapcsolata, a haszonkulcs Haszonkulcs = kifejezi az árrés és az elábé arányát, vagyis az a százalékos szám, amely megmutatja, hogy az árrés hányszorosa (hány százaléka) az elábénak. Jele: HK% Együtthatós forma (általában nem ezt a formáját használjuk) HK = árrés / elábé Százalékos forma (általában ezt a formáját használjuk) HK% = (árrés / elábé) x 100% Üzleti szinten egy üzleten belül a különbözı termékek esetén eltérı haszonkulcsokat használhatunk, ezért amikor üzleti szinten egyetlen számmal akarjuk jellemezni az árrés és az elábé arányát, akkor átlagos haszonkulcsról beszélünk. A haszonkulcs kifejezhetı az árrésszint (= árrés-színvonal) és az elábészint (= elábé-színvonal) arányával is! HK% = (árrés% / elábé%) x 100% Bizonyítás: árrés% / elábé% = (árrés / N ) / (elábé / N ) törtet törttel úgy osztunk, hogy reciprokával szorzunk, vagyis (árrés / N ) / (elábé / N ) = (árrés / N ) x (N / elábé) N lel lehet egyszerősíteni, így az eredmény a következı árrés% / elábé% =(árrés / N ) x (N / elábé)= árrés / elábé Behelyettesítve: HK% = (árrés% / elábé%) x 100 = (árrés / elábé) x100 Színvonal-mutatók = valójában megoszlási viszonyszámok, amelyek megmutatják, hogy a nettó mibıl tevıdik össze, a nettó nek mekkora részét képezi az elábé, az árrés, a költség vagy éppen az eredmény (nyereség). Mivel megoszlási viszonyszámokról van szó, így a megoszlási viszonyszámok jellemzıi is igazak a színvonal-mutatókra: a sokaság egésze = a nettó részadatok lehetnek elábé és árrés (illetve az árrés tovább bontható költségre és eredményre). Természetesen a részadatok összesítésével meg kell kapjuk a sokaság egészét, illetve a megoszlási viszonyszámok összege 100%-ot kell adjon.

7 Példa: N = elábé árrés / : N 1 = elábé / N árrés / N / x 100% 100% = (elábé / N ) x 100% (árrés / N ) x 100% elábé% árrés% Nettó 100% Elábé% = 50% Ktg% =20% E% =30% Árrés% =50% Elábé-szint és árrés-szint ELÁBÉ% = elábé-szint = elábé-színvonal = af% = anyagfelhasználási szint = anyagfelhasználási színvonal = megmutatja, hogy az eladott árak beszerzési értéke (az anyagfelhasználás) hány százaléka a nettó nek ELÁBÉ% = (elábé / N ) x 100% vagy AF% = (af / N ) x 100% Árrés% = Árrés-színvonal = Árrés-szint = megmutatja, hogy az árrés hány százaléka a nettó nek. Árrés% = (árrés / N ) x 100% Az elábé% és az árrés% közötti összefüggés: 100% = elábé% árrés% Kizárólag szolgáltatások esetén: elábé = 0, ezért N = árrés, vagyis árrés% = 100% Költségszint és eredmény-színvonal Ktg% = költségszint = költség-színvonal = megmutatja, hogy az üzlet összköltsége hány százalékát teszi ki a nettó nek. Ktg% = (ktg / N ) x 100% E% =eredményszint = eredmény-színvonal = nyer% = Nyereség-szint = Nyereség-színvonal = megmutatja, hogy a vállalkozás pozitív eredménye (nyeresége) hány százaléka a nettó nek. E% = (E / N ) x 100% vagy Nyer% = (Nyereség / N ) x 100%

8 A ktg% és az E% közötti összefüggés: árrés% = ktg% E% Kizárólag szolgáltatások esetén: árrés% = 100%, ezért ktg% E% = 100% Elábé (N beszerzési érték) N 100% (Egyéb) Költségek Árrés (-tömeg) Elábé% Árrés% Nyereség (Eredmény) Ktg% E%

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek

Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek Áfakulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek A szolgáltatásnyújtások illetve termékértékesítések után fizetendő adó mértéke az általános forgalmi

Részletesebben

A KALKULÁCIÓ LÉNYEGE, ÁRKÁPZÉSI MÓDSZEREK

A KALKULÁCIÓ LÉNYEGE, ÁRKÁPZÉSI MÓDSZEREK 1 ÁRKÉPZÉSI MÓDSZEREK ESETFELVETÉS-MUNKAHELYZET Ha bemegyünk a boltba és egy terméket meg szeretnénk vásárolni, addig nem vihetjük el, míg az árát ki nem fizettük. A vállalkozók hogyan is alakítják ki

Részletesebben

1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban

1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban KISOSZ FELNŐTTOKTATÁS 1. Árképzés a kereskedelemben és a vendéglátásban Szerző: Czibula Zoltán 2009. A K Ö N Y V S Z E R Z Ő I J O G V É D E L E M A L A T T Á L L M Á S O L Á S É S E N G E D É L Y N É

Részletesebben

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete:

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete: A lánc viszonyszám: Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőzővel osztjuk, vagyis az idősor első évének, vagy időszakának láncviszonyszáma nem számítható. A lánc viszonyszám számítási képlete:

Részletesebben

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07.

Adózási ismeretek. Adózási alapfogalmak. Illeték. Adó csoportosítása. Adózási alapelvek 2012.11.07. Adózási ismeretek Czibula Zoltán igazgató 06-30-9451590 czibula@alfakepzo.hu www.alfakepzo.hu Adózási alapfogalmak Adó: Állam egyoldalú bevétele, ellenszolgáltatás nélküli elvonását törvény biztosítja.

Részletesebben

Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől

Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől Áfa kulcsok és a tevékenység közérdekű vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes tevékenységek köre 2015. január 1-jétől Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD

Szállodavezetés és gazdálkodás. Hotel Menedzsment. Második kötet. IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban. Dr. Juhász László PhD Szállodavezetés és gazdálkodás Hotel Menedzsment Második kötet IV. 20. Eredménykimutatás a szállodákban Dr. Juhász László PhD Bachelor of Art Turizmus Vendéglátás 2010 1 Vázlat Szállodavezetés és gazdálkodás

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet

VÁLLALKOZÁSBARÁT ÚJBUDA FÜZETEK a sikeres újbudai kisvállalkozásokért. 6. füzet a sikeres újbudai kisvállalkozásokért 6. füzet Adózás A kisvállalkozás adózása 2 Tisztelt újbudai vállalkozók! Magyarország fejlődésének talán legfontosabb motorját a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA IV. Évfolyam 3. szám - 2009. szeptember Pap Andrea pap.andrea@zmne.hu EGY VÁLLALKOZÁS HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA Absztrakt Egy vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére leggyakrabban a számviteli beszámolók

Részletesebben

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer

Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer Magdáné Német Ildikó Az üzleti vállalkozás működése III. A logisztikai rendszer A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A DE MINIMIS TÁMOGATÁSRÓL Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikk (1) bekezdése szerint a közös piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból

Részletesebben

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció Közgazdaságtan: Gazdaság: Szükséglet: Hasznosság: Termelés: Termelési 1. A közgazdaságtan fogalma, területei, alapkérdései. A gazdaság alapfogalmai. A termelési lehet ségek határgörbéje. A gazdaságkoordinációs

Részletesebben

A forrás- és felhasználástáblák kiegyensúlyozásának gyakorlati tapasztalatai

A forrás- és felhasználástáblák kiegyensúlyozásának gyakorlati tapasztalatai A forrás- és felhasználástáblák kiegyensúlyozásának gyakorlati tapasztalatai Varga Éva, a KSH vezető-tanácsosa E-mail: Eva.Varga2@ksh.hu Jelentős előrelépés történt a magyar nemzeti számlák fejlesztésében

Részletesebben

EGY VÁLLALKOZÁS ÁRBEVÉTELÉNEK ÉS EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA, VALAMINT A PROFITABILITÁS VIZSGÁLATA

EGY VÁLLALKOZÁS ÁRBEVÉTELÉNEK ÉS EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA, VALAMINT A PROFITABILITÁS VIZSGÁLATA Általános PAP Andrea EGY VÁLLALKOZÁS ÁRBEVÉTELÉNEK ÉS EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA, VALAMINT A PROFITABILITÁS VIZSGÁLATA (THE CHANGES IN THE INCOME AND PROFIT OF A BUSINESS AND THE EXAMINATION OF PROFITABILITY)

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok...

Kitöltési útmutató. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím. Általános tanácsok... Kitöltési útmutató A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások jogcím Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez Általános tanácsok...2 I. Fejlesztés összefoglaló...3

Részletesebben

Szolgáltatások, 2008 2012

Szolgáltatások, 2008 2012 Központi Statisztikai Hivatal Szolgáltatások, 28 212 213. július Tartalom Bevezető...3 Összefoglaló... 4 1. A szolgáltató ágazatok szerepe a nemzetgazdaságban...6 1.1. A bruttó hozzáadott érték alakulása...6

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében

A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében A tagállamok közötti kereskedelemre gyakorolt hatás fogalma az EK-Szerzıdés 81. és 82. cikkében Bevezetı 2004. május 1-je óta a közösségi versenyjogi szabályok eljárási reformjának megfelelıen a 17/62

Részletesebben

Marketing logisztika

Marketing logisztika 2 Dankó László MSc. MA. PhD. CSc. Marketing logisztika a II. évfolyamos marketing szakos - értékesítés szakirányos MA közgazdász hallgatók számára Miskolc, 2009. 3 Szerkesztette: Dr. Dankó László PhD.

Részletesebben

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok

Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok Közösségi ügyletek áfa szabályai és egyes számlázással kapcsolatos 2014-es szabályok S. Csizmazia György Okleveles adószakértő Könyvvizsgáló Jogi szabályozás Áfa tv. (2006/112/EK Héa-irányelv figyelembe

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kitöltési útmutató. Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez

Kitöltési útmutató. Mőködtetési és fenntarthatósági tervhez Kitöltési útmutató az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011- tıl nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódó Mőködtetési és

Részletesebben