Osztályozó vizsga témakörei az AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE, ELEMZÉSE 314/2.0/ tantárgyhoz. 2013/2014. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Osztályozó vizsga témakörei az AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE, ELEMZÉSE 314/2.0/0001-06. tantárgyhoz. 2013/2014. tanév"

Átírás

1 Osztályozó vizsga témakörei az AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE, ELEMZÉSE 314/2.0/ tantárgyhoz 2013/2014. tanév Osztály: 1/13. K. Szaktanár: Tőzsérné Illés Mária

2 A témakör megnevezése STATISZTIKAI ELEMZÉSI MÓDSZEREK Statisztikai alapfogalmak. A statisztika fogalma, tárgya. A statisztikai munka szakaszai. Alapfogalmak: statisztikai sokaság, megfigyelési egység, számbavételi egység, a statisztikai adat- és mutatószám. A gazdasági elemzés alapvető módszerei: viszonyszámok. A viszonyszámokról általában: értelmezése, kiszámítása, alkalmazásának formai követelményei. A dinamikus viszonyszám fogalma, értelmezése, kiszámítása, alkalmazásának területei. A dinamikus viszonyszám fajtái: a bázis- és lánc viszonyszámok értelmezése, kiszámításuk, alkalmazásuk feltételei az elemzésben. Összefüggés a bázis- és lánc viszonyszámok között. A tervelemző viszonyszámok, alkalmazásuk jelentősége. A tervfeladat viszonyszám értelmezése, kiszámítása. A tervteljesítési viszonyszám értelmezése, kiszámítása. Összefüggés a Vd, a Vtf és a Vtt között. A megoszlási viszonyszám értelmezése, kiszámítása. A kereskedelemben leggyakrabban alkalmazott intenzitási viszonyszámok értelmezése, kiszámítása: leterheltségi-, minőségi- és az alapterület kihasználási mutatók, színvonal-mutatók. A FORGALOM ELEMZÉSE A forgalom értelmezése, az árbevétel meghatározása. A forgalom időbeli változásának elemzése dinamikus viszonyszámokkal. A forgalom időbeli változásának elemzése bázis- és lánc viszonyszámokkal. A forgalom elemzése tervelemző viszonyszámokkal: tervezés, teljesítés. A forgalom nagyságának, szerkezetének elemzése megoszlási viszonyszámok alkalmazásával. A KÉSZLETELEMZÉS A készletgazdálkodás fogalma, jelentősége, területei. A készletezés. A készletezéssel kapcsolatos alapfogalmak: a készlet, a készletek csoportosítás. A nyitókészlet, a zárókészlet, az átlagkészlet értelmezése, kiszámításuk (áruforgalmi mérlegsor összefüggése, átlagszámítás) A készletgazdálkodás megítélése a forgási sebesség mutatói alapján. A forgási sebesség értelmezése. A forgási sebesség mutatói: a fordulatokés a forgási napok értelmezése, kiszámítása. Az áruforgalmi mérlegsor értelmezése, alap-összefüggése, alkalmazásának jelentősége a készletezés tervezésében. Az áruforgalmi mérlegsor alkalmazása a készletelemzésben. A készletvonzat értelmezése, kiszámítása. A forgási sebesség időbeli változásának vizsgálata. A fordulatok (egyenes intenzitási viszonyszám) dinamikája, tervfeladata, tervteljesítése.

3 A forgási napok (fordított intenzitási viszonyszám) dinamikája, tervfeladata, tervteljesítése. Mintafeladatok. A leltáreredmény: értelmezése, megállapításának lépései. A leltár szerinti készlet. A könyv szerinti (nyilvántartás szerinti) készlet értelmezése. A könyv szerinti készlet megállapításának módja, eszköze. A statisztikai mérleg összefüggése. A készletnövekedés és a készletcsökkenés lehetséges esetei. A leltáreredmény állapotai: egyező, hiány, többlet._kiszámításuk. A nyers hiány és a tényleges hiány megállapítása. A forgalmazási veszteség (megengedett hiány) értelmezése, kiszámítása, jelentősége a leltáreredmény megállapításánál. A forgalmazási veszteség %-a mutató értelmezése, kiszámításának összefüggése, megállapítása a kereskedelmi egységekben. 30 ÓRA KÖLTSÉGELEMZÉS A költség fogalma, csoportosításának szempontjai. Költségcsoportok. A költségek csoportosítása megjelenési formájuk szerint: a költségnemek (anyagi- és anyagi jellegű költségek, bér- és bér jellegű költségek, értékcsökkenési leírás). Az egyes költségnemek tartalma. A költségek csoportosítása összetételük (egyszerű- és összetett ktg.-ek) és elszámolhatósági módjuk (közvetlen- és közvetett ktg-ek) szerint. A költségek csoportosítása a forgalom változásához való igazodás szerint. Az állandó(fix) költség fogalma, tipikus példák. A változó költségek fogalma, csoportosításuk: a lineáris (proporcionális)-, a progresszív- és a degresszív költségek. A költségvonzat értelmezése, a mutató kiszámítása. A változó költségek és a költségvonzat kapcsolata. A változó költségek fajtáinak megállapítása a költségvonzat (költségreagálási együttható, költségrugalmassági mutató) értéke alapján. Mintafeladatok. Költségelemzés abszolút adatokkal: dinamika, tervfeladat, tervteljesítés, megoszlás alkalmazása a költségelemzésben. Költségelemzés relatív mutatókkal. A költségszínvonal értelmezése, kiszámítása, alkalmazása a költségelemzésben. A költségszínvonal változásának mértéke és üteme. Mintafeladatok. A LÉTSZÁM- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS ELEMZÉSE A létszámgazdálkodás fogalma, területei. A létszámgazdálkodás alapfogalmainak értelmezése: az átlagos állományi- és dolgozó létszám, a belépők és kilépők száma, a váltás fogalma. Mintafeladatok a megfelelő létszám meghatározására. A létszámgazdálkodás elemzésének mutatószámai. Az átlagos állományi létszám, a munkaerő-hullámzás, a termelékenység mutatók értelmezése, kiszámítása. Mintafeladatok. A létszámhatékonysági mutatók értelmezése. A létszámkihasználtsági-, a leterheltségi mutatók, a minőségi együttható értelmezése, kiszámításuk. A mutatók alkalmazása a létszámelemzésben.

4 A bérgazdálkodással kapcsolatos alapfogalmak. A munkabér fogalma, a kifizetett bér összetétele (törzsbér, prémium, jutalom, bérpótlék, kiegészítő fizetés, jutalék, egyéb bér). Bérezési formák jellemzői: a teljesítménybér és az időbér. A kereskedelemben alkalmazható bérezési formák (időbér, jutalékos rendszer, tiszta jutalékos rendszer, az alapbérrel kombinált jutalékos rendszer). A jutalék fogalma, értelmezése, meghatározása. A jutalékkulcs értelmezése, kiszámítása. Mintafeladatok. A bérgazdálkodás mutatói: átlagbér, bérhányad értelmezése, kiszámításuk. Mintafeladatok. A VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYESSÉGE Az eredmény keletkezésének folyamata. Az eredménykimutatás fogalma, tartalma, fajtái (összköltségeljárással és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás). Az eredményt meghatározó tényezők:hozamok és ráfordítások. Az eredményt meghatározó hozamok Az eredményt befolyásoló ráfordítások Az eredménykimutatás összetétele, eredményszintek:üzemi-üzleti tevékenység eredménye, pénzügyi műveletek eredménye, szokásos vállalkozói eredmény, rendkívüli eredmény, adózás előtti eredmény, adózott eredmény, mérleg szerinti eredmény). Az eredméynkimutatás fajtái: összköltség eljárással, forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás felépítése, a közöttük lévő különbség. Az összköltségeljárással készülő eredménykimutatás felépítése. A kereskedelmi vállalkozások üzemi-üzleti eredménye. Az üzemi-üzleti eredmény felépítése, nagyságát befolyásoló tényezők. Az értékesítés nettó árbevételének és az egyéb bevételek tartalma. Az üzemi-üzleti eredmény felépítése, nagyságát befolyásoló tényezők. A felmerülő ráfordítások (költségnemek) tartalma: anyagi jellegű- és személyi jellegű ráfordítások összetétele, tartalma. Az értékcsökkenési leírás értelmezése. Az értékcsökkenés és az értékcsökkenési leírás közötti különbség. A pénzügyi müveletek eredménye: a pénzügyi műveletek hozamai és ráfordításai. A pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak tartalma, összetétele. A szokásos vállalkozói eredmény. A rendkívüli eredmény: hozamok és ráfordítások. A térítés nélkül átvett-, és átadott eszközök értékének számbavétele. Az adózás előtti eredmény megállapítása. Az adózás előtti eredmény és az adóalap közötti különbség. Adóalapot növelő- és csökkentő tételek lehetséges esetei. A társasági adó megállapítása: mértéke, alapja, kiszámítása. Az adózott eredmény megállapítása. Az osztalék. A mérleg szerinti eredmény megállapítása.

5 A kereskedelmi vállalkozások alaptevékenységéből (áruértékesítés) származó eredmény. A jövedelmezőségi kimutatás (jövedelmezőségi tábla) tartalma, felépítése. Az eredményt meghatározó tényezők: nettó árbevétel, ELÁBÉ, árrés, forgalmazási költség. A jövedelmezőségi kimutatásban szereplő színvonal-mutatók értelmezése, kiszámításuk, a közöttük lévő összefüggések. AZ ADÓZTATÁS Az adó, az adózás fogalma. Az adók és járulékok, egyéb közterhek társadalmi, gazdasági szerepe. Adókötelezettség. Az adóztatás általános jellemzői, funkciói, alapelvei. A közterhek. A közterhek fajtái: a közteher viselésének célja, felhasználása szerint (adó, járulék, vám, illeték) A közterhek. A közterhek fajtái: a közterhek felhasználásának jogosultsága szerint (központi költségvetés bevétele, helyi önkormányzat bevétele, központi költségvetés és a helyi önkormányzat osztozik a bevételen) Az adók csoportosítása az adóteher viselése szerint : a közvetlen (egyenes) adó és a közvetett adó. Az adók csoportosítása az adó tárgya szerint. A fogyasztáshoz-,a jövedelemszerzéshez- és a vagyonhoz kapcsolódó adók jellemzői. A kereskedelmi vállalkozásokat érintő főbb adónemek: fogyasztáshoz kapcsolódó adók. Az ÁFA, fogyasztási adó, jövedéki adó. Az ÁFA jellemzői, adómentesség alkalmazási módjai (levonási joggal, levonási jog nélkül). Az ÁFA-fizetési kötelezettség, az ÁFA bevallása, a pénzügyi rendezés módja. A fogyasztáshoz kapcsolódó további adók, a jövedéki adó és a fogyasztási adó jellemzői. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók és járulékok. A munkáltatók és a munkavállalók közterhei. A munkáltatót terhelő foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok, hozzájárulások fajtái, felhasználásuk, mértékük, kiszámításuk alapja. A szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás. ÁRUFORGALOM TERVEZÉSE- A BESZERZÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK ÉS SZERVEZÉSI FELADATOK AZ ÁRUFORGALOM FOLYAMATÁBAN Az áruforgalmi folyamat értelmezése, szakaszai: Beszerzés, Készletezés, Értékesítés A beszerzés fogalma, helye az áruforgalom folyamatában. A beszerzendő áruk mennyiségének, összetételének és választékának kialakítása. A beszerzendő mennyiséget, összetételt, választékot befolyásoló tényezők: a vevőkör összetétele, a szakosítottság és a vállalkozás tőkeereje. A szakosítottságnak, a választék mélységének és a választék szélességének értelmezése, fogalmi meghatározása. A szállító értelmezése a kereskedelemben. A kereskedők és a szállítók kapcsolatba kerülésének módjai: bemutató termek,

6 szakvásárok, kiállítások, árubemutatók, reklámeszközökön keresztül, ügynökök közreműködésével. A szállító partnerek kiválasztásának szempontjai: a kínált áru minősége és választéka, a szállító által kínált árumennyiség. A szállító partnerek kiválasztásának szempontjai. A szerződési feltételek mérlegelése. Az áru ára. A beszerzési ár és a listaár. A listaár, a nettó számlázott ár fogalma, értelmezése. A listaárat módosító tényezők: a felár és az árba beépülő engedmények. Az árba beépülő engedmények: mennyiségi rabatt, minőségi engedmény, szezonális engedmény és az akciós engedmény. A beszerzési (bekerülési ár) felépítése. A beszerzéshez közvetlenül kapcsolódó költségek (szállítási- és vám költségek). Mintafeladat. A szállító partnerek kiválasztásának szempontja: a szállító által nyújtott, árba be nem épülő, utólagosan adott engedmények. A bónusz, a skontó, a promóciós- és a marketing hozzájárulás, a listázási díj és a szortimentkezelési díj ( polcpénz ). A szállító partner kiválasztásának további szempontjai: a szállítás ütemezése, a szállítási határidő, a kiszállítási feltételek, a fizetési feltételek, az áruvisszavétel lehetősége és a kifogások intézése, valamint a szállító megbízhatósága. Beszerzéshez kapcsolódó hosszú távú döntés a megfelelő szerződésfajta kiválasztása. A szerződés fogalma, alanyai. A kereskedelemben leggyakrabban alkalmazott szerződésfajták: az adásvételi szerződés, a szállítási szerződés, a bizományosi szerződés és az ügynöki szerződés. Beszerzéshez kapcsolódó rövid távú döntés a megrendelési mód kiválasztása. A megrendelés fogalma. A megrendelés jellemző módjainak jellemzői: személyes kiválasztással egybekötött megrendelés, gépkocsivezetők közvetítésével történő megrendelés, mobil nagykereskedőnél kötött megrendelés, üzletszerzők útján történő megrendelés, írásbeli megrendelés (postai úton, elektronikus úton), telefonos megrendelés. A beszerzési döntésekhez felhasználható számítások, módszerek. Az áruforgalmi mérlegsor fogalma, tartalma, alkalmazása a beszerzendő áru mennyiségének tervezésénél. A beszerzési döntésekhez felhasználható számítások, módszerek. A szállítói kondíciók összehasonlítása: a bekerülési árak, az árhoz nem kapcsolódó egyéb kedvezmények alapján. ÁRUFORGALOM TERVEZÉSE A KÉSZLETEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ DÖNTÉSEK ÉS SZERVEZÉSI FELADATOK A készletgazdálkodás, a készletezés fogalma, szerepe a gazdálkodásban. Készletezéshez kapcsolódó alapfogalmak: árukészlet, optimális készlet, kurrens készlet, inkurrens készlet, nyitó- és záró készlet, átlagkészlet A készletezési döntéseket megalapozó számítások. Az átlagkészlet megállapítása, módjai. Az átlagkészlet kiszámítása egyszerű számtani-, és kronológikus átlaggal. A két féle számítási mód alkalmazásának

7 feltételei. A készletek forgási sebességének elemzése. A forgási sebesség értelmezése, jelentősége a készletelemzésben. A forgási sebesség mutatóinak értelmezése: fordulatok száma és a forgási napok száma. A mutatók közötti kapcsolat. A forgási sebesség mutatóinak kiszámítása, a közöttük fennálló számszerű összefüggések bemutatása. A kiszámított mutatók értelmezése, következtetések levonása. A forgási sebesség időbeli változásának vizsgálata a dinamikus-, a tervfeladat- és a tervteljesítési viszonyszámok segítségével. A fordulatok időbeli vizsgálata (egyenes intenzitási viszonyszám). A forgási napok időbeli vizsgálata (fordított intenzitási viszonyszám). Mintapéldák. Készletvonzat értelmezése, a készletvonzat mutató kiszámítása, eredményéből levonható következtetések. Mintafeladatok. A készletvonzat szerepe a készletnagyság tervezésének folyamatában. A leltáreredmény megállapítása, lépései. A könyv szerinti (nyilvántartás szerinti) készlet megállapítása a statisztikai mérleg alkalmazásával. A statisztikai mérleg. A leltáreredmény állapotai: egyező, hiány, többlet. A hiány kialakulásának okai. A forgalmazási veszteség szerepe a tényleges hiány megállapításában. A forgalmazási veszteség kiszámítása. A leltártöbblet okai. A leltárfelelősség megállapítása. AZ ÉRTÉKESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK ÉS SZERVEZÉSI FELADATOK Az értékesítési folyamat elsődlegessége. Az értékesítési politika (hosszú távú értékesítési célok) meghatározása: a célpiac meghatározása, a paci pozíció meghatározása. Az árpolitika fogalma, kialakításánál figyelembeveendő tényezők. Megcélzott vevőkör jellemzői Forgalmazott áruk jellege Forgalmazott áruk beszerzési lehetőségei A vállalkozás piaci helyzete (értékesítési lehetőségek) Az eladási ár kialakítására vonatkozó jogszabályi háttér Az eladási ár kialakításának jogszabályi háttere: az Ártörvény. Árformák, a tisztességtelen piaci magatartás tilalma, árképző tényezőként az árakba beépülő adók (ÁFA, fogyasztási adó) Az eladási ár felépítése a kereskedelemben. Az eladási ár tényezőinek értelmezése: beszerzési ár, árrés, haszonkulcsok, nettóeladási ár, ÁFA, ÁFA-kulcs, bruttó eladási ár. Mintapéldák. Árképzés a beszerzési ár százalékában és az eladási ár százalékában számított haszonkulcsokkal. Árképzés árszorzók segítségével. Az árszorzó értelmezése, meghatározása, kiszámítása. Az árszorzó alkalmazása az eladási árak kialakításánál.

8 Az árváltozás és a jövedelemváltozás hatása a keresletre. Rugalmassági mutatók. Az árváltozás hatása a keresletre. Az árrugalmasság és a keresztárrugalmasság értelmezése. Az árrugalmassági- és a keresztárrugalmassági mutatók kiszámítása, alkalmazásuk a gazdasági elemzésekben. Árucsoportok az árrugalmassági mutatók értéke alapján. A jövedelemváltozás hatása a keresletre. A jövedelemrugalmasság értelmezése. A jövedelemrugalmassági együttható kiszámítása, alkalmazása a gazdasági elemzésekben. Árucsoportok a jövedelemrugalmassági mutatók értéke alapján. Salgótarján, április 2. Tőzsérné Illés Mária Szaktanár

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve I.1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05

Részletesebben

A beszerzésre vonatkozó hosszú távú döntések

A beszerzésre vonatkozó hosszú távú döntések A beszerzésre vonatkozó hosszú távú döntések A beszerzési tevékenység célja: a vevőkör keresletét mennyiségben és választékban a legteljesebben kielégítő árualap biztosítása. Beszerzési stratégia: alkalmazott

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése

MUNKAANYAG. Kristóf Lajos. Az eredmény elemzése. A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése Kristóf Lajos Az eredmény elemzése A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma: 0003-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI SZAKMAI PROGRAM 2. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A közgazdasági szakmacsoportban két elágazása van a közgazdasági alapismeretek

Részletesebben

Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007.

Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás. oktatási segédanyag. Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007. Kereskedelmi számítások és árúismeret, minőségbiztosítás oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. Tanulási egység :... 7 1. A kereskedelem... 7 1.1.

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat

Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat Gazdálkodás a vendéglátásban - Vázlat 1. A gazdaság jellemzői a. A magyar gazdaság intézményrendszere 1. Államhatalmi szervek 2. Államigazgatási szervek 3. Társadalmi-gazdasági érdekképviseleti szervek

Részletesebben

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam Helyi tanterv

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam Helyi tanterv Ikt.sz: 5/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT SZAK VÁLLALKOZÁSSZERVEZİ SZAKIRÁNY Zalaegerszeg, 2011. JAVASOLT ZÁRÓVIZSGA TANTÁRGYAK Tantárgy neve Modul Kredit Vállalkozástan C 6 Projektmenedzsment D.2 3

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

A (12/2013. (III. 28.) NGM

A (12/2013. (III. 28.) NGM A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység tételsora a következő témaköröket tartalmazza: A vendéglátó gazdálkodás szabályai, a vendéglátó üzletek szervezésének jogszabályi háttere Higiéniai,

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek emelt szint (üzleti gazdaságtan) 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban)

Számvitel röviden példákkal együtt. (számpéldák aktualizálása folyamatban) 1 Számvitel röviden példákkal együtt (számpéldák aktualizálása folyamatban) 2 Tartalom 1. A KÖNYVVITEL FOGALMA, FELADATAI... 3 2. BESZÁMOLÓ... 5 3. A VÁLLALKOZÁS VAGYONA... 5 4. VAGYONRÉSZEK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2013 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR

BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BANKI SZAKÜGYINTÉZŐ SZÓBELI-VIZSGA TÉTELSOR Szakképesítés OKJ azonosító száma: 55 3441 01 Érvényes: 2010. május 3-tól Banki szakügyintéző tételsor 2010. 1. Bankrendszerek felépítése,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgy részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2005-06 Bankszakmával kapcsolatos feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A szakmai

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben