INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET"

Átírás

1 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése tantárgy 10. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 108 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Varga Csongorné Ellenőrizte: Kerezsiné Viznyiczki Anikó Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

2 Logisztikai ügyintéző szakképesítés Szakmai modul: Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Tantárgy: Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése Heti 3 óra, évi: 108 óra Évfolyam: Témakör: Az áruforgalom tervezése 54 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 2. A készletváltozások kezelése, a számítógépes készletgazdálkodás. 3. A készletezési döntéseket megalapozó számítási módszerek: átlagkészlet. 4. A készletezési döntéseket megalapozó számítási módszerek: forgási sebesség. 5. A készletezési döntéseket megalapozó számítási módszerek: készletvonzat. 1. A készletnyilvántartás szerepe., a készletnyilvántartás szerepe. Információk feladattal vezetett rendszerezése. Olvasott szöveg önálló feldolgozása, készletváltozások kezelése.. Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatása az eredményre.. Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatása az eredményre. Információk feladattal vezetett rendszerezése. Készletgazdálkodás, mutatószámai, értelmezésük, hatása az eredményre. 6. Feladatok készletgazdálkodásra. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással. 7. Feladatok készletgazdálkodásra. Önálló feladatmegoldás. 8. Összefoglalás, rendszerezés. Információk feladattal vezetett rendszerezése. 9. Számonkérés. Tesztfeladat megoldása. 10. A leltár fogalma, fajtái., a leltár. Információk feladattal vezetett rendszerezése. 11. A leltározás célja.. Információk feladattal vezetett rendszerezése.

3 12. A leltározás rendje: előkészítés., a leltározás rendje. Információk feladattal vezetett rendszerezése. 13. A leltározás rendje: megszervezése, lebonyolítása.. Információk feladattal vezetett rendszerezése. 14. A leltári adatok értékelése. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, a leltári adatok értékelése. 15. A leltár eredmény megállapítása. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása. Meghatározza a leltáreredményt. 16. A leltár eredmény megállapítása. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása. Meghatározza a leltáreredményt. 17. Feladatok leltár eredmény megállapítására. A tanuló legyen képes a leltáreredmény önálló meghatározására. 18. Feladatok leltár eredmény megállapítására. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása. 19. Feladatok leltár eredmény megállapítására. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása önállóan. 20. Összefoglalás, rendszerezés. Információk feladattal vezetett rendszerezése. 21. Számonkérés. Tesztfeladat megoldása. 22. Ismétlés: A marketing mix elemei. Megbeszélés. 29. Az értékesítési politika kialakítása: az értékesítendő áruk mennyiségének meghatározása. 30. Az értékesítési politika kialakítása: az értékesítendő áruk választékának meghatározása 31. Az értékesítési politika kialakítása: az értékesítendő áruk árfekvésének meghatározása 23. Az értékesítési politika céljai., az értékesítési politika. 24. Az értékesítési politika struktúrája Az értékesítési rendszer, az értékesítési rendszer. 26. Értékesítési csatornák Az értékesítést meghatározó főbb tényezők Az értékesítési politika kialakítása., az értékelési politika kialakítása. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása.

4 32. Kommunikációs politika Olvasott szöveg feldolgozása, megbeszélés. 33. Összefoglalás, rendszerezés. Információk feladattal vezetett rendszerezése 34. Összefoglalás, rendszerezés. 35. Számonkérés. Tesztfeladat megoldása. 36. Árpolitika, stratégia és stratégiai döntések az árak, az árpolitika. kialakításánál. 37. Árpolitikai stratégia lépései., stratégiai lépések. 38. Az árpolitikai célok kiválasztása., árpolitikai célok. 39. Az árpolitikai célok kiválasztása. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40. A kereslet meghatározása., a kereslet meghatározása. 41. A kereslet és kínálat alakulásának elemzése. Prognosztizálja a keresletkínálat alakulását. 42. A költségek becslése., a költségek becslése. 43. A költségek becslése. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása. 44. Versenytársak magatartásának elemzése., a versenytársak. 45. Az árképzés módszerének kiválasztása A fogyasztói ár meghatározása, az árak felépítése., a fogyasztói ár meghatározása. 47. A fogyasztói ár meghatározása. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása frontálisan. Kialakítja a fogyasztói árat. 48. Az árkialakítás szabályai, jogszabályi háttere. Olvasott szöveg feldolgozása, megbeszélés. Ismerje az árkialakítás szabályait. 49. Egyéb árbefolyásoló tényezők Feladatok árképzésre. Következtetéseket von le a fogyasztói szokások gyakorlati tapasztalataiból. 51. Feladatok árképzésre. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása önállóan, árképzés. 52. Összefoglalás, rendszerezés. Koordinálja és ellenőrzi a kereskedelmi/gazdálkodó egység tevékenységét. 53. Összefoglalás, rendszerezés. Információk feladattal vezetett

5 rendszerezése. 54. Számonkérés. Tesztfeladat megoldása. 2. Témakör: Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése 54 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 55. Az adók, járulékok és egyéb közterhek gazdasági szerepe., az adók és közterhek szerepe. 56. Az adózás fogalma, az adó fajtái., az adók fajtái. 57. Közvetlen és közvetett adók, csoportosításuk felhasználás és rendeltetés szerint. 58. Közvetlen és közvetett adók, csoportosításuk felhasználás és rendeltetés szerint. 59. Az adóztatás általános jellemzői (funkciói, alapelvei, fogalmak). 60. A vállalkozást, illetve a magánszemélyt érintő adónemek jellemzői (áfa, társasági adó, SZJA). 61. A vállalkozást, illetve a magánszemélyt érintő adónemek jellemzői (áfa, társasági adó, SZJA).. Olvasott szöveg feladattal.. A tanuló ismerje a legfontosabb adónemeket.. A tanuló ismerje a legfontosabb adónemeket., járulékok. 62. A vállalkozást, illetve a magánszemélyt érintő járulékok jellemzői (a munkaadókat és munkavállalókat terhelő járulékok). 63. A vállalkozást, illetve a magánszemélyt érintő Olvasott szöveg feladattal járulékok jellemzői (a munkaadókat és munkavállalókat terhelő járulékok). 64. A vállalkozást, illetve a magánszemélyt érintő adónemek és járulékok bevallása, befizetése,. nyilvántartása. 65. A vállalkozást, illetve a magánszemélyt érintő Olvasott szöveg feladattal adónemek és járulékok jellemzői (áfa, társasági adó, SZJA, munkaadókat és munkavállalókat terhelő járulékok), bevallásuk, befizetésük, nyilvántartásuk. 66. Rendszerezés, feladatmegoldás. Olvasott szöveg feladattal

6 67. Az adórendszer változásai Magyarországon Az adózás rendje Új adónemek. Kiselőadás. 70. Adóbevallás készítése. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, csoportos munka. 71. Adóbevallás készítése. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, egyéni munka. 72. Jogkövetkezmények mulasztás esetén. Kiselőadás. 73. Összefoglalás, feladatmegoldás. Olvasott szöveg feladattal 74. Összefoglalás, feladatmegoldás. Információk feladattal vezetett rendszerezése. 75. Számonkérés. Tesztfeladat megoldása. 76. A vagyon szerepe a gazdálkodásban., a vagyon. 77. A vállalkozás vagyonának összetevői., a vállalkozás vagyonának összetevői. 78. A vállalkozás vagyonának összetevői. Olvasott szöveg feladattal 79. A vagyon vizsgálata megjelenési forma szerint., a vagyon vizsgálata. 80. A vagyon vizsgálata megjelenési forma szerint. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 81. A vagyon vizsgálata eredet szerint A vagyon vizsgálata eredet szerint Olvasott szöveg feladattal 83. A vállalkozás vagyonának kimutatása: a mérleg, jellemzői. 84. Mérlegfajták., mérlegfajták. 85. Mérlegfajták Feladatmegoldás: mérlegfajták jellemzése. Olvasott szöveg feladattal 87. A vagyonmérleg adataiból számítható mutatók., a vagyonmérlegből számított mutatók. 88. A vagyonmérleg adataiból számítható mutatók..

7 89. A vagyonmérleg adataiból számítható mutatók Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása, a tanuló legyen képes a mutatók kiszámítására. 90. Feladatmegoldás. Olvasott szöveg feladattal 91. Feladatmegoldás. Olvasott szöveg feladattal 92. Összefoglalás, rendszerezés. Információk feladattal vezetett rendszerezése. 93. Számonkérés. Tesztfeladat megoldása. 94. Alapvető gazdasági számítások., gazdasági 95. A gazdasági számításokhoz kapcsolódó statisztikai alapfogalmak. számítások., statisztikai alapfogalmak. 97. A viszonyszámok. Tervfeladat, tervteljesítési, dinamikus viszonyszámok, megoszlási viszonyszámok. 98. A viszonyszámok. Tervfeladat, tervteljesítési, dinamikus viszonyszámok, megoszlási 96. Statisztikai elemzési módszerek., módszerek., viszonyszámok. viszonyszámok. 99. A viszonyszámok alkalmazása gazdasági feladatokban. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása frontálisan Egyszerű statisztikai feladatok megoldása. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása frontálisan Egyszerű statisztikai feladatok megoldása. Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása csoportosan és egyénileg Táblázatok, grafikonok készítése és elemzése. Olvasott szöveg feladattal 103. Táblázatok, grafikonok készítése és elemzése. Információk feladattal vezetett rendszerezése Összefoglalás, feladatmegoldás Információk feladattal vezetett rendszerezése Számonkérés Tesztfeladat megoldása Év végi ismétlés 107. Év végi ismétlés 108. Éves munka értékelése

8 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Üzleti tevékenység a gyakorlatban tantárgy 10. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Kerezsiné Viznyiczki Anikó Ellenőrizte: Kerezsiné Viznyiczki Anikó Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

9 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ Szakmai modul: Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Tantárgy: Üzleti tevékenység a gyakorlatban Heti 1 óra, évi: 36 óra Évfolyam: Témakör: Az üzleti tevékenység eredményessége, elemzése a gyakorlatban I. 36 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 Bevezető óra Tanári magyarázat 2-4. Év elejei rendszerezés Csoportmunka 5 Áruforgalomhoz kapcsolódó fontosabb bizonylatok 6. Árumegrendelés bizonylatai 7-9 A szállítólevél formai és tartalmi követelményei Tanári magyarázat A bizonylati rend és okmányfegyelem tartalmi és formai követelményei 12. Az áruforgalmi jelentés elkészítésének általános szabályai Tanári magyarázat 13- Bizonylatok feldolgozása és tárolásának valamint őrzésének szabályai Összefoglalás Közös munka 16. Ellenőrző dolgozat 17. A leltárfelvételi jegy fogalma tartalma 18. A leltárfelvételi ív jelentősége, formái 19.- Bizonylatok kitöltése Gyakorlás egyénileg A jótállási jegy szerepe tartalma Hallott szöveg feldolgo-

10 zása,jegyzetelés 22. Az adó alanya, tárgya Adófizetési kötelezettség, az adó mértéke, az adó levonása,eljárási szabályok Gyakorló óra Az SZJA fogalma, számítása, kulcsok alkalmazása ÁFA bevallás, ÁFA számítás munkacsoportban 31. Adóbevallás készítése a NET-en Kiselőadás 32.- Adóbevallás tanulmányozása gyakorló feladatok Csoportmunka Összefoglalás Csoportmunka 35. Év végi rendszerezés Csoportmunka 36. Az év értékelése Tanár-diák

11 INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL Az áruforgalom lebonyolítása Áruforgalom tantárgy 10. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 108 Jóváhagyta: Boros Tibor Készítette: Kerezsiné Viznyiczki Anikó Ellenőrizte: Kerezsiné Viznyiczki Anikó Használja: Nyíregyháza, szeptember 15.

12 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ Szakmai modul: Az áruforgalom lebonyolítása Tantárgy: Áruforgalom Heti 3 óra, évi: 108 óra Évfolyam: Témakör: Általános áruismeret alkalmazása 27 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 1 Bevezető óra Tanári magyarázat 2-4. Év eleji rendszerezés Tanár-diák közös tevékenység 5.- A szabvány, a szabványosítás fogalma, feladatai A szabvány törvényi feltételei és jelölése A szabványok típusai és alkalmazásuk 13.- Nemzetközi szabványok tanulmányozása Csoportmunka Harmonizált szabványok az Európai Unióban. Kiselőadás csoportonként Összefoglalás közös munka 19. Ellenőrző dolgozat A minőség fogalma, a minőséghez kapcsolódó kifejezések értelmezése A minőségi osztályba sorolás szabályai. A minőség objektív és szubjektív jellemzői. Minőségtanúsítás a kereskedők/szolgáltatók és a vásárlók számára, megkülönböztető minőségi jelek, jelzések. 27. Mit jelent nekem a minőség? Csoportmunka

13 2. Témakör: Áruforgalmi tevékenységek 81 óra Óraszám Téma (óra cím) Tanulói tevékenység / munkaforma / módszerek / követelmények 28. Az áruforgalmi folyamat elemei Tanári magyarázat 29- Árubeszerzés. 30. A beszerzés helye, szerepe az áruforgalomban A beszerzés fogalma, folyamata (a beszerzendő áruk mennyiségének és összetételének meghatározása, a áruátvétel Kiselőadások csoportonként A szállító partnerek kiválasztása, az áruk megrendelése, az áruk átvétele, a beszerzett áruk ellenértékének kiegyenlítése). Az áruátvétel célja, lebonyolításnak hatása az egység eredményességére Az áruátvétel előkészítése, a lebonyolítás személyi és tárgyi feltételei. A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése. Az áruátvétel lebonyolítása,az áruátvétel gépei berendezései Az áruátvétel módjai (mennyiségi, minőségi), szervezése, igazolása. Az esetleges kifogások érvényesítése Teljes körű átvétel, reklamáció Esettanulmányok Feladat kiértékelése Jegyzőkönyv vizsgálata 59. Rendszerezés Közös tevékenység 60. Ellenőrző dolgozat 61.- Készletezés. 62. Készlet fogalma,a készletgazdálkodás jelentősége

14 63...A készletek szükségessége.időbeli és térbeli különbségek a készletezésben Projektmunka csoportonként A készletek csoportosítása ágazat- és készültségi fok szerint.a készlet csoportosítása a technológiában elfoglalt hely szerint Készlet csoportosítása a keresettség szerint Készlet csoportosítás a számvitel alapján Készlet meghatározás az üzleti folyamatokban betöltött funkció alapján Igény- és teljesítmény viszony a készletekben A készlet meghatározása egyéb vállalati gyakorlat szerint Esettanulmányok feldolgozása, kiértékelése, konklúzió Milyen módon valósítható meg a folyamatos termelés készletezése költség optimalizálás mellett? Számítási példák, módszerek a készletezésben (EQE modell) FIFO LIFO-módszerek Készletgazdálkodási modellek és alkalmazásának lehetőségei ( fűrészfog,kétraktáros,csillapításos,ciklikus ) Tanári magyarázat Házidolgozat elkészítése 94. Készletek analitikus nyilvántartása Mennyiségi és értékbeni nyilvántartás Projektmunka csoportonként Készletek dokumentumai és kitöltési szabályai Gyakorlás Diákok egyénileg tanári segítséggel oldják meg a feladatot

15 Rendszerezés 106. Ellenőrző dolgozat Teszt és dokumentum kitöltés Projektmunka csoportonként Év végi értékelés Tanár- diák közös tevékenység

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 12. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium MAKÓI NÁVAY LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6900 Makó, Posta u. 4-6. OM azonosító: 200964 Tel./Fa.: 62/510-917 E-mail: efsz@mako.hu Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Szakmai program 9.-14.

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve I.1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. tantárgy 2/14. évfolyam Tanítási

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ

KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ KULTÚRCIKK-KERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször

Részletesebben

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam Helyi tanterv

Szakközépiskolai szakmai képzés 13-15. évfolyam Helyi tanterv Ikt.sz: 5/c. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Osztályozó vizsga témakörei az AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE, ELEMZÉSE 314/2.0/0001-06. tantárgyhoz. 2013/2014. tanév

Osztályozó vizsga témakörei az AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE, ELEMZÉSE 314/2.0/0001-06. tantárgyhoz. 2013/2014. tanév Osztályozó vizsga témakörei az AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉG TERVEZÉSE, ELEMZÉSE 314/2.0/0001-06 tantárgyhoz 2013/2014. tanév Osztály: 1/13. K. Szaktanár: Tőzsérné Illés Mária A témakör megnevezése STATISZTIKAI

Részletesebben

Bolti eladó SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve

Bolti eladó SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve Bolti eladó SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb

Részletesebben

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ

VIRÁGKÖTŐ, -BERENDEZŐ, VIRÁGKERESKEDŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.11. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 341 01 ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 05 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedő 3.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2013 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉT 2013 Tartalomjegyzék 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság...

Részletesebben

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MŰSZAKICIKK-KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: 51 341 01 0000 00 00

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a IV. Szakmai követelmények fejezetben megadott követelménymodulok alábbi témaköreit tartalmazzák: A kisvállalkozás alapításával

Részletesebben

Szakmai program OKJ szakképesítések

Szakmai program OKJ szakképesítések Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program OKJ szakképesítések Pénzügyi-számviteli ügyintéző Szoftverfejlesztő OKJ 1 Tartalomjegyzék Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés...

Részletesebben

1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben