Elszámoltatás. TÉMAKÖR TARTALMA - Az elszámoltatás általános menete - Raktár elszámoltatás - Termelés elszámoltatás - Értékesítés elszámoltatás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elszámoltatás. TÉMAKÖR TARTALMA - Az elszámoltatás általános menete - Raktár elszámoltatás - Termelés elszámoltatás - Értékesítés elszámoltatás"

Átírás

1 Elszámoltatás TÉMAKÖR TARTALMA - Az elszámoltatás általános menete - Raktár elszámoltatás - Termelés elszámoltatás - Értékesítés elszámoltatás Az elszámoltatás során a leltár szerinti és a könyv szerinti adat összehasonlításával megállapítjuk a leltáreredményt, amelynek eredménye egyaránt lehet leltáregyezés, leltáreltárás, azaz többlet hiány. Leltáreltérés esetén az eltérés okait mindig vizsgálni kell. Amennyiben hiányt tapasztalunk, meghatározzuk ennek elfogadható mértékét. A fennmaradó rész az anyagilag felelıs dolgozót terheli. A vendéglátásban az elszámoltatás munkaterületenként történhet: RAKTÁR elszámoltatása TERMELÉS (KONYHA) elszámoltatása ÉRTÉKESÍTÉS elszámoltatása Az elszámoltatás általános menete 1. lépés: Könyv szerinti adat meghatározása 2. lépés: Leltár szerinti adat meghatározása 3. lépés: Leltáreredmény megállapítása, azaz a könyv szerinti és a leltár szerinti adat összehasonlítása (eredménye lehet egyezés, hiány többlet) Hiány esetén további számítások szükségesek a térítendı (fizetendı) hiány megállapításához. 4. lépés: Nyershiány megállapítása, ami a tényleges összhiényt jelenti, is a könyv szerinti és a leltár szerinti adatok különbsége 5. lépés: Elszámolható hiány megállapítása (az elszámolható hiány a nyershiánynak az a része, amely költségként elszámolható) 6. lépés: Fizetendı (térítendı) hiány meghatározása (a nyershiány elszámolható hiánnyal csökkentett összege) A térítendı hiány az elszámoltatási területtıl és az üzlet számviteli politikájától függıen nettó beszerzési, nettó eladási, valamint bruttó eladási áron is megállapítható. A leltár szerinti adatot mindig tényleges számlálással, méréssel, is leltárfelvétellel állapítjuk meg. A leltárfelvétel során minden esetben biztosítani kell az anyagilag felelıs dolgozó jelenlétének

2 lehetıségét. Amennyiben a munkavállaló nem gondoskodik képviseletérıl, akkor a szakmában jártas szakértıt jelölhet ki helyette a munkáltató. Az elszámoltatással kapcsolatos szabályokat elızetesen rögzíteni, illetve az anyagilag felelıs dolgozóval ismertetni kell. Ilyen szabályok többek között: az elszámoltatás nettó beszerzési, nettı eladási bruttó eladási áron történik; mennyi az elszámolható hiány mértéke; melyek azok az anyagok, áruk, amelyekre nem számolható el forgalmazási veszteség; a leltári készletek átadásának, átvételének módját és szabályait stb. Leltár és könyv szerinti adat, leltáreredmény és elszámolható hiány a vendéglátás egyes munkaterületein: Munkaterület RAKTÁR TERMELÉS ÉRTÉKESÍTÉS Könyv szerinti adat Leltár szerinti adat könyv szerinti készletérték (KSZK) leltár szerinti készletérték (LSZK) megengedett anyagfelhasználás (MAF) tényleges anyagfelhasználás (TAF) számított (nettó) bevétel (szám. bev) tényleges (nettó) bevétel (tény. bev) Egyezés KSZK = LSZK MAF = TAF szám bev = tény bev Többlet KSZK < LSZK MAF > TAF szám bev < tény bev Hiány KSZK > LSZK MAF < TAF szám bev > tény bev Elszámolható hiány normalizált hiány készentartási veszteség forgalmazási veszteség

3 RAKTÁR ELSZÁMOLTATÁSA Raktár elszámoltatásának folyamata A raktár elszámoltatásának célja a raktározás során keletkezett hiány többlet kimutatása. A raktárak elszámoltatása értékben és többnyire nettó beszerzési áron történik, azonban szükség lehet a bruttó eladási áron történı meghatározására is. Az elszámoltatás során a könyv szerinti zárókészletet (KSZK) hasonlítjuk össze a leltár szerinti záró készletértékkel (LSZK). Raktározás elszámoltatásának lépései: 1. KSZK (könyv szerinti záró készletérték) megállapítása Kiindulópont: az áruforgalmi mérlegsor NYK + KN = ZK + KCS Ebbıl fejezzük ki a zárókészletet: beszerzés + egyéb KN ZK = NYK + KN + KCS árukiadás + egyéb KCS Behelyettesítés után kapjuk a következıt: ZK = NYK + beszerzés + egyéb KN árukiadás - egyéb KCS KSZK = NYK + beszerzés + egyéb KN árukiadás egyéb KCS 2. LSZK (leltár szerinti záró készletérték) megállapítása A leltár szerinti záró készletértéket leltározással tudjuk megállapítani! LSZK méréssel, számlálással 3. Leltáreredmény megállapítása A leltáreredmény megállapítása a könyv szerinti zárókészletérték (KSZK) és a leltár szerinti záró készletérték (LSZK) összehasonlításával történik. Leltáreredmény lehet: KSZK = LSZK EGYEZÉS KSZK < LSZK TÖBBLET KSZK > LSZK HIÁNY Többlet megállapítása TÖBBLET beszerzési áron = LSZK KSZK A többlet nagysága meghatározható eladási (nettó és bruttó) áron is! Többlet nettó eladási áron:

4 TÖBBLET nettó eladási áron = TÖBBLET beszerzési áron x (1 + (HK%/100) TÖBBLET nettó eladási áron = TÖBBLET beszerzési áron / (elábé%/100) TÖBBLET nettó eladási áron = TÖBBLET beszerzési áron / ((100-árrés%)/100) Többlet bruttó eladási áron: TÖBBLET ÁFA = TÖBBLET nettó eladási áron x (ÁFA%/100) TÖBBLET bruttó eladási áron = TÖBBLET nettó eladási áron + TÖBBLET ÁFA TÖBBLET bruttó eladási áron = TÖBBLET nettó eladási áron x (1+ (ÁFA%/100)) Hiány esetén tovább számolunk! +4. Nyers hiány megállapítása A nyers hiány (Hny) a hiány egészét, teljes nagyságát jelenti, éppen ezért a könyv szerinti és a leltár szerinti záró készletértékek különbségeként számítható ki. Hny = KSZK LSZK A nyers hiány egy része elszámolható, így csak a fennmaradó részt kell az anyagilag felelıs dolgozónak térítenie. +5. Elszámolható hiány megállapítása Az elszámolható hiányt a raktár elszámoltatás esetén normalizált hiánynak (Hn) is nevezik és általában az árukiadás százalékában határozzák meg mértékét (Hn%). Hn = árukiadás x (HN%/100) A normalizált hiány csak a hiány mértékéig számolható el, is amennyiben több a nyers hiánynál, akkor sem lesz többlet a leltáreredmény! +6. Fizetendı (térítendı) hiány megállapítása Hf beszerzési áron = Hny Hn A térítendı hiány nagysága meghatározható eladási (nettó és bruttó) áron is! Fizetendı hiány nettó eladási áron: Hf nettó eladási áron = Hf beszerzési áron x (1 + (HK%/100)) Hf nettó eladási áron = Hf beszerzési áron / (elábé%/100) Hf nettó eladási áron = Hf beszerzési áron / ((100-árrés%)/100) Fizetendı hiány bruttó eladási áron:

5 HIÁNY ÁFA = HIÁNY nettó eladási áron x (ÁFA%/100) Hf bruttó eladási áron = Hf nettó eladási áron x + HIÁNY ÁFA Hf bruttó eladási áron = HIÁNY nettó eladási áron x ( + (ÁFA%/100)) Az elszámoltatás bizonylatai A fenti elszámoltatás csakis a megfelelı bizonylatokkal alátámasztva végezhetı el. A raktározás elszámoltatása esetén szükségesek azok a bizonylatok, amelyek a készletmozgásokat, illetve a pillanatnyi készletértékek megállapítását hivatottak igazolni. Nyitókészlet és zárókészlet megállapítása mindig számlálással, méréssel, azaz leltározással történik, tehát szükségesek a leltárívek és összesítık. Készletnövekedés bizonylatolása: árubeszerzés bizonylatai lehetnek: szállítólevél, számla; egyéb készletnövekedés (pl. visszavételezés) bizonylatai lehetnek: (belsı) szállítólevél, vételezési jegy. Készletcsökkenés bizonylatolása: árukiadás bizonylatai lehetnek: (belsı) szállítólevél, vételezési jegy egyéb készletcsökkenés (pl. visszáru a szállítónak, selejt, káreset) bizonylatai lehetnek: (visszáru) számla, jegyzıkönyvek (pl. selejtezési, káreseti), nyilvántartások (pl. selejtezési, áruromlási, leértékelési) MINTAPÉLDA Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következı adatok alapján! Értékelje a kapott eredményt! Nyitókészlet: 310 eft Beszerzés: 1680 eft Visszáru a szállítónak: 54 eft Árukiadás: 1710 eft Leltár szerinti készletérték: 242 eft Normalizált hiány 0,8% 1. lépés: Könyv szerinti záró készletérték megállapítása az áruforgalmi mérlegsor alapján történik. A nyilvántartások adatait használjuk fel hozzá Áruforgalmi mérlegsor: nyitókészlet + készletnövekedés = zárókészlet + készletcsökkenés visszáru + árukiadás Ebbıl a záró készletérték: zárókészlet = nyitókészlet + készletnövekedés készletcsökkenés - árukiadás Az adatokat behelyettesítve: Könyv szerinti záró készletérték = = 226 eft 2. lépés: Leltár szerinti záró készletérték megállapítása tényleges számlálással, méréssel történik. Ezt az értéket a feladat megadja: leltár szerinti záró készletérték = 242 eft

6 3. lépés: Leltáreredmény megállapítása a könyv szerinti és a leltár szerinti záró készletérték összehasonlításával történik: Leltár szerinti záró készletérték (242 eft) > Könyv szerinti záró készletérték (226 eft) Megállapítható, hogy többlet van. 4. lépés: Többlet nagysága nettó beszerzési áron: Többlet nettó beszerzési áron = leltár szerinti záró készletérték könyv szerinti záró készletérték Többlet nettó beszerzési áron = = 16 eft A raktár elszámoltatásának eredménye tehát többlet lett, méghozzá 16 eft nettó beszerzési áron.

7 TERMELÉS ELSZÁMOLTATÁSA A termelés (konyha) elszámoltatásának folyamata A termelés elszámoltatásának célja a termelés során keletkezett nyersanyagtúllépés nyersanyag-megtakarítás kiszámítása. Az elszámoltatás során a tényleges anyagfelhasználást (tényleges elábé, TAF) hasonlítjuk össze a megengedett anyagfelhasználással (megengedett elábé, MAF). Termelés elszámoltatásának lépései: 1. MAF (megengedett anyagfelhasználás) megállapítása A megengedett anyagfelhasználást a bevételbıl tudjuk megállapítani. A MAF a nettó bevétel elábé tartalmának feleltethetı meg. Meghatározása többféleképpen történhet: MAF = Tényleges (nettó) bevétel / (1 + (HK%/100)) MAF = tényleges (nettó) bevétel x (elábé%/100) MAF = tényleges (nettó) bevétel x ((100-árrés%)/100) 2. TAF (tényleges anyagfelhasználás) megállapítása Kiindulópont: az áruforgalmi mérlegsor NYK + KN = ZK + KCS Ebbıl fejezzük ki a készletcsökkenést: vételezés a raktárból+ egyéb KN KCS = NYK + KN - ZK TAF + egyéb KCS Behelyettesítés után kapjuk a következıt: TAF = NYK + vételezés a raktárból + egyéb KN ZK egyéb KCS TAF = NYK + vételezés a raktárból + egyéb KN egyéb KCS - ZK 3. Leltáreredmény megállapítása A leltáreredmény megállapítása a megengedett anyagfelhasználás (MAF) és a tényleges anyagfelhasználás (MAF) összehasonlításával történik. Leltáreredmény lehet: KSZK = LSZK EGYEZÉS KSZK < LSZK TÖBBLET (nyersanyagmegtakarítás) KSZK > LSZK HIÁNY Többlet megállapítása TÖBBLET beszerzési áron = MAF TAF A többlet nagysága meghatározható eladási (nettó és bruttó) áron is! Többlet nettó eladási áron:

8 TÖBBLET nettó eladási áron = TÖBBLET beszerzési áron x (1 + (HK%/100) TÖBBLET nettó eladási áron = TÖBBLET beszerzési áron / (elábé%/100) TÖBBLET nettó eladási áron = TÖBBLET beszerzési áron / ((100-árrés%)/100) Többlet bruttó eladási áron: TÖBBLET ÁFA = TÖBBLET nettó eladási áron x (ÁFA%/100) TÖBBLET bruttó eladási áron = TÖBBLET nettó eladási áron + TÖBBLET ÁFA TÖBBLET bruttó eladási áron = TÖBBLET nettó eladási áron x (1+ (ÁFA%/100)) Hiány esetén tovább számolunk! +4. Nyers hiány megállapítása A nyers hiány (Hny) a hiány egészét, teljes nagyságát jelenti, éppen ezért a tényleges anyagfelhasználás és a megengedett anyagfelhasználás különbségeként számítható ki. Hny = TAF MAF A nyers hiány egy része elszámolható, így csak a fennmaradó részt kell az anyagilag felelıs dolgozónak térítenie. +5. Elszámolható hiány megállapítása Az elszámolható hiányt a termelés (konyha) elszámoltatása esetén készentartási (forgalmazási) veszteségnek (kv) is nevezik és általában a megengedett anyagfelhasználás százalékában határozzák meg mértékét (kv%). kv = MAF x (kv%/100) A készentartási veszteség csak a hiány mértékéig számolható el, is amennyiben több a nyers hiánynál, akkor sem lesz többlet a leltáreredmény! +6. Fizetendı (térítendı) hiány megállapítása Hf beszerzési áron = Hny kv A térítendı hiány nagysága meghatározható eladási (nettó és bruttó) áron is! Fizetendı hiány nettó eladási áron: Hf nettó eladási áron = Hf beszerzési áron x (1 + (HK%/100)) Hf nettó eladási áron = Hf beszerzési áron / (elábé%/100) Hf nettó eladási áron = Hf beszerzési áron / ((100-árrés%)/100)

9 Fizetendı hiány bruttó eladási áron: HIÁNY ÁFA = HIÁNY nettó eladási áron x (ÁFA%/100) Hf bruttó eladási áron = Hf nettó eladási áron x + HIÁNY ÁFA Hf bruttó eladási áron = HIÁNY nettó eladási áron x ( + (ÁFA%/100)) Az elszámoltatás bizonylatai: A fenti elszámoltatás csakis a megfelı bizonylatokkal alátámasztva végezhetı el. A termelés (konyha) elszámoltatásához a készletmozgások, a pillanatnyi készletértékek, valamint a forgalom megállapítását szolgáló bizonylatok szükségesek. Nyitókészlet és zárókészlet megállapítása imndig számlálással, méréssel, azaz leltározással történik, tehát szükségesek a leltárívek és összesítık. Készletnövekedés bizonylatolása: áruvételezés (a raktárból) (belsı) szállítólevél, vételezési jegy egyéb készletnövekedés (pl. visszavételezés az értékesítéstıl) bizonylatai lehetnek: (belsı) szállítólevél, vételezési jegy Készletcsökkenés bizonylatolása: visszavételezés (a raktárnak) bizonylatai lehetnek: (belsı) szállítólevél, vételezési jegy egyéb készletcsökkenés (pl. selejt, káreset, leértékelés) bizonylatai lehetnek: jegyzıkönyvek (pl. selejtezési, káreseti), nyilvántartások (pl. selejtezési, áruromlási, leértékelési) A forgalom (bevétel) nagyságát a pénztárgép blokk, illetve a bevételösszesítık bizonylatolják. MINTAPÉLDA Állapítsa meg a konyha leltáreredményét a következı adatok alapján! Értékelje a kapott eredményt! Nyitókészlet: 192 eft Vételezés a raktárból: 888 eft Visszáru a raktárnak: 15 eft Selejt: 5 eft Zárókészlet: 186 eft B ételbevétel: 2286 eft Haszonkulcs: 110 % Készentartási veszteség: 0,7% 1. lépés: Megengedett anyagfelhasználást a tényleges nettó bevételbıl tudjuk megállapítani. Ehhez elıször a megadott bruttó ételbevételbıl az ÁFA-kulcs segítségével nettó bevételt kell számítanunk: Tényleges nettó ételbevétel = Bruttó ételbevétel / (1 + (ÁFA% / 100%)) Behelyettesítve: Tényleges nettó bevétel = 2286 / 1,27 = 1800 eft A tényleges nettó bevétel ismeretében és a haszonkulcs segítségével már megállapítható a megengedett anyagfelhasználás (megengedett elábé): Megengedett anyagfelhasználás = tényleges nettó bevétel / (1 + (HK% / 100%)) Behelyettesítve: Megengedett anyagfelhasználás = 1800 E Ft / 2,1 = 857,143 eft 2. lépés: Tényleges anyagfelhasználás megállapítása az áruforgalmi mérlegsor segítségével:

10 Áruforgalmi mérlegsor: nyitókészlet + készletnövekedés = zárókészlet + készletcsökkenés vételezés a raktárból visszáru + selejt + elábé (taf) Ebbıl kifejezve a tényleges anyagfelhasználást, a következıket kapjuk: Tényleges elábé (taf) = nyitókészlet + vételezés - zárókészlet visszáru - selejt Behelyettesítve: Tényleges anyagfelhasználás = = 874 eft 3. lépés: Leltáreredmény megállapítása a megengedett és a tényleges anyagfelhasználás összehasonlításával történik: Megengedett anyagfelhasználás (857,143 eft) < Tényleges anyagfelhasználás (874 eft) Megállapítható, hogy hiány (nyersanyagtúllépés) van. Ebben az esetben további számítások szükségesek, hogy megállapítsuk, mennyi lesz a térítendı hiány. 4. lépés: Nyers hiány megállapítása nettó beszerzési áron a tényleges és megengedett anyagfelhasználás különbsége: Nyers hiány nettó beszerzési áron = tényleges anyagfelhasználás megengedett anyagfelhasználás Behelyettesítve: Nyers hiány nettó beszerzési áron = ,143 = 16,857 eft 5. lépés: Készentartási veszteségnek az elszámolható hiányt nevezzük. Ezt a megengedett anyagfelhasználás százalékában szokták megadni, és a hiánynak ezt a részét nem kell az anyagilag felelıs dolgozónak megtérítenie. Készentartási veszteség = megengedett anyagfelhasználás x (Kv% / 100%) Behelyettesítve: Készentartási veszteség = 857,143 x 0,007 = 6 eft 6. Térítendı (fizetendı) hiány a nyers hiány készentartási veszteséggel csökkentett összege: Térítendı hiány nettó beszerzési áron = Nyers hiány nettó beszerzési áron készentartási veszteség Térítendı hiány nettó beszerzési áron = 16,857 6 = 10,857 eft A térítendı hiány megállapítása nettó és bruttó eladási áron: Térítendı hiány nettó eladási áron = Térítendı hiány nettó beszerzési áron x (1 + (HK% / 100%)) Térítendı hiány nettó eladási áron = 10,857 x 2,1 = 22,8 eft Térítendı hiány bruttó eladási áron = Térítendı hiány nettó eladási áron x (1 + ÁFA% / 100%) Behelyettesítve: Térítendı hiány bruttó eladási áron = 22,8 x 1,27 = 28,956 eft A konyha elszámoltatása során nyersanyagtúllépést állapítottunk meg. A túllépésbıl térítendı hiány mértéke nettó beszerzési áron Ft, míg bruttó eladási áron Ft.

11 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLTATÁSA Az értékesítés elszámoltatásának folyamata Az értékesítés elszámoltatásának célja a hiányzó többletbevétel megállapítása. Az elszámoltatás során a számított nettó bevételt hasonlítjuk össze a tényleges nettó bevétellel. Az értékesítés elszámoltatása mindig bruttó eladási (fogyasztói/kereskedelmi forgalomban fizetendı) áron történik! Az értékesítést végzı dolgozókat (munkaterületeket) ajánlatos naponta mőszak végén elszámoltatni. A napi elszámoltatás lényege, hogy a tényleges fogyás bruttó eladási áron számított értékét összehasonlítjuk a bruttó bevétellel. Standelszámoltatásnál az induló készletadatokból az árubeérkezések és a maradvány megadásával történik a fogyás meghatározása. Elsısorban a söntés elszámoltatásának eszköze. A termelırészleg (konyha9 által elıállított termékek forgalmának ellenırzésére azonban nem elegendı. Az értékesítés elszámoltatása bruttó eladási áron történik. Az elszámolható hiányt (forgalmazási veszteséget) általában a tényleges bevétel százalékában határozzák meg. Értékesítés elszámoltatásának lépései: 1. Számított (nettó) bevétel megállapítása A számított bevétel megállapítása két lépésben történik. Elıször a tényleges anyagfelhasználást állapítjuk meg, majd ez alapján számítjuk a bevételt. A, TAF meghatározása Kiindulópont: az áruforgalmi mérlegsor NYK + KN = ZK + KCS Ebbıl fejezzük ki a készletcsökkenést: TAF + egyéb KCS (vételezés a raktárból+ egyéb KN ) KCS = NYK + KN - ZK Behelyettesítés után kapjuk a következıt: TAF = NYK + KN ZK egyéb KCS TAF = NYK + KN egyéb KCS - ZK KCS B, Számított (nettó) bevétel meghatározása Meghatározása többféleképpen történhet: Számított nettó bevétel.= TAF x (1 + (HK%/100)) Számított nettó bevétel = TAF / (elábé%/100) Számított nettó bevétel = TAF / ((100-árrés%)/100)

12 2. Tényleges (nettó) bevétel megállapítása A nettó bevételt a bruttó bevételbıl tudjuk meghatározni oly módon, hogy annak nagyságát az Áfa nagyságával csökkentjük. Tényleges nettó bevétel = Tényleges (bruttó) bevétel / (1 + (ÁFA%/100)) 3. Leltáreredmény megállapítása A leltáreredmény megállapítása a számított nettó bevétel és a tényleges nettó bevétel összehasonlításával történik. Leltáreredmény lehet: Számított nettó bevétel = Tényleges nettó bevétel EGYEZÉS Számított nettó bevétel < Tényleges nettó bevétel TÖBBLET Számított nettó bevétel > Tényleges nettó bevétel HIÁNY Többlet megállapítása TÖBBLET nettó eladási áron = MAF TAF A többlet nagysága meghatározható bruttó eladási áron is! Többlet bruttó eladási áron: TÖBBLET ÁFA = TÖBBLET nettó eladási áron x (ÁFA%/100) TÖBBLET bruttó eladási áron = TÖBBLET nettó eladási áron x+többlet ÁFA TÖBBLET bruttó eladási áron = TÖBBLET nettó eladási áron x (1 + (ÁFA%/100)) Hiány esetén tovább számolunk! +4. Nyers hiány megállapítása A nyers hiány (Hny) a hiány egészét, teljes nagyságát jelenti, éppen ezért a számított nettó bevétel és a tényleges nettó bevétel különbségeként számítható ki. Hny = Számított nettó bevétel Tényleges nettó bevétel A nyers hiány egy része elszámolható, így csak a fennmaradó részt kell az anyagilag felelıs dolgozónak térítenie. +5. Elszámolható hiány megállapítása Az elszámolható hiányt az értékesítés elszámoltatása esetén forgalmazási veszteségnek (Fv) is nevezik és általában a tényleges bevétel százalékában határozzák meg mértékét (Fv%). Fv = tényleges nettó bevétel x (FV%/100) A forgalmazási veszteség csak a hiány mértékéig számolható el, is amennyiben több a nyers hiánynál, akkor sem lesz többlet a leltáreredmény!

13 +6. Fizetendı (térítendı) hiány megállapítása Hf nettó eladási áron = Hny Fizetendı hiány bruttó eladási áron: HIÁNY ÁFA = HIÁNY nettó eladási áron x (ÁFA%/100) Hf bruttó eladási áron = Hf nettó eladási áron x + HIÁNY ÁFA Hf bruttó eladási áron = HIÁNY nettó eladási áron x (1 + (ÁFA%/100)) Az elszámoltatás bizonylatai: A fenti elszámoltatás csakis a megfelı bizonylatokkal alátámasztva végezhetı el. Az értékesítés elszámoltatásához azok a bizonylatok szükségesek, amelyek segítségével megállapíthatóak a készletmozgások, a pillanatnyi készletértékek, valamint a forgalom. Nyitókészlet és zárókészlet megállapítása imndig számlálással, méréssel, azaz leltározással történik, tehát szükségesek a leltárívek és összesítık. Készletnövekedés bizonylatolása: áruvételezés (a raktárból) (belsı) szállítólevél, vételezési jegy egyéb készletnövekedés (pl. áremelkedés) bizonylatai lehetnek: árnyilvántartás Készletcsökkenés bizonylatolása: visszavételezés (a raktárnak) bizonylatai lehetnek: (belsı) szállítólevél, vételezési jegy egyéb készletcsökkenés (pl. selejt, káreset, árcsökkentés) bizonylatai lehetnek: jegyzıkönyvek (pl. selejtezési, káreseti), nyilvántartások (pl. selejtezési, áruromlási, árnyilvántartás) A forgalom (bevétel) nagyságát a pénztárgép blokk, illetve a bevételösszesítık bizonylatolják. MINTAPÉLDA Pultosként a kávéfelhasználás ellenırzését is el kell végeznie. Az elszámolási idıszak alatt 2,3 kg kávét vételeztek, és ezt a mennyiséget teljesen fel is használták. Csak dupla kávét készítenek ez képezi a kávékülönlegességek alapját is. A dupla kávé készítéséhez 6 gramm kávéırlemény szükséges az elıírások szerint. Egy adag kávé fogyasztói ára az üzletben 180 Ft. A kávé értékesítésébıl Ft bruttó bevétel keletkezett. Állapítsa meg, hogy a kávé értékesítése során többlet hiány keletkezett-e! Az elszámoltatás eredményét Ft-ban, adagban és grammban is közölje! A számítások során egészre kerekítsen! 1. Számított bevétel meghatározása Értékesített kávéhoz szükséges ırlemény mennyisége = 2,3 kg = 2300 g Értékesített kávé adagszáma = 2300 / 6 = 383 adag Számított bevétel = 383 x 180 = Ft 2. Tényleges bevétel meghatározása A tényleges bevételt a feladat megadja: Tényleges bevétel = Ft

14 3. Leltáreredmény megállapítása Számítótt bevétel < Tényleges bevétel Ft < Ft TÖBBLET Többlet nagysága értékben = = 3060 Ft Többlet nagysága adagban = 3060 / 180 = 17 adag Többlet nagysága mennyiségben = 17 x 6 = 102 gramm

NYK + KN = ZK + KCS. 1. Leltárfelvétel. Leltározással kapcsolatos döntések:

NYK + KN = ZK + KCS. 1. Leltárfelvétel. Leltározással kapcsolatos döntések: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Vendéglátó üzletek elszámoltatása: A vendéglátásban az elszámoltatás munkaterületenként történik: RAKTÁR elszámoltatása

Vendéglátó üzletek elszámoltatása: A vendéglátásban az elszámoltatás munkaterületenként történik: RAKTÁR elszámoltatása Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

6. feladat: Állapítsa,eg a vendéglátó üzlet leltáreredményét az alábbi adatok ismeretében:

6. feladat: Állapítsa,eg a vendéglátó üzlet leltáreredményét az alábbi adatok ismeretében: Feladatok az értékesítés elszámoltatására: A következő példáknál 20%-os ÁFA kulccsal számoljon! 1. feladat: Számoltassuk el az üzletet és állapítsuk meg a leltáreredményt az alábbi adatok alapján: 65 E

Részletesebben

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt!

b) Állapítsa meg a raktár leltáreredményét a következő adatok alapján, értékelje a kapott eredményt! 1464-06 ELŐKÉSZÍTÉS 1464-06/1 GAZDÁLKODÁSI SZÁMÍTÁSOK, VESZTESÉGSZÁMÍTÁS, KAPACITÁSSZÁMÍTÁS 1. a) Ön egy vendéglő vezetője. Kérem, mutassa be, hogy üzletében az árubeszerzéskor milyen források állnak rendelkezésére,

Részletesebben

1. Leltár. Leltár: Leltározás:

1. Leltár. Leltár: Leltározás: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Szakács 4 Szakács Gyorséttermi- és ételeladó Szakács Vendéglős 4 Vendéglős 4 2/42

Szakács 4 Szakács Gyorséttermi- és ételeladó Szakács Vendéglős 4 Vendéglős 4 2/42 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Leltárérték meghatározás, standolás

Leltárérték meghatározás, standolás Leltár meghatározás, standolás TÉMAKÖR TARTALMA - Leltár meghatározása - Standolás - LELTÁRÉRTÉK MEGHATÁROZÁSA A leltározás utolsó szakaszában történik meg a leltáreredmény meghatározása, amikor a mennyiségben

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Készletek: Készletek jellemzői: 1. nagyrészük a raktárakban, az értékesítőhelyen, illetve kisebb részük a termelőhelyen található

Készletek: Készletek jellemzői: 1. nagyrészük a raktárakban, az értékesítőhelyen, illetve kisebb részük a termelőhelyen található Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Készletek jellemzői: 1. nagyrészük a raktárakban, az értékesítőhelyen, illetve kisebb részük a termelőhelyen található

Készletek jellemzői: 1. nagyrészük a raktárakban, az értékesítőhelyen, illetve kisebb részük a termelőhelyen található Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős 52 811 02 0100 31 01 Étkezdés Vendéglős 52 811 02 0100 31 02 Vendéglátó eladó Vendéglős

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős 52 811 02 0100 31 01 Étkezdés Vendéglős 52 811 02 0100 31 02 Vendéglátó eladó Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

6. Elszámoltatás, leltár felelősség

6. Elszámoltatás, leltár felelősség 6. Elszámoltatás, leltár felelősség A vállalkozások tevékenységük során alkalmazottakat foglalkoztatnak, akik a rájuk bízott vagyonnal, vagy annak ellenértékével (árbevételével) kötelesek elszámolni a

Részletesebben

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL

A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 6. TÉTEL A KÉSZLETNAGYSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZEREPE ÉS MÓDJAI 6. TÉTEL Készletezés I. Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség,

Részletesebben

Leltár: Leltározás: Leltározás részei:

Leltár: Leltározás: Leltározás részei: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Vendéglős Vendéglős

Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vendéglős Vendéglős

Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Készletgazdálkodás a vendéglátásban

Készletgazdálkodás a vendéglátásban Készletgazdálkodás a vendéglátásban TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet, készletezés, készletgazdálkodás - Készletek típusai - Készletfigyelés, készletmérés - Áruforgalmi mérlegsor - Just in time elv KÉSZLET, KÉSZLETEZÉS,

Részletesebben

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős 52 811 02 0100 31 01 Étkezdés Vendéglős

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős 52 811 02 0100 31 01 Étkezdés Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A kalkuláció olyan gazdasági számítás, melynek során a termékkel kapcsolatos költségek számbavételével történik az eladási ár meghatározása.

A kalkuláció olyan gazdasági számítás, melynek során a termékkel kapcsolatos költségek számbavételével történik az eladási ár meghatározása. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ ÁRUFORGALMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TERVEZÉSI, SZERVEZÉSI FELADATOK

AZ ÁRUFORGALMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TERVEZÉSI, SZERVEZÉSI FELADATOK AZ ÁRUFORGALMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TERVEZÉSI, SZERVEZÉSI FELADATOK ÁRUFORGALMI FOLYAMAT szállító keresés Beszerzés megrendelés tárolás Készletezés gazdálkodás Értékesítés előkészítés eladás Beszerzési

Részletesebben

Bevétel és összetétele

Bevétel és összetétele Bevétel és összetétele TÉMAKÖR TARTALMA - Bevétel és forrásai - Bevétel szerkezete - Nettó és bruttó - ÁFA, ÁFA befizetési kötelezettség - Elábé és árrés - Színvonalmutatók BEVÉTEL A az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

Leltár: Leltározás: Leltározás céljai:

Leltár: Leltározás: Leltározás céljai: Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Cukrász Cukrász. Kedves Vizsgázó!

Cukrász Cukrász. Kedves Vizsgázó! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pincér Pincér

Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A leltározás a vendéglátó tevékenység nagyon fontos munkafolyamata.

A leltározás a vendéglátó tevékenység nagyon fontos munkafolyamata. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

33 811 01 0000 00 00 Cukrász Cukrász

33 811 01 0000 00 00 Cukrász Cukrász A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a

Részletesebben

Pincér Pincér

Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk!

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma:

A szállítólevél. A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására. A szállítólevél adattartalma: A szállítólevél A szállítólevél a szállítmány hivatalos kísérő okmánya, mely az áru átvételének igazolására szolgál. bizonylat nem elegendő az ellenérték kifizetésére ezt kizárólag a számla alapján fizetjük

Részletesebben

KÉSZLETEZÉS. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

KÉSZLETEZÉS. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde KÉSZLETEZÉS Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Készletezés 2 Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra azért van szükség, hogy a vállalkozás

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KERESKEDELEM ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KERESKEDELEM ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP KERESKEDELEM ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK II. FELADATLAP Az áruforgalom és üzleti tevékenység elemzésének, tervezésének ismeretét és képességét mérő feladatlap I. Szöveges mintafeladatok

Részletesebben

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Készletek beszerzése. [Válasszon dátumot] 1. Feladat Egy vállalkozás alapanyagkészlet beszerzéseiről az alábbi információk állnak rendelkezésre:

Készletek beszerzése. [Válasszon dátumot] 1. Feladat Egy vállalkozás alapanyagkészlet beszerzéseiről az alábbi információk állnak rendelkezésre: 1. Feladat Egy vállalkozás alapanyagkészlet beszerzéseiről az alábbi információk állnak rendelkezésre: Megnevezés Mennyiség (kg) Egységár (Ft/kg) Érték (Ft) Nyitókészlet 2.000 1.000 2 000 000 1. Beszerzés

Részletesebben

Leltár, leltározás LELTÁR

Leltár, leltározás LELTÁR Leltár, leltározás TÉMAKÖR TARTALMA - Leltár - Leltárfelvétel, leltárfelvételi lap - Leltározási bizottság - Leltárak fajtái - Anyagi és erkölcsi felelısség - Ellenırzés, selejtezés LELTÁR A leltár olyan

Részletesebben

Költségelszámolás II.

Költségelszámolás II. Költségelszámolás II. Számvitel I. 2004. november 17. Joó Ágnes 1 őző előadáson kiosztott feladat megoldásának befejezése: osztott feladat megoldása: költséghely, költségviselő elszámolással a. Társasági

Részletesebben

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Vásárolt készletek (anyagok)

Vásárolt készletek (anyagok) Vásárolt készletek (anyagok) Nyitókészletek + Beszerzés (Bek ért: raktározásig) - Felhasználás (Átlagár, Fifó értékelés) - Eladás, apport Év végi könyv szerinti érték ± Leltárkülönbözetek (leltár és Z)

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA 31 341 01 0010 31 03-2012 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA Szakképesítés: 31 341 01 0010 31 03 Modulok: 0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

Részletesebben

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 -

TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer. VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - TKR-Vendéglátó Standard TKR W.T.K.R. M.B.N. M.V.K. V6.21. Mini Vendéglátóipari és Kereskedelmi Rendszer VISZK Bt. Székesfehérvár - 6 / 1 - Kinek? Minden vállalkozásnak ( de kimondottan olyan vendéglátós

Részletesebben

Használható segédeszköz: számológép, vonalzó, képletgyűjtemény

Használható segédeszköz: számológép, vonalzó, képletgyűjtemény 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelmény alapján. Szakképesítés azonosító száma és megnevezése 54 725 01 Látszerész és fotócikk-kereskedő

Részletesebben

6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS

6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS 6. SZÁMVITELI ALAPSZÓKINCS 1 2 3 MI MENNYI??? 4 FONTOSAK A PONTOS DEFINÍCIÓK 5 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1. KÜLÖNBSÉG A KÖZNAPI, A PÉNZÜGYI ÉS A SZÁMVITELI KIFEJEZÉSEK KÖZÖTT 2. BRUTTÓ NETTÓ FOGALMAK AZ ÜZLETI

Részletesebben

33 811 01 0000 00 00 Cukrász Cukrász

33 811 01 0000 00 00 Cukrász Cukrász A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

33 811 01 0000 00 00 Cukrász Cukrász

33 811 01 0000 00 00 Cukrász Cukrász Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tábla, Projektorral kivetített tananyag. Az óra menete. 1. Mikor eredményes egy vállalkozás készletgazdálkodása?

Tábla, Projektorral kivetített tananyag. Az óra menete. 1. Mikor eredményes egy vállalkozás készletgazdálkodása? Osztály 10A. Tantárgy Üzleti tevékenység tervezése gyakorlat Téma: A készletek elemzésének tervezésének, valamint a leltáreredmény mutatószámai Tanítási egység Forgási sebesség mutatói Felhasznált irodalom

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

Pincér Pincér

Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem

A kereskedelem. A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai. Nagykereskedelem. Vendéglátás. Kiskereskedelem A kereskedelem tevékenység elemzési sajátosságai Musinszki Zoltán MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A kereskedelem Fogalma: Az

Részletesebben

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás)

Befejezetlen termelés. Áruk (göngyöleg, közvetített szolgáltatás) 12.) Definiálja az áruk fogalmát, fajtáit, a nyilvántartásukra szolgáló főkönyvi számlákat és lje az árukat! Ismertesse a kiskereskedelmi és nagykerereskedelmi árukkal és a göngyölegekkel kapcsolatos elszámolások

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Árképzés. Árképzés. Bruttó ár = nettó ár + ÁFA. Bruttó ár = nettó ár x ((1 + (ÁFA% / 100))

Árképzés. Árképzés. Bruttó ár = nettó ár + ÁFA. Bruttó ár = nettó ár x ((1 + (ÁFA% / 100)) Árképzés TÉMAKÖR TARTALMA - Ár, árképzés - Nettó ár, bruttó ár, ÁFA - Árképzés módszerei - Színvonal mutatók - Kalkuláció - Ételek, italok, szolgáltatások árképzése Ár, árképzés Az ár a termékek és szolgáltatások

Részletesebben

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei

12. ÉVFOLYAM KÖZGAZDASÁGI ÁGAZAT PÉNZÜGY-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Osztályozó-, javítóvizsga követelményei ÁLTALÁNOS STATISZTIKA TANTÁRGY Főátlagok, összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása Az érték, ár és volumenindex A standardizálás módszere Standardizálás különbségfelbontással Főátlagok eltérése

Részletesebben

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős

52 811 01 0000 00 00 Élelmezésvezető Élelmezésvezető 33 811 03 1000 00 00 Szakács Szakács 52 811 02 0000 00 00 Vendéglős Vendéglős A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját!

Az egyes cikkekhez tartozó alapértelmezett áfa kulcsokat nem kell egyesével átállítania. Válassza az Egyéb menü / Áfa kulcs cserélő pontját! Hogyan kezelje az áfa-változásokat? Az elmúlt években egyre gyakrabban változik az általános forgalmi adó (áfa) kulcsa, aktuálisan a 20%-os kulcs emelkedik 25%-ra. Az adó mértékének meghatározása az átmeneti

Részletesebben

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala

A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala A költségvetés tervezésének ellenırzési nyomvonala Fejlesztési többletigények összeállítása Saját bevételek körének tervévre történı kialakítása 0998. (XII.30.) fejezet tervezési szabályai SZMSZ 7/998.

Részletesebben

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll

6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás. 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 1 6.21. Szállodai vendéglátás Hotel F&B gazdálkodás 1.Szállodai vendéglátás sajátosságai F&B Features 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségek F&B Payroll 3. Szállodai vendéglátás költségei F&B Costs

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bokor Csaba. Az anyagokkal kapcsolatos elszámolások. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bokor Csaba. Az anyagokkal kapcsolatos elszámolások. A követelménymodul megnevezése: Bokor Csaba Az anyagokkal kapcsolatos elszámolások A követelménymodul megnevezése: Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése A követelménymodul száma: 1972-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

ELLENŐRZÉS. összehasonlítás. értékelés. következtetés. javaslatok

ELLENŐRZÉS. összehasonlítás. értékelés. következtetés. javaslatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2011. évben végzett tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2011. évben végzett tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2011. évben végzett tevékenységéről Áttekintés az egyesületről: - alapításának időpontja: 2006. - székhelye:

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakács. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése

Szakács. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése Szakács Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1428-06 Biztonságvédelmi és minőségbiztosítási feladatok végzése Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1428-06/1 Az élelmezési

Részletesebben

Térítés nélkül átveszünk egy műszaki gépet

Térítés nélkül átveszünk egy műszaki gépet Mini Kontírozó Tanfolyam- -hogy a megszerzett tudásod ne vesszen el- 1. lecke: Micike és József alapított egy Kft-t, el is kezdtek azonnal dolgozni, és szembesültek az első gazdasági eseménnyel, amit nem

Részletesebben

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl

Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 4/2002. (XI. 26.) szabályrendelet az egyházközségben történı leltározásról, értékelésrıl és selejtezésrıl (2002. november 26-tól hatályos változat) A Magyarországi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) középszint (üzleti gazdaságtan) 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

4, Anyagkészlet könyvelése FIFO módszerrel Egy vállalkozás készletgazdálkodásáról az alábbi információkkal rendelkezünk:

4, Anyagkészlet könyvelése FIFO módszerrel Egy vállalkozás készletgazdálkodásáról az alábbi információkkal rendelkezünk: 1, Vásárolt készlet beszerzési áron Könyveljük le a következő gazdasági eseményeket 1, 2 000 kg anyag vásárlása későbbi fizetési határidővel, vételár 950 Ft/kg+áfa. 2, A vételárból utólag 10 % engedményt

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2010. évben végzett tevékenységéről Áttekintés az egyesületről: - alapításának időpontja: 2006. - székhelye:

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2012. évben végzett tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2012. évben végzett tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az EGÉSZSÉG HÍDJA ÖSSZEFOGÁS AZ EGÉSZSÉGÉRT A MELLRÁK ELLEN Egyesület 2012. évben végzett tevékenységéről Áttekintés az egyesületről: - alapításának időpontja: 2006. - székhelye:

Részletesebben

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő

51 213 01 0010 51 02 Filmlaboráns Fényképész és fotótermékkereskedő. kereskedő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Pénzügyi számvitel III. előadás A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Készletek a mérlegben B I. Készletek 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkésztermékek 3. Növendék, hízó és egyéb állatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kiss Irén. Készletnyilvántartás, készletmozgások. A követelménymodul megnevezése: Előkészítés

MUNKAANYAG. Kiss Irén. Készletnyilvántartás, készletmozgások. A követelménymodul megnevezése: Előkészítés Kiss Irén Készletnyilvántartás, készletmozgások A követelménymodul megnevezése: Előkészítés A követelménymodul száma: 1464-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-004-30 VESZTESÉG ÉS AZ

Részletesebben

1. Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségei. 4. Szállodai vendéglátás vezetői döntései

1. Szállodai vendéglátás sajátosságai. 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségei. 4. Szállodai vendéglátás vezetői döntései 22. Szállodai vendéglátás Hotel F&B Operation 1 1. Szállodai vendéglátás sajátosságai 2. Vendéglátás közvetlen személyi költségei 3. Szállodai vendéglátás költségei 4. Szállodai vendéglátás vezetői döntései

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése

Saját termelésű készletek részei. Üzleti számvitel. Termeléskönyvvitel. Kalkulációs séma (példa) Saját termelésű készlet értékelése MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Saját termelésű készletek részei Üzleti számvitel Termeléskönyvvitel Dr. Pál Tibor Saját termelésű

Részletesebben

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás

Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Bevezetés a számvitelbe XI. Előadás Általános forgalmi adó Dr. Pál Tibor 2012.09.20. Fogalma

Részletesebben

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása

Pénzügyi számvitel III. előadás. A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása Pénzügyi számvitel III. előadás A vásárolt készletek könyvviteli elszámolása A készletek tagolása, és tartalma a törvény szerint Készletek Anyag Áru Vásárolt készletek Készletekre adott előleg Saját termelésű

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Készletérték feladás modul HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Készletérték feladás modul Szükséges beállítások Első lépés a Készletérték feladás modul aktiválása, melyet a kapott termékszámmal a Karbantartás/Termékszámok menüpont alatt végezhet

Részletesebben

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy

A azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy A 10045-12 azonosító számú Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Szakmai számítások tantárgy 1 1. A 10045-12 azonosító számú, Gazdálkodás megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó

Részletesebben

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával.

KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. KÉSZLETEK LELTÁROZÁSA az Apolló program felhasználásával. Készítette: Zimmermann Klára A készletek leltára egy meghatározott időpontban készített kimutatás a vállalkozás anyag-, és árukészletéről mennyiségben

Részletesebben

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete:

A lánc viszonyszám: A lánc viszonyszám számítási képlete: A lánc viszonyszám: Az idősor minden egyes tagját a közvetlenül megelőzővel osztjuk, vagyis az idősor első évének, vagy időszakának láncviszonyszáma nem számítható. A lánc viszonyszám számítási képlete:

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (10 pont) Egy tárgyi eszközről a következő információkkal rendelkezik: Bruttó érték 15 000 000

Részletesebben

Készletezés: a készletekkel kapcsolatos döntések és gyakorlati teendők összessége.

Készletezés: a készletekkel kapcsolatos döntések és gyakorlati teendők összessége. Készletezés Készletezés: a készletekkel kapcsolatos döntések és gyakorlati teendők összessége. 2 Az árukészlet az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen. A készletgazdálkodásra

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Termékek Pálcikás jégkrém + 29 000 20 000 300 000 75 000 Poharas jégkrém + 20 000 10 000 380 000 95 000

Termékek Pálcikás jégkrém + 29 000 20 000 300 000 75 000 Poharas jégkrém + 20 000 10 000 380 000 95 000 31. Feladat Egy jégkrémgyártó kft. pálcikás és poharas jégkrémeket állít elő. A vállalkozás két üzemében (adagoló és fagyasztó üzem) mindkét termékcsoport termelése folyik. 20X1. január havi nyitó mérlege

Részletesebben

Microsoft Dynamics NAV ANYAGME RLEG. Felhaszna lo i ke ziko nyv

Microsoft Dynamics NAV ANYAGME RLEG. Felhaszna lo i ke ziko nyv ANYAGME RLEG Felhaszna lo i ke ziko nyv 2013. június 17. A.1. Anyagmérleg szerepe Az anyagmérleg segítségével a kívánt időszakra megtekinthetjük az egyes cikkekre vonatkozó időszaki összesített adatokat

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam GM szak Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014

Részletesebben

Versenyző kódja: 36 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny.

Versenyző kódja: 36 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny. 54 811 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 811 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Egy vendéglátó

Részletesebben

Óravázlat. Kognitív kompetenciák: emlékezőképesség, következtetési képesség, lényegfelismerés fejlesztése

Óravázlat. Kognitív kompetenciák: emlékezőképesség, következtetési képesség, lényegfelismerés fejlesztése Óravázlat Tanárjelölt: Czupi Tilda Osztály: 10A Tantárgy: Üzleti tevékenység gyakorlata Témakör: Adók, járulékok és egyéb közterhek Az óra témája: Összefoglalás, gyakorlás Oktatási cél: A tanulók képesek

Részletesebben