AMIT ESZEL, AZZÁ LESZEL HÍRHEDT MAGYAR KONYHA DIÁKHITEL: ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK AMATÔR FILMES SIKER: A KAMERA KÉT OLDALÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AMIT ESZEL, AZZÁ LESZEL HÍRHEDT MAGYAR KONYHA DIÁKHITEL: ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK AMATÔR FILMES SIKER: A KAMERA KÉT OLDALÁN"

Átírás

1 18. ÉVF. 37. SZÁM SZOMBATHELY, OKTÓBER 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP AMIT ESZEL, AZZÁ LESZEL HÍRHEDT MAGYAR KONYHA DIÁKHITEL: ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK AMATÔR FILMES SIKER: A KAMERA KÉT OLDALÁN Angol nyelviskola gyermekeknek 3 hónapostól 14 éves korig. Szombathely, Thököly u. 12. Tel.: 30/

2 PERFEKT ZRT SZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/b FNYSZ , AL-0036 Induló tanfolyamainkra becsatlakozási lehetôség: Biztosításközvetítô (függô és független) Mérlegképes könyvelô vállalkozási szak Pénzügyi-számviteli ügyintézô Bérügyintézô TB ügyintézô TB és bérügyi szakelôadó Októberben induló tanfolyamaink: Mérlegképes könyvelô államháztartási szak Élelmiszer és vegyiáru eladó Kereskedô, boltvezetô (Együtt is végezhetô!) Jelentkezni lehet: Felvétel a jelentkezések sorrendjében! PERFEKT ZRT. VÁLLALKOZÓI KÖZPONT SZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/b Tel./fax: 94/ Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Állást keresôk, munkavállalók figyelem! A TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért címû projekt keretében az alábbi képzésekre várjuk jelentkezésüket.» Kereskedô-boltvezetô (kereskedelmi alapvégzettség szükséges)» Felzárkóztató képzés (7 8. osztály megszerzésére) A résztvevôk teljes képzési költségét megtérítjük, a képzés ideje alatt keresetpótló juttatást biztosítunk. Jelentkezni október10-ig a lakóhely szerint illetékes kirendeltségeken lehet. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. NYÍLT NAP: október 15. (szerda) 8.00 óra Helyszín: Díszterem SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Tulok Gabriella FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt CÍMLAPFOTÓ: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Kriston Barbara NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Komárnói Nyomda Kft., Szlovákia FELELÔS VEZETÔ: Meszlényi István igazgató Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZ- TÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ , 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2008. OKTÓBER 4. F Ó R U M B A N Kordában kell tartani a kiadásokat SOÓS JÓZSEF A KÜLVÁROSI EMBEREK PROBLÉMÁIRÓL A nemrégiben függetlenné vált képviselôé a területileg legnagyobb választókerület, ahol az alapvetô infrastrukturális szolgáltatások egy része még hiányzik. Ezeket kell mielôbb pótolni, és olyan költségvetést kell készíteni, amit a közgyûlés konszenzussal fogad majd el, vélekedik Soós József. Milyen problémák jellemzik a választókerületét? A 12-es körzet a területileg legnagyobb szombathelyi választókerület, magában foglalja a Zanati úti aluljárótól keletre fekvô területeket. A körzet egyik sajátossága, hogy rendkívül sok ipari és kereskedelmi vállalkozás mûködik itt, a városrészen az iparfejlesztések több mint 150 évvel ezelôtt kezdôdtek, és kisebb-nagyobb megszakításokkal a mai napig tartanak. A tendencia egyrészt örvendetes, hiszen az évi ötmilliárdos iparûzési adónak a 47 százaléka itt termelôdik meg, másrészt viszont azzal is jár, hogy a lakóknak el kell viselniük az összes közlekedési és környezetterhelési hatást, ami az ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek mûködésével jár. Úgy vélem, jogos igényük az itt élôknek, hogy ilyen komoly terhelés mellett rendelkezésükre álljanak az alapvetô infrastrukturális szolgáltatások. Igaz, hogy az útfelújítások elég jó ütemben zajlanak, de óriási probléma a csapadékvíz elvezetésének megoldatlansága. De Zanat is ide tartozik Igen, választókerületem másik jellemzôje, hogy négy, jól elkülönülô településrészbôl áll. Itt van a Zanati út mellett fekvô Éhen Gyula tér, a Pick és Bébic lakótelep, és a külön településrészként álló Zanat. Örvendetesnek tartom, hogy Zanat dinamikusan fejlôdik, északi részén újabb lakótelep-bôvítés várható. Gondot jelent a zanati városrész néhány utcája esetében, hogy azokat az önkormányzat még nem tudta kezelésbe venni, így ezekben a kezelôi feladatok az önkormányzaton nem kérhetô számon. Megoldást csak az önkormányzat segítô együttmûködése hozhat. Vannak, akik szerint nem megfelelô a buszjáratok rendje. Szerintem indokolatlan ez a kritika. A 2002-ben indult ciklus elsô részében fontos feladatom volt a zanati buszközlekedéssel kapcsolatos anomáliák feloldása, szerintem napjainkban már elfogadhatóan bonyolódik a településrész tömegközlekedése. De a kerékpárosoknak itt is gondjaik vannak, hiszen a körgyûrû körforgalmán átvergôdni rendkívül balesetveszélyes. Abban bízom, hogy megoldást jelenthet további pályázati lehetôségek megnyílása. Milyen feladatok állnak a közeljövôben az ön által elnökölt városfejlesztési bizottság elôtt? Az elsô, hogy októberben kerül a közgyûlés elé az új rendezési terv. A bizottság megbízásából felkértem a fôépítészi irodát, dolgozza ki annak lehetôségét, hogy a rendezési tervet a jövôben évente módosíthassuk, hoszszabb idôszakonként nehézkes kezelni a felmerülô igényeket. Bizottságunk ugyanakkor folyamatosan informálódik az úgynevezett nagyprojektekkel kapcsolatos történésekrôl, elképzelhetô, hogy a velük kapcsolatos prioritási sorrendek az idôközben megváltozó körülmények miatt változnak. A nagyprojektek többsége még nem jutott el a megvalósíthatóság közelébe, ezzel is szembe kell nézni, hiszen biztos, hogy a 13 nagyberuházás közül nem minden projekt valósul majd meg. Kapott-e visszajelzéseket a választóktól azok után, hogy kilépett az MSZP-frakcióból, és bejelentette csatlakozási szándékát a jobboldalhoz tartozó Pro Savariához? Azt kell mondanom, hogy akikkel találkoztam, azok helyeselték a döntésemet, sôt, arra biztattak, hogy tartsak ki, folytassam a munkámat. Úgy vélem, a jövôben pedig a választók fogják megítélni, hogy milyen sikerrel, eredményességgel dolgozom majd. Amikor kilépett az MSZP-frakcióból, döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet a költségvetés arányaival, túlzottnak tartotta a kultúrára és a sportra fordított támogatásokat. Közeleg a jövô évi büdzsé elôkészítése, milyen tervezetet tud majd támogatni? A legfontosabb, megoldásra váró gond, hogy a kiadási oldal változásait nem követik bôvülô bevételi lehetôségek. A legutóbbi közgyûlésre beterjesztett költségvetési módosítás 360 millióval növelte volna a kiadásokat, ezzel az év végére egymilliárd fölé kúszik a mûködési hiányunk. Úgy vélem, ARS POETICA: A város érdekei mindenek felett. ÉLETÚT: 1949-ben született Szombathelyen. Nôs, két gyermeke van. Diplomáit a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen, a Budapesti Mûszaki Egyetemen és a Külkereskedelmi Fôiskolán szerezte óta a keleti városrész választott képviselôjeként vesz részt az önkormányzati munkában. ha ez a trend változatlan marad, katasztrofális helyzet állhat elô. Ezért korlátok közé kell szorítani a mûködési kiadásokat, miközben keresni kell a bevételi oldal tételeinek bôvítési lehetôségeit is, nem kihagyva ebbôl a folyamatból az önkormányzati, ill. részben önkormányzati cégek adta lehetôségeket sem. A közgyûlés új többsége ennek szellemében készíti el azt a költségvetéstervezetet, amit természetesen meg kell tárgyalni a közgyûlés többi politikai szereplôjével. Lényeg, hogy a jövôben konszenzusos, arányaiban nem kifogásolható, takarékos költségvetése legyen Szombathelynek. SaFó FOTÓ: Mészáros Zsolt 3

4 4 Támogatás az albérlôknek is Azok is kaphatnak lakbértámogatást ezentúl, akik nem önkormányzati bérlakásokban laknak. Szombathely önkormányzat a 2238 bérlakással rendelkezik, és évente mintegy 4-5 száz szociális bérlakásigénylést kénytelen elutasítani, de az új támogatási rendszernek köszönhetôen ezentúl nekik is tudunk majd támogatást nyújtani, jelentette be dr. Czeglédy Csaba alpolgármester a lakbértámogatást igénylôk körének bôvítésérôl szóló sajtótájékoztatón a múlt hét elején. Kôvári Attila, a lakásbizottság elnöke elmondta, idén azok a családok adhatják be támogatási kérelmüket, akik február 15-éig bérlakást igényeltek. Ôk október 15-étôl kapnak majd támogatást, idén összesen 2,4 millió forintot szán erre a város. Jövôre már minden albérletben élô család beadhatja kérelmét, ha megfelel a feltételeknek. A lakbértámogatás mértéke függ a háztartás összetételétôl, jövedelmi, vagyoni helyzetétôl. A kapható összeg maximum havi 20 ezer forint. A lakbértámogatási rendszer részleteit megtalálja lapunk 18. oldalán. Ütemszerûen halad a feltárás Az épülô 86-os Szombathely és Vát közötti szakaszát járta be dr. Ipkovich György polgármester az elmúlt szerdán. A polgármester, aki miniszteri biztosként felügyeli a fôút építését, vizitje során arra volt kíváncsi, hogy ütemszerûen haladnak-e a több mint két hónappal ezelôtt elkezdôdött régészeti feltárások. Összesen 13 lelôhelyen végeznek ásatásokat a szakemberek, de minden a tervek szerint halad, úgyhogy valószínûleg már a jövô év elején elindulhat az építkezés, számolt be részletekrôl Ilon Gábor, a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat régésze. Dr. Ipkovich György miniszteri biztos azt is elmondta, hogy a 86-os váti elkerülô szakaszán újra kellett terveztetni a közlekedési csomópontot, ugyanis közben az utat gyorsforgalmivá minôsítették. Fotó: Czika László Forgatag a belvárosban A környékbeli kistelepülések oktatási intézményeinek pavilonjai, iskolák és óvodák bemutatkozó mûsorai várták a Fô térre kilátogatókat szombaton az idén hetedszer megrendezett Kistérségi Forgatagban. A felállított standokon egyebek mellett Rum, Ják, Torony, Gencsapáti, Vép, Táplánszentkereszt, Söpte, Vasszécsény, Vassurány és Pornóapáti intézményei mutatkoztak be. Borok ünnepe a téren Hagyományôrzô szándékkal rendezték meg az elsô VasiBacchus Gasztro- és Borfesztivált Szombathely Fô terén az elmúlt hétvégén. A debütáló rendezvényen borkirálynôt is választottak Topor Adrienn személyében. A látványos kísérletek éjszakája A fizika, a kémia és a csillagászat csodáiba nyerhettek betekintést a Kutatók Éjszakájának vendégei múlt pénteken a Savaria Egyetemi Központban (SEK). Európa-szerte szeptember 26-án rendezik meg a természettudományok népszerûsítésére hivatott rendezvényt. Pannónia mûvészete A határokon is átnyúló Pannon régió területén élô mûvészek alkotásaiból nyílt tárlat szeptember 26-án a Szombathelyi Képtárban. Az elsô alkalommal megrendezett Ars Pannonica Biennálét Zalán Tibor író nyitotta meg. A kiállításra beadott több mint száz pályamûvet szakmai zsûri értékelte, az elsô helyezett Pistyur Imre szobrászmûvész lett. A tárlat október 26-áig látogatható. Emléktábla Gonda Györgynek Dr. Gonda György tiszteletére avattak emléktáblát a megye, a város és civil szervezetek képviselôi pénteken a Jókai utcában. A megye egykori kiemelkedô közéleti vezetôje és jeles kultúrapártolója idén lenne 85 esztendôs. Új nevek az Olimpikonok Falán A Vas Megyei Sportigazgatóság által tavaly állított Vasi Olimpikonok Fala a pekingi olimpiát követôen új nevekkel gazdagodott. Ifj. Veréb István birkózó, Fazekas Róbert és Pars Krisztián atléták, Németh Pál mesteredzô (ô immár hetedik alkalommal), valamint pótlólag az athéni olimpián Kálovits Anikó edzôjeként részt vett Kívés István került fel a márvány dicsôségtáblára. Az ünnepi alkalom kapcsán Kovács Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke köszöntötte az ünnepelteket és a szépszámú részvevôt. Esküt tettek Két magyar nemzetiségû román állampolgár tett magyar állampolgársági esküt az elmúlt héten Szombathelyen, a polgármesteri hivatalban. Jutalomátadások Az augusztus 20-i ünnepségen való közremûködésért pénzjutalmat kaptak a Hermann Ottó Szakközépiskola tanulói, illetve felkészítô tanáraik. A diákok a jutalmat az osztálypénzhez rakják, amibôl egy kirándulást szerveznek majd. Megköszönték a Savaria Történelmi Karneválon köztisztasági feladatot ellátók munkáját is. Dr. Ipkovich György polgármester elmondta: az egész város jó hírét vitték a Hárofit Egyesület munkatársai azzal, hogy a három nap alatt ragyogó tisztaság uralkodott a karnevál helyszínein. A közel 70 köztisztasági dolgozó vásárlási utalványt vehetett át a polgármestertôl. Tornász Világ Kupa Nôi és Férfi Tornász Világkupát rendeznek Szombathelyen, az Arena Savariában. A pénteken kezdôdött háromnapos versenyen négy kontinens huszonegy országának 180 sportolója méreti meg magát.

5 2008. OKTÓBER 4. V I S S Z A P I L L A N T Ó A N N O Emlékezés a tábornokokra sebb, az ország modernizálásának nagy korszakában ünnepelhettek a szombathelyiek a századforduló elôtti évben, az ötvenedik évfordulón. Ami ma már teljesen elképzelhetetlen: Városunk hazafias érzületû lakossága méltóképpen adott kifejezést e hó 6-án, az aradi vértanuk halálának ötvenéves évfordulóján kegyeletének. A középületeken és a legtöbb magánházon is gyászlobogók hirdették a históriai nevezetességû nap szomorú jelentôségét. Délelôtt tíz órára zsúfolásig megtelt a székesegyház. A ravatalt a Farkas István vezetése alatt kivonult negyvennyolcas honvédek és a hadastyánok állták körül, a legtöbb egyesület pedig gyászfátyolos zászló alatt vonult ki. (A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár munkatársai segítettek.) SaFó Balogh József: ARADI, ÔSZI DAL Figyel az Isten árván, nem áll magyar a strázsán. Kinek volt ez az átka? Néma a börtön rácsa. Amikor bátrak halnak, ki kezd új forradalmat? Gyilkol idegen horda, Petôfi kardja rozsda. Ôsz van, dermed a lélek, aradi gyertyák égnek. Száz év elôtt szövetséges nélkül harcoltunk a reakció két hatalmas erôssége ellen. Ma erôs szövetségesek állanak oldalunkon: az emberi haladás élcsapata, a világszabadság és világbéke ôre, a hatalmas Szovjetunió, a szövetséges népi demokráciák, a felszabadult Kína és szerte a világon a dolgozók tömegei. A fenti idézetet találta a megyei napilap tudósítója 1949-ben a legalkalmasabbnak arra, hogy kifejezze, mit is gondolt a formálódó új hatalom az aradi vértanúk emléknapjáról, október 6-ról a századik évfordulón. Sólyom László altábornagy ünnepi beszédébôl ragadtunk ki egy röpke részletet. Valójában nincs szándékunkban kedves olvasóinkat az akkori PR-osok szövegeivel untatni, csak arra voltunk kíváncsiak, miként emlékeztek meg az ben kivégzett hôs tábornokokról ötven, hetvenöt és száz évvel késôbb. A források közül az 1949-esben számtalan gyöngyszemre bukkantunk, ezért is nyitottunk a Vasmegye cikkével. Különösképpen A magyar és román nép Kossuth, Petôfi és Táncsics szellemében ünnepelte az aradi vértanuk emlékét címû (jaj, de hosszú címeket adtak annak idején) írás után temettük mélyen a fejünket a kezünkbe. A híradásból megtudhattuk, a magyar román barátság jegyében Arad 30 ezer dolgozója vonult a tizenhárom hôs tábornok száz év elôtti vesztôhelyén felállított emlékmûhöz. Losonczy Géza államtitkár rádióbeszédben arra emlékeztetett, hogy a Horthy fasizmus idején a reakció megemlékezése október 6-ról hamis volt és álnok, hiszen Haynau utódai nem áldozhattak ôszinte kegyelettel Haynau áldozatainak emléke elôtt. Mielôtt megpróbálnák megfejteni az elôzô rendszerben parádés karriert befutó Losonczy szavait, lépjünk csak vissza az idôben, vagy lépjünk vissza a jövôbe, a talán érdemtelenül is sokat szapult Horthy-korszakba, amikor mégis csak méltón emlékeztek meg az aradi vértanúkról. Trianon árnyékában magyar román barátságról nyilván szó sem lehetett. A hetvenöt éves évfordulón a Vasvármegye híradása szerint az iskolák mellett hat civil egyesület és kör is ünnepséget rendezett. A nagytemplomban dr. Gaál Sándor apátplébános mondott gyászmisét, amelyen a szombathelyi iskolák tanulói vettek részt. A Kultúregyesület megemlékezésén dr. Krisztin Ernô, az egyesület titkára tartott beszédet: végigvezette a hallgatóságot a magyar nemzet kálváriáin 1848-tól a háború borzalmain, és nem maradhatott ki a különösen fájdalmas trianoni békediktátum sem. A megemlékezést a Dalosegyesület rendkívül nagyhatású Nem nem soha címû dala zárta. Lényegesen békésebb, csende- Tábornok-tizenhármak, rátok angyalok várnak. Hant kortyolja a könnyet, s csöndek, iszonyúk jönnek FIX ÁRON ÉJJEL- NAPPAL TELEFON: személytaxi tehertaxi autómentés sofôrszolgálat 5

6 H Á T T É R FOTÓ: Czika László Távhô: díjemelés után SZÁZALÉKOS SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN Az áremelkedések mindig feszültségekkel járnak, fôként, ha utána jóval mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni a megszokottnál. Az áremelésekrôl szóló döntéseket sem könnyû meghozni, pláne nem a köz vagyonával gazdálkodó önkormányzatnak. A távhôdíj szeptemberi emelése is hullámokat kavart. Három hete tart a fûtési szezon, melynek kezdetén korrigálni kellett az árakat. A távhôszolgáltatás díjainak drasztikus vagy kevésbé magas mértékû növelése között dönthetett a közgyûlés, de az egyértelmû volt, hogy az árak emelése elkerülhetetlen. Idén ugyanis négyszer emelkedett a világpiacon a gáz ára, amit városunkban nem követett távhôdíjemelés. Pedig a szombathelyi távhôszolgáltatás kilencven százalékban földgázalapú. Mindössze tíz százalékot vált ki a faapríték fûtési célú felhasználása. De mondhatnánk úgy is, hogy szerencsére egy elôrelátó fejlesztésnek köszönhetôen tíz százalékát kiváltja a faapríték, egyébként magasabb is lehetne a díj. A földgázáremelésekre reagálniuk kell a szolgáltatóknak. Szükség lett volna a jelentôsebb korrrekcióra Szombathelyen is, hiszen a szolgáltatást végzô Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft. likviditása függ attól, hogy a bevételeik teljesülnek-e. Egy felmérés szerint háztartásunk energiafelhasználásának több mint hetven százalékát fûtésre használjuk. A leggyakoribb fûtési mód Magyarországon a gázfûtés, ezt követik a szén, fa, illetve az elektromos üzemelésûek, valamint ezek kombinációi. Bár az energiaforrásokat illetôen napjainkban még a szénhidrogéneké a fôszerep, máris számolnunk kell az olyan alternatív megoldásokkal, mint például a napkollektoros vagy a hôszivattyús rendszerek. Ki mivel fût, olyan gondokkal találkozik. Szerkesztôségünket is többféle felvetéssel keresték meg. A távfûtéses lakásokban élôk természetesen még a kisebb mértékû díjemelés után is háborogtak. Jóllehet jogosan, hiszen a szolgáltatás formájából adódóan ôk nehezen spórolnak. Míg az egyedi fûtésû lakásokban élôk választhatnak, mikor fûtenek be, ôk csak ablaknyitással tudják szabályozni saját lakásuk hômérsékletét. A kényelmet meg kell fizetni, hangzik a fával és szénnel fûtök körébôl, akik maguk szerzik be a tüzelôanyagot, és naponta veszik a fáradságot, hogy meleget teremtsenek maguknak. Mellette megjegyzik, hogy a fa és a szén ára is emelkedik, csak ahhoz nem kapnak támogatást. A polémia hasonló volt a közgyûlés múlt heti tanácskozásán is. Mint arról lapunkban már beszámoltunk, a 34 százalékos gázáremelés követésére két variációt dolgozott ki a szolgáltató: egy 26,4 százalékos, illetve egy 12,2 százalékos mértékût. Dr. Németh Gábor ügyvezetô igazgató hangsúlyozta, hogy a fogyasztókra jutó terheket a cég nem tudja átvállalni. A két politikai oldal a felelôsséget emelte ki, igaz, más-más megközelítésbôl. Dr. Nemény András (MSZP) aláhúzta: felelôsségük van az iránt is, hogy a cég ne menjen tönkre. Hangsúlyozta, ha most kisebb mértékben emelnek, nehogy késôbb, esetleg decemberben egy újabb emelésrôl kelljen dönteniük. Szakály Gábor (Fidesz KDNP), a szociális bizottság elnöke szociális problémaként részletezte a magasabb mértékû emelést. Németh Kálmán (SZDSZ) alpolgármester is a szociális érzékenységet emelte ki, de a távfûtés támogatásához a szociális segélyezés kidolgozását tartotta célravezetônek. Dr. Czeglédy Csaba (MSZP) alpolgármester tovább ment, amikor a magasabb mértékû emelés mellett érvelve a saját példáján mutatta be, hogy távfûtéses lakásban élôként ô megfizeti a magasabb díjat, és a valóban rászorulók kapjanak támogatást, kompenzálást a fûtési számla kifizetéséhez. Dr. Gyimesi József (ESZE) kiemelte: a gázzal fûtôk már elszenvedték az áremelést, ugyanakkor véleménye szerint is kiszolgáltatottabbak a távhôsök, hiszen kényszerfogyasztók, emiatt támogatni kell ôket. Ô az infláció mértékét nem meghaladó emelés mellett érvelt. Érdekes megnyilvánulást tett Soós József független képviselô, amikor kijelentette, hogy más-más szerepben van a távhôszolgáltató cég felügyelôbizottságának elnökeként (hiszen a cég a magasabb mértékû emelést támogatta), illetve képviselôként, ahol a jobboldal álláspontját tette magáévá. Ami nem volt más, minthogy október 1-jétôl a távhô-szolgáltatási díjakat átlagosan 12,2 százalékkal emeljék. Dr. Czeglédy Csaba javaslatára végül a szociálisan rászorulók támogatására 20 millió forintot különítettek el. A távhôcég folyószámlahitel-keretét pedig 200 millió forinttal növelték, amire a közgyûlés vállalt kezességet. TG 6

7 2008. OKTÓBER 4. Ö N K O R M Á N Y Z A T Szombati ingyenes parkolás ESTE HATIG LESZNEK NYITVA AZ ÜZLETEK Hat hónapig ingyenesen parkolhatunk szombatonként Szombathelyen, egyelôre kísérleti jelleggel. A parkolóhelyek bôvítését szolgálja egy vállalkozói beruházás, a Kôszegi utcai parkolólemez megépítése is. A Szombathelyi Szombat program a belvárosi kereskedelmi lehetôségek bôvítését szolgálja. Egyik leglátványosabb eleme a díjmentes parkolás bevezetése, amely a belváros forgalmának fellendítését segítheti elô. Az ingyenes parkolás mellett vevôcsalogató lépés lehet, hogy az üzletek szombatonként 18 óráig tartanak nyitva, emellett kulturális és kereskedelmi jellegû programok színesítenék a hétvégék elsô napját. A programot kísérleti jelleggel ez év december 1-jével vezetik be, és a jövô esztendô májusának végéig tart majd, errôl szeptember 25-én döntött a közgyûlés. A program sikeres megvalósításához az önkormányzat augusztusban tájékoztató fórumot tartott, az elkövetkezendô idôszakban pedig felveszik a kapcsolatot, keresik az együttmûködési lehetôségeket az érintett belvárosi kereskedôkkel, szolgáltatókkal. A fizetôparkolást üzemeltetô cég, a SZOVA Zrt. kidolgozta, mely megoldás lenne a legjobb. Javaslatuk szerint az ingyenes parkolást nemcsak a piros, hanem a sárga és a zöld zónákban is bevezetnék, hiszen ha csak az I. övezetben tehetnénk le autóinkat díjmentesen, akkor a II. és a III. övezet kihasználtsága csökkenne, az I. övezetben pedig túlzsúfoltság lenne. Így az ingyenes parkolás nem csak a belvárosra korlátozódik. A SZOVA Zrt. a fizetôparkoló rendszer kiterjesztését tervezi a piac környéki utcákban (Nádor utca, Bercsényi utca, Kinizsi Pál utca, Gyöngyös utca, Vak Bottyán utca) is, a forgalomtechnikai tervek már készen vannak. A lakosságot a fizetôparkoló övezet kiterjesztésérôl egy késôbbi fórumon kérdezik majd meg, bevezetését 2009 januárjától tervezik. A parkolási helyzetet érinti a Kôszegi utcában tervezett beruházás is. A közgyûlés a belváros felújításáról szóló programot, az Integrált Városfejlesztési Stratégiát tárgyalta volna, azonban elhalasztották, mivel a témában szükség van még egyeztetésre. Határozatot hoztak viszont arról, hogy a Kôszegi utcai parkolólemezt nem a belváros kulturális és üzleti célú megújítására nyert pályázat részeként építik meg. Korábban a Kôszegi utcai ingatlan tulajdonosa, az ITP Royal Kft. az önkormányzat projektpartnereként szerepelt a fejlesztésben, a jelenlegi álláspont szerint azonban a vállalkozás saját beruházásként szeretné megépíteni a parkolólemezt. TG FOTÓ: Czika László Szelektív gyûjtés, válogatás regionális szinten SZÁZKILENCVEN VASI TELEPÜLÉS SZEREPEL A PROJEKTBEN A környezet védelmében valósulna meg az a beruházás, amelynek kezdeti lépései most zajlanak. A hulladékgazdálkodási projektben Szombathelyen kívül Vas megye további 190 települése vesz részt a tervek szerint. A szilárdhulladék-kezelésre nyújthat be pályázatot a megye területén létesülô hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás, amelynek megszervezését Szombathely vállalta magára. A 191 vasi önkormányzatot tömörítô társulás európai uniós támogatásra szeretne pályázatot benyújtani a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekthez. A múlt heti közgyûlésen a társulás megalakításával és a szakértôi feladatok ellátásával megbízott Technoplus Környezetvédelmi és Technológiai Fejlesztô Kft. ügyvezetô igazgatója, Tóth Árpád adott tájékoztatást. A program egyrészt a régi, már bezárt, önkormányzati tulajdonban lévô települési hulladéklerakók, szeméttelepek térségi szintû rekultivációját tartalmazza, 160 rekultiválandó lerakóról van szó. A projekt másik része a lakosságnál keletkezô, szelektíven gyûjthetô hulladékok térségi gyûjtési feltételeinek biztosítására vonatkozik. A papír, a mûanyag, a fém, üveg szelektív begyûjtésével növelhetô a települési szilárd hulladék hasznosítási aránya, és csökkenthetô a lerakásra kerülô hányad. Ehhez 134 új gyûjtôszigetet szeretnének kialakítani, további 254, már meglévô gyûjtôsziget edényzetét pedig kicserélik. Tervezik a társult településeken a házhoz menô szelektív gyûjtés feltételeinek kialakítását, a családi házas övezetekben a házi komposztálás elterjesztését, és tíz hulladékudvar építését, köztük Szombathelyen is. A regionális válogatómû is városunkban, a Körmendi úti telephelyen épül majd meg. A beruházás tervezett költsége 8 és fél milliárd forint, melynek átlagosan 15 százalékát kell csak önrészként biztosítani. A projekt elôkészítésére két év, a megvalósításra négy év áll a társulás rendelkezésére. Vas megye településit érintve már mûködik hasonló társulás. A Nyugat- Balaton és Zala-völgy térségi hulladékgazdálkodási társulás Zalaispa projektjéhez 282 Zala, Somogy és Vas megyei település csatlakozott, a hulladékkezelô központ Zalabéren van. Tulok Gabriella 7

8 FOTÓ: Mészáros Zsolt Diákhitel: érvek és ellenérvek PÁRATLAN SEGÍTSÉG VAGY SOKÁIG HÚZÓDÓ ADÓSSÁG? A továbbtanulás nem olcsó mulatság. Sok család számára komoly anyagi terhet jelent a gyermekek taníttatása. Mibôl finanszírozzák diákéveiket azok a fiatalok, akik mögött nincs szülôi támogatás? A lecke fel van adva. A fiatalok egy része munkát vállal az iskola mellett, de vannak, akik diákhitelt vesznek fel. Munka után, a szórólapozásból hazaérkezve még le sem vetett jelmezében tankönyvei felett egy diák bóbiskol. Íme, a diákhitelt népszerûsítô plakát, melyen ez olvasható: Tényleg erre akarsz emlékezni a diákéveidbôl?, valamint Legyél, aki lenni akarsz!. Sok fiatal elôtt valóban két választási lehetôség áll, ha szülei nem tudják anyagilag támogatni a tanulmányait. Vagy elmegy dolgozni az iskola mellett, vagy felveszi a diákhitelt. Ha valaki a munkát választja, akkor minden bizonnyal kevesebb ideje, energiája marad a tanulásra, már ha egyáltalán össze tudja egyeztetni a kettôt. A fent említett reklám épp ezt a negatívumot hangsúlyozza, és ajánlja a másik alternatívát: a diákhitelt. Na de nem lesz még nehezebb adóssággal a vállunkon kezdeni a pályát? Bár a szüleim nem tudtak túl sok pénzzel támogatni tanulmányaim alatt, mégsem vettem fel a diákhitelt. A családom egyedül a kollégiumi díjam kifizetését vállalta, ami havi 10 ezer forint volt. Nappali tagozatos hallgatóként az iskola mellett nem volt idôm dolgozni, azonban igyekeztem minél jobb eredményeket elérni. A fôiskolán kapott szociális támogatásból (kb forint), a tanulmányi ösztöndíjamból (12 17 ezer forint), valamint a nyári munka során félretett pénzbôl éltem évközben magyarázza egy friss diplomás lány. Mint mondja, annak ellenére, hogy más fiatalnak általában több zsebpénze volt, mint neki, sosem érezte azt, hogy nélkülöznie kell, vagy valamirôl lemarad. A környezetem gyakran figyelmeztetett, hogy csak a legvégsô esetben vegyem fel a diákhitelt, hiszen sosem tudhatom, mi lesz velem az iskola után. Most pályakezdôként érzem igazán, hogy jól döntöttem. Tanítónôként 86 ezer forintot viszek haza. Ha ebbôl még éveken át vonnák a hiteltörlesztésemet, fogalmam sincs, hogy mihez kezdenék. Így is roppant nehéz úgy takarékoskodni, hogy elôre tudjak lépni. Szeretnék például néhány éven belül legalább egy saját otthont, bár az sem lesz könnyû mesél a terveirôl az ifjú pedagógus. Fedezet nélkül bármire A diákhitelt 2001-ben hívta életre a Magyar Köztársaság Kormánya. Célja: hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsôoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselô képességétôl szól a hallgatói hitelrendszerrôl és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet. A lényeg, hogy bármelyik diák könnyedén hozzájuthat: nem kell hozzá fedezet, bármire el lehet költeni, például közlekedésre, költségtérítésre, albérletre, jegyzetekre. Sokat hallani azonban arról is, hogy vannak olyan fiatalok, akik ebbôl mennek nyaralni, bulizni. Mindenkinek szíve joga arra költeni a pénzét, amire akarja, na de azért nem árt körültekintônek lenni, hiszen ez akkor is egy hitel, amit egyszer vissza kell fizetni, és nyilván az ember nem sodorja magát adósságba ok nélkül. Csak ha muszáj Harmadévesként döntöttem úgy, hogy felveszem a diákhitelt, de akkor is csupán a legalacsonyabb (havi 15 8

9 2008. OKTÓBER 4. U T Á N A J Á R T U N K ezer) összeget, mert már sehogy sem tudtam kijönni a pénzembôl, és a szüleim sem tudtak többet adni. Két szak mellett, nappali tagozaton nem lett volna idôm dolgozni, maximum hétvégén, de azt a néhány szabadnapot szerettem volna a szeretteimmel tölteni indokolja döntését egy végzôs tanár szakos hallgató. Korábban a nôvérem négy éven keresztül vett fel havi 30 ezer forintot. Ô azóta már végzett. Folyamatosan törleszti a részleteket, de az elmondása szerint alig csökken az összeg. Én éppen emiatt döntöttem úgy, hogy amint lehet, egyben vagy nagyobb összegekben visszafizetem az egészet mondja a leendô tanárnô, aki azt is elárulja, hogy örökölt, és ebbôl a pénzbôl tudja majd rendezni a számlát. A sok kicsi nem megy sokra Mivel a törlesztôrészlet nem egy nagy összeg (az elsô két esztendôben az elôzô évben október 31-én érvényes minimálbér 6 százaléka, a harmadik évtôl kezdve pedig a visszafizetô két évvel azelôtti bérének a 6 százaléka havonta), hiába fizetget valaki havonta, a befizetett pénz nagyobbik része csupán az éves (jelenleg 9,5 százalék) kamatot fedezi. Tegyük fel, hogy valakinek van összesen egymillió forint tartozása (havi 25 ezer forintot vett fel négy éven keresztül), havonta fizet körülbelül 10 ezer forint törlesztést. Az egymilliós tartozás 9,5 százalékos, azaz jelenleg érvényes éves kamata 95 ezer forint. A törlesztés során befizetett összeg egy év alatt 120 ezer forint. Ebbôl az éves kamat 95 ezer. Magyarul a tôketartozás csupán 25 ezer forinttal csökkent, tehát a következô esztendôben még mindig 975 ezer forint a tartozás, erre majd megint rájön az éves kamat és így tovább Rögtön látható, hogy a havi kis összegû törlesztés nem igazán célravezetô. Érdemes elôtörleszteni, ha nem akarjuk évtizedekig elhúzni a dolgot. De vigyázzunk, mert ez nem azt jelenti, hogy a szokásos összegnél egyszerûen csak többet utalunk. Kétféleképpen akartam csökkenteni a tartozást. Egyrészt úgy, hogy a szokásos havi összegnél többet befizetek (mert a minimumot fizetve a tartozás összege a kamatokkal együtt csak növekedett), illetve egy nagyobb összeget is átutaltam a számlámról. Amikor megkaptam az elsô egyenlegértesítôt, és utána nekiálltam kérdezôsködni, akkor mondták, hogy ez nem így mûködik. A minimum összegen felül befizetett pénzt nem vonják le automatikusan a tartozásból. Ezt egy külön elôtörlesztési számlára kell utalni, és írásban kell rendelkezni róla, hogy a pluszban befizetett pénzt írják jóvá a tartozás csökkentésére részletezte egy informatikusként dolgozó fiú, hogyan járt. Kalkuláljunk! A diákhitel honlapján egyébként található hitelkalkulátor is, melynek segítségével kiszámítható, hogy meddig kell majd fizetnünk a részleteket. A kalkulátornak azt is meg kell adni, hogy mennyi lesz a hitelt felvett személy kezdô bruttó fizetése, valamint a fizetésemelésének a mértéke ötévente. És valójában ez az, amit elôre biztosan nem tudhatunk A diákhitel elônye a többi szabad felhasználású hitelekkel szemben, hogy nem kell azonnal elkezdeni a törlesztését. Ha egy család nem szeretné gyermekére terhelni a kölcsönt, akkor akár más szabad felhasználású, de jelzáloghitelt is felvehet, akár még kedvezôbb kamatokkal is, azonban ennek a törlesztését nyomban el kell kezdeni. Ez a lehetôség talán akkor lehet elgondolkodtató, ha az összeget egyébként is egyszerre adnák ki, mondjuk tandíjra. Mindent összevetve le kell szögezni, számtalan diák számára nyújt pótolhatatlan segítséget a Diákhitel, de bármennyire kedvezô, azért mégiscsak egy hitel. Nem árt alaposan tájékozódni a felvétele elôtt, hiszen ami sok fiatal szemében most könnyen jött pénznek tûnik, az a boldog diákévek után komoly teherré válhat. Tóth T. Múlt heti játékunk helyes megfejtése: mintegy 1,7 milliárd forint. A Savaria moziba szóló belépôjegyeket Tóth Roland nyerte, aki a nyereményét a szerkesztôségünkben veheti át. E heti kérdésünk: Mekkora a diákhitel jelenleg érvényes kamata? A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk október 9-éig. A TUDNIVALÓK A diákhitel egy speciális kölcsön. Minden 40 év alatti, felsôoktatásban tanuló diák igénybe veheti. Alapszabály: legfeljebb 10 szemeszterben, de akár egy szemeszterre is kérhetô. Egy félévre államilag támogatott képzésben maximum 200 ezer forint, költségtérítéses képzésben maximum 250 ezer forint vehetô fel. A kérhetô havi hitelösszegek: 15, 21, 25, 30, 40 és 50 ezer forint. A hitel közvetlenül költségtérítésre is fordítható. Igénybevétele esetén nincs hitelbírálat, nem kell hozzá kezes, sem egyéb fedezet. A tanulmányok alatt nem kell törleszteni, kamatot fizetni, a visszatérítést a tanulmányok befejezését követô négy hónap lejárta után kell megkezdeni. A törlesztési kötelezettség azonban független a munkaviszonytól. A törlesztô részletek a jövedelemhez igazodnak, évente változhatnak. A törlesztés futamidejét bármikor meg lehet rövidíteni elôtörlesztéssel, melynek az összege bármekkora lehet, és nincsenek külön költségei. Az elôtörlesztés közvetlenül a tôketartozást csökkenti. A visszafizetés során különbözô kedvezményeket lehet kérni a gyermekvállalással kapcsolatos élethelyzetekben (TGYES, GYED, GYES). Ez lehet a törlesztési kötelezettség szüneteltetése, valamint igényelni lehet célzott kamattámogatást is, ami azt jelenti, hogy az adott idôszakban az állam fizeti az esedékes kamatot. Emellett a törlesztés szüneteltetését kérhetik azok is, akik rokkantsági nyugdíjra, rokkantsági járadékra, baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultak. A törlesztési idôszak elsô két évében a minimálbér alapján kell a törlesztést fizetni. A harmadik évtôl kezdve a részlet kiszámításának alapja a már két évvel korábbi jövedelem. A diákhitel kamata változó, melynek meghatározása kormányrendeletben rögzített, a jelenleg érvényes kamat 9,5 százalék. 9 Játék

10 Amit eszel, azzá leszel A FIATAL KOROSZTÁLY EGYRE TUDATOSABBAN ÉTKEZIK Mennyire táplálkozik egészségesen a magyar? Mibôl mennyit együnk ôsszel? Minden E számmal jelölt összetevô káros? Tanácsos-e multivitaminokat és étrendkiegészítô tablettákat szednünk? Utánajártunk Amit eszel, azzá leszel tartja a mondás. Napjainkban nagyon sok szó esik az egészséges táplálkozásról, nem is csoda. Kínában épp az elmúlt hetekben betegedett meg több ezer csecsemô egy cég melaninnal fertôzött tejporától. Ennek az élelmiszerbotránynak eddig négy halálos áldozata van. Ha már a kisgyermekek tápszerének eredete is megkérdôjelezhetô, milyen élelmiszereket fogyaszthatunk teljes biztonsággal? A legjobb a hazai Sajnos a híres magyar konyha kezd hírhedt magyar konyhává válni, hiszen a statisztikák szerint Európa legbetegebb népe vagyunk. Rendkívül sósan, cukrosan és zsírosan étkezünk. Egy magyar férfi naponta ötször több nitrátot visz be a szervezetébe, mint például egy mediterrán férfi. Nem ártana példát vennünk a francia, az olasz, vagy a görög konyháról. Óvatosan az ôszi gyümölcsáradattal Ilyenkor ôsszel nagyon gazdag a választék zöldségekben, gyümölcsökben és olajos magvakban, de azért nem árt a mértékletesség. A sok gyümölcs fogyasztása akár elhízáshoz is vezethet, hiszen a nagy mennyiségû gyümölcscukrot már nem tudja lebontani a szervezet, így zsírrá alakítja. Fogyasszunk naponta dekagramm Bármennyire is rohanó világban élünk, és a családanyák is roppant elfoglaltak, azért lehetôség szerint ne hagyatkozzunk teljes egészében az élelmiszeriparra. Az otthon fôzött házi ételek sokkal egészségesebbek, hiszen nincs bennük tartósítószer. Ha édességre vágyunk, akkor sem kell azonnal a boltot megrohannunk. Készítsünk inkább otthon házi lekvárt és gyümölcsjoghurtot tanácsolja Takátsné Kádár Sarolta dietetikus. Szerencsére azt tapasztalom, hogy a fiatalabb, éves korosztály már egyre jobban figyel az egészséges életmódra. Tudatosan állítja össze az étrendjét, és ügyel arra, hogy eleget mozogjon. A gond inkább a középkorú réteggel van. Ôk nagyon ragaszkodnak a magyaros konyha ételeihez, és csupán akkor változtatják meg étkezési szokásaikat, ha megbetegednek magyarázza a dietetikus. A hírhedt magyar konyha Magyarországon a halálozás háromnegyedéért a táplálkozással és az életmóddal összefüggô betegségek a felelôsek. Elsôsorban a szív és érrendszeri, másodsorban a daganatos megbetegedésekrôl van szó. A nem megfelelô táplálkozás és életmód jelentôs mértékben hozzájárul a lakosság kedvezôtlen egészségi állapotához. A MAGYAROK ÉS AZ EGÉSZSÉG A magyarok úgy érzik, hogy a közepesnél kicsit jobb egészségnek örvendenek, és többé-kevésbé tesznek is azért, hogy egészségesen éljenek derült ki a Szonda Ipsos nemrégiben végzett nemzetközi kutatásából. Leggyakrabban természetes eredetû élelmiszereket vásárolunk, figyelünk rá, hogy a termék rosttartalma magas, míg zsírtartalma alacsony legyen, valamint azt is szemügyre vesszük a csomagoláson, hogy helyben termelt, és teljes kiôrlésû-e az áru. A kutatásból kiderül, hogy a nôk és az idôsebb korosztály jobban odafigyel arra, hogy egészséges élelmiszereket válasszon. Sokan úgy vélik, hogy a mindennapi életben problémát jelent az egészséges étrend követése, hiába tudják, mi lenne a helyes út. A Szonda Ipsos felmérése arra is rámutatott, hogy minden második magyar úgy véli: kisebb-nagyobb súlyfelesleggel rendelkezik. A lakosság egytizede egyenesen elhízottnak tartja magát. 10

11 2008. OKTÓBER 4. U T Á N A J Á R T U N K gyümölcsöt, de inkább többszöri étkezés alkalmával, és szintén ügyeljünk az olajos magvak fogyasztására. Ezeknek rengeteg pozitív élettani hatása van, de ne együnk többet 5-6 dekagrammnál naponta ad útmutatást a táplálkozási szakértô. Nem árt az utánpótlás A különféle összetételû étrendkiegészítô készítményeknek, multivitaminoknak mostanság már se szeri, se száma. Arról kérdeztük a dietetikust, hogy a szervezetünknek tényleg szüksége van-e az ilyen formájú tápanyag-utánpótlásra, vagy elegendô lenne, ha megfelelôen étkeznénk. Sajnos, az elmúlt évtizedekben a föld és a levegô rengeteget vesztett tápanyagtartalmából, így az általunk fogyasztott élelmiszerek sem olyan táplálóak már, mint régen. A hetvenes években a fejes káposztákban 90 százalékkal több tápanyag volt, mint ma. Az a tapasztalat, hogy már helyes táplálkozással sem tudunk elegendô tápanyagot bevinni a szervezetünkbe, így nem árt, ha ôsztôl tavaszig szedünk valamilyen természetes alapanyagú multivitamint vélekedik Takátsné Kádár Sarolta. Káros-E? Az élelmiszerek csomagolását nézegetve gyakran találkozunk az E számokkal, néha már elrettentôen sokkal. Ezek nem mások, mint az EU-ban engedélyezett étel adalékanyagok rövid jelölései. Gyakran már meg sem merjük venni azokat a termékeket, melyek címkéjén háromnál több ilyen adalékanyag van feltûntetve. A táplálkozási szakértôtôl megtudtuk, hogy a tévhitekkel ellentétben ezeknek az összetevôknek több mint a fele természetes anyag, ártalmatlanok az egészségünkre, sôt némelyik kifejezetten fontos. Nem árt óvatosnak MITÔL BIO A BIO? Ökotermék (biotermék) az a növényi vagy állati eredetû élelmiszer, amelyet az ökológiai gazdálkodás szabályainak megfelelôen állítottak elô. A valódi biotermékeket ellenôrzött körülmények között termelik. Semmilyen mûtrágyát, szintetikus és toxikus anyagot nem használnak elôállításuk során. A bionövények tápanyag-utánpótlását kizárólag szerves eredetû anyagokkal oldják meg. Az ökológiai gazdaságokban olyan természetes eredetû szerekkel védekeznek a kórokozók ellen, amelyek nem szívódnak fel a növényekben, valamint vízzel könnyen lemoshatók. A biotermékek elôállítása többe kerül, mint az átlagos, vegyszerrel kezelt termékeké. Magyarországon a biokertészetek, illetve a biogazdálkodással foglalkozó szervezetek ellenôrzését a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete, illetve a Biokontroll Hungária Kht. ellenôrzi. lennünk azonban a húsipari termékkel, melyeket fôként nitrátos pácsóval tartósítanak, valamint kifejezetten káros a szervezetre az E-330-as jelölésû citromsav, ami sajnos szinte minden élelmiszerben megtalálható. Nagyon egészségesek a ma már nálunk is egyre több helyen megvásárolható bioélelmiszerek is, azonban érdemes odafigyelni, hogy valóban ökológiai gazdaságokban termeltéke az ilyen címkével ellátott élelmiszereket. Az általunk megkérdezett dietetikus véleménye szerint Magyarországon még nincs olyan szigorú ellenôrzés, mint a nyugat-európai országokban. Szivárvány, házikó, piramis A táplálkozás és az egészség szoros kapcsolata fél évszázada vált világossá a tudósok elôtt. Annak érdekében, hogy a hétköznapi ember is megértse az egészséges táplálkozás alapelveit, a szakemberek különbözô ábrákkal igyekeznek szemléltetni, hogy mibôl menynyit fogyasszunk. Hol piramis, hol torta, hol szivárvány, hol házikó alakzatban felrajzolt élelmiszereket láthatunk. A piramis legalsó sávjában például a gabonafélék kaptak helyet. Mivel ez a sáv a legszélesebb, ebbôl célszerû a legtöbbet fogyasztani. Felette helyezkednek el a gyümölcsök, zöldségek, amikbôl már egy kicsit kevesebbet kell ennünk, és így tovább. A lényege szinte mindegyik útmutatónak ugyanaz, esetleg kisebb eltérések lehetnek közöttük. Fô a változatosság! Mint már arról szó volt, a legtöbbet a gabonafélékbôl és az ezekbôl készített élelmiszerekbôl tanácsos enni. A legjobb természetesen az, ha a minél magasabb rosttartalmú, teljes kiôrlésû lisztbôl készült termékeket választjuk. Ezek segítik az emésztést és a bélmûködést. A gabonafélékhez társulva a gyümölcsök, zöldségek és fôzelékek adják az egészséges táplálkozás alapját. A szakemberek szerint mind a kettô élelmiszercsoportból többször tanácsos enni egy nap. A zöldségek és gyümölcsök számos vitamin mellett tartalmaznak még koleszterinfelszívódást gátló anyagokat is. A szemléltetô ábrákon az ezt követô sávba a tejtermékek kaptak helyet, persze ezek közül is az alacsony zsírtartalmú élelmiszerek fogyasztása ajánlott. Tehát a sajtokat és a túrót, valamint a joghurtot is igyekezzük beilleszteni az étrendünkbe. A legkevesebbet a húsokból és húskészítményekbôl, zsiradékokból és olajokból kell fogyasztani, ezekbôl is inkább baromfi, hal, sovány hús és felvágott kerüljön gyakrabban az asztalra, de azt se feledjük, hogy a szervezetnek megfelelô mennyiségû folyadékra is szüksége van. Naponta összesen másfél-két liter az ajánlott mennyiség, de ennek egy részét különbözô levesek fogyasztásával is fedezhetjük. Nem árt tehát megfontolni a szakemberek tanácsait. Ne csak akkor kezdjük óvni a szervezetünket, ha már késô, ha már megbetegedtünk. Az egészséges táplálkozás a mi felelôsségünk, tegyünk érte! Tóth T. 11

12 Lépések az Aranyparton SZOMBATHELYI FILMESEK A KAMERA INNENSÔ ÉS TÚLSÓ OLDALÁN A Szombathelyen tanuló Balogh János (képünkön jobbra) és Csóka Miklós amatôr filmesek, legalábbis a szónak abban az értelmében, hogy nem ebbôl élnek, és hogy nevük még nem cseng ismerôsen. Másrészrôl viszont többet tudnak a filmezésrôl, mint azok, akik a családi videók elkészítésénél többre nem vállalkoznak. Pedig filmet készíteni nem könnyû, úgy meg fôleg nem, hogy arra a filmes szakma is felfigyeljen. Az idei Mediawave-en, a Fényírók Fesztiválján Lépések címû kisfilmükkel besöpörték a fôdíjat, ami már a sokadik díjuk a lelkes szombathelyi filmeseknek. 12 Az idei volt a tizennyolcadik Mediawave. Az április 25-tôl május 5-ig Gyôrben rendezett fesztiválon ahol a résztvevô filmesek az ott eltöltött napok alatt készítik el mûveiket a Lépések címû filmetekkel elnyertétek a fôdíjat. Felvetôdik a kérdés, hogyan történtek az elsô lépések, mikor kezdtetek filmezni? Csóka Miklós: Életünk elsô filmjét is már közösen készítettük az általam írt forgatókönyv alapján, a címe Illúzió volt. Ezt és az ezután készített pár alkotást már neveztük különbözô függetlenfilmes fesztiválokra, a MozgóKépMás csoport színeiben. Így jutottunk el elsô ízben Piliscsabára, egy, a Faludi Ferenc Akadémia által szervezett nyári alkotótáborba, majd egy évvel késôbb a ravazdi Mediawave táborba. Milyen filmeket készítetek? Cs. M.: Dialóg nélküli, fikciós kísérleti, illetve kisjátékfilmnek is aposztrofált filmeket készítünk. Balogh János: A legtöbben, akik amatôr filmezéssel foglalkoznak, ott rontják el, hogy túl sokat akarnak. A mi filmjeinkben nincsen szöveg, és a forgatókönyv sem túl hosszú, vagyis megvalósítható. Még így is számtalan probléma adódhat. Például? B. J.: Nem jók a fények, nem megfelelô a háttér. Az a beállítás, ami papíron életképes, a filmen nem jön át, filmes szakszóval élve leesik a képrôl. Akadhat technikai hiba, tehát ha valami nem, vagy nem megfelelôen mûködik. Sokszor adódik szervezési probléma, abban, hogy ki mit hoz, kik tudnak eljönni a megbeszélt idôpontban. A legtöbbször az idô a legnagyobb gond, abból sosincs elég, sokszor kell kapkodni a forgatáson, és még lehetne sorolni. A lényeg, hogy ezek a problémák csak a forgatás helyszínén derülnek ki. Mindig kell improvizálni, mindig vannak váratlan események, amelyekre lehetetlen felkészülni. Mindig is filmezni akartatok? Cs. M.: Bennem már korábban is megfogalmazódott, hogy a filmezéssel szeretnék foglalkozni, ahhoz azonban, hogy a filmmûvészetire, vagy az ELTE-re bejuthassak, sem megfelelô tanulmányi átlagom, sem kellô tájékozottságom nem volt. Jelenleg videó vágó szoftverekrôl írom a szakdolgozatom, és most töltöm szakmai gyakorlatomat a Duna Televíziónál. Egy fél éve pedig pár perces PR-filmeket rendezek társaimmal a Savaria Egyetemi Központ megbízásából az egyetemen található szakokról. B. J.: Én soha nem gondoltam arra, hogy valaha filmezek majd, egyszerûen csak belecsöppentem. Amikor 2003-ban Szombathelyre kerültem, segítettem néhány barátomnak a vizsgafilmjeik elkészítésében. Késôbb megalapítottuk a MozgóKépMás amatôr filmes csoportot Hogyan lesz film egy ötletbôl? Cs. M.: Sok beszélgetés és gondolkodás elôzi meg, míg az ötletbôl film lesz, ezt a folyamatot rendszerint az alkotótáborokban diktált szoros határidôk felgyorsítják. Persze késôbb, ha van rá lehetôség, többnapos beszélgetés, javítgatás során nyeri el végsô formáját a film. Milyennek képzeljünk el egy forgatást? Cs. M.: Ilyenkor az egész stáb egy emberként gondolkodik és cselekszik. Az Aranypart címû filmünkben egy iskolás kislány is szerepelt, akinek hiteles játéka teljesen magával ragadott. Elsô ízben tapasztalhattam meg a színészvezetést, ez életem egyik legkedvesebb emléke. A legutóbbi filmünk, a Lépések forgatása sem volt átlagos, hiszen egy lebontott olajgyár helyén vettük fel a jeleneteket, ez az atomcsapás utáni látkép remekül alátámasztotta filmünk mondanivalóját. Másztam gyárkéményre a madártávlat kedvéért, és volt, hogy a kamerám objektíve egy aknából kandikált kifelé. B. J.: Én az Aranypartban és a Lépésekben is mint színész vettem részt, nagyon élveztem mindkettôt, még akkor is, amikor a Lépések címû film forgatásán a tûzô naptól szinte teljesen leégtem. Honnan van pénzetek a filmezésre? Cs. M.: Nincsen komoly technika a hátunk mögött, éppen ezért a témaválasztáskor meghatározó szempont a megvalósíthatóság. FILMEK ÉS DÍJAK: Kulcs (2005) Göcseji amatôr film szemle: különdíj Letaszítva (2006) Göcseji amatôr film szemle: operatôri különdíj Aranypart 81' (2007) Göcseji amatôr film szemle: fôdíj 37. Dunántúli Függetlenfilm Szemle: fôdíj Passport Control II Nemzetközi Film Fotó és Mûvészetkritikai Mûhely: fôdíj Pannonfiling Amatôr Mozgóképes Találkozó: fôdíj 14. Diákfilmszemle: különdíj VII. Nemzetközi Super 8mm Fesztivál: legjobb magyar film Lépések (2008) Nemzetközi filmworkshop: I. díj, közönségdíj B. J.: Ahhoz, hogy egy pár perces kisfilmet elkészítsünk, nem kell sok pénz, egy kamerával és egy állvánnyal már el lehet indulni, a többi csak rajtunk múlik. Több filmünkkel is nyertünk már, de anyagi támogatást csak az utolsó két alkotásunkért kaptunk. A Mediawaveen készített filmeknél pedig a teljes technikai háttér biztosítva van, így volt ez most is a Lépések forgatásán. Hogyan képeztétek magatokat korábban, és hogyan képzitek most? Cs. M.: Eleinte elsôsorban autodidakta módon a MozgóKépMás csoporton belül. Aztán az elsô, 2006-os Mediawave-es szereplésünkön megismerkedtünk néhány szakemberrel, és ôk is segítettek a munkában.

13 2008. OKTÓBER 4. K U L T Ú R A B. J.: Eddig három alkotótáborban voltunk, ezek közös jellemzôje a rengeteg tapasztalatcsere mellett, hogy mindegyik végén egy film születik. A filmekhez pedig nemcsak a szakemberek nyújtanak segítséget, hanem az ország, esetenként a világ minden tájáról összesereglett amatôr filmes. Akik esetleg nem is annyira amatôrök. Elképzelhetô, hogy a közeljövô filmes szakembereivel beszélgetek most? Színházmûvészeti Tanszékének harmadéves színészhallgatója is vagyok. Ennek ellenére nem lehet tudni, mit hoz a jövô, én, ha lehetséges, a kamera minkét végén ott akarok állni. Van kialakult szereposztás köztetek? Ki a fônök? Gyakoriak a nézeteltérések? B. J.: Megoldhatatlan problémák nincsenek, vitás kérdések persze vannak, de azért is tudunk már évek óta együtt dolgozni, mert mindig mindent meg tudtunk beszélni. A MOZGÓKÉPMÁS CSOPORT A MozgóKépMás csoport egy filmes önképzôkör, amely 2004 februárjában alakult Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Fôiskola hallgatóiból. Tagjait olyan fiatalok alkotják, akik nemcsak nézni szeretnék a filmeket, de készíteni is. A csoport célja egy olyan fôiskolás filmmûhely megalapozása, amely teret nyújt a tagok számára a filmes önkifejezésre. MEDIAWAVE (A FÉNYÍRÓK FESZTIVÁLJA) A vidéki filmes fesztiválok között a legnépszerûbb rendezvény kétségtelenül a gyôri Mediawave. Nem véletlenül, hiszen a csaknem két hétig tartó alkotótáborba a világ minden tájáról érkeznek amatôr filmesek, hogy kicseréljék tapasztalataikat. A Fényírók Fesztiváljának idei vendége az Oscardíjas Jirí Menzel volt. Cs. M.: Szeretnék a késôbbiekben is a filmezéssel foglalkozni, például szívesen rendeznék, egyelôre gyûjtöm a kapcsolatokat és keresem a lehetôségeket. B. J. : Számomra az elsô most a színészet, energiáim kilencven százalékát most is ez emészti fel, de az biztos, hogy a filmezés mindig az életem része marad. Kérdés persze, hogy a kamera melyik végén állsz majd, hiszen ahogyan már említetted, a mostani díjnyertes filmetekben, a Lépésekben is az egyik színész te voltál. B. J.: Kezdetben mindig én álltam a kamera mögött, mára azonban ez megváltozott, valószínûleg azért, mert számomra az amatôr filmezésnek az a legnagyobb hozadéka, hogy érdeklôdni kezdtem a színészet iránt, olyannyira, hogy jelenleg a NYME SEK Cs. M.: Vitás kérdésekben általában a sors vagy a határidô dönt. Most is közeleg egy határidô, október tizenhatodika. B. J.: Igen, október én rendezi meg a MozgóKépMás csoport, a Magyar Független Film és Videó Szövetség és az AGORA-Savaria Filmszínházzal együttmûködve az 55. Országos Függetlenfilm Szemlét, ami több mint húsz év elteltével most lesz újra Szombathelyen. A mi dolgunk a rendezvényen fôleg a szervezés és az esemény reklámozása lesz, ami meglehetôsen sok munkát igényel, nem fogunk unatkozni. Budai Dávid 13

14 C I V I L Fórum a város szélén SZOMBATHELY MOSTOHAGYERMEKEI VAGYUNK Nincs megoldva a csapadékvíz-elvezetés, a környék kis utcái nem bírják el a megnövekedett forgalmat, járdaszigetek, valamint kerékpárutak építésére lenne szükség vetették fel észrevételeiket a szentkirályi városrész lakói a zarkaházi Szily-kastélyban tartott szerdai lakossági fórumon. Az élénk érdeklôdés mellett zajló fórumot Sági József, a 17. számú választókerület önkormányzati képviselôje hívta össze. A fô téma Szombathely Településrendezési Tervének a módosítása volt, ezen belül is a Gyöngyöshermán, Bogát, Szentkirály és Szôlôs környékét érintô változásokat ismerhették meg az ott lakók, akiknek a kérdéseire Lakézi Gábor, a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetôje, Kutnyánszky László fôépítész és Soós József, a városfejlesztési, -üzemeltetési és környezetvédelmi bizottság elnöke válaszolt. A tervben szereplô módosítások egyike, hogy a jövôben zsákutcává válik a Bogáti-kastély mellett lévô Almásy László, Vízmellék és Festetics utca. A korábbi elképzelés szerint ezeket összekötötték volna egy hátsó úttal, amely a Bogáti útra ért volna ki, de ez nem épült meg. A fórumon szóba került egyebek mellett az is, hogy új út épülhetne Szentkirályon, amely összekötné a városrészt a 87-es fôúttal. A korábbi tervek alapján a Vadász utcát hoszszabbították volna meg, de a helyiek úgy vélik, szerencsésebb lenne, ha egy kicsit keletebbre inkább egy mezôgazdasági utat jelölnének ki e célra. A rossz minôségû Bogáti fasort is járható úttá alakítanák, mely összeköttetés lehetne a 86-os fôúttal, és ezáltal megszûnhetne a jelenlegi bogáti leágazás. Szóba került még a zarkaházi temetô körül lévô terület zöldövezetté nyilvánítása is, ezáltal növelni lehet a temetô területét. Sági József kijelentette, a sporttér területére játszóteret terveztet a képviselôi keretébôl, valamint arról is szó esett, hogy a szentkirályi templom (képünkön) és a temetô elôtti utat is aszfaltozzák majd. A jövô tervei mellett azonban számos jelenlegi problémáról is beszámoltak az összegyûltek. Sokan panaszkodtak például a szinte az egész városrészt érintô csapadékvíz-elvezetési gondokra, a ritka buszjáratokra és a járdák hiányára. Többen kijelentették, úgy érzik, az önkormányzat elhanyagolja a városrészt, mivel sok terület csupán félig lakott, így nincs meg az a 90 százalékos beépítettség, amely után az önkormányzat kezelésébe venné az utcákat. Szombathely mostohagyermekei vagyunk, vélekedtek páran a teremben Lakézi Gábor az este folyamán többször hangsúlyozta, hogy az ismertetett elképzelések csak lehetôségek. Hogy ebbôl mi valósul majd meg a jövôben, azt nem lehet tudni. Többször felhívta a lakók figyelmét arra: a településrendezési tervet érintô elképzeléseiket idôben jelezzék, hiszen a most elhangzott észrevételeket már nem tudják az idei módosításba beépíteni. SaFó E B O L T Á S 4-én (szombat) 8 10 óráig Károly Róbert krt., Szolgáltató ház, 8 10 óráig Zanati italbolt, 9 11 óráig Olad, Iskola elôtti tér, 6-án (hétfô) óráig Kandó K. utca, 7-én (kedd) óráig Kétrózsa köz (Emlékmû), 8-án (szerda) óráig Gyöngyöshermán (Harangláb), 9-én (csütörtök) óráig Vadász Vendéglô (Kámon) óráig Vadász utca. Pótoltás: október 15-én (szerda) óráig Csiti tó, benzinkút mellett, 16-án (csütörtök) óráig Honvéd tér (Pelikán park). Minden három hónapnál idôsebb eb oltása kötelezô. Az oltás alól kivont ebek kiirtásra kerülnek. A fel nem derített és oltatlanul maradt ebek tulajdonosai viselik a felelôsséget az esetleges köz- és állategészségügyi következményekért. A 80/2002. (IX. 4.) FVM rendelet 8.. (2) bekezdése értelmében ez évben már az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálásával egyidejûleg el kell végezni az ebek széles spektrumú féreghajtó szerrel való kezelését is. Tömegoltáskor az oltás és féregtelenítés költsége Ft/eb, melyet a helyszínen kell fizetni. 14

15 2008. OKTÓBER 4. C S A L Á D I Boldog névnapot, Petra! A Petra a Péter nônemû alakja, közvetlenül a férfinév latin Petrus formájából származik, és egyben a Petronella önállósult becézése. Jelentése: kô, szikla. Névnapok: június 29., október 2., december 21. Jelen esetben az lenne a stílusos, ha németül is köszöntenénk mai ünnepeltünket, a tizennégy éves Fazekas Petrát. Hogy miért, a következôkben erre is fény derül. Boldog névnapot, Petra! Tudsz valamit arról, hogy miért kaptad ezt a nevet? Igen, ezt kivételesen tudom. Anyukám gyerekkorában minden nap nézte az esti tornát a tévében, és az egyik szereplô kislányt Petrának hívták. Szép szôke haja volt, és anyu elhatározta, ha neki lánya lesz, szintén Petrának fogják hívni. Mit gondolsz, jól választott? Ôszintén szólva, nem mindig szeretem a nevemet, de úgy gondolom, mindenki hasonlóképpen van ezzel. Az én esetemben ez azért van így, mert szerintem nem lehet jól becézni. Igaz, ha nekem kellene választanom magamnak nevet, nem tudom, hogyan döntenék. Végül is már megszoktam a Petrát Ezek szerint becézgetnek, de nem tetszik ez neked? Igen, van egypár becenevem, de nem igazán szívlelem ôket. Ilyen például: Petrus, Peba, néha Peti, vagy az osztálytársaim által kitalált Gabol. Ez a sulitáskám márkája, és ezzel piszkálnak minden nap. Vannak azért olyan beceneveim is, amit szeretek, de azt inkább az apukám szokta használni, mint például: Pé. Most, hogy nemrég elkezdôdött az iskola, hogy érzed magad? Jól. Nem vagyok stréber, de azért már augusztus végén hiányzik a suli. Jó, lehet, hogy nem a tanulás hiányzik, sôt biztos, hanem az osztálytársak. Sajnos én úgy vagyok vele, hogy az elsô hetekben nagy lelkesedéssel tanulok, de aztán hamar beleunok. Oberwartban, a Kétnyelvû Gimnáziumban tanulok, ahova imádok járni, mert nem traktálják a gyerekeket olyan sok a diákoknak néha fölöslegesnek látszó dologgal. Azért néha már elegem van a német nyelvbôl, fôleg ahogyan Burgenlandban használják... Ott vannak inkább barátaid, vagy itthon? Is-is. Számomra nehéz barátkozni, mert Ausztriában kevesebben állnak közel a szívemhez, itthon pedig nem nagyon vagyok olyan körökben, mert egyszerûen nem is nagyon van idôm. Sajnos nehezen találok barátokat, de addig is itt van nekem a családom, akikre mindig számíthatok. Említetted, hogy kevés a szabadidôd. Igen, meglehetôsen sûrû napjaim vannak. A tanulás mellett sok az edzés. Elsôsorban a tánc, ami kitölti az életemet, de ezen kívül a kosárlabdát, a rajzolást és a falmászást is szeretem. Minden vágyam, hogy táncos legyek, de ehhez még hosszú utat kell végigjárnom. Addig szeretnék táncolni, amíg csak tudok Utána pedig jó lenne tanítani. A sok elfoglaltság mellett szinte csak hétvégén tudok igazán lazítani, akkor általában tévét nézek, mint sok-sok tini. Jó, azért szoktam játszani a kutyáimmal is, és jut idôm itt-ott találkozni a barátnôkkel is. NMZs. Malom Sörözô HÁZI KOCSONYA elvitelre is TAVALYI ÁRON! Tel.: 70/ Malom u. 6. GYÜMÖLCS KRÉMES Hozzávalók: kb. 30 szelethez: 3 csomag réteslap, 1 l tejszín vagy növényi alapú tejszín, 3 dl tej, 20 dkg cukor, 2 cs. vaníliás cukor, 5 tojás sárgája, 1 csomag zselatin (2,5 dkg), 1 dl víz, 1 2 csomag zselatin fix, dkg gyümölcs (bármilyen), csipet só, olaj, tej Három csomag réteslap tetejét egyenként, vékonyan kenjük meg forró zsírral, majd süssük barnulásig. A tojások sárgáit keverjük habosra a cukorral, majd fôzzük fel a 3 dl tejjel. A 2,5 dkg zselatint keverjük ki 1 dl meleg vízzel, és öntsük a még meleg krémhez, ezután hûtsük le az egészet. A tejszínt verjük habbá a vaníliás cukorral és a csipet sóval. Mielôtt teljesen megkeményedne, adjuk hozzá a zselatin fixet. Az elkészült tejszínhabot krémmel keverjük el. A réteslapokból egy csomaggal (8 lap) tegyünk egy tepsi aljára, és a krém egyharmadát egyenletesen kenjük rá. Ebbe a krémbe szórjuk a gyümölcs harmadát. Tegyük rá a második csomag réteslap felét, krémmel kenjük be, és rakjunk rá gyümölcsöt. Erre tegyük a második csomag réteslap utolsó 4 lapját, majd krémmel és gyümölccsel fedjük be. Végezetül fedjük be a süteményt a 3. csomag réteslappal, és szórjuk meg az egészet porcukorral. Bevásárolunk Ön helyett! 15

16 C I V I L FOGADÓÓRÁK TRAFFIPAX-MENETREND A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K K Ö N Y V A J Á N L Ó Dr. Szakács Dávid, Szombathely 1. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje október 7-én (kedd) órától a Városháza földszinti helyiségében fogadóórát tart. Kiemelten várja a Minerva lakópark problémáival érkezôket. Szakály Gábor, Szombathely 7. sz. választókerületének önkormányzati képviselôje október 7-én (kedden) 9.00 órától a Városháza földszinti helyiségében fogadóórát tart. október 13-án (hétfôn) órától a Paragvári utcai Általános Iskola földszinti tantermében fogadóórát tart. Dr. Hankó Faragó Miklós országgyûlési képviselô október 10- én (pénteken) óra között a Városháza földszinti helyiségében fogadóórát tart. SZÜLETÉS: Tóth Imre János és Kovács Tímea fia: Teodor, Eredics Barna és Major Stefánia leánya: Blanka, Barók Zsolt Gyula és Bedôcs Edit leánya: Vivien, Kisgyörgy-Imreh Levente és Nagy Krisztina fia: Bence, Libricz Tivadar és Kelemen Annamária Gertrúd leánya: Kata, Sáry György Rudolf és Szarka Noémi leánya: Léna, Vajda Ottó és Forgács Éva leánya: Lolita, Aczél János és Németh Mária Renáta fia: Péter, Takács János és Gombkötô Anita fia: János, Németh Zsolt László és Kovács Ágnes fia: Milán, Gerencsér Árpád és Nagy Krisztina Márta fia: Soma Tibor, Hôbör Gábor Ferenc és Nagy Krisztina fia: Dávid, Kis Krisztián és Zsolnai Mónika fia: Krisztián, Szôke Norbert és Németh Natasa leánya: Nóra, Bányai Tamás és Vizi Erika leánya: Szofi, Dienes Norbert és Büki Katalin leánya: Jázmin, Jerabek László és Karlovich Andrea Piroska fia: Benjámin, Horváth Tamás László és Farkas Beáta fia: Mihály, Kovács Krisztián és Lukács Borbély Andrea fia: Áron, Kazári Tamás és Soós Márta leánya: Fanni, Frigy Tibor és Kiss Éva fia: Tibor, Polgár Ferenc és Németh Szabina fia: Marcell, Varga Tamás Gábor és Ódor Andrea fia: Adrián Tamás, Turai László és Novák Gyöngyi Erzsébet leánya: Nóra Anna, Gombkötô András és Szabó Veronika leánya: Hanna, Farsang Zoltán Tibor és Szitás Zsuzsanna Zsanett leánya: Kamilla, Joó István és Szén Andrea leánya: Patrícia, Polczer Péter és Grastyán Csilla Eszter fia: Márk, Szabó István és Szecsôdi Éva leánya: Szandra. HÁZASSÁG: Balogh Miklós és Nagy Lívia, Galambos Szilárd és Wittinger Katalin, Halmi Pál és Pongrácz Tímea, Faller Ferenc és Dr. Heckenast Dóra, Laski Kornél László és Tóth Krisztina, Keszei Szabolcs és Bokor Henrietta Edina, Bóna Dávid Ferenc és Nagy Beatrix, Sebestyén Péter és Mészáros Adél Judit, Birkás András és Fábián Adrienn Katalin, Nagy Attila Károly és Mándli Zsanett. HALÁLESET: Magyar József, Szele Tibor, Hajas Endre, Lepold László Róbert, Biczó László, Nagy Margit, Csóbor Dezsô, Gödölléné sz. Kaufmann Hilda, Pozsgai Józsefné sz. Jakab Etelka, Horváth József Károly, Kovács Gyula, Oláh Istvánné sz. Papp Erzsébet, Söptei Ferencné sz. Boldizsár Mária, Homoki Károlyné sz. Horváth Rozália, Horváth Péterné sz. Sütt Mária, Füzfa József, Kontics Imréné sz. Úti Margit, Megyes Istvánné sz. Máté Anna, Hottinger Ferencné sz. Windisch Paula, Pauer Jánosné sz. Tóth Irén, Kovács Margit. Garzuly Ferenc: ISMERETLEN ÉVSZAK: SZABÁLYTALAN NAPLÓ Magyar Nyugat Könyvkiadó, oldal A Szombathelyen neurológus, neuropatológus fôorvosként ismert szerzô 2006-ban megjelent orvostörténeti esszékötete (Fekete víz, örvénylô idô) után egy gondolatokban és emlékekben gazdag napló megírásával rukkolt elô. Mielôtt bárki megijedne egy orvosi szakterminológiától hemzsegô könyv kézbevételétôl, elárulom, hogy a kötetre fôképp a könnyedség, a személyes hangvétel és a szelíden ironikus kommentárok által megkapó élvezetes olvasmányosság jellemzô. A napló a júniustól szilveszterig terjedô idôszak történéseinek füzére, megtoldva a 2037-es és 2038-as év utópiájával; tartalmát tekintve sokféle tudományos és mûvészeti szakterülethez kapcsolódik, a képzômûvészettôl és a kultúrfilozófiától a mentalitások világán át a szombathelyi vagy a pozsonyi helytörténetig, mindez a Garzuly Geszler családban történtekkel átszôve. Számos érdekességet tudunk meg például a szerzô szülésznôgyógyász nagyapjáról, dr. Limbacher Rezsôrôl, aki Pozsonyban elôször alkalmazta a császármetszést egy tüdôgyulladás miatt meghalt terhesnél; az apai nagyapa sem kisebb tettet hajtott végre, hajóskapitányként körülhajózta a Földet. A Geszler felmenôk között pedig az ország elsô készruha üzlet tulajdonosai említhetôk vagy a geológus ôs, aki a cári Oroszországban olajat kutatott, késôbb pedig a Földtani Intézet igazgatója volt. A kiadvány mélyebb rétegeinek felfedezése pedig az emberi élet határain túlra kalauzolja az olvasót. Baráthné Molnár Mónika, Berzsenyi Dániel Könyvtár október es fôút Tanakajd, Vasszécseny október Söpte Vasasszonyfa, Sé Torony, Csákánydoroszló, Körmend, Felsôberki út október es fôút Tanakajd Vasszécseny, Ôriszentpéter, Magyarszombatfa október es fôút Lukácsháza, Káld, Szentgotthárd október Szombathely Gencsapáti, Hosszúpereszteg külter, 8-as fôút os fôút, Nádasd október es fôút Táplánszentkereszt Vasszécseny, Sárvár, as fôút, Rönök, 8-as fôút, Vasszentmihály október Tokorcs, Sárvár, Körmend, Hegyalja út Körmend, Rákóczi F. út október es fôút Tanakajd Vasszécseny, Felsôjánosfa, Nagyrákos. ÜGYELETES PATIKA Az ügyelet adott nap tól másnap 8.00-ig tart. Az ügyelet október 4-tôl október 11-ig. Október 4 9., SZENTLÉLEK GYÓGYSZERTÁR Fô tér , 20h-08h Október , Szo ISIS GYÓGYSZERTÁR Rákóczi F. u , 18h-08h NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B Telefon: 94/

17 2008. OKTÓBER 4. P R O G R A M A J Á N L Ó OKTÓBER szeptember 26 október 26. Szombathelyi Képtár I. Ars Pannonica Biennálé. Kortárs képzômûvészeti tárlat október Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Élhetetlen feltalálók, halhatatlan találmányok. A könyvtár technikatörténetünk korszakalkotó találmányait és furcsaságait mutatja be gyûjteményén keresztül. október Vitalitas Bútorgaléria Heckenast János Ybl-díjas építész kiállítása október 4., október 5., OÁMK Díszmadár-kiállítás október 4., MMIK, színházterem Idôsek világnapja Gálamûsor október 4., Zanati Közösségi Ház (Külsô Zanati u. 119.) Szüreti mulatság, táncház Zanaton! október 5., Country Táncház Élô-Tér Folk Klub október 6., Nyitra Utcai ÁMK Emeleti Galéria Megemlékezés az aradi vértanúkról. október XXIX. Csillagászati és Ûrkutatási Hetek Szervezô: Gothard Amatôr Csillagász Egyesület október 7., Zanati Közösségi Ház (Szombathely, Külsô Zanati út 119.) Vas Megyei Szív Egyesület október havi szívszûrése október 7., MMIK, színházterem Weöres Sándor Színház Márkus Emília-bérlet. A.R. Gurney: Love Letters szerelmes levelek két részben. Szereplôk: Hernádi Judit, Gálffi László október Agora Gyermekek Háza Matéria Kézmûves sorozat 2-8. osztályosoknak. október óra Berzsenyi Dániel Könyvtár földszinti elôadóterme Pálfy Margit: Kussoltat a sors címû elôadóestje Latinovits Zoltán születésének 77. évfordulója tiszteletére. A belépés díjtalan. október 8., Agora Gyermekek Háza Kuba, a cukor és a dohány hazája Dr. Mészáros Zoltán elôadása október 8., NYME SEK Történettudományi Intézete, Tanácsterem (A épület) Péter Katalin: Házasság a régi Magyarországon a században Az elôadó a koraújkori Magyarország történetének elismert kutatója, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos fôtanácsadója, a CEU professzora. október 8., és Agora Mûvelôdési és Sportház Rideg Sándor: Indul a bakterház Vígjáték Veszprémi Petôfi Színház október 8 10., 9.00 és Mesebolt Bábszínház kamaraterem Mesemondó csodaverkli október 9., Agora Szalon Iskola a láthatáron Szalay László nyugalmazott fôigazgató és Szále László újságíró beszélgetése október 9., Nyitra Utcai ÁMK Szép korúak egészséges életmódja. Elôadó: Dr. Tarján Jenô fôorvos október 9., Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár Kertész József A fény fia címû kötetét Tóth Imre egyetemi docens mutatja be október 10., asok tere, Batthyány Lajos-szobor Méltóság mezeje. Nárciszok az emberi méltóságért. A Szombathelyi Hospice Alapítvány csatlakozott az európai Méltóság Mezeje Programhoz. október 10., Szent Márton-templom Hangverseny a Szombathelyi Hospice Alapítvány szervezésében. október 10., MMIK, Elôtér Galéria Maros Sándor természetfotós kiállítása október 10., Agora Szalon és Pincegaléria Táncház Kézfogócska gyerek-fonó és táncház Táncház muzsikus portréval október 10., Martineum Felnôttképzô Akadémia Meszlényi László: A politika és az ember címû elôadása október 11., Olad Búcsúi ünnepség és körmenet október 11., OÁMK Apostol-koncert október 11., Agora Gyermekek Háza Cserebere Klub október 11., Agora Gyermekek Háza Kézmûves Kuckó Batikolás október 11., MMIK Kiss Anna: Holdviola (premier) A Csokonai-díjas Ferrum Színházi Társulás elôadása október 11. Ôriszentpéter Ôrségi Nemzetközi Tökfesztivál október , Velem Gesztenyeünnep október 11. Zanati Közösségi Ház Ganajhintô Retróparty SAVARIA MOZI kor WALL-E (95 ) kor Delta 92 (16) ig, valamint 7-én és 8- án kor; 2 5-ig és 8-án kor, 6-án kor, valamint 2 7-ig kor, 8-án kor is A nyomozó 110 (16) ig, valamint 7-én és 8- án kor, 6-án kor Utazás a Föld középpontja felé 92 (12) ig, valamint 7-én és 8-án kor; 6-án kor A másik Boleyn lány 115 (12) Juno 96 (12) NYME SEK Örökmozgó Mûvészmozi kor Vénusz 95 (12) kor Kiadatás 120 (16) kor Vérzô olaj 158 (16) kor Új Eldorádó 76 (12) ig kor, ig kor Mamma Mia! 109 (12) kor Színes fátyol 125 (12) kor Az ajánlat 104 (18) ig kor; 14-én és 15-én kor A nyomozó 110 (16) kor Szerelem a kolera idején 138 (12) Szhely., Kossuth L. u. 19. Tel.: 94/

18 Ö N K O R M Á N Y Z A T A LAKBÉRTÁMOGATÁSRÓL Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése megalkotta a nem önkormányzati tulajdonban lévô lakásban lakók lakbértámogatásáról szóló rendeletet, mely október 15-én lép hatályba. A rendelet alapján az önkormányzat vissza nem térítendô lakbértámogatást nyújt a költségvetésben meghatározott összeghatárig (2008-ban ,- Ft). Lakbértámogatást azok a személyek igényelhetnek, akik: nem önkormányzati tulajdonban lévô lakásban bérlôként laknak és az önkormányzatnál nyilvántartott érvényes lakáskérelemmel rendelkeznek, a bérleti díjuk nem haladja meg az 1.000,- Ft/m 2 /hó összeget, a lakásban együtt élôk a kérelem benyújtását megelôzô 3 naptári hónapban elért egy fôre jutó havi nettó jövedelme eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege évben Ft) 200%-át, és egy fôs háztartás esetén 450%-át; két fôs háztartás esetén 340%-át; három fôs háztartás esetén 300%-át; négy fôs háztartás esetén 274%-át; öt és több fôs háztartás esetén 244%-át nem haladja meg. a lakásban együtt élôk vagyona nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50-szeresét. A támogatás egy-kettô személy esetén 55 m 2 alapterületig; három személy esetén 60 m 2 alapterületig; négy személy esetén 70 m 2 alapterületig; öt személy esetén 80 m 2 alapterületig; hat személy esetén 90 m 2 alapterületig terjedhet. Minden további és fogyatékossági támogatásban részesülô személy esetén az alapterületet 10 m 2 -rel növelni kell. A lakbértámogatás mértéke havonta a Ft-ot nem haladhatja meg, melyet az önkormányzat minden hónap 10. napjáig folyósít a kérelmezô számlájára. A támogatás a megkötött bérleti szerzôdésben foglalt használatbavétel napjától, de legkorábban a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától kerül megállapításra és a bérleti jogviszony megszûnéséig, de legfeljebb minden év december 31-ig szól. A kérelemhez szükséges formanyomtatvány beszerezhetô ügyfélfogadási idôben a Polgármesteri Hivatal Lakásirodáján, illetve Ügyfélszolgálatánál, valamint letölthetô a honlapról. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmezô és a vele együttlakó családtagjainak: a benyújtást megelôzô 3 naptári hónapban elért jövedelemigazolását vagyoni helyzetérôl szóló nyilatkozatot, bérleti szerzôdés egy példányát. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK BIZOTTSÁGAI 1./ Pénzügyi és Gazdasági Bizottság (11 fô) Elnök: Molnár Miklós Tagok: Horváth Zsolt, Marton Zsolt, dr. Nemény András, Lazáry Viktor, Soós József, Baranyai László, dr. Berényi Tamás, László Balázs, Sákovics Csaba, Tóth Róbert 2./ Jogi Bizottság (7 fô) Elnök: dr. Szakács Dávid Tagok: Csönge Márta, dr. Nemény András, dr. Takátsné dr. Tenki Mária, dr. Kövér István, dr. Pap Hunor, dr. Popgyákunik Péter 3./ Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság (9 fô) Elnök: Sági József Tagok: Feiszt György, Gyimesi József, dr. Horváth György, Rettegi Attila, dr. Tarján Jenô, Punger Pál, Takács Imréné, Wiktora Antal 4./ Lakás Bizottság (5 fô) Elnök: Kôvári Attila Tagok: Horváth Csaba, dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Olasz József, Ostyola Szilárd Attila 5./ Oktatási és Ifjúsági Bizottság (7 fô) Elnök: Rettegi Attila Tagok: Oroszvári Péter, Sági József, Varga Tamás, Andor Ottó, Bozzay Imre György, Kulics György 6./ Szociális, Foglalkoztatási és Esélyegyenlôségi Bizottság (7 fô) Elnök: Szakály Gábor Tagok: Csönge Márta, Gyebrovszki János, dr. Takátsné dr. Tenki Mária, Csukás Dóra, Gregersen Labossa György, Milkó István 7./ Városfejlesztési, -üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság (11 fô) Elnök: Soós József Tagok: Csermelyi András, Harangozó Bertalan, Horváth Csaba, Kôvári Attila, Marton Zsolt, dr. Idrányi Zsolt, Litkei Tamás, Nagy Imre Gyôzô, Tóth Kálmán, Vargha Károly 8./ Sport Bizottság (7 fô) Elnök: Varga Tamás Tagok: Lazáry Viktor, Prugberger Emil, dr. Oroszvári Péter, Lendvai Ferenc, dr. Polgár Tibor, Somogyi Ernô 9./ Költségvetési Szakmai Bizottság (5 fô) Elnök: dr. Nemény András Tagok: Ács Csaba, dr. Boros Zoltán, Kamarás László, Palágyi József 10./ Egészségügyi Szakmai Bizottság (9 fô) Elnök: dr. Prugberger Emil Tagok: dr. Tarján Jenô, Bertáné Tulok Patricia, dr. Andits Tamás, Dobos Imre, Friedmanszkiné Mohácsi Éva, dr. Kovács Lajos, dr. Prugberger László, dr. Teleki György 11./ Bûnmegelôzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság (14 fô) (SZMSZ szerint majd 11 fô lesz) Elnök: Harangozó Bertalan Tagok: Göncz Szabolcs, Knob Ernô, Tóth Zoltán, Varsányi Péter, Marovics Pál, Szabó László, Biácsi Tamás, dr. Szele Györgyi, Bolla József, Boór Sándor, Pintérné Pozsgai Emília, dr. Stánitz Éva, dr. Szendrô Németh Tamás Közbeszerzési Bíráló Bizottság (7 fô) Elnök: Csermelyi András Tagok: dr. Szabó Gábor, Molnár Miklós, Marton Zsolt, Szakály Gábor, Gyebrovszki János (+1 MSZP SZDSZ képviselô) 18

19 2008. OKTÓBER 4. 19

20 Ö N K O R M Á N Y Z A T EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRA Szombathely Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt október 6-án a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumba az aradi vértanúk mártírhalálának 159. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülô városi megemlékezésre. Program: Emlékezô szentmise a gimnázium dísztermében Ünnepi mûsor az aradi vértanúk emlékfalánál: Ünnepi beszéd, Koszorúzás (azt követôen átvonulás a Batthyány térre) Ünnepi megemlékezés a gróf Batthyány Lajos-emléktáblánál. Az emlékezés gyertyáinak elhelyezése az emléktáblánál. Közremûködnek: Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai, a Váci Mihály Általános Iskola és AMI diákjai. Kérjük mindazokat a szervezeteket, amelyek koszorút kívánnak elhelyezni az aradi vértanúk emlékfalánál (Premontrei Gimnázium), koszorúzási szándékukat a Kulturális Iroda as telefon számán szíveskedjenek bejelenteni október 3. (péntek) óráig. A Batthyány téri rendezvény ideje alatt forgalomkorlátozás lesz. FORGALOMKORLÁTOZÁS október 6-án Az aradi vértanúk mártírhalálának 159. évfordulója alkalmából tartandó megemlékezés zavartalan lebonyolítása érdekében az alábbi idôpontban és helyen forgalomkorlátozás lesz kb ig Batthyány tér: Thököly I. u. Rákóczi F. u., Aréna u. Zrínyi I. u., Légszeszgyár u. Rákóczi F. u., Mátyás király u. Zrínyi I. u. keresztezôdések. A rendôrség ezen idô alatt a menetrend szerint közlekedô autóbuszok kivételével mindennemû gépjármûforgalmat elterel. Az ünnepség befejezését követôen áll vissza az eredeti forgalmi rend. A rendezôk a lakosság és az utazóközönség türelmét és megértését kérik. KI GONDOZZA A PARKOKAT? Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kommunális és Környezetvédelmi Iroda felhívja a lakosság figyelmét, hogy a város zöldterülete parkfenntartás szempontjából, az alábbi területegységekre van felosztva: I. területegység: Bartók B. krt. Horváth Boldizsár krt. Vasút u. Szent Márton u. Hunyadi J. u. Szent Flórián krt. Brenner krt. Jókai M. u. által határolt belváros és környéke. II. területegység: Dolgozók útja Rohonci út Bartók B. krt. Horváth Boldizsár krt. Vasút u. Zanati út által határolt terület Zanat városrésszel. III. területegység: Zanati út Szent Márton u. Hunyadi J. u. Szent Flórián krt. Körmendi út által határolt terület Gyöngyöshermán városrésszel. IV. területegység: Dolgozók útja Rohonci út Bartók B. krt. Jókai M. u. Brenner krt. Körmendi út által határolt terület Petôfi-telep városrésszel, és a Parkerdôhöz vezetô árokkal és futóösvénnyel. Az I. és a II. területegység fenntartását a Prenor Kft. (Szombathely, Béke tér 1.), a III. és a IV. területegység fenntartását a Bokorpark Kft. (Szombathely, Kôszegi u. 2.) végzi február 1-tôl. A zöldterületeket érintô lakossági bejelentéseket kivéve a FAKIVÁGÁS iránti kérelmet, amelyet továbbra is a Polgármesteri Hivatal Kommunális és Környezetvédelmi Irodáján az adott terület parkfenntartójához lehet benyújtani, ill. telefonon jelezni, az alábbi elérhetôségeken: PRENOR Kft. részérôl: munkaidôben (hétköznap 8-16 óráig) a Paragvári u. 1. sz. alatti telephelyén, a 94/ es telefonszámon, egyéb idôpontokban a 94/ es telefonszámon. A BOKOR PARK Kft. részérôl: munkaidôben (hétköznap 8-16 óráig) a Kôszegi u. 2. alatti központban, a 94/ es telefonszámon, egyéb idôpontban a 06-30/ ös telefonszámon. A közterületen álló fák és cserjék metszésére vonatkozó lakossági igényeket az illetékes parkfenntartó részére október 20-ig írásban lehet benyújtani. INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁS ELÔTT Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül, a Nemzeti Iskolafelújítási Program részeként augusztusban döntött a kormány az eddigi legnagyobb iskola- és óvodafelújítási programjáról. A közoktatás fejlesztési program keretében 5,2 milliárd Ft értékben kaptak támogatást a pályázaton sikeresen szereplô oktatási intézmények. Szombathelyen 3 intézmény került a nyertes pályázók közé. A kormány döntését követôen már Szombathelyen is megfogalmazódott az a kérés, hogy a többszörös pályázati túljelentkezés miatt a regionális fejlesztési tanácsok kapjanak lehetôséget arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv közoktatás fejlesztési célokat szolgáló 7 éves keretének elôrehozott megnyitásával további iskola és óvodafelújítási projektekrôl döntsenek az idén. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács így 3 milliárd Ft támogatás odaítélésérôl dönthet zártkörû pályázat keretében, melyre azok az intézmények lesznek meghívva, amelyeknek a pályázatát az elsô körben elfogadták és megfelelônek minôsítették. Szombathelyrôl így 6 további intézmény: Nagy Lajos Gimnázium Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzô Iskola és Kollégium Gépipari, Informatikai, Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium Zrínyi Ilona Általános iskola Szûrcsapó Utcai Óvoda (43. sz. alatti) Losonc utcai Óvoda pályázatáról döntenek még az idei évben a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban. Ennek köszönhetôen már 9 oktatási intézmény korszerûsítése valósulhat meg Szombathelyen a közeljövôben. Dr. Czeglédy Csaba oktatási ügyekért is felelôs alpolgármester 20

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ

KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ KORMÁNYRENDELET ÖSSZEFOGLALÓ I. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁS ÁTSZERVEZÉSÉNEK CÉLJAI a tehetséges és tanulni vágyó fiatalok számára általánosan hozzáférhető, minőségi és fenntartható felsőoktatási rendszer

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni

35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni 2015. április 20. 13:23 Összesen 35 milliárd forint vidékfejlesztési forrásra lehet pályázni a 2007-2013 között még fel nem használt keret terhére

Részletesebben

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Bioélelmiszerek. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Bioélelmiszerek Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Biotermék A valódi biotermék ellenőrzött körülmények között termelt, semmilyen műtrágyát és szintetikus, toxikus anyagot nem tartalmaz. A tápanyag-utánpótlás

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Mire törekszünk szülőként?

Mire törekszünk szülőként? Gyermekeink jövője Mire törekszünk szülőként? A szülők legszebb és egyben legnehezebb feladata, hogy gyermekeiket felkészítsék az ÉLETRE, hogy olyan értékrendszert és tudást közvetítsenek feléjük, amelynek

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: május 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Új Otthon

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL

tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 1 A HAZUGSÁG ÁRA TÉNYEK ÉS ÉRVEK A GYURCSÁNY-CSOMAGRÓL tenyekeservek.qxd 2006.11.20. 15:20 Page 2 MEGSZORÍTÁSOK Gyurcsány Ferenc nyilatkozata a választások előtt:

Részletesebben

KISMAMATB KFT 7632 PÉCS TILDY Z. U. 10. B. 1/3. Adószám:

KISMAMATB KFT 7632 PÉCS TILDY Z. U. 10. B. 1/3. Adószám: Kedves Ágnes!...11.05-én,.. 2010.. -én született. Pocaklakó várható születési ideje 2017.05. Jelenlegi munkaviszonyod 201.-től áll fenn, melyben a havi bruttó béred. Ft. A jelenlegi munkaviszonyod saját

Részletesebben

Van, amiben nem különbözünk

Van, amiben nem különbözünk Van, amiben nem különbözünk Diákhitel - a tudásba történő befektetés A felsőoktatásba belépve olyan kiadásokkal is szembesülhetsz, amelyekkel középiskolásként eddig nem találkozhattál. Érdemes alaposan

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november

Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK. 2010. november Adatgyűjtő Intézet ISKOLAI INTEGRÁCIÓ ÉS SZEGREGÁCIÓ, VALAMINT A TANULÓK KÖZTI INTERETNIKAI KAPCSOLATOK A KUTATÁSI PROGRAM K+ F MELLÉKLETE 2010. november TARTALOM I. Az iskolák és iskolaigazgatók bemutatása...

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2009 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás feladata és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe?

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

diákoknak Pénzügyekről Van már bankszámlád, bankkártyád? Rendszeresen netbankolsz? Esetleg diákhiteled van?

diákoknak Pénzügyekről Van már bankszámlád, bankkártyád? Rendszeresen netbankolsz? Esetleg diákhiteled van? Pénzügyekről diákoknak Van már bankszámlád, bankkártyád? Rendszeresen netbankolsz? Esetleg diákhiteled van? Olvasd át füzetünket, hogy megtudhasd, miért is fontosak a pénzügyek már diákként is! MINDENNAPI

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Beszámolót készítette: Boros Imréné intézményvezető

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954

KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954 KORÓZS LAJOS elnökségi tag Lajos.korozs@mszp.hu + 36 30 63 73 954 Most is van lehetőség természetben nyújtani a családi pótlékot vagy a segély egy részét! Az utalvánnyal kötötté teszik a pénz felhasználását.

Részletesebben

Újabb vigyázó szemek. media13.hu. Díszpolgárjelölés. Büdzsé 2016. A TV13 mûsorából. Térfelügyelet Havi 300 intézkedést kezdeményeznek az operátorok

Újabb vigyázó szemek. media13.hu. Díszpolgárjelölés. Büdzsé 2016. A TV13 mûsorából. Térfelügyelet Havi 300 intézkedést kezdeményeznek az operátorok media13.hu XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2016. JANUÁR 22. Díszpolgárjelölés Az önkormányzat idén is várja a helyi lakosok és civil közösségek javaslatait, illetve jelöléseit a

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből

b) az január 1. előtt termelésbe állított mezőkön kitermelt földgáz esetében (kivéve a föld alatti gáztárolás kényszerű párnagáz lecseréléséből Országgyűlés Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Irományszám: 1 i~ 0553. Érkezett: 1004 JúN 0 9. Képviselői önálló indítvány 2004. évi... törvény Nemzeti

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Továbbtanulás jogi kérdései

Továbbtanulás jogi kérdései Továbbtanulás jogi kérdései Jogszabályok, intézményi szabályzatok Törvények, kormányrendeletek A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban

Részletesebben

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet.

ÍGY VÁLASZTOTTUNK. keményen számon kérjük az adóelkerülést. A célunk az, hogy többen fizessünk, és kevesebbet. ÍGY VÁLASZTOTTUNK Az igazi munka csak most kezdõdik! Tervek és lehetõségek az országgyûlési választás után A választókerületünkben élõk Sági Istvánt, városunk képviselõ-testülete pénzügyi és városfejlesztési

Részletesebben

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról

Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról Gyorsjelentés a pénzügyi tranzakciós illetékkel és az energiaköltségek alakulásával kapcsolatban készített gazdálkodó szervezeti véleménykutatásról 2013. február 11. Háttér A Fejér Megyei Kereskedelmi

Részletesebben

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032)

A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) A kerékpározás népszerűsítése a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban (KEOP-6.2.0/A/09-2009-0032) Kedvezményezett: Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium A projekt

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt. JEGYZŐKÖNYV A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. május 21-én, Téten megtartott Kistérségi Fejlesztési Tanácsüléséről Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak:

Részletesebben

1055 Budapest Ajánlott

1055 Budapest Ajánlott Igazságügyi Minisztérium Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár úrnak Levéltervezet Készítette: l. sz. Munkacsoport 2005. november. 1055 Budapest Ajánlott Kossuth Lajos tér 4. Tértivevényes Tisztelt

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely

Tisztelt Olvasó! Németh Zsolt, igazgató Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. (angol, belga, francia, magyar) kialakulása, amely Equal oldalak 1 8/13/07 3:35 PM Page 1 Beköszöntô Tisztelt Olvasó! A munkaügyi szervezet tevékenységét a társadalmi és a gazdasági élet jelentôs területeit érintôen végzi, szoros kapcsolatban a munkaerôpiac

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: január 1-jétől Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Lakásügyeink különszám Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 4. szám, 2011. augusztus www.otpbank.hu Mentôöv az adósoknak Mi az az Otthonvédelmi Akcióterv? Futamidô hosszabbítás, törlesztéscsökkentés

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től

Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Érvényben: november 1-től Termékfeltételek/ Termék Ki veheti igénybe? CIB UNO Lakáskölcsön Összehasonlító táblázat a CIB Bank lakáscélú ingatlanfedezetes hiteleire vonatkozóan - Lakáshitelek CIB Végig FIX Lakáskölcsön CIB Otthonteremtési

Részletesebben

Hogyan szabadulj meg az ADÓSSÁGTÓL 10 lépésben - ahogy Roberték csinálták

Hogyan szabadulj meg az ADÓSSÁGTÓL 10 lépésben - ahogy Roberték csinálták Hogyan szabadulj meg az ADÓSSÁGTÓL 10 lépésben - ahogy Roberték csinálták Fordította: Czimbalmos Árpád Magyar Gazdag Papa Klub www.richdadclub.hu www.magyargazdagpapaklub.hu Hogyan Szabadultunk Meg a Rossz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend:

JEGYZŐKÖNYV. Napirend: Napirend: JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. szeptember 09.-én 16:00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő Testületének képviselő testületi üléséről. Helyszín: Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

Vállalkozz Hatékonyan Klub

Vállalkozz Hatékonyan Klub Min ment csődbe az első cégem? tanulmány dr. Tóth András 2009 Ebben a rövid tanulmányban bemutatom, mi az a legegyszerűbb pénzügyi eszköz, ami a legnagyobb javulást tudja elérni egy kezdő, vagy mikrovállalkozás

Részletesebben

Miért az OTP-t választották?

Miért az OTP-t választották? Miért az OTP-t választották? Energiahatékony épület felújítások Budapest Előadó: Tukarcs József Társasházi szakértő 2017. Társasházi és lakásszövetkezeti számlavezetés Társasházi üzemeltetési számla Több

Részletesebben

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek

Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Élelmiszerválaszték nem csak cukorbetegeknek Kovács Ildikó dietetikus Egészséges Magyarországért Egyesület Szívbarát program Diabétesz 2007. Életmód és kezelés Budapest, 2006. június 2. Cukorbetegek étrendje

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012. Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 2012 Hogyan tovább? Gyakran Ismételt Kérdések Mi a lényege a változásnak? 2011. december 23.: új Felsőoktatási törvény gyakorlatilag megszűnt az ingyenes

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

Piaci, lakáscélú hitelek. Ötös Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Tizes Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel

Piaci, lakáscélú hitelek. Ötös Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Tizes Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel A HITELINTÉZET ÁLTAL NYÚJTOTT JELZÁLOG-FEDEZETŰ HITELEK Jelen vázlatos tájékoztató a Hitelintézet termékeinek összehasonlíthatóságát támogatja. A részletes feltételeket a Hitelintézet vonatkozó Üzletszabályzata,

Részletesebben

Pénzügyi számítások 1. ÁFA. 2015. december 2.

Pénzügyi számítások 1. ÁFA. 2015. december 2. Pénzügyi számítások 2015. december 2. 1. ÁFA Nettó ár= Tiszta ár, adót nem tartalmaz, Bruttó ár=fogyasztói ár=adóval terhelt érték= Nettó ár+ ÁFA A jelenlegi ÁFA a nettó ár 27%-a. Összefüggések: bruttó

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata

Nyílt Lapok 2007/3 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Az ifjúsági szolgáltatások hálózati rendszerének és projekttervezési eszközeinek regionális sajátosságai valamint a forrás-allokáció stratégiai kérdései

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás?

Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? Milyen pluszfeladatokkal jár a Mesterpedagógus besorolás? 2.0* Készítette: Szakál Ferenc Pál *A korábbi változatokban ma már nem aktuális, nem érvényes tartalmak lehetnek, így azok tartalmáért e változat

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1

A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 51 SKULTÉTY LÁSZLÓ A LAKOSSÁG LAKÁSPIACI VÁRAKOZÁSAI 1 Az utóbbi idõben erõsödött a háztartások lakásépítési, -vásárlási, valamint -felújítási hajlandósága. Azok a háztartások,

Részletesebben

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi.

Pályakövetés ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése. Készült: december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. Pályakövetés 2007-ben NAPPALI tagozaton végzettek kérdőívének kiértékelése Készült: 2008. december 19. Készítette: Bognár Melinda felvételi üi. 1 1.) Pályakövetés során kiküldött levelek száma az egyes

Részletesebben

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: )

Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: ) Mérési azonosító (Nem kell kitöltened!) Egészség kérdőív 6. osztályos tanulók részére Mikor születtél?. év hónap.. nap..(pl.: 2005.10.12.) Kérlek, hogy válaszodat jelöld így! (Ha elrontottad a választ,

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/

JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ JELENTKEZÉSI LAP /kiállítók számára/ a 2009. szeptember 9-13 között a HUNGEXPO területén, a Budapesti Nemzetközi Vásárral egy időben a G pavilonban megrendezendő AGRÁREXPORA / innovációs kiállításra/ /Expo

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS

MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP. 2015. május 13-15. PAKS MOBILITÁS HÉT és AUTÓMENTES NAP 2015. május 13-15. PAKS A Mobilitás hét és Autómentes nap című városi programsorozattal a környezettudatos magatartásra, a környezetbarát közlekedési módokra fókuszálva,

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság Szociális, Egészségügyi és Foglalkoztatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II.

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II. Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve

A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve A Cecei Általános Iskola ÖKO munkacsoportjának munkaterve 2011/12. A Cecei Általános Iskola ÖKO munkaterve a 2011/12. tanévre Hónap Megfogalmazott célok Kapcsolódási pontok Szeptember 1. Öko csoport megalakítása

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron

Alba Radar. 15. hullám. Karácsonyi készülődés Székesfehérváron Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 15. hullám Karácsonyi készülődés Székesfehérváron 2012. december 23. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu Echo Innovációs Műhely

Részletesebben

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához

GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához GYAKORLATI KISOKOS a gyed extrához A gyed extra a gyermekgondozási díjra (továbbiakban: gyed) vonatkozóan 4 fő rendelkezést tartalmaz. Ebben a tájékoztatóban ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy minden

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben