AMIT ESZEL, AZZÁ LESZEL HÍRHEDT MAGYAR KONYHA DIÁKHITEL: ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK AMATÔR FILMES SIKER: A KAMERA KÉT OLDALÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AMIT ESZEL, AZZÁ LESZEL HÍRHEDT MAGYAR KONYHA DIÁKHITEL: ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK AMATÔR FILMES SIKER: A KAMERA KÉT OLDALÁN"

Átírás

1 18. ÉVF. 37. SZÁM SZOMBATHELY, OKTÓBER 4. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP AMIT ESZEL, AZZÁ LESZEL HÍRHEDT MAGYAR KONYHA DIÁKHITEL: ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK AMATÔR FILMES SIKER: A KAMERA KÉT OLDALÁN Angol nyelviskola gyermekeknek 3 hónapostól 14 éves korig. Szombathely, Thököly u. 12. Tel.: 30/

2 PERFEKT ZRT SZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/b FNYSZ , AL-0036 Induló tanfolyamainkra becsatlakozási lehetôség: Biztosításközvetítô (függô és független) Mérlegképes könyvelô vállalkozási szak Pénzügyi-számviteli ügyintézô Bérügyintézô TB ügyintézô TB és bérügyi szakelôadó Októberben induló tanfolyamaink: Mérlegképes könyvelô államháztartási szak Élelmiszer és vegyiáru eladó Kereskedô, boltvezetô (Együtt is végezhetô!) Jelentkezni lehet: Felvétel a jelentkezések sorrendjében! PERFEKT ZRT. VÁLLALKOZÓI KÖZPONT SZOMBATHELY, PETÔFI S. u. 1/b Tel./fax: 94/ Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Szombathely Állást keresôk, munkavállalók figyelem! A TÁMOP Decentralizált programok a hátrányos helyzetûek foglalkoztatásáért címû projekt keretében az alábbi képzésekre várjuk jelentkezésüket.» Kereskedô-boltvezetô (kereskedelmi alapvégzettség szükséges)» Felzárkóztató képzés (7 8. osztály megszerzésére) A résztvevôk teljes képzési költségét megtérítjük, a képzés ideje alatt keresetpótló juttatást biztosítunk. Jelentkezni október10-ig a lakóhely szerint illetékes kirendeltségeken lehet. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. NYÍLT NAP: október 15. (szerda) 8.00 óra Helyszín: Díszterem SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Tulok Gabriella FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt CÍMLAPFOTÓ: Mészáros Zsolt HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/ ) IRODAVEZETÔ: Kriston Barbara NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió NYOMDA: Komárnói Nyomda Kft., Szlovákia FELELÔS VEZETÔ: Meszlényi István igazgató Készül példányban KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/ ) SZERKESZ- TÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. Telefon: 94/ , 94/ Fax: 94/ ISSN X MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

3 2008. OKTÓBER 4. F Ó R U M B A N Kordában kell tartani a kiadásokat SOÓS JÓZSEF A KÜLVÁROSI EMBEREK PROBLÉMÁIRÓL A nemrégiben függetlenné vált képviselôé a területileg legnagyobb választókerület, ahol az alapvetô infrastrukturális szolgáltatások egy része még hiányzik. Ezeket kell mielôbb pótolni, és olyan költségvetést kell készíteni, amit a közgyûlés konszenzussal fogad majd el, vélekedik Soós József. Milyen problémák jellemzik a választókerületét? A 12-es körzet a területileg legnagyobb szombathelyi választókerület, magában foglalja a Zanati úti aluljárótól keletre fekvô területeket. A körzet egyik sajátossága, hogy rendkívül sok ipari és kereskedelmi vállalkozás mûködik itt, a városrészen az iparfejlesztések több mint 150 évvel ezelôtt kezdôdtek, és kisebb-nagyobb megszakításokkal a mai napig tartanak. A tendencia egyrészt örvendetes, hiszen az évi ötmilliárdos iparûzési adónak a 47 százaléka itt termelôdik meg, másrészt viszont azzal is jár, hogy a lakóknak el kell viselniük az összes közlekedési és környezetterhelési hatást, ami az ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek mûködésével jár. Úgy vélem, jogos igényük az itt élôknek, hogy ilyen komoly terhelés mellett rendelkezésükre álljanak az alapvetô infrastrukturális szolgáltatások. Igaz, hogy az útfelújítások elég jó ütemben zajlanak, de óriási probléma a csapadékvíz elvezetésének megoldatlansága. De Zanat is ide tartozik Igen, választókerületem másik jellemzôje, hogy négy, jól elkülönülô településrészbôl áll. Itt van a Zanati út mellett fekvô Éhen Gyula tér, a Pick és Bébic lakótelep, és a külön településrészként álló Zanat. Örvendetesnek tartom, hogy Zanat dinamikusan fejlôdik, északi részén újabb lakótelep-bôvítés várható. Gondot jelent a zanati városrész néhány utcája esetében, hogy azokat az önkormányzat még nem tudta kezelésbe venni, így ezekben a kezelôi feladatok az önkormányzaton nem kérhetô számon. Megoldást csak az önkormányzat segítô együttmûködése hozhat. Vannak, akik szerint nem megfelelô a buszjáratok rendje. Szerintem indokolatlan ez a kritika. A 2002-ben indult ciklus elsô részében fontos feladatom volt a zanati buszközlekedéssel kapcsolatos anomáliák feloldása, szerintem napjainkban már elfogadhatóan bonyolódik a településrész tömegközlekedése. De a kerékpárosoknak itt is gondjaik vannak, hiszen a körgyûrû körforgalmán átvergôdni rendkívül balesetveszélyes. Abban bízom, hogy megoldást jelenthet további pályázati lehetôségek megnyílása. Milyen feladatok állnak a közeljövôben az ön által elnökölt városfejlesztési bizottság elôtt? Az elsô, hogy októberben kerül a közgyûlés elé az új rendezési terv. A bizottság megbízásából felkértem a fôépítészi irodát, dolgozza ki annak lehetôségét, hogy a rendezési tervet a jövôben évente módosíthassuk, hoszszabb idôszakonként nehézkes kezelni a felmerülô igényeket. Bizottságunk ugyanakkor folyamatosan informálódik az úgynevezett nagyprojektekkel kapcsolatos történésekrôl, elképzelhetô, hogy a velük kapcsolatos prioritási sorrendek az idôközben megváltozó körülmények miatt változnak. A nagyprojektek többsége még nem jutott el a megvalósíthatóság közelébe, ezzel is szembe kell nézni, hiszen biztos, hogy a 13 nagyberuházás közül nem minden projekt valósul majd meg. Kapott-e visszajelzéseket a választóktól azok után, hogy kilépett az MSZP-frakcióból, és bejelentette csatlakozási szándékát a jobboldalhoz tartozó Pro Savariához? Azt kell mondanom, hogy akikkel találkoztam, azok helyeselték a döntésemet, sôt, arra biztattak, hogy tartsak ki, folytassam a munkámat. Úgy vélem, a jövôben pedig a választók fogják megítélni, hogy milyen sikerrel, eredményességgel dolgozom majd. Amikor kilépett az MSZP-frakcióból, döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet a költségvetés arányaival, túlzottnak tartotta a kultúrára és a sportra fordított támogatásokat. Közeleg a jövô évi büdzsé elôkészítése, milyen tervezetet tud majd támogatni? A legfontosabb, megoldásra váró gond, hogy a kiadási oldal változásait nem követik bôvülô bevételi lehetôségek. A legutóbbi közgyûlésre beterjesztett költségvetési módosítás 360 millióval növelte volna a kiadásokat, ezzel az év végére egymilliárd fölé kúszik a mûködési hiányunk. Úgy vélem, ARS POETICA: A város érdekei mindenek felett. ÉLETÚT: 1949-ben született Szombathelyen. Nôs, két gyermeke van. Diplomáit a Miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetemen, a Budapesti Mûszaki Egyetemen és a Külkereskedelmi Fôiskolán szerezte óta a keleti városrész választott képviselôjeként vesz részt az önkormányzati munkában. ha ez a trend változatlan marad, katasztrofális helyzet állhat elô. Ezért korlátok közé kell szorítani a mûködési kiadásokat, miközben keresni kell a bevételi oldal tételeinek bôvítési lehetôségeit is, nem kihagyva ebbôl a folyamatból az önkormányzati, ill. részben önkormányzati cégek adta lehetôségeket sem. A közgyûlés új többsége ennek szellemében készíti el azt a költségvetéstervezetet, amit természetesen meg kell tárgyalni a közgyûlés többi politikai szereplôjével. Lényeg, hogy a jövôben konszenzusos, arányaiban nem kifogásolható, takarékos költségvetése legyen Szombathelynek. SaFó FOTÓ: Mészáros Zsolt 3

4 4 Támogatás az albérlôknek is Azok is kaphatnak lakbértámogatást ezentúl, akik nem önkormányzati bérlakásokban laknak. Szombathely önkormányzat a 2238 bérlakással rendelkezik, és évente mintegy 4-5 száz szociális bérlakásigénylést kénytelen elutasítani, de az új támogatási rendszernek köszönhetôen ezentúl nekik is tudunk majd támogatást nyújtani, jelentette be dr. Czeglédy Csaba alpolgármester a lakbértámogatást igénylôk körének bôvítésérôl szóló sajtótájékoztatón a múlt hét elején. Kôvári Attila, a lakásbizottság elnöke elmondta, idén azok a családok adhatják be támogatási kérelmüket, akik február 15-éig bérlakást igényeltek. Ôk október 15-étôl kapnak majd támogatást, idén összesen 2,4 millió forintot szán erre a város. Jövôre már minden albérletben élô család beadhatja kérelmét, ha megfelel a feltételeknek. A lakbértámogatás mértéke függ a háztartás összetételétôl, jövedelmi, vagyoni helyzetétôl. A kapható összeg maximum havi 20 ezer forint. A lakbértámogatási rendszer részleteit megtalálja lapunk 18. oldalán. Ütemszerûen halad a feltárás Az épülô 86-os Szombathely és Vát közötti szakaszát járta be dr. Ipkovich György polgármester az elmúlt szerdán. A polgármester, aki miniszteri biztosként felügyeli a fôút építését, vizitje során arra volt kíváncsi, hogy ütemszerûen haladnak-e a több mint két hónappal ezelôtt elkezdôdött régészeti feltárások. Összesen 13 lelôhelyen végeznek ásatásokat a szakemberek, de minden a tervek szerint halad, úgyhogy valószínûleg már a jövô év elején elindulhat az építkezés, számolt be részletekrôl Ilon Gábor, a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat régésze. Dr. Ipkovich György miniszteri biztos azt is elmondta, hogy a 86-os váti elkerülô szakaszán újra kellett terveztetni a közlekedési csomópontot, ugyanis közben az utat gyorsforgalmivá minôsítették. Fotó: Czika László Forgatag a belvárosban A környékbeli kistelepülések oktatási intézményeinek pavilonjai, iskolák és óvodák bemutatkozó mûsorai várták a Fô térre kilátogatókat szombaton az idén hetedszer megrendezett Kistérségi Forgatagban. A felállított standokon egyebek mellett Rum, Ják, Torony, Gencsapáti, Vép, Táplánszentkereszt, Söpte, Vasszécsény, Vassurány és Pornóapáti intézményei mutatkoztak be. Borok ünnepe a téren Hagyományôrzô szándékkal rendezték meg az elsô VasiBacchus Gasztro- és Borfesztivált Szombathely Fô terén az elmúlt hétvégén. A debütáló rendezvényen borkirálynôt is választottak Topor Adrienn személyében. A látványos kísérletek éjszakája A fizika, a kémia és a csillagászat csodáiba nyerhettek betekintést a Kutatók Éjszakájának vendégei múlt pénteken a Savaria Egyetemi Központban (SEK). Európa-szerte szeptember 26-án rendezik meg a természettudományok népszerûsítésére hivatott rendezvényt. Pannónia mûvészete A határokon is átnyúló Pannon régió területén élô mûvészek alkotásaiból nyílt tárlat szeptember 26-án a Szombathelyi Képtárban. Az elsô alkalommal megrendezett Ars Pannonica Biennálét Zalán Tibor író nyitotta meg. A kiállításra beadott több mint száz pályamûvet szakmai zsûri értékelte, az elsô helyezett Pistyur Imre szobrászmûvész lett. A tárlat október 26-áig látogatható. Emléktábla Gonda Györgynek Dr. Gonda György tiszteletére avattak emléktáblát a megye, a város és civil szervezetek képviselôi pénteken a Jókai utcában. A megye egykori kiemelkedô közéleti vezetôje és jeles kultúrapártolója idén lenne 85 esztendôs. Új nevek az Olimpikonok Falán A Vas Megyei Sportigazgatóság által tavaly állított Vasi Olimpikonok Fala a pekingi olimpiát követôen új nevekkel gazdagodott. Ifj. Veréb István birkózó, Fazekas Róbert és Pars Krisztián atléták, Németh Pál mesteredzô (ô immár hetedik alkalommal), valamint pótlólag az athéni olimpián Kálovits Anikó edzôjeként részt vett Kívés István került fel a márvány dicsôségtáblára. Az ünnepi alkalom kapcsán Kovács Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke köszöntötte az ünnepelteket és a szépszámú részvevôt. Esküt tettek Két magyar nemzetiségû román állampolgár tett magyar állampolgársági esküt az elmúlt héten Szombathelyen, a polgármesteri hivatalban. Jutalomátadások Az augusztus 20-i ünnepségen való közremûködésért pénzjutalmat kaptak a Hermann Ottó Szakközépiskola tanulói, illetve felkészítô tanáraik. A diákok a jutalmat az osztálypénzhez rakják, amibôl egy kirándulást szerveznek majd. Megköszönték a Savaria Történelmi Karneválon köztisztasági feladatot ellátók munkáját is. Dr. Ipkovich György polgármester elmondta: az egész város jó hírét vitték a Hárofit Egyesület munkatársai azzal, hogy a három nap alatt ragyogó tisztaság uralkodott a karnevál helyszínein. A közel 70 köztisztasági dolgozó vásárlási utalványt vehetett át a polgármestertôl. Tornász Világ Kupa Nôi és Férfi Tornász Világkupát rendeznek Szombathelyen, az Arena Savariában. A pénteken kezdôdött háromnapos versenyen négy kontinens huszonegy országának 180 sportolója méreti meg magát.

5 2008. OKTÓBER 4. V I S S Z A P I L L A N T Ó A N N O Emlékezés a tábornokokra sebb, az ország modernizálásának nagy korszakában ünnepelhettek a szombathelyiek a századforduló elôtti évben, az ötvenedik évfordulón. Ami ma már teljesen elképzelhetetlen: Városunk hazafias érzületû lakossága méltóképpen adott kifejezést e hó 6-án, az aradi vértanuk halálának ötvenéves évfordulóján kegyeletének. A középületeken és a legtöbb magánházon is gyászlobogók hirdették a históriai nevezetességû nap szomorú jelentôségét. Délelôtt tíz órára zsúfolásig megtelt a székesegyház. A ravatalt a Farkas István vezetése alatt kivonult negyvennyolcas honvédek és a hadastyánok állták körül, a legtöbb egyesület pedig gyászfátyolos zászló alatt vonult ki. (A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár munkatársai segítettek.) SaFó Balogh József: ARADI, ÔSZI DAL Figyel az Isten árván, nem áll magyar a strázsán. Kinek volt ez az átka? Néma a börtön rácsa. Amikor bátrak halnak, ki kezd új forradalmat? Gyilkol idegen horda, Petôfi kardja rozsda. Ôsz van, dermed a lélek, aradi gyertyák égnek. Száz év elôtt szövetséges nélkül harcoltunk a reakció két hatalmas erôssége ellen. Ma erôs szövetségesek állanak oldalunkon: az emberi haladás élcsapata, a világszabadság és világbéke ôre, a hatalmas Szovjetunió, a szövetséges népi demokráciák, a felszabadult Kína és szerte a világon a dolgozók tömegei. A fenti idézetet találta a megyei napilap tudósítója 1949-ben a legalkalmasabbnak arra, hogy kifejezze, mit is gondolt a formálódó új hatalom az aradi vértanúk emléknapjáról, október 6-ról a századik évfordulón. Sólyom László altábornagy ünnepi beszédébôl ragadtunk ki egy röpke részletet. Valójában nincs szándékunkban kedves olvasóinkat az akkori PR-osok szövegeivel untatni, csak arra voltunk kíváncsiak, miként emlékeztek meg az ben kivégzett hôs tábornokokról ötven, hetvenöt és száz évvel késôbb. A források közül az 1949-esben számtalan gyöngyszemre bukkantunk, ezért is nyitottunk a Vasmegye cikkével. Különösképpen A magyar és román nép Kossuth, Petôfi és Táncsics szellemében ünnepelte az aradi vértanuk emlékét címû (jaj, de hosszú címeket adtak annak idején) írás után temettük mélyen a fejünket a kezünkbe. A híradásból megtudhattuk, a magyar román barátság jegyében Arad 30 ezer dolgozója vonult a tizenhárom hôs tábornok száz év elôtti vesztôhelyén felállított emlékmûhöz. Losonczy Géza államtitkár rádióbeszédben arra emlékeztetett, hogy a Horthy fasizmus idején a reakció megemlékezése október 6-ról hamis volt és álnok, hiszen Haynau utódai nem áldozhattak ôszinte kegyelettel Haynau áldozatainak emléke elôtt. Mielôtt megpróbálnák megfejteni az elôzô rendszerben parádés karriert befutó Losonczy szavait, lépjünk csak vissza az idôben, vagy lépjünk vissza a jövôbe, a talán érdemtelenül is sokat szapult Horthy-korszakba, amikor mégis csak méltón emlékeztek meg az aradi vértanúkról. Trianon árnyékában magyar román barátságról nyilván szó sem lehetett. A hetvenöt éves évfordulón a Vasvármegye híradása szerint az iskolák mellett hat civil egyesület és kör is ünnepséget rendezett. A nagytemplomban dr. Gaál Sándor apátplébános mondott gyászmisét, amelyen a szombathelyi iskolák tanulói vettek részt. A Kultúregyesület megemlékezésén dr. Krisztin Ernô, az egyesület titkára tartott beszédet: végigvezette a hallgatóságot a magyar nemzet kálváriáin 1848-tól a háború borzalmain, és nem maradhatott ki a különösen fájdalmas trianoni békediktátum sem. A megemlékezést a Dalosegyesület rendkívül nagyhatású Nem nem soha címû dala zárta. Lényegesen békésebb, csende- Tábornok-tizenhármak, rátok angyalok várnak. Hant kortyolja a könnyet, s csöndek, iszonyúk jönnek FIX ÁRON ÉJJEL- NAPPAL TELEFON: személytaxi tehertaxi autómentés sofôrszolgálat 5

6 H Á T T É R FOTÓ: Czika László Távhô: díjemelés után SZÁZALÉKOS SZÁMHÁBORÚ A KÖZGYÛLÉSEN Az áremelkedések mindig feszültségekkel járnak, fôként, ha utána jóval mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni a megszokottnál. Az áremelésekrôl szóló döntéseket sem könnyû meghozni, pláne nem a köz vagyonával gazdálkodó önkormányzatnak. A távhôdíj szeptemberi emelése is hullámokat kavart. Három hete tart a fûtési szezon, melynek kezdetén korrigálni kellett az árakat. A távhôszolgáltatás díjainak drasztikus vagy kevésbé magas mértékû növelése között dönthetett a közgyûlés, de az egyértelmû volt, hogy az árak emelése elkerülhetetlen. Idén ugyanis négyszer emelkedett a világpiacon a gáz ára, amit városunkban nem követett távhôdíjemelés. Pedig a szombathelyi távhôszolgáltatás kilencven százalékban földgázalapú. Mindössze tíz százalékot vált ki a faapríték fûtési célú felhasználása. De mondhatnánk úgy is, hogy szerencsére egy elôrelátó fejlesztésnek köszönhetôen tíz százalékát kiváltja a faapríték, egyébként magasabb is lehetne a díj. A földgázáremelésekre reagálniuk kell a szolgáltatóknak. Szükség lett volna a jelentôsebb korrrekcióra Szombathelyen is, hiszen a szolgáltatást végzô Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft. likviditása függ attól, hogy a bevételeik teljesülnek-e. Egy felmérés szerint háztartásunk energiafelhasználásának több mint hetven százalékát fûtésre használjuk. A leggyakoribb fûtési mód Magyarországon a gázfûtés, ezt követik a szén, fa, illetve az elektromos üzemelésûek, valamint ezek kombinációi. Bár az energiaforrásokat illetôen napjainkban még a szénhidrogéneké a fôszerep, máris számolnunk kell az olyan alternatív megoldásokkal, mint például a napkollektoros vagy a hôszivattyús rendszerek. Ki mivel fût, olyan gondokkal találkozik. Szerkesztôségünket is többféle felvetéssel keresték meg. A távfûtéses lakásokban élôk természetesen még a kisebb mértékû díjemelés után is háborogtak. Jóllehet jogosan, hiszen a szolgáltatás formájából adódóan ôk nehezen spórolnak. Míg az egyedi fûtésû lakásokban élôk választhatnak, mikor fûtenek be, ôk csak ablaknyitással tudják szabályozni saját lakásuk hômérsékletét. A kényelmet meg kell fizetni, hangzik a fával és szénnel fûtök körébôl, akik maguk szerzik be a tüzelôanyagot, és naponta veszik a fáradságot, hogy meleget teremtsenek maguknak. Mellette megjegyzik, hogy a fa és a szén ára is emelkedik, csak ahhoz nem kapnak támogatást. A polémia hasonló volt a közgyûlés múlt heti tanácskozásán is. Mint arról lapunkban már beszámoltunk, a 34 százalékos gázáremelés követésére két variációt dolgozott ki a szolgáltató: egy 26,4 százalékos, illetve egy 12,2 százalékos mértékût. Dr. Németh Gábor ügyvezetô igazgató hangsúlyozta, hogy a fogyasztókra jutó terheket a cég nem tudja átvállalni. A két politikai oldal a felelôsséget emelte ki, igaz, más-más megközelítésbôl. Dr. Nemény András (MSZP) aláhúzta: felelôsségük van az iránt is, hogy a cég ne menjen tönkre. Hangsúlyozta, ha most kisebb mértékben emelnek, nehogy késôbb, esetleg decemberben egy újabb emelésrôl kelljen dönteniük. Szakály Gábor (Fidesz KDNP), a szociális bizottság elnöke szociális problémaként részletezte a magasabb mértékû emelést. Németh Kálmán (SZDSZ) alpolgármester is a szociális érzékenységet emelte ki, de a távfûtés támogatásához a szociális segélyezés kidolgozását tartotta célravezetônek. Dr. Czeglédy Csaba (MSZP) alpolgármester tovább ment, amikor a magasabb mértékû emelés mellett érvelve a saját példáján mutatta be, hogy távfûtéses lakásban élôként ô megfizeti a magasabb díjat, és a valóban rászorulók kapjanak támogatást, kompenzálást a fûtési számla kifizetéséhez. Dr. Gyimesi József (ESZE) kiemelte: a gázzal fûtôk már elszenvedték az áremelést, ugyanakkor véleménye szerint is kiszolgáltatottabbak a távhôsök, hiszen kényszerfogyasztók, emiatt támogatni kell ôket. Ô az infláció mértékét nem meghaladó emelés mellett érvelt. Érdekes megnyilvánulást tett Soós József független képviselô, amikor kijelentette, hogy más-más szerepben van a távhôszolgáltató cég felügyelôbizottságának elnökeként (hiszen a cég a magasabb mértékû emelést támogatta), illetve képviselôként, ahol a jobboldal álláspontját tette magáévá. Ami nem volt más, minthogy október 1-jétôl a távhô-szolgáltatási díjakat átlagosan 12,2 százalékkal emeljék. Dr. Czeglédy Csaba javaslatára végül a szociálisan rászorulók támogatására 20 millió forintot különítettek el. A távhôcég folyószámlahitel-keretét pedig 200 millió forinttal növelték, amire a közgyûlés vállalt kezességet. TG 6

7 2008. OKTÓBER 4. Ö N K O R M Á N Y Z A T Szombati ingyenes parkolás ESTE HATIG LESZNEK NYITVA AZ ÜZLETEK Hat hónapig ingyenesen parkolhatunk szombatonként Szombathelyen, egyelôre kísérleti jelleggel. A parkolóhelyek bôvítését szolgálja egy vállalkozói beruházás, a Kôszegi utcai parkolólemez megépítése is. A Szombathelyi Szombat program a belvárosi kereskedelmi lehetôségek bôvítését szolgálja. Egyik leglátványosabb eleme a díjmentes parkolás bevezetése, amely a belváros forgalmának fellendítését segítheti elô. Az ingyenes parkolás mellett vevôcsalogató lépés lehet, hogy az üzletek szombatonként 18 óráig tartanak nyitva, emellett kulturális és kereskedelmi jellegû programok színesítenék a hétvégék elsô napját. A programot kísérleti jelleggel ez év december 1-jével vezetik be, és a jövô esztendô májusának végéig tart majd, errôl szeptember 25-én döntött a közgyûlés. A program sikeres megvalósításához az önkormányzat augusztusban tájékoztató fórumot tartott, az elkövetkezendô idôszakban pedig felveszik a kapcsolatot, keresik az együttmûködési lehetôségeket az érintett belvárosi kereskedôkkel, szolgáltatókkal. A fizetôparkolást üzemeltetô cég, a SZOVA Zrt. kidolgozta, mely megoldás lenne a legjobb. Javaslatuk szerint az ingyenes parkolást nemcsak a piros, hanem a sárga és a zöld zónákban is bevezetnék, hiszen ha csak az I. övezetben tehetnénk le autóinkat díjmentesen, akkor a II. és a III. övezet kihasználtsága csökkenne, az I. övezetben pedig túlzsúfoltság lenne. Így az ingyenes parkolás nem csak a belvárosra korlátozódik. A SZOVA Zrt. a fizetôparkoló rendszer kiterjesztését tervezi a piac környéki utcákban (Nádor utca, Bercsényi utca, Kinizsi Pál utca, Gyöngyös utca, Vak Bottyán utca) is, a forgalomtechnikai tervek már készen vannak. A lakosságot a fizetôparkoló övezet kiterjesztésérôl egy késôbbi fórumon kérdezik majd meg, bevezetését 2009 januárjától tervezik. A parkolási helyzetet érinti a Kôszegi utcában tervezett beruházás is. A közgyûlés a belváros felújításáról szóló programot, az Integrált Városfejlesztési Stratégiát tárgyalta volna, azonban elhalasztották, mivel a témában szükség van még egyeztetésre. Határozatot hoztak viszont arról, hogy a Kôszegi utcai parkolólemezt nem a belváros kulturális és üzleti célú megújítására nyert pályázat részeként építik meg. Korábban a Kôszegi utcai ingatlan tulajdonosa, az ITP Royal Kft. az önkormányzat projektpartnereként szerepelt a fejlesztésben, a jelenlegi álláspont szerint azonban a vállalkozás saját beruházásként szeretné megépíteni a parkolólemezt. TG FOTÓ: Czika László Szelektív gyûjtés, válogatás regionális szinten SZÁZKILENCVEN VASI TELEPÜLÉS SZEREPEL A PROJEKTBEN A környezet védelmében valósulna meg az a beruházás, amelynek kezdeti lépései most zajlanak. A hulladékgazdálkodási projektben Szombathelyen kívül Vas megye további 190 települése vesz részt a tervek szerint. A szilárdhulladék-kezelésre nyújthat be pályázatot a megye területén létesülô hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás, amelynek megszervezését Szombathely vállalta magára. A 191 vasi önkormányzatot tömörítô társulás európai uniós támogatásra szeretne pályázatot benyújtani a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Projekthez. A múlt heti közgyûlésen a társulás megalakításával és a szakértôi feladatok ellátásával megbízott Technoplus Környezetvédelmi és Technológiai Fejlesztô Kft. ügyvezetô igazgatója, Tóth Árpád adott tájékoztatást. A program egyrészt a régi, már bezárt, önkormányzati tulajdonban lévô települési hulladéklerakók, szeméttelepek térségi szintû rekultivációját tartalmazza, 160 rekultiválandó lerakóról van szó. A projekt másik része a lakosságnál keletkezô, szelektíven gyûjthetô hulladékok térségi gyûjtési feltételeinek biztosítására vonatkozik. A papír, a mûanyag, a fém, üveg szelektív begyûjtésével növelhetô a települési szilárd hulladék hasznosítási aránya, és csökkenthetô a lerakásra kerülô hányad. Ehhez 134 új gyûjtôszigetet szeretnének kialakítani, további 254, már meglévô gyûjtôsziget edényzetét pedig kicserélik. Tervezik a társult településeken a házhoz menô szelektív gyûjtés feltételeinek kialakítását, a családi házas övezetekben a házi komposztálás elterjesztését, és tíz hulladékudvar építését, köztük Szombathelyen is. A regionális válogatómû is városunkban, a Körmendi úti telephelyen épül majd meg. A beruházás tervezett költsége 8 és fél milliárd forint, melynek átlagosan 15 százalékát kell csak önrészként biztosítani. A projekt elôkészítésére két év, a megvalósításra négy év áll a társulás rendelkezésére. Vas megye településit érintve már mûködik hasonló társulás. A Nyugat- Balaton és Zala-völgy térségi hulladékgazdálkodási társulás Zalaispa projektjéhez 282 Zala, Somogy és Vas megyei település csatlakozott, a hulladékkezelô központ Zalabéren van. Tulok Gabriella 7

8 FOTÓ: Mészáros Zsolt Diákhitel: érvek és ellenérvek PÁRATLAN SEGÍTSÉG VAGY SOKÁIG HÚZÓDÓ ADÓSSÁG? A továbbtanulás nem olcsó mulatság. Sok család számára komoly anyagi terhet jelent a gyermekek taníttatása. Mibôl finanszírozzák diákéveiket azok a fiatalok, akik mögött nincs szülôi támogatás? A lecke fel van adva. A fiatalok egy része munkát vállal az iskola mellett, de vannak, akik diákhitelt vesznek fel. Munka után, a szórólapozásból hazaérkezve még le sem vetett jelmezében tankönyvei felett egy diák bóbiskol. Íme, a diákhitelt népszerûsítô plakát, melyen ez olvasható: Tényleg erre akarsz emlékezni a diákéveidbôl?, valamint Legyél, aki lenni akarsz!. Sok fiatal elôtt valóban két választási lehetôség áll, ha szülei nem tudják anyagilag támogatni a tanulmányait. Vagy elmegy dolgozni az iskola mellett, vagy felveszi a diákhitelt. Ha valaki a munkát választja, akkor minden bizonnyal kevesebb ideje, energiája marad a tanulásra, már ha egyáltalán össze tudja egyeztetni a kettôt. A fent említett reklám épp ezt a negatívumot hangsúlyozza, és ajánlja a másik alternatívát: a diákhitelt. Na de nem lesz még nehezebb adóssággal a vállunkon kezdeni a pályát? Bár a szüleim nem tudtak túl sok pénzzel támogatni tanulmányaim alatt, mégsem vettem fel a diákhitelt. A családom egyedül a kollégiumi díjam kifizetését vállalta, ami havi 10 ezer forint volt. Nappali tagozatos hallgatóként az iskola mellett nem volt idôm dolgozni, azonban igyekeztem minél jobb eredményeket elérni. A fôiskolán kapott szociális támogatásból (kb forint), a tanulmányi ösztöndíjamból (12 17 ezer forint), valamint a nyári munka során félretett pénzbôl éltem évközben magyarázza egy friss diplomás lány. Mint mondja, annak ellenére, hogy más fiatalnak általában több zsebpénze volt, mint neki, sosem érezte azt, hogy nélkülöznie kell, vagy valamirôl lemarad. A környezetem gyakran figyelmeztetett, hogy csak a legvégsô esetben vegyem fel a diákhitelt, hiszen sosem tudhatom, mi lesz velem az iskola után. Most pályakezdôként érzem igazán, hogy jól döntöttem. Tanítónôként 86 ezer forintot viszek haza. Ha ebbôl még éveken át vonnák a hiteltörlesztésemet, fogalmam sincs, hogy mihez kezdenék. Így is roppant nehéz úgy takarékoskodni, hogy elôre tudjak lépni. Szeretnék például néhány éven belül legalább egy saját otthont, bár az sem lesz könnyû mesél a terveirôl az ifjú pedagógus. Fedezet nélkül bármire A diákhitelt 2001-ben hívta életre a Magyar Köztársaság Kormánya. Célja: hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsôoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselô képességétôl szól a hallgatói hitelrendszerrôl és a Diákhitel Központról szóló kormányrendelet. A lényeg, hogy bármelyik diák könnyedén hozzájuthat: nem kell hozzá fedezet, bármire el lehet költeni, például közlekedésre, költségtérítésre, albérletre, jegyzetekre. Sokat hallani azonban arról is, hogy vannak olyan fiatalok, akik ebbôl mennek nyaralni, bulizni. Mindenkinek szíve joga arra költeni a pénzét, amire akarja, na de azért nem árt körültekintônek lenni, hiszen ez akkor is egy hitel, amit egyszer vissza kell fizetni, és nyilván az ember nem sodorja magát adósságba ok nélkül. Csak ha muszáj Harmadévesként döntöttem úgy, hogy felveszem a diákhitelt, de akkor is csupán a legalacsonyabb (havi 15 8

9 2008. OKTÓBER 4. U T Á N A J Á R T U N K ezer) összeget, mert már sehogy sem tudtam kijönni a pénzembôl, és a szüleim sem tudtak többet adni. Két szak mellett, nappali tagozaton nem lett volna idôm dolgozni, maximum hétvégén, de azt a néhány szabadnapot szerettem volna a szeretteimmel tölteni indokolja döntését egy végzôs tanár szakos hallgató. Korábban a nôvérem négy éven keresztül vett fel havi 30 ezer forintot. Ô azóta már végzett. Folyamatosan törleszti a részleteket, de az elmondása szerint alig csökken az összeg. Én éppen emiatt döntöttem úgy, hogy amint lehet, egyben vagy nagyobb összegekben visszafizetem az egészet mondja a leendô tanárnô, aki azt is elárulja, hogy örökölt, és ebbôl a pénzbôl tudja majd rendezni a számlát. A sok kicsi nem megy sokra Mivel a törlesztôrészlet nem egy nagy összeg (az elsô két esztendôben az elôzô évben október 31-én érvényes minimálbér 6 százaléka, a harmadik évtôl kezdve pedig a visszafizetô két évvel azelôtti bérének a 6 százaléka havonta), hiába fizetget valaki havonta, a befizetett pénz nagyobbik része csupán az éves (jelenleg 9,5 százalék) kamatot fedezi. Tegyük fel, hogy valakinek van összesen egymillió forint tartozása (havi 25 ezer forintot vett fel négy éven keresztül), havonta fizet körülbelül 10 ezer forint törlesztést. Az egymilliós tartozás 9,5 százalékos, azaz jelenleg érvényes éves kamata 95 ezer forint. A törlesztés során befizetett összeg egy év alatt 120 ezer forint. Ebbôl az éves kamat 95 ezer. Magyarul a tôketartozás csupán 25 ezer forinttal csökkent, tehát a következô esztendôben még mindig 975 ezer forint a tartozás, erre majd megint rájön az éves kamat és így tovább Rögtön látható, hogy a havi kis összegû törlesztés nem igazán célravezetô. Érdemes elôtörleszteni, ha nem akarjuk évtizedekig elhúzni a dolgot. De vigyázzunk, mert ez nem azt jelenti, hogy a szokásos összegnél egyszerûen csak többet utalunk. Kétféleképpen akartam csökkenteni a tartozást. Egyrészt úgy, hogy a szokásos havi összegnél többet befizetek (mert a minimumot fizetve a tartozás összege a kamatokkal együtt csak növekedett), illetve egy nagyobb összeget is átutaltam a számlámról. Amikor megkaptam az elsô egyenlegértesítôt, és utána nekiálltam kérdezôsködni, akkor mondták, hogy ez nem így mûködik. A minimum összegen felül befizetett pénzt nem vonják le automatikusan a tartozásból. Ezt egy külön elôtörlesztési számlára kell utalni, és írásban kell rendelkezni róla, hogy a pluszban befizetett pénzt írják jóvá a tartozás csökkentésére részletezte egy informatikusként dolgozó fiú, hogyan járt. Kalkuláljunk! A diákhitel honlapján egyébként található hitelkalkulátor is, melynek segítségével kiszámítható, hogy meddig kell majd fizetnünk a részleteket. A kalkulátornak azt is meg kell adni, hogy mennyi lesz a hitelt felvett személy kezdô bruttó fizetése, valamint a fizetésemelésének a mértéke ötévente. És valójában ez az, amit elôre biztosan nem tudhatunk A diákhitel elônye a többi szabad felhasználású hitelekkel szemben, hogy nem kell azonnal elkezdeni a törlesztését. Ha egy család nem szeretné gyermekére terhelni a kölcsönt, akkor akár más szabad felhasználású, de jelzáloghitelt is felvehet, akár még kedvezôbb kamatokkal is, azonban ennek a törlesztését nyomban el kell kezdeni. Ez a lehetôség talán akkor lehet elgondolkodtató, ha az összeget egyébként is egyszerre adnák ki, mondjuk tandíjra. Mindent összevetve le kell szögezni, számtalan diák számára nyújt pótolhatatlan segítséget a Diákhitel, de bármennyire kedvezô, azért mégiscsak egy hitel. Nem árt alaposan tájékozódni a felvétele elôtt, hiszen ami sok fiatal szemében most könnyen jött pénznek tûnik, az a boldog diákévek után komoly teherré válhat. Tóth T. Múlt heti játékunk helyes megfejtése: mintegy 1,7 milliárd forint. A Savaria moziba szóló belépôjegyeket Tóth Roland nyerte, aki a nyereményét a szerkesztôségünkben veheti át. E heti kérdésünk: Mekkora a diákhitel jelenleg érvényes kamata? A megfejtéseket a szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az címre várjuk október 9-éig. A TUDNIVALÓK A diákhitel egy speciális kölcsön. Minden 40 év alatti, felsôoktatásban tanuló diák igénybe veheti. Alapszabály: legfeljebb 10 szemeszterben, de akár egy szemeszterre is kérhetô. Egy félévre államilag támogatott képzésben maximum 200 ezer forint, költségtérítéses képzésben maximum 250 ezer forint vehetô fel. A kérhetô havi hitelösszegek: 15, 21, 25, 30, 40 és 50 ezer forint. A hitel közvetlenül költségtérítésre is fordítható. Igénybevétele esetén nincs hitelbírálat, nem kell hozzá kezes, sem egyéb fedezet. A tanulmányok alatt nem kell törleszteni, kamatot fizetni, a visszatérítést a tanulmányok befejezését követô négy hónap lejárta után kell megkezdeni. A törlesztési kötelezettség azonban független a munkaviszonytól. A törlesztô részletek a jövedelemhez igazodnak, évente változhatnak. A törlesztés futamidejét bármikor meg lehet rövidíteni elôtörlesztéssel, melynek az összege bármekkora lehet, és nincsenek külön költségei. Az elôtörlesztés közvetlenül a tôketartozást csökkenti. A visszafizetés során különbözô kedvezményeket lehet kérni a gyermekvállalással kapcsolatos élethelyzetekben (TGYES, GYED, GYES). Ez lehet a törlesztési kötelezettség szüneteltetése, valamint igényelni lehet célzott kamattámogatást is, ami azt jelenti, hogy az adott idôszakban az állam fizeti az esedékes kamatot. Emellett a törlesztés szüneteltetését kérhetik azok is, akik rokkantsági nyugdíjra, rokkantsági járadékra, baleseti rokkantsági nyugdíjra jogosultak. A törlesztési idôszak elsô két évében a minimálbér alapján kell a törlesztést fizetni. A harmadik évtôl kezdve a részlet kiszámításának alapja a már két évvel korábbi jövedelem. A diákhitel kamata változó, melynek meghatározása kormányrendeletben rögzített, a jelenleg érvényes kamat 9,5 százalék. 9 Játék

10 Amit eszel, azzá leszel A FIATAL KOROSZTÁLY EGYRE TUDATOSABBAN ÉTKEZIK Mennyire táplálkozik egészségesen a magyar? Mibôl mennyit együnk ôsszel? Minden E számmal jelölt összetevô káros? Tanácsos-e multivitaminokat és étrendkiegészítô tablettákat szednünk? Utánajártunk Amit eszel, azzá leszel tartja a mondás. Napjainkban nagyon sok szó esik az egészséges táplálkozásról, nem is csoda. Kínában épp az elmúlt hetekben betegedett meg több ezer csecsemô egy cég melaninnal fertôzött tejporától. Ennek az élelmiszerbotránynak eddig négy halálos áldozata van. Ha már a kisgyermekek tápszerének eredete is megkérdôjelezhetô, milyen élelmiszereket fogyaszthatunk teljes biztonsággal? A legjobb a hazai Sajnos a híres magyar konyha kezd hírhedt magyar konyhává válni, hiszen a statisztikák szerint Európa legbetegebb népe vagyunk. Rendkívül sósan, cukrosan és zsírosan étkezünk. Egy magyar férfi naponta ötször több nitrátot visz be a szervezetébe, mint például egy mediterrán férfi. Nem ártana példát vennünk a francia, az olasz, vagy a görög konyháról. Óvatosan az ôszi gyümölcsáradattal Ilyenkor ôsszel nagyon gazdag a választék zöldségekben, gyümölcsökben és olajos magvakban, de azért nem árt a mértékletesség. A sok gyümölcs fogyasztása akár elhízáshoz is vezethet, hiszen a nagy mennyiségû gyümölcscukrot már nem tudja lebontani a szervezet, így zsírrá alakítja. Fogyasszunk naponta dekagramm Bármennyire is rohanó világban élünk, és a családanyák is roppant elfoglaltak, azért lehetôség szerint ne hagyatkozzunk teljes egészében az élelmiszeriparra. Az otthon fôzött házi ételek sokkal egészségesebbek, hiszen nincs bennük tartósítószer. Ha édességre vágyunk, akkor sem kell azonnal a boltot megrohannunk. Készítsünk inkább otthon házi lekvárt és gyümölcsjoghurtot tanácsolja Takátsné Kádár Sarolta dietetikus. Szerencsére azt tapasztalom, hogy a fiatalabb, éves korosztály már egyre jobban figyel az egészséges életmódra. Tudatosan állítja össze az étrendjét, és ügyel arra, hogy eleget mozogjon. A gond inkább a középkorú réteggel van. Ôk nagyon ragaszkodnak a magyaros konyha ételeihez, és csupán akkor változtatják meg étkezési szokásaikat, ha megbetegednek magyarázza a dietetikus. A hírhedt magyar konyha Magyarországon a halálozás háromnegyedéért a táplálkozással és az életmóddal összefüggô betegségek a felelôsek. Elsôsorban a szív és érrendszeri, másodsorban a daganatos megbetegedésekrôl van szó. A nem megfelelô táplálkozás és életmód jelentôs mértékben hozzájárul a lakosság kedvezôtlen egészségi állapotához. A MAGYAROK ÉS AZ EGÉSZSÉG A magyarok úgy érzik, hogy a közepesnél kicsit jobb egészségnek örvendenek, és többé-kevésbé tesznek is azért, hogy egészségesen éljenek derült ki a Szonda Ipsos nemrégiben végzett nemzetközi kutatásából. Leggyakrabban természetes eredetû élelmiszereket vásárolunk, figyelünk rá, hogy a termék rosttartalma magas, míg zsírtartalma alacsony legyen, valamint azt is szemügyre vesszük a csomagoláson, hogy helyben termelt, és teljes kiôrlésû-e az áru. A kutatásból kiderül, hogy a nôk és az idôsebb korosztály jobban odafigyel arra, hogy egészséges élelmiszereket válasszon. Sokan úgy vélik, hogy a mindennapi életben problémát jelent az egészséges étrend követése, hiába tudják, mi lenne a helyes út. A Szonda Ipsos felmérése arra is rámutatott, hogy minden második magyar úgy véli: kisebb-nagyobb súlyfelesleggel rendelkezik. A lakosság egytizede egyenesen elhízottnak tartja magát. 10

11 2008. OKTÓBER 4. U T Á N A J Á R T U N K gyümölcsöt, de inkább többszöri étkezés alkalmával, és szintén ügyeljünk az olajos magvak fogyasztására. Ezeknek rengeteg pozitív élettani hatása van, de ne együnk többet 5-6 dekagrammnál naponta ad útmutatást a táplálkozási szakértô. Nem árt az utánpótlás A különféle összetételû étrendkiegészítô készítményeknek, multivitaminoknak mostanság már se szeri, se száma. Arról kérdeztük a dietetikust, hogy a szervezetünknek tényleg szüksége van-e az ilyen formájú tápanyag-utánpótlásra, vagy elegendô lenne, ha megfelelôen étkeznénk. Sajnos, az elmúlt évtizedekben a föld és a levegô rengeteget vesztett tápanyagtartalmából, így az általunk fogyasztott élelmiszerek sem olyan táplálóak már, mint régen. A hetvenes években a fejes káposztákban 90 százalékkal több tápanyag volt, mint ma. Az a tapasztalat, hogy már helyes táplálkozással sem tudunk elegendô tápanyagot bevinni a szervezetünkbe, így nem árt, ha ôsztôl tavaszig szedünk valamilyen természetes alapanyagú multivitamint vélekedik Takátsné Kádár Sarolta. Káros-E? Az élelmiszerek csomagolását nézegetve gyakran találkozunk az E számokkal, néha már elrettentôen sokkal. Ezek nem mások, mint az EU-ban engedélyezett étel adalékanyagok rövid jelölései. Gyakran már meg sem merjük venni azokat a termékeket, melyek címkéjén háromnál több ilyen adalékanyag van feltûntetve. A táplálkozási szakértôtôl megtudtuk, hogy a tévhitekkel ellentétben ezeknek az összetevôknek több mint a fele természetes anyag, ártalmatlanok az egészségünkre, sôt némelyik kifejezetten fontos. Nem árt óvatosnak MITÔL BIO A BIO? Ökotermék (biotermék) az a növényi vagy állati eredetû élelmiszer, amelyet az ökológiai gazdálkodás szabályainak megfelelôen állítottak elô. A valódi biotermékeket ellenôrzött körülmények között termelik. Semmilyen mûtrágyát, szintetikus és toxikus anyagot nem használnak elôállításuk során. A bionövények tápanyag-utánpótlását kizárólag szerves eredetû anyagokkal oldják meg. Az ökológiai gazdaságokban olyan természetes eredetû szerekkel védekeznek a kórokozók ellen, amelyek nem szívódnak fel a növényekben, valamint vízzel könnyen lemoshatók. A biotermékek elôállítása többe kerül, mint az átlagos, vegyszerrel kezelt termékeké. Magyarországon a biokertészetek, illetve a biogazdálkodással foglalkozó szervezetek ellenôrzését a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete, illetve a Biokontroll Hungária Kht. ellenôrzi. lennünk azonban a húsipari termékkel, melyeket fôként nitrátos pácsóval tartósítanak, valamint kifejezetten káros a szervezetre az E-330-as jelölésû citromsav, ami sajnos szinte minden élelmiszerben megtalálható. Nagyon egészségesek a ma már nálunk is egyre több helyen megvásárolható bioélelmiszerek is, azonban érdemes odafigyelni, hogy valóban ökológiai gazdaságokban termeltéke az ilyen címkével ellátott élelmiszereket. Az általunk megkérdezett dietetikus véleménye szerint Magyarországon még nincs olyan szigorú ellenôrzés, mint a nyugat-európai országokban. Szivárvány, házikó, piramis A táplálkozás és az egészség szoros kapcsolata fél évszázada vált világossá a tudósok elôtt. Annak érdekében, hogy a hétköznapi ember is megértse az egészséges táplálkozás alapelveit, a szakemberek különbözô ábrákkal igyekeznek szemléltetni, hogy mibôl menynyit fogyasszunk. Hol piramis, hol torta, hol szivárvány, hol házikó alakzatban felrajzolt élelmiszereket láthatunk. A piramis legalsó sávjában például a gabonafélék kaptak helyet. Mivel ez a sáv a legszélesebb, ebbôl célszerû a legtöbbet fogyasztani. Felette helyezkednek el a gyümölcsök, zöldségek, amikbôl már egy kicsit kevesebbet kell ennünk, és így tovább. A lényege szinte mindegyik útmutatónak ugyanaz, esetleg kisebb eltérések lehetnek közöttük. Fô a változatosság! Mint már arról szó volt, a legtöbbet a gabonafélékbôl és az ezekbôl készített élelmiszerekbôl tanácsos enni. A legjobb természetesen az, ha a minél magasabb rosttartalmú, teljes kiôrlésû lisztbôl készült termékeket választjuk. Ezek segítik az emésztést és a bélmûködést. A gabonafélékhez társulva a gyümölcsök, zöldségek és fôzelékek adják az egészséges táplálkozás alapját. A szakemberek szerint mind a kettô élelmiszercsoportból többször tanácsos enni egy nap. A zöldségek és gyümölcsök számos vitamin mellett tartalmaznak még koleszterinfelszívódást gátló anyagokat is. A szemléltetô ábrákon az ezt követô sávba a tejtermékek kaptak helyet, persze ezek közül is az alacsony zsírtartalmú élelmiszerek fogyasztása ajánlott. Tehát a sajtokat és a túrót, valamint a joghurtot is igyekezzük beilleszteni az étrendünkbe. A legkevesebbet a húsokból és húskészítményekbôl, zsiradékokból és olajokból kell fogyasztani, ezekbôl is inkább baromfi, hal, sovány hús és felvágott kerüljön gyakrabban az asztalra, de azt se feledjük, hogy a szervezetnek megfelelô mennyiségû folyadékra is szüksége van. Naponta összesen másfél-két liter az ajánlott mennyiség, de ennek egy részét különbözô levesek fogyasztásával is fedezhetjük. Nem árt tehát megfontolni a szakemberek tanácsait. Ne csak akkor kezdjük óvni a szervezetünket, ha már késô, ha már megbetegedtünk. Az egészséges táplálkozás a mi felelôsségünk, tegyünk érte! Tóth T. 11

12 Lépések az Aranyparton SZOMBATHELYI FILMESEK A KAMERA INNENSÔ ÉS TÚLSÓ OLDALÁN A Szombathelyen tanuló Balogh János (képünkön jobbra) és Csóka Miklós amatôr filmesek, legalábbis a szónak abban az értelmében, hogy nem ebbôl élnek, és hogy nevük még nem cseng ismerôsen. Másrészrôl viszont többet tudnak a filmezésrôl, mint azok, akik a családi videók elkészítésénél többre nem vállalkoznak. Pedig filmet készíteni nem könnyû, úgy meg fôleg nem, hogy arra a filmes szakma is felfigyeljen. Az idei Mediawave-en, a Fényírók Fesztiválján Lépések címû kisfilmükkel besöpörték a fôdíjat, ami már a sokadik díjuk a lelkes szombathelyi filmeseknek. 12 Az idei volt a tizennyolcadik Mediawave. Az április 25-tôl május 5-ig Gyôrben rendezett fesztiválon ahol a résztvevô filmesek az ott eltöltött napok alatt készítik el mûveiket a Lépések címû filmetekkel elnyertétek a fôdíjat. Felvetôdik a kérdés, hogyan történtek az elsô lépések, mikor kezdtetek filmezni? Csóka Miklós: Életünk elsô filmjét is már közösen készítettük az általam írt forgatókönyv alapján, a címe Illúzió volt. Ezt és az ezután készített pár alkotást már neveztük különbözô függetlenfilmes fesztiválokra, a MozgóKépMás csoport színeiben. Így jutottunk el elsô ízben Piliscsabára, egy, a Faludi Ferenc Akadémia által szervezett nyári alkotótáborba, majd egy évvel késôbb a ravazdi Mediawave táborba. Milyen filmeket készítetek? Cs. M.: Dialóg nélküli, fikciós kísérleti, illetve kisjátékfilmnek is aposztrofált filmeket készítünk. Balogh János: A legtöbben, akik amatôr filmezéssel foglalkoznak, ott rontják el, hogy túl sokat akarnak. A mi filmjeinkben nincsen szöveg, és a forgatókönyv sem túl hosszú, vagyis megvalósítható. Még így is számtalan probléma adódhat. Például? B. J.: Nem jók a fények, nem megfelelô a háttér. Az a beállítás, ami papíron életképes, a filmen nem jön át, filmes szakszóval élve leesik a képrôl. Akadhat technikai hiba, tehát ha valami nem, vagy nem megfelelôen mûködik. Sokszor adódik szervezési probléma, abban, hogy ki mit hoz, kik tudnak eljönni a megbeszélt idôpontban. A legtöbbször az idô a legnagyobb gond, abból sosincs elég, sokszor kell kapkodni a forgatáson, és még lehetne sorolni. A lényeg, hogy ezek a problémák csak a forgatás helyszínén derülnek ki. Mindig kell improvizálni, mindig vannak váratlan események, amelyekre lehetetlen felkészülni. Mindig is filmezni akartatok? Cs. M.: Bennem már korábban is megfogalmazódott, hogy a filmezéssel szeretnék foglalkozni, ahhoz azonban, hogy a filmmûvészetire, vagy az ELTE-re bejuthassak, sem megfelelô tanulmányi átlagom, sem kellô tájékozottságom nem volt. Jelenleg videó vágó szoftverekrôl írom a szakdolgozatom, és most töltöm szakmai gyakorlatomat a Duna Televíziónál. Egy fél éve pedig pár perces PR-filmeket rendezek társaimmal a Savaria Egyetemi Központ megbízásából az egyetemen található szakokról. B. J.: Én soha nem gondoltam arra, hogy valaha filmezek majd, egyszerûen csak belecsöppentem. Amikor 2003-ban Szombathelyre kerültem, segítettem néhány barátomnak a vizsgafilmjeik elkészítésében. Késôbb megalapítottuk a MozgóKépMás amatôr filmes csoportot Hogyan lesz film egy ötletbôl? Cs. M.: Sok beszélgetés és gondolkodás elôzi meg, míg az ötletbôl film lesz, ezt a folyamatot rendszerint az alkotótáborokban diktált szoros határidôk felgyorsítják. Persze késôbb, ha van rá lehetôség, többnapos beszélgetés, javítgatás során nyeri el végsô formáját a film. Milyennek képzeljünk el egy forgatást? Cs. M.: Ilyenkor az egész stáb egy emberként gondolkodik és cselekszik. Az Aranypart címû filmünkben egy iskolás kislány is szerepelt, akinek hiteles játéka teljesen magával ragadott. Elsô ízben tapasztalhattam meg a színészvezetést, ez életem egyik legkedvesebb emléke. A legutóbbi filmünk, a Lépések forgatása sem volt átlagos, hiszen egy lebontott olajgyár helyén vettük fel a jeleneteket, ez az atomcsapás utáni látkép remekül alátámasztotta filmünk mondanivalóját. Másztam gyárkéményre a madártávlat kedvéért, és volt, hogy a kamerám objektíve egy aknából kandikált kifelé. B. J.: Én az Aranypartban és a Lépésekben is mint színész vettem részt, nagyon élveztem mindkettôt, még akkor is, amikor a Lépések címû film forgatásán a tûzô naptól szinte teljesen leégtem. Honnan van pénzetek a filmezésre? Cs. M.: Nincsen komoly technika a hátunk mögött, éppen ezért a témaválasztáskor meghatározó szempont a megvalósíthatóság. FILMEK ÉS DÍJAK: Kulcs (2005) Göcseji amatôr film szemle: különdíj Letaszítva (2006) Göcseji amatôr film szemle: operatôri különdíj Aranypart 81' (2007) Göcseji amatôr film szemle: fôdíj 37. Dunántúli Függetlenfilm Szemle: fôdíj Passport Control II Nemzetközi Film Fotó és Mûvészetkritikai Mûhely: fôdíj Pannonfiling Amatôr Mozgóképes Találkozó: fôdíj 14. Diákfilmszemle: különdíj VII. Nemzetközi Super 8mm Fesztivál: legjobb magyar film Lépések (2008) Nemzetközi filmworkshop: I. díj, közönségdíj B. J.: Ahhoz, hogy egy pár perces kisfilmet elkészítsünk, nem kell sok pénz, egy kamerával és egy állvánnyal már el lehet indulni, a többi csak rajtunk múlik. Több filmünkkel is nyertünk már, de anyagi támogatást csak az utolsó két alkotásunkért kaptunk. A Mediawaveen készített filmeknél pedig a teljes technikai háttér biztosítva van, így volt ez most is a Lépések forgatásán. Hogyan képeztétek magatokat korábban, és hogyan képzitek most? Cs. M.: Eleinte elsôsorban autodidakta módon a MozgóKépMás csoporton belül. Aztán az elsô, 2006-os Mediawave-es szereplésünkön megismerkedtünk néhány szakemberrel, és ôk is segítettek a munkában.

13 2008. OKTÓBER 4. K U L T Ú R A B. J.: Eddig három alkotótáborban voltunk, ezek közös jellemzôje a rengeteg tapasztalatcsere mellett, hogy mindegyik végén egy film születik. A filmekhez pedig nemcsak a szakemberek nyújtanak segítséget, hanem az ország, esetenként a világ minden tájáról összesereglett amatôr filmes. Akik esetleg nem is annyira amatôrök. Elképzelhetô, hogy a közeljövô filmes szakembereivel beszélgetek most? Színházmûvészeti Tanszékének harmadéves színészhallgatója is vagyok. Ennek ellenére nem lehet tudni, mit hoz a jövô, én, ha lehetséges, a kamera minkét végén ott akarok állni. Van kialakult szereposztás köztetek? Ki a fônök? Gyakoriak a nézeteltérések? B. J.: Megoldhatatlan problémák nincsenek, vitás kérdések persze vannak, de azért is tudunk már évek óta együtt dolgozni, mert mindig mindent meg tudtunk beszélni. A MOZGÓKÉPMÁS CSOPORT A MozgóKépMás csoport egy filmes önképzôkör, amely 2004 februárjában alakult Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Fôiskola hallgatóiból. Tagjait olyan fiatalok alkotják, akik nemcsak nézni szeretnék a filmeket, de készíteni is. A csoport célja egy olyan fôiskolás filmmûhely megalapozása, amely teret nyújt a tagok számára a filmes önkifejezésre. MEDIAWAVE (A FÉNYÍRÓK FESZTIVÁLJA) A vidéki filmes fesztiválok között a legnépszerûbb rendezvény kétségtelenül a gyôri Mediawave. Nem véletlenül, hiszen a csaknem két hétig tartó alkotótáborba a világ minden tájáról érkeznek amatôr filmesek, hogy kicseréljék tapasztalataikat. A Fényírók Fesztiváljának idei vendége az Oscardíjas Jirí Menzel volt. Cs. M.: Szeretnék a késôbbiekben is a filmezéssel foglalkozni, például szívesen rendeznék, egyelôre gyûjtöm a kapcsolatokat és keresem a lehetôségeket. B. J. : Számomra az elsô most a színészet, energiáim kilencven százalékát most is ez emészti fel, de az biztos, hogy a filmezés mindig az életem része marad. Kérdés persze, hogy a kamera melyik végén állsz majd, hiszen ahogyan már említetted, a mostani díjnyertes filmetekben, a Lépésekben is az egyik színész te voltál. B. J.: Kezdetben mindig én álltam a kamera mögött, mára azonban ez megváltozott, valószínûleg azért, mert számomra az amatôr filmezésnek az a legnagyobb hozadéka, hogy érdeklôdni kezdtem a színészet iránt, olyannyira, hogy jelenleg a NYME SEK Cs. M.: Vitás kérdésekben általában a sors vagy a határidô dönt. Most is közeleg egy határidô, október tizenhatodika. B. J.: Igen, október én rendezi meg a MozgóKépMás csoport, a Magyar Független Film és Videó Szövetség és az AGORA-Savaria Filmszínházzal együttmûködve az 55. Országos Függetlenfilm Szemlét, ami több mint húsz év elteltével most lesz újra Szombathelyen. A mi dolgunk a rendezvényen fôleg a szervezés és az esemény reklámozása lesz, ami meglehetôsen sok munkát igényel, nem fogunk unatkozni. Budai Dávid 13

CSAPATEGYSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS ELÔTT ANNO: FÜRDÔT SZOMBATHELYNEK! MEGÚJUL AZ ISIS-SZENTÉLY

CSAPATEGYSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS ELÔTT ANNO: FÜRDÔT SZOMBATHELYNEK! MEGÚJUL AZ ISIS-SZENTÉLY 18. ÉVF. 33. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. SZEPTEMBER 6. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP CSAPATEGYSÉG RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS ELÔTT ANNO: FÜRDÔT SZOMBATHELYNEK! MEGÚJUL AZ ISIS-SZENTÉLY Angol nyelviskola gyermekeknek 3 hónapostól

Részletesebben

ÉS ÖN BOLDOG? CSERNUS DOKTOR PÁRKAPCSOLATI TIPPJEI PUSZTAY JÁNOS: ELSÔ A LEGJOBBAK KÖZÖTT STADIONÜGY: LESZ EGYEZSÉG?

ÉS ÖN BOLDOG? CSERNUS DOKTOR PÁRKAPCSOLATI TIPPJEI PUSZTAY JÁNOS: ELSÔ A LEGJOBBAK KÖZÖTT STADIONÜGY: LESZ EGYEZSÉG? 47_Safo_2008_12_13 12/12/08 9:54 AM Page 1 18. ÉVF. 47. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. DECEMBER 13. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉS ÖN BOLDOG? CSERNUS DOKTOR PÁRKAPCSOLATI TIPPJEI PUSZTAY JÁNOS: ELSÔ A LEGJOBBAK KÖZÖTT

Részletesebben

SZÍNPADRA SZÜLETETT KÖZGYÛLÉS: FÉLMILLIÁRD ÚTFELÚJÍTÁSRA JÁTÉKVÁROS LESZ SZOMBATHELY? HALADÁS: FELSÔBB OSZTÁLYBA LÉPHET

SZÍNPADRA SZÜLETETT KÖZGYÛLÉS: FÉLMILLIÁRD ÚTFELÚJÍTÁSRA JÁTÉKVÁROS LESZ SZOMBATHELY? HALADÁS: FELSÔBB OSZTÁLYBA LÉPHET Safo_2008_06_21 6/20/08 10:17 AM Page 1 18. ÉVF. 24. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. JÚNIUS 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZÍNPADRA SZÜLETETT KÖZGYÛLÉS: FÉLMILLIÁRD ÚTFELÚJÍTÁSRA JÁTÉKVÁROS LESZ SZOMBATHELY? HALADÁS:

Részletesebben

ÁTÁLLÁS MAGAS FELSZERELTSÉG, ALACSONY ÁR! HULLADÉKGYÛJTÉS: SZELEKTÍV VALÓSÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS: ÁTRENDEZÔDÉS ANNO: A FELFORDULT ORSZÁG

ÁTÁLLÁS MAGAS FELSZERELTSÉG, ALACSONY ÁR! HULLADÉKGYÛJTÉS: SZELEKTÍV VALÓSÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS: ÁTRENDEZÔDÉS ANNO: A FELFORDULT ORSZÁG Safo_2008_09_13 9/12/08 9:08 AM Page 1 18. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. SZEPTEMBER 13. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÁTÁLLÁS HULLADÉKGYÛJTÉS: SZELEKTÍV VALÓSÁG RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS: ÁTRENDEZÔDÉS ANNO: A FELFORDULT

Részletesebben

ÉPÜLHET A SZÍNHÁZ KÖZGYÛLÉS VOLT, KÖLTSÉGVETÉS NINCS TISZTELGÉS A KULTÚRA NAGYJAI ELÔTT ANNO: AZ ÍROTT-KÔI KILÁTÓTORONY MEGNYITÁSA

ÉPÜLHET A SZÍNHÁZ KÖZGYÛLÉS VOLT, KÖLTSÉGVETÉS NINCS TISZTELGÉS A KULTÚRA NAGYJAI ELÔTT ANNO: AZ ÍROTT-KÔI KILÁTÓTORONY MEGNYITÁSA 20. ÉVF. 3. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. JANUÁR 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÉPÜLHET A SZÍNHÁZ KÖZGYÛLÉS VOLT, KÖLTSÉGVETÉS NINCS TISZTELGÉS A KULTÚRA NAGYJAI ELÔTT ANNO: AZ ÍROTT-KÔI KILÁTÓTORONY MEGNYITÁSA Szombathely

Részletesebben

HALOTTAINKRA EMLÉKEZÜNK KÖZGYÛLÉS: VÁLTOZÁSOK A KÖZLEKEDÉSBEN LAKBÉREMELÉS ELÔTT AZ EGÉSZSÉG, MINT HUNGARIKUM INTERJÚ DR.

HALOTTAINKRA EMLÉKEZÜNK KÖZGYÛLÉS: VÁLTOZÁSOK A KÖZLEKEDÉSBEN LAKBÉREMELÉS ELÔTT AZ EGÉSZSÉG, MINT HUNGARIKUM INTERJÚ DR. 17. ÉVF. 37. SZÁM SZOMBATHELY, 2007. OKTÓBER 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HALOTTAINKRA EMLÉKEZÜNK KÖZGYÛLÉS: VÁLTOZÁSOK A KÖZLEKEDÉSBEN LAKBÉREMELÉS ELÔTT AZ EGÉSZSÉG, MINT HUNGARIKUM INTERJÚ DR. BÉRES JÓZSEFFEL

Részletesebben

MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A VILÁGHÁLÓN. Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1

MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A VILÁGHÁLÓN. Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1 Safo_2008_10_11 10/10/08 8:38 AM Page 1 18. ÉVF. 38. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. OKTÓBER 11. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MOZGALMAS ÉVEK VÁLTOZÓ VILÁG, VÁLTOZÓ GYEREKEK KÉSIK A BUSZPÁLYAUDVAR-BERUHÁZÁS ORVOSOK A

Részletesebben

ÚJ ÉV, ÚJ LAKÁSRENDELET ÉJSZAKÁBA NYÚLÓ KÖZGYÛLÉS SZÁZÉVES A ZENEISKOLA EGYRE SZÉLESEBB AZ ÖSSZEFOGÁS: GYÛLNEK AZ AJÁNDÉKOK A GENCSI OTTHON LAKÓINAK

ÚJ ÉV, ÚJ LAKÁSRENDELET ÉJSZAKÁBA NYÚLÓ KÖZGYÛLÉS SZÁZÉVES A ZENEISKOLA EGYRE SZÉLESEBB AZ ÖSSZEFOGÁS: GYÛLNEK AZ AJÁNDÉKOK A GENCSI OTTHON LAKÓINAK 20. ÉVF. 44. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. NOVEMBER 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÚJ ÉV, ÚJ LAKÁSRENDELET ÉJSZAKÁBA NYÚLÓ KÖZGYÛLÉS SZÁZÉVES A ZENEISKOLA EGYRE SZÉLESEBB AZ ÖSSZEFOGÁS: GYÛLNEK AZ AJÁNDÉKOK A GENCSI

Részletesebben

ÁTSZÁLLÁS ÚJ HELYEN A BUSZPÁLYAUDVAR? KÖZGYÛLÉS: SZÍNHÁZAT ALAPÍTOTTAK BEDUGULT A VÁROS NAGY LÁSZLÓ: EGY ÉV UTÁN A 11 PONTRÓL

ÁTSZÁLLÁS ÚJ HELYEN A BUSZPÁLYAUDVAR? KÖZGYÛLÉS: SZÍNHÁZAT ALAPÍTOTTAK BEDUGULT A VÁROS NAGY LÁSZLÓ: EGY ÉV UTÁN A 11 PONTRÓL 17. ÉVF. 33. SZÁM SZOMBATHELY, 2007. SZEPTEMBER 29. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÁTSZÁLLÁS ÚJ HELYEN A BUSZPÁLYAUDVAR? KÖZGYÛLÉS: SZÍNHÁZAT ALAPÍTOTTAK BEDUGULT A VÁROS NAGY LÁSZLÓ: EGY ÉV UTÁN A 11 PONTRÓL Bemutatóautók

Részletesebben

BEVÁSÁRLÓVÁROS ÚJABB MULTIK SZOMBATHELYEN DÍSZTÉR A RÁKÓCZI UTCÁBAN PALYA BEA: EGYSZERÛEN, ÉNEKES VIHARRA VADÁSZVA

BEVÁSÁRLÓVÁROS ÚJABB MULTIK SZOMBATHELYEN DÍSZTÉR A RÁKÓCZI UTCÁBAN PALYA BEA: EGYSZERÛEN, ÉNEKES VIHARRA VADÁSZVA INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZOMBATHELY, 2007. SZEPTEMBER 15. BEVÁSÁRLÓVÁROS ÚJABB MULTIK SZOMBATHELYEN DÍSZTÉR A RÁKÓCZI UTCÁBAN PALYA BEA: EGYSZERÛEN, ÉNEKES VIHARRA VADÁSZVA D-ÉG ÉPÜLETGÉPÉSZETI

Részletesebben

FELADATOK JÁKTÓL ANKARÁIG

FELADATOK JÁKTÓL ANKARÁIG 21. ÉVF. 11. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. MÁRCIUS 26. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FELADATOK JÁKTÓL ANKARÁIG INTERJÚ DR. HENDE CSABA HONVÉDELMI MINISZTERREL OTTHON TÖLTÖTT HÉTVÉGÉK KEVESET JÁRUNK SZÓRAKOZNI ANNO:

Részletesebben

BAJNOKPÁROS MENNYIT KERESNEK VÁROSUNK KÉPVISELÔI? OKTÓBER 23.: MINEK NEVEZZELEK? OKMÁNYIRODA: VIRTUÁLIS SORBAN ÁLLÁS

BAJNOKPÁROS MENNYIT KERESNEK VÁROSUNK KÉPVISELÔI? OKTÓBER 23.: MINEK NEVEZZELEK? OKMÁNYIRODA: VIRTUÁLIS SORBAN ÁLLÁS 17. ÉVF. 36. SZÁM SZOMBATHELY, 2007. OKTÓBER 20. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BAJNOKPÁROS MENNYIT KERESNEK VÁROSUNK KÉPVISELÔI? OKTÓBER 23.: MINEK NEVEZZELEK? OKMÁNYIRODA: VIRTUÁLIS SORBAN ÁLLÁS Akciónk október

Részletesebben

Gazdaságos és megbízható!

Gazdaságos és megbízható! 22. ÉVF. 2. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. JANUÁR 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP DÍJNYERTES KARNEVÁLI FELVÉTEL AZ ISEUM MEGMENTÔJE KÖZGYÛLÉS: MENETRENDRÔL, SZIMFONIKUSOKRÓL ANNO: HÓ, FAGY, JÉG VILÁGSZERTE Gazdaságos

Részletesebben

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL

FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL 21. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. SZEPTEMBER 17. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP FALCO: FIATALOS LENDÜLETTEL ANNO: CSÓTÓ-ÉPÍTÉS TÁRSADALMI MUNKÁBAN NEHEZEBB LESZ FÜSTÖLÖGNI A CHIPSADÓ ÉS ANNAK MELLÉKHATÁSAI A

Részletesebben

GYERMEKEK A TÉVÉ ELÔTT KÖLTSÉGVETÉS UTÁN, HITELFELVÉTEL ELÔTT ISMÉT VIRÁGBA BORUL HERÉNY SZOMBATHELYEN A KOSÁRKUPA DÖNTÔJE

GYERMEKEK A TÉVÉ ELÔTT KÖLTSÉGVETÉS UTÁN, HITELFELVÉTEL ELÔTT ISMÉT VIRÁGBA BORUL HERÉNY SZOMBATHELYEN A KOSÁRKUPA DÖNTÔJE 19. ÉVF. 10. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. MÁRCIUS 21. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP GYERMEKEK A TÉVÉ ELÔTT KÖLTSÉGVETÉS UTÁN, HITELFELVÉTEL ELÔTT ISMÉT VIRÁGBA BORUL HERÉNY SZOMBATHELYEN A KOSÁRKUPA DÖNTÔJE Az akció

Részletesebben

SZERELMES SZEZONKEZDET HÁROM NAP EGY KÖZGYÛLÉS EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRA ANNO: GYILKOS VISZONY

SZERELMES SZEZONKEZDET HÁROM NAP EGY KÖZGYÛLÉS EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRA ANNO: GYILKOS VISZONY 19. ÉVF. 37. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. OKTÓBER 10. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZERELMES SZEZONKEZDET HÁROM NAP EGY KÖZGYÛLÉS EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRA ANNO: GYILKOS VISZONY Üzemanyag-kibocsátás: 4,7 5,8 l/100km

Részletesebben

Álláshirdetésünk a 13. oldalon.

Álláshirdetésünk a 13. oldalon. Álláshirdetésünk a 13. oldalon. 2 Bosszantó autósok, görkorisok a sportcsarnoknál Felülvizsgáltatná a sportcsarnok körüli közlekedési rendet Szakály Gábor képviselõ. Az ott élõket nemcsak az autós forgalom,

Részletesebben

HA NYÁR, AKKOR ESKÜVÔ FONTOS DÖNTÉSEK KÖZGYÛLÉSE ANNO: A KARÁDY-LEGENDA VASI KOSÁRFINÁLÉ

HA NYÁR, AKKOR ESKÜVÔ FONTOS DÖNTÉSEK KÖZGYÛLÉSE ANNO: A KARÁDY-LEGENDA VASI KOSÁRFINÁLÉ 18. ÉVF. 21. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HA NYÁR, AKKOR ESKÜVÔ FONTOS DÖNTÉSEK KÖZGYÛLÉSE ANNO: A KARÁDY-LEGENDA VASI KOSÁRFINÁLÉ CO2: 118 205 g/km, fogyasztás: 4,4 7,7 l/km

Részletesebben

SZERETTEINKRE EMLÉKEZÜNK

SZERETTEINKRE EMLÉKEZÜNK 20. ÉVF. 40. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. OKTÓBER 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZERETTEINKRE EMLÉKEZÜNK AZ 56-OS FORRADALOM ÜZENETE KÖZGYÛLÉS: CSÖKKENÔ LAKBÉR, FELTÖLTÖTT BIZOTTSÁGOK A KÁVÉRÓL FEKETÉN-FEHÉREN

Részletesebben

HAZATÉRÉS SZEMÉT-ÜGY JOGHÉZAG MIATT ILLÉS: ÉLETEM A LABDA KÖRÜL FOROG SZOMBATHELY- KÁRTYÁRA VÁRVA

HAZATÉRÉS SZEMÉT-ÜGY JOGHÉZAG MIATT ILLÉS: ÉLETEM A LABDA KÖRÜL FOROG SZOMBATHELY- KÁRTYÁRA VÁRVA 17. ÉVF. 31. SZÁM SZOMBATHELY, 2007. SZEPTEMBER 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP HAZATÉRÉS SZEMÉT-ÜGY JOGHÉZAG MIATT ILLÉS: ÉLETEM A LABDA KÖRÜL FOROG SZOMBATHELY- KÁRTYÁRA VÁRVA Becsatlakozási lehetôség induló

Részletesebben

Építési szakaszban. Lobbi az aktív ágyakért SAVARIA FÓRUM

Építési szakaszban. Lobbi az aktív ágyakért SAVARIA FÓRUM A tartalomból: Lobbi az aktív kórházi ágyakért Evangélikus iskola lehet az Eötvös Nyelveket beszélõ óvodások Együtt változunk: vélemények a BDF egyetemmé alakulásáról Egészség-életmód melléklet 2 Építési

Részletesebben

10% WELLIS hidromasszázs kabinok, kádak engedménnyel CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET

10% WELLIS hidromasszázs kabinok, kádak engedménnyel CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET A tartalomból: Ébredés a rémálomból Daganatos betegek esélylatolgatása Eddig öt polgármesterjelölt Amíg meg tudunk élni, jó itt nekünk Új városrész épül CSEMPE ÉS JÁRÓLAP SZAKÜZLET WELLIS hidromasszázs

Részletesebben

SZOBROK SZOMBATHELYEN INTERJÚ VERES GÁBOR SZOBRÁSZMÛVÉSSZEL KÉSZ ÁTVERÉS A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS VESZÉLYEI ÚJ OTTHONT AVATTAK AZ IDÔSEKNEK

SZOBROK SZOMBATHELYEN INTERJÚ VERES GÁBOR SZOBRÁSZMÛVÉSSZEL KÉSZ ÁTVERÉS A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS VESZÉLYEI ÚJ OTTHONT AVATTAK AZ IDÔSEKNEK 21. ÉVF. 41. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. NOVEMBER 5. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZOBROK SZOMBATHELYEN INTERJÚ VERES GÁBOR SZOBRÁSZMÛVÉSSZEL KÉSZ ÁTVERÉS A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS VESZÉLYEI ÚJ OTTHONT AVATTAK AZ

Részletesebben

SZEZONNYITÓ KÖZGYÛLÉS

SZEZONNYITÓ KÖZGYÛLÉS 21. ÉVF. 36. SZÁM SZOMBATHELY, 2011. OKTÓBER 1. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP SZEZONNYITÓ KÖZGYÛLÉS MEGÚJUL A KÔSZEGI UTCA ANNO: OKTÓBER 6., GYÛJTÔFOGALMA A HÔSIESSÉGNEK ZSÚFOLT ÉVAD ELÉ NÉZNEK A SZIMFONIKUSOK

Részletesebben

MÁR NEM A VÍZ AZ ÚR ÉPÜL A LUKÁCSHÁZI VÍZTÁROZÓ MENNYIT KERESNEK A VEZETÔK? ÚJSÁGÍRÓ LESZ A LÁTÁSSÉRÜLT LÁNY

MÁR NEM A VÍZ AZ ÚR ÉPÜL A LUKÁCSHÁZI VÍZTÁROZÓ MENNYIT KERESNEK A VEZETÔK? ÚJSÁGÍRÓ LESZ A LÁTÁSSÉRÜLT LÁNY 19. ÉVF. 34. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. SZEPTEMBER 19. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MÁR NEM A VÍZ AZ ÚR ÉPÜL A LUKÁCSHÁZI VÍZTÁROZÓ MENNYIT KERESNEK A VEZETÔK? ÚJSÁGÍRÓ LESZ A LÁTÁSSÉRÜLT LÁNY PERFEKT ZRT. BECSATLAKOZÁSI

Részletesebben

BÁBSZÍNHÁZ: SZEZONKEZDÉS ÉS KÖLTÖZÉS ELÔTT HATOS GÁBOR BRONZÉRMES LESZ! ANNO: A FÔREÁLISKOLA MEGNYITÁSA ÖSSZEÁLLT A FALCO ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

BÁBSZÍNHÁZ: SZEZONKEZDÉS ÉS KÖLTÖZÉS ELÔTT HATOS GÁBOR BRONZÉRMES LESZ! ANNO: A FÔREÁLISKOLA MEGNYITÁSA ÖSSZEÁLLT A FALCO ÖNKORMÁNYZATI HETILAP 22. ÉVF. 33. SZÁM SZOMBATHELY, 2012. SZEPTEMBER 8. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP BÁBSZÍNHÁZ: SZEZONKEZDÉS ÉS KÖLTÖZÉS ELÔTT HATOS GÁBOR BRONZÉRMES LESZ! ANNO: A FÔREÁLISKOLA MEGNYITÁSA ÖSSZEÁLLT A FALCO 2.078.000

Részletesebben

MEGÚJULÁS ELÔTT A BELVÁROS KÖZGYÛLÉS VOLT, KÖLTSÉGVETÉS MÉG NINCS ANNO: AZ MMIK ÁTADÁSA ÉLETMÓD MELLÉKLET: DIVAT A PLASZTIKA

MEGÚJULÁS ELÔTT A BELVÁROS KÖZGYÛLÉS VOLT, KÖLTSÉGVETÉS MÉG NINCS ANNO: AZ MMIK ÁTADÁSA ÉLETMÓD MELLÉKLET: DIVAT A PLASZTIKA 20. ÉVF. 11. SZÁM SZOMBATHELY, 2010. MÁRCIUS 27. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP MEGÚJULÁS ELÔTT A BELVÁROS KÖZGYÛLÉS VOLT, KÖLTSÉGVETÉS MÉG NINCS ANNO: AZ MMIK ÁTADÁSA ÉLETMÓD MELLÉKLET: DIVAT A PLASZTIKA Szombathely,

Részletesebben

IDÔUTAZÓK. Akcióban a Suzuki-válogatott Változatos felszereltségû Splash, Swift és SX4 20,09% árkedvezménnyel. Az akciós készlet erejéig.

IDÔUTAZÓK. Akcióban a Suzuki-válogatott Változatos felszereltségû Splash, Swift és SX4 20,09% árkedvezménnyel. Az akciós készlet erejéig. 19. ÉVF. 1. SZÁM SZOMBATHELY, 2009. JANUÁR 17. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP IDÔUTAZÓK ÔSBEMUTATÓ A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZBAN MIKOR BÜNTET A PARKOLÓÔR? TOVÁBBTANULÁSI MELLÉKLET Az akció 2009. január 8-tól február

Részletesebben

ÖRDÖGTÁNC TOTÁL SZOMBATHELY: MILYENNEK LÁTJÁK A VÁROST? AUSZTRIÁBA INGÁZÓ ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK ANNO: A BOGÁTI SZERELMI DRÁMA

ÖRDÖGTÁNC TOTÁL SZOMBATHELY: MILYENNEK LÁTJÁK A VÁROST? AUSZTRIÁBA INGÁZÓ ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK ANNO: A BOGÁTI SZERELMI DRÁMA 18. ÉVF. 44. SZÁM SZOMBATHELY, 2008. NOVEMBER 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP ÖRDÖGTÁNC TOTÁL SZOMBATHELY: MILYENNEK LÁTJÁK A VÁROST? AUSZTRIÁBA INGÁZÓ ÓVODÁSOK ÉS ISKOLÁSOK ANNO: A BOGÁTI SZERELMI DRÁMA KARÁCSONYI

Részletesebben

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé

Paksi Hírnök. Az igazi haza az Idõé, nem a Földé A cannes-i vörös szõnyeg is hevert már a lába elõtt, de megmaradt Pakson, paksinak. Most jelenik meg legújabb lemeze a Heaven Street Sevennek, melynek alapító tagja Orbán Gyula. Írásunk a 19. oldalon Paksi

Részletesebben