Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Helyi Tanterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Helyi Tanterv"

Átírás

1 Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi Tanterv a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai évfolyamai számára 2015.

2 Tartalom Készítették... 3 Ábrázolás-alakítás... 4 Életvitel és gyakorlat ismeretek Ének-zene Információs használata Kommunikáció Környezetismeret Mozgásnevelés és testnevelés Olvasás-írás előkészítése és Olvasás-írás elemei Önkiszolgálás Számolás-mérés elemei Társadalmi ismeretek

3 Készítették Tantárgy Évfolyam (ok) Készítők Olvasás-írás előkészítése 1.2. Mihály Miklósné Olvasás-írás elemei Mihály Miklósné Kommunikáció Mihály Miklósné Mozgásnevelés Mihály Miklósné. Horváthné Raffai Pálma Testnevelés Mihály Miklósné. Horváthné Raffai Pálma Játékra nevelés Dr. Bittmann Józsefné, Zörgő Zsófia, Mihály Miklósné Számolás- mérés előkészítése 1.2. Kákonyi Elizabeta Számolás-mérés elemei Kákonyi Elizabeta Környezetismeret Kákonyi Elizabeta Ének- zene Bartal József Ábrázolás- alakítás Mihály Miklósné, Beck Jánosné Információs Mihály Miklósné használata Önkiszolgálás Mihály Miklósné Társadalmi ismeretek és Mihály Miklósné gyakorlatok Életvitel és gyakorlati ismeretek Dr. Bittmann Józsefné, Mihály Miklósné, Zörgő Zsófia Kalocsa,

4 Ábrázolás-alakítás Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 1. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A tantárgy célja megalapozni a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló- alakító tevékenységekben az alkotóképességet, alakítani és fejleszteni az igényt a kreatív önkifejezésre a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. Koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció), és alakítási készségek fejlesztése. Formaalkotási képességek, kompozíciós képesség alakítása. Vizuális ritmus képzése, tárgykészítés képességének fejlesztése. Képzeteket felidéző ábrázolási képesség fejlesztése. Plasztikus formaalakítás. Finommozgás fejlesztése. Vizuális, taktikus percepció. Figyelemfejlesztés. Érzelmi fejlesztés: motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenység révén. Emlékezet, alkotó képzelet, forma- és térészlelés, gondolkodás fejlesztése. Évfolyam: 1. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Anyagok tulajdonságai. Alakíthatóság. 1. Formázások különböző anyagokból (Kulcsfogalmak: A tárgyak tapintással tárgyak, gyurma, só megfigyelhető tulajdonságaival, gyurma, festék, kapcsolatos fogalmakkal, kel, ecsetek, ecsetes tál, cselekvésekkel, térbeli törlőrongy tulajdonságokkal, felületi jellemzőkkel 36 bővülő passzív és aktív szókincs.) 2. Építés 3. Papír formálása, alakítása 4. Vizuális ábrázolás Kirakás Fűzés Nyomótechnikák Szúrójátékok (Kulcsfogalmak: A kirakáshoz felhasznált tárgyak megnevezése. Eszközök megnevezése, cselekvés megnevezése. (belenyom) tesz, nyom, szúr.) Gyűrés-simítás Tépés (Kulcsfogalmak: Anyag, tevékenység és elkészített tárgy megnevezése (papír, gyűr, labda). ) Festés. Rajzolás. (Kulcsfogalmak: Főbb színek: piros, kék, sárga, zöld. Vonalak, és ezekből képzett egyszerű figurák felismerése, megnevezése.) gyöngyök, cipőfűző, pálcikák, építőkockák papír, krepp papír, alufólia festék, ecsetek, ecsettál, törlőrongy, rajzlap, színes ceruza, grafit Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt A továbbhaladás feltételei az első évfolyam végén: Képes segítséggel megadott tulajdonságok alapján (szín, forma, nagyság) tárgyakat csoportosítani. Együttműködéssel végrehajt a különböző formák kialakításához szükséges mozgásokat. Képes segítséggel a kívánt módon egymás mellé helyezni a papírdarabkákat. Papírhatárt és vonalhatárt igyekszik betartani. 8

5 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 2. évfolyam Évfolyam: 2. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Anyagok tulajdonságai. Alakíthatóság. 1. Formázások különböző anyagokból (Kulcsfogalmak: A tárgyak tapintással megfigyelhető tulajdonságaival, tárgyak, gyurma, só kapcsolatos fogalmakkal, kel, gyurma, festék, cselekvésekkel, térbeli ecsetek, ecsetes tál, tulajdonságokkal, felületi jellemzőkkel törlőrongy 30 bővülő passzív és aktív szókincs.) 2. Építés Kirakás Fűzés Nyomótechnikák Szúrójátékok (Kulcsfogalmak: Cselekvés, térirányok megnevezése. A kirakáshoz felhasznált tárgyak megnevezése. Tevékenység megnevezése: épít, tesz, rak, vesz. Sor: kicsi-nagy, színek, pl.: piros-kék, egyikmásik.) gyöngyök, cipőfűző, pálcikák, építőkockák Papír formálása, alakítása Hajtogatás Nyírás Ragasztás (Kulcsfogalmak: Formák utólagos megnevezése hasonlóság alapján. Anyag, tevékenység (papír, könyv, füzet, hajt).) papír, krepp papír, alufólia, ragasztó, olló Vizuális ábrázolás Festés. Rajzolás. (Kulcsfogalmak: Eszközök megnevezése (szivacs, ecset, ecsettál). Tevékenység megnevezése. (törlés, kenés, festés). Vonalak, és ezekből képzett egyszerű figurák felismerése, megnevezése.) festék, ecsetek, ecsettál, törlőrongy, rajzlap, színes ceruza, grafit, szivacs Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 8 A továbbhaladás feltételei az második évfolyam végén: Képes segítséggel megadott tulajdonságok alapján (szín, forma, nagyság) tárgyakat csoportosítani. Segítséggel képes ritmikusan váltogatni a gyöngyöket. Képes a szükséges et kiválasztani, együttműködéssel ollót használni. Törekszik a festés és rajzolás eszközeit adekvátan használni. Differenciálja, és megnevezésre felismeri a főbb színeket. Megpróbál egyszerű ember, állat, növény-ábrázolásokat létrehozni.

6 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 3. évfolyam Évfolyam: 3. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalás útján, tulajdonságok. Felület, szilárdság, forma, méret megismerése. 1. Formázások különböző anyagokból Anyagok alakíthatósága. gyurma, agyag, só (Kulcsfogalmak: Tevékenység: hoz, gyurma, képek, visz, tesz, kever, önt, szór, ás, borít. építőkockák Építmény részei: fal, ablak, ajtó, 15 Emberi testrészek. Ember, állat, növény részei.) 2. Építés Kirakás Fűzés Nyomótechnikák Szúrójátékok (Kulcsfogalmak: Főbb színek. Egyszerű formák: kicsi-nagy. Színek, formák, nagyság fogalmai. Elkészítendő tárgyak megnevezése, megnevezése. Építmények megnevezése (ház, garázs, híd, stb.). Térbeli relációk (alá, mellék, fölé, stb.).) építőkockák, szúrójátékok, gyöngyök, fonal, pálcikák Papír formálása, alakítása Gyűrés-simítás Tépés Hajtogatás Nyírás Ragasztás (Kulcsfogalmak: elkészített tárgy, és tevékenység megnevezése. Nagyságra, formára vonatkozó fogalmak: csík, kör, kisebb, nagyobb, stb., differenciáltabb formák Eszköz, tevékenység megnevezése. Ember, állat, növény részei. Elkészítendő tárgy megnevezése (csákó, hajó, stb.). Irányok, térbeli relációk. Illesztéssel kapcsolatos fogalmak.) papírlapok, alufólia, újságpapír, olló, ragasztó, színes papír, rajzlap, formasablonok Vizuális ábrázolás Festés Rajzolás (Kulcsfogalmak: Vonalak iránya, alapformák megnevezése, festési technikák elnevezése, színek felismerése, megnevezése. Ábrázolt élőlények, tárgyak, részeik megnevezése.) festék, ecsetek, ecsettál, törlőkendő, színes ceruza, grafit, rajzlap, formasablonok, képek, IKT Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 6

7 A továbbhaladás feltételei az harmadik évfolyam végén: Képes elsajátítani különböző ábrázoló- alakító technikákat. Képes vonalhatárt tartva kitölteni az előrajzolt formát. Önállóan épít különféle építőjátékokból tagolt építményeket. Önállóan tud ritmikus sort képezni. Egyszerű formákat tép, együttműködéssel, vagy segítséggel vág, illeszti a papírkép elemeit. Képes kifestésnél, színezésnél vonalhatárt betartani. Próbál együttműködni közös alkotás elkészítésénél. Képes segítséggel megfelelően használni a festés eszközeit. Irányítással jellemző jegyeik alapján felismerhető ember, állat, növényábrázolásokat készít.

8 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 4. évfolyam Évfolyam: 4. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3 (2 + 1) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalás útján, tulajdonságok. Felület, szilárdság, forma, méret megismerése. Anyagok alakíthatósága. (Kulcsfogalmak: Anyagtulajdonságok: gyurma, agyag, só folyik, szárad, kemény, folyékony, gyurma, képek Felületre (sima-érdes), szilárdságra 25 (kemény-puha), formára (kerek, hosszúkás), méretre (kicsi, nagy) vonatkozó fogalmak. Építmény részei: fal, ablak, ajtó. Emberi testrészek. Ember, állat, növény részei. ) 1. Formázások különböző anyagokból 2. Építés Kirakás Fűzés Nyomótechnikák Szúrójátékok (Kulcsfogalmak: Főbb színek. Egyszerű formák: (kocka, gömb, tégla) kicsinagy. Színek, formák, nagyság fogalmai. Elkészítendő tárgyak megnevezése, megnevezése. Építmények megnevezése (ház, garázs, híd, stb.). Térbeli relációk (alá, mellék, fölé, stb.).) építőkockák, szúrójátékok, gyöngyök, fonal, pálcikák Papír formálása, alakítása Gyűrés-simítás Tépés Hajtogatás Nyírás Ragasztás (Kulcsfogalmak: elkészített tárgy, és tevékenység megnevezése. Nagyságra, formára vonatkozó fogalmak: csík, kör, kisebb, nagyobb, stb., differenciáltabb formák Eszköz, tevékenység megnevezése. Ember, állat, növény részei. Elkészítendő tárgy megnevezése (csákó, hajó, stb.). Irányok, térbeli relációk. Illesztéssel kapcsolatos fogalmak.) papírlapok, alufólia, újságpapír, olló, ragasztó, színes papír, rajzlap, formasablonok Vizuális ábrázolás Festés Rajzolás (Kulcsfogalmak: Vonalak iránya, alapformák megnevezése, festési technikák elnevezése, színek felismerése, megnevezése. Ábrázolt élőlények, tárgyak, részeik megnevezése.) festék, ecsetek, ecsettál, törlőkendő, színes ceruza, grafit, rajzlap, formasablonok, képek, IKT Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 8 A továbbhaladás feltételei az negyedik évfolyam végén:

9 Képes elsajátítani különböző ábrázoló- alakító technikákat. Képes vonalhatárt tartva kitölteni az előrajzolt formát. Önállóan épít különféle építőjátékokból tagolt építményeket. Önállóan tud ritmikus sort képezni. Együttműködéssel, vagy segítséggel vág, illeszti a papírkép elemeit. Képes kifestésnél, színezésnél vonalhatárt betartani. Próbál együttműködni közös alkotás elkészítésénél. Képes segítséggel megfelelően használni a festés eszközeit. Irányítással jellemző jegyeik alapján felismerhető ember, állat, növényábrázolásokat készít.

10 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 5. évfolyam Évfolyam: 5. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Festés Rajzolás-színezés (Kulcsfogalmak: Egyenesek iránya. színes ceruza, grafit, Ábrázolt tárgyak részei. Színek. vízfesték, ecsetek, 1. Vizuális ábrázolás 40 Évszakok, természeti jelenségek, színek, ecsettál, törlőrongy, hangulatok. Élőlények testrészeinek rajzlap megnevezése.) 2. Komplex alakító tevékenység Tárgyak (játékok, képek) készítése jellemző jegyeik alapján. (Kulcsfogalmak: Eszközök, anyagok megnevezése. A tárgykészítés részfolyamatainak megnevezése. Az anyag tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. Az elkészült tárgy megnevezése és funkciójára vonatkozó fogalmak.) játékok, képek, tárgyak, ragasztó, színes papír, kartonpapír, rajzlap, színes kartonpapír, krepp papír, olló, zsírkréta, pasztellkréta Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 6 A továbbhaladás feltételei az ötödik évfolyam végén: Képes irányítással megfelelően használni színeket. Képes egyszerű tárgyakat készíteni együttműködéssel. Képes az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. Képességeihez mérten a különböző ábrázoló- alakító technikák elsajátítása.

11 Tanterv Ábrázolás - alakítás 6. évfolyam Évfolyam: 6. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Festés Rajzolás-színezés 1. Vizuális ábrázolás (Kulcsfogalmak: Egyenesek iránya. Ábrázolt tárgyak részei. Színek. színes ceruza, grafit, Évszakok, természeti jelenségek, színek, vízfesték, ecsetek, hangulatok. Élőlények testrészeinek ecsettál, törlőrongy, megnevezése. Térbeli elrendeződésre rajzlap 40 vonatkozó fogalmak.) 2. Komplex alakító tevékenység Tárgyak (játékok, képek) készítése jellemző jegyeik alapján. (Kulcsfogalmak: Eszközök, anyagok megnevezése. A tárgykészítés részfolyamatainak megnevezése. Az anyag tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. Az elkészült tárgy megnevezése és funkciójára vonatkozó fogalmak.) játékok, képek, tárgyak, ragasztó, színes papír, kartonpapír, rajzlap, színes kartonpapír, krepp papír, olló, zsírkréta, pasztellkréta Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 6 A továbbhaladás feltételei az hatodik évfolyam végén: Képes jellemző jegyeik alapján felismerhető rajzot készíteni különböző élőlényekről. Képes irányítással pontosan összekapcsolni a vízszintes és függőleges egyeneseket. Képes irányítással megfelelően használni színeket. Képes irányítással tematikus ábrát készít. Képes egyszerű tárgyakat készíteni együttműködéssel. Képes az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. Képességeihez mérten a különböző ábrázoló- alakító technikák elsajátítása.

12 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 7. évfolyam Évfolyam: 7. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Vizuális ábrázolás Festés Rajzolás-színezés (Kulcsfogalmak: Természeti jelenségekkel kapcsolatos fogalmak bővítése. Természeti és tárgyi környezettel kapcsolatos fogalmak körének fokozatos bővítése. Érzelmekkel, hangulatokkal kapcsolatos fogalmak körének bővítése. Ünnepi szimbólumok. A tárgyi környezet elemeinek megnevezése. Élőlények testfelépítésével kapcsolatos fogalmak körének bővítése. Természeti környezettel kapcsolatos fogalmak körének bővítése.) Komplex alakító tevékenységek Komplex alakító technikák. Anyagok tulajdonságai. Tárgyak (játékok, képek) készítési módjának megismerése. (Kulcsfogalmak: Anyagok,. Elkészítendő tárgy. Elkészítés részfolyamatai. Évszakok jellemzői. Ünnepi jellegzetességek. Az anyagok tulajdonságaira vonatkozó fogalmak körének bővítése. Anyagok, részfolyamatok, elkészült tárgy és rendeltetése.) festék, ecsetek, ecsettál, törlőrongy, színes kartonok, rajzlap, ragasztó, tárgyak, agyag, gyurma, só gyurma Népünk művészete Népművészeti alkotások jellemzői. (Kulcsfogalmak: Hímzés, faragás, szövés, fazekasság, fonás, mézesbáb. Népi mesterségek megnevezése, alapanyagai.) IKT, tájékoztató kiadványok, népművészeti témájú könyvek, fonal, agyag, gyurma, só gyurma, festék, ecsetek, ecsettálak, törlőrongy 8 4. Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 6 A továbbhaladás feltételei az hetedik évfolyam végén: Próbálja meg irányítással saját élményeit rajzos formában megjeleníteni. Növekvő önállósággal végezze el a feladatokat. Képességeihez mérten elsajátít különböző ábrázoló- alakító technikákat. Képes az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. Képes irányítással felismeri és szétválogatja a különböző anyagfajtákat. Képes irányítással egyszerű tárgyakat készíteni. Irányítással megismer néhány népművészeti alkotást.

13 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 8. évfolyam Évfolyam: 8. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Festés Rajzolás-színezés (Kulcsfogalmak: Természeti jelenségekkel kapcsolatos fogalmak bővítése. Természeti és tárgyi környezettel kapcsolatos fogalmak körének fokozatos bővítése. 1. Vizuális ábrázolás Érzelmekkel, hangulatokkal kapcsolatos 25 fogalmak körének bővítése. Ünnepi szimbólumok. A tárgyi környezet elemeinek megnevezése. Élőlények testfelépítésével kapcsolatos fogalmak körének bővítése. Természeti környezettel kapcsolatos fogalmak körének bővítése.) Komplex alakító technikák. Anyagok tulajdonságai. Tárgyak (játékok, képek) készítési módjának megismerése. festék, ecsetek, 2. Komplex alakító tevékenységek (Kulcsfogalmak: Anyagok,. ecsettál, törlőrongy, Elkészítendő tárgy. Elkészítés színes kartonok, részfolyamatai. Évszakok jellemzői. rajzlap, ragasztó, Ünnepi jellegzetességek. Az anyagok tárgyak, agyag, 20 tulajdonságaira vonatkozó fogalmak körének bővítése. Anyagok, gyurma, só gyurma részfolyamatok, elkészült tárgy és rendeltetése.) 3. Népünk művészete Népművészeti alkotások jellemzői. (Kulcsfogalmak: Hímzés, faragás, szövés, fazekasság, fonás, mézesbáb. Népi mesterségek megnevezése, alapanyagai.) IKT, tájékoztató kiadványok, népművészeti témájú könyvek, fonal, agyag, gyurma, só gyurma, festék, ecsetek, ecsettálak, törlőrongy Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Művészeti alkotások jellemzői. (Kulcsfogalmak: Festészet, szobrászat. Egyszerű esztétikai fogalmak, építészet jellegzetességei.) képek és könyvek művészeti alkotásokról, IKT Projekt során használt 15 6 A továbbhaladás feltételei az nyolcadik évfolyam végén: Irányítással felfedez összefüggést a színek és érzelmek között. Próbálja meg irányítással saját élményeit rajzos formában megjeleníteni. Növekvő önállósággal végezze el a feladatokat. Képességeihez mérten elsajátít különböző ábrázoló- alakító technikákat. Képes az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. Képes irányítással felismeri és szétválogatja a különböző anyagfajtákat. Képes irányítással egyszerű tárgyakat készíteni. Irányítással megismer néhány népművészeti alkotást. Irányítással szemlélget művészeti alkotásokat.

14 Életvitel és gyakorlat ismeretek Tantárgy: Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: Életvitel és gyakorlati ismeretek 3. évfolyam A tantárgy célja fejleszteni a tanuló manuális képességeit, finommotorikáját és mozgáskoordinációját úgy, hogy tevékenysége során az használata váljon célirányossá, alakuljon ki elemi munkavégző képessége. Cél a biztos eszközhasználat elérése a háztartásban és a ház körül előforduló szerszámokkal. Biztosítani olyan személyiségjegyek kialakulását, amelyek az iskola befejezését követő új életközegben az eredményes szocializációhoz, munkatevékenységek végzéséhez megfelelő alapot teremthet. Feladata, hogy járuljon hozzá a tanulók esztétikai neveléséhez, alakítson ki olyan szokásokat, hogy igényük legyen közvetlen környezetük rendben tartására, az otthoni életben is tudja gyakorolni és alkalmazni ismereteit, hozzájárulva környezete gondozásához. Évfolyam: 3. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3( 2+1) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Textilmunkák Anyagok tulajdonságai, alkalmazásuk. Anyagok alakíthatósága. Ismerkedés textillel. (Kulcsfogalmak: természetes anyag, műanyag, termés, alapanyag, textilfajták, Az olló részeinek, és használatával kapcsolatos fogalmak megnevezése.) textíliák, olló, természetes anyagok, termések, műanyag Egyszerű háztartási munkák Az használatához szükséges mozdulatok, fogások eszközzel, és eszköz nélkül. Növénygondozás. (Kulcsfogalmak: Eszközök elnevezése, a gondozott növényekkel kapcsolatos elnevezések.) takarítási, locsolókanna, 30 Irányítással használni a megismert et. 3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Ruhák válogatása, csoportosítása. Ruha gondozása, tárolása. Személyes tisztálkodás. (Kulcsfogalmak: A tisztálkodó szerek és ápolószerek használatával kapcsolatos fogalmak.) tisztálkodó szerek, ápolószerek, képek, könyvek, tájékoztató kiadványok 35

15 4. Anyagok alakítása Papírok tulajdonsága, alakíthatóságuk (hajtogatás, tépés, sodrás, vágás, ragasztás, fűzés). Ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása. (Kulcsfogalmak: papírfajták elnevezése, merkelőtű, ragasztófajták, öltések neve,) papírfajták, olló, ragasztók, Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 8 A továbbhaladás feltételei a harmadik évfolyam végén: Képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint csoportosítani Irányítással, rendszeresen vegyen részt a kerti- és szobanövények gondozásában. Rendszeresen vegyen részt a tanterem, öltöző takarításában (söprés, szemétszedés, portörlés). Váljon szokásává az alsóruha napi cseréje, a rendszeres fogápolás.

16 Tantárgy: Életvitel és gyakorlati ismeretek 4. évfolyam Évfolyam: 4. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3(2+1) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Olló használata. Nyírás, Vágás. Anyagok válogatása eltérő szempontok 1. Textilmunkák szerint. Az anyagok felhasználási olló, természetes területei. természetes anyag, műanyag, anyagok, termések, termés, alapanyag, textilfajták, Az olló textilfajták, részeinek, és használatával kapcsolatos 15 fogalmak megnevezése.) 2. Egyszerű háztartási munkák A ház körüli takarítási feladatokhoz használható és feladatok. Tisztítószerek tulajdonságai és használatuk. Növénygondozás. Eszközök elnevezése, a gondozott növényekkel kapcsolatos elnevezések.) takarító, locsolókanna, Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Cipőápolás. Személyes tisztálkodás. Bőrápolás. (Kulcsfogalmak: A tisztálkodó szerek és ápolószerek használatával kapcsolatos fogalmak.) tisztálkodó szerek,, bőrápoló szerek,, Anyagok alakítása Papírok tulajdonsága, alakíthatóságuk (hajtogatás, tépés, sodrás, vágás, ragasztás, fűzés). Ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása. Varrás kemény papírlemezre. (Kulcsfogalmak: papírfajták elnevezése, merkelőtű, ragasztófajták, öltések neve,) olló, természetes anyagok, termések, textilfajták, merkelőtű, ragasztó, kartonpapír,, krepp papír Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 8 A továbbhaladás feltételei a negyedik évfolyam végén: Képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint csoportosítani, legfontosabb tulajdonságait, alkalmazásukat ismerni. Képes az ollót balesetmentesen, kis segítséggel használni. Irányítással, rendszeresen vegyen részt a kerti- és szobanövények gondozásában. Rendszeresen vegyen részt a tanterem, öltöző takarításában (söprés, szemétszedés, portörlés). Váljon szokásává az alsóruha napi cseréje, a rendszeres fogápolás. Képes minta alapján munkadarabot készíteni, alkotását magáénak érezni, legyen rá büszke.

17 Tanterv: Életvitel és gyakorlati ismeretek 5. évfolyam Évfolyam: 5. Éves óraszám: 148 Heti óraszám: 4 (2+2) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalatszerzés útján: megmunkálhatóság. Irányítással textil felvágása, nyírása, 1. Textilmunkák segítséggel, gombolyítása. Öltésformák (előöltés, száröltés textíliák, olló, fonalak, szegőöltés: pelenkaöltés). szövőkeret, tű, cérna (Kulcsfogalmak: szál, szálirány, tankönyv, füzet, ceruza 30 anyagnyúlás, előöltés, szálöltés, szegőöltés, elvarrás, pelenkaöltés, Szövéssel kapcsolatos elnevezése.) 2. Egyszerű háztartási munkák Seprű, lapát használata. Tisztító és fertőtlenítőszerek. Konyhai helye, rendje. Egyszerűbb konyhai munkák. (Kulcsfogalmak: Előkészítéshez és főzéshez kapcsolódó fogalmak, az anyagokra re, technológiára vonatkozóan szókincs bővítése.) seprű, lapát, konyhai, edények, tisztító és fertőtlenítő szerek, tankönyv, füzet, ceruza Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem 5. Anyagok alakítása 6. Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét A megfelelő ruházat kiválasztása. Ruhanemű kezelése. Ruhazárak használata. Cipőfűzés fűző megkötése. (Kulcsfogalmak: Ruhagondozással kapcsolatos fogalmak bővítése (mosószerek, csipesz, szárító, vasalódeszka, hőfokszabályozó).) Vásárlás körülményei. Különböző boltok, áruházak és piac látogatása. Vásárlás fizetés csomagolás. (Kulcsfogalmak: Célzott vásárlás helye, ott kapható áruk neve. Vásárlási folyamatnál használt fogalmak. Közlekedéshez kapcsolódó fogalmak.) Papírból, fonalból, textilből ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása, egyszerű munkadarabok készítése. Papír, fonal, textil tárgyak készítése. Különböző anyagok tulajdonságainak felfedezése (fa, kő, fém). (Kulcsfogalmak: Papír, fonal, textilmunkák, megmunkálása, elkészítése, során használt fogalmak kibővítése a felhasználhatóságot célzó fogalmakkal. maradandó, természeti tárgy emberi alkotás (kavics, mozaik) vasaló, vasalódeszka, cipőfűző, ruhazárak csomagoló anyagok, képek, tankönyv, füzet, ceruza papír, bőr, textil, kavicsok, projekt során használt

18 A továbbhaladás feltételei az ötödik évfolyam végén: Segítséggel tudjon rendet tartani, teríteni, vegyen részt a takarításban, mosogatásban, törölgetésben. A kenyér megkenésével próbálkozni. Kis segítséggel használni a ruházati zárószerkezeteket, cipőt fűzni. Néhány alapvető árucikk beszerzési helyét és a vásárlás módját ismerni. Képes segítséggel vásárolni egy tételt. Képes legyen minta alapján segítséggel esztétikus alkotást készíteni.

19 Tantárgy: Életvitel és gyakorlati ismeretek 6. évfolyam Évfolyam: 6. Éves óraszám: 148 Heti óraszám: 4 (2+2) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Varrások eldolgozása. Csomókötés, gombfelvarrás. A szövés előkészítése. (Kulcsfogalmak: szál, szálirány, varrótű, cérna, fonal, anyagnyúlás, előöltés, szálöltés, szövőkeret, gombok, 30 szegőöltés, elvarrás, pelenkaöltés, Szövéssel kapcsolatos elnevezése.) 1. Textilmunkák Egyszerű háztartási munkák Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Kenyérkenés, kenyérszeletelés, kenyérpirítás, konzervbontás. A főzés jellegének megfelelő edények és kiválasztása. Gyümölcs és zöldségtisztítás. Főzést nem igénylő ételek készítése. (Kulcsfogalmak: Fogalmak bővítése tisztító- fertőtlenítőszerek használatával kapcsolatos tevékenységek köréből.) Mosás: gépi- kézi mosás. Teregetés, hajtogatás, vasalás. (Kulcsfogalmak: Ruhagondozással kapcsolatos fogalmak bővítése (mosószerek, csipesz, szárító, vasalódeszka, hőfokszabályozó).) kések, konyhai edények,, tankönyv, füzet, ceruza vasaló, vasalódeszka, tankönyv, füzet, ceruza Vásárlás - Fogyasztóvédelem Vásárlás körülményei. Különböző boltok, áruházak és piac látogatása. Vásárlás fizetés csomagolás. (Kulcsfogalmak: Vásárlási folyamatnál és fizetésnél használatos fogalmak. Közlekedéshez, viselkedéshez kapcsolódó fogalmak folyamatos bővítése.) tankönyv, füzet, ceruza, csomagolópapír Anyagok alakítása 6. Szabadon tervezhető időkeret- Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Papírból, fonalból, textilből ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása, egyszerű munkadarabok készítése. Papír, fonal, textil tárgyak készítése. Különböző anyagok tulajdonságainak felfedezése (fa, kő, fém). (Kulcsfogalmak: Papír, fonal, textilmunkák, megmunkálása, elkészítése, során használt fogalmak kibővítése a felhasználhatóságot célzó fogalmakkal. maradandó, természeti tárgy emberi alkotás (kavics, mozaik) papír, fonal, textil, varrótű, olló, ragasztó projekt során használt 20 8 A továbbhaladás feltételei a hatodik évfolyam végén:

20 Képes baleset, és munkavédelmet figyelembe venni veszélyes használata során. Segítséggel tudjon rendet tartani, teríteni, vegyen részt a takarításban, mosogatásban, törölgetésben. A kenyér megkenésével próbálkozni. Kis segítséggel használni a ruházati zárószerkezeteket, cipőt fűzni, segítséggel csokrot kötni. Néhány alapvető árucikk beszerzési helyét és a vásárlás módját ismerni. Képes segítséggel vásárolni egy tételt. Képes legyen minta alapján segítséggel esztétikus alkotást készíteni.

21 Tanterv Életvitel és gyakorlati ismeretek 7. évfolyam Évfolyam: 7. Éves óraszám: 148 Heti óraszám: 4 (3+1) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Textilmunkák 2. Egyszerű háztartási munkák 3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem Textillel kapcsolatos tevékenységek megismerése. Szálkihúzás, fonás, tanult öltések. Láncöltés megismerése. (Kulcsfogalmak: Az alkalmazott technikák nyomán felmerülő alapanyagok,, technikák elnevezései (tűbefűző, kötőtű, horgolótű, kezdőszem, felvetés, vetélőfa, fonalak megnevezése, stb.)) Szeletelés, kés használat. Konyhai gépek, megismerése, használata. Egyszerű étel készítése. Terítés, tálalás, mosogatás, rendrakás.(kulcsfogalmak: Eddig használt fogalmak, egyszerű kezelést igénylő gépek megnevezése, azok használatához szükséges fogalmak. Gyümölcssaláták, ételek neve, elkészítéséhez szükséges fogalmak. Receptek gyűjtése.) Textilanyagok alapanyagai és azok tulajdonságai, piktogramok jelentése, értelmezése, feladat eldöntése a jelek útmutatása alapján. Vasalás, irányítás mellett.(kulcsfogalmak: A textil alapanyagának tulajdonságaival, mosásával, vasalásával kapcsolatos fogalmak. Háztartási gépek használatával kapcsolatos fogalmak.) Vásárlás. Alapanyagok vásárlása a konyhai tevékenységhez A termékek szavatosságának ellenőrzése. Saját célra ruha, cipő vásárlása A kezelési útmutató jelzéseinek értelmezése. (Kulcsfogalmak: Az alapanyagok kiválasztásához szükséges fogalmak beszerzési források megnevezése. Vásárlással, fizetéssel kapcsolatos fogalmak, kiegészítve a közlekedés és a viselkedéskultúra ide vonatkozó fogalmaival. Az anyagok eltarthatósága, tárolása, kezelése során bevezetett új fogalmak (szavatosság, lejárati idő, kezelési útmutató, jótállás) tűbefűző, kötőtű, varrótű, textíliák, fonal, cérnahorgolótű konyhai gépek,, kés, konyhai edények,, tankönyv, füzet, ceruza szakácskönyv vasaló, vasalódeszka, tankönyv, füzet, ceruza tankönyv, füzet, ceruza, feladatlap

22 5. Piktogramok értelmezése Jelek megismerése, értelmezése, egyeztetése Használati utasítás, kezelési utasítás, szavatosság jelzései. (Kulcsfogalmak: Piktogramok jelzéseivel, használati útmutatóival, és azok értelmezésével kapcsolatos fogalmak.) tankönyv, füzet, ceruza, feladatlap 7 6. Anyagok alakítása Újabb alapanyagok és tulajdonságaik megismerése. Műanyag, bőr-műbőr, alufólia, papírmasé, üvegfestés, gyöngyfűzés, viasz, gyurma. (Kulcsfogalmak: Az anyag eredetére, előkészítésére, feldolgozására, valamint a belőlük készíthető munkadarabok használhatóságával összefüggő fogalmak.) gyöngyök, damil, fonal, gyurma, alufólia, papír, üveg, üvegfesték, Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 11 A továbbhaladás feltételei a hetedik évfolyam végén: Képes felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül néhányat segítséggel tudjon alkalmazni. Képes egyszerű gombot varrni. Képes felismerni a különböző kézimunkák darabjait, eszközeit. Képes részt venni az eddig tanult és begyakorolt munkatevékenységekben. Képes részt venni a konyhai munkákban, irányítással elkészíteni egy-egy hideg, illetve egyszerű meleg ételt, ismeri az edényeket, et, az egyszerű konyhai gépek használatát. Képes a takarítási és gondozási munkákhoz és az adott munkadarabok elkészítéséhez szükséges anyagok és egyre önállóbb kiválasztására. Képes megadott helyiséget önállóan / irányítással takarítani. Képes válogatni a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, ismeri a mosás, vasalás eszközeit. Képes kívánságát és kifogásait megfogalmazni. Képes tájékozódni az üzletben, segítséggel tudjon néhány tételt vásárolni. Képes értelmezni a szavatossági idő jelölését. Tudja, hogy a termékeken hol találhatók a piktogramok, felismer közülük néhányat. Képes tevékenységei során a piktogramokat értelmezni. Képes megismerni különböző anyagokat, megmunkálásának különböző módjait. Képes a tanult technikák alapján elemi figura készítésében részt venni. Képes ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok megmunkálásakor.

23 Tantárgy: Életvitel és gyakorlati ismeretek 8. évfolyam Évfolyam: 8. Éves óraszám: 148 Heti óraszám: 4 (3+1) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Textilmunkák 2. Egyszerű háztartási munkák 3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem 5. Piktogramok értelmezése 6. Anyagok alakítása 7. Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Textil szegése, összevarrása kézzel. Gombfelvarrás, gumibehúzás. Kötés horgolás szövés. (Kulcsfogalmak: Az alkalmazott technikák nyomán felmerülő alapanyagok,, technikák elnevezései (tűbefűző, kötőtű, horgolótű, kezdőszem, felvetés, vetélőfa, fonalak megnevezése, stb.)) Takarítási munkák. Nagytakarítás. ( Kulcsfogalmak: Tisztítószerek, takarító, munkafolyamatok megnevezései, veszélyes anyagok, baleset megelőzés,) Textilanyagok alapanyagai és tulajdonságai. Piktogramok értelmezése. (Kulcsfogalmak: A textil alapanyagának tulajdonságaival, mosásával, vasalásával kapcsolatos fogalmak. Háztartási gépek használatával kapcsolatos fogalmak.) Vásárlás. Alapanyagok vásárlása a konyhai tevékenységhez A termékek szavatosságának ellenőrzése. Saját célra ruha, cipő vásárlása A kezelési útmutató jelzéseinek értelmezése. (Kulcsfogalmak: Az anyagok eltarthatósága, tárolása, kezelése során bevezetett új fogalmak (szavatosság, lejárati idő, kezelési útmutató, jótállás).) Jelek megismerése, értelmezése, egyeztetése Használati utasítás, kezelési utasítás, szavatosság jelzései. (Kulcsfogalmak: Piktogramok jelzéseivel, használati útmutatóival, és azok értelmezésével kapcsolatos fogalmak.) Természetes anyagok és műanyagok alakíthatósága és tulajdonságai. Termések. (Kulcsfogalmak: Az anyag eredetére, előkészítésére, feldolgozására, valamint a belőlük készíthető munkadarabok használhatóságával összefüggő fogalmak.) textíliák, gombok, varrótű, tűbefűző, kötőtű, horgolótű, fonalak, cérna, szövőkeret takarító (seprű, lapát, törlőkendő tankönyv, könyvek, füzet, toll, ceruza, feladatlap tankönyv, füzet, ceruza, toll, feladatlap tankönyv, füzet, ceruza, toll, feladatlap tankönyv, füzet, ceruza, toll, feladatlap projekt során használt

24 A továbbhaladás feltételei a nyolcadik évfolyam végén: Képes felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül néhányat segítséggel tudjon alkalmazni. Képes egyszerű gombot varrni. Képes felismerni a különböző kézimunkák darabjait, eszközeit. Képes részt venni az eddig tanult és begyakorolt munkatevékenységekben. Képes részt venni a konyhai munkákban, irányítással elkészíteni egy-egy hideg, illetve egyszerű meleg ételt, ismeri az edényeket, et, az egyszerű konyhai gépek használatát. Képes a takarítási és gondozási munkákhoz és az adott munkadarabok elkészítéséhez szükséges anyagok és egyre önállóbb kiválasztására. Képes megadott helyiséget önállóan / irányítással takarítani. Képes válogatni a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, ismeri a mosás, vasalás eszközeit. Képes kívánságát és kifogásait megfogalmazni. Képes tájékozódni az üzletben, segítséggel tudjon néhány tételt vásárolni. Képes értelmezni a szavatossági idő jelölését. Tudja, hogy a termékeken hol találhatók a piktogramok, felismer közülük néhányat. Képes tevékenységei során a piktogramokat értelmezni. Képes megismerni különböző anyagokat, megmunkálásának különböző módjait. Képes a tanult technikák alapján elemi figura készítésében részt venni. Képes ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok megmunkálásakor.

25

26 Ének-zene Tantárgy: Ének Zene 1. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. A tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó önállósággal tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a gyakorlatokat. Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten minél több mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait, azért, hogy a tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal megvalósuló együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba. Évfolyam: 1. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Altatók, Tenyérjátékok, Simogatók, Ujjjátékok, Hintáztatók, Lovagoltatók, Sétáltatók, Dalok, Körjátékok, Felelgetős játékok. A tanult dalok, mondókák ismétlése, egyre bátrabb előadása. Dallam dúdolásával, éneklésével baba ringatása. Mondóka, dal ütemére tapsolás, tenyér körkörös simogatása, csiklandozása. Mondókák ritmusára testrészek, tárgyak megérintése, simogatása. Egyszerűbb ujjkiszámoló, mondókákra tenyér ökölbe szorítása, majd az ujjak egyenkénti 1. Gyermekdalok Népdalok nyitása, csukása, rázása. Ritmusra test, törzs, láb hintáztatása jobbra, balra Hangszerek; Plüss (Hinta, palinta stb.). Rövid mondókákra játékok; Egyéb lovaglás ritmusának érzékeltetése térden szemléltető ülve. Énekek, mondókák ütemére léptetés, egyenes vonalon, körben (Dombon törik a diót stb.). Néhány soros egyszerű dal mozgással kísért előadása (taps, kopogás). Körjátékok játszása egyszerű szabályok betartásával (Ég a gyertya, ég. Lánc, lánc, eszterlánc stb.). Mondóka, dal ritmusára test, törzs, láb hintáztatása jobbra-balra, előre-hátra. Néhány rövid párbeszédű felelgetős játék megtanulása, pl. Volt nekem egy kecském. Kulcsfogalmak: Alszik, ébren van, taps, tenyér, simogatás, csiklandozás, kérdez, válaszol, kar, kéz, tenyér, fej, nyak, törzs, láb, ujjak, ököl, jobb, bal, előre, hátra, ugrik, szalad, vágtat, lovaglás, egyenes vonal, kör, guggolás, megáll, elindul, kapu, híd, kézfogás, átbújás, ló

27 2. Ünnepkörök dalai Családi ünnepek dalai. Dalok karácsonyra, húsvétra, anyák napjára. - Születésnapra, karácsonyra, húsvétra, anyák napjára rövid dalok, versek tanulása. Kulcsfogalmak: Születésnap, karácsony, húsvét, anyák napja. IKT ; egyéb, az ünnepkörökhöz kapcsolódó szemléltető Ritmus- és hallásfejlesztés 4. Zenehallgatás Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. Fékező és ingerlő gyakorlatok. Tempóérzékeltető gyakorlatok. Mozgás közben ritmus tapsolása, hangok ritmizálása. Dallamok, mondókák kíséretével gyorsító-lassító mozgások érzékelése. Gyors és lassú mozgás közötti különbség érzékelése. Állathangok megkülönböztetése egymástól. Jól elkülöníthető zörejek, hangok felismertetése. Kulcsfogalmak: Ritmus, taps, kopogás, dobbantás, gyors, lassú, halk, hangos; dalok, mondókák, dob, cintányér, karlendítés, ujjmozgatás. Élőzene hallgatása (dallamok furulyán, gitáron, szintetizátoron stb.). Egyszerűbb szövegű és dallamú gyermekdalok többszöri eléneklése. Zenehallgatás hanghordozóról (rádió, magnetofon, DVD). Egyszerű dallam hangszeres előadásának többszöri meghallgatása, közös dúdolása. Rövid dalok meghallgatása, közös dúdolgatása, éneklése. Tanult, ismert gyermekdalok meghallgatása. Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. Kulcsfogalmak: A dalokban előforduló fogalmak; halk, gyors, szomorú, vidám. 5. Szabadon felhasználható Projekthét: Erdők hete, Nebuló napok. IKT ; hangszerekritmushangszerek IKT : zenelejátszó, tablet, laptop, digitális tábla. Hangszerek A projekt során felhasznált fent jelzett A továbbhaladás feltételei az első évfolyam végén: A tanuló segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. Képes segítséggel rövid párbeszédet előadni. Bekapcsolódik a közös éneklésbe. Képes a gyors és lassú mozgásokat differenciálni, képességeinek megfelelően követni. Képes együttműködni. Képes néhány percig a zenére figyelni. Szívesen hallgat zenét.

28 Tantárgy: Ének Zene 2. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. A tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó önállósággal tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a gyakorlatokat. Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten minél több mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait, azért, hogy a tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal megvalósuló együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba. Évfolyam: 2. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Sétáltatók, Dalok, Körjátékok, Felelgetős játékok. Az első osztályban tanult dalok, mondókák ismétlése, egyre bátrabb előadása. Mondóka, dal 1. Gyermekdalok Népdalok ütemére tapsolás. Mondókák ritmusára testrészek, tárgyak megérintése. Ritmusra test, törzs, láb hintáztatása jobbra, balra (Zsipp, zsupp stb.). Énekek, mondókák ütemére léptetés, egyenes vonalon, körben (Tekeredik. stb.). Néhány soros egyszerű dal Hangszerek; IKT mozgással kísért előadása (taps, ; tankönyv; kopogás). feladatlapok; egyéb Körjátékok játszása egyszerű szabályok szemléltető betartásával (Elvesztettem. stb.) Mondóka, dal ritmusára test, törzs, láb hintáztatása jobbra-balra, előre-hátra. Néhány rövid párbeszédű felelgetős játék megtanulása, pl. Hova mész. (Kulcsfogalmak: Taps, kérdez, válaszol, kar, kéz, tenyér, fej, nyak, törzs, láb, ujjak, ököl, jobb, bal, előre, hátra, ugrik, szalad, vágtat, lovaglás, egyenes vonal, kör, guggolás, megáll, elindul, kapu, híd, kézfogás, átbújás, ló.) 2. Ünnepkörök dalai Családi ünnepek dalai. Dalok karácsonyra, húsvétra, anyák napjára. Születésnapra, karácsonyra, húsvétra, anyák napjára rövid dalok, versek tanulása. Közös előadások iskolai ünnepélyeken. Kulcsfogalmak: Születésnap, karácsony, húsvét, anyák napja. IKT ; egyéb, az ünnepkörökhöz kapcsolódó szemléltető 15

29 3. Ritmus- és hallásfejlesztés Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. Fékező és ingerlő gyakorlatok. Tempóérzékeltető gyakorlatok. Mozgás közben ritmus tapsolása, hangok ritmizálása. Dallamok, mondókák kíséretével gyorsító-lassító mozgások érzékelése. Gyors és lassú mozgás közötti különbség érzékelése. Állathangok megkülönböztetése egymástól. Jól elkülöníthető zörejek, hangok felismertetése. Magasabb és mélyebb hangok közötti különbség érzékelése hangszerjátékok bemutatásával. Kulcsfogalmak: Ritmus, taps, kopogás, dobbantás, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély; dalok, mondókák, dob, triangulum, cintányér, karlendítés, ujjmozgatás. Hangszerekritmushangszerek, IKT Zenehallgatás Élőzene hallgatása (dallamok furulyán, gitáron, szintetizátoron stb.). Egyszerűbb szövegű és dallamú gyermekdalok többszöri eléneklése. Zenehallgatás hanghordozóról (rádió, magnetofon, DVD). Egyszerű dallam hangszeres előadásának többszöri meghallgatása, közös dúdolása. Rövid dalok meghallgatása, közös dúdolgatása, éneklése. Tanult, ismert gyermekdalok meghallgatása. Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. Kulcsfogalmak: A dalokban előforduló fogalmak; halk, gyors, szomorú, vidám. IKT : zenelejátszó, tablet, laptop, digitális tábla. Hangszerek Szabadon felhasználható Projekthét: Erdők hete, Nebuló napok. A projekt során felhasznált 4+fent jelzett A továbbhaladás feltételei az második évfolyam végén: A tanuló segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. Képes segítséggel rövid párbeszédet előadni. Bekapcsolódik a közös éneklésbe, képes társaival együtt közönségnek énekelni. Képes a gyors és lassú mozgásokat differenciálni, követni. Képes együttműködni. Képes néhány percig a zenére figyelni. Szívesen hallgat zenét.

30 Tantárgy: Kiemelt célok: Ének Zene 3. évfolyam A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. Tantárgy feladatai: A tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó önállósággal tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a gyakorlatokat. Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten minél több mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait, azért, hogy a tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal megvalósuló együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba. Évfolyam: 3. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Dalok. A tanult dalok folyamatos ismétlése, új dalok tanulása. Körjátékok. Felelgetős játék. Táncok énekes kísérettel. Évszakokról, ünnepekről, állatokról, virágokról szóló dalok tanulása. Rövid dalok mozgással kísért előadása. Hangszerek; IKT A dalok szövegének és dallamának egyre ; tankönyv; biztosabb elsajátítása, változatos feladatlapok; egyéb ritmuskísérettel (dob, csörgődob, ütőfa szemléltető stb.). Körjátékok tanulása. Néhány rövid 15+5 párbeszédű felelgetős játék előadása (Gyertek haza ludaim, Fehér liliomszál stb.). Rida jobbra-balra, utánzással. Kulcsfogalmak: A dalokban található fogalmak: zsebkendő, koszorú stb.; kör, guggolás, kapu, híd, átbújás, kézfogás keresztbe, oldalt, jobbra, balra, utánzás, kérdés, felelet. 1. Gyermekdalok Népdalok 2. Ünnepkörök dalai Ünnepek dalai. Új szokások kialakítása a szűk közösség ünnepeihez kapcsolódva (születésnapok, karácsony, anyák napja). Karácsonyra, húsvétra, anyák napjára, születésnapra, pünkösdre dalok tanulása, éneklése. Aktuális ünnepre rövid műsor készítése és előadása, közös- és egyéni szereplési lehetőségek. A születésnapok, névnapok számontartása, az ünneplés megszervezése. (Kulcsfogalmak: Karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd, születésnap, az ünnepekhez kapcsolható fogalmak. Műsor, várakozás, siker feladat, vállalás.) IKT ; egyéb, az ünnepkörökhöz kapcsolódó szemléltető 20

31 3. Ritmus- és hallásfejlesztés 4. Zenehallgatás Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. Fékező és gyorsító gyakorlatok. Tempóérzékeltető gyakorlatok. Ritmushangszerek használata. Az egyenletes lüktetés és a ritmus összekapcsolása. Lassú-gyors járás kísérése tapssal, dobolással. Tempótartás játékos mozdulatokkal. Egymástól eltérő zörejek, hangok felismerése. Társak és felnőttek hangjának felismerése és elkülönítése magnóról. Dob, cintányér, triangulum megszólaltatása. Hangfelismerési gyakorlatok bekötött szemmel: hangszer hangjának felismerése. (Kulcsfogalmak: Csigavonal, hullámvonal, kivárás, újraindítás, gyerek, felnőtt, magas, mély; taps, koppantás, erős lépés, lábütögetés, kivár, újraindít, tempót tart, dalritmus, egyforma, egyenletes ritmus. Fából, fémből készült hangszerek. Halk, hangos, tompa, éles, fa, fényes, csengő.) Évszakokhoz kötődő zenék hallgatása. Kedvenc zene megmutatása társaknak (DVD, kazetta, stb.). Megzenésített gyerekversek hallgatása élő és gépzenei előadásban. A mindennapokban hallható zene közös hallgatása, elemzése. Már ismert dalok, dallamok hallgatása az ünnephez kapcsolható hangszerelésben, speciális hangszerekkel, pl.: karácsonyi orgonamuzsika, harangjáték stb.). Türelmesség és udvariasság a közös zenehallgatás során. A legkedvesebb dalok megtanulása, közös éneklése. A zenedarabokban szereplő hangszerek, és az előadó énekes felismerése, a darab hangulatának, dinamikájának megállapítása.(kulcsfogalmak: Zongora, xilofon, türelem, sorra kerül, kedvenc, választás. Dal, ritmus, zene, vers.) 5. Szabadon felhasználható Projekthét: Erdők hete, Nebuló napok. Hangszerekritmushangszerek, IKT IKT : zenelejátszó, tablet, laptop, digitális tábla. Hangszerek. A projekt során felhasznált fent jelzett A továbbhaladás feltételei a harmadik évfolyam végén: A tanuló ismer 5 10 verset, gyermekdalt, segítséggel elő tudja adni. Tud lá-lá-val énekelni. Képes a dal szövegét mozgással összekötni, együttműködéssel a lépéseket utánozni. Tud együttműködéssel szerepjátékot játszani. A tanuló tud az ünnepeken énekelni, társakkal. A tanuló ismer hangszereket, ismeri a hangos, halk fogalmát, és tudja differenciálni. Képes a dal ritmusát segítséggel tapsolni, kopogni. Képes társaival is kontaktust teremteni játék közben. A tanuló képes a zene hallgatásához szükséges figyelmet és fegyelmet tanúsítani.

32 Tantárgy: Ének Zene 4. évfolyam Kiemelt célok: A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. Tantárgy feladatai: A tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó önállósággal tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a gyakorlatokat. Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten minél több mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait, azért, hogy a tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal megvalósuló együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba. Évfolyam: 4. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Gyermekdalok Népdalok 2. Ünnepkörök dalai A tanult dalok folyamatos ismétlése, új dalok tanulása. Dalok. Körjátékok. Felelgetős játék. Táncok énekes kísérettel. Évszakokról, ünnepekről, állatokról, virágokról szóló dalok tanulása. Rövid dalok mozgással kísért előadása. A dalok szövegének és dallamának egyre biztosabb elsajátítása, változatos ritmuskísérettel (dob, csörgődob, ütőfa stb.). Körjátékok tanulása. Néhány rövid párbeszédű felelgetős játék előadása. ida jobbra-balra, utánzással. Zárt rida: kis térdhajlítással előre. Keresztbe lépés és féltalpon oldalt lépés. (Kulcsfogalmak: A dalokban található fogalmak: zsebkendő, koszorú; kör, guggolás, kapu, híd, átbújás, kézfogás keresztbe, oldalt, jobbra, balra, ugrás, megtámasztás, utánzás, kérdés, felelet.) Ünnepek dalai. Új szokások kialakítása a szűk közösség ünnepeihez kapcsolódva (születésnapok, karácsony, anyák napja). Karácsonyra, húsvétra, anyák napjára, születésnapra, pünkösdre dalok tanulása, éneklése. Aktuális ünnepre rövid műsor készítése és előadása, közös- és egyéni szereplési lehetőségek. A születésnapok, névnapok számontartása, az ünneplés megszervezése. (Kulcsfogalmak: Karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd, születésnap, az ünnepekhez kapcsolható fogalmak. Műsor, várakozás, siker feladat, vállalás.) Hangszerek; IKT ; tankönyv; feladatlapok; egyéb szemléltető IKT ; egyéb, az ünnepkörökhöz kapcsolódó szemléltető

ÉNEK-ZENE évfolyam

ÉNEK-ZENE évfolyam ÉNEK-ZENE A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid gyermek-

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT A tantárgy célja fejleszteni a tanuló manuális képességeit, finommotorikáját és mozgáskoordinációját úgy, hogy tevékenysége során az eszközök használata váljon célirányossá,

Részletesebben

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel

AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE. Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel AZ ÓVÓNŐ ZENEI FELKÉSZÜLTSÉGE Az óvónőnek, tanulmányai befejeztével a következő zenei ismeretekkel kell rendelkeznie: o biztos kottaolvasási készség hat hangterjedelemben; o abszolút hangok ismerete kis

Részletesebben

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra

1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1. OSZTÁLY Időkeret : heti 1 óra 1.ANYAGOK ÉS ALAKÍTÁSUK A tanulók környezetében megfigyelhető természeti anyagok, feldolgozott anyagok tapasztalati megismertetése, egyszerű állapotváltoztatási módok (alakítás,

Részletesebben

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN

6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN 6. A RITMUSÉRZÉK FEJLESZTÉSE AZ ÓVODÁBAN A ritmus a zene egyik legfontosabb alkotóeleme. A ritmusérzék az a zenei képesség, amely lehetővé teszi a zene időbeli viszonyainak az érzékelését. A ritmusérzék

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 1 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 1 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1. Öltözködés Saját ruházat felismerése; gombolás, cipôkötés Öltözködés egyre önállóbban, cipôkötés, gombolás gyakorlása saját

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Életvitel és gyakorlati ismeretek. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Életvitel és gyakorlati ismeretek 2. osztály 2 ÉLETVITEL 1 2. Öltözködés az évszaknak, idôjárásnak megfelelôen Ruhadarabok felismerése, megnevezése, szétválogatása évszakoknak megfelelôen

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA

A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA A moduláris oktatási program címe: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek zenei

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök

1. osztály. 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 5 db vonalas füzet (kódszáma: 14-32) 5 db négyzetrácsos füzet 1 db hangj egyfüzet 1. osztály 2015-2016 -os tanévben szükséges taneszközök 1 db gyűjtő mappa rajz órára, mely tartalmazzon: 30 db rajzlapot,

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM

SZKB_101_13. A modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM SZKB_101_13 Ezt együtt csináltuk...! Osztályfa Én és a MÁSIK modul szerzõje: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 130 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK XLI. Megyei Komplex Tanulmányi Verseny ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 2015/2016 Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen (gróf Széchenyi

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat 3 4. évfolyam A tantárgy az erkölcsi nevelés terén kiemelt figyelmet fordít az alkotó munka megszerettetésére, a munkavégzés elemi szabályrendszereinek megismertetésére

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben

Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben Szükséges felszerelések listája a 2015/2016-os tanévben 1. évfolyam számára 4 db matematika füzet (négyzetrácsos) 4 db vonalas füzet (14-32) 1 db üzenő füzet (vonalas füzet) grafitceruzák 3 db HB és 1

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel.

ESZKÖZIGÉNY. eszközigénye. Tevékenységi helyek 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. ESZKÖZIGÉNY Az óvodai Jelenlegi felszerelés Tevékenységi 1. Az udvar a. egyik udvarrész a. két csoport számára felszerelt fa mozgásfejlesztő eszközökkel. b. másik udvarrész üres, füves. A fa mozgásfejlesztő

Részletesebben

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye ALKOT-LAK Tehetség A tervezett 30 órásprogramja Február tervezett tevékenységek Időpont- időkeret helyszín Tevékenységekdifferenciálás Felelős Sikerkritérium

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel

Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel tanári A MI TAVUNK I. 35 SZKb_102_04 A mi tavunk I. É N É S A M Á S I K Az osztályban kialakított tó (kuckó) benépesítése élőlényekkel Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Az 1. osztályban szükséges taneszközök

Az 1. osztályban szükséges taneszközök Az 1. osztályban szükséges taneszközök Hátitáska Tolltartó Vonalas füzet (14-32) 2 db Radír Hegyező 2 B-s ceruza 2 db HB-s ceruza 5 db Matek füzet 2 db Írólap 2 csomag Rajzlap 30 db Színes ceruza 12 db-os

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre

1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 1.a Eszköz-és felszerelésigény a tanévre 2 db 1. osztályos vonalas füzet 2 db. négyzethálós füzet 2 db. sima füzet 1 db. üzenő füzet (vonalas) 1 db. vonalas napközis gyakorló füzet 1 db. négyzetrácsos

Részletesebben

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre

Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Tanszerjegyzék a 2013/14-es tanévre Testnevelés órára iskolánk tanulói részére az alábbi felszerelést kérjük: 1 pár tornacipő (a tornacsarnokot utcai cipőben nem lehet használni), lehetőleg pamut, csere

Részletesebben

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta

Tisztasági csomag: 1 folyékony szappan, 2 tekercs WC papír,1 csomag 100db-os papír zsebkendő,1 csomag szalvéta 1. osztály Magyar nyelv és irodalom: 3db vonalas füzet (14-32) 5 csomag írólap 3db négyzetrácsos füzet (27-32) 1 doboz számolókorong 1 csomag színes pálcika 1db szabó centiméter 1db játékóra 1db kistükör

Részletesebben

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam

Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Olvasás-írás előkészítése: 1. - 2. évfolyam Olvasás- írás elemei: 3. - 10. évfolyam Évfolyam Cél Feladat Követelmény 1-2. Segítse elő az olvasás-íráshoz szükséges alapkészségek / érzékelés, észlelés, figyelem,

Részletesebben

Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra

Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra Készítette: Gombás Gáborné 2010. 1 A művészeti nevelésnek nagyon fontos szerepe van a tanulók személyiség fejlődésében,

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

2. Az Életvitel tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. Az Életvitel tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. Az Életvitel tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 1. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika

Orosz, mint élő idegen nyelv. Szakköri tematika Orosz, mint élő idegen nyelv Szakköri tematika I. Az orosz nyelv, mint idegen nyelv tanításának létjogosultsága: Ismerve történelmünket, tudjuk, hogy a felszabadulástól kezdve a rendszerváltásig az általános-

Részletesebben

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok

NÉPTÁNC 1. évfolyam. Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika. II. Ritmika. III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok. IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok NÉPTÁNC 1. évfolyam Témakörök: I.Bemelegítés, tánctechnika II. Ritmika III. Gyermekdalok, kiszámolók, népdalok IV. Énekes mozgásos gyermekjátékok V. Néptáncok Tananyag: I.Bemelegítés, tánctechnika Járás,

Részletesebben

Szervezési feladatok, munkaforma. irányított beszélgetés, egyéni munka. ceruzák. színes. ceruzák, ragasztó

Szervezési feladatok, munkaforma. irányított beszélgetés, egyéni munka. ceruzák. színes. ceruzák, ragasztó 1. hirtelen kinőtt égig érő fa a Nap elrablása Beszélgetés a fáról, mint szimbólumról mindenki lerajzolja a saját fáját (35 perc) papír, színes ceruzák fa rajz Miért van szükségünk a napra? Miért kell

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink Baka Judit Tivi-tovi tács Énekes népi gyermekjátékok Válogatás a szerző Ki játszik ilyet? című könyvéből Tartalom Tivi-tovi tács Hej, koszorú, koszorú Fehér liliomszál Hatan vannak a mi lúdaink Lopják

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 1 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése B modul Rajz és vizuális kultúra és az ének-zene tantárgyak keretein belül az 1. a osztályban 2009 / 2010. tanév 2 tartalma Módszerek Tevékenység

Részletesebben

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez

Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Szempontok az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez Figyelemfejlesztés Auditív figyelem Zörejek megfigyelése Hangok, beszéd megfigyelése Háttérzajok megfigyelése Vizuális figyelem Mi változott meg?

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet

1. osztály. 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1. osztály 3 db írásfüzet 14-32-es 1 db matematika füzet 1 db kotta füzet 1 csomag korong 2 csomag írólap 2 db HB-s grafitceruza 1 db postairon /piros-kék/ 12-es vékony színesceruza 12-es vastag színesceruza

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Taneszközök jegyzéke

Taneszközök jegyzéke Taneszközök jegyzéke 1. osztály Ceruzák (tolltartóba) Matematika 2 db B-s grafit 2 db HB-s grafit 2 db piros 2 db kék színes 2 db zöld 1 db vastag postairon 1 db radír 1 db faragó 1 db rövid vonalzó 1

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK I. TÍPUS 1 10. évfolyam

Részletesebben

A zenei emlékezőképesség fejlesztése

A zenei emlékezőképesség fejlesztése A zenei emlékezőképesség fejlesztése A gyermek zenei emlékezete gyrsan fejlődik, igen sk élményt tárl, de az élmények mennyiségét, minőségét nehezen tudjuk ellenőrizni. A dalk éneklése már az emlékezet

Részletesebben

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK

TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK TÁRSADALMI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK Évfolyam: 7. Cél: Tudja alkalmazni a beszédfejlesztés tantárgy témakörein belül tanult ismereteket fokozódó önállósággal. Látókörét kibıvíteni, hogy tágabb környezetét

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Az életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgy közvetlen célja a tanuló számára fontos, a mindennapi életben előforduló, önmaga ellátásával és a társadalmi környezetben

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ÉNEK - ZENE Évfolyam: 1-4. MŰVÉSZETEK Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 1. 2. 3. 4. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Ének - zene 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Éves óraszám 72 54 72 54 72 54

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE

SZÜKSÉGES TANESZKÖZÖK A 2011/2012-es TANÉVRE 1. osztály : 3 db 14-32.sz.vonalas 2 cs.írólap 2 db vázoló ceruza (postaírón), 2 db piros-kék ceruza 4 db HB-s (háromszögletű) ceruza 1 db Rajz-vázoló Újság Betűkészlet, betűtartó, betűsín Műanyag zárható

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Eszközlista 1-8. osztály 1. osztály

Eszközlista 1-8. osztály 1. osztály Eszközlista 1-8. osztály 1. osztály grafit ceruza - HB 5 db postairon - vastag 3 db, vékony 2 db színesceruza 12 színű vonalas füzet 14-16 5 db négyzetrácsos füzet 3 db sima füzet 1 db írólap 3 csomag

Részletesebben

Ének-zene tanmenet (általános iskolai)

Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Európai Iskolák A Legfelsőbb Tanács Főtitkárának Hivatala Hivatkozási szám: 2002-D-7410-hu-3 Eredeti Végleges változat Ének-zene tanmenet (általános iskolai) Elfogadta a Legfelsőbb Tanács 2003. május 6.,

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2

1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 1. OSZTÁLYBAN SZÜKSÉGES FELSZERELÉSEK Névvel és óvodai jellel ellátva Tolltartóban: -7 db grafitceruza (5 db HB-s írásra, 2 db 2B-s rajzolásra) - 2 féle postairon (1 db vastag, 2 db vékony) - 12 db színes

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET

HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET Kompetencia fejlesztés Kooperációs módszerek Életpálya építés Óratervek 9. évfolyam számára (14-15 évesek) Vizuális kultúra tantárgy, 7 tanóra Adaptáció a Berzsenyi

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fontos Az óvodai ének, zene, énekes játék,

Részletesebben

Informatika évfolyam

Informatika évfolyam Informatika 1-4. évfolyam Heti óraszám: 1.,2.,3. évfolyam 0,5 óra 4. évfolyam 1 óra Az információs és kommunikációs kultúra az oktatás kiemelt fejlesztési területei közé tartozik. Mivel a számítógép felhasználása

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben