Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Helyi Tanterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Helyi Tanterv"

Átírás

1 Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi Tanterv a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai évfolyamai számára 2015.

2 Tartalom Készítették... 3 Ábrázolás-alakítás... 4 Életvitel és gyakorlat ismeretek Ének-zene Információs használata Kommunikáció Környezetismeret Mozgásnevelés és testnevelés Olvasás-írás előkészítése és Olvasás-írás elemei Önkiszolgálás Számolás-mérés elemei Társadalmi ismeretek

3 Készítették Tantárgy Évfolyam (ok) Készítők Olvasás-írás előkészítése 1.2. Mihály Miklósné Olvasás-írás elemei Mihály Miklósné Kommunikáció Mihály Miklósné Mozgásnevelés Mihály Miklósné. Horváthné Raffai Pálma Testnevelés Mihály Miklósné. Horváthné Raffai Pálma Játékra nevelés Dr. Bittmann Józsefné, Zörgő Zsófia, Mihály Miklósné Számolás- mérés előkészítése 1.2. Kákonyi Elizabeta Számolás-mérés elemei Kákonyi Elizabeta Környezetismeret Kákonyi Elizabeta Ének- zene Bartal József Ábrázolás- alakítás Mihály Miklósné, Beck Jánosné Információs Mihály Miklósné használata Önkiszolgálás Mihály Miklósné Társadalmi ismeretek és Mihály Miklósné gyakorlatok Életvitel és gyakorlati ismeretek Dr. Bittmann Józsefné, Mihály Miklósné, Zörgő Zsófia Kalocsa,

4 Ábrázolás-alakítás Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 1. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A tantárgy célja megalapozni a funkcióöröm motivációs hátterével a különböző ábrázoló- alakító tevékenységekben az alkotóképességet, alakítani és fejleszteni az igényt a kreatív önkifejezésre a vizuális művészetek eszköztárának felhasználásával. Koordinált mozgáskészség (szem-kéz koordináció), és alakítási készségek fejlesztése. Formaalkotási képességek, kompozíciós képesség alakítása. Vizuális ritmus képzése, tárgykészítés képességének fejlesztése. Képzeteket felidéző ábrázolási képesség fejlesztése. Plasztikus formaalakítás. Finommozgás fejlesztése. Vizuális, taktikus percepció. Figyelemfejlesztés. Érzelmi fejlesztés: motiváció, örömérzés keltése alkotó tevékenység révén. Emlékezet, alkotó képzelet, forma- és térészlelés, gondolkodás fejlesztése. Évfolyam: 1. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Anyagok tulajdonságai. Alakíthatóság. 1. Formázások különböző anyagokból (Kulcsfogalmak: A tárgyak tapintással tárgyak, gyurma, só megfigyelhető tulajdonságaival, gyurma, festék, kapcsolatos fogalmakkal, kel, ecsetek, ecsetes tál, cselekvésekkel, térbeli törlőrongy tulajdonságokkal, felületi jellemzőkkel 36 bővülő passzív és aktív szókincs.) 2. Építés 3. Papír formálása, alakítása 4. Vizuális ábrázolás Kirakás Fűzés Nyomótechnikák Szúrójátékok (Kulcsfogalmak: A kirakáshoz felhasznált tárgyak megnevezése. Eszközök megnevezése, cselekvés megnevezése. (belenyom) tesz, nyom, szúr.) Gyűrés-simítás Tépés (Kulcsfogalmak: Anyag, tevékenység és elkészített tárgy megnevezése (papír, gyűr, labda). ) Festés. Rajzolás. (Kulcsfogalmak: Főbb színek: piros, kék, sárga, zöld. Vonalak, és ezekből képzett egyszerű figurák felismerése, megnevezése.) gyöngyök, cipőfűző, pálcikák, építőkockák papír, krepp papír, alufólia festék, ecsetek, ecsettál, törlőrongy, rajzlap, színes ceruza, grafit Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt A továbbhaladás feltételei az első évfolyam végén: Képes segítséggel megadott tulajdonságok alapján (szín, forma, nagyság) tárgyakat csoportosítani. Együttműködéssel végrehajt a különböző formák kialakításához szükséges mozgásokat. Képes segítséggel a kívánt módon egymás mellé helyezni a papírdarabkákat. Papírhatárt és vonalhatárt igyekszik betartani. 8

5 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 2. évfolyam Évfolyam: 2. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Anyagok tulajdonságai. Alakíthatóság. 1. Formázások különböző anyagokból (Kulcsfogalmak: A tárgyak tapintással megfigyelhető tulajdonságaival, tárgyak, gyurma, só kapcsolatos fogalmakkal, kel, gyurma, festék, cselekvésekkel, térbeli ecsetek, ecsetes tál, tulajdonságokkal, felületi jellemzőkkel törlőrongy 30 bővülő passzív és aktív szókincs.) 2. Építés Kirakás Fűzés Nyomótechnikák Szúrójátékok (Kulcsfogalmak: Cselekvés, térirányok megnevezése. A kirakáshoz felhasznált tárgyak megnevezése. Tevékenység megnevezése: épít, tesz, rak, vesz. Sor: kicsi-nagy, színek, pl.: piros-kék, egyikmásik.) gyöngyök, cipőfűző, pálcikák, építőkockák Papír formálása, alakítása Hajtogatás Nyírás Ragasztás (Kulcsfogalmak: Formák utólagos megnevezése hasonlóság alapján. Anyag, tevékenység (papír, könyv, füzet, hajt).) papír, krepp papír, alufólia, ragasztó, olló Vizuális ábrázolás Festés. Rajzolás. (Kulcsfogalmak: Eszközök megnevezése (szivacs, ecset, ecsettál). Tevékenység megnevezése. (törlés, kenés, festés). Vonalak, és ezekből képzett egyszerű figurák felismerése, megnevezése.) festék, ecsetek, ecsettál, törlőrongy, rajzlap, színes ceruza, grafit, szivacs Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 8 A továbbhaladás feltételei az második évfolyam végén: Képes segítséggel megadott tulajdonságok alapján (szín, forma, nagyság) tárgyakat csoportosítani. Segítséggel képes ritmikusan váltogatni a gyöngyöket. Képes a szükséges et kiválasztani, együttműködéssel ollót használni. Törekszik a festés és rajzolás eszközeit adekvátan használni. Differenciálja, és megnevezésre felismeri a főbb színeket. Megpróbál egyszerű ember, állat, növény-ábrázolásokat létrehozni.

6 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 3. évfolyam Évfolyam: 3. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalás útján, tulajdonságok. Felület, szilárdság, forma, méret megismerése. 1. Formázások különböző anyagokból Anyagok alakíthatósága. gyurma, agyag, só (Kulcsfogalmak: Tevékenység: hoz, gyurma, képek, visz, tesz, kever, önt, szór, ás, borít. építőkockák Építmény részei: fal, ablak, ajtó, 15 Emberi testrészek. Ember, állat, növény részei.) 2. Építés Kirakás Fűzés Nyomótechnikák Szúrójátékok (Kulcsfogalmak: Főbb színek. Egyszerű formák: kicsi-nagy. Színek, formák, nagyság fogalmai. Elkészítendő tárgyak megnevezése, megnevezése. Építmények megnevezése (ház, garázs, híd, stb.). Térbeli relációk (alá, mellék, fölé, stb.).) építőkockák, szúrójátékok, gyöngyök, fonal, pálcikák Papír formálása, alakítása Gyűrés-simítás Tépés Hajtogatás Nyírás Ragasztás (Kulcsfogalmak: elkészített tárgy, és tevékenység megnevezése. Nagyságra, formára vonatkozó fogalmak: csík, kör, kisebb, nagyobb, stb., differenciáltabb formák Eszköz, tevékenység megnevezése. Ember, állat, növény részei. Elkészítendő tárgy megnevezése (csákó, hajó, stb.). Irányok, térbeli relációk. Illesztéssel kapcsolatos fogalmak.) papírlapok, alufólia, újságpapír, olló, ragasztó, színes papír, rajzlap, formasablonok Vizuális ábrázolás Festés Rajzolás (Kulcsfogalmak: Vonalak iránya, alapformák megnevezése, festési technikák elnevezése, színek felismerése, megnevezése. Ábrázolt élőlények, tárgyak, részeik megnevezése.) festék, ecsetek, ecsettál, törlőkendő, színes ceruza, grafit, rajzlap, formasablonok, képek, IKT Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 6

7 A továbbhaladás feltételei az harmadik évfolyam végén: Képes elsajátítani különböző ábrázoló- alakító technikákat. Képes vonalhatárt tartva kitölteni az előrajzolt formát. Önállóan épít különféle építőjátékokból tagolt építményeket. Önállóan tud ritmikus sort képezni. Egyszerű formákat tép, együttműködéssel, vagy segítséggel vág, illeszti a papírkép elemeit. Képes kifestésnél, színezésnél vonalhatárt betartani. Próbál együttműködni közös alkotás elkészítésénél. Képes segítséggel megfelelően használni a festés eszközeit. Irányítással jellemző jegyeik alapján felismerhető ember, állat, növényábrázolásokat készít.

8 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 4. évfolyam Évfolyam: 4. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3 (2 + 1) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalás útján, tulajdonságok. Felület, szilárdság, forma, méret megismerése. Anyagok alakíthatósága. (Kulcsfogalmak: Anyagtulajdonságok: gyurma, agyag, só folyik, szárad, kemény, folyékony, gyurma, képek Felületre (sima-érdes), szilárdságra 25 (kemény-puha), formára (kerek, hosszúkás), méretre (kicsi, nagy) vonatkozó fogalmak. Építmény részei: fal, ablak, ajtó. Emberi testrészek. Ember, állat, növény részei. ) 1. Formázások különböző anyagokból 2. Építés Kirakás Fűzés Nyomótechnikák Szúrójátékok (Kulcsfogalmak: Főbb színek. Egyszerű formák: (kocka, gömb, tégla) kicsinagy. Színek, formák, nagyság fogalmai. Elkészítendő tárgyak megnevezése, megnevezése. Építmények megnevezése (ház, garázs, híd, stb.). Térbeli relációk (alá, mellék, fölé, stb.).) építőkockák, szúrójátékok, gyöngyök, fonal, pálcikák Papír formálása, alakítása Gyűrés-simítás Tépés Hajtogatás Nyírás Ragasztás (Kulcsfogalmak: elkészített tárgy, és tevékenység megnevezése. Nagyságra, formára vonatkozó fogalmak: csík, kör, kisebb, nagyobb, stb., differenciáltabb formák Eszköz, tevékenység megnevezése. Ember, állat, növény részei. Elkészítendő tárgy megnevezése (csákó, hajó, stb.). Irányok, térbeli relációk. Illesztéssel kapcsolatos fogalmak.) papírlapok, alufólia, újságpapír, olló, ragasztó, színes papír, rajzlap, formasablonok Vizuális ábrázolás Festés Rajzolás (Kulcsfogalmak: Vonalak iránya, alapformák megnevezése, festési technikák elnevezése, színek felismerése, megnevezése. Ábrázolt élőlények, tárgyak, részeik megnevezése.) festék, ecsetek, ecsettál, törlőkendő, színes ceruza, grafit, rajzlap, formasablonok, képek, IKT Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 8 A továbbhaladás feltételei az negyedik évfolyam végén:

9 Képes elsajátítani különböző ábrázoló- alakító technikákat. Képes vonalhatárt tartva kitölteni az előrajzolt formát. Önállóan épít különféle építőjátékokból tagolt építményeket. Önállóan tud ritmikus sort képezni. Együttműködéssel, vagy segítséggel vág, illeszti a papírkép elemeit. Képes kifestésnél, színezésnél vonalhatárt betartani. Próbál együttműködni közös alkotás elkészítésénél. Képes segítséggel megfelelően használni a festés eszközeit. Irányítással jellemző jegyeik alapján felismerhető ember, állat, növényábrázolásokat készít.

10 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 5. évfolyam Évfolyam: 5. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Festés Rajzolás-színezés (Kulcsfogalmak: Egyenesek iránya. színes ceruza, grafit, Ábrázolt tárgyak részei. Színek. vízfesték, ecsetek, 1. Vizuális ábrázolás 40 Évszakok, természeti jelenségek, színek, ecsettál, törlőrongy, hangulatok. Élőlények testrészeinek rajzlap megnevezése.) 2. Komplex alakító tevékenység Tárgyak (játékok, képek) készítése jellemző jegyeik alapján. (Kulcsfogalmak: Eszközök, anyagok megnevezése. A tárgykészítés részfolyamatainak megnevezése. Az anyag tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. Az elkészült tárgy megnevezése és funkciójára vonatkozó fogalmak.) játékok, képek, tárgyak, ragasztó, színes papír, kartonpapír, rajzlap, színes kartonpapír, krepp papír, olló, zsírkréta, pasztellkréta Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 6 A továbbhaladás feltételei az ötödik évfolyam végén: Képes irányítással megfelelően használni színeket. Képes egyszerű tárgyakat készíteni együttműködéssel. Képes az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. Képességeihez mérten a különböző ábrázoló- alakító technikák elsajátítása.

11 Tanterv Ábrázolás - alakítás 6. évfolyam Évfolyam: 6. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Festés Rajzolás-színezés 1. Vizuális ábrázolás (Kulcsfogalmak: Egyenesek iránya. Ábrázolt tárgyak részei. Színek. színes ceruza, grafit, Évszakok, természeti jelenségek, színek, vízfesték, ecsetek, hangulatok. Élőlények testrészeinek ecsettál, törlőrongy, megnevezése. Térbeli elrendeződésre rajzlap 40 vonatkozó fogalmak.) 2. Komplex alakító tevékenység Tárgyak (játékok, képek) készítése jellemző jegyeik alapján. (Kulcsfogalmak: Eszközök, anyagok megnevezése. A tárgykészítés részfolyamatainak megnevezése. Az anyag tulajdonságaira vonatkozó fogalmak. Az elkészült tárgy megnevezése és funkciójára vonatkozó fogalmak.) játékok, képek, tárgyak, ragasztó, színes papír, kartonpapír, rajzlap, színes kartonpapír, krepp papír, olló, zsírkréta, pasztellkréta Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 6 A továbbhaladás feltételei az hatodik évfolyam végén: Képes jellemző jegyeik alapján felismerhető rajzot készíteni különböző élőlényekről. Képes irányítással pontosan összekapcsolni a vízszintes és függőleges egyeneseket. Képes irányítással megfelelően használni színeket. Képes irányítással tematikus ábrát készít. Képes egyszerű tárgyakat készíteni együttműködéssel. Képes az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. Képességeihez mérten a különböző ábrázoló- alakító technikák elsajátítása.

12 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 7. évfolyam Évfolyam: 7. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Vizuális ábrázolás Festés Rajzolás-színezés (Kulcsfogalmak: Természeti jelenségekkel kapcsolatos fogalmak bővítése. Természeti és tárgyi környezettel kapcsolatos fogalmak körének fokozatos bővítése. Érzelmekkel, hangulatokkal kapcsolatos fogalmak körének bővítése. Ünnepi szimbólumok. A tárgyi környezet elemeinek megnevezése. Élőlények testfelépítésével kapcsolatos fogalmak körének bővítése. Természeti környezettel kapcsolatos fogalmak körének bővítése.) Komplex alakító tevékenységek Komplex alakító technikák. Anyagok tulajdonságai. Tárgyak (játékok, képek) készítési módjának megismerése. (Kulcsfogalmak: Anyagok,. Elkészítendő tárgy. Elkészítés részfolyamatai. Évszakok jellemzői. Ünnepi jellegzetességek. Az anyagok tulajdonságaira vonatkozó fogalmak körének bővítése. Anyagok, részfolyamatok, elkészült tárgy és rendeltetése.) festék, ecsetek, ecsettál, törlőrongy, színes kartonok, rajzlap, ragasztó, tárgyak, agyag, gyurma, só gyurma Népünk művészete Népművészeti alkotások jellemzői. (Kulcsfogalmak: Hímzés, faragás, szövés, fazekasság, fonás, mézesbáb. Népi mesterségek megnevezése, alapanyagai.) IKT, tájékoztató kiadványok, népművészeti témájú könyvek, fonal, agyag, gyurma, só gyurma, festék, ecsetek, ecsettálak, törlőrongy 8 4. Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Projekt során használt 6 A továbbhaladás feltételei az hetedik évfolyam végén: Próbálja meg irányítással saját élményeit rajzos formában megjeleníteni. Növekvő önállósággal végezze el a feladatokat. Képességeihez mérten elsajátít különböző ábrázoló- alakító technikákat. Képes az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. Képes irányítással felismeri és szétválogatja a különböző anyagfajtákat. Képes irányítással egyszerű tárgyakat készíteni. Irányítással megismer néhány népművészeti alkotást.

13 Tantárgy: Ábrázolás - alakítás 8. évfolyam Évfolyam: 8. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Festés Rajzolás-színezés (Kulcsfogalmak: Természeti jelenségekkel kapcsolatos fogalmak bővítése. Természeti és tárgyi környezettel kapcsolatos fogalmak körének fokozatos bővítése. 1. Vizuális ábrázolás Érzelmekkel, hangulatokkal kapcsolatos 25 fogalmak körének bővítése. Ünnepi szimbólumok. A tárgyi környezet elemeinek megnevezése. Élőlények testfelépítésével kapcsolatos fogalmak körének bővítése. Természeti környezettel kapcsolatos fogalmak körének bővítése.) Komplex alakító technikák. Anyagok tulajdonságai. Tárgyak (játékok, képek) készítési módjának megismerése. festék, ecsetek, 2. Komplex alakító tevékenységek (Kulcsfogalmak: Anyagok,. ecsettál, törlőrongy, Elkészítendő tárgy. Elkészítés színes kartonok, részfolyamatai. Évszakok jellemzői. rajzlap, ragasztó, Ünnepi jellegzetességek. Az anyagok tárgyak, agyag, 20 tulajdonságaira vonatkozó fogalmak körének bővítése. Anyagok, gyurma, só gyurma részfolyamatok, elkészült tárgy és rendeltetése.) 3. Népünk művészete Népművészeti alkotások jellemzői. (Kulcsfogalmak: Hímzés, faragás, szövés, fazekasság, fonás, mézesbáb. Népi mesterségek megnevezése, alapanyagai.) IKT, tájékoztató kiadványok, népművészeti témájú könyvek, fonal, agyag, gyurma, só gyurma, festék, ecsetek, ecsettálak, törlőrongy Elemi ismeretek művészeti alkotásokról Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Művészeti alkotások jellemzői. (Kulcsfogalmak: Festészet, szobrászat. Egyszerű esztétikai fogalmak, építészet jellegzetességei.) képek és könyvek művészeti alkotásokról, IKT Projekt során használt 15 6 A továbbhaladás feltételei az nyolcadik évfolyam végén: Irányítással felfedez összefüggést a színek és érzelmek között. Próbálja meg irányítással saját élményeit rajzos formában megjeleníteni. Növekvő önállósággal végezze el a feladatokat. Képességeihez mérten elsajátít különböző ábrázoló- alakító technikákat. Képes az ábrázolás- alakítás eszközeinek és anyagainak adekvát használatára. Képes irányítással felismeri és szétválogatja a különböző anyagfajtákat. Képes irányítással egyszerű tárgyakat készíteni. Irányítással megismer néhány népművészeti alkotást. Irányítással szemlélget művészeti alkotásokat.

14 Életvitel és gyakorlat ismeretek Tantárgy: Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: Életvitel és gyakorlati ismeretek 3. évfolyam A tantárgy célja fejleszteni a tanuló manuális képességeit, finommotorikáját és mozgáskoordinációját úgy, hogy tevékenysége során az használata váljon célirányossá, alakuljon ki elemi munkavégző képessége. Cél a biztos eszközhasználat elérése a háztartásban és a ház körül előforduló szerszámokkal. Biztosítani olyan személyiségjegyek kialakulását, amelyek az iskola befejezését követő új életközegben az eredményes szocializációhoz, munkatevékenységek végzéséhez megfelelő alapot teremthet. Feladata, hogy járuljon hozzá a tanulók esztétikai neveléséhez, alakítson ki olyan szokásokat, hogy igényük legyen közvetlen környezetük rendben tartására, az otthoni életben is tudja gyakorolni és alkalmazni ismereteit, hozzájárulva környezete gondozásához. Évfolyam: 3. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3( 2+1) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Textilmunkák Anyagok tulajdonságai, alkalmazásuk. Anyagok alakíthatósága. Ismerkedés textillel. (Kulcsfogalmak: természetes anyag, műanyag, termés, alapanyag, textilfajták, Az olló részeinek, és használatával kapcsolatos fogalmak megnevezése.) textíliák, olló, természetes anyagok, termések, műanyag Egyszerű háztartási munkák Az használatához szükséges mozdulatok, fogások eszközzel, és eszköz nélkül. Növénygondozás. (Kulcsfogalmak: Eszközök elnevezése, a gondozott növényekkel kapcsolatos elnevezések.) takarítási, locsolókanna, 30 Irányítással használni a megismert et. 3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Ruhák válogatása, csoportosítása. Ruha gondozása, tárolása. Személyes tisztálkodás. (Kulcsfogalmak: A tisztálkodó szerek és ápolószerek használatával kapcsolatos fogalmak.) tisztálkodó szerek, ápolószerek, képek, könyvek, tájékoztató kiadványok 35

15 4. Anyagok alakítása Papírok tulajdonsága, alakíthatóságuk (hajtogatás, tépés, sodrás, vágás, ragasztás, fűzés). Ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása. (Kulcsfogalmak: papírfajták elnevezése, merkelőtű, ragasztófajták, öltések neve,) papírfajták, olló, ragasztók, Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 8 A továbbhaladás feltételei a harmadik évfolyam végén: Képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint csoportosítani Irányítással, rendszeresen vegyen részt a kerti- és szobanövények gondozásában. Rendszeresen vegyen részt a tanterem, öltöző takarításában (söprés, szemétszedés, portörlés). Váljon szokásává az alsóruha napi cseréje, a rendszeres fogápolás.

16 Tantárgy: Életvitel és gyakorlati ismeretek 4. évfolyam Évfolyam: 4. Éves óraszám: 111 Heti óraszám: 3(2+1) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Olló használata. Nyírás, Vágás. Anyagok válogatása eltérő szempontok 1. Textilmunkák szerint. Az anyagok felhasználási olló, természetes területei. természetes anyag, műanyag, anyagok, termések, termés, alapanyag, textilfajták, Az olló textilfajták, részeinek, és használatával kapcsolatos 15 fogalmak megnevezése.) 2. Egyszerű háztartási munkák A ház körüli takarítási feladatokhoz használható és feladatok. Tisztítószerek tulajdonságai és használatuk. Növénygondozás. Eszközök elnevezése, a gondozott növényekkel kapcsolatos elnevezések.) takarító, locsolókanna, Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Cipőápolás. Személyes tisztálkodás. Bőrápolás. (Kulcsfogalmak: A tisztálkodó szerek és ápolószerek használatával kapcsolatos fogalmak.) tisztálkodó szerek,, bőrápoló szerek,, Anyagok alakítása Papírok tulajdonsága, alakíthatóságuk (hajtogatás, tépés, sodrás, vágás, ragasztás, fűzés). Ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása. Varrás kemény papírlemezre. (Kulcsfogalmak: papírfajták elnevezése, merkelőtű, ragasztófajták, öltések neve,) olló, természetes anyagok, termések, textilfajták, merkelőtű, ragasztó, kartonpapír,, krepp papír Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 8 A továbbhaladás feltételei a negyedik évfolyam végén: Képes a megismert anyagokat adott szempontok szerint csoportosítani, legfontosabb tulajdonságait, alkalmazásukat ismerni. Képes az ollót balesetmentesen, kis segítséggel használni. Irányítással, rendszeresen vegyen részt a kerti- és szobanövények gondozásában. Rendszeresen vegyen részt a tanterem, öltöző takarításában (söprés, szemétszedés, portörlés). Váljon szokásává az alsóruha napi cseréje, a rendszeres fogápolás. Képes minta alapján munkadarabot készíteni, alkotását magáénak érezni, legyen rá büszke.

17 Tanterv: Életvitel és gyakorlati ismeretek 5. évfolyam Évfolyam: 5. Éves óraszám: 148 Heti óraszám: 4 (2+2) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Anyagvizsgálat érzékszervi tapasztalatszerzés útján: megmunkálhatóság. Irányítással textil felvágása, nyírása, 1. Textilmunkák segítséggel, gombolyítása. Öltésformák (előöltés, száröltés textíliák, olló, fonalak, szegőöltés: pelenkaöltés). szövőkeret, tű, cérna (Kulcsfogalmak: szál, szálirány, tankönyv, füzet, ceruza 30 anyagnyúlás, előöltés, szálöltés, szegőöltés, elvarrás, pelenkaöltés, Szövéssel kapcsolatos elnevezése.) 2. Egyszerű háztartási munkák Seprű, lapát használata. Tisztító és fertőtlenítőszerek. Konyhai helye, rendje. Egyszerűbb konyhai munkák. (Kulcsfogalmak: Előkészítéshez és főzéshez kapcsolódó fogalmak, az anyagokra re, technológiára vonatkozóan szókincs bővítése.) seprű, lapát, konyhai, edények, tisztító és fertőtlenítő szerek, tankönyv, füzet, ceruza Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem 5. Anyagok alakítása 6. Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét A megfelelő ruházat kiválasztása. Ruhanemű kezelése. Ruhazárak használata. Cipőfűzés fűző megkötése. (Kulcsfogalmak: Ruhagondozással kapcsolatos fogalmak bővítése (mosószerek, csipesz, szárító, vasalódeszka, hőfokszabályozó).) Vásárlás körülményei. Különböző boltok, áruházak és piac látogatása. Vásárlás fizetés csomagolás. (Kulcsfogalmak: Célzott vásárlás helye, ott kapható áruk neve. Vásárlási folyamatnál használt fogalmak. Közlekedéshez kapcsolódó fogalmak.) Papírból, fonalból, textilből ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása, egyszerű munkadarabok készítése. Papír, fonal, textil tárgyak készítése. Különböző anyagok tulajdonságainak felfedezése (fa, kő, fém). (Kulcsfogalmak: Papír, fonal, textilmunkák, megmunkálása, elkészítése, során használt fogalmak kibővítése a felhasználhatóságot célzó fogalmakkal. maradandó, természeti tárgy emberi alkotás (kavics, mozaik) vasaló, vasalódeszka, cipőfűző, ruhazárak csomagoló anyagok, képek, tankönyv, füzet, ceruza papír, bőr, textil, kavicsok, projekt során használt

18 A továbbhaladás feltételei az ötödik évfolyam végén: Segítséggel tudjon rendet tartani, teríteni, vegyen részt a takarításban, mosogatásban, törölgetésben. A kenyér megkenésével próbálkozni. Kis segítséggel használni a ruházati zárószerkezeteket, cipőt fűzni. Néhány alapvető árucikk beszerzési helyét és a vásárlás módját ismerni. Képes segítséggel vásárolni egy tételt. Képes legyen minta alapján segítséggel esztétikus alkotást készíteni.

19 Tantárgy: Életvitel és gyakorlati ismeretek 6. évfolyam Évfolyam: 6. Éves óraszám: 148 Heti óraszám: 4 (2+2) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Varrások eldolgozása. Csomókötés, gombfelvarrás. A szövés előkészítése. (Kulcsfogalmak: szál, szálirány, varrótű, cérna, fonal, anyagnyúlás, előöltés, szálöltés, szövőkeret, gombok, 30 szegőöltés, elvarrás, pelenkaöltés, Szövéssel kapcsolatos elnevezése.) 1. Textilmunkák Egyszerű háztartási munkák Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők Kenyérkenés, kenyérszeletelés, kenyérpirítás, konzervbontás. A főzés jellegének megfelelő edények és kiválasztása. Gyümölcs és zöldségtisztítás. Főzést nem igénylő ételek készítése. (Kulcsfogalmak: Fogalmak bővítése tisztító- fertőtlenítőszerek használatával kapcsolatos tevékenységek köréből.) Mosás: gépi- kézi mosás. Teregetés, hajtogatás, vasalás. (Kulcsfogalmak: Ruhagondozással kapcsolatos fogalmak bővítése (mosószerek, csipesz, szárító, vasalódeszka, hőfokszabályozó).) kések, konyhai edények,, tankönyv, füzet, ceruza vasaló, vasalódeszka, tankönyv, füzet, ceruza Vásárlás - Fogyasztóvédelem Vásárlás körülményei. Különböző boltok, áruházak és piac látogatása. Vásárlás fizetés csomagolás. (Kulcsfogalmak: Vásárlási folyamatnál és fizetésnél használatos fogalmak. Közlekedéshez, viselkedéshez kapcsolódó fogalmak folyamatos bővítése.) tankönyv, füzet, ceruza, csomagolópapír Anyagok alakítása 6. Szabadon tervezhető időkeret- Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Papírból, fonalból, textilből ajándékok, elemi kompozíciók létrehozása, egyszerű munkadarabok készítése. Papír, fonal, textil tárgyak készítése. Különböző anyagok tulajdonságainak felfedezése (fa, kő, fém). (Kulcsfogalmak: Papír, fonal, textilmunkák, megmunkálása, elkészítése, során használt fogalmak kibővítése a felhasználhatóságot célzó fogalmakkal. maradandó, természeti tárgy emberi alkotás (kavics, mozaik) papír, fonal, textil, varrótű, olló, ragasztó projekt során használt 20 8 A továbbhaladás feltételei a hatodik évfolyam végén:

20 Képes baleset, és munkavédelmet figyelembe venni veszélyes használata során. Segítséggel tudjon rendet tartani, teríteni, vegyen részt a takarításban, mosogatásban, törölgetésben. A kenyér megkenésével próbálkozni. Kis segítséggel használni a ruházati zárószerkezeteket, cipőt fűzni, segítséggel csokrot kötni. Néhány alapvető árucikk beszerzési helyét és a vásárlás módját ismerni. Képes segítséggel vásárolni egy tételt. Képes legyen minta alapján segítséggel esztétikus alkotást készíteni.

21 Tanterv Életvitel és gyakorlati ismeretek 7. évfolyam Évfolyam: 7. Éves óraszám: 148 Heti óraszám: 4 (3+1) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Textilmunkák 2. Egyszerű háztartási munkák 3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem Textillel kapcsolatos tevékenységek megismerése. Szálkihúzás, fonás, tanult öltések. Láncöltés megismerése. (Kulcsfogalmak: Az alkalmazott technikák nyomán felmerülő alapanyagok,, technikák elnevezései (tűbefűző, kötőtű, horgolótű, kezdőszem, felvetés, vetélőfa, fonalak megnevezése, stb.)) Szeletelés, kés használat. Konyhai gépek, megismerése, használata. Egyszerű étel készítése. Terítés, tálalás, mosogatás, rendrakás.(kulcsfogalmak: Eddig használt fogalmak, egyszerű kezelést igénylő gépek megnevezése, azok használatához szükséges fogalmak. Gyümölcssaláták, ételek neve, elkészítéséhez szükséges fogalmak. Receptek gyűjtése.) Textilanyagok alapanyagai és azok tulajdonságai, piktogramok jelentése, értelmezése, feladat eldöntése a jelek útmutatása alapján. Vasalás, irányítás mellett.(kulcsfogalmak: A textil alapanyagának tulajdonságaival, mosásával, vasalásával kapcsolatos fogalmak. Háztartási gépek használatával kapcsolatos fogalmak.) Vásárlás. Alapanyagok vásárlása a konyhai tevékenységhez A termékek szavatosságának ellenőrzése. Saját célra ruha, cipő vásárlása A kezelési útmutató jelzéseinek értelmezése. (Kulcsfogalmak: Az alapanyagok kiválasztásához szükséges fogalmak beszerzési források megnevezése. Vásárlással, fizetéssel kapcsolatos fogalmak, kiegészítve a közlekedés és a viselkedéskultúra ide vonatkozó fogalmaival. Az anyagok eltarthatósága, tárolása, kezelése során bevezetett új fogalmak (szavatosság, lejárati idő, kezelési útmutató, jótállás) tűbefűző, kötőtű, varrótű, textíliák, fonal, cérnahorgolótű konyhai gépek,, kés, konyhai edények,, tankönyv, füzet, ceruza szakácskönyv vasaló, vasalódeszka, tankönyv, füzet, ceruza tankönyv, füzet, ceruza, feladatlap

22 5. Piktogramok értelmezése Jelek megismerése, értelmezése, egyeztetése Használati utasítás, kezelési utasítás, szavatosság jelzései. (Kulcsfogalmak: Piktogramok jelzéseivel, használati útmutatóival, és azok értelmezésével kapcsolatos fogalmak.) tankönyv, füzet, ceruza, feladatlap 7 6. Anyagok alakítása Újabb alapanyagok és tulajdonságaik megismerése. Műanyag, bőr-műbőr, alufólia, papírmasé, üvegfestés, gyöngyfűzés, viasz, gyurma. (Kulcsfogalmak: Az anyag eredetére, előkészítésére, feldolgozására, valamint a belőlük készíthető munkadarabok használhatóságával összefüggő fogalmak.) gyöngyök, damil, fonal, gyurma, alufólia, papír, üveg, üvegfesték, Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét projekt során használt 11 A továbbhaladás feltételei a hetedik évfolyam végén: Képes felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül néhányat segítséggel tudjon alkalmazni. Képes egyszerű gombot varrni. Képes felismerni a különböző kézimunkák darabjait, eszközeit. Képes részt venni az eddig tanult és begyakorolt munkatevékenységekben. Képes részt venni a konyhai munkákban, irányítással elkészíteni egy-egy hideg, illetve egyszerű meleg ételt, ismeri az edényeket, et, az egyszerű konyhai gépek használatát. Képes a takarítási és gondozási munkákhoz és az adott munkadarabok elkészítéséhez szükséges anyagok és egyre önállóbb kiválasztására. Képes megadott helyiséget önállóan / irányítással takarítani. Képes válogatni a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, ismeri a mosás, vasalás eszközeit. Képes kívánságát és kifogásait megfogalmazni. Képes tájékozódni az üzletben, segítséggel tudjon néhány tételt vásárolni. Képes értelmezni a szavatossági idő jelölését. Tudja, hogy a termékeken hol találhatók a piktogramok, felismer közülük néhányat. Képes tevékenységei során a piktogramokat értelmezni. Képes megismerni különböző anyagokat, megmunkálásának különböző módjait. Képes a tanult technikák alapján elemi figura készítésében részt venni. Képes ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok megmunkálásakor.

23 Tantárgy: Életvitel és gyakorlati ismeretek 8. évfolyam Évfolyam: 8. Éves óraszám: 148 Heti óraszám: 4 (3+1) Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Textilmunkák 2. Egyszerű háztartási munkák 3. Személyes szükséglettel kapcsolatos teendők 4. Vásárlás - Fogyasztóvédelem 5. Piktogramok értelmezése 6. Anyagok alakítása 7. Szabadon tervezhető időkeret - Projekthét: Erdők hete, Nebuló hét Textil szegése, összevarrása kézzel. Gombfelvarrás, gumibehúzás. Kötés horgolás szövés. (Kulcsfogalmak: Az alkalmazott technikák nyomán felmerülő alapanyagok,, technikák elnevezései (tűbefűző, kötőtű, horgolótű, kezdőszem, felvetés, vetélőfa, fonalak megnevezése, stb.)) Takarítási munkák. Nagytakarítás. ( Kulcsfogalmak: Tisztítószerek, takarító, munkafolyamatok megnevezései, veszélyes anyagok, baleset megelőzés,) Textilanyagok alapanyagai és tulajdonságai. Piktogramok értelmezése. (Kulcsfogalmak: A textil alapanyagának tulajdonságaival, mosásával, vasalásával kapcsolatos fogalmak. Háztartási gépek használatával kapcsolatos fogalmak.) Vásárlás. Alapanyagok vásárlása a konyhai tevékenységhez A termékek szavatosságának ellenőrzése. Saját célra ruha, cipő vásárlása A kezelési útmutató jelzéseinek értelmezése. (Kulcsfogalmak: Az anyagok eltarthatósága, tárolása, kezelése során bevezetett új fogalmak (szavatosság, lejárati idő, kezelési útmutató, jótállás).) Jelek megismerése, értelmezése, egyeztetése Használati utasítás, kezelési utasítás, szavatosság jelzései. (Kulcsfogalmak: Piktogramok jelzéseivel, használati útmutatóival, és azok értelmezésével kapcsolatos fogalmak.) Természetes anyagok és műanyagok alakíthatósága és tulajdonságai. Termések. (Kulcsfogalmak: Az anyag eredetére, előkészítésére, feldolgozására, valamint a belőlük készíthető munkadarabok használhatóságával összefüggő fogalmak.) textíliák, gombok, varrótű, tűbefűző, kötőtű, horgolótű, fonalak, cérna, szövőkeret takarító (seprű, lapát, törlőkendő tankönyv, könyvek, füzet, toll, ceruza, feladatlap tankönyv, füzet, ceruza, toll, feladatlap tankönyv, füzet, ceruza, toll, feladatlap tankönyv, füzet, ceruza, toll, feladatlap projekt során használt

24 A továbbhaladás feltételei a nyolcadik évfolyam végén: Képes felismerni a tanult textilfajtákat, a tanult öltésformák közül néhányat segítséggel tudjon alkalmazni. Képes egyszerű gombot varrni. Képes felismerni a különböző kézimunkák darabjait, eszközeit. Képes részt venni az eddig tanult és begyakorolt munkatevékenységekben. Képes részt venni a konyhai munkákban, irányítással elkészíteni egy-egy hideg, illetve egyszerű meleg ételt, ismeri az edényeket, et, az egyszerű konyhai gépek használatát. Képes a takarítási és gondozási munkákhoz és az adott munkadarabok elkészítéséhez szükséges anyagok és egyre önállóbb kiválasztására. Képes megadott helyiséget önállóan / irányítással takarítani. Képes válogatni a ruhát színe, anyaga, szennyezettsége alapján, ismeri a mosás, vasalás eszközeit. Képes kívánságát és kifogásait megfogalmazni. Képes tájékozódni az üzletben, segítséggel tudjon néhány tételt vásárolni. Képes értelmezni a szavatossági idő jelölését. Tudja, hogy a termékeken hol találhatók a piktogramok, felismer közülük néhányat. Képes tevékenységei során a piktogramokat értelmezni. Képes megismerni különböző anyagokat, megmunkálásának különböző módjait. Képes a tanult technikák alapján elemi figura készítésében részt venni. Képes ismereteit alkalmazni a különböző természetes anyagok megmunkálásakor.

25

26 Ének-zene Tantárgy: Ének Zene 1. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. A tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó önállósággal tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a gyakorlatokat. Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten minél több mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait, azért, hogy a tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal megvalósuló együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba. Évfolyam: 1. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Altatók, Tenyérjátékok, Simogatók, Ujjjátékok, Hintáztatók, Lovagoltatók, Sétáltatók, Dalok, Körjátékok, Felelgetős játékok. A tanult dalok, mondókák ismétlése, egyre bátrabb előadása. Dallam dúdolásával, éneklésével baba ringatása. Mondóka, dal ütemére tapsolás, tenyér körkörös simogatása, csiklandozása. Mondókák ritmusára testrészek, tárgyak megérintése, simogatása. Egyszerűbb ujjkiszámoló, mondókákra tenyér ökölbe szorítása, majd az ujjak egyenkénti 1. Gyermekdalok Népdalok nyitása, csukása, rázása. Ritmusra test, törzs, láb hintáztatása jobbra, balra Hangszerek; Plüss (Hinta, palinta stb.). Rövid mondókákra játékok; Egyéb lovaglás ritmusának érzékeltetése térden szemléltető ülve. Énekek, mondókák ütemére léptetés, egyenes vonalon, körben (Dombon törik a diót stb.). Néhány soros egyszerű dal mozgással kísért előadása (taps, kopogás). Körjátékok játszása egyszerű szabályok betartásával (Ég a gyertya, ég. Lánc, lánc, eszterlánc stb.). Mondóka, dal ritmusára test, törzs, láb hintáztatása jobbra-balra, előre-hátra. Néhány rövid párbeszédű felelgetős játék megtanulása, pl. Volt nekem egy kecském. Kulcsfogalmak: Alszik, ébren van, taps, tenyér, simogatás, csiklandozás, kérdez, válaszol, kar, kéz, tenyér, fej, nyak, törzs, láb, ujjak, ököl, jobb, bal, előre, hátra, ugrik, szalad, vágtat, lovaglás, egyenes vonal, kör, guggolás, megáll, elindul, kapu, híd, kézfogás, átbújás, ló

27 2. Ünnepkörök dalai Családi ünnepek dalai. Dalok karácsonyra, húsvétra, anyák napjára. - Születésnapra, karácsonyra, húsvétra, anyák napjára rövid dalok, versek tanulása. Kulcsfogalmak: Születésnap, karácsony, húsvét, anyák napja. IKT ; egyéb, az ünnepkörökhöz kapcsolódó szemléltető Ritmus- és hallásfejlesztés 4. Zenehallgatás Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. Fékező és ingerlő gyakorlatok. Tempóérzékeltető gyakorlatok. Mozgás közben ritmus tapsolása, hangok ritmizálása. Dallamok, mondókák kíséretével gyorsító-lassító mozgások érzékelése. Gyors és lassú mozgás közötti különbség érzékelése. Állathangok megkülönböztetése egymástól. Jól elkülöníthető zörejek, hangok felismertetése. Kulcsfogalmak: Ritmus, taps, kopogás, dobbantás, gyors, lassú, halk, hangos; dalok, mondókák, dob, cintányér, karlendítés, ujjmozgatás. Élőzene hallgatása (dallamok furulyán, gitáron, szintetizátoron stb.). Egyszerűbb szövegű és dallamú gyermekdalok többszöri eléneklése. Zenehallgatás hanghordozóról (rádió, magnetofon, DVD). Egyszerű dallam hangszeres előadásának többszöri meghallgatása, közös dúdolása. Rövid dalok meghallgatása, közös dúdolgatása, éneklése. Tanult, ismert gyermekdalok meghallgatása. Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. Kulcsfogalmak: A dalokban előforduló fogalmak; halk, gyors, szomorú, vidám. 5. Szabadon felhasználható Projekthét: Erdők hete, Nebuló napok. IKT ; hangszerekritmushangszerek IKT : zenelejátszó, tablet, laptop, digitális tábla. Hangszerek A projekt során felhasznált fent jelzett A továbbhaladás feltételei az első évfolyam végén: A tanuló segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. Képes segítséggel rövid párbeszédet előadni. Bekapcsolódik a közös éneklésbe. Képes a gyors és lassú mozgásokat differenciálni, képességeinek megfelelően követni. Képes együttműködni. Képes néhány percig a zenére figyelni. Szívesen hallgat zenét.

28 Tantárgy: Ének Zene 2. évfolyam Kiemelt célok: Tantárgy feladatai: A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. A tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó önállósággal tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a gyakorlatokat. Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten minél több mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait, azért, hogy a tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal megvalósuló együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba. Évfolyam: 2. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Sétáltatók, Dalok, Körjátékok, Felelgetős játékok. Az első osztályban tanult dalok, mondókák ismétlése, egyre bátrabb előadása. Mondóka, dal 1. Gyermekdalok Népdalok ütemére tapsolás. Mondókák ritmusára testrészek, tárgyak megérintése. Ritmusra test, törzs, láb hintáztatása jobbra, balra (Zsipp, zsupp stb.). Énekek, mondókák ütemére léptetés, egyenes vonalon, körben (Tekeredik. stb.). Néhány soros egyszerű dal Hangszerek; IKT mozgással kísért előadása (taps, ; tankönyv; kopogás). feladatlapok; egyéb Körjátékok játszása egyszerű szabályok szemléltető betartásával (Elvesztettem. stb.) Mondóka, dal ritmusára test, törzs, láb hintáztatása jobbra-balra, előre-hátra. Néhány rövid párbeszédű felelgetős játék megtanulása, pl. Hova mész. (Kulcsfogalmak: Taps, kérdez, válaszol, kar, kéz, tenyér, fej, nyak, törzs, láb, ujjak, ököl, jobb, bal, előre, hátra, ugrik, szalad, vágtat, lovaglás, egyenes vonal, kör, guggolás, megáll, elindul, kapu, híd, kézfogás, átbújás, ló.) 2. Ünnepkörök dalai Családi ünnepek dalai. Dalok karácsonyra, húsvétra, anyák napjára. Születésnapra, karácsonyra, húsvétra, anyák napjára rövid dalok, versek tanulása. Közös előadások iskolai ünnepélyeken. Kulcsfogalmak: Születésnap, karácsony, húsvét, anyák napja. IKT ; egyéb, az ünnepkörökhöz kapcsolódó szemléltető 15

29 3. Ritmus- és hallásfejlesztés Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. Fékező és ingerlő gyakorlatok. Tempóérzékeltető gyakorlatok. Mozgás közben ritmus tapsolása, hangok ritmizálása. Dallamok, mondókák kíséretével gyorsító-lassító mozgások érzékelése. Gyors és lassú mozgás közötti különbség érzékelése. Állathangok megkülönböztetése egymástól. Jól elkülöníthető zörejek, hangok felismertetése. Magasabb és mélyebb hangok közötti különbség érzékelése hangszerjátékok bemutatásával. Kulcsfogalmak: Ritmus, taps, kopogás, dobbantás, gyors, lassú, halk, hangos, magas, mély; dalok, mondókák, dob, triangulum, cintányér, karlendítés, ujjmozgatás. Hangszerekritmushangszerek, IKT Zenehallgatás Élőzene hallgatása (dallamok furulyán, gitáron, szintetizátoron stb.). Egyszerűbb szövegű és dallamú gyermekdalok többszöri eléneklése. Zenehallgatás hanghordozóról (rádió, magnetofon, DVD). Egyszerű dallam hangszeres előadásának többszöri meghallgatása, közös dúdolása. Rövid dalok meghallgatása, közös dúdolgatása, éneklése. Tanult, ismert gyermekdalok meghallgatása. Kedvencek kívánság szerinti meghallgatása. Kulcsfogalmak: A dalokban előforduló fogalmak; halk, gyors, szomorú, vidám. IKT : zenelejátszó, tablet, laptop, digitális tábla. Hangszerek Szabadon felhasználható Projekthét: Erdők hete, Nebuló napok. A projekt során felhasznált 4+fent jelzett A továbbhaladás feltételei az második évfolyam végén: A tanuló segítséggel tud mozgást utánozni, végrehajtani. Képes segítséggel rövid párbeszédet előadni. Bekapcsolódik a közös éneklésbe, képes társaival együtt közönségnek énekelni. Képes a gyors és lassú mozgásokat differenciálni, követni. Képes együttműködni. Képes néhány percig a zenére figyelni. Szívesen hallgat zenét.

30 Tantárgy: Kiemelt célok: Ének Zene 3. évfolyam A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. Tantárgy feladatai: A tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó önállósággal tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a gyakorlatokat. Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten minél több mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait, azért, hogy a tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal megvalósuló együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba. Évfolyam: 3. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány Dalok. A tanult dalok folyamatos ismétlése, új dalok tanulása. Körjátékok. Felelgetős játék. Táncok énekes kísérettel. Évszakokról, ünnepekről, állatokról, virágokról szóló dalok tanulása. Rövid dalok mozgással kísért előadása. Hangszerek; IKT A dalok szövegének és dallamának egyre ; tankönyv; biztosabb elsajátítása, változatos feladatlapok; egyéb ritmuskísérettel (dob, csörgődob, ütőfa szemléltető stb.). Körjátékok tanulása. Néhány rövid 15+5 párbeszédű felelgetős játék előadása (Gyertek haza ludaim, Fehér liliomszál stb.). Rida jobbra-balra, utánzással. Kulcsfogalmak: A dalokban található fogalmak: zsebkendő, koszorú stb.; kör, guggolás, kapu, híd, átbújás, kézfogás keresztbe, oldalt, jobbra, balra, utánzás, kérdés, felelet. 1. Gyermekdalok Népdalok 2. Ünnepkörök dalai Ünnepek dalai. Új szokások kialakítása a szűk közösség ünnepeihez kapcsolódva (születésnapok, karácsony, anyák napja). Karácsonyra, húsvétra, anyák napjára, születésnapra, pünkösdre dalok tanulása, éneklése. Aktuális ünnepre rövid műsor készítése és előadása, közös- és egyéni szereplési lehetőségek. A születésnapok, névnapok számontartása, az ünneplés megszervezése. (Kulcsfogalmak: Karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd, születésnap, az ünnepekhez kapcsolható fogalmak. Műsor, várakozás, siker feladat, vállalás.) IKT ; egyéb, az ünnepkörökhöz kapcsolódó szemléltető 20

31 3. Ritmus- és hallásfejlesztés 4. Zenehallgatás Ritmikai és dinamikai gyakorlatok. Fékező és gyorsító gyakorlatok. Tempóérzékeltető gyakorlatok. Ritmushangszerek használata. Az egyenletes lüktetés és a ritmus összekapcsolása. Lassú-gyors járás kísérése tapssal, dobolással. Tempótartás játékos mozdulatokkal. Egymástól eltérő zörejek, hangok felismerése. Társak és felnőttek hangjának felismerése és elkülönítése magnóról. Dob, cintányér, triangulum megszólaltatása. Hangfelismerési gyakorlatok bekötött szemmel: hangszer hangjának felismerése. (Kulcsfogalmak: Csigavonal, hullámvonal, kivárás, újraindítás, gyerek, felnőtt, magas, mély; taps, koppantás, erős lépés, lábütögetés, kivár, újraindít, tempót tart, dalritmus, egyforma, egyenletes ritmus. Fából, fémből készült hangszerek. Halk, hangos, tompa, éles, fa, fényes, csengő.) Évszakokhoz kötődő zenék hallgatása. Kedvenc zene megmutatása társaknak (DVD, kazetta, stb.). Megzenésített gyerekversek hallgatása élő és gépzenei előadásban. A mindennapokban hallható zene közös hallgatása, elemzése. Már ismert dalok, dallamok hallgatása az ünnephez kapcsolható hangszerelésben, speciális hangszerekkel, pl.: karácsonyi orgonamuzsika, harangjáték stb.). Türelmesség és udvariasság a közös zenehallgatás során. A legkedvesebb dalok megtanulása, közös éneklése. A zenedarabokban szereplő hangszerek, és az előadó énekes felismerése, a darab hangulatának, dinamikájának megállapítása.(kulcsfogalmak: Zongora, xilofon, türelem, sorra kerül, kedvenc, választás. Dal, ritmus, zene, vers.) 5. Szabadon felhasználható Projekthét: Erdők hete, Nebuló napok. Hangszerekritmushangszerek, IKT IKT : zenelejátszó, tablet, laptop, digitális tábla. Hangszerek. A projekt során felhasznált fent jelzett A továbbhaladás feltételei a harmadik évfolyam végén: A tanuló ismer 5 10 verset, gyermekdalt, segítséggel elő tudja adni. Tud lá-lá-val énekelni. Képes a dal szövegét mozgással összekötni, együttműködéssel a lépéseket utánozni. Tud együttműködéssel szerepjátékot játszani. A tanuló tud az ünnepeken énekelni, társakkal. A tanuló ismer hangszereket, ismeri a hangos, halk fogalmát, és tudja differenciálni. Képes a dal ritmusát segítséggel tapsolni, kopogni. Képes társaival is kontaktust teremteni játék közben. A tanuló képes a zene hallgatásához szükséges figyelmet és fegyelmet tanúsítani.

32 Tantárgy: Ének Zene 4. évfolyam Kiemelt célok: A tantárgy célja az együtténeklés örömével segíteni a jó hangulat kialakulását, megéreztetni a zene jelentőségét, mozgásos-táncos feladatokat végezni, segítséggel vagy csoportban rövid gyermek- vagy népdalokat közösen és egyénileg előadni. Tantárgy feladatai: A tanulók a dalok, mondókák ritmusát fokozódó önállósággal tapsolják, kopogják, a tempó és a dinamika figyelembevételével végezzék a gyakorlatokat. Ismertessenek meg a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez mérten minél több mondókát, verset, gyermekdalt, a családi és társadalmi ünnepkörök dalait, azért, hogy a tanulók egyre kevesebb segítséggel vehessenek részt körjátékokban, a pedagógussal megvalósuló együttműködés hatására bevonódjanak a páros játékokba. Évfolyam: 4. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Az órát tanító előírt végzettsége: gyógypedagógus értelmileg akadályozottak pedagógiája vagy oligofrén szakirány 1. Gyermekdalok Népdalok 2. Ünnepkörök dalai A tanult dalok folyamatos ismétlése, új dalok tanulása. Dalok. Körjátékok. Felelgetős játék. Táncok énekes kísérettel. Évszakokról, ünnepekről, állatokról, virágokról szóló dalok tanulása. Rövid dalok mozgással kísért előadása. A dalok szövegének és dallamának egyre biztosabb elsajátítása, változatos ritmuskísérettel (dob, csörgődob, ütőfa stb.). Körjátékok tanulása. Néhány rövid párbeszédű felelgetős játék előadása. ida jobbra-balra, utánzással. Zárt rida: kis térdhajlítással előre. Keresztbe lépés és féltalpon oldalt lépés. (Kulcsfogalmak: A dalokban található fogalmak: zsebkendő, koszorú; kör, guggolás, kapu, híd, átbújás, kézfogás keresztbe, oldalt, jobbra, balra, ugrás, megtámasztás, utánzás, kérdés, felelet.) Ünnepek dalai. Új szokások kialakítása a szűk közösség ünnepeihez kapcsolódva (születésnapok, karácsony, anyák napja). Karácsonyra, húsvétra, anyák napjára, születésnapra, pünkösdre dalok tanulása, éneklése. Aktuális ünnepre rövid műsor készítése és előadása, közös- és egyéni szereplési lehetőségek. A születésnapok, névnapok számontartása, az ünneplés megszervezése. (Kulcsfogalmak: Karácsony, húsvét, anyák napja, pünkösd, születésnap, az ünnepekhez kapcsolható fogalmak. Műsor, várakozás, siker feladat, vállalás.) Hangszerek; IKT ; tankönyv; feladatlapok; egyéb szemléltető IKT ; egyéb, az ünnepkörökhöz kapcsolódó szemléltető

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolai évfolyamai

Részletesebben

Helyi tanterv Középfokú oktatás

Helyi tanterv Középfokú oktatás Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola 8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 4. : 22/ 504-968; fa: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu Web: www.ezredeves.hu Fejér

Részletesebben

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Helyi tanterv Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai évfolyamai számára 2015. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája. 9-10. évfolyam

HELYI TANTERV. Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája. 9-10. évfolyam HELYI TANTERV Értelmileg akadályozottak készségfejlesztő speciális szakiskolája 9-10. évfolyam Készítette: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Helyi tanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára

Helyi tanterv a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók nevelő-oktató munkáját ellátó speciális szakiskolák számára Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36. Székhelyintézmény Helyi tanterv a

Részletesebben

3. sz. melléklet. Az integráltan oktatott középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve

3. sz. melléklet. Az integráltan oktatott középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve 3. sz. melléklet Az integráltan oktatott középsúlyos értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott 1-8. évfolyam) tanulók helyi tanterve Tartalomjegyzék Bevezető 3 Anyanyelv és kommunikáció 14 Beszédfejlesztés

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános 8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu Web: www.ezredeves.hu Fejér Megyei Minőség Díj 2008 OM.

Részletesebben

Kommunikáció Évfolyam: 1-4.

Kommunikáció Évfolyam: 1-4. Kommunikáció Évfolyam: 1-4. Cél Kialakítani olyan fejlesztő, inger gazdag beszédkörnyezetet, melyben a sérült gyermek számára lehetővé válik a verbális és nem verbális kommunikáció alapelemeinek elsajátítása.

Részletesebben

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam

HELYI TANTERV Általános iskola 1-8. évfolyam Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános Iskolája és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája 8000 Székesfehérvár, Havranek József utca 4. : 22/ 504-968; fax: 22/504-969 e-mail:titkar.ezredeves@ceger.hu

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben

3. számú melléklet: Értelmileg akadályozott tanulók helyi tanterve 1-4. évfolyam

3. számú melléklet: Értelmileg akadályozott tanulók helyi tanterve 1-4. évfolyam 3. számú melléklet: Értelmileg akadályozott tanulók helyi tanterve 1-4. évfolyam Értelmileg akadályozott tanulók fejlesztési területek (tantárgyak) struktúrája és óraszámok 1-4. évfolyam A nevelés oktatás

Részletesebben

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON HOMOK

A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON HOMOK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON HOMOK Értelmileg akadályozottak 1-8. évfolyam HELYI TANTERVE Készült: 2008. május

Részletesebben

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Helyi tanterv opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop a középsúlyosan

Részletesebben

Óvodai Tagozat. Az óvodai nevelés helyi nevelési programja 2010.

Óvodai Tagozat. Az óvodai nevelés helyi nevelési programja 2010. Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 038417 Óvodai Tagozat Az óvodai nevelés helyi nevelési programja 2010. A nevelési program felépítése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Értelmileg akadályozottak NpV]VpJIHMOHV]W speciális szakiskolája 9-10. évfolyam

Értelmileg akadályozottak NpV]VpJIHMOHV]W speciális szakiskolája 9-10. évfolyam Értelmileg akadályozottak NpV]VpJIHMOHV]W speciális szakiskolája 9-10. évfolyam TANTÁRGYI RENDSZER ÉS ÓRASZÁMOK A KÖZÉPSÚLYOS ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLÁI SZÁMÁRA.pV]VpJIHMOHV]WVSHFLiOLVV]DNLVNROD

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1-4. évfolyam Készítette: Nagymihály Mátyás A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT Az életvitel és gyakorlati ismeretek tantárgy közvetlen célja a tanuló számára fontos, a mindennapi életben előforduló, önmaga ellátásával és a társadalmi környezetben

Részletesebben

Általános iskola 1-8. évfolyam

Általános iskola 1-8. évfolyam HELYI TANTERV Koncz Dezs Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon, Különleges Gyermekotthon és Készségfejleszt Speciális Szakiskola Zalaszentgrót Általános iskola 1-8. évfolyam 1. A helyi tanterv legfontosabb

Részletesebben

Éltes Mátyás Általános Iskola

Éltes Mátyás Általános Iskola Tánc- és drámajáték Cél: Sikerélményhez juttatni a tanulót a megismerési folyamatok során. Kibontakoztatni együttműködő képességét az önfegyelemre, fegyelmezett viselkedésre nevelés közben. Fejleszteni

Részletesebben

TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ

TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ TÜNDÉRKERT TAGÓVODA MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG NEVELÉSI PROGRAMUNKHOZ 1 EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA Az egészséges életmód alakítása nevelésünk alapvető feladata. Színvonalát, hatékonyságát az óvodai környezet

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK TANTERVE RADÓ TIBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 1 Tantárgyi rendszer és óraszámok 3 Olvasás-írás előkészítése 1-2. évfolyam 4 Olvasás-írás elemei

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam

Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a technika, életvitel és gyakorlat

Részletesebben

Technika és életvitel Helyi tanterv 1-4. évfolyam

Technika és életvitel Helyi tanterv 1-4. évfolyam Technika és életvitel Helyi tanterv 1-4. évfolyam Célok és feladatok: A technika és életvitel tantárgy tanításának célja, hogy hozzájáruljon a kisiskolások teljes személyiségformálásához, modern technikai

Részletesebben

Miskolc, 2014. március 28.

Miskolc, 2014. március 28. Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Életvitel és gyakorlat műveltségi terület IX. Technika, életvitel és gyakorlat 1-4. évfolyam 5-7. évfolyam Miskolc, 2014. március 28. TECHNIKA, ÉLETVITEL

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai kompetencia

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat 1

Életvitel és gyakorlat 1 Életvitel és gyakorlat 1 1 TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományos-technikai

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1. évfolyamon, hogy a gyermek saját közegében (család, osztály, iskola) az életkori sajátosságainak megfelelő szinten tapasztalatokat

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam

TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam TECHNIKA, ÉLETVITEL és GYAKORLAT 1 2. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 2. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák különösen a természettudományostechnikai kompetencia

Részletesebben