kodási rendszerekről, tevékenységéről, terveikről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kodási rendszerekről, tevékenységéről, terveikről"

Átírás

1 Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda VI. /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés június 28-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a megyében működő regionális hulladékgazdál kodási rendszerekről, tevékenységéről, terveikről Előadó: Kovács Miklós, projektiroda vezetője, Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Hivatalai koordinátor: Petrikné M. erika, ov.

2 1. Vezetői összefoglaló A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2006-ban azzal az elhatározással jött létre, hogy a 167 alapító önkormányzat az alábbi célokat elérje: Első szakaszban a társulás területén bezárt hulladéklerakók rekultivációja megtörténjen. Párhuzamosan a lerakók rekultivációjával, egységes és korszerű hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása és működtetése. Mindehhez európai uniós és hazai támogatástok szolgáltatnak pénzügyi forrást, jelentősen csökkentve a teljes körű hulladékrendszer építéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulást. Két élő rekultivációs Támogatási szerződés közül a nagyobb értékű május 11-án zárult, a másik kivitelezésének közbeszerzése zajlik, melyet szerződéskötés követ. A rendszerfejlesztés Támogatási Szerződése ebben a hónapban kerül aláírásra. A példaértékű önkormányzati összefogás eredményeképpen egy közel 7,7 milliárd Ft értékű beruházást zárult le, mely nagy lépést jelent a felszín alatti vizeink megóvása, így környezetünk védelme érdekében. A rendszerfejlesztésre vonatkozó - támogatási döntéssel megerősített - beruházás tervezett bekerülési értéke bruttó 16.2 milliárd Ft, melyből elszámolható költség nettó 12.9 milliárd Ft. Az elnyerhető támogatási összeg 85 %-át az EU a fennmaradó 15 %-át a Magyar Állam állja. A projekthez szükséges minimum 30%-os önerőt a Társulás a hulladékgazdálkodási rendszer 2011 végen kiválasztott üzemeltetője által fizetendő koncessziós díjból finanszírozza. A rendszerfejlesztés eredményeképpen január 1-től egységes szolgáltatási színvonalú és díjú, korszerű és hosszútávú megoldáshoz jutnak az önkormányzatok közszolgáltatási feladataik ellátásához, úgy hogy a helyi lakók és közösségek érdekei is érvényesülnek. 2. A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási társulás bemutatása A Társulás tagi önkormányzatai a Társulást létrehozó Társulási Megállapodás szeptember 19-én történő aláírásával kifejezték azon akaratukat, hogy az Európai Unió Kohéziós Alapjából igényelhető támogatással integrált hulladékgazdálkodási rendszert kívánnak létrehozni, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeket biztosítani. A Tagok már több éve együttműködtek a települések fenti feladatainak megoldásában. Közös tevékenységüket olyan kiemelt műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánták megvalósítani, amely a XXI. szászad

3 infrastrukturális rendszerében hosszútávon biztonságot nyújt a térségben élő lakosság számára. E cél elérése érdekében Tagok szeptember 3. napon kelt Konzorcionális Szerződés keretében az EU Kohéziós Alap pályázatán (a továbbiakban: KA) történő részvétel érdekében már megkezdték az előkészületeket. A hulladékgazdálkodási rendszer kialakításához az önkormányzatok nem rendelkeztek elegendő saját forrással ezért a megvalósítás csak hazai, illetve nemzetközi támogatás igénybevételével volt lehetséges. Tagok előtt ismert volt, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős támogatásban részesíti az Európai Unió tagországai, így Magyarországot is, illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit, melyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához. A Társulás tagjai rögzítették, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozták létre, mégpedig, mint helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Ttv. 16 -a értelmében. Tagok a Társulást határozatlan időre hozták létre. A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Tagok megállapodtak abban, hogy a rögzített célok elérése érdekében, önkormányzati felelősségvállalással pályázatot nyújtanak be a KA program keretében igénybe vehető támogatásra. A Tagok tudomásul vették, hogy az európai uniós szabályozás, illetve támogatási rendszer elfogadása és a források felhasználása szigorú szabályokhoz kötött. A társulási megállapodást aláíró Tagok kijelentették, hogy együttes pályázatok sikere érdekében kiküszöbölnek minden, a hatáskörükbe tartozó és a helyi önkormányzati érdekekkel nem ütköző, a megvalósítást akadályozó folyamatot, cselekményt, mely szerződésük, kötelezettségvállalásuk megszegéséhez vezetne. Így különösen nem szeghetik meg az Európai Unió és a magyar jog KP támogatásra vonatkozó előírásait, a kapott támogatást az arra előírt sorrendben csak a megjelölt beruházásra fordíthatják, továbbá eleget kell tenniük a támogatási szerződésbe foglalt mindennemű, például törlesztési, adatszolgáltatási, tájékoztatási, megőrzési kötelezettségeiknek, továbbá a pénzügyi kötelezettségeik területén működési stabilitásukat nem veszélyeztethetik. Tagok kijelentették, hogy a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik a Társulási megállapodás elveit és az ott megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.: helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb. ) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő

4 üzemeltetési szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatás- és árszabályozás politikára (rendeletekre) is. a Társulási megállapodást aláíró Tagok a projekt előkészítése, megvalósítása érdekében kötötték meg szerződésüket, hozták létre szervezeteiket. Működésük Időtartama alatt, annak keretében többek között az alábbi feladtok teljesítését vállalták: Tagok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással. Kötelezettséget vállaltak, hogy az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, a lefektetett elveket betartják, a későbbiekben öncélúan nem akadályozzák a rendszer, illetve a Társulás működését, a Saját hatáskörükben a saját területüket érintő joghatályos döntéseiket időben meghozzák, be-illetve megfizetik a vállalt pénzügyi kötelezettségeket, valamint a támogatási ütemtervben rögzített részfeladataikat határidőre teljesítik. Tagok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a projekt végrehajtása során a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járnak el, így különösen figyelembe veszik a közbeszerzési törvény, a hatósági árszabályozás előírásait, valamint tekintettel lesznek a későbbiekben megalkotandó, a végrehajtás részletes szabályait megállapító rendeletekre. Tagok kötelezettséget vállaltak a megvalósuló projekt terv szerinti üzemeltetésére vagy annak biztosítására. a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok előteremtése, így különösen az Európai Unió KA programjában való részvétel, Tagok figyelemmel a lehetséges forrásokra kötelezettséget vállaltak az önrész biztosítására és a Társulás működésének elősegítésére, e tárgykörben tudomásul vették, hogy a KA támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész biztosítása, a projekt kidolgoztatása a működtetés szervezeti, gazdasági feltételrendszerének kidolgozása, közbeszerzési pályázatok kiírása, a pályáztatási eljárás lefolytatása, a szükséges telekingatlanok megvásárlása, ehhez önkormányzati forrás biztosítása, a projekt megvalósításához szükséges adók, díjak költségek viselése ( ha az nem támogatható a KA támogatásból) hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvarok építése, új hulladékkezelő telepek létesítése, hulladékhasznosító mű építése meglévő, környezetvédelmi szempontból megfelelő, működő hulladékkezelő létesítmények igénybevétele, valamint a meglévő hulladéklerakók rekultivációja együttműködés a közszolgáltató társaságokkal,

5 projekt megvalósulása után a projekt által kialakított rendszer igénybevétele. A szerződés elfogadása és aláírása a tagok részéről egyben kötelezettségvállaló elfogadó nyilatkozat is. A tagi önkormányzatok vállalták, hogy a projekt érdekeihez igazodóan a kapcsolódó Önkormányzati rendeleteiket egységesítik, módosítják. 3. A Társulás eredményei a rekultivációs projektek kapcsán A bezárt vagy felhagyott hulladéklerakók tájba illesztését, megfelelő szigetelését, a vízbázisok és a talaj védelmét, területének helyreállítását jelenti, melynek következtében nő a környezetbiztonság: megszűnik a hulladéklerakók tájképromboló hatása, csökken az allergiát kiváltó gyomfajok termőterülete, és javul a vízbázis biztonsága. Ennek a munkának eredményei mintegy félmillió embert közérzetét javítja a Társulás tagi önkormányzatainak közigazgatási területén. A hulladéklerakók rekultivációjával a tájra jellemző új természetes élőhelyek alakulhatnak ki, és a települések turisztikai vonzereje növekedik. 3.1 KEOP 2.3.0/2F számú projekt (I. Ütem) A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsa a KEOP keretében a települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatásra évben a 25/2007. (IX.25.) számú határozatával döntött pályázat benyújtásáról. A pályázat kedvező elbírálását követően június 18- án került sor a támogatási szerződés aláírására. A Magyar Kormány és az EU döntése alapján 7,7 milliárd Ft támogatást nyert el a térségben található 83 hulladéklerakó rekultivációs tevékenyégének elvégzésére. A rekultiváció megvalósításának összköltségét az EU (85% és a Magyar Köztársaság költségvetése (15%) társfinanszírozásban támogatta, így az önkormányzatoknak nem kellett saját forrást biztosítaniuk hozzá. A rekultiváció megvalósításához szükséges tevékenység ellátásához közbeszerzési eljárások során választottuk ki a vállalkozásokat: Közbeszerzési szakértő: Buda Ügyvédi Iroda Tájékoztatási tevékenység: Medius Első Győri közvélemény- és Piackutató Bt. Mérnök és műszaki ellenőri: Út-Teszt Mérnöki és Szolgáltató Kft.

6 Építés és kivitelezés: I.sz. régió SGNK 2009 Konzorcium II.sz. régió Danubia Konzorcium III.sz. régió SGNK 2009 Konzorcium 3.2 A rekultiváció során alkalmazott technológiák Típus A B C Jellemzői Együtemű rekultiváció: Terület előkészítés, hulladék áthalmozás és tereprendezés után végleges rétegrend szerinti lefedés, monitoring rendszer kiépítése, füvesítés, tájba illesztés Kétütemű rekultiváció: Az első ütemben terület előkészítés, hulladék áthalmozás és tereprendezés után 30 cm vastagságú kő mentes talaj és 30 cm vastagságú stabilizált bio-hulladék, vagy humuszban gazdag talaj lefedés, víz elvezetés, monitoring rendszer kiépítése és füvesítés. (Ettől a rétegrendtől, az engedélyező hatóság előírásainak megfelelően, egyes lerakók rekultivációja eltérhet) A második ütemben az A típusú lefedés rétegrendje és technológiája szerint kerül konszolidálásra a hulladéklerakó, az első ütemet követő két év elteltével. Felszámolás: Hulladék elszállítás befogadó helyre, majd a hulladéktól megtisztított terület kerül rekultiválásra. A felhagyott területre, a tereprendezés után, 20 cm vastag, humuszban gazdag termőtalaj kerül majd a terveknek megfelelő növényzet. LOT Típus Végleges zárás A Átmeneti zárás B Felszámolás C Összesen I II III Összesen A rekultivációs projekt Komárom-Esztergom megyei vonatkozásai A pályázat keretében a 83 település bezárt települési szilárd hulladéklerakóinak rekultiválására került sor, melyekből az alábbiak találhatók Komárom-Esztergom megyében:

7 Bakonybánk Csép Kecskéd Szákszend I-II. Tata A megyében rekultivált lerakók néhány paramétere: Az elvégzett munka értéke: Ft A rekultivált lerakók területének nagysága: m 2 Rétegrend kialakításához használt anyagok mennyisége: m KEOP 2.3.0/2F számú projekt (II. ütem) A Társulás Tanácsa a KEOP keretében a települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése konstrukció keretében megvalósítandó 10 hulladéklerakó rekultivációjának támogatására évben a 17/2008. (X.28.) számú határozatával döntött pályázat benyújtásról. A pályázat kedvező elbírálását követően március 25-én került sor a támogatási szerződés aláírására. A kivitelezés költsége 2,15 milliárd Ft. Jelenleg a munkálatok elkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások szerződéskötési folyamata zajlik. A pályázat keretében 10 település bezárt települési szilárd hulladéklerakóinak rekultiválására kerül sor, melyek közül Esztergom város lerakójának rekultivációja az, amely a megyén belül található. A két ütem befejezésével terveink szerint 2013 közepére sikerül teljesíteni a rendszerépítés első lépcsőfokát, miszerint a Társulás területén lévő felhagyott lerakók mindegyike rekultiválásra kerüljön. A megyében rekultivált lerakók legfontosabb paramétere: Az elvégzendő munka értéke: Ft 4. A Társulás folyamatban lévő projektjei 4.1 KEOP 1.1.1/2F/ számú Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése- megnevezésű projekt A Magyarország kormánya által hozott 1402/2011. (XI. 24.) Kormány Határozat: A KEOP keretében megvalósuló Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése" című nagyprojekt javaslat jóváhagyása kormányhatározat értelmében az Energiaközpont Kht, mint Közreműködő Szervezet támogatási szerződést köt a Társulással.

8 A rendszer javaslanak megfelelően a hulladékgazdálkodási rendszerben a támogatási stratégia szerint a támogatható elemek a lakossági és intézményi forrásból származó szilárd hulladékok jogszabályi feltételeket kielégítő módon történő kezelésére került összeállításra a pályázati dokumentáció az alábbi célok elérése érdekében: hulladékképződés csökkentése, csomagolóanyag-hulladékok hasznosításához szükséges begyűjtés, válogatás biztosítása, lerakandó szerves anyag csökkentése, lerakandó hulladék mennyiségének csökkentése lerakandó hulladékok veszélyességének csökkentése. A tervezett fejlesztés lényegi eleme, hogy az ömlesztve begyűjtött települési szilárd hulladékból előrostálással termikusan jól hasznosítható tüzelőanyagok kerülnek előállításra cementművi hasznosításra, majd a maradék hulladékot mechanikai-biológiai előkezelésnek vetik alá. A stabilizálást követően az előállított finom frakció részben bányarekultivációs, tájrehabilitációs célra kerül felhasználásra. Megvalósul emellett a képződő papír-, műanyag-, fém-és üveg csomagolóanyagok szelektív visszagyűjtése és hasznosításra történő továbbadása, valamint a zöldhulladékok visszagyűjtése és komposztálása is. A rendszer keretében a szelektivitás növelése érdekében fejlesztésre kerül: a házhoz menő szelektív gyűjtés, növelésre kerül a házi komposztálás lehetősége 306 db hulladékgyűjtő Sziget 22 db hulladékudvar 1 db átrakó állomás (Budaörs) 3 önálló komposztáló (Mór, Várpalota, Velence) 7 településen kezelőközpont (Adony, Dunaújváros, Dömsöd, Oroszlány, Polgárdi, Sárbogárd, Székesfehérvár) került tervezésre. A beruházás tervezett bekerülési értéke bruttó 16.2 milliárd Ft, melyből elszámolható költség nettó 12.9 milliárd Ft. Az elnyerhető támogatási összeg 85 %-át az EU a fennmaradó 15 %-át a Magyar Állam állja. A projekthez szükséges minimum 30%-os önerőt a Társulás a hulladékgazdálkodási rendszer 2011 végen kiválasztott üzemeltetője által fizetendő koncessziós díjból finanszírozza. A projekt főbb adatai Címe: Projektgazda neve: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer Fejlesztése Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projektgazda székhelye: 8154 Polgárdi, Batthyány u Érintett települések száma 167 db

9 Érintett lakosság (ezer fő) A projekt megvalósítás tervezett kezdete A projekt megvalósítás tervezett befejezése Várható teljes beruházási költség fő hó hó Ft A projekt céljai hulladékképződés csökkentése csomagolóanyag-hulladékok hasznosításához szükséges begyűjtés, válogatás biztosítása lerakandó szerves anyag csökkentése lerakandó hulladék mennyiségének csökkentése lerakandó hulladékok veszélyességének csökkentése A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ig Hulladékáram Projekt célkitűzése Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest 22% Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest 39% Elsődlegesen lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest - Másodlagosan lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest 35% Létesítmény, eszköz Db Kapacitás Telepítés helyszíne Előkezelő 2 26 et/év Dömsöd, Polgárdi Átrakó 1 11 et/év Budaörs MBH et/év Adony, Dunaújváros, Oroszlány, Sárbogárd, Székesfehérvár Válogatómű 3 30 et/év Dunaújváros, Oroszlány, Székesfehérvár Komposztáló 9 20,05 et/év Hulladékudvar Gyűjtősziget Dömsöd, Dunaújváros, Mór, Oroszlány, Polgárdi, Sárbogárd, Székesfehérvár, Várpalota, Velence Bakonyszombathely, Budakeszi, Bugyi, Dömsöd, Dunaföldvár, Dunaújváros, Gárdony, Kiskunlacháza, Kunszentmiklós, Martonvásár, Mór, Oroszlány, Polgárdi, Pusztaszabolcs, Ráckeve, Sárbogárd, Székesfehérvár, Tata, Várpalota, Velence A részletes megvalósíthatósági tanulmányban felsorolt helyszíneken Házi komposztálóláda Teljes projekt területen

10 A pályázati feltételrendszer szerint a pályázat támogathatóságához az is szükséges, hogy a pályázó részletesen bemutassa a létrehozandó rendszer jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatos elképzeléseit. A követelménynek eleget téve tagi önkormányzatok a Társulási megállapodás kiegészítésével döntöttek a hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörük Társulásra ruházásáról, valamint a hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetési koncepciójáról a következők szerint. Tagi önkormányzatok a Társulási Megállapodásban közös feladataik végrehatása, azaz annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 21. pontban meghatározott szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat és hatáskörüket a Társulásra átruházták. A Társulás a szilárd hulladékgazdálkodási közfeladat keretében köteles ellátni a Tagok közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére vonatkozó hulladékkezelési közszolgáltatás szervezését és fenntartását. A hulladékkezelési közszolgáltatás szervezése keretében a Társulás feladatai a következők: a) közös hulladékgazdálkodási terv kidolgozása; b) hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés; c) a települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, elszállításának tervezése d) a települési hulladék kezelésének szervezése; e) kezelő létesítmények üzemeltetésének biztosítása. A hulladékkezelési közszolgáltatás fenntartása keretében a Társulás feladatai a következők: a) a szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződésben biztosítja a szolgáltatás folyamatosságát, b) a hulladékgazdálkodási törvény és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28) kormányrendelet alapján elfogadott díjpolitika elvei és díjképzési mód alapján javaslatot tesz Tagok számára a szilárdhulladék közszolgáltatás díjának megállapítására. Tagi önkormányzatok a fent felsorolt hatáskörüket a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények használatba vételét követő időponttól ruházták át a Társulásra.

11 A Társulás a fent felsorolt feladatait a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a megvalósuló hulladékgazdálkodási létesítmények használatba vételét követően köteles ellátni. A települési szilárdhulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtésének, elszállításának szervezésével kapcsolatos feladatot a Társulás minden Tagjára nézve változó időponttól a Tagnak a Hulladékgazdálkodási Rendszer használatba vételének időpontjában hatályos közszolgáltatási szerződésének hatályát követő nappal köteles ellátni. Tagok felhatalmazták a Társulás Tanácsát, hogy a megvalósuló hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetőjének kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárást folytassa le. A Közép- Duna Vidéke hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a tagönkormányzatok a helyi hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatok és a hatáskörök ellátására hozták létre. A Társulás a hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó szerv a tagönkormányzatok tekintetében a megvalósítani kívánt KEOP projekt keretében. E jogkörében eljárva a Társulás szervezi meg a tagönkormányzatai területén a hulladékkezelési közszolgáltatást, oly módon, hogy a közszolgáltatás ellátása során a projektben megvalósuló létesítmények, berendezések, eszközök alkalmazhatóak, és az effektív hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat elcsúsztatott határidők a létesítmények megvalósulásától, illetve a jelenleg hatályos tagönkormányzati szerződések hatályától függnek. A tagi Önkormányzatok felhatalmazása alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként december 28-án aláírásra került a Társulás Önkormányzatainak közigazgatási területére vonatkozó közszolgáltatási és üzemeltetési szerződés, mely január 1-től harminc éves időtartamra oldja meg a települési szilárdhulladék kezeléssel kapcsolatos kötelező feladatainak ellátását. Az egységes hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltatója és üzemeltetője a Társulás tagi Önkormányzatainak tulajdonában levő szolgáltató cégek által alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Együttműködés elnevezésű konzorcium. Polgárdi, június 20. Kovács Miklós sk Irodavezető

12 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. megköszönni a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatóját. 2. Örvendetesnek tartja, hogy a társulás a megye több településén oldja meg a települési hulladékok rendszerbe szervezett megfelelő kezelésének, hasznosításának és ártalmatlanításának fejlesztését, ami a környezetvédelmi jelentőségén túl, a szolgáltatás biztonságát és költségeinek optimalizálását is eredményezi. 2. Felkéri a Társulás projektvezetőjét, hogy a folyamatban lévő projektek megvalósításáról a későbbiekben is tájékoztassa a megyei közgyűlést. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Határidő: folyamatos.

ELŐTERJESZTÉS. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 12-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 12-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 12-én tartandó ülésére a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. szeptember13 i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2010. szeptember13 i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember13 i ülésére Tárgy: Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosításokkal egységes szerkezetben

KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosításokkal egységes szerkezetben KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosításokkal egységes szerkezetben 2015. 0 1 KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI

Részletesebben

Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. január 21-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. január 21-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 21-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 4/2015.(I.21.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 1/2015.(I.22.)

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS CSURGÓ ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZLEVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS CSURGÓ ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZLEVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS CSURGÓ ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZLEVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 26-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Tartalom. Melléklet a Közgyűlés 93/2012. (III.22.) 22. 2012. Április 3.

Tartalom. Melléklet a Közgyűlés 93/2012. (III.22.) 22. 2012. Április 3. Érdi II. évfolyam. 7. szám 2012. Április 3. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Határozatok 2 A Közgyűlés 2012. március 29-ei, rendkívüli ülésén hozott határozatok 2 II. Mellékletek 4 Melléklet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról

Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: E-5388-7/2012 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Kiss Ferenc Tárgy: Tájékoztató a Szentes

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

módosítva és egységes szerkezetbe foglalva

módosítva és egységes szerkezetbe foglalva Dél-Balatoni REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA módosítva és egységes szerkezetbe foglalva -1- Az alábbiakban felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/26- /2009. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. március 06-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Az Észak-Balatoni Térség Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 19-én (szerda) 17.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2013. június 19-én (szerda) 17.00 órakor Szám: /2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2013. június 19-én (szerda) 17.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007 2016 2006. november 14. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium TARTALOMJEGYZÉK 1. MAGYARORSZÁG KÖRNYEZETVÉDELMI FELZÁRKÓZÁSA... 4 2. A STRATÉGIA CÉLJA... 5 3. A STRATÉGIA

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MOSONMAGYARÓVÁRI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Mosonmagyaróvár 2014.... TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Az alább felsorolt települési

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító telep intenzifikálása a jogszabályi követelményeknek megfelelően KEOP 7.1.2.0-2008-0083 a továbbiakban KEOP program megvalósítására létrehozott MOSONMAGYARÓVÁRI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című konstrukcióhoz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 29. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2012.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-209/2012. Tárgy: Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről Kunfehértó Polgármesterétől B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről (Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére) A Homokhátsági Regionális

Részletesebben

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Őcsény-Decs szennyvíztisztító telep és csatornahálózat felújítására létrehozott ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA ( m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer József

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 750/2005. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Tájékoztató a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program előkészületeiről.

Részletesebben

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a.

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Informatikai Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Ikt. Szám: 48403/2010 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 9-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 9-i rendkívüli ülésére 653-3/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Szelektív hulladékgyűjtési közszolgáltatás bevezetése, szilárdhulladék közszolgáltatási

Részletesebben