Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról"

Átírás

1 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályától 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: E /2012 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Kiss Ferenc Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról Melléklet: DAREH munkaszervezet tájékoztatója Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete évi munkatervében szerepel a Szentes Várost érintő, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról szóló tájékoztató. Az alábbiakban felsorolt, a DAREH Társulás által elkészített pályázatokban érintett településünk: - A KEOP A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése - Önerő kiegészítés a KEOP első fordulós rekultivációs projektekhez - KEOP Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése A DAREH munkaszervezete által megküldött tájékoztatót az előterjesztés mellékletében csatoltuk. A csatolt tájékoztató összegzését és kiegészítését az alábbiakban ismertetjük. Rekultivációs projekt - KEOP A projekt városunk esetében 3 db hulladéklerakót érint, melyek a következők: Termál szeméttelep (rekultiváció ismertetése a mellékletben) Rákóczi utcai régi szeméttelep (rekultiváció ismertetése a mellékletben) Szentes-berki Hulladéklerakó (rekultiváció ismertetése a mellékletben) 1

2 A pályázat kétfordulós volt. Az első fordulóra (előkészítés) a Társulás két ütemben pályázott (továbbiakban: I. ütem és II. ütem), mert a tagtelepülések területein található lerakók rekultivációjainak becsült költsége meghaladta a 10 milliárd forintot, a pályázati felhívás felső határát. Az első forduló támogatási szerződésének megkötésére októberében került sor. Szentes Város Önkormányzatának tulajdonában lévő hulladéklerakók rekultivációját a következők szerint ütemezték a pályázat első fordulójában: Termál szeméttelep I. ütem Rákóczi utcai régi szeméttelep II. ütem Szentes-berki Hulladéklerakó II. ütem Az I. ütem első fordulós pályázata kapcsán ,- Ft támogatást nyert a Társulás, amelyhez 15% önerőt kellett biztosítani a társult önkormányzatoknak. Ebből Szentes város lakosságszám arányában ,-Ft önrészt fizetett meg. A II. ütem első fordulós pályázata kapcsán ,- Ft támogatást nyert a Társulás, amelyhez szintén 15% önerőt kellett biztosítani a társult önkormányzatoknak. Ebből Szentes város lakosságszám arányában ,-Ft önrészt fizetett meg. A második fordulós (megvalósítás, kivitelezés) pályázati dokumentációk az Új Széchenyi Terv keretében kerültek benyújtásra. Az I. ütem esetében 5,175 milliárd Ft, míg a II. ütem esetében 5,139 milliárd Ft vissza nem térítendő (100%) támogatást nyert a Társulás. Ezen összegekhez az I. ütem keretében ,- forint, a II. ütemben, pedig ,- forint önerőt szükséges biztosítania a társult önkormányzatoknak. Az önerő rész csak a pályázattal nem támogatható projektelemekre vonatkozik. Szentes esetében a tervezői költségbecslés alapján, a telekhatáron átnyúló hulladék áthalmozása és az áthalmozással érintett terület rendezése a Termál szeméttelepnél ,- Ft önerőt, a Rákóczi utcai régi szeméttelepnél, pedig ,- Ft önerőt jelent. A rekultivációs munkák tervezett beruházási költségei városunk vonatkozásában: I. ütem Termál szeméttelep: ,- Ft. II. ütem Rákóczi utcai régi szeméttelep: ,- Ft. Berki hulladéklerakó: ,- Ft. Fontos körülmény, hogy a Berki hulladéklerakó - ellentétben a másik két hulladéklerakóval -, csak két ütemben rekultiválható. Első lépésként a pályázatnak megfelelően elkészül egy átmeneti, mintegy 10 éves időszakra tervezett állapot, amely alatt lezajlik a lerakott hulladék szervesanyag tartalmának jelentős mértékű lebomlása. Ez a bomlási folyamat nagy mértékű térfogat csökkenéssel, a szemét domb kialakításra kerülő alakjának változásával jár. Mintegy 10 év után lehetséges a végleges rekultiváció elvégzése a végleges felszín és záró szigetelés kialakításával. A 10 év múlva esedékes 2. ütemű rekultiváció fedezetét a pályázat nem tartalmazza! A Berki Hulladéklerakó rekultivációja során a pályázat kizárólag a biogáz gyűjtésére és ártalmatlanítására nyújt támogatást. A KEOP pályázati rendszer a biogáz hasznosítására nem biztosít támogatási lehetőséget. A Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyének évi felülvizsgálata során a Környezetvédelmi Felügyelőség jelezte, hogy amennyiben a létesítendő gyűjtőrendszerbe olyan minőségű- és mennyiségű biogáz kerül, amelynek a hasznosítása már gazdaságossá válhat, akkor annak hasznosítása az üzemeltető (Városellátó 2

3 Intézmény) feladata lesz. Ennek költsége még nem ismert. A rekultiváció befejezése után válik mérhetővé a gáz mennyisége és minősége. Önerő kiegészítés a KEOP első fordulós rekultivációs projektekhez A DAREH Társulás december 11-én nyújtotta be EU Önerő támogatás igénylését az Önkormányzati Minisztériumhoz. A pályázatok elfogadásra kerültek, a Támogatási Szerződések mindkét ütemre vonatkozóan június 9-én kerültek aláírásra. A tagtelepülések így a projektekbe befizetett önerő 50%-át nyerték el. A támogatás a Társulás két első fordulós rekultivációs projektjének lezárásával, pénzügyi elszámolásával májusától érhetők el a települések számára. A felhasználásáról a Társulás Taggyűlése dönthet. A második fordulós rekultivációs projektek esetében az elszámolható költségekre vonatkozóan a támogatási intenzitás 100%-os, a nem elszámolható költségekre vonatkozóan a jelen szabályozás szerint EU Önerő Alap támogatás nem vehető igénybe. Fejlesztési projekt - KEOP A KEOP kódszámú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióra szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát az első fordulóra (előkészítés) a Társulás. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés március 24-én került aláírásra. Az első fordulós projektre elnyert támogatás ,- Ft, a támogatás intenzitása 85%-os. Ebből Szentes lakosság létszám arányában ,- Ft önrészt fizet meg az idei költségvetés terhére. A projekthez EU Önerő Alap támogatás igényelhető, mellyel az elszámolható költségek önrészének maximum 50%-át nyerhetik el a Társulás tagtelepülései. A Társulás benyújtotta az erre vonatkozó pályázatát is, melynek bírálata folyamatban van. A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második fordulós (kivitelezés, megvalósítás) pályázat előkészületei folyamatban vannak. A megvalósításra javasolt projektváltozat lényege a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés nagy mértékű kiterjesztése és egy korszerű nagyteljesítményű válogatómű ( t/év kapacitású) létesítése mellett. A projekt elemei a következők: a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása: házhoz menő zöldhulladék gyűjtése, közterületi zöldhulladék gyűjtése, hulladékudvarok kialakítása, építése (10 db), kommunális, vegyes gyűjtés optimalizálása: nagykapacitású, korszerű hulladékválogató kialakítása a békéscsabai hulladéklerakón, kétkukás rendszer bevezetése (egy meglévő 120 l-es, és egy 240 l-es új edény) energetikai hasznosítás lehetőségének megteremtése, a vegyes gyűjtés hatékonyabbá tétele új átrakó állomások (4 db) építésével. 3

4 A hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemelt jelentőséggel bír a hulladékkeletkezés megelőzése a széles körű lakossági tájékoztatás megvalósításával. DAREH Társulás keretei között, a tájékoztató szerinti rendszer megvalósulása esetén a szentesi vegyes kommunális és szelektív hulladék a békéscsabai válogatóba kerül egy szentesi átrakó állomáson keresztül. A szentesi szelektív hulladék válogató külön megállapodás alapján része lehet a rendszernek, ha olcsóbban végzi a szelektív hulladék válogatását helyben, mint a Békéscsabára történő szállítási- és az ottani válogatási költségek. Függően a kialakítandó működési rendszertől valószínűleg a helyi cég (pl.: Szentesen a Városellátó Intézmény) végzi a vegyes, szelektív és növényi hulladék begyűjtését, szállítását az átrakó állomásig, üzemelteti az átrakó állomást, a komposztáló telepet és a hulladékudvart, valamint beszedi a díjakat. A DAREH Társulás legutóbbi Közgyűlésén elhangzott tájékoztatás szerint a tervezett rendszer biztonságos üzemeltetéséhez a 120 literes edényzet esetében az előzetes kalkulációk szerint nettó Ft/ürítés mértékű díj lesz szükséges. A megjelölt ürítési díj tartalmazza a teljes rendszer működéséhez (hulladék begyűjtés, szállítás, válogatás, maradék hulladék lerakás, egyéb) szükséges költségeket, illetve biztosítja a jelenlegi ismereteink szerint évre prognosztizált Ft/tonna lerakóhelyi adó fedezetét. A kalkulált díj jelentős mértékű bizonytalanságát az okozza, hogy a kialakítandó rendszer tulajdonosaként a DAREH Társulásnak jelentős mozgástere lesz a díjakat alapvetően meghatározó bérleti és amortizációs költségek mértékének megállapításával. Előnye a tervezett rendszernek, hogy biztosítja a használt eszközök (gyűjtőjárművek, edényzet) pótlását, amely a jelenlegi bevételek mellett nem lehetséges. Továbbá, amennyiben Szentesre új gyűjtőjárművek kerülnek, akkor javulhat az üzemelés hatékonysága is. A bevezetésre kerülő hulladék lerakási járulék évre éri el a teljes, Ft/tonna mértékét, amelyek fedezete a behajthatatlan hátralékok figyelembe vételével a szemétszállítási díjak %-os emelésével lenne biztosítható, feltételezve a jelenlegi árszinten biztosított hulladék befogadást. Erősen kérdéses azonban, hogy a díj megállapítási rendszer (az illetékes Miniszter állapíthatja meg az Energiahivatal közreműködésével) a hulladéklerakási járulék miatti többlet költség szemétszállítási díjakba történő beépítését milyen mértékben fogja támogatni. A fentieket illetve a mellékletben csatolt tájékoztatót figyelembe véve kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni. 4

5 /2012. (XI. 23.) Tárgy: Tájékoztató a Szentes Várost érintő, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Várost érintő, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határoz: 1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szentes Várost érintő, Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) által benyújtott pályázatokról szóló tájékoztatást. 2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő testülete a KEOP A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése pályázat sikeres megvalósítása érdekében a telekhatáron átnyúló hulladék áthalmozására és az áthalmozással érintett terület rendezésére a Termál szeméttelepnél ,- Ft önerőt, a Rákóczi utcai régi szeméttelepnél, pedig ,- Ft önerőt figyelembe veszi a évi költségvetési tervezet elkészítése során. Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Városellátó Intézmény Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda Határidő: évi költségvetési rendelet előterjesztése 3./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fejlesztési projekt - KEOP pályázat második fordulójának végleges elkészítése után ismételt tájékoztatást kér az Önkormányzatot érintő projekt elemek bemutatásáról és beruházás költségeiről. Felelős: Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Városellátó Intézmény Határidő: A pályázat elkészítését követő Képviselő-testületi ülés időpontja A határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 3./ Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 4./ Városellátó Intézmény Szentes, november 13. Dr. Sztantics Csaba jegyző megbízásából: Czirok Jánosné osztályvezető 5

6 Melléklet: A DAREH munkaszervezet tájékoztatója DAREH Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. TÁJÉKOZTATÓ a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásról A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás márciusában alakult meg Orosháza gesztorságával. A DAREH Önkormányzati Társulás minden törvényi előírásnak és vonatkozó jogszabálynak megfelelően működő, bejegyzett önkormányzati társulás. A Magyar Államkincstárnál bejegyzett törzsnyilvántartási adatai Megnevezés: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Adószám: KSH szám: Alaptev. szakágazat: TEÁOR: 8411 Törzstőke számla: Működési számla: Törzstőke állomány: ,- Ft A törzstőkét (alapítói vagyon) a tagok által fizetendő pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás képezi. Az alapítói vagyon összege 50,- Ft/fő, mely az érintett tagtelepülések lélekszáma alapján kerül megállapításra. A Társulás éves költségvetésének alapja a működési hozzájárulás, melynek összege évben 50,- Ft/fő. A működési hozzájárulást a Taggyűlés határozza meg a tárgyévet megelőző év december 31-ig, s minden esetben az egyes települések csatlakozáskori lélekszáma alapján kerül megállapításra. DAREH Önkormányzati Társulás célja A Tagok a Társulási Megállapodás alapján, saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési szilárd hulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötöttek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten érdekeltek. A feladat megvalósítása során a Tagok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, 6

7 hulladékgyűjtő udvarok kialakítását, valamint elhagyott, korszerűtlen hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. E rendszer kialakítása érdekében a társult önkormányzatok képviselő-testületei célul tűzék ki pályázat útján elérhető pénzügyi elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó források megszerzését, az ehhez szükséges, a pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával összefüggő feladatok közös megoldását az Unió egyre szigorodó környezetvédelmi előírásai teljesítése érdekében. A KEOP A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című konstrukció rekultivációs projektjei A DAREH Önkormányzati Társulás a KEOP A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése című pályázati konstrukció első fordulójára sikerrel pályázott két projekttel. Az I. ütem első fordulós pályázata kapcsán ,- Ft támogatást nyert a Társulás. Ezen összeghez kellett 15% önerőt biztosítani a társult önkormányzatoknak. (A támogatási szerződés megkötésére októberében került sor.) A II. ütem első fordulós pályázata kapcsán ,- Ft támogatást nyert a Társulás. Ezen összeg mellé szintén 15% önerőt kell a társult önkormányzatoknak biztosítani. (A támogatási szerződés megkötésére decemberében került sor.) Az első fordulós projektek során elkészültek az egyes hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációi, melyeket a Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyott. A projektekben megtakarított költségek felhasználásával 16 db települési szilárdhulladéklerakó esetében a hulladék mennyiségének és elhelyezkedésének geofizikai módszerrel történő meghatározása is megtörtént. A fenti munkálatokra azért volt szükség, mert a korábban készült felülvizsgálati dokumentációk a friss helyszíni bejárás alapján pontatlannak minősültek. A hiányzó, lejárt határidejű, illetve nem megfelelő minőségű rekultivációs tervek átdolgozott formában benyújtásra kerültek az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséghez. A projektek közbeszerzési eljárásaiban költségmegtakarítás jelentkezett, melyet felhasználva a Társulás egyszerűsített közbeszerzési eljárás keretében könyvvizsgálót szerződtetett, aki a projektek előkészítésének végéig felügyelte a pénzügyi lebonyolítást. A projektekben öt állami tulajdonú lerakó szerepel, melyek esetében megérkeztek az MNV Zrt. rekultivációs munkákhoz való tulajdonosi hozzájárulásai, és megkötésre kerültek az együttműködési megállapodások év elején mindkét első fordulós projekt zárása megtörtént. A második fordulós pályázati dokumentációk az Új Széchenyi Terv keretében kerültek benyújtásra, a hiánypótlási felhívásoknak a Társulás eleget tett, az értékelés lezárult. A Magyar Közlöny évi 137. számában megjelent 1400/2011. (XI. 22.) Kormányhatározat értelmében a benyújtott projektjavaslatok elfogadásra kerültek. Az I. ütem esetében 5,175 milliárd forint, míg a II. ütem esetében 5,139 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Társulás. Ezen összegekhez az I. ütem keretében ,- forint, a II. ütemben pedig ,- forint önerőt szükséges biztosítania a társult önkormányzatoknak. Az I. ütem esetében április 27. napján aláírásra került a Támogatási Szerződés. A II. ütemre vonatkozóan a Közreműködő Szervezet szeptember 12-én küldte meg az NFÜ pozitív döntéséről szóló dokumentumot a Társulás részére, mely alapján a Támogatási Szerződés aláírására október 19-én került sor. Az ősz folyamán a tervek szerint kiválasztásra kerül a projektek jogi szakértője, a kommunikációs feladatokat ellátó cég, a projektmenedzsment-szervezet, valamint 7

8 megindításra kerül a FIDIC-mérnök és a kivitelezést végző vállalkozó (vagy vállalkozók) közbeszerzési eljárása is. Szentes Termál (hrsz. 067/8) bezárt települési szilárdhulladék-lerakója az I. ütemben szerepel. A lerakó helyben rekultiválható, együtemben teljes rétegrenddel - mesterséges szigetelő réteg kialakításával. A vízelvezetést öv- és talpárok, szikkasztó árok kialakítása biztosítja 348 m hosszúságban. A depóniagáz kivezetésére 2 db gázkiszellőztető kút kerül kialakításra. A lerakó 3 db működő monitoring kúttal rendelkezik, ezek tovább üzemelnek. A vegetációs réteg telepítése őshonos növényekkel történik. A rekultivációs munkák tervezett beruházási költsége nettó ,- Ft. Szentes-régi bezárt települési szilárd hulladéklerakója (hrsz. 1352/15) a II. ütemben szerepel. A lerakó helyben rekultiválható, együtemben teljes rétegrenddel - mesterséges szigetelő réteg kialakításával - kiegészítő műszaki megoldással (új, szigetelt m 2 -es depónia és 820 m szorító töltés kialakításával). A vízelvezetést öv- és talpárok, szikkasztó árok kialakítása biztosítja 832 m hosszúságban. A depóniagáz kivezetésére 9 db gázkiszellőztető kút kerül kialakításra. A lerakó 5 db működő monitoring kúttal rendelkezik, ezek tovább üzemelnek. A vegetációs réteg telepítése őshonos növényekkel történik. A rekultivációs munkák tervezett beruházási költsége nettó ,- Ft. Szentes-Berki bezárt Regionális hulladéklerakó telepe (hrsz. 1352/15) a II. ütemben szerepel. A lerakó két ütemben rekultiválható, első ütemben a jogszabálynál részletesebb rétegrenddel, biogáz hasznosítás nélkül, biogáz kezelésével (fáklyázás). A vízelvezetést övés talpárok, szikkasztó árok kialakítása biztosítja 704 m hosszúságban. A depóniagáz kivezetésére 610 m gázelvezető drén, 18 db gázgyűjtő kút és 1 db fáklyázó berendezés kerül kialakításra. A lerakó 8 db működő monitoring kúttal rendelkezik, ezek tovább üzemelnek. Az első ütemű rekultivációs munkák tervezett beruházási költsége nettó ,- Ft. A KEOP konstrukciós projektek keretében kétütemű rekultiváció esetében kizárólag az első ütemű rekultivációs munkák költségeinek finanszírozása lehetséges. Önerő kiegészítés a KEOP első fordulós rekultivációs projektekhez A DAREH Önkormányzati Társulás tagtelepülései az első fordulós rekultivációs projektben az összköltség 15%-át kötelesek fedezni. A Társulás december 11-én nyújtotta be EU Önerő támogatás igénylését az Önkormányzati Minisztériumhoz a 16/2008. (III. 28.) az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló ÖTM rendelet, valamint az ennek módosításáról szóló 12/2008. (XII. 4.) ÖM rendelet alapján. A pályázatok elfogadásra kerültek, a Támogatási Szerződések mindkét ütemre vonatkozóan június 9-én kerültek aláírásra. A tagtelepülések így a projektekbe befizetett önerő 50%-át nyerték el. A támogatás a Társulás két első fordulós rekultivációs projektjének lezárásával, pénzügyi elszámolásával (2011. május) elérhető el a települések számára, illetve felhasználásáról a Társulás Taggyűlése dönthet. 8

9 A második fordulós rekultivációs projektek esetében az elszámolható költségekre vonatkozóan a támogatási intenzitás 100%-os, a nem elszámolható költségekre vonatkozóan jelen szabályozás szerint EU Önerő Alap támogatás nem vehető igénybe. KEOP Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése projekt A KEOP kódszámú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióra szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát a Társulás. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés március 24-én került aláírásra. Az első fordulós projektre elnyert nettó támogatás ,- Ft, a támogatási intenzitás 85%-os, a tervezett záródátum december 31. A projekthez a 6/2012. (III. 1.) BM rendelet szerint EU Önerő Alap támogatás igényelhető, mellyel az elszámolható költségek önrészének maximum 50%-át nyerhetik el a Társulás tagtelepülései. A Társulás benyújtotta az erre vonatkozó pályázatát, melynek bírálata folyamatban van. A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második fordulós pályázatban a megvalósításra javasolandó projektváltozat lényege a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a szelektív hulladékgyűjtés mellett és egy korszerű nagyteljesítményű válogatómű ( t/év kapacitású) létesítése. a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása: házhoz menő zöldhulladék gyűjtése, közterületi zöldhulladék gyűjtése, hulladékudvarok kialakítása, építése (10 db), kommunális, vegyes gyűjtés optimalizálása: hulladéklerakón, kétkukás rendszer bevezetése (egy meglévő 120 l-es, és egy 240 l-es új edény) energetikai hasznosítás lehetőségének megteremtése, a vegyes gyűjtés hatékonyabbá tétele új átrakó állomások (4 db) építésével. A hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemelt jelentőséggel bír a hulladékkeletkezés megelőzése az alábbi tevékenység megvalósításával: lakossági tájékoztatás. Békéscsaba és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Városok jelezték a Társulásból, ezzel együtt a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló projektből való kilépési szándékukat. A Társulás ennek kapcsán egyeztetéseket folytatott és folytat mind az Irányító Hatósággal, mind a Közreműködő Szervezettel. Az egyeztetések eredményeként Békéscsaba MJV Önkormányzata a Társulás tagja marad, és részt vesz a projekt előkészítési és megvalósítási szakaszában. Orosháza, október 30. A DAREH Önkormányzati Társulás munkaszervezete 9

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással

1. Csatlakozás a Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.-hez üzletrész vásárlással Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ü.i.: Kiss Ferenc, Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: DAREH határozati javaslatai Mellékletek: 1. sz. mell.: DAREH által megküldött összefoglaló

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-6681-6/2010 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Ikládi András, Kiss Ferenc Tárgy: Szentes Város Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. II. félévi működéséről Ó z d, 2012. március 22. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/701-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: DAREH tagsághoz kapcsolódó döntések meghozatala

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TElEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VEJL/238-2/2014. Ügyintéző

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 183. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 183. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 183. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről Kunfehértó Polgármesterétől B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről (Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére) A Homokhátsági Regionális

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló:

Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló: Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló: Miskolc MJV Önkormányzatának, mint a Miskolc Térségi Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) Gesztor Önkormányzatának vezetésével megvalósult Miskolci

Részletesebben

JAVASLAT. Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

JAVASLAT. Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-42/2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a.

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Informatikai Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Ikt. Szám: 48403/2010 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

Részletesebben

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember

JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS. Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda. Budapest, 2014. szeptember JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló létesítmények üzemeltetésével Készítette: dr. Paksi Gábor ügyvéd Biczi és Turi Ügyvédi Iroda Budapest,

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Korom Pál, Döbrőssy Iván, Kocsis László; Kiss Ferenc Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztés címe: A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

Tárgy: Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntések

Tárgy: Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntések Iktatószám: Tárgy: Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntések Melléklet: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázat megvalósíthatósági tanulmánya

Részletesebben

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. szakaszolt projektek megvalósítására FELHÍVÁS szakaszolt projektek megvalósítására A Felhívás címe: Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése szakaszolt projektek A Felhívás kódszáma: KEHOP-3.2.2 Magyarország

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 26-án - CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Miskolc és térsége hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT.

REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. REKULTÍV KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKHASZNOSÍTÓ KFT. Címzett: Hegyeshalom Polgármesteri Hivatal 9222 Hegyeshalom, Fő u. 134. Szőke László Polgármester Úr Feladó: Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. február 3-án tartandó ülésére. Tárgy: Izsák Város 2015. évi költségvetésének megtárgyalása(1. forduló). Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./J kötet I/J kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./J kötet A Tisza Volán Zrt. beszámolója a 2008. évi menetrend szerinti helyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben