Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja"

Átírás

1 Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja augusztus 28.

2 I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló XLIII. törvény 35. -a rendeli el helyi hulladékgazdálkodási tervek készítését, melynek tartalmi követelményeit általánosan a hulladékgazdálkodási terv 37. (4) és (5) bekezdései határozzák meg, míg a részletes szabályozást a hulladékgazdálkodási terv részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) kormányrendelet tartalmazza. A fenti jogszabályok által előírt kötelezettség teljesítése érdekében került kidolgozásra év során a település hulladékgazdálkodási terve, mely hulladéktípusonként lebontva foglalta össze a hulladékkezelés, hulladékgazdálkodás tervkészítéskori állapotát, a legfőbb jövőbeli intézkedési feladatokat. A törvényben meghatározott célok elérése a hulladékgazdálkodási terv kidolgozásával, a benne foglalt cselekvési célok érvényesítésével valósítható meg. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet és az annak alapján készülő különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozóik hat évre készítik el és két évente beszámolót állítanak össze a benne foglaltak megvalósításáról. Ezen előírás értelmében került sor az elkészített dokumentáció második felülvizsgálatára és jelen beszámoló jelentés összeállítására. Jelen beszámoló célja a hulladékgazdálkodási prognózisok terv-tény összehasonlítása, a korábbi kétéves felülvizsgálati dokumentációban foglaltak figyelembevételével (tekintettel a települési szinten keletkező hulladékok mennyiségére, kezelési módjára), a megfogalmazott akcióprogramok megvalósításának jelenlegi stádiumának bemutatása, elért eredmények ismertetése; valamint a jövőbeli hulladékgazdálkodási elképzelések, koncepciók tartalmában történő változások kiemelése. 2

3 II. Bánk település hulladékmérlege A település vonatkozásában összeállításra kerülő hulladékmérlegek tartalmazzák a településen keletkezett, illetve kezelt (a táblázat alatti szöveges részben részletesen ismertetve) hulladékáramok tömegét és arányát. II Nem veszélyes hulladékok hulladékmérlege Az alábbi táblázat szemlélteti a településen keletkezett és az ott kezelt hulladékok típusát, mennyiségét, valamint a kezelési módot (a kezelés helyének egyidejű megjelölésével) hulladékonként. A településen kommunális szilárd hulladéklerakó telep és kazettás szennyvíztisztító üzemel, mely meghatározó a hulladékáramok iránya tekintetében. 1. számú táblázat: Bánk település nem veszélyes hulladékainak és kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hulladék Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb kezelt*** t/év % t/év % t/év % t/év % Települési szilárd hulladék ( ) Települési folyékony hulladék ( ) Kommunális szennyvíziszap ( ) Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok ( , ) Építési, bontási hulladékok ( illetve ) Ipari hulladékok Összesen * anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség ** energianyerés céljából végzett hasznosítás *** égetés, energiahasznosítás nélkül Főbb megállapítások a ben készített hulladékgazdálkodási tervben és a évben elkészített felülvizsgálati dokumentációban foglaltakkal összevetésben. Települési szilárd hulladék A községben keletkező települési szilárd hulladékok mennyisége a felülvizsgálat vonatkoztatási évében 170 t. Településtisztasági, lomtalanítási akció keretében begyűjtött hulladék térfogat alapján, becsülhetően 5 t tesz ki. A községben kezelt hulladékok mennyiségét növeli a Tolmácsról beszállított hulladékmennyiség, mely 120 t-t jelent éves szinten. A település hulladéklerakó telepén lerakással ártalmatlanításra kerülő kommunális szilárd hulladék mennyisége a felülvizsgálat vonatkoztatási évében 290 t. A hulladéklerakó telep üzemeltetését megbízás alapján az URÁNUSZ Kft. végzi; a települési szilárd hulladék 3

4 begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását végző cég rendelkezik a szükséges hulladékkezelési engedéllyel. Települési folyékony hulladék A település háztartási szennyvízkörmű hálózattal ellátottak, a település újonnan beépítésre szánt utcarészében tervek szerint a közműhálózat további bővítésére kerül majd sor. Az üdülőövezetben a csatornahálózat még nem került kiépítésre, ezért ott a lakóingatlanok közműpótló létesítményekkel rendelkeznek, a keletkező folyékony hulladékok rendszeres időközönként erről a területről elszállításra kerülnek a település közigazgatási területén található kazettás szennyvíztisztító telepére. Bánk községben keletkezett, és a kazettás szennyvíztisztítóba beszállított települési folyékony hulladék becsült éves mennyisége 1000 m 3. Más településekről beszállított szippantott szennyvíz éves mennyisége mintegy 2000 m 3. Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok A zöldfelület kezelésből származó biomasszát a közszolgáltató (URÁNUSZ Kft.) elszállítja a községi hulladéklerakó telepre az Észak-Kelet Pesti-Nyugat Nógrádi regionális rendszerben tervezett komposztáló telep üzembe helyezéséig. Kommunális szennyvíziszap A felülvizsgálat vonatkoztatási évében 2008-ban a szennyvízleürítő kazettáiból nem került sor a kiülepedett iszap kitermelésére, elszállítására. Építési, bontási inert hulladékok Ezen hulladékfrakció a település hulladéklerakó telepére került beszállításra, jellemzően a folyamatos rekultiváció céljából. II Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékok hulladékmérlege A felülvizsgálat vonatkoztatási évében, a településen nem került sor a szelektív hulladékgyűjtés megszervezésére, kialakítására. Gyűjtőszigetek hiányában a csomagolási hulladékok hasznosítása nem történt meg. A szelektív hulladékgyűjtési rendszer megvalósítására a KEOP pályázatból finanszírozott Zöld Híd program, azaz az Észak-Kelet Pesti - Nyugat-Nógrádi projekt keretén belül kerül sor. A lakosságnál keletkező csomagolási és veszélyes hulladékok a települési szilárd hulladék részeként lerakásra kerültek; pontos, frakció szerinti elkülönített mennyiségéről adatok nem állnak rendelkezésre. Az önkormányzat felelősségi körében, illetve az önkormányzati tulajdonban lévő intézményeknél keletkezett, külön kezelt veszélyes hulladékok az alábbiak: Egészségügyi hulladék Az egészségügyi ellátásból keletkező veszélyes hulladék mennyisége 50 kg, melynek további kezeléséről, elszállításáról az egészségügyi alapellátást végző intézmények gondoskodnak, a veszélyes hulladékok Rétságra kerültek beszállításra. 4

5 Állati hulladék Az állati eredetű hulladékok vonatkozásában csupán becsült adatok állnak rendelkezésünkre, melynek mennyisége éves szinten mintegy 150 kg-ra tehető. Jelenleg a településen keletkezett állati hulladékok a 71/2003. FVM rendelet előírásainak megfelelően kerültek elföldelésre. Nem veszélyes kiemelt hulladékáramok Csomagolási hulladékok Hulladékgyűjtő szigetek és hulladékudvar hiányában ezen frakciók a települési szilárd hulladék részeként kerültek lerakásra a bánki hulladéklerakó telepen. Gumi Jelenleg a gumihulladékoknak elkülönített begyűjtői rendszere nem alakult ki. Gumiabroncs hulladékától a lakosság jellemzően a lomtalanítási akció során szabadul meg. II. 11. számú táblázat: Kiemelt hulladékáramok körébe tartozó hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hulladék Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb kezelt*** t/év % t/év % t/év % t/év % Veszélyes hulladékok Hulladékolajok ( ) Akkumulátorok és szárazelemek ( ) Elektromos és elektronikai hulladékok ( ) Kiselejtezett gépjárművek ( ) Egészségügyi 0, hulladék ( ) Állati eredetű 0, hulladékok (V számok) Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik ( ) Azbeszt ( ) Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladékok összesen (20 01, 15 01) Gumi ( ) Egyéb hulladék Összesen 0, ,05 25 * anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség ** energianyerés céljából végzett hasznosítás 5

6 *** égetés, energiahasznosítás nélkül II Csomagolási hulladékok A 94/2002. (V. 5.) kormányrendelet rendelkezik a csomagolási hulladékok részletes szabályairól. A helyi hulladékgazdálkodási terv tekintetében a csomagolási hulladékok keletkezésének fő területei az intézményi és a lakossági tevékenység évben szelektív hulladékgyűjtés rendszerének hiányában a csomagolási hulladékok elkülönített kezelésére, hasznosítására nem került sor. II. 12. táblázat: A csomagolási hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hulladék Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb kezelt*** t/év % t/év % t/év % t/év % Papír és karton csomagolási n.a. 100 hulladék ( , ) Műanyag csomagolási hulladék ( , ) Fa csomagolási hulladék ( ) Fém csomagolási hulladék ( , ) Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék ( ) Egyéb, kevert csomagolási hulladék ( ) Textil csomagolási hulladék ( , ) Üveg csomagolási hulladék ( , ) Összesen n. a. 100 * anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség ** energianyerés céljából végzett hasznosítás *** égetés, energiahasznosítás nélkül A teljes körű, komplex szelektív hulladékgyűjtési rendszerhez szükséges feltételek (hulladékgyűjtő udvarok, szelektív hulladékgyűjtő szigetek) megvalósítására tervek szerint az Észak-Kelet Pesti ISPA Projekt keretén belül kerül sor, melyek üzembe helyezése várhatóan 2010 év során történik majd meg. III. Hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények, területen folyó hulladékkezelési tevékenység A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának elkészítése óta eltelt mintegy két éves időszak távlatában az alábbi megállapítások tehetők: - A települési szilárd hulladékok kezelésével megbízott közszolgáltató a rétsági székhelyű URÁNUSZ-ÖKO Kft., amely gazdálkodó szervezet végzi egyúttal a bánki hulladéklerakó telep 6

7 üzemeltetését is. A közszolgáltató a fenti tevékenység végzéséhez szükséges hulladékkezelési engedélyekkel rendelkezik, összhangban a 213/2001. (XI. 14.) kormányrendeletben foglalt követelményekre tekintettel. - települési folyékony hulladékok begyűjtésével, szállításával és kezelésével az önkormányzat az URÁNUSZ-ÖKO Kft.-t bízta meg. - Az állati hulladékok kezeléséről a lakosság maga gondoskodik a vonatkozó 71/2003. FVM rendelet előírásainak megfelelően, elföldeléssel. A jogszabályi követelményekben meghatározottaktól eltérő speciális egyedi műszaki követelmények mellett működő hulladékkezelési tevékenység a településen nem folyik. IV. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések az elmúlt kétéves időszakban Az önkormányzat felelősségi körébe tartozóan az alábbi hulladéktípusokra vonatkozóan született intézkedés a felülvizsgálatra kiterjedő időszakban: Települési szilárd hulladékok tekintetében A hulladéklerakó telep az elkészült teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megkapta a környezetvédelmi működési engedélyt. A működési engedéllyel összhangban a telep üzemeltetésére vonatkozóan az URÁNUSZ Kft. megkérte a hulladékkezelési engedélyt. A telep üzemeltetésére a regionális rendszer üzembe helyezéséig kerül sor. Az önkormányzat a hulladéklerakó telep rekultivációja érdekében csatlakozott az Észak-Kelet Pesti-Nyugat-Nógrádi Hulladékrekultivációs Társuláshoz, jelenleg a pályázat I. üteme folyik, melynek keretében elkészül a telep környezetvédelmi felülvizsgálatának aktualizálása és rekultivációs terve. Az I. ütem után a II. ütemben kerül majd sor a rekultivációs munkák kivitelezésére. Települési folyékony hulladékok tekintetében Ezen hulladéktípus tekintetében meghatározó tény, hogy elkészült a kazettás szennyvíztisztító telep környezetvédelmi felülvizsgálata, melynek nyomán a telep környezetvédelmi működési engedélyt kapott 2015-ig. Mezőgazdasági hulladékok Kidolgozásra került regionális szinten a biohulladék hasznosításához szükséges feltételrendszer, melynek keretében a Nógrádmarcali hulladéklerakó telep területén kerül majd megvalósításra egy központi komposztálótelep, mely biztosítja a szerves hulladékok hasznosítását. 7

8 V. Hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célok teljesítésének vizsgálata V. 1. Nem veszélyes hulladékok Települési szilárd hulladék Megfogalmazott hasznosítási célkitűzések - szelektív hulladékgyűjtés - szelektív gyűjtést népszerűsítő lakossági programok - bio-hulladékok szelektív gyűjtése, komposztálás, házi komposztálás elterjesztése A településen még nem került bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés. A szelektív hulladékgyűjtés projektelemeinek megvalósítását az önkormányzat az Észak- Kelet Pesti-Nyugat Nógrádi ISPA Projekt keretén belül tervezi megoldani. Az önkormányzati társulás megszervezésre került. A szerves hulladékok hasznosításához szükséges komposztálóteret szintén az Európai Unió által társfinanszírozott regionális hulladékgazdálkodási projekt részeként kívánják térségi szinten kivitelezni. A házi komposztálás kezd elterjedni, de még nem nevezhető általánosan elterjedt szerves hulladékkezelési gyakorlatnak; a közeljövőben fontos feladattá kell váljon a lakossági együttműködési, érdekeltségi rendszer kidolgozása a közszolgáltatóval együttműködve. A szelektíven gyűjtött hulladékok további kezeléséhez (válogatómű, térségi üzemű biofermentáló) szükséges beruházások kiépítését a fent hivatkozott projekt keretében kívánják megoldani. Tervezett üzembe helyezés Javaslat a regionális rendszer üzembe állításáig terjedő időszakra vonatkozóan: - közszolgáltató, valamint csomagolási hulladék-hasznosító, feldolgozó szervezetekkel együttműködve szelektív gyűjtés bevezetési lehetőségének vizsgálata pl. zsákos megoldással (bizonyos csomagolási hulladékoknak, így a műanyag hulladéknak már kialakult az ipari feldolgozó háttere, mely igényli a másodnyersanyagot, így támogatják a szelektív gyűjtést gyakorlati megvalósítását is) - további lehetséges alternatívát kínál a hasznosítható hulladékfrakciók lerakástól való eltérítése számára az oktatási intézményekkel való együttműködés pl. iskolai papírgyűjtés stb. (amely hatékony eszköze a környezeti nevelésnek is) Megfogalmazott ártalmatlanítási célkitűzések - illegális hulladéklerakások elleni küzdelem - Lomtalanítási akció szervezése 8

9 - Az illegális hulladéklerakások elleni küzdelem folyamatos. Az elmúlt mintegy kétéves időszakban további vadlerakók a település közigazgatási területén nem alakultak ki. - A lomtalanítási akció megszervezésére a közszolgáltató bevonásával évente egyszer került sor. - Az önkormányzat a település hulladéklerakó telepének rekultivációs tervének elkészítését, valamint magát a rekultivációt pályázati források bevonásával, társulási szinten kívánja megvalósítani, jelenleg a projekt I. üteme van folyamatban. Települési folyékony hulladék Megfogalmazott célkitűzések - Illegális szennyvízleürítések megakadályozása, szigorúbb ellenőrzési rendszer működtetése révén. Közszolgáltatás megszervezése. - Szennyvízközmű-hálózat bővítése. - Kazettás szennyvíztisztító telep korszerűsítése, pályázati források igénybevételével. - Az elmúlt időszakban illegálisan leürített települési folyékony hulladékok miatti panaszbejelentésre nem került sor. - Az elmúlt időszakban a csatornahálózat bővítése érdekében az Önkormányzat pályázati forrásokat vesz igénybe. - A kazettás szennyvíztisztító telep környezetvédelmi felülvizsgálata elkészült, mely alapján a telep működési engedélyt kapott. Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladék Megfogalmazott célkitűzés - komposztálással történő hasznosítás - a hasznosítás feltétele regionális komposztálótér - Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás keretében regionális szinten keretében kerülne kialakításra. - a házi komposztálás kezd elterjedni, az erre vonatkozó népszerűsítő programok folyamatban vannak (a közeljövőben a legfontosabb feladat a közszolgáltatóval együttműködve az érdekeltségi rendszer megteremtése, kidolgozása). Lehetőséget biztosít a népszerűsítés tekintetében az oktatási intézmények bevonásával egy komposztálási mintaprogram szervezése (bekerülési költsége nem jelentős 1 db komposztálóedény beszerzésével megoldható). Kommunális szennyvíziszap Megfogalmazott célkitűzések - Hasznosítás 9

10 - A település tisztítótelepén keletkező szennyvíziszap kitermelésére még nem került sor. - A térségi szintű biohulladék hasznosító létesítmény (komposztáló telep, illetve biofermentáló) kialakítására vonatkozó elképzelés megvalósítására az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás keretében regionális szinten, Hulladékgazdálkodási Projekt keretében valósul meg. Építési, bontási hulladékok Megfogalmazott célkitűzés: - hasznosítás, hulladék hasznosítómű kialakítása térségi szinten - az inert hulladékok hasznosítását, illetve lerakását térségi szinten az Észak- Magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretén belül kialakításra váló rendszerelemek (építési-bontási hulladékhasznosító gépek, inert hulladéklerakó) biztosítják. V. 2. Kiemelten kezelendő hulladékáramok Megfogalmazott célkitűzés: A kiemelten kezelendő hulladékáramok körébe tartozó hulladéktípusok esetében az egyik legfontosabb célként megfogalmazott feladat a szelektív hulladékgyűjtés, elkülönített kezelési rendszerek bevezetése (hasznosítók felé történő átadás prioritásával). : A veszélyes hulladékok, valamint a nem veszélyes gumihulladék és biomassza hulladék elkülönített kezelését lehetővé tevő alkalmi begyűjtő járatok megszervezésére még nem került sor. Egyeztetési munkaanyagnak megfelelően a komplex hulladékkezelési rendszer kialakítása az Észak-Kelet Pesti Nyugat Nógrádi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében kerül majd sor. A Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt üzembe állításáig terjedő átmeneti időszakban javasoljuk a civil szervezetekkel és környezetvédelmi szervezetekkel való együttműködési lehetőségek kidolgozását a hasznosítható veszélyes és nem veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének megoldása érdekében. Pl. egyszeri akciók meghirdetése hasznosítható hulladékok begyűjtésére VI. Hulladékgazdálkodási cselekvési programok A hatékony és jól működő komplex hulladékgazdálkodási rendszer lételeme a lakosság tevőleges részvétele és együttműködési szándéka. A lakossági együttműködés kialakítása elképzelhetetlen nevelési, oktatási programok és népszerűsítő akciók nélkül. 10

11 A környezeti nevelés az oktatási intézményekben év során már részben megszervezésre került (részben tantervi oktatás, részben fakultatív szakkörök formájában). A civil szervezetekkel való együttműködés is erősödött az elmúlt években a környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási feladatok megoldása terén. A teljes körű komplex hulladékgazdálkodási rendszert az önkormányzat térségi összefogással, Európai Uniós társfinanszírozással kívánja kiépíteni, illetve ennek megvalósításában részt venni. A település régi hulladéklerakó telepének rekultivációját szintén pályázati pénzek bevonásával kívánják megvalósítani. A fenti célok teljesítésére szolgál a jövőben az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás keretében regionális szinten beinduló komplex hulladékgazdálkodási projekt. Helyi szinten megvalósításra kerülő projektelemek várhatóan az alábbiak: - hulladékgyűjtő szigetek - alkalmi begyűjtő járatok szervezése Térségi szinten megvalósításra váró elemek: - válogatómű - komposztálótelep - fermentáló-üzem - inert hulladékhasznosító. A megvalósítás időszaka A regionális rendszer üzembe állításáig terjedő időszakban az önkormányzat számára javasolt a civil szervezetekkel, illetve a hulladékfeldolgozó-hasznosító szervetekkel való együttműködési rendszer megteremtése. Javasolt, helyi szinten megszervezhető akciók: - komposztálási mintaprogram (oktatási intézmények bevonásával) - hulladékgyűjtési akciók hasznosítható hulladékokra (szintén az oktatási intézményekkel együttműködve) - házi komposztálásra vonatkozó lakossági érdekeltségi rendszer kidolgozása - civil, zöld szervezetekkel való együttműködés a hasznosítható hulladékok begyűjtésére 11