TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL"

Átírás

1 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. Előzmények as tervidőszakra vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét, a Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2005-ben, a 03/2005. (III.7.) számú Önkormányzati rendeletével hirdette ki. A hulladékgazdálkodási tervek kidolgozói 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A települési önkormányzat jegyzője az, aki előkészíti a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról szóló, kétévente esedékes beszámolót, és a végrehajtás tapasztalatai alapján - szükség esetén - javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási terv módosítására. A felülvizsgálat eredményeiről, a tervezési területen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekről tájékoztatni kell a lakosságot is. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium bíztatására a Kaposmenti Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül tervezte a városban keletkező települési szilárd hulladékok ártalmatlanításához szükséges hulladékkezelő létesítmények megépítését, a regionális hulladékkezelő rendszer létrehozását elején azonban a környezetvédelmi tárca jelezte, hogy a területi összefüggés hiánya miatt nem támogatja a programot, ha majdani pályázati szakaszban. A teljességhez hozzá tartozik, hogy ebben az időszakban Európai Uniós támogatás elnyerésre alkalmas részletességgel kidolgozott tervvel, a terv megvalósításához szükséges engedélyekkel és pályázati dokumentációval a Gesztor, illetve az Önkormányzati Társulás még nem rendelkezett. Emiatt a paksi döntés, a rendszerből való kiválásra, komolyabb kockázatokkal nem járt. A regionális hulladékgazdálkodási program tervezése során a tervező és a társulás, hasonlóan más rendszerekhez, abban a tekintetben, hogy a tárca, Paks, február 1

2 illetve az Unió a majdani pályázati kiírásban a rendszerrel, annak technikai, technológiai tartalmával szemben milyen követelményeket támaszt, komolyan értelmezhető támpontokat nem kapott. A továbblépésre a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságán április 27-én tartott megbeszélés alapján - a Város hulladékgazdálkodási tervének módosítása: részben a regionális programoktól független, önkormányzati beruházási program keretén belül lebonyolított beszerzések és beruházások megvalósítása, részben a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból való kilépés, és egy önálló, Paks körzetére kiterjedő hulladékgazdálkodási kisprojekt beindítása, valamint a 2007 novemberében megjelent a Paksi Kistérség számára kedvezően - új pályázati kiírás feltételrendszere ad lehetőséget. A települési szilárd hulladékok ártalmatlanításának biztosítása, a hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás fenntarthatósága érdekében Önkormányzat Képviselő-testülete - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságán tartott megbeszélés alapján a július 25-én tartott rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy kilép a Kaposmenti Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulásból, és néhány környező településsel összefogva új hulladékgazdálkodási miniprojekt kidolgozásába kezd. A települési szilárd hulladékok ártalmatlanítását biztosító - mechanikai - biológiai előkezelő egységgel ellátott - szigetelt hulladéklerakó egységet (bővítményt) pályázaton nyert támogatás felhasználása mellett kívánja megépíteni. A beruházások megvalósíthatósági tanulmányának, a pályázati dokumentációnak és Paks módosított helyi hulladékgazdálkodási tervének is a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, megnevezésű és a Környezet és Energia Operatív Program című dokumentációján, valamint a KEOP pályázati rendszer internetes honlapján novemberében megjelentetett pályázati felhíváson, és útmutatón kell alapulnia. Tekintve, hogy Paks városának földrajzi elhelyezkedése miatt egyik elfogadott, lerakóval rendelkező regionális hulladékgazdálkodási Paks, február 2

3 rendszerhez sem sikerült csatlakoznia saját hulladéklerakója pedig várhatóan az engedélyezett kapacitás keretein belül maradva, engedély módosítás nélkül december 31-ig betelik, a helyi hulladékgazdálkodási kisprojekt, vagy miniprojekt előkészítésébe a pályázati feltételek bizonytalansága ellenére is bele kell kezdenie. Az Önkormányzat Képviselőtestületének Minisztérium által támogatott döntése megváltoztatta az eredeti célkitűzéseket ezért a város 2004 és 2008 közti időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervének módosítása is szükségszerűvé vált. 2. A paksi települési hulladékgazdálkodási terv kiindulási adatainak változása A lakosság számában, a gazdaság szerkezetében a települési hulladékkezelés rendszerében az elmúlt két évben a terv végrehajtását befolyásoló mértékű változás nem történt. A Paks közigazgatási területén keletkező, a helyi hulladékgazdálkodási terv szempontjából figyelembe veendő: = hulladékok mennyisége, = a városba hulladékkezelés céljából beszállított, és onnan évente kiszállított hulladékok típusa és mennyisége, = a terület éves hulladékmérlege érdemben nem változott. A települési szilárd hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatást a DC Dunakom Kft. már nem csak Pakson, hanem Györkönyben, Pusztahencsén és Dunaszentgyörgyön is ellátja, ezért a paksi hulladék lerakó begyűjtési körzetét - a szomszédos települések által korábban használt szigeteletlen lerakók felhagyásával egyidejűleg kibővítették. A hulladék beszállítás a Pakson lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiségét mindössze 7%-al növelte meg. A vegyesen, ömlesztve gyűjtött lakossági települési szilárd hulladék összetétele az elmúlt négy évben, a nemzetközi trend szerint alakult: = a papír és műanyag hulladék aránya - a szennyezetlen papír és műanyag hulladékok szelektív gyűjtésének megkezdése ellenére is - jelentősen megnőtt, ezzel egyidejűleg = a bomló szervesanyag aránya az eredetinek a felére csökkent. Paks, február 3

4 3. Jogszabályokban, rendeletekben megszabott, hulladékkezeléssel kapcsolatos műszaki követelmények változása A hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályokban megszabott műszaki követelmények legnagyobb mértékű változását, a hulladék lerakókban lerakható hulladékok átvételi körülményeinek KvVM rendeletben történt meghatározása vonta maga után. A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerint a lerakókba a települési szilárd hulladékon kívül eleve csak a bevizsgált, a vizsgálat eredményeként az adott lerakó kategóriájára előírt szigorú kioldódási határértékek teljesülését igazolni tudó, más telephelyen más technológiával nem hasznosítható hulladékok kerülhetnek. A hulladékgazdálkodási terv elkészítése óta a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletek száma gyarapodott, a korábban is meglévő rendeleteket felülvizsgálták, és tartalmát korszerűsítették. A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet száma 11/2003. (V.6.) A rendelet kihirdetésének időpontja május 15. utolsó módosítás A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről szóló önkormányzati rendelet* 03/2005. (III.07.) március 8. Felülvizsgála ta folyamatban van Paks, február 4

5 A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz-elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos 35/ január adatszolgáltatási és eljárási (XII.) 2. szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentes-ségekről szóló önkormányzati rendelet Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet 14/2001. (VI.15.) július Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 24/2003. (XII.) január A helyi környezetvédelmi programot elfogadó határozat 79/1998. Kt. hat augusztus A Város hulladékkezelő létesítményeiben, ezek hulladékkezelési technológiáiban a hulladékgazdálkodási terv elfogadását követően bekövetkezett változások hulladékkezelő létesítményei Működő létesítmények Települési szilárd hulladék lerakó (Nem veszélyeshulladéklerakó) A hulladékkezelő létesítmények jellemzői A 89358/07 iktatószámú egységes környezethasználati engedélyében a hulladékok kezelését (ezzel lerakását) a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség december -ig engedélyezte, de a lerakó várhatóan már az engedélyezett kapacitás keretein belül maradva, engedély módosítás nélkül végén betelik. Paks, február 5

6 Építési bontási hulladéktároló Települési folyékony hulladékkezelő telep Kommunális szennyvíztisztító telep Szelektív hulladékgyűjtő rendszer gyűjtőszigetekkel Hulladékudvar Állati hulladékgyűjtő telep A építési, bontási hulladékok elkülönített kezelését előkészítő, a szeméttelep mellett terven felül - kialakított tárolótér. Engedélyének száma 40290/06 Változás nem történt, a települési folyékony hulladék most is a szennyvíztisztító telep szippantott szennyvíz fogadójába kerül Változás nem történt, működési engedéllyel rendelkezik Elkészült, július 1.-től üzemel. Jelenleg 27 db. gyűjtőszigettel rendelkezik Az önkormányzati beruházási programban szerepeltett hulladékudvar elkészült, szeptember 12.-óta üzemel, de ezt egy a papír és műanyag hulladék bálázás során elvégezhető kézi válogatást lehetővé tevő válogatótérrel és a hulladékokat csapadéktól védő tetővel kellene még kiegészíteni Elkészült, használatbavételi és működési engedélyének beszerzése folyamatban van. Tervezett, de meg nem valósított létesítmények Komposzttelep (Önkormányzati beruházási program keretében tervezett.) A szennyvíztelep szennyvíziszapjának és a szelektíven gyűjtött zöldhulladéknak az együttes komposztálása a környezetvédelmi hatóság engedélyében előírt, pénzügyi szempontból teljesíthetetlen feltételek miatt meghiúsult. Az új, kizárólag a zöldhulladékok komposztálására szolgáló komposzttelep építési engedélyét kiadták, de kialakítására még nem került sor. Kapacitását 10 %-al megnövelve kistérségi beruházási program keretén belül lesz megvalósítható. Paks, február 6

7 Inerthulladék-lerakó I. (Építési, bontási hulladék lerakó; Önkormányzati beruházási program keretében tervezett) Új nem veszélyeshulladék-lerakó (Települési szilárd hulladék lerakó; Térségi beruházási program keretében tervezett) 2 db. új hulladékudvar (Térségi beruházási program keretében tervezett) Pályázati feltételrendszer, pályázati támogatás hiánya miatt késik, de megvalósítandó. Kiépítése a Kaposmenti Regionális Hulladékgazdálkodási Program ellehetetlenülése miatt maradt el, megépítésére az új kistérségi kisprojekt keretén belül mechanikai- biológiai előkezelő teleppel kiegészítve kerülhet sor A térségi beruházási program elmarad, az egyik hulladékudvar a kistérségi beruházási programban valósítható meg. Tervezett, de aktualitásukat vesztett létesítmények Elektronikai hulladék bontó (Önkormányzati beruházási program keretében tervezett) Hulladékválogató mű (Térségi beruházási program keretében tervezett) Átrakóállomás (Térségi beruházási program keretében tervezett) Inerthulladék hasznosító telep (Térségi beruházási program keretében tervezett) Az elektronikai hulladék bontó létesítésére vonatkozó terv, az állami támogatással létrehozott országos begyűjtési hálózattal rendelkező, nagy kapacitású elektronikai bontó üzemek piacra lépése miatt aktualitását vesztette. A kaposvári térségi beruházási programból kilépett Paks és térsége az új kistérségi beruházási program részeként tudja megvalósítani. A tervben szereplő hulladék átrakó állomás megépítése, a regionális hulladékgazdálkodási rendszerből történő kilépést követően aktualitását vesztette A kaposvári térségi beruházási program Paksot érintő beruházásai annak módosítása miatt -elmaradnak. Építési bontási hulladék előkezelő a hulladékok hasznosítását elősegítő telepként az önkormányzati beruházási programba áttenni javasoljuk. Paks, február 7

8 Inerthulladéklerakó II. (Térségi beruházási program keretében tervezett) A kaposvári térségi beruházási program elmaradása, a lerakandó inert építési, bontási hulladékok mennyiségének várható csökkenése miatt a II. sz. lerakóra nincs szükség,egy inerthulladék-lerakó kialakítása is elegendő A szelektív hulladék gyűjtés keretében begyűjtött, anyagában hasznosítható papír, műanyag és üveghulladék mennyisége 2006-ban 91 tonna volt szeptember 1-től az Önkormányzat - a Parlagfű Alapítvány közreműködésével a környezetvédelmet, ennek részeként a hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtését népszerűsítő oktatási programot indított el. Az oktatással párhuzamosan október 1-től 5 iskolában és 7 óvodában beindult a hulladékká vált papír, műanyag, üveg és szárazelem szelektív gyűjtése is. A gyerekek környezetbarát szemléletének kialakulása nagymértékben befolyásolja a felnőttek viselkedését, szokásainak kialakulását is. A begyűjtési rendszerhez tartozó első hulladékudvar kialakítása, és a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 2 db konténeres begyűjtő jármű beszerzése megtörtént. A zöldhulladékok komposztálására szolgáló komposzttelep kialakítására még nem került sor, de a létesítési építési engedélyét már megadták, és ez január 3-ig érvényes. A lakossági zöldhulladékok szelektív hulladék gyűjtő rendszerének kiépítését a komposzttelep használatbavételéig kell befejezni. Az építési bontási hulladékok nem tartoznak a kötelező közszolgáltatás keretében begyűjtendő hulladékok körébe, de ellenőrzött körülmények között történő átvételük, kezelésük biztosítása, az építési engedélyezési eljárások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a város a szeméttelep közvetlen közelében, első lépésben, egy építési hulladék tárolót létesített. A tárolóban június 30-ig felhalmozott hulladék mennyisége: t volt. A tárolóhoz kapcsolódva, a későbbiekben egy építési hulladék előkezelő telephelyet valamint egy a hasznosíthatatlan inert építési hulladékok Paks, február 8

9 rendezett lerakására szolgáló, remélhetőleg legalább tíz éven át üzemeltethető inerthulladék-lerakót kell kialakítani. A DC Dunakom Kft. a Városi Háziorvosi Szolgálattól, ezen felül 11 orvostól összesen évi 100 kg, veszélyes hulladéknak minősülő fertőző egészségügyi hulladékot gyűjt be, és ad át ártalmatlanításra erre szakosodott vállalkozásoknak. Az új Paks és Nagydorog hulladékait befogadó állati hulladék gyűjtő hely pályázaton nyert támogatás felhasználásával megoldott - kialakítása megtörtént. Használatbavételi eljárása folyamatban van. Az állati hulladékok ártalmatlanítása az ATEV Zrt. telephelyein történik. A gazdasági célú állattartás során keletkező állati hulladékok ártalmatlaníttatásáról, ATEV Zrt-nek történő átadásáról a vállalkozások egyedileg gondoskodnak. A Pakson keletkező települési szilárd és települési folyékony hulladékok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról - az érvényes közszolgáltatási szerződés alapján továbbra is a DC Dunakom Kft. gondoskodik. A Kft. üzemelteti az építési hulladék tárolót, a nem veszélyeshulladék-lerakót (szeméttelepet), a városi hulladékudvart és a hulladékudvarból és hulladékbegyűjtő szigetek hálózatából kialakított, anyagukban hasznosítható nem veszélyes hulladékok begyűjtésére szolgáló szelektív hulladék gyűjtő rendszert is. A települési folyékony hulladékot (szippantott szennyvizet) befogadó, ártalmatlanító kommunális szennyvíztelepet továbbra is a Paksi Víz- és Csatornamű Kft. üzemelteti. 5. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvésiberuházási program végrehajtása A) Önkormányzati cselekvési-beruházási program Cselekvési program Hulladékudvar létesítése (1 db) Elektronikai hulladék bontó építése 2 db konténeres hulladék begyűjtő Terv szerinti Résztvevők Teljesítés teljesítési határidő június szeptember december Aktualitását vesztette június 30. Megtörtént Paks, február 9

10 jármű beszerzése 1 db 13 m 3 -es kukás autó beszerzése 1 db szippantós autó beszerzése Illegális hulladéklerakók és folyamatos felszámolása Komposzttelep létesítése Új állati hulladék gyűjtő telep kialakítása ATEV szerződés felülvizsgálata, módosítása 80 tonna befogadóképességű, inerthulladék- lerakó I. létesítése Talajterhelési díjjal kapcsolatos önkormányzati rendelet kidolgozása Városi környezetvédelmi program átdolgozása, Szolgáltató, Szolgáltató TERVEZETT BESZERZÉSEKEN Megtörtént FELÜL június 30. Megtörtént Folyamatos Folyamatos december Folyamatban van december Folyamatban van december Folyamatban van Pályázati támogatási június 30. lehetőség hiányában elmaradt A rendelet kidolgozása január 2. folyamatban volt december Megtörtént B) Térségi hulladékgazdálkodási cselekvési-beruházási program Cselekvési program Résztvevők Terv szerinti teljesítési határidő Teljesítés Paks, február 10

11 Hulladékudvar létesítése (2 db) Önkormányzati társulás dec. A Kaposmenti Regionális Hulladékgazdálkodási Válogatómű létesítése Inerthulladék hasznosító telep és inerthulladék lerakó II. létesítése Átrakóállomás létesítése Önkormányzati társulás Önkormányzat i társulás Önkormányzat i társulás dec dec dec. rendszerből való kilépés után (2007. július 25.) Paks és trésége hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozása kezdődött meg módosított műszaki tartalommal. Elkészült a Új, nem veszélyeshulladéklerakó létesítése Önkormányzat i társulás dec. KEIOP pályázati kiírásnak megfelelő előzetes megvalósíthatósági tanulmány Az önkormányzati hulladékgazdálkodási cselekvési-beruházási program, ha a tervezettnél lassabban is, de folyamatosan halad, a térségi beruházási program viszont eredeti, Paks körzetére is kiterjedő változatában végleg ellehetetlenült, ezért a hulladékgazdálkodással kapcsolatos elképzeléseket újra kell fogalmazni, a helyi települési hulladékgazdálkodási tervet módosítani kell. 6. A módosított hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításának határidejei és becsült költségei a) Önkormányzati beruházási program Cselekvési program Résztvevők Határidő Paks szilárd hulladék gazdálkodási önkormányzati társulás megalakítása Építési, bontási hulladék előkezelő telep terveinek elkészíttetése, engedélyeztetése 100. tonna befogadóképességű - tíz év alatt betelő - inerthulladéklerakó terveinek elkészíttetése, engedélyeztetése, közszolgáltató, közszolgáltató jan máj máj. Előzetes költségbecslés (nettó eft)* Paks, február 11

12 Építési, bontási hulladék előkezelő telep kialakítása 100. tonna befogadóképességű, inerthulladék-lerakó kialakítása Meglévő hulladékudvar felszereltségének bővítése (fedett tárolótér kialakítása, bálázás közbeni kézi válogatás és bálázás helyének biztosítása) A szennyvíztisztító telep bővítése 1 db konténeres hulladék begyűjtő jármű beszerzése Illegális hulladéklerakók és folyamatos felszámolása Városi környezetvédelmi program módosítása Önkormányzati Társulás előkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, stb.) Összesen, közszolgáltató, közszolgáltató, közszolgáltató, közszolgáltató, lakosság, gazdálkodó szervezetek, gazdálkodó szervezetek márc márc jún márc jún folyamatos dec jan eft b) Térségi hulladékgazdálkodási program keretén belül B) Önkormányzati társulási szilárd hulladék gazdálkodási program keretén belül, gesztorságával megvalósítandó fejlesztési, beruházási program Paks, február 12

13 A beruházási költségek összefoglaló adatai a KEOP költség haszon-útmutató szerinti bontásban szerepelnek az alábbi táblázatban: Létesítmény / gép Jelenérték Projektdokumentáció (1. forduló) Területelőkészítés és területszerzés Területelőkészítés (1.forduló) Területszerzés (2. forduló, az elszámolható költségek útmutatóban meghatározott mértékig és feltételekkel) Megelőzés (2. forduló) Újrahasználati központok fejlesztése, A házi komposztálás fejlesztése, Szemléletformálás a megelőzés érdekében, Egyéb, a keletkező, illetve begyűjtendő hulladék mennyiségének,veszélyességének csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység Szelektív gyűjtés (2. forduló) A gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok begyűjtése Lakossági eredetű papír-, biohulladék, valamint veszélyes hulladék elkülönített begyűjtése, A szelektíven begyűjtött hulladék válogatása Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése (2. forduló) A papír és a biohulladék elkülönített begyűjtése Paks, február 13

14 5.2. A szelektíven gyűjtött hulladék válogatása Elkülönített begyűjtésben begyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítása Előkezelés Előkezelést követő energetikai célú hasznosítás 0 6. Lerakással történő ártalmatlanítás (2. forduló) Hulladék átrakása A maradék hulladék és a másodlagos hulladék lerakása, legfeljebb 2020-ig elegendő kapacitás kiépítésével Egyéb A támogatásból létrehozandó létesítmények védelméhez és használatbavételéhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása (2. forduló) A projekt megvalósítása során felmerülő egyéb terület előkészítő munkák Egyéb szolgáltatások összesen (részletesen lásd 7. táblázat) Nettó összköltség (egyéb szolgáltatások költségeivel együtt) ( ) Áfa Bruttó összköltség (9+10) Paks, február 14

15 Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer kialakíthatósága érdekében elkészült az előzetes megvalósíthatósági tanulmány a tervezett kistérségi rendszernek, amely a Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) pályázat keretei teljesítését célozta meg. A tervezett térségi hulladékgazdálkodási rendszer az Európai Unió támogatásával, a Kohézió Alap társfinanszírozásával valósulhat meg. A Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer pályázati és egyéb bizonytalanságaira tekintettel a továbbiakban vizsgálni kell Paks város számára a hulladékgazdálkodás területén megoldást biztosító alternatív változatokat is. C) Alternatív hulladékgazdálkodási rendszerek vizsgálata Cselekvési program Résztvevők Határidő Alternatív hulladékgazdálkodási rendszerek vizsgálata az uniós és a magyarországi pályázati lehetőségek figyelembevételével A város hulladékgazdálkodási terve felülvizsgálata az A., B. és C tervrészletek alakulásának függvényében Összesen és/vagy önkormányzati társulás dec dec. Előzetes költségbecslés (nettó eft)* A város új hulladékgazdálkodási tervéhez elkészült az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (II. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti értékelés, melyet a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség külön kikötés nélkül elfogadott február 25. Paks, február 15

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től Tisztázó kérdések alapján módosított

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től 2013. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1 1. Összefoglaló...

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási

Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-2009-1.1.1 2011. április 30. Végleges RMT A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-209/2012. Tárgy: Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/B/10-11 2013. január

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben