TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL"

Átírás

1 LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. Előzmények as tervidőszakra vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási Tervét, a Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2005-ben, a 03/2005. (III.7.) számú Önkormányzati rendeletével hirdette ki. A hulladékgazdálkodási tervek kidolgozói 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A települési önkormányzat jegyzője az, aki előkészíti a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról szóló, kétévente esedékes beszámolót, és a végrehajtás tapasztalatai alapján - szükség esetén - javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási terv módosítására. A felülvizsgálat eredményeiről, a tervezési területen végzett hulladékgazdálkodási tevékenységekről tájékoztatni kell a lakosságot is. a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium bíztatására a Kaposmenti Regionális Hulladékgazdálkodási Program keretein belül tervezte a városban keletkező települési szilárd hulladékok ártalmatlanításához szükséges hulladékkezelő létesítmények megépítését, a regionális hulladékkezelő rendszer létrehozását elején azonban a környezetvédelmi tárca jelezte, hogy a területi összefüggés hiánya miatt nem támogatja a programot, ha majdani pályázati szakaszban. A teljességhez hozzá tartozik, hogy ebben az időszakban Európai Uniós támogatás elnyerésre alkalmas részletességgel kidolgozott tervvel, a terv megvalósításához szükséges engedélyekkel és pályázati dokumentációval a Gesztor, illetve az Önkormányzati Társulás még nem rendelkezett. Emiatt a paksi döntés, a rendszerből való kiválásra, komolyabb kockázatokkal nem járt. A regionális hulladékgazdálkodási program tervezése során a tervező és a társulás, hasonlóan más rendszerekhez, abban a tekintetben, hogy a tárca, Paks, február 1

2 illetve az Unió a majdani pályázati kiírásban a rendszerrel, annak technikai, technológiai tartalmával szemben milyen követelményeket támaszt, komolyan értelmezhető támpontokat nem kapott. A továbblépésre a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságán április 27-én tartott megbeszélés alapján - a Város hulladékgazdálkodási tervének módosítása: részben a regionális programoktól független, önkormányzati beruházási program keretén belül lebonyolított beszerzések és beruházások megvalósítása, részben a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból való kilépés, és egy önálló, Paks körzetére kiterjedő hulladékgazdálkodási kisprojekt beindítása, valamint a 2007 novemberében megjelent a Paksi Kistérség számára kedvezően - új pályázati kiírás feltételrendszere ad lehetőséget. A települési szilárd hulladékok ártalmatlanításának biztosítása, a hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás fenntarthatósága érdekében Önkormányzat Képviselő-testülete - a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságán tartott megbeszélés alapján a július 25-én tartott rendkívüli testületi ülésén úgy határozott, hogy kilép a Kaposmenti Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulásból, és néhány környező településsel összefogva új hulladékgazdálkodási miniprojekt kidolgozásába kezd. A települési szilárd hulladékok ártalmatlanítását biztosító - mechanikai - biológiai előkezelő egységgel ellátott - szigetelt hulladéklerakó egységet (bővítményt) pályázaton nyert támogatás felhasználása mellett kívánja megépíteni. A beruházások megvalósíthatósági tanulmányának, a pályázati dokumentációnak és Paks módosított helyi hulladékgazdálkodási tervének is a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, megnevezésű és a Környezet és Energia Operatív Program című dokumentációján, valamint a KEOP pályázati rendszer internetes honlapján novemberében megjelentetett pályázati felhíváson, és útmutatón kell alapulnia. Tekintve, hogy Paks városának földrajzi elhelyezkedése miatt egyik elfogadott, lerakóval rendelkező regionális hulladékgazdálkodási Paks, február 2

3 rendszerhez sem sikerült csatlakoznia saját hulladéklerakója pedig várhatóan az engedélyezett kapacitás keretein belül maradva, engedély módosítás nélkül december 31-ig betelik, a helyi hulladékgazdálkodási kisprojekt, vagy miniprojekt előkészítésébe a pályázati feltételek bizonytalansága ellenére is bele kell kezdenie. Az Önkormányzat Képviselőtestületének Minisztérium által támogatott döntése megváltoztatta az eredeti célkitűzéseket ezért a város 2004 és 2008 közti időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervének módosítása is szükségszerűvé vált. 2. A paksi települési hulladékgazdálkodási terv kiindulási adatainak változása A lakosság számában, a gazdaság szerkezetében a települési hulladékkezelés rendszerében az elmúlt két évben a terv végrehajtását befolyásoló mértékű változás nem történt. A Paks közigazgatási területén keletkező, a helyi hulladékgazdálkodási terv szempontjából figyelembe veendő: = hulladékok mennyisége, = a városba hulladékkezelés céljából beszállított, és onnan évente kiszállított hulladékok típusa és mennyisége, = a terület éves hulladékmérlege érdemben nem változott. A települési szilárd hulladékok kezelésére vonatkozó közszolgáltatást a DC Dunakom Kft. már nem csak Pakson, hanem Györkönyben, Pusztahencsén és Dunaszentgyörgyön is ellátja, ezért a paksi hulladék lerakó begyűjtési körzetét - a szomszédos települések által korábban használt szigeteletlen lerakók felhagyásával egyidejűleg kibővítették. A hulladék beszállítás a Pakson lerakással ártalmatlanított hulladék mennyiségét mindössze 7%-al növelte meg. A vegyesen, ömlesztve gyűjtött lakossági települési szilárd hulladék összetétele az elmúlt négy évben, a nemzetközi trend szerint alakult: = a papír és műanyag hulladék aránya - a szennyezetlen papír és műanyag hulladékok szelektív gyűjtésének megkezdése ellenére is - jelentősen megnőtt, ezzel egyidejűleg = a bomló szervesanyag aránya az eredetinek a felére csökkent. Paks, február 3

4 3. Jogszabályokban, rendeletekben megszabott, hulladékkezeléssel kapcsolatos műszaki követelmények változása A hulladékkezeléssel kapcsolatos jogszabályokban megszabott műszaki követelmények legnagyobb mértékű változását, a hulladék lerakókban lerakható hulladékok átvételi körülményeinek KvVM rendeletben történt meghatározása vonta maga után. A 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet szerint a lerakókba a települési szilárd hulladékon kívül eleve csak a bevizsgált, a vizsgálat eredményeként az adott lerakó kategóriájára előírt szigorú kioldódási határértékek teljesülését igazolni tudó, más telephelyen más technológiával nem hasznosítható hulladékok kerülhetnek. A hulladékgazdálkodási terv elkészítése óta a hulladékgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletek száma gyarapodott, a korábban is meglévő rendeleteket felülvizsgálták, és tartalmát korszerűsítették. A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladékokkal és a települési folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet száma 11/2003. (V.6.) A rendelet kihirdetésének időpontja május 15. utolsó módosítás A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről szóló önkormányzati rendelet* 03/2005. (III.07.) március 8. Felülvizsgála ta folyamatban van Paks, február 4

5 A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz-elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos 35/ január adatszolgáltatási és eljárási (XII.) 2. szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentes-ségekről szóló önkormányzati rendelet Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet 14/2001. (VI.15.) július Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 24/2003. (XII.) január A helyi környezetvédelmi programot elfogadó határozat 79/1998. Kt. hat augusztus A Város hulladékkezelő létesítményeiben, ezek hulladékkezelési technológiáiban a hulladékgazdálkodási terv elfogadását követően bekövetkezett változások hulladékkezelő létesítményei Működő létesítmények Települési szilárd hulladék lerakó (Nem veszélyeshulladéklerakó) A hulladékkezelő létesítmények jellemzői A 89358/07 iktatószámú egységes környezethasználati engedélyében a hulladékok kezelését (ezzel lerakását) a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség december -ig engedélyezte, de a lerakó várhatóan már az engedélyezett kapacitás keretein belül maradva, engedély módosítás nélkül végén betelik. Paks, február 5

6 Építési bontási hulladéktároló Települési folyékony hulladékkezelő telep Kommunális szennyvíztisztító telep Szelektív hulladékgyűjtő rendszer gyűjtőszigetekkel Hulladékudvar Állati hulladékgyűjtő telep A építési, bontási hulladékok elkülönített kezelését előkészítő, a szeméttelep mellett terven felül - kialakított tárolótér. Engedélyének száma 40290/06 Változás nem történt, a települési folyékony hulladék most is a szennyvíztisztító telep szippantott szennyvíz fogadójába kerül Változás nem történt, működési engedéllyel rendelkezik Elkészült, július 1.-től üzemel. Jelenleg 27 db. gyűjtőszigettel rendelkezik Az önkormányzati beruházási programban szerepeltett hulladékudvar elkészült, szeptember 12.-óta üzemel, de ezt egy a papír és műanyag hulladék bálázás során elvégezhető kézi válogatást lehetővé tevő válogatótérrel és a hulladékokat csapadéktól védő tetővel kellene még kiegészíteni Elkészült, használatbavételi és működési engedélyének beszerzése folyamatban van. Tervezett, de meg nem valósított létesítmények Komposzttelep (Önkormányzati beruházási program keretében tervezett.) A szennyvíztelep szennyvíziszapjának és a szelektíven gyűjtött zöldhulladéknak az együttes komposztálása a környezetvédelmi hatóság engedélyében előírt, pénzügyi szempontból teljesíthetetlen feltételek miatt meghiúsult. Az új, kizárólag a zöldhulladékok komposztálására szolgáló komposzttelep építési engedélyét kiadták, de kialakítására még nem került sor. Kapacitását 10 %-al megnövelve kistérségi beruházási program keretén belül lesz megvalósítható. Paks, február 6

7 Inerthulladék-lerakó I. (Építési, bontási hulladék lerakó; Önkormányzati beruházási program keretében tervezett) Új nem veszélyeshulladék-lerakó (Települési szilárd hulladék lerakó; Térségi beruházási program keretében tervezett) 2 db. új hulladékudvar (Térségi beruházási program keretében tervezett) Pályázati feltételrendszer, pályázati támogatás hiánya miatt késik, de megvalósítandó. Kiépítése a Kaposmenti Regionális Hulladékgazdálkodási Program ellehetetlenülése miatt maradt el, megépítésére az új kistérségi kisprojekt keretén belül mechanikai- biológiai előkezelő teleppel kiegészítve kerülhet sor A térségi beruházási program elmarad, az egyik hulladékudvar a kistérségi beruházási programban valósítható meg. Tervezett, de aktualitásukat vesztett létesítmények Elektronikai hulladék bontó (Önkormányzati beruházási program keretében tervezett) Hulladékválogató mű (Térségi beruházási program keretében tervezett) Átrakóállomás (Térségi beruházási program keretében tervezett) Inerthulladék hasznosító telep (Térségi beruházási program keretében tervezett) Az elektronikai hulladék bontó létesítésére vonatkozó terv, az állami támogatással létrehozott országos begyűjtési hálózattal rendelkező, nagy kapacitású elektronikai bontó üzemek piacra lépése miatt aktualitását vesztette. A kaposvári térségi beruházási programból kilépett Paks és térsége az új kistérségi beruházási program részeként tudja megvalósítani. A tervben szereplő hulladék átrakó állomás megépítése, a regionális hulladékgazdálkodási rendszerből történő kilépést követően aktualitását vesztette A kaposvári térségi beruházási program Paksot érintő beruházásai annak módosítása miatt -elmaradnak. Építési bontási hulladék előkezelő a hulladékok hasznosítását elősegítő telepként az önkormányzati beruházási programba áttenni javasoljuk. Paks, február 7

8 Inerthulladéklerakó II. (Térségi beruházási program keretében tervezett) A kaposvári térségi beruházási program elmaradása, a lerakandó inert építési, bontási hulladékok mennyiségének várható csökkenése miatt a II. sz. lerakóra nincs szükség,egy inerthulladék-lerakó kialakítása is elegendő A szelektív hulladék gyűjtés keretében begyűjtött, anyagában hasznosítható papír, műanyag és üveghulladék mennyisége 2006-ban 91 tonna volt szeptember 1-től az Önkormányzat - a Parlagfű Alapítvány közreműködésével a környezetvédelmet, ennek részeként a hasznosítható hulladékok szelektív gyűjtését népszerűsítő oktatási programot indított el. Az oktatással párhuzamosan október 1-től 5 iskolában és 7 óvodában beindult a hulladékká vált papír, műanyag, üveg és szárazelem szelektív gyűjtése is. A gyerekek környezetbarát szemléletének kialakulása nagymértékben befolyásolja a felnőttek viselkedését, szokásainak kialakulását is. A begyűjtési rendszerhez tartozó első hulladékudvar kialakítása, és a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges 2 db konténeres begyűjtő jármű beszerzése megtörtént. A zöldhulladékok komposztálására szolgáló komposzttelep kialakítására még nem került sor, de a létesítési építési engedélyét már megadták, és ez január 3-ig érvényes. A lakossági zöldhulladékok szelektív hulladék gyűjtő rendszerének kiépítését a komposzttelep használatbavételéig kell befejezni. Az építési bontási hulladékok nem tartoznak a kötelező közszolgáltatás keretében begyűjtendő hulladékok körébe, de ellenőrzött körülmények között történő átvételük, kezelésük biztosítása, az építési engedélyezési eljárások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a város a szeméttelep közvetlen közelében, első lépésben, egy építési hulladék tárolót létesített. A tárolóban június 30-ig felhalmozott hulladék mennyisége: t volt. A tárolóhoz kapcsolódva, a későbbiekben egy építési hulladék előkezelő telephelyet valamint egy a hasznosíthatatlan inert építési hulladékok Paks, február 8

9 rendezett lerakására szolgáló, remélhetőleg legalább tíz éven át üzemeltethető inerthulladék-lerakót kell kialakítani. A DC Dunakom Kft. a Városi Háziorvosi Szolgálattól, ezen felül 11 orvostól összesen évi 100 kg, veszélyes hulladéknak minősülő fertőző egészségügyi hulladékot gyűjt be, és ad át ártalmatlanításra erre szakosodott vállalkozásoknak. Az új Paks és Nagydorog hulladékait befogadó állati hulladék gyűjtő hely pályázaton nyert támogatás felhasználásával megoldott - kialakítása megtörtént. Használatbavételi eljárása folyamatban van. Az állati hulladékok ártalmatlanítása az ATEV Zrt. telephelyein történik. A gazdasági célú állattartás során keletkező állati hulladékok ártalmatlaníttatásáról, ATEV Zrt-nek történő átadásáról a vállalkozások egyedileg gondoskodnak. A Pakson keletkező települési szilárd és települési folyékony hulladékok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról - az érvényes közszolgáltatási szerződés alapján továbbra is a DC Dunakom Kft. gondoskodik. A Kft. üzemelteti az építési hulladék tárolót, a nem veszélyeshulladék-lerakót (szeméttelepet), a városi hulladékudvart és a hulladékudvarból és hulladékbegyűjtő szigetek hálózatából kialakított, anyagukban hasznosítható nem veszélyes hulladékok begyűjtésére szolgáló szelektív hulladék gyűjtő rendszert is. A települési folyékony hulladékot (szippantott szennyvizet) befogadó, ártalmatlanító kommunális szennyvíztelepet továbbra is a Paksi Víz- és Csatornamű Kft. üzemelteti. 5. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvésiberuházási program végrehajtása A) Önkormányzati cselekvési-beruházási program Cselekvési program Hulladékudvar létesítése (1 db) Elektronikai hulladék bontó építése 2 db konténeres hulladék begyűjtő Terv szerinti Résztvevők Teljesítés teljesítési határidő június szeptember december Aktualitását vesztette június 30. Megtörtént Paks, február 9

10 jármű beszerzése 1 db 13 m 3 -es kukás autó beszerzése 1 db szippantós autó beszerzése Illegális hulladéklerakók és folyamatos felszámolása Komposzttelep létesítése Új állati hulladék gyűjtő telep kialakítása ATEV szerződés felülvizsgálata, módosítása 80 tonna befogadóképességű, inerthulladék- lerakó I. létesítése Talajterhelési díjjal kapcsolatos önkormányzati rendelet kidolgozása Városi környezetvédelmi program átdolgozása, Szolgáltató, Szolgáltató TERVEZETT BESZERZÉSEKEN Megtörtént FELÜL június 30. Megtörtént Folyamatos Folyamatos december Folyamatban van december Folyamatban van december Folyamatban van Pályázati támogatási június 30. lehetőség hiányában elmaradt A rendelet kidolgozása január 2. folyamatban volt december Megtörtént B) Térségi hulladékgazdálkodási cselekvési-beruházási program Cselekvési program Résztvevők Terv szerinti teljesítési határidő Teljesítés Paks, február 10

11 Hulladékudvar létesítése (2 db) Önkormányzati társulás dec. A Kaposmenti Regionális Hulladékgazdálkodási Válogatómű létesítése Inerthulladék hasznosító telep és inerthulladék lerakó II. létesítése Átrakóállomás létesítése Önkormányzati társulás Önkormányzat i társulás Önkormányzat i társulás dec dec dec. rendszerből való kilépés után (2007. július 25.) Paks és trésége hulladékgazdálkodási rendszer kidolgozása kezdődött meg módosított műszaki tartalommal. Elkészült a Új, nem veszélyeshulladéklerakó létesítése Önkormányzat i társulás dec. KEIOP pályázati kiírásnak megfelelő előzetes megvalósíthatósági tanulmány Az önkormányzati hulladékgazdálkodási cselekvési-beruházási program, ha a tervezettnél lassabban is, de folyamatosan halad, a térségi beruházási program viszont eredeti, Paks körzetére is kiterjedő változatában végleg ellehetetlenült, ezért a hulladékgazdálkodással kapcsolatos elképzeléseket újra kell fogalmazni, a helyi települési hulladékgazdálkodási tervet módosítani kell. 6. A módosított hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításának határidejei és becsült költségei a) Önkormányzati beruházási program Cselekvési program Résztvevők Határidő Paks szilárd hulladék gazdálkodási önkormányzati társulás megalakítása Építési, bontási hulladék előkezelő telep terveinek elkészíttetése, engedélyeztetése 100. tonna befogadóképességű - tíz év alatt betelő - inerthulladéklerakó terveinek elkészíttetése, engedélyeztetése, közszolgáltató, közszolgáltató jan máj máj. Előzetes költségbecslés (nettó eft)* Paks, február 11

12 Építési, bontási hulladék előkezelő telep kialakítása 100. tonna befogadóképességű, inerthulladék-lerakó kialakítása Meglévő hulladékudvar felszereltségének bővítése (fedett tárolótér kialakítása, bálázás közbeni kézi válogatás és bálázás helyének biztosítása) A szennyvíztisztító telep bővítése 1 db konténeres hulladék begyűjtő jármű beszerzése Illegális hulladéklerakók és folyamatos felszámolása Városi környezetvédelmi program módosítása Önkormányzati Társulás előkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, stb.) Összesen, közszolgáltató, közszolgáltató, közszolgáltató, közszolgáltató, lakosság, gazdálkodó szervezetek, gazdálkodó szervezetek márc márc jún márc jún folyamatos dec jan eft b) Térségi hulladékgazdálkodási program keretén belül B) Önkormányzati társulási szilárd hulladék gazdálkodási program keretén belül, gesztorságával megvalósítandó fejlesztési, beruházási program Paks, február 12

13 A beruházási költségek összefoglaló adatai a KEOP költség haszon-útmutató szerinti bontásban szerepelnek az alábbi táblázatban: Létesítmény / gép Jelenérték Projektdokumentáció (1. forduló) Területelőkészítés és területszerzés Területelőkészítés (1.forduló) Területszerzés (2. forduló, az elszámolható költségek útmutatóban meghatározott mértékig és feltételekkel) Megelőzés (2. forduló) Újrahasználati központok fejlesztése, A házi komposztálás fejlesztése, Szemléletformálás a megelőzés érdekében, Egyéb, a keletkező, illetve begyűjtendő hulladék mennyiségének,veszélyességének csökkentésében hatást elérő fejlesztés jellegű tevékenység Szelektív gyűjtés (2. forduló) A gyártói felelősségi körbe tartozó lakossági eredetű hulladékok begyűjtése Lakossági eredetű papír-, biohulladék, valamint veszélyes hulladék elkülönített begyűjtése, A szelektíven begyűjtött hulladék válogatása Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése (2. forduló) A papír és a biohulladék elkülönített begyűjtése Paks, február 13

14 5.2. A szelektíven gyűjtött hulladék válogatása Elkülönített begyűjtésben begyűjtött biohulladék anyagában történő hasznosítása Előkezelés Előkezelést követő energetikai célú hasznosítás 0 6. Lerakással történő ártalmatlanítás (2. forduló) Hulladék átrakása A maradék hulladék és a másodlagos hulladék lerakása, legfeljebb 2020-ig elegendő kapacitás kiépítésével Egyéb A támogatásból létrehozandó létesítmények védelméhez és használatbavételéhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása (2. forduló) A projekt megvalósítása során felmerülő egyéb terület előkészítő munkák Egyéb szolgáltatások összesen (részletesen lásd 7. táblázat) Nettó összköltség (egyéb szolgáltatások költségeivel együtt) ( ) Áfa Bruttó összköltség (9+10) Paks, február 14

15 Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer kialakíthatósága érdekében elkészült az előzetes megvalósíthatósági tanulmány a tervezett kistérségi rendszernek, amely a Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) pályázat keretei teljesítését célozta meg. A tervezett térségi hulladékgazdálkodási rendszer az Európai Unió támogatásával, a Kohézió Alap társfinanszírozásával valósulhat meg. A Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer pályázati és egyéb bizonytalanságaira tekintettel a továbbiakban vizsgálni kell Paks város számára a hulladékgazdálkodás területén megoldást biztosító alternatív változatokat is. C) Alternatív hulladékgazdálkodási rendszerek vizsgálata Cselekvési program Résztvevők Határidő Alternatív hulladékgazdálkodási rendszerek vizsgálata az uniós és a magyarországi pályázati lehetőségek figyelembevételével A város hulladékgazdálkodási terve felülvizsgálata az A., B. és C tervrészletek alakulásának függvényében Összesen és/vagy önkormányzati társulás dec dec. Előzetes költségbecslés (nettó eft)* A város új hulladékgazdálkodási tervéhez elkészült az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (II. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti értékelés, melyet a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség külön kikötés nélkül elfogadott február 25. Paks, február 15

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ

Környezet és Energia Operatív Program. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése. tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ Környezet és Energia Operatív Program Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat ÖSSZEFOGLALÓ KEOP-1.1.1/B/10-11 2011. május Pályázati kiírás címe Pályázati konstrukció

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 29/2011. (1.25.) előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. január 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel

Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Hulladékgazdálkodás szakmai szemmel Előadó: Weingartner Balázs elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. május 5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás logikai kerete Térségi rendszerek és létesítmények DE

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer és az energetikai hasznosítás hosszú távú célkitűzések Dr. Makai Martina Zöldgazdaság fejlesztésért- klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

A 6/2008. (III. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL ELFOGADOTT ÉS KIHIRDETETT HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

A 6/2008. (III. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL ELFOGADOTT ÉS KIHIRDETETT HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. ÁLTALÁNOS ADATOK Település neve: Paks Város Önkormányzat neve: Paks Város Önkormányzata Önkormányzat címe: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61. Állandó lakosok száma: 20.188 fő MELLÉKLET Az önkormányzat

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből 2010. május 13. XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28.

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28. Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, 2016. szeptember 28. Jogszabályi áttekintés I. A közszolgáltató tevékenysége Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-174/2012. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat előkészítéséről.

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

ü.i.: Kiss Ferenc ikt.sz.: Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása Mell.: 3 pld.

ü.i.: Kiss Ferenc ikt.sz.: Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása Mell.: 3 pld. Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-302 ü.i.: Kiss Ferenc ikt.sz.: Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása Mell.: 3 pld.

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet tervezete

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet tervezete Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(VI.29.) önkormányzati rendelet tervezete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán

Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Állati hulladékbegyűjtő, -átrakó állomás létesítés és üzemeltetési tapasztalatai Salgótarjáni Projekt kapcsán Előadó: Hajdu Diána VGÜ Kft. hulladékártalmatlanítási részlegvezető Állati hulladékkezelés

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014.

Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. Hegyesd község Önkormányzat Képviselő- testületének /2016.(..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról. Hegyesd község

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

Adatszolgáltatás haszonanyag

Adatszolgáltatás haszonanyag Adatszolgáltatás haszonanyag 2015-2016 Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék. Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen: 1) csomagolási

Részletesebben

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint

MiReHuKöz Nonprofit Kft. szerződései a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint MiReHuKöz Nonprofit ei a 2011. évi CXII. Info tv. 1. sz. melléklete által meghatározott szempontok szerint Sors zám Szerződés kelte Szerződő partner 1 2013.07.17. Miskolc Holding Zrt. 2 2013.09.30. Miskolc

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2002 (XII. 20.) rendelete A települési hulladékokkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos közszolgáltatásokról

Részletesebben

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f 1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f Támogatott elemek Dokumentumok g 1 Tartalomjegyzék 2 Adatlap 3 Fajlagos költség alapján

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Sánta Krisztián divízióvezető Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. www.hhgkft.hu 2014. November 6. Néhány érdekesség A szilárd és folyékony hulladék elszállításának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 140. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2008.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

ADATLAP. Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe:

ADATLAP. Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe: 3. számú melléklet ADATLAP Igénylő önkormányzat (gesztor) neve: címe: telefon, fax: Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe: Az igénybe vevő önkormányzat(ok)

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S

Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S 2004. június BEVEZETÉS Szentes város helyi hulladékgazdálkodási terve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. alapján,

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép

A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép Kiss András Osztályvezető KvVM Fejlesztési Igazgatóság Szombathely 2008/04/22 ISPA eredmények számokban Hulladékgazdálkodás:

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató Budapest, 2016. szeptember 28. Hulladékáramok nyomon követésének, koordinálásának alapjai Hasznosítói

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-4071-3/2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Kiss Ferenc Tárgy: Szentes Város Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 6. NAPIREND Ügyiratszám: 14/726-2 /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A települési szilárd hulladékbegyűjtés

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben