Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve 2003-2008."

Átírás

1 ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/ /2004. Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS ADATOK TERVEZÉSI SZINT KÉSZÍTŐ NEVE ÉS CÍME AZ ÉRDEKELT ADATAI A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA A TERVEZÉS ALAPJAI, ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ECSEGFALVÁN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTHATÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉK TÍPUSA, MENNYISÉGE, EREDETE A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok A TELEPÜLÉSEN FELHALMOZOTT HULLADÉK TÍPUSA, MENNYISÉGE Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok A TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT ÉS KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSAI ÉS MENNYISÉGÜK Hulladék beszállítás Hulladék kiszállítás A TELEPÜLÉS ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A HELYI HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTTAKTÓL ELTÉRŐ SPECIÁLIS HELYI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, ELŐÍRÁSOK A TERVEZÉSI TERÜLETEN FOLYÓ, HULLADÉKKEZELÉSRE KIADOTT ENGEDÉLYEK AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK AZ ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRŐ, AZ ÖNKORMÁNYZAT FELELŐSSÉGI KÖRÉBE TARTOZÓ, EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK A HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE ALKALMAS KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK A HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS JELLEMZŐK ISMERTETÉSE HULLADÉKTÍPUSOK SZERINT Ipari és egyéb gazdálkodói és mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap Építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok A HULLADÉKGYŰJTÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ GYŰJTŐ-SZÁLLÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA, MŰSZAKI-TECHNIKAI FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK ISMERTETÉSE, A GYŰJTÖTT HULLADÉKOT ÁTVEVŐ KEZELŐ MEGNEVEZÉSE Szilárd hulladék gyűjtése-szállítása Folyékony hulladék gyűjtése szállítása A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÁROLÁSI TELEPHELYEINEK, ÜZEMELTETŐJÉNEK MEGNEVEZÉSE, TÁROLÁSI TECHNOLÓGIÁJA, KAPACITÁSÁNAK ÉS KIHASZNÁLTSÁGÁNAK BEMUTATÁSA Kommunális folyékony és szilád hulladéklerakó telep

3 Települési dögtér A TELEPÜLÉSEN FOLYTATOTT HULLADÉKKEZELÉSI (HASZNOSÍTÁSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI) TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE, JELLEMZÉSE (VÁLOGATÓ, ELŐKÉSZÍTŐ, ÉS KEZELŐ TECHNOLÓGIÁK ÜZEMELTETŐJÉNEK, TELEPHELYÉNEK MEGNEVEZÉSE, TECHNIKAI BERENDEZÉSEINEK, KAPACITÁSÁNAK ÉS KIHASZNÁLTSÁGÁNAK BEMUTATÁSA Veszélyes hulladékkezelők FEJLESZTÉST VAGY FELSZÁMOLÁST, ILL. REKULTIVÁLÁST IGÉNYLŐ KEZELŐTELEPEK, LERAKÓHELYEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSEN FOLYÓ EGYÉB HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A települési komposztálók ismertetése Másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya a tervezési területen A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége (aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány) A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, településenként, lerakóhelyi gyűjtési körzetenként AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA HULLADÉKKELETKEZÉS CSÖKKENTÉSI CÉLKITŰZÉSEK, A TERVIDŐSZAK VÉGÉRE VÁRHATÓAN KELETKEZŐ HULLADÉKOK ÖSSZETÉTELI ÉS MENNYISÉGI PROGNÓZISA Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok Kommunális szennyvíziszap Építési, bontási és egyéb inert hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő veszélyes hulladék-áramok Csomagolási hulladékok Speciális az eddigi kategóriákba nem tartozó hulladékok HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK A TERVEZÉSI TERÜLETEN Települési szilárd hulladékok hasznosítási céljai, külön tekintettel a biológiailag lebomló hulladékok hasznosítására vonatkozó célokat A keletkező települési hulladék lebomló szervesanyag-tartalma, lerakótelepen való elhelyezési arányának csökkentése Szennyvíziszapok hasznosítási célkitűzései Építési és bontási hulladékok hasznosítási célkitűzései A veszélyes hulladékok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitűzések Csomagolási hulladékok A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, ILLETVE MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ ÉS A HASZNOSÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM, ÉS TERVEZETT HATÁRIDŐK, BECSÜLT KÖLTSÉGEK Települési szilárd hulladékok Folyékony hulladékok Veszélyes hulladékok A KÖRNYEZETVÉDELMILEG NEM MEGFELELŐ ÉS ILLEGÁLIS KEZELŐ, LERAKÓTELEPEK REKULTIVÁLÁSÁNAK, FELSZÁMOLÁSÁNAK FELADATAI Kommunális szilárd és folyékony hulladéklerakó rekultivációja A települési dögtér bezárása és rekultiválása A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK SORRENDJE ÉS HATÁRIDEJE, BECSÜLT KÖLTSÉGEK MELLÉKELT ANYAGOK

4 1. Általános adatok 1.1. Tervezési szint Helyi hulladékgazdálkodási terv A település statisztikai azonosító száma: Készítő neve és címe neve: Erbo-Plan Kft. címe: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. telefonszáma: (66) , faxszáma: (66) Az érdekelt adatai neve: Ecsegfalva Önkormányzata címe: 5515 Ecsegfalva, Fő út 67. telefonszáma: (66) faxszáma: (66) Tervezés időtartama: Tervezés báziséve: A település bemutatása Ecsegfalva Békés megye északi részén, Békés és Szolnok megye határán található 1514 fős település, mely Békéscsabától 66 km, Gyomaendrődtől 32, 3, Karcagtól 34 km távolságra fekszik. Ecsegfalva a Berettyó Körösvidék Dévaványai-sík kistáján, a Hortobágy-Berettyó főcsatorna bal partján helyezkedik el. A terület 82 és 84 m közötti tszf-i magasságú, a Hortobágy-Berettyó és Körösök között elhelyezkedő tökéletes síkság. A terület fő vízgyűjtője a Berettyó. A területet belvízlevezető, ill. lecsapoló csatornák hálózzák be. Ezek közül a legjelentősebb a Felsőréhelyi főcsatorna, az Ecsegi-mellékcsatorna, az Ecseg-Felsőréhelyi összekötő és a Kirítóéri csatorna. 4

5 A felszínt a magassági viszonyoktól függően ártéri, mocsári agyag, ill. elszikesedett infúziós lösz fedi. A terület 60%-át szikes talajok alkotják. A talajvíz átlag 2 méter körüli, jellegében főleg nátrium hidrogén-karbonátos. A település területét érinti az országos jelentőségű Körös Maros Nemzeti Park Dévaványa-Ecsegi puszták területe. Ecsegfalva területének jó része természetvédelmi terület (Hortobágy - Berettyó érintetlen növény-és madárvilága). Dévaványa-Ecsegfalva térségében található Magyarország legéletképesebb túzokpopulációja. Az érintett terület szennyezettség érzékenységi besorolása a 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet szerint: A fokozottan érzékeny terület. Beavatkozási határérték: C 1. Ecsegfalva agrár jellegű település, sokan élnek a mezőgazdaságból, habár az állattartás jelentős mértékben lecsökkent az elmúlt években. A legnagyobb gazdálkodó az Agroecseg Kft.. A település periférikus helyzetű, rossz infrastrukturális ellátottságú, iparral szinte egyáltalán nem rendelkező település. A település gazdasági fejlődését a mezőgazdasági nyersanyag feldolgozással és az élőmunka igényes ipari beruházásokkal lehetne elősegíteni A tervezés alapjai, alkalmazott módszerek A szilárd kommunális szemét gyűjtést és szállítást január 1. óta, a Tappe Kft. végzi. A településen keletkező települési szilárd hulladékot rendszeresen gyűjtik és a Mezőberényi hulladéklerakó telepre szállítják. A felhagyott hulladéklerakón földtakaráson kívül egyéb rekultivációs tevékenység nem történt. Szelektív hulladékgyűjtés nincs a településen. A település nem rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, sem szennyvízkezelő művel. A lakosok teljes körű ivóvízellátása nyomán keletkező szennyvizet szikkasztással helyezik el, amely veszélyezteti a település alatti talajvizeket. Szennyvízcsatorna-hálózat hiányában 270 lakás esetén történik vízzáró aknából, szippantásos módszerrel a kihordás. A szippantott folyékony hulladék a helyi kommunális hulladéklerakón kerül deponálásra. 5

6 A hulladékgazdálkodási tervezésbe bevont közigazgatási szervek és egyéb szervezetek: - Ecsegfalva város Önkormányzata - Tappe Kft. - ÁNTSZ Szeghalom Városi Intézete - Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség - Békés Megyei Vízművek Rt. A hulladékgazdálkodási terv készítése során a 126/2003. (VIII. 15) Korm. rendelet pontjait követtük, külön kiemelve a települést érintő hulladékfajtákat. A helyi hulladékgazdálkodási tervben előirányzott tevékenységek illeszkednek az országos, illetve a területi hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott feladatokhoz. Adat hiány esetén az egyes hulladékfajtákról összevont megjegyzést tettünk. 6

7 2. Ecsegfalván keletkező, hasznosítható vagy ártalmatlanítandó hulladék típusa, mennyisége, eredete 2.1. A keletkező hulladékok típusa és mennyisége Nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 2002-ben a településen található ipari és egyéb gazdálkodó szervezeteknél keletkező nem veszélyes hulladékokról nincs adat tól a Tappe Kft. gyűjti a gazdálkodó szervezetektől is a keletkező nem veszélyes hulladékot, a begyűjtött termelési hulladék mennyisége 2003-ban 20 t volt Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok A településen 2002-ben keletkezett mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék mennyiségéről nincs adat tól a Tappe Kft. gyűjti a gazdálkodó szervezetektől is a keletkező nem veszélyes hulladékot, a begyűjtött termelési hulladék mennyisége 2003-ban 20 t volt Települési szilárd hulladék 2002-ben keletkezett szilárd kommunális hulladék mennyiségéről nincs adat január 1.-től a Tappe Kft. végzi a települési szilárd hulladékgyűjtés, nyilvántartásuk szerint a településen 2003-ban begyűjtött kommunális szilárd hulladék mennyisége 205, 5 t volt, lomtalanítás során pedig 13 t hulladékot gyűjtöttek be Települési folyékony hulladék A település nem rendelkezik üzemelő szennyvíztisztító művel, 270 lakás esetén a folyékony hulladékot vízzáró aknából, szippantásos módszerrel gyűjtik, egyéb esetben helyben szikkasztják el. A szippantásos kihordás igény szerint, időszakos, a szippantott folyékony hulladék mennyiségéről nyilvántartást nem vezetnek. A keletkező folyékony hulladékok éves mennyisége nem becsülhető. 7

8 Kommunális szennyvíziszap A település nem rendelkezik üzemelő szennyvíztisztító művel, és szennyvízcsatornahálózattal, ezért szennyvíziszap keletkezésével nem számolhatunk Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok A településen nem gyűjtik szelektíven építési bontási hulladékot, a keletkező mennyiségről nincs adat. Keletkező nem veszélyes hulladékok 2002-ben EWC kód Mennyiség (t/év) Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék - Nincs adat Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék - Nincs adat Települési szilárd hulladékok - Nincs adat Települési folyékony hulladékok - Nincs adat Kommunális szennyvíziszap Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok - Nincs adat Összesen Kiemelten kezelendő hulladékáramok Egészségügyi veszélyes hulladék A településen a bejelentés köteles szervezeteknél összesen keletkező egészségügyi veszélyes hulladékok évi mennyisége a Szeghalmi ÁNTSZ nyilvántartása szerint 50 kg volt. A évi nyilvántartás még nem terjedt ki az összes kötelezettre Állati eredetű veszélyes hulladék A helyi dögtelepen deponált és földeléssel ártalmatlanított állati eredetű veszélyes hulladékok évi mennyisége az Önkormányzat tájékoztatása szerint 2 t volt Egyéb veszélyes - arzén tartalmú veszélyes hulladék Az ivóvíztisztítás során arzén tartalmú veszélyes hulladék (EWC ) képződik, mennyisége 2002-ben kg volt. Az arzénes zagyot Szeghalomra szállítják további kezelésre. 8

9 PCB és PCT tartalmú hulladékok, hulladékolajok, akkumulátorok, elemek, elektronikai, kiselejtezett gépjárművek, egészségügyi, azbeszt, növényvédő szerek és csomagolóeszközeik, csomagolási-gumi hulladékok, biomassza A fenti hulladék típusok szelektív gyűjtése nem megoldott, a településen éves mennyiségről nincsenek adatok, nem becsülhető ben keletkezett kiemelten kezelendő hulladék áramok EWC kód Mennyiség (t/év) Veszélyes hulladék PCB és PCT tartalmú hulladékok - Nincs adat Hulladékolajok - Nincs adat Akkumulátorok, elemek - Nincs adat Elektronikai hulladékok - Nincs adat Kiselejtezett gépjárművek - Nincs adat Egészségügyi - Nincs adat Állati eredetű V Azbeszt - Nincs adat Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik - Nincs adat Egyéb veszélyes Ar Arzénes zagy* , 2 Összesen 140, 25 Nem veszélyes hulladék Csomagolási hulladékok - Nincs adat Biomassza - Nincs adat Gumihulladék - Nincs adat *A fenti táblázat a település területén a települési hulladékból szelektíven kikerülő lakossági veszélyes hulladékokat reprezentálja, kivéve a *-al jelöltet. 9

10 2.2. A településen felhalmozott hulladék típusa, mennyisége Ebben a fejezetben azokat a település területén felhalmozott hulladékokat és mennyiségüket mutatjuk be, melyek végleges elhelyezése a bázisévet megelőzően (jelen esetben január 1. előtt) még nem megoldott Nem veszélyes hulladékok Települési szilárd hulladékok Ecsegfalva kommunális szilárd és folyékony hulladéklerakója az 50-es évek végén létesült. A telep a 0331/3 hrsz-ú ingatlanon található január 1. óta települési szilárd hulladék nem kerül a lerakóra. A hulladéklerakó működése alatt beszállított hulladék mennyiségéről nincs adat, nem becsülhető Települési folyékony hulladék A település nem rendelkezik üzemelő szennyvíztisztító művel. A szippantással begyűjtött folyékony hulladék a helyi hulladéklerakón kerül deponálásra, a szippantott folyékony hulladék mennyiségéről nyilvántartást nem vezetnek. A folyékony hulladék begyűjtését az Önkormányzat végzi. A felhalmozott folyékony hulladék mennyiségéről nincs adat, mennyisége nem becsülhető Veszélyes hulladékok Állati eredetű veszélyes hulladék A lakosságnál keletkező állati eredetű veszélyes hulladékokat a helyi hulladéklerakó területén található dögtéren földeléssel ártalmatlanítják. A felhalmozott mennyiségről nincs adat, nem becsülhető. 10

11 2.3. A településre beszállított és kiszállított hulladékok típusai és mennyiségük Ebben a fejezetben a jelenleg biztosan ismert mennyiségeket tüntettük fel, és csak azokra a hulladékfajtákra tértünk ki, amelyeket érint a ki vagy beszállítás Hulladék beszállítás A településre nincs hulladék beszállítás Hulladék kiszállítás Szilárd kommunális hulladék A településen keletkező szilárd kommunális hulladékot január 1.-től a Tappe Kft. gyűjti és szállítja a Mezőberényi hulladéklerakóra, mennyisége 2003-ban 218, 5 t volt ben még a helyi szilárd és folyékony hulladéklerakón deponálták a szilárd hulladékot Egészségügyi veszélyes hulladék Az egészségügyi veszélyes hulladékokat jelenleg egyéni úton a Hajdukomm Kft debreceni telepére kerülnek beszállításra, 2003-as mennyisége 0, 050 t volt ben keletkezett és elszállított egészségügyi veszélyes hulladékokról nincs adat Arzénos zagy A települési ivóvíztisztítás során keletkező arzén tartalmú zagy évi mennyisége 138, 2 t volt, amit a Békés Megyei Vízművek Rt. szállít el szeghalmi telepére további kezelésre. A településről kiszállított hulladék 2002-ben Típusa Mennyiség (t) Arzénos zagy 138, 2 Összesen 140, 2 11

12 2.4. A település éves hulladékmérlegének bemutatása Veszélyes hulladékok (települési hulladék nélkül) 2002-ben Beáramló 0 t Hasznosított 0 t Keletkező: Ártalmatlanított 0 t Arzénos zagy 138, 20 t Kiáramló: Arzénos zagy 138, 20 t Összesen 138, 20 t Összesen 138, 20 t Nem veszélyes hulladékok (települési hulladék nélkül) 2002-ben Beáramló 0 t Kiáramló 0 t Keletkező 0 t Hasznosított 0 t Lerakott 0 t Összesen 0 t Összesen 0 t Települési hulladékok (veszélyes+ nem veszélyes) 2002-ben Beáramló 0 t Kiáramló 0 t Keletkező: Hasznosított 0 t Állati eredetű veszélyes h. 2 t Lerakással ártalmatlanított Állati eredetű veszélyes h. 2 t Összesen 2 t Összesen 2 t 12

13 3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények 3.1. A helyi hulladékkezelésre előírt alapvető műszaki követelményeket meghatározó jogszabályok A hulladékok kezelésével kapcsolatban az alább felsorolt jogszabályok írnak elő alapvető műszaki követelményeket: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályairól 22/2001. (X.10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 3.2. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális helyi műszaki követelmények, előírások A település 4/2002. (XII.20.) KT. számú rendelete foglalkozik a hulladékgazdálkodásra vonatkozó helyi előírásokkal. 13

14 3.3. A tervezési területen folyó, hulladékkezelésre kiadott engedélyek Engedélyes neve Cím Telephely Tárgy* KÖRÖS-KÖR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. Szeged 6726 Egressy Béni utca Mezőberény Békési út 0370/2 hrsz Ecsegfalva Zsombok major, külterület 0319/5 hrsz - Az engedélyben megnevezett hulladékok a rögzített technológia szerinti kezelése (biológiai lebontás, fázisszétválasztás, és vízfázis szűrés) A Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség teljes illetékességi területén a települési nem elkülönítetten gyűjtöttés az elkülönítetten szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékok begyűjtése és üzletszerű szállítása. Engedély érvényességi ideje *az a tevékenység, amelynek végzését engedélyezték 14

15 4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések 4.1. Általánosan alkalmazandó jogszabályok Általánosan alkalmazandó jogszabályok: A hulladékokra alkalmazható jogszabályok a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv., a 98/2001. (VI. 15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. PCB és PCT tartalmú hulladékok. 5/2001. (II.23.) KöM rendelet a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól. Hulladékolajok. 4/2001. (II.23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól Akkumulátorok, elemek. 9/2001.(IV.9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól Elektronikai hulladékokra külön jogszabály jelenleg még nincs. Kiselejtezett gépjárművek. A kiselejtezett gépjármű hulladékokra külön jogszabály jelenleg még nincs Egészségügyi hulladékok. 1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről Állati eredetű hulladékok. 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról. Növényvédő szer és csomagoló eszközeik. Külön jogszabály még jelenleg nincsen Az általánostól eltérő, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések. A településen nincsen speciális intézkedés az egyes hulladéktípusokra vonatkozóan. Szelektív hulladékgyűjtés nincs a településen. 15

16 5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások 5.1. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése hulladéktípusok szerint Ipari és egyéb gazdálkodói és mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok A begyűjtött hulladékot a Mezőberényi hulladéklerakó telepre szállítják. A gyűjtést és szállítást végző szervezet - egyéni megbízói szerződések alapján - a Tappe Kft Települési szilárd hulladékok A településen keletkező kommunális szilárd hulladékot 110, 120, 240 és 1100 l-es műanyag edényzetben gyűjtik. A hulladékgyűjtő edényeket heti egy alkalommal üríti a Tappe Kft. és a szemetet a Mezőberényi hulladéklerakó telepre szállítják. Az intézményes kommunális szemétszállítást települési megbízás alapján január 1. óta, a Tappe Kft. végzi Települési folyékony hulladék A települési folyékony hulladék gyűjtését az Önkormányzat végzi egy MTZ traktor és egy hozzákapcsolt folyékony hulladék gyűjtő tartály segítségével, igény szerint időszakosan. A folyékony hulladék elhelyezése a helyi hulladéklerakó telepen történik, lerakás után semmilyen egyéb hulladékkezelést nem alkalmaznak Kommunális szennyvíziszap Kommunális szennyvíziszap nem keletkezik a településen Építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok A településen keletkező építési bontási hulladékot nem gyűjtik szelektíven a településen. 16

17 Veszélyes hulladékok Vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari, gépipari, alumíniumipari, egyéb ágazati (energiaipari, bányászati, kohászati, és ipari szennyvíztisztítási) Ilyen típusú veszélyes hulladék nem keletkezik a településen Egyéb veszélyes hulladék A Körös-Kör Kft. Ecsegfalva Zsombok major, külterület 0319/5 hrsz-ú telephelyén t/év olajjal szennyezett hulladék ártalmatlanítását végzik aerob prizmás komposztálással. Az ártalmatlanítás során keletkező komposztot a környező mezőgazdasági területen hasznosítják Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok PCB és PCT tartalmú hulladékok, hulladékolajok, akkumulátorok, elemek, Elektronikai termékek, kiselejtezett gépjárművek, növényvédő szerek és csomagoló eszközeik, azbeszt, csomagolási hulladékok A felsorolt veszélyes hulladékokat nem gyűjtik szelektíven, keletkezésükről, és mennyiségükről, kezelésükről nem áll rendelkezésünkre adat Egészségügyi Az egészségügyi veszélyes hulladékokat szelektíven gyűjtik, és egyénileg elszállítják a településről a Hajdukomm Kft. debreceni telepére további ártalmatlanításra Állati eredetű Az állati eredetű veszélyes hulladékokat egyéni beszállítással a helyi dögtelepen földeléssel ártalmatlanítják Arzén tartalmú veszélyes hulladék Az ivóvíztisztítás során keletkező arzénes zagyot először egy 50 m 3 -es ülepítő hengerben pihentetik, majd egy 5-8 m 3 arzénes zagy befogadására képes kibetonozott, zárt tároló aknában gyűjtik elszállításig. Az aknát átlagosan kéthetente kell üríteni A tároló akna megtelése után a szeghalmi szennyvíztisztító telepre szállítják további kezelésre. A szállítást a szeghalmi üzemmérnökség végzi egy IFA-ra szerelt 5 m 3 - es tartály segítségével. 17

18 Csomagolási hulladékok A településen nincs szelektív hulladékgyűjtés A hulladékgyűjtési engedéllyel rendelkező gyűjtő-szállító szervezet bemutatása, műszaki-technikai felkészültségének ismertetése, a gyűjtött hulladékot átvevő kezelő megnevezése Szilárd hulladék gyűjtése-szállítása Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. Ecsegfalván a települési szilárd hulladékkal (szelektíven, és nem szelektíven gyűjtött hulladékok) kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás a Tappe Kft. végzi. A tevékenységet Ecsegfalva teljes területén január 1. óta folytatja a Tappe Kft. A begyűjtött hulladékot a Mezőberényi hulladéklerakóra szállítják. Engedélyezett tevékenység: A Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség teljes illetékességi területén a települési nem elkülönítetten és az elkülönítetten szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékok begyűjtése és üzletszerű szállítása. Engedély érvényessége: május 31. Műszaki felkészültségének ismertetése: A szolgáltatást a cégcsoport által a üzemeltetett, 1:5 tömörítési arányú agyteljesítményű céljárművel végezik (részletes leírás ld: melléklet). Elérhetőségük: 5650 Mezőberény, Békési út 17. Tel/Fax: Központi üzem, igazgatóság: Manfred TAPPE Abfallwirtschaft, Frankfurter str Dissen Tel: (0) 5424 / 4582, Fax: (0) 5424 /

19 Folyékony hulladék gyűjtése szállítása Ecsegfalván a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás az Önkormányzat végzi. A begyűjtött folyékony hulladékot a helyi hulladéklerakóra szállítják. Engedélyezett tevékenység: Nincs engedély Engedély érvényessége: - Műszaki felkészültségének ismertetése: MTZ traktor és egy hozzákapcsolt folyékony hulladékgyűjtő tartály Elérhetőségük: 5515 Ecsegfalva Polgármesteri Hivatal Fő út 67 Tel/Fax: ( Hulladék Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladék Begyűjtő, szállító neve székhelye Begyűjtésre használt szállítóeszköz Begyűjtő kapacitása Tappe Kft. Mezőberény (ld. melléklet) (ld. melléklet) Önkormányzat, Ecsegfalva MTZ traktor+szippantó Az elszállított hulladék fogadó helye Mezőberényi kommunális szilárd hulladéklerakó 5 m 3 Helyi folyékony és szilárd hulladéklerakó telep 5.3. A felhalmozott hulladékok tárolási telephelyeinek, üzemeltetőjének megnevezése, tárolási technológiája, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása Kommunális folyékony és szilád hulladéklerakó telep A településen keletkező, és begyűjtött kommunális szilárd hulladékot a helyi kommunális szilárd és folyékony hulladéklerakó telepen deponálták január 1.-ig. A begyűjtött folyékony hulladék jelenleg is a helyi szemétlerakón kerül elhelyezésre. A telep tulajdonosa és üzemeltetője is a helyi Önkormányzat. A telep az 50-es évek elején létesült, a 0331/3 hrsz-on, 3, 3 ha területen. A telep telítettsége kb. 60%-os. A 19

20 lerakott hulladékot időszakosan tömörítették és földtakarással látták el. Egyéb hulladékkezelési tevékenységet (pl.: válogatás) nem folytattak a telepen. A lerakó nincs körül kerítve, sorompóval, hídmérleggel nem rendelkezik. Árok csak a hulladéklerakó egyik oldalában található. A telepet gyepterület veszi körül Települési dögtér Települési dögtér a 0331/3 hrsz-on található, a hulladéklerakóval egy területen. A telepre kihordott dögöket földeléssel ártalmatlanítják. A telep üzemeltetője és tulajdonosa is a helyi Önkormányzat A településen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység ismertetése, jellemzése (válogató, előkészítő, és kezelő technológiák üzemeltetőjének, telephelyének megnevezése, technikai berendezéseinek, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása Veszélyes hulladékkezelők A Körös-Kör Kft. Ecsegfalva Zsombok major, külterület 0319/5 hrsz-ú telephelyén t/év olajjal szennyezett hulladék ártalmatlanítását végzik aerob prizmás komposztálással Fejlesztést vagy felszámolást, ill. rekultiválást igénylő kezelőtelepek, lerakóhelyek meghatározása A település szilárd és folyékony hulladéklerakóját december 31.-ig szükséges bezárni és a későbbiekben rekultiválni. A telepre szilárd hulladékot január 1. óta nem szállítanak, a begyűjtött folyékony hulladék deponálása azonban továbbra is szeméttelepen történik. A település dögtere a szeméttelep területén található, rekultivációt igénylő terület. A dögtér jelenleg is üzemel, december 31.-ig azonban szükséges bezárni. 20

21 5.6. A településen folyó egyéb hulladékgazdálkodás A települési komposztálók ismertetése. A település nem rendelkezik semmilyen zöld vagy egyéb biológiailag lebontható szerves hulladék hasznosítására alkalmas települési létesítménnyel. A keletkező zöld hulladékok házi komposztálása jellemző Másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya a tervezési területen A Körös-Kör Kft. Ecsegfalva Zsombok major, külterület 0319/5 hrsz-ú telephelyén t/év olajjal szennyezett hulladék ártalmatlanítását végzik aerob prizmás komposztálással A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége (aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány). A településen a keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékot nem gyűjtik szelektíven, a keletkező mennyiségről nincs adat nem becsülhető A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, településenként, lerakóhelyi gyűjtési körzetenként. A település nem rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal sem szennyvíztisztító művel, így szennyvíziszap keletkezésével nem lehet számolni. A keletkező folyékony hulladékok egyedi gyűjtő aknákban történő szikkasztása, és időszakos ürítése jellemző. 21

22 6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása 6.1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzések, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Nem ismertek a fejlődési tendenciák, fejlesztési szándékok, ezért nem prognosztizálható a hulladék mennyiségének alakulása. A keletkező termelési hulladékok csökkentését az elérhető legjobb technika alkalmazásával lehet elérni Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok A mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésben az elmúlt években visszaesés volt tapasztalható, a keletkező mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok növekedése nem prognosztizálható. A keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése szintén az elérhető legjobb technika alkalmazásával érető el Települési szilárd hulladékok Az országos és területi hulladékgazdálkodási tervvel összhangban a keletkező települési szilárd hulladékok mennyiségének tervidőszak végére 2-3 %-os növekedése várható, viszont a térfogat növekedéssel ellentétben súlycsökkenés prognosztizálható Települési folyékony hulladékok A keletkező folyékony hulladék csökkentését a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével lehet elérni. Hosszú távon a folyékony hulladék mennyisége szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével fokozatosan csökkeni fog. Ecsegfalva (LE: 1582) a 2000 lakosegyenérték (LE) alatti terheléssel jellemezhető szennyvíz kibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomeráció, így nem része a Nemzeti Megvalósítási Programnak. Egy településen belül szennyvízelvezető rendszert csak a gazdaságossági határig kell kiépíteni. Ahol a gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti előnyökkel, akár azért, mert túlságosan 22

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Szekeres István e.v. Székhely: 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 86. Tel: +36-20/547-9546 +36-30/201-5356 E-mail: szekeresistvan@geopartner.hu ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2012. Készítette:

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011.(XI. 29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011.(XI. 29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási tervről SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2011.(XI. 29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeghalom Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról 2007. szeptember 1. A tervezési terület általános bemutatása...2 2. A község területén keletkező hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2005./II. 28. / Ör. R e n d e l e t e. A Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2005./II. 28. / Ör. R e n d e l e t e. A Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2005./II. 28. / Ör R e n d e l e t e A Hulladékgazdálkodási Tervről Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról melléklet az./2008.(.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeletéhez Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról 2007. 1. Bevezetés...4 1.1. Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3..

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3.. Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete a helyi gazdálkodási tervéről Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette:

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S

Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S 2004. június BEVEZETÉS Szentes város helyi hulladékgazdálkodási terve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. alapján,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk.

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk. Nagykálló Város Önkormányzat 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város gazdálkodási tervének kihirdetéséről Nagykálló Város Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

TARTALOM III. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK... 16

TARTALOM III. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK... 16 1 TARTALOM TARTALOM... 1 BEVEZETÉS... 2 BEVEZETÉS... 2 I. ÁLTALÁNOS ADATOK... 3 II. A TERÜLETEN KELETKEZŐ HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉ- KOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE... 7 III. A HULLADÉKKEZELÉSSEL

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete. A helyi hulladék-gazdálkodási tervről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete. A helyi hulladék-gazdálkodási tervről 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete A helyi -gazdálkodási tervről 2 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2004. (XI. 11.) ÖR.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés.5 1.1. Előzmények, a tervkészítés általános adatai 5 1.2. Jogszabályi áttekintés..6

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés.5 1.1. Előzmények, a tervkészítés általános adatai 5 1.2. Jogszabályi áttekintés..6 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés.5 1.1. Előzmények, a tervkészítés általános adatai 5 1.2. Jogszabályi áttekintés..6 2. Az önkormányzatok hulladékgazdálkodása 11 2.1.Kötelezettségek és az ebből adódó feladatok

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK. 12/2004. (XII. 20.) Kt. sz. rendelete. a hulladékgazdálkodási terv hatálybalépésérõl

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK. 12/2004. (XII. 20.) Kt. sz. rendelete. a hulladékgazdálkodási terv hatálybalépésérõl SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 12/2004. (XII. 20.) Kt. sz. rendelete a hulladékgazdálkodási terv hatálybalépésérõl Sáránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2015. szeptember 17-18.

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f 1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f Támogatott elemek Dokumentumok g 1 Tartalomjegyzék 2 Adatlap 3 Fajlagos költség alapján

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR Balatonföldvár HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 2009. Készítette: ÖKO-TOP Kft. 04-2004 Aktualizálta: a Zöldfok Zrt adatai alapján 2/44 TARTALOMJGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. A tervkészítés általános adatai... 6 I.1.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

ADATLAP. Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe:

ADATLAP. Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe: 3. számú melléklet ADATLAP Igénylő önkormányzat (gesztor) neve: címe: telefon, fax: Közös gazdálkodó szervezet létrehozása esetén az alapító önkormányzat(ok) felsorolása és címe: Az igénybe vevő önkormányzat(ok)

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

Vezseny Község képviselő-testületének 32/2004 (IX.10.) rendelet. Vezseny Község helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Vezseny Község képviselő-testületének 32/2004 (IX.10.) rendelet. Vezseny Község helyi hulladékgazdálkodási tervéről Vezseny Község képviselő-testületének 32/2004 (IX.10.) rendelet Vezseny Község helyi gazdálkodási tervéről Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004./X.1./ rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004./X.1./ rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2004./X.1./ rendelete a helyi gazdálkodási tervről HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselőtestülete a gazdálkodásról

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Ötvöskónyi község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint:

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Sánta Krisztián divízióvezető Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. www.hhgkft.hu 2014. November 6. Néhány érdekesség A szilárd és folyékony hulladék elszállításának

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e a helyi gazdálkodási tervről Kisvárda város önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A statisztikai adatok szerint hazánkban lényegesen több energiát és anyagot használunk fel és sokkal több szennyező anyagot termelünk, mint azt a

A statisztikai adatok szerint hazánkban lényegesen több energiát és anyagot használunk fel és sokkal több szennyező anyagot termelünk, mint azt a 27/2004.(XI.2.) MÖK. számú rendelet a települési hulladékgazdálkodási tervről. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A /2/ bekezdése, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5. Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 11/2009. (V. 08.) KT. r e n d e l e t e G5 Ibrány Város Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről A Képviselő Testület a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartandó ülésének 4. számú A szemétszállítási szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséről szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl. 1. számú melléklet a 15/2003. (XI. 7.

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl. 1. számú melléklet a 15/2003. (XI. 7. A jogszabály 2010. április 2.napon hatályos állapota 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekrıl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről

Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Mátraballa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Vállus Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2004-2008.) VÁLLUS KÖZSÉG. 2004. szeptember

Vállus Helyi Hulladékgazdálkodási Terve (2004-2008.) VÁLLUS KÖZSÉG. 2004. szeptember VÁLLUS KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 2004. szeptember 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: Keszthely- Hévíz Kistérségi Fejlesztési Társulás

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 1 Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2004.(XI.29.)Kt. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 1 Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben