Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve 2003-2008."

Átírás

1 ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/ /2004. Arzéniszapmennyiség!!! Ecsegfalva község hulladékgazdálkodási terve

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS ADATOK TERVEZÉSI SZINT KÉSZÍTŐ NEVE ÉS CÍME AZ ÉRDEKELT ADATAI A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA A TERVEZÉS ALAPJAI, ALKALMAZOTT MÓDSZEREK ECSEGFALVÁN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTHATÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉK TÍPUSA, MENNYISÉGE, EREDETE A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE Nem veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő hulladékáramok A TELEPÜLÉSEN FELHALMOZOTT HULLADÉK TÍPUSA, MENNYISÉGE Nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok A TELEPÜLÉSRE BESZÁLLÍTOTT ÉS KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSAI ÉS MENNYISÉGÜK Hulladék beszállítás Hulladék kiszállítás A TELEPÜLÉS ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A HELYI HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEKET MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTTAKTÓL ELTÉRŐ SPECIÁLIS HELYI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK, ELŐÍRÁSOK A TERVEZÉSI TERÜLETEN FOLYÓ, HULLADÉKKEZELÉSRE KIADOTT ENGEDÉLYEK AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK ÁLTALÁNOSAN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK AZ ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉRŐ, AZ ÖNKORMÁNYZAT FELELŐSSÉGI KÖRÉBE TARTOZÓ, EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK A HULLADÉKOK KEZELÉSÉRE ALKALMAS KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK A HULLADÉKOKRA VONATKOZÓ KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS JELLEMZŐK ISMERTETÉSE HULLADÉKTÍPUSOK SZERINT Ipari és egyéb gazdálkodói és mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap Építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok A HULLADÉKGYŰJTÉSI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ GYŰJTŐ-SZÁLLÍTÓ SZERVEZET BEMUTATÁSA, MŰSZAKI-TECHNIKAI FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK ISMERTETÉSE, A GYŰJTÖTT HULLADÉKOT ÁTVEVŐ KEZELŐ MEGNEVEZÉSE Szilárd hulladék gyűjtése-szállítása Folyékony hulladék gyűjtése szállítása A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÁROLÁSI TELEPHELYEINEK, ÜZEMELTETŐJÉNEK MEGNEVEZÉSE, TÁROLÁSI TECHNOLÓGIÁJA, KAPACITÁSÁNAK ÉS KIHASZNÁLTSÁGÁNAK BEMUTATÁSA Kommunális folyékony és szilád hulladéklerakó telep

3 Települési dögtér A TELEPÜLÉSEN FOLYTATOTT HULLADÉKKEZELÉSI (HASZNOSÍTÁSI, ÁRTALMATLANÍTÁSI) TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE, JELLEMZÉSE (VÁLOGATÓ, ELŐKÉSZÍTŐ, ÉS KEZELŐ TECHNOLÓGIÁK ÜZEMELTETŐJÉNEK, TELEPHELYÉNEK MEGNEVEZÉSE, TECHNIKAI BERENDEZÉSEINEK, KAPACITÁSÁNAK ÉS KIHASZNÁLTSÁGÁNAK BEMUTATÁSA Veszélyes hulladékkezelők FEJLESZTÉST VAGY FELSZÁMOLÁST, ILL. REKULTIVÁLÁST IGÉNYLŐ KEZELŐTELEPEK, LERAKÓHELYEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSEN FOLYÓ EGYÉB HULLADÉKGAZDÁLKODÁS A települési komposztálók ismertetése Másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya a tervezési területen A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége (aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány) A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, településenként, lerakóhelyi gyűjtési körzetenként AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA HULLADÉKKELETKEZÉS CSÖKKENTÉSI CÉLKITŰZÉSEK, A TERVIDŐSZAK VÉGÉRE VÁRHATÓAN KELETKEZŐ HULLADÉKOK ÖSSZETÉTELI ÉS MENNYISÉGI PROGNÓZISA Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok Kommunális szennyvíziszap Építési, bontási és egyéb inert hulladékok Veszélyes hulladékok Kiemelten kezelendő veszélyes hulladék-áramok Csomagolási hulladékok Speciális az eddigi kategóriákba nem tartozó hulladékok HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK A TERVEZÉSI TERÜLETEN Települési szilárd hulladékok hasznosítási céljai, külön tekintettel a biológiailag lebomló hulladékok hasznosítására vonatkozó célokat A keletkező települési hulladék lebomló szervesanyag-tartalma, lerakótelepen való elhelyezési arányának csökkentése Szennyvíziszapok hasznosítási célkitűzései Építési és bontási hulladékok hasznosítási célkitűzései A veszélyes hulladékok hasznosítási arányának javítására vonatkozó célkitűzések Csomagolási hulladékok A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, ILLETVE MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KELETKEZÉSÉNEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ ÉS A HASZNOSÍTÁSI CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM, ÉS TERVEZETT HATÁRIDŐK, BECSÜLT KÖLTSÉGEK Települési szilárd hulladékok Folyékony hulladékok Veszélyes hulladékok A KÖRNYEZETVÉDELMILEG NEM MEGFELELŐ ÉS ILLEGÁLIS KEZELŐ, LERAKÓTELEPEK REKULTIVÁLÁSÁNAK, FELSZÁMOLÁSÁNAK FELADATAI Kommunális szilárd és folyékony hulladéklerakó rekultivációja A települési dögtér bezárása és rekultiválása A TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK SORRENDJE ÉS HATÁRIDEJE, BECSÜLT KÖLTSÉGEK MELLÉKELT ANYAGOK

4 1. Általános adatok 1.1. Tervezési szint Helyi hulladékgazdálkodási terv A település statisztikai azonosító száma: Készítő neve és címe neve: Erbo-Plan Kft. címe: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. telefonszáma: (66) , faxszáma: (66) Az érdekelt adatai neve: Ecsegfalva Önkormányzata címe: 5515 Ecsegfalva, Fő út 67. telefonszáma: (66) faxszáma: (66) Tervezés időtartama: Tervezés báziséve: A település bemutatása Ecsegfalva Békés megye északi részén, Békés és Szolnok megye határán található 1514 fős település, mely Békéscsabától 66 km, Gyomaendrődtől 32, 3, Karcagtól 34 km távolságra fekszik. Ecsegfalva a Berettyó Körösvidék Dévaványai-sík kistáján, a Hortobágy-Berettyó főcsatorna bal partján helyezkedik el. A terület 82 és 84 m közötti tszf-i magasságú, a Hortobágy-Berettyó és Körösök között elhelyezkedő tökéletes síkság. A terület fő vízgyűjtője a Berettyó. A területet belvízlevezető, ill. lecsapoló csatornák hálózzák be. Ezek közül a legjelentősebb a Felsőréhelyi főcsatorna, az Ecsegi-mellékcsatorna, az Ecseg-Felsőréhelyi összekötő és a Kirítóéri csatorna. 4

5 A felszínt a magassági viszonyoktól függően ártéri, mocsári agyag, ill. elszikesedett infúziós lösz fedi. A terület 60%-át szikes talajok alkotják. A talajvíz átlag 2 méter körüli, jellegében főleg nátrium hidrogén-karbonátos. A település területét érinti az országos jelentőségű Körös Maros Nemzeti Park Dévaványa-Ecsegi puszták területe. Ecsegfalva területének jó része természetvédelmi terület (Hortobágy - Berettyó érintetlen növény-és madárvilága). Dévaványa-Ecsegfalva térségében található Magyarország legéletképesebb túzokpopulációja. Az érintett terület szennyezettség érzékenységi besorolása a 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet szerint: A fokozottan érzékeny terület. Beavatkozási határérték: C 1. Ecsegfalva agrár jellegű település, sokan élnek a mezőgazdaságból, habár az állattartás jelentős mértékben lecsökkent az elmúlt években. A legnagyobb gazdálkodó az Agroecseg Kft.. A település periférikus helyzetű, rossz infrastrukturális ellátottságú, iparral szinte egyáltalán nem rendelkező település. A település gazdasági fejlődését a mezőgazdasági nyersanyag feldolgozással és az élőmunka igényes ipari beruházásokkal lehetne elősegíteni A tervezés alapjai, alkalmazott módszerek A szilárd kommunális szemét gyűjtést és szállítást január 1. óta, a Tappe Kft. végzi. A településen keletkező települési szilárd hulladékot rendszeresen gyűjtik és a Mezőberényi hulladéklerakó telepre szállítják. A felhagyott hulladéklerakón földtakaráson kívül egyéb rekultivációs tevékenység nem történt. Szelektív hulladékgyűjtés nincs a településen. A település nem rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal, sem szennyvízkezelő művel. A lakosok teljes körű ivóvízellátása nyomán keletkező szennyvizet szikkasztással helyezik el, amely veszélyezteti a település alatti talajvizeket. Szennyvízcsatorna-hálózat hiányában 270 lakás esetén történik vízzáró aknából, szippantásos módszerrel a kihordás. A szippantott folyékony hulladék a helyi kommunális hulladéklerakón kerül deponálásra. 5

6 A hulladékgazdálkodási tervezésbe bevont közigazgatási szervek és egyéb szervezetek: - Ecsegfalva város Önkormányzata - Tappe Kft. - ÁNTSZ Szeghalom Városi Intézete - Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség - Békés Megyei Vízművek Rt. A hulladékgazdálkodási terv készítése során a 126/2003. (VIII. 15) Korm. rendelet pontjait követtük, külön kiemelve a települést érintő hulladékfajtákat. A helyi hulladékgazdálkodási tervben előirányzott tevékenységek illeszkednek az országos, illetve a területi hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott feladatokhoz. Adat hiány esetén az egyes hulladékfajtákról összevont megjegyzést tettünk. 6

7 2. Ecsegfalván keletkező, hasznosítható vagy ártalmatlanítandó hulladék típusa, mennyisége, eredete 2.1. A keletkező hulladékok típusa és mennyisége Nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok 2002-ben a településen található ipari és egyéb gazdálkodó szervezeteknél keletkező nem veszélyes hulladékokról nincs adat tól a Tappe Kft. gyűjti a gazdálkodó szervezetektől is a keletkező nem veszélyes hulladékot, a begyűjtött termelési hulladék mennyisége 2003-ban 20 t volt Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok A településen 2002-ben keletkezett mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék mennyiségéről nincs adat tól a Tappe Kft. gyűjti a gazdálkodó szervezetektől is a keletkező nem veszélyes hulladékot, a begyűjtött termelési hulladék mennyisége 2003-ban 20 t volt Települési szilárd hulladék 2002-ben keletkezett szilárd kommunális hulladék mennyiségéről nincs adat január 1.-től a Tappe Kft. végzi a települési szilárd hulladékgyűjtés, nyilvántartásuk szerint a településen 2003-ban begyűjtött kommunális szilárd hulladék mennyisége 205, 5 t volt, lomtalanítás során pedig 13 t hulladékot gyűjtöttek be Települési folyékony hulladék A település nem rendelkezik üzemelő szennyvíztisztító művel, 270 lakás esetén a folyékony hulladékot vízzáró aknából, szippantásos módszerrel gyűjtik, egyéb esetben helyben szikkasztják el. A szippantásos kihordás igény szerint, időszakos, a szippantott folyékony hulladék mennyiségéről nyilvántartást nem vezetnek. A keletkező folyékony hulladékok éves mennyisége nem becsülhető. 7

8 Kommunális szennyvíziszap A település nem rendelkezik üzemelő szennyvíztisztító művel, és szennyvízcsatornahálózattal, ezért szennyvíziszap keletkezésével nem számolhatunk Építési bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok A településen nem gyűjtik szelektíven építési bontási hulladékot, a keletkező mennyiségről nincs adat. Keletkező nem veszélyes hulladékok 2002-ben EWC kód Mennyiség (t/év) Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladék - Nincs adat Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladék - Nincs adat Települési szilárd hulladékok - Nincs adat Települési folyékony hulladékok - Nincs adat Kommunális szennyvíziszap Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok - Nincs adat Összesen Kiemelten kezelendő hulladékáramok Egészségügyi veszélyes hulladék A településen a bejelentés köteles szervezeteknél összesen keletkező egészségügyi veszélyes hulladékok évi mennyisége a Szeghalmi ÁNTSZ nyilvántartása szerint 50 kg volt. A évi nyilvántartás még nem terjedt ki az összes kötelezettre Állati eredetű veszélyes hulladék A helyi dögtelepen deponált és földeléssel ártalmatlanított állati eredetű veszélyes hulladékok évi mennyisége az Önkormányzat tájékoztatása szerint 2 t volt Egyéb veszélyes - arzén tartalmú veszélyes hulladék Az ivóvíztisztítás során arzén tartalmú veszélyes hulladék (EWC ) képződik, mennyisége 2002-ben kg volt. Az arzénes zagyot Szeghalomra szállítják további kezelésre. 8

9 PCB és PCT tartalmú hulladékok, hulladékolajok, akkumulátorok, elemek, elektronikai, kiselejtezett gépjárművek, egészségügyi, azbeszt, növényvédő szerek és csomagolóeszközeik, csomagolási-gumi hulladékok, biomassza A fenti hulladék típusok szelektív gyűjtése nem megoldott, a településen éves mennyiségről nincsenek adatok, nem becsülhető ben keletkezett kiemelten kezelendő hulladék áramok EWC kód Mennyiség (t/év) Veszélyes hulladék PCB és PCT tartalmú hulladékok - Nincs adat Hulladékolajok - Nincs adat Akkumulátorok, elemek - Nincs adat Elektronikai hulladékok - Nincs adat Kiselejtezett gépjárművek - Nincs adat Egészségügyi - Nincs adat Állati eredetű V Azbeszt - Nincs adat Növényvédő szerek és csomagolóeszközeik - Nincs adat Egyéb veszélyes Ar Arzénes zagy* , 2 Összesen 140, 25 Nem veszélyes hulladék Csomagolási hulladékok - Nincs adat Biomassza - Nincs adat Gumihulladék - Nincs adat *A fenti táblázat a település területén a települési hulladékból szelektíven kikerülő lakossági veszélyes hulladékokat reprezentálja, kivéve a *-al jelöltet. 9

10 2.2. A településen felhalmozott hulladék típusa, mennyisége Ebben a fejezetben azokat a település területén felhalmozott hulladékokat és mennyiségüket mutatjuk be, melyek végleges elhelyezése a bázisévet megelőzően (jelen esetben január 1. előtt) még nem megoldott Nem veszélyes hulladékok Települési szilárd hulladékok Ecsegfalva kommunális szilárd és folyékony hulladéklerakója az 50-es évek végén létesült. A telep a 0331/3 hrsz-ú ingatlanon található január 1. óta települési szilárd hulladék nem kerül a lerakóra. A hulladéklerakó működése alatt beszállított hulladék mennyiségéről nincs adat, nem becsülhető Települési folyékony hulladék A település nem rendelkezik üzemelő szennyvíztisztító művel. A szippantással begyűjtött folyékony hulladék a helyi hulladéklerakón kerül deponálásra, a szippantott folyékony hulladék mennyiségéről nyilvántartást nem vezetnek. A folyékony hulladék begyűjtését az Önkormányzat végzi. A felhalmozott folyékony hulladék mennyiségéről nincs adat, mennyisége nem becsülhető Veszélyes hulladékok Állati eredetű veszélyes hulladék A lakosságnál keletkező állati eredetű veszélyes hulladékokat a helyi hulladéklerakó területén található dögtéren földeléssel ártalmatlanítják. A felhalmozott mennyiségről nincs adat, nem becsülhető. 10

11 2.3. A településre beszállított és kiszállított hulladékok típusai és mennyiségük Ebben a fejezetben a jelenleg biztosan ismert mennyiségeket tüntettük fel, és csak azokra a hulladékfajtákra tértünk ki, amelyeket érint a ki vagy beszállítás Hulladék beszállítás A településre nincs hulladék beszállítás Hulladék kiszállítás Szilárd kommunális hulladék A településen keletkező szilárd kommunális hulladékot január 1.-től a Tappe Kft. gyűjti és szállítja a Mezőberényi hulladéklerakóra, mennyisége 2003-ban 218, 5 t volt ben még a helyi szilárd és folyékony hulladéklerakón deponálták a szilárd hulladékot Egészségügyi veszélyes hulladék Az egészségügyi veszélyes hulladékokat jelenleg egyéni úton a Hajdukomm Kft debreceni telepére kerülnek beszállításra, 2003-as mennyisége 0, 050 t volt ben keletkezett és elszállított egészségügyi veszélyes hulladékokról nincs adat Arzénos zagy A települési ivóvíztisztítás során keletkező arzén tartalmú zagy évi mennyisége 138, 2 t volt, amit a Békés Megyei Vízművek Rt. szállít el szeghalmi telepére további kezelésre. A településről kiszállított hulladék 2002-ben Típusa Mennyiség (t) Arzénos zagy 138, 2 Összesen 140, 2 11

12 2.4. A település éves hulladékmérlegének bemutatása Veszélyes hulladékok (települési hulladék nélkül) 2002-ben Beáramló 0 t Hasznosított 0 t Keletkező: Ártalmatlanított 0 t Arzénos zagy 138, 20 t Kiáramló: Arzénos zagy 138, 20 t Összesen 138, 20 t Összesen 138, 20 t Nem veszélyes hulladékok (települési hulladék nélkül) 2002-ben Beáramló 0 t Kiáramló 0 t Keletkező 0 t Hasznosított 0 t Lerakott 0 t Összesen 0 t Összesen 0 t Települési hulladékok (veszélyes+ nem veszélyes) 2002-ben Beáramló 0 t Kiáramló 0 t Keletkező: Hasznosított 0 t Állati eredetű veszélyes h. 2 t Lerakással ártalmatlanított Állati eredetű veszélyes h. 2 t Összesen 2 t Összesen 2 t 12

13 3. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények 3.1. A helyi hulladékkezelésre előírt alapvető műszaki követelményeket meghatározó jogszabályok A hulladékok kezelésével kapcsolatban az alább felsorolt jogszabályok írnak elő alapvető műszaki követelményeket: 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes szabályairól 22/2001. (X.10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 3.2. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérő speciális helyi műszaki követelmények, előírások A település 4/2002. (XII.20.) KT. számú rendelete foglalkozik a hulladékgazdálkodásra vonatkozó helyi előírásokkal. 13

14 3.3. A tervezési területen folyó, hulladékkezelésre kiadott engedélyek Engedélyes neve Cím Telephely Tárgy* KÖRÖS-KÖR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. Szeged 6726 Egressy Béni utca Mezőberény Békési út 0370/2 hrsz Ecsegfalva Zsombok major, külterület 0319/5 hrsz - Az engedélyben megnevezett hulladékok a rögzített technológia szerinti kezelése (biológiai lebontás, fázisszétválasztás, és vízfázis szűrés) A Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség teljes illetékességi területén a települési nem elkülönítetten gyűjtöttés az elkülönítetten szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékok begyűjtése és üzletszerű szállítása. Engedély érvényességi ideje *az a tevékenység, amelynek végzését engedélyezték 14

15 4. Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések 4.1. Általánosan alkalmazandó jogszabályok Általánosan alkalmazandó jogszabályok: A hulladékokra alkalmazható jogszabályok a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv., a 98/2001. (VI. 15) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről, a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről és a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről. PCB és PCT tartalmú hulladékok. 5/2001. (II.23.) KöM rendelet a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól. Hulladékolajok. 4/2001. (II.23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól Akkumulátorok, elemek. 9/2001.(IV.9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól Elektronikai hulladékokra külön jogszabály jelenleg még nincs. Kiselejtezett gépjárművek. A kiselejtezett gépjármű hulladékokra külön jogszabály jelenleg még nincs Egészségügyi hulladékok. 1/2002. (I.11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről Állati eredetű hulladékok. 41/1997. (V.28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról. Növényvédő szer és csomagoló eszközeik. Külön jogszabály még jelenleg nincsen Az általánostól eltérő, az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések. A településen nincsen speciális intézkedés az egyes hulladéktípusokra vonatkozóan. Szelektív hulladékgyűjtés nincs a településen. 15

16 5. A hulladékok kezelésére alkalmas kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások 5.1. A hulladékokra vonatkozó kezelési tevékenységek és jellemzők ismertetése hulladéktípusok szerint Ipari és egyéb gazdálkodói és mezőgazdasági és élelmiszer-ipari nem veszélyes hulladékok A begyűjtött hulladékot a Mezőberényi hulladéklerakó telepre szállítják. A gyűjtést és szállítást végző szervezet - egyéni megbízói szerződések alapján - a Tappe Kft Települési szilárd hulladékok A településen keletkező kommunális szilárd hulladékot 110, 120, 240 és 1100 l-es műanyag edényzetben gyűjtik. A hulladékgyűjtő edényeket heti egy alkalommal üríti a Tappe Kft. és a szemetet a Mezőberényi hulladéklerakó telepre szállítják. Az intézményes kommunális szemétszállítást települési megbízás alapján január 1. óta, a Tappe Kft. végzi Települési folyékony hulladék A települési folyékony hulladék gyűjtését az Önkormányzat végzi egy MTZ traktor és egy hozzákapcsolt folyékony hulladék gyűjtő tartály segítségével, igény szerint időszakosan. A folyékony hulladék elhelyezése a helyi hulladéklerakó telepen történik, lerakás után semmilyen egyéb hulladékkezelést nem alkalmaznak Kommunális szennyvíziszap Kommunális szennyvíziszap nem keletkezik a településen Építési, bontási hulladékok, egyéb inert hulladékok A településen keletkező építési bontási hulladékot nem gyűjtik szelektíven a településen. 16

17 Veszélyes hulladékok Vegyipari, gyógyszeripari és műanyagipari, gépipari, alumíniumipari, egyéb ágazati (energiaipari, bányászati, kohászati, és ipari szennyvíztisztítási) Ilyen típusú veszélyes hulladék nem keletkezik a településen Egyéb veszélyes hulladék A Körös-Kör Kft. Ecsegfalva Zsombok major, külterület 0319/5 hrsz-ú telephelyén t/év olajjal szennyezett hulladék ártalmatlanítását végzik aerob prizmás komposztálással. Az ártalmatlanítás során keletkező komposztot a környező mezőgazdasági területen hasznosítják Kiemelten kezelendő veszélyes hulladékáramok PCB és PCT tartalmú hulladékok, hulladékolajok, akkumulátorok, elemek, Elektronikai termékek, kiselejtezett gépjárművek, növényvédő szerek és csomagoló eszközeik, azbeszt, csomagolási hulladékok A felsorolt veszélyes hulladékokat nem gyűjtik szelektíven, keletkezésükről, és mennyiségükről, kezelésükről nem áll rendelkezésünkre adat Egészségügyi Az egészségügyi veszélyes hulladékokat szelektíven gyűjtik, és egyénileg elszállítják a településről a Hajdukomm Kft. debreceni telepére további ártalmatlanításra Állati eredetű Az állati eredetű veszélyes hulladékokat egyéni beszállítással a helyi dögtelepen földeléssel ártalmatlanítják Arzén tartalmú veszélyes hulladék Az ivóvíztisztítás során keletkező arzénes zagyot először egy 50 m 3 -es ülepítő hengerben pihentetik, majd egy 5-8 m 3 arzénes zagy befogadására képes kibetonozott, zárt tároló aknában gyűjtik elszállításig. Az aknát átlagosan kéthetente kell üríteni A tároló akna megtelése után a szeghalmi szennyvíztisztító telepre szállítják további kezelésre. A szállítást a szeghalmi üzemmérnökség végzi egy IFA-ra szerelt 5 m 3 - es tartály segítségével. 17

18 Csomagolási hulladékok A településen nincs szelektív hulladékgyűjtés A hulladékgyűjtési engedéllyel rendelkező gyűjtő-szállító szervezet bemutatása, műszaki-technikai felkészültségének ismertetése, a gyűjtött hulladékot átvevő kezelő megnevezése Szilárd hulladék gyűjtése-szállítása Tappe Szállítási és Feldolgozó Kft. Ecsegfalván a települési szilárd hulladékkal (szelektíven, és nem szelektíven gyűjtött hulladékok) kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás a Tappe Kft. végzi. A tevékenységet Ecsegfalva teljes területén január 1. óta folytatja a Tappe Kft. A begyűjtött hulladékot a Mezőberényi hulladéklerakóra szállítják. Engedélyezett tevékenység: A Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség teljes illetékességi területén a települési nem elkülönítetten és az elkülönítetten szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékok begyűjtése és üzletszerű szállítása. Engedély érvényessége: május 31. Műszaki felkészültségének ismertetése: A szolgáltatást a cégcsoport által a üzemeltetett, 1:5 tömörítési arányú agyteljesítményű céljárművel végezik (részletes leírás ld: melléklet). Elérhetőségük: 5650 Mezőberény, Békési út 17. Tel/Fax: Központi üzem, igazgatóság: Manfred TAPPE Abfallwirtschaft, Frankfurter str Dissen Tel: (0) 5424 / 4582, Fax: (0) 5424 /

19 Folyékony hulladék gyűjtése szállítása Ecsegfalván a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás az Önkormányzat végzi. A begyűjtött folyékony hulladékot a helyi hulladéklerakóra szállítják. Engedélyezett tevékenység: Nincs engedély Engedély érvényessége: - Műszaki felkészültségének ismertetése: MTZ traktor és egy hozzákapcsolt folyékony hulladékgyűjtő tartály Elérhetőségük: 5515 Ecsegfalva Polgármesteri Hivatal Fő út 67 Tel/Fax: ( Hulladék Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladék Begyűjtő, szállító neve székhelye Begyűjtésre használt szállítóeszköz Begyűjtő kapacitása Tappe Kft. Mezőberény (ld. melléklet) (ld. melléklet) Önkormányzat, Ecsegfalva MTZ traktor+szippantó Az elszállított hulladék fogadó helye Mezőberényi kommunális szilárd hulladéklerakó 5 m 3 Helyi folyékony és szilárd hulladéklerakó telep 5.3. A felhalmozott hulladékok tárolási telephelyeinek, üzemeltetőjének megnevezése, tárolási technológiája, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása Kommunális folyékony és szilád hulladéklerakó telep A településen keletkező, és begyűjtött kommunális szilárd hulladékot a helyi kommunális szilárd és folyékony hulladéklerakó telepen deponálták január 1.-ig. A begyűjtött folyékony hulladék jelenleg is a helyi szemétlerakón kerül elhelyezésre. A telep tulajdonosa és üzemeltetője is a helyi Önkormányzat. A telep az 50-es évek elején létesült, a 0331/3 hrsz-on, 3, 3 ha területen. A telep telítettsége kb. 60%-os. A 19

20 lerakott hulladékot időszakosan tömörítették és földtakarással látták el. Egyéb hulladékkezelési tevékenységet (pl.: válogatás) nem folytattak a telepen. A lerakó nincs körül kerítve, sorompóval, hídmérleggel nem rendelkezik. Árok csak a hulladéklerakó egyik oldalában található. A telepet gyepterület veszi körül Települési dögtér Települési dögtér a 0331/3 hrsz-on található, a hulladéklerakóval egy területen. A telepre kihordott dögöket földeléssel ártalmatlanítják. A telep üzemeltetője és tulajdonosa is a helyi Önkormányzat A településen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység ismertetése, jellemzése (válogató, előkészítő, és kezelő technológiák üzemeltetőjének, telephelyének megnevezése, technikai berendezéseinek, kapacitásának és kihasználtságának bemutatása Veszélyes hulladékkezelők A Körös-Kör Kft. Ecsegfalva Zsombok major, külterület 0319/5 hrsz-ú telephelyén t/év olajjal szennyezett hulladék ártalmatlanítását végzik aerob prizmás komposztálással Fejlesztést vagy felszámolást, ill. rekultiválást igénylő kezelőtelepek, lerakóhelyek meghatározása A település szilárd és folyékony hulladéklerakóját december 31.-ig szükséges bezárni és a későbbiekben rekultiválni. A telepre szilárd hulladékot január 1. óta nem szállítanak, a begyűjtött folyékony hulladék deponálása azonban továbbra is szeméttelepen történik. A település dögtere a szeméttelep területén található, rekultivációt igénylő terület. A dögtér jelenleg is üzemel, december 31.-ig azonban szükséges bezárni. 20

21 5.6. A településen folyó egyéb hulladékgazdálkodás A települési komposztálók ismertetése. A település nem rendelkezik semmilyen zöld vagy egyéb biológiailag lebontható szerves hulladék hasznosítására alkalmas települési létesítménnyel. A keletkező zöld hulladékok házi komposztálása jellemző Másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya a tervezési területen A Körös-Kör Kft. Ecsegfalva Zsombok major, külterület 0319/5 hrsz-ú telephelyén t/év olajjal szennyezett hulladék ártalmatlanítását végzik aerob prizmás komposztálással A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége (aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány). A településen a keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékot nem gyűjtik szelektíven, a keletkező mennyiségről nincs adat nem becsülhető A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, településenként, lerakóhelyi gyűjtési körzetenként. A település nem rendelkezik szennyvízcsatorna hálózattal sem szennyvíztisztító művel, így szennyvíziszap keletkezésével nem lehet számolni. A keletkező folyékony hulladékok egyedi gyűjtő aknákban történő szikkasztása, és időszakos ürítése jellemző. 21

22 6. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása 6.1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzések, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Nem ismertek a fejlődési tendenciák, fejlesztési szándékok, ezért nem prognosztizálható a hulladék mennyiségének alakulása. A keletkező termelési hulladékok csökkentését az elérhető legjobb technika alkalmazásával lehet elérni Mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok A mezőgazdasági és élelmiszeripari termelésben az elmúlt években visszaesés volt tapasztalható, a keletkező mezőgazdasági és élelmiszeripari hulladékok növekedése nem prognosztizálható. A keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése szintén az elérhető legjobb technika alkalmazásával érető el Települési szilárd hulladékok Az országos és területi hulladékgazdálkodási tervvel összhangban a keletkező települési szilárd hulladékok mennyiségének tervidőszak végére 2-3 %-os növekedése várható, viszont a térfogat növekedéssel ellentétben súlycsökkenés prognosztizálható Települési folyékony hulladékok A keletkező folyékony hulladék csökkentését a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével lehet elérni. Hosszú távon a folyékony hulladék mennyisége szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével fokozatosan csökkeni fog. Ecsegfalva (LE: 1582) a 2000 lakosegyenérték (LE) alatti terheléssel jellemezhető szennyvíz kibocsátású szennyvíz-elvezetési agglomeráció, így nem része a Nemzeti Megvalósítási Programnak. Egy településen belül szennyvízelvezető rendszert csak a gazdaságossági határig kell kiépíteni. Ahol a gyűjtőrendszerek létrehozása nem indokolt, akár azért, mert nem járna környezeti előnyökkel, akár azért, mert túlságosan 22

ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Szekeres István e.v. Székhely: 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 86. Tel: +36-20/547-9546 +36-30/201-5356 E-mail: szekeresistvan@geopartner.hu ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2012. Készítette:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35.

Részletesebben

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. (1)-(3)

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-6681-6/2010 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Ikládi András, Kiss Ferenc Tárgy: Szentes Város Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Bázisév: 2002. (A tervezés bázisát a 2002. évi adatok képezik)

Bázisév: 2002. (A tervezés bázisát a 2002. évi adatok képezik) Bázisév: 2002. (A tervezés bázisát a 2002. évi adatok képezik) A készítő szervezet neve és címe: Edelény Város Polgármesteri Hivatala 3780 Edelény, István király útja 52. Tel.: 48/ 524-100, Fax.: 48/ 341-514

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat 8/2005.(IV.4.) sz. rendelete a HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bánréve, Borsodszentgyörgy, Dubicsány, Hét, Királd, Sajónémeti, Sajópüspöki

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005.(X. 28.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervről

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005.(X. 28.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005.(X. 28.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyszentjános Község Önkormányzata képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg. Abony Város Önkormányzat 29/2009. (XII. 08.) sz. rendelete Abony Város Önkormányzatának az Abony város 2010-2016 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről Abony Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 28/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről Időállapot: 2006. január 15. NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít a környezetvédelem

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e. Nagykálló Város Hulladékgazdálkodási tervének kihirdetésérõõl

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e. Nagykálló Város Hulladékgazdálkodási tervének kihirdetésérõõl Nagykálló Város Önkormányzat 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város gazdálkodási tervének kihirdetésérõõl Nagykálló Város Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette:

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben