HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR"

Átírás

1 Balatonföldvár HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Készítette: ÖKO-TOP Kft Aktualizálta: a Zöldfok Zrt adatai alapján

2 2/44 TARTALOMJGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. A tervkészítés általános adatai... 6 I.1. Általános bevezető... 6 I.1.1. Tervezési szint, a készítő adatai... 6 I.1.2. A település bemutatása... 6 I.1.3. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapadatai... 9 I.2. Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek... 9 II. Alaphelyzet bemutatása II.1. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok, mennyisége, eredete II.1.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémája, becslési módszerek II.1.2. A keletkező hulladékok és éves mennyiségük II.1.3. A területen felhalmozódott hulladékok és éves mennyiségük II.1.4. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok és éves mennyiségük II.1.5. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása III. A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények III.1. A településen folyó, hulladékkezelésre előírt általános követelmények és jogszabályi alapok szöveges ismertetése IV. Az egyes hulladékokra vonatkozó speciális intézkedések V. A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások V.1. Hulladékok gyűjtése és szállítása V.1.1. Hulladékokat begyűjtő szervezetek V.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése V.1.3. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése V.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők V.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és az újrahasznosítás aránya a tervezési területen V.2.2. A területen keletkező biológiailag lebomló szerves települési hulladékok mennyisége (aránya) és ebből a lerakásra kerülő mennyiség (arány), a jelenlegi komposztáló és egyéb kezelő kapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése V.3. A települési folyékony hulladékokkal való gazdálkodás helyzetelemzése V.3.1. V.3.2. A településen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, lerakóhelyi gyűjtési körzetenként A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezési módja, a települési szilárd hulladéklerakón elhelyezett iszapmennyiség biológiailag lebomló

3 3/44 TARTALOMJGYZÉK szervesanyag tartalma (engedélyek, a lerakóhelyek (leürítő helyek) részletes ismertetése táblázatokban) V.3.3. A tervezési terület szennyvíziszap-hasznosítási jellemzői, hasznosítási módjai, hasznosított mennyiségek és arányok, további hasznosítási lehetőségek VI. Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása VI.1. Hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzések a tervezési területen-hulladék fajta szerinti bontásban, valamint a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok összetételi és mennyiségi prognózisa VI.2. Hulladékhasznosítási célkitűzések tervezése... Hiba! A könyvjelző nem létezik. VI.3. A hulladékhasznosítás és ártalmatlanítás lehetséges módjai, a tevékenység megvalósításának helye VI.4. Az illegális és környezetvédelmileg nem megfelelő tároló és lerakó telepek megfelelő üzemmódra fejlesztése illetve rekultiválása, kármentesítése, felszámolása VII. A kijelölt célok elérését, illetve megvalósítását szolgáló cselekvési program VII.1. A hulladékok kezelésének (begyűjtésének, szelektálásának, szállításának, ártalmatlanításának és hasznosításának) racionalizálását elősegítő intézkedések meghatározása az egyes hulladékok szerint VII.1.1. A hulladékkeletkezés csökkentésének eléréséhez szükséges beavatkozások lehetőségei, feladatai VII.1.2. A hulladékhasznosítás célkitűzéseinek elérését szolgáló intézkedések meghatározása VII.1.3. A környezetvédelmileg megfelelő és gazdaságilag megvalósítható, a hulladékártalmatlanítási célkitűzéseket biztosító szükséges fejlesztések meghatározása VII.1.4. A környezetvédelmileg nem megfelelő és illegális kezelő, lerakó telepek rekultiválásának, felszámolásának feladatai VII.2. A tervezett intézkedések végrehajtásának sorrendje és határideje VII.2.1. A fejlesztések, beruházások megkezdésének prioritási rendje VII.2.2. A fejlesztések, beruházások megvalósításának tervezett határideje VII.3. A megvalósításhoz szükséges eszközök, megfelelő előkezelő, ártalmatlanító és hasznosító eljárások, berendezések és létesítmények meghatározása VII.3.1. Hatékony és racionális hulladékgyűjtési, szállítási rendszerek kialakítási terve VII Szelektív hulladékgyűjtő szigetek VII Hulladékudvar VII.3.2. Hasznosító rendszerek (válogató-, előkezelő-, komposztáló- és egyéb hasznosító technológiák és kapacitások, valamint ezek földrajzi telepítési) terve és összehangolása területfejlesztési tervekkel VIII. A hulladékgazdálkodási tervben foglaltak megvalósításához szükséges becsült költségek IX. Jogszabályjegyzék X. Irodalomjegyzék... 45

4 4/44 TÁBLÁZATJEGYZÉK TÁBLÁZATJEGYZÉK II./1 táblázat. A keletkező veszélyes hulladékok és éves mennyiségük II./2. táblázat. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük II./3. táblázat. Csomagolási hulladékok és éves mennyiségük II./4. táblázat. A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük II./5. táblázat. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és mennyiségük II./6. táblázat. A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és mennyiségük II./7. táblázat. A nem veszélyes hulladékok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési arányok bemutatása II./8. táblázat. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési arányok bemutatása II./9. táblázat. A csomagolási hulladékok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési arányok bemutatása III./10. táblázat. A területen folyó, hulladékkezelésre előírt engedélyek megnevezése, felsorolása, száma V./11. táblázat. A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek V./12. táblázat. A területen működő, egyéb kiemelt hulladékot begyűjtő szervezetek a tervezés időpontjában V./13. táblázat. Engedély nélküli, illegális (vad) lerakók, használaton kívüli, vagy nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező lerakók és az ott lévő hulladékok mennyisége V./14. táblázat. A településen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége VI./15. táblázat. A képződő nem veszélyes hulladékok mennyiségének várható alakulása VI./16. táblázat. A képződő települési szilárd hulladéktól szelektíven gyűjtött kiemelten kezelendő hulladékáramok mennyiségének alakulása VI./17. táblázat. A képződő, szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékok mennyiségének várható alakulása VI./18. táblázat. Hulladék csökkentési célok VI./19. táblázat. Hasznosítási célok a tervidőszak végéig Hiba! A könyvjelző nem létezik. VI./20. táblázat. Célkitűzések a nem veszélyes hulladékáramok hasznosítása és ártalmatlanítása terén, a megvalósítás helye, kapacitásigény VI./21. táblázat. Célkitűzések a kiemelten kezelendő hulladékáramok hasznosítása és ártalmatlanítása terén, a megvalósítás helye, kapacitásigény VI./22. táblázat. Célkitűzések a csomagolási hulladék hasznosítás és ártalmatlanítás terén a megvalósítás helye, kapacitásigény... 32

5 5/44 TÁBLÁZATJEGYZÉK VI./23. táblázat. A nem veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatos cselekvési program VII./24. táblázat. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok kezelésével kapcsolatos cselekvési program VII./25. táblázat. A csomagolási hulladékok kezelésével kapcsolatos cselekvési program 36

6 6/44 I. A KÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI I. A KÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI I.1. Általános bevezető I.1.1. Tervezési szint, a készítő adatai Tervezési szint Jelen terv helyi hulladékgazdálkodási terv. A tervet készítő felelős szerv Név: Balatonföldvár Város Önkormányzata Cím: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. A tervet készítette Név: ÖKO-TOP Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság Cím: 8600 Siófok, József u. 1. Tervkészítők Brodmann Tamás okl. építőmérnök, körny.véd. szakmérnök 8600 Siófok, József u. 1. Terv. Eng. Száma V3-1/ Szili Dániel környezetmérnök 8651 Balatonszabadi, Rákóczi F. u. 60/a Dátum Tervkészítés: április A tervezés báziséve: Tervezési időszak: I.1.2. A település bemutatása Balatonföldvár város Somogy megye É-i részén, a Balaton déli partján található, a fővárostól 120 km-re, Kaposvártól 63 km-re, Siófoktól 14 km-re. Gyógyfürdői besorolást 1905-ben kapott a belügyminisztertől tól önálló község, 1977-től 5 közös tanácsú település székhelyközsége volt, a nagyközségi rangot 1985-ben kapta meg ben városi rangot kapott. A város szárazföldi közigazgatási területe mindösszesen 400 ha. Demográfiai adatok A város állandó lakosainak száma 2300 fő.

7 7/44 Gazdasági tevékenységek I. A KÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI A helyi gazdasági tevékenységek az állandó lakosok és a turizmus mindennapi igények kielégítésére korlátozódnak, kivéve a továbbiakban részletezetteket. Ipari tevékenységek Szolgáltató - elsősorban kiskereskedelmi egységek - és vendéglátó ipari tevékenység (ez utóbbit lásd később). Mezőgazdaság Nincs. Erdőgazdaság Erdőgazdálkodási tevékenység folyik túlnyomó részben állami, kisebb részben magán területen. Halászat A Balatoni Halászati Rt. halastavi halgazdasági termelést folytat. Idegenforgalom A város életében meghatározó szerepet tölt be, főszezonban akár fő is élvezi a település vendégszeretetét. A pihenést 3 szálloda, 16 panzió, 11 üdülőház, egy kemping, egy ifjúsági szálláshely, és 850 egység fizető-vendéglátó- és falusi szálláshely biztosítja. Út-, vasút- és vízi úthálózat Balatonföldváron K-Ny-i irányban halad át a 7. sz. főközlekedési út. A helyközi forgalomban fontos szereppel bír a 6505 sz. közlekedési út, melyen a megyeszékhely közelíthető meg, majdan pedig az M7-es autópályával teremt kapcsolatot. A város a Budapest Siófok Nagykanizsa - Murakeresztúr nemzetközi főútvonal mentén fekszik, vasútállomásán hagyományosan valamennyi személy- és gyorsvonat, valamint nemzetközi vonat megáll. A kikötő révén a település rendszeres vízi közlekedésbe van bekapcsolva, vitorlás kikötője jelenleg a legnagyobb a Balatonon. A közigazgatási területhez tartozó vízfelület 1127 ha. Domborzati viszonyok Balatonföldvár egy tóra tekintő völgyben helyezkedik el. A völgy Kapoly-pusztától Kőröshegyen át a Balatonig terjed és tölcsérszerű öblözetben találkozik a tóval. A Balaton széléig ki-

8 8/44 I. A KÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI futó, külső somogyi magas dombsághoz tartozó hát fennsíkszerű magaslatot képez ez a Lucs-tető (217 m Adria felett). Itt a Balaton hullámai alámosták a partot, és kialakult a festői szépségű balatonföldvári magas-part ([1]). Fontosabb környezeti jellemzők Éghajlat A balatoni táj földrajzi helyzete még az országon belül is érezteti hatását. A napi 8 órát meghaladó napsütés július-augusztus hónapokban 70% valószínűségű, míg a 12 órát elérő vagy meghaladó napsütés valószínűsége júliusban 40-45% ([2]). A Földközi-tenger viszonylagos, kb. 350 km-es közelsége enyhíti a szélsőségeket, a nyári legmagasabb hőmérséklet alacsonyabb a Balaton partján, mint az Alföldön. Ugyanez a helyzet a téli hideggel is, a különbség mindkét esetben kb. 1 C. A nyári időszakban a meleg napok (a hőmérséklet eléri, vagy meghaladja a 25 C ot) száma évi átlagban 69 körül van. A magas levegő-hőmérséklet hatására a tó vize C-ra is felmelegszik. A tárolt hő hatásának köszönhetően késő ősszel a víz mintegy 3 C-al melegebb, mint a levegő. A csapadék maximuma késő tavasszal és kora nyáron hullik le, a nyár közepe jellemzően száraz. Évente átlag viharos nap fordul elő, és évtizedenként 2-4 kivételesen erős vihart regisztrálnak. A Balaton környékének levegője a hatalmas víztükör ellenére is mérsékelten páratelt. A viszonylagos légnedvesség júliusban 30 év átlagában a Bükk és Mátra vidékével egyező 70-75%. Talajviszonyok A város területe a talajtípusok változatosságával jellemezhető. A parti sávban réti öntéstalaj, délre haladva telkesített síkláptalaj és csernozjom barna erdőtalaj található. Hidrogeológiai jellemzők A hidrogeológiai viszonyok jellemzésére a vizsgált területen viszonylag kevés adat áll rendelkezésre, az egykori víztermelő kutak vízföldtani adatai azonban némi áttekintést adnak. A rétegleírások alapján a kutak fúrásai a felszín közelében 10 m holocén-pleisztocén rétegsort harántoltak. Ezt követően a fúrások pliocén (felsőpannon) rétegeket tártak fel m, majd miocén(szarmata) rétegeket mintegy 600 m mélységig. Az építéskori nyugalmi vízszintek a terep alatt 7,0 m között alakultak.

9 9/44 I. A KÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI Felszíni vizek A város területén található felszíni vizek közül minden szempontból legjelentősebb a Balaton, melynek a település közigazgatásához tartozó vízfelülete 1127 ha. A halastó és a tó közötti közvetlen kapcsolatot a Kőröshegyi Séd patak biztosítja. Természetvédelem és tájvédelem Helyi védelmet élveznek a platánsorok (Kvassay sétány, Rákóczi út, Somogyi B. út), valamint a m nádas szakasz. Terület-felhasználás A belterület jellemző tagolódása: Lakóterület Üdülőterület Intézményi terület Közlekedési terület Zöldterület A külterület jellemző tagolódása: Közlekedési terület Mezőgazdasági terület Erdőterület Egyéb rendeltetésű terület I.1.3. A helyi tervezés szükségességének bemutatása, a tervezés alapadatai A települési hulladékgazdálkodási tervnek kettős szerepet kell betöltenie: segítségével meg kell tudni oldani a Balatonföldváron élők által legfontosabbnak tekintett helyi hulladékgazdálkodási gondokat oly módon, hogy teljesüljenek mindazok a jogszabályokban, illetve az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben, a Dél-dunántúli Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Tervében és más tervekben, programokban, koncepciókban meghatározott célok, amelyeket önkormányzati szinten kell végrehajtani, és megvalósításával országos és regionális szinten is javítania kell a környezet állapotát. I.2. Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek A tervezésbe bevont szervezetek: Balatonföldvár Város Önkormányzata GAMESZ Balatonföldvár Balaton és Sió Térségfejlesztő Kht. Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális Rt.

10 10/44 II. ALAPHELYZET BEMUTATÁSA II. ALAPHELYZET BEMUTATÁSA II.1. A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok, mennyisége, eredete II.1.1. Az adatgyűjtés köre, forrásai, pontossága, problémája, becslési módszerek Adatgyűjtés köre: Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó gazdálkodó szervezeteknél keletkezett, felhalmozott és kezelt hulladékok Lakosságnál keletkező hulladékok A felhasznált adatokat forrása: Balatonföldvár Város Polgármesteri Hivatal GAMESZ Balatonföldvár Zöldfok Kommunális és Településgazdálkodási Rt. Irodalomjegyzékben felsorolt, hivatkozott dokumentumok Bár az érintett zamárdi hulladéklerakóra a településről beszállított szilárd települési hulladék mennyisége 2002-től napjainkig rendelkezésre áll, a keletkező szilárd települési hulladék keletkezésére vonatkozó adatok megadását 2002-től 2008-ig az ISPA Projektben [3] rendelkezésre álló 2001-es számított balatonföldvári adat évenként 3%-al történő növelésével becsültük. Évenkénti 3%-os növekedés szintén az ISPA Projekttel összhangban került meghatározásra. Mivel ez az adat tartalmazza a lakosságnál keletkező szelektíven gyűjtött és kiemelten kezelendő hulladékokat is, de nem tartalmazza a közterülteken keletkező zöldhulladékok mennyiségét, a táblázatok Települési szilárd hulladékok rovatánál hozzáadtuk a közterülteken keletkező zöldhulladékok mennyiségét, majd levontuk belőle a vonatkozó években szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékok ismert, vagy becsült mennyiségét. Ez a megközelítés azért indokolt, mert: A pályázati dokumentációban közölt fajlagos érték alapján számított keletkező hulladékmennyiség feltehetően pontosabb kiindulási adatként szolgál a jövőbeli hulladékmennyiség becsléséhez, mivel nem torzított az egyes években keletkezett (és lerakott) hulladékmennyiségek szórásával. A Dél-balatoni és Sió-völgyi települési szilárdhulladék kezelési rendszer tervezési alapadataiként is ezek szolgálnak. Más szóval, a 2002-ben a zamárdi lerakóra ténylegesen beszállított szilárd települési hulladék mennyisége (nem beleértve a szelektíven gyűjtött és kiemelten kezelendő veszélyes hulladékokat) 2002-ben összesen 1569 tonna volt, az ISPA projektből kiindulva pedig 1510 tonna keletkezett (a szelektíven gyűjtött hulladékmennyiség nélkül), kiindulási adatként a kisebb, becsült értéket vettük figyelembe, mivel az jobban megközelíti a 2002 előtti és utáni évek átlagát, ebből adódóan a jövőbeli hulladék mennyiség pontosabban becsülhető. Meg kell jegyezni, hogy a közterületen megjelenik a lakosságnál keletkező zöld hulladékok egy része is, de ez a közterülteken keletkezett zöldhulladékok mennyiségéhez képest elhanyagolható.

11 11/44 II. ALAPHELYZET BEMUTATÁSA Mivel jelen esetben a ténylegesen keletkezett és kezelt hulladék mennyisége 2002-ben nagyobb volt, mint a becsült érték, a vonatkozó táblázatokban egyértelmű jelölés mellett mindkét adatot szerepeltetjük. A fent vázolt becslési módszer pontosságára jellemző, hogy a 2002-ben mért és a 2002-re becsült adat között a különbség a mért adat 3,7%-a, azaz igen csekély! A kezelt, azaz begyűjtött és ártalmatlanított hulladékok mennyiségének megadása a begyűjtő és ártalmatlanító szervezetek által közölt adatok alapján történt. Az adatgyűjtés során a felhasználandó adatok nem minden esetben a megkívánt mértékegységben álltak rendelkezésre. Többnyire a m 3 -ben megadott adatok tonnára való átváltására volt szükség. Az ilyen átváltásokhoz váltószámokat kellett képeznünk, melyeket tapasztalati adatokból, becslés alapján határoztunk meg: Települési szilárd hulladék Zöldhulladék (aprított) Építési törmelék Szippantott szennyvíz 1 m 3 = 350 kg 1 m 3 = 250 kg 1 m 3 = 750 kg 1 m 3 = 1000 kg A becslésnél figyelembe vettük: A települési szilárd hulladék gyűjtési technológiáit és ezek arányát. Az egyes hulladékfajták jellemző, egységnyi térfogatra vonatkoztatott tömegét. Sok esetben a teljes adathiány miatt- nem volt lehetőség a 2002-es bázisadatok beszerzése, vagy becslése, ilyen esetben későbbi adatok kerültek megadásra a keletkezési év feltüntetése mellett. Ahol a települési szilárd hulladékok összetevőiről adat nem állt rendelkezésre, de megadásuk szükséges volt, ott az ISPA Projektben [3] szereplő, a térségre jellemző, hulladékanalíziseken alapuló alábbi arányokat vettük figyelembe: Hulladék típus Hulladék frakció Arány (m%) Biohulladék Konyhai szerves 31,6 Zöld 13,6 Csomagoló anyag Papír 13,0 Fém 2,0 Műanyag 9,8 Üveg 5,0 Textil 2,4 Veszélyes hull. - 0,9 Egyéb hull. - 21,7

12 12/44 II. ALAPHELYZET BEMUTATÁSA II.1.2. A keletkező hulladékok és éves mennyiségük Nem veszélyes hulladékok II./1 táblázat. A keletkező veszélyes hulladékok és éves mennyiségük. Hulladék Mennyiség (t/év) Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok Kommunális szennyvíziszap 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* 0 Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* 0 Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* 0 * Csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó hulladék mennyisége került feltüntetésre. 1 Zamárdi hulladék kezelő telepre 2002-ben beszállított mennyiség, beleértve a lim-lomot is 2 ISPA Projektben [3] szereplő 2001-es adatból származtatott becsült érték, mely a jövőbeli hulladékmennyiségek becslésének kiindulási adataként szolgál a II.1.1. fejezetben leírtak szerint 1510 t/év. 3 A vízfogyasztás alapján becsléssel megállapított adat 98%-os csatornázottság mellett, feltételezve, hogy a fogyasztás 80%-ából szennyvíz keletkezik. 4 Zamárdi hulladék lerakóba 2002-ben beszállított mennyiség figyelembe vételével számított mennyiség 5 Az ISPA Projektben becsült értékek figyelembevételével számított mennyiség Megjegyzés: A táblázat tartalmazza a vegyesen gyűjtött hulladékok összes mennyiségét, de nem tartalmazza a szelektív gyűjtés által elkülönített és külön kezelt nem veszélyes hulladékokat.

13 13/44 II. ALAPHELYZET BEMUTATÁSA Kiemelten kezelendő hulladékok II./2. táblázat. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a települési szilárd hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok és éves mennyiségük. Hulladék Mennyiség (t/év) Hulladékolajok 0,2 Akkumulátorok és szárazelemek 0,05 Elektromos és elektronikai hulladékok 0 Kiselejtezett gépjárművek 0 Veszélyes hulladékok Egészségügyi hulladékok 0 1 Állati eredetű hulladékok 0 2 Növényvédő szerek és csomagoló eszközeik 0 3 Azbeszt 0 Egyéb hulladékok 0 Csomagolási hulladékok összesen 2 Nem veszélyes Gumi 0 hulladékok Egyéb hulladék (biohulladék) Összesen: 92 1 Egészségügyi hulladékok: az önkormányzat által üzemeltetett védőnői szolgálatnál minimális veszélyes hulladék keletkezik, azonban ez a szolgálattal egy épületegységben, vállalkozásban működtetett háziorvosi rendelők veszélyes hulladékával együtt kerül begyűjtésre, ezért ezzel a mennyiséggel objektíven nem számolhatunk. 2 Az állati eredetű hulladékok Balatonföldvár és Bálványosi települések Önkormányzata által kötött szerződés értelmében a bálványosi dögkútban helyezhetők el. 3 A közterületek növényzeteinek kezelésére és a rágcsálóirtásra a Kaposvári Talajvédelmi és Növényegészségügyi Állomás Kft-jét bízza meg az önkormányzat. A Kft. a kijuttatott növényvédőszerek és rágcsálók elleni vegyszerek csomagolásainak ártalmatlanítását saját maga oldja meg. 4 Zamárdi hulladék kezelő telepre 2002-ben beszállított biohulladék (zöldhulladék) Megjegyzés: a) A táblázatban a veszélyes hulladékok közül csak a települési hulladékokból szelektíven kikerülő lakossági veszélyes hulladékok, illetve az önkormányzati felelősségi körbe tartózó szervezetektől származó hulladékok mennyiségei szerepelnek. b) Az Egyéb hulladékok sorokban a településen keletkező, a táblázatban föl nem sorolt hulladékok mennyisége szerepel. Balatonföldvár Szolgáltató Intézménye a keletkező leselejtezett gépkocsikat, munkagépeket, egyéb gépeszközöket működőképes állapotban, gépjármű esetében érvényes műszaki vizsgával értékesíti, így ezek hulladékként nem jelennek meg.

14 14/44 II. ALAPHELYZET BEMUTATÁSA Csomagolási hulladékok A csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése nem megoldott, szelektív gyűjtés csak a helyi oktatási intézményekben folyik, kampány jelleggel. II./3. táblázat. Csomagolási hulladékok és éves mennyiségük. Hulladék Szelektíven gyűjtött mennyiség (t/év) Papír és karton csomagolási hulladékok 2 1 Műanyag csomagolási hulladékok 0 Fa csomagolási hulladékok 0 Fém csomagolási hulladékok 0 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 0 Egyéb, kevert csomagolási hulladékok 0 Üveg csomagolási hulladékok 0 Textil csomagolási hulladékok 0 Összesen: 2 1 Zamárdi hulladék kezelő telepre 2002-ben beszállított mennyiség

15 15/44 II. ALAPHELYZET BEMUTATÁSA II.1.3. A területen felhalmozódott hulladékok és éves mennyiségük A településen felhalmozott nem veszélyes hulladék, kiemelten kezelendő hulladék beleértve a csomagoló anyagokat is nincs. II.1.4. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok és éves mennyiségük Nem veszélyes hulladékok II./4. táblázat. A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük. Hulladék Mennyiség (t/év) Településre beszállított Településről kiszállított Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok Kommunális szennyvíziszap 0 0 Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* 0 0 Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes 0 0 hulladékok* Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* 0 0 Összesen: * Csak az önkormányzatok felelősségi körébe tartozó hulladék mennyisége került feltüntetésre. 1 Zamárdi hulladék kezelő telepre 2002-ben beszállított mennyiség. 2 Zamárdi teraszos-kazettás szennyvízleürítőbe 2002-ben beszállított mennyiség Megjegyzés: A táblázat tartalmazza a vegyesen gyűjtött hulladékok településre be- és kiszállított mennyiségét, de nem tartalmazza a szelektív gyűjtés által elkülönített és külön kezelt nem veszélyes hulladékokat. A lakosság egyénileg a helyi szolgáltató Zöldfok Rt-től tud konténert bérelni és elszállítatni a Zamárdi lerakóra, a nála keletkező inert hulladékot.

16 16/44 II. ALAPHELYZET BEMUTATÁSA A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladék áramok II./5. táblázat. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó, a településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok és mennyiségük Mennyiség (t/év) Hulladék Településre beszállított Településről kiszállított Hulladékolajok 0 0,20 Akkumulátorok és szárazelemek 0 0,05 Elektromos és elektronikai hulladékok 0 0 Kiselejtezett gépjárművek 0 0 Veszélyes hulladékok Egészségügyi hulladékok 0 0 Állati eredetű hulladékok Növényvédő szerek és csomagoló eszközeik 0 0 Azbeszt 0 0 Egyéb hulladékok 0 0 Csomagolási hulladékok összesen Nem veszélyes Gumi 0 0 hulladékok Egyéb hulladék (biohulladék) Összesen: Zamárdi hulladék kezelő telepre 2002-ben beszállított biohulladék (zöldhulladék) Csomagolási hulladékok II./6. táblázat. A településre beszállított és onnan kiszállított csomagolási hulladékok és mennyiségük. Szelektíven gyűjtött mennyiség (t/év) Hulladék Településről kiszállított Településre beszállított Papír és karton csomagolási hulladékok Műanyag csomagolási hulladékok 0 0 Fa csomagolási hulladékok 0 0 Fém csomagolási hulladékok 0 0 Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok 0 0 Egyéb, kevert csomagolási hulladékok 0 0 Üveg csomagolási hulladékok 0 0 Textil csomagolási hulladékok 0 0 Összesen: Zamárdi hulladék kezelő telepre 2002-ben beszállított mennyiség

17 17/44 II. ALAPHELYZET BEMUTATÁSA II.1.5. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása Nem veszélyes hulladékok II./7. táblázat. A nem veszélyes hulladékok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési arányok bemutatása. Hulladékok Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb kezelt t/év m% t/év m% t/év m% t/év m% Települési szilárd hulladékok Települési folyékony hulladékok Kommunális szennyvíziszap Építési, bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok* Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok* Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok* Összesen: * Anyagában történő hasznosítás ** Energia nyerés céljából végzett hasznosítás 1 Zamárdi hulladék kezelő telepen lerakott mennyiség 2 Zamárdi teraszos-kazettás szennyvízleürítőbe 2002-ben beszállított mennyiség Megjegyzés: A táblázat tartalmazza a vegyesen gyűjtött hulladékok hulladékmérlegét és kezelési arányát de nem tartalmazza a szelektív gyűjtés által elkülönített és külön kezelt nem veszélyes hulladékokat.

18 18/44 II. ALAPHELYZET BEMUTATÁSA Kiemelten kezelendő hulladékok II./8. táblázat. Az önkormányzat felelősségi körébe tartozó kiemelt hulladékáramok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési arányok bemutatása Hulladékok Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb kezelt t/év m% t/év m% t/év m% t/év m% Veszélyes hulladékok Hulladékolajok ,2 100 Akkumulátorok és szárazelemek , Elektromos és elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédő szerek és csomagoló esz közeik Azbeszt Egyéb hulladékok Nem veszélyes hulladékok Csomagolási hulladékok összesen Gumi Egyéb hulladék (biohulladék) Összesen: ,25 * Anyagában történő hasznosítás ** Energia nyerés céljából végzett hasznosítás 1 Zamárdi hulladék kezelő telepre 2002-ben beszállított és hasznosítás céljára előkezelt mennyiség 2 Zamárdi hulladék kezelő telepre 2002-ben beszállított és hasznosított mennyiség Csomagolási hulladékok II./9. táblázat. A csomagolási hulladékok éves mennyisége, hulladékmérlege és a kezelési arányok bemutatása. Hulladékok Hasznosítás* Égetés** Lerakás Egyéb kezelt t/év m% t/év m% t/év m% t/év m% Papír és karton csomagolási hulladékok Műanyag csomagolási hulladékok Fa csomagolási hulladékok Fém csomagolási hulladékok Vegyes összetételű kompozit csomago lási hulladékok Egyéb, kevert csomagolási hulladékok Üveg csomagolási hulladékok Textil csomagolási hulladékok Összesen: * Anyagában történő hasznosítás ** Energia nyerés céljából végzett hasznosítás 1 Zamárdi hulladék kezelő telepre 2002-ben beszállított mennyiség

19 19/44 III. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK III. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK III.1. A településen folyó, hulladékkezelésre előírt általános követelmények és jogszabályi alapok szöveges ismertetése III./10. táblázat. A területen folyó, hulladékkezelésre előírt engedélyek megnevezése, felsorolása, száma. Engedélyes neve Cím Telephely Tárgy Engedély szám Zöldfok Rt Siófok, Bajcsy Zamárdi hulladéklerakó Zs. u telep GAMESZ Balatonföldvár Radnóti Miklós u. 3. Az engedély megkérése folyamatban van 8623 Radnóti Miklós u. 3. A hulladékok begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedély Környezetvédelmi működési engedély A hulladékok begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedély Környezetvédelmi Főfelügyelőség 14/2249/7/2003. DDKVF /2002 Nincs engedély 1

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 28/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről Időállapot: 2006. január 15. NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Az Európai Unió nagy jelentőséget tulajdonít a környezetvédelem

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35.

Részletesebben

Bázisév: 2002. (A tervezés bázisát a 2002. évi adatok képezik)

Bázisév: 2002. (A tervezés bázisát a 2002. évi adatok képezik) Bázisév: 2002. (A tervezés bázisát a 2002. évi adatok képezik) A készítő szervezet neve és címe: Edelény Város Polgármesteri Hivatala 3780 Edelény, István király útja 52. Tel.: 48/ 524-100, Fax.: 48/ 341-514

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005.(X. 28.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervről

Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005.(X. 28.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005.(X. 28.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyszentjános Község Önkormányzata képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg. Abony Város Önkormányzat 29/2009. (XII. 08.) sz. rendelete Abony Város Önkormányzatának az Abony város 2010-2016 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről Abony Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat 8/2005.(IV.4.) sz. rendelete a HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Bánréve, Borsodszentgyörgy, Dubicsány, Hét, Királd, Sajónémeti, Sajópüspöki

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Melléklet DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készült: a KvVM erre a célra kiadott SEGÉDLET-ének, valamint a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének felhasználásával és szerkezeti

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata 16/2004. (IX.30.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő testületének 25/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette:

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e. Nagykálló Város Hulladékgazdálkodási tervének kihirdetésérõõl

Nagykálló Város Önkormányzat. 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e. Nagykálló Város Hulladékgazdálkodási tervének kihirdetésérõõl Nagykálló Város Önkormányzat 22/2005. (V.11.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város gazdálkodási tervének kihirdetésérõõl Nagykálló Város Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről 1. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről

Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2005. (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/ (IX. 30.) rendelete Telekgerendás község települési hulladékgazdálkodási tervéről Telekgerendás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben