Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről"

Átírás

1 Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 35. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal a település rendezési tervével összhangban Mágocs illetékességi területére, a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) kormányrendelet rendelkezései figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja. 1. A Képviselő-testület az illetékességi területére vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervet e rendelet 1. számú mellékletében állapítja meg. 2. A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási tervben foglaltakról a Hgt. 37. (1) bekezdése alapján 2 évente beszámolót állít össze. 3. E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Mágocs, szeptember 23. Dr. Czinege Imre polgármester Uti Ferencné jegyző ZÁRADÉK: A rendelet kihirdetve! Mágocs, szeptember 24. Uti Ferencné jegyző

2 MÁGOCS NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, július

3 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási terv Baranya megye Mágocs nagyközség A terv készítéséért felelős: Mágocs Nagyözség Önkormányzata A helyi hulladékgazdálkodási tervet készítette: MKM Consulting Kft. (Pécs, 7623, Rét utca 39/1) A tervezésben részt vett személyek: Leitol Csaba Ügyvezető Drescher László Közgazdász, Projektmenedzser Fülöp Zoltán Környezetmérnök, Minőségügyi vezető Tóth Virág Környezetmérnök Horváth Viktória Közgazdász Szvitacs Miklós Közgazdász Balogh Edina Menedzser asszisztens Tervezési időszak: közötti időszak Tervezés báziséve: A keletkező szilárd hulladékmennyiséget tekintve a évet, a folyékony hulladék mennyiséget tekintve a évet, a hulladékkezelő telepek esetében a legfrissebb adatokat szerepeltetjük. Dátum: július

4 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 3 I.1. A település bemutatása I./1. táblázat A település jellemző évi statisztikai adatai (Forrás: KSH) Település neve Mágocs Lakosszám (fő) 2679 Terület (km²) 42,54 Lakásállomány 973 Villamos energiát fogyasztó háztartás 1021 Vezetékes gázt fogyasztó háztartás 352 Közüzemi vízvezeték-hálózat (km) 25 Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma 954 Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km) 16,2 Közüzemi szennyvíz-csatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma 531 Működő vállalkozások száma összesen 190 Mágocs nagyközség Baranya megye északi részén, a baranyai-tolnai megyehatár közelében fekszik.földrajzi értelemben a Baranyai-Hegyhát szerves része, és a térség egyik legjelentősebb települése. Megközelítése közúton lehetséges, nyugat-keleti irányból halad át rajta a Tolna megyéből érkező, majd Bikal és Egyházaskozár felé folytatódó út. Észak felől szintén Tolna megyéből éri el az út. Mágocs tulajdonképpen a környékben központi szerepet tölt be, így az átmenőforgalom jelentős. A legközelebbi baranyai város Komló km-re található, Pécs 40 km-re van, ezért ezekhez gazdaságilag nem kötődik, sokkal jelentősebb Dombóvár gazdasági hatása. A nagyközség éghajlatára a mérsékelten meleg nyár és az enyhe tél a jellemző. A terület mérsékelten nedves, ahol az óceáni hatások vannak túlsúlyban. Az évi középhőmérséklet 10,5 C A település területe 42,54 km 2, a lakosság 2679 fő volt 2002-ben. A halálozások száma (37) meghaladta az élveszületések számát (23), és további számottevő elvándorlás is jelentkezett

5 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 4 (13). Ez a tendencia hosszabb ideje fennáll az 1996-os 2779 fős lakosság 2002-re 2679-re csökkent. A faluban 973 ház található, amelyből 954 rendelkezik vezetékes ivóvízzel, a vízhálózat hoszsza 25 km. A falu szennyvízhálózatára 531 lakás csatlakozott, a rendszer hossza 16,2 km. Vezetékes földgázzal 352 ház rendelkezik. A belterületen az utak 100 százaléka szilárd burkolattal ellátott. Kiépült a helyi kábeltelevíziós hálózat, amelynek segítségével lehetővé vált a műholdas adások vétele, de a többi csatorna vételi minősége is sokat javult. A település gazdasági élete a méreteihez mérten jelentősnek mondható, összesen 190 működő vállalkozás található a településen. Az 58 Kft között található több külföldi vegyesvállalat. A legjelentősebbek közé tartozik az Arbek Kft, a Conzol Kft, az Edelstahl Kft, a Makrom Kft, a Thermoproduct Kft, a Maguro Kft, és az Agropig Kft. Melletük 2 szövetkezet, 25 Bt és 105 egyéni vállalkozás tevékenykedik. Tevékenységük kiterjed a mezőgazdaság, az ipar, és a szolgáltatás számos területére. Jelentősebbek még: a BABIRÁD Kft. 45 foglalkoztatott, SHS Kft. 25 foglalkoztatott, MAGNET Kft. 40 foglalkoztatott, PROMIX Kft. 15 foglalkoztatott. Idegenforgalmi szempontból jelentős esemény az évente, szeptember elején megrendezett Mágocsi Szüret egésznapos műsora, amely belföldről és külföldről is sok látogatót vonz ben a falu határában 38,5 C-os termálvizet tártak fel, amely ásványi anyag tartalma miatt a szakértők szerint kiválóan alkalmas lenne mozgásszervi és egyes női betegségek gyógyítására. A településtől északra folyik a Méhész-patak, délre pedig a Hábi-patak. A környékben található az országos hírnévre szert tevő bikali halastó rendszer.

6 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 5 I.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény értelmében az ország hulladékgazdálkodási stratégiai célkitűzései, továbbá az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése érdekében (a hulladékkeletkezés megelőzése, a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, a hulladékok szakszerű ártalmatlanítása) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) készült, melyet a 110/2002.(XII.12.) OGY határozatával hirdettek ki. Az OHT kihirdetését követően arra építve Regionális Hulladékgazdálkodási Terveket kellett készíteni (15/2003. KvVM rendelete, (XI.7.)), majd ezzel összhangban, a területi tervek kihirdetését követően 270 nappal a településeknek helyi terveket kell kidolgozni. A helyi hulladékgazdálkodási tervek elsősorban az önkormányzatok által szolgáltatott adatokon alapulnak. A hiányzó adatok kapcsán megkeresték a terv készítői az adott településen közszolgáltató vállalatot, a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséget, egyéb hulladékgazdálkodásban illetékes szolgáltatókat. A terv készítése során a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt legfrissebb változatát is felhasználták (megvalósíthatósági tanulmány, pénzügyi-gazdasági elemzés). A helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítése érdekében, összhangban a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvénnyel, illetve a 126/2003. évi kormányrendelet A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről rendelkezéseivel, figyelembe véve a 15/2003. KvVM rendeletet A területi hulladékgazdálkodási tervekről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott Segédlet a helyi hulladékgazdálkodási tervek készítéséhez elnevezésű dokumentumot, kérdőívek készültek. A települési jegyző részére eljuttatott, majd személyes megkeresés útján, kérdezőbiztosok segítségével kitöltött kérdőívek képezik jelen terv alapját. Az adatok összegyűjtése után kezdődött meg a meglévő adatok kiértékelése, a célok, prioritások meghatározása, illetve a célok elérését szolgáló cselekvési programok ütemtervének kialakítása. Az így elkészült helyi hulladékgazdálkodási tervek további egyeztetések után a települési önkormányzat fogadja el, hagyja jóvá.

7 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 6 I.3. Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek A helyi hulladékgazdálkodási tervezés kapcsán, még a kérdőívek kiküldése előtt egyeztetésre került sor Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel, majd az illetékes települési önkormányzattal. A helyi hulladékgazdálkodási terv szorosan illeszkedik a térség regionális hulladékgazdálkodási tervéhez. Jelen tervek alapját képező Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt elkészítése során a következő egyeztetések lefolytatására került sor: Fejlesztési koncepció kialakítása ( ): egyeztetés a térség városainak, majd a kisebb településeinek bevonásával. Projekt előkészítő tanulmánynak véleményeztetése (2002. szept.), véleményező: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Környezettechnológiai főosztálya Önkormányzati Együttműködési Megállapodás megkötése (2003. aug.): Mecsek- Dráva Projekt által érintett települések kötelezettségvállalásával Társulási Tanács megalakítása (2004. márc.): Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt iránt elkötelezett önkormányzatok egyeztetésének intézményesült formája a program megvalósításával, későbbi működtetésével kapcsolatos kérdésekben. A projekt elkészítése kapcsán számos kérdésben volt szükség hatósági egyeztetésre. Bevont hatóságok: a Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőséggel-környezetvédelmi engedélyeztetés, IPPC Miniszterelnöki Hivatallal finanszírozás, projektbeszámoló Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával finanszírozás, projektmenedzsment KvVM szakmai főosztályok program tartalmának szakmai egyeztetése KvVM által megbízott tanácsadó cégek tenderkiírás, regionális programok öszszehasonlító elemzése

8 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 7 II. fejezet A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete II.1. A keletkező hulladékok típusa és éves mennyisége II.1.1 Nem veszélyes hulladékok A településen 2002-ben 714 t/év települési szilárd hulladék és m³/év folyékony hulladék keletkezett. A településen kommunális szennyvíziszap nem keletkezik. Az építési-bontási hulladék éves mennyisége 500 t/év. II./1. táblázat A keletkező nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük (tonna/év) Hulladék Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék** Kommunális szennyvíziszap Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Mennyiség 714 (t/év) (m³/év)* Nem keletkezik 500 (t/év) * a Dél-Dunántúli Regionális Tervben szereplő adatok alapján a településen keletkező csatornán el nem vezetett összes szennyvíz mennyisége ** a településről csatornán elvezetett szennyvíz mennyisége: m 3 II.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok A településen a kiemelten kezelendő hulladékáramok szelektív gyűjtése közül az állati hulladékot konténerben helyezik el, az elszállításról a Kontár Kft. gondoskodik, begyűjtött menynyiség: t/év. A településen található házi orvosi szolgálat magánkézben van, egészségügyi hulladékának elhelyezéséről saját maga gondoskodik, mennyisége 67 kg/év volt 2003-ban.

9 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 8 II.1.3. Csomagolási hulladékok A településen a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése nem valósul meg. II.2. A felhalmozott hulladékok típusa és mennyisége II.2.1. Nem veszélyes hulladékok A nagyközség területén nem található nem veszélyes, felhalmozott hulladék II.2.2. A területen felhalmozott, kiemelten kezelendő hulladékáramok A nagyközség területén nem található kiemelten kezelendő felhalmozott hulladék II.2.3. Csomagolási hulladékok A nagyközség területén nem található csomagolási felhalmozott hulladék. II.3. A településre beszállított és onnan kiszállított hulladékok típusa és éves mennyisége II Nem veszélyes hulladékok A településről a szilárd hulladék kiszállításra kerül, mert a településen nem található hulladékkezelő telep. A hulladék begyűjtését és elszállítását a VÖLGYSÉG-KOM Kft. végzi. A települési szilárd hulladék a kárászi hulladéklerakóba kerül. A folyékony hulladék a háztartásokból tengelyen kerül elszállításra. A Dél-Dunántúli Regionális Terv adatai alapján a nagyközségben m³/év folyékony hulladék keletkezik. A település által szolgáltatott adatok alapján a településről m³/év folyékony hulladékot szállítanak el tengelyen. Az építési bontási hulladék mennyisége 500 t/év. A településre hulladékbeszállítás nem történik.

10 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 9 II./2. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok és éves mennyiségük Hulladék Településre beszállított (t/év) Településről kiszállított (t/év) Települési szilárd hulladék (t/év) Települési folyékony hulladék m 3 /év Kommunális szennyvíziszap 0 Nem keletkezik Építési-bontási hulladékok és egyéb 0 inert hulladékok n.a. II.3.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok A településen a kiemelten kezelendő hulladékáramok szelektív gyűjtése közül az állati hulladékot konténerben helyezik el, az elszállításról a Kontár Kft. gondoskodik, begyűjtött menynyiség: t/év. A településen található házi orvosi szolgálat magánkézben van, egészségügyi hulladékának elhelyezéséről saját maga gondoskodik, mennyisége 67 kg/év volt 2003-ban. II Csomagolási hulladékok A település lakosainak a csomagolási hulladék szelektív gyűjtése nem valósul meg.

11 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 10 II.4. A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása II Nem veszélyes hulladékok II./3. táblázat A nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Hulladék Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék m³/év Kommunális szennyvíziszap* Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok *A településen kommunális szennyvíziszap nem keletkezik II Kiemelten kezelendő hulladékáramok A településen a kiemelten kezelendő hulladékáramok szelektív gyűjtése közül az állati hulladékot konténerben helyezik el, az elszállításról a Kontár Kft. gondoskodik, begyűjtött menynyiség: t/év. A településen található házi orvosi szolgálat magánkézben van, egészségügyi hulladékának elhelyezéséről saját maga gondoskodik, mennyisége 67 kg/év volt 2003-ban. II Csomagolási hulladékok A településen a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtése nem valósul meg.

12 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 11 III. fejezet A hulladékkezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó hulladékkezelésre előírt követelmények ismertetése Az Önkormányzat területén nem található telephelyengedéllyel, illetve hulladékkezelési engedéllyel rendelkező, hulladékkezelési tevékenységet végző vállalkozás.

13 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 12 IV. fejezet Az egyes hulladéktípusokra vonatkozó speciális intézkedések Mágocs nagyközség Önkormányzata által hozott rendelet: o 4/2000. (V. 01.) számú rendelete a települési folyékony hulladék -szippantott szennyvíz- összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásokról Az Önkormányzat nem hozott speciális intézkedést hulladékkezeléssel kapcsolatban.

14 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 13 V. fejezet A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások V.1. Hulladékok gyűjtése és szállítása A település teljes területén a települési szilárd hulladékot a VÖLGYSÉG-KOM Kft. gyűjti be, és szállítja el heti egyszeri gyakorisággal a kárászi hulladéklerakóra. A folyékony hulladékot a háztartásokból tengelyen szállítják el, a tengelyen való elszállításról minden háztartás egyénileg gondoskodik, az önkormányzatnak nincs szerződése közszolgáltatóval a folyékony hulladék begyűjtésére, szállítására és kezelésére, illetve közcsatornán elvezetik. A településen a kiemelten kezelendő hulladékok gyűjtése nem valósul meg. A települési építési-bontási hulladék mennyisége: 500 t/év helyben, mely helyben marad. V./1. táblázat: A nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek Hulladék Begyűjtő, szállító neve Székhely (település) Begyűjtő kapacitása (t/év) Begyűjtésre használt szállít eszköz Begyűjtött hulladékmennyiség Kezelő megnevezése Települési szilárd hulladék VÖLGYSÉG- KOM Kft. Pécs 714 t/év t/év 16 m 3 -es hulladékgyűjt ő gépjármű BIOKOM Kft. Folyékony hulladék* Egyéni szerződés alapján n.a m³/év n.a. Tengelyen elszállítják n.a. *A településen a folyékony hulladék elszállításáról a lakosoknak egyénileg kell gondoskodniuk, erre vonatkozóan adatok nem állnak rendelkezésre.

15 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 14 V.1.2. A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése A településen szennyvíztisztító mű található 036/6 helyrajzi számon, összes mennyisége m 3 /év. A telep rövid technológiai leírása: o o o o o o Községi csatornahálózat Rács, mechanikai tisztítás Anoxikus medence Kombinált műtárgy (levegőztető, utóülepítő) Fertőtlenítő Befogadó A Dél-Dunántúli Regionális hulladékgazdálkodási tervben foglaltak alapján a településen korszerűtlen folyékonyhulladék ürítőhely található, négy darab medencével Ászf nyilvántartási rendszerrel, érzékenységi besorolása: B. A telep által veszélyeztetett környezeti elemek: talaj. V.1.3. A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése A település egy illegális hulladéklerakó található, helyrajzi száma: 0100, lerakott mennyiség: 3000 t/év, két önkormányzat kezében lévő felhagyott lerakó van, melyek helyrajzi száma: 080/1, 080/2. A PHARE. HU számú felmérés alapján a használt terület m 3, a lerakott hulladék térfogata: m 3. V./2. táblázat Engedély nélküli, illegális (vad) lerakók, használaton kívüli vagy nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező lerakók és az ott lévő hulladékok mennyisége Helyszín Mágocs - 080/1, 080/2 hrsz. Mágocs 0100 hrsz. Lerakott hulladék megnevezése Települési szilárd hulladék Települési szilárd hulladék Lerakott hulladék mennyiség

16 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 15 V.2. A települési szilárd hulladékgazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők V.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen A településen szelektív gyűjtés nem valósul meg. A nagyközségben a rendszeres hulladékgyűjtés keretében el nem szállítható hulladékok gyűjtésére évente lomtalanítást szerveznek. A 2008-ban elinduló Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program tervei szerint Mágocsról a szelektíven gyűjtött hulladékot a Barcsi Hulladékkezelő Központba szállítják. V.2.2. A területen a települési hulladék részeként keletkező biológiailag lebomló szerves hulladék mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló- és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése A településen sem zöldhulladék, sem biohulladék gyűjtése nem folyik, a házi komposztálás sem elterjedt. A 2008-ban elinduló Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program tervei szerint a zöldhulladékot házi komposztálás keretében hasznosítják újra. V.3. A települési folyékony hulladékkal való gazdálkodás helyzetelemzése A településen összesen m 3 szennyvíz keletkezik, ami 1 főre lebontva 67,07 m 3 -t jelent évente. A települési folyékony hulladékot tengelyen elszállítják, illetve közcsatornán elvezetik, a település területén a folyékony hulladékot a helyi szennyvíztelepen kezelik.

17 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 16 V.3.1. A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés körzetenként V./3. táblázat A településen keletkező települési folyékony hulladék mennyisége Leé (m 3 /év/fő) Mennyiség (m 3 /év) Települési folyékony hulladék 67,

18 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 17 VI. fejezet Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározása VI.1. A hulladékkeletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező hulladékok mennyisége és összetétele VI A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása VI./1. táblázat A nem veszélyes hulladékok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év) Hulladék 2002 (t/év) 2005 (t/év) 2008 (t/év) Települési szilárd hulladék 714 (t/év) 758 (t/év) 804 (t/év) Települési folyékony hulladék (m 3 /év) (m 3 /év) (m 3 /év) Kommunális szennyvíziszap Nem keletkezik. Nem keletkezik. Nem keletkezik. Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok 500 (t/év) 500 (t/év) 500 (t/év) VI./2. táblázat Hulladék A képződő települési szilárd hulladékból szelektíven gyűjtött hulladékáramok tervezett mennyisége (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) Műanyag 67,83 81,71 92,30 Üveg 27,15 27,52 27,81 Fém 25,49 25,46 25,31 Textil 11,83 12,02 12,19 Biohulladék 279,94 288,12 300,64 Papír 92,64 103,00 114,18 Veszélyes hulladék 9,33 8,93 8,43 Egyéb 199,79 211,24 223,15 Összesen 714,00 758,00 804,00

19 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 18 VI.1.2.Csökkentési célok Az elérendő hulladékgazdálkodási célok meghatározásánál alapul vettük a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényt, a 110/2002. (XII. 12.) OGY határozatban kihirdetett, november 26-án elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) és a 15/2003. KvVM rendeletben kihirdetett Dél-Dunántúli Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Tervét. A helyi hulladékgazdálkodási terv elfogadása után ami a as időszakra vonatkozik a tervről kétévente beszámolót kell készíteni és hatévente meg kell újítani. A helyi hulladékgazdálkodási terv céljait figyelembe kell venni és be kell építeni az önkormányzat más ágazati intézkedéseibe is. Biztosítani és folyamatosan fejleszteni (képzés) kell a végrehajtáshoz az önkormányzatnak a megfelelő szakértői apparátust. Együtt kell működni a térségben kialakításra kerülő Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program koordináló szervezeteivel. A évi XLIII. hulladékgazdálkodási törvény 56. -a alapján a hulladéklerakóban ártalmatlanításra kerülő hulladék biológiailag lebomló szervesanyag tartalmát a bázis évhez viszonyítva július 1-ig 75 %-ra, július 1-ig 50 %-ra (2014. július 1-ig pedig 35 %-ra) kell csökkenteni. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt prognosztizálja a hulladékösszetétel alakulását között. (lásd a VI/1. számú ábrát). Ez alapján a Programban részt vevő falvak települési szilád hulladékában található biohulladék aránya folyamatosan csökken.

20 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 19 VI/1. ábra: Hulladékösszetétel a falvakban 45% Hulladékösszetétel - Falvak 40% 35% Műanyag Üveg 30% Fém 25% 20% 15% 10% 5% 0% Arány Textil Biohulladék Papír Veszélyes Egyéb Év Ugyancsak a fent említett jogszabály szerint július 1-ig a hulladékká vált csomagolóanyagok legalább 50 %-át hasznosítani kell és ezen belül legalább 25 % anyagában kell, hogy hasznosításra kerüljön, úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15 % legyen. A település a 25/2002. (II. 27.) kormányrendeletben meghatározott Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program szerint csak az un. B program részese lesz, mert a település nem szerepel egyik a fent említett kormányrendelet mellékeltében található tervezési alegységként használt szennyvíz-elvezetési agglomerációban sem. A település, mivel a jogszabály alapján közműves szennyvízelvezető és tisztító művel gazdaságosan nem látható el, ezért a 174/2003. (X. 28.) kormányrendelet szerint, az egyedi szennyvízkezelés nemzeti megvalósítási programjában vesz részt. A településnek jogszabályi kötelezettsége a szennyvíz szakszerű egyedi kezeléséről és ártalommentes elhelyezéséről az utóbbi rendelet és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni. Az ezzel kapcsolatos intézkedések tervezésére a jelen helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata során kell sort keríteni, mivel az intézkedések megvalósításának jogszabályban meghatározott határideje a tervezési időszakot meghaladja és jelenleg a település számára sem áll rendelkezésre olyan forrás, amelyből a szükséges intézkedéseket határidő előtt megvalósíthatná.

21 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 20 Mágocs nagyközség az alábbi táblázatban található csökkentési célokat tűzte ki a tervidőszakra: VI./3. táblázat A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok Hulladék Csökkentési cél A lerakott hulladék szervesanyag tartalmának csökkentése 2004-re 75 %-ra, 2007-re 50 %-ra, a hulladékgazdálkodási törvényben foglaltaknak megfelelően. települési szilárd hulladék El kell érni, hogy 2008-ban a lerakási arány 60 % alá csökkenjen. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programban (NTSZMP) előírtak szerint a települési folyékony B program részeseként meg kell valósítani a szennyvízberuházást. Ennek megfelelően, el kell érni, hogy minél hulladék nagyobb arányban kössenek rá az ingatlantulajdonosok a hálózatra. kommunális szennyvíziszap Kommunális szennyvíziszap nem keletkezik a településen Csak a nem hasznosítható inert hulladék kerüljön lerakóban építési-bontási hulladékok ártalmatlanításra. Az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, és a legális ártalmatlanítás lehetőségének és egyéb inert hulladékok megteremtése.

22 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 21 VI./4. táblázat A kiemelten kezelendő hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok Hulladék Hulladékolajok Akkumulátorok és szárazelemek Elektromos és elektronikai hulladékok Kiselejtezett gépjárművek Egészségügyi hulladékok Állati eredetű hulladékok Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik Azbeszt Egyéb hulladék Csökkentési cél Lehetőség biztosítása az elkülönített hulladékok gyűjtésére, majd a szakszerű hasznosítására és ártalmatlanítására. Lehetőség biztosítása az elkülönített hulladékok gyűjtésére, majd a szakszerű hasznosítására és ártalmatlanítására. Lehetőség biztosítása az elkülönített hulladékok gyűjtésére, majd a szakszerű hasznosítására és ártalmatlanítására. Lehetőség biztosítása a kiselejtezett gépjárművek országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz. A településen nem található egészségügyi intézmény. Lehetőség biztosítása az állati hulladékok országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz. Lehetőség biztosítása az elkülönített hulladékok gyűjtésére, majd a szakszerű hasznosítására és ártalmatlanítására. Lehetőség biztosítása az azbeszt hulladékok országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz. Lehetőség biztosítása az elkülönített hulladékok gyűjtésére, majd a szakszerű hasznosítására és ártalmatlanítására. VI./5. táblázat A csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok Hulladék Papír és karton csomagolási hulladék Műanyag csomagolási hulladék Fa csomagolási hulladék Fém csomagolási hulladék Csökkentési cél Szelektív gyűjtés biztosítása, és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása. Szelektív gyűjtés biztosítása, és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása. Anyagában történő hasznosítás biztosítása. Szelektív gyűjtés biztosítása, hulladékudvaron keresztül és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása. Az eljárás során mágneses szeparáció alkalmazása.

23 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 22 Hulladék Csökkentési cél Vegyes összetételű kompozit csomgolási hulladék Egyéb, kevert csomagolási hulladék Üveg csomagolási hulladék Anyagában történő hasznosítás biztosítása. Anyagában történő hasznosítás biztosítása. Szelektív gyűjtés biztosítása, és a külön gyűjtött hulladék hasznosító szervezeteknek történő átadása. Textil csomagolási hulladék Anyagában történő hasznosítás biztosítása. VI.2. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése VI./6. táblázat A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok Hulladék Hasznosítási, ártalmatlanítási cél Megteremteni a lehetőségét annak, hogy a hulladék minél települési szilárd hulladék nagyobb hányada kerüljön hasznosításra. A lerakást a lehető legnagyobb mértékben minimalizálni kell. települési folyékony A helyben maradó folyékony hulladék megfelelő ártalmatlanításának megszervezése. hulladék kommunális szennyvíziszap Nem keletkezik kommunális szennyvíziszap. Biztosítani kell a településen keletkező építési-bontási és építési-bontási hulladékok egyéb inert hulladék külön gyűjtését, elszállítását és és egyéb inert hulladékok szakszerű újrahasznosítását, esetleg ártalmatlanítását.

24 Mágocs nagyközség helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 23 VI./7. táblázat A nem veszélyes hulladékokra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása Hulladék Hasznosítási, ártalmatlanítási cél Helyi Területi Megteremteni a lehetőségét annak, hogy a keletkező hulladékok A már működő hasznosító létesítmények fejlesztésével, új technológiák minél nagyobb hányada anyagában vagy energetikailag haszno- keletkező hulladékok fele anyagában telepítésével biztosítani kell, hogy a települési szilárd hulladék suljon, és a lerakóba csak a más vagy energetikailag hasznosuljon, és módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerüljön. lerakóba csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható hulladék kerüljön. A tengelyen elszállított szennyvíz szakszerű ártalmatlanításának biztosítására 5 szennyvíztelepen Beremend, A folyékony hulladék megfelelő települési folyékony hulladék Bóly, Sátorhely, Siklós, Szentlőrinc ártalmatlanításának megszervezése a településen. szükséges szippantott szennyvíz fogadó-előkezelő műtárgyat létesíteni. Az alapvetően elérendő cél a szennyvíztelepi iszapok minél nagyobb arányú talajerő-visszapótláskénti (injektálás, kommunális szennyvíziszap A településen nem keletkezik szennyvíziszap. komposztálás) hasznosítása a mezőgazdaságban. Cél, hogy 2008-ra a teljes keletkező szennyvíziszap mennyiségének 24,5 %- át komposztálás után hasznosítsák. Biztosítani kell a településen keletkező építési-bontási és Cél a hasznosítási arány növelése és az, Építési-bontási egyéb inert hulladék külön hogy csak a nem hasznosítható inert és egyéb inert gyűjtését, elszállítását és hulladék kerüljön lerakóban ártalmatlanításra. hulladékok szakszerű újrahasznosítását, esetleg ártalmatlanítását.

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról A 2000. évi XLIII. Törvény előírja a hulladékgazdálkodási terv elkészítését. Öt önkormányzat (Répcelak, Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád) részére

Részletesebben

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/351-7697

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről 1. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE BABÓT KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2004 2008 EGYEZTETÉSI ANYAG 2004. december 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: a Kis-Rábamenti Önkormányzatok

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-34 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 36. -ának

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Melléklet DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készült: a KvVM erre a célra kiadott SEGÉDLET-ének, valamint a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének felhasználásával és szerkezeti

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette:

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben