A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft."

Átírás

1 A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

2 Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei ösztönözték leginkább az új hulladékgazdálkodási infrastruktúra beruházások megindítását. A lerakási direktívák átvétele nyomán a korábbi több százról néhány tucatra csökkent a lerakók száma. Az EU új hulladék keretirányelve (2008/98/EK) rögzíti az újrahasználatra és feldolgozásra vonatkozó elvárásokat : 2015-től kötelező szelektív gyűjtés bevezetése a tagállamokban, 2020-ig legalább a háztartásokból származó papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék estében az újrahasználatra való előkészítést és az újrafeldolgozást tömegében átlagosan minimum 50 %-ra kell növelni (10. cikk (2)). Az EU 2020 keretstratégiája Erőforrás-hatékony Európát vizionál, és külön fejezetet szentel a hulladékok kezelésének és újrahasznosításának.

3 A technológia kiválasztásának szempontjai A leghatékonyabb technológiai megoldások kiválasztása szükséges, hiszen az az eszközrendszer, ami most létrejöhet, a következő évtizedekben alig változhat lényegesen. A hatékony technológia azonban nem feltétlenül azonos a gyártók által ajánlott és legjobbként eladni próbált termékek megvásárlásával a komplex probléma-megközelítés és a körültekintő számításokon alapuló tervezés elengedhetetlen. Ha nem sikerül támogatott, valamint méretgazdaságossági és technológiai szempontból egyaránt optimális rendszereket kialakítani, a hosszú távú üzemeltetés költségein sem lehet változtatni, ami elkerülhetetlenül hatást gyakorol a szolgáltatási díjak alakulására is. A hulladékgyűjtési és kezelési rendszer koncepciójától és minőségétől függő szolgáltatási díjak kedvező szinten tartása a térség versenyképességét növeli, és javítja a produktív beruházás-vonzó képességét.

4 Elvárható hulladékkezelési technológia A hulladékkezelési technológia lényege, hogy oly módon teljesíti a törvényi előírásokat az előkezelésre, a szervesanyag-tartalom részarány csökkentésre, az anyagában történő hasznosításra vonatkozólag, hogy csak az EU által is támogatandó, szükséges, minimális beruházás és előkészítési műveleti egységet és mennyiséget tartalmazza. Ezzel elérhető az, hogy a hulladék kezelésével kapcsolatban a közszolgáltató kerüljön egy olyan döntési helyzetbe, hogy amennyiben megváltoznak a költségtényezők (pl. lerakási adó), vagy egyéb hasznosítási alternatíva felmerül, akkor lehetősége legyen mérlegelni a továbbértékesítési irányokat további hasznosítás céljából. Az eljárás pontos határvonalat tud húzni a törvény által előírt minimális technológiai szükséglet, és az ezután esetlegesen következő hasznosítást célzó további előkészítési eljárás közé (közszolgáltatás kontra versenyszféra).

5 Tömegeloszlás, % Komplex hulladékkezelési rendszer előkészítése A keletkező hulladékmennyiség felmérése, hulladék-összetételi és eloszlási vizsgálatok, a gyűjtési-kezelési folyamatok és a hulladékáramok modellezése, Bio Papír Szemcseméret Műanyag Textil a létesítmények és eszközök kapacitásának meghatározása 20 0 Szemcseméret szerint Biológiai frakció Papír Műanyag Textil Szemcseméret x, mm

6 Komplex hulladékkezelési rendszer elemei Koncepciónk alapeleme a hulladékok lerakótól való minél nagyobb arányú eltérítése, amelynek célja, hogy csak az anyagában és már energetikailag sem hasznosítható hulladékok kerüljenek lerakásra. A lerakástól való eltérítés módszerei lehetnek: A hulladékok anyagában történő hasznosításának növelése csomagolóeszköz és egyéb hulladékok (papír, műanyag, üveg, fém) elkülönített gyűjtése Biológiailag lebomló hulladékok elkülönített gyűjtése és kezelése (házhoz menő szelektív gyűjtés növelése, biogáz előállítás és hasznosítás, komposzt előállítás) A mechanikai kezelési technológia átalakítása, másod-tüzelőanyag (RDF - Refuse Derived Fuel) előállítása Az energetikai hasznosítási lehetőség kiterjesztése (cementgyár, erőmű), biostabilizált hulladék energetikai hasznosítása A fenti módszerek alkalmazása ösztönözhető jogi és gazdasági eszközökkel, pl. talajterhelési járulékkal, lerakási adóval, stb.

7 Hulladékkezelési rendszer bemutatása

8 Regionális hulladékgyűjtési rendszer kialakítása

9 Csomagolóeszköz hulladékok szelektív gyűjtése Összhangban a Hulladék Keretirányelvvel a lakossági szelektív gyűjtést elsősorban a házhoz menő szelektív gyűjtést - fejleszteni kell. A projekt koncepció rugalmasan kezeli a szelektívgyűjtés kiterjesztését, a házhoz-menő szelektív gyűjtés bevezetése a projekt teljes családi házas övezetében javasolható. A lakótelepi területeken a közterületi gyűjtőszigetes szelektív gyűjtés mellett, vagy helyett a lépcsőházankénti szelektív gyűjtés alkalmazása is a program eleme. A házhoz-menő szelektívgyűjtésre egységes edényzet alkalmazása javasolt. A gyűjtési gyakoriság csökkentése érdekében 240 literes (esetleg 360 literes) edény használatát javasoljuk, így a gyűjtés gyakoriság 2-4 hét között határozható meg.

10 Veszélyes hulladékok gyűjtése A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékokat speciális felépítménnyel kialakított veszélyes hulladék gyűjtő autókkal - program szerint rendszeres gyűjtőjáratokkal (évi 2-4 alkalom)- házhoz menő gyűjtéssel különítjük el a hulladék többi elemétől. Így biztosítható, hogy az anyagában, vagy energetikailag hasznosítható hulladékok a lehető legkevesebb olyan összetevőt tartalmazzanak, amelyek gátolnák a későbbi felhasználást.

11 Biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése A biológiailag lebomló hulladékok házhoz menő szelektív gyűjtésének kiterjesztése szintén a rendszer rugalmas eleme. Igény esetén a projekt teljes családi házas övezetében bevezethető, vagy csak meghatározott területekre terjesztik ki. Mivel a gyűjtési gyakoriság a bomlás miatt heti egy alkalommal indokolt, így kisebb literes edény alkalmazása megfelelő. A gyűjtési rendszer jól kombinálható a házi komposztálás elterjesztésével, amikor költséghatékonysági okokból a kezelő központtól távol eső területeken a lakosság a kiadott házi komposztáló edényben saját maga komposztálja a szerves hulladékát.

12 Hulladékok válogatása A szelektíven összegyűjtött hulladékok utóválogatását, az ipar felhasználásra alkalmas, értékes másodnyersanyag előállítását válogatóművel tudjuk biztosítani. A válogatómű kapacitását a tervezett szelektív gyűjtés kiterjedése, a hulladék hasznosítható összetevőinek mennyisége, illetve a gyűjtés felfutásának figyelembevételével lehet meghatározni. Az üzem tervezéshez gyakorlati szaktudás elengedhetetlen.

13 Hulladékok mechanikai kezelése tüzelőanyag előállítása A szelektív gyűjtés utáni maradék hulladékot energetikai, illetve biológiai kezelésre alkalmas összetevők leválasztása és további feldolgozása miatt mechanikai kezelő műbe szállítják.

14 Hulladékok mechanikai kezelése tüzelőanyag előállítása A technológia kialakításánál mindenképpen biztosítani kell, hogy a rendszerbe beillesztésre kerüljön optikai leválasztó berendezés amit az EU tüzelőanyag előállításra vonatkozó legújabb BAT tervezete is tartalmaz. Ezzel egyrészt biztosítani lehet, hogy a tüzelőanyagok Cl tartalma (és egyéb veszélyes alkotó elemek) minimalizálható legyen, de alkalmazható hasznosítható hulladékok kiválasztására is (pl. műanyag, üveg). A létrejött másod-tüzelőanyag (RDF) fűtőértéke a lakossági hulladék összetételének függvénye, de a tapasztalatok szerint MJ/Kg körül alakul.

15 Hulladékok biológiai kezelése Az általánosan alkalmazott komposztálási és biostabilizálási eljárások technológiája nem teszi lehetővé a bomlás során keletkező gázok hasznosítását (IPPC). A helyettük alkalmazott műszaki megoldás a biohulladékok száraz fermentálása, a biogáz hasznosítása (elektromos áram, hő előállítása). Az alkalmazandó technológia a kommunális hulladékok szerves összetevőire kialakított 3A (aerob anaerob aerob) eljárás.

16 Hulladékok biológiai kezelése A szelektíven összegyűjtött bomló-szerves hulladékok alkalmasak komposzt előállítására, de a nagyobb hatékonyság érdekében a száraz fermentálóban történő biogáz előállítás és a komposztálás kombinációját javasoljuk. A hatékonyság további növelése érdekében a vegyesen gyűjtött hulladék szerves frakciójának száraz fermentálása után szitálással további energetikailag hasznosítható frakció választható le, melynek fűtőértéke 9-10 MJ/kg-ra becsülhető, így erőműi hasznosításra valószínűséggel felhasználható.

17 A rendszer alkalmazásának előnyei A csomagolóeszköz hulladékok gyűjtése és anyagában történő hasznosítása eléri a Keretirányelvben előírt mértéket, a másodnyersanyagok eladásából a rendszernek bevétele származik. Teljesül a Landfill direktívában előírt szervesanyag eltérítési előírás (2016 az 1995-ben keletkezett szervesanyaghoz képest 65%-nak a hasznosítását meg kell oldani) A biológiai kezelés során a keletkező biogázok hasznosításával elektromos energiai és hő előállítása valósul meg, amely vagy saját felhasználásra, vagy értékesítésre kerül. A jó minőségű RDF cementgyárak, erőművek, míg a stabilizált hulladék erőművek alternatív tüzelőanyag lehet. A fejlesztések eredményeképpen a lerakott (nem hasznosított) hulladék mennyisége a stabilát sikeres energetikai hasznosítása esetén középtávon 10% alá csökkenhet, míg a stabilát lerakása esetén is 25% alatti lerakás biztosítható.

18 A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program regionális gazdasági- és térségfejlesztési hatásai

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Kiss Tibor ügyvezető BIOKOM Kft.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

MI A VESZÉLYES HULLADÉK?

MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Általános ismeretek mindennapjainkból MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Sokat hallottunk, hallunk és fogunk hallani a veszélyes hulladékokról. Mindennapjainkat érintő helyeken bukkannak fel, sőt a korábban veszélyesnek

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 1 Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Juhász Péter, Márton Balázs, Mester Attila, Németh László, Portik-Bakai Zsuzsa, dr. Szenes Ildikó, Sziromi-

Részletesebben

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT Újrahasználat: új fogalom a hulladékgazdálkodásban Az erőforrás-gazdálkodás egyrészt kiemelkedően fontos kérdés Európában, melynek célja a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei

Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei Koskovics Éva Rákosi Judit Az önkormányzati környezetvédelmi közszolgáltatásokat érintő európai uniós szabályozások megvalósításának feltételei 12. szám Budapest, 2002 október ISBN 963 503 289 7 ISSN 1587-6586

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet

37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet 37/2006. (II. 20.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása

Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Az Európai Unió környezetpolitikája 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás 4. A hulladék újrahasznosítása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. Az Európai Unió környezetpolitikája... 4 3. Hulladékokra vonatkozó szabályozás... 8 3.1 Hulladékgazdálkodási terv... 11 4. A hulladék újrahasznosítása... 12 4.1 Az

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE

A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Építési és Környezetmérnöki Intézet Környezetmérnöki Tanszék SZAKDOLGOZAT A CSOMAGOLÁSI TEMÉKDÍJ HAZAI BEVEZETÉSÉNEK ELEMZÉSE Készítette: Máthé Domokos környezetmérnök

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Tiszta lap. Energia a hulladékból. 3. szám, 2009. október

Tiszta lap. Energia a hulladékból. 3. szám, 2009. október 3. szám, 2009. október Az.A.S.A. csoport a legnagyobb privát hulladékkezelôk egyike Ausztriában, Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában, és egyre fontosabb szerepre tesz szert Európa más országaiban

Részletesebben

CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS. A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra.

CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS. A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra. CENTRAL EUROPE REPAIR AND RE-USE CENTRES AND NETWORKS A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretében az ERFA támogatásával kerül kidolgozásra. Az eddigi csekély számú gyakorlati példa alapján végzett becslések

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben