Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. KEOP Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag"

Átírás

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás KEOP Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Önkormányzati összefoglaló MKM Consulting Zrt. Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/C. Pécs, március 24.

2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás KEOP Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Műszaki alternatívák Önkormányzati összefoglaló Készítette: MKM Consulting Zrt 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/C. Közreműködő szakértők: Leitol Csaba Drescher László Zemplényiné Bartha Júlia Antal Tibor Fülöp Zoltán Projektvezető, hulladékgazdálkodási szakértő Közgazdász, CBA szakértő Közgazdász Hulladékkezelési eljárás-technikai mérnök Környezetmérnök, építőmérnök Pécs, március 24.

3 Tartalomjegyzék 1. A MŰSZAKI TARTALOM KIALAKÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VEENDŐ KERETEK Pályázati feltételeknek való megfelelés Hulladékmennyiség Üzemeltetés kérdései 5 2. A TELJESÍTENDŐ MUTATÓKNAK VALÓ MEGFELELÉS FELTÉTELEI 6 3. LEHETSÉGES MŰSZAKI MEGOLDÁSOK Szelektív gyűjtés fejlesztése Hulladék előkezelése Megvalósítható alternatívák MBH üzemeltetés Szelektív gyűjtés Válogatómű Komposztálás II. ütem összesített költségei 16

4 1. A műszaki tartalom kialakításánál figyelembe veendő keretek 1.1. Pályázati feltételeknek való megfelelés A projektnek az elfogadáshoz bizonyítania kell az Útmutatóban előírt kötelezettségek teljesítését, az Operatív Programnak és a Támogatási Stratégiának való megfelelést. A teljesítendő mutatók 2016 évre a következők: 1. szelektív gyűjtés aránya: min. 22% (csomagolóeszköz, zöld, veszélyes) 2. szerveshulladék eltérítés (lerakható a évi mennyiség 35%-a) 3. lerakási korlátozás: max 59 % rakható le, a következő bontásban: max.38% elsődleges lerakás, 0-59% másodlagos lerakás (előkezelés, stabilizálás után) A projekt költségvetésének 5%-a megelőzési célokra (házi komposztálás, újrahasználati centrum, tudatformálás) fordítandó. A Kedvezményezett rendelkezésére álló önerő mintegy 800 millió Ft. A pályázati útmutató 2010 márciusi változása szerint a szelektív gyűjtési rendszer fejlesztésének önereje 15%-ra csökkent (a többi projektelem esetében maradt 30%), a rendelkezésre álló saját forrással több beruházást lehet megvalósítani. A projekt I. szakaszában megépülő létesítmények, illetve a célok teljesítésére figyelembe vehető meglévő létesítmények: 1. Válogatómű Nyíregyháza, tervezett kapacitás 26 ezer tonna két műszakban, harmadik műszak bevezetésével ezer tonna kapacitásra bővíthető. 2. Komposzttelep Nagyecsed, tervezett kapacitás 7 ezer tonna 3. Komposzttelep Nagyecsed, tervezett kapacitás 7 ezer tonna 4. Komposzttelep Nyíregyháza, meglévő kapacitás 8 ezer tonna 1.2. Hulladékmennyiség A projektterületen jelenleg 13 szolgáltató működik, amelyek közül legnagyobb súllyal (ellátott település-, illetve lakosszám-arány tekintetében) a Nyír-Flop Kft. (126 település, fő) és a Bio-Pannónia Kft. (32 település, fő) van jelen, a projektterület lakosságának közel felét ellátva. A hulladékmennyiségi adatok a közszolgáltatóktól bekért 2008 évre vonatkozó adatok. Az adatszolgáltatás elhúzódó folyamatot jelentett (2009. október március), amely jelen időpontig nem zárult le. 4 szolgáltató 46 településéről mind a mai napig nem érkezett információ. Ezen település esetében, a hiányzó hulladékmennyiségeket az éves átlagos fajlagos hulladékmennyiség és a település lakosszámok szorzataként becsültük. A keletkező hulladék mennyisége (2008) mintegy 153 ezer tonna/év amelyből mintegy 138 ezer tonna a közszolgáltatás keretében a lakosságtól begyűjtött hulladék. Ezek a hulladékmennyiségek azonban a Szabolcsi Projekt EU által jóváhagyott I. ütem pályázati anyagának adataitól messze elmaradnak (lásd az alábbi táblázatot).

5 Megnevezés A közszolgál-tatásba A közszolgál-tatás bevont lakosok száma - keretében a településen 2/2009 PM-ÖM együttes a lakosságtól begyűjtött rendelet szerint (2008) hulladék mennyisége (t) A közszolgál-tatás keretében az intézmények-től begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgál-tatás keretében összesen begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év) Összesen a teljes projekt területre a pályázat I. ütemében leadott adatok Összesen a teljes projekt területre as szolgáltatói adatok alapján Változás a projekt első üteméhez képest ,09% 68,56% 52,68% 66,57% 65,85% A hulladékmennyiség ezen mértékű, illetve irányú (csökkenés) változása nem tükrözi az eltelt időszakban az ország egyéb területén tapasztalható tendenciákat, ezért kérdéses, hogy az I. ütemben közölt, vagy a jelenleg a hulladékgazdálkodási cégek által megadott adatok vannak-e közelebb a valósághoz. A a Közszolgáltatók írásos adatszol Mivel az I. ütemben tervezett létesítmények kapacitását a keletkező hulladék mennyiségéhez kapcsolták, ezért ez a hulladékmennyiség csökkenés a KA projekt kapacitáskihasználtságát jelentősen csökkentheti. Mindez befolyásolja továbbá a készítendő KEOP projekt műszaki specifikációját és kapacitásait. A projekt EU támogatási szerződése szerint a II. ütem beadásával egy időben az I. és II. ütemre együttesen kell költség-haszonelemzést készíteni. A megváltozott hulladékmennyiség értelemszerűen jelentős hatással lesz a teljes projekt (I. és II. ütem együtt és külön-külön) gazdaságossági mutatóira, költség-haszon elemzésére. A hulladék-összetétel modellezésére a Társulás által 2007-ben elvégeztetett akkreditált mérés eredményét használtuk Üzemeltetés kérdései Az KA projekt kapcsán megkötött közszolgáltatási szerződés hatálya mind a KA, mind az új KEOP projektekben megvalósuló eszközökre, létesítményekre kiterjed, így a KEOP projekt üzemeltetője az üzemeltetési szerződésben megrendelőként szereplő Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.

6 2. A teljesítendő mutatóknak való megfelelés feltételei Szelektív gyűjtés A keletkező hulladék mennyisége tonna (2016), ennek minimum 22%-a a szelektíven gyűjtendő tonna. A szelektíven gyűjthető hulladék (papír, karton, műanyag, fém, üveg, bio, veszélyes) mennyisége: tonna (2016). Szerves hulladék eltérítés A szerves hulladék eltérítés számítását az Útmutató 3. számú mellékletében leírt képlettel határoztuk meg. A lerakható mennyiség: tonna, a keletkező mennyiség: tonna, a hasznosítandó mennyiség (papír, karton, bio): tonna. Lerakási korlátozás A lerakható mennyiség a keletkező hulladék tonna (2016) mennyiségének max 59%- a: tonna. A a lerakótól eltérítendő, illetve hasznosítandó mennyiség (szelektív gyűjtés, komposztálás, biológiai kezelés) tonna. Következtetések: 1. 22% szelektív gyűjtés teljesítése esetén nem teljesül a szerveshulladék eltérítés és a lerakási korlátozás sem 2. A lerakótól való eltérítés csak a teljes szelektíven gyűjthető mennyiség (papír, karton, műanyag, üveg, bio, veszélyes) 85%-nak visszagyűjtésével teljesíthető. 3. A lerakótól való eltérítés teljesítésére a szelektíven gyűjtött és hasznosított mennyiségen felül egyéb hasznosítási lehetőségeket is kell keresni, vagy a szelektív gyűjtés szintjét kell emelni és magasan tartani. 3. Lehetséges műszaki megoldások 3.1. Szelektív gyűjtés fejlesztése A szelektív gyűjtés fejlesztése minden alternatívában megoldandó feladat. Az I. ütemben kiépített Nyíregyházi válogatómű ellátására létesített 300 gyűjtősziget csupán a kapacitás mintegy 10%-t biztosítja. A szelektív gyűjtési mennyiségek teljesítése indikátor mutató, amit a kedvezményezettnek teljesítenie kell. A tervezett bővítés magába foglalja a csomagolóanyagok (papír, karton, műanyag, üveg), a veszélyes hulladékok és a bio (zöld és konyhai) gyűjtését is. A gyűjtés mennyiségét a minimális 22%-os visszagyűjtési arány, a szerves hulladék eltérítés, illetve a lerakási korlátozás együttesen határozzák meg. A szelektív gyűjtés fejlesztésére a következő koncepciót javasoljuk: csomagolóanyagok: o házhoz-menő gyűjtés elindítása (városok és közvetlen térségük) min. 60 ezer háztartás, -gyűjtőjárművek o gyűjtőszigetek fejlesztése a házhoz-menő gyűjtéssel nem érintett településeken edényzet és jármű zöldhulladék: o Kisvárda és Nagyecsed körzetében - edényzet és járműfejlesztés

7 o Nyíregyháza körzetében edényzet és járműfejlesztés veszélyes hulladék o veszélyes hulladék lomtalanításhoz járműfejlesztés A csomagolóanyag gyűjtés fejlesztése alternatívától függetlenül a következő: házhoz-menő gyűjtés 12 db 20m 3 -es gyűjtőjármű, db 120 literes szelektívgyűjtő edény gyűjtőszigetek: 200 db sziget és 2 db 20m 3 -es gyűjtőjármű A zöldhulladék gyűjtés fejlesztéséhez Nagyecsed - Kisvárda térségében: 15ezer db edény és 2 db jármű o Nyíregyháza térségében: 15 ezer db edény és 2 db jármű Veszélyes hulladékgyűjtés A projekt területére 1 db veszélyes hulladékgyűjtő speciális jármű fejlesztése 3.2. Hulladék előkezelése A hulladék előkezelést mindhárom körzetben fejleszteni kell. A KvVM FI és a Felügyelőség részvételével tartott megbeszélésen eldőlt, hogy a Hatóság a kisvárdai és a nagyecsedi központban is előírja az előkezelést. A megállapodás alapján egy minimális, nyílttéri előkezelés megfelelő. Nyíregyházán pedig a lerakási előírások teljesítéséhez szükséges az előkezelés. A térségben jelenleg nem adottak az előkezelés során előállítható másod-tüzelőanyag (RDF) energetikai hasznosításának feltételei. Az esetleges fejlesztések időszükségleteit áttekintve megoldás még középtávon (7-10 év) sem várható. Az előkezelés folyamata két részre, mechanikai és biológiai kezelés, bontható. Mechanikai kezelés technológiáját a kijövő anyagárammal szembeni elvárások és a biológiai kezelés szükségessége határozza meg. Nyíregyházi mechanikai-biológiai kezelés alternatívái: 1. Minimális előkezelés: nyílttéri aprítás, magas biológiai anyag tartalmú hulladék és fémleválasztás, a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakásra kerül 2. Fejleszthető kiépítés: zárt csarnokban elhelyezett aprítás, magas biológiai anyag tartalmú hulladék és fémleválasztás, a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakásra kerül. A bővítés (megfelelő csarnokméret) figyelembevételével és kiépítésével biztosítható. 3. Tüzelőanyag előállítás: az energetikai hasznosítás igényeinek megfelelő rendszer kialakítása (aprítás, fém, bio, és nehézanyag leválasztás, utóaprítás, szállításra való előkészítés) a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakásra kerül.

8 A leválasztott magas biológiai anyag tartalmú hulladék kezelésére minden alternatívában a legkedvezőbb beruházási és üzemeltetési költségű biológiai stabilizálást javasoljuk. Tekintettel a közeli lakóterületekre az esetleges szaghatások elkerülésére, illetve mérséklésére takart-levegőztetett technológia alkalmazását javasoljuk Megvalósítható alternatívák A 3.1. és 3.2. pontban bemutatott lehetőségekből állíthatók össze azok az alternatívák, amelyek teljesítik a pályázatban előírt teljesítendő mutatókat. A Szelektív és zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, minimális előkezelés és stabilizálás 1. a szelektívgyűjtés (csomagolóeszköz) fejlesztése, 60 ezer háztartásnál házhoz-menő szelektívgyűjtés bevezetése 10 db gyűjtőjármű beszerzése 2. gyűjtőszigetek fejlesztése 200 db gyűjtősziget edényzetének és 2 db gyűjtőjármű beszerzése 3. veszélyes hulladékgyűjtés 1 db gyűjtőjármű fejlesztése 4. zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Kisvárda és Nagyecsed körzetében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű, Nyíregyháza térségében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű 5. Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecseden nyílttéri mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás 6. a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálása B Szelektív és zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, minimális előkezelés és stabilizálás, Nyíregyházi bővítési lehetőséggel 1. a szelektívgyűjtés (csomagolóeszköz) fejlesztése, 60 ezer háztartásnál házhoz-menő szelektívgyűjtés bevezetése 10db gyűjtőjármű beszerzése 2. gyűjtőszigetek fejlesztése 200 db gyűjtősziget edényzetének és 2 db gyűjtőjármű beszerzése 3. veszélyes hulladékgyűjtés 1 db gyűjtőjármű fejlesztése 4. zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Kisvárda és Nagyecsed körzetében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű, Nyíregyháza térségében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű 5. Kisvárdán és Nagyecseden nyílttéri mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás 6. Nyíregyházán zárt (csarnok) térben elhelyezett, mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás. A bővítés megfelelő csarnokméret figyelembevételével és kiépítésével biztosított. 7. A magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálása C Szelektív és zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, minimális előkezelés és stabilizálás, Nyíregyházi tüzelőanyag előállítás kiépítésével 1. a szelektívgyűjtés (csomagolóeszköz) fejlesztése, 60 ezer háztartásnál házhoz-menő szelektívgyűjtés bevezetése 10 db gyűjtőjármű beszerzése 2. gyűjtőszigetek fejlesztése 200 db gyűjtősziget edényzetének és 2 db gyűjtőjármű beszerzése 3. veszélyes hulladékgyűjtés 1 db gyűjtőjármű fejlesztése

9 4. zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Kisvárda és Nagyecsed körzetében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű, Nyíregyháza térségében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű 5. Kisvárdán és Nagyecseden nyílttéri mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás 6. Nyíregyházán zárt (csarnok) térben elhelyezett, általános kiépítésű tüzelőanyag előállítására alkalmas - mechanikai kezelő: aprítás, szitálás, mágneses leválasztás, nehézanyag leválasztás, utóaprítás és szállításra előkészítés 7. a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálása 8. tüzelőanyag értékesítés 4. Tervezhető beruházási költségek 4.1. Projektelemek költsége A beruházási költségek becslése az egyes projektelemekre külön-külön történt. Az egyes alternatívák költsége az adott alternatívához tartozó projektelemek összege. Csomagoló és veszélyes hulladékgyűjtés eszközei Megnevezés Egységár (eft) Darabszám Összesen (eft) Tömörítős autó (20 m3) Gyűjtősziget (1.100 literes, 3 fr/3 db) Gyűjtősziget kialakítás(burkolat) Mobil veszélyes hulladék gyűjtőautó Szelektív gyűjtő edény 5, Összesen Zöldhulladék gyűjtés eszközei Megnevezés Egységár (eft) Darabszám Összesen (eft) Tömörítős autó (20 m3) Edény (120 literes kerekes bio) 5, Összes

10 Kisvárdai és Nagyecsedi mechanikai-biológiai kezelés Mechanikai kezelés Egységár Mértékegység Kisvárda Nagyecsed Mennyiség Költség (eft) Mennyiség Költség (eft) Tervezés ép. 5% eft Fel és levonulás, ideiglenes építmények ép. 3% eft Szociális konténer eft/db Manipulációs tér vb. boxokkal 25 eft/m Infrastruktúra, csapadékvíz eft/m Tereprendezés, földmunka 2 eft/m Mobil aprító eft/db Szita eft/db Mágneses szeparátor eft/db Szállítószalag rendszer eft/db Vezérlés, szerelés, leszállítás eft/db Technológia próbaüzem eft/db Homlokrakodó (2,5-3 m3 kanál) eft/db Szállítójármű (görgős konténeres) eft/db Biológiai kezelés Tereprendezés 2 eft/m Térbeton (speciális kialakítás) 15 eft/m csurgalékvíz kezelés eft/db homlokrakodó eft/db Forgató eft/db Billencs eft/db Mindösszesen

11 Nyíregyházi mechanikai kezelés alternatívái 1. alternatíva 2. alternatíva 3. alternatíva Mechanikai kezelés Egységár Mértékegység Minimál Bővíthető Tüzelőanyag előállítás Mennyiség Költség (eft) Mennyiség Költség (eft) Mennyiség Költség (eft) Tervezés ép. 5% eft Fel és levonulás, ideiglenes építmények ép. 3% eft Infrastruktúra (elektr. hálózatfejlesztés) db Csarnok 110 eft/m Szociális és irányítóépület (külső) 210 eft/m 2 20, , , Szociális konténer eft/db Manipulációs tér, vb. boxokkal 25 eft/m Csurgalékvíz, csapadékvíz, tüzivíz eft/m 2 0, , , Tereprendezés, földmunka 2 eft/m Aprító eft/db Utóaprítógép eft/db Szita eft/db Mágneses szeparátor (telepített) eft/db Mágneses szeparátor eft/db NFe szeparátor eft/db Nehézanyag leválasztó eft/db Légtechnika eft/db 0 0 0, Előkamrás prés eft/db Szállítószalag rendszer eft/db 0, , Vezérlés és kábelezés eft/db 0, , Technológia beépítés, próbaüzem eft/db 0, , Homlokrakodó eft/db Emelhető fülkés, ip. gémes vál.m gép eft/db WF pótkocsi eft/db Nyergesvontató eft/db Szállítójármű (görgős konténeres) + 3 db konténer eft/db Biológiai kezelés Tereprendezés 2 eft/m Térbeton (speciális kialakítás) 15 eft/m csurgalékvíz kezelés eft/db homlokrakodó eft/db Levegőztető rendszer eft/db Komposztáló technológia eft/db Billencs eft/db Mindösszesen

12 4.2. Az egyes alternatívák költsége Az egyes változatok tervezhető beruházási költségeit összegezve kapjuk a következő táblázatot: 1. változat 2. változat 3. változat Nyíregyháza Nyíregyháza Változat Minimál + bővíthető + RDF + stabilizálás stabilizálás stabilizálás MBH Nyíregyháza MBH Kisvárda MBH Nagyecsed Szelektív Összesen PR Mérnök Tartalék PIU Egyéb szakértők Összesen Házi komposztálás Mindösszesen Önerő szelektív (85%) Önerő egyéb (70%) Összes önerő Látható, hogy csak az 1. változat az, amely megfelel a Társulás rendelkezésére álló önerő összegének. Továbbá ez a változat megfelel a Hatósági elvárásoknak is és illeszkedik a jelenlegi hasznosítási lehetőségekhez is. A jelenlegi helyzet, illetve a várható energetikai fejlesztések minimális időtávja miatt a 3. változat megvalósítása hordozza a legnagyobb kockázatot, míg a 2. változat is csak jelentős kockázattal valósítható meg. Ezen felül ezen változatok üzemeltetési költségei magasabb lesz, mint az 1. változaté. Fenti beruházási költségek, illetve a várható üzemeltetési hatások és költségek miatt az 1. változat megvalósítását javasoljuk.

13 13 5. Üzemeltetési költségek becslése 5.1. Kezelt hulladékáramok Az üzemeltetési költségek meghatározásához szükséges a változó költségek (hulladék mennyiségétől függő) és ehhez a kezelt hulladékáramok mennyiségének meghatározása. Hulladékáram (tonna) Gyűjtés Szelektív Hulladékudvarból Szelektív Üveg Zöldhulladék Mobil veszélyes Házi komposzt Maradék hulladék Feldolgozás Mechanikai Tüzelőanyag alapa Fém Inert Stabilizálás fém Tüzelőanyag alapa stabilát vízgőz+co Válogatómű Másodnyersanyag Maradék Komposztálás Komposzt vízgőz+co Házi komposzt Komposzt vízgőz+co Lerakó inert stabilát Egyéb lerakás Kihozatal Másodnyersanyag Komposzt vízgőz+co Tüzelőanyag Veszélyes hulladék Kiemelt hulladékáram Lerakás Összes A hulladékáramok a teljes közszolgáltatói adatközlés után kismértékben módosulhatnak.

14 Várható üzemeltetési költségek Jelen esetben az I. ütem költségeit adottságnak vesszük és csak a II. ütem kiépítésével, ezen felül felmerülő költségeket határozzuk meg. A Költségek meghatározását az FI által elfogadott fajlagos költség-meghatározás módszerével végezzük MBH üzemeltetés Kisvárda Nagyecsed Nyíregyháza Kezelendő mennyiség (t) Biológiai kezelés (t) Előkezelés fajlagos költsége (Ft/t) Biológiai kezelés fajlagos költsége (Ft/t) Előzelés (eft/év) Biológiai kezelés (eft/év) Összesen (eft/év) Szelektív gyűjtés Szelektív gyűjtő gépjármű éves üzemeltetési költsége Szelektív gyűjtő gépjármű éves költsége (eft) 20 m3 Személyi költségek Üzemanyag Kenőanyag 102 Gumiabroncs 585 Karbantartás Biztosítás 630 Üzemi költségek Egyéb ráforítás 558 Általános költségek Összesen (eft/év) Szelektív gyűjtés költségnövekménye Házhozmenő Biohulladék Gyűjtősziget gyűjtés gyűjtés Gépjármű db Szelektív gyűjtés költsége Edényzet karbantartás Összesen (eft/év)

15 Válogatómű Válogatómű üzemeltetés az I. ütemben is szerepel, ezért csak a beszállításra kerülő hulladékmennyiség növekedése miatti költségkülönbözetet kell figyelembe venni. Válogatómű üzemeltetési költsége Változat Hulladék mennyisége Bér Nyíregyházi válogatómű költségei (eft) Energia Egyéb anyagjellegű ráfordítások Biztosítási díj Egyéb költség Javítás, karbantartás Vállalatir. általános költségei Összesen Fejlesztés nélkül Fejlesztéssel Különbözet Komposztálás A válogatóműhöz hasonlóan itt is csak a hulladékmennyiség növekedése miatti költségkülönbözetet kell figyelembe venni. Változat Hulladék mennyisége Gépek üzemanyag fogyasztása Komposzttelepek költségei (eft) Üzemeltetési költség Üzemanyag költség Egyéb anyagjellegű ráfordítások Biztosítási díjak Egyéb költségek Javítás, karbantartás Anyagköltség Bérköltség Vállalatirányítás költségei Összesen Fejlesztés nélkül Fejlesztéssel Különbözet Értékcsökkenés Értékcsökkenés Eszköz eft/év MBH Nyíregyháza MBH Kisvárda MBH Nagyecsed Szelektív Összesen A lakosság részére kihelyezett edényekre (szelektív gyűjtő, biohulladék gyűjtő edények, házi komposztáló) értékcsökkenést nem számolunk el, mert az edények pótlása a lakosság feladata lesz.

16 II. ütem összesített költségei A fejlesztések hatására a díj egy háztartásra vetített összege várhatóan évi árszinten mintegy nettó Ft/év-vel változik. Házhozmenő Gyűjtő- Biohulladék Válogató Komposztálás kenés Értékcsök- MBH Összesen gyűjtés sziget gyűjtés mű Költség (eft/év) Ft/háztartás A díj a hulladékáramok és a kezelési célok változásai, illetve a technológia változása miatt kismértékben módosulhat. Egyes hulladékkezelő létesítmények - Hatósággal egyeztetett elhagyhatósága esetén az önrészből megmaradó összeg a szelektív gyűjtés fejlesztésére (gyűjtőjármű, lakossági edényzet) fordítható.

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel

Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel Sajó-Bódva Völgy és Környéke hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től Tisztázó kérdések alapján módosított

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése A Szolnok térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program KÖSZÖNTŐ Köszönjük érdeklődését a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program iránt! Kiadványunkban böngészve remélem, részletesen képet kap erről a jövőbe mutató

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP 1.1.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP 1.1. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP 1.1.1 A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. évi működéséről

Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. évi működéséről 4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz. Tel: 52/371-622, 52/561-375, Fax: 52/561-403 e-mail: hhgkft@freemail.hu ; titkarsag@hhgkft.hu; web:www.hhgkft.hu Ikt: 41-4/2014. Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE

TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE UTB Envirotec Kft. H-1139 Budapest, Lomb utca 15. Tel.: (+36) 1 413-3600 Fax: (+36) 1 413-3601 Email: solutions@utb.com www.utb.hu TOLNA VÁROS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

1. melléklet Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól érkezett alátámasztó anyag alapján

1. melléklet Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól érkezett alátámasztó anyag alapján 1. melléklet Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól érkezett alátámasztó anyag alapján A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának

Részletesebben