Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. KEOP Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás. KEOP 1.1.1. Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag"

Átírás

1 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás KEOP Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Önkormányzati összefoglaló MKM Consulting Zrt. Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla u. 152/C. Pécs, március 24.

2 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás KEOP Köztes Megvalósíthatósági Tanulmány munkaanyag Műszaki alternatívák Önkormányzati összefoglaló Készítette: MKM Consulting Zrt 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/C. Közreműködő szakértők: Leitol Csaba Drescher László Zemplényiné Bartha Júlia Antal Tibor Fülöp Zoltán Projektvezető, hulladékgazdálkodási szakértő Közgazdász, CBA szakértő Közgazdász Hulladékkezelési eljárás-technikai mérnök Környezetmérnök, építőmérnök Pécs, március 24.

3 Tartalomjegyzék 1. A MŰSZAKI TARTALOM KIALAKÍTÁSÁNÁL FIGYELEMBE VEENDŐ KERETEK Pályázati feltételeknek való megfelelés Hulladékmennyiség Üzemeltetés kérdései 5 2. A TELJESÍTENDŐ MUTATÓKNAK VALÓ MEGFELELÉS FELTÉTELEI 6 3. LEHETSÉGES MŰSZAKI MEGOLDÁSOK Szelektív gyűjtés fejlesztése Hulladék előkezelése Megvalósítható alternatívák MBH üzemeltetés Szelektív gyűjtés Válogatómű Komposztálás II. ütem összesített költségei 16

4 1. A műszaki tartalom kialakításánál figyelembe veendő keretek 1.1. Pályázati feltételeknek való megfelelés A projektnek az elfogadáshoz bizonyítania kell az Útmutatóban előírt kötelezettségek teljesítését, az Operatív Programnak és a Támogatási Stratégiának való megfelelést. A teljesítendő mutatók 2016 évre a következők: 1. szelektív gyűjtés aránya: min. 22% (csomagolóeszköz, zöld, veszélyes) 2. szerveshulladék eltérítés (lerakható a évi mennyiség 35%-a) 3. lerakási korlátozás: max 59 % rakható le, a következő bontásban: max.38% elsődleges lerakás, 0-59% másodlagos lerakás (előkezelés, stabilizálás után) A projekt költségvetésének 5%-a megelőzési célokra (házi komposztálás, újrahasználati centrum, tudatformálás) fordítandó. A Kedvezményezett rendelkezésére álló önerő mintegy 800 millió Ft. A pályázati útmutató 2010 márciusi változása szerint a szelektív gyűjtési rendszer fejlesztésének önereje 15%-ra csökkent (a többi projektelem esetében maradt 30%), a rendelkezésre álló saját forrással több beruházást lehet megvalósítani. A projekt I. szakaszában megépülő létesítmények, illetve a célok teljesítésére figyelembe vehető meglévő létesítmények: 1. Válogatómű Nyíregyháza, tervezett kapacitás 26 ezer tonna két műszakban, harmadik műszak bevezetésével ezer tonna kapacitásra bővíthető. 2. Komposzttelep Nagyecsed, tervezett kapacitás 7 ezer tonna 3. Komposzttelep Nagyecsed, tervezett kapacitás 7 ezer tonna 4. Komposzttelep Nyíregyháza, meglévő kapacitás 8 ezer tonna 1.2. Hulladékmennyiség A projektterületen jelenleg 13 szolgáltató működik, amelyek közül legnagyobb súllyal (ellátott település-, illetve lakosszám-arány tekintetében) a Nyír-Flop Kft. (126 település, fő) és a Bio-Pannónia Kft. (32 település, fő) van jelen, a projektterület lakosságának közel felét ellátva. A hulladékmennyiségi adatok a közszolgáltatóktól bekért 2008 évre vonatkozó adatok. Az adatszolgáltatás elhúzódó folyamatot jelentett (2009. október március), amely jelen időpontig nem zárult le. 4 szolgáltató 46 településéről mind a mai napig nem érkezett információ. Ezen település esetében, a hiányzó hulladékmennyiségeket az éves átlagos fajlagos hulladékmennyiség és a település lakosszámok szorzataként becsültük. A keletkező hulladék mennyisége (2008) mintegy 153 ezer tonna/év amelyből mintegy 138 ezer tonna a közszolgáltatás keretében a lakosságtól begyűjtött hulladék. Ezek a hulladékmennyiségek azonban a Szabolcsi Projekt EU által jóváhagyott I. ütem pályázati anyagának adataitól messze elmaradnak (lásd az alábbi táblázatot).

5 Megnevezés A közszolgál-tatásba A közszolgál-tatás bevont lakosok száma - keretében a településen 2/2009 PM-ÖM együttes a lakosságtól begyűjtött rendelet szerint (2008) hulladék mennyisége (t) A közszolgál-tatás keretében az intézmények-től begyűjtött hulladék mennyisége (t) A közszolgál-tatás keretében összesen begyűjtött hulladék mennyisége (t) Fajlagos éves hulladéktermelés (kg/fő/év) Összesen a teljes projekt területre a pályázat I. ütemében leadott adatok Összesen a teljes projekt területre as szolgáltatói adatok alapján Változás a projekt első üteméhez képest ,09% 68,56% 52,68% 66,57% 65,85% A hulladékmennyiség ezen mértékű, illetve irányú (csökkenés) változása nem tükrözi az eltelt időszakban az ország egyéb területén tapasztalható tendenciákat, ezért kérdéses, hogy az I. ütemben közölt, vagy a jelenleg a hulladékgazdálkodási cégek által megadott adatok vannak-e közelebb a valósághoz. A a Közszolgáltatók írásos adatszol Mivel az I. ütemben tervezett létesítmények kapacitását a keletkező hulladék mennyiségéhez kapcsolták, ezért ez a hulladékmennyiség csökkenés a KA projekt kapacitáskihasználtságát jelentősen csökkentheti. Mindez befolyásolja továbbá a készítendő KEOP projekt műszaki specifikációját és kapacitásait. A projekt EU támogatási szerződése szerint a II. ütem beadásával egy időben az I. és II. ütemre együttesen kell költség-haszonelemzést készíteni. A megváltozott hulladékmennyiség értelemszerűen jelentős hatással lesz a teljes projekt (I. és II. ütem együtt és külön-külön) gazdaságossági mutatóira, költség-haszon elemzésére. A hulladék-összetétel modellezésére a Társulás által 2007-ben elvégeztetett akkreditált mérés eredményét használtuk Üzemeltetés kérdései Az KA projekt kapcsán megkötött közszolgáltatási szerződés hatálya mind a KA, mind az új KEOP projektekben megvalósuló eszközökre, létesítményekre kiterjed, így a KEOP projekt üzemeltetője az üzemeltetési szerződésben megrendelőként szereplő Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.

6 2. A teljesítendő mutatóknak való megfelelés feltételei Szelektív gyűjtés A keletkező hulladék mennyisége tonna (2016), ennek minimum 22%-a a szelektíven gyűjtendő tonna. A szelektíven gyűjthető hulladék (papír, karton, műanyag, fém, üveg, bio, veszélyes) mennyisége: tonna (2016). Szerves hulladék eltérítés A szerves hulladék eltérítés számítását az Útmutató 3. számú mellékletében leírt képlettel határoztuk meg. A lerakható mennyiség: tonna, a keletkező mennyiség: tonna, a hasznosítandó mennyiség (papír, karton, bio): tonna. Lerakási korlátozás A lerakható mennyiség a keletkező hulladék tonna (2016) mennyiségének max 59%- a: tonna. A a lerakótól eltérítendő, illetve hasznosítandó mennyiség (szelektív gyűjtés, komposztálás, biológiai kezelés) tonna. Következtetések: 1. 22% szelektív gyűjtés teljesítése esetén nem teljesül a szerveshulladék eltérítés és a lerakási korlátozás sem 2. A lerakótól való eltérítés csak a teljes szelektíven gyűjthető mennyiség (papír, karton, műanyag, üveg, bio, veszélyes) 85%-nak visszagyűjtésével teljesíthető. 3. A lerakótól való eltérítés teljesítésére a szelektíven gyűjtött és hasznosított mennyiségen felül egyéb hasznosítási lehetőségeket is kell keresni, vagy a szelektív gyűjtés szintjét kell emelni és magasan tartani. 3. Lehetséges műszaki megoldások 3.1. Szelektív gyűjtés fejlesztése A szelektív gyűjtés fejlesztése minden alternatívában megoldandó feladat. Az I. ütemben kiépített Nyíregyházi válogatómű ellátására létesített 300 gyűjtősziget csupán a kapacitás mintegy 10%-t biztosítja. A szelektív gyűjtési mennyiségek teljesítése indikátor mutató, amit a kedvezményezettnek teljesítenie kell. A tervezett bővítés magába foglalja a csomagolóanyagok (papír, karton, műanyag, üveg), a veszélyes hulladékok és a bio (zöld és konyhai) gyűjtését is. A gyűjtés mennyiségét a minimális 22%-os visszagyűjtési arány, a szerves hulladék eltérítés, illetve a lerakási korlátozás együttesen határozzák meg. A szelektív gyűjtés fejlesztésére a következő koncepciót javasoljuk: csomagolóanyagok: o házhoz-menő gyűjtés elindítása (városok és közvetlen térségük) min. 60 ezer háztartás, -gyűjtőjárművek o gyűjtőszigetek fejlesztése a házhoz-menő gyűjtéssel nem érintett településeken edényzet és jármű zöldhulladék: o Kisvárda és Nagyecsed körzetében - edényzet és járműfejlesztés

7 o Nyíregyháza körzetében edényzet és járműfejlesztés veszélyes hulladék o veszélyes hulladék lomtalanításhoz járműfejlesztés A csomagolóanyag gyűjtés fejlesztése alternatívától függetlenül a következő: házhoz-menő gyűjtés 12 db 20m 3 -es gyűjtőjármű, db 120 literes szelektívgyűjtő edény gyűjtőszigetek: 200 db sziget és 2 db 20m 3 -es gyűjtőjármű A zöldhulladék gyűjtés fejlesztéséhez Nagyecsed - Kisvárda térségében: 15ezer db edény és 2 db jármű o Nyíregyháza térségében: 15 ezer db edény és 2 db jármű Veszélyes hulladékgyűjtés A projekt területére 1 db veszélyes hulladékgyűjtő speciális jármű fejlesztése 3.2. Hulladék előkezelése A hulladék előkezelést mindhárom körzetben fejleszteni kell. A KvVM FI és a Felügyelőség részvételével tartott megbeszélésen eldőlt, hogy a Hatóság a kisvárdai és a nagyecsedi központban is előírja az előkezelést. A megállapodás alapján egy minimális, nyílttéri előkezelés megfelelő. Nyíregyházán pedig a lerakási előírások teljesítéséhez szükséges az előkezelés. A térségben jelenleg nem adottak az előkezelés során előállítható másod-tüzelőanyag (RDF) energetikai hasznosításának feltételei. Az esetleges fejlesztések időszükségleteit áttekintve megoldás még középtávon (7-10 év) sem várható. Az előkezelés folyamata két részre, mechanikai és biológiai kezelés, bontható. Mechanikai kezelés technológiáját a kijövő anyagárammal szembeni elvárások és a biológiai kezelés szükségessége határozza meg. Nyíregyházi mechanikai-biológiai kezelés alternatívái: 1. Minimális előkezelés: nyílttéri aprítás, magas biológiai anyag tartalmú hulladék és fémleválasztás, a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakásra kerül 2. Fejleszthető kiépítés: zárt csarnokban elhelyezett aprítás, magas biológiai anyag tartalmú hulladék és fémleválasztás, a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakásra kerül. A bővítés (megfelelő csarnokméret) figyelembevételével és kiépítésével biztosítható. 3. Tüzelőanyag előállítás: az energetikai hasznosítás igényeinek megfelelő rendszer kialakítása (aprítás, fém, bio, és nehézanyag leválasztás, utóaprítás, szállításra való előkészítés) a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálásra, a stabilizált anyag lerakásra kerül.

8 A leválasztott magas biológiai anyag tartalmú hulladék kezelésére minden alternatívában a legkedvezőbb beruházási és üzemeltetési költségű biológiai stabilizálást javasoljuk. Tekintettel a közeli lakóterületekre az esetleges szaghatások elkerülésére, illetve mérséklésére takart-levegőztetett technológia alkalmazását javasoljuk Megvalósítható alternatívák A 3.1. és 3.2. pontban bemutatott lehetőségekből állíthatók össze azok az alternatívák, amelyek teljesítik a pályázatban előírt teljesítendő mutatókat. A Szelektív és zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, minimális előkezelés és stabilizálás 1. a szelektívgyűjtés (csomagolóeszköz) fejlesztése, 60 ezer háztartásnál házhoz-menő szelektívgyűjtés bevezetése 10 db gyűjtőjármű beszerzése 2. gyűjtőszigetek fejlesztése 200 db gyűjtősziget edényzetének és 2 db gyűjtőjármű beszerzése 3. veszélyes hulladékgyűjtés 1 db gyűjtőjármű fejlesztése 4. zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Kisvárda és Nagyecsed körzetében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű, Nyíregyháza térségében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű 5. Nyíregyházán, Kisvárdán és Nagyecseden nyílttéri mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás 6. a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálása B Szelektív és zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, minimális előkezelés és stabilizálás, Nyíregyházi bővítési lehetőséggel 1. a szelektívgyűjtés (csomagolóeszköz) fejlesztése, 60 ezer háztartásnál házhoz-menő szelektívgyűjtés bevezetése 10db gyűjtőjármű beszerzése 2. gyűjtőszigetek fejlesztése 200 db gyűjtősziget edényzetének és 2 db gyűjtőjármű beszerzése 3. veszélyes hulladékgyűjtés 1 db gyűjtőjármű fejlesztése 4. zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Kisvárda és Nagyecsed körzetében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű, Nyíregyháza térségében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű 5. Kisvárdán és Nagyecseden nyílttéri mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás 6. Nyíregyházán zárt (csarnok) térben elhelyezett, mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás. A bővítés megfelelő csarnokméret figyelembevételével és kiépítésével biztosított. 7. A magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálása C Szelektív és zöldhulladék gyűjtés fejlesztése, minimális előkezelés és stabilizálás, Nyíregyházi tüzelőanyag előállítás kiépítésével 1. a szelektívgyűjtés (csomagolóeszköz) fejlesztése, 60 ezer háztartásnál házhoz-menő szelektívgyűjtés bevezetése 10 db gyűjtőjármű beszerzése 2. gyűjtőszigetek fejlesztése 200 db gyűjtősziget edényzetének és 2 db gyűjtőjármű beszerzése 3. veszélyes hulladékgyűjtés 1 db gyűjtőjármű fejlesztése

9 4. zöldhulladék gyűjtés fejlesztése Kisvárda és Nagyecsed körzetében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű, Nyíregyháza térségében 15 ezer gyűjtőedény és 2 db gépjármű 5. Kisvárdán és Nagyecseden nyílttéri mechanikai előkezelés aprítás, szitálás és mágneses leválasztás 6. Nyíregyházán zárt (csarnok) térben elhelyezett, általános kiépítésű tüzelőanyag előállítására alkalmas - mechanikai kezelő: aprítás, szitálás, mágneses leválasztás, nehézanyag leválasztás, utóaprítás és szállításra előkészítés 7. a magas biológiai anyag tartalmú hulladék biológiai stabilizálása 8. tüzelőanyag értékesítés 4. Tervezhető beruházási költségek 4.1. Projektelemek költsége A beruházási költségek becslése az egyes projektelemekre külön-külön történt. Az egyes alternatívák költsége az adott alternatívához tartozó projektelemek összege. Csomagoló és veszélyes hulladékgyűjtés eszközei Megnevezés Egységár (eft) Darabszám Összesen (eft) Tömörítős autó (20 m3) Gyűjtősziget (1.100 literes, 3 fr/3 db) Gyűjtősziget kialakítás(burkolat) Mobil veszélyes hulladék gyűjtőautó Szelektív gyűjtő edény 5, Összesen Zöldhulladék gyűjtés eszközei Megnevezés Egységár (eft) Darabszám Összesen (eft) Tömörítős autó (20 m3) Edény (120 literes kerekes bio) 5, Összes

10 Kisvárdai és Nagyecsedi mechanikai-biológiai kezelés Mechanikai kezelés Egységár Mértékegység Kisvárda Nagyecsed Mennyiség Költség (eft) Mennyiség Költség (eft) Tervezés ép. 5% eft Fel és levonulás, ideiglenes építmények ép. 3% eft Szociális konténer eft/db Manipulációs tér vb. boxokkal 25 eft/m Infrastruktúra, csapadékvíz eft/m Tereprendezés, földmunka 2 eft/m Mobil aprító eft/db Szita eft/db Mágneses szeparátor eft/db Szállítószalag rendszer eft/db Vezérlés, szerelés, leszállítás eft/db Technológia próbaüzem eft/db Homlokrakodó (2,5-3 m3 kanál) eft/db Szállítójármű (görgős konténeres) eft/db Biológiai kezelés Tereprendezés 2 eft/m Térbeton (speciális kialakítás) 15 eft/m csurgalékvíz kezelés eft/db homlokrakodó eft/db Forgató eft/db Billencs eft/db Mindösszesen

11 Nyíregyházi mechanikai kezelés alternatívái 1. alternatíva 2. alternatíva 3. alternatíva Mechanikai kezelés Egységár Mértékegység Minimál Bővíthető Tüzelőanyag előállítás Mennyiség Költség (eft) Mennyiség Költség (eft) Mennyiség Költség (eft) Tervezés ép. 5% eft Fel és levonulás, ideiglenes építmények ép. 3% eft Infrastruktúra (elektr. hálózatfejlesztés) db Csarnok 110 eft/m Szociális és irányítóépület (külső) 210 eft/m 2 20, , , Szociális konténer eft/db Manipulációs tér, vb. boxokkal 25 eft/m Csurgalékvíz, csapadékvíz, tüzivíz eft/m 2 0, , , Tereprendezés, földmunka 2 eft/m Aprító eft/db Utóaprítógép eft/db Szita eft/db Mágneses szeparátor (telepített) eft/db Mágneses szeparátor eft/db NFe szeparátor eft/db Nehézanyag leválasztó eft/db Légtechnika eft/db 0 0 0, Előkamrás prés eft/db Szállítószalag rendszer eft/db 0, , Vezérlés és kábelezés eft/db 0, , Technológia beépítés, próbaüzem eft/db 0, , Homlokrakodó eft/db Emelhető fülkés, ip. gémes vál.m gép eft/db WF pótkocsi eft/db Nyergesvontató eft/db Szállítójármű (görgős konténeres) + 3 db konténer eft/db Biológiai kezelés Tereprendezés 2 eft/m Térbeton (speciális kialakítás) 15 eft/m csurgalékvíz kezelés eft/db homlokrakodó eft/db Levegőztető rendszer eft/db Komposztáló technológia eft/db Billencs eft/db Mindösszesen

12 4.2. Az egyes alternatívák költsége Az egyes változatok tervezhető beruházási költségeit összegezve kapjuk a következő táblázatot: 1. változat 2. változat 3. változat Nyíregyháza Nyíregyháza Változat Minimál + bővíthető + RDF + stabilizálás stabilizálás stabilizálás MBH Nyíregyháza MBH Kisvárda MBH Nagyecsed Szelektív Összesen PR Mérnök Tartalék PIU Egyéb szakértők Összesen Házi komposztálás Mindösszesen Önerő szelektív (85%) Önerő egyéb (70%) Összes önerő Látható, hogy csak az 1. változat az, amely megfelel a Társulás rendelkezésére álló önerő összegének. Továbbá ez a változat megfelel a Hatósági elvárásoknak is és illeszkedik a jelenlegi hasznosítási lehetőségekhez is. A jelenlegi helyzet, illetve a várható energetikai fejlesztések minimális időtávja miatt a 3. változat megvalósítása hordozza a legnagyobb kockázatot, míg a 2. változat is csak jelentős kockázattal valósítható meg. Ezen felül ezen változatok üzemeltetési költségei magasabb lesz, mint az 1. változaté. Fenti beruházási költségek, illetve a várható üzemeltetési hatások és költségek miatt az 1. változat megvalósítását javasoljuk.

13 13 5. Üzemeltetési költségek becslése 5.1. Kezelt hulladékáramok Az üzemeltetési költségek meghatározásához szükséges a változó költségek (hulladék mennyiségétől függő) és ehhez a kezelt hulladékáramok mennyiségének meghatározása. Hulladékáram (tonna) Gyűjtés Szelektív Hulladékudvarból Szelektív Üveg Zöldhulladék Mobil veszélyes Házi komposzt Maradék hulladék Feldolgozás Mechanikai Tüzelőanyag alapa Fém Inert Stabilizálás fém Tüzelőanyag alapa stabilát vízgőz+co Válogatómű Másodnyersanyag Maradék Komposztálás Komposzt vízgőz+co Házi komposzt Komposzt vízgőz+co Lerakó inert stabilát Egyéb lerakás Kihozatal Másodnyersanyag Komposzt vízgőz+co Tüzelőanyag Veszélyes hulladék Kiemelt hulladékáram Lerakás Összes A hulladékáramok a teljes közszolgáltatói adatközlés után kismértékben módosulhatnak.

14 Várható üzemeltetési költségek Jelen esetben az I. ütem költségeit adottságnak vesszük és csak a II. ütem kiépítésével, ezen felül felmerülő költségeket határozzuk meg. A Költségek meghatározását az FI által elfogadott fajlagos költség-meghatározás módszerével végezzük MBH üzemeltetés Kisvárda Nagyecsed Nyíregyháza Kezelendő mennyiség (t) Biológiai kezelés (t) Előkezelés fajlagos költsége (Ft/t) Biológiai kezelés fajlagos költsége (Ft/t) Előzelés (eft/év) Biológiai kezelés (eft/év) Összesen (eft/év) Szelektív gyűjtés Szelektív gyűjtő gépjármű éves üzemeltetési költsége Szelektív gyűjtő gépjármű éves költsége (eft) 20 m3 Személyi költségek Üzemanyag Kenőanyag 102 Gumiabroncs 585 Karbantartás Biztosítás 630 Üzemi költségek Egyéb ráforítás 558 Általános költségek Összesen (eft/év) Szelektív gyűjtés költségnövekménye Házhozmenő Biohulladék Gyűjtősziget gyűjtés gyűjtés Gépjármű db Szelektív gyűjtés költsége Edényzet karbantartás Összesen (eft/év)

15 Válogatómű Válogatómű üzemeltetés az I. ütemben is szerepel, ezért csak a beszállításra kerülő hulladékmennyiség növekedése miatti költségkülönbözetet kell figyelembe venni. Válogatómű üzemeltetési költsége Változat Hulladék mennyisége Bér Nyíregyházi válogatómű költségei (eft) Energia Egyéb anyagjellegű ráfordítások Biztosítási díj Egyéb költség Javítás, karbantartás Vállalatir. általános költségei Összesen Fejlesztés nélkül Fejlesztéssel Különbözet Komposztálás A válogatóműhöz hasonlóan itt is csak a hulladékmennyiség növekedése miatti költségkülönbözetet kell figyelembe venni. Változat Hulladék mennyisége Gépek üzemanyag fogyasztása Komposzttelepek költségei (eft) Üzemeltetési költség Üzemanyag költség Egyéb anyagjellegű ráfordítások Biztosítási díjak Egyéb költségek Javítás, karbantartás Anyagköltség Bérköltség Vállalatirányítás költségei Összesen Fejlesztés nélkül Fejlesztéssel Különbözet Értékcsökkenés Értékcsökkenés Eszköz eft/év MBH Nyíregyháza MBH Kisvárda MBH Nagyecsed Szelektív Összesen A lakosság részére kihelyezett edényekre (szelektív gyűjtő, biohulladék gyűjtő edények, házi komposztáló) értékcsökkenést nem számolunk el, mert az edények pótlása a lakosság feladata lesz.

16 II. ütem összesített költségei A fejlesztések hatására a díj egy háztartásra vetített összege várhatóan évi árszinten mintegy nettó Ft/év-vel változik. Házhozmenő Gyűjtő- Biohulladék Válogató Komposztálás kenés Értékcsök- MBH Összesen gyűjtés sziget gyűjtés mű Költség (eft/év) Ft/háztartás A díj a hulladékáramok és a kezelési célok változásai, illetve a technológia változása miatt kismértékben módosulhat. Egyes hulladékkezelő létesítmények - Hatósággal egyeztetett elhagyhatósága esetén az önrészből megmaradó összeg a szelektív gyűjtés fejlesztésére (gyűjtőjármű, lakossági edényzet) fordítható.

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA 2015. JÚLIUS 9. NYÍRI-SZMOLÁR ESZTER MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI KINCSE: AZ ALFÖLD

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége

60 % 40 % Mai óra tartalma. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű. Szilárd települési hulladék mennyisége HULLADÉKFELDOLGOZÁS 6.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -III. Válogatómű Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi

Részletesebben

Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A BIOKOM Kft. legfontosabb fejlesztési tevékenységei I. 1996: Termékdíjas

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-209/2012. Tárgy: Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban

Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban KVVM FI Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 2008, január Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

A projekt megvalósításához szükséges önerőt a Társulás számára Üzemeltető biztosítja. 1. táblázat: A projekt áttekintő alapadatai

A projekt megvalósításához szükséges önerőt a Társulás számára Üzemeltető biztosítja. 1. táblázat: A projekt áttekintő alapadatai I. A KEOP-1.1.1/C/13 pályázat összefoglalása 1. melléklet a /2013.( ) határozathoz A projektterületen 2010 során kerülnek átadásra az ISPA projekt keretében épült létesítmények, melyet a 2012-2013-as időszakban

Részletesebben

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program KÖSZÖNTŐ Köszönjük érdeklődését a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program iránt! Kiadványunkban böngészve remélem, részletesen képet kap erről a jövőbe mutató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztő: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Előterjesztés címe: A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0027 azonosító számú pályázat keretén

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-142/2013. Tárgy: Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Budapest települési szilárd hulladék stratégiája - az FKF Zrt. stratégiai fejlesztései és a fejlesztések jogi háttere

Budapest települési szilárd hulladék stratégiája - az FKF Zrt. stratégiai fejlesztései és a fejlesztések jogi háttere Budapest települési szilárd hulladék stratégiája - az FKF Zrt. stratégiai fejlesztései és a fejlesztések jogi háttere Bemutatkozás CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. A Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-174/2012. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat előkészítéséről.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban

Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Problémák, feladatok és lehetőségek az építési-bontási hulladékok kezelésével kapcsolatban Előadó: Lengyel Attila, általános igazgatóhelyettes, ZHK Kft. Szombathely, 2008. április 22. A bodrogkeresztúri

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2015. szeptember 17-18.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés 2015/S 203-368712

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés 2015/S 203-368712 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:368712-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés 2015/S 203-368712

Részletesebben

1. melléklet Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól érkezett alátámasztó anyag alapján

1. melléklet Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól érkezett alátámasztó anyag alapján 1. melléklet Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulástól érkezett alátámasztó anyag alapján A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből

A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből A települési hulladék kezelésének jellemző költségviszonyai, a szolgáltatás gazdasági összefüggései a közszolgáltatók szemszögéből 2010. május 13. XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás

Részletesebben

Hejőpapi mechanikai-optikai előkezelő mű

Hejőpapi mechanikai-optikai előkezelő mű Hejőpapi mechanikai-optikai előkezelő mű Köztisztasági Egyesülés szakmai konferenciája Siófok, 2015. április 21. Ladányi Roland műszaki igazgató Bemutatkozás Tulajdonosi szerkezet: Miskolc és további 36

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló:

Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló: Tisztelt Képviselőtestület! I. Tartalmi összefoglaló: Miskolc MJV Önkormányzatának, mint a Miskolc Térségi Konzorcium (továbbiakban Konzorcium) Gesztor Önkormányzatának vezetésével megvalósult Miskolci

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

ü.i.: Kiss Ferenc ikt.sz.: Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása Mell.: 3 pld.

ü.i.: Kiss Ferenc ikt.sz.: Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása Mell.: 3 pld. Szentes Város Polgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-302 ü.i.: Kiss Ferenc ikt.sz.: Tárgy: Szentes városban folytatott közszolgáltatói tevékenységről szóló rendelet módosítása Mell.: 3 pld.

Részletesebben

Tárgy: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül

Tárgy: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt keretén belül ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 236-001 fax (88) 236-001 Ügyiratszám: 11/595-1/2013. Készítette: Venczel Antal Tárgy: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének

Részletesebben

Együttműködés, szakmai kapcsolódások

Együttműködés, szakmai kapcsolódások Technológiai Innováció Központ kialakítása a Vertikál Zrt. polgárdi telephelyén, Polgárdi. 2014. március 27. Együttműködés, szakmai kapcsolódások a Verikál Zrt. és a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési

Részletesebben

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Ikt.szám: K/9734/2010 Berhida

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Ikt.szám: K/9734/2010 Berhida VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax: 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év november 26.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére PROBIO ZRT Balatonfüred Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. decemberi ülésére Tárgy: 2011. évi hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjak kalkulációja Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzattal

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. '.Il.számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. '.Il.számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere '.Il.számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Önkormányzat által benyújtandó KEOP-1.1.1/B/10-11 jelű, "A

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás Összeállította: Prof.Dr Dr.Csőke Barnabás Előadó: Bokor Veronika kommunális üzemvezető Koordinátor: VERTIKÁL Rt., Polgárdi Témafelelős:

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Tárgy : Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről

Tárgy : Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről Tárgy : Beszámoló a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás jelenlegi projektjeiről KEOP-1.1.1/2F-09-11-2011-0005 sz. Sajó-Bódva Völgy és Környéke települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Előterjesztés. Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16--i ülésére 6. napirend

Előterjesztés. Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16--i ülésére 6. napirend Előterjesztés Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16--i ülésére 6. napirend Tárgy: I. A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 projekt üzemeltetési koncepciójának jóváhagyása II. Az

Részletesebben

Tárgy: Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntések

Tárgy: Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntések Iktatószám: Tárgy: Sajó-Bódva Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázattal kapcsolatos döntések Melléklet: KEOP-1.1.1/C/13-2013-0002 pályázat megvalósíthatósági tanulmánya

Részletesebben

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései

Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi kérdései Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Víz Keretirányelv Munkacsoport SZENNYVÍZISZAP 2013 - HALADUNK, DE MERRE? című konferenciája Szennyvíziszapok kezelése és azok koncepcionális pénzügyi

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 22/2001. (XII.22.) Ök. számú RENDELETE a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (A 28/2001(XII.29.) Ök. számú, a 2/2002. (II.18.) Ök. számú,

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület!

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület! VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMU ÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax : 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 750/2005. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Tájékoztató a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program előkészületeiről.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.szám: E-4071-3/2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Kiss Ferenc Tárgy: Szentes Város Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése.

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése. Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról. (Módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Szerződés odaítélése. HU-Győr: Hulladékszállító járművek 2009/S 139-202697

Európai Közösségek Árubeszerzésre irányuló szerződések Szerződés odaítélése. HU-Győr: Hulladékszállító járművek 2009/S 139-202697 1/5 HU-Győr: Hulladékszállító járművek 2009/S 139-202697 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

60 % 40 % Tartalom. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra. Komplex hasznosítás. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év

60 % 40 % Tartalom. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra. Komplex hasznosítás. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -IV. Komplex hasznosítás Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Tartalom 1. A szilárd települési hulladékról

Részletesebben

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly A kutató munka a TÁMOP 4.2.1.B 10/2/KONV 2010 0001 jelű projekt

Részletesebben

KEOP-1.1.1/C/13. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

KEOP-1.1.1/C/13. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Pályázók köre: települési önkormányzatok, települési önkormányzatok által létrehozott

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Tartalomjegyzék 1. Hulladékgazdálkodási terv... 1 1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA... 1 1.2. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV CÉLJA... 3 1.3. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken

Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás adatai Csanyteleken 1. Az alábbi táblázat tartalmazza a Csanytelek Község területéről elszállított lakossági szilárd hulladék mennyiségét: Hulladékmennyiség

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ

A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ Gyulai Közüzemi Kft. A KÉTTÉNYEZŐS TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ Előadó: Kneifel Ferenc ügyv. igazgató Tulajdonos: Gyula Város Önkormányzata Alaptevékenységek: vízellátás szennyvízelvezetés

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. E L Ő T E R J E S Z T É S a 2010. február 4-i Képviselő-testületi ülésre Tárgy: Javaslat a Gödöllői Hulladékgazdálkodási Kft. 2010. évi üzleti tervére Előterjesztő: Köles

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 58/2009. (XI.27.) rendelete a települési hulladékkezelési közszolgáltatás legmagasabb díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről módosította: 40/2010 (XI.26) 57/2011.

Részletesebben

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f 1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f Támogatott elemek Dokumentumok g 1 Tartalomjegyzék 2 Adatlap 3 Fajlagos költség alapján

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben