60 % 40 % Tartalom. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra. Komplex hasznosítás. Magyarországon kg/fő/év 4 4,5 millió t/év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "60 % 40 % Tartalom. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra. Komplex hasznosítás. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év"

Átírás

1 HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -IV. Komplex hasznosítás Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Tartalom 1. A szilárd települési hulladékról mégegyszer 2. A feladat:a maradékanyag kezelés és hasznosítás 3. A maradékanyag-előkészítés stablizációs technológiái (Nemzetközi tapasztalatok). 4. Szilárd települési hulladékok komplex kezelése a Vertikál Rt.-nél (Hazai tapasztalatok). - A mechanikai-biológiai technológia nagyüzemi kísérleti vizsgálata 5. Összefoglalás Szilárd települési hulladék mennyisége Háztartások Ipar, szolgáltatás 60 % 40 % Magyarországon kg/fő/év 4 4,5 millió t/év A települési szilárd hulladék jellemző összetétele napjainkban Magyarországon (%) Hulladékalkotó Papír Műanyag Textil Üveg Fém Bomló szerves Egyéb szervetlen Főváros és nagyobb városok Országos átlag USA 48 % A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK HÁROM ALAPVETŐ EGYÜTT KEZELHETŐ RÉSZRE BONTHATÓ: csomagoló anyagok: % Üveg fehér barna zöld Papír nyomdai termékek karton hullámpapír Könnyű csomagoló anyagok fémek: vas és alumínium konzerves, italos és más dobozok műanyagok biohulladékok: % Biológiai úton lebontható természetes anyagok (növényi hulladék, ételmaradék, stb) mm frakció maradvány: %

2 Szilárd települési hulladék HULLADÉK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE o lakosságtól, az intézményektől, valamint ipari és kereskedelmi vállalatoktól, vállalkozásoktól MARADÉK Szelektív gyűjtés a lakóépületnél CSOMAGOLÓ ANYAGOK ELŐSZORTÍROZÁS VÁLOGATÓMŰBEN o termékek: kvázi fajtatiszta papír-, műanyag-, fém- és üvegfrakciók BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ Komposztálás vagy Biogáz-előállítás 1) Szelektív gyűjtés zsákba Lerakás Elégetés Salakelőkészítés és lerakás 2) Háznál történő mobil-konténeres gyűjtés 1,1 és 2,1 m 3 utcai gyűjtőedény Négyrekeszes utcai gyűjtőedények (konténerek) Hulladékégetők a száma Szitálás Válogatás Feladás Bálázás Anyagfeladás Szitálás Válogatás Végtermékek bálázás Ország A hulladékégetőművek száma (db) Az elégetett hulladékmennyiség (millió t/év) Az elégetett mennyiség aránya a teljes mennyiséghez (%) Japán ,0 72 USA ,6 16 Belgium 27 0,7 21 Dánia 36 1,7 65 Franciaország 88 7,6 42 Hollandia 12 2,8 40 Németroszág 49 9,3 25 Olaszország 15 2,7 16 Egyesült 34 2,8 10 Királyság Spanyolország 7 0,7 6 Svájc 48 2,3 80 Svédország 23 1,8 55 Magyarország 1 0,3 5

3 A hagyományos kezelés hátrányai (problémafelvetés) Nem csökkenti elegendő mértékben a lerakandó hulladék mennyiségét (ha nincs égetés). A hulladék egy tetemes része kezeletlenül kerül lerakásra. Az előbbiek miatt a lerakás költségei nagyok. A szelektívgyűjtés (csomagoló és biológiailag lebontható anyagokra) és kézi-gépi válogatás túlerőltetése e rendszert is gazdaságtalanná teszi. A hagyományos kezelés hátrányai (problémafelvetés) A települési szilárd maradékanyag ugyanakkor alapvetően mezőgazdasági, ill. energetikai szempontból hasznos komponensekből áll: ez egyaránt igaz biológiailag lebontható, mind pedig biológiailag nem lebontható (vagy nehezen lebontható) szerves részre. A kezeletlen települési maradék elégetése - a maradék kedvezőtlen tüzeléstechnikai tulajdonságai (alacsony fűtőérték, nagy nedvességtartalom) miatt - gazdasági szempontból előnytelen. A fentiek vezettek [66]: elsőként (kb éve) a lakossági hulladékból másodtüzelőanyag elállítására mechanikai eljárásokkal (német rövidítése BRAM = Brennstoffs aus Müll, angol rövidítése RDF: Refuse Derived Fuel), majd pedig a 90-es években a biológiailag lebontható rész nedvességtartalmának csökkentésére és jobb minőségű alternatív tüzelőanyag előállítása érdekében a szilárd települési hulladék maradékanyagának un. stabilizációs kezelésének a bevezetésre. Maradékanyag-kezelés, hasznosítás: 1. Mechanikai előkészítés 2. Mechanikai-biológiai stabilizálás 3. Fizikai stabilizálás 4. Száraz stabilizálás Vas, és nemvas fémek CO 2 Víz és örvényáramú Másodtüzelõanyag Homogenizálás és biostabilizálás Szitálás Települési hulladék maradékanyaga Szitálás és örvényáramú Biostabilizált anyag lerakóba vagy mezõgazdaság mm Vas, és nemvas fémek Mechanikaibiológiai stabilizálás Eljárástechnikai cél: egy a nagyfűtőértékű komponensek gazdag és egy abban szegény frakció (lerakható stabilát) előállítása A német előírások a lerakandó stabiláttal Fűtőérték kj/kg s száraz anyag felsőhatár TOC (total organic 18 % carbon = teljes szerves szén) Oxigén-fogyasztás M 5 mg/g száraz anyag (AT 4 ) és a tüzelőanyaggal szemben Fűtőérték Gázképződés alsóhatár Nl/gkJ/kg száraz anyag s száraz (GB 21 ) anyag Nedvességtartalom ~ % mg/l TOC eluat

4 Nyershulladék 100 % Adagolás (síkbunkerből). előszortírozás Osztályozás(szitálás) Fémleválasztás Szárítás A tüzelőanyag-frakció tisztítása Pelletezés 92 % 57 % Szárított, tisztított, pelletezett tüzelőanyag Nagyméretű zavaró anyagok nemfémes (0,05 %) fémes, főként Fe (0,1 %) Vas (7 %) és nemvas-fémek (1%) Kondenzát ( 32 %) Inert Kondenzát anyagok ( 2 (3 %) %) Mechanikai-fizikai stabilizálás tipikus technológiája, [56] Eljárástechnikai cél: a teljes széntartalom hasznosítása A mechanikai-fizikai stabilizálás előnyei: A termikus szárítással elérhető, hogy a tüzelőanyagfrakció nedvességtartalma a pelletezés által igényelt 10 % körüli értékre csökken. A szilárd települési maradékanyag széntartalma csaknem teljes egészében energetikai hasznosításra kerül. Az ásványos inert anyag kivételével a teljes anyag hasznosítása megtörténik. A mechanikai-fizikai stabilizálás hátrányai [56]: Gazdaságos eljárás csak nagy előkészítőművek esetén várható, különösen akkor, ha egyéb hulladékokat (iparból származó háztartásihoz hasonló hulladék, DSD-hulladék) is bekevernek a végtermékbe. A leválasztott inert és nagyméretű hulladék elhelyezése továbbra is gond marad. A pelletezés miatt nagy mennyiségű vizet kell eltávolítani. Gondoskodni szükséges a szárító levegő és a kondenzvíz tisztításáról. Száraz stabilizálás (SzST, német rövidítése: TSV=Trockenstabilatverfahren; angol rövidítése: DSP=Dry stabilization process) A száraz-stabilizálás fő célja: olyan tüzelőanyag előállítása, amely a nyers hulladéknál szárazabb és az inert anyagoktól, fémektől pedig a kívánt mértékben mentes az anyag. Szárazstabilátum (kissűrűségű t.) MJ/kg 54 % Termikus hasznosításra Települési hulladék maradékanyaga Biostabilizálás, -szárítás 68 % Inert anyagok leválasztása sűrűség szerint 2 % 100 % ( t/év) frakció (Fe) 4,5 % Nagysűrűségű termék Örvényáramú szepaarálás és légáramkészülék 12 % Közet,ásvány Száraz stabilizálás tipikus technológiája, [56] (SzST, német rövidítése: TSV=Trockenstabilatverfahren; angol rövidítése: DSP=Dry stabilization process) 2 % A termelés és fogyasztás hulladékai, mint nyersanyag- és energiaforrások (koncepció) Fogyasztás Visszaforgatott (háztartás) csomagolóanyagok Szelektívgyűjtés: háztartási és háztartási jellegű ipari hulladék Maradékanyag (háztartási szemét) Stabilizált biohulladék Visszanyert fémek Lerakó (Inert anyagok) Válogatómű Szelektívgyűjtés és szortírozás Maradékanyagok biostabilizálása és előkészítése Hulladék égetőmű Termék Termelés, szolgáltatás Technológiai hulladék Másodnyersanyag Másodlagos enegiahordozók Nemvasfémek Erőmű Kohó Cementgyár i á i lé ikli ljáá hiki ék ikál

5 Az üzemi kísérleti vizsgálatok fő célja 1) Eljárástechnikai jellemzők meghatározása Szemcseméret, sűrűség, porozitás Nedvességtartalom Anyagi összetétel Fűtőérték és hamutartalom Kémiai összetétel: veszélyes komponensek 2) A mechanikai-biológiai kezelés technológiájának fejlesztése, fő üzemjellemzők meghatározása Mechanikai-biológiai kísérleti stabilizálás Biostabilizálás Szitálás Másodtüzelőanyag Nedvesség, CO 2 Komposztstabilát Fe EREDMÉNYEK AZ ÜZEMI KÍSÉRLET SZERINT Háztartásokból származó települési hulladék Veszteség % Fűtőérték: 3,5 6 MJ/kg Nedvességtartalom: % Szemcseméret összetétel: szitaelemzés Biostabiliozálás kalapácsos malommal dobszita biostabilizált anyag >20 mm 100 % <20 mm Komposzt % Mintavételi helyek Fémek maradék műanyag 4 5 % durva % 1 2 % Inotára szánt termék % Fűtőérték: MJ/kg Nedvességtartalom: 8..10% A Polgárdi lerakón folyó üzemi méretű biostabilizálási kísérlet során kapott biostabilizált hulladék feldolgozása VERTIKÁL Rt.- ME Eljárástechnikai Tanszék Anyagi összetétel megállapítása Fűtőérték meghatározására szolgáló kísérleti kazán és mérőrendszere

6 Szemcseméret x, [ mm ] B I O S T A B I L I Z Á L T Tömeg eloszlás Fűtőérték MJ/kg H U L L A D É K Nedvesség tartalom Hamutartalom <50 54,09 6,33 10,59 41, ,72 12,94 6,14 25,7 >150 11,19 20,43 3,33 27,5 Σ 100,00 10,20 8,23 34,3 Σ mért 11,79 32,9 V e g y e s k e m é n y m ű a n y a g Σ mért 36,17 0 3,7 N Y E R S H U L L A D É K Fűtőérték MJ/kg Nedvességtartalom Hamutartalom Szemcseméret [mm] A leghasznosabb éghető és a kőzet+komposzt elhelyezkedése a szemcsefrakciókban 2002.július táblázat adataiból Tömeghányad Tömegarány, [%] [%] Műanyag + kő +egyéb textil + papír > ,17 7, ,59 12, ,10 9, ,20 23, ,44 42, ,13 66, ,12 80, Σ ,41 33,88 Száraz anyagra vonatkoztatott fűtőérték Fo, [MJ/kg] 21,22 13,95 7,37 Σ mért 5,79 26,86 29,8 A maradékanyag biostabilizálásával kiegészített rendszer hiányosságai Nagy mennyiségű a komposzt-stabilát, kérdéses a teljes mennyiség hasznosítása. A komposzt-stabilát mezőgazdasági hasznosítása nem megoldott. Ha az égetőműbe adom fel a komposztstabilátot is (azaz a teljes stabilátot elégetem), akkor az így kapott tüzelőanyag fűtőértéke alacsony (csak hulladékégetőműbe lehet elégetni). A maradékanyag biostabilizálásával kiegészített rendszer hiányosságai A nagyobb fűtőértékű termék (másodtüzelő-anyag) minősége a szélesebb körű hasznosítást korlátozza: még nagyobb fűtőérték ( 20 MJ/kg), kisebb szennyezőtartalom lenne kívánatos A komposzt-stabilát hasznosítása a koncepciója Folyékony és szilárd Biomassza termelés: Energia termelést szolgáló növények termesztése (fák és fűfélék) Növénytermesztése Anaerób lebontás Biogáz

7 Faipari hulladék Biomassza Műanyagok Települési hulladék maradékanyaga Alternatív tüzelőanyag-termékek előállítása keverékből Tárolás Örvényáramú Szélosztályozás Biostab Víz CO 2 Pelletezés Pellet Alternatív tüzelőanyag Inert anyag Nemvas-fém Vas Környezetvédelmi előnyök 1. A lerakandó hulladék mennyiségének és veszélyességének minimalizálása (a lerakás környezeti kockázat csökkentése) 2. Másodtüzelőanyag-gyártással a nyersanyagokkal való takarékoskodás, természetbe való bányászati beavatkozás mérséklése 3. Hozzájárul az energia célú biomassza-előállításához, amely a hazai az energiatermelés CO 2 kibocsátását mérsékli 4. Az itt nyert másodtüzelőanyag-termék garantált és szabványos (állandó) minőségével az emissziók csökkenését vonja maga után (a legkedvezőbb tüzelési feltételek az adott anyaghoz beállíthatók) Összefoglalás A szilárd települési hulladékok maradéktalan hasznosításra kell törekedni. Ehhez a szelektív gyűjtés és válogatás, valamint mechanikai előkészítés, a mechanikai biológiai stabilizálás kombinált technológiai rendszere kínál megoldást. Összefoglalás (folytatás) A települési hulladékokból származó másodtüzelőanyagot célszerű más (elsősorban ipari) hulladékokkal együtt homogenizált és brikettált másodtüzelőanyag termék formájában előállítani és hasznosítani. Fontos a megfelelő mélységű eljárástechnikai megkutatottság szükséges a termék-minőség szabályozása érdekében. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly A kutató munka a TÁMOP 4.2.1.B 10/2/KONV 2010 0001 jelű projekt

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE

A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK TERMIKUS KEZELÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 5. Készítette a Köztisztasági

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás célrendszere

A hulladékgazdálkodás célrendszere Hulladékgazdálkodás 2006/2007. tavaszi félév A hulladékok kezelésének rendszerezése, ipari és kommunális hulladékok jellemzése A TSzH gyűjtése, ártalmatlanítása, szelektív gyűjtése, hasznosítása Buruzs

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 7. Hulladékgazdálkodás 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Miért keletkezik hulladék? többet termelünk több melléktermék, selejt,

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK

FENNTARTHATÓSÁGI ÜZENETEK O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K ieme lten K öz h as zn ú S zer vez et Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció

Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció SZIE Konzorcium Alapkutatás fejlesztés a Szent István Egyetem Pirolízis Technológiai Kutatóközpontjában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 Hőbontás a hulladékgazdálkodásban szabályozási koncepció 2014.

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet, (2011) pp. 69 78

Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet, (2011) pp. 69 78 Anyagmérnöki Tudományok, Miskolc, 36/1. kötet, (2011) pp. 69 78 BIOMASSZA ÉS SZILÁRD TELEPÜLÉSI HULLADÉK ALAPÚ MÁSOD TÜZELŐANYAG KIFEJLESZTÉSÉNEK IDŐSZERŰSÉGE TIMELINESS OF DEVELOPING A BIOMASS AND SOLID

Részletesebben

MI A VESZÉLYES HULLADÉK?

MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Általános ismeretek mindennapjainkból MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Sokat hallottunk, hallunk és fogunk hallani a veszélyes hulladékokról. Mindennapjainkat érintő helyeken bukkannak fel, sőt a korábban veszélyesnek

Részletesebben

A hulladékok komplex hasznosításával kapcsolatos kutatások

A hulladékok komplex hasznosításával kapcsolatos kutatások XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2009. április 21-22-23. A hulladékok komplex hasznosításával kapcsolatos kutatások Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi tanár, intézetigazgató

Részletesebben

A biomassza energetikai hasznosítása

A biomassza energetikai hasznosítása A biomassza energetikai hasznosítása Szendrei János Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Mezőgazdaságtudományi Kar, Géptani Tanszék, Debrecen szendreij@agr.unideb.hu ÖSSZEFOGLALÁS A tanulmány a biomassza

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére

Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban. Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Tanári segédkönyv általános iskolai tanítók és tanárok részére ISBN 963 210 246 0 Csomagolási hulladékok szelektív gyûjtése otthonunkban Tanári segédkönyv

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL

KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL MEGÚJULÓ ENERGIÁRA ALAPOZOTT KOMPLEX KISTÉRSÉGI ENERGETIKAI MODELL Megújuló energiára alapozott, hatékony intézmény fenntartási, foglalkoztatási, gazdaságfejlesztési akciók energetikai feltételeinek vizsgálata

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. június 25-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. június 25-EI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF

BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK. Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS BIOGÁZ ÜZEMI TECHNOLÓGIÁK OBEKK TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK Szerző: DR. HAJDÚ JÓZSEF 2009 1 OBEKK Zrt. TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYOK SOROZATA (11/12) BIOGÁZÜZEMEK MŰKÖDÉSE ÉS

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak

Fogalommagyarázat. Alapfogalmak Fogalommagyarázat Alapfogalmak környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelôzése, a kialakult károk

Részletesebben