A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok"

Átírás

1 FKF ZRt. Környezetvédelmi osztály A magyarországi hulladékösszetétel alakulása vizsgálati tapasztalatok XV. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai fórum és kiállítás 2008.Április Szombathely

2 A hulladékbegyűjtéshez, szállításhoz szükséges vizsgálati adatok Hulladéknorma Térfogattömeg

3 A hulladék anyagában hasznosításához szükséges vizsgálati adatok Hulladéknorma Térfogattömeg A hulladék mechanikai összetétele (alfrakciók meghatározása is)

4

5 A termikus hasznosításhoz szükséges vizsgálati adatok Hulladéknorma Térfogattömeg Nedvesség tartalom Égéshő Fűtőérték Környezeti monitoring Légszennyezés (emisszió, immisszió) Technológiai víz, szennyvíz, talajszennyezés zaj

6 Lakosság száma: Hulladék norma Hulladék norma (laza térfogat) fő kg/év/fő m3/év/fő MJ/kg Fűtőérték Egy lakos által termelt hulladék GJ/év/fő hasznosítható energia tartalma

7

8 A biológiai hulladékhasznosításhoz szükséges vizsgálati adatok Hulladéknorma Térfogattömeg Nedvesség tartalom Biológiailag lebontható anyag tartalom Szén, nitrogén, foszfor, kálium tartalom Bakteriológiai és ökotoxikológiai jellemzők Környezeti monitoring adatai

9 Biológiailag lebomló szervesanyag tartalom csökkentés Kérdések: definíció szabvány? jogszabályok? vizsgálati módszerek bázisév jogszabályok hulladékgazdálkodási tervek

10 A hulladéklerakáshoz szükséges vizsgálati adatok Hulladéknorma Térfogattömeg Nedvesség tartalom Biológiailag lebontható anyag tartalom Környezeti monitoring adatai

11 Jogszabályok, rendeletek évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 3. E törvény alkalmazásában b) veszélyes hulladék: a 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék; 56. (7) A helyi hulladékgazdálkodási terveknek tartalmaznia kell a települési hulladéklerakóban lerakott hulladékok - szabványnak megfelelően mért összetételét és az összetevők tömeg szerinti megoszlását, ezen belül a biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat. A mért értékhez viszonyítva a lerakással ártalmatlanított biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmat a) július 1. napjáig 50%-ra, b) július 1. napjáig 35%-ra kell csökkenteni.

12 Jogszabályok, rendeletek 110/2002. (XII. 12.) OGY határozat az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről Időtartama: A tervezés báziséve: /2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 1-7 számú mellékletek a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelethez: A statisztikai régiók hulladékgazdálkodási tervei: Időtartamuk: A tervezés báziséve: 2001

13 Jogszabályok, rendeletek 20/2006(IV.5 KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról

14 Hulladéklerakó kategóriák Inert Nem veszélyes Szervetlen, nem veszélyes Vegyes összetételű nem veszélyes Veszélyes A kategória B kategória B1b kategória B3 kategória C kategória

15 A hulladék átvételi követelményeinek bizonyítása Alapjellemzés Megfelelőségi vizsgálat Helyszíni ellenőrző vizsgálat Az alapjellemzésről és a megfelelőségi vizsgálatok végzéséről a hulladék átadója köteles gondoskodni. A vizsgálatok helytállóságát cégszerűen aláírt jegyzőkönyvvel igazolja.

16 HULLADÉKOK REPREZENTATÍV MINTAVÉTELÉNEK SZEMPONTJAI A településszekezet (beépítettség, funkció) Mintavételi terület nagysága Lakosság jövedelem kategóriái Évszakok Napi mintavétel

17 TSZH anyagcsoportonkénti összetétele gyűjtőkörzetenként

18

19

20

21

22

23

24

25 A fővárosi települési szilárd hulladék összetételének alakulása években Vizsgált jellemző ( m/m%) Papír Egészségügyi hulladék Műanyag Textil Komposztálható (növényi, konyhai) Üveg Fém Egyéb tovább nem válogatható finom frakció Veszélyes hulladék 19,6 17,9 4,6 6,8 4,6 3,1 19,2 3,5 8,0 5,8 20,2 3,0 12,3 5,1 16,0 2,0 13,0 2,5 16,3 2,3 15,9 3,0 15,6 2,5 14,9 3,0 15,2 2,2 15,4 2,9 14,6 2,4 16,7 3,0 15,1 2,7 15,4 3,4 11,3 2,6 18,5 3,6 32,3 38,4 28,4 30,7 40,4 30,7 29,7 30,6 29,4 25,5 24,4 5,3 6,0 3,4 4,3 2,8 2,2 4,3 3,1 2,2 1,6 2,4 1,8 2,5 1,9 2,3 1,9 2,2 1,8 2,6 2,3 3,1 5,2 25,4 28,3 29,3 20,7 22,0 27,2 29,4 28,9 29,4 32,6 30,8 n.v. n.v. 0,8 0,6 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 A vizsgálatok mérési bizonytalansága (szórása) az éves átlagértékekre vonatkozóan ±1-6%. a 2006 és évi értékek a korábbi válogatási kategóriákra átszámítva!

26 A budapesti TSZH összetétele évben, m/m%

27 A budapesti TSZH összetétele évben, m/m%

28 A fővárosi települési szilárd hulladék 16,7 m/m% műanyag tartalmának összetétele, év (m/m%)

29 A fővárosi települési szilárd hulladék papír tartalmának összetétele, (m/m%)

30 A budapesti TSZH <1 m/m% veszélyes hulladék tartalmának összetétele évben, m/m%

31 Települési szilárd hulladékok mikrobiológiai paraméterei Vizsgált baktérium típusok Telepszám/1 g tszh 5,0 x 107 Táptalajok, módszerek Összcsíraszám 5,0 x Coliform baktériumok 2,5 x Enterococcusok 1,1 x 103-4,3 x 105 Slanetz-táptalaj, 37 Con 48 h inkubáció Pseudomonas aeruginosa 0-1,5 x 103 mpa-táptalaj, Cetrimidtáptalaj, 41 C-on 48 h inkubáció Clostridium sp Salmonella sp. ritkán kimutatható 6,5 x 105 Nutrient táptalaj, 22 C és 37 C-on, 48 és 72 h inkubáció Laktóz-bouillon, Endotáptalaj, 37 C 48h inkubáció Wilson-táptalaj, 46 Con 24 h inkubáció Brillantzöld-táptalaj, Bizmut-szulfit táptalaj, 37 C-on 48 h inkubáció, szerológiai vizsgálatok

32

33 A fővárosi települési szilárd hulladék fizikai-kémiai jellemzői 2007-ben, m/m%

34 A fővárosi települési szilárd hulladék energetikai hasznosítása szempontjából legfontosabb jellemzői Nedvesség tartalom % Izzítási maradék % Izzítási veszteség % ,6 26,1 31, ,5 25,9 32, ,3 14,8 36, ,1 28, ,2 26,7 31, ,8 24,8 34, ,1 21,3 35, , , ,0 20,1 33,9 Összes szerves szén % Összes nitrogén % 17,2 0,7 20,4 1,1 23,5 1,2 19,9 0,8 21,2 0,8 22,1 0,9 22,0 1,7 23,6 2,8 24,6 2,5 26,1 2,3 22,1 1,5 Égéshő kj/kg Fűtőérték kj/kg A vizsgált minták száma, db A vizsgálatok mérési bizonytalansága (szórása) az éves átlagértékekre vonatkozóan ±1-6% Átlag 41,6 44,1 25,2 22,5 56,4 35,8 80

35 em ég he te tle n ve ge k Fé m ek Ü 2,6 0,8 3,1 3,0 5,3 5,2 Válogatási kategóriák az MSZ :2005 szabvány szerint 6,5 5,0 15,6 18,1 18,5 15,6 21, ,2 32,5 Max 0,5 0,3 0,8 1,3 1,0 0,9 10,9 8,1 6,3 1,4 3,1 4,8 3,6 8,7 24,4 hu lla dé k 4,4 7,1 25,2 Átlag os zt ál yo zo tt ég he tő M űa ny ag ok 1,7 1,8 3,6 os zt ál yo zo tt 0 2,2 3,5 18,6 16,8 Min hu lla K dé V is es ko zé sz k ly em es cs hu em lla ér dé et ű ko hu k lla dé k (< 20 m m ) N em 3,0 1,0 2,8 4,9 6,4 6,5 po zit ok 5 1,8 3,5 11,3 15 K ar to no k 6,9 10 Pa pí ro k hu lla dé k 20 N ló 25 K om leb om m/m % 35 Te xt íli H ig ák ién ia ih ul la dé ko k Bi ol óg ia ila g A települési szilárd hulladék vizsgálata a magyarországi településeken, évben Budapest, ,0 10,5 9,5 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0

36 A települési szilárd hulladék vizsgálata a magyarországi településeken, évben 30,0 Megyei jogú város Kisváros Kis település Üdülőhely Budapest, ,0 m/m % 20,0 15,0 10,0 5,0 lla dé V es ko zé k ly es hu ér lla et ű dé hu ko lla k dé k (< 20 m m ) n ly té gh oz ot et et le té gh oz ot ly is os zt á N em K ién ig H os zt á sz em cs em hu Fé m ek k Üv eg e lla et ő hu ny M űa ul la ia ih dé k ag ok k dé ko tíl i Te x ito po z om ák k k ar to K Pa pí ro k no K Ne m Bi o ló gi ai la gl eb o m ló hu lla dé k 0,0 Válogatási kategóriák az MSZ :2005 szabvány szerint

37

38

39

40 Jegyzőkönyv minta a hulladék lerakóhelyen történő ártalmatlanításhoz a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet előírásai szerint

41 A hulladék vizsgálatokkal összefüggő tapasztalatok A lerakóhelyen végzett vizsgálatok átlageredménye a különböző településeken lényegesen nem eltérő. Egyértelműen megállapítható a műanyag hulladék mennyiségének folyamatos növekedése. A kis településeknél a biológiailag legbomló hulladékokban a zöldhulladékok mennyisége számottevő. Nagy településeknél a biológiailag legbomló hulladékokban a konyhai hulladékok mennyisége számottevő. Az egészségügyi hulladékok mennyisége növekvő tendenciát mutatott.

42 A hulladék vizsgálatokkal összefüggő tapasztalatok A hulladékgazdálkodási technológiák fejlesztése a hulladék mennyiségére és minőségére vonatkozó megbízható tervezési alapadatokból indulhat ki. A jogszabály által előírt vizsgálatok műszaki tartalma technikailag végrehajtható. Célszerű bővíteni a lerakóhelyen vizsgálatok nélkül átvehető hulladékok körét, mivel a lerakóhelyeken jelentősen megnövekedett az EWC kódszámú hulladékok mennyisége.

43 A hulladék vizsgálatokkal összefüggő tapasztalatok Az alapjellemzés elvégzését dokumentáló jegyzőkönyv tartalmának megadása szükséges A lerakóhelyi vizsgálatok adatai kerüljenek felhasználásra a évtől kiadandó Hulladékgazdálkodási Tervekben A jogszabály tegyen különbséget a csak vizsgálattal átvehető hulladékok mennyiségében.

44

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás Az emberi lét egyik legáltalánosabb kísérő jelensége a hulladék képződése. A használhatatlanná, szükségtelenné vált anyagokat az emberiség eddigi története során egyszerűen visszajuttatta az őt körülvevő

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI KISTÉRSÉG. Mérnöki Iroda Kft. 2004. Budapest. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Központ: 1012 Budapest, Logodi u. 52. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV POLGÁRDI

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

A hulladéklerakás jövője változó szabályozás

A hulladéklerakás jövője változó szabályozás A hulladéklerakás jövője változó szabályozás Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Köztisztasági Egyesülés Konferencia 2008. április 22., Szombathely Stratégiai alapok a hulladékgazdálkodás

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról A 2000. évi XLIII. Törvény előírja a hulladékgazdálkodási terv elkészítését. Öt önkormányzat (Répcelak, Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád) részére

Részletesebben

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette:

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzata a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.)

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Györgyi. Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása. A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok Hadabásné Szigethy Györgyi Hulladéklerakók rekultiválása és utógondozása A követelménymodul megnevezése: Hulladékgazdálkodó feladatok A követelménymodul száma: 1217-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-34 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 7. Hulladékgazdálkodás 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Miért keletkezik hulladék? többet termelünk több melléktermék, selejt,

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Nagy nedvességtartalmú, az elhelyezésben kockázatot jelentő szerves hulladékok termikus ártalmatlanítása energiakinyeréssel

Nagy nedvességtartalmú, az elhelyezésben kockázatot jelentő szerves hulladékok termikus ártalmatlanítása energiakinyeréssel E-NERGIA.HU Ligetvári Ferenc, Tóth József Nagy nedvességtartalmú, az elhelyezésben kockázatot jelentő szerves ok termikus ártalmatlanítása energiakinyeréssel Ma közép-európai átlagban egy személyre vetítve

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA

ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály ZÖLD ÉS BIOHULLADÉKOK KOMPOSZTÁLÁSA Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 9. Készítette a Köztisztasági Egyesülés

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése

A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát. növelése A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/B/10-11 2013. január

Részletesebben

ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Szekeres István e.v. Székhely: 6725 Szeged, Petőfi Sándor sgt. 86. Tel: +36-20/547-9546 +36-30/201-5356 E-mail: szekeresistvan@geopartner.hu ECSEGFALVA KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2012. Készítette:

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. melléklet a 17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. ÁLTALÁNOS ADATOK Település neve: Paks Város Önkormányzat neve: Paks Város Önkormányzata Önkormányzat címe:

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben