60 % 40 % Mai óra tartalma. 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Magyarországon kg/fő/év 4 4,5 millió t/év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "60 % 40 % Mai óra tartalma. 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év"

Átírás

1 HULLADÉKFELDOLGOZÁS 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése Prof.Dr. CSŐKE BARNABÁS Miskolci Egyetem, Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi és minőségi viszonyai Hagyományos koncepció e hulladék kezelésére Csomagolóanyagok a szilárd települési hulladékban Szelektív gyűjtési eljárások és berendezések Példák Lakosság megnyerése Csomagolási hulladékok hasznosítási aránya az EU országaiban (2000) Ország Hasznosítás Hasznosítás anyagában Dánia Németország Franciaország Svédország Ausztria Nagy-Britannia Hulladékok mennyisége (millió t) hazánkban Hulladék típusa Mezőgazdasági 50,0 45,0 35,0 Ipari 34,6 27,1 23,2 Települési szilárd 4,9 4,5 4,3 Települési folyékony 12,0 10,0 6,8 (szennyvíziszap) Veszélyes 4,5 3,4 3,7 Összesen 106,0 90,0 72,5 (Forrás:Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete) Szilárd települési hulladék mennyisége Háztartások Ipar, szolgáltatás 60 % 40 % Magyarországon kg/fő/év 4 4,5 millió t/év

2 A képződött háztartási hulladék mennyiségének változásai (kg/fő/év) A települési szilárd hulladék jellemző összetétele napjainkban (%) Ország Németország Görögország Franciaország Olaszország Hollandia Nagy-Britannia USA Japán Hulladékalkotó Papír Műanyag Textil Üveg Fém Bomló szerves Egyéb szervetlen Főváros és nagyobb városok Országos átlag Hulladék összetétele, Rüdelsdorf/Rendsburg, Németország, 1993; Forrás: [ 1 ] Komponens Tömegarány, % Papír 21,9 Üveg 10,4 Műanyag 5,4 Fémek (Al, Fe) 3,2 Lebomló szerves 26,5 Kerti hulladék 14,5 Egyéb 2,6 100,0 Szilárd települési hulladék minőségi jellemzői, USA Összetétel Papír 37,4 40,1 43,4 48,0 Kerti hulladék 13,9 12,9 12,3 11,9 Élelmiszer maradék 20,0 16,1 14,0 12,1 Üveg 9,0 10,2 9,5 8,1 Fém 8,4 8,9 8,6 7,1 Fa 3,1 2,4 2,0 1,6 Textil 2,2 2,3 2,7 3,1 Gumi, bőr 1,2 1,2 1,2 1,3 Műanyag 1,4 3,0 3,9 4,7 Egyéb 3,4 2,7 2,4 2,1 Szilárd települési hulladék jellemzése Mennyisége: Évente 2-3 %-kal növekszik. Jelenleg 4,3 millió t, ebből 2,6 millió t a lakossági eredetű háztartási hulladék. Összetétele: Jelentősen változik Kezelése: ma elsősorban deponálással (égetéssel) Probléma: 1 %-ban tartalmaz veszélyesnek minősülő anyagokat! Hasznosítási arány: 3 % Célkitűzések A hulladékgazdálkodás hazai megoldása a fejlett európai országokhoz hasonlóan ig teljes körűvé kell tenni a települési hulladékok begyűjtését és kezelését ig minden, az előírásoknak nem megfelelő lerakót be kell zárni. El kell érni, hogy a komplex regionális rendszereket korszerű lerakó szolgálja ki. Az ország teljes területén regionális begyűjtő-kezelő rendszereket kell kialakítani.

3 Célkitűzések A nagy népsűrűségű körzetekben legalább ezer lakost kiszolgáló hulladékégető mű álljon rendelkezésre. Meg kell oldani a másodlagos nyersanyagok hasznosításának és a veszélyes összetevők kezelésének jogi és gazdasági feltételeit is. A gyakorlati megvalósításban részvevő önkormányzatok, hazai szakemberek képzése és továbbképzése. Euro-integrációs csatlakozási tárgyalások Magyarország vállalta azt a kötelezettséget, mely szerint az Országos Hulladékgazdálkodási Terv -ben közötti évekre megfogalmazott célkitűzések szerint el kell érni, hogy mind az ipari, mind a települési hulladékok kb. 50 %-a hasznosításra kerüljön. 94/62 EK irányelv csomagolóanyagok újrahasznosítására vonatkozóan Visszanyerési arány: % (néhány ország számára csak 25 %) Magyarországot illetően: 2005-ig a lakosság 40%-ra ki kell terjeszteni a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtését és a települési hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmát 2004-ig 75%-ra kell csökkenteni! A begyűjtött szilárd települési hulladék hasznosítását korlátozó tényezők A rothadó szerves anyagtól erősen szennyezett, kézi és gépi válogatásra alkalmatlan (ezt az apró frakciók jelenléte is megnehezíti). Nedvességtartalma meghaladja a 10 %-ot. A benne lévő papír mállott és erősen szennyezett. Szilárd települési hulladék kezelésének alapfeltétele: A hulladékhasznosítás, a hasznosításra történő előkészítés alapfeltétele: a szelektív gyűjtés, a szelektív gyűjtési rendszer kiépítése és működtetése; már a begyűjtés során a szilárd települési hulladékban megkülönböztessük az azonos tulajdonságú, ezért együttkezelhető anyagcsoportokat! A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK HÁROM ALAPVETŐ RÉSZRE BONTHATÓ: csomagoló anyagok: % Üveg fehér barna zöld Papír nyomdai termékek karton hullámpapír Könnyű csomagoló anyagok fémek: vas és alumínium konzerves, italos és más dobozok m űanyagok biohulladékok: % Komposztálható természetes anyagok (növényi hulladék, ételmaradék, stb) mm frakció maradvány: %

4 Háztartási hulladék csoportosítása Értékes száraz anyag: lényegében a csomagoló anyagokat foglalja magába Értékes nedves anyag: komposztálható, ill. biogáz előállítására alkalmas biológiailag lebontható hulladék Háztartási maradék szemét Veszélyes hulladékkomponensek Tágabb értelemben a szilárd települési hulladékhoz soroljuk az alábbiakat: Szilárd háztartási hulladék Háztartási jellegű ipari hulladék Háztartási és ipari lom (szőnyeg, bútor stb.) Egyéb szilárd hulladék (utcai hulladék) Elhasznált tartós fogyasztási cikkek, termékdíjas termékek (hűtőgép, mosógép, TV stb) Egységes hulladékkezelési rendszer Szilárd települési hulladék Háztartási eredetű szilárd hulladék Ipari eredetű szilárd hulladék HULLADÉK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE o lakosságtól, az intézményektől, valamint ipari és kereskedelmi vállalatoktól, vállalkozásoktól MARADÉK Háztartási hulladék Háztartási Szelektíven gyűjtött hulladék lom - értékes anyagok tartályba (Grüne Tonne: Mehrstoffbeh ä - könnyű csomagoló anyagok kötegelt papír és konténer (DSD rendszer) 3000 t/év Hulladék MARADVÁNY előkészítő-feldolgozó üzemek Válogatómű Építési hulladék előkészítőmű Komposztálómű Égetőmű Veszélyes anyagok Háztartási jellegű ipari hulladék Termelés specifikus szelektíven gyűjtve az iparból, a kerekedelemből és a szolgáltatásból hulladék (konténer-anyag) Építési hulladékok - Útépítési hulladékok - Építési törmelék - Építkezési maradványok - Kiemelt föld CSOMAGOLÓ ANYAGOK ELŐSZORTÍROZÁS VÁLOGATÓMŰBEN o termékek: kvázi fajtatiszta papír-, műanyag-, fém- és üvegfrakciók BIOLÓGIAILAG LEBONTHATÓ Komposztálás vagy Biogáz-előállítás Elégetés Lerakó Recycling-udvar Lakosság közvetlen beszállítása Termékek üveg, papír, műanyag, komposzt, hőenergia Lerakás Salakelőkészítés és lerakás Újrahasznosítást szolgáló technológiai folyamat HULLADÉK SZELEKTÍV GYŰJTÉSE ELŐSZORTÍROZÁS Az gyűjtési eljárás kiválasztását meghatározó fő tényezők Hulladék-összetétel A rendelkezésre álló begyűjtési rendszer A rendelkezésre álló kezelési rendszer Népesség A lakosság érzelmi hozzáállása Hasznosítási lehetőségek VÉGSŐ SZORTÍROZÁS

5 Gyűjtési eljárást befolyásoló főbb tényezők Az ipartelepek elhelyezkedése A kereskedelem helyzete, területi eloszlása A turisztikai helyzet, az idegenforgalom fejlettsége A lakosság fogyasztási szokásai Additív renszerű gyűjtési eljárás Utcai gyűjtés (elszállítórendszer) -Használt papír -Használt ruha Szelektív gyűjtési eljárások Központi gyűjtőhely (vivő rendszer) Kihelyezett konténér - üveg - papír - italos doboz (Al,Fe) - műanyagok Többkamrás kihelyezett konténer Integrált rendszerű gyűjtési eljárás Részben inegrált gy.r. (elszállító r.) Értékesanyag tartály (Grüne Tonne) - többanyagos tartály - egyanyagos tartály Értékesanyag tartály (Biotonne) Tartály + Értékesanyag-zsák Teljes integrált gy.r. (elszállitó r.) Zsák + Értékesanyag-zsák(sárga) Értékesanyagzsák a tartályban Többkamrás hull.gyüjtési rendszer Recycling-udvar Szelektív hulladékgyűjtési eljárások Szelektív gyűjtés kihelyezett konténerrel Gyűjtőszigetek (több gyűjtőedény) Hulladékudvarok Háznál történő szelektívgyűjtés: Sárgazsákos vagy Zöldtartályos gyűjtési mód (szelektív gyűjtőzsákokkal vagy gyűjtőtartállyal ahol a lakosság sűrűsége viszonylag kicsi és a kihelyezett gyűjtőedények nem lennének kifizetődők.) Szelektív gyűjtési eljárás: Kihelyezett konténer Gyűjtési hatásfok Költség Ft/kg Konténer sűrűség: m Hatásfok: 35 % Költség: Üveg - gyűjtés és száll.: Ft/kg - előkészítés: 1,5...4 Ft/kg Papír Hatásfok: 30 % Költség: - gyűjtés és száll.: Ft/kg Műanyag Költség: - gyűjtés és száll.: Ft/kg Szelektív gyűjtési eljárás: Többkamrás konténer Általános jellemzés Konténer méret: m 3 Gyűjtőhely sűrűség: fő/gyűjtőhely Gyűjtési hatásfok Költség Ft/kg Begyűjthető mennyiség átlagban, egy évben egy fő lakosra: papír: kg üveg: kg műanyag: 1 kg Költség: - gyűjtés és száll.: Ft/kg Gyűjtőszigetek (Kihelyezett konténercsoport) A lakosság számára a lakóhely közelében és egyéb forgalmas pontokra kihelyezett részleges vagy teljes szelektív gyűjtést biztosító konténer telepek. Csomagolóeszközök gyűjtésére alkalmasak. Speciális gépjárművekkel kerülnek ürítésre, meghatározott gyakorisággal. Akkor alakítható ki, ha az ott gyűjtött hulladékok további kezelésre történő átvétele biztosított!

6 Gyűjtőszigetek legfontosabb jellemzői Őrzés nélkül, folyamatosan rendelkezésre áll Szabványos edényekkel ellátott, ami zárható, bedobó nyílással rendelkezik és gépjárműhöz szabványosított rendszerű. Minimálisan három hulladékfrakció gyűjtését teszi lehetővé. Elhelyezése: lakó-övezetben kereskedelmi egységek parkolóiban. A ráhordás gyalogos formában, az ürítés célgéppel történik Hulladékudvar Olyan gyűjtőhely, amely a elsősorban a szokványos gyűjtőedénybe el nem helyezhető hasznosítható, valamint a lakossági veszélyes hulladékokat fogadja be; a begyűjtött hulladékok jellege és korlátozott mennyisége miatt nem jelent veszélyt a környezetre; a hulladékalkotók innen kezelőtelepekre kerülnek. A hulladékudvarban elvégzendő feladatok Átvétel Az átvett hulladékfajták mennyiségi nyilvántartása Az átvett veszélyes hulladékokról a megfelelő nyilvántartások vezetése Átmeneti tárolás A hulladékok feldolgozásra, hasznosításra, lerakásra vagy ártalmatlanításra történő továbbadása A hulladékudvar helyszínének kiválasztását befolyásoló tényezők Településszerkezet Könnyű megközelíthetőség A terület látogatottsága A közúti forgalom rendje A működtetéshez szükséges közműcsatlakozások megléte A regionális hulladékhasznosító központ elhelyezkedése és megközelíthetősége A hulladékudvar területigényét befolyásoló tényezők Gyűjtési körzet nagysága Népsűrűség A begyűjtendő hulladék összetétele A fajlagos hulladék mennyisége Gyűjtőedények tervezett típusa és helyszükséglete A hulladékudvarokba a lakosság által beszállítható hulladékok Lakossági veszélyes hulladékok Hasznosítható hulladékok Termékdíj-törvény hatálya alá tartozó hulladékok (hűtőberendezések, gumiabroncs) Egyéb nagydarabos hulladékok (elektronikai hulladékok, háztartási berendezések, bútorok, gépkocsi roncs)

7 Lakossági veszélyes hulladékok Szárazelem, gombakkumulátor Akkumulátor Gyógyszer Fáradt olaj Sütőzsiradék Növényvédőszer Fénycső, izzó Festék- és lakkmaradék és csomagolóeszközeik Hulladéktípusokra javasolható gyűjtő edények Hulladékalkotó Gyűjtőedény mérete Minősége (anyaga) papírhulladék 1100 I-es vagy 5,2 m 3 -es konténer fém üveghulladék 1100 I-es vagy 5,2 m 3 -es konténer fém műanyag-hulladék 1100 I-es vagy 5,2 m 3 -es konténer fém fémhulladék 1100 I-es vagy 5,2 m 3 -es konténer fém akkumulátor Speciális konténer fém Fáradt olaj 220 I-es hordó fém Sütőzsiradék 60 I-es vagy 220 I-es hordó Fém, ill. műanyag Gyógyszermaradék 110 I-es kuka Műanyag Szárazelem 110 I-es kuka Műanyag Festék 110 I-es kuka Műanyag Növényvédő szer (szilárd) 110 I-es kuka Műanyag Növényvédő szer (folyékony) 220 I-es hordó Műanyag fénycső Speciális konténer Fém Szelektív gyűjtési eljárások: Részben Integrált rendszerek Általános jellemzés Gyűjtési hatásfok, költség Értékes anyagok tartályba való gyűjtése (Grüne Tonne) - Egy tartályban egy komponens, vagy több komponens egy tartályban (Hiba rész tömegaránya: %-ot is eléri) Szerves komponensek tartályba való gyűjtése (Bio-tonne) a fentiek kiegészítéseként Hatásfok: % - Előkészítésnél: 70 % tömegkihozatal - Elérhető gyűjtési mennyiség: kg/fő/év Költség: - Begyűjtés: Ft/kg - Előkészítés: Ft/kg Hatásfok: % Komposztálási költség: Ft/kg Szelektív gyűjtési eljárások: Integrált rendszerek Szelektív gyűjtési Gyűjtési eljárás hatásfok Tartály+értékes anyagzsák Zsák + értékes anyagzsák Értékesanyag-zsák tartályban, 240 l,(maradvány szintén tartályban nyer elhelyezést) Többkamrás tartályba való szelektív hulladékgyűjtés (240 l) Tartály-megosztás: 1:2= értékes anyag : szemét Szemét és az értékes anyagok zsákba való gyűjtésekor (Zsák+értékes anyag-zsák) Költség: - Begyűjtés: 5 Ft/kg - Előkészítés: Ft/kg Komposztálási költség: Ft/kg PÉLDA 1 DSD (Duales System Deutschland) csomagolóanyag kezelési rendszer Üveg Szelektív gy űjtés Könny ű csomagoló anyagok Al- és vas konzerves dobozok M űanyagok Rétegelt csomagoló eszközök (ld. tartóstejes és üdít őitalos papírdobozok) Papír A német csomagolási törvény három legfontosabb eleme: Kihelyezett konténer Tartály, zsák (elszállító rendszer) Kih. konténer és/vagy zsák előírja a hulladék-fajtákat (kezelési szemlélet) és fajtánként az évi begyűjtendő mennyiséget (minden évre új előírt mennyiség), intézkedik a begyűjtés és hasznosítás technikai és rendszerbeli megvalósításáról és előírja megfelelő termékdíjat. El őkészítés El őszortírozó előkészítőmű Termékek: El őszortírozó Vas el őkészítőmű Alumínium Termékek: Rétegelt anyagok Karton M űanyagok, ezen belül Hullámpapír Fólia Nyomdai term. Palackok kevert papír Kevert m ű.a. Habok El őkészítőmű és hasznosító (feldolgozó) üzem

8 Csomagoló eszközök előállítója, töltők SZERVEZETI RENDSZER Termékdíj fizetés Zöld pont DSD rendszergazda-vállalkozás Felelősség a csomagoló eszközök begyűjtéséért előszortírozásért utószortírozás megszervezéséért hasznosítás megszervezéséért Tagjai: Alapanyag termelők Csomagoló-eszköz gyártók Töltők Fogyasztási eszközgyártók Kereskedők Összehangolás Önkormányzat felelősség a maradványért és a biohulladékért Tömeg alapján Díj, DM/kg Üveg 0,15 Papír 0,40 Vas konzerves doboz 0,56 Alumínium és más nem vas csomagoló eszköz 1,50 Műanyagok 2,95 Rétegelt csomagoló eszközök 1,69 Térfogat szerint Térfogat, l Díj, Pf/db < 0,05...0,2 0,1... 0,6 0, ,7... 0,9 > 3 1,2 Felület szerint Felület, cm 2 Díj, Pf/db < ,1... 0, ,6 >1600 0,9 PÉLDA 2 Hazai példa a szelektív gyűjtésre (Biokom Kft. - Pécs), gyűjtési módok Gyűjtőszigetek (papír, műanyag, üveg) Többkamrás konténer (papír, műanyag, üveg és fém) Házhoz menő gyűjtés (zsák -papír, műanyag és fém- és közterületi konténer -üvegalkalmazása) Hulladékudvar (hasznosítható - papír, műanyag, gumiabroncs, fém-, veszélyes és egyéb -lom, zöldhulladék, építőanyaghulladék) Egyrekeszes (1,1 és 2,1 m 3 ) utcai gyűjtőedény Négyrekeszes utcai gyűjtőedény cseréje Hulladéküveggyűjtőedény

9 Háznál történő mobil-konténeres gyűjtés Négyrekeszes utcai gyűjtőedény Négyrekeszes konténer A lakosság megnyerése, de hogyan? Írott vagy elektronikus figyelemfelkeltő tájékoztatók segítségével. Alapos szervezőmunka és erőteljes PR-tevékenység szükséges. A kínált megoldás kényelmes legyen: megfelelő eszközök, berendezések összehangolt biztosítása és azok zökkenőmentes üzemeltetése. A lakosság megnyerése, de hogyan? Erős kényszerítő körülmény az EU által előírt követelmények teljesítése. Az iskolai oktatás részévé kell tenni a szelektív hulladékgyűjtést. A lakosság közreműködése nélkül a folyamat többi szereplőjének minden erőfeszítése hiábavaló!

10 Propaganda az iskolások felé A hulladékudvarok sikertelen működésének tényezői Olyan helyen vannak, ahol a madár se jár! (Közelebb kell vinni a hulladékudvarokat a lakossághoz). Az átvételi szolgáltatás az újrahasznosítható és a lakossági veszélyes hulladékok szűk körére terjed csak ki. Nem megfelelő a propaganda, a lakosság nincs kellően ösztönözve. (Több és rendszeres tájékoz-tatás szükséges. Az anyagi ösztönzés csak tisztességes átvételi díj ellenében lehetséges). Az üzemeltető semmilyen támogatást nem kap. Az üzemeltetési költség többszöröse a bevételnek. Gyűjtési rendszerek értékelése FŐ KRITÉRIUMOK: A hulladék szennyezettsége. Az összegyűjtött hulladék mennyisége (összevetése hulladékpotenciállal). Költségek KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

60 % 40 % Tartalom. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra. Komplex hasznosítás. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év

60 % 40 % Tartalom. HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra. Komplex hasznosítás. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év HULLADÉKFELDOLGOZÁS 7.óra Szilárd települési hulladékok kezelése -IV. Komplex hasznosítás Prof.Dr. Csőke Barnabás Miskolci Egyetem Eljárástechnikai Tanszék Tartalom 1. A szilárd települési hulladékról

Részletesebben

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla

Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Kommunális gépek I. Dr. Nagy Béla, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog fenntartva,

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója

Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója Köztisztasági Egyesülés Hulladékkezelő létesítmények és egyes hulladékkezelési részfolyamatok fajlagos költségeinek revíziója Gárdony 2004-04-30. Tartalomjegyzék 1. Szelektív hulladékgyűjtő létesítmények

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készítette: Csonka György Egységvezető SZOVA Zrt. 2013.02.25 Tartalomjegyzék 1. A cég bemutatása...

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg. Abony Város Önkormányzat 29/2009. (XII. 08.) sz. rendelete Abony Város Önkormányzatának az Abony város 2010-2016 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről Abony Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON ÉS EGERBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKGAZDÁLKODÁS MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás

fogyasztói társadalom : vedd meg, használd, dobd el felfogás Az emberi lét egyik legáltalánosabb kísérő jelensége a hulladék képződése. A használhatatlanná, szükségtelenné vált anyagokat az emberiség eddigi története során egyszerűen visszajuttatta az őt körülvevő

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015

Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok. hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Csepreg, Tormásliget és Tömörd Önkormányzatok hulladékgazdálkodási terve 2010-2015 Készítette: Ökokontroll Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Bt. Cím: Zsira, Lővér u. 5. Mobil: 30/351-7697

Részletesebben

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás

KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás KMFP 00032/2001 Komplex kommunális hulladékkezelési rendszer kidolgozás Összeállította: Prof.Dr Dr.Csőke Barnabás Előadó: Bokor Veronika kommunális üzemvezető Koordinátor: VERTIKÁL Rt., Polgárdi Témafelelős:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV LÉTAVÉRTES MIKROTÉRSÉG (Létavértes Bagamér Álmosd - Kokad) Létavértes Bagamér Álmosd Kokad Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Létavértes

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Környezetvédelem, munkavédelem (MSc)

Környezetvédelem, munkavédelem (MSc) (MSc) Tantárgyjegyző: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Dr. Barótfi István: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000.) Moser, M.-Pálmai, Gy.:

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35.

Részletesebben

d) nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló

d) nem lakosságtól származó kis mennyiségű veszélyes hulladékok, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tűzvédelmi szakmérnök osztályvezető 2013.

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. melléklet a 17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelethez HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 1. ÁLTALÁNOS ADATOK Település neve: Paks Város Önkormányzat neve: Paks Város Önkormányzata Önkormányzat címe:

Részletesebben