Klug Lajos vezérigazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Klug Lajos vezérigazgató"

Átírás

1 A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató

2 Szelektíven a múltban

3 Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről: 2020-ig legalább a háztartásokból származó papír-, fém-, műanyag- és üveghulladék, illetve lehetőség szerint egyéb forrásokból a háztartásokból származó fenti hulladékáramokhoz hasonló hulladék estében az újrahasználatra való előkészítést és az újrafeldolgozást tömegében átlagosan minimum 50 %-ra kell növelni. Fővárosi Közgyűlés a helyi feltételekhez igazodva -fokozatosan -vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének kombinált rendszerét. Ennek keretében, a 35. (3) bekezdésének megfelelően a Fővárosi Önkormányzat az által szervezett szelektív hulladék begyűjtést, illetve a Közszolgáltató által üzemeltetett begyűjtőhelyek létesítését, fenntartását, működtetését és kiterjesztését támogatja. A Fővárosi Önkormányzat és Társaságunk közötti Közszolgáltatási Keretszerződésnek a Közszolgáltató közfeladataira vonatkozó 5.1.A.e) pontja értelmében a közszolgáltatás ugyancsak általánosan magában foglalja a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív begyűjtését, elszállítását és hasznosítását A Társaság belsőelvárásai Ehhez kapcsolódóan minél nagyobb mennyiségű, másodlagosan hasznosítható csomagolási hulladék eltérítése a hulladéklerakókról A szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel összhangban egy hatékony, a lakosság igényeit maximálisan kielégítőszelektív hulladékgyűjtőrendszer kialakítása

4 Hulladékhierarchia 1. Környezettudatos fogyasztással elérhető, hogy minél kevesebb hulladék termelődjön. 2. A feleslegesnek tűnőterméket nem szükséges azonnal kidobni, mert többek között javítás, tisztítás útján eredeti formájában újra lehet használni vagy továbbajándékozni. 3. A szelektív hulladékgyűjtés során különválasztott hulladékot anyagában hasznosítják újra. 4. A hulladék elégetésével távhőt és villamos energiát termelnek. A hulladék anyaga a folyamat során elvész, de energiatartalma felhasználásra kerül. 5. A folyamat során a környezetvédelmi előírások betartásával lerakják a hulladékot, amely anyagát és energiatartalmát is jelentős mértékben elveszíti.

5 A PRHK-ra kerülőtelepülési szilárd hulladék összetétele

6 Települési szilárd hulladékok kezelésének pillérei

7 Ártalmatlanítási és hasznosítási létesítmények Dunakeszi - Hulladéklerakó Hulladékhasznosító Mű Pusztazámor - Hulladéklerakó

8 Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központ Pusztazámor külterületén az M7-es autópálya közelében egy 91 hektáros területen létesült 2000-ben. Az I. üteműhulladéklerakó18 ha területű. Tervezett kapacitása 55 m magas feltöltésnél 4,3 millióm 3. A lerakó teljes kiépítésében mintegy 60 hektárra bővíthető. A hulladékkezelő központ fogadja és ártalmatlanítja Budapest szilárd települési hulladékainak mintegy %-át, valamint a lerakót övező térség Pest- és Fejér megyéhez tartozó 9 településének hulladékát. Itt működik a szelektíven gyűjtött zöldhulladékok hasznosítását végző zárt, félig áteresztő membrán takaróval takart, irányított levegőztetéssel működőkomposztálótelep.

9 A Fővárosi HulladékhasznosítóMű Feladatai: A telephelyre beszállított vegyesen gyűjtött kommunális hulladék égetéssel történő hasznosítása. Az égetés során felszabaduló hő hasznosítása villamos energia és távhő formájában. Egy év alatt kb tonna hulladék elégetése, amely ember évi villamos energia szükségletét, valamint lakos távhőigényét fedezi Az égetéskor keletkező egészségre káros anyagok (gázok, gőzök, szilárd anyagok) környezetbe jutásának lehetőség szerinti megakadályozása, minimalizálása. Tevékenységét - ami a Mű üzemeltetése, javítása, tervszerű karbantartása - négy üzemegységen keresztül végzi.

10 A hulladék ártalmatlanítás és az energetikai hasznosítás megoszlása az -nél A HulladékhasznosítóMűnagyrekonstrukcióbefejeződése (2005.) óta nőtt az energetikai hasznosítás aránya.

11 Szelektív hulladékgyűjtés Budapesten 1993 óta

12 A szelektív hulladékgyűjtési rendszer mérföldkövei és a begyűjtött mennyiség alakulása Sziget Udvar Házhoz menő Zöldhulladék tonna

13 A szelektív hulladékgyűjtés mennyiségi adatai a begyűjtés helye szerinti megoszlásban a 4 fő frakció esetében

14 Hulladékudvar - Új j típust pusú hulladékudvarok létesl tesítésének céljaic nagyobb mennyiségű, hasznosítható hulladék befogadására legyen alkalmas; személygépjárművel (utánfutóval is) könnyen megközelíthető és jól használható legyen; az eddigieknél több hulladékfrakciót befogadására legyen alkalmas (pl. lomhulladék, építési-bontási hulladék, zöldhulladék, használt gumiabroncs); Magyarországon először megvalósuló, az Európai Uniós normáknak messzemenőkig eleget tevő, korszerű létesítmény legyen, melynek működése nem jár együtt zaj-, szag- és kellemetlen vizuális hatással; a lakosság környezettudatos életszemléletének kialakításában fontos szerepet töltsön be; 1200 m²-nyi, rendezett zöldfelület kialakításával szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az udvart használó lakosság igényes környezetű létesítményben adhassa le a szelektíven gyűjtött hulladékát.

15 Hulladékudvarhálózat-fejlesztés Jelenlegi rendszer Új rendszer Méret m m 2 Elhelyezkedés Megközelíthetőség Gyűjtött frakciók belvárosi területeken Gyalogos és BKV Papír, fém, műanyag Veszélyes E-hulladék külvárosi területeken Gyalogos, BKV és autó Papír, fém, műanyag Veszélyes E-hulladék + zöldhulladék lom Építési, bontási Darabszám 15 1 Nagytétényi hulladékludvar Logisztikai és szolgáltató központ

16 Szelektív gyűjtősziget-rendszer Az első gyűjtőszigetet 2003-ban helyezték ki Jelenleg üzemelő gyűjtőszigetek száma: 945 db 2011-ben begyűjtött mennyiség: tonna Problémák: üvegürítés zajossága, helyszínen maradt üvegtörmelék szigetek körüli rendetlenség hajléktalanok által történő edényborogatás

17 Zöldhulladék gyűjtése és komposztálása Zöldhulladék begyűjtése 20 kerületben 124 begyűjtési körzet 19 Célgéppel Zsákos begyűjtés Zöldhulladék komposztáló Budapesti komposztáló létesítmény: 2005 óta Területe: 5500 m 2 4 prizma Kapacitása: t/év GORE Cover Technológia tonna Kezelt zöldhulladék

18 A jelenlegi budapesti házhoz menőszelektív hulladékgyűjtési rendszer rövid bemutatása (mintaprojektek) A rendszerben részt vevő kerületek száma: 4 Kerületenkénti gyűjtőcímek száma jelenleg: - V. kerület: 391 gyűjtőcím - VII. kerület: 883 gyűjtőcím - XI. kerület: 900 gyűjtőcím - XIII. kerület: 386 gyűjtőcím Begyűjtött mennyiségek ( ): : 103,5 t (válogatásra kerülő mennyiség) : 94,2 t (válogatásra kerülő mennyiség) -2008: 315,3 t -2009: 700 t -2010: 934 t -2011: 1011 t

19 KEOP-pályázat

20 KEOP-pályázat Gyűjtőpontok és gyűjtési gyakoriság Szükséges fordulók száma (évente, db) Gyűjtőpontok száma Lakosság Háztartások száma Lakás/gyűjtőpont (modell) Gyűjtőpontok száma Városközponti és nagyvárosias lakóterület fő db 25 db 9500 db Szükséges edényszám db Kisvárosias lakóterület fő db 5 db db Kertvárosias lakóterület fő db 2 db db db Telepszerű lakóterület fő db 40 db db db Vegyes fő db 25 db db Összesen fő db db db

21 KEOP-pályázat Begyűjtéshez szükséges eszközök Tartályo k db 120 literes tartály db 240 literes tartály Kék fedelű: papír Sárga fedelű: műanyag + fém Célgépek 60 db hulladékgyűjtőcélgép (alternatív meghajtás) 3 db platós teherautó Üzemanyag-megtakarítás: Jelentős károsanyag-kibocsátás csökkenés

22 Az új rendszer bevezetése utáni tervezett begyűjtött mennyiségek alakulása frakciónként

23 A projektben begyűjtésre kerülőhulladékok útja Válogatás FE-Goup Zrt. Papír válogatás módszerei: - papír válogatómű - kézi-gépi válogatás - utóválogatás válogatóműkapacitása: 5 t/óra Fém Fém italosdobozfeldolgozóüzem (0,2 t/óra kapacitás) Műanyag Laza PET-hulladék feldolgozó üzem (1,6 t/óra kapacitás) - Redwave technológia (optikai rendszer) - 95 %-os pontosságú válogatás - manuális utóválogatás Fóliahulladék-feldolgozóüzem PET-mosó üzem (1 t/óra kapacitás) Értékesítés Újrahasznosítás

24 A különböző anyagfajták hasznosítása A papíralapúhulladékok hasznosítása a válogatást követően magyarországi papírgyárakban történik; Műanyag alapúhulladékok hasznosítása, piacképes másodnyersanyagok előállítása a válogatás után magyarországi hasznosítóknál történik; Fémalapúhulladékok a válogatást követően EU-n belüli kohászati vállalatokhoz kerülnek; Az üveghulladékok válogatása és osztályozása két decentralizált telephelyen történik, majd ezt követően részben Magyarországon, részben EU-n belül és kívül kerül hasznosításra, elsősorban üveggyártás céljára, valamint az üveg feldolgozását követően építőipari felhasználásra

25 A fejlesztés végrehajtása a gyakorlatban, következmények A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés tól kezdve folyamatosan kerül kiterjesztésre Budapest teljes területére A szelektív hulladékgyűjtő szigetek szerepe átalakul: a továbbiakban csak az üvegfrakció gyűjtésének feladatát fogja ellátni: a műanyag-, fém- és papírfrakció szelektív gyűjtése a házaknál fog történni. Remélt kedvező eredmény a hulladékgyűjtő szigetek környezetében tapasztalható illegális hulladéklerakás visszaszorulása A projektterületen keletkező hulladék nagyobb hányada kerül szelektíven begyűjtésre és hasznosításra, így a lerakással járó környezetterhelés csökken Növekszik a környezettudatosság a lakosság körében

26 Az hosszútávúhasznosítási stratégiája A hazai és EU-s irányelveknek megfelelően növelni a szelektíven gyűjtött hulladékok arányát A hulladék szerves anyagtartamának csökkentése A lakosság környezettudatos életvitelének erősítése Korszerűés költséghatékony szolgáltatás megteremtése Növelni az energetikai hasznosítás arányát ( II. égető, távfűtés) A városüzemeltetési szinergiák megteremtése (hulladékból távfűtés)

27 Köszönöm a figyelmüket!

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Paks és térsége hulladékgazdálkodási

Paks és térsége hulladékgazdálkodási Lakossági tájékoztató Paks és térsége hulladékgazdálkodási rendszer Együtt a tiszta és egészséges lakókörnyezetért! Kiadó: Ecorys Magyarország Kft. Nyomda: Pannónia-Print Kft. Felhasznált források: epp.eurostat.ec.europa.eu

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet Minőségirányítási fejlesztések a Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központban Keresztény Natália 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

BUDAPEST KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÁLLAPOTA

BUDAPEST KÖRNYEZETI ELEMEINEK ÁLLAPOTA TARTALOMJEGYZÉK 12... 239 12.1 ZAJTERHELÉSI VISZONYOK... 239 12.2 LEVEGŐTISZTASÁG... 242 12.3 ÁTSZELLŐZÉSI VISZONYOK... 243 12.4 VÁROSI HŐSZIGETEK, BIOLÓGIAILAG INAKTÍV FELÜLETEK... 243 12.5 ÉGHAJLATVÁLTOZÁS,

Részletesebben

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya

Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya 1 Újrahasználati Központ (Re-Use) rendszer országos kialakításának megvalósíthatósági tanulmánya Juhász Péter, Márton Balázs, Mester Attila, Németh László, Portik-Bakai Zsuzsa, dr. Szenes Ildikó, Sziromi-

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Bevezetés Jelen környezetvédelmi program háttéranyaga a 2008 ban készült környezetvédelmi program aktualizált változata, amely

Részletesebben

MI A VESZÉLYES HULLADÉK?

MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Általános ismeretek mindennapjainkból MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Sokat hallottunk, hallunk és fogunk hallani a veszélyes hulladékokról. Mindennapjainkat érintő helyeken bukkannak fel, sőt a korábban veszélyesnek

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban

AZ A KINCS AMI NINCS. 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban AZ A KINCS AMI NINCS 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban 3. A hulladékmegelőzés helyzete a gazdaság egyes ágazataiban A gazdálkodó szervezetek érdekei a hulladékgazdálkodásban

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014

Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi programja 2010-2014 Háttéranyag 2010. február 09. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Települési környezetminőség... 3 II. Hulladékgazdálkodás...

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban

AZ A KINCS AMI NINCS. 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban AZ A KINCS AMI NINCS 2. A hulladékmegelőzés szerepe a stratégiai anyagokban és a jogszabályokban A hulladékmegelőzés elvének érvényesülése a környezetpolitikai dokumentumokban A hulladékmegelőzés elvének

Részletesebben

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március

KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT II. 2005-2006. IDŐSZAK. Mérnöki Iroda Kft. Székesfehérvár 2007. március Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu KESZTHELY KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT

A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT A CERREC PROJEKT PROJEKT AZ ÚJRAHASZNÁLATÉRT Újrahasználat: új fogalom a hulladékgazdálkodásban Az erőforrás-gazdálkodás egyrészt kiemelkedően fontos kérdés Európában, melynek célja a fenntartható fejlődés

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben