NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET. Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly"

Átírás

1 NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Nagy Sándor Prof. Dr. habil Csőke Barnabás Dr. Alexa László Ferencz Károly A kutató munka a TÁMOP B 10/2/KONV jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. XXII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely április

2 Tartalom 1. Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet 2. Hulladékok feldolgozásának technológiái 3. Kommunális hulladékok komplex kezelési rendszere 4. Vaskúti MBH technológia vizsgálata 5. Fedett ill. fedetlen prizmázással történő MBH kezelés összehasonlítása 6. Megállapítások University of Miskolc

3 1. Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Intézetünk története: 1923 Sopron, Érc- és Szénelőkészítéstani Tanszék 1946 Miskolc, Ásványelőkészítési Tanszék 2007 Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet Főbb kutatási területek: Ásvány és Hulladék előkészítés, elsősorban mechanikai eljárástechnikai Módszerekkel (feldolgozás, mint aprítási és szeparációs technológiák és darbosítás, MBH) Biológiai eljárástechnikai módszerek kutatása és fejlesztése (ércelőkészítés, biogáz, bioetanol, komposztálás) Talaj, levegő és szennyvíztisztítás, prevenciós technológiák Nano eljárástechnika Jelentős K+F+I tevékenység

4 1. Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet

5 1. Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet - Biogázreaktor - térfogat: 100 l - maximális szilárd anyag: 30-45% - 5 lapátos keverő, ¼ fordulat/perc

6 2. Hulladékok feldolgozásának technológiái Települési szilárd hulladékok Éves mennyiség Magyarországon: kb. 5 Millió t, Deponálásra kerülő rész: kb. 75 %. Megfelelő technológiával a vegyes hulladék nagy fűtőértékű, energetikai célokra alkalmas frakcióra és egy komposzt szerű stabilátra bontható. Példák hazai TSZH feldolgozásra Győr-Sashegyi Hulladékkezelő Központ, Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft., AVE Miskolc Kft., Zöld Híd Régió Kft. Kerepes. Másodtüzelőanyagok hasznosítása Erőművek, Cementgyárak, Termokatalitikus eljárások. Győr-Sashegy Vaskút

7 3. Kommunális hulladékok komplex kezelési rendszerének kifejlesztése FEJLESZTŐMUNKA CÉLJA Komplex technológiai rendszer kifejlesztése és üzemi méretű kísérletekkel történő megalapozása a feladat, amely a szilárd települési hulladékok teljes mennyiségének energetikai úton hasznosítható termékek előállítására vezet PROJEKT Innovatív, fenntartható energetikai termékek és technológiák fejlesztése c. NKFP-A sz. K+F projekt (Jedlik Ányos program) Projektvezető: Dr Alexa László MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Vertikál Zrt., Polgárdi

8 Üzemi méretű kísérleti technológia Polgárdi, Sárbogárd, 2008 Háztartási hulladék 100 % Mechanikai elõkezelés: - aprítás kalapácsos törõvel - dobszita, 50 mm 42 % > 50 mm 58 % < 50 mm MBH 3A fermentáció 38 % < 20 mm 16 % Biogáz Biostabilát Mechanikai kezelés: dobszita 20 mm és 100 mm 2% Fémek Inert 0,5 % Pirolízos koksz, másod tüzelőanyg III. 4% Pirolízis CO2, víz Nemesítés I. 8,5 % >100 mm 13,5 % mm Nemesítés II. 11 % Másodtüzelőanyag II. Fémek - légáramkészülék 0,5 % - mágneses szeparátor - örvényéáramú szeparátor 7% 1% Másodtüzelőanyag I/A Pelletálás: Másodtüzelőanyag I/B -síkmatricás pelletáló

9 3. Prizma összetétel elemzés F(x) [%] Nyersminta 2. elemzés 3. elemzés 4. elemzés prizma bontása szemcseméret, x [mm]

10 3. Kommunális hulladékok komplex kezelési rendszere II. MEGÁLLAPÍTÁSOK A prizmában lévő aprított hulladék szemcsemérete a stabilizálás következtében folyamatosan finomodik; A nyersmintában lévő > mm-es bio-frakció már az első hét alatt lebomlott; Az mm-es ill, 20 50mm-es szitafrakcióban is jelentősen csökkent a bio-anyag tartalom a stabilizálás során; A papír tömegaránya a durvább frakcióban a stabilizálás előrehaladásával csökken, ezzel szemben a műanyag és a textilé nő. Az előállított szilárd másodtüzelőanyagok összességében % tömegarány képviselnek, amely kíméletesebb aprítással, és a szemcsehatárok kisebb módosításával %-ra növelhető. E termékek az éghető szilárd anyag %-át hordozzák. A nyershulladék %-ából nagyfűtőértékű (22-24 MJ/kg) biogázt nyertünk.

11 4. Vaskúti MBH technológia vizsgálata FEJLESZTŐMUNKA CÉLJA Korszerű térségi komplex hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése (TSZH ártalmatlanítása; maradék-frakció anyagában és energetikailag történő hasznosítását). MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. 53 település / lakos közszolgáltatási feladatai regionális hulladéklerakó, válogatómű, bálázó, hulladékudvarok, átrakóállomás, komposztáló telep és elektronikai hulladékbontó üzem. MEGVALÓSULT TECHNOLÓGIÁK mobil mechanikai-biológiai hulladékkezelő üzem; utóaprító egység; 3A technológia megtervezésre került.

12 4. Másodtüzelőanyagra vonatkozó üzemi méretű kísérleti vizsgálat Fűtőértékek (ME, Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tan.) Elemzési Minta Átlag C, Átlag H, Átlag N, Átlag m/m % m/m % m/m % fűtőérték, Klór % <40 < < Osztályozás 40 mm-nél 16,24 23,40 42,46 43,45 44,62 58,24 2,09 3,20 6,20 6,30 6,77 9,99 1,38 1,66 2,36 1,83 1,68 1,19 MJ/kg 5,46 8,65 14,25 20,00 22,87 21,07 0,749 0,726 1,058 0,779 0,906 0,309

13 4. Vaskúti kísérleti MBH technológia Prizmák mérete: 25m 8m 3m (kb. 400 m3). Levegőztetés: max m3/óra.

14 5. Fedett ill. fedetlen prizmázással történő MBH kezelés összehasonlítása PROJEKT Az Észak-magyarország, különösen Miskolc Térségében keletkező alternatív tüzelőanyagokként felhasználható hulladékanyagok, ill. ipari melléktermékek mennyiségének feltárása fizikai és kémiai, valamint tüzeléstechnikai jellemzőinek meghatározása. című GOP / azonosítószámú projekt MBH-VAL KAPCSOLATOS VIZSGÁLATOK Avas városrészről vegyesen gyűjtött hulladék mechanikai biológia kezelésének vizsgálata AVE Miskolc Kft.-vel együttműködve: fedett ill. fedetlen prizmázás összehasonlítása; a prizmák hetente történő vizsgálata (szemcseméret eloszlás és összetétel meghatározása) MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE: AVE Miskolc Kft. Hejőpapi telephelye

15 5. Anyagáramok és szemcseméret eloszlás Szemcseméret eloszlás változása fedett ill. fedetlen prizma esetén Fedett Fedett (K) X, [mm] Fedetlen Nyers Kezelt Nyers Fedetlen Kezelt 52 % 43 % % 48 % 5% 12 % % 12 % 9% 12 % % 8% 14 % 23 % % 23 % 20 % 10 % >150 6% 9%

16 5. Fedett prizma összetétel változása (>50 mm-es frakció esetén) MEGÁLLAPÍTÁSOK műanyag aránya közel 10%-kal növekszik; éghető anyagfrakció arányai nőnek (10%-ról 19%-ra); többi komponens értéke csökkenést mutat (papír frakció-nedvességtartalom); Bio frakció eltűnik.

17 4. Fedetlen prizma összetétel változása (>50 mm-es frakció esetén) MEGÁLLAPÍTÁSOK műanyag frakció aránya közel 10%-os növekedést mutat; éghető komponensek aránya 10%-ról 19%-ra növekszik; csökkenő tendencia papír tekintetében (31%-ról 10%-ra); biofrakció itt is eltűnik, a kiindulási aránya: 4%.

18 4. Összetétel változás Finom (bio) Mûanyag 20 Inert Alkotórésztartalom a mintában, % Alkotórésztartalom a mintában, % Finom (bio) Mûanyag Inert 20 Papír Papír Napok száma Fedett prizma Napok száma Fedetlen prizma 30

19 6. Megállapítások A kialakított komplex hulladékgazdálkodási rendszerekben az MBH kezelés kulcsfontosságú lehet, amennyiben RDF előállítása, és a hulladék mennyiségének a csökkentése a cél. A vizsgálatok bizonyították, hogy a kezelés során a prizmák fedése elengedhetetlen a biológiai kezelés során. Megállapítható, hogy a prizmát képző anyagok szemcsemérete csökken a biológiai kezelés során. Az eredményekből látható, hogy a biológia kezelés során a > 50 mm-es frakcióban a műanyagok, éghető anyagok aránya jelentős növekedést mutat. A bio frakció gyakorlatilag eltűnik a >50 mm-es frakcióból a kezelés hatására.

20 Felhasznált irodalom [1] Csőke B.: Előkészítéstechnika Aprítás és osztályozás., Eljárástechnikai Tanszék, Tanszéki jegyzet [2] Nagy S., Mádainé Üveges V., Ladányi R., Gulyás Á.: MBH technológiával kapcsolatos vizsgálatok az AVE Miskolc Kft. Hejőpapi I. telepén / Experiments with MBT technology at the Hejőpapi I. Plant of AVE Miskolc Ltd., BIOhulladék/BIOwaste 2/2011, p [3] Nagy, S., Ferencz, K.: Tüzelőanyag előállítása a polgárdi pelletáló üzemben/fuel production in the pellet plant located in Polgárdi, BIOhulladék/BIOwaste 2-3/2010, p18-22 [4] Nagy, S., Agatics, R., Csőke, B.: MBH technológia és másodtüzelőanyag előkészítő rendszer a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft-nél/MBT technology and secondary fuel preparation system at the Felső-Bácska Waste Management Ltd., BIOhulladék/BIOwaste 1/2011, p 9-12 [5] Prof. Dr. habil Csőke Barnabás, Dr. Bokányi Ljudmilla, Nagy Sándor: Hulladékgazdálkodás Szilárd települési hulladékok előkészítése és hasznosítása, digitális tananyag, Hulladékonline szakmai oldal, 2011., web: [6] Prof. Csőke Barnabás, Dr. Alexa László, Olessák Dénes, Ferenczy Károly, Dr. Bokányi Ljudmilla: Mechanikai biológiai hulladékkezelés kézikönyve, Profikomp Kft. [7] Bezeczky-Bagi Beáta: Példaértékű hulladékkezelés és hasznosítás a Zöld Híd Régió Kft. telepein. BIOhulladék január, p2-8 [8] Gombkötő Imre: Szétválasztási technológiák a biomassza feldolgozásban: Osztályozás; Biohulladék, 2009, 4. évfolyam 3. szám, p 25-31

21 Köszönöm a figyelmet!

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

A hulladékok komplex hasznosításával kapcsolatos kutatások

A hulladékok komplex hasznosításával kapcsolatos kutatások XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2009. április 21-22-23. A hulladékok komplex hasznosításával kapcsolatos kutatások Prof. Dr. CSŐKE BARNABÁS egyetemi tanár, intézetigazgató

Részletesebben

Összetett műszaki termékek feldolgozásából származó szerves anyagok (műanyagok, ipari gumitermékek) hasznosítását elősegítő technológia bemutatása

Összetett műszaki termékek feldolgozásából származó szerves anyagok (műanyagok, ipari gumitermékek) hasznosítását elősegítő technológia bemutatása Összetett műszaki termékek feldolgozásából származó szerves anyagok (műanyagok, ipari gumitermékek) hasznosítását elősegítő technológia bemutatása, Környezettudatos Műanyagipar Program Budapest, 2011.

Részletesebben

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program KÖSZÖNTŐ Köszönjük érdeklődését a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program iránt! Kiadványunkban böngészve remélem, részletesen képet kap erről a jövőbe mutató

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr.

Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató. Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat. PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Schuller Tibor Levelező fizika szakos hallgató Szelektív hulladékgyűjtése Szakdolgozat PTE, Fizikai Intézet 2008 Témavezető dr. Német Béla I. Bevezetés A témaválasztás indoklása Mottó: Két ember alkotta

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon

Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon Dr. Fazekas István 1 - Orosz Zoltán 2 A települési szilárdhulladék-gazdálkodás jelenlegi helyzete és várható jövıje Magyarországon 1. Bevezetés A 90-es években gyakran hallhattuk azt - a napjainkban is

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK OPTIMÁLIS KISZOLGÁLÁSA TÉRINFORMATIKÁRA ÉPÜLŐ JÁRATTERVEZÉSSEL

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGETEK OPTIMÁLIS KISZOLGÁLÁSA TÉRINFORMATIKÁRA ÉPÜLŐ JÁRATTERVEZÉSSEL MISKOLCI EGYETEM [1-1] Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola Anyagáramlási rendszerek és logisztikai informatika tématerület Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna

Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Hulladékgazdálkodás Kaszáné Dr. Kiss Magdolna Publication date 2013 Szerzői jog 2013 Debreceni Egyetem TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1 MSc Tananyagfejlesztés Interdiszciplináris

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Hulladékkezelési előírások. A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I.

MUNKAANYAG. Benkő Gyöngyi. Hulladékkezelési előírások. A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. Benkő Gyöngyi Hulladékkezelési előírások A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-30 HULLADÉKKEZELÉSI

Részletesebben

MI A VESZÉLYES HULLADÉK?

MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Általános ismeretek mindennapjainkból MI A VESZÉLYES HULLADÉK? Sokat hallottunk, hallunk és fogunk hallani a veszélyes hulladékokról. Mindennapjainkat érintő helyeken bukkannak fel, sőt a korábban veszélyesnek

Részletesebben

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben)

1. melléklet. e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) 1. melléklet e-tudomány Zöld Különszám beérkezett és elfogadott cikkei (teljes terjedelemben) Vavrik Antal - Ács Tibor - Kovács Gábor - Eörsi-Tóta Gábor 1 Szilárd biomassza gyakorlati energetikai hasznosítása

Részletesebben

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft.

Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. www.duna-drava.hu Kiadó: Duna-Dráva Cement Kft. 2600 Vác, Kôhídpart dûlô 2. 06 27 511 600 Felelôs kiadó: Szarkándi János, elnök-vezérigazgató Petrillák Mária, kommunikációs vezetô Szakmai konzulens: Bocskay

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 7. Hulladékgazdálkodás 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Miért keletkezik hulladék? többet termelünk több melléktermék, selejt,

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben