NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL"

Átírás

1 NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2005.(II.18.) RENDELETE A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzata a gazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a gazdálkodási tervek részletes tatalmi követelményeiről szóló 126/2003.(VIII.15.) Korm. rendelet rendelkezéseire, összhangban az országos és területi gazdálkodási tervekben foglalt célokkal és feladatokkal, valamint a település rendezési tervével, az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Képviselő-testület Nyárlőrinc község illetékességi területére hatályos helyi gazdálkodási tervet e rendelet 1. számú mellékletében állapítja meg. 2. A Képviselő-testület a gazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról a Hgt. 37. (1) bekezdése alapján kétévente beszámolót állít össze. 3. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Nyárlőrinc, február 15. Pancza János sk. polgármester Zayzon Jenőné sk. jegyző A rendelet kihirdetésének napja: február 18. Zayzon Jenőné sk. Jegyző 1

2 1.sz. melléket Nyárlőrinc község helyi gazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 NYÁRLŐRINC KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, július 2

3 3 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási terv Bács-Kiskun megye Nyárlőrinc település A terv készítéséért felelős: Nyárlőrinc Község Önkormányzata A helyi gazdálkodási tervet készítette: MKM Consulting Kft. (Pécs, 7623, Rét utca 39/1) A tervezésben részt vett személyek: Leitol Csaba Ügyvezető Drescher László Közgazdász, Projektmenedzser Fülöp Zoltán Környezetmérnök, Minőségügyi vezető Tóth Virág Környezetmérnök Horváth Viktória Közgazdász Szvitacs Miklós Közgazdász Balogh Edina Menedzser asszisztens Tervezési időszak: közötti időszak Tervezés báziséve: A keletkező szilárd mennyiséget tekintve a évet, a kezelő telepek esetében a legfrissebb adatokat szerepeltetjük. Dátum: július 3

4 4 I.1. A település bemutatása I./1. táblázat A település jellemző évi statisztikai adatai (Forrás: KSH) Település neve Nyárlőrinc Lakosszám (fő) Terület (km²) 66,36 Lakásállomány 1004 Villamos energiát fogyasztó háztartás 1051 Vezetékes gázt fogyasztó háztartás 593 Közüzemi vízvezeték-hálózat (km) 16,9 Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma 727 Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat (km) 4,9 Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások száma - Működő vállalkozások száma összesen 133 Nyárlőrinc község Kecskeméttől 18 km-re keletre helyezkedik el. Infrastrukturális szempontból a település az 1896-ban megépült vasútvonallal könnyen elérhető (Kecskemét-Lakitelek vonalon), ami jobban bekapcsolja a települést az ország vérkeringésébe. Autóbusszal ugyancsak jól megközelíthető a község a megyeszékhelyről. A 44-es út a község mellett halad el. A község területe 66,36 km². A lakosok száma fő, a halálozások száma (24) meghaladja az élveszületések számát (22), a belföldi vándorlási különbözet is negatív tendenciát mutat (-16). A lakosság egy része főfoglalkozásként, más része kiegészítő tevékenységként foglalkozik mezőgazdasági termeléssel. A településen 1004 lakás található, melyből 727 a közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma, a közüzemi vízvezeték-hálózat hossza 16,9 km. A 4,9 km-es szennyvízcsatorna-hálózat a Borászati Kft. üzemi szennyvíztisztító telepétől indul és a nyárfaerdőben található szikkasztóba vezet. Villamos energiát a háztartások 100 %-a fogyaszt, míg vezetékes gáz 880 lakásba van bevezetve. 4

5 5 Tájegységileg a kiskunsági löszös háton fekszik a község. A település védett természeti értéke a tölgyes, mely a 44. számú főút mentén, Kecskeméttől 16 kilométerre található. Az enyhén hullámos terepadottságok a viszonylag kis területen is változatos élőhelyek kialakulását tették lehetővé. A településen 133 a működő vállalkozások száma. A legfontosabb cégei a településnek: Olympos, amely 250 alkalmazottal üdítő és gyümölcslé gyártással foglalkozik, a Borászat, amely 110 embert foglalkoztat üdítő, bor és pezsgő gyártással foglalkozik, és 15 alkalmazottal az Építő és Faipari Kft. A községben található egy 100 férőhelyes óvoda, általános iskola, könyvtár, művelődési ház, továbbá a községben egy területi ellátási kötelezettségű háziorvos és házi gyermekorvos dolgozik. A település fontosabb vállalkozásait az alábbi táblázat mutatja be. I./2. táblázat A település fontosabb termelő cégei Cég neve Működési terület (pl.: ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás) Foglalkoztatottak becsült száma Fontosabb termékek, termények Olympos élelmiszeripar 250 üdítő, gyümölcslé Borászat élelmiszeripar 110 üdítő, bor, pezsgő Építő és Faipari Kft. ipar 15 nyílászárók 5

6 6 I.2. A helyi tervezés szükségességének bemutatása A gazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény értelmében az ország gazdálkodási stratégiai célkitűzései, továbbá az alapvető gazdálkodási elvek érvényesítése érdekében (a keletkezés megelőzése, a ok minél nagyobb arányú hasznosítása, a ok szakszerű ártalmatlanítása) Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) készült, melyet a 110/2002. (XII.12.) OGY határozatával hirdettek ki. Az OHT kihirdetését követően arra építve Regionális Hulladékgazdálkodási Terveket kellett készíteni (15/2003. KvVM rendelete, (XI.7.)), majd ezzel összhangban, a területi tervek kihirdetését követően 270 nappal a településeknek helyi terveket kell kidolgozni. A helyi gazdálkodási tervek elsősorban az önkormányzatok által szolgáltatott adatokon alapulnak. A hiányzó adatok kapcsán megkeresésre kerültek: az adott településen közszolgáltató vállalat, egyéb gazdálkodásban illetékes szolgáltatók. A terv készítése során a Duna-Tisza-Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszerének legfrissebb változatát is felhasználták a terv készítői (megvalósíthatósági tanulmány, pénzügyi-gazdasági elemzés). A helyi gazdálkodási tervek elkészítése érdekében, összhangban a gazdálkodásról szóló évi XLIII. törvénnyel, illetve a 126/2003. (VIII. 15.) kormányrendelet A gazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről rendelkezéseivel, figyelembe véve a 15/2003. (XI.7.) KvVM rendeletet A területi gazdálkodási tervekről a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiadott Segédlet a helyi gazdálkodási tervek készítéséhez elnevezésű dokumentumot, kérdőívek készültek. A települési jegyzők részére eljuttatott, majd személyes megkeresés útján, kérdezőbiztosok segítségével kitöltött kérdőívek képezik jelen terv alapját. Az adatok összegyűjtése után kezdődött meg a meglévő adatok kiértékelése, a célok, prioritások meghatározása, illetve a célok elérését szolgáló cselekvési programok ütemtervének kialakítása. Az így elkészült helyi gaz- 6

7 7 dálkodási terveket további egyeztetések után a települési önkormányzatok fogadták el, hagyták jóvá. A Duna-Tisza Közi Nagytérségi Hulladékgazdálkodási program települései az Európai Unió ISPA alapja által támogatott (2001 HU 16 P PE 008) regionális gazdálkodási program keretén belül közösen kívánják teljesíteni a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeiket. A 126/2003. (VIII. 15.) kormányrendelet 10. -a értelmében az egyes településeken megvalósítandó elkülönített gyűjtés módja településenként kerül meghatározásra, azonban a szervesanyag-tartalom csökkentést a résztvevő települések a közös lerakó tekintetében kívánják teljesíteni. Fentiek alapján jelen terv az adott településre vonatkozó gazdálkodási adatok mellett tartalmazza a tervezett gyűjtő rendszerre vonatkozó információkat is. 7

8 8 I.3. Tervezésbe bevont hatóságok, önkormányzatok és egyéb szervezetek A helyi gazdálkodási tervek kapcsán, még a kérdőívek kiküldése előtt egyeztetésre került sor a települési önkormányzatokkal, majd az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőséggel. A helyi gazdálkodási tervek szorosan illeszkednek a térség regionális gazdálkodási kezdeményezéséhez. Jelen tervek alapját képező Duna-Tisza-Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszerének elkészítése során a következő egyeztetések lefolytatására került sor: Fejlesztési koncepció kialakítása: egyeztetés a térség városainak, majd a kisebb településeinek bevonásával. Önkormányzati Együttműködési Megállapodás megkötése a Projekt által érintett települések kötelezettségvállalásával. Az ISPA pályázati anyag elkészítése (Megvalósíthatósági Tanulmány, Pályázati Kérdőív, Pénzügyi-Gazdasági elemzés, Rendszerszintű Környezetvédelmi hatásvizsgálat) Az ISPA pályázat Európai Uniós befogadása, a pénzügyi megállapodás megkötése. A szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása. A közbeszerzési eljárás elindítása, az építési, áru, illetve szolgáltatási tenderek kiírása, egyes esetekben a tenderek elbírálása. A projekt elkészítése kapcsán számos kérdésben volt szükség hatósági egyeztetésre. Bevont hatóságok: az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség - környezetvédelmi engedélyeztetés Miniszterelnöki Hivatallal finanszírozás, projektbeszámoló Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságával finanszírozás, projektmenedzsment KvVM szakmai főosztályok program tartalmának szakmai egyeztetése 8

9 9 II. fejezet A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó ok mennyisége és eredete II.1. A keletkező ok típusa és éves mennyisége II.1.1 Nem veszélyes ok A településen 611 t/év települési szilárd keletkezik. A Segédlet a helyi gazdálkodási tervek készítéséhez c. dokumentum iránymutatásai szerint, a helyi lakosságszámból kiindulva, a településen keletkező folyékony becsült mennyisége m 3 /év. A településen kommunális szennyvíziszap nem keletkezik. Az építési-bontási keletkező mennyisége 25 t/év. II./1. táblázat A keletkező nem veszélyes ok és éves mennyiségük (tonna/év) Hulladék Települési szilárd Települési folyékony * Kommunális szennyvíziszap Építési-bontási ok és egyéb inert ok Mennyiség 611 (t/év) (m 3 /év) Nem keletkezik. 25 (t/év) * Segédlet a helyi gazdálkodási tervek készítéséhez c. dokumentum iránymutatásai szerint becsült adat II.1.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő áramok Az egészségügyi évente keletkező mennyisége 100 kg. Nyárlőrinc lakosainak nincs lehetőségük az állati elhelyezésére. 9

10 10 II.1.3. Csomagolási ok A településen a csomagolási ok állandó szelektív gyűjtése nem valósul meg. II.2. A felhalmozott ok típusa és mennyisége II.2.1. Nem veszélyes ok Nyárlőrinc 0105/2 hrsz. alatt egy felhagyott önkormányzati tulajdonú lerakó található. A 7 hektáros területen tonna vegyes szilárd van elhelyezve. További felhalmozott található az alábbi területeken, május 3-i jegyzőkönyv alapján (Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi Felügyelet): Nyárlőrinc 1001 hrsz. területen műszaki becslés szerint ~400 m 3, azaz ~800 t kevert építési törmelék ( EWC kódszámú ) van elhelyezve, Nyárlőrinc 1002/2 hrsz. területen műszaki becslés szerint ~200 m 3, azaz ~400 t kevert építési törmelék ( EWC kódszámú ) van elhelyezve, Nyárlőrinc 1015/2 hrsz. területen műszaki becslés szerint ~200 m 3, azaz ~400 t kevert építési törmelék ( EWC kódszámú ) van elhelyezve, Nyárlőrinc 1015/3 hrsz. területen műszaki becslés szerint ~200 m 3, azaz ~400 t kevert építési törmelék ( EWC kódszámú ) van elhelyezve A Kecskemét Körzeti Földhivatal határozatban elrendelte a fent felsorolt négy terület eredeti állapotának helyreállítását a tulajdonosoktól június 20-i határidővel. (A terv elkészülésekor a határidő még nem járt le.) II.2.2. A területen felhalmozott, kiemelten kezelendő áramok A község területén nem található nem kiemelten kezelendő, felhalmozott. 10

11 11 II.2.3. Csomagolási ok A település területén nem található csomagolási felhalmozott. II.3. A településre beszállított és onnan kiszállított ok típusa és éves mennyisége II Nem veszélyes ok Az évente keletkező 611 tonna szilárd a kecskeméti lerakóba kerül. A folyékony mennyiségéből évente 695 m 3 /év mennyiség tengelyen kerül elszállításra a Bácsvíz Rt. kecskeméti szennyvíz fogadó állomására, a település által szolgáltatott adatok alapján. Nyárlőrinc Község Önkormányzata résztulajdonos a szennyvíz fogadóban. Az építési-bontási (25 tonna/év) helyben marad, útfeltöltéseknél kerül felhasználásra. A településre beszállítás nem történik. II./5. táblázat A településre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes ok és éves mennyiségük Hulladék Településre beszállított Településről kiszállított (t/év) (t/év) Települési szilárd (t/év) Települési folyékony (m 3 /év) Kommunális szennyvíziszap 0 Nem keletkezik. Építési-bontási ok és egyéb inert ok

12 12 II.3.2. A településre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő áramok Az orvosi szolgálatot vállalkozó háziorvos látja el, a elszállításáról a STERCOR Környezetvédelmi, Egészségügyi és Szolgáltató Kft. gondoskodik. A településről kiszállított egészségügyi mennyisége 0,1 tonna/év. Az önkormányzat intézményeinek gépjárműveit szakszervizekben javítják, a keletkező olaj, akkumulátor és gumiabroncs a szakszervizekben marad. II Csomagolási ok A településen a csomagolási ok állandó szelektív gyűjtése nem valósul meg, időszakos gyűjtés keretében, évente egyszer a helyi általános iskolában papírt gyűjtenek. II.4. A tervezési terület éves mérlegének bemutatása II Nem veszélyes ok II./8. táblázat Hulladék A nem veszélyes ok kezelési arányainak bemutatása (mérleg) Hasznosítás Égetés Lerakás Egyéb kezelt t/év % t/év % t/év % t/év % Települési szilárd Települési folyékony (m 3 /év Kommunális szennyvíziszap* )

13 13 Hasznosítázelt Égetés Lerakás Egyéb ke- Hulladék t/év % t/év % t/év % t/év % Építési-bontási ok és egyéb inert ok *A településen nem keletkezik kommunális szennyvíziszap 13

14 14 II Kiemelten kezelendő áramok Csak az egészségügyi gyűjtése történik szelektíven a kiemelten kezelendő áramok közül. Teljes mennyisége (0,1 tonna/év) a településen kívül kerül ártalmatlanításra égetéssel. II Csomagolási ok A csomagolási ok rendszeres szelektív gyűjtése nem megoldott a településen. Időszakos szelektív gyűjtés keretében, az iskola szervezésében papír és fém gyűjtése történik évi két alkalommal, kezelésükre vonatkozóan adat nem ismert. 14

15 15 III. fejezet A kezeléssel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények III. 1. A jogszabályokban meghatározott műszaki követelmények és a területen folyó kezelésre előírt követelmények ismertetése Az önkormányzat területén telephelyengedéllyel, illetve kezelési engedéllyel rendelkező kezelési tevékenységet végző vállalkozás nem működik. 15

16 16 IV. fejezet speciális intézkedések Az egyes típusokra vonatkozó Nyárlőrinc Község Önkormányzata által hozott, gazdálkodással kapcsolatos rendelet: o 14/2002. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról települési szilárd, folyékony és veszélyes kezeléséről 16

17 17 V. fejezet A ok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások V.1. Hulladékok gyűjtése és szállítása A szilárd elszállításáról a településen Kecskeméti Városgazdálkodási Kft. gondoskodik. A hetente egyszer összegyűjtött ot a kecskeméti lerakóba szállítja. A folyékony mennyiségéből évente 695 m 3 /év mennyiséget tengelyen szállítanak el, a tengelyen való elszállítást a Mári és Társa Kft. végzi. Az elszállított menynyiség a Bácsvíz Rt. kecskeméti szennyvíz fogadó állomására kerül. A Mári és Társa Kft. nem rendelkezik az Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség nyilvántartása szerint érvényes kezelési engedéllyel. Az építési törmelék teljes mennyisége 25 t/év, amely mennyiség helyben marad, földutak javításánál, feltöltésénél kerül felhasználásra. A csomagolási ok szelektív gyűjtése nem megoldott, időszakos gyűjtés keretében évente egyszeri alkalommal iskolai papír- és fémgyűjtést végeznek, mennyiségére vonatkozó adat nem ismert. 17

18 18 V./1. táblázat: A nem veszélyes okat begyűjtő szervezetek Hulladék Begyűjtő, szállító neve Székhely (település) Begyűjtött mennyiség Begyűjtő kapacitása (t/év) Begyűjtésre használt szállítóeszköz Kezelő megnevezése Települési szilárd Kecskeméti Városgazdálkodási Kft. Kecskemét 611 t/év n.a. 16 m 3 -es szilárd begyűjtő gépjármű Kecskeméti Városgazdál kodási kft. Folyékony Mári és Társa Kft. n.a. 695 m 3 /év n.a. Tengelyen elszállítva Bácsvíz Rt. kecskeméti fogadó V.1.2. A területen folytatott kezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése A település területén nem található: kezelő telep válogató szervezet hasznosító szervezet engedélyezett lerakó. V.1.3. A felhalmozott ok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése Nyárlőrinc 0105/2 hrsz. alatt egy felhagyott önkormányzati tulajdonú lerakó található. A 7 hektáros terülten tonna települési szilárd van felhalmozva. 18

19 19 További felhalmozott található az alábbi területeken, május 3-i jegyzőkönyv alapján (Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség): Nyárlőrinc 1001 hrsz. területen műszaki becslés szerint ~400 m 3, azaz ~800 t kevert építési törmelék ( EWC kódszámú ) van elhelyezve, Nyárlőrinc 1002/2 hrsz. területen műszaki becslés szerint ~200 m 3, azaz ~400 t kevert építési törmelék ( EWC kódszámú ) van elhelyezve, Nyárlőrinc 1015/2 hrsz. területen műszaki becslés szerint ~200 m 3, azaz ~400 t kevert építési törmelék ( EWC kódszámú ) van elhelyezve, Nyárlőrinc 1015/3 hrsz. területen műszaki becslés szerint ~200 m 3, azaz ~400 t kevert építési törmelék ( EWC kódszámú ) van elhelyezve A Kecskemét Körzeti Földhivatal határozatban elrendelte a fent felsorolt négy terület eredeti állapotának helyreállítását a tulajdonosoktól június 20-i határidővel. (A terv elkészülésekor a határidő még nem járt le.) V./2. táblázat Engedély nélküli, illegális (vad) lerakók, használaton kívüli vagy nem megfelelő műszaki védelemmel rendelkező lerakók és az ott lévő ok mennyisége Helyszín Lerakott Lerakott mennyiség (t) megneve- zése Illegális lerakó Nyárlőrinc, Építési törmelék ~ /2, 1001, 1015/3, 1015/2 Felhagyott lerakó Települési szilárd hrsz.: Nyárlőrinc 0105/ V.2. A települési szilárd gazdálkodás helyzetelemzésénél előírtakon túl ismertetendő tényezők V.2.1. A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen A településen szelektív gyűjtése nem megoldott. 19

20 20 V.2.2. A területen a települési részeként keletkező biológiailag lebomló szerves mennyisége, és ebből a lerakásra kerülő mennyiség, a jelenlegi komposztáló- és egyéb kezelőkapacitás és a későbbiekben le nem rakható mennyiség összevetése Nyárlőrinc területén a zöld szelektív gyűjtése folyik, a zöld szelektív gyűjtése a lakosság 5 %-át érinti ez ~ 15 tonnát jelent évente, elszállítását az önkormányzat végzi. A zöldot a művelődési ház udvarán gyűjtik, majd beszántják. A zöld házi komposztálását a lakosság 20 %-a otthon végzi el. V.3. A települési folyékony kal való gazdálkodás helyzetelemzése V.3.1. A településen keletkező települési folyékony mennyisége, lerakóhelyi gyűjtés körzetenként A településen összesen t szennyvíz keletkezik, ami 1 főre lebontva 29,20 m 3 -t jelent. A települési folyékony elszállíttatásról a település lakosainak egyénileg kell gondoskodniuk, évente 695 m 3 kerül elszállításra a településről a Kecskeméti szennyvíztisztító műbe. V./2. táblázat A településen keletkező települési folyékony mennyisége Leé (t/év/fő) Mennyiség (m 3 /év) Települési folyékony 29, V A települési folyékony kezelése V./3. táblázat A települési folyékony jelenlegi kezelési módja, kezelt mennyisége Kezelés módja Kezelt mennyiség (m 3 /év) Kezelőtelep üzemeltetője 20

21 21 Kezelés módja Kezelt mennyiség (m 3 /év) Kezelőtelep üzemeltetője Szennyvíztisztító telepen biológiai tisztítás 695 Bácsvíz Rt. VI. fejezet Az elérendő gazdálkodási célok meghatározása VI.1. A keletkezés csökkentési célkitűzései a tervezési területen, a tervidőszak végére várhatóan keletkező ok menynyisége és összetétele VI A képződő mennyiségének várható alakulása VI./1. táblázat A nem veszélyes ok keletkezésének tervezett mennyisége (t/év) Hulladék (t/év) (t/év) (t/év) Települési szilárd 611 t/év 648 t/év 688 t/év Települési folyékony (m 3 /év) (m 3 /év) (m 3 /év) Kommunális szennyvíziszap* Építési-bontási ok és egyéb inert ok 25 t/év 25 t/év 25 t/év * nem keletkezik VI.1.2. Csökkentési célok Az elérendő gazdálkodási célok meghatározásánál alapul vettük a gazdálkodásról szóló évi XLIII. törvényt, a 110/2002. (XII. 12.) OGY határozatban kihirdetett, november 26-án elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Tervet (OHT) és a 15/2003. KvVM rendeletben kihirdetett Dél-Alföldi Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Tervét. 21

22 22 A helyi gazdálkodási terv elfogadása után ami a as időszakra vonatkozik a tervről kétévente beszámolót kell készíteni és hatévente meg kell újítani. A helyi gazdálkodási terv céljait figyelembe kell venni és be kell építeni az önkormányzat más ágazati intézkedéseibe is. Biztosítani és folyamatosan fejleszteni (képzés) kell a végrehajtáshoz az önkormányzatnak a megfelelő szakértői apparátust. Együtt kell működni a térségben kialakításra kerülő Duna-Tisza-Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszerének koordináló szervezeteivel. A évi XLIII. gazdálkodási törvény 56. -a alapján a lerakóban ártalmatlanításra kerülő biológiailag lebomló szervesanyag tartalmát a bázis évhez viszonyítva július 1-ig 75 %-ra, július 1-ig 50 %-ra (2014. július 1- ig pedig 35 %-ra) kell csökkenteni. Ugyancsak a fent említett jogszabály szerint július 1-ig a ká vált csomagolóanyagok legalább 50 %-át hasznosítani kell és ezen belül legalább 25 % anyagában kell, hogy hasznosításra kerüljön, úgy, hogy ez az arány minden anyagtípusnál legalább 15 % legyen. A település a 25/2002. (II. 27.) kormányrendeletben meghatározott Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program szerint a lakosegyenérték közötti terhelésű szennyvíz-elvezetési agglomerációs területekhez tartozik. Nyárlőrinc önállóan alkot egy agglomerációt D311/1 agglomerációs kóddal. A 26/2002. (II. 27.) kormányrendelet alapján a szennyvízelvezetési agglomeráció központjának az a település tekinthető, amelynek közigazgatási területén valósul meg a tisztító vagy elhelyező telep (mezőgazdasági, illetve egyéb hasznosítás esetén). Az agglomerációnak legkésőbb december 31-ig kell megoldani a települési szennyvizek közműves szennyvíz-elvezetését és a szennyvizek biológiai szennyvíztisztítását, illetve a települési szennyvíz ártalommentes elhelyezését (lásd: 25/2002. (II. 27.) kormányrendelet). 22

23 23 Nyárlőrinc község az alábbi táblázatban található csökkentési célokat tűzte ki a tervidőszakra. VI./3. táblázat A nem veszélyes okra vonatkozó csökkentési célok Hulladék települési szilárd Csökkentési cél A lerakott szervesanyag tartalmának csökkentése 2004-re 75 %-ra, 2007-re 50 %-ra, a gazdálkodási törvényben foglaltaknak megfelelően ra el kell érni, hogy a lerakásra kerülő mennyiség a jelenleginek legfeljebb 75 %-a legyen és így a mostani 83 %-os arány 60 % alá csökkenjen. települési folyékony kommunális szennyvíziszap építési-bontási ok és egyéb inert ok A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programban (NTSZMP) előírtak szerint meg kell valósítani a szennyvízberuházást. Ennek megfelelően, el kell érni, hogy minél nagyobb arányban kössenek rá az ingatlantulajdonosok a hálózatra. A településen nem keletkezik kommunális szennyvíziszap. Csak a nem hasznosítható inert kerüljön lerakóban ártalmatlanításra. Az illegális lerakás visszaszorítása, és a legális ártalmatlanítás lehetőségének megteremtése. 23

24 24 VI./4. táblázat A kiemelten kezelendő áramokra vonatkozó csökkentési célok Hulladék Hasznosítási, ártalmatlanítási cél A lakosság részére lehetőség biztosítása a szelektíven gyűjtött elhelyezésére. Ideiglenes tárolás szakszerű megoldása. Hulladékolajok A ártalmatlanításának megszervezése. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti udvarok Akkumulátorok és szárazelemek Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózat- kialakításának segítségével. hoz. Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti udvarok Elektromos és elektronikai ok Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózat- kialakításának segítségével. hoz. Kiselejtezett gépjárművehoz. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózat- Nem önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézménynél információ szolgáltatása az ártalmatlanítás Egészségügyi ok lehetőségéről. Szelektív gyűjtés biztosítása. Állati eredetű ok Kapcsolódás a regionális ártalmatlanító műhöz, amennyiben a tervezési időszakban megvalósul. Növényvédőszerek és Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti udvarok csomagoló eszközeik kialakításának segítségével. Információ szolgáltatása a lakosságnak a lehetséges ártalmatlanítás módjáról. Azbeszt Kapcsolódás az országos azbesztmentesítési programhoz. Egyéb - 24

25 25 VI./5. táblázat A csomagolási okra vonatkozó csökkentési célok Hulladék Csökkentési cél Papír és karton csomagolási dék hasznosító szervezeteknek történő átadása. Szelektív gyűjtés biztosítása, és a külön gyűjtött hulla- Műanyag csomagolási Szelektív gyűjtés biztosítása, és a külön gyűjtött hasznosító szervezeteknek történő átadása. Fa csomagolási Anyagában történő hasznosítás biztosítása. Szelektív gyűjtés biztosítása, udvaron keresztül és a külön gyűjtött hasznosító szerveze- Fém csomagolási hulladéteknek történő átadása. A kezelési eljárások során mágneses szeparáció alkalmazása. Vegyes összetételű kompozit csomgolási Anyagában történő hasznosítás biztosítása. Egyéb, kevert csomagolási Anyagában történő hasznosítás biztosítása. Üveg csomagolási hulladédék hasznosító szervezeteknek történő átadása. Szelektív gyűjtés biztosítása, és a külön gyűjtött hulla- Textil csomagolási Anyagában történő hasznosítás biztosítása. 25

26 26 VI.2. Hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések tervezése VI./6. táblázat A nem veszélyes okra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok Hulladék Hasznosítási, ártalmatlanítási cél Megteremteni a lehetőségét annak, hogy a települési szilárd lerakást a lehető legnagyobb mértékben minimalizálni minél nagyobb hányada kerüljön hasznosításra. A kell. települési folyékony hulladésának megszervezése. A folyékony további megfelelő ártalmatlanítá- kommunális szennyvíziszaiszap. A településen nem keletkezik kommunális szennyvíz- Biztosítani kell a településen keletkező építési-bontási építési-bontási ok és egyéb inert hulla- és egyéb inert külön gyűjtését, elszállítását és szakszerű újrahasznosítását, esetleg ártalmatlanításátdékok VI./7. táblázat A nem veszélyes okra vonatkozó helyi és regionális hasznosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása Hulladék települési szilárd Hasznosítási, ártalmatlanítási cél Helyi Területi Megteremteni a lehetőségét annak, hogy a keletkező ok minél nagyobb hányada anyagában vagy energetikailag hasznosuljon, és a lerakóba csak a más módszerrel nem ártalmatlanítható kerüljön. Ezen ok tekintetében begyűjtő hálózat kiépítése. Komplex térségi feladatokat ellátó települési szilárd kezelő rendszerek kiépítése a tervidőszak végéig. A régióban a szelektív gyűjtés teljesség tétele a tervidőszak végére. 26

27 27 települési folyékony kommunális szennyvíziszap Építésibontási és egyéb inert ok A folyékony további megfelelő ártalmatlanításának megszervezése. A településen nem keletkezik kommunális szennyvíziszap. Biztosítani kell a településen keletkező építési-bontási és egyéb inert külön gyűjtését, elszállítását és szakszerű újrahasznosítását, esetleg ártalmatlanítását. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban célul kitűzhető a mennyiség 15 %-os csökkentése a csatornázás fejlesztésének köszönhetően, valamint a környezetkímélő módon történő gyűjtés. A képződő mennyiség teljes mértékű felszámolása a tanyás településszerkezet miatt nem megoldható. Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban el kell érini a szennyvíziszap minőségi paramétereire vonatkozóan, hogy a mezőgazdasági hasznosítás minél nagyobb arányban biztosítható legyen. Az építési és bontási ok kezelésénél meg kell oldani a minél nagyobb arányú hasznosítást valamint a bontás során keletkező veszélyesé és szerves ok szétválogatását, elkülönített gyűjtését. 27

28 28 VI./8. táblázat A kiemelten kezelendő áramokra vonatkozó hasznosítási, ártalmatlanítási célok Hulladék Hasznosítási, ártalmatlanítási cél A lakosság részére lehetőség biztosítása a szelektíven gyűjtött elhelyezésére. Ideiglenes tárolás szakszerű megoldása. Hulladékolajok A ártalmatlanításának megszervezése. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti udvarok Akkumulátorok és szárazelemek kialakításának segítségével. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti udvarok Elektromos és elektronikai ok kialakításának segítségével. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. Kiselejtezett gépjárművek Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. Nem önkormányzati tulajdonú egészségügyi intézménynél információ szolgáltatása az ártalmatlanítás Egészségügyi ok lehetőségéről. Szelektív gyűjtés biztosítása. Állati eredetű ok Kapcsolódás a regionális ártalmatlanító műhöz, amennyiben a tervezési időszakban megvalósul. Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti udvarok kialakításának segítségével. Információ szolgáltatása a lakosságnak a lehetséges Azbeszt ártalmatlanítás módjáról. Kapcsolódás az országos azbesztmentesítési programhoz. Egyéb - 28

29 29 VI./9. táblázat A kiemelten kezelendő áramokra vonatkozó helyi és regionális hasz nosítási, ártalmatlanítási célok összehasonlítása Hulladék Hulladékolajok Akkumulátorok és szárazelemek A lakosság részére lehetőség biztosítása a szelektíven gyűjtött elhelyezésére. Ideiglenes tárolás szakszerű megoldása. A ártalmatlanításának megszervezése. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. Szelektív gyűjtés biztosítása körzeti udvarok kialakításának segítségével. Kapcsolódás az országos gyűjtő-hasznosító hálózathoz. Hasznosítási, ártalmatlanítási cél Helyi Területi A képződő mennyiség csökkentésére közvetlen befolyásolási lehetőség nincs, mert a menynyisége a felhasznált kenőolaj mennyiségétől, a gépjármű műszaki állapotától és az üzemben lévő gépjárművek számától függ. Ezekre a tényezőkre hatni környezetvédelmi eszközökkel egy regionális terv keretében nagyon nehéz. Lakossági begyűjtő rendszer kiépítése és teljessé tétele. Hasonlóan az előző pontban leírtakhoz, a képződő menynyiség befolyásolása környezetvédelmi eszközökkel egy regionális terv keretében nagyon nehéz. A már jól működő begyűjtő rendszer teljessé tétele. 29

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről TARANY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007. (VI. 7.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Tarany Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete. A helyi hulladék-gazdálkodási tervről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete. A helyi hulladék-gazdálkodási tervről 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete A helyi -gazdálkodási tervről 2 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2004. (XI. 11.) ÖR.

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. (1)-(3)

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Ötvöskónyi község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint:

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

2.. 1 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. i Önkormányzat 26/2004. (IX.25.) számú Ö.K. rendelete egységes szerkezetben a módosító 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelettel a helyi hulladékgazdálkodási tervről Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

SEGESD KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

SEGESD KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SEGESD KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Segesd község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár

DOMBÓVÁR 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ 2010. Székesfehérvár DOMBÓVÁR KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVHEZ Készítette: JUGLANS ALBA Mérnöki Iroda Bt. Enyedi-Egyed

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e a helyi gazdálkodási tervről Kisvárda város önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Vezseny Község képviselő-testületének 32/2004 (IX.10.) rendelet. Vezseny Község helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Vezseny Község képviselő-testületének 32/2004 (IX.10.) rendelet. Vezseny Község helyi hulladékgazdálkodási tervéről Vezseny Község képviselő-testületének 32/2004 (IX.10.) rendelet Vezseny Község helyi gazdálkodási tervéről Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1061 TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 2015

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3..

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3.. Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete a helyi gazdálkodási tervéről Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR Balatonföldvár HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 2009. Készítette: ÖKO-TOP Kft. 04-2004 Aktualizálta: a Zöldfok Zrt adatai alapján 2/44 TARTALOMJGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. A tervkészítés általános adatai... 6 I.1.

Részletesebben

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ

Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Mecsek-Dráva: Múlt- jelen- JÖVŐ Érintett terület: 313 önkormányzat (Baranya-Somogy Tolna megyék) Érintett lakosság: 426 022 fő Általános adatok Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program- Települési Szintű

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Vasszécseny Község Képviselő-testületének 10/2002. (XII.20.) számú rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéről Vasszécseny Község Képviselő-testülete a település

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

2. Fogalmi meghatározások

2. Fogalmi meghatározások VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL, A TELEPÜLÉS TISZTASÁG EGYES KÉRDÉSEIRŐL VillányVáros Önkormányzatának

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat. 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete. Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat 10/2005. /III.29./ Ör. rendelete Öcsöd Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (V. 27.) rendelete a helyi gazdálkodási tervről Szaknyér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról 2007. szeptember 1. A tervezési terület általános bemutatása...2 2. A község területén keletkező hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség

Részletesebben

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt

Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E. a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (VII.15.) R E N D E L E T E a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (3) bekezdése alapján Nyírbátor Város Önkormányzat

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

A statisztikai adatok szerint hazánkban lényegesen több energiát és anyagot használunk fel és sokkal több szennyező anyagot termelünk, mint azt a

A statisztikai adatok szerint hazánkban lényegesen több energiát és anyagot használunk fel és sokkal több szennyező anyagot termelünk, mint azt a 27/2004.(XI.2.) MÖK. számú rendelet a települési hulladékgazdálkodási tervről. Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A /2/ bekezdése, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) számú rendelete a helyi gazdálkodási tervről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról melléklet az./2008.(.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeletéhez Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról 2007. 1. Bevezetés...4 1.1. Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2013.( ) önkormányzati rendelete SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról (t e r v e z e t) Simontornya

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER

GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER GÖDÖLLŐ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TERVSZÁM: AGH-1603/2006 MUNKASZÁM: 176 2006. NOVEMBER Megbízó: Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Iroda 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Megbízott:

Részletesebben

TERVE 2014 HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI GÁDOROS NAGYKÖZSÉG. Gádoros Nagyközség Önkormányzata 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. sz.

TERVE 2014 HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI GÁDOROS NAGYKÖZSÉG. Gádoros Nagyközség Önkormányzata 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. sz. Gádoros Nagyközség Önkormányzata 5932 Gádoros, Kossuth u. 16. sz. GÁDOROS NAGYKÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2014 A Polgármesteri Hivatal épülete A felhagyott hulladéklerakó telep Megbízó: Gádoros

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében

Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Szolgáltatási díjak az OHKT tükrében Előadó: Schubert Viktor közszolgáltatási koordinációs igazgató Budapest, 2016. május 5. Fogalmak kapcsolata OHKT Standard díj Szolgáltatási díj Korrekció OHKT Európai

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L

Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete. 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L Bak Község Önkormányzati Képvisel -testülete 11/1999. (XII. 30.) önkormányzati rendelete AZ EGYES HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖTELEZ IGÉNYBEVÉTELÉR L A módosításokkal: 14/2004. (VI. 16.) ÖR, 11/2007. (X.

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben