ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ. 2011. december"

Átírás

1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ december

2 Tartalomjegyzék 1. Érd Megyei Jogú Város közötti időszakra készült hulladékgazdálkodási tervének beszámolója A hulladékgazdálkodás helyzetének értékelése A keletkező hulladék mennyisége, kezelése Érd hulladékgazdálkodási célkitűzései és megvalósulásuk Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása Csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása Érd HHGT 2004 cselekvési programja megvalósításának előirányzott és megvalósult költségei

3 1. Érd Megyei Jogú Város közötti időszakra készült hulladékgazdálkodási tervének beszámolója A felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv értékelése során a jogszabályok gyakorlatilag nem változtak, mivel az Országgyűlés az új hulladékgazdálkodási törvényt a terv értékeléséig nem fogadta el, a jelenleg hatályos jogszabályok megegyeznek a terv készítésekor hatályos jogszabályokkal. A következő hulladékgazdálkodási terv készítése során a magyar jogalkotás állásától függetlenül már figyelemmel kell lenni az új magyar törvénykezés alapját is képző Európai Uniós irányelvekre. Az Enviworld Kft. által felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv értékelését mivel annak hatályossága lejárt az EdiCon Kft. készítette el A hulladékgazdálkodás helyzetének értékelése A hulladékgazdálkodási terv által érintett terület a HGT készítése óta nem változott, a HGT továbbra is Érd megyei jogú város területére vonatkozik. A helyi közszolgáltatással megbízott szervezett továbbra is az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft., melynek ügyvezetője itt történt változás Szamek Zsolt. Az alkalmazott gyűjtőedényzetek típusa, az Érd-Kom Kft. üzemeltetésében lévő géppark a HGT hatályossága során nem változott. Ugyanígy, a települési szilárd hulladékot befogadó lerakó továbbra is a pusztazámori, illetve a gyáli hulladéklerakó. A lomtalanítást, a zöldhulladék elszállítását a 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendeletnek megfelelően végzik. A zöldhulladék lakossági komposztálására indított program keretében 2000 komposztáló ládát osztottak ki 2004-ben, melyek közül évente 2-3 db-ot szolgáltatnak vissza. Ugyanakkor a további komposztáló ládák kiosztásáról továbbra is van a lakosság irányából érdeklődés. A fém-, a papír csomagolási- és a kiemelten kezelendő hulladék közé tartozó hulladékot a lakosság a városi hulladékudvarban leadhatja. A szelektív hulladékgyűjtés rendszerét az egykori HGT-nek megfelelően, pályázati támogatás bevonásával megvalósították. Az egykor kiépített rendszer az évek során, a lakosság visszajelzése alapján számos ponton módosult. Egyes gyűjtőszigetek megszűntek, míg másokat áthelyeztek, illetve új szigeteket is alakítottak ki. A gyűjtősziget rendszerének alakulását részletesen a Hulladékgazdálkodási terv 4. fejezete vonatkozó részében mutattuk be. Összességében megállapítható, hogy a szelektív gyűjtőrendszer kiépítése megvalósult, a rendszer működik, a lakossági hulladék szelektív gyűjtése sikeres. A szelektíven gyűjtött hulladék átvevője az Ökopannon, a Hamburger Hungária Zrt. (korábban Dunapack Kft.) (papír), az Avermann Holvex (üveg) és a Fe-Group Invest Zrt. (műanyag). A gyűjtőszigeteken begyűjtött hulladék összes mennyisége folyamatosan növekszik, közel 25 %-kal évente. Az üveg és a műanyag csomagolási hulladék mennyisége közel konstans (~220 t/év és ~160 t/év), a papír és karton csomagolási hulladék mennyisége folyamatosan növekszik. 3

4 1.2. A keletkező hulladék mennyisége, kezelése Az elmúlt években keletkező hulladék mennyiségeket a Hulladékgazdálkodási terv vonatkozó fejezeteiben mutattuk be. Érd települési szilárdhulladékát továbbra is az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. tömörítős felépítménnyel ellátott járművei segítségével gyűjtik be és szállítják el a Pusztazámori és Gyáli kommunális hulladéklerakóba. A településre kommunális hulladék beszállítás nem történik. Az Érden összegyűjtött szennyvíz továbbra is az ÉTV Érd Hrsz: 044/5 szennyvíztelepén kerül kezelésre. A települési folyékony hulladékot a Szippant-Hat konzorcium szállítja el a Fővárosi Csatornázási Művek Hunyadi János utcai leürítő helyére. Az építési-bontási hulladék a Pusztazámori kommunális hulladéklerakóba kerül. A kommunális szennyvíziszap a településről kiszállításra kerül az FCSM Délpesti szennyvíztisztító telepére, ahol rothasztják, komposztálják. A csepeli építőipari hulladéklerakó és feldolgozó nagyobb mennyiségben fogad vegyes építési hulladékot (EWC ) illetve földet (EWC ) amit hasznosítanak. Az önkormányzati kezelésben lévő szakorvosi intézetben keletkező egészségügyi hulladék elszállításáról a Zöld Zóna Kft. gondoskodik. A röntgen fotók előhívásából képződő rögzítő és fixír oldatokat korábban az Ezüstvisszanyerő Kft., jelenleg a Septox Kft. szállítja el és ártalmatlanítja. A kiemelten kezelendő hulladék áramok közül növényi olaj, festékes fém, növényvédő szerrel szennyezett anyag, hűtőberendezés, szárazelem, gyógyszer, akkumulátor, olajos rongy, elektromos berendezés folyamatos leadására a városi hulladékudvarban térítés ellenében van lehetőség Érd hulladékgazdálkodási célkitűzései és megvalósulásuk Települési szilárd hulladék ártalommentes elhelyezése A települési szilárd hulladék ártalommentes elhelyezése a Pusztazámori és Gyáli Regionális Hulladékkezelő Központban történik. A cél elértnek tekinthető. Lerakásra kerülő települési szilárd hulladék mennyiségének csökkenése 2011-ben a lerakásra kerülő mennyiség a jelenleginek 80 %-a legyen, ez a csökkentett mennyiség kerüljön lerakásra. Ez t/év a település esetében. Az adatok alapján a települési szilárd hulladék mennyisége a tervezettől eltérően változott: 2009-ben közel 4 %-kal csökkent ( t), 2010-ben azonban ~3 %-kal nőtt ( t). Összességében közel stagnálás figyelhető meg, 2011-re a tonnánál nagyobb, t körüli mennyiség a reálisabb. Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiépítése A szelektív hulladékgyűjtő rendszert a városban kiépítették, üzemeltetését a pályázati kötöttségnek megfelelően 2015-ig mindenképpen elvégzik. A gyűjtőszigetek rendszere a lakossági igényeknek megfelelően dinamikusan változik. 4

5 Jelenleg 46 gyűjtősziget üzemel, melyeket a Hulladékgazdálkodási terv vonatkozó fejezetében részletesen bemutattunk. A szelektív hulladékgyűjtés rendszere a HGT-ben meghatározott céloknak megfelel. Zöldhulladékgyűjtő-járat üzemeltetése A HGT felülvizsgálata során tervezték a tavaszi és őszi időszakban heti gyakoriságú zöldhulladék gyűjtőjárat üzemeltetését. A kerti hulladékot évente három alkalommal (télen, tavasszal és ősszel) szállítják el, az évszakos zöldhulladék begyűjtésére. A heti gyakoriságú zöldhulladék gyűjtőjárat beüzemelése mindezidáig nem valósult meg, a cél az Önkormányzatnál továbbra is aktuális. Veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló akciók június 4-én Érden két helyszínen, a Bem és a Béke téren a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. bonyolításában került sor lakossági veszélyes hulladék gyűjtő akció megrendezésre. Az akció során több mint 10 t hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció sikerességére való tekintettel célszerű lesz további akciók szervezése. Illegális hulladék lerakástól megtisztított területek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a KVVM által támogatott, az illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozó pályázatot nyújtott be 2008-ban. A sikeres pályázat által támogatott program megvalósításának helyszínei a 24197/1 és a helyrajzi számú ingatlanok voltak áprilisában Érd-parkváros területén önkéntes szemétgyűjtési akciót szerveztek, melyen a megjelent lakosok (mintegy 50 fő) 85 m 3 szemetet gyűjtöttek össze. Ezen akció lebonyolításánál az Érd-Kom Kft. két 30 m3-es konténernyi hulladékot a saját költségén szállított el. Érd is csatlakozott az országos "TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért" akcióhoz, melynek keretében Környezetvédő egyesület és az Önkormányzat 600 lakost mozgósított, akik a város 180 pontján összesen mintegy 260 t hulladékot gyűjtöttek össze. Fentieken túl pályázati forrásból nem történt jelentős illegális hulladéklerakó felszámolás. A kisebb illegális hulladéklerakások évente felszámolásra kerülnek. A felszámolást hatósági felszólításra az ingatlantulajdonos végzi, illetve közterületen folyamatosan számolják fel lakossági akciókkal és a közszolgáltató segítségével Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása Települési folyékony hulladék Az új csatornázási program szerint 2010-től várhatóan a települési folyékony hulladék mennyisége jelentősen csökkenni, a kommunális szennyvíziszap mennyiség jelentősen növekedni fog ben ez a tendencia még nem volt megfigyelhető, sőt, a települési folyékony hulladék mennyisége mintegy harmadával nőtt. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a Szippant-Hat konzorcium tájékoztatása alapján a településen feketén tevékenykedő települési folyékony hulladék begyűjtőknek köszönhetően a teljes, a településen keletkező és begyűjtött TFH mennyisége nem ismert. A csatornázási program előrehaladtával azonban a települési folyékony hulladék mennyiségének jelentős csökkenése várható. 5

6 Kommunális szennyvíziszap A keletkező összes szennyvíztelepi iszapok kezelés utáni komposztálása. A célkitűzés az FCSM Dél-pesti telephelyén megvalósult. Építési-bontási hulladék Csak a nem hasznosítható inert hulladék kerüljön a Pusztazámori lerakóban ártalmatlanításra. A hasznosítható építési-bontási hulladékot pl. a Csepeli lerakóban tudják fogadni. Az építőipari hulladéklerakó és feldolgozó nagyobb mennyiségben fogad vegyes építési hulladékot (EWC ) illetve földet (EWC ). Az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, és a legális ártalmatlanítás lehetőségének megismertetése szükséges. Az építési-bontási hulladékot a Csepeli-lerakóba szállítják Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása (Itt megjegyezzük, hogy a kiemelt hulladék áramokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulásának értékelése nehéz, mivel a HGT nem fogalmazott meg számszerű értékeket.) Egészségügyi hulladék Lehetőség biztosítása az egészségügyi hulladékok országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz. Az Önkormányzat felügyeletével az egészségügyi intézményeknek biztosítani kell a saját, a magánrendelőkben és a háziorvosi ellátás során képződő egészségügyi veszélyes hulladék rendszeres begyűjtését és a legalább havonkénti elszállíttatását. Szükséges e feladatra felelős személy kinevezése. A gyógyszertáraknak biztosítaniuk kell a feleslegessé vált, vagy lejárt szavatosságú gyógyszerek visszavételét. Az önkormányzati rendelőkben keletkező egészségügyi hulladékokat arra felhatalmazással rendelkező szolgáltatók elszállítják, a gyógyszertárak a lejárt szavatosságú gyógyszereket a lakosságtól átveszik. Elemek, akkumulátorok Lehetőség biztosítása gyűjtőjárattal ezen veszélyes hulladékok gyűjtésére, majd szakszerű hasznosításukra és ártalmatlanításukra. Szakszerű begyűjtésükről, ártalmatlanításukról időszakos akcióban Önkormányzattal kötött szerződés alapján környezetvédelmi szakcég gondoskodjon. Érden a Re-Bat Kft. üzemeltet szárazelem begyűjtő hálózatot. Az elemeket az aszódi veszélyes hulladéklerakóba szállítják. A hulladékudvarban az Érd-Kom a Re lem nonprofit Kft.-vel együttműködve gyűjti az elemeket, akkumulátorokat. A cél megvalósultnak tekinthető. Elektromos és elektronikai hulladékok Az elektromos és elektronikai hulladék elkülönített gyűjtését, új készülék vásárlása esetén a kötelező visszavételét a 264/2004 (IX.23.) számú Kormányrendelet szabályozza. Az elektromos és elektronikai hulladék begyűjtésére az Érd Sas u-i. hulladékudvar, valamint az évente megrendezésre kerülő akció nyújt lehetőséget a lakosságnak, ahová térítésmentesen adhatják le és szállíthatják be ilyen jellegű hulladékukat. Az elektronikai hulladékok jelenleg a városi hulladékudvarban leadhatók. A lakosság számára szervezett veszélyes hulladék gyűjtési akció szintén lehetőséget biztosított a lakosságnál felhalmozott elektronikai hulladék leadására. 6

7 Fentieken túl, a nagyobb új elektronikai készülékeket árusító helyeken az utóbbi időben a visszavétel lehetősége egyre inkább kiépült, és a lakosság számára is elfogadott lehetőség. Kiselejtezett gépjárművek Lehetőség biztosítása a kiselejtezett gépjárművek országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz. Jogszabály írja elő, hogy a forgalomból való kivonás feltétele a gépjárművek engedéllyel rendelkező autóbontó részére történő átadás. A forgalomból kivont gépjárművek leadására Érden engedéllyel rendelkező, regisztrált egyéni vállalkozás működik (Autoplan 97 Kft., Tolmács u. 4.), melynek telephelyén a roncsautókat felvásárolják. Hulladékolajok Lehetőség biztosítása az elkülönített hulladékok gyűjtésére, majd a szakszerű hasznosítására és ártalmatlanítására. Az elhasznált növényi olaj gyűjtésére a Biofilter Kft gyűjtőjáratai igénybevételével van lehetőség. Az elhasznált un. fáradt olajakat a MOL hálózati kutaknál lehet leadni. A MOL Budai út 1. szám alatti töltőállomásán használt sütőolaj és zsíradék gyűjtőhelyet építettek ki, ahol a lakosság térítésmentesen leadhatja ilyen típusú hulladékát. Leadható volt továbbá szintén térítésmentesen a veszélyes hulladék gyűjtési akció keretében is. A tervezett Biofilter gyűjtőjárat idáig nem valósult meg. Állati eredetű hulladékok A városban keletkező állati hullákat továbbra is szerződéses vállalkozó szállítja el az ATEV solti gyárába. A városi gyepmesteri telep és kutyamenhely (a 6-os út, a Benta patak és a hőerőmű iparvágánya által határolt területen) működtetésére az Önkormányzat a Sirius Állatés Természetvédelmi Alapítvánnyal kötött megállapodást. Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik Lehetőség biztosítása az elkülönített hulladékok gyűjtésére, majd a szakszerű hasznosítására és ártalmatlanítására. Az Érd Sas u-i. hulladékudvarban adott a lehetőség ezen hulladékok elkülönített gyűjtésére. A hulladékudvarban a növényvédőszerrel szennyezett csomagolóanyagok, növényvédőszer maradékok leadása a lakosság számára biztosított. Leadható volt továbbá térítésmentesen a veszélyes hulladék gyűjtési akció keretében is. Azbeszt Lehetőség biztosítása az azbeszt hulladékok országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz. Az Érdi hulladékudvarban azbeszt tartalmú hulladék gyűjtésére nincs lehetőség, szükség esetén az Érd-Kom a koordináló szerepet vállalja. 7

8 1.6. Csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása Jelenleg 50 darab gyűjtősziget szolgálja a célkitűzés elérését. A szigeteket amennyiben erre önkormányzati döntés születik, ötödik fémfrakciós konténerekkel lenne szükséges bővíteni. A korlátozott bekerített helyeken való elférhetőség érdekében a kétféle üveg egy konténerbe kerülhet, így lehetőség nyílik a fémfrakció elhelyezésére. A tervek közt szerepel a szigetek térfigyelő kamerákkal történő felszerelése is, az illegális lerakások megakadályozására. Jelenleg 46 gyűjtősziget üzemel, melyeket a Hulladékgazdálkodási terv vonatkozó fejezetében részletesen bemutattunk. A szelektív hulladékgyűjtés rendszere a HGT-ben meghatározott céloknak megfelel. A fém frakció gyűjtésére alkalmas gyűjtőharangok elhelyezésére mindezidáig nem került sor. A fém hulladék ugyanakkor számos helyen leadható, a fém italos dobozokért a bevásárló központokban már fizetnek is, így a fém frakció gyűjtés megvalósítása már nem tűnik annyira reális elképzelésnek. Ezt a kérdéskört a következő HGT-nek kell körüljárnia. A szelektív gyűjtőszigetek melletti illegális hulladék elhelyezés visszaszorítására az Önkormányzat térfigyelő kamerákat helyezett ki, melyek alkalmasak a hulladékgyűjtő szigetek megfigyelésére, ezzel az illegális hulladék elhelyező tetten érhetővé válnak A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása A képződő csomagolási hulladék mennyisége a Hulladékgazdálkodási tervben prognosztizálttól elmarad évben a papír és karton csomagolási hulladék csak a tervezett 65 %-a, a műanyag csomagolási hulladék a tervezett 60 %-a. Az üveg csomagolási hulladék esetében ugyanakkor a tervezettet ~25 %-kal meghaladó mennyiséget gyűjtöttek. Az összes mennyiség a tervezett 63 %-a. Fentiek alapján 2011-re sem várható a becsült mennyiség begyűjtése. Csökkentési célok A Hulladékgazdálkodási terv fejezetében megfogalmazott csökkentési célok a felülvizsgálathoz képest nem változtak. A TFH csatorna rákötések miatti csökkenése még nem észlelhető. A szelektív gyűjtőszigetekhez tervezett térfigyelő rendszer a 41/2010. (II.25.) Önkormányzati rendeletnek megfelelően megvalósult. Elektronikai hulladékok Az elektronikai hulladékokkal kapcsolatos csökkentési célokat és azok megvalósulását a Hulladékgazdálkodási terv 1.5. fejezetében mutattuk be. Külön lakossági tájékoztató az elektronikai hulladékok leadhatóságára vonatkozóan nem történt. Lejárt szavatosságú gyógyszerek A lejárt szavatosságú gyógyszerekkel kapcsolatos csökkentési célokat és azok megvalósulását a Hulladékgazdálkodási terv 1.5. fejezetében mutattuk be. Külön lakossági tájékoztató a lejárt szavatosságú gyógyszerek leadhatóságára vonatkozóan nem történt. 8

9 Veszélyes hulladék A veszélyes hulladék leadásáról a lakosságot számos fórumon tájékoztatják (pl. a szolgáltató internetes oldalán). Biológiailag lebomló hulladékok Az Önkormányzat feladata a házi komposztálás minél szélesebb körű elterjesztése. Így az önkormányzatnak e témakörben az alábbi feladatok körvonalazódnak: Komposztáló tanfolyamok szervezése Házi komposztáló berendezések anyagi támogatása A zöldhulladék elszállításának rendszeressé tétele További igények vannak komposztáló ládákra, a közszolgáltató felmérése szerint még 2000 db-ra lenne szükség, így az ingatlanok 20 %-a ellátott lenne. A zöldhulladék lakossági komposztálására 2004-ben indított program keretében 2000 komposztáló ládát osztottak ki. A lakosság irányából hasonló programok felől az érdeklődés továbbra is jelentős. Roncsautó A kiselejtezett gépjárművekkel kapcsolatos csökkentési célokat és azok megvalósulását a Hulladékgazdálkodási terv 1.5. fejezetében mutattuk be. Szárazelem, akkumulátor Az elemekkel, akkumulátorokkal kapcsolatos csökkentési célokat és azok megvalósulását a 1.5. fejezetben mutattuk be. Sorszám 1.8. Érd HHGT 2004 cselekvési programja megvalósításának előirányzott és megvalósult költségei Cselekvési program Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása (25 db) (A program a táblázat alatt leírt tételekkel jelentősen kibővült) Költség Előirányzott Ft Költség Megvalósult (millió Ft) , Hulladékgyűjtő udvar kialakítása (4 db) Zöldhulladékok komposztálásának fejlesztése (2000 db) Illegális lerakók felszámolása ( t) Kommunális lerakó rekultiválása Környezeti tudatformáló programok, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése Szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése Összesen

10 Hulladékgazdálkodás fejlesztési célkitűzései 8. Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, fémfrakciós gyűjtés és térfigyelő kamerák kialakítása (Önkormányzati döntés alapján) 9. Komposztálható bio- és zöldhulladékok begyűjtésében való részvétel, gyűjtőjárat rendszeres működtetése 10. Veszélyes hulladékok begyűjtésében való részvétel, gyűjtőjárat működtetése, szakcég bevonása 11. Települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentése (ez gyakorlatilag megegyezik a 7. Szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése ponttal, költségeket lásd ott) 12. Hulladékgazdálkodási tervezés, tervezői díjak, felülvizsgálati költségek kétévente, 13. Oktatás, képzés, tudatformálás, propaganda, informatikai Becsült költség ig (millió Ft) Megvalósult költség 2011 év végéig (millió Ft) 3,5 3, ,8 8 Lásd 7. pont 1,5 2,5 1 Lásd megjegyzés háttér fejlesztése 14. Lakossági gyűjtőakciók szervezése, lebonyolítása* - 2 Összesen 18 6,8 Mindösszesen 27, ,982 * A korábbi tervekben ez a sor nem szerepelt, azonban a lebonyolított és sikeres akcióknak köszönhetően szükségesnek láttuk a táblázatban szerepeltetni. Megjegyzések a fenti táblázathoz 1. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása (25 db) ben 25 gyűjtősziget került kialakításra, majd az Önkormányzat 2004-ben pályázott ismét további 25 db-ra amire Ft támogatást nyert, amiből az önerő Ft volt. Pályáztak továbbá a szigetek kialakításához szükséges térburkolat kialakítására, Ft támogatással és ebből Ft önerővel. Ezen a pályázaton még egy 13m 3 -es és egy 16m 3 -es szelektív hulladékgyűjtő járművet szereztek be, az alább költségekkel: I. Támogatás Ft önerő Ft (13m 3 -es) II. Támogatás Ft önerő Ft (16m 3 -es) 2. Hulladékgyűjtő udvar kialakítása (4 db) Egy hulladékgyűjtő udvar került kialakításra, melyet az Érd-Kom Kft. saját telephelyén alakított ki, a kialakítást az üzletrész átruházási szerződésében vállalta. 3. Zöldhulladékok komposztálásának fejlesztése (2000 db) Az Önkormányzat 2004-ben 2000 db, 0,3 m 3 -es térfogatú komposztládára pályázott. A pályázaton összesen Ft-ot nyertek el támogatásként, amiből Ft volt az önrész. 10

11 5. Kommunális lerakó rekultiválása Az Önkormányzat 2010-ben nyújtott be pályázatot a rekultiválás finanszírozására. A projekt összköltsége: Ft. Az igényelt összeg: Ft volt. A megítélt támogatás: Ft, melyből az Önkormányzat önrésze 10 millió forint. Az önrészt forrásátadással Tárnok részére átadták, hiszen Tárnok a pályázat nyertese. 7. Szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése Az Önkormányzat a szennyvíztisztító telep fejlesztésére és a csatornahálózat bővítésére együttes pályázatot adott be, melyre ~36 milliárd forint értékben nyert támogatást. Az Önkormányzat önrésze 17 %, azaz ~ 6,1 milliárd forint. 10. Veszélyes hulladékok begyűjtésében való részvétel, gyűjtőjárat működtetése, szakcég bevonása évi tavaszán veszélyes hulladékgyűjtési akció volt ~10 t hulladék begyűjtésével. 13. Oktatás, képzés, tudatformálás, propaganda, informatikai háttér fejlesztése Az önkormányzati térinformatikai rendszer teljes megújítását végezték el az elmúlt évben, ami a tervezett összeget lényegesen meghaladta. Látható, hogy a táblázatban bemutatott összes költség a tervezettet nagyságrenddel meghaladja, a többlet azonban a szennyvíz- és csatorna beruházásból származik, mely a korábbiakban értelemszerűen nem képezte a hulladékgazdálkodási terv tárgyát. A csatorna beruházást figyelmen kívül hagyva, a szigorúan vett hulladékgazdálkodási költségeket vizsgálva a tervezetthez képes (27,486 millió Ft) közel kétszeres (48,962 millió Ft) költség állapítható meg. 11

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE

ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA 2011. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...5 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI...5 2.1. A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató

KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN

HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN HASZONANYAG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ KÖZSZOLGÁLTATÁSI RENDSZERBEN Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar

Tisztelt Lakosok! Gyarmaton a hulladékudvar nyitvatartása: hulladékudvar Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3..

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3.. Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete a helyi gazdálkodási tervéről Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com,

PÁLYÁZATI ŰRLAP Kérjük, a kitöltött nyomtatványt küldjék vissza a következő e-mailre: budapest@tanzerconsulting.com, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. Öko-Pack Nonprofit Kft. Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. Hungakku Nonprofit Kft. Re lem Nonprofit Kft..A.S.A. Magyarország Kft.

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti.

Vaszarról a hulladékudvarra 2011-ben összesen 813,05 m 3 hulladékot szállítottak be, melynek százalékos összetételét az alábbi grafikon szemlélteti. Tisztelt Lakosok! A GYŐRSZOL Zrt megküldte részünkre a 2011. évi hulladékgazdálkodásra vonatkozó tájékoztatást. Ebben nyomon követhető az előző évben a hulladékudvar igénybevétele, a szelektív gyűjtés

Részletesebben

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról

Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról Beszámoló Újhartyán község Hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról 2007. szeptember 1. A tervezési terület általános bemutatása...2 2. A község területén keletkező hasznosítandó, vagy ártalmatlanítandó

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása

A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása A települési hulladék kezelésének jogi szabályozása Dr. Hornyák Margit c. egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Győr, 2016. november 16. A kezdetek. 1-ör. Meghagyatik szigorúan minden háztulajdonosnak,

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról melléklet az./2008.(.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeletéhez Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról 2007. 1. Bevezetés...4 1.1. Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-174/2012. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat előkészítéséről.

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2004. (X. 27.) Ök. rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat

ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ÉK. 92. 380/2007. Melléklet: - rendelet tervezet - felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv javaslat Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város települési hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba

A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés. Humusz Ház Február 22. Markó Csaba A körforgásos gazdaság és a hazai hulladékgazdálkodási tervezés Humusz Ház 2017. Február 22. Markó Csaba Miről lesz szó? Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020 (NKP) A környezet védelmének általános

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft.

Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. Közszolgáltatói Hulladékgazdálkodási Terv Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2013. Bevezetés A Békési Kommunális és Szolgáltató Kft. 2012. június 1-én alakult, azzal a céllal, hogy a békési és más települések

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra

d.)a háztartásban kezdődő zöldhulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtésére és elszállításra Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28.

Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv. Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, szeptember 28. Megfelelőségi Vizsgálat és Intézkedési Terv Urbánné Lazák Emese közszolgáltatási koordinátor Budapest, 2016. szeptember 28. Jogszabályi áttekintés I. A közszolgáltató tevékenysége Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok:

Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: Hulladékgyűjtő udvarban elhelyezhető hulladék típusok: A Hulladékgyűjtő udvar olyan zárt területtel és szakképzett személyzettel ellátott gyűjtőhely, ahová több fajta és nagyobb tömegű előre szelektált

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges.

ELŐTERJESZTÉS. Ügyrendi és Szavazatszámláló Bizottság. A döntéshez egyszerű/minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 25/2013.(XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Tárgy: Előterjesztő: Sárrétudvari Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra

A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra A szelektív hulladékgyűjtés helyzete Budapesten, különös tekintettel a hulladékudvarokra Készítette: Ressinka Ágnes Környezettudomány MSc szakos hallgató Témavezető: Dr. Munkácsy Béla Egyetemi adjunktus

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19.

Merre halad a világ? ügyvezető. Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? XVI. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA Farkas Hilda PhD ügyvezető Gyula, 2014. szeptember 18-19. Merre halad a világ? Gyula, 2014. szeptember 18-19. 2 Az EU szabályozó rendszere Hulladék

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR Balatonföldvár HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 2009. Készítette: ÖKO-TOP Kft. 04-2004 Aktualizálta: a Zöldfok Zrt adatai alapján 2/44 TARTALOMJGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. A tervkészítés általános adatai... 6 I.1.

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működési területén hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Tartalomjegyzék 1. Hulladékgazdálkodási terv... 1 1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA... 1 1.2. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV CÉLJA... 3 1.3. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete. A helyi hulladék-gazdálkodási tervről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete. A helyi hulladék-gazdálkodási tervről 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 36/2004. (XI. 11.) ÖR sz. rendelete A helyi -gazdálkodási tervről 2 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2004. (XI. 11.) ÖR.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén

Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási

Részletesebben

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08.

Önkormányzati eredetű állati hulladékok. Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Önkormányzati eredetű állati hulladékok Dr. Kiss Jenő vezérigazgató ATEV FEHÉRJEFELDOLGOZÓ ZRT. Budapest, 2009. április 08. Állati melléktermékek osztályozása Az 1774/2002/EK rendelet az állati hulladékokat

Részletesebben

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2004. /XII. 10./ (a kihirdetés napja) r e n d e l e t e a helyi gazdálkodási tervről Kisvárda város önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26. 1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.) számú rendelete A gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. -ában és 37. (1) bekezdésében

Részletesebben

Adatszolgáltatás haszonanyag

Adatszolgáltatás haszonanyag Adatszolgáltatás haszonanyag 2015-2016 Haszonanyag: valamennyi a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hasznosítható hulladék. Hasznosítható hulladéknak tekinthető különösen: 1) csomagolási

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Ötvöskónyi község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint:

Részletesebben

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő

Hulladéktelep-kezelő Hulladéktelep-kezelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban

Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Települési hulladékból tüzelőanyag előállítása a gyakorlatban Hulladékból tüzelőanyag előállítás gyakorlata 2016 őszén c. Konferencia 2016. November 30. Előzmények 2000-es évek elején látható volt a megyében

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy

Részletesebben

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette:

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35.

Részletesebben

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás

Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Hulladékáramok és haszonanyaggal kapcsolatos adatszolgáltatás Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató Budapest, 2016. szeptember 28. Hulladékáramok nyomon követésének, koordinálásának alapjai Hasznosítói

Részletesebben

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. (1)-(3)

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 25-i rendkívüli ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 29/2011. (1.25.) előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. január 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Javaslat a Duna-Vértes Köze Regionális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére Szám: 105-68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK 2007-2008 ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA

NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK 2007-2008 ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA NYÍREGYHÁZA, NYÍRTELEK, NAPKOR, KÁLMÁNHÁZA, NAGYCSERKESZ TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK 2007-2008 ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA Tartalomjegyzék I. fejezet Bevezetés oldal I. 1. Az önkormányzatok hulladékgazdálkodási

Részletesebben

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.

~ 2 ~ Bevezető. BTG Budaörsi Településgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Dózsa György u. 21. ÜZLETI JELENTÉS 2012 2013. április 12. ~ 2 ~ Bevezető A z e l m ú l t 5 é v e t t e k i n t v e a l e g i n n o v a t í v a b b a 2 0 1 2 - e s e s z t e n d ő v o l t. A B T G K f t. e r ő f o r r á s

Részletesebben

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról egységes szerkezetben a 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére

Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Fejlesztési stratégia a nemzeti célok elérésére Előadó: Kövecses Péter fejlesztési igazgató 2016. november 23. Globális problémák a hulladékgazdálkodásban Globális hulladékáram Növekvő hulladékmennyiség

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban

Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Hulladékgazdálkodás a Hajdúságban Sánta Krisztián divízióvezető Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. www.hhgkft.hu 2014. November 6. Néhány érdekesség A szilárd és folyékony hulladék elszállításának

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2015. szeptember 17-18.

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján:

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. és 36..-aiban foglalt felhatalmazás alapján: Szakonyfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2005. (IV.29.) számú rendelete Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös gazdálkodási tervéről A gazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben