ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ. 2011. december"

Átírás

1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ december

2 Tartalomjegyzék 1. Érd Megyei Jogú Város közötti időszakra készült hulladékgazdálkodási tervének beszámolója A hulladékgazdálkodás helyzetének értékelése A keletkező hulladék mennyisége, kezelése Érd hulladékgazdálkodási célkitűzései és megvalósulásuk Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása Csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása Érd HHGT 2004 cselekvési programja megvalósításának előirányzott és megvalósult költségei

3 1. Érd Megyei Jogú Város közötti időszakra készült hulladékgazdálkodási tervének beszámolója A felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv értékelése során a jogszabályok gyakorlatilag nem változtak, mivel az Országgyűlés az új hulladékgazdálkodási törvényt a terv értékeléséig nem fogadta el, a jelenleg hatályos jogszabályok megegyeznek a terv készítésekor hatályos jogszabályokkal. A következő hulladékgazdálkodási terv készítése során a magyar jogalkotás állásától függetlenül már figyelemmel kell lenni az új magyar törvénykezés alapját is képző Európai Uniós irányelvekre. Az Enviworld Kft. által felülvizsgált hulladékgazdálkodási terv értékelését mivel annak hatályossága lejárt az EdiCon Kft. készítette el A hulladékgazdálkodás helyzetének értékelése A hulladékgazdálkodási terv által érintett terület a HGT készítése óta nem változott, a HGT továbbra is Érd megyei jogú város területére vonatkozik. A helyi közszolgáltatással megbízott szervezett továbbra is az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft., melynek ügyvezetője itt történt változás Szamek Zsolt. Az alkalmazott gyűjtőedényzetek típusa, az Érd-Kom Kft. üzemeltetésében lévő géppark a HGT hatályossága során nem változott. Ugyanígy, a települési szilárd hulladékot befogadó lerakó továbbra is a pusztazámori, illetve a gyáli hulladéklerakó. A lomtalanítást, a zöldhulladék elszállítását a 23/2005. (VII.01.) önkormányzati rendeletnek megfelelően végzik. A zöldhulladék lakossági komposztálására indított program keretében 2000 komposztáló ládát osztottak ki 2004-ben, melyek közül évente 2-3 db-ot szolgáltatnak vissza. Ugyanakkor a további komposztáló ládák kiosztásáról továbbra is van a lakosság irányából érdeklődés. A fém-, a papír csomagolási- és a kiemelten kezelendő hulladék közé tartozó hulladékot a lakosság a városi hulladékudvarban leadhatja. A szelektív hulladékgyűjtés rendszerét az egykori HGT-nek megfelelően, pályázati támogatás bevonásával megvalósították. Az egykor kiépített rendszer az évek során, a lakosság visszajelzése alapján számos ponton módosult. Egyes gyűjtőszigetek megszűntek, míg másokat áthelyeztek, illetve új szigeteket is alakítottak ki. A gyűjtősziget rendszerének alakulását részletesen a Hulladékgazdálkodási terv 4. fejezete vonatkozó részében mutattuk be. Összességében megállapítható, hogy a szelektív gyűjtőrendszer kiépítése megvalósult, a rendszer működik, a lakossági hulladék szelektív gyűjtése sikeres. A szelektíven gyűjtött hulladék átvevője az Ökopannon, a Hamburger Hungária Zrt. (korábban Dunapack Kft.) (papír), az Avermann Holvex (üveg) és a Fe-Group Invest Zrt. (műanyag). A gyűjtőszigeteken begyűjtött hulladék összes mennyisége folyamatosan növekszik, közel 25 %-kal évente. Az üveg és a műanyag csomagolási hulladék mennyisége közel konstans (~220 t/év és ~160 t/év), a papír és karton csomagolási hulladék mennyisége folyamatosan növekszik. 3

4 1.2. A keletkező hulladék mennyisége, kezelése Az elmúlt években keletkező hulladék mennyiségeket a Hulladékgazdálkodási terv vonatkozó fejezeteiben mutattuk be. Érd települési szilárdhulladékát továbbra is az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. tömörítős felépítménnyel ellátott járművei segítségével gyűjtik be és szállítják el a Pusztazámori és Gyáli kommunális hulladéklerakóba. A településre kommunális hulladék beszállítás nem történik. Az Érden összegyűjtött szennyvíz továbbra is az ÉTV Érd Hrsz: 044/5 szennyvíztelepén kerül kezelésre. A települési folyékony hulladékot a Szippant-Hat konzorcium szállítja el a Fővárosi Csatornázási Művek Hunyadi János utcai leürítő helyére. Az építési-bontási hulladék a Pusztazámori kommunális hulladéklerakóba kerül. A kommunális szennyvíziszap a településről kiszállításra kerül az FCSM Délpesti szennyvíztisztító telepére, ahol rothasztják, komposztálják. A csepeli építőipari hulladéklerakó és feldolgozó nagyobb mennyiségben fogad vegyes építési hulladékot (EWC ) illetve földet (EWC ) amit hasznosítanak. Az önkormányzati kezelésben lévő szakorvosi intézetben keletkező egészségügyi hulladék elszállításáról a Zöld Zóna Kft. gondoskodik. A röntgen fotók előhívásából képződő rögzítő és fixír oldatokat korábban az Ezüstvisszanyerő Kft., jelenleg a Septox Kft. szállítja el és ártalmatlanítja. A kiemelten kezelendő hulladék áramok közül növényi olaj, festékes fém, növényvédő szerrel szennyezett anyag, hűtőberendezés, szárazelem, gyógyszer, akkumulátor, olajos rongy, elektromos berendezés folyamatos leadására a városi hulladékudvarban térítés ellenében van lehetőség Érd hulladékgazdálkodási célkitűzései és megvalósulásuk Települési szilárd hulladék ártalommentes elhelyezése A települési szilárd hulladék ártalommentes elhelyezése a Pusztazámori és Gyáli Regionális Hulladékkezelő Központban történik. A cél elértnek tekinthető. Lerakásra kerülő települési szilárd hulladék mennyiségének csökkenése 2011-ben a lerakásra kerülő mennyiség a jelenleginek 80 %-a legyen, ez a csökkentett mennyiség kerüljön lerakásra. Ez t/év a település esetében. Az adatok alapján a települési szilárd hulladék mennyisége a tervezettől eltérően változott: 2009-ben közel 4 %-kal csökkent ( t), 2010-ben azonban ~3 %-kal nőtt ( t). Összességében közel stagnálás figyelhető meg, 2011-re a tonnánál nagyobb, t körüli mennyiség a reálisabb. Szelektív hulladékgyűjtő rendszer kiépítése A szelektív hulladékgyűjtő rendszert a városban kiépítették, üzemeltetését a pályázati kötöttségnek megfelelően 2015-ig mindenképpen elvégzik. A gyűjtőszigetek rendszere a lakossági igényeknek megfelelően dinamikusan változik. 4

5 Jelenleg 46 gyűjtősziget üzemel, melyeket a Hulladékgazdálkodási terv vonatkozó fejezetében részletesen bemutattunk. A szelektív hulladékgyűjtés rendszere a HGT-ben meghatározott céloknak megfelel. Zöldhulladékgyűjtő-járat üzemeltetése A HGT felülvizsgálata során tervezték a tavaszi és őszi időszakban heti gyakoriságú zöldhulladék gyűjtőjárat üzemeltetését. A kerti hulladékot évente három alkalommal (télen, tavasszal és ősszel) szállítják el, az évszakos zöldhulladék begyűjtésére. A heti gyakoriságú zöldhulladék gyűjtőjárat beüzemelése mindezidáig nem valósult meg, a cél az Önkormányzatnál továbbra is aktuális. Veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló akciók június 4-én Érden két helyszínen, a Bem és a Béke téren a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. bonyolításában került sor lakossági veszélyes hulladék gyűjtő akció megrendezésre. Az akció során több mint 10 t hulladékot gyűjtöttek össze. Az akció sikerességére való tekintettel célszerű lesz további akciók szervezése. Illegális hulladék lerakástól megtisztított területek Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a KVVM által támogatott, az illegális hulladéklerakók felszámolására vonatkozó pályázatot nyújtott be 2008-ban. A sikeres pályázat által támogatott program megvalósításának helyszínei a 24197/1 és a helyrajzi számú ingatlanok voltak áprilisában Érd-parkváros területén önkéntes szemétgyűjtési akciót szerveztek, melyen a megjelent lakosok (mintegy 50 fő) 85 m 3 szemetet gyűjtöttek össze. Ezen akció lebonyolításánál az Érd-Kom Kft. két 30 m3-es konténernyi hulladékot a saját költségén szállított el. Érd is csatlakozott az országos "TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért" akcióhoz, melynek keretében Környezetvédő egyesület és az Önkormányzat 600 lakost mozgósított, akik a város 180 pontján összesen mintegy 260 t hulladékot gyűjtöttek össze. Fentieken túl pályázati forrásból nem történt jelentős illegális hulladéklerakó felszámolás. A kisebb illegális hulladéklerakások évente felszámolásra kerülnek. A felszámolást hatósági felszólításra az ingatlantulajdonos végzi, illetve közterületen folyamatosan számolják fel lakossági akciókkal és a közszolgáltató segítségével Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása Települési folyékony hulladék Az új csatornázási program szerint 2010-től várhatóan a települési folyékony hulladék mennyisége jelentősen csökkenni, a kommunális szennyvíziszap mennyiség jelentősen növekedni fog ben ez a tendencia még nem volt megfigyelhető, sőt, a települési folyékony hulladék mennyisége mintegy harmadával nőtt. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a Szippant-Hat konzorcium tájékoztatása alapján a településen feketén tevékenykedő települési folyékony hulladék begyűjtőknek köszönhetően a teljes, a településen keletkező és begyűjtött TFH mennyisége nem ismert. A csatornázási program előrehaladtával azonban a települési folyékony hulladék mennyiségének jelentős csökkenése várható. 5

6 Kommunális szennyvíziszap A keletkező összes szennyvíztelepi iszapok kezelés utáni komposztálása. A célkitűzés az FCSM Dél-pesti telephelyén megvalósult. Építési-bontási hulladék Csak a nem hasznosítható inert hulladék kerüljön a Pusztazámori lerakóban ártalmatlanításra. A hasznosítható építési-bontási hulladékot pl. a Csepeli lerakóban tudják fogadni. Az építőipari hulladéklerakó és feldolgozó nagyobb mennyiségben fogad vegyes építési hulladékot (EWC ) illetve földet (EWC ). Az illegális hulladéklerakás visszaszorítása, és a legális ártalmatlanítás lehetőségének megismertetése szükséges. Az építési-bontási hulladékot a Csepeli-lerakóba szállítják Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása (Itt megjegyezzük, hogy a kiemelt hulladék áramokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulásának értékelése nehéz, mivel a HGT nem fogalmazott meg számszerű értékeket.) Egészségügyi hulladék Lehetőség biztosítása az egészségügyi hulladékok országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz. Az Önkormányzat felügyeletével az egészségügyi intézményeknek biztosítani kell a saját, a magánrendelőkben és a háziorvosi ellátás során képződő egészségügyi veszélyes hulladék rendszeres begyűjtését és a legalább havonkénti elszállíttatását. Szükséges e feladatra felelős személy kinevezése. A gyógyszertáraknak biztosítaniuk kell a feleslegessé vált, vagy lejárt szavatosságú gyógyszerek visszavételét. Az önkormányzati rendelőkben keletkező egészségügyi hulladékokat arra felhatalmazással rendelkező szolgáltatók elszállítják, a gyógyszertárak a lejárt szavatosságú gyógyszereket a lakosságtól átveszik. Elemek, akkumulátorok Lehetőség biztosítása gyűjtőjárattal ezen veszélyes hulladékok gyűjtésére, majd szakszerű hasznosításukra és ártalmatlanításukra. Szakszerű begyűjtésükről, ártalmatlanításukról időszakos akcióban Önkormányzattal kötött szerződés alapján környezetvédelmi szakcég gondoskodjon. Érden a Re-Bat Kft. üzemeltet szárazelem begyűjtő hálózatot. Az elemeket az aszódi veszélyes hulladéklerakóba szállítják. A hulladékudvarban az Érd-Kom a Re lem nonprofit Kft.-vel együttműködve gyűjti az elemeket, akkumulátorokat. A cél megvalósultnak tekinthető. Elektromos és elektronikai hulladékok Az elektromos és elektronikai hulladék elkülönített gyűjtését, új készülék vásárlása esetén a kötelező visszavételét a 264/2004 (IX.23.) számú Kormányrendelet szabályozza. Az elektromos és elektronikai hulladék begyűjtésére az Érd Sas u-i. hulladékudvar, valamint az évente megrendezésre kerülő akció nyújt lehetőséget a lakosságnak, ahová térítésmentesen adhatják le és szállíthatják be ilyen jellegű hulladékukat. Az elektronikai hulladékok jelenleg a városi hulladékudvarban leadhatók. A lakosság számára szervezett veszélyes hulladék gyűjtési akció szintén lehetőséget biztosított a lakosságnál felhalmozott elektronikai hulladék leadására. 6

7 Fentieken túl, a nagyobb új elektronikai készülékeket árusító helyeken az utóbbi időben a visszavétel lehetősége egyre inkább kiépült, és a lakosság számára is elfogadott lehetőség. Kiselejtezett gépjárművek Lehetőség biztosítása a kiselejtezett gépjárművek országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz. Jogszabály írja elő, hogy a forgalomból való kivonás feltétele a gépjárművek engedéllyel rendelkező autóbontó részére történő átadás. A forgalomból kivont gépjárművek leadására Érden engedéllyel rendelkező, regisztrált egyéni vállalkozás működik (Autoplan 97 Kft., Tolmács u. 4.), melynek telephelyén a roncsautókat felvásárolják. Hulladékolajok Lehetőség biztosítása az elkülönített hulladékok gyűjtésére, majd a szakszerű hasznosítására és ártalmatlanítására. Az elhasznált növényi olaj gyűjtésére a Biofilter Kft gyűjtőjáratai igénybevételével van lehetőség. Az elhasznált un. fáradt olajakat a MOL hálózati kutaknál lehet leadni. A MOL Budai út 1. szám alatti töltőállomásán használt sütőolaj és zsíradék gyűjtőhelyet építettek ki, ahol a lakosság térítésmentesen leadhatja ilyen típusú hulladékát. Leadható volt továbbá szintén térítésmentesen a veszélyes hulladék gyűjtési akció keretében is. A tervezett Biofilter gyűjtőjárat idáig nem valósult meg. Állati eredetű hulladékok A városban keletkező állati hullákat továbbra is szerződéses vállalkozó szállítja el az ATEV solti gyárába. A városi gyepmesteri telep és kutyamenhely (a 6-os út, a Benta patak és a hőerőmű iparvágánya által határolt területen) működtetésére az Önkormányzat a Sirius Állatés Természetvédelmi Alapítvánnyal kötött megállapodást. Növényvédőszerek és csomagoló eszközeik Lehetőség biztosítása az elkülönített hulladékok gyűjtésére, majd a szakszerű hasznosítására és ártalmatlanítására. Az Érd Sas u-i. hulladékudvarban adott a lehetőség ezen hulladékok elkülönített gyűjtésére. A hulladékudvarban a növényvédőszerrel szennyezett csomagolóanyagok, növényvédőszer maradékok leadása a lakosság számára biztosított. Leadható volt továbbá térítésmentesen a veszélyes hulladék gyűjtési akció keretében is. Azbeszt Lehetőség biztosítása az azbeszt hulladékok országos gyűjtőrendszeréhez való csatlakozáshoz. Az Érdi hulladékudvarban azbeszt tartalmú hulladék gyűjtésére nincs lehetőség, szükség esetén az Érd-Kom a koordináló szerepet vállalja. 7

8 1.6. Csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása Jelenleg 50 darab gyűjtősziget szolgálja a célkitűzés elérését. A szigeteket amennyiben erre önkormányzati döntés születik, ötödik fémfrakciós konténerekkel lenne szükséges bővíteni. A korlátozott bekerített helyeken való elférhetőség érdekében a kétféle üveg egy konténerbe kerülhet, így lehetőség nyílik a fémfrakció elhelyezésére. A tervek közt szerepel a szigetek térfigyelő kamerákkal történő felszerelése is, az illegális lerakások megakadályozására. Jelenleg 46 gyűjtősziget üzemel, melyeket a Hulladékgazdálkodási terv vonatkozó fejezetében részletesen bemutattunk. A szelektív hulladékgyűjtés rendszere a HGT-ben meghatározott céloknak megfelel. A fém frakció gyűjtésére alkalmas gyűjtőharangok elhelyezésére mindezidáig nem került sor. A fém hulladék ugyanakkor számos helyen leadható, a fém italos dobozokért a bevásárló központokban már fizetnek is, így a fém frakció gyűjtés megvalósítása már nem tűnik annyira reális elképzelésnek. Ezt a kérdéskört a következő HGT-nek kell körüljárnia. A szelektív gyűjtőszigetek melletti illegális hulladék elhelyezés visszaszorítására az Önkormányzat térfigyelő kamerákat helyezett ki, melyek alkalmasak a hulladékgyűjtő szigetek megfigyelésére, ezzel az illegális hulladék elhelyező tetten érhetővé válnak A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása A képződő hulladék mennyiségének várható alakulása A képződő csomagolási hulladék mennyisége a Hulladékgazdálkodási tervben prognosztizálttól elmarad évben a papír és karton csomagolási hulladék csak a tervezett 65 %-a, a műanyag csomagolási hulladék a tervezett 60 %-a. Az üveg csomagolási hulladék esetében ugyanakkor a tervezettet ~25 %-kal meghaladó mennyiséget gyűjtöttek. Az összes mennyiség a tervezett 63 %-a. Fentiek alapján 2011-re sem várható a becsült mennyiség begyűjtése. Csökkentési célok A Hulladékgazdálkodási terv fejezetében megfogalmazott csökkentési célok a felülvizsgálathoz képest nem változtak. A TFH csatorna rákötések miatti csökkenése még nem észlelhető. A szelektív gyűjtőszigetekhez tervezett térfigyelő rendszer a 41/2010. (II.25.) Önkormányzati rendeletnek megfelelően megvalósult. Elektronikai hulladékok Az elektronikai hulladékokkal kapcsolatos csökkentési célokat és azok megvalósulását a Hulladékgazdálkodási terv 1.5. fejezetében mutattuk be. Külön lakossági tájékoztató az elektronikai hulladékok leadhatóságára vonatkozóan nem történt. Lejárt szavatosságú gyógyszerek A lejárt szavatosságú gyógyszerekkel kapcsolatos csökkentési célokat és azok megvalósulását a Hulladékgazdálkodási terv 1.5. fejezetében mutattuk be. Külön lakossági tájékoztató a lejárt szavatosságú gyógyszerek leadhatóságára vonatkozóan nem történt. 8

9 Veszélyes hulladék A veszélyes hulladék leadásáról a lakosságot számos fórumon tájékoztatják (pl. a szolgáltató internetes oldalán). Biológiailag lebomló hulladékok Az Önkormányzat feladata a házi komposztálás minél szélesebb körű elterjesztése. Így az önkormányzatnak e témakörben az alábbi feladatok körvonalazódnak: Komposztáló tanfolyamok szervezése Házi komposztáló berendezések anyagi támogatása A zöldhulladék elszállításának rendszeressé tétele További igények vannak komposztáló ládákra, a közszolgáltató felmérése szerint még 2000 db-ra lenne szükség, így az ingatlanok 20 %-a ellátott lenne. A zöldhulladék lakossági komposztálására 2004-ben indított program keretében 2000 komposztáló ládát osztottak ki. A lakosság irányából hasonló programok felől az érdeklődés továbbra is jelentős. Roncsautó A kiselejtezett gépjárművekkel kapcsolatos csökkentési célokat és azok megvalósulását a Hulladékgazdálkodási terv 1.5. fejezetében mutattuk be. Szárazelem, akkumulátor Az elemekkel, akkumulátorokkal kapcsolatos csökkentési célokat és azok megvalósulását a 1.5. fejezetben mutattuk be. Sorszám 1.8. Érd HHGT 2004 cselekvési programja megvalósításának előirányzott és megvalósult költségei Cselekvési program Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása (25 db) (A program a táblázat alatt leírt tételekkel jelentősen kibővült) Költség Előirányzott Ft Költség Megvalósult (millió Ft) , Hulladékgyűjtő udvar kialakítása (4 db) Zöldhulladékok komposztálásának fejlesztése (2000 db) Illegális lerakók felszámolása ( t) Kommunális lerakó rekultiválása Környezeti tudatformáló programok, a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése Szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése Összesen

10 Hulladékgazdálkodás fejlesztési célkitűzései 8. Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése, fémfrakciós gyűjtés és térfigyelő kamerák kialakítása (Önkormányzati döntés alapján) 9. Komposztálható bio- és zöldhulladékok begyűjtésében való részvétel, gyűjtőjárat rendszeres működtetése 10. Veszélyes hulladékok begyűjtésében való részvétel, gyűjtőjárat működtetése, szakcég bevonása 11. Települési folyékony hulladékok mennyiségének csökkentése (ez gyakorlatilag megegyezik a 7. Szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése ponttal, költségeket lásd ott) 12. Hulladékgazdálkodási tervezés, tervezői díjak, felülvizsgálati költségek kétévente, 13. Oktatás, képzés, tudatformálás, propaganda, informatikai Becsült költség ig (millió Ft) Megvalósult költség 2011 év végéig (millió Ft) 3,5 3, ,8 8 Lásd 7. pont 1,5 2,5 1 Lásd megjegyzés háttér fejlesztése 14. Lakossági gyűjtőakciók szervezése, lebonyolítása* - 2 Összesen 18 6,8 Mindösszesen 27, ,982 * A korábbi tervekben ez a sor nem szerepelt, azonban a lebonyolított és sikeres akcióknak köszönhetően szükségesnek láttuk a táblázatban szerepeltetni. Megjegyzések a fenti táblázathoz 1. Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása (25 db) ben 25 gyűjtősziget került kialakításra, majd az Önkormányzat 2004-ben pályázott ismét további 25 db-ra amire Ft támogatást nyert, amiből az önerő Ft volt. Pályáztak továbbá a szigetek kialakításához szükséges térburkolat kialakítására, Ft támogatással és ebből Ft önerővel. Ezen a pályázaton még egy 13m 3 -es és egy 16m 3 -es szelektív hulladékgyűjtő járművet szereztek be, az alább költségekkel: I. Támogatás Ft önerő Ft (13m 3 -es) II. Támogatás Ft önerő Ft (16m 3 -es) 2. Hulladékgyűjtő udvar kialakítása (4 db) Egy hulladékgyűjtő udvar került kialakításra, melyet az Érd-Kom Kft. saját telephelyén alakított ki, a kialakítást az üzletrész átruházási szerződésében vállalta. 3. Zöldhulladékok komposztálásának fejlesztése (2000 db) Az Önkormányzat 2004-ben 2000 db, 0,3 m 3 -es térfogatú komposztládára pályázott. A pályázaton összesen Ft-ot nyertek el támogatásként, amiből Ft volt az önrész. 10

11 5. Kommunális lerakó rekultiválása Az Önkormányzat 2010-ben nyújtott be pályázatot a rekultiválás finanszírozására. A projekt összköltsége: Ft. Az igényelt összeg: Ft volt. A megítélt támogatás: Ft, melyből az Önkormányzat önrésze 10 millió forint. Az önrészt forrásátadással Tárnok részére átadták, hiszen Tárnok a pályázat nyertese. 7. Szennyvíztisztító és csatornahálózat kiépítése Az Önkormányzat a szennyvíztisztító telep fejlesztésére és a csatornahálózat bővítésére együttes pályázatot adott be, melyre ~36 milliárd forint értékben nyert támogatást. Az Önkormányzat önrésze 17 %, azaz ~ 6,1 milliárd forint. 10. Veszélyes hulladékok begyűjtésében való részvétel, gyűjtőjárat működtetése, szakcég bevonása évi tavaszán veszélyes hulladékgyűjtési akció volt ~10 t hulladék begyűjtésével. 13. Oktatás, képzés, tudatformálás, propaganda, informatikai háttér fejlesztése Az önkormányzati térinformatikai rendszer teljes megújítását végezték el az elmúlt évben, ami a tervezett összeget lényegesen meghaladta. Látható, hogy a táblázatban bemutatott összes költség a tervezettet nagyságrenddel meghaladja, a többlet azonban a szennyvíz- és csatorna beruházásból származik, mely a korábbiakban értelemszerűen nem képezte a hulladékgazdálkodási terv tárgyát. A csatorna beruházást figyelmen kívül hagyva, a szigorúan vett hulladékgazdálkodási költségeket vizsgálva a tervezetthez képes (27,486 millió Ft) közel kétszeres (48,962 millió Ft) költség állapítható meg. 11

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26. 1 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi gazdálkodási tervről szóló 19/2009. (XI. 26.) számú rendelete A gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. -ában és 37. (1) bekezdésében

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése

Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendrei Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodásának korszerűsítése Szentendre Város Környezetvédelmi Programjainak kiemelt területei közzé tartozik a hulladékgazdálkodás. A program egyik

Részletesebben

Hulladékok. új utakon

Hulladékok. új utakon Hulladékok új utakon 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve

Helyi Hulladékgazdálkodási Terve Alsónémedi Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Terve 2010 2015 Készült: Alsónémedi, 2010. május Készítette: Czafrangó Ágnes környezetvédelmi elıadó 1 Tartalomjegyzék A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez

Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez Beszámoló Szentes Város települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás és köztisztaság helyzetének értékeléséhez A szelektív hulladékgyűjtés hatékonyságának, a már lerakott és a képződő hulladékok

Részletesebben

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése

A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése A mosonmagyaróvári nagytérség települései hulladék közszolgáltatásának fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.1.1/C/13 érvényes: 2013. június 21-től 2013. augusztus TARTALOMJEGYZÉK 1 1. Összefoglaló...

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2005. (II.10.) r e n d e l e t e Csorvás nagyközség helyi hulladékgazdálkodási tervérıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Mi Újság Bölcskén? - különszám

Mi Újság Bölcskén? - különszám Mit kell tudni a hulladék gyűjtésről, szállításról, kezelésről? Mi Újság Bölcskén? - különszám Készítette: Kiss József polgármester 2013. január 1-től megváltozott a hulladékok gyűjtését, szállítását és

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014-2020. (Bázisév:2011) Tartalom 1. Bevezetés... 1 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai, jövőképe... 1 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei

TERVEZÉSI SEGÉDLET. A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk hulladékkezelési díjra ható költségelemei TERVEZÉSI SEGÉDLET önkormányzatok számára a rekultiváció és utógondozás költségeinek a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjban történő érvényesítéséhez A KEOP keretében megvalósuló rekultivációk

Részletesebben