ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2. FELÜLVIZSGÁLATA december

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának szempontjai A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENLEGI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE A 2008-ban keletkezett hulladékok típusa és éves mennyisége (tonna) Érd hulladékgazdálkodási célkitűzéseinek megvalósulása A területi éves hulladékmérleg bemutatása, különös tekintettel a területen jelenleg hasznosításra vagy ártalmatlanításra kerülő, illetve nem kezelt hulladékok típusaira és mennyiségére A tervezési területen keletkező, hasznosítandó vagy ártalmatlanítandó hulladékok mennyisége és eredete A keletkezett hulladékok típusa és éves mennyisége A településre be és onnan kiszállított hulladékok típusa Nem veszélyes hulladék Kiemelten kezelendő hulladékáramok Csomagolási hulladék A tervezési terület éves hulladékmérlegének bemutatása A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A hulladékkezeléssel kapcsolatos önkormányzati rendeletek, speciális intézkedések A hulladékok kezelése, a kezelőtelepek és létesítmények, a kezelésre felhatalmazott vállalkozások Hulladékok gyűjtése és szállítása A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység általános ismertetése, értékelése A felhalmozott hulladékok tárolásának, helyzetének (problémakörének) ismertetése A másodnyersanyag visszanyerés és a hasznosítás aránya a tervezési területen

3 7. AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK A területen folytatott hulladékkezelési (hasznosítási, ártalmatlanítási) tevékenység ismertetése, jellemzése Fejlesztést vagy felszámolást, illetve rekultiválást igénylő kezelő telepek, illetve lerakóhelyek meghatározása A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL VALÓ GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE A területen keletkező települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok mennyisége, településenként, lerakóhelyi gyűjtési körzetenként A települési folyékony hulladékok és szennyvíziszapok elhelyezési módja, engedélye, a lerakóhelyek (leürítő helyek) ismertetése, a települési szilárd hulladéklerakón elhelyezett iszapmennyiség biológiailag lebomló szervesanyag-tartalma A TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAPPAL VALÓ GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉSE A településen keletkezett települési szennyvíziszap mennyisége A tervezési terület szennyvíziszap-kezelési jellemzői, hasznosítási módjai, hasznosított mennyiség és aránya, további hasznosítási lehetőségek, ártalmatlanított mennyiség (lerakás) és aránya A települési szennyvíziszap tervezett hasznosítása A települési szennyvíziszap ártalmatlanítása AZ ELÉRENDŐ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI CÉLOK MEGHATÁROZÁSA Csökkentési célok Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok Csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok A KIJELÖLT CÉLOK ELÉRÉSÉT, ILLETVE MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ CSELEKVÉSI PROGRAM A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása A település által megvalósított és a jövőben megvalósítandó célok összefoglalása A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA SORÁN FELMERÜLT TOVÁBBI BECSÜLT KÖLTSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁS

4 14. A HGT ÉRTÉKELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA A hulladékgazdálkodás helyzetének értékelése A keletkező hulladék mennyisége, kezelése Érd hulladékgazdálkodási célkitűzései és megvalósulásuk Nem veszélyes hulladékokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása Kiemelt hulladékáramokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása Csomagolási hulladékokra vonatkozó csökkentési célok megvalósulása A hulladékhasznosítási, ártalmatlanítási célkitűzések elérését szolgáló intézkedések meghatározása Érd HHGT 2004 cselekvési programja megvalósításának előirányzott és megvalósult költségei 58 MELLÉKLETEK

5 1. BEVEZETÉS Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. Törvény 35. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, - az Országos és a Területi Hulladékgazdálkodási Tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban - elkészíttette és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestületének 34/2004 számú rendeletével 2004-ben hatályba léptette a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervet. Az elfogadott hulladékgazdálkodási tervet 2009-ben felülvizsgálták és az aktualizált tervet az Önkormányzat 83/2009. (XII.18.) önkormányzati rendeletével fogadta el és hirdette ki. Az elkészített és jóváhagyott hulladékgazdálkodási terv érvényességi ideje év végén lejár, így aktuálissá vált a hatályos hulladékgazdálkodási tervben foglalt előrejelzések felülvizsgálata, valamint a célkitűzések megvalósulásának értékelése. Jelen dokumentáció célja a 83/2009. (XII.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott hulladékgazdálkodási tervben foglalt előrejelzések és célkitűzések megvalósulásának ellenőrzése, és a következő hulladékgazdálkodási tervben kidolgozandó, javasolt célok meghatározása. 2. A FELÜLVIZSGÁLAT ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI A Hulladékgazdálkodási Törvény 33. -a alapján az Országgyűlés a hulladékgazdálkodás stratégiai célkitűzéseinek, továbbá az e törvényben megállapított célok elérésének és az alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítésének érdekében a Nemzeti Környezetvédelmi Program részeként Országos Hulladékgazdálkodási Tervet fogadott el. Az országos terv alapján a környezetvédelmi igazgatási szervek a külön jogszabályban megjelölt területre a vonatkozó területrendezési és területfejlesztési tervekben foglaltakkal összhangban területi hulladékgazdálkodási tervet készítettek a területen lévő, illetve működő helyi önkormányzatok, érintett más hatóságok, érdekképviseleti és környezetvédelmi társadalmi szervezetek bevonásával. Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzatok illetékességi területükre helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoztak ki. A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket kidolgozóik hat évre készítették el, és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A tervet jóváhagyók, valamint az érintett hatóságok gondoskodnak a tervben meghatározottak végrehajtásáról, illetve a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kísérik a tervekben foglalt feladatok megoldását. A tervet beszámoló összeállításával egyidejűleg felül kell vizsgálni és a végrehajtás tapasztalatai alapján szükség szerint módosítani. Az OHGT-ben meghatározott célok, megvalósíthatóságukhoz szükséges feladatok és eszközök figyelembevételével készültek el a THGT-k, amelyek alapján kerültek kidolgozásra a HHGT-k. Az egyes tervezési szinteken elkészült tervek szorosan összefüggnek egymással, ezért is kellett időben is követniük egymást. A II. OHGT felülvizsgálata, illetve a hozzá kapcsolódó beszámolók jelenleg társadalmi egyeztetés alatt állnak. A rendelkezésünkre álló információk alapján a 5

6 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a II. OHGT felülvizsgálata és beszámolója egyeztetésének a vége felé közeledik. A II. OHGT felülvizsgálatát, illetve a beszámolót az Országgyűlés még 2009-ben tárgyalni fogja. A II. OHGT felülvizsgálata, és az új hulladékgazdálkodási törvény jelen hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatáig, 2011 év végéig nem készült el. A terv felülvizsgálata során a jelenleg hatályos magyar jogszabályokat (a évi XLIII. törvény), és a vonatkozó Európai Uniós keretirányelveket kell figyelembe venni A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálatának szempontjai Az állapotértékelés adatainak kiegészítése, pontosítása, a terv elfogadása óta eltelt évekre vonatkozóan. A felülvizsgálati terv fő fejezetei az összehasonlíthatóság érdekében követik a korábban elfogadott hulladékgazdálkodási terv fő fejezetei felépítését. Az elfogadott tervben kitűzött hulladékgazdálkodási célok megvalósításának elemzése, különös tekintettel a települési hulladékok körére, a szelektív gyűjtésre és az önkormányzat hulladékkezeléssel járó tevékenységi körére. Új megvalósítható hulladékgazdálkodási célok kitűzése a hulladékgazdálkodási törvényben előírt követelmények teljesítése érdekében. A tervezés tartalmazza az alapállapot felülvizsgálatát, a cselekvési programok és fejlesztési költségeik átdolgozását, a tervezett intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatát, a helyszíni bejárásokat, a szükséges hatósági egyeztetéseket. A terv felülvizsgálatát a végrehajtás tapasztalatai alapján. Az esetleges változások és változtatások számbavételét. Az alapterv adatainak számbavételét és a megvalósulások értékelésének elvégzését. Javaslatot készít a tények alapján a terv módosítására. Adatokat gyűjt a HGT. 56. (7) bekezdés szerint előírt szerves anyag csökkentésének teljesüléséről. 3. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI Tervezési szint: A Helyi Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata a közötti időszakra, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területére készült. A tervezési időszak lezárultával, év végén készült el a es hulladékgazdálkodási terv értékelése. Készítő neve és címe: Enviworld Környezetvédelmi Mérnökszolgáltató Kft. Székhely: 1183 Budapest, Széchenyi u. 9. Tel/fax:

7 Értékelő neve és címe: EdiCon Környezetvédelmi Mérnök Iroda Kft. Székhely: 1122 Budapest, Határőr út 84. Tel/fax: 06/ Tervkészítés időszaka: május - június Az Helyi Hulladékgazdálkodási Terv készítéséhez, felülvizsgálatához a évi adatokat használtak fel. Jelen értékelő dokumentáció a tendenciák megállapításához, illetve az előrejelzések megvalósulásának ellenőrzéséhez a évi adatsorokat is bemutatja, elemzi. Az értékelés során tett megjegyzéseket, hozzászólásokat az anyagban dőlt betűvel jelöljük. Az értékelés összefoglalását a terv végén, a 14. fejezetben tesszük meg. 7

8 4. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENLEGI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA Hulladékkezelési közszolgáltatás végzésével megbízott Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. Székhelye: 2030 Érd Sas u. 2. Ügyvezető: Szamek Zsolt A közszolgáltatásban jelenleg a lakosság 100 %-a vesz részt. A lakosság Ft/éves díjat fizet a hulladékszállítás költségeire. Érden a kommunális hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. Ebbe a gyűjtőedények és a konténerek lakótelepi részen heti kétszeri, a családi házas övezetben heti egyszeri, a szelektív gyűjtőszigetek heti többszöri ürítése tartozik bele. Alkalmazott hulladékgyűjtő edényzetek A gyűjtés eszközei vegyesek, 60, 110, 240, 1100 l-es hulladékgyűjtő edényzet (műanyag, fém vegyesen), ezek a közszolgáltató és a lakosok tulajdonában vannak. Rendelkezésre áll a többlethulladék elszállítására szolgáló zsák. Ha a lakosság plusz szemetet kíván elszállíttatni, azt az Érd Kom feliratú zsákokban teheti meg. A 120 literes zsák árait a települési önkormányzati rendeletekben szabályozzák. Érd-Kom-zsák kapható (bruttó 359 Ft): Érd-Kom Kft Érd, Sas utca 2. Az alkalmazott hulladékgyűjtő edényzet az elmúlt években nem változott. Az ÉrdKom zsák árát önkormányzati rendelet szabályozza. Kiszolgáló géppark Az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. hulladékszállításra megfelelő begyűjtőrendszerrel és a 4.1. táblázat szerinti szállítójármű parkkal rendelkezik. A járműpark információink alapján az elmúlt években nem változott táblázat: Az Érd-Kom Kft. gépparkja Típus Felépítmény Térfogat Megnevezés MAN MUT Variopress 18 m 3 Hulladékgyűjtő autó MAN MUT Variopress 18 m 3 Hulladékgyűjtő autó MÁN Hard-Press 13 m 3 Hulladékgyűjtő autó LIAZ Uniporm 20 m 3 Hulladékgyűjtő autó LIAZ Uniporm 20 m 3 Hulladékgyűjtő autó 8

9 LIAZ Uniporm 20 m 3 Hulladékgyűjtő autó MERCÉDESZ 5 db bérelt 19 m 3 Hulladékgyűjtő autó MAN Uniroll + Daru - Szelektív gyűjtő autó MAN MUT Variopress - Konténerszállító Szilárd kommunális hulladékot befogadó lerakóhely A település hulladékát az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft. tömörítős felépítménnyel ellátott járművei segítségével gyűjtik be és szállítják el jelenleg is a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Pusztazámori és az ASA Gyáli kommunális hulladéklerakójába. A terv időszakában a települési hulladék befogadó lerakók esetében változás nem történt. Lomtalanítás A lomtalanítás évente a 23/2005.sz. Önkormányzati rendelet szerint október 30-ig kerül megszervezésre, lebonyolításában nem történtek változások. Ilyenkor minden kirakott lomot elszállítanak a lakosoktól, a megadott lomtalanítási időpontokon. A lomtalanítás költsége a negyedéves díjban szerepel. A begyűjtött hulladék teljes egészében a Pusztazámori kommunális hulladéklerakóba kerül válogatásra, majd ártalmatlanításra. A gyűjtés során nem szállítják el a háztartási hulladékot, veszélyes hulladékot (olaj, festék, akkumulátor, elemek stb.), vas hulladékot, autógumikat. A beszállítást változatlanul az Érd-Kom hulladékszállító gépjárművei végzik a Pusztazámori regionális lerakóba. Az elszállított mennyiség 636 tonna volt 2008-ban. Lomtalanítás tekintetében a HGT időszakában változás nem történt, a beszállítást a 23/2005.sz. Önkormányzati rendeletnek megfelelően, az Érd-Kom gépjárművei végzik. Az elszállított mennyiség 2009-ben 898 t, 2010-ben 595 t volt. Zöldhulladék Ezt a hulladékfajtát a lakosság egy része otthon a telken elégeti, vagy komposztálja. Érd Önkormányzata pályázaton nyert pénzből 2000 komposztáló ládát osztott ki a lakosságnak. A komposztáló ládák használatának nyomon követését a kiosztás után nem végezték el. A lakosság részéről évente 2-3 db-ot szolgáltatnak vissza, ugyanakkor többen érdeklődnek hasonló akciókról. Vélelmezhető, hogy a zöldövezeti lakosságban megvan az igény a képződő zöldhulladék komposztálására, és szívesen vennék ezirányú szándékaik további támogatását. Érden a 23/2005.sz. Önkormányzati rendelet szerint gyűjtik a zöldhulladékot. Az önkormányzat és az Érd Kom Kft. szerződése szerint hetente szállítják el a kerti hulladékot. A rendszeres elszállítás miatt az égetést az önkormányzat nem engedélyezi. Mivel a zöldhulladék települési hulladékba kerülő mennyiségét házi komposztálással 9

10 csökkenteni kell, a házi komposztálás bemutatása megtalálható Érd Helyi Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatában (33. oldal). A fölösleges zöldhulladék mennyiséget tehát a közszolgáltató Érd-Kom heti rendszerességgel szállítja el a Pusztazámori regionális lerakó komposztáló telepére. Az elszállított mennyiség 446 tonna volt 2008-ban. A zöldhulladékot továbbra is az Érd-Kom szállítja el, mennyisége 2009-ben 891 t, 2010-ben pedig 768 t volt. Fém hulladék Nagy részét összeszedik, mert az Érden található fémhulladék felvásárlók napi árfolyamon megveszik. A fémhulladék a hulladék udvarban a lakosság részéről minden mennyiségben ingyenesen leadható. Papír és csomagolási hulladék Iskolások összegyűjtik, és az Érd-Kom hulladékgyűjtő udvara (Érd Sas u 2) veszi át. A papírhulladék a hulladék udvarban minden mennyiségben ingyenesen leadható. Kiemelten kezelendő hulladékok A településen az alábbi kiemelten kezelendő hulladékok szelektív gyűjtésére nyílik lehetőség: Zöldhulladék, és szárazelem, továbbá az Érd Sas u-i hulladékudvarban növényi olaj, festékes fém csomagolási hulladék, növényvédőszerrel szennyezett anyag, hűtőberendezés, szárazelem, gyógyszer, akkumulátor, elektromos berendezés és fénycsövek elkülönített gyűjtése megoldott. A kiemelten kezelendő hulladék a hulladék udvarban leadható. Minden érdi háztartás évente egyszer (naptári év) ingyen szállíthat be az alábbi hulladékfajtákból (2010.október 2-tő): Építési, bontási hulladék: háztartásonként évi 1 tonna. Az e feletti mennyiséget a mindenkor érvényes listaáron veszik át. Lomhulladék: háztartásonként évi 250 kg. Az e feletti mennyiséget a mindenkor érvényes listaáron veszik át. Zöldhulladék: háztartásonként évi 250 kg. Az e feletti mennyiséget a mindenkor érvényes listaáron veszik át. Kevert települési szilárd hulladék: háztartásonként évi 250 kg. Az e feletti mennyiséget a mindenkor érvényes listaáron veszik át. Hasznosítható anyagok (fém, üveg, papír, műanyag): minden mennyiségben díjmentes. Szelektív hulladékgyűjtés A szelektív gyűjtés rendszere Érd Hulladékgazdálkodási Tervének cselekvési programja szerint valósult meg az elmúlt évek folyamán. Az önkormányzat megtette a szükséges lépéseket a szelektív gyűjtés megszervezésére. A fő program a szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása volt. 10

11 A program eredményeként kialakult a szelektív hulladékgyűjtés rendszere, ezáltal csökkent a lerakásra kerülő hulladékmennyiség. Megnövekedett az újrahasznosítható anyagok másod-nyersanyagként való felhasználása, ezzel megvalósul a meglévő természeti erőforrások megőrzése. Észrevehető lett az elhagyott hulladékok, illegális lerakók számának csökkenése. Az 50 darab 4 frakciós gyűjtőszigetről a közszolgáltató szerződés szerint rendszeresen elszállítja a hulladékokat. A szelektív gyűjtés kiterjesztése során az egyre növekvő fémdobozok mennyisége miatt a közszolgáltatóval és az Önkormányzattal történt egyeztetés szerint, szükséges lesz az 5. frakciós fémdoboz gyűjtő konténerekkel kiegészíteni a gyűjtőszigeteket. A szelektív gyűjtőszigetek helytelen használata következtében kialakuló kulturálatlan és szennyező környezetnek köszönhetően az Önkormányzat részére számos lakossági kérés érkezett a szigetek megszüntetésére. A panaszokat kivizsgálva a gyűjtőszigetek megszűntetésére és áthelyezésére is volt példa. A kialakított, és a jelenleg meglévő szigeteket az alábbi táblázatban soroltuk fel. A táblázatban dőlt betűvel és szürke háttérrel jeleztük a már megszűnt szigeteket. A szelektív hulladékgyüjtő-szigetek Érden: Sorszám 2011-ben Meglévő hulladékgyűjtő-szigetek Hulladékgyűjtő szigetek 2009-ben 1. Ercsi út a sportpályánál, Ercsi úti sportpálya 2. Kéményseprő - Szövő utcák sarka Kéményseprő - Szövő utcák sarka 3. Fehérvári út ÉKFI előtt, Fehérvári út, ÉKF parkoló 4. Fácán köz, Batthyány Általános Iskola mellett, Fácán köz, iskola 5. Emma utca, Lakótelep: Erzsébet u. 6. Felső utca 161. mellett, Felső utca 161. mellett, 7. Felső utca 52. mellett, Felső utca 52. mellett (orvosi rendelő) 8. Ágota utca MOL kút mellett, Berta u. Ágota u., MOL-kút 9. Hamzsabég tér, Ófalu, Hamzabég tér 10. Tárnoki Lőcsei utcák kereszteződésében, Tárnoki Szent István u. 11. Alsóerdősor - Ribizke utca Alsóerdősor - Ribizke utca kereszteződésében kereszteződésében 12. Mecseki - Bakonyi utcák kereszteződésében, Mecseki Bakonyi u. 13. Vincellér - Boróka utcák kereszteződésében, Vincellér Boróka u. 14. Esküdt utca, Esküdt u. Főnök u. 15. Duna - Apály utcák kereszteződésében, Duna Apály u. 16. Alsó utca 84. mellett, Alsó utca 84. mellett, 17. Felső utca a rendőrséggel szemben, Felső u. rendőrség 18. Széchényi tér Széchényi tér 19. Gárdonyi utca 12. mellett Gárdonyi utca 12. mellett (Szent László térről áthelyezve) 20. Szövő - Öntő utcák kereszteződésében, megszűnt 21. Emőke utca a lakótelep sarkánál (Budai Emőke utca a lakótelep sarkánál (Budai 11

12 Sorszám Hulladékgyűjtő szigetek 2009-ben Meglévő hulladékgyűjtő-szigetek 2011-ben út 70.), út 70.), 22. Művelődési Ház mellett, Művelődési központ 23. Fácán köz és Szajkó utcánál, Fácán köz Sirály u. 24. Bagoly - Bölömbika utcák kereszteződésében, 25. Fürdő utca, Bagoly - Bölömbika utcák kereszteződésében, megszűnt, áthelyezve a Hortobágy- Budafoki u. kereszteződésébe megszűnt, áthelyezve a Magdolna u. (Érd-Alsó vasútállomás) 26. Tárnoki - Gyöngyvirág utcák kereszteződésében 27. Sóskúti - Szovátai utcák kereszteződésében, Sóskúti Szovátai út 28. Iparos utca Shell kútnál, Iparos út, Shell benzinkút 29. Jázmin utca 3. mellett, Jázmin u Bodzafa tér Bodzafa tér 31. Velencei út 35. mellett, Velencei út 35. mellett, 32. Fügefa - Nyírfa utcák kereszteződésében, Fügefa - Nyírfa utcák kereszteződésében, 33. Regéci - Aggteleki utcák kereszteződésében, Aggteleki u. Regéci u. 34. Duna - Poprád utcák kereszteződésében, Duna Poprád u. 35. Liptói - Kalotaszegi utcák megszűnt, áthelyezve a Széchenyi István kereszteződésében, Általános Iskolába (Diósdi út ,) 36. Orchidea - Porcsinrózsa utcák Orchidea - Porcsinrózsa utcák kereszteződésében, kereszteződésében, 37. Sóskúti út 1.-el szemben, Sóskúti út 1.-el szemben, 38. Bajcsy-Zsilinszky út Totál kútnál, Bajcsy-Zsilinszky út Totál kútnál, 39. Felsővölgyi utca 51. mellett, Felsővölgyi utca 51. mellett, 40. Érdi Polgármesteri Hivatal udvara, Érdi Polgármesteri Hivatal udvara, 41. Sugár utca Ófalusi óvoda mellett, Sugár utca Ófalusi óvoda mellett, Emília utca Bolyai János Általános Iskola hátsó bejáratánál, Ercsi út 8. Kós Károly Szakképző Iskola előtt, Erkel Ferenc utca Vörösmarty Mihály Gimnázium teherbejárójánál, Emília utca Bolyai János Általános Iskola hátsó bejáratánál, Ercsi út 8. Kós Károly Szakképző Iskola Vörösmarty Gimnázium megszűnt (az iskola átépítése miatt el lett Gárdonyi Géza Általános Iskola hozva, azonban a beruházás 45. Gárdonyi Géza utca 1/B, befejeződése után nem volt hely a visszahelyezésre) 46. Holló köz 1., III. számú Általános Iskola, Holló köz 1., III. számú Általános Iskola, 47. Túr utca 5-7. Hunyadi Mátyás Általános Túr utca 5-7. Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Iskola, 48. Törökbálinti utca 1. Teleki Sámuel Törökbálinti utca 1. Teleki Sámuel Általános Iskola, Általános Iskola, 49. Tállya - Topoly utcák kereszteződésében, megszűnt (tervezett máshol megszűnő 12

13 Sorszám 50. Körönd Hulladékgyűjtő szigetek 2009-ben Meglévő hulladékgyűjtő-szigetek 2011-ben helyett, azonban költségek hiányában nem épült ki) megszűnt (tervezett máshol megszűnő helyett, azonban költségek hiányában nem épült ki) 51. Hortobágy-Budafoki u. kereszteződés 52. Magdolna u. (Érd-Alsó vasútállomás) 53. Széchenyi István Általános Iskolába (Diósdi út ,) A szelektíven gyűjtött hulladékokat az ÉRDKOM Kft a hasznosítóknak és az Ökopannonnak szerződés szerint adja át. A papírt korábban a Dunapack Kft vette át, jelenleg pedig a Hamburger Hungária Zrt. Az üveget az Avermann Holvex veszi át. A műanyaghulladékot a Fegroup Invest ZRt veszi át. A gyűjtőszigetek fenntartásának költségeit a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak szerint fizeti meg Érd Önkormányzata az Érdi Kommunális Hulladékkezelő Kft.-nek. Az üveg- és a műanyag hulladék átvevője nem változott, ahogyan gyűjtőszigetek fenntartásának finanszírozása, és az Ökopannon jelenléte sem. A szelektív gyűjtés költségei egy részét a koordináló szervezet, az Ökopannon biztosítja. A szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége Érd területén: Szelektív hulladék Papír és karton csomagolási hulladék (t) Műanyag csomagolási hulladék (t) Üveg csomagolási hulladék (t) Összesen (t) A közszolgáltató adatszolgáltatása alapján A szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének alakulását az alábbi diagramon szemléltetjük. 13

14 Mennyiség [t] Szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségének alakulása Év Papír és karton csomagolási hulladék (t) Műanyag csomagolási hulladék (t) Üveg csomagolási hulladék (t) Összesen (t) Látható, hogy a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége az évek során folyamatosan nőtt. Amíg a műanyag és az üveg csomagolási hulladék mennyisége stagnál, a papír és karton mennyisége folyamatosan nő. 5. A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK TÍPUSAI, MENNYISÉGE ÉS EREDETE 5.1. A 2008-ban keletkezett hulladékok típusa és éves mennyisége (tonna) Napjainkban történő hulladékgazdálkodás egyik legfőbb hiányossága, hogy bár a gazdálkodók kötelezve vannak rá, nem rögzítik a begyűjtött hulladék mennyiségét, szerkezetére, összetételére nem végeznek méréseket. Ez alapján nagyon nehéz megbecsülni a településen keletkező egyéb és veszélyes hulladékok mennyiségét, illetve minőségét. A települési szilárd hulladék mennyiségére vonatkozó adatok pontosak, hiszen a közszolgáltató és a befogadó rendszeresen nyilvántartja azt. Sajnos a településen gazdálkodó szervezetek egyedi hulladékgazdálkodási tervei nem érkeztek be az önkormányzathoz, pedig erre jogszabály is kötelezi őket. A legnagyobb gazdálkodó szervek tervei rendelkezésre álltak. E cégek a hulladékaik elszállítására és ártalmatlanítására érvényes szerződést kötöttek a közszolgáltató Érd-Kom Kft-vel. A szerződések a cég központjában megtekinthetők. Hulladék Mennyiség (t/2008 év) Települési szilárd hulladék 14886*** Települési folyékony hulladék 39019** Kommunális szennyvíziszap 25181** 14

15 Hulladék Építési-bontási hulladékok és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Mennyiség (t/2008 év) 1445* 18,5* 1925*** Összesen 73672,5 * KVVM OKIR adatai alapján 2007-es adatok ** Érdi Vízművek adatai alapján *** A közszolgáltató Érdkom 2008 évi HIR adatszolgáltatása alapján Hulladékgazdálkodási adatok szerint 1 fő városi lakos 3,75 l kommunális szilárd hulladékot termel naponta, ez kb. 0,46 kg. Az éves mennyiség 167,9 kg. Érd esetében lakossal számolva ez a mennyiség kg, vagyis 10265,9 t. Keletkezett összes hulladék Érden 2007-ben 15

16 Hulladék főcsoport 02 - Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok 05 - Kőolaj finomításából, földgáz tisztításából és kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok 07 - Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok 08 - Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok Nem veszélyes Veszélyes Összesen Nem veszélyes Veszélyes Összesen Nem veszélyes Veszélyes Összesen Fényképészeti ipar hulladékai Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok 11 - Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai 12 - Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok 13 - Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat) 14 - Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hajtógáz hulladékok (kivéve 07 és 08)

17 Hulladék főcsoport 15 - Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat 16 - A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok 17 - Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) 18 - Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak) 19 - Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok 20 - Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is Nem veszélyes Veszélyes Összesen Nem veszélyes Veszélyes Összesen Nem veszélyes Veszélyes Összesen Végösszeg KVVM OKIR adatai alapján 17

18 A települési szilárd hulladék mennyisége tartalmazza a háztartások, valamint az önkormányzati intézmények (önkormányzat, iskolák, óvoda, stb.) nem veszélyes hulladékát összesítve. Nem tartalmazza a szelektív gyűjtésből illetve lomtalanításból származó hulladékok mennyiségét és a nem-önkormányzatigazdálkodó szervezetek, vállalatok által termelt hulladékokat. A táblázatot Települési szilárd Hulladék fajtája Érd Megyei Jogú Város % t/ 2008 év t/ 2009 év t/ 2010 év Papír ,7 2280,0 2349,1 Üveg 4 595,4 570,0 587,3 Fém 4 595,4 570,0 587,3 Műanyag ,8 1140,0 1174,6 Szerves hulladék ,9 5130,0 5285,5 Textil 2 297,7 285,0 293,6 Veszélyes 6 893,1 hulladék 855,0 880,9 Egyéb ,6 3420,0 3523,7 Összesen , , ,0 Forrás: számított adat 18

19 Begyűjtött hulladékok Érden 2007-benA táblázatot Hulladék főcsoport 02 - Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok Veszélyes Nem veszélyes Összesen Veszélyes Nem veszélyes Összesen Veszélyes Nem veszélyes Összesen 09 - Fényképészeti ipar hulladékai Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok 15 - Hulladékká vált csomagolóanyagok; közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) 18 - Emberek, illetve állatok egészségügyi ellátásából és/vagy az azzal kapcsolatos kutatásból származó hulladékok (kivéve azokat a konyhai és éttermi hulladékokat, amelyek nem közvetlenül az egészségügyi ellátásból származnak) 19 - Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok 20 - Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is Végösszeg KVVM OKIR adatai alapján 19

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ. 2011. december

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ. 2011. december ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ 2011. december Tartalomjegyzék 1. Érd Megyei Jogú Város 2007-2011 közötti időszakra készült hulladékgazdálkodási tervének beszámolója...

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2009.(IX.04.) és a 16/2009.(IX.29.) rendeletével módosított 2/2006. (II. 10.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-34 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT Pásztó

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II.

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BESZÁMOLÓ II. Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2004. (09.20.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008.

Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási terve 2003-2008. ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 5700 Gyula, Hold. u. 10. Iroda: 5700 Gyula, Munkácsy u. 21. tel/fax: 66/561 940 80/2004. Békéscsaba Megyei Jogú Város hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011-2016 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 2. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 5 3. RÉSZLETESEN VIZSGÁLT TELEPÜLÉSI HULLADÉKÁRAMOK...

Részletesebben

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről.

SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI 1. (01.25.) RENDELETE A község hulladékgazdálkodási tervéről. Sirok Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 35. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV DERECSKE MIKROTÉRSÉG (Derecske Sáránd Mikepércs Konyár) Derecske Sáránd Mikepércs Konyár Vonatkoztatási időszak: 2005-2010. év Derecske

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II.

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről. I. Fejezet 1.. II. Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2006. (III.13.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Önkormányzata 7/2007. (IV. 26.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Inárcs Község Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 48. alapján, a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY

CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGY CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2009 BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT:: A CSONGRÁDII KIISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE::

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (VI.27.) Kgy. rendelete a hulladékgazdálkodási tervről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése valamint a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12.

Jóváhagyta: Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó. szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Jóváhagyta:.. Valkai György ügyvezető igazgató SZÁKOM Kft. 2013. május hó szb_kozszolg11 2014. 02. 12. Tartalom: 1 Általános információk... 3 1.1 A szervezet főbb

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Melléklet DUNAHARASZTI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készült: a KvVM erre a célra kiadott SEGÉDLET-ének, valamint a 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet 6. sz. mellékletének felhasználásával és szerkezeti

Részletesebben

o FKF FOVAROBI -

Részletesebben

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Előzmények... 3 II. Közszolgáltató bemutatása... 3 III. Közszolgáltatási terület

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 11/2004.(XI.17.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervéről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény 36. -ának

Részletesebben

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár

ALISCA TERRA KFT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE. Mérnöki Iroda Kft. 2013. Székesfehérvár PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Mérnöki Iroda Kft. Iroda: E-mail: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 iroda@progressio.hu

Részletesebben

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv

Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Kft. H-2194 Tura, Hrsz.: 0272/7, Pf.: 23 Tel.: 06-30-222-6305 Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Galgahévíz, Tura, Vácszentlászló és Zsámbok településeken

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve

A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terve 2013.-2016. Hajdúböszörmény, 2013. május Tartalom 1.Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 2 3. A tervkészítés általános adatai...

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ (5537 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA A Békéscsabai Regionális Hulladékkezelő

Részletesebben

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata

AVE Miskolc Kft. Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata Miskolc és térsége Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 2010. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI... 4 1.1 Tervezési terület általános (természeti, társadalmi, gazdasági és

Részletesebben

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008

Regionális Hulladékgazdálkodási Terv. Észak-alföld Régió 2003-2008 Regionális Hulladékgazdálkodási Terv Észak-alföld Régió 2003-2008 (Véleményezési anyag) T A R T A L O M J E G Y Z É K Regionális Hulladékgazdálkodási Terv...1 Észak-alföld Régió...1 2003-2008...1 I. Bevezető...3

Részletesebben

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013.

Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Közszolgáltatási Hulladékgazdálkodási Terv 2013. Szervezet neve: Kaposvári Városgazdálkodási Zártkörűen működő Részvénytársaság Címe: 7400 Kaposvár, Cseri u.16. Cégjegyzékszáma: 14-10-300008 Adószáma:

Részletesebben