Stratégiai terv. Waldorf Iskola Szeged Nem létezik olyan súlyos helyzet, ahol ne lenne szükség hosszú távú tervekre!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Stratégiai terv. Waldorf Iskola Szeged 2008-2009. Nem létezik olyan súlyos helyzet, ahol ne lenne szükség hosszú távú tervekre!"

Átírás

1 Stratégiai terv Waldorf Iskola Szeged Nem létezik olyan súlyos helyzet, ahol ne lenne szükség hosszú távú tervekre!

2 Az a küldetésünk, hogy Gyerekek és felnőttek számára nyitott, befogadó, Waldorf szellemiséget sugárzó közösségben, megértő tanári, óvónői figyelemmel és szülői támogatással, az egyén harmonikus testi-lelki-szellemi kiteljesedését, saját útjának megtalálását segítsük.

3 Helyzetelemzés

4 Takáts Péter írása alapján a Waldorf iskolák fejlődéséről Stuktúra káosz struktúra váltakozása jellemzi a fejlődést

5 1. fázis: születés és gyermekkor Létre kell hozni a szervezetet, fontos a motivációs és az alapítók képessége. Családszerű közösség jön létre. Gyerekbetegségek: - ha az alapítók nem fogadják el, hogy ez egy szociális kísérlet, melyben nekik is fejlődniük kell. - Struktúra, szervezet hiánya. - Felelősségek és kompetenciák nincsenek egyensúlyban egymással. - Harc a hatalom megszerzésére (főként szülők és tanárok között, attól függően, hogy kik voltak az alapítók). KÁOSZ és KRÍZIS Általában 6. és 7. osztály környékén (létszámmal is összefügg). Ennek megoldása akkor lesz sikeres, akkor jön létre tudatos elmozdulás és fejlődés, ha: - kiderül, hogy kinek mi a feladata, és hol húzódnak a felelősségi határok - kulcskérdés a professzionalizálódás a gazdasági és pénzügyi folyamatok irányításában is (olyan személy, akinek gazdasági ÉS Waldorfos ismeretei is vannak) fejlődés előfeltétele mindig a gondolkodás megváltozásával kezdődik

6 2. fázis: differenciálódás (felnőttkor) Feladatok: - az iskola küldetésének és alapelveinek újrafogalmazása - célok, elvárások, feladatok rögzítése - szabályozás: működési folyamatokban, ellenőrzésben, jelentésben is - tanár-szülő kapcsolat és kompetenciák tisztázása - szakmaiság megjelenése (többé már nem a hirtelen érzelemből vezérelt döntésekre lesz szükség, hanem szakmai döntésekre) - munkaköri leírások (szakmai, szociális és morális képességek) újrafogalmazása (szervezeti struktúra) - 3 irányú kommunikáció: a. a Waldorf képzés ideájával (identitás, szellemiség) b. az emberekkel az iskolában és a külvilágban (kommunikáció és hálózatépítés) c. kommunikáció az anyagi világgal, pénzzel, gazdasági folyamatokkal (pénz, infrasruktúra) REPUBLIKÁNUS elv a demokratikus elv helyett: ha valakinek feladata van, akkor őt hagyjuk dolgozni, mert bizalmat szavazunk neki (nem lehetetlenítjük el azzal, hogy mindenki mindenbe beleszól). Gyerekbetegségek: - ellenállás a szabályozásnak és a szociális káosz tartósítása KÁOSZ és KRÍZIS: - kreativitás csökken - kifáradás (mint az embereknél az életközepi válság)

7 3. fázis: integrálódás (bölcs öregkor) Virágzás fázisa, átalakulás TUDATOS TANULÓ KÖZÖSSÉGGÉ. - Tudatos fejlődési terv készítése, munkatársaknak (egyéni, belső és szakmai fejlődés tervezete). - Találkozások kultúrájának kialakítása (az iskola a gyerekek, tanárok, alkalmazottak és szülők találkozóhelye; VALÓDI találkozások létrejötte) - Szolgálat kérdése: az iskola nem a világtól elzártan létező valami, hanem része egy régiónak, országnak, Waldorf iskolák közösségének (miként viszonyulunk a bennünket körülvevő világhoz).

8 Gondolatok Hármas tagozódás szabadság eszméje = szellemi működés egyenlőség eszméje = jogi működés testvériség eszméje = gazdasági működés Lényeges, hogy a szférák között egészséges módon létesüljön átjárás, tehát - ne keveredjenek össze, ha funkcionális kérdésekről van szó, ugyanakkor - ne váljanak kasztosodás alapjává, ha személyekről van szó. Fogantatás megszületés növekedés A csecsemő élete is a lehetőségek sokféleségével indul, majd később a felnőtté válás, leföldelés, fókuszálás a feladat, mely egyúttal a sokféle egykori lehetőség elvesztését (és az ettől való félelmet) is jelenti. Társadalmasítás Nem csak a projektek generálása fontos, hanem ezek társadalmasítása is, a helyi beágyazódása, elfogadottsága, támogatottsága, különben idegen és külső kényszer marad

9 SWOT analízis: Erősségeink Gyengeségeink Lehetőségeink Veszélyek

10 Erősség kreativitás Waldorf-pedagógia iránti elkötelezett, motivált, képzett tanárok, szülők van egy ideánk arról, hogy kell gyerekeket nevelni infrastruktúra (épületek, udvar, környezet) már létező szabályzatok (félkész) és folyamatok, szervezeti egységek (relatíve aktív szülői kör) sokszínű, sok dologhoz értő útkereső emberek, szellemi potenciál (gyerekek is) gazdasági oldal fejlődése (iroda, szakmaiság, dokumentáció, alkalmazottak) stabil eszközkészlet anyagilag és aktív jelenlétet / munkát vállaló szülők van 9 osztályunk, jó létszámmal, tehetséges gyerekekkel helyzeti előny az alternatív oktatás piacán (nincs versenytárs) szervezetfejlesztés, konfliktuskezelés terén végzett munka, tapasztalat gazdasági stabilitást támogató kör kiszélesítése (új bevételi források keresése, teremtése) több éves szokás, múlt, hagyomány, társasági események, amiből táplálkozni lehet kitűzött célok, akarat és út a fejlődésre (vízió) motivált és tettre kész emberek, gyerekek kapcsolati háló társ / testvér szervezetekkel (Waldorfos) információáramoltatáshoz szükséges eszközök (csatornák, adatbázis, Kalendárium, honlap) fix bevételek: normatíva, szülői befizetések külső szimpatizánsok meglévő kapcsolatok más szervezetekkel közös pályázatok lehetősége az önkormányzattal sok barátság, szoros emberi kapcsolatok igény a közösségi élet fejlesztésére a konferencia fejlődése, hatékonyabbá válása új emberek, új szempontok, más minőség, továbbképzés (integráció) rendeződés, szervezettebbé váló pedagógiai adminisztráció kedvező oktatáspolitikai környezet (EU-s is) WALDORF mint jó brand lépéskényszer a fejlődésre kihasználatlan helyiségek (pl. pince), szép tárgyak

11 Gyengeség lefedetlen feladatok és sokszor professzionalizmus hiánya termek hiánya (1. osztály, színház, nyelvi labor, torna, euritmia, közösségi tér, gimnáziumi termek) külső-belső kommunikáció hiánya egyesületi élet nem pezseg a közösséghez tartozás nem felvállalása következmények nélküliség a döntések nem mindig tudatosulnak a döntéshez megfelelő infók nem tudatosulnak megrendelők / szolgáltatók, hatáskörök és felelősségek, kompetencia nem tisztázott kollektív döntés, de nem kollektív felelősség menedzsment feladat van, státusz nincs rendetlenség (fizikailag, szabályokban) iskola reklám kevés (külső kommunikáció, szórólap), kevés PR pl. iskolaújság szervezeti működési szabályaink nem ismerete és/vagy be nem tartása találkozásra lehetőséget adó közösségi programok hiánya igazi vagy light -os Waldorf (szellemi értékek képviselete nem mindig történik meg) érzelmi döntések racionalitás hiánya belső erőforrások térkép hiánya ( aranyoldalak) kihasználatlan szellemi potenciál ( befelé, kifelé) pl. iskolaújság pénzhiány a pedagógia rovására kezeletlen konfliktusok, problémák pénzhiány a meglévő terek karbantartására (udvar, aszfalt, könyvtár, pince, biciklitároló, mosdó, tető, ablak, öltöző, tusoló) közös identitás hiánya (pályázati) portfolió hiánya időpocsékolás, tökölődés, kapkodás, hatékonytalanság, másikra várás a vállalás kockázata (bekebelezés + önzetlen munka hiánya) túlterhelt tanárok, alacsony fizetés túlterhelt szülők, magas befizetések ideális iskolaépület hiánya közös munka és ünnepek nem öröme (inkább kötelesség) professzionalitás hiánya a közös ünnepekből nemzetközi kapcsolatrendszer kihasználatlansága felelőtlen túlvállalás (közösségi nyomás, elvárás)

12 Lehetőség szülőkhöz kötődő szervezetek szülői összefogás lehetősége gazdasági stabilitást támogató kör kiszélesítése (új bevételi források keresése, teremtése) tapasztalatok átvételének lehetősége közös pályázatok lehetősége az önkormányzattal szakképzés lehetősége lehetőség kistérségi szerepvállalásra lehetőség önkormányzati normatívára kedvező oktatáspolitikai környezet (EU-s is) belső piac (megrendelések hálózata) lehetősége

13 Veszély sztereotípiák (mindent szabad), hiedelmek az iskoláról (fogyi, szekta, VIP) akár az ellentétesek is behajthatatlan pénzügyi követelések romló és kiszámíthatatlan normatív finanszírozás

14 Előretekintés

15 Küldetés Jövőkép(ek) Stratégiai irányok Pályázatok, projektek

16 Jövőképeink

17 Szervezettség és rendezettség Szerves, otthonos közösségi tér

18 Biztos jogi, gazdasági és pedagógiai alapok

19 szabadság és felelősség

20 szabad szellemi identitás

21 Társadalmi kísérlet, pozitív hatást gyakorol a világra, de befogadó, mások iránt felelősséget érez, növekedés (Növekedhessen és kiindulópontja legyen mások növekedésének.)

22 sokszínű, alkotó tevékenység erő és akarat közösség organikus fejlődése

23 Személyiség kiteljesedése anyagi-szellemi-lelki egyensúlya

24 Stratégiai irányok: Szervezetfejlesztés A szervezet az a csontváz, melyre a működés ráépül. Közösségfejlesztés Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Közösségi identitás Növekedhessen és kiindulópontja legyen mások növekedésének. Hálózat építés (külső-belső piac, kapcsolatok) Senki nem olyan okos, mint mindenki. Oktatás színvonala "Jobb megérteni egy keveset, mint félreérteni egy csomót." Infrastruktúra Mert kell egy hely

25 1. Szervezetfejlesztés, a szervezeti folyamatok minőséggondozása Javaslatok A jelenlegi Waldorf közösség szervezetének (szervek-felelősök), a jelen állapotú működés (fő folyamatok, támogató folyamatok), a külső és belső szabályzások feltérképezése, az adminisztrálás (feljegyzések) felmérése, átvilágítása. A küldetés, a jövőkép, az alapelvek és a stratégiai célok közösségi kialakítása után azok lebontása, egyéni megfogalmazása a jelenlegi szervezeti egységekre is (óvoda, iskola, egyesület és egyéb szervezeti alrendszerek). A stratégiai célokból lebontott rövidebb és hosszabb távú célok alapján a küldetés, a jövőkép, az alapelvek mentén a szervezet és a működés, a szabályzások és az adminisztráció ismételt átvizsgálása, az eredmény alapján szervezetfejlesztés, működési folyamatok fejlesztése, adminisztrálás-kommunikáció fejlesztése rövid és hosszú távon egyaránt. Olyan vezetési, szervezetfejlesztési, tárgyalási és menedzselési technikák és módszertanok felkutatása és bevezetése, amelyekkel a fenti folyamatok gyorsan eredményesen véghez vihetőek. Olyan kulcsemberek felkutatása és felkérése (demokratikus-republikánus elv alapján, vagy munkatársi megbízással vagy pedig önkéntesi megbízással) a közösségen belül és kívül is, akik segítségével a fent említett folyamatok és a módszertanok elindíthatók és a későbbiekben, mint rendszeres tevékenységek fenn is tarthatóak. A Waldorf közösségi élet felizzítása e mentén a stratégiai irány és a fejlesztések mentén, összhangban a többi stratégiával és a célokkal. Nyílt, érthető kommunikáció weben, kalendáriumban, faliújságon, az érintettek oktatása, csapatépítés, az eredményekről és a nehézségekről is nyílt kommunikáció.

26 2. Közösségi terek kialakítása, infrastruktúra fejlesztés Probléma Megoldási javaslat (projektötletek) Akárhol is tervezzük az iskolánk végleges helyét (jelenlegi épület, Napos út, esetleg újabb hely), vannak bizonyos feltételek, melyeknek minden esetben meg kell felelni az épületnek. -legyen elég terem az összes osztálynak (új termek kialakítása, jelenleg nem használt helyiségek felújítása, hasznosítása, bővítése) -legyen az iskolai közös ünnepekhez, rendezvényekhez egy nagyobb közösségi tér -az adott lehetőségekhez mérten tegyük organikussá az épületet (pl. lapos tető beépítése) -az udvar legyen füvesített, parkosított, ahol a gyerekek esztétikus és egészséges környezetben játszhatnak, pihenhetnek -az adott lehetőségekhez mérten spóroljunk az energiával (pl. nyílászárók cseréje, esetleges szigetelések, önálló fűtési rendszer kialakítása, alternatív energiahordozók használata) -érdemes lenne elgondolkozni és kiszámolni, hogy egy saját konyha üzemeltetése kivitelezhető-e, hiszen ez egészségesebbé tenné az étkezést, és elősegítné a közösség belső piacának kialakulását (pl. saját alapanyagok előállítása, felvásárlása, saját munkaerő alkalmazása, stb.) -ebből a szempontból is fontos végiggondolni, hogy mi az, ami többletbevételhez juttathat bennünket (pl. pályázatok, szakképzés beindítása, szolgáltatások és termékek kifejlesztése, értékesítése)

27 3. Közösségi identitás kialakítása a Waldorf szellemiség alapján Erősségek Probléma Megoldási javaslat (projektötletek) A többéves múlt, hagyomány alapján létrejött közösségi erőtér amelyet olyan emberek felnőttek és gyermekek- alkotnak, akik a Waldorf-pedagógia iránt elkötelezettek. Motiváltak és tettrekészek. Sokszínű egyéniségek, akik sok dologhoz értenek. Szoros emberi kötelékek és barátságok szövik át, és tartják össze ezt a teret, ahol igény van a közösségi életre, akarat annak fejlesztésére. Mindig van hely, és fogadó készség új emberekre, új szempontokra. A közösségnek van IDEÁJA, és van elhatározása, akarata a fejlődésre. A tünetek akkor jelentkeznek, amikor az IDEÁHOZ, a szellemihez való tudatos, éber viszony meglazul, a gondolkodás (idea) és a tett (akarat) különválik az a cél, hogy ennek a szálnak a folyamatossága helyreállhasson. Tudjuk mit, mennyit, és miért teszünk? Milyen, és mekkora áldozatot hozunk ezért meg? Az egyes emberek tudatos szellemi fejlődése nélkül nem jöhet létre közösségi fejlődés. Az iskola lényének erősítésére kikerülhetetlen a hármas tagozódáshoz való identifikáció, s ennek a feltételrendszernek a kitalálása. A kommunikáció az a csatorna, mely hidat jelenthet a szétszakadt területek között, hiszen az alkotó teremtés a kimondással kezdődik, a cselekvések sorában ez az első lépés.

28 4. Az oktatás színvonalának fejlesztése Erősségek Probléma Megoldási javaslat (projektötletek) -Van egy ideánk arról, hogyan kell gyereket nevelni, erős az elkötelezettségünk a Waldorf-pedagógia iránt. -Van 9 osztályunk nem is alacsony osztálylétszámokkal. -Van egy sokoldalú tanári közösségünk viszonylag jól képzett pedagógusokkal. -Van egy épületünk, aminek a mérete még 1-2 évig elégséges. -A jelenlegi oktatáspolitikai környezet inkább segíti a helyzetünket, mint akadályozza. -Az alternatív oktatás piacán nagy a Waldorf iskolák előnye. -Ellentétes elvárások jelennek meg a heterogén szülői és pedagógusi közösség irányából: az egyik pólus magas oktatási színvonalat, a gyerekektől magas tudásszintet követel, a másik pólus a waldorfos elvek maradéktalan betartását. -Nem látjuk még tisztán a munkánk értékét, nincs visszacsatolás végzett diákok részéről. Az oktatás szervezésében a tantárgyi oktatáson és az epochális rendszeren túl növelni érdemes a projektmódszer részarányát. (Ebbe az irányba lépett el a pesthidegkúti iskola is.) Ki kell alakítani egy rugalmas, de a waldorfos szemlélettel összhangban álló visszacsatolási rendszert. (Minőséggondozás.) Több csatornára van szükség, melyen keresztül a gyerekek bemutathatják munkáikat. Érdemes végiggondolni a szakképzésben, a felnőttképzésben és a kistérségi szerepvállalásban rejlő lehetőségeket. A délutáni zeneoktatás integrációja.

29 5. Hálózat építése a belső és külső lehetőségekre építve Erősségek, Problémák Megoldási javaslat Célunk, hogy megerősítsük belső hálózatunkat, a szülők, tanárok, illetve a hozzájuk kapcsolódó egyének és szervezetek erőforrásaira építve; hogy kiépítsünk új kapcsolatokat, illetve megerősítsük meglévő kapcsolatainkat külső támogatókkal, szimpatizánsokkal (egyének, önkormányzat, cégek, hazai és külföldi, antropozófiához kapcsolódó szervezetek, Waldorfiskolák, oktatáspolitikai és pályázati szervek). -a szülők és tanárok tájékoztatása a stratégiai tervező munkáról, feladatokra való toborzás, ezt követően is rendszeres megszólítás (félévente legalább egyszer Szülői Fórum, névre szóló, személyre szabott levél); -a meglévő belső erőforrás térkép továbbfejlesztése, a felhasználás lehetőségeinek továbbfejlesztése (pl. arany oldalak továbbfejlesztése, belső megrendelések hálózata); -szervezettebb, kibővítettebb PR és ehhez kapcsolódó forrásszerző - munka (szórólap, média, cégek, személyes kapcsolatfelvétel); -kapcsolatfelvétel illetve a meglévő kapcsolatok rendszeres ápolása az említett szervezetekkel (személyes találkozások, hírlevél, meghívó, üdvözlőlap küldés stb.)

30 6. Tudatos közösségfejlesztés Erősségek Problémák A Waldorf iskolák sajátossága, hogy többnyire egy szülői közösségből nőnek ki, mint ahogyan ez a mi iskolánk esetében is történt. Ugyanakkor az iskola növekedésével tipikusnak mondható zavarok, elakadások, válságok következnek be a közösség életében, melyek részben összefüggenek a szervezet fejlődésének ciklusaival és elakadásaival, részben pedig nem. A résztvevők többségében van igény a közösségi életre, de az elmúlt évek tapasztalatai (pl. túlterhelt szülők, felelőtlen túlvállalás akár közösségi nyomásra: a vállalás kockázata, túlterhelt tanárok), az ebből adódó konfliktusok, és az ennek nyomán bekövetkezett sérülések miatt összességében a közösség nem túl aktív és összetartó. (Kommunikáció) Megoldási javaslat kalendárium iskolaújság szülői estek eseti közösségi rendezvények szülői fórum A tudatos közösségfejlesztés szerepeljen stratégiai irányként szervezetünk stratégiai tervében mely természetesen szorosan összefügg más stratégiai irányokkal, főként a szervezetfejlesztéssel (mely a vázát adja ennek) és az identitásfejlesztéssel (ami pedig a szellemiségét). A tudatos és szerves közösségfejlesztéshez egyfelől szükség van jelen közösségfejlődési állapot beazonosítására és tudatosítására, másrészt pedig a fejlesztési folyamat tudatos tervezésére, és azzal kapcsolatos konkrét projektek megvalósítására, ill. az ebből fakadó eredmények és/vagy problémák tudatos visszacsatolására is. Elsődleges cél a közösségi aktivitás serkentése, a közösségfejlődési folyamatok tudatos megtervezése és elősegítése.

31 Projektötletek SZERVEZETFEJLESZTÉS INFRASTRUKTÚRA 1.Minőségirányítási csoport létrehozása 2.Adminisztráció átvilágítása 3. Minőséggondozási modell keresése, majd működtetése 4.Folyamatfelelősök, feladatok rotációja, 5.Iskolai feladatok, folyamatok lefedése csoportos vagy egyéni mandátummal 6.Folyamatos szervezetfejlesztés 7.Iskolaműködtetési konzultáció 8.Tiszta Formákkal való kapcsolattartás 9.Gazdasági konferenciákon való részvétel 10.Waldorfos Tudástár létrehozása (máshol jól működő rendszerek számbavétele) 11.Diákönkormányzat létrehozása 1.Tantermek kialakítása 2.Tetőtér létrehozása, beépítése 3.Közösségi tér építése 4.Organikusabb épület 5.Nyílászárók cseréje, szigetelések (tornatermi folyosó) 6.Alternatív fűtésrendszer 7.Parkosított udvar 8.Saját konyha, új étkező - (pince hasznosítása) 9.Kemence (bel- és kültéri)

32 Projektötletek 1. Szellemi műhely 2. Waldorf szülő képző (új családok integrálása) 3. Iskolaújság IDENTITÁS 4. A szellemiség megjelenítése a szervezeti és tárgyi kultúrában, a közösség mindennapjaiban 1. Szakképzés OKTATÁS 2. Projektmódszer részarányának növelése 3. Mérési, visszacsatolási rendszer kialakítása 4. Délutáni zeneoktatás integrációja 5. Iskolán kívüli képzési programok: tanulás módszertan, autogén tréning, pályaorientáció, drogprevenció, kortárssegítés, élménypedagógia, drámapedagógia 6. Epochazáró bemutatók

33 Projektötletek HÁLÓZAT 1. Aranyoldalak továbbfejlesztése 2. Szülői Kollégium továbbfejlesztése 3. Kifelé PR Továbbfejlesztése (cégek, önkormányzat, más iskolák, Waldorfos szervezetek, külföldi szervezetek, antropozófia) 4.Zöld Klub fenntartható fejlődés + előadás - nyitott város felé is (kapcsolat más civil szervezetekkel) 5.Kör (kölcsönös önsegítés rendszere) rendszer 6.Honlap lehetőségeink jobb kihasználása (8.-osok munkái pl.) 1. Előadások, műhelyek, tréningek közösségfejlesztésről, szem. Fejlesztésről, projektmenedzsmentről, pályázatírás, önkéntességről, nemzetközi együttműködés (Waldorf heteken is akár) 2. Meglevő közösségfejlesztési folyamatok megerősítése (megtestesülés, produktum) 3. Waldorfos ki-kicsoda a honlapon 4. Informálisabb együttlétek: buli, természetjárás, színház busz, batyusbál, ballagási piknik, Sport 5. Szülők iskolája 6. Olvasás éje KÖZÖSSÉG 7. Kiállítások pl. diákok munkáiból

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában

Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Társasági képzések az üzleti stratégia szolgálatában Budapest, 2010. március 25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Kalocsai Katalin Oktatási Központ Alapok A humán n tőke t elemei képzettség végzett munkával

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára

ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára ÁROP-1.A.7-2013 Szervezetfejlesztés a Veszprém Megyei Kormányhivatal számára FLOW és FOLYAMAT vagy FOLYAMAT és FLOW ( kihívások és lehetőségek a közszolgáltatásban dolgozó vezetők előtt ) Orosz Lajos NKE

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

Forrásteremtés 2010-2011

Forrásteremtés 2010-2011 Lehetséges források Remélt összeg Megjegyzés Határidő Felelős Pályázatok 5 000 000 Szponzorok 200 000 Üzleti vállalkozás (kiadvány, kézműves termékek, Adventi Bazár) 300 000 Önkéntesek foglalkoztatása

Részletesebben

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet

Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Ifjúsági Közösségi Szolgálat IKSz Magyar Környezeti Nevelési Egyesület MKNE Fogadó szervezet Egy jó gyakorlat: MKNE - BNAG Együttműködési megállapodás a közösségi szolgálat megszervezéséről... Vállalások:

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis

Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája. 6.sz.melléklet. Swot analízis Kovászna megye Turizmus Fejlesztési stratégiája 6.sz.melléklet Swot analízis Erősségek Strengths A természeti környezet, a növény és állatvilág sokszínűsége borvizek gazdagsága, élő hagyományok, népszokások,

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET

MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET MAGYAR KÖRNYEZETI NEVELÉSI EGYESÜLET Mit kínálunk az ökoiskoláknak? Budapest, 2014. jan. 25. Történetünk mérföldkövei Alapítás éve: 1992 Kiemelkedően közhasznúvá nyilvánítás: 1998 Környezetünkért díj:

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS

ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS ZÖLD ÓVODA KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA NEVELÉS Neumayer Éva http://www.ofi.hu/sh45 A Zöld Óvoda céljai Fenntarthatóságra nevelés Környezettudatos szemlélet kialakítása Egészséges életmód Természettel való kapcsolat

Részletesebben

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor

Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek. Groska Éva mentor Hogyan adjuk, és hogyan fogadjuk az önkéntes tevékenységet? Önkéntes motivációk és önkéntes menedzsment elemek Groska Éva mentor Az önkéntes szemszögéből felmerülő szempontok 1. Milyen tevékenységeket

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

North Hungarian Automotive Cluster

North Hungarian Automotive Cluster North Hungarian Automotive Cluster Alapítók Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pannon Autóipari Klaszter 2 Az ImKKK

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása

TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása TÁMOP pályázatok szakmai megalapozása I. komponens: Cél: a kistérségi és helyi humánkapacitás fejlesztése és képzése, az egészségterv gyakorlatának elterjesztése a színtereken. Tevékenység: Hat kistérségben,

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Fodor János. Katasztrófák áldozatainak lelkigondozása. Budapest, 2010. november 14.

Fodor János. Katasztrófák áldozatainak lelkigondozása. Budapest, 2010. november 14. Fodor János Katasztrófák áldozatainak lelkigondozása Budapest, 2010. november 14. A téma időszerűsége Határhelyzetek az életben Milán szurkolók busza Graz mellett Felsőzsolca Kolontár-Devecser Katasztrófa

Részletesebben

A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton

A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton Miért lehet jó? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Te megállnál segíteni? 1000 emberből két óra alatt mindössze 6 segítene

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

A Jó gyakorlat mentori és adaptációs terve. Az átadás folyamata

A Jó gyakorlat mentori és adaptációs terve. Az átadás folyamata Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZÉKHELY: 1172 Budapest XVII., Naplás u. 60. SZÉKHELY: és FAX 257-0562, IGAZGATÓ: 253-6733 E-mail:

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Célmeghatározás, célhierarchia

Célmeghatározás, célhierarchia Célmeghatározás, célhierarchia ERASMUS+ Célok: A jövőbeli fejlődése során milyen irányban haladjon az intézmény. JÖVŐKÉP A célok lehetnek: 1) - stratégiai célok: általánosak, tágak, hosszú távon fogalmazzák

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI

A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI TUDÁSMENEDZSMENT- RENDSZER ELEMEI A PEDAGÓGIAI MUNKA TÁMOGATÁSA AZ INNOVÁCIÓ ÉS TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZEIVEL Kerber Zoltán TÁMOP 3.1.15 szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009

MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 MSZ ISO 9004:2010 ISO 9004:2009 A szervezet fenntartható (tartós) sikerének irányítása (menedzselése) Minőségirányítási megközelítés Managing the sustained success of an organization 1 1. Ez a nemzetközi

Részletesebben

Export húzza a gazdaságot

Export húzza a gazdaságot Export húzza a gazdaságot - vállalati elvárások Gödri István Bosch Rexroth Pneumatika kft 1 A nagy kép amit most látunk Elvárások vállalati szinten Globális kihívások rövid és közép távon 2 3 Export húzza

Részletesebben

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET

(INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET (INTEGRÁCIÓ + GENERÁCIÓVÁLTÁS)*GAZDASÁGI-TÁRSADALMI KÖRNYEZET VÁLTOZÁSA = ÚJ MŰKÖDÉSI MODELL A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN DR. KOVÁCS ZSOLT SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Prezentáció felépítése Felsőoktatás helyzete

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT

Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies Management. SWOT analysis & evaluation. How and for what to use SWOT Master of Arts 1 International Hotel Management and Hotel Companies Management SWOT analysis & evaluation How and for what to use SWOT 1 Stratégiai térképkészítés 2 Stratégiai térkép Kik a vállalat legfontosabb

Részletesebben

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Miről szól az előadás?

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap

Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Kapcsolati menedzsment, PR: 2 nap Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A résztvevők ismerjék meg és sajátítsák

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell

Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Társadalmi vállalkozások finanszírozása a NESsT modell Varga Éva NESsT 2011.április 9. 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA. Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS MINT REÁLIS (?) ALTERNATÍVA Előadó: Dr. Imreh Szabolcs Egyetemi docens SZTE GTK ÜTI Vállalkozásfejlesztési Divízióvezető SZTE GVK A MENÜ Vállalkozási alapok: ötlettől a vállalkozóvá

Részletesebben

Dr. Topár József (BME)

Dr. Topár József (BME) (BME) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem XXII. Magyar Minőség Hét 2013. november 6. 1 Projekt minőségbiztosítás?? minőségmenedzsment??? Projekt K+F+I Mit várunk e rendszerektől? Összehangolás-

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz

A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz A közösségi szolgálat, mint pedagógiai eszköz Galambos Rita Matolcsi Zsuzsa Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Alma a fán Műhelykonferencia Tempus Közalapítvány Budapest. 2012. október 18. A környezet

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Hogyan járulhatnak hozzá a társadalmi vállalkozások a nonprofit szektor fenntarthatóságához, és mi akadályozza őket ebben Magyarországon? Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben