Egész iskolás fenntarthatóság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egész iskolás fenntarthatóság"

Átírás

1 Egész iskolás fenntarthatóság Alapvetések az ökoiskolák nevelési-oktatási programjának fejlesztéséhez Szerzők: Néder Katalin témavezető Saly Erika pedagógiai fejlesztő Dr. Szentpétery Lászlóné pedagógiai fejlesztő Budapest, 2014

2

3 BEVEZETÉS A TÁMOP / azonosító számú, XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz elnevezésű kiemelt projekt részeként megvalósuló, A nevelésoktatás fejlesztése, komplex pilot programok című alprojekt fenntarthatóságra nevelés témával foglalkozó munkacsoport az ökoiskolák, s a fenntarthatóság értékrendjét magukénak valló iskolák támogatására készít nevelési-oktatási programot gyakorló pedagógusokkal, iskolákkal közösen. Az előzetes kutatások során meghatározott sikerkritériumok alapján az ökoiskolai nevelési-oktatási program a sokszínű, tevékenykedtető, problémaközpontú, felfedeztető, saját tapasztalatokra építő tanuláshoz nyújt segítséget. A projekt megvalósítói az OFI szakemberei és a bevont partneriskolák pedagógusai, akik közösen olyan innovatív, jól adaptálható modulokat dolgoznak ki, melyek a tanulók hétköznapjaiban jelen lévő problémákhoz és örömforrásokhoz, felfedezésekhez, helyi épített és természeti környezethez köthetők. A hálózati működés és a képzések révén a részt vevő pedagógusok tudásának legértékesebb elemei ágyazódnak be a készülő modulokba. Fontos cél az általános- és középiskolás korosztály környezettudatos attitűdjének hatékony formálása, valamint cselekvő állampolgárságra nevelése. A fejlesztők a készülő modulok mindegyikét legalább egy tanulócsoporttal kipróbálják, illetve a hálózati szereplők egymás között kicserélik, egymásnak is bemutatják moduljaikat. A követés tapasztalatait beépítve a modulok részét képezik majd az ökoiskola nevelési-oktatási programnak, melyben a szerzők ajánlásokat tesznek az alkalmazás módszereire, eszközeire, feltételeire. A részt vevő pedagógusok és tanulók segítségével a fejlesztő csapat azt is megvizsgálja, mennyire járulnak hozzá ezek a modulok a fenntarthatóságra nevelés, az ökoiskolai munka sikerességéhez. Kiadványunkban bemutatjuk a fejlesztés sikerkritériumait, valamint a fejlesztésnek irányt adó alapelveket és hiányterületeket, amelyek támpontot adhatnak egy-egy iskola továbbfejlődéséhez is a fenntarthatóság terén. A közoktatásban történt változások (fenntartó, működtető), s néhány újszerű elem szükségszerűvé teszi az ökoiskolai kritériumrendszer jövőbeli frissítését is. Ennek kapcsán megpróbálunk néhány új kritériumot bemutatni, melyek vitaindító nyersanyagként is szolgálnak. (Ezzel kapcsolatos véleményüket örömmel olvasnánk a megadott -címeken.) 1

4 FENNTARTHATÓSÁG ÉRTÉKRENDJÉT SZEM ELŐTT TARTÓ ISKOLA, ÖKOISKOLA, ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA Az iskolák között számos olyan iskolát találunk, amelyek a fenntarthatóság értékrendje szerint dolgoznak, működnek. Nem biztos, hogy rendelkeznek már az Ökoiskola címmel, de hangsúlyos szerepet kap iskolai életükben, programjaikban a környezeti nevelés. Lehet azonban, hogy más területen nyújtanak kiemelkedő teljesítményt, így más miatt (pl. művészeti nevelés, nyelvoktatás, szakma) elismertek, ismertek. Szerencsére egyre kevesebb az olyan iskola, ahol egyáltalán nincs jelen a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája, ahol nem építenek a pedagógusok a helyi környezet értékeire, problémáira. Ehhez az utóbbi évek, évtizedek környezeti nevelési civil szervezeteinek, az OFI/ OM/KvVM szakértőinek háttérmunkája, a törvényi szintű szabályozás, az uniós fejlesztések mind hozzájárultak. Az iskolák között szép számmal vannak élenjárók is, akik határozottan hirdetik, hogy környezetbarát módon működnek, s tovább szeretnének fejlődni, tenni a környezet jobbítása, az élhetőbb világ érdekében. Iskolazöldítésük már olyan magas szintű, hogy önértékelésük alapján megfelelnek az ökoiskola kritériumrendszerében megfogalmazott elvárások jó részének, s irányként tűzik ki maguk elé a többi szempont elérését is, mely fejlesztésük, fejlődésük alapját képezheti. Mitől ökoiskola egy iskola? Az ökoiskolák tudatosan vállalják föl, hogy mindennapi életük meghatározója a környezeti nevelés, a fenntarthatóság missziója. Az ökoiskolák iskolafejlesztő, iskolazöldítő munkájuk során a jövő környezettudatosan cselekvő állampolgárait nevelik. Nem csak a tanítás-tanulás folyamatában érvényesítik a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elveit, hanem az iskolai élet minden területén, vagyis egész iskolásan (Az Európai Unió Tanácsa ). Ez azt jelenti, hogy az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. Egy ökoiskola iskolai munkája sokféle módon kapcsolódik a helyi közösséghez is. A helyi környezeti értékek és problémák részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan. Hatásuk oda-vissza érvényes, vagyis nyitott iskolaként működnek, örömmel építenek külső kezdeményezésekre, mondanak véleményt egy-egy helyi probléma, fejlesztés kapcsán. 1 Az Európai Unió Tanácsa november 19-i következtetései a fenntartható fejlődést szolgáló oktatásról: (2010/C 327/05) (Letöltve: július 28.) 2

5 Tábori felfedezés Mitől innovatívak az ökoiskolák? 2 (Peter Posch, 1998) Az ökoiskolák innovativitása három szinten mutatkozik meg. a) Pedagógiai szinten: a komplex, valós élethez közelálló szituációkat előnyben részesítik az előre megtervezett, irányított tanulási formákkal szemben, az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak, a passzív szabály- és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezik a hangsúlyt, a kizárólag felülről lefelé irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett partneri a kommunikációjuk, vagyis megteremtik a lehetőségét, fórumát annak, hogy a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézetei is hangot kaphassanak; b) Társas kapcsolatok szintjén: az ökoiskolák törekednek arra, hogy az iskolában ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka, a társas élet szabályait nem határozzák meg előre, hanem a diákok felelős részvételével, megbeszélések, egyeztetések során alakítják ki azokat, az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakulnak, az iskola nem csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is az ilyen jellegű kapcsolatoknak; J. Goodall: Rügyek és gyökerek 2 Mitől innovatívak az ökoiskolák? (Peter Posch, 1998) The ecologisation of schools and its implications for educational policy. In Elliot, J. (dir), Environmental Education: on the way to a sustainable future. Report on Linz International Conference. ENSI : Vienna, pp idézi: Mayer What can we do in school for ESD? Reflections and proposals from the ENSI International Network, DoInSchoolMayer1.pdf (2014. március 13.) 3

6 c) Technikai/gazdasági szinten: az ökoiskolák takarékosan bánnak az energiaforrásokkal, csökkentik a hulladékok mennyiségét (a megelőzést szem előtt tartják), az iskola külső-belső környezetét esztétikusan alakítják, megteremtik az egészséges iskolai étkezés feltételeit. Mi alapján, hogyan fejlesztünk? A fejlesztés sikerkritériumai Fejlesztésünk alapját egyrészt egy Delphi-módszerrel végzett kutatás, kétkörös kérdőíves felmérés és a két szakértői műhely eszmecseréjén kialakult sikerkritériumok, másrészt a nemzetközi és hazai szakirodalom, valamint a jó gyakorlatok, működő projektek, programok elemzése nyomán feltárt hiányterületek adják. Sikerkritériumok: 1. A diákok környezettudatosan viselkednek az iskolában és az iskolán kívül is. 2. A diákok képesek a fenntarthatósággal kapcsolatos problémák komplex értelmezésére. 3. A diákok rendelkeznek a természeti, az épített, a társas-társadalmi környezettel kapcsolatos környezettudatos állampolgári magatartáshoz szükséges értékekkel, magatartásmintákkal, életviteli szokásokkal és ismeretekkel. 4. A diákok emberi kapcsolataira jellemző a tolerancia, az empátia és a másság elfogadása. 5. A diákok osztálytermen és tanórán kívül is foglalkoznak a fenntarthatósággal. 6. A diákok értéknek tekintik a biológiai, a társadalmi és a kulturális sokféleséget. Békamentési akció 7. A diákok nem csak a környezeti problémákkal vannak tisztában, hanem ismerik a lehetséges megoldási módokat is. 8. A diákok ismerik közvetlen környezetük környezeti problémáit és értékeit. 9. A diákok képesek az élő természet tanulmányozására, annak károsítása nélkül. 4

7 10. A diákok képesek együttműködési és konfliktuskezelési technikák alkalmazására. 11. A diákok képesek a fenntarthatósággal kapcsolatos közös tevékenységeket együttműködve megvalósítani. 12. A diákok részt vesznek projektekben. 13. A diákok aktívan részt vesznek az iskolában a fenntarthatósággal kapcsolatos témanapokon, témaheteken. Faültetés, örömünnep Poszter készítése Kiscsoportban 5

8 ÖKOISKOLAI ALAPELVEK Az ökoiskolák, az iskolazöldítésben élenjárók, jó gyakorlataikkal számos iskolát segítettek már az Ökoiskola cím elnyeréséhez. Tudásukat, jó gyakorlataikat hálózati kapcsolataik által osztják meg egymással, másokkal. Az ökoiskolai alapelvek mindazt az értékrendet, módszertani utat meghatározzák, amely szükséges ahhoz, hogy egy iskola tanulószervezetként részt vegyen egy kutatásra épített fejlesztési folyamatban, innovációban. Az ökoiskolákban dolgozó közösségek hatalmas tapasztalattal rendelkeznek mint tanulószervezetek, s a közösségek környezeti nevelői régóta résztvevői a pedagógus módszertani megújulás folyamatának. Nem utolsósorban azért is sikeresek az ökoiskolák, mivel élükön az innovációt, az egymástól való tanulást támogató iskolavezetés áll. Az ökoiskolák mintául szolgálhatnak másoknak, és saját továbbfejlődésüket segíthetik elő a közös fejlesztés, illetve hálózati tanulás során. tudatosság közösségépítés iskolakert tankert témanap témahét harmonikus életmód tábor élmények megelőzés erdei iskola fenntartható iskola emberi kapcsolatok felfedezés öröme hálózati tanulás érzékenyítés környezeti kultúra komplexitás zöld óvoda környezeti nevelés tanyaprogram iskolazöldítés Hálózatosodás 6

9 1. Pedagógiai munka a) Egész iskolás megközelítés Az ökoiskolákban nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén (pl. iskola működtetése, gyerekek étkeztetése, táborok szervezése). b) Komplex tanulási formák Közösségi kert Az ökoiskolák a komplex, valós élethez közelálló szituációkat részesítik előnyben az előre megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben. c) Tantárgyköziség Az ökoiskolák pedagógiai gyakorlatukban az egyes fenntarthatósági témakörök feldolgozásakor tantárgyak felől a tantárgyközi feldolgozás felé fordulnak. d) Aktív tudásszerzés Szelídítés A passzív szabály- és tudáselsajátítás helyett az aktív, cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezik a hangsúlyt. Textiltáska készítése Teknősmentés 7

10 e) Módszertani sokszínűség Az ökoiskolákban folyó munkát a módszertani sokszínűség jellemzi. A különböző tanulásszervezési eljárások figyelembe veszik az eltérő tanulási szükségleteket, stílusokat, az együttműködést támogató technikákat. Az aktív, problémaközpontú, felfedező tanulás, az outdoor learning hangsúlyos szerepet kap. Erdei iskolában A fenntarthatóságra nevelés során a projektmódszert is alkalmazzák. f) Témakörök sokszínűsége A tanítás napi gyakorlatában megjelennek a hétköznapi tevékenységek, a mindennapi jelenségek megfigyelése és elemzése is. Az iskolában fenntarthatósággal kapcsolatos témanapokat, témaheteket is szerveznek. Madáretetés g) Pedagógus személyisége Az iskolában dolgozó pedagógusok megfelelő kompetenciákkal rendelkeznek a környezeti nevelés terén. h) Helyi környezet Az intézmény épít a lakóhely természeti, épített környezeti és közösségi értékeire (pl. hagyományőrzés, kultúra). Bodzaüdítő Az iskola iránymutató tevékenységet folytat a fenntarthatóság terén a helyi közösség számára. 8

11 i) Emberi kapcsolatok Az iskola pedagógiai gyakorlatában alkalmazkodik a különböző társadalmi csoportokból érkező tanulók kulturális értékrendszeréhez, épít a hozott értékeikre. 2. Az intézmény működése A helyi tópart megfigyelése a) Nyitott iskola Az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakulnak, az iskola nem csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is az ilyen jellegű kapcsolatoknak. b) Energiatakarékosság Az iskola épülete, infrastruktúrájának kialakítása és az iskola működése energiatakarékos módon történik. Barkácsolás szülőkkel, testvérekkel c) Hulladék-megelőzés Az iskola a hulladékkezelés során a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, ezzel csökkentve a keletkező hulladék mennyiségét. d) Inspiratív tanulótér Madáritató az iskolaudvaron Az iskola külső-belső környezetét esztétikusan, az igényeknek, s a funkcióknak megfelelően, az iskolapolgárok (az iskolában dolgozók és tanulók) közösen alakítják. Belső tanulótér 9

12 3. Emberi kapcsolatok, kommunikáció a) Kommunikáció Erdei iskola A kizárólag felülről lefelé irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett a pedagógusok figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos ötleteit, véleményeit. b) Emberi kapcsolatok ápolása Az ökoiskolában az iskolapolgárok különös hangsúlyt fektetnek az emberi kapcsolatok minőségének megőrzésére, javítására, a harmonikus belső egyensúly megteremtésére, a kapcsolati hálók működtetésére. c) Csapatmunka Az egész iskolát átfogó ökoiskolai program csak csapatmunkában valósulhat meg. Az iskola életében emiatt gyakran alkalmazzák az együttműködést ösztönző technikákat. d) Helyi közösség A helyi környezeti értékek és problémák témakörei részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, bekerülnek a helyi pedagógiai programba. Az iskola együttműködik a helyi civil szervezetekkel. e) Demokratikus döntéshozatal Az ökoiskolákban folyó társas élet szabályai nem előre meghatározottak, hanem az iskolapolgárok felelős részvételével, tárgyalások, fórumok során alakítják ki azokat. 10

13 A FEJLESZTÉST MEGHATÁROZÓ IRÁNYVONALAK Az oktatási-nevelési programban fenntarthatóságra nevelést célzó modulok is kidolgozásra, bemutatásra kerülnek. A témakörök meghatározását elsősorban a kutatás során feltárt sikerkritériumok, s hiányterületek jelölték ki, másodsorban a fejlesztésbe bevont iskolák pedagógusainak jó gyakorlatai. 3 (Saly, 2013) A fejlesztés célcsoportjai: a) Ökoiskolák (általános- és középiskolák, évfolyam). b) Fenntarthatóságot alapértéknek tartó iskolák (általános- és középiskolák, évfolyam). Mivel az ökoiskolák, s a fenntarthatóság értékrendjével azonosuló iskolák életének egészére, s mindennapjaira vonatkozik a fenntarthatóság értékrendje, szemlélete, így a modulok bár elsősorban tanórán kívüli foglalkozásokhoz nyújtanak segítséget bármikor, tanórán vagy tanórán kívül, az iskola szervezeti modelljétől függetlenül megvalósíthatók. Feltárt hiányterületek I. Természettudomány, fenntarthatóság, innováció kapcsolódása Az összefüggések keresésébe és az együttműködésbe szükséges bevonni a környezetbarát fejlesztéseket végző, öko-technológiákkal foglalkozó mérnököket, akik egyben támogatói is lehetnek egy-egy iskolában a kutatásoknak. A diákok valós problémára, életszerű helyzetre keressenek megoldást, készítsenek megoldási tervet! Ösztörű (házoromdísz) mint eltűnő hagyomány II. Épített környezet lehetőségei. Építészetoktatás. Ma a skandináv országokban az alaptanterv része az építészetoktatás. A finn minta alapján Magyarországon is előtérbe kerülhet a gyermekek építészeti nevelése, lehetőségeinek megteremtése és eszközeinek kidolgozása. 3 Saly Erika: Nemzetközi és hazai környezeti nevelési tapasztalatok összefoglalója (OFI 2013, kézirat) 11

14 III. Városi környezeti nevelés A városi környezeti nevelésnek, városi terepgyakorlatnak legalább akkora hangsúllyal jelen kell lennie fejlesztő munkánk során, mint a természetközpontúnak. A városban élő gyerekeket meg kell ismertetnünk közvetlen környezetükkel, ahol mindennapi életük zajlik. a) A természeti környezet vizsgálata városi körülmények között. b) Az épített környezet, a házak, terek, utcák vizsgálata (pl. mi mikor épült, milyen stílusban, illeszkedik-e egyik épület a másikhoz). Utcák élővilága c) A városi lét emberi vonatkozásai (pl. az ellátás, a szolgáltatás mennyisége, minősége, a másság). d) Egyéb témajavaslatok: Híres emberek szülő-, illetve lakóházainak felfedezése a környezetünkben. Milyen kapcsolatban voltak a természettel? Idézetekkel alátámasztani stb. Utcák, kerületek nevezetességei, térképkészítés (örömök, bánatok jelölése). A város és a hulladékfeldolgozás, szemétkezelés. IV. Természettudományos laborok használata a) Zseblabor (dr. Victor András) Természetélményt leginkább a természetben lehet szerezni. A természetet a természeti anyagokat nemcsak bevihetjük a laboratóriumba, hanem fordítva: a labort (eszközöket, vegyszereket) is kivihetjük a szabad természetbe, és ott is elvégezhetjük a vizsgálatokat. Ehhez állított össze egy kis hordozható labort dr. Victor András, főiskolai tanár. A labor, mivel szinte a zsebünkben elfér, a Zseblabor nevet viseli. b) Iskolai laboratóriumok A TÁMOP pályázaton belül került kiírásra A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program) című pályázati felhívás, a Laboratóriumok az iskolákban. Ennek a pályázatnak köszönhető, hogy sok középiskola rendelkezik 2012 őszétől már korszerű, felszerelt laboratóriummal, melyekhez az interneten is elérhető kísérleti, vizsgálatokat segítő anyagokat is készítettek az innovációban részt vevő pedagógusok. A környezeti nevelés, fenntarthatóság kutatói, vizsgálatokat is feltételező feladatai, kísérletei inspiráló környezetben, jó eszközkészlettel megvalósíthatóak. A tudományos diákmunkákhoz elengedhetetlenül fontos a valóságban kipróbált kísérletek sora. 12

15 V. Humán-reál tantárgyak egyensúlya a környezeti nevelésben A társadalomtudományok és a környezeti nevelés kapcsolata még mindig háttérbe szorul! Míg az alsó tagozatos kisiskolások komplex látásmódját minden oldalról megerősíti a tantárgyi komplexitás is (adott téma minden oldalról való megközelítése), addig a felső tagozaton és a középiskolában megfigyelhető, hogy a környezeti nevelést többnyire a természettudományos tantárgyakat tanító kollégák érzik magukénak. Batikolás Közös mű Jó példa azonban bőven akad az egyensúly megteremtésére: pl. a múzeumpedagógia jó gyakorlatai, a Szitakötő ökológiai folyóirat témakörei. Egy-egy témanap, projekt keretén belül lehetőség van minden oldalról megközelíteni, megláttatni ugyanannak a témának az érintettségét. Lehet komolyan vizsgálódni, kísérletezni, számolni pl. a Csendes óceáni műanyag sziget kapcsán, de lehet verset írni, riportot készíteni, drámajátékot játszani, s műanyagból hajót barkácsolni is. Amennyi feladat, annyi kompetencia-fejlesztés! Sok gyerek más-más érdeklődéssel, más erősséggel, más-más tanulási módot előnyben részesítve Színgyűjtés Helytörténet 13

16 VI. A gyerekek, pedagógusok legyenek motiváltak saját tanulói környezetük kialakításában! Az inspiráló tanulótér kialakítását együtt kell megvalósítanunk: gyerekek, szülők, pedagógusok, iskolai munkatársak. Mindenki sajátjának fogja érezni, ha az ő igényének, elképzelésének is megfelelő a közösségi tér, mely a nyitott iskola tere is. Ki- és bejönnek az iskolába a szülők, a helyi lakosok, a civil szervezetek képviselői, a fenntartó, más iskola látogatói. Hoznak, kínálnak együttműködési lehetőségeket, s visznek jó gyakorlatokat, ötleteket. Az iskolát használók együtt álmodják meg Fák nevének feltüntetése az iskolájuk környezetét kívül-belül, s együtt formálják azt az igényeknek, életkori sajátosságoknak a figyelembevételével. Egy tanulótér kialakítását célzó projekt visszafordíthatatlan kötődést jelent az iskolának. Inspiráló, tanuláshoz kedvező feltételeket teremtő hatása van. VII. Valósághoz kötött tanulás A terepi, felfedező, valós problémákra megoldást kereső, valósághoz kötött tanulás még nem terjedt el. A gyerekekre figyelve, az általuk hozott örömökre, bánatokra építve tervezzük meg, s építsük fel tudatosan a témaköreinket, amikkel foglalkozni fogunk. Jó karmesterként csak vezetni, irányítani kell a gyerekeket egyegy helyzet megoldásakor, javaslatokat tenni, biztatni őket. Ha elbuknak, akkor megkeresni az új megoldást velük együtt. Öröm-bánat keresése VIII. Környezetetika A természetre születésünktől természetes kíváncsisággal nézünk, nem félünk, nyitottan reagálunk minden rezdülésére. Ahogy növekedünk, úgy veszítjük el külső minták, hatások miatt harmonikus összhang iránti vágyunkat, természetes bátorságunkat. Hogy milyen viselkedésformák lesznek ránk jellemzők, az is kisgyermekkorban alakul ki. A környezethez való viszonyulásunk benne embertársaink elfogadása is attól függ, milyen nevelést kaptunk. A szülői minták, később a pedagógusok által őszintén közvetített értékrend adhatja meg a környezethez való kapcsolatunk milyenségét. 14

17 Ezért fontos, hogy a pedagógusok tisztában legyenek saját szerepükkel, s felelősen vállalják a gyerekek nevelését. A gyerekek ismerjenek meg minél több olyan embert, életutat, amelyek példát mutathatnak, pl. a Földünkért érzett felelősségvállalásban, az emberek iránti elfogadásban, a kitartásban. Rovarszelídítés Átéléssel IX. A tanárképzésben kevésbé hangsúlyos a környezeti nevelés A fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatának elterjedésére a pedagógusképzés során sokáig nem fektettek kellő hangsúlyt, nem készítették fel a hallgatókat erre a tevékenységre, tehát az ehhez szükséges tudást és kompetenciákat a pedagógusok kizárólag a továbbképzések rendszerében tudták megszerezni. A pedagógus továbbképzések megújulása, kiterjedése, finanszírozásuk és akkreditációjuk most is zajlik. Fontos lenne, hogy a fenntarthatóság mint érték bekerüljön minden képzési anyagba, legyen az kizárólag környezeti nevelési továbbképzés, vagy más műveltségterületet, illetve határterületet fejlesztő képzés. A sokszínű, gyakorlatorientált képzések elengedhetetlen feltételei az új tanulásszervezési eljárásokat is alkalmazó, saját élményalapú tudásnak. Programunk során az együttműködő iskolák pedagógusainak mi is tartunk egy felkészítő képzést, melyen törekszünk a tanulói hálózat kialakítására, hogy a pedagógusok a későbbiekben is megoszthassák, s továbbadhassák majd tudásukat egymásnak, s másoknak. X. Az info-kommunikációs technológiák és a környezeti nevelés Az oktatásfejlesztés egyik legfontosabb eszköze az info-kommunikációs technológia, a világháló használata. A környezeti nevelés sem nélkülözheti a környezeti és egyéb helyi, regionális, országos és kontinentális adatbázisokat, azok tudományos hitelességű adatait. A világháló használata a diákokat bevezeti a globális összefüggések felismerésébe és az információk használatába. Néhány nemzetközi környezeti- és természettudomá- 15

18 nyos nevelési program is épít az IKT-kompetenciára. Pl. LENA, Real Word Learning projektek honlapja, Carbon Detective projekt interaktív felülete. XI. Egyéb hiányterületek: pl. Fair Trade, outdoor learning, ZölDÖK, demokratikus döntéshozatal, aktív állampolgárságra nevelés. Újszerű, módszertant befolyásoló elemek a fejlesztés során 4 (Réti, 2012) Aktív tanulás. Nem rutinszerű problémamegoldás (valós problémák kezelésére való felkészülés). Tanulói autonómia erősítése (pl. önálló információszerzés, önálló munka). Az alkotás öröme Kapcsolat a hétköznapi élettel (a tanulók számára releváns problémák megfogalmazása). Kísérletek, vizsgálatok szerepe (közvetlen tapasztalás, élményszerzés). Kapcsolatok az egyes tantárgyi tartalmak között (tartalomközvetítés helyett egy-egy jelenség, elmélet, folyamat, téma több oldalról történő megközelítése, vizsgálata). Terepen Alkalmazni tudás (a tanultak alkalmazásának segítése, az iskola és valóság közelítése ). Komplex kérdések, problémák (valós problémák okainak feltárása, rendszer-gondolkodás kialakítása, a tanulókat motiváló kérdések tárgyalása). Békaszelídítés 4 Újszerű, módszertant befolyásoló elemek a fejlesztés során (Réti, 2012) Réti Mónika Gondolatok a Nemzeti alaptanterv Ember és természet műveltségterületéről című tanulmánya alapján, Új Pedagógiai Szemle, 2012/1 3. sz p. 16

19 JAVASLATOK AZ ÖKOISKOLAI KRITÉRIUMRENDSZER MEGÚJÍTÁSÁRA A jelenleg érvényben lévő kritériumrendszer megújítását, frissítését indokolja az is, hogy megváltozott az iskolák fenntartását és működési hátterét biztosító intézmény, így nem elég egyszerűen csak a helyi önkormányzattal jó kapcsolatot kialakítani, működtetni, hanem új, együttműködő kapcsolatokat kell kiépíteni, hogy tudatosan tudván, hogy ökoiskoláról van szó, s ez mit jelent végezhesse munkáját mind a fenntartó, mind a működés feltételeit biztosító szakember. Ugyanakkor az új elvárások megjelenése (pl. közösségi szolgálat) az intézményekben, éppúgy fontos. Tudjuk azt is, hogy nincsenek biztosítva az erdei iskoláztatás alanyi jogon járó anyagi feltételei, ezért csak törekedni lehet arra, hogy egy-egy iskola megfeleljen ennek a kritériumnak. Egyelőre csak javaslatként fogalmazódtak meg az alábbi áthidaló állítások, melyek alapul szolgálhatnak a kritériumrendszer frissítésének. Alapdokumentumok Megjegyzés: Mivel nincs kötelezően előírt belső minősítési rendszer (IMIP), így kikerült a szempontsorból. Javaslat: Minden munkaközösség munkaterve kapcsolódik az intézmény ökoiskolai munkatervéhez. Szervezeti feltételek Javaslatok: Az intézmény belső, fenntarthatóságra nevelést célzó önértékelési rendszerrel rendelkezik (pl. rövid kérdőív/szempontsor az önellenőrzéshez), mely önértékelést év végén elvégzik a pedagógusok, a szülők, a tanulók, az egyéb alkalmazottak. A kiértékelést követően, s az eredmény alapján meghatározzák a következő év fejlesztési irányvonalát, feladatait. Az intézmény humánpolitikájának alakításában szempont a fenntarthatóságra nevelésre való nyitottság. Az iskola diákönkormányzata zöld diákönkormányzat, vagy az iskolában a DÖK mellett zöld diákönkormányzat is működik. 17

20 Pedagógiai munka Megjegyzés: A szakértők javaslatai alapján számszerűsíthetővé kellene tenni egy-egy ajánlást. Javaslatok: Együttműködés Az iskola évente minimum kétszer komplex tanulás-szervezési formákat, pl. témanapot, témahetet, projektet szervez a fenntarthatóságra nevelés érdekében. Legalább 50%-ban kooperatív technikákat alkalmaznak az intézmény pedagógusai a fenntarthatóságra nevelés érdekében. Az iskola törekszik arra, hogy minden tanuló, az általános iskolai tanulmányai során legalább egyszer elmehessen erdei iskolába. Tervük van arra, melyik tanévben, melyik osztály/évfolyam tanulóit segítik hozzá ehhez. Fenntarthatóságra neveléssel foglalkozó hazai és/vagy nemzetközi oktatási programokhoz való kapcsolódás (pl. GLOBE, Szitakötő, EnergiaKaland, Carbon, Vigyázat valóság, Beagle, Madárbarát iskola.) Gyalog, ill. kerékpárral könnyen elérhető, a helyi természeti és mesterséges környezet tanulmányozására alkalmas területek rendszeres látogatása. Az intézmény működtetése Javaslatok: A GAMESZ-szel/GESZ-szel olyan együttműködési szerződést kötött az iskola, mely tartalmazza a környezetbarát iskola működtetésének szempontrendszerét, kitér a napi élet problémáinak környezetbarát kezelésére, pl. az intézmény takarítása és csúszásmentesítése során környezetbarát eljárásokat használ, a rongálások helyreállításában, az intézmény állagának megóvásában a szülők és a tanulók aktívan részt vesznek. A csapok és WC-tartályok rendszeres ellenőrzése, a csepegések, szivárgások azonnali jelzése a GAMESZ és GESZ felé. A KLIK-kel olyan együttműködési szerződést kötött az iskola, mely szerint a környezeti szempontból előnyösebb eszközök, termékek (pl. környezetbarát védjegy, helyi termékek, energiatakarékos eszközök, akkumulátorok, újrahasznált papír) előnyben részesülnek a beszerzéseknél. 18

21 Az iskola életében hangsúlyosan jelen van a megelőzés: a napi/éves hulladékmennyiség, víz- és energiafogyasztás min. 10%-kal csökken évente. A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat (pl. gluténmentes, teljes kiőrlésű termék, helyi termelőtől idénygyümölcs, nejlon helyett papírtasakban való árusítás). Az iskola a mindennapi tevékenységének szervezésébe, a tartalmi munkába is rendszeresen bevonja a helyi lakóközösséget (egyének, szervezetek, gyülekezetek stb.), így lehetőséget teremt önkéntes munkára, s maga is vállal közszolgálati feladatot, erre való érzékenyítést (7-8. osztályosok). A pedagógusok/tanulók minimum 10%-a részt vesz a Bringázz a munkába! / Bringával a suliba című kampányban. Az iskola weblapja folyamatosan frissül, aktuális helyzetképet mutat, nyomon követhető a fenntarthatóságra nevelési program megvalósulása. A szülők folyamatos (legalább negyedévenkénti rendszerességgel) tájékoztatása fórumok, projektzárók, iskolai weboldal stb. során. Kommunikáció Javaslatok: Az intézmény éves ökoiskolai munkatervének készítése során bevonják a diákokat/ diákönkormányzatot, együtt döntenek annak elfogadásáról. Az intézmény honlapján és/vagy újságjában van a fenntarthatóság pedagógiájának szentelt rovat. Mediációs konfliktuskezelési technikák alkalmazása. Külső együttműködések, kapcsolatok Javaslatok: Az iskolának van működő kapcsolata Zöld Óvodával, más ökoiskolával, ill. Regionális Ökoiskola Forrásközponttal. Gazdálkodókkal, vállalkozókkal, gazdasági társasággal (pl. KLIK, GAMESZ/GESZ, nemzeti parkok) való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén. Hálózati tanulásban való együttműködés a fenntarthatóság terén (pl. Ökoiskola Hálózat, referencia-intézményi hálózat). 19

22 Helyi közösség, közvetlen környezet Javaslatok: Az iskolapolgárok (IP diákok, pedagógusok, egyéb alkalmazottak) gondnokságot vállalnak valamely, a környezetében lévő természeti vagy épített környezeti érték felett. Az iskolapolgárok formálói a helyi közösség környezetének és szervezői a közösségfejlesztésnek. Az iskolapolgárok szerepet vállalnak az önkormányzati döntéshozatali folyamatban, nyomon követik, értékelik azokat. Az iskolapolgárok az értékek feltérképezését követően a helyi védelemre javaslatot tesznek. Az iskolapolgárok előmozdítói a társadalmi egyenlőséget és társadalmi sokszínűséget elfogadó értékrendszernek. Az intézmény tudatosan szervez a hátrányos helyzetű tanulókat támogató, esélyteremtő, ill. tehetséggondozó programokat. Az intézmény részt vesz közösségi szolgálatban, ill. azt előkészítő, érzékenyítő programban. Fejlesztésünk hatására a kritériumrendszer megújult, melybe a javaslatok egy része beépült. A 2014 márciusára kiírt ökoiskola pályázat új felhívása már ennek alapján készült, amely a honlapon érhető el. Kérjük, osszák meg véleményüket a megújult ökoiskolai kritériumrendszerrel kapcso latosan, és küldjék el nekünk -ben a következő címre: hogy ezzel is segítsék az ökoiskolai pályázat folyamatos megújulását! Köszönjük. Készült a TÁMOP / számú, a XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz című kiemelt projekt 3. alprojekt, Az ökoiskola nevelési-oktatási programjának fejlesztése című téma keretében. Témavezető: Néder Katalin Szerzők: Néder Katalin Saly Erika Dr. Szentpétery Lászlóné Tördelés: Pattantyus Gergely Terjedelem: 24 oldal Fotók a szerzők saját tulajdonában állnak! Budapest,

SALY ERIKA: NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÓJA

SALY ERIKA: NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÓJA 1 SALY ERIKA: NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI TAPASZTALATOK ÖSSZEFOGLALÓJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS HELYZETE KÜLFÖLDÖN Az OECD 1 országok 2003-as dublini munkaértekezletén megállapították, hogy az

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 1 AZ ÖSSZETETT ISKOLA (ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM)... 6 NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1. AZ OKTATÁS-NEVELÉS

Részletesebben

ZÖLD ÓVODA. Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda. óvodapedagógusoknak. címpályázatra készülő

ZÖLD ÓVODA. Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda. óvodapedagógusoknak. címpályázatra készülő ZÖLD ÓVODA Módszertani segédanyag útmutató Zöld Óvoda címpályázatra készülő óvodapedagógusoknak Szerkesztette: Könczey Réka, Kovács Erika, Kovács Lászlóné, dr. Varga Attila Szerzők: Bihariné dr. Krekó

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Az innováció menedzselése egy ökoiskolában.

Az innováció menedzselése egy ökoiskolában. Az innováció menedzselése egy ökoiskolában. Bereczky Béla 1. Bevezetés A gyakorló pedagógus munkálkodása, egy csomó elméleti megalapozás nélküli gyakorlatból áll. Ennek kezelésére, a pedagógusok lelki

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási és

Részletesebben

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai

Pedagógiai program. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai program Tartalomjegyzék: Iskolánkról Nevelési program I. Pedagógiai alapelveink II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola, Budapest, 1103 Kőér utca 7/b-c Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Tartalomjegyzék Bevezető Az intézmény neve és mottója... 4. oldal Az intézmény működésének törvényi feltételei... 5. oldal Iskolánk története... 7. oldal 1. Nevelési program 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom BEVEZETŐ... 2 1 Iskolánk nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A JÁSZÁROKSZÁLLÁSI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA -0- Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára

A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára A szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára alkotószerkesztő: Dobos Orsolya Andóné Nagy Katalin Csirmaz Erzsébet Esztergomi Katalin

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bevezetés... 4 1... AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 6 1.1 Az iskola arculata... 6 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata... 8 1.3 Az

Részletesebben

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek...

A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 III. Alapelvek... 8 IV. Pedagógiai folyamat... 23 V. Kapcsolatrendszerek... Tartalomjegyzék A) Nevelési program... 4 I. Bevezető... 5 II. Jogi státusz... 6 A Vak Bottyán Gimnázium intézményi szakmai alapdokumentuma... 6 2. Az intézményben működő tagozatok, osztályok... 7 3. Alapítványaink...

Részletesebben

HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110.

HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110. HELYI TANTERV Intézmény neve: Budapest XVI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035096 Cím: 1162 Budapest, Ida utca 108-110. T: 06-1 -405-57-66 Fax: 06-1-402-11-51 e-mail: idagazd@t-online.hu

Részletesebben