PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TÁMOP A2-13/1 PROJEKTINDÍTÓ NAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TÁMOP-5.3.8-A2-13/1 PROJEKTINDÍTÓ NAP 2015.02.04"

Átírás

1 PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA TÁMOP A2-13/1 PROJEKTINDÍTÓ NAP

2 INFORMÁCIÓ FORRÁSOK HOL TUD TÁJÉKOZÓDNI? JAVASOLJUK AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOK HASZNÁLATÁT: Pályázati útmutató, ESZA/ERFA Általános útmutató Támogatási Szerződés (TSZ) + Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Részletes dokumentum mátrix Dokumentum mátrix ellenőrzési szempontok 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 547/2013. (XII.30.) Kormányrendelet az egységes működési kézikönyvről (EMK)

3 ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAK Fizikai befejezés az utolsó tevékenység fizikai befejezése (az utolsó számlán szereplő teljesítési időpont, vagy a foglalkoztatás utolsó napja) max. 12 hónap Végső határideje: Megvalósítás dátuma az utolsó pénzügyi teljesítés dátuma max. 14 hónap. Végső határideje: ZB/ZKI benyújtásának végső határideje Projekt befejezése - folyósítási dátuma a támogatás utolsó részletének Előkészítési költségek: a felhívás megjelenésétől a projekt megkezdéséig Megvalósítási költségek: fizikai kezdéstől a fizikai befejezésig

4 TÁMOGATÁSI ELŐLEG ELSZÁMOLÁSA Legkésőbb a Záró Kifizetési Igénylésben el kell vele számolni A projekt fizetőképességének biztosítása érdekében érdemes később elkezdeni az elszámolást 6 hónapos szabály: Az előleg első részletének utalásától számított 6 hónapon belül kifizetési igénylést szükséges benyújtani, amire nem vonatkozik a 10%-os és ,- Ft-os korlát Az elkülönített bankszámlán az előleget a projekt tevékenységeire kell felhasználni tilos befektetni, lekötni tilos indokolatlan átcsoportosításokat végezni Az elkülönített bankszámlán keletkező látra szóló kamat nem minősül bevételnek A támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának költsége, elkülönített bankszámla számlavezetési díja és a tranzakciós költsége elszámolható

5 IDŐKÖZI KIFIZETÉSEK (KI-IB) Nincs korlát a darabszámra vonatkozóan, egyedül az összeg- és százalékos határ szabja meg Összeg és százalékos korlátok: a támogatás 10%-a és legalább Ft támogatás 12 hónapos szabály: a beszerzések tervezett összértékének legalább 50%-át meg kell rendelni és legalább a támogatás 10%-át elszámolni A projekt fizikai zárását követően, de még a záró elszámolás benyújtása előtt is nyújthat be időközi kérelmet Több körös elszámolás Előleg elszámolás elég az utolsó kérelemben A záró kifizetési igény lehet nullás is, de kötelező A benyújtás és a hiánypótlás kizárólag elektronikusan történik

6 ÚSZT- KIFIZETÉSEK ÉS BESZÁMOLÓK Kifizetési igénylés kizárólag időszakos beszámolóval együtt nyújtható be Nincs jelentésütemezés Jó tételek kifizetése: ha a beszámoló elfogadásra került A kifizetési határidő utófinanszírozás esetén a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 naptári nap Pénzügyi felfüggesztés esetei EMK 2. függelék (szabálytalansági eljárás, rendkívüli helyszíni ellenőrzés, elszámolás hiánypótlása, szerződésmódosítás változás bejelentés kezelése, kedvezményezett köztartozása, közbeszerzés ellenőrzése, kifogáskezelés, követeléskezelés, stb.)

7 BEADÁSI FELTÉTELEK Kizárólag az e-ügyintézés felületen kitöltött, sorszámmal ellátott kifizetési kérelem nyújtható be A beszámolót és a kifizetési igénylést a pályázati e- ügyintézés felületen kell benyújtani, papír alapon NEM! A mellékelt dokumentumokat csak a felületen kell feltölteni Felcsatolni: összesítők excel formátumban, és aláírt szkennelve, az alátámasztó dokumentumok eredeti szkennelve vagy hitelesített papíralapú másolat Záradékolás!

8 PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSA Kérelmezhető, ha a kedvezményezettnek nem áll módjában szkennelnie Lassítja a kifizetéseket a beérkezés időpontja a papír alapú dokumentumok beérkezése lesz Ha lehetséges, kerüljük

9 HÁROM AJÁNLATOS BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK Visszterhes megrendelések/szerződések esetén, amelyekre nem vonatkoznak a közbeszerzési szabályok A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések esetén a pályázati útmutató és az ESZA/ERFA útmutató együttesen alkalmazandó 100 e Ft feletti beszerzések esetén a beszerzés tárgya vonatkozásában legalább 3 írásos árajánlat bekérése Tulajdonos, fenntartó, vagyonkezelő, irányító stb. jogokat gyakorló szállító esetén 100 e Ft alatt is kell 3 független árajánlat A kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (honlap) A 3 árajánlat bekérésétől eltekinteni csak a támogató egyedi engedélyével lehet, az eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával (pl. hatósági díjak, közüzemi szolgáltatás, kamarai árszabás)

10 HÁROM AJÁNLATOS BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK Az ajánlattételre vonatkozó felkérések és a beérkezett ajánlatok minden mozzanata dokumentált legyen ( , fax, postai levél) Feladat meghatározás megfelelő részletezettsége Alkalmassági feltételek (pl. felnőttképzési engedély) Ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere A nyertes ajánlat 3 hónapnál nem régebbi legyen a szerződéskötéshez/megrendeléshez képest Árajánlatkérés, árajánlat és szerződés összhangja A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések dokumentációját alapesetben a kifizetési igényléshez nem szükséges beküldeni, de a helyszíni ellenőrzéseken vizsgálatra kerülnek

11 KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. ZÁRADÉKOLÁS Projektazonosító ÉS a támogatás elszámolására benyújtásra került szövegezés Ha a számlának csak egy része kapcsolódik a projekthez: a megfelelő összeget jelölni kell Költségvetési oszlop és sor jelölése javasolt 2. ÖSSZETARTOZÓ DOKUMENTUMOK RENDEZÉSE Dokumentumok összeállítása a dokumentummátrix szerint 3. SZÁMLÁK BESOROLÁSA KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐKRE Először specifikus összesítőkbe való besorolás 200 e Ft alatti összesítőbe való besorolás önálló számlaként rögzíteni

12 KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA 4. SZÁMLÁK RÖGZÍTÉSE A PÁLYÁZATI E-ÜGYINTÉZÉS FELÜLETEN Összesítőket egy bizonylatként és annyi tétellel, amennyi soron összesített elszámolni kívánt költséget a részösszegek munkalap Önálló számlaként 5. ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE az eredeti, záradékolt számlák szkennelése (olvashatóság) Összesítő esetén excel fájl + aláírt szkennelt példány is szükséges + záradékolás dokumentumok feltöltése a felületen

13 KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS DOKUMENTÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA 6. IB RÖGZÍTÉSE, ÖSSZERENDELÉS DOKUMENTUM CSATOLÁSA NEM SZÜKSÉGES 7. KIFIZETÉSI IGÉNY VÉGLEGESÍTÉSE, BEKÜLDÉSE CSAK ELETRONIKUSAN TECHNIKAI VISSZAKÜLDÉS NEM LEHETSÉGES

14 KI-IB HIÁNYPÓTLÁSA Elfogadott IB esetén több körös elszámolás, ha a számlák közt van hiánypótlásra szoruló Csak elektronikusan nyújtható be 5-15 nap a hiánypótlásra! (+korrekció ZKI esetén) Visszaküldésre kerül a pályázati E-ügyintézés felületre minden esetben Közbeszerzéssel érintett összesítők új rögzítés

15 IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ Összhang megteremtése szükséges az összefoglaló és az egyes tevékenységek között Alapszabályként arról a tevékenységről kell beszámolni, amelyhez költség kapcsolódik a kapcsolódó kifizetési igénylésben. Viszont: a számla újbóli benyújtása esetén újból be kell számolni a tevékenységről Indikátorok Kumulált számítási mód: I. KI: 5 fő II. KI időszakában: 6 fő így a II. KI-ben 11 fő jelentése szükséges (Összes változás vagy változás összesen)

16 SZÁMLAÖSSZESÍTŐK Specifikus költségösszesítők: Személyi jellegű költségek összesítője Útiköltségek összesítője Általános költségek összesítője Kommunikációs költségek összesítője Anyagköltség összesítője Hatósági díjak összesítője ÁFA összesítő Saját teljesítések összesítője Értékcsökkenés összesítője Bérleti díjak összesítője Kis támogatástartalmú számlák összesítője ( Ft-ot meg nem haladó).

17 ÖSSZESÍTŐK HASZNÁLATA 1) Ha az elszámolni kívánt költség besorolható valamely specifikus összesítőbe, a költség besorolása 2) Ha a megmaradt költségek támogatástartalma legfeljebb ,- Ft, akkor kerül a kis támogatástartalmú összesítőre 3) Ha a támogatástartalom meghaladja a ,- Ft-ot akkor minden esetben be kell küldeni a dokumentum mátrixban szereplő dokumentumokat, függetlenül attól, hogy a specifikus összesítőn szerepel e vagy sem Nem rögzíthető összesítőre: Lásd. Dokumentum-mátrix és az összesítők útmutatója Saját gépre mentés. Másolás-beillesztés, beszúrás, képletek átírásának kerülése javasolt. Xls és szkennelt formátumban is csatolandó

18 SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA 1. Csak a hatályos költségvetésben rögzített személyi költség számolható el Ha hosszabbítja a projektet, arra az időszakra is kell projektmenedzsert alkalmaznia Projektmenedzsment/szakmai megvalósítók: figyeljünk a jogviszonyra, és arra, hogy számfejtett e vagy sem a költség Számfejtett megbízási díj az 54-es soron számolható el Fizetett szabadság elszámolható (arányosan) Betegszabadság (arányosan) elszámolható, de a táppénz nem Táppénz alatti helyettesítés bér+járulék (arányosan) 55-ös soron lévő költségek elszámolásánál minden munkavállalóra kiterjedő belső (cafeteria) szabályzat

19 SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA 2. A személyi jellegű költségek jogalapja szerződéses megállapodás kell, hogy legyen Alátámasztó dokumentumok Dokumentummátrix Személyi jellegű költségek összesítője Munkáltatói igazolás foglalkoztatásról - beazonosítható a projekt keretében elvégzendő tevékenység leírása, az elszámolni kívánt időszak egészét lefedi, a foglalkoztatott nevét és munkabérét, illetményét tartalmazza, az igazolást a munkáltató aláírja

20 SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK ELSZÁMOLÁSA 3. Munkaidő nyilvántartás (ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra az adott projekt terhére) Megbízási szerződéses jogviszony esetén/célfeladat esetén beszámoló az elvégzett tevékenységről A bérösszesítőn név, pozíció szerepeljen a beazonosíthatóság érdekében Kis támogatástartalom helyes értelmezése Munkaköri leírásban szerepeljen a projekt keretében végzett feladat és a projektazonosító

21 KÉPZÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK Benyújtandó: Képzési szerződés Jelenléti ívek Számla Tanúsítványok a képzések sikeres elvégzéséről Fotódokumentáció Kifizetés bizonylata (Felnőttképzési engedély)

22 ÚTIKÖLTSÉGEK, ÉTKEZÉSI ÉS SZÁLLÁSKÖLTSÉGEK 2. osztályú tömegközlekedési eszközön Hivatali vagy saját személygépkocsi: NAV norma Bérlet arányosítása Helyi bérlet Autópálya díj Taxi Szállásköltség ,- Ft + ÁFA/fő/éj, külföldi szállás esetén 150 euró/fő/éjszaka Étkezés vagy napidíj Étkezés/ellátás maximum 4.000,- Ft + járulék/fő/nap

23 ESZKÖZBESZERZÉS Összesítőre nem kerülhet, önállóan kell rögzíteni és benyújtani (kivétel 100e forint alatt kis értékű eszköz) Eszközök megnevezése, értéke, darabszáma a költségvetésbe betervezettel egyezzen meg! Az egységárak lehetnek alacsonyabbak bejelentés nélkül is; magasabb egységárak elszámolására csak változás-bejelentés jóváhagyását követően lehetséges Műszaki tartalom változás esetén szerződésmódosítás/változás-bejelentés Megrendelő/szerződés teljesítésigazolás számla átutalás igazolása (dokumentum mátrix) beszerzési szabályok Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe

24 TARTALÉK Max. 5% Csak az előre nem látható, elvárható gondos tervezés mellett nem tervezhető költségek fedezetére szolgál Tervezési hiba, költség alultervezése esetén nem felhasználható => tervezhető lehetett volna Vis major, jogszabályból eredő változás miatti kötelező költségre => ami nem tervezhető előre Csak a támogató előzetes hozzájárulásával lehetséges (változás bejelentés szövegében jelezni szükséges a tartalék felhasználási kérelmet)

25 SIKERES MEGVALÓSÍTÁST KÍVÁNUNK! KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Útmutató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz

Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz Ellenőrzési szempontok a 2007-2013 közötti programozási időszakra vonatkozó dokumentum mátrixban felsorolt projekt dokumentumokhoz 1 1. Bevezetés Jelen dokumentum célja, hogy a Kedvezményezettek számára

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt

ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET. ProAnt ELSZÁMOLÁSI SEGÉDLET ProAnt A kevésbé tapasztalt pályázók körében gyakran nehézséget jelent, hogy a kifizetési igénylések összeállításakor egyes költségeket milyen típusú összesítőn kell elszámolni, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ 10. sz. melléklet A vissza nem térítendő támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés-igénylés benyújtásával. A támogatás igénybevétele teljesítmény-

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította

Szabályzat kódja. Hatálybalépés. Utolsó módosítás - Verziószám 1/2015. Szabályozási felelős és kibocsátó. Főtitkár. Utoljára módosította ELSZÁMOLHATÓSÁGI SZABÁLYZAT a 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályairól Szabályzat

Részletesebben

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet!

Tisztelt Főkedvezményezet / Kedvezményezet! . Ú T M U T A T Ó Az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott a Főkedvezményezetek/Kedvezményezetek részére a Humánerőforás-fejlesztési Operatív Program keretében a Humánerőforás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Az ESZA Nonprofit Kft.

Az ESZA Nonprofit Kft. Az ESZA Nonprofit Kft. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv uniós pályázatokat kezelő közreműködő szervezete a szociális, köz- és felsőoktatási, kulturális és egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ A GOP-2.1.1/M, KMOP-1.2.1/M MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE TÁRGYÚ PÁLYÁZATOKHOZ

TÁJÉKOZTATÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ A GOP-2.1.1/M, KMOP-1.2.1/M MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE TÁRGYÚ PÁLYÁZATOKHOZ TÁJÉKOZTATÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSHOZ A GOP-2.1.1/M, KMOP-1.2.1/M MIKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE TÁRGYÚ PÁLYÁZATOKHOZ 1) A projektek támogathatóságának mértéke A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítása

Az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítása Az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítása - Gyakorlati tanácsok- Kovács Attila, területi vezető Új Széchenyi Terv Pályázatai Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektekhez

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektekhez

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc- Avas- dél akcióterületen című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben