2012. május

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. május 15. - 1 -"

Átírás

1 - 1 - Gyakran ismételt kérdések a február 9-ét megelőzően megjelent ROP pályázati felhívások zárásáról és az áfa-emelés projektköltség-növelő hatásainak kompenzálásáról május 15.

2 - 2 - Tartalomjegyzék 1 Bevezetés ÚMFT ROP projektek zárása során gyakran ismételt kérdések Az áfa-emelés projektköltség-növelő hatásainak kompenzálásával kapcsolatosan gyakran ismételt kérdések áfa kompenzáció...6

3 - 3 - Bevezetés Tisztelt Kedvezményezett! Az ÚMFT ROP projektjeink túlnyomó része zárás alatt, vagy záráshoz közeli állapotban van. A zárás, eddigi tapasztalataink alapján nem minden esetben zökkenőmentes, és mind adminisztratív mind technikai oldalról sok kérdést vet fel a Kedvezményezettekben. A közösségi támogatások minél hatékonyabb célba juttatása közös érdekünk, így ezúton szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Kedvezményezettet az ÚMFT ROP projektjeink zárásával és áfa kompenzációjával kapcsolatosan leggyakrabban feltett kérdésekről, illetve az azokra adott válaszokról. ÚMFT ROP projektek zárása során gyakran ismételt kérdések A nagyértékű számlákat érdemes a záró kifizetési igénylésben benyújtani, vagy azokat inkább időközi kifizetésben célszerű elszámolni? A nagyértékű számlákat, javasoljuk, hogy időközi kifizetésekben nyújtsák be a Kedvezményezettek (beruházás, projekt főtevékenységgel kapcsolatos számlák). Záró kifizetési kérelem esetén javasoljuk, hogy a Kedvezményezettek csak kisértékű számlákat nyújtsanak be (pl. projekt menedzsment, nyilvánosság, könyvvizsgáló). Semmiképpen nem javasoljuk, hogy a Kedvezményezett a záró kifizetési kérelmében olyan vállalkozási szerződést, valamint ahhoz kapcsolódó teljesítésigazolást és bizonylatot nyújtson be, amelyet a Regionális osztályok időközi kifizetésben még nem ellenőriztek. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy a nagyértékű számlák nem kerülnek felfüggesztésre a projekt zárással kapcsolatos feladatok, valamint kisértékű számlák esetleges korrekciója, hiánypótlása miatt. Hogyan célszerű elszámolni az előleggel? A pénzügyi eljárásrend alapján a Kedvezményezett az előleggel legkésőbb a záró elszámolási csomag benyújtásakor köteles elszámolni. Az eddigi tapasztalatok alapján ezt előnyben is részesítik a Kedvezményezettek, mivel az számukra pénzügyi/likviditási szempontból előnyösebb. A felvett előleg zárásnál történő elszámolása a kedvezményezetti oldalon mindenképpen kedvező, hiszen egy jól összerakott cash flow esetén a nehéz helyzetben lévő önkormányzatnak gyakorlatilag a projekt végéig nem kell az önerőn felül saját forrást bevonnia a projektbe. Ugyanakkor javasoljuk a Kedvezményezetteknek, hogy az előleg-felhasználás nyomon követését már az 1. kifizetési kérelemtől kezdjék meg, mert ezáltal idejében felismerhető, ha a Kedvezményezett csak részben tud elszámolni az előleggel. Amennyiben a Kedvezményezett nem tud elszámolni teljes egészében az előleggel (nincs annyi jóváhagyható utófinanszírozású számlája),akkor az követelési eljárást eredményez, ami a zárást hosszabbítja, valamint az előleg folyósítástól számítva ügyleti kamat fizetési kötelezettséget von maga után. Javasoljuk továbbá, hogy a Kedvezményezett vegye figyelembe, hogy jogusult-e, és milyen mértékig jogosult ÁFA kompenzációra. Az ÁFA kompenzációval megnövelt támogatási összegből lehetőség van az előleg elszámolására. A projekt likviditásának, ezzel együtt az előleg felhasználásának folyamatos nyomon követésének az előnye, hogy az esetleges elszámolatlan (fel nem használt) előlegből eredő visszakövetelések megelőzhetőek a záró kifizetés jóváhagyásakor.

4 - 4 - A Kedvezményezettek részéről ez azért is szükséges, mert így az elszámolatlan előleget a Támogató részére hamarabb vissza tudják utalni, mint a projekt záró kifizetési igénylésének benyújtása, ezzel az elszámolatlan előleg után fizetendő ügyleti kamat mértéke csökkenthető. Példa 1. Előleg elszámolás helyes likviditás tervezéssel Projekt időszak Előleg kifizetés dátuma Előleg összege Ft 1. számú időközi kifizetési kérelem benyújtása (folyósítástól számított 6 hónapon belül) 2. számú időközi kifizetési kérelem benyújtása Előleg elszámolásra: Ft 3. számú időközi kifizetési kérelem benyújtása Előleg elszámolásra: Ft A fennmaradó Ft Záró kifizetési kérelem benyújtása elszámolatlan előleg elszámolása is megtörtént a benyújtott utófinanszírozású számlákból. Példa 2. Elszámolatlan előlegből eredő visszakövetelés helytelen likviditás tervezés miatt Projekt időszak Előleg kifizetés dátuma Előleg összege Ft 1. és 2. számú időközi kifizetési kérelemben nem számolt el előleggel a Kedvezményezett. A záró kifizetési kérelemben nem maradt az előleg elszámolására elengedő támogatástartalom, mindösszesen Ft támogatástartalommal tudott a Kedvezményezett jóváhagyható utófinanszírozású számlákat benyújtani. A fennmaradó Ft elszámolatlan előleg tőke és az előleg kifizetésétől esedékes ügyleti kamat így visszakövetelendő a Kedvezményezettől. Szemléltetésképpen a visszafizetendő előlegre az ügyleti kamatot június 30-ig számítottuk ki. Igényelt előleg Ft Elszámolt előleg Ft Elszámolatlan előleg (Tőke követelés) Ft Kifizetés dátuma Követelés megtérülésének dátuma Tőke követelés Ft Ügyleti kamat követelés összesen Ft Követelés összesen Ft Fordított áfa-előleg igénybevételénél milyen határidőkre kell figyelemmel lenni? Az eddigi tapasztalatok alapján előfordulhat, hogy az előleg-folyósítás dátuma későbbi időpontra esik, mint a fordított áfa előleg kérelmen feltüntetett NAV felé történő rendezés dátuma. A fordított áfa-előleg igénybevételénél a Kedvezményezetteknek nemcsak a 15

5 - 5 - napos támogatás folyósítási határidőt szükséges figyelembe venni a fordított áfa előleg igény KSZ felé történő benyújtásakor, mivel sokszor előfordul, hogy a fordított áfa előleg kérelem hiánypótlása válik szükségessé, amely lelassítja a jóváhagyás folyamatát. Ennek következtében a Kedvezményezett nem tud eleget tenni a ROP Pénzügyi elszámolás részletes szabályai pontjának, amely kimondja, hogy a Kedvezményezett az előlegigénylésen feltüntetett NAV felé történő rendezés dátumától számított 5 munkanapon belül köteles kifizetés igénylésben benyújtani a fordított áfa-előleggel történő elszámolást alátámasztó bizonylatokat. Elszámolatlan fordított áfa előleg jogcímen ezáltal követelés keletkezik, ami a kifizetések felfüggesztését, a támogatás folyósítás átfutási idejének lassulását eredményezi. Javasoljuk, hogy a Kedvezményezettek legyenek tekintettel a fordított áfa-előleg igény benyújtásakor a 15 napos támogatás folyósítási határidőn felül az esetlegesen felmerülő hiánypótlás időszükségletére is. Felhívjuk továbbá a Kedvezményezettek figyelmét, amennyiben vettek igénybe fordított áfa-előleget, azzal kötelesek elszámolni a NAV felé történő bevallást követő 5 munkanapon belül egy önálló, minimum az áfa elszámolást tartalmazó kifizetési kérelemben. Javasoljuk ezen határidő figyelemmel kísérését. Példa 3. A Kedvezményezett idejében nyújtja be fordított áfa-előleg kérelmét, és eleget tud tenni fordított áfa-előleg hiánypótlási határidejének is Fordított áfa előlegigénylés benyújtása Előlegigény hiánypótlására történő felszólítás Hiánypótlás benyújtása Kedvezményezett részéről Fordított áfa előleg kifizetése Adóhatóság felé történő bevallás határideje Bevallásról az elszámolás benyújtása KSZ-nek (NAV bevallás + 5 munkanap) Ebben az esetben határidőben teljesíthető az adóhatóság felé történő bevallás a fordított áfa-előleg kérelmen szereplő határidőben. Példa 4. A Kedvezményezett későn nyújtja be fordított áfa-előleg kérelmét, és nem tud eleget tenni a fordított áfa-előleg hiánypótlási határidejének sem Fordított áfa előlegigénylés benyújtása Előlegigény hiánypótlására történő felszólítás Hiánypótlás benyújtása Kedvezményezett részéről Fordított áfa előleg kifizetése Adóhatóság felé történő bevallás határideje Bevallásról az elszámolás benyújtása KSZ-nek (NAV bevallás + 5 munkanap) Ebben az esetben határidőre nem vagy csak önerőből teljesíthető az adóhatóság felé történő bevallás a fordított áfa-előleg kérelmen szereplő határidőben. Változott a kifizetési igényben megjelölt szállító bankszámlaszáma, de ezt a szállító csak a kifizetési igény benyújtását követően jelezte önkormányzatunknak. Ez jár-e az önkormányzatra nézve bármiféle szankcióval?

6 - 6 - A kifizetési igény elbírálásának feltétele a szerződésmódosítás/változás-bejelentés feldolgozása. Javasoljuk, hogy a bankszámlaszám változást, egyéb támogatás folyósításhoz szükséges, illetve jogszabályban és TSZ-ben nevesített változás-bejelentést igénylő eseteket a Kedvezményezettek jelentsék mielőbb a Közreműködő Szervezetnek, mivel azok elmulasztása jelentősen hátráltatja a támogatások folyósítását, esetlegesen szabálytalansági eljárást vonhatnak maguk után. A változás bejelentéséért a Kedvezményezett felelős. A változás-bejelentés megfelelő határidőben történő megtétele esetén megelőzhetőek a megszűnt bankszámlákból eredő újbóli utalások, a Kedvezményezett, illetve szállítója hamarabb kapja meg a támogatást, az átfutási idők csökkennek. Érdemes-e az önkormányzatnak feljelentkezni a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisába, vagy elegendő, ha együttes nullás igazolást nyújt be az önkormányzat a köztartozás-mentesség alátámasztására? Sok esetben előfordul, hogy a Kedvezményezett NAV státusza EMIR alapján nem vizsgált. Ez hátráltatja a támogatás folyósítását, mivel a Kedvezményezettek részére történő utalásnál a Kedvezményezett köztartozás-mentességét vizsgálni szükséges. Nagyban lassítja az - általában nagy értékű - szállítói számlák kifizetését is, hogy a pénzügyi eljárásrend 2.4 pontja értelmében (http:///index.php?article=22546&langcode=hu&menu=19651) a támogatás addig nem folyósítható, amíg a Kedvezményezettnek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van. (Annak ellenére, hogy támogatásutalás szállítói számlára történik.) Ezzel a szállítót hozzuk hátrányos helyzetbe, gyakran a szállító fennmaradását veszélyeztetve. Javasoljuk, hogy a Kedvezményezett a támogatások folyósítása érdekében jelentkezzenek fel a NAV köztartozásmentes adatbázisába, mivel így a KSZ-nek nem szükséges NAV nullás igazolást bekérnie a Kedvezményezettől a támogatás folyósítást megelőzően, illetve ez megoldást jelent az EMIR nem vizsgált köztartozói státuszra is. A köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel iránti kérelem illetékmentes. Az áfa-emelés projektköltség-növelő hatásainak kompenzálásával kapcsolatosan gyakran ismételt kérdések áfa kompenzáció március 28-án záró kifizetési igénylésünk benyújtásával egyidejűleg áfakompenzációt igényeltünk. Kompenzációs igényünk elbírálása még folyamatban van, ám a kompenzációra lehetőséget biztosító 29/2009. (XI. 12.) NFGM rendeletet március 31-én hatályon kívül helyezték. Jogosultak vagyunk-e az áfa-kompenzációra? Bár március 31-től az áfa-kompenzáció lehetőségét már valóban nem a hivatkozott NFGM rendelet, hanem a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet előírásai biztosítják, azonban a még az NFGM rendelet alapján igényelt áfa-kompenzáció esetében az igénylés már megtörténtnek minősül, ezért az így megkezdett áfa-kompenzációs igények is elbírálhatóak. Ennek megfelelően Önök is jogosultak az áfa-kompenzációra. Támogatási szerződéssel rendelkező kedvezményezettként milyen formában, milyen sablonok alapján nyújthatom be az áfa-kompenzációs kérelmemet? Nincs külön, az áfa-kompenzáció igénylésére rendszeresített sablon; a támogatási szerződéssel rendelkező kedvezményezettek támogatási szerződés módosítási kérelem benyújtásával kezdeményezhetik az áfa-növekményük kompenzációját. E kérelemhez csatolni szükséges még az átdolgozott költségvetést és az áfa növekmény

7 - 7 - költségkategóriánkénti részletezését tartalmazó áfa-kompenzációs költségtáblát (utóbbi elektronikus úton elérhető az NFÜ honlapján is: vagy Az áfa növekmény alátámasztása hogyan történik? A tevékenységenkénti áfa-kompenzációs tábla kitöltésével elegendő igazolni a növekmény összegét, egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges. Ez a körülmény azonban önmagában még nem jelenti az áfa-kompenzációként megítélt többlettámogatás kifizetését, az áfa növekmény alátámasztottságát ugyanis a felhasználáskor vizsgálni kell, és csak az igazolható, elszámolható és realizált többletkiadás lehet a kompenzációs kifizetés alapja. A költségvetésünkbe betervezésre került általános tartalékkeret és célhoz kötött tartalék is. Ezeket áfa növekmény fedezésére fel lehet használni? Az igényléskor fel nem használt általános tartalékkeretet az áfa növekményre, a célhoz kötött tartalékot azonban elsődlegesen a meghatározott célra szükséges fordítani. Az igényelt áfa-kompenzációval megemelkedett a projekt megítélt támogatása is. Hogyan történik a megemelkedett önerő igazolása? Az áfa-kompenzáció beépítésének szakaszától függ a megemelt önerő igazolásának módja, így nyilatkozattal, illetve az első kifizetési igénylésig a felhívásban meghatározott módon történik az igazolás bekérése. Támogatási szerződésmódosítás esetén elégséges az önerőnövekményt igazolni, nem szükséges tehát a teljes önerőt ismételten bemutatni. A projektben keletkezett megtakarítást szükséges áfa-kompenzációra fordítani? A projektben keletkezett megtakarítást nem szükséges elsősorban áfa-kompenzációra fordítani. Projektünk költségvetésébe korábban áfa-tartalékot építettünk be. Mi a teendő ezzel? Amennyiben a 2012-es új áfa-kompenzációs eljárás alapján is jogosultak a támogatási összeg megemelésére, úgy igényük szerint a támogatási szerződésmódosítás keretében az áfa-tartalék összege is beépítésre kerülhet a költségvetési sorok áfa tartalmára. Költségvetésünket még 25%-os áfa figyelembevételével terveztük. A megnövekedett áfa-mérték miatt azonban már 27%-os áfa-tartalmú számlát is benyújtottunk elszámolásra, amely kapcsán csak a korábban tervezett 25% áfatartalom került kifizetésre. A különbözetnek mi lesz a sorsa? A szóban forgó különbözetre, mint felmerült áfa növekményre, a 2012-es új áfakompenzációs eljárásrend egyéb feltételeinek teljesítése mellett igényelhető kompenzáció.

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495

MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 MAGYAR KÖZLÖNY 2015. évi 42. szám 3495 A Kormány 69/2015. (III. 30.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeleteknek a 2007 2013 programozási időszak zárásával összefüggő módosításáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 107/2012. (VII.20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153/2013. (VIII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: Döntés pályázat megvalósításáról és fenntartásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 191/2013. (XII. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából

Részletesebben

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt

Gyula Város Önkormányzata. Működési Kézikönyv. Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése DAOP-5.1.2/A-09-2f-2012-0001 Működési Kézikönyv Gyula, Göndöcs-kert és környezetének integrált fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók!

Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! TÁJÉKOZTATÓ A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2013/14-es évadban Tisztelt Tagszervezetek, Tisztelt Pályázók! Korábbi tájékoztatóinkban részletes leírást adtunk a sporttámogatási rendszer

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 156/2013. (IX.19.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben