Az ESZA Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ESZA Nonprofit Kft."

Átírás

1

2 Az ESZA Nonprofit Kft. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. az Új Széchenyi Terv uniós pályázatokat kezelő közreműködő szervezete a szociális, köz- és felsőoktatási, kulturális és egészségügyi területen A Társaság a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) lezárult és fenntartási szakaszban lévő projektjeit kezeli, illetve az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), és az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) keretében a társadalmi megújulást elősegítő, illetve a hozzájuk kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket lehetővé tevő programokért felelős szervezet Az ESZA, WSA, STRAPI uniós pályázatkezelési portfólió összevonásának célja a gyors és hatékony forráskijuttatás, az ügyfélkiszolgálás egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele (a portfólió változás január 1-vel lépett életbe) Mint végrehajtásért felelős intézmény, a pályázati folyamat egészét végigkíséri a kiírások előkészítésétől a szerződéskötésen át a projektzárásig A tulajdonosi jogköröket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja

3 Intézményrendszerbeli partnereink

4 Tevékenységeink Az ESZA nkft. által kezelt programok: EU-s finanszírozású programok Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) Kizárólag hazai finanszírozású támogatások

5 Kedvezményezettjeink

6 Feladataink q Pályázati kiírások előkészítése q Pályázatok meghirdetése, érkeztetése, értékelése q Nyertes pályázókkal történő szerződéskötés q Kifizetések teljesítése a pályázók részére q Projektek nyomon követése, szakmai és pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése, a szabálytalanságok kezelése, projektek zárása q Monitoring látogatások és helyszíni ellenőrzések lebonyolítása q Segédletek, útmutatók elkészítése q Információs napok és egyéb tájékoztató rendezvények szervezése pályázók és kedvezményezettek részére

7 Eredményeink (2012) Összesen leszerződött Uniós forrás: Ft (2007-től ig) db 3506 db 180,96 mrd Ft beérkezett pályázat megkötött támogatási szerződés kifizetett támogatás (2012) (2012) (2012)

8 Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Prioritások TÁMOP-1: foglalkoztatás; a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése és segítése TÁMOP-2: képzés; alkalmazkodóképesség javítása TÁMOP-3: közoktatás-kultúra; minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁMOP-4: felsőoktatás; a felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében TÁMOP-5: szociálpolitika; a társadalmi befogadás és részvétel erősítése TÁMOP-6: egészségügy; egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés Szociálpolitika (39) Képzés (20) Közoktatás (43) Foglalkoztatás (18) Kultúra (9) Egészségügy (21) Felsőoktatás (11)

9 Megjelenés előtt álló TÁMOP konstrukciók I. TÁMOP B/1 A duális szakképzési rendszerhez kapcsolódó fejlesztések és programok támogatása - Duális szak- és felnőttképzést támogató horizontális és vertikális együttműködések támogatása - Szakképzési Akadémiák létrehozása standard TÁMOP B/2 A duális szakképzési rendszerhez kapcsolódó fejlesztések és programok támogatása - Duális szak- és felnőttképzést támogató horizontális és vertikális együttműködések támogatása - Felnőttképzési kapacitásokat koordináló, a munkaerő- piaci igényekhez igazodó képzési klaszterek kialakítása standard TÁMOP C TÁMOP B Felnőttképzési intézmények felkészülése az új felnőttképzési szabályozási rendszer követelményeire Az új NAT- hoz illeszkedő tankönyvfejlesztés és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése egyszerűsített TÁMOP Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása egyszerűsített TÁMOP /1 A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok kiemelt szervezésében TÁMOP /2 A hátrányos helyzetű gyermekek önkéntes részvételének ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok egyszerűsített szervezésében TÁMOP "Szimfónia" projekt kiemelt

10 Megjelenés előtt álló TÁMOP konstrukciók II. TÁMOP F TÁMOP A felsőoktatás területi, társadalmi és gazdasági szerepének fejlesztése Korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása standard standard TÁMOP B TÁMOP B TÁMOP Szakmai- módszertani támogatás a komplex telepprogram és az elnéptelenedő falvak társadalmi- gazdasági folyamatainak megfordítását célzó program megvalósítói számára Digitális közösség program Bizonyítékokon alapuló egészségfejlesztési ismeretek kidolgozása az oktatás különböző szintjei számára, valamint egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása kiemelt kiemelt TÁMOP A- 13/1 Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben egyszerűsített TÁMOP /3B- 13/1 Szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával standard TÁMOP A- 13/2 Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az általános iskolákban, többcélú intézményekben kiemelt

11 Megjelenés előtt álló TÁMOP konstrukciók III. TÁMOP Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása TÁMOP B Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben - Területi együttműködések kiemelt TÁMOP Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e- Egészségügy) Rendszer bevezetését támogató módszertan, szolgáltatás-, képzés és humánerőforrás fejlesztés kiemelt

12 Tapasztalatok (TÁMOP) Kifizetések alakulása Előleg elszámolás Számla alapú kifizetés

13 Forráslehívást akadályozó leggyakoribb problémák q Nem érkeznek be időben a kifizetési kérelmek (következmények: likviditási problémák, a záró kifizetési igénylésre maradnak a számlák, előleggel nem tudnak elszámolni, stb.) q Formailag hibás kifizetési igények érkeznek be (pl. aláírás hiánya) q Számlaösszesítők hibás használata q Alátámasztó dokumentumok hiánya vagy hibás használata q Nem jelzi időben a módosításokat q Kifizetést akadályozó módosítások

14 Lehetőségek Mit tud tenni a Közreműködő Szervezet? Mit tud tenni a kedvezményezett? Folyamatok felgyorsítása Jogszabályi határidők ÚSZT-ben: Hiánypótló levél kiküldésére a kifizetési igénylés beérkezésétől legfeljebb 30 nap Támogatás kifizetésére 45 nap (a hiánypótlás időtartama ezt felfüggeszti) A beérkezett kifizetési igényléseket ennél jóval rövidebb idő alatt feldolgozzuk és kiküldjük a hiánypótlásokat. Pénzügyi elszámolás részletes szabályai (PERSZ) Részletes dokumentummátrix Önellenőrzés a kifizetési kérelem benyújtása előtt Pályázati Útmutató, Támogatási Szerződés + ÁSZF Számlaösszesítők helyes használata Hol tud tájékozódni?

15 Kifizetési igénylések I. Miért kell beadni a kifizetési igényléseket? q 6 hónapos szabály : a támogatási előleg kifizetését követően 6 hónapon belül kifizetési igénylést kell benyújtani. q 12 hónapos szabály : a Támogatási Szerződés aláírását követő 12 hónapon belül el kell számolni a megítélt támogatás 10%-ával és igazolnia kell, hogy a harmadik féltől megvásáro-landó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben megrendelte. q Az elmulasztás következményei: q Támogatási előleg visszafizetése (kamat) q ÚSZT-s projekteknél projektmenedzsment költségelvonás a után kötött szerződések esetében (ÁSZF!) q 10% ill. 50% el nem érése esetén a KSZ elállhat a szerződéstől q Projekt finanszírozásának könnyebbé tétele (= nincsenek felhalmozódó számlák) Hány kifizetési igénylést nyújthat be egy kedvezményezett? q Nincs korlát a darabszámra vonatkozóan, egyedül az összeg- és százalékos határ szabja meg q ÚSZT-ben (időszaki beszámolóval együtt lehet benyújtani kifizetési igénylést) q 1 Mrd Ft támogatás alatt 10%, de legalább Ft q 1 Mrd Ft felett: a Támogatási Szerződés szabja meg

16 Kifizetési igénylések II. Könnyítések q Nem kell figyelembe venni a százalékos és összeghatárokat: q Első kifizetési igénylésnél q Szállítói ill. vegyes finanszírozású kifizetési igénylésnél (de szállítói számla minimum bruttó 1 millió forint) q A projekt szakmai (fizikai) befejezését követően is lehet beadni időközi kifizetési igénylést, de még a záró kifizetési igénylés benyújtása előtt. q A záró kifizetési igény lehet nullás is, javasolt minden költség elszámolása időközi kifizetési igénylés keretében. Beadási feltételek q Kizárólag az e-ügyintézés felületen kitöltött, sorszámmal ellátott kifizetési kérelem nyújtható be! q Aláírások: q Hivatalos képviselő q Konzorciumi tag önállóan is adhat be kifizetési igénylést, amennyiben annak összege eléri a teljes támogatás 10%-át (ha nem: több konzorciumi tag együtt nyújtsa be), da a konzorciumvezetőnek össze kell állítani a projektszintű beszámolót és azzal együtt beküldeni.

17 Kifizetési igénylések III. Mikor kell elszámolni az előleggel? q Előleg elszámolási határ: ld. Pályázati Útmutató, TSZ! (Pld. 25% előleg 70% a határ) q Legkésőbb a záró kifizetési igényben el kell számolni a teljes előleggel q Bármikor megkezdheti az előleggel való elszámolást! Tartalék felhasználása q A tervezett tartalék az előre nem látható, nem tervezhető (de elszámolható költséget jelentő) kiadások fedezetére szolgál. q Benyújtandó hozzá: q Kérelem + változásbejelentés, szerződésmódosítás q Példák a tartalék felhasználásának eseteire: q ÁFA változás, q áremelkedés, q kötelező béremelés

18 Szerződésmódosítás, változásbejelentés I. Kapcsolat a kifizetésekkel A kifizetési igényt kizárólag a hatályos költségvetés alapján fogadjuk el. Kifizetések elsőbbsége! q 20%-os szabály a költségvetésre vonatkozóan: efeletti átcsoportosítás szerződésmódosítást igényel, ez alatt elegendő a változásbejelentés q 3 hónapos szabály a projektidőszakra vonatkozóan: kezdés, befejezés esetében ennél hosszabb csúszás szerződésmódosítás, ennél rövidebb változásbejelentés q Előzetes egyeztetés ajánlott a KSZ-szel ( rábólintás ) > felgyorsítja a folyamatot q Benyújtandó mellékleteket, költségvetés módosítását ne felejtsék el q Formanyomtatványon kell beadni, aláírás ne maradjon le! q MINDEN ESETBEN RÉSZLETES SZAKMAI INDOKLÁS SZÜKSÉGES! A módosítási igények befolyásolják a bent lévő vagy időközben beérkező kifizetési igénylés kifizethetőségét! q Pl.: kedvezményezett személyében bekövetkezett változások q jogutódlás, projektátadás q bankszámlaszám változása q ÁFA-státusz változása q adószám változása Amíg a módosítás nem történik meg, nincs kifizetés.

19 Szerződésmódosítás, változásbejelentés II. Kifizetési igény benyújtásakor mindig a hatályos költségvetést vegyék figyelembe! Költségvetés módosításakor nem változhatnak: q a költségvetés belső százalékos korlátai (pl. projektmenedzsment költség max. 12%) q a maximális egységárak q a támogatási intenzitás Befogadhatósági szabályok: Jogszabályban és szerződésben rögzített kötelezettség határidők: q A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának eléré-sét veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. q Bejelentési kötelezettség 30 napon belül (jogszabály!) Mikor szükséges? A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változás bejelentése, kiemelten: q szakmai tevékenységek változása q horizontális vállalások módosítása q nyilvánosság biztosításának eszközeiben történő változások q A hatályos szerződés szerint rögzített adatok változásai, kiemelten: indikátor, tervezett kezdet és befejezés, költségvetés, kedvezményezett személyében bekövetkezett változás

20 Helyszíni ellenőrzés I. A 4/2011. Kormányrendelet 76. jelöli ki a Közreműködő Szervezet helyszíni ellenőrzési feladatait a támogatási összegtől függően 10 mft alatt Kockázatelemzés alapján (5%) mft között Kockázatelemzés alapján (25%) 25 és 250 mft között A projekt végrehajtása során legalább egyszer, a zárást megelőzően, kivéve, ha a kockázatelemzés nem indokol korábbi ellenőrzést 250 mft fölött Projektévente egyszer és a projekt zárásakor

21 Helyszíni ellenőrzés II. A helyszíni ellenőrzések megoszlása ÚSZT KITÖRÉSI PONTOK és PRIORITÁSOK vonatkozásában PRIORITÁS Foglalkoztatási program Gyógyító Magyarország - Egészségipari Program ÚSZT KITÖRÉSI PONT Közvetett kapcsolat Tudomány - Innováció Program Vállalkozás- fejlesztési Program ÖSSZESEN TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP TÁMOP ÖSSZESEN *

22 Helyszíni ellenőrzés III. A helyszíni ellenőrzések megoszlása prioritásonként és az ellenőrzések típusai szerint PRIORITÁS TÁMOP- 1 TÁMOP- 2 TÁMOP- 3 TÁMOP- 4 TÁMOP- 5 TÁMOP- 6 Összesen Helyszíni ellenőrzésekkel érintett projektek * Helyszíni ellenőrzés típusa ütemezés szerint Helyszíni ellenőrzések típusa tervezhetőség szerint Rendkívüli Tervezett ÖSSZESEN Közbenső Záró ÖSSZESEN ** * Helyszíni ellenőrzéssel érintett projektek darabszáma ** Lefolytatott helyszíni ellenőrzések darabszáma

23 Helyszíni ellenőrzés IV. A helyszíni ellenőrzések általános tapasztalatai: q q q q q q q Intézményi, szervezeti átalakulások miatti dokumentum megőrzési problémák Projektmenedzsment foglalkoztatási problémái Jelenléti ívek, munkaidő-nyilvántartások, tevékenység-kimutatások hiánya, nem megfelelősége; Számlák záradékolásának hiánya, nem megfelelő záradékolás; Beszerzések nem megfelelő dokumentáltsága, piaci ár alátámasztottságának hiánya; Előírt vagy vállalt indikátorok értelmezésének nehézségeiből fakadó hibák, nem teljesülések; A horizontális vállalások teljesítésének elmaradása, kiemelten tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos vállalások nem (megfelelő) teljesítése;

24 Szabálytalanság-kezelés I. 6 Szabálytalansági eljárások száma TÁMOP /1 TÁMOP /1 TÁMOP /1-2 TÁMOP A- 11/1 TÁMOP A- 12/1 TÁMOP B- 11/1 1 TÁMOP / 2 TÁMOP A/ 4 TÁMOP B- 11/2 3 TÁMOP /1/A 1 TÁMOP /1/B 2 TÁMOP A- 11/1 4 TÁMOP B- 11/2 1 1 TÁMOP A- 11/2 TÁMOP A- 11/1 szabálytalansági eljárások száma

25 Szabálytalanság-kezelés II. Dokumentum alapú ellenőrzés 17% Monitoring látogatás 8% Bejelentések forrása Helyszíni ellenőrzés 11% Közbeszerzés ellenőrzés 64%

26 Szabálytalanság-kezelés III. Tipikus szabálytalanságok q q q q Közbeszerzésre vonatkozó szabályok megsértése Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzésekre vonatkozó előírások megsértése Intézményakkreditáció hiánya (felnőttképzés) Projektmenedzsment foglalkoztatására vonatkozó elszámolhatósági szabályok megsértése

27 Elérhetőségeink Telefon 06 1/ Hétfő csütörtök: 08:30 16:00 Péntek: 08:30 13:30 Web

28 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kutatási és Technológiai Innovációs Alap keretében vissza nem térítendő támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Széchenyi Programiroda Npkft. Tavaszi Konferencia sorozat. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programiroda Npkft. Tavaszi Konferencia sorozat. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programiroda Npkft. Tavaszi Konferencia sorozat Vállalkozásfejlesztési források felhasználásának támogatása Fejér megyében eredmények, tapasztalatok, Nyertes és leszerződött gazdaságfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt megvalósítása A projekt szakmai és pénzügyi előrehaladásáról

Részletesebben

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE

A. KÖZVETÍTŐK FELKÉSZÜLÉSE A PÁLYÁZATOK KEZELÉSÉRE A Kombinált Mikrohitel Program (KMH) keretében nyújtott támogatások és hitelek eljárásrendje Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben