AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA. PROGRAMAJÁNLATA a 2014/2015-ös tanévre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA. PROGRAMAJÁNLATA a 2014/2015-ös tanévre"

Átírás

1 AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA PROGRAMAJÁNLATA a 2014/2015-ös tanévre 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...3 I. A TANÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT PROGRAMOK Támogató program pályakezdő pedagógusoknak Tantervelmélet és tanítási módszerek Román nyelv tanítása az óvodában Új módszerek az írás-olvasás tanítására Modelul comunicativ-funcţional la ora de limba şi literatura română Magyar nyelv és irodalom tanterv készítése Autentikus didaktikai eszközök és modern munkamódszerek az angol kommunikációs készeség fejlesztésében Bloom taxonómiája az óvodai matematika tanításában Esések iskolája A sakk, mint választható tantárgy az I-IV osztályban A zene tanításának módszertana A rajz tanításának módszertana Pedagógiai-szakmai ellenőrzések módszertana Összevont csoport az óvodában Helyi tanterv készítése Projektmenedzsement Hogyan pályázzunk európai projekteket? Interaktív tábla Élményinformatika - Számítástechnika és az internet korszerű lehetőségei tanároknak A kreativitás fejlesztése számítógépes programokkal Számítógépes hálózatok A Linux operációs rendszer alapjai Hatékony tevékenységek a tanulók motiválására valamint az olvasási készségeik fejlesztésére Prevenciós és intervenciós lehetőségek iskolai agresszió esetén Ökológiai nevelés, projektekkel A sokféleség elfogadása, tolerancia inkluzív iskola Egyéni tanterv a sajátos nevelést igénylő gyermekek számára Rromanipen Nemi egyenlőség az óvodában Korrupció ellen az oktatási rendszerben Nonformális nevelés az óvodában Nonformális nevelés

3 32. Tanár-szülő-diák kapcsolat generációk közötti párbeszéd Az osztályfőnök szerepe az osztályközösség kialakításában A családi életre nevelés Személyifejlesztés és önismeret Stresszkezelés, kiégés megelőzés Részképességek fejlesztése játékkal, tanulási zavarral küzdő gyermekek részére Pedagógiai-didaktikai módszerek/ eljárások, motiváció, valamint a tanulási kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban Drámapedagógia Animációs technikák és kreativitásfejlesztés Élménypedagógia Legyen élmény a suli! Meseterápia Tánc, hagyományok és népi gyermekjátékok az óvodában és az általános iskolában Népművészet és hagyományőrzés a kompetenciák fejlesztésében Előkésztő osztályokban tanító pedagógusok felkészítője...17 II. AKKREDITÁLT PROGRAMOK Érzelmi intelligencia és szociális kompetenciák fejlesztése Digitális kompetenciák fejlesztése A tanulás tanulása A differenciálás időszerű stratégiái Hatékony kommunikáció és hatékony attitűdök Életvezetés tinédzsereknek - drogprevenció Oktatásmenedzsment (PROMED) Minőségbiztosítás tanintézményekben TRANS-UNIVERSITARIA COMPAS-MANAGEMENT TRANSVERSAL-Interactive training Könyvelés közintézményekben európai szemléletben Hatékony titkárság az iskolában Számítógéphasználat az iskolai könyvtárban

4 Utak úgy lesznek, hogy járunk rajtuk. Hans Kudszus BEVEZETŐ Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Programajánlata ebben a tanévben is a Hargita megyei pedagógusok továbbképzési igényének felmérése eredményeként született. A felmérésben a következő szempontokat vettük figyelembe: o A Tanügyminisztérium javaslatait; o A Tanfelügyelõség által az elmúlt tanévben végzett szakmai-pedagógiai ellenõrzések tapasztalatai és következtetései nyomán tett javaslatokat, illetve az ellenõrzéseket végzõ módszertanos tanárok közvetlen javaslatait; o A Hargita megyei pedagógusok konkrét továbbképzési igényeit, amelyeket a különbözõ alkalmakkor rendelkezésükre bocsájtott kérdõívekben fogalmaztak meg (a múlt tanévi programzáró kérdõívek több, mint 1000 darab; valamint a helyi, intézményszintû továbbkézési igényfelmérések során kapott visszajelzõ kérdõívek). Programajánlatunkba a Tanügyminisztérium által javasolt témakörök mellett azok a programok kerültek, amelyeket a legtöbb pedagógus igényelt, illetve amelyeket a fentiek alapján több szempontból is javasoltak. A programokat 2 fejezetbe csoportosítottuk: I. a Tanügyminisztériumba 2014 szeptember 24.-én jóváhagyásra elküldött programok; II. akkreditált programok. 3

5 I. A TANÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT PROGRAMOK Beiratkozás Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Tanügyminisztérium által jóváhagyott programjaira a beiratkozás kizárólag on-line történik, az intézmény honlapján: Ugyanitt részletek találhatók programjainkról, a lebonyolításukkal kapcsolatos információkat folyamatosan frissítjük. A programjainkra nem kötelező beiratkozni, de a beiratkozás pillanatától minden pedagógus részvételi szándékát tiszteletben tartjuk, és feltétlenül számítunk jelenlétére. Csoportalakítás Ahhoz, hogy egy program indulhasson, 25 pedagógus beiratkozására/ részvételére van szükség. Amennyiben egy körzetből/ tanintézményből beiratkozik minimum 25 pedagógus, a képzőkkel való egyeztetés után és a költségvetés függvényében a tervezettől eltérő csoportok is alakulhatnak. A résztvevők értesítése Minden beiratkozott pedagógust ben értesítünk/ emlékeztetünk a program indulásáról, amelyre beiratkozott. A program indulását jelző átiratot az intézmény hivatalos címére, valamint a továbbképzésért felelősnek is elküldjük és a honlapra is feltesszük. A program lebonyolítása A résztvevőket kérjük, a kitöltött, aláíratott/ lepecsételt Beiratkozási lapot (letölthető a honlapról/ 1. sz. melléklet), majd dokumentumot hozzák magukkal az első képzési napon. Tanúsítványok A program végén a résztvevőknek Tanúsítványt állítunk ki. Ezeket igyekszünk a program zárásakor kiosztani, vagy amikor ez nem lehetséges, akkor a Tanfelügyelőségen, az intézmény postaládájában helyezzük el őket. Erről a résztvevőt és intézményét értesítjük. *Megjegyzés: A programfüzetben megjelenő időpontok tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk. 4

6 1. Támogató program pályakezdő pedagógusoknak Tantervelmélet és tanítási módszerek Képzők: Szaktanfelügyelők Időpont/időszak: február - március Részvételi díj: 50 lej A program a véglegesítő/címzetes állások betöltéséhez szervezett vizsgákra készülő pedagógusoknak kíván szakszerű és gyakorlatias támogatást nyújtani a felkészülésben a tervezés és a módszertan területén. 2. Román nyelv tanítása az óvodában Képzők: Hátsek Kinga Mária, Waczel Enikő A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők Időpont/időszak: február 2, 3, 4 Az óvodáskorú gyermek román nyelvvel történő ismerkedése játékos formában történik. A tanulási helyzetek megteremtéséhez nagymértékben szükség van a pedagógus kreativitására, valamint a nyelvtanulási stratégiáknak szocio-pszichológiai tényezők figyelembe vételével történő alkalmazására. Ennek gyakorlati megvalósítására kaphat ötleteket, módszereket és technikákat a résztvevő pedagógus. 3. Új módszerek az írás-olvasás tanítására Képző: Nemţoc Mirela A képzés nyelve: román Célcsoport: tanítók Időpont/időszak: november 4, 5, 6 Az írás-olvasás készség kialakítási folyamatában előkészítő- és első osztályban - hatékony közbelépésre, újszerű megközelítésre van szükség, annak érdekében, hogy az I-IV osztályos tanulók megtanuljanak írni, olvasni. 4. Modelul comunicativ-funcţional la ora de limba şi literatura română Képzők: Moraru-Drăghici Dorina, Bors Kinga, Nan Cosmina, Olaru Cristina, Stîngă Manuela-Nicoleta, Strasszer Doina Célcsoport: román nyelv és irodalom tanárok Helyszín/időszak: 5

7 Székelyudvarhely/ 2014 november Csíkszereda/ 2015 január-február Gyergyószentmiklós/ 2015 január-február A képzés lehetőség azoknak, akik a gyermekek számára vonzó, gyermekközpontú módszerekkel és stratégiákkal szeretnék hatékonyabbá tenni tevékenységüket a Román nyelv és irodalom órákon. 5. Magyar nyelv és irodalom tanterv készítése Képzők: dr. Fóris-Ferenczi Rita, dr. Kádár Edit Célcsoport: magyar nyelv és irodalom tanárok Időpont/időszak: március-április A program a Magyar nyelv és irodalom szakos tanárok tudatos tantervhasználatát, egyéni tervezőmunkáját, a pedagógiai értékelés komplex összefüggésrendszerében való jártasságát (célok, tartalmak, folyamatok, módszerek, eredmények) fejleszti. 6. Autentikus didaktikai eszközök és modern munkamódszerek az angol kommunikációs készeség fejlesztésében Képző: Tankó Enikő Célcsoport: angol nyelvtanárok Időpont/időszak: február 13,14 és 27, 28 A kurzus olyan általános iskolában tanító angoltanárokat céloz meg, akik frissíteni / elmélyíteni / gazdagítani szeretnék a nyelv tanításával kapcsolatos ismereteiket. 7. Bloom taxonómiája az óvodai matematika tanításában Képző: Fazekas Emese A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők Időpont/időszak: április 10, 11 és 25. A gondolkodás fejlesztése kihívás minden pedagógus számára. Erre egy lehetőség Bloom taxonómiája. Az óvónőknek szánt program során a résztvevők ennek tudatos, tervezett alkalmazását gyakorolhatják különböző tanítási-tanulási valamint értékelési helyzetekben a matematika tanítása során. 8. Esések iskolája Képző: Drobotka Béla 6

8 A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők, tanítók, testnevelő tanárok Időpont/időszak: február 3, 4, 5 Partnerintézmény: R.M.P.SZ. Az elesést nem lehet megelőzni, de az ebből adódó sérüléseket, baleseteket igen. Az Esések Iskolája nem önálló sportot képvisel, de minden sportág alapját az esés tudást oktatja, bármely korosztály, akár mozgássérültek számára is. Dobrotka Béla, az Esések Iskolája ötletgazdája, egyik alapítója, és szakmai vezetője. Felismerte, hogy a küzdőgyakorlatok élettani szempontból jól illenek az iskolai testnevelés keretébe, hiszen majd minden izomcsoportra hatással vannak: fejlesztik az erőt, az állóképességet és a mozgáskoordinációt. 9. A sakk, mint választható tantárgy az I-IV osztályban Képző: Biró Sándor A képzés nyelve: magyar Célcsoport: elemi osztályokban tanító pedagógusok Időpont/időszak: egyeztetés alatt Partnerintézmény: R.M.P.SZ. A romániai Nemzeti Alaptantervben, az általános iskolák alsó tagozatában, től választható tantárgy a sakk. A képzés megismerteti a résztvevőket a sakk tanításának módszertanával, és napi gyakorlatban alkalmazható ötletekkel, megoldásokkal, praktikumokkal segíti a képességfejlesztő sakk oktatása iránt érdeklődő pedagógusok munkáját. 10. A zene tanításának módszertana Képző: Petres Ştefan-Csaba A képzés nyelve: magyar Célcsoport: zenét tanító szakképzett/ szakképzetlen pedagógusok Időpont/időszak: március A program a zenét tanító, de ezen a területen szakképzetlen pedagógusoknak kíván módszertani segítséget nyújtani, ugyanakkor ötletekkel szolgálhat tapasztalattal rendelkező, szakképzett zenetanároknak is. 11. A rajz tanításának módszertana Képző: Imets László Célcsoport: rajzot tanító szakképzett/ szakképzetlen pedagógusok Időpont/időszak: február 3, 4, 5 7

9 A program képzőművészeti alapismeretek átadásához biztosít módszertani eszközöket szakképzett és szakképzetlen tanároknak, tanítóknak, válaszként a vizuális önkifejezés területén megfogalmazódott továbbképzési igényre. 12. Pedagógiai-szakmai ellenőrzések módszertana Képzők: szaktanfelügyelők Célcsoport: módszertanos tanárok Időpont/időszak: egyeztetés alatt A program a pedagógiai-szakmai ellenőrzéseknek a standardokban meghatározott eljárásrendjét, a megadott eszközök szakszerű felhasználását ismerteti. Az ellenőrzések során alkalmazott eljárásrendek egységesek, ugyanakkor a különböző szakterületekre jellemző sajátosságoknak megfelelően, illetve az ellenőrzés céljától függően az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok eltérhetnek egymástól. A program célja a pedagógiai-szakmai ellenőrzések minőségének biztosítása. 13. Összevont csoport az óvodában Képző: Márton Adél A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők Időpont/időszak: február 3, 4, 5 Az életkori sajátosságok, valamint a kognitív képességek különbözőségét a vegyes csoportban tanuló óvodások előnyére fordíthatjuk. A program az óvodapedagógusok olyan kompetenciáit fejleszti, amelyek a gyermekek megismerésével, az oktatásinevelési tevékenységek differenciálásával, az idő és tér hatékony kihasználásával kapcsolatosak, és amelyek nélkülözhetetlenek az esélyegyenlőség megteremtéséhez azon gyermekek számára is, akik összevont csoportba járnak. 14. Helyi tanterv készítése Képző: Bogos Mária Célcsoport: tanítók, tanárok Időpont/időszak: május 8, 9 és 15, 16 A helyi tantervre vonatkozó fogalmak rendszerezésével, a programkészítés lépéseinek tisztázásával a résztvevők szakszerű segítséget kapnak egy választható tantárgy programjának elkészítésében. 8

10 15. Projektmenedzsement Képző: Veres-Nagy Timea A képzés nyelve: magyar Időpont/időszak: február 13, 14 és 20, 21 A programot olyan pedagógusoknak ajánljuk, akik Európai Uniós pénzalapból támogatott projektekben vállalnának felelősséget, illetve a projektmenedzsementbe szeretnének betekintést nyerni. 16. Hogyan pályázzunk európai projekteket? Képző: Panaite Aurora-Antonia Időpont/időszak: november A pályázatírás iránt érdeklődő pedagógusoknak ajánljuk ezt a programot, akik Európai Uniós támogatásra pályáznának. 17. Interaktív tábla Képzők: Gyarmati Dénes, Matei Ioan Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: Magyar csoport: november 14, 15 és 21, 22 Román csoport: február A képzés során olyan készségek fejleszthetők, amelyek lehetővé teszik az egyszerű és/ vagy multi-touch kijelzővel rendelkező interaktív tábla hatékony használatát. 18. Élményinformatika - Számítástechnika és az internet korszerű lehetőségei tanároknak Képző: Vad Zoltán A képzés nyelve: magyar Célcsoport: tanárok Időpont/időszak: november 7, 8, 9 Partnerintézmény: R.M.P.SZ. Digitális társadalomban és korban élünk, a gyerekeink viszont ebben a korban születtek, ők soha nem éltek más korban. Számukra természetes ez a digitális világ. Pedagógusként fel kell legyünk készülve a digitális világ kihívásaira. Ki gondolná, hogy a Facebook milyen jól használható az oktatás szolgálatában? És ki tudta, hogy a Prezivel 9

11 olyan tananyagokat készíthetünk, amiről eddig csak álmodtunk? A CourseLab alkalmazás interneten megosztható formátumú tananyagok, leckék elkészítését teszi lehetővé. Mindez csak ízelítő, a lehetőségek száma meghatározhatatlan. A képzést követően új korszak veszi kezdetét mindenki számára, aki részt vesz. 19. A kreativitás fejlesztése számítógépes programokkal Képző: Matei Ioan A képzés nyelve: román Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: március 20, 21 és 27, 28 A program során megismert technikák alkalmazásával lehetőség nyílik a pedagógusok kreativitásának kiaknázására. Ezáltal a résztvevők hozzájárulhatnak a diákok kreativitásának fejlesztéséhez és eredményeik mérhető javulásához. 20. Számítógépes hálózatok Képzők: Keszler Andrei, Szőcs András, Karda István Célcsoport: pedagógusok, rendszergazdák Időpont/időszak: Balánbányai csoport: február 13, 14, valamint 20, 21 és 27, 28 Csíki/ udvarhelyi csoport: január 9, 10 és 16, 17 A képzést azoknak a pedagógusoknak és rendszergazdáknak ajánljuk, akik alapszintű számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek, de szeretnék elmélyíteni a számítógépes hálózatokkal kapcsolatos ismereteiket és ezek tanintézményi alkalmazhatóságát: hogyan lehet egy projekten egy időben több számítógépen dolgozni, dokumentumokat megosztani különböző gépeken/irodákban, biztonsági szabályokat alkalmazni vagy bizalmas információkat kezelni. 21. A Linux operációs rendszer alapjai Képzők: Szőcs András, Karda István Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: március 20, 21 és 27, 28 A nyílt forráskódú rendszerek, mint például Linux operációs rendszerek vagy a Libre Office irodai programcsomag használatának elterjedése és népszerűségének növekedése következtében egyre inkább szükségessé vált ezen alkalmazások felhasználói szintű ismerete. A nyílt forráskódú alkalmazások ismeretét és használatát 10

12 elsősorban az indokolja, hogy ingyenesek. Ezért széles körben elterjedtek, számos intézmény vagy kereskedelmi egység kizárólag ezeket használja. 22. Hatékony tevékenységek a tanulók motiválására valamint az olvasási készségeik fejlesztésére Képzők: Márdirosz Ajka-Klára, Egyed Daniela Célcsoport: könyvtárosok, pedagógusok Időpont/időszak: május 8, 9 és 15, 16 A program olyan módszertani ismereteket, technikákat mutat be, könyvtárosoknak/ tanároknak, amelyek az olvasási készségek fejlesztését, az olvasás népszerűsítését szolgálják a tanulók körében, korosztálytól függetlenül. 23. Prevenciós és intervenciós lehetőségek iskolai agresszió esetén Képzők: Balázs-Iuhos Orsolya, Kui Eszter Enikő, László Laura, Fülöp Pál Éva, Matei Liliana Célcsoport: tanítók, tanárok Időpont/időszak: Magyar csoport: február 3, 4, 5 Román csoport: február 13, 14 és 20, 21 Az iskolai agressziónak nagyon sokféle típusa van, ezek motívumai, megnyilvánulási formái és következményei is eltérők lehetnek. A program során olyan pedagógiai módszereket ismertetünk, amelyek segítenek a bekövetkező agresszióra utaló jelek, kockázati tényezők és helyzetek felismerésében, illetve amelyek az iskolai agresszivitás veszedelmes formáival szemben eredményesen alkalmazhatóak. 24. Ökológiai nevelés, projektekkel Képző: Petruţ Camelia-Mirela A képzés nyelve: román Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: február 2, 3, 4 A program azon képességek fejlesztését célozza, amelyek segítségével motiválhatjuk a tanulókat, hogy részt vállaljanak a közösség problémáinak megoldásában ökológiai és környezetvédelmi projektek kezdeményezésével, megtervezésével, lebonyolításával, kiértékelésével. 11

13 25. A sokféleség elfogadása, tolerancia inkluzív iskola Képzők: Szabó Irén-Ottilia, Pöllnitz Ileana Képzők: Szabó Irén-Ottilia, Pöllnitz Ileana Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: február 3, 4, 5 A program célja egy-egy tanintézmény közösségét segíteni a sokféleség elfogadásában és egy inkluzív iskola kialakításában. 26. Egyéni tanterv a sajátos nevelést igénylő gyermekek számára Képző: Demeter Anna-Mária Célcsoport: pedagógusok, fejlesztő pedagógusok Időpont/időszak: február-március A tanfolyam azoknak a pedagógusoknak biztosít gyakorlati segítséget, akik olyan osztályokban tanítanak, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek egészséges társaikkal együtt tanulnak, és szükséges a személyre szabott tanterv alkalmazása. 27. Rromanipen Képző: Kari Attila Célcsoport: pedagógusok, akik roma gyerekekkel is foglalkoznak Időpont/időszak: egyeztetés alatt A program a romák specifikus oktatási helyzetével, a történelmük, kultúrájuk, hagyományos mesterségeik, életmódjuk és társadalmi-kulturális integrációjuk megismertetésével foglalkozik. 28. Nemi egyenlőség az óvodában Képző: Savu Ioan A képzés nyelve: román Célcsoport: óvónők Időpont/időszak: február 13,14 és 20, 21 Az óvoda nem adhat helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. Az oktatási-nevelési tevékenység úgy kell 12

14 differenciálódjon, hogy esélyegyenlőséget biztosítson fiúknak-lányoknak egyaránt a fejlődésben. 29. Korrupció ellen az oktatási rendszerben Képzők: Tîrnaucă Liliana-Izabela, Erőss Piroska Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: május 15,16 és 22, 23 A program célja, hogy feltárja a korrupció kockázatait az oktatási rendszerben, figyelmeztet az ebből adódó veszélyekre és megerősíti a pedagógusokat a korrupció elleni fellépésben. 30. Nonformális nevelés az óvodában Képzők: Ţâra Ionela Adriana, Vodă Ana Adriana A képzés nyelve: román Célcsoport: óvónők Időpont/időszak: február 2, 3, 4 A képzés célja, az óvodai nonformális tevékenységek megtervezéséhez és lebonyolításához szükséges készségek, jártasságok fejlesztése. 31. Nonformális nevelés Képző: Erdei Lucica A képzés nyelve: román Célcsoport: nevelési tanácsadók, osztályfőnökök Időpont/időszak: február 2, 3, 4 A program támaszt nyújt osztályfőnököknek és nevelési tanácsadóknak a nonformális oktatási tevékenységek megtervezéséhez, megszervezéséhez és lebonyolításához. 32. Tanár-szülő-diák kapcsolat generációk közötti párbeszéd Képzők: Szabó Irén-Ottilia, Kornis Melinda, Oproiu Ramona-Dana, Kedves Enikő Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: Magyar csoport: január 16, 17 és 30, 31 13

15 Román csoport: március 13, 14 és 20, 21 A program hangsúlyozza a család és iskola kapcsolatának fontosságát, a szülők szerepét az iskola életében és lehetőséget nyújt a pozitív fegyelmezési módszerek megismerésére, gyakorlására. 33. Az osztályfőnök szerepe az osztályközösség kialakításában Képzők: Kovács Zsuzsa Otília, Kiss Aliz, Simó Ildikó A képzés nyelve: magyar Célcsoport: pedagógusok, osztályfőnökök Időpont/időszak: január 16, 17 és 23, 24 Ezt a programot osztályfőnököknek, tanároknak, tanítóknak ajánljuk, témája a csapatépítés közösségépítés. 34. A családi életre nevelés Képző: Kecskés Elisabeta Eminee Célcsoport: tanárok Időpont/időszak: március 20, 21 és 27, 28 A gyermekek és a fiatalok nevelése elválaszthatatlan a családi életre neveléstől, a pedagógia a családpedagógiától. A képzés során a pedagógusok bevezetést kaphatnak az önismeret, a jellemnevelés, a nemiség, a szerelem, a párválasztás, a házasságra való felkészülés, a házasélet, a családtervezés, a gyermeknevelés kérdéseibe, a diákok életkori sajátosságainak megfelelő módon. 35. Személyifejlesztés és önismeret Képző: Ágoston Imola A képzés nyelve: magyar Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: február 3, 4 és 20, 21 A tréning a résztvevők meglevő értékeit tárja fel, fejleszti munkájuk, tanulásuk belső feltételeit, segít megismerni az egyén kommunikációs erősségeit, gyengeségeit és lehetőségeit, az önismeret fejlesztésével lehetővé teszi a problémák megoldását. 36. Stresszkezelés, kiégés megelőzés Képzők: Oproiu Ramona-Dana, Kovács Zsuzsa 14

16 Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: Magyar csoport: január 9, 10 és 30, 31 Román csoport: január 9, 10 és 16, 17 A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok részletesen megismerjék a stressz jellemzőit, forrásait, folyamatát, fontosságát, veszélyeit, valamint saját reakcióikat és lehetséges énvédő mechanizmusaikat stresszes helyzetekben. 37. Részképességek fejlesztése játékkal, tanulási zavarral küzdő gyermekek részére Képző: Kovács Zsuzsa Otília, Grama Michaela Célcsoport: óvónők, tanítók, fejlesztő pedagógusok Időpont/időszak: Magyar csoport: február 13, 14 és 20, 21 Román csoport: február 13, 14 és 20, 21 A program olyan fejlesztő játékok bemutatását célozza meg, amelyek a kognitív képességek fejlődését segítik, elsősorban a részképességzavarral küzdő gyermekek számára, de alkalmazhatók minden óvodás és kisiskolás gyermek képességeinek erősítésére, fejlesztésére. 38. Pedagógiai-didaktikai módszerek/ eljárások, motiváció, valamint a tanulási kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban Képző: Répás Ildikó A képzés nyelve: magyar Célcsoport: szakközépiskolában tanító pedagógusok Időpont/időszak: április 14, 15, 16 Partnerintézmény: R.M.P.SZ. A továbbképzés célja, hogy interaktív tanulási folyamatban a résztvevők megismerjék a hatékony tanulást segítő módszereket, intenzív csoportélményeken keresztül hozzájáruljon a szemléletformáláshoz és a kompetencia fejlesztéshez. 39. Drámapedagógia Képző: Rusz Csilla, Kunné Daró Anikó A képzés nyelve: magyar 15

17 Célcsoport: óvónők, tanítók Időpont/időszak: november 3, 4, 5 Partnerintézmény: R.M.P.SZ. A színjátszás, drámajáték, kreatív dráma kiváló alternatíva a modern pedagógiai irányzatok/ módszerek között. Ahhoz, hogy valaki az életben boldoguljon, a tárgyi tudás mellett szüksége van kommunikációs készségre, a csapatmunkában való jártasságra, improvizációs készségre, stb., ezek kitűnően fejleszthetők a drámapedagógia segítségével. 40. Animációs technikák és kreativitásfejlesztés Képző: Erös Maria A képzés nyelve: román Célcsoport: óvónők, tanítók, gimnáziumi tanárok, pályakezdő pedagógusok Időpont/időszak: február 4, 5, 6 A programot azon pályakezdő pedagógusoknak ajánljuk, akik új, aktív pedagógiai módszereket szeretnének felfedezni és kipróbálni, a munkájuk hatékonyságának növelése érdekében. 41. Élménypedagógia Legyen élmény a suli! Képző: Vad Zoltán A képzés nyelve: magyar Célcsoport: tanítók, tanárok Időpont/időszak: március 20, 21, 22 Partnerintézmény: R.M.P.SZ. Tanuljunk meg egy osztállyal bánni 20 óra alatt! Tanuljunk játékokat, éljük át együtt a játék adta élményeket, hogy tudjuk, mit fognak a gyerekek is érezni, amikor játszunk velük. Használjuk fel a játék adta örömöt a tanítás során, és csoda fog történni. Élmény lesz a suli a diákjaink számára! Ki gondolta volna, hogy a játék az egyik leghatékonyabb pedagógiai eszköz lehet a kezünkben? Sőt, a játék nem csupán örömforrás és lehetőség, hanem a pszichikai és szociális fejlesztés kiváló eszköze is. Játékra fel! 42. Meseterápia Képző: Majla Géza A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők, tanítók Időpont/időszak: Székelyeresztúri csoport: február 2, 3, 4 16

18 Csíki csoport: április 14, 15, 16 A képzés betekintést nyújt a meseterápiába. Mesét hallgatva, a mesehősök útját járva a gyerek tanul. Új probléma megoldási módokat, új viselkedésmintát. A mese a bennünk lévő jóhoz kapcsol, a mesehős minden körülmények között jó marad. A népmese a nevelés táltos paripája, univerzális segítő. 43. Tánc, hagyományok és népi gyermekjátékok az óvodában és az általános iskolában Képző: Galaczi Hajnalka A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők, tanítók Időpont/időszak: A képzés tulajdonképpen egy varázslatos kapcsolatot teremt a gyermek személyiségének fejlődése és a közösség kultúrája között, amelynek részese, ugyanakkor lehetőség a táncra, dalra, népi gyermekjátékokra, hagyományőrzésre. 44. Népművészet és hagyományőrzés a kompetenciák fejlesztésében Képzők: Geréb Harmat-Izabella, Tifán Irén, Laurenţiu Mirela Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: Magyar csoport: 2015 április (tavaszi vakáció) Román csoport: december 5, 6, és 12, 13 A hagyományőrzés, mint értékátadás, hozzájárul a gyermekek személyiségének fejlesztése mellett, a kreativitás, az esztétikai érzék fejlesztéséhez, ugyanakkor a néphagyomány és népművészet iránti tisztelet, attitűd kialakításához. 45. Előkésztő osztályokban tanító pedagógusok felkészítője Képzők: Mîndru Elena, Porsche Éva, Gáll Magdalena, Imre Ildikó, László Mária, Data/perioada: szeptember Lezárult program 17

19 II. AKKREDITÁLT PROGRAMOK Beiratkozás Az akkreditált programokra a beiratkozás kizárólag on-line történik, az intézmény honlapján: Ugyanitt részleteket találnak ezekről a programokról. Részvételi díj Ezeken a programokon részvételi díjat kell fizetni. A részvételi díjat a program indulása előtt, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza számlájára kell kifizetni, amelyet a Kincstár csíkszeredai fiókjánál nyitottunk: RO05 TREZ X XX , C.I.F A kifizetést bizonyító dokumentumot a program indulása előtt, a beiratkozási dosszié leadásakor, illetve legkésőbb az első képzési napon a programfelelősnek kell bemutatni. A részvételi díjat kifizetheti a pedagógus, vagy a tanintézmény, a továbbképzési alapból. Csoportalakítás Ahhoz, hogy egy program indulhasson, 25 pedagógus beiratkozására/ részvételére van szükség. Amint egy csoport kialakítható, időpontegyeztetés következik a képzővel/ képzőkkel, esetleg a programot szolgáltató vagy az akkreditált helyszínt biztosító intézményekkel, aztán a program indulását a Tanügyminisztériumban történő bejelentését/ jóváhagyását követően, minden beiratkozott pedagógust, valamint intézményét/ továbbképzésért felelősét ben/ honlapunkon értesítünk a program indulásának részleteiről. Ezután kell a beiratkozási dossziét összeállítani és a részvételi díjat kifizetni. Beiratkozási dosszié A résztvevők a program indulása előtt Beiratkozási dossziét kell leadjanak az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza módszertanos tanárainál/ programfelelősnél a következő dokumentumokkal: Beiratkozási ív (letölthető a honlapról/ 2. sz. melléklet) Munkahelyi igazolás, amely tartalmazza a pedagógus által betöltött munkakört és a végzett szakot A következő dokumentumok fénymásolata, amelyeket egyszerű iskolai pecséttel/aláírással hitelesítettek: o Személyazonossági igazolvány o Végzettséget/célcsoporthoz való odatartozást bizonyító diploma o Születési bizonyítvány o Házasságlevél (névváltoztatás esetén) A beiskolázási szerződést a tanfolyamon, első alkalommal töltik ki 2 példányban. A program lebonyolítása Az akkreditált programokat kizárólag akkreditált helyszíneken szervezhetjük, ezért ezek a programok a jelentkezők lakhelyétől/ intézményétől függetlenül csak a megjelölt helyszíneken bonyolíthatók. 18

20 Tanúsítványok A program végén, a vizsga után, a résztvételt igazoló, ideiglenes Tanúsítványt (Adeverinţă) állítunk ki. A kreditpontos Tanúsítványt (Atestat) a programot szolgáltató intézmény utólag állítja ki. Ez hosszabb időt vehet igénybe, elkészülésükről a résztvevőket értesítjük, átvételük személyesen történik. 1. Érzelmi intelligencia és szociális kompetenciák fejlesztése Szolgáltató: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza - Csíkszereda Jóváhagyás száma: / 4736 sz. MR Óraszám: 44 Kreditpontok száma: 11 Képzők: Kedves Enikő, László Laura, Matei Liliana, Pöllnitz Ileana, Szabó Irén-Ottilia Helyszínek: Apáczai Csere János Pedaógusok Háza - Csíkszereda Palló Imre Művészeti Líceum Székelyudvarhely Tamási Áron Gimnázium Székelyudvarhely Célcsoport: pedagógusok Részvételi díj: 130 lej A fejlett érzelmi intelligencia és a szociális kompetenciák képezik a felelős döntéshozatal, a saját korlátaink ismeretének, egyéni vagy csoportban/ munkahelyen felmutatott teljesítményünknek, kapcsolatainknak vagy akár alkalmazkodó képességünknek az alapját, amelyekre a pedagógusok szakmai fejlődésükben támaszkodhatnak. 2. Digitális kompetenciák fejlesztése Szolgáltató: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza - Csíkszereda Jóváhagyás száma: / 3905 sz. MR Óraszám: 100 Kreditpontok száma: 25 Képzők: Dénes Ildikó, Gyarmati Dénes, Miklós Csaba, Pongrácz Timea, Sajgó Ştefan Helyszínek: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza - Csíkszereda Fogarasy Mihály Szakközépiskola Gyergyószentmiklós Kemény János Gimnázium Maroshévíz Célcsoport: pedagógusok és iskolai kisegítő-személyzet Részvételi díj: 300 lej A program az információs társadalomhoz kötődő technológiák magabiztos és kritikus használatához, és ezáltal alapvető készségek kialakításához és fejlesztéséhez járul hozzá az információs és kommunikációs technológiák terén. 19

A CSÍKSZEREDAI APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA PROGRAM- AJÁNLATA A 2015/2016-OS TANÉVRE

A CSÍKSZEREDAI APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA PROGRAM- AJÁNLATA A 2015/2016-OS TANÉVRE A CSÍKSZEREDAI APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA PROGRAM- AJÁNLATA A 2015/2016-OS TANÉVRE A CSÍKSZEREDAI APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA PROGRAMAJÁNLATA A 2015/2016-ÖS TANÉVRE TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5

Részletesebben

A CSÍKSZEREDAI APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA PROGRAMAJÁNLATA A 2016/2017 ES TANÉVRE

A CSÍKSZEREDAI APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA PROGRAMAJÁNLATA A 2016/2017 ES TANÉVRE A CSÍKSZEREDAI APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA PROGRAMAJÁNLATA A 2016/2017 ES TANÉVRE TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...4 I. A TANÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT (nem akkreditált) PROGRAMOK...5 1. Támogató

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana

Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Iskolai közösségi szolgálat - az iskolák és a fogadó intézmények közötti kapcsolat módszertana Szentendre, 2013. október 28. Dr. Bodó Márton Fogalma Nemzeti köznevelési törvény A közösségi szolgálat: szociális,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc

Milyen modulokat tanítsunk? Dr. Jakab-Szászi Andrea Nagy Márta Milyen modulokat tanítsunk? Márkus Gábor 45 perc Módszertan Téma Előadó Időtartam Képzés díja, melyhez útiköltség számítandó Kompetenciafejlesztés a hittanoktatásban Dr. Jakab-Szászi Andrea Moduláris tervezés a középiskolai hittanoktatásban avagy: Dr.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai Tartalom Miért? szükséges a szaktanácsadás Mit? csinál a szaktanácsadó Hogyan? történik a szaktanácsadói támogatás Miért?

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS INNOVÁCIÓK AZ ÓVODAI NEVELÉS GYAKORLATÁBAN PEDAGÓGUS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS INDÍTÁSÁNAK CÉLJA: Olyan szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN

A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA A KÜLÖNBÖZŐ TANULÁSI KERETEK MODELLKÍSÉRLETEI DIGITÁLIS TANULÁSI KÖRNYEZETBEN TÁMOP-4.2.2.D A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI IKT eszközökkel támogatott, formális tanulási kereteket támogató

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga

Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga Mérés-értékelés pedagógus szakvizsga KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 2. A szakirányú továbbképzésben

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043

Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tudásdepó Expressz A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP 3.2.4A 11/1 2012-0043 Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton

A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton A pedagógus szerepe a közösségi szolgálatban Szeged, 2013.április 25. Dr. Bodó Márton Miért lehet jó? Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Te megállnál segíteni? 1000 emberből két óra alatt mindössze 6 segítene

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban

A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban XV. SOPRONI LOGOPÉDIAI ÉS PEDAGÓGIAI NAPOK A pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban ORSZÁGOS AKKREDITÁLT SZAKMAI KONFERENCIA SOPRON, 2009. március 26-27-28. Tervezett program Fogjuk a kezed!

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM Választható tanulmányi területek, ágazatok: 001 gimnázium emelt óraszámú angollal (1 osztály 28 fő) 006 dekoratőr (0,5 osztály 14 fő) 007 divat-

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március

RPI KÉPZÉSI KÍNÁLAT 2015. március 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Téma Előadó Időtartam Képzés díja amihez még úti ktg. számítandó Jogszabályi változások Aranyosiné Borsodi Éva 2x45perc A könyvtári órák módszertana, lehetőségek, tapasztalatok, óravázlatok

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd

Gyógypedagógia szakterület programja. Fıvárosi Pedagógiai Napok. 2009. november 17. kedd Gyógypedagógia szakterület programja Fıvárosi Pedagógiai Napok 2009. november 17. kedd Idıpont -tól, -ig 14 00 14 15 Tantárgy/ terület Az EGYMI mőködése, a segítı szakemberek tevékenysége Tevékenységforma/

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben