AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA. PROGRAMAJÁNLATA a 2014/2015-ös tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA. PROGRAMAJÁNLATA a 2014/2015-ös tanévre"

Átírás

1 AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS PEDAGÓGUSOK HÁZA PROGRAMAJÁNLATA a 2014/2015-ös tanévre 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETŐ...3 I. A TANÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT PROGRAMOK Támogató program pályakezdő pedagógusoknak Tantervelmélet és tanítási módszerek Román nyelv tanítása az óvodában Új módszerek az írás-olvasás tanítására Modelul comunicativ-funcţional la ora de limba şi literatura română Magyar nyelv és irodalom tanterv készítése Autentikus didaktikai eszközök és modern munkamódszerek az angol kommunikációs készeség fejlesztésében Bloom taxonómiája az óvodai matematika tanításában Esések iskolája A sakk, mint választható tantárgy az I-IV osztályban A zene tanításának módszertana A rajz tanításának módszertana Pedagógiai-szakmai ellenőrzések módszertana Összevont csoport az óvodában Helyi tanterv készítése Projektmenedzsement Hogyan pályázzunk európai projekteket? Interaktív tábla Élményinformatika - Számítástechnika és az internet korszerű lehetőségei tanároknak A kreativitás fejlesztése számítógépes programokkal Számítógépes hálózatok A Linux operációs rendszer alapjai Hatékony tevékenységek a tanulók motiválására valamint az olvasási készségeik fejlesztésére Prevenciós és intervenciós lehetőségek iskolai agresszió esetén Ökológiai nevelés, projektekkel A sokféleség elfogadása, tolerancia inkluzív iskola Egyéni tanterv a sajátos nevelést igénylő gyermekek számára Rromanipen Nemi egyenlőség az óvodában Korrupció ellen az oktatási rendszerben Nonformális nevelés az óvodában Nonformális nevelés

3 32. Tanár-szülő-diák kapcsolat generációk közötti párbeszéd Az osztályfőnök szerepe az osztályközösség kialakításában A családi életre nevelés Személyifejlesztés és önismeret Stresszkezelés, kiégés megelőzés Részképességek fejlesztése játékkal, tanulási zavarral küzdő gyermekek részére Pedagógiai-didaktikai módszerek/ eljárások, motiváció, valamint a tanulási kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban Drámapedagógia Animációs technikák és kreativitásfejlesztés Élménypedagógia Legyen élmény a suli! Meseterápia Tánc, hagyományok és népi gyermekjátékok az óvodában és az általános iskolában Népművészet és hagyományőrzés a kompetenciák fejlesztésében Előkésztő osztályokban tanító pedagógusok felkészítője...17 II. AKKREDITÁLT PROGRAMOK Érzelmi intelligencia és szociális kompetenciák fejlesztése Digitális kompetenciák fejlesztése A tanulás tanulása A differenciálás időszerű stratégiái Hatékony kommunikáció és hatékony attitűdök Életvezetés tinédzsereknek - drogprevenció Oktatásmenedzsment (PROMED) Minőségbiztosítás tanintézményekben TRANS-UNIVERSITARIA COMPAS-MANAGEMENT TRANSVERSAL-Interactive training Könyvelés közintézményekben európai szemléletben Hatékony titkárság az iskolában Számítógéphasználat az iskolai könyvtárban

4 Utak úgy lesznek, hogy járunk rajtuk. Hans Kudszus BEVEZETŐ Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza Programajánlata ebben a tanévben is a Hargita megyei pedagógusok továbbképzési igényének felmérése eredményeként született. A felmérésben a következő szempontokat vettük figyelembe: o A Tanügyminisztérium javaslatait; o A Tanfelügyelõség által az elmúlt tanévben végzett szakmai-pedagógiai ellenõrzések tapasztalatai és következtetései nyomán tett javaslatokat, illetve az ellenõrzéseket végzõ módszertanos tanárok közvetlen javaslatait; o A Hargita megyei pedagógusok konkrét továbbképzési igényeit, amelyeket a különbözõ alkalmakkor rendelkezésükre bocsájtott kérdõívekben fogalmaztak meg (a múlt tanévi programzáró kérdõívek több, mint 1000 darab; valamint a helyi, intézményszintû továbbkézési igényfelmérések során kapott visszajelzõ kérdõívek). Programajánlatunkba a Tanügyminisztérium által javasolt témakörök mellett azok a programok kerültek, amelyeket a legtöbb pedagógus igényelt, illetve amelyeket a fentiek alapján több szempontból is javasoltak. A programokat 2 fejezetbe csoportosítottuk: I. a Tanügyminisztériumba 2014 szeptember 24.-én jóváhagyásra elküldött programok; II. akkreditált programok. 3

5 I. A TANÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT PROGRAMOK Beiratkozás Az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, Tanügyminisztérium által jóváhagyott programjaira a beiratkozás kizárólag on-line történik, az intézmény honlapján: Ugyanitt részletek találhatók programjainkról, a lebonyolításukkal kapcsolatos információkat folyamatosan frissítjük. A programjainkra nem kötelező beiratkozni, de a beiratkozás pillanatától minden pedagógus részvételi szándékát tiszteletben tartjuk, és feltétlenül számítunk jelenlétére. Csoportalakítás Ahhoz, hogy egy program indulhasson, 25 pedagógus beiratkozására/ részvételére van szükség. Amennyiben egy körzetből/ tanintézményből beiratkozik minimum 25 pedagógus, a képzőkkel való egyeztetés után és a költségvetés függvényében a tervezettől eltérő csoportok is alakulhatnak. A résztvevők értesítése Minden beiratkozott pedagógust ben értesítünk/ emlékeztetünk a program indulásáról, amelyre beiratkozott. A program indulását jelző átiratot az intézmény hivatalos címére, valamint a továbbképzésért felelősnek is elküldjük és a honlapra is feltesszük. A program lebonyolítása A résztvevőket kérjük, a kitöltött, aláíratott/ lepecsételt Beiratkozási lapot (letölthető a honlapról/ 1. sz. melléklet), majd dokumentumot hozzák magukkal az első képzési napon. Tanúsítványok A program végén a résztvevőknek Tanúsítványt állítunk ki. Ezeket igyekszünk a program zárásakor kiosztani, vagy amikor ez nem lehetséges, akkor a Tanfelügyelőségen, az intézmény postaládájában helyezzük el őket. Erről a résztvevőt és intézményét értesítjük. *Megjegyzés: A programfüzetben megjelenő időpontok tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk. 4

6 1. Támogató program pályakezdő pedagógusoknak Tantervelmélet és tanítási módszerek Képzők: Szaktanfelügyelők Időpont/időszak: február - március Részvételi díj: 50 lej A program a véglegesítő/címzetes állások betöltéséhez szervezett vizsgákra készülő pedagógusoknak kíván szakszerű és gyakorlatias támogatást nyújtani a felkészülésben a tervezés és a módszertan területén. 2. Román nyelv tanítása az óvodában Képzők: Hátsek Kinga Mária, Waczel Enikő A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők Időpont/időszak: február 2, 3, 4 Az óvodáskorú gyermek román nyelvvel történő ismerkedése játékos formában történik. A tanulási helyzetek megteremtéséhez nagymértékben szükség van a pedagógus kreativitására, valamint a nyelvtanulási stratégiáknak szocio-pszichológiai tényezők figyelembe vételével történő alkalmazására. Ennek gyakorlati megvalósítására kaphat ötleteket, módszereket és technikákat a résztvevő pedagógus. 3. Új módszerek az írás-olvasás tanítására Képző: Nemţoc Mirela A képzés nyelve: román Célcsoport: tanítók Időpont/időszak: november 4, 5, 6 Az írás-olvasás készség kialakítási folyamatában előkészítő- és első osztályban - hatékony közbelépésre, újszerű megközelítésre van szükség, annak érdekében, hogy az I-IV osztályos tanulók megtanuljanak írni, olvasni. 4. Modelul comunicativ-funcţional la ora de limba şi literatura română Képzők: Moraru-Drăghici Dorina, Bors Kinga, Nan Cosmina, Olaru Cristina, Stîngă Manuela-Nicoleta, Strasszer Doina Célcsoport: román nyelv és irodalom tanárok Helyszín/időszak: 5

7 Székelyudvarhely/ 2014 november Csíkszereda/ 2015 január-február Gyergyószentmiklós/ 2015 január-február A képzés lehetőség azoknak, akik a gyermekek számára vonzó, gyermekközpontú módszerekkel és stratégiákkal szeretnék hatékonyabbá tenni tevékenységüket a Román nyelv és irodalom órákon. 5. Magyar nyelv és irodalom tanterv készítése Képzők: dr. Fóris-Ferenczi Rita, dr. Kádár Edit Célcsoport: magyar nyelv és irodalom tanárok Időpont/időszak: március-április A program a Magyar nyelv és irodalom szakos tanárok tudatos tantervhasználatát, egyéni tervezőmunkáját, a pedagógiai értékelés komplex összefüggésrendszerében való jártasságát (célok, tartalmak, folyamatok, módszerek, eredmények) fejleszti. 6. Autentikus didaktikai eszközök és modern munkamódszerek az angol kommunikációs készeség fejlesztésében Képző: Tankó Enikő Célcsoport: angol nyelvtanárok Időpont/időszak: február 13,14 és 27, 28 A kurzus olyan általános iskolában tanító angoltanárokat céloz meg, akik frissíteni / elmélyíteni / gazdagítani szeretnék a nyelv tanításával kapcsolatos ismereteiket. 7. Bloom taxonómiája az óvodai matematika tanításában Képző: Fazekas Emese A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők Időpont/időszak: április 10, 11 és 25. A gondolkodás fejlesztése kihívás minden pedagógus számára. Erre egy lehetőség Bloom taxonómiája. Az óvónőknek szánt program során a résztvevők ennek tudatos, tervezett alkalmazását gyakorolhatják különböző tanítási-tanulási valamint értékelési helyzetekben a matematika tanítása során. 8. Esések iskolája Képző: Drobotka Béla 6

8 A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők, tanítók, testnevelő tanárok Időpont/időszak: február 3, 4, 5 Partnerintézmény: R.M.P.SZ. Az elesést nem lehet megelőzni, de az ebből adódó sérüléseket, baleseteket igen. Az Esések Iskolája nem önálló sportot képvisel, de minden sportág alapját az esés tudást oktatja, bármely korosztály, akár mozgássérültek számára is. Dobrotka Béla, az Esések Iskolája ötletgazdája, egyik alapítója, és szakmai vezetője. Felismerte, hogy a küzdőgyakorlatok élettani szempontból jól illenek az iskolai testnevelés keretébe, hiszen majd minden izomcsoportra hatással vannak: fejlesztik az erőt, az állóképességet és a mozgáskoordinációt. 9. A sakk, mint választható tantárgy az I-IV osztályban Képző: Biró Sándor A képzés nyelve: magyar Célcsoport: elemi osztályokban tanító pedagógusok Időpont/időszak: egyeztetés alatt Partnerintézmény: R.M.P.SZ. A romániai Nemzeti Alaptantervben, az általános iskolák alsó tagozatában, től választható tantárgy a sakk. A képzés megismerteti a résztvevőket a sakk tanításának módszertanával, és napi gyakorlatban alkalmazható ötletekkel, megoldásokkal, praktikumokkal segíti a képességfejlesztő sakk oktatása iránt érdeklődő pedagógusok munkáját. 10. A zene tanításának módszertana Képző: Petres Ştefan-Csaba A képzés nyelve: magyar Célcsoport: zenét tanító szakképzett/ szakképzetlen pedagógusok Időpont/időszak: március A program a zenét tanító, de ezen a területen szakképzetlen pedagógusoknak kíván módszertani segítséget nyújtani, ugyanakkor ötletekkel szolgálhat tapasztalattal rendelkező, szakképzett zenetanároknak is. 11. A rajz tanításának módszertana Képző: Imets László Célcsoport: rajzot tanító szakképzett/ szakképzetlen pedagógusok Időpont/időszak: február 3, 4, 5 7

9 A program képzőművészeti alapismeretek átadásához biztosít módszertani eszközöket szakképzett és szakképzetlen tanároknak, tanítóknak, válaszként a vizuális önkifejezés területén megfogalmazódott továbbképzési igényre. 12. Pedagógiai-szakmai ellenőrzések módszertana Képzők: szaktanfelügyelők Célcsoport: módszertanos tanárok Időpont/időszak: egyeztetés alatt A program a pedagógiai-szakmai ellenőrzéseknek a standardokban meghatározott eljárásrendjét, a megadott eszközök szakszerű felhasználását ismerteti. Az ellenőrzések során alkalmazott eljárásrendek egységesek, ugyanakkor a különböző szakterületekre jellemző sajátosságoknak megfelelően, illetve az ellenőrzés céljától függően az alkalmazott eszközök és értékelési szempontok eltérhetnek egymástól. A program célja a pedagógiai-szakmai ellenőrzések minőségének biztosítása. 13. Összevont csoport az óvodában Képző: Márton Adél A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők Időpont/időszak: február 3, 4, 5 Az életkori sajátosságok, valamint a kognitív képességek különbözőségét a vegyes csoportban tanuló óvodások előnyére fordíthatjuk. A program az óvodapedagógusok olyan kompetenciáit fejleszti, amelyek a gyermekek megismerésével, az oktatásinevelési tevékenységek differenciálásával, az idő és tér hatékony kihasználásával kapcsolatosak, és amelyek nélkülözhetetlenek az esélyegyenlőség megteremtéséhez azon gyermekek számára is, akik összevont csoportba járnak. 14. Helyi tanterv készítése Képző: Bogos Mária Célcsoport: tanítók, tanárok Időpont/időszak: május 8, 9 és 15, 16 A helyi tantervre vonatkozó fogalmak rendszerezésével, a programkészítés lépéseinek tisztázásával a résztvevők szakszerű segítséget kapnak egy választható tantárgy programjának elkészítésében. 8

10 15. Projektmenedzsement Képző: Veres-Nagy Timea A képzés nyelve: magyar Időpont/időszak: február 13, 14 és 20, 21 A programot olyan pedagógusoknak ajánljuk, akik Európai Uniós pénzalapból támogatott projektekben vállalnának felelősséget, illetve a projektmenedzsementbe szeretnének betekintést nyerni. 16. Hogyan pályázzunk európai projekteket? Képző: Panaite Aurora-Antonia Időpont/időszak: november A pályázatírás iránt érdeklődő pedagógusoknak ajánljuk ezt a programot, akik Európai Uniós támogatásra pályáznának. 17. Interaktív tábla Képzők: Gyarmati Dénes, Matei Ioan Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: Magyar csoport: november 14, 15 és 21, 22 Román csoport: február A képzés során olyan készségek fejleszthetők, amelyek lehetővé teszik az egyszerű és/ vagy multi-touch kijelzővel rendelkező interaktív tábla hatékony használatát. 18. Élményinformatika - Számítástechnika és az internet korszerű lehetőségei tanároknak Képző: Vad Zoltán A képzés nyelve: magyar Célcsoport: tanárok Időpont/időszak: november 7, 8, 9 Partnerintézmény: R.M.P.SZ. Digitális társadalomban és korban élünk, a gyerekeink viszont ebben a korban születtek, ők soha nem éltek más korban. Számukra természetes ez a digitális világ. Pedagógusként fel kell legyünk készülve a digitális világ kihívásaira. Ki gondolná, hogy a Facebook milyen jól használható az oktatás szolgálatában? És ki tudta, hogy a Prezivel 9

11 olyan tananyagokat készíthetünk, amiről eddig csak álmodtunk? A CourseLab alkalmazás interneten megosztható formátumú tananyagok, leckék elkészítését teszi lehetővé. Mindez csak ízelítő, a lehetőségek száma meghatározhatatlan. A képzést követően új korszak veszi kezdetét mindenki számára, aki részt vesz. 19. A kreativitás fejlesztése számítógépes programokkal Képző: Matei Ioan A képzés nyelve: román Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: március 20, 21 és 27, 28 A program során megismert technikák alkalmazásával lehetőség nyílik a pedagógusok kreativitásának kiaknázására. Ezáltal a résztvevők hozzájárulhatnak a diákok kreativitásának fejlesztéséhez és eredményeik mérhető javulásához. 20. Számítógépes hálózatok Képzők: Keszler Andrei, Szőcs András, Karda István Célcsoport: pedagógusok, rendszergazdák Időpont/időszak: Balánbányai csoport: február 13, 14, valamint 20, 21 és 27, 28 Csíki/ udvarhelyi csoport: január 9, 10 és 16, 17 A képzést azoknak a pedagógusoknak és rendszergazdáknak ajánljuk, akik alapszintű számítástechnikai ismeretekkel rendelkeznek, de szeretnék elmélyíteni a számítógépes hálózatokkal kapcsolatos ismereteiket és ezek tanintézményi alkalmazhatóságát: hogyan lehet egy projekten egy időben több számítógépen dolgozni, dokumentumokat megosztani különböző gépeken/irodákban, biztonsági szabályokat alkalmazni vagy bizalmas információkat kezelni. 21. A Linux operációs rendszer alapjai Képzők: Szőcs András, Karda István Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: március 20, 21 és 27, 28 A nyílt forráskódú rendszerek, mint például Linux operációs rendszerek vagy a Libre Office irodai programcsomag használatának elterjedése és népszerűségének növekedése következtében egyre inkább szükségessé vált ezen alkalmazások felhasználói szintű ismerete. A nyílt forráskódú alkalmazások ismeretét és használatát 10

12 elsősorban az indokolja, hogy ingyenesek. Ezért széles körben elterjedtek, számos intézmény vagy kereskedelmi egység kizárólag ezeket használja. 22. Hatékony tevékenységek a tanulók motiválására valamint az olvasási készségeik fejlesztésére Képzők: Márdirosz Ajka-Klára, Egyed Daniela Célcsoport: könyvtárosok, pedagógusok Időpont/időszak: május 8, 9 és 15, 16 A program olyan módszertani ismereteket, technikákat mutat be, könyvtárosoknak/ tanároknak, amelyek az olvasási készségek fejlesztését, az olvasás népszerűsítését szolgálják a tanulók körében, korosztálytól függetlenül. 23. Prevenciós és intervenciós lehetőségek iskolai agresszió esetén Képzők: Balázs-Iuhos Orsolya, Kui Eszter Enikő, László Laura, Fülöp Pál Éva, Matei Liliana Célcsoport: tanítók, tanárok Időpont/időszak: Magyar csoport: február 3, 4, 5 Román csoport: február 13, 14 és 20, 21 Az iskolai agressziónak nagyon sokféle típusa van, ezek motívumai, megnyilvánulási formái és következményei is eltérők lehetnek. A program során olyan pedagógiai módszereket ismertetünk, amelyek segítenek a bekövetkező agresszióra utaló jelek, kockázati tényezők és helyzetek felismerésében, illetve amelyek az iskolai agresszivitás veszedelmes formáival szemben eredményesen alkalmazhatóak. 24. Ökológiai nevelés, projektekkel Képző: Petruţ Camelia-Mirela A képzés nyelve: román Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: február 2, 3, 4 A program azon képességek fejlesztését célozza, amelyek segítségével motiválhatjuk a tanulókat, hogy részt vállaljanak a közösség problémáinak megoldásában ökológiai és környezetvédelmi projektek kezdeményezésével, megtervezésével, lebonyolításával, kiértékelésével. 11

13 25. A sokféleség elfogadása, tolerancia inkluzív iskola Képzők: Szabó Irén-Ottilia, Pöllnitz Ileana Képzők: Szabó Irén-Ottilia, Pöllnitz Ileana Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: február 3, 4, 5 A program célja egy-egy tanintézmény közösségét segíteni a sokféleség elfogadásában és egy inkluzív iskola kialakításában. 26. Egyéni tanterv a sajátos nevelést igénylő gyermekek számára Képző: Demeter Anna-Mária Célcsoport: pedagógusok, fejlesztő pedagógusok Időpont/időszak: február-március A tanfolyam azoknak a pedagógusoknak biztosít gyakorlati segítséget, akik olyan osztályokban tanítanak, ahol a sajátos nevelési igényű gyermekek egészséges társaikkal együtt tanulnak, és szükséges a személyre szabott tanterv alkalmazása. 27. Rromanipen Képző: Kari Attila Célcsoport: pedagógusok, akik roma gyerekekkel is foglalkoznak Időpont/időszak: egyeztetés alatt A program a romák specifikus oktatási helyzetével, a történelmük, kultúrájuk, hagyományos mesterségeik, életmódjuk és társadalmi-kulturális integrációjuk megismertetésével foglalkozik. 28. Nemi egyenlőség az óvodában Képző: Savu Ioan A képzés nyelve: román Célcsoport: óvónők Időpont/időszak: február 13,14 és 20, 21 Az óvoda nem adhat helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi, sem nemi, sem egyéb értelemben. Az oktatási-nevelési tevékenység úgy kell 12

14 differenciálódjon, hogy esélyegyenlőséget biztosítson fiúknak-lányoknak egyaránt a fejlődésben. 29. Korrupció ellen az oktatási rendszerben Képzők: Tîrnaucă Liliana-Izabela, Erőss Piroska Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: május 15,16 és 22, 23 A program célja, hogy feltárja a korrupció kockázatait az oktatási rendszerben, figyelmeztet az ebből adódó veszélyekre és megerősíti a pedagógusokat a korrupció elleni fellépésben. 30. Nonformális nevelés az óvodában Képzők: Ţâra Ionela Adriana, Vodă Ana Adriana A képzés nyelve: román Célcsoport: óvónők Időpont/időszak: február 2, 3, 4 A képzés célja, az óvodai nonformális tevékenységek megtervezéséhez és lebonyolításához szükséges készségek, jártasságok fejlesztése. 31. Nonformális nevelés Képző: Erdei Lucica A képzés nyelve: román Célcsoport: nevelési tanácsadók, osztályfőnökök Időpont/időszak: február 2, 3, 4 A program támaszt nyújt osztályfőnököknek és nevelési tanácsadóknak a nonformális oktatási tevékenységek megtervezéséhez, megszervezéséhez és lebonyolításához. 32. Tanár-szülő-diák kapcsolat generációk közötti párbeszéd Képzők: Szabó Irén-Ottilia, Kornis Melinda, Oproiu Ramona-Dana, Kedves Enikő Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: Magyar csoport: január 16, 17 és 30, 31 13

15 Román csoport: március 13, 14 és 20, 21 A program hangsúlyozza a család és iskola kapcsolatának fontosságát, a szülők szerepét az iskola életében és lehetőséget nyújt a pozitív fegyelmezési módszerek megismerésére, gyakorlására. 33. Az osztályfőnök szerepe az osztályközösség kialakításában Képzők: Kovács Zsuzsa Otília, Kiss Aliz, Simó Ildikó A képzés nyelve: magyar Célcsoport: pedagógusok, osztályfőnökök Időpont/időszak: január 16, 17 és 23, 24 Ezt a programot osztályfőnököknek, tanároknak, tanítóknak ajánljuk, témája a csapatépítés közösségépítés. 34. A családi életre nevelés Képző: Kecskés Elisabeta Eminee Célcsoport: tanárok Időpont/időszak: március 20, 21 és 27, 28 A gyermekek és a fiatalok nevelése elválaszthatatlan a családi életre neveléstől, a pedagógia a családpedagógiától. A képzés során a pedagógusok bevezetést kaphatnak az önismeret, a jellemnevelés, a nemiség, a szerelem, a párválasztás, a házasságra való felkészülés, a házasélet, a családtervezés, a gyermeknevelés kérdéseibe, a diákok életkori sajátosságainak megfelelő módon. 35. Személyifejlesztés és önismeret Képző: Ágoston Imola A képzés nyelve: magyar Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: február 3, 4 és 20, 21 A tréning a résztvevők meglevő értékeit tárja fel, fejleszti munkájuk, tanulásuk belső feltételeit, segít megismerni az egyén kommunikációs erősségeit, gyengeségeit és lehetőségeit, az önismeret fejlesztésével lehetővé teszi a problémák megoldását. 36. Stresszkezelés, kiégés megelőzés Képzők: Oproiu Ramona-Dana, Kovács Zsuzsa 14

16 Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: Magyar csoport: január 9, 10 és 30, 31 Román csoport: január 9, 10 és 16, 17 A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok részletesen megismerjék a stressz jellemzőit, forrásait, folyamatát, fontosságát, veszélyeit, valamint saját reakcióikat és lehetséges énvédő mechanizmusaikat stresszes helyzetekben. 37. Részképességek fejlesztése játékkal, tanulási zavarral küzdő gyermekek részére Képző: Kovács Zsuzsa Otília, Grama Michaela Célcsoport: óvónők, tanítók, fejlesztő pedagógusok Időpont/időszak: Magyar csoport: február 13, 14 és 20, 21 Román csoport: február 13, 14 és 20, 21 A program olyan fejlesztő játékok bemutatását célozza meg, amelyek a kognitív képességek fejlődését segítik, elsősorban a részképességzavarral küzdő gyermekek számára, de alkalmazhatók minden óvodás és kisiskolás gyermek képességeinek erősítésére, fejlesztésére. 38. Pedagógiai-didaktikai módszerek/ eljárások, motiváció, valamint a tanulási kompetenciák fejlesztése a szakoktatásban Képző: Répás Ildikó A képzés nyelve: magyar Célcsoport: szakközépiskolában tanító pedagógusok Időpont/időszak: április 14, 15, 16 Partnerintézmény: R.M.P.SZ. A továbbképzés célja, hogy interaktív tanulási folyamatban a résztvevők megismerjék a hatékony tanulást segítő módszereket, intenzív csoportélményeken keresztül hozzájáruljon a szemléletformáláshoz és a kompetencia fejlesztéshez. 39. Drámapedagógia Képző: Rusz Csilla, Kunné Daró Anikó A képzés nyelve: magyar 15

17 Célcsoport: óvónők, tanítók Időpont/időszak: november 3, 4, 5 Partnerintézmény: R.M.P.SZ. A színjátszás, drámajáték, kreatív dráma kiváló alternatíva a modern pedagógiai irányzatok/ módszerek között. Ahhoz, hogy valaki az életben boldoguljon, a tárgyi tudás mellett szüksége van kommunikációs készségre, a csapatmunkában való jártasságra, improvizációs készségre, stb., ezek kitűnően fejleszthetők a drámapedagógia segítségével. 40. Animációs technikák és kreativitásfejlesztés Képző: Erös Maria A képzés nyelve: román Célcsoport: óvónők, tanítók, gimnáziumi tanárok, pályakezdő pedagógusok Időpont/időszak: február 4, 5, 6 A programot azon pályakezdő pedagógusoknak ajánljuk, akik új, aktív pedagógiai módszereket szeretnének felfedezni és kipróbálni, a munkájuk hatékonyságának növelése érdekében. 41. Élménypedagógia Legyen élmény a suli! Képző: Vad Zoltán A képzés nyelve: magyar Célcsoport: tanítók, tanárok Időpont/időszak: március 20, 21, 22 Partnerintézmény: R.M.P.SZ. Tanuljunk meg egy osztállyal bánni 20 óra alatt! Tanuljunk játékokat, éljük át együtt a játék adta élményeket, hogy tudjuk, mit fognak a gyerekek is érezni, amikor játszunk velük. Használjuk fel a játék adta örömöt a tanítás során, és csoda fog történni. Élmény lesz a suli a diákjaink számára! Ki gondolta volna, hogy a játék az egyik leghatékonyabb pedagógiai eszköz lehet a kezünkben? Sőt, a játék nem csupán örömforrás és lehetőség, hanem a pszichikai és szociális fejlesztés kiváló eszköze is. Játékra fel! 42. Meseterápia Képző: Majla Géza A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők, tanítók Időpont/időszak: Székelyeresztúri csoport: február 2, 3, 4 16

18 Csíki csoport: április 14, 15, 16 A képzés betekintést nyújt a meseterápiába. Mesét hallgatva, a mesehősök útját járva a gyerek tanul. Új probléma megoldási módokat, új viselkedésmintát. A mese a bennünk lévő jóhoz kapcsol, a mesehős minden körülmények között jó marad. A népmese a nevelés táltos paripája, univerzális segítő. 43. Tánc, hagyományok és népi gyermekjátékok az óvodában és az általános iskolában Képző: Galaczi Hajnalka A képzés nyelve: magyar Célcsoport: óvónők, tanítók Időpont/időszak: A képzés tulajdonképpen egy varázslatos kapcsolatot teremt a gyermek személyiségének fejlődése és a közösség kultúrája között, amelynek részese, ugyanakkor lehetőség a táncra, dalra, népi gyermekjátékokra, hagyományőrzésre. 44. Népművészet és hagyományőrzés a kompetenciák fejlesztésében Képzők: Geréb Harmat-Izabella, Tifán Irén, Laurenţiu Mirela Célcsoport: pedagógusok Időpont/időszak: Magyar csoport: 2015 április (tavaszi vakáció) Román csoport: december 5, 6, és 12, 13 A hagyományőrzés, mint értékátadás, hozzájárul a gyermekek személyiségének fejlesztése mellett, a kreativitás, az esztétikai érzék fejlesztéséhez, ugyanakkor a néphagyomány és népművészet iránti tisztelet, attitűd kialakításához. 45. Előkésztő osztályokban tanító pedagógusok felkészítője Képzők: Mîndru Elena, Porsche Éva, Gáll Magdalena, Imre Ildikó, László Mária, Data/perioada: szeptember Lezárult program 17

19 II. AKKREDITÁLT PROGRAMOK Beiratkozás Az akkreditált programokra a beiratkozás kizárólag on-line történik, az intézmény honlapján: Ugyanitt részleteket találnak ezekről a programokról. Részvételi díj Ezeken a programokon részvételi díjat kell fizetni. A részvételi díjat a program indulása előtt, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza számlájára kell kifizetni, amelyet a Kincstár csíkszeredai fiókjánál nyitottunk: RO05 TREZ X XX , C.I.F A kifizetést bizonyító dokumentumot a program indulása előtt, a beiratkozási dosszié leadásakor, illetve legkésőbb az első képzési napon a programfelelősnek kell bemutatni. A részvételi díjat kifizetheti a pedagógus, vagy a tanintézmény, a továbbképzési alapból. Csoportalakítás Ahhoz, hogy egy program indulhasson, 25 pedagógus beiratkozására/ részvételére van szükség. Amint egy csoport kialakítható, időpontegyeztetés következik a képzővel/ képzőkkel, esetleg a programot szolgáltató vagy az akkreditált helyszínt biztosító intézményekkel, aztán a program indulását a Tanügyminisztériumban történő bejelentését/ jóváhagyását követően, minden beiratkozott pedagógust, valamint intézményét/ továbbképzésért felelősét ben/ honlapunkon értesítünk a program indulásának részleteiről. Ezután kell a beiratkozási dossziét összeállítani és a részvételi díjat kifizetni. Beiratkozási dosszié A résztvevők a program indulása előtt Beiratkozási dossziét kell leadjanak az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza módszertanos tanárainál/ programfelelősnél a következő dokumentumokkal: Beiratkozási ív (letölthető a honlapról/ 2. sz. melléklet) Munkahelyi igazolás, amely tartalmazza a pedagógus által betöltött munkakört és a végzett szakot A következő dokumentumok fénymásolata, amelyeket egyszerű iskolai pecséttel/aláírással hitelesítettek: o Személyazonossági igazolvány o Végzettséget/célcsoporthoz való odatartozást bizonyító diploma o Születési bizonyítvány o Házasságlevél (névváltoztatás esetén) A beiskolázási szerződést a tanfolyamon, első alkalommal töltik ki 2 példányban. A program lebonyolítása Az akkreditált programokat kizárólag akkreditált helyszíneken szervezhetjük, ezért ezek a programok a jelentkezők lakhelyétől/ intézményétől függetlenül csak a megjelölt helyszíneken bonyolíthatók. 18

20 Tanúsítványok A program végén, a vizsga után, a résztvételt igazoló, ideiglenes Tanúsítványt (Adeverinţă) állítunk ki. A kreditpontos Tanúsítványt (Atestat) a programot szolgáltató intézmény utólag állítja ki. Ez hosszabb időt vehet igénybe, elkészülésükről a résztvevőket értesítjük, átvételük személyesen történik. 1. Érzelmi intelligencia és szociális kompetenciák fejlesztése Szolgáltató: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza - Csíkszereda Jóváhagyás száma: / 4736 sz. MR Óraszám: 44 Kreditpontok száma: 11 Képzők: Kedves Enikő, László Laura, Matei Liliana, Pöllnitz Ileana, Szabó Irén-Ottilia Helyszínek: Apáczai Csere János Pedaógusok Háza - Csíkszereda Palló Imre Művészeti Líceum Székelyudvarhely Tamási Áron Gimnázium Székelyudvarhely Célcsoport: pedagógusok Részvételi díj: 130 lej A fejlett érzelmi intelligencia és a szociális kompetenciák képezik a felelős döntéshozatal, a saját korlátaink ismeretének, egyéni vagy csoportban/ munkahelyen felmutatott teljesítményünknek, kapcsolatainknak vagy akár alkalmazkodó képességünknek az alapját, amelyekre a pedagógusok szakmai fejlődésükben támaszkodhatnak. 2. Digitális kompetenciák fejlesztése Szolgáltató: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza - Csíkszereda Jóváhagyás száma: / 3905 sz. MR Óraszám: 100 Kreditpontok száma: 25 Képzők: Dénes Ildikó, Gyarmati Dénes, Miklós Csaba, Pongrácz Timea, Sajgó Ştefan Helyszínek: Apáczai Csere János Pedagógusok Háza - Csíkszereda Fogarasy Mihály Szakközépiskola Gyergyószentmiklós Kemény János Gimnázium Maroshévíz Célcsoport: pedagógusok és iskolai kisegítő-személyzet Részvételi díj: 300 lej A program az információs társadalomhoz kötődő technológiák magabiztos és kritikus használatához, és ezáltal alapvető készségek kialakításához és fejlesztéséhez járul hozzá az információs és kommunikációs technológiák terén. 19

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ nyilvántartási száma: 05-0062-05 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-2180 TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2012/2013 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2006. Érvényes: 2006. szeptember 1-től Az intézmény megnevezése : Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ Az intézmény rövidített neve: Petőfi Sándor Gimnázium Az

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

Voltál Te már Zöld Kakas?

Voltál Te már Zöld Kakas? Voltál Te már Zöld Kakas? Fókuszban Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, hanem egy középiskola. Azaz mégis, mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra

Részletesebben

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út 96-98. OM: 033393 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, 2014. szeptember 01. Módosítva: 2015. február

Részletesebben

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY SZENT ISTVÁN U.75. telefon /fax: 62/245-066 e-mail: iskola@szentistvanisk.hu szentistvanisk.hu

Részletesebben

RÓZSA IMRE KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

RÓZSA IMRE KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai program Rózsa Imre Középiskola és Kollégium 5052 Újszász Dózsa György út 23. Telefon/Fax 56/552-047, 552-048 e-mail:gimnaziumujszasz@pr.hu http://www.ugmszi.hu KÜLDETÉSNYILATKOZAT Minden gyermek

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye pedagógiai programja

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye pedagógiai programja Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye pedagógiai programja OM azonosító: 200959 2011. 1 Tartalomjegyzék Törvényi előírások... 8 Az iskola nevelési

Részletesebben

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár

Pedagógiai program. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 7200 Dombóvár 2013 6 Pedagógiai program Ha hajót akarsz építeni, ne azért hívd össze az embereket, hogy fát vágjanak, szerszámokat készítsenek, hanem előbb keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt

Részletesebben

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Pedagógiai program 2014. Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 2014. 33 Pedagógiai program Jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 3300 Eger, Ifjúság út 2. Tel: 36-324-909, Fax: 36-324-808 Mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó... 2. Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4. A piktogramok magyarázata... 10 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 2 Összefoglaló táblázat a 2008/2009. tanév továbbképzéseiről... 4 A piktogramok magyarázata... 10 A képzési programok témasorrendje: Magyar nyelv és irodalom... 11 Idegen nyelv...

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM

MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MADÁCH IMRE KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Tartalom Bevezetés... 4 A kollégium jövőképe és küldetésnyilatkozata... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1. A tanulói közösség jellemzői... 7 1.2. A kollégium tárgyi

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

VERZIÓSZÁM: 5.0. Név Dátum Aláírás Készítette: az iskola nevelőtestülete 2013. március

VERZIÓSZÁM: 5.0. Név Dátum Aláírás Készítette: az iskola nevelőtestülete 2013. március A KATEDRA GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA VERZIÓSZÁM: 5.0 Név Dátum Aláírás Készítette: az iskola nevelőtestülete 2013. március Ellenőrizte: dr. Tubak

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1121 Budapest Budakeszi

Részletesebben

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31.

Pedagógiai Program. Budapest, 2013. március 31. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. OM azonosító szám: 035428 Tel.: (+361) 342-4905, FAX: (+361) 342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.hu

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. március 27. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben