AZ Rh-VÉRCSOPORTOK FELFEDEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI ÉS HÁTTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ Rh-VÉRCSOPORTOK FELFEDEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI ÉS HÁTTERE"

Átírás

1 KISEBB KÖZLEMÉNYEK AZ Rh-VÉRCSOPORTOK FELFEDEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI ÉS HÁTTERE REX-KISS BÉLA PETRÓ OLÍVIA Az emberi vércsoportok az eddig legjobban ismert példáját képezik az emberi tulajdonságok öröklődésének. A vércsoportok öröklődnek, vagyis egyedül bizonyos öröklési képesség jelenléte (gén), illetve ennek hiánya alapján fejlődnek és a legcsekélyebb mértékben sem változnak meg sem külső hatások, sem betegségek sem pedig magas életkor miatt. A vércsoportrendszerek továbbá könnyen áttekinthetők, az identifikálásukhoz szolgáló technika egyszerű és a gyakorlott vizsgáló kezében megbízható. Kari Landsteinernek a vércsoportok felfedezőjének (Bécs 1868 New York 1943), életéről, egyéniségéről, felfedezéseiről magyar nyelven is több munka jelent meg. Ez alkalomból csak az Rh-faktor felfedezésével kapcsolatos szerepéről, ennek jelentőségéről kívánunk beszélni, különös tekintettel az eddig nem vagy kevéssé ismert adatokra. Landsteiner első, korszakalkotónak bizonyult felfedezését (az ABO rendszerét) viszonylag későn (32 éves korában) tette, anélkül, hogy ennek tárgya munkakörével, illetve beosztásával kapcsolatban lett volna. Landsteiner éveken keresztül proszektorkéní dolgozott az egyik bécsi kórházban, és a beosztásával járó munka idejének nagy részét igénybe vette. A szerológia kevéssé érdekelte. Nem tudni, hogy mi késztette arra a kísérletre, amely később a vércsoportok felfedezéséhez vezetett. Valószínű azonban, hogy mint patológust elsősorban az érdekelte, hogy van-e valamilyen szerepe egy betegség keletkezésében annak a jelenségnek, hogy ha különböző emberek vérét egymással összekeverik, egyes esetekben agglutináció keletkezik. Nem meglepő, hogy a vörösvérsejtek agglutinációjával foglalkozó első megfigyelések betegek vérével történtek. Nagyon csábító volt kapcsolatba hozni a vörösvérsejt agglutináció a betegek szérumát összekeverve más betegek vagy egészségesek vörösvérsejtjeivel a kóros állapotokkal. Talán ez lehetett Landsteiner számára az első lépés. De nem elégedett meg ennyivel, hanem 1900-ban megtette a következő lépést is, megvizsgálta egészségesek szérumainak viselkedését egészségesek vörösvérsejtjeivel. Ez vezetett az ABO vércsoportrendszer felfedezéséhez. Landsteiner felfedezése nem csekély meglepetést okozott. A folyamat olyan szokatlannak tűnt, hogy azok, akik ezzel a jelenséggel találkoztak, azt hitték, patológiás folyamatról van szó. Ehhez tudni kell, hogy a kísérleti örökléstant abban az időben még nem művelték és a Mendel-féle öröklési törvényeket, valamint az egész rendszert, amelyből kifejlő- Karl Landsteiner

2 dött, teljesen elfelejtették és csak 1900 után fedezték fel újra. Ezért a vért, éppúgy, mint a sejteket egy fajon belüli egyedeknél anti-gén-vonatkozásban teljesen egyformának tekintették ban az immunológiai módszerek alapjait már lerakták, de csak a bakteriális antigének és antitestek, toxinok és antitoxinok fogalomkörére igaz. A vörösvérsejt, mint antigén nem merült fel egészen 1898-ig ban Bördel [1,2] vizsgálataival kimutatta, hogy egy állatfaj egyedeinek széruma gyakran egy másik állatfaj sejtjei ellen ható antitesteket tartalmaz. Bördel haemolysineket produkált különböző speciesek vörösvérsejtjeivel injekciózott állatokban. Landsteiner szintén előállította ezt a jelenséget, de Boráét közleménye hamarabb jelent meg és erre ő visszavonta közlésre leadott dolgozatát [16]. Függetlenül Landsteiner felfedezésétől, kb. ugyanabban az időben jelentek meg Ehrlich és Morgenroth közleményei kecskéken végzett immunizálásokról, amelyek eredményeként isoantianyagokat tudtak előállítani. Az eredményekből azonban nem vontak le következtetéseket. A monarchia összeomlása után a munkakörülmények Bécsben, Landsteiner munkaterületén is erősen megromlottak, ráadásul a kutató az illetékes felsőbb szervek és a bécsi egyetem részéről sem részesült kellő megbecsülésben és támogatásban. Elfogadta hát a hágai Vöröskereszt Kórház által felajánlott proszektori állást, majd 1920-ban elhagyta Ausztriát és családjával együtt Hágába költözött. Döntő fordulat következett be életében 1922-ban, amikor meghívást kapott a New York-i Rockefellerintézetbe, ahol 21 éven keresztül egészen haláláig dolgozott. Bár 1939-ben hivatalosan már nyugdíjba vonult, munkáját megszakítás nélkül folytatta haláláig. Landsteiner életének ez az utolsó szakasza is rendkívül termékenynek bizonyult és ismét korszakos felfedezések jellemzik. Szerológusokból és immunológusokból iskolát alapított maga körül, amely csakhamar világhírnévre tett szert. Első munkatársai közé tartozott Ph. Levine, akivel 1926-ban felfedezi az 1 és 2 irreguláris isoagglutinineket. Egy évvel később felfedezik a z MN és a P vércsoportrendszereket. Landsteiner kél tanítványával, Levine-ve\ és Wiener-rel együttműködve, már nyugdíjas korában fedezte fel az Rh-faktort [10,11]. Az Rh-faktornak 1940-ben történt felfedezése annak az iskolapéldája, hogy egy tisztán elméleti kérdéssel való foglalkozás gyakorlatilag igen jelentős ismeretekhez vezethet. Az említett kutatók ugyanis a 30-as évek végén igencsak elméleti érdekességűnek tűnő problémával foglalkoztak, nevezetesen, az emberi vércsoport-tulajdonságok előfordulásával majmoknál, amelynek eredménye egy új faktornak, az Rh-nak a felfedezése lett. Kevesen tudják, hogy az Rh-rendszer felfedezése már 1939-ben megkezdődött, mikor Levine és Stetson [13] egy hemolitikus betegségben szenvedő újszülött anyjának szérumában olyan antitestet talált, amely a gyermek és az apa vörösvérsejtjeit agglutinálja. Az anyába kimutatott antitesttel emberben kimutatott antigen Rh (Rhesus) elnevezése onnan származik, hogy körülbelül ugyanabban az időben Landsteiner és Wiener nyulakat és tengerimalacokat immunizált a Rhesus-majom vérével. Az immunizált állatok szérumában olyan antitesteket mutattak ki, amely nemcsak a Rhesus-majom vörösvérsejtjeit, hanem az emberek 85%-ának vörösvérsejtjeit is agglutinálta. Ezért gondolok arra, hogy a pozitív reakciót adó emberi vörösvérsejtek és a Rhesus-vörösvérsejtek azonos antigénnel rendelkeznek, ezért a humán antigén neve is Rhesus (Rh) lett. Landsteiner és Wiener az 1940 előtti években azzal foglalkoztak, hogy a majmoknál vizsgálták az emberi vércsoport-tulajdonságok előfordulását. Ekkor azt találták, hogy különösen a Rhesus-majmok vére gyakran adott pozitív reakciót anti-m tesztszérumokkal, tehát olyan szçrummal, amellyel az emberi M-tulajdonság kimutatható. Ebből arra következtettek, hogy a pozitív reakciót adó rhesus vörösvérsejteknek M-hez hasonló tulajdonságot kell tartalmazniuk. Arra is következtettek ebből, hogy lehetséges Rhesus-vörös vérsejteknek alkalmas kísérleti állatokba való befecskendezésével anti-m ellenanyagot nyerni, hasonlóan ahhoz, hogy emberi M vagy N tartalmú vörösvérsejtekkel beoltva ezeknél a kísérleti állatoknál egy új ellenanyagot (anti-m, ill. anti-n) lehet termelni. Valóban néhány rhesus vörösvérsejtekkel immunizált nyúlnál anti-m keletkezett. Azonban egyes kísérleti, immunizált állatoknál olyan új ellenanyagot találtak, amely az amerikai emberek 85%-ának vérével pozitív reakciót adott. Landsteiner 1940-ben alig néhány sorból álló közleményben jelenti be egy új vérfaktor a Rhesus-faktor felfedezését [12]. Landsteiner ezen újabb felfedezésének is hasonlóan az ABO és Mn vércsoportrendszerekhez eleinte csak akadémikus jelentőséget tulajdonítottak. Ám csakhamar kitűnt, hogy a

3 Rhesus-faktornak óriási klinikai jelentősége is van. Landsteiner és Wiener vizsgálataival csaknem egy időben (1940-ben) Levine és Stetson leírták egyik transzfúziós szövődményes esetüket. Egy nőbetegük azután, hogy in utero elhalt magzatot szült a férjétől származó vér transzfúziójára igen súlyos szövődménnyel reagált. A beteg szérumában olyan antitestet mutattak ki, amely férj más azonos ABO-csoportú donorok mintegy 80%-ának vörösvérsejtjeit agglutinálta és amely a transzfúziós szövődményért felelősnek bizonyult. Az antitest keletkezését azzal magyarázták, hogy az a terhesség hatására jött létre, vagyis a magzat olyan antigénjével szemben termelődött, amelyet az apától örökölt és amellyel az anya nem rendelkezett. Ezzel Levine és Stetson megteremtette a foetalis eredetű anyag alloimmunizáció fogalmát. Wiener és Peters, továbbá Morureau ben több esetben kimutatták az antitestet olyan egyének vérében, akik ABO azonos transzfúziókra indokolatlan szövődménnyel reagáltak. Ezzel bebizonyították, hogy a vérátömlesztés ben is fontos szerepe van az Rh-faktornak. Landsteiner közreműködésével fedezték fel később a C Rh-faktort is. A Rhesus-faktor felfedezése új korszakot nyitott az immunhaematológia történetében, olyannyira, hogy ma már a Rhesus-szerok')gia külön ággá fejlődött a vércsoport-szerológia keretében. Az Rh-rendszer néhány évtized alatt az egyik legnagyobb és legösszetettebb vörösvérsejt polimor fizmussá vált, amely több, mint 30 antigént foglal magában. Nem mulaszthatjuk el megemlíteni, hogy Land steiner mellett az Rh-faktor elfedezésével kapcsolat ban ne szóljunk két munkatársáról. Az egyik A. S. Wiener volt ( ), aki 1929-től kezdve volt munkatársi viszonyban Landsteinerrd és nagy része volt az Rh-faktor felfedezésében. Nevéhez fűződik az r' és r Rh-faktoroknak a fel fedezése és öröklésük bizonyítása. Elég korán foglal kozott a vércsoportvizsgálatokkal. (Első közle ménye az Am. J. of Immunologyban 1929-ben jelent meg.) Sokat tett az Rh-vizsgálatok elterjedése érdekében a vérátömlesztésben, valamint az Rhvizsgálatoknak az orvosi gyakorlatban különösen a terhesség kezelésében való alkalmazásban. Tudományos szakirodalmi munkássága ezen a terü leten igen nagy és értékes volt. (6 könyvet írt és 500-nál több közleménye jelent meg, és közülük nem egy ma is standard munkának számít a vércso portkutatásban.) Landsteinemçk már az Rh-faktor felfedezése előtt tanítványa volt Ph. Levine. Részt vett az Mn- és a Pcter Dahr P-vércsoportrendszerek felfedezésében, majd sokat segített Landsteinemek az Rh-faktor felfedezésé ben. Neki is nagy érdeme volt, hogy megteremtette a foetalis eredetű anyai allomimmunizáció fogal mát. Levine (mások mellett) kimutatta, hogy a morbus haemolyticus neonatrum oka az anya és a magzat közötti Rh-inkompatibilitás. Levine javasolta, hogy az állati Rh-antitest nevét (megkülönböztetésül az emberi eredetűtől) Landsteiner és Wiener tiszteletére anti Lw-nek, az antigénét pedig LW-nek nevezzék el. Most pedig térjünk rá az Rh-kutatás másik kiválóságának, PeterDahra.dk a szerepére ( ) [25] Dahr 1935-ben a kölni egyetem közegészségtani intézetének főorvosaként dolgozott ban a kölni állatkert igazgatója telefonon felhívta Dahrt, és megkérdezte, hogy nem tudna egy orangutánnál vér vizsgálatot végezni? (Az állat beteg volt, és hamarosan elpusztult.) Abban az időben még nem voltak ismeretesek az emberszabású majmoknál a normális vértulajdonságok értékei, is nem is lehetett össze hasonlítani őket. Az állatkert igazgatójának Dahr azt mondta, hogy semmi haszna nem lenne az orángu-

4 tannál a vértulajdonságot vizsgálni, mert nem állnak rendelkezésre normális értékek s így nem lehetne megállapítani, hogy az állat adatai normálisak-e vagy kórosak. Az igazgató erre azt válaszolta, hogy rendelkezésére bocsátja az állatkert összes állatát vérvizsgálat céljára. (A 30-as évek közepén a kiéli Weinert állatokon, elsősorban majmokon végzett vércsoportvizsgálatokról számolt be.) Dahn az igazgató javaslatának elfogadására az is késztette, hogy az anthropológus Weinert adatait felülvizsgálja. THE ROCKEFELLER INSTITUTE EOH MEDICAL RESEARCH Herrn Dr. feter Dahr Hygienisches Institut hf,/* der Universität X»ln /^ew^* 4 *, //c*~~i <r~/ ttln-lindentai. }, j 2 3 A^y^T/jLf I Sehr geehrter Herr Doktor Dahr, Meine Versuche mit de«hn-faktor haben daru geführt, brauchbare Sera durch Injektion Ton Meerschweinchen nlt den Elut Ô von îqiebupof f en tu bereiten. Die Sanktionen sind our schwach, z^r Diagnose <önr.er. aber<benutzt werden. Die Beschreibung derééiben findet sich in einer Mitteilung, die nächstens In Journal of Xsperlnental Medicine erechelnen wird. Ich furchte, dass die Seren sich nicht zur Versendung eignen, pber en wird Ihnen, wie ich glaube, leicht gelingen, selbst Seren herm*teilen. Zu diesen Zweck sende ich Ihnen eine Abschrift des Teiles nelner Mitteilung, der tie Methode beschreibt. Ich bin. hochachtungsvoll Ihr ergebener ï. Landsteiner Landseiner levele Dahrhoz, 1941-ben Dahr tudományos munkásságának már első lépéseit siker koronázta. Arra az alapvető kérdésre keresett választ, hogy van-e olyan majomfajta, amelynél az emberhez hasonló isoagglutináció vagy valamilyen természetes vércsoport-tulajdonság, faktor mutatható ki. Többek között a Rhesus-majmok vörösvérsejtjeit anti-m immunszériummal is vizsgálta M jelleg kimutatása végett, de eredménytelenül. Vizsgálatainak

5 eredményeit 1936-ban a Zschr. f. Rassenphysiologie-ba.n közölte [8] ben Dahr levelet kapott Landsteinertől, amiben a következő állt: Röviddel ezelőtt A. Wienerrel írott közleményben leírtuk az M tulajdonság kimutatását alacsonyrendű majmoknál. Miután munkánk elkészült, azt találtam, hogy On újabban majmoknál M-szérummal negatív eredményt kapott. Mivel ezt az ellentmondást tisztázni szeretném, szeretnék Önnek, ha ezzel egyetért, egy M-szérummintát küldeni, amivel mi Rhesus-majmok vérével pozitív eredményt kaptunk. " Dahr és Landsteiner kicserélték anti-m szérumaikat. A vizsgálat eredménye az volt, hogy a Landsteiner Dahr szérumával a Rhesus-majmok vörösvérsejtjeivel ugyancsak negatív, Dahr pedig Landsteiner szérumával, Kölnben, pozitív eredményt kapott. Ez nyilvánvalóan azt bizonyította, hogy a két anti-m szérum kvalitative különböző összetételű volt. Landsteiner és Weiner következtetése az volt, hogy ha a Rhesusmajmok vörösvérsejtjei az M-hez hasonló tulajdonsággal rendelkeznek, akkor sikerülni kell a Rhesus vérrel való immunizálással anti-m-et nyerni, ami pedig csak emberi vérrel való immunizálással sikerült. Landsteinerék azt tapasztalták, hogy egyes Rhesus vérrel immunizált nyulak anti-m-et mások azonban olyan antitestet termelnek, amely először csak anti M-nek, de későbbi vizsgálatok szerint más specificitású antitestnek bizonyult és ezért anti-rh-nak nevezték el. Hogy ezt az antitestet először anti-m-nek tartották, az érhető, mert az M- és Rh-jelleg az eruopid népek között kb. egyforma gyakoriságban fordul elő, mint az később kiderült. (Az M-jelleg kb. 80%-os M típus kb. 30%-os, MN-típus kb. 50%-os, az Rh-jelleg pedig 80 85%-os gyakorisággal.) Ez a körülmény a két különböző antitest elkülönítését természetesen kezdetben nagyon megnehezítette aug. 23-i dátummal Dahr ismét levelet kapott LandsteinericA (az utolsót ebben az ügyben), amelyben a következőket írta: Az Rh-faktorral történt kísérleteim arra vezettek, hogy Rhesus-majmok vérével tengerimalacokat injekciózva használható szérumot lehet készíteni. A reakciók gyengék, de diagnózisra használhatók. Ennek leírása egy közleményben található, amely hamarosan a J. ofexper. Medicine-ben fog megjelenni. Félek, hogy a szérumok nem alkalmasak elküldésre, azonban azt hiszem, Önnek könnyen sikerülni fog saját szérumot előállítani. E célból elküldöm Önnek a közleményem azon részének levonatát, ami a módszert tartalmazza. " E levonat birtokában Dahr 1941 őszén Rhesus-vérrel való immunizálással tengerimalacokban anti-rh szérumot állított elő. E szérummal történt vizsgálatok eredményeiről a D. med. Wochenschrift egyik évi számában számolt be, Unterschungen über eine neue erbliche Blutgruppeneigenschaft beim Menschen " címen [4] 697 vérminta vizsgálatának eredménye 19,9% Rh-negatív eset volt. Az utóvizsgálatok során Dahr 1192 vérmintát vizsgált, amik között az Rh-negatívok aránya 18,5% volt. Az Rh-negatív arány, megegyezik Landsteiner és Wiener akkori vizsgálatainak eredményeivel, de később a Németországban végzett Rhvizsgálatok eredményeivel is. A háború után (1945-ben) Dahr elküldte saját termelésű anti-rh szérumát Race-nek Angliába kontroll céljából, aki azt megfelelőnek találta. Megállapíthatjuk, hogy Dahr Európában először (még a háború alatt) állított elő anti-rh szérumot és elsőként végzett Rh-vizsgálatokat, mégpedig kitűnő eredménnyel. O volt az első európai szerző, aki Rhvizsgálatokról közleményt jelentetett meg és ugyancsak elsőként állapította meg, hogy az Rh-faktor dominánsan öröklődő jelleg ban az./ Lmmunitátsforschung-baw közleménye jelent meg tapasztalatairól az Rh-antiszérum termeléséről. Dahn a háborús események megakadályozták az Rh-rendszerrel kapcsolatos vizsgálatok folytatásában: az amerikai kapcsolat az USA hadbalépése és Landsteiner korai halála következtében megszakadt. Ha ez nem következik be, akkor Dahr minden bizonnyal az Rh-rendszer társfelfedezőjeként lenne számontartva. A későbbi években Dahrnak számos közleménye jelent meg az Rh-rendszerről, annak jelentőségéről és pathológiai szerepéről a transzfúzióban és az erythroblastosis neonatorumban. Dahr egyéniségének megítélésénél nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a körülményt, hogy olyan ember volt, aki a hitleri Németországban (addig, amíg erre lehetősége volt) a nácizmus elől Amerikába menekült, zsidó származású Landsteinend a kapcsolatot fenntartotta, sőt vele még együtt is működött. Most pedig röviden az Rh-vizsgálatok bevezetéséről hazánkban: a háborús helyzet, Magyarország elzártsága a nyugattól megakadályozta a nyugati, de különösen az amerikai tudomány eredményeinek idejében való megismerését. így természetes volt, hogy az Rh-faktor felfedezéséről és annak fontos szere-

6 péről az egészségügyben csak jóval a háború befejezése után értesülhettek. A kapcsolat felvétele az amerikai Rh-kutatókkal azonban még ezután is nehézségekbe ütközött. Tudomásom szerint az első közlemény hazánkban az Rh-vizsgálatokról az Orvosok Lapja évi 3. számában jelent meg Koch Sándortól, a szegedi egyetem, Altalános Kórtani és Bakteriológiai Intézetéből. Ivánovics professzor az USA Pearl River helységében lévő Lederle laboratórium vezetőjétől kért és kapott Rh-kimutatásra alkalmas szérumot. Ezzel 121 terhes nőnél végeztek vizsgálatot. Közöttük 81,8%-ban találtak pozitivitást [9]. Morbus haemolytikus neonatorum nem fordult elő anyagukban. A következő évben Neubauer György [15, 16, 17] a budapesti Apponyi Poliklinika szülésze közölt terheseken végzett vizsgálatokról eredményeket az Orvosok Lapjában. Az amerikaiak Diamond professzortól kapott anti-c De- és anti-c De-szérumokat. Osztályán 15 morvus haemolytikus neonatorum eset fordult elő. Ezek közül 7 eset lefolyásáról számolt be. A következő években ( ) többen is végeztek vizsgálatokat az Rh(D)-faktor előfordulására nézve, a népességben [Bakhausz, Nemeskéri, 1,2,3] ben és 1948-ban Rex-Kiss számolt be a lapokban az Rh-faktor jelentőségéről és e vizsgálatok bevezetésének szükségességéről [21 27]. Utóbbi az Országos Vérellátó Szolgálat igazgatójaként a donorok D-faktorra való vizsgálatát már 1949-ben elkezdte a származásmegállapítási ügyekben, pedig már 1948-ban a C, c, E, e faktorok előfordulását is vizsgálta, elsőként az országban. 200 személyen végzett vizsgálatainak eredményeit azonban csak 1958-ban közölhette [21]. A vizsgálatok eredményei csaknem teljesen megegyeztek az angliai eredményekkel ban ugyanő 5000 személyen végzett komplett (C, c, e, E, D) vizsgálat eredményeit közölte [21, 22, 23]. A fenotípusok mellett a genotípus és kromoszóma gyakorisági és a géngyakorisági értékeket is publikálta. Ezek az értékek bekerültek a világirodalomba, de megtalálhatók a hazai szakkönyvekben is. BÉLA REX-KISS, PROF. D. M. OLIVIA PETRÓ, D. M. H 1081 Budapest, Köztársaság tér 16. SUMMARY We can hardly meet references in the literature to the various circumstances and factors that played an important role in scientific discoveries, although interesting conclusions could be driven from them. So, e.g., in the case of Landsteiner it is sure, that his idea, to investigate the reason of the mechanism and of the formation of a phenomenon, came from the phenomenon itself: namely, from the agglutination called forth by the fortuitous mixing of the cadavers' blood in the dissecting room. The present paper deals with certain circumstances that played a role in the discovery of the Rh-Factors, resulting not only scientific, but practical consequences as well. The data used here were collected primarily from the memoirs of professors Wiener, Levine, Dahr and from those of Speiser (Vienna). The authors were helped in their research also by their personal contact with professor Dahr (Cologne) established in the sixties. Landsteiner was compelled to emigrate from Austria mainly by the vivid anti-semitism of the early 20s. Supposedly, without his emigration the Rh Factors would have been discovered much later. Working in the Rockefeller Institute (New York) Landsteiner was provided with everything that was needed for his research. He had organised a team and, helped by his colleagues, he succeeded to open a new field in immunserology. Unfortunately, before he could have completed his scientific project, he had died already as a Nobel-Prize winner in His project was resumed by his colleagues. The method of Rh-examination, exceeding the field of medicine, quickly won a greater significance, in anthropology, genetics and in biology. It is worth to mention, that Landsteiner, had already indicated shortly after his discovery the fields, on which the Rhexaminations later played a significant role.

7 IRODALOM Bakhausz, R. Vajda, Gy.: The occurence of the type Rh of human blood among population in Budapest. Hung. Acta Physiol. 2/(1949) 653 Bakhausz, R. Vajda, Gy. Nemeskéri, J.: Rh-factor Untersuchungen in Ungarn. Homo I. ( ) Bakhausz, R. Nemeskéri, J.: Häufigkeit der ABO Blutgruppen und des D-Factors in Ungarn. Z. Anthrop. Morph. 51 (1960) Dahr, R: Untersuchungen über eine erbliche agglutinable Blutgruppeneigenschaften. D. Med. Wschr. 68 (1932) 345 Dahr, R: Die biesherigen Untersuchungen über die Vererbung der neuen agglutinablen Blutkörpcheneigenschaften Rh". Z. Immun-forsch. 102 (1943) 165 Dahr, R Wolf, R: Das neue agglutinable Blutkörpchenmerkmal Rh" und seine praktische Bedeutung. Münch, med Wschr. 91 (1944) 315 Dahr, R: Meine Blutgruppenserologische Arbeiten. Stuttgart, 1979 Dahr, R: Über ABO-Blutgruppen und MN Blutfactoren anthropoider und anderer Affen. Zschr. Rassenphvsiol. 8 (1936) 145 Koch, S.: Az Rh-faktor előfordulásának hazai viszonyai. O. H. 1947, Landsteiner, K. Wiener, A. S.: An agglutinable factor in human blood recognized by immunserum for rhesus blood. Proc. Soc. exper. Biol. 43 (1940) 223 Landsteiner, K. Wiener, A. S.: Studies on an agglutinogen (Rh) in human blood reacting with anti-rhesus serum with human isoantibodies. J. exper. Med. 74 (1941) Landsteiner, K.: Agglutationerscheinungen normalen menschlichen Blutes. Wiener, klin. Wschr. 14. (1901) Levine, Ph. Stetson, R.: J. A. M. A. 113 (1939) 126. Levine, Ph. és mtsai: The role of isoimmunisation in the pathogenesis of erythroblastosis foetalis. Am. J. Obstat. Gynec. 42(1941) Levine, Ph.: A review of Landsteiner' contributions to Transfusion. Transfusion 1 (1961) Jan. Febr. Neubauer, Gy.: Rh szűrővizsgálatok terheseken. Orv. Hetil. 59/1948. Neubauer, Gy.: Az Rh-faktor klinikai jelentőségéről. Orv. Lapja III. (1947) Petrányi, Gy.: Az immungenetika alapjai. Budapest, Medicina, Rex-Kiss, B. Szemere, Gy.: A vércsoportkutatás újabb eredményeinek jelentősége az örökléses betegségek tanulmányozásában. Morph, és lg.- Orv. Szmle. 77(1977) Rex-Kiss, B.: In memóriám A.S. Wiener. Orv. Hetil. 119 (1978) Rex-Kiss, B.: Rh-Bestimmung und ihre Anwendung zur Klärung strittiger Vaterschaft in Ungarn. Zschr. f. Rechtsmedizin. 67(1970) Rex-Kiss, B.: Rh-típus vizsgálatok és alkalmazásuk származásmegállapítási peres ügyekben. Haematol. Hung. 6 (1966) Rex-Kiss, B.: A vércsoportkutatás újabb eredményei. Rex-Kiss, B.: ABO-alcsoport és Rh-vércsoport vizsgálatok atyasági ügyekben. Jogtud. Közlöny 8 (1958) Rex-Kiss, B.: In memóriám Peter Dahr. Orvosi Hetilap /27(1968) Rex-Kiss, B.: Kari Landsteiner. Orvosi Hetilap 110 (1969) Rex-Kiss, B.: A vércsoport (Rh-Faktor) meghatározások jelentősége az egészségvédelemben. Népegészségügy 29 (1948) 657.

Esettanulmányok. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Esettanulmányok. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Esettanulmányok Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Esetismertetések: ABO vércsoport meghatározással kapcsolatos nehézségek és megoldások RhD bizonytalanság kivizsgálása Antitest-azonosítással

Részletesebben

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK

Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK Rh VÉRCSOPORT RENDSZER GENETIKÁJA. Rh ANTIGÉNEK ÉS ANTITESTEK. EGYÉB VÉRCSOPORTRENDSZEREK HISTORY Antitestet találtak egy koraszülött gyermek anyjának szérumában; ez lenne felelős a gyermek haláláért?

Részletesebben

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner:

Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés Karl Landsteiner Karl Landsteiner: Az AB0 vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011 Az AB0 rendszer felfedezése 1901. Karl Landsteiner Landsteiner szabály 1901 Karl Landsteiner: Munkatársai vérmintáit vizsgálva fedezte fel

Részletesebben

Domináns-recesszív öröklődésmenet

Domináns-recesszív öröklődésmenet Domináns-recesszív öröklődésmenet Domináns recesszív öröklődés esetén tehát a homozigóta domináns és a heterozigóta egyedek fenotípusa megegyezik, így a három lehetséges genotípushoz (példánkban AA, Aa,

Részletesebben

Emberi tulajdonságok öröklődése Rh-összeférhetetlenség

Emberi tulajdonságok öröklődése Rh-összeférhetetlenség A kísérlet megnevezése célkitűzései: Az Rh vércsoport meghatározás menete, jelentősége a gyakorlatban A genetika gyakorlati alkalmazásának szemléltetése Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: saját vérminta

Részletesebben

3B SCIENTIFIC Biológia

3B SCIENTIFIC Biológia 3B SCIENTIFIC Biológia Vércsoport megállapítás Rh faktorral W16130 (1005072) Kísérleti leírások Csomag tartalma: 1 üveg WARD S művér Mr.Smith 1 üveg WARD S művér Mr.Jones 1 üveg WARD S művér Mr.Green 1

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2459-06 Hematológiai és transzfuziológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2459-06 Hematológiai és transzfuziológiai vizsgálatok követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Új munkatárs érkezik a laboratóriumba, aki Önnel együtt fogja végezni a vércsoport meghatározáshoz a vérminták átvételét, és előkészítését az ABO, Rh (D), meghatározáshoz. Tájékoztassa munkatársát

Részletesebben

Vörösvérsejt ellenes autoantitestek. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Vörösvérsejt ellenes autoantitestek. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Vörösvérsejt ellenes autoantitestek Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Vörösvérsejt ellenes autoantitestek Fogalom meghatározás - Vörösvérsejt ellenes antitest (autoantitest) az,

Részletesebben

VÉRCSOPORTOK Vércsoport-szerológiai kompatibilitás Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Vércsoportszerológia kezdetei Karl Landsteiner Vörösvérsejt antigének Vércsoport antigének Örökletes tulajdonságok Genetikusan allélrendszerek

Részletesebben

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

Kontrollok a szerológiában. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Kontrollok a szerológiában Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ A kontrollok szerepe A kontrollok szerepe, hogy a szerológiai vizsgálatok eredményeit helyesen értékeljük és meggyőződjünk,

Részletesebben

Kompatibilitás. Type & Screen

Kompatibilitás. Type & Screen Kompatibilitás Type & Screen Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ A kompatibilitási vizsgálatok célja nil nocere elv ( a transzfúziós szövődmény megelőzése) a donor vörösvérsejtek

Részletesebben

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója

Terhesség és immunitás 2012.03.02. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése 2012. március 5-9. Immunhematológiai terhesgondozás ÚHB Újszülöttek transzfúziója Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Országos Vérellátó Szolgálat Terhesség

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Péterfy Területi Vérellátóban Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Péterfy Területi Vérellátóban Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Péterfy Területi Vérellátóban Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió 1. sz. adatlap VÁLASZTOTT VÖRÖSVÉRSEJT KÉSZÍTMÉNY IGÉNYLŐ LAP Beteg neve:... Anyja neve:...... A beteg

Részletesebben

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Prenatalis diagnosztika lehetőségei mikor, hogyan, miért? Dr. Almássy Zsuzsanna Heim Pál Kórház, Budapest Toxikológia és Anyagcsere Osztály Definíció A prenatális diagnosztika a klinikai genetika azon

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Szekszárdi Területi Vérellátónál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Szekszárdi Területi Vérellátónál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Szekszárdi Területi Vérellátónál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió 1. sz. adatlap Országos Vérellátó Szolgálat Tel./Fax.:06-74-501-628 Szekszárdi Területi Vérellátó e-mail:

Részletesebben

VÁLASZTOTT VÖRÖSVÉRSEJT KÉSZÍTMÉNY IGÉNYLŐ LAP

VÁLASZTOTT VÖRÖSVÉRSEJT KÉSZÍTMÉNY IGÉNYLŐ LAP VÁLASZTOTT VÖRÖSVÉRSEJT KÉSZÍTMÉNY IGÉNYLŐ LAP 1/A sz. adatlap Anyja neve:...... Születési év, hó, nap: A beteg neme: férfi nő TAJ: Azonosító típusa: Térítési kategória:...... Betegágy melletti vércsoport:

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Debreceni Regionális Vérellátó Központnál Hatályos szeptember verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Debreceni Regionális Vérellátó Központnál Hatályos szeptember verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Debreceni Regionális Vérellátó Központnál Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió 1/A sz. adatlap VÁLASZTOTT VÖRÖSVÉRSEJT KÉSZÍTMÉNY IGÉNYLŐ LAP Anyja neve:...... Születési

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Miskolci Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Miskolci Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Miskolci Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám 1. Vérkészítmények igénylése: 1.1 A vérkészítmények igénylése írásban történik, telefonon

Részletesebben

Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen

Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja. Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen Vércsoport szerológiai kompatibilitás Választott vörösvérsejt készítmények indikációja Dr. Csépány Norbert Transzfúziós tanfolyam Debrecen 1 TRANSZFÚZIÓS SZABÁLYZAT 9.3.3.1. Vérátömlesztést csak transzfúziós

Részletesebben

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szegedi Regionális Vérellátó Központban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám 1. Vérkészítmények igénylése: 1.1 A vérkészítmények igénylése írásban történik,

Részletesebben

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció

2012.02.24. Immunrendszer. Immunrendszer. Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció VÉRCSOPORTSZEROLÓGIA Immunológiai alapfogalmak Vércsoport antigének,antitestek Alloimmunizáció mechanizmusa Agglutináció Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2011. Immunrendszer Immunrendszer védi a szervezet

Részletesebben

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szekszárdi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szekszárdi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Szekszárdi Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám 1. Vérkészítmények igénylése: 1.1 A vérkészítmények igénylése írásban történik,

Részletesebben

Az emberi vér vizsgálata. Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése

Az emberi vér vizsgálata. Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése Az emberi vér vizsgálata Vércsoportmeghatározás, kvalitatív és kvantitatív vérképelemzés és vércukormérés A mérési adatok elemzése és értékelése Biológia BSc. B gyakorlat fehérvérsejt (granulocita) vérplazma

Részletesebben

Rh vércsoport rendszer

Rh vércsoport rendszer Rh vércsoport rendszer Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Az Rh vércsoport rendszer felfedezése Terhességgel kiváltott alloantitest segítségével - 1939 Levine és Stetsone Levine,

Részletesebben

Immunhematológiai terhesgondozás. ÚHB megelőzése, kezelése. Dr. Molnár Attila OVSZ MTV

Immunhematológiai terhesgondozás. ÚHB megelőzése, kezelése. Dr. Molnár Attila OVSZ MTV Immunhematológiai terhesgondozás. ÚHB megelőzése, kezelése Dr. Molnár Attila OVSZ MTV Immunhematológiai terhesgondozás A vércsoport szerológiai vizsgálatok a következő célokat szolgálják: Felismerni az

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Győri Regionális Vérellátó Központnál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Győri Regionális Vérellátó Központnál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Győri Regionális Vérellátó Központnál Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió Vérkészítmény igénylő 1. sz. adatlap Beteg neve:... Anyja neve:...... A beteg neme: férfi nő TAJ:

Részletesebben

A MAGYAR VÉRCSOPORT-SZEROLÓGIA 50 ESZTENDEJE

A MAGYAR VÉRCSOPORT-SZEROLÓGIA 50 ESZTENDEJE A MAGYAR VÉRCSOPORT-SZEROLÓGIA 50 ESZTENDEJE REX-KISS BÉLA SZABÓ SÁNDOR TV/fint ismeretes, a vércsoportok, ill. az isohaemagglutinatio jelenségének felfedezése a századfordulón történt és Landsteiner nevéhez

Részletesebben

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Nyíregyházi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Nyíregyházi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Nyíregyházi Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám 1. Vérkészítmények igénylése: 1.1 A vérkészítmények igénylése írásban történik,

Részletesebben

Nógrád megye uránkutatása

Nógrád megye uránkutatása Fehér B. (szerk.) (2014): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Herman Ottó Múzeum és Magyar Minerofil Társaság, Miskolc, pp. 247 251. Nógrád megye uránkutatása Uranium

Részletesebben

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA

A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Szabó Zsolt Roland: A STRATÉGIAALKOTÁS FOLYAMATA VERSENYBEN A VILÁGGAL 2004 2006 GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÜNK VÁLLALATI

Részletesebben

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu

Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István. www.szulesz-nogyogyaszt.hu Terhesgondozás, ultrahangvizsgálat Dr. Tekse István www.szulesz-nogyogyaszt.hu 1. Fogamzás előtti ( praeconceptionalis ) tanácsadás, gondozás 2. Kismamák gondozása a szülésig 1. A kismama és fejlődő magzatának

Részletesebben

Európában egy 1803-ból származó enciklopédia megerősítette jótékony tulajdonságait. Goethe

Európában egy 1803-ból származó enciklopédia megerősítette jótékony tulajdonságait. Goethe Kolosztrum, a természetes védelem A kolosztrum kialakulása az emlősök fejlődésével egyidejű és az idők során folyamatosan alkalmazkodo 2000 évvel ezelőtt Indiában a kolosztrumot már betegek gyógyítására

Részletesebben

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat

A Hardy-Weinberg egyensúly. 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly 2. gyakorlat A Hardy-Weinberg egyensúly feltételei: nincs szelekció nincs migráció nagy populációméret (nincs sodródás) nincs mutáció pánmixis van allélgyakoriság azonos hímekben

Részletesebben

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK

Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Jurásné Lukovics Mónika, Dr. Bohaty Ilona, Dr. Kozma László PhD OVSz Debreceni RVK Az újszülöttben kialakuló trombocitopénia (

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Zalaegerszegi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Zalaegerszegi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Zalaegerszegi Területi Vérellátóban Hatályos 2011. szeptember 1-1.1. verzió 1. sz. adatlap Beküldő intézmény/osztály azonosító kódja: Nem választott vérkészítmény igénylőlap

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit

December 1. az AIDS világnapja. 1th December is the World AIDS Day. Dr. Forrai Judit December 1. az AIDS világnapja 1th December is the World AIDS Day forrai.judit@med.semmelweis-univ.hu Semmelweis Egyetem Népegészségtani Intézet Initially submitted November 15, 2013; accepted for publication

Részletesebben

A Flowcytometriás. en. Sinkovichné Bak Erzsébet,

A Flowcytometriás. en. Sinkovichné Bak Erzsébet, A Flowcytometriás keresztpróba jelentısége élıdonoros veseátültet ltetést megelızıen. en. Sinkovichné Bak Erzsébet, Schmidt Lászlóné Mikor végezhetv gezhetı el a veseátültet ltetés? Veseátültetés s akkor

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Az Rh. vércsoport rendszer. Az Rh vércsoport rendszer(isbt 004) jelentısége. Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése

Az Rh. vércsoport rendszer. Az Rh vércsoport rendszer(isbt 004) jelentısége. Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése Egészségügyi szakdolgozók transzfúziológiai továbbképzése 2012. március 5-9. 1 Az Rh vércsoport rendszer Dr. Nemes Nagy Zsuzsa Szakképzés 2012. RH genetika RH GENETIKA 2 Az Rh vércsoport rendszer(isbt

Részletesebben

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2

A Piarista Rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti konferenciák) 9. p. 2 RIEDEL, JULIA ANNA: Bildungsreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung. Die Schulen der Piaristen unter Maria Theresia und Joseph II. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012. (Contubernium.

Részletesebben

ABO vércsoport rendszer. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ

ABO vércsoport rendszer. Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ ABO vércsoport rendszer Dr. Toldi József OVSZ Szegedi Regionális Vérellátó Központ Landsteiner, K.: Zur Kenntnis der antifermentativen, lytischen und agglutinierenden Wirkungen des Blutserums und der Lymphe.

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. 31.3.2005 PE 355.758v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. 31.3.2005 PE 355.758v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Kölekedési és Idegenforgalmi Biottság 31.3.2005 PE 355.758v01-00 MÓDOSÍTÁS 1-5 Ajánlási javaslat második olvasatra Paolo Costa A gépjárművek ei és utasbitonsági

Részletesebben

Transzfúziós terápia központi oktatási programja

Transzfúziós terápia központi oktatási programja 2010. Transzfúziós terápia központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon

A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon A Fusarium solani-val szembeni ellenállóképesség vizsgálata különböző zöldborsó fajtákon és nemesítési kombinációkon Mendlerné Drienyovszki Nóra 1 Mándi Lajosné 2 Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum,

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL

APÁKGYERMEKGONDOZÁSI SZABADSÁGON-AVAGY EGY NEM HAGYOMÁNYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL APÁKGYERMEKGODOZÁSI SZABADSÁGO-AVAGY EGY EM HAGYOMÁYOS ÉLETHELYZET MEGÍTÉLÉSE A FÉRFIAKSZEMSZÖGÉBŐL PROF: HABIL BECSIK ADREA 1 - DR. JUHÁSZ TÍMEA 2 Összefoglalás: em mondhatjuk, hogy ma még sok férfi megy

Részletesebben

Akut és késıi hemolitikus transzfúziós szövıdmények

Akut és késıi hemolitikus transzfúziós szövıdmények Akut és késıi hemolitikus transzfúziós szövıdmények Dr. Nemes Nagy Zsuzsa OVSZ Dél-pesti Területi Vérellátó MOLSZE X. Nagygyőlés 2007.aug.30. 1 Transzfúzió=szövet transzplantáció Élı szervezetek védik

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y

S Z Í V A S Z Í V É R T A L A P Í T V Á N Y HÍRLEVÉL HÍRLEVÉL KEZDEMÉNY 2015 JÚLIUS/kezdemény szám SZÍV A SZÍVÉRT ALAPÍTVÁNY ELŐSZÓ " Nagy megtiszteltetés számomra, hogy útjára bocsáthatom ezt az új és nagyszerű kezdeményezést, a szívtranszplantációs

Részletesebben

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk

már mindenben úgy kell eljárnunk, mint bármilyen viaszveszejtéses öntés esetén. A kapott öntvény kidolgozásánál még mindig van lehetőségünk Budapest Régiségei XLII-XLIII. 2009-2010. Vecsey Ádám Fémeszterga versus viaszesztergálás Bev e z e t é s A méhviaszt, mint alapanyagot nehéz besorolni a műtárgyalkotó anyagok különböző csoportjaiba, mert

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Férfiak hajhullása Férfiak hajhullása Az amerikai James B. Hamilton 1942-ben kutatásai eredményeit összefoglalva definiálta a genetikai típusú kopaszodásért felelõs tényezõket: a férfi nemi hormonok termelõdése,

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén

Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén HORUS Alföldy Zoltán professzor 25 éven át (1950 1974) a Mikrobiológiai Intézet élén Nász István dr. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Budapest Az első évek

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV

KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV A VESZETTSÉG ELLENI VÉDEKEZÉS RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 164/2008. (XII. 20.) FVM RENDELET ELÕÍRÁSAINAK ÉS A MAGYAR ÁLLATORVOSI KAMARA AJÁNLÁSAINAK MEGFELELÕ KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYV Az oltási könyv

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Soproni Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0. verzió 1. sz. adatlap VÁLASZTOTT VÖRÖSVÉRSEJT KÉSZÍTMÉNY IGÉNYLŐ LAP Beteg neve:... Születési neve:... Anyja

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Vizsgálatkérő és adatlapok a Békéscsabai Területi Vérellátónál Hatályos szep verzió

Vizsgálatkérő és adatlapok a Békéscsabai Területi Vérellátónál Hatályos szep verzió Vizsgálatkérő és adatlapok a Békéscsabai Területi Vérellátónál Hatályos 2011. szep 1-1.1. verzió KÉRŐLAP A VÉRELLÁTÓ FELÉ 1. sz. adatlap.kórház...osztály Csak vizsgálat kérése Csoportazonos vér Választott

Részletesebben

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot.

A kromoszómák kialakulása előtt a DNS állomány megkettőződik. A két azonos információ tartalmú DNS egymás mellé rendeződik és egy kromoszómát alkot. Kromoszómák, Gének A kromoszóma egy hosszú DNS szakasz, amely a sejt életének bizonyos szakaszában (a sejtosztódás előkészítéseként) tömörödik, így fénymikroszkóppal láthatóvá válik. A kromoszómák két

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981

Dr. Vas Károly. akadémikus. Dr. Kiss István. Dr. Vas Károly 1919 1981 M ú l t b a n é z õ Dr. Vas Károly akadémikus Dr. Kiss István Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és mûködésében Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre

A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre A szervezet immunválasza a vérátömlesztésre Prohászka Zoltán III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Kutatólaboratórium Semmelweis Egyetem, Budapest prohoz@kut.sote.hu Transzfúziós Tanfolyam Szigorló Orvostanhallgatóknak

Részletesebben

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa

lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa Szociális munka munkanélk lküliekkel, liekkel, a foglalkoztatás s világa WJLF III. évf. 2006/07 őszi szemeszter általános szociális munkás s szak V. ea. 2006. október 16. Borbély Tibor Bors borsborbely@yahoo.com

Részletesebben

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN

A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN A HULLATÉK-ANALÍZIS ÉS A GYOMORTARTALOM ELEMZÉS ÖSSZE- HASONLÍTÁSA VÖRÖS RÓKA TÁPLÁLKOZÁS VIZSGÁLATA SORÁN Szôcs Emese¹, Lanszki József², Heltai Miklós¹ és Szabó László¹ ¹Szent István Egyetem, Vadbiológiai

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR.

IN MEMORIAM. Az újra felfedezett Magyary-Kossa. a Kóssa-reakció (1. rész) MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR. MAGYAR ÁLLATORVOSOK LAPJA 2015. FEBRUÁR 137. / 123-127. I The rediscovered MAGYARY-KOSSA GYULA MAGYARY-KOSSA was born 150 years ago the Kossa reaction Gálfi Péter 1* Koósné Török Erzsébet 2 Az újra felfedezett

Részletesebben

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban A Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Pécs 1 és az LKH Gyermekklinika, Sebészeti Osztály, Graz 2 közleménye Védősisak viselés és a kerékpáros fejsérülések összefüggése gyermekkorban

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642)

Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Pestisjárványok a késő középkorban: Vallási és orvosi reakciók (PD 75642) Gecser Ottó A 14. századi, Fekete Halálként ismert nagy pestisjárvánnyal kezdődően az orvosi és vallási betegségfelfogás, illetve

Részletesebben

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló

A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL. Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar. Összefoglaló A DEBRECENI MÉRNÖK INFORMATIKUS KÉPZÉS TAPASZTALATAIRÓL TEACHING EXPERIENCES OF THE IT ENGINEERING COURSE OF UNIVERSITY OF DEBRECEN Kuki Attila Debreceni Egyetem, Informatikai Kar Összefoglaló A Debreceni

Részletesebben

Példák a független öröklődésre

Példák a független öröklődésre GENETIKAI PROBLÉMÁK Példák a független öröklődésre Az amelogenesis imperfecta egy, a fogzománc gyengeségével és elszíneződésével járó öröklődő betegség, a 4-es kromoszómán lévő enam gén recesszív mutációja

Részletesebben

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról

Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Az új és azóta visszavont minimumfeltétel rendszer anomáliáiról Halmosné Mészáros Magdolna, Békés Megyei Képviselô-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula A minimumfeltétel rendszer az elmúlt több mint 10

Részletesebben

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában

LÔRINCZ ANDREA 1. A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában LÔRINCZ ANDREA 1 A könyvtár a felsôoktatás szolgálatában The role of libraries in higher education Higher education is inseparable from its libraries as there is common ground between their aims, users

Részletesebben

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján

ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján ERKI KATALIN* A felsőoktatás, mint versenypiac elemzése a Porter-modell alapján Analysis of Higher Education as a Competitive Market on the Basis of Porter-Model Nowadays it is essential to carry out marketing

Részletesebben

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP)

ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) Tájökológiai Lapok 3 (2): 281 290. (2005) 281 ÚJ ESZKÖZÖK A TÁJÖKOLÓGIAI ELVÛ TERVEZÉSBEN: TÁJÖKOLÓGIAI VIZUÁLIS PLANTÁCIÓ (TVP) BARDÓCZYNÉ SZÉKELY EMÕKE 1, BARDÓCZY EMÕKE 2, BARCZI ATTILA 1, PENKSZA KÁROLY

Részletesebben

Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás; rekombináns DNS-technika; génterápia.

Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás; rekombináns DNS-technika; génterápia. BIOTECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN A hemofilia kezelésének fejlődése a transzfúziótól a génterápiáig Tárgyszavak: hemofilia; terápia; vértranszfúzió; vérplazma; krioprecipitátum; VIII. faktor; tisztítás;

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 2007/0248(COD) 15.5.2008 MÓDOSÍTÁS 61 292 Jelentéstervezet Malcolm Harbour (PE404.659v01-00) az egyetemes szolgáltatásról, valamint

Részletesebben

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló

KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE. Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet. Összefoglaló KÉPI INFORMÁCIÓK KEZELHETŐSÉGE Forczek Erzsébet SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet Összefoglaló Tanórákon és az önálló tanulás részeként is, az informatika világában a rendelkezésünkre álló óriási mennyiségű

Részletesebben

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban:

Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: Az Imre Samu Nyelvi Intézet ünnepi megnyitója a sajtóban: I. Nyomtatott sajtó: MTI Híranyag: Tudomány - Megalakult az Imre Samu Nyelvi Intézet Bécs, 2007. november 23., péntek (MTI) - A Magyar Tudományos

Részletesebben

Lillafüredi Pisztrángtelep. A képernyõ jobb alsó sarkában a nagyítás gombra kattintva, az újságcikkek jól olvashatók.

Lillafüredi Pisztrángtelep. A képernyõ jobb alsó sarkában a nagyítás gombra kattintva, az újságcikkek jól olvashatók. Rólunk írták A képernyõ jobb alsó sarkában a nagyítás gombra kattintva, az újságcikkek jól olvashatók. Lehet, hogy a receptek részhez is tehettem volna, ami Gyepes Gabojsza tollából jelent meg. A legutóbbi

Részletesebben

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával

Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének

Részletesebben

Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig) 1. The beginning of electrification of Kassa and its surroundings (until 1917)

Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig) 1. The beginning of electrification of Kassa and its surroundings (until 1917) Kassa és környéke villamosításának kezdete (1917-ig) 1 The beginning of electrification of Kassa and its surroundings (until 1917) tudomanytortenet@gmail.com Initially submitted March 10, 2014; accepted

Részletesebben

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége

Ismertető. A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Ismertető Brigovácz László Szendrei Ákos Török Péter 1 A Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület tudományos és közművelődési tevékenysége Helyismeret/honismeret, honismereti tevékenység A

Részletesebben

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus

2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus 2015 április: Egy önmagára reflektáló tudomány - Borgos Anna pszichológus Borgos Anna az MTA TTK KPI Társadalom és Kulturális Pszichológiai Csoportjának tudományos munkatársa. Kutatási témái a magyar női

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N

KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ. KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N KÖZMEGHALLGATÁS BESZÁMOLÓ KÉSZÜLT KOMLÓ VÁROS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2015. DECEMBER 09-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S Á N Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, klubtagokat, oktatási

Részletesebben

A transzfúziológia története. Dr. Medgyessy Ildikó

A transzfúziológia története. Dr. Medgyessy Ildikó A transzfúziológia története Dr. Medgyessy Ildikó TRANSZFÚZIÓ TÖRTÉNETE I. A vérről alkotott felfogás kezdetéig nyúlik vissza: altamirai barlangrajzok: az ősember tisztában volt a vér és az élet összefüggéseivel

Részletesebben

Ismeretlen eredetű tüdőgyulladás megjelenése a SARS kórokozó vírusának azonosítása nemzetközi összefogással

Ismeretlen eredetű tüdőgyulladás megjelenése a SARS kórokozó vírusának azonosítása nemzetközi összefogással BIOTECHNOLÓGIA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Ismeretlen eredetű tüdőgyulladás megjelenése a SARS kórokozó vírusának azonosítása nemzetközi összefogással Tárgyszavak: SARS; vírus; koronavírus; vakcina; kutatás; vírusmutáció.

Részletesebben

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag

Kísérlet helyszíne: Jegyzőkönyv forrása: magnószalag Azonosító szám: PA-980308a Téma: Kommunikációs partner neve: A reticuli faj biológiája Kommunikációs partner Ghopal faji besorolása: Ganümeda expler EBS-A2a Kísérlet dátuma: 1998. márc. 08. Közvetítő alany:

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben