ADATSZOLGÁLTATÁSI REND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADATSZOLGÁLTATÁSI REND"

Átírás

1 ADATSZOLGÁLTATÁSI REND A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS A PÉNZTÁRAK KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁSA KÖZÖTTI INFORMÁCIÓCSERE VÉGREHAJTÁSÁHOZ Budapest, január 11. 1

2 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Adatszolgáltatási Rend kiadásának jogalapja Az Adatszolgáltatási Rend hatálya Tárgyi hatály Személyi hatály Időbeli hatály Változások az ASZR korábbi változatához képest A magánnyugdíjpénztárak és a központi nyilvántartás kapcsolata A pénztári adatszolgáltatások formája Az elektronikus adatátviteltől történő eltérés Eltérés pénztári kérelemre Eltérés a PSZÁF rendelkezése alapján Az adatszolgáltatás szereplői Az adatszolgáltatásokban használt fogalmak, kifejezések magyarázata A PKN FELÉ TELJESÍTENDŐ MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ADATSZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYAI A PKN felé teljesítendő adatszolgáltatások közös elemei Azonosítás Eredeti, normál adatszolgáltatások határidői Módosítások határidői A pénztári adatszolgáltatások teljesítésének fizikai követelményei Személyes adatokra vonatkozó pénztári adatszolgáltatások A tagsági jogviszony tartalma Pénztártagsági jogviszony létesítése Átlépés Pénztárak beolvadása, összeolvadása esetén teljesítendő adatszolgáltatások Pénztárak jogutód nélküli megszűnése esetén teljesítendő adatszolgáltatások Jogviszony megszűnése esetén teljesítendő adatszolgáltatások Tagsági jogviszony és személyi adat változások A pénztártagsági jogviszonyra vonatkozó pénztári adatszolgáltatások minőségi kritériumai Hibareferencia Virtuális többes tagsági jogviszonyok megszüntetéséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatás Hibareferencia Pályakezdők elutasításának jelentése A hibás TAJ számok alkalmazása miatt keletkezett többes tagsági jogviszonyok rendezése A tévesen alkalmazott többes tagsági jogviszonyt megszüntető adatszolgáltatások törlése A Tagdíj bevallásához és befizetéséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatások információtartalma A pénztárak beolvadása, összeolvadása esetén teljesítendő tagdíjbevallási és befizetési adatok jelentése A Bevallás-befizetés adatokat érintő módosítások A többes tagsági jogviszonyok rendezését követően esedékes tagdíj bevallások és befizetések elküldése A Tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó információk és a bevallás-befizetés adatok szolgáltatása közötti kapcsolatok A bevallás-befizetési adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó határidők figyelése Bevallás Befizetés adatszolgáltatás

3 2.6.1 A bevallás-befizetési adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségi kritériumok Hibareferencia Egyéni számla adatokra vonatkozó pénztári adatszolgáltatás Hibareferencia Nyugdíjpénztári szolgáltatások jelentéséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatások Tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó információk és a nyugdíjpénztári szolgáltatás adatok szolgáltatása közötti kapcsolatok Nyugdíjpénztári szolgáltatásokat érintő módosítások A nyugdíjpénztári szolgáltatás adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségi kritériumok Hibareferencia FELÜGYELETI INFORMÁCIÓ-SZOLGÁLTATÁS TÍPUSOK Általános információk Csoportos lekérdezések Csoportos lekérdezés eredmény állomány Tagsági jogviszonnyal és átlépéssel kapcsolatos visszajelzések A tagsági jogviszony adatszolgáltatások feldolgozásának speciális hibaüzenetei Az átlépések feldolgozását követően az átadó pénztár felé teljesített információ-szolgáltatás Az átlépések feldolgozását követően az átvevő pénztár felé teljesített információ-szolgáltatás Az átadó és átvevő adatszolgáltató pénztár azonosító adatai és az adatszolgáltatás összesítő adatai Személyi adatok és pénztár-specifikus adatok szolgáltatása Bevallással és befizetéssel kapcsolatos visszajelzések A pénztártag javára bevallásokat és befizetéseket teljesítő foglalkoztatók adatai A pénztártag javára bevallott és befizetett tagdíj adatok Értesítés a pénztár valamely tagjára érkezett, más pénztár által megküldött bevallás, befizetés adatszolgáltatásokról MELLÉKLETEK számú melléklet: A PKN felé irányuló jelentésekben alkalmazandó állampolgárság-kódok (országok szerint) számú melléklet: Az EGT tagállamai, és azok az országok, melyeknek érvényes szociálpolitikai egyezménye van Magyarországgal számú melléklet: Adatlap a többes tagként nyilvántartott személy hibás TAJ számának törléséről számú melléklet: Adatlap a többes tagsági jogviszonyra vonatkozóan tévesen teljesített adatszolgáltatás törléséhez

4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI REND KIADÁSÁNAK JOGALAPJA A 172/1997. (X.6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. (7) bekezdésében leírt rendelkezés alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) határozza meg a magánnyugdíjpénztárak által a pénztárak központi nyilvántartása (a továbbiakban: PKN) felé teljesítendő adatszolgáltatások típusait, azok részletes tartalmát és szerkezetét, valamint az adatszolgáltatások utólagos helyesbítésére vonatkozó eljárást. Fentiek értelmében a magánnyugdíjpénztáraknak ezen Adatszolgáltatási Rend (a szövegben a továbbiakban: ASZR) által meghatározott adatszolgáltatásokat kell teljesíteniük, a hivatkozott kormányrendeletben, illetve az ASZR-ben meghatározott határidőkre. A PKN rendszernek a R.-ben és az ASZR-ben meghatározott információ szolgáltatásokat (lekérdezések teljesítése, figyelmeztető üzenetek, hibaüzenetek, a magánnyugdíjpénztári rendszerben tagságra kötelezett pályakezdő biztosítottak irányításának végrehajtásához kapcsolódó adatszolgáltatás) kell teljesítenie. A PKN a többes pénztártagság kiszűrése érdekében szükséges figyelmeztető és hibaüzeneteket is küld a pénztáraknak. 1.2 AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI REND HATÁLYA TÁRGYI HATÁLY Az ASZR tárgyi hatálya a PKN felé teljesítendő eseti és rendszeres adatszolgáltatásokra, a pénztári információkérésekre és a PKN-ből a pénztárak felé teljesített információ-szolgáltatásokra terjed ki SZEMÉLYI HATÁLY Az ASZR személyi hatálya a PKN működtetése során adatküldőként, valamint adatfogadóként nevesített szereplőkre (szervezetekre), illetve a velük munkaviszonyban, köztisztviselői vagy közalkalmazotti jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló természetes személyekre terjed ki IDŐBELI HATÁLY Az ASZR ezen változata (2.67) hatályba lépésének napja 2010.január 11. Rendelkezéseit első alkalommal a január 11-én esedékes pénztári adatszolgáltatások teljesítésekor kell alkalmazni. Az ASZR ezen változatának hatálybalépésével az ASZR hatályát veszíti. Az ASZR 2.67 hatálybalépésével az ASZR 2.66 hatályba lépését követően kiadott PSZÁF-állásfoglalásoknak, tájékoztatóknak és útmutatóknak az ezen renddel ellentétes szabályai hatályukat veszítik. 1.3 VÁLTOZÁSOK AZ ASZR KORÁBBI VÁLTOZATÁHOZ KÉPEST Lényeges tartalmi változások: Érintett pont Változás szövege 2.4 pont, 3. típusú rekord leírása VOE, VSV, VNU tagsági jogviszony változáskódok legkésöbbi változás dátuma módosult (). 1.4 A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS A KÖZPONTI NYILVÁNTARTÁS KAPCSOLATA A PKN a pénztárak rendszeres és eseti adatszolgáltatásaira épül. Az ASZR csak a pénztárak és a PKN közötti információáramlás szabályait tartalmazza. A pénztárak egymás közötti adatátadásának szabályaival a vonatkozó PSZÁF módszertani útmutató foglalkozik. 4

5 A pénztárak a PKN-nel kapcsolt telefonvonalon keresztül kliens-szerver kapcsolatban állnak. A pénztári adatszolgáltatások elsődleges ellenőrzését a magánnyugdíjpénztárakhoz telepített kliens alkalmazások végzik. Az adatszolgáltatások összeállítását követően, még az elküldést megelőzően a kliens alkalmazás elvégzi a jelentések tartalmának szintaktikai ellenőrzését, így a pénztárak csak formailag helyes tételeket tudnak elküldeni. A szintaktikai ellenőrzést követően az adatszolgáltatás alapjául szolgáló állományban szereplő hibák esetén a kliens alkalmazás hibaüzenetet állít elő, amelyben azonosítja a hibás sort és megjelöli a hiba okát. 1.5 A PÉNZTÁRI ADATSZOLGÁLTATÁSOK FORMÁJA A pénztári adatszolgáltatásokat a téves TAJ számok alkalmazása miatt kialakult többes tagsági jogviszonyok rendezése érdekében, valamint a többes tagsági jogviszonyok megszüntetésére tévesen alkalmazott adatszolgáltatásokra (változáskód: TOB) küldött törlési kérelmek kivételével elektronikus adatátvitellel kell teljesíteni, a R. 5. (6) bekezdése alapján. Az adatszolgáltatások végrehajtásakor minden, a rendszer szempontjából jelentős információ azonosításra kerül, a következők szerint: az információküldést kezdeményező azonosítása, jogosult-e az információszolgáltató az adatküldésre, az információ elérkezett-e a címzetthez, az információszolgáltatás milyen minőségben történt, a szolgáltatott információk milyen minőségben szerepelnek a rendszerben 1.6 AZ ELEKTRONIKUS ADATÁTVITELTŐL TÖRTÉNŐ ELTÉRÉS ELTÉRÉS PÉNZTÁRI KÉRELEMRE A pénztári adatszolgáltatások elektronikus adatátvitellel történő teljesítése alól a pénztár csak különösen indokolt esetben, eseti jelleggel, a PSZÁF előzetes írásbeli engedélye alapján térhet el. Az eltérés iránti kérelmet az adatszolgáltatás esedékességét megelőző 5. munkanapig írásban kell benyújtani a PSZÁF PKN Főosztály vezetője részére. A kérelemben meg kell jelölni az eltérés okát és a hiba elhárításának tervezett határidejét. A kérelmet a pénztár képviseletére jogosult személy(ek)nek, a pénztár ügyvezetőjének, valamint a nyilvántartásért és az informatikai üzemeltetésért felelős vezetőjének alá kell írnia. A kérelemről a PSZÁF 3 munkanapon belül határoz. A kérelem elfogadása esetén a pénztár esedékes adatszolgáltatását CD-ROM alkalmazásával teljesítheti. A PSZÁF hozzájárulása csak az esedékes adatszolgáltatás elektronikus adatátvitellel történő teljesítésétől való eltéréshez érvényes. A CD-ROM-on megküldött pénztári adatszolgáltatás csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a CD lemezen szereplő adatoknak a PSZÁF által üzemeltetett kliens alkalmazásba történő importálása sikeresen befejeződött. Sikeresnek tekinthető az importálás, ha a lemezen szereplő rekordok közül legalább egyre sikeres feldolgozást jelző üzenet keletkezett. Az eltérés elbírálását követő 8 munkanapon belül a PSZÁF a kérelmező pénztárnál helyszíni vizsgálatot tarthat. A helyszíni vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a pénztár miért nem tudott határidőre, az előírt számítástechnikai eszköz alkalmazásával eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének, illetve mit tett annak érdekében, hogy az adatszolgáltatás teljesítésének az akadályait elhárítsa. A pénztárnak felróható mulasztás esetén a PSZÁF jogosult az Mpt és ban meghatározott intézkedési és bírságolási jogkörében eljárni. Az eltérés iránti kérelem benyújtásának az adatszolgáltatás teljesítésére halasztó hatálya nincs. Az elektronikus adatátviteltől történő eltérés esetén CD-ROM alkalmazásával csak olyan adatszolgáltatás teljesíthető, amelyet a pénztár előzetesen a pénztári kliensen szintaktikailag ellenőrzött ELTÉRÉS A PSZÁF RENDELKEZÉSE ALAPJÁN A PSZÁF PKN Főosztályának vezetője elrendelheti egyes pénztárakra vagy minden pénztárra kiterjedő hatállyal az esedékes havi adatszolgáltatás CD-ROM alkalmazásával történő teljesítését. A rendelkezésről az érintett vagy valamennyi magánnyugdíjpénztárat közvetlenül, írásban (elektronikus levélben vagy telefaxon), az adatszolgáltatás esedékességét megelőző 3. munkanapig értesíteni kell. 5

6 Az elektronikus adatátviteltől történő eltérés esetén CD-ROM alkalmazásával csak olyan adatszolgáltatás teljesíthető, amelyet a pénztár előzetesen a pénztári kliensen szintaktikailag ellenőrzött. 1.7 AZ ADATSZOLGÁLTATÁS SZEREPLŐI Magánnyugdíjpénztár A magánnyugdíjpénztárak, illetve megbízásukból eljárva a pénztárszolgáltatók (együtt: szervezetek) az ASZR-ben előírt adatszolgáltatások elkészítésére és elküldésére kötelezettek, valamint információ kérés kezdeményező jogosultsággal rendelkeznek. A magánnyugdíjpénztárak a PKN válaszüzeneteit, jóváhagyó, nyugtázó üzeneteit és a PKN rendszer által teljesített lekérdezéseket fogadják, az üzenetek jellegéből adódó egyeztetési, szükség esetén javítási, módosítási feladataikat elvégzik. A pénztárak fogadják a PSZÁF által a PKN rendszer adataiból a december 31-ig hatályos rendelkezések alapján pénztártagságra kötelezett, de a pénztárválasztást elmulasztott személyek esetén az irányítás végrehajtásához teljesített adatszolgáltatást. PKN A PKN a pénztárak részére válaszüzeneteket (figyelmeztető jelzéseket és hibajelzéseket), valamint a teljesített adatszolgáltatásokat jóváhagyó, nyugtázó üzeneteket küld. A PKN teljesíti a pénztárak lekérdezési igényeit, valamint a december 31-ig hatályos rendelkezések alapján pénztártagságra kötelezett, de a pénztárválasztást elmulasztott pályakezdő személyek irányításának végrehajtásához kapcsolódó felügyeleti adatszolgáltatást. A PKN az ASZR szerint összeállított pénztári adatszolgáltatásokat és információ kéréseket fogadja. 1.8 AZ ADATSZOLGÁLTATÁSOKBAN HASZNÁLT FOGALMAK, KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA Pénztári kliens Rekord típus Adatküldés dátuma Adatszolgáltató felhasználó Adatszolgáltató pénztár Adatszolgáltató pénztár azonosító típusa Adatküldés állapota (adat állapot) Adatküldés jellege Személy (tag) azonosító típusa A PKN rendszernek a pénztárakhoz telepített része. A pénztárak ennek segítségével küldik be az adatszolgáltatásokat a PKN felé és fogadják a PKN rendszer üzeneteit. Az adatszolgáltatás adott sorának típusa. A pénztári kliens ennek alapján ellenőrzi, hogy a sor megfelel-e a leírt szintaktikai feltételeknek. A pénztári adatszolgáltatás teljesítésének időpontja (év, hónap, nap). Az adatszolgáltató felhasználó (pl.: pénztárszolgáltató) azonosítója. Célja az adatszolgáltatás teljesítőjének egyértelmű azonosítása. Az adatszolgáltatásra kötelezett pénztár négyszámjegyű azonosítója. Az adatszolgáltatásra kötelezett pénztár azonosítójának típusa (pénztárkód, adószám) Az adatküldés állapotát leíró információ, az alábbiak szerint: Normál (első adatszolgáltatás, vagy hiánypótlás) Bevallásbefizetés esetén a törlő (T) adatszolgáltatás kivételével valamennyi adatküldés állapota normál (N). Módosítás (a rendszerben tárolt információk PKNválaszüzenetek vagy pénztári adatszolgáltatási hiba miatti módosítása) Törlés: tagsági jogviszony változás, személyi azonosító változás, bevallás, befizetés, pályakezdők elutasítása, nyugdíjpénztári szolgáltatások esetén a PKN rendszerben tárolt adatok törlése Tagsági jogviszony létesítése, változása és megszűnése Bevallás-befizetés (bevallás: megállapodás, havi bevallás, negyedéves bevallás, éves bevallás alapján, megfizetés: a bevallások kiegyenlítés érdekében megfizetett összeg/ek) Szolgáltatás igénybevétele Pályakezdők elutasítása Virtuális többes tagsági jogviszony rendezése Egyéni számla adatszolgáltatás A személy azonosító típusának leírása (pl.: TAJ szám típus 6

7 Személy (tag) azonosító Változás dátuma Bevalló, befizető azonosító Bevalló, befizető azonosító típus Vonatkozási időszak Bevallás elszámolásának dátuma Befizetés elszámolásának dátuma jelzése) A személy egyértelmű azonosítására az adatszolgáltatás során használandó adat (TAJ szám, adóazonosító jel vagy útlevélszám, tartózkodási engedély száma). Az adat létrejöttének vagy változásának időpontja. A bevallásra, befizetésre kötelezett foglalkoztató, egyéni vállalkozó vagy megállapodás alapján befizetésre kötelezett azonosítója (pl.: adószám vagy TAJ szám) A bevallásra, befizetésre kötelezett foglalkoztató, egyéni vállalkozó vagy megállapodás alapján befizetésre kötelezett azonosítójának típusa (pl.: adószám) Azon időszak (év/hónap, év/negyedév, év), amely után a bevallásra kötelezett bevallásáról az adóhatóság az adatszolgáltatást teljesíti a pénztárba. Megállapodás alapján tagdíjat fizetők esetén: év/hónap. Az időszak a kezdete és a vége időpontokkal azonosított. A bevallásban feltüntetett összeg alapján az a nap, amikor a tagdíj-kötelezettség előírása történt a pénztártag egyéni számláján (év. hónap, nap). Megállapodás alapján fizetők esetén mivel nincsen bevallás, illetve adóhatósági adatszolgáltatás -, a megállapodásban rögzített tagdíj pénztári előírásának a napja. Éves bevallásra kötelezett egyéni vállalkozónál negyedévente kerül előírásra a tagdíj. Az a nap, amikor a tagdíj-kötelezettség megfizetése lekönyvelésre került a pénztártag egyéni számláján (év. hónap, nap). Bevallás fogadásának időpontja A foglalkoztató, egyéni vállalkozó által készített tagdíjbevallásról teljesített adóhatósági adatszolgáltatás pénztárba érkezésének időpontja. Megállapodás alapján fizetők esetén a tárgyhónapot követő hónap 12. napja. Befizetés teljesítésének időpontja Jogcím Jelentkezés dátuma Elutasítás dátuma A foglalkoztató, egyéni vállalkozó, megállapodás alapján tagdíjat fizető által teljesített tagdíjbefizetés pénztári számlára érkezésének időpontja (banki értéknap). Összetett, a pénztári adatszolgáltatás feldolgozását irányító információ (pl.: belépés, átlépés, pénztár státuszváltozása miatti tagviszony változás, pénztári rendszerbeli megszűnés, számlatulajdonossá válás, stb.). Az az időpont, amikor a személy felvételét kérte a pénztárba (pályakezdők elutasítása jelentésnél). Az az időpont, amikor a pénztár a belépési nyilatkozat alapján a személy jelentkezését elutasította (pályakezdők elutasítása jelentésnél). Lakóhely A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 5. (2) bekezdésében meghatározott cím. Amennyiben az irányított pályakezdő Magyarországon lakóhellyel nem rendelkezik, e szempontból lakóhely alatt a foglalkoztatónak (egyéni vállalkozónak) a Magyarország területén bejegyzett székhelyét, telephelyét, képviseletét, fióktelepét kell érteni. Székhely hiányában lehet a telephelyet; telephely és székhely hiányában lehet a képviseletet; székhely, telephely és képviselet hiányában lehet a fióktelepet megjelölni (az Mpt. 22. (8) bekezdése alapján). Számlabirtokos Olyan személy (kedvezményezett), aki az Mpt. 29. (2) bekezdésének c) vagy d) pontja alapján az adott pénztárral nem kerül pénztártagsági jogviszonyba, az adott pénztárnál vezetett egyéni számlára tagdíj befizetéseket nem teljesít, és saját jogszerző idejét (ha van neki) nem számíthatja egybe az elhunyt pénztártag által felhalmozott jogszerző idővel. Számlatulajdonos 7 Az Mpt. 24. (5) bekezdésében meghatározott olyan pénztártag, aki a tagdíj alapjául szolgáló jövedelemmel nem rendelkezik, és tagdíj fizetésére megállapodást nem kötött vagy részére támogatási megállapodást nem kötöttek, valamint az a rokkantsági nyugellátásban részesülő pénztártag, aki pénztártagsági jogviszonyát fenn kívánja tartani.

8 Beolvadás napja Összeolvadás napja A pénztár közgyűlése által a beolvadásra megállapított időpont. A beolvadás hónapja a beolvadás napját magában foglaló hónap, a beolvadás napja a beolvadó pénztár megszűnését követő első nap. Példa: július 1-jei beolvadási nap esetén a beolvadó pénztár június 30-án megszűnik. a pénztárak közgyűlése által az összeolvadásra megállapított időpont. Az összeolvadás hónapja az összeolvadás napját magában foglaló hónap, az összeolvadás napja az összeolvadó pénztárak megszűnését követő első nap. Példa: július 1-jei összeolvadási nap esetén az összeolvadó pénztárak június 30-án megszűnnek. 2 A PKN FELÉ TELJESÍTENDŐ MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ADATSZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYAI 2.1 A PKN FELÉ TELJESÍTENDŐ ADATSZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖS ELEMEI 1. Az adatszolgáltatások a következőképpen csoportosíthatók: Eredeti, normál adatszolgáltatások Tagsági jogviszony létesítéséhez, változásához, új azonosítók felvételéhez, valamint a pénztártagok leíró adatainak közléséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatások Magánnyugdíjpénztári tagdíj bevallásához, befizetéséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatások Nyugdíjpénztári szolgáltatások jelentéséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatások Pályakezdők elutasításának jelentése Egyéni számla adatok jelentése Virtuális többes tagsági jogviszony rendezésére szolgáló adatszolgáltatások Pályakezdők elutasítása Módosítások, javítások Tagsági leíró adatok (név, lakóhely, stb.) és személyi azonosítók változásához kapcsolódó pénztári módosító adatszolgáltatások Magánnyugdíjpénztári tagdíj bevallásához, befizetéséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatások. A módosításokat előjelhelyes, normál adatállapotú adatszolgáltatásként kell jelenteni. Nyugdíjpénztári szolgáltatások jelentéséhez kapcsolódó pénztári módosító adatszolgáltatások Elutasított pályakezdők leíró adatainak (név, lakóhely, stb.) módosítása Egyéni számla adatok módosítása Törlés Tagsági jogviszony létesítéséhez, változásához kapcsolódó pénztári törlő adatszolgáltatások, valamint személyazonosítók törlésére szolgáló adatszolgáltatások Tagdíj bevallási és befizetési adatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatások Nyugdíjpénztári szolgáltatások jelentéséhez kapcsolódó pénztári törlő adatszolgáltatások Pályakezdők elutasítása jelentés törlése Téves TAJ szám alkalmazása miatt kialakult többes tagságok (csak nyomtatványon kezdeményezhető) törlése Tévesen küldött, többes tagsági jogviszonyt megszüntető adatszolgáltatás eredményének a törlése (csak nyomtatványon kezdeményezhető) Egyéni számla adatok törlése Virtuális többes tagsági jogviszonyok rendezésére szolgáló adatszolgáltatások törlése 2. Az adatszolgáltatásokban a következő adatküldés állapotok lehetségesek: normál Bevallás, befizetés adatszolgáltatás esetében valamennyi tétel, kivéve a törlő adatszolgáltatás Tagsági jogviszony változás, személyi adatok, személy azonosító, pályakezdők elutasítása, nyugdíjpénztári szolgáltatások adatszolgáltatások esetében az első adatszolgáltatás Egyéni számla adatokra vonatkozó adatszolgáltatás 8

9 törlés: a PKN-be beküldött, hibátlan, feldolgozott normál vagy módosító adatállapotú tétel(ek) törlése. Tagsági jogviszony változás, személyi azonosító, pályakezdők elutasítása, nyugdíjpénztári szolgáltatások esetén törlés adatállapottal az eredeti adatszolgáltatás megismétlése, Tagsági jogviszony változás esetén, egy személynek mindig csak a legutolsó tagsági jogviszony változás adata törölhető. Személyi azonosító esetén, egy személy PKN-ben nyilvántartott utolsó azonosítóját nem lehet törölni, valamint TAJ számát sem lehet törölni. Befizetés adatoknál a PKN-ben nyilvántartott összeggel megegyező, de azzal ellentétes előjelű összeg közlése (adott személynek, adott vonatkozási időszakban, adott foglalkoztatótól származó adott befizetés típusa és valamennyi befizetése előjelhelyesen összegezve). Először a befizetéseket kell, majd azt követően a bevallásokat lehet törölni. Amennyiben a befizetés törlésének elszámolási időpontja megelőzi a bevallás törlés elszámolási időpontját (legalább 1 nap eltérés) az ennek megfelelően összeállított adatszolgáltatás tartalmazhatja mind a bevallás, mind a befizetés törlésének rekordjait. Amennyiben a bevallás és befizetés törlése azonos elszámolási időpontban történik, a két típus elküldhető azonos adatszolgáltatáson belül feltéve, hogy azonos 2-es rekord tartozik hozzájuk. Az elszámolás időpontjaként minden esetben az aktuális könyvelési dátumot kell közölni (pl.: egy január 20-án és január 25-én lekönyvelt befizetés november 20-án történt törlése esetén a novemberi dátumot kell a PKN felé közölni.) Bevallás adatoknál a PKN-ben nyilvántartott összeggel megegyező, de azzal ellentétes előjelű összeg közlése (adott személynek, adott vonatkozási időszakban, adott foglalkoztatótól származó adott bevallás típusa és valamennyi bevallása előjelhelyesen összegezve). Az elszámolás időpontjaként minden esetben az aktuális könyvelési dátumot kell közölni (pl.: egy január 20-án lekönyvelt bevallás november 20-án történt törlése esetén a novemberi dátumot kell a PKN felé közölni.) Egyéni számla adatokra törlése (a PKN-ben nyilvántartott tárgyévi összeggel megegyező, de azzal ellentétes előjelű összeg közlése). módosítás: a PKN-be beküldött, hibátlan, feldolgozott normál adatállapotú tétel mezőjének módosítása. Az egyedi kulcsot alkotó mezők értékeinek módosítása nem lehetséges. Személyi adat esetén a személy aktuális adatai. Személy azonosító esetén a személy eredeti (Normál adatállapottal beküldött) azonosítója mellett a személy új (módosult) azonosítója. Pályakezdők elutasítása esetén az elutasítás aktuális (helyes) adatai. Nyugdíjpénztári szolgáltatások esetén mind a szolgáltatás, mind a kapcsolt személy esetén az aktuális (helyes) adatok. Egyéni számla adatok esetén a módosítandó adatok küldése. 3. Az adatküldés jellege szerint a következő csoportok különböztethetők meg: személyes adatokra vonatkozó pénztári adatszolgáltatások: pénztártagsági jogviszony (ide értve a számlabirtokosi státuszt is) létesítése, átlépés, összeolvadás-beolvadás, különválás-kiválás hatásának jelentése a pénztártagsági jogviszonyra, nyugdíjpénztár rendszerbeli tagsági jogviszony megszűnése: társadalombiztosítási rendszerbe történő visszalépés, pénztártagsági jogviszony megszüntetése rokkant nyugellátásra válással, a tag döntése szerint, számlatulajdonos státusz jelentése rokkant nyugellátás igénybevétele miatt, elhalálozás jelentése számlabirtokos státusz megszűnése a pénztártagsági jogviszonyra vonatkozó téves pénztári adatszolgáltatás technikai törlése, személyes adatokban történt változások jelentése, virtuális többes tagsági jogviszonyok rendezése (önálló adatszolgáltatás típusként) pályakezdő elutasítása, bevallás-befizetés: bevallás: megállapodás alapján történő tagdíj előírás, havi bevallás, negyedéves (foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és őstermelő esetén, január 1. előtt) bevallás, éves bevallás (opcionális, egyes egyéni vállalkozók esetében) befizetés nyugdíjpénztári szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó pénztári adatszolgáltatás, szolgáltatás-típusok szerint. egyéni számla adatokra vonatkozó adatszolgáltatás. 9

10 2.1.1 AZONOSÍTÁS Jelenleg azonosításra a kijelölt külső azonosítók (TAJ azonosító, adóazonosító jel vagy külföldi állampolgároknál az útlevélszám, hontalan személyek esetében a tartózkodási engedély száma), foglalkoztatóknál az adószám szolgál. A külső azonosítók mellett az adatszolgáltatási eljárásokban az azonosító típus is meghatározásra kerül EREDETI, NORMÁL ADATSZOLGÁLTATÁSOK HATÁRIDŐI Tagsági jogviszony létesítéséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatás határideje Tagsági jogviszony változásához kapcsolódó pénztári adatszolgáltatás határideje Tagsági jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatás határideje Magánnyugdíjpénztári tagdíj bevallásához kapcsolódó pénztári adatszolgáltatás határideje Magánnyugdíjpénztári tagdíj megfizetéséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatás határideje A tagsági jogviszony létrejöttét, illetve az abban történt változást követően haladéktalanul A tagsági jogviszonyban történt változás pénztári regisztrálását követően haladéktalanul A tagsági jogviszony megszűnésének pénztári regisztrálását követően haladéktalanul Az APEH által teljesített adatszolgáltatás beérkezését követő hónap 15. napja (R. 5. (3) bekezdése) A feldolgozott tagdíjbevallásra beérkezett megfizetés könyvelését követő hónap 15. napja (R. 5. (3) bekezdése) Egyéni számlára vonatkozó adatszolgáltatás A tárgyévet követő év június 30. (R. 5. (6) bekezdése) Pályakezdők elutasítása Az Mpt. 22. (7) bekezdése szerint az elutasító döntést követő 3 munkanapon belül MÓDOSÍTÁSOK HATÁRIDŐI Tagsági jogviszony létesítéséhez, változásához és jogszerző idő jelentéséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatások módosításának határideje Nyugdíjpénztári szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénztári adatszolgáltatások módosításának határideje Pénztári módosítási igény a saját nyilvántartás PKNtől független változása miatt A pénztári módosítási igény bekövetkezését követő hónap 15. napja. A pénztári módosítási igény bekövetkezését követő hónap 15. napja. Pénztári javítás a PKN hibaüzenet vagy figyelmeztető üzenet következtében A PKN üzenet pénztárba érkezését követő hónap 15. napja. A PKN üzenet pénztárba érkezését követő hónap 15. napja. Bevallás és befizetés adatok jelentéséhez kapcsolódó pénztári adatszolgáltatások módosításának (előjelhelyes küldésének) határideje. A pénztári módosítási igény bekövetkezését követő hónap 15. napja. A PKN üzenet pénztárba érkezését követő hónap 15. napja. 2.2 A PÉNZTÁRI ADATSZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉNEK FIZIKAI KÖVETELMÉNYEI 10

11 Ebben a fejezetben az egyes pénztári adatszolgáltatásokkal kapcsolatos fizikai (adatszerkezeti) követelmények meghatározása történik. Ha egy pénztári adatszolgáltatás nem az alábbiakban meghatározott szerkezetben készül el, az a PKN rendszerben hibajelzést fog eredményezni. Fájlok leírása: Formátum: text, ASCII852 kódformátumban Rekordonként új sor (sorok végén kocsi vissza, soremelés karakterek CHR 10, CHR 13) Mező elválasztó karakter nincs, a mezők fix hosszúak A kötelező mezők minden esetben a leírás szerint kitöltendőek. Egy mező akkor tekintendő ki nem töltöttnek, ha szóköz karakterekkel van feltöltve (pl.: pótlék típusa). Mező típusok: Num: Numerikus csak szám jobbra illesztve, vezető nullák nélkül adott hosszban. Egész+Tizedes jegyek száma, tizedesjel nélkül. A tizedes jegyek számának megfelelő mennyiségű számjegy az egész számok után is mindig kötelező, pl.: 3+3-on ábrázolt 96,54: 96540; 100: ; 1,423: 1423; 25: String: Alfanumerikus sorozat adott hosszban balra igazítva. Csak a magyar szabályoknak megfelelő betű vagy számjegy, valamint a szóköz, a pont (.), a vessző (,), a perjel (/), a kötőjel (-) és umlaut-a (ä) lehet, tehát àùûèôõ stb. karakterek nem elfogadottak! Dátum: 8 hosszú dátum ÉÉÉÉHHNN formában, ahol ÉÉÉÉ az évet, HH a hónapot, NN a napot jelöli, nullával feltöltve, tehát: január 3: ként kell beírni. Adatállapot: Normál: Adott egyedi kulcsú tétel első adatszolgáltatása Módosítás: Egy normál vagy más módosított adatállapotú tétel módosítása egy másik adatszolgáltatásban Törlés: Egy tétel törlése. Az eredeti adatszolgáltatás megismétlése törlés adatállapottal. A CP 852-es kódtáblából használható értékek: Megnevezés Karakterkód nagybetű kisbetű magyar ékezetes nagybetű 138, 142, 144, 153, 154, 181, 214, 224, 233, 235 magyar ékezetes kisbetű 129, 130, 132, 139, 148, 160, 161, 162, 163, 251 számok 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 egyéb (szóköz, vessző, kötőjel, pont, perjel) 32, 44, 45, 46, SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ PÉNZTÁRI ADATSZOLGÁLTATÁSOK A TAGSÁGI JOGVISZONY TARTALMA A tagsági jogviszony tartalma alatt a pénztártagsági jogviszony létesítését, módosulását és megszűnését leíró információk összességét értjük. A jogviszony tartalmába értendők a pénztártag magánnyugdíjpénztári rendszerbeli helyzetét, aktuális státuszát leíró információk is (pl.: felhalmozási időszakban lévő személy, szolgáltatási időszakban lévő személy stb.) PÉNZTÁRTAGSÁGI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE Az adatszolgáltatás a pénztártagsági jogviszony létesítését tartalmazza. Küldésére a tagsági jogviszony létrejötte után kerül sor. Esetei: Önkéntes belépés (1997. szeptember 1. és augusztus 31. között), Önkéntes belépés (2003. január 1. és december 31. között, a január 1-jén a 30. életévüket még be nem töltött személyek részére), Pályakezdőként belépés (1998. július 1. és december 31. között), Irányítással belépés (1998. július 1. és december 31. között), Pályakezdőként belépés január 1. és december 31. között, Pályakezdőként belépés január 1-től, Irányítással belépés január 1-től, TB rendszerből átlépés január 1. és december 31. között, TB rendszerből átlépés január 1. és december 31. között (Mpt (5) bekezdése), TB-ből visszalépés a rokkantság megszűnése esetén történő belépéssel, január 1-ig, 11

12 Tagsági jogviszony folytatásával taggá válás (a pénztárral kapcsolatba kerülés), Az Mpt. 3. (2) bekezdés a) pont szerinti önkéntes belépés, biztosítási jogviszonyban álló 30 évnél fiatalabb személyek részére január 1-től, Az Mpt. 3. (2) bekezdés b) pontja szerinti önkéntes belépés január 1-jét követően, olyan személyek részére, akik első ízben létesítenek Magyarországon biztosítási jogviszonyt Az Mpt. 3. (2) bekezdésének c) pontja szerinti önkéntes belépés a Tbj.-ben meghatározottak szerinti harmadik államok polgárai, és hontalan személyek részére július 1-től. Az Mpt december 31-ig hatályos 3. (2) bekezdés c) pontja szerinti önkéntes belépés május 1. és december 31. között ÁTLÉPÉS Az adatszolgáltatás az egyik pénztárból kilépő, másik pénztárba belépő tag tagviszony változás adatait tartalmazza. Átlépéskor csak az átvevő pénztárnak kell szolgáltatnia. Az átlépett pénztártagokra vonatkozóan a PKN a jelen ASZR-ben meghatározott tartalmú információ-szolgáltatást nyújtja az átvevő és az átadó pénztár részére, az átlépés sikeres feldolgozását követően január 1.-től kötelezően bevezetésre kerül az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszer, addig a pénztárak szabadon dönthetnek arról, hogy ilyen rendszerben kívánnak-e működni. Mivel a jelenlegi és a jövőben bevezetésre kerülő rendszer különbözik a pénztárak közötti átlépés szabályaiban, így azon pénztárak esetében, melyek az elszámolóegységen alapuló nyilvántartási rendszert vezetnek be január 1. előtt, az átlépés dátumára vonatkozó jelenlegi ellenőrzési szabály módosításra kerül. A különböző rendszerben működő pénztárak közt a következőképpen alakulhat az átlépés: Elszámolóegységes rendszert működtető pénztár átvevőként Nem elszámolóegységes pénztár átvevőként Elszámolóegységes rendszert működtető pénztár átadóként Hónap első napjával léphet át Hónap első napjával léphet át Nem elszámolóegységes pénztár átadóként Negyedév első napjával léphet át Negyedév első napjával léphet át PÉNZTÁRAK BEOLVADÁSA, ÖSSZEOLVADÁSA ESETÉN TELJESÍTENDŐ ADATSZOLGÁLTATÁSOK Az adatszolgáltatás egy, a pénztárnak a tagviszonyt érintő változása miatti adatváltozást tartalmazza. Beolvadás esetén a befogadó pénztárnak, összeolvadás esetén az összeolvadást követően létrejött új pénztárnak, különválás esetén a szétváló pénztáraknak, kiválás esetén a korábbi pénztárból kivált új pénztárnak kell az adatszolgáltatást teljesítenie. Beolvadás: A beolvadás hónapjában esedékes a beolvadó pénztár tagsági adatait érintő pénztári adatszolgáltatást még a beolvadó pénztár azonosítójával, a beolvadó pénztárhoz telepített pénztári kliens programmal kell teljesíteni. A jelentés során a pénztárhoz a beolvadás napját megelőző időszakban belépett, a pénztártól kilépett, illetőleg adatváltozással érintett pénztártagok adatait kell jelenteni. A beolvadás napját követő hónap 15-én esedékes adatszolgáltatás során a tagsági adatok tekintetében már a jogutód pénztárnak kell adatot szolgáltatnia, a következők szerint: a beolvadó pénztár tagjait OBS változáskóddal, a beolvadás napját a változás dátumaként, átadó pénztárként a beolvadó pénztárat feltüntetve kell megküldeni. Összeolvadás: Az összeolvadás hónapjában esedékes az összeolvadó pénztárak tagsági adatait érintő pénztári adatszolgáltatásokat még az összeolvadó pénztárak saját azonosítójával, az összeolvadó pénztárakhoz teljesített pénztári kliens programmal és jogosultsággal kell teljesíteni. A jelentések során a pénztárakhoz az összeolvadás napját megelőző időszakban belépett, a pénztáraktól kilépett, illetőleg adatváltozással érintett pénztártagok adatait kell jelenteni. Az összeolvadás napját követő hónap 15-én esedékes adatszolgáltatás során már a tagsági adatok tekintetében a jogutód pénztárnak kell adatot szolgáltatnia, a következők szerint: az összeolvadó pénztárak tagjait OBS változáskóddal, az összeolvadás napját a változás dátumaként, átadó pénztárként az összeolvadó pénztárat (pénztárakat) feltüntetve kell megküldeni. A beolvadó/összeolvadó pénztárak adatszolgáltatásainak feldolgozását követően elkészült hibalistákat még a beolvadó/összeolvadó pénztárnak kell javítania. A jogutód pénztár adatszolgáltatása csak a hibalisták javítását követően teljesíthető. 12

13 2.3.5 PÉNZTÁRAK JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSE ESETÉN TELJESÍTENDŐ ADATSZOLGÁLTATÁSOK A pénztárak jogutód nélküli megszűnése (végelszámolás, felszámolás) esetén adatszolgáltatási kötelezettség azt a pénztárat terheli, amelyik pénztárba a megszűnő pénztár tagja az Mpt. 83. (3) vagy (6) bekezdése alapján átlépett. A pénztárak jogutód nélküli megszűnésekor a pénztáraknak egymás között teljesítendő adatszolgáltatásairól a PSZÁF 1/2001. számú ajánlása ad iránymutatást. A PKN felé a jogutód nélkül megszűnő pénztárból átlépő személyekről APM változáskóddal kell az átvevő pénztárnak adatot szolgáltatnia. Az APM változáskód alkalmazása esetén a PKN feldolgozásoknál az átlépés egyéb szabályai (pl.: csak negyedév első napja lehet változási időpont) nem irányadók JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE ESETÉN TELJESÍTENDŐ ADATSZOLGÁLTATÁSOK TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RENDSZERBE TÖRTÉNŐ VISSZALÉPÉS Az augusztus 31-ig önkéntesen vagy december 31-ig pályakezdőként (vagy irányított pályakezdőként) a magánnyugdíjpénztári rendszert választott, illetőleg oda bekerült pénztártag december 31-ig dönthetett a magánnyugdíjpénztári rendszer elhagyásáról a TB rendszerbe történő visszalépéssel. A fentieken túlmenően az a személy, aki január 1-jétől pályakezdőként nyilatkozatával a TB-t választotta, majd egy magánnyugdíjpénztárba belépett, végül úgy döntött, hogy a biztosítási jogviszony kezdetétől számított következő év december 31-éig visszalép a társadalombiztosítási rendszerbe. Az Mpt (6) bekezdése alapján azok a pénztártagok, akik 120 hónapot meg nem haladó, különböző pénztárakban eltöltött és összeszámított pénztártagsági jogviszonnyal rendelkeznek, valamint a magánnyugdíjpénztár tájékoztatása szerint, a részükre megállapítható magánnyugdíjpénztári járadékszolgáltatás várható havi összege nem éri el a pénztártagok társadalombiztosítási (szolgálati) nyugdíj megállapítási szabályai szerinti (azaz 75 %-os mértékű) nyugellátásuk havi összegének 25 százalékát, kezdeményezhetik a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépésüket. Ilyen feltételek melletti visszalépésre december 31-ig van lehetőség. Azok a tagok, akik részére az évi LXXXI törvény (a továbbiakban: Tny.) 6. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ellátások beleértve a Tny. 6. (4) bekezdésében foglalt ellátásokat is körébe tartozó nyugellátást állapítottak meg június 19-ig visszaléphetnek a TB rendszerbe. Az érintett tag akkor léphet vissza a TB rendszerbe, ha a részére megállapított magánnyugdíjpénztári járadékszolgáltatás havi összege, vagy ennek hiányában az egyösszegű magánnyugdíjpénztári szolgáltatás megállapításának időpontjában a pénztár tájékoztatása szerint kalkulálható havi járadékösszeg nem éri el a kérelmező Tny. 12. (7) bekezdésének alkalmazásával 75 %- os mértékben jogerős határozattal megállapított társadalombiztosítási nyugellátásának 25 százalékát. A módosítás további feltétele az igénybevett pénztári nyugdíjszolgáltatás teljes összegének 30 napon belüli visszafizetése. Azon pénztártagok esetében, akik már saját jogú TB nyugellátásban részesülnek, de magánnyugdíjpénztáruktól nem kértek szolgáltatást, a visszalépés feltétele, hogy a kérelmező egyéni számláján nyilvántartott jogszerű követelése alapján kalkulálható havi járadékösszeg nem éri el a kérelmező Tny. 12. (7) bekezdésének alkalmazásával 75 %-os mértékben megállapított társadalombiztosítási nyugellátásának 25 százalékát. Az ilyen visszalépésre június 19-ig volt lehetőség. Azok a pénztártagok, akik a Határőrség, rendőrség, polgári védelem, VPOP, büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és önkormányzati tűzoltóság, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai, illetve a honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái és tagsági jogviszonyuk önkéntes belépéssel kezdődött, továbbá december 31-én legalább 20 év szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idővel rendelkeznek, január 1. és december 31. között visszaléphetnek a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe. Amennyiben a tag ezt a döntését meghozta, a pénztár a visszaléptetés tényéről adatszolgáltatást teljesít a PKN felé TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ÁTLÉPÉS, VISSZALÉPÉS Az a személy, aki december 31. és december 31. között pályakezdőként egy magánnyugdíjpénztárba belépett, és december 31-én tagja valamely magánnyugdíjpénztárnak december 31-ig dönthetett úgy, hogy átlép a társadalombiztosítási rendszerbe (Mpt (4) bekezdése). A társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő pénztártag december 31-éig visszaléphet a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, amennyiben önkéntes döntése alapján vált a pénztár tagjává, és b) január 1-jét megelőzően az 52. életévét betöltötte. Miután a tag az átlépésről (visszalépésről) szóló döntését meghozta, a pénztár a TB rendszerbe történt átlépés (vagy visszalépés) tényéről adatszolgáltatást teljesít a PKN felé. 13

14 HARMADIK ÁLLAM POLGÁRA, VAGY HONTALAN SZEMÉLY KILÉPÉSE Az a pályakezdő, irányított pályakezdő, vagy az a 42. évnél fiatalabb önkéntes belépő, aki május 1-jét követően első ízben létesít Magyarországon biztosítási jogviszonyt, vagy köt a Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodást és harmadik állam polgára, vagy hontalan személy, döntése szerint biztosítási jogviszonyának, vagy Tbj. 34. (1) bekezdése szerinti megállapodásának megszűnésének napjával megszüntetheti pénztártagsági jogviszonyát. (Mpt. 23. (1) bekezdés g) pont.) PÉNZTÁRTAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE ROKKANT NYUGELLÁTÁSRA JOGOSULTTÁ VÁLÁSSAL, A TAG DÖNTÉSE SZERINT A pénztártag rokkantnyugdíjassá válását jelenteni kell a PKN felé annak megfelelően, hogy döntése szerint visszalépett a TB nyugdíjrendszerbe ELHALÁLOZÁS JELENTÉSE Az adatszolgáltatás a pénztár elhalálozott tagjának azonosító adatait és a haláleset időpontját tartalmazza TÖBBES TAGSÁG MIATTI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉS Többes tagság létrejöttének megakadályozása A PKN szempontjából többes tagság keletkezne, ha ugyanannak a személynek egyidejűleg több pénztártól érkezik tagsági jogviszony létesítésére vonatkozó adatszolgáltatása és a tagsági jogviszony létesítésére nem átlépés jogcímén került sor. A többes tagságot létrehozására irányuló pénztári adatszolgáltatás hibaágra kerül, melynek javítása a pénztári egyeztetés után VTAGS adatszolgáltatással végezhető el. Az adatkonszolidáció során keletkezett többes tagságok rendezése A PKN3 rendszerben az adatkonszolidáció keretében beküldött pénztári adatszolgáltatások során viszonylag nagy mennyiségű tagsági adatszolgáltatás hibaágra került, mivel a rendszer feldolgozási logikájából adódóan többes tagsági jogviszony volt kimutatható. Azon többes tagsági jogviszonyok esetében, amelyek azért keletkeztek, mert valamelyik pénztár hibás vagy nem valós TAJ számot közölt az adatszolgáltatásában, egyedi eljárás keretében történik a hibás adatszolgáltatás javítása. A javításhoz a hibás adatszolgáltatást teljesített pénztárnak az ASZR 3. számú melléklet: Adatlap a többes tagként nyilvántartott személy hibás TAJ számának törléséről használatával kell kezdeményeznie a törlést. A PKN3 rendszer által többes tagságként jelzett hibaüzenetek javítása A PKN3 rendszer a többes tagsági jogviszonyokat nem a PKN3 rendszer részeként aktív tagsági jogviszonyként -, hanem egy külön adatbázisban tárolja. Az adatbázisban minden egyes tagsági jogviszony külön sorban szerepel. Az adatbázis egyes tételei a pénztári adatszolgáltatások alapján javíthatók. A javítás eredményeként az adatbázis egyes sorai törlődnek, a többi sor pedig a javítás következményétől függően átkerül a PKN3 rendszer tagsági jogviszony adatai közé. A többes tagság megszüntetését követően, a PKN3 rendszer által az adatkonszolidáció keretében előállított hibalisták tételeinek javításakor jelenti az a pénztár, melyben a többes tagsági jogviszony rendezése után a jogviszony nem áll fenn TAGSÁGRA KÖTELEZETT PÁLYAKEZDŐ BIZTOSÍTOTTAK IRÁNYÍTÁSA 14

15 A tagságra kötelezett, de pénztárat a jogszabály által előírt határidőig nem választó, pályakezdő biztosítottak magánnyugdíjpénztár rendszerbe történő irányítása a PKN feladata. A PKN ezt a feladatot a december 31-ig pályakezdőnek minősülő, de pénztárat nem választott személyek esetén végzi el. Az irányítás előkészítése során a PKN a foglalkoztatóktól a R. 2. számú melléklete alapján teljesített adatszolgáltatások, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által a pályakezdők adataira vonatkozóan teljesített adatszolgáltatások és a PKN-ben szereplő adatok alapján megállapítja az irányítás szükségességét, megállapítja a kötelező pénztártagsági jogviszony kezdetének időpontját (=biztosítási jogviszony kezdete) és a pályakezdő részére kijelölt pénztár területi illetékességét. Az irányítás végrehajtásakor a PKN a biztosított lakóhelye szerint területileg illetékes magánnyugdíjpénztár (=területi pénztár) részére megküldi a tagsági jogviszony pénztár általi regisztrálásához szükséges adatokat. Az irányítás zárásaként az előző bekezdésben meghatározott tartalmú PKN-információ-szolgáltatás alapján a pénztárnak a fent hivatkozott fejezet szerinti adatszolgáltatást kell teljesítenie a PKN felé. Az adatszolgáltatás határideje: a PKN-irányítás pénztárba érkezését követő hónap 15. napja VÁLTOZTATÁSOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK Személyi adatokban történt változások A személyi adatok elsődleges gazdája a pénztár. Amennyiben a pénztárnak tudomására jut, hogy valamely tagjának vagy a pénztárral kapcsolatban álló személynek bármely leíró adata vagy a személy státusza megváltozott (pl.: számlabirtokosként kapcsolatba került az adott pénztárral, illetve a személy ezen pénztárhoz kapcsolódási minősége megszűnt), ezt jeleznie kell. Tagsági jogviszonyt érintő módosítások A jelentés sikeres feldolgozásának feltétele, hogy a pénztár által jelentett tagviszonyt érintő módosítási információk olyan tagra vonatkozzanak, aki a pénztárnak, illetve jogelődjének tagja. A pénztártag azonosító adatainak módosítása A TAJ szám, külföldi állampolgár esetén az útlevélszám módosítható a korábbi (eredeti) és a helyes (új) azonosító megadásával. A hibás azonosító törlése is megengedett, ha a személyhez további adat (pl.: bevallásbefizetés) nem kapcsolódik, vagy ha kapcsolódik, de létezik más a PKN-be már elküldött azonosítója. Ha a hibás azonosítóhoz kapcsolódik további adat, és más azonosító nem szerepel a PKN-ben, akkor a hibás azonosítóra módosítást kell elküldeni. Amennyiben minden személyi azonosító adat törlésre kerül, a személy leíró adatai is törlésre kerülnek. A pénztártag leíró adatainak módosítása Módosítható a pénztártag neve, születési helye, születési időpontja, anyja neve, leánykori neve, neme, állampolgársága, lakóhelyének címe. A pénztártagsági jogviszony módosítása Módosítható az adott pénztártagsági jogviszony kezdete, az adott pénztárba kerülés jogcíme, az adott pénztártagsági jogviszony megszűnésének időpontja, az adott pénztártagsági jogviszony jogcíme, valamint a magánnyugdíjpénztári rendszerbe kerülés jogcíme (önként választó, pályakezdő, irányított, TB rendszerből állapotjavulás miatt visszalépő) TAGSÁG TÖRLÉSE A PKN hibajelzései vagy figyelmeztető jelzései következtében az érintett pénztári adatszolgáltatás jelzett tételének törlése. Alkalmazására akkor kerülhet sor, ha ezzel a PKN-ben előállt rendellenes helyzet orvosolható. A PKN-ből tagság törlésére csak az azt létrehozó pénztár, illetve annak jogutódja kérésére kerülhet sor. Ha a PKN rendszerből törölni kívánt személynek vannak a PKN-ben nyilvántartott egyéni számla vagy bevallás, befizetés adatai, a tagsági jogviszony törlésére csak az egyéni számla és bevallás, befizetés adatok törlését követően kerülhet sor. 2.4 TAGSÁGI JOGVISZONY ÉS SZEMÉLYI ADAT VÁLTOZÁSOK Fájlnév: TAGS.TXT 15

16 1. típusú (fej) rekord Tagsági jogviszony keletkezés, módosítás, vagy személyi adat felvitel és módosítás fájl fej rekordja. Mindenképpen szerepelnie kell a fájl elején. Sorszám Mezőleírás Kötelező Típus Hossz Leírás 1 Rekord típus I String 1 Értéke:1 2 Adatküldés dátuma I Dátum 8 3 Adatszolgáltató felhasználó I String 20 4 Adatszolgáltató pénztár I String 4 2. típusú (Tagsági jogviszony változás) rekord Tagsági jogviszony keletkezés vagy módosítás esetén kell küldeni. Sorszám Mezőleírás Kötelező Típus Hossz Leírás 1 Rekord típus I String 1 Értéke:2 2 Személy azonosító típus I Num 1 Azon. típusa: TAJ szám: 1 Útlevélsz.: 2 Tartózkodási engedély száma: 3*** Adóazonosító jel: 4 3 Személy azonosító I String 12 4 Tagsági jogviszonyváltozás jogcíme I String 3 lásd. lent 5 Jogviszonyváltozás kelte I Dátum 8 6 Átadó (korábbi) pénztár * String 4 7 Felhalmozó tag azonosító típus ** Num 1 Azon. típusa: TAJ szám: 1 Útlevélsz.: 2 Tartózkodási engedély száma: 3*** Adóazonosító jel: 4 8 Felhalmozó tag azonosító ** String 12 9 Adatállapot I String 1 Normál: N Törlés: T *: átlépés, átlépés más pénztárban szerzett tagsági jogviszony folytatásaként, összeolvadás-beolvadás, különváláskiválás esetén kötelező a kitöltése, a többi esetben üresen kell hagyni. **: számlabirtokossá válás, tagsági jogviszony folytatásával belépés, átlépés más pénztárban szerzett tagsági jogviszony folytatása miatt esetén kötelező a kitöltése, a többi esetben üresen kell hagyni. ***: hontalan személyek esetében (mivel sem TAJ számmal, sem útlevélszámmal sem adóazonosító jellel nem rendelkeznek) az azonosításhoz tartózkodási engedélyük száma használandó. Tagsági jogviszony létesítése esetén a személy azonosító nem lehet adóazonosító jel 4-es típusú azonosító. Az adatszolgáltatás megküldésével egyidejűleg normál adatállapotú 4-es típusú rekord is küldhető, mellyel második azonosítóként a taghoz tartozó adóazonosító jel, illetve a további azonosító típusok útlevélszám, tartózkodási engedély száma is regisztrálásra kerülnek a rendszerben. 3. típusú (Személyi adat) rekord Tagsági jogviszony létesítés esetén vagy személyi leíró adat módosítás esetén kell küldeni. Sorszám Mezőleírás Kötelező Típus Hossz Leírás 1 Rekord típus I String 1 Értéke:3 2 Azonosító típus I Num 1 Azon. típusa: TAJ szám: 1 Útlevélsz.: 2 Tartózkodási engedély száma: 3 * 16 Adóazonosító jel: 4

17 Sorszám Mezőleírás Kötelező Típus Hossz Leírás 3 Azonosító I String 12 4 Személy titulusa N String 15 5 Vezetéknév I String Utónév 1 I String 30 7 Utónév 2 N String 30 8 Születési hely I String 30 9 Születési dátum I Dátum 8 10 Anyja vezetékneve I String Anyja utóneve 1 I String Anyja utóneve 2 N String Születési vezetékneve N String Születési utóneve 1 N String Születési utóneve 2 N String Lakóhely ország I String 2 Lásd: mellékletben megadott állampolgársági kódokat, kivéve: YY hontalan. 17 Lakóhely megye N String 60 Magyarországi lakóhely esetén a megye, vagy Budapest. Külföldi lakóhely esetén megye, kerület, tartomány, országrész stb. 18 Lakóhely Irányítószám N String 10 Kitöltése magyarországi lakcím esetén kötelező, ebben az esetben 4 számjegyből kell állnia. Ha a lakcím külföldön található, akkor az ott szabványos irányítószámot kell megadni. 19 Lakóhely Helység I String Lakóhely Közelebbi cím (utca, házszám) I String Nem I String 1 Férfi:1 Nő: 2 22 Állampolgárság I String 2 lásd. melléklet 23 Változás dátuma I Dátum 8 24 Adatállapot (normál, módosítás) I String 1 Normál: N Módosítás: M *: hontalan személyek esetében (mivel sem TAJ számmal, sem adóazonosító jellel, sem útlevélszámmal nem rendelkeznek) az azonosításhoz tartózkodási engedélyük száma használandó. 4. típusú (Személy adat azonosító változás) rekord A rekordnak további személyi azonosító hozzáadása (normál adatállapot), vagy személyi adat azonosító módosítás (módosítás adatállapot) vagy személyi adat azonosító törlés (törlés adatállapot) esetén kell szerepelnie. Sorszám Mezőleírás Kötelező Típus Hossz Leírás 1 Rekord típus I String 1 Értéke:4 2 Azonosító típus * Num 1 Azon. típusa: TAJ szám: 1 Útlevélsz.: 2 Tartózkodási engedély 17

18 Sorszám Mezőleírás Kötelező Típus Hossz Leírás száma: 3 ** Adóazonosító jel: 4 3 Azonosító * String 12 4 Eredeti személy azonosító típus I Num 1 Azon. típusa: TAJ szám: 1 Útlevélsz.: 2 Tartózkodási engedély száma: 3 ** Adóazonosító jel: 4 5 Eredeti személy azonosító I String 12 6 Változás dátuma I Dátum 8 7 Adatállapot I String 1 Normál: N Módosítás: M Törlés: T * Törlés esetén nem kell kitölteni! Minden más esetben kitöltése kötelező. **: hontalan személyek esetében (mivel sem TAJ számmal, sem adóazonosító jellel, sem útlevélszámmal nem rendelkeznek) az azonosításhoz tartózkodási engedélyük száma használandó. Egyedi kulcs: 1. rekord 4. mező 2. rekord 2. mező 2. rekord 3. mező 2. rekord 4. mező 2. rekord 9. mező Egyedi kulcs: 1. rekord 4. mező 4. rekord 4. mező 4. rekord 5. mező A TAJ szám változásokat a PKN rendszer felé a tagi adatszolgáltatás 4-es rekordjának módosító adatállapotával lehet lejelenteni. Amennyiben a pénztár egy korábbi időpontban már lejelentette a tagot egy másik TAJ azonosítón is, a régi azonosító újra történő módosítása nem lehetséges. Ennek oka az, hogy a jelentés idején az érintett személy egy teljesen új tagként került regisztrálásra a rendszerben. Tagsági jogviszony változás jogcímek: Esemény Változás jogcímkódja Használat Megjegyzés Jogcímkód a belépési nyilatkozaton Tagsági jogviszonyt létesítő változáskódok Önkéntes belépés ONK szeptember 1. és december 31. között létesített tagsági jogviszony esetén használható. Előzménye: Nincsen a PKN-ben előzménye VAGY ONK jogcímkóddal kezdődő december 31. előtt TBK jogcímkóddal lezárt tagsági jogviszony 02 Pályakezdőként belépés PKZ június 30. és

19 Esemény Változás jogcímkódja használható. Irányítással belépés IRA június 30. és december 31. között létesített tagsági jogviszony esetén használható. Pályakezdőként belépés január 1-jét követően TB rendszerből január 1- jét követőn történt átlépés 30. életévét január 1-ig be nem töltött önkéntes belépő. A TB rendszerből átlépő olyan személy, aki: június 30. és január 1. között vált első alkalommal biztosítottá és december 31-én nem volt pénztártag VAGY olyan személy, aki június 30. és január 1. között vált első alkalommal biztosítottá és január 1. és december 31. között a TB rendszerbe visszalépett. Használat Megjegyzés Jogcímkód a belépési nyilatkozaton december 31. között létesített tagsági jogviszony esetén PLP január 1. és december 31. között létesített tagsági jogviszony esetén használható. TBA január 1. és december 31. között létesített tagsági jogviszony esetén használható. ONB január 1. és december 31. között létesített tagsági jogviszony esetén használható! TBE január 1. és december 31. között létesített tagsági jogviszony esetén használható! Előzménye: Nincsen a PKN-ben előzménye VAGY: PKZ, IRA, PLP, TBA jogcímkóddal létesített és TBK vagy TBL jogcímkóddal megszüntetett tagsági jogviszony X január 1-től tagságra kötelezett olyan 35 évesnél fiatalabb pályakezdő személy, aki választott pénztárat. POP Csak január 1.-jétől, továbbá az EU csatlakozást követően létesített tagsági jogviszony esetén használható! Nincs előzménye a PKN-ben VAGY 10 TBK, TBL jogcímkóddal lezárt tagsági jogviszony Olyan 35 évesnél fiatalabb pályakezdő személy, akinek a pénztártagságra kötelezése irányítás útján történik. PIR Csak január 1.-jétől, továbbá az EU csatlakozást követően létrejött biztosítási jogviszony esetén használható! Nincs előzménye a PKN-ben VAGY 11 TBK, TBL jogcímkóddal lezárt tagsági jogviszony Az Mpt december 31-ig hatályos 3. (2) bekezdésének c) pontja szerinti önkéntes belépés EOB Csak május 1-jén vagy azt követően létrejött tagsági jogviszony esetén használható, az Mpt. hivatkozott pontjában meghatározott esetben, december 31-ig használható

20 Esemény Az Mpt. 3. (2) bekezdésének c) pontja szerinti belépés Az Mpt. 3. (2) bekezdésének c) pontja szerinti belépés Változás jogcímkódja ONH ONO Használat Megjegyzés Jogcímkód a belépési nyilatkozaton Csak július 1-jén vagy azt követően létrejött tagsági jogviszony esetén használható, ha a belépő a Tbj. szerinti harmadik állam polgára és önkéntesen lép be. Az ASZR 2. sz. mellékletében nem szereplő államok a Tbj, szerinti harmadik államok (nem tagjai az EGT-nek, és nincs hatályos szociálpolitikai egyezményük Magyarországgal) Csak július 1-jén vagy azt követően létrejött tagsági jogviszony esetén használható, ha a belépő hontalan önkéntes belépő. Előzménye lehet: Nincsen a PKN-ben előzménye VAGY TBR, TBK. TBL, KIP, KIH jogcímkóddal lezárt tagsági jogviszony. Előzménye lehet: Nincsen a PKN-ben előzménye VAGY TBR, TBK, TBL, KIP, KIO jogcímkóddal lezárt tagsági jogviszony Az Mpt. 3. (2) bekezdés a) pont szerinti önkéntes belépés. ONE január 1-jét követően létesített önkéntes belépés, 30 évnél fiatalabbak részére. A tagsági jogviszony változás dátuma legfeljebb 60 nappal haladhatja meg a 30. születésnap dátumát. Előzménye lehet: Nincsen a PKN-ben előzménye VAGY TBR, TBK, TBL KIP, KIO, KIH jogcímkóddal lezárt tagsági jogviszony, 15 VAGY Saját jogon igénybe vett egyösszegű kifizetéssel, rokkantság jogcímen Az Mpt. 3. (2) bekezdés b) pontja szerinti önkéntes belépés ONL január 1-jét követően létesített önkéntes belépés, olyan személyek részére, akik első ízben létesítenek Magyarországon biztosítási jogviszonyt Nincs előzménye a PKN-ben. 16 Tagsági jogviszonyban történő változások 20

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatójának. 1/2008. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatójának. 1/2008. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatójának 1/2008. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak tagjainak pénztárak közötti átlépése során követendő eljárásrend minimális formai

Részletesebben

Szakmai konzultáció. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004.

Szakmai konzultáció. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004.május Szakmai konzultáció 2004. június 3. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20.

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Varga Éva PSZÁF Pénztári szakigazgatási főosztály Központi tagdíjbevallás és befizetés 2007.

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

Bizottsági beszámoló foglalkoztatói és tagi tagdíjbehajtás munkabizottság 2005.

Bizottsági beszámoló foglalkoztatói és tagi tagdíjbehajtás munkabizottság 2005. Bizottsági beszámoló foglalkoztatói és tagi tagdíjbehajtás munkabizottság 2005. VIII. Pénztárkonferencia 2005.11.10. Varga Éva 1 1. A Bizottság A bizottság tagjai: Hazai Nyugdíjpénztárak Országos Szövetsége

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére - 1 - Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére A jelentés fájl struktúrája két részből tevődik össze, az első rész a fejsor, amely a foglalkoztató - jelentő aktuális törzsadatait

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére

Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére - 1 - Jelentés fájl struktúra a TXT formában készülő jelentések részére A jelentés fájl struktúrája két részből tevődik össze, az első rész a fejsor, amely a foglalkoztató - jelentő aktuális törzsadatait

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Módosítva: 2007. október

Módosítva: 2007. október A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2006. számú módszertani útmutatója a külföldi állampolgárok magánnyugdíjpénztári tagsága létesítésével kapcsolatos eljárásról Módosítva: 2007. október Preambulum

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515276/A. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján szülői nyugdíj elbírálásához [ONYF. 3515276/A.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását segíti és csak aláírással együtt

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Az ajánlás célja a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése.

Az ajánlás célja a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése. Az ajánlás A külföldi állampolgárok magánnyugdíjpénztári tagsága létesítésével kapcsolatos eljárásról szóló 1/2006. számú módszertani útmutató megjelenésével hatályát veszti! A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

A január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások hatása a pénztári adatszolgáltatásokra, e-bevallással kapcsolatos pénztári feladatok

A január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások hatása a pénztári adatszolgáltatásokra, e-bevallással kapcsolatos pénztári feladatok A 2004. január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások hatása a pénztári adatszolgáltatásokra, e-bevallással kapcsolatos pénztári feladatok Molnár István PKN Főosztály Szakmai konzultáció 2004. február

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető!

Jogszabályi háttér: Az adatszolgáltatás benyújtásának módja, határideje: Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton teljesíthető! Kitöltési útmutató a 14K106 jelű, a biztosító adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére életbiztosítási szerződés alapján történő teljesítés 2014. évi összegéről

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 A nyugdíjat, illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban együtt: járadékot) folyósító

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 1 Kitöltési útmutató a 14K89 jelű, a nyugdíjat illetve rehabilitációs járadékot 1, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, balettművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot 2 (továbbiakban

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 14K51 jelű, adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére a 2014. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyhónapot (elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig köteles a tagdíjat bevallani és befizetni.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyhónapot (elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig köteles a tagdíjat bevallani és befizetni. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 20060100 20060110 JELŰ MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI HAVI TAGDÍJBEVALLÁSHOZ A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

Kitöltési útmutató ÖSSZESÍTŐ ADATLAP ÖNELLENŐRZÉSHEZ (20020200)

Kitöltési útmutató ÖSSZESÍTŐ ADATLAP ÖNELLENŐRZÉSHEZ (20020200) Kitöltési útmutató A 20020200 valamint a 20020210 jelű " Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás önellenőrzése, korrekciója összesítő adatlapja és betétlapja kitöltéséhez Az adózás rendjéről szóló 1990. évi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 09VAMO Állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adóhatóság előtti eljárásban az adózónak lehetősége van arra, hogy ügyében helyette képviselője, meghatalmazottja

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K84 jelű, a nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása

2017. évi törvény. 1. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény módosítása Jelen tervezet közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során a tervezet koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért a tervezet jelen formájában nem

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejött egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye A tábla célja A tábla a pénzügyi intézményeknek a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya

Jogszabályi háttér. Az adatszolgáltatás kötelezettje és tárgya Kitöltési útmutató a 13K51 jelű, a súlyosan fogyatékos magánszemély részére 2013. évben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása a nála ilyen címen vezetett számlára a magánszemély által 2012. évben befizetett (átutalt), illetőleg a magánszemély részére nem-nyugdíj

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélportál Elérési út: www.pannonianyp.hu /Ügyfélportál > Belépés tagoknak felületi gomb www.pannonianyp.hu/belepes/tagok A Pannónia Nyugdíjpénztár által működtetett Ügyfélportálra

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki.

A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. A szabad pénztárválasztással kapcsolatos szabályok könnyebb értelmezhetősége érdekében Hivatalunk az alábbi tájékoztatót adja ki. I. Szabad pénztárválasztást szabályozó jogszabályok A magánnyugdíjpénztári

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

TAJ szám: - - Kelt:,...

TAJ szám: - - Kelt:,... ONYF. 3515275. Igénybejelentés az 1997. évi LXXXI. törvény alapján özvegyi nyugdíj elbírálásához HA AZ ELHUNYT NEM RÉSZESÜLT NYUGELLÁTÁSBAN [ONYF. 3515275.] E nyomtatvány pontos kitöltése a kérelem elbírálását

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti anyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.

Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. Tájékoztatás a helyi iparűzési adóbevallásokról 2010.01.15. 2010. január 1-jétől a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13K90 jelű, a befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásáról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára

Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vétel, vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem - természetes személyek számára Nyilvántartásba vétel esetén benyújtandó

Részletesebben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (ezer Ft), illetve kötvény esetében árfolyam (%) Darab, illetve kötvény esetében név Könyv szerinti Piaci Darab, illetve kötvény esetében

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően

M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően M005 S 0908M főlapon a magánszemély neve, utóneve kötelezően kitöltendő M006 E0 S [0908M] magánszemély azonosító adatainak ellenőrzése: kötelezően kitöltendő adatok az A blokkban: adóazonosító jel, neve,

Részletesebben

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám

38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám 38298 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 14T1043H BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTŐ LAP A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony adatairól elektronikus benyújtás esetén Frissítve:

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

Budapest Magánnyugdíjpénztár

Budapest Magánnyugdíjpénztár Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár Hatályos: 2014. november 21. Elfogadva: 2014. november 21. TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

Az autorizáció részletes leírása

Az autorizáció részletes leírása Az autorizáció részletes leírása 1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELTÉTELEI 1.1 Regisztráció Az Autorizációs kérés előtt a szervezetnek vagy a magánszemélynek regisztráltatnia kell magát. A regisztrációs lapon megadott

Részletesebben

Országos Betétbiztosítási Alap

Országos Betétbiztosítási Alap Országos Betétbiztosítási Alap Konszolidált Adat rekordszerkezetének leírása Készült: 2009. december 15-én IQSYS Zrt. H-1135 Budapest, Hun u. 2. Telefon: (1)-236-6400 Fax: (1)-236-6464 info@iqsys.hu www.iqsys.hu

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés I. Korábbi jogszabályi rendelkezések alapján visszalépett tagok (pl. 2009. december 31-ig, a 2009. január 1-jét

Részletesebben

. részére. Tisztelt.!

. részére. Tisztelt.! . részére Tájékoztatjuk, hogy Ön jelenleg (vagy nyugdíjazásakor) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) nyilvántartása szerint a(z) (név, postacím) magánnyugdíjpénztár tagja/tagja

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 14K59 jelű, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 2014. évi adatszolgáltatása elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok

Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok Magán-nyugdíjpénztári kérdések és válaszok 2010. december 22-étől kezdődően főszabály szerint - 2011. január 31-éig nyilatkozhatnak a magán-nyugdíjpénztári tagságukat fenntartani kívánó magánnyugdíjpénztári

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 16K97 jelű, a tartós befektetésből származó 2016. évi jövedelemről a kifizető által teljesítendő adatszolgáltatásra szolgáló nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2016. adóévre vonatkozó

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben