KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyhónapot (elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig köteles a tagdíjat bevallani és befizetni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyhónapot (elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig köteles a tagdíjat bevallani és befizetni."

Átírás

1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A JELŰ MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI HAVI TAGDÍJBEVALLÁSHOZ A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. -a szerinti foglalkoztató, a foglalkoztatónak minősülő egyéni vállalkozó az általa foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozóan, (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), a megyei (fővárosi) munkaügyi központ, Magyarországon bejegyzett egyház, szakképző iskolai tanulót tanulószerződés alapján foglalkoztató személy, vagy szervezet, a Tbj. 56/A -ában meghatározott Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselője vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott, havonta a tárgyhónapot (elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig köteles a tagdíjat bevallani és befizetni. A központosított illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó központi költségvetési és a helyi önkormányzatok nettó finanszírozásában részt vevő szervek esetében a tagdíjbevallás és -fizetés határideje a tárgyhónapot (az elszámolt hónapot) követő hónap 20. napja. A tagdíjat forintra kerekítve kell bevallani és megfizetni. Figyelem! Az egyéni vállalkozónak saját személyére vonatkozó, valamint a Tbj. 5. -a (3) bekezdése hatálya alá tartozó természetes személynek a tagdíjbevallási kötelezettségét a jelű nyomtatványon kell teljesítenie! Figyelem! A tagdíjbevallási és befizetési kötelezettséget mindig ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell teljesíteni, amelynél a pénztártagsági jogviszony a tárgyhónapban (bevallási időszakban) fennáll. Például: ha a pénztártagsági jogviszony március 31-ig x magánnyugdíjpénztárban áll fenn és a pénztártag április 1-jén átlép y magánnyugdíjpénztárba, akkor a március havi tagdíjbevallást (amely április 12-én esedékes) még az x pénztárba, az április havi tagdíjbevallást (amely május 12-én esedékes) pedig már az y pénztárba kell teljesíteni. Az átlépés napját (a példa szerint április 1.) követően azonban a pótbevallásokat és befizetéseket, vagy a korábbi bevallások helyesbítését, önellenőrzését már ahhoz a pénztárhoz kell teljesíteni, ahol a pénztártag tagsági jogviszonya fennáll, azaz a példa szerint már az y pénztárba. Ettől eltérően, viszont abban az esetben, ha a foglalkoztató az átlépett tagra vonatkozóan az átlépést megelőző bevallási időszakra (a példa szerint március 31-ig terjedő időszakra) a tagdíjat megfizette, ezért csak a bevallását pótolja, akkor a pótbevallást még ahhoz a pénztárhoz kell benyújtania, ahol a befizetését, bevallás hiányában nem tudták a pénztártag egyéni számlájára elszámolni, azaz függőszámlán tartják nyilván. A példa szerinti esetben, ha a foglalkoztató a tagdíjat március 31-ig terjedő időszakra maradéktalanul megfizette, de a február havi bevallását például csak május 12-én pótolja, ezt a pótbevallását még az x pénztárhoz kell benyújtania. Ezzel a bevallással kerül a függőszámlán lévő összeg a tag számára jóváírásra, és egyúttal természetesen átutalásra az új y pénztárba, ahol a tag pénztártagsági jogviszonya fennáll. (A függőszámlán lévő befizetés feldolgozása, majd az y pénztárba történő utólagos átutalása iránt az x pénztárnak kell intézkednie.) 1

2 A tagdíjbevallás a következő adathordozó típusokon teljesíthető: A tagdíjbevallás a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által meghatározott módon minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentumban, számítógépes hálózat útján (a továbbiakban: elektronikus tagdíjbevallás), vagy gépi adathordozón (mágneslemez, CD-lemez) teljesíthető. A gépi adathordozón teljesített bevalláshoz mellékelni kell a rögzített adatokból előállított, összesített adatokat tartalmazó, kinyomtatott és cégszerűen aláírt összesítő adatlapot. Fentiektől eltérően a magánnyugdíjpénztári tagságából eredő tagdíjfizetési kötelezettségére vonatkozó tagdíjbevallást (önellenőrzést) az egyéni vállalkozó, továbbá a Tbj. 5. (3) bekezdése alapján járulékfizetésre kötelezett, valamint az 56/A. szerinti munkavállaló (foglalkoztatott) a PSZÁF által közzétett, a tagdíjbevallásra rendszeresített nyomtatványon is teljesítheti. Ezzel kapcsolatban a következőkre hívjuk fel a figyelmet. A Tbj. 56/A. -a hatálya alá tartozó természetes személyek a december 31-ig hatályos rendelkezések alapján adó-, járulék és tagdíjbevallásukat is külön adószámon teljesítették. Tekintettel arra, hogy január 1-jétől megszűnt a külön adószám kiadása, bevallásaikban ettől az időponttól kezdődően az adóazonosító jelüket kell feltüntetniük. A magánnyugdíjpénztári tagdíj bevallásával kapcsolatos, január 1. napját megelőző időtartamra vonatkozó pótbevallást, önellenőrzést a január 1-je előtt rendszeresített nyomtatványokon vagy a PSZÁF által kiadott adatszerkezetben kell teljesíteni. Figyelem! A PSZÁF által évre meghatározott adatszerkezet alkalmas a megelőző évekre vonatkozó bevallás, önellenőrzés teljesítésére is. Amennyiben a foglalkoztató az adott magánnyugdíjpénztárhoz 10 főnél kevesebb pénztártag után kötelezett bevallásra, 2006-ban lehetősége van a tagdíjbevallás (önellenőrzés) PSZÁF által közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon történő teljesítésére. A tagdíjbevallás és önellenőrzés teljesítéséhez szükséges formanyomtatványokat, adatszerkezetet és informatikai utasítást a PSZÁF a hivatalos lapjában és a Pénzügyi Közlönyben teszi közzé. A PSZÁF által rendszeresített formanyomtatványok és kitöltési útmutatók a magánnyugdíjpénztáraknál szerezhetőek be, valamint letölthetők a PSZÁF honlapjáról (www.pszaf.hu). A bevallás típusa, jellege, fajtája: A magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás a jelű összesítő adatlapból és a pénztártagonkénti adatokat tartalmazó jelű betétlapból áll. A jelű "Összesítő adatlap" és a tagi adatokat tartalmazó jelű "Betétlap" minden esetben csak együtt fogadható el bevallásként. A benyújtott bevallás végrehajtható okirat! (Az okirat végrehajthatóságához külön intézkedésre (záradékolás, végrehajtási lap kiállítása stb.) nincs szükség.) 2

3 Az adott év bármely időszakáról (bármely hónapjáról) elmaradt, határidőig benyújtani elmulasztott bevallásokat (pótbevallásokat) is ezen a nyomtatványon kell utólag benyújtani, a bevallást ezen a nyomtatványon, illetőleg ennek a nyomtatványnak megfelelő adattartalommal kell pótolni. A bevallás, típusa szerint lehet: tárgyhavi (eredeti esedékességű), vagy az eredeti esedékességet, határidőt követően utólagosan benyújtott pótolt bevallás, azaz pótbevallás. A tárgyhavi (eredeti esedékességű) bevallást a bevallás típusa kódkockában T betűjellel kell jelölni. Az összesítő adatlap és a tagi betétlapok típusa kizárólag azonos lehet! A bevallás utólag történő benyújtása esetén annak tényét a bevallás típusa kódkockában P (Pótbevallás) betűjellel kell jelölni. Az összesítő adatlap és a tagi betétlapok típusa kizárólag azonos lehet! Pótbevallás benyújtása esetén minden esetben a bevallási időszak (év) bevallási nyomtatványait kell használni! A évet megelőző időszakra készített pótbevallásban a kieső idő adatokat tételesen nem kell közölni, csak abban az esetben, ha a teljes hónapban nem volt járulékalapot képező jövedelem, azaz 0 -ás bevallás pótlására kerül sor. A bevallás jellege kódkockában azt kell jelölni, ha a bevallás benyújtására kötelezett foglalkoztató felszámolás (F), végelszámolás (V), vagy átalakulás (Á) alatt áll. Figyelem! A tagdíjbevallás és befizetés pénztártagi azonosítása érdekében a foglalkoztató átalakulása esetén a jogelőd-jogutód adatait a pénztárhoz írásban be kell jelenteni! A bevallás fajtája kódkockában kell közölni a felszámolási eljárás kezdetét (1), a felszámolási eljárás alatti időszakra vonatkozó tagdíjbevallást (2), továbbá a felszámolási eljárás befejezését (3). Általános tudnivalók: Jogszabályi hivatkozások a kitöltési útmutatóban: A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (Mpt.) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény (Tbj.) és a végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelet (R.) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény (ekho) A Tbj a (1) bekezdése alapján a foglalkoztató, az egyéni vállalkozó, az 5. (3) bekezdése alapján járulékfizetésre kötelezett, valamint az 56/A. szerinti munkavállaló (foglalkoztatott) a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott, elszámolt) nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme (nyugdíjjárulék alapot képező összeg) alapján köteles a tagdíj összegét megállapítani, levonni és az érintett magánnyugdíjpénztárnak a tárgyhónapot (elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig bevallani és megfizetni. A központosított illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó központi költségvetési és a helyi önkormányzatok nettó finanszírozásában részt vevő szervek esetében a tagdíjbevallás és -fizetés határideje a tárgyhónapot (az elszámolt hónapot) követő hónap 20. napja. A Tbj. 24. (5) bekezdése alapján történő elszámolásra tekintettel a tagdíjat a pénztártagság tényének igazolását (dokumentálását) követő hónap 12. napjáig, illetőleg - a központosított illetmény-számfejtési rendszerbe tartozó központi költségvetési és a helyi önkormányzatok nettó 3

4 finanszírozásában részt vevő szervek esetében napjáig kell tárgyhavi bevallásként bevallani és megfizetni. A tagdíjat a Tbj a szerinti tárgyhavi (azaz a tárgyhónapban kifizetett, juttatott, elszámolt) nyugdíjjárulék alapot képező jövedelem alapján a foglalkoztatónak kell megállapítani, levonni, bevallani és befizetni az illetékes magánnyugdíjpénztár részére. (Például, ha bevallási időszak február hónap, tárgyhavi nyugdíjjárulék alapot képező jövedelem a február havi munkabér és a bérrel együtt kifizetett juttatások, továbbá valamennyi február hónapban kifizetett nyugdíjjárulékalapot képező juttatás, jövedelem.) A tagdíj bevallása és megfizetése esetében változatlanul érvényesül a járulékfizetési felső határ. Amennyiben a pénztártag egyidejűleg több biztosítással járó jogviszonyban áll, mindegyik jogviszonyából származó és nyugdíjjárulék alapot képező jövedelme együttes figyelembevételével köteles tagdíjat fizetni, legfeljebb azonban a járulékfizetési felső határig. Ezt a felső határt évre a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény, naptári napi forint, egész évre számítva (365 x =) ,- forint összegben határozta meg. A biztosított mindaddig köteles tagdíjat fizetni, illetőleg a foglalkoztató a nyugdíjjárulék alapot képező jövedelmeiből a tagdíjat levonni, amíg a biztosított nem nyilatkozik, hogy a nyugdíjjárulék alapot képező juttatásai együttesen elérték a járulékfizetés felső határát. Figyelem! Amennyiben a tagdíjbevallásra és befizetésre az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvényben (ekho) foglalt rendelkezések alapján kerül sor ezt a tényt a megfelelő kódkockában (23. sor) jelölni kell, a tagdíjbevallási adatokat pedig minden esetben külön tagi blokkban kell feltüntetni. Figyelem! Ha a bevallásban a tárgyhónapot megelőző időszakra történő bevallás, elszámolás esetén eltérő tagdíjmérték szerepel, akkor az egyes időszakokra vonatkozó és eltérő tagdíjmértékű bevallást külön-külön tagi blokkban kell szerepeltetni. Figyelem! Ha a tagnak a foglalkoztatónál egyidejűleg, vagy egymást követően több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya (tagdíjfizetést megalapozó jogviszonya) van, akkor a tagdíjbevallást jogviszonyonként külön-külön tagi blokkban kell szerepeltetni! Figyelem! A dátum jellegű mezőket arab számmal, év/hónap/nap sorrendben kell kitölteni. Az adatot nem tartalmazó mezőket vízszintes vonallal át kell húzni. A foglalkoztatói és a pénztártagi azonosító adatok kitöltése minden esetben kötelező! ÖSSZESÍTŐ ADATLAP KITÖLTÉSE ( ) A BEVALLÁS ADATAI: 1. sor: Bevallási időszak Azt az évet és azt a tárgyhónapot (elszámolási hónapot) jelenti, amelyre vonatkozóan az elszámolás, bevallás történik. A hónapot arab számmal, tíznél kisebb szám esetén előnullázva kell kitölteni (pl.: ). 2. sor: A bevallás típusa (T/P) A kódkockában kell jelölni, ha tárgyhavi (eredeti esedékességű) bevallás benyújtására kerül sor, vagy valamelyik korábban elmulasztott, határidőre be nem nyújtott havi bevallás pótlása történik. Lehetséges értékei: T Tárgyhavi bevallás P Pótbevallás 4

5 3. sor: A bevallás jellege, fajtája A bevallás jellege kódkockában F betűt kell beírni, ha a bevallás benyújtására kötelezett foglalkoztató felszámolás, V betűt, ha végelszámolás, és Á betűt, ha átalakulás alatt áll. A bevallás fajtája kódkockában 1 -es számot kell beírni a felszámolási eljárás kezdetekor, 2 -es számot a felszámolási eljárás alatti időszakra vonatkozó tagdíjbevallás benyújtásakor, és 3 -as számot a felszámolási eljárás befejezésekor. 4. sor: Csatolt betétlapok száma Az Összesítő adatlaphoz csatolt, tagi adatokat tartalmazó betétlapok számát jelenti. Tíznél kisebb szám esetén előnullázva kell kitölteni (pl.:05). 5. sor: Átvétel dátuma A pénztárban - személyes benyújtás esetén - történő átvétel, vagy postai küldés esetén a beérkezés dátuma (év, hó, nap), vagy a beérkezési időbélyegző. A rovatot minden esetben a pénztár tölti ki! 6. sor: Átvevő aláírása, bélyegző A pénztár átvételre feljogosított ügyintézőjének aláírása minden esetben feltüntetendő. A rovatot minden esetben a pénztár tölti ki! A BEVALLÁSRA KÖTELEZETT FOGLALKOZTATÓ AZONOSÍTÓ ADATAI: 7. sor: Név A bevallásra kötelezett foglalkoztató neve. Egyéni vállalkozó, magánszemély munkáltató esetén családi és utónév. A Tbj. 56/A -a szerint bevallásra kötelezett esetében a foglalkoztatót képviselő pénztártag családi és utóneve. 8. sor: Cím A bevallásra kötelezett foglalkoztató (egyéni vállalkozó) címe. Postai irányítószáma, székhely település neve, közterület neve, jellege (utca, út, tér, stb.), házszám. A Tbj. 56/A -a szerint bevallásra kötelezett esetében a pénztártag címe (állandó lakóhelye). 9. sor: Külföldi munkáltató neve, címe E sor kitöltésére kizárólag a Tbj. 56/A -a szerinti bevallásra kötelezett esetében kerülhet sor! Egyéb esetben át kell húzni! Külföldi munkáltató adatai. A Tbj. 56/A -a alá tartozó pénztártag esetében a munkavégzésre megbízást adó és a munkavégzéssel kapcsolatos költségeket viselő külföldi szervezet, vagy magánszemély (cég) neve, székhelye (lakóhelye), ország, irányítószám, város, község, közterület neve, jellege (utca, út, tér, stb.), házszám. 10. sor: Adószám vagy adóazonosító jel Kitöltése kötelező! Az adóhatóság által az Art a alapján kiadott adószám vagy adóazonosító jel. Amennyiben a foglalkoztató természetes személy és adószámmal nem rendelkezik (annak kiváltására nem kötelezett), az adóazonosító jel rovatot kell kitöltenie. A Tbj. 56/A -a hatálya alá tartozó esetében a külföldi munkáltató (foglalkoztató) képviseletét ellátó munkavállaló adóazonosító jelét kell feltüntetni. 11. sor: Pénzforgalmi jelzőszám A foglalkoztató (egyéni vállalkozó) pénzforgalmi jelzőszáma (számlaszáma). Azt a számlaszámot kell feltüntetni, amelyről a tagdíj átutalása történik. (Ha több van, a foglalkoztató a tagdíjbefizetés azonosításához valamennyi számlaszám bejelentésére kötelezett!) 12. sor: Kapcsolattartó neve és telefonszáma A foglalkoztató azon ügyintézőjének neve és telefonszáma, aki a bevallást összeállította, akivel a pénztár a kapcsolatot fel tudja venni. A telefonszámot balra zárva, határoló jelek kötőjel, perjel stb. nélkül, a körzetszámmal együtt kell feltüntetni. 5

6 A BEVALLÁST TELJESÍTŐ (ADATSZOLGÁLTATÓ) ADATAI: 13. sor: Név, telefonszám, adószám A bevallást (adatszolgáltatást) teljesítő neve és telefonszáma, adószáma. Akkor kell kitölteni, ha a foglalkoztató (bevallásra kötelezett) és a bevallást (adatszolgáltatást) ténylegesen végrehajtó személy, vagy szervezet eltér. Figyelem! A név és telefonszám kitöltése minden esetben kötelező! A telefonszámot balra zárva, határoló jelek kötőjel, perjel stb. nélkül, a körzetszámmal együtt kell feltüntetni. Itt kell közölni a foglalkoztató (egyéni vállalkozó) helyett az Art. 7. -ában foglalt rendelkezések szerinti tagdíjbevallást teljesítő képviselő személy, vagy szervezet (cég) nevét, telefonszámát és adószámát. Figyelem! A bevallást összeállító kapcsolattartó ügyintéző nevét és telefonszámát nem itt, hanem a 12. sorban kell feltüntetni. PÉNZTÁR ADATAI: 14. sor: Név, pénztárkód A magánnyugdíjpénztár neve és pénztárkódja. Annak a magánnyugdíjpénztárnak a neve, és pénztárkódja, amely részére tagjai után a foglalkoztató a tagdíjbevallást benyújtja. A Pénztárkód, a magánnyugdíjpénztár részére a PSZÁF által kiadott négy számjegyű azonosító. (Az azonosító számokról a magánnyugdíjpénztárnál vagy a PSZÁF honlapján tájékozódhat.) ÖSSZESÍTETT ADATOK: 15. sor: A bevallásban szereplő pénztártagok száma A bevallás jelű összes betétlapján szereplő tagok száma, akik után a bevallásra kötelezett (foglalkoztató, egyéni vállalkozó, stb.) a tagdíjbevallást teljesíti. 16. sor: Járulékalap összesen A bevallás jelű összes betétlapján szereplő pénztártagok járulékalapjai (12. és 16. sor) összesen. 17. sor: Tagdíj összesen A bevallás jelű összes betétlapján szereplő pénztártagok kötelező tagdíjai (13. és 17. sor) összesen. 18. sor: Munkáltatói kiegészítés összesen A bevallás jelű összes betétlapján a pénztártagok részére a munkáltató által vállalt tagdíj kiegészítések (14. és 18. sor) összesen. 19. sor: Mértéke Munkáltatói kiegészítés százalékos mértéke. Balra zárva, három tizedes jegy pontossággal kell megadni. Balról az első mező az egész szám helye, a tizedes jegyeket a második mezőtől kell beírni. Amennyiben a kiegészítés mértéke egész szám (pl. 2%), a második mezőtől a tizedes jegyek helyét nullával kell feltölteni. Ha nincs tagdíjkiegészítés, vagy a bevallást a Tbj. 4. a) pontja 4., 6. és 8. alpontja szerinti foglalkoztató nyújtja be, a mezőt át kell húzni. 20. sor: Munkavállalói kiegészítés összesen A bevallás jelű összes betétlapján szereplő pénztártagok által vállalt tagdíj kiegészítések (15. és 19. sor) összesen. Figyelem! A tagdíj, valamint a munkavállalói és a munkáltatói tagdíj kiegészítés együttes mértéke nem haladhatja meg a járulékalap 10 %-át! 21. sor: Késedelmi pótlék összege Az Art a szerint a tagdíj késedelmes megfizetése esetén, az esedékesség napjától a tagdíj tényleges megfizetésének napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke 6

7 minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A mindenkori jegybanki alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank teszi közzé. A késedelmi pótlékot a tagdíjtartozás behajtásakor a pénztár (egyes esetekben az adóhatóság) állapítja meg. A foglalkoztató a késedelmi pótlékot a saját számítása szerint is megfizetheti. Ilyen esetben a bevalláshoz a kitöltési útmutató mellékletében szereplő adatszolgáltatást kell benyújtani arról, hogy mely havi tagdíjbevallás késedelmes befizetésére vonatkozik a késedelmi pótlék felszámítása. Figyelem! Ha a 21. sor kitöltésre kerül, a jelű magánnyugdíjpénztári havi tagdíjbevallás melléklete szerinti Adatszolgáltatás a késedelmi pótlék bevallásához elnevezésű nyomtatvány beküldése kötelező! (A nyomtatvány minta mellékelve.) 22. sor: Befizetendő összeg A bevallott összes tagdíj, munkáltatói kiegészítés, munkavállalói kiegészítés, és a késedelmi pótlék ( sor) együttes összege. 23. sor: A visszatérítési igény összege, amelynek betudását kérem A visszatérítési igény összege, amelynek betudását a foglalkoztató a havi tagdíjfizetési kötelezettségre kéri. A tárgyhavi bevallást megelőzően és az előző bevallás teljesítését követően küldött önellenőrzés(ek)ben kimutatott visszatérítési igényből ( jelű nyomtatvány 24. számú sorában szereplő visszatérítési igény ) az az összeg, melyet a foglalkoztató (foglalkoztatónak minősülő egyéni vállalkozó) a tárgyhavi bevallás szerinti befizetési kötelezettségénél beszámítani kíván. A betudni kívánt összeg nem lehet nagyobb (23. sor), mint a 22. sorban feltüntetett Befizetendő összeg. 24. sor: Visszaigénylendő összeg, amelynek visszautalását kérem Visszaigénylendő összeg, amelynek visszautalását kéri a foglalkoztató. A tárgyhavi bevallást megelőzően és az előző bevallás teljesítését követően küldött önellenőrzés(ek)ben kimutatott teljes visszatérítési igénynek (a jelű nyomtatvány 24. számú sorában szereplő "Visszatérítési igény"-nek) az a része, amelynek betudása a tárgyhavi bevallás szerinti befizetési kötelezettségnél nem érvényesíthető, mert a visszatérítési igény összege nagyobb, mint a tárgyhavi befizetendő összeg. HITELESÍTÉS: 25. sor: Dátum A bevallás dátuma. Az az időpont, amikor a bevallásra kötelezett a tagdíjbevallást elkészítette. 26. sor: Cégszerű aláírás, könyvelő ellenjegyzése A bevallásra kötelezett (foglalkoztató, vagy foglalkoztatónak minősülő egyéni vállalkozó, Tbj. 56/A -a hatálya alá tartozó személy, szervezet) cégszerű aláírása, valamint a Tbj. 51/A. (5) bekezdése szerinti ellenjegyzés esetén, az adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, vagy könyvviteli szolgáltatásra, adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság (együtt: könyvelő) aláírása. Ha a tagdíjbevallás (önellenőrzés) teljesítése során, a foglalkoztató (egyéni vállalkozó) helyett a tagdíjbevallást az Art. 7. -ában foglalt rendelkezések alkalmazásával a képviselője nyújtja be, a képviselő aláírása. A TAGI ADATOKAT TARTALMAZÓ BETÉTLAP KITÖLTÉSE ( ) A bizonylat a tárgyhavi és a tárgyhónaptól eltérő időszakra vonatkozó tárgyhavi kifizetésekre vonatkozó tagdíjbevallás pénztártagonkénti részletezésére, bevallására szolgál. Egy betétlapon két pénztártag adatainak jelentésére van lehetőség. Figyelem! Ha a tagnak a foglalkoztatónál egyidejűleg, vagy a tárgyhónapban egymást követően több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya (tagdíjfizetést megalapozó jogviszonya) van a tagdíjbevallást jogviszonyonként külön-külön tagi blokkban kell szerepeltetni! 7

8 A BEVALLÁS ADATAI: 1. sor: Bevallási időszak Azt az évet és tárgyhónapot jelenti, amelyre vonatkozóan az elszámolás történik. A hónapot arab számmal, tíznél kisebb szám esetén előnullázva kell kitölteni (pl.: ). 2. sor: A bevallás típusa (T/P) A bevallás típusának megnevezése. A kódkockában az eredeti esedékességű bevallás benyújtását, vagy valamelyik korábban elmulasztott havi bevallás pótlását kell megjelölni. Lehetséges értékei: T Tárgyhavi bevallás P Pótbevallás 3. sor: A bevallás jellege, fajtája A bevallás jellege kódkockában F betűt kell beírni, ha a bevallás benyújtására kötelezett foglalkoztató felszámolás, V betűt, ha végelszámolás, és Á betűt, ha átalakulás alatt áll. A bevallás fajtája kódkockában 1 -es számot kell beírni a felszámolási eljárás kezdetekor, 2 -es számot a felszámolási eljárás alatti időszakra vonatkozó tagdíjbevallás benyújtásakor, és 3 -as számot a felszámolási eljárás befejezésekor. 4. sor: Lapszám A rovatot arab számmal kell kitölteni, azt jelzi, hogy hányadik betétlapról van szó. Tíznél kisebb sorszám esetén előnullázva kell kitölteni (pl. 01 lap). 5. sor: Pénztárkód A magánnyugdíjpénztár részére a PSZÁF által kiadott négy számjegyű azonosító kódszám. 6. sor: Adatszolgáltatás hitelesítése A bevallás (adatszolgáltatás) hitelesítése. Cégszerű aláírás, könyvelő ellenjegyzése. A bevallásra kötelezett (foglalkoztató vagy foglalkoztatónak minősülő egyéni vállalkozó) cégszerű aláírása, valamint a Tbj. 51/A. (5) bekezdése szerinti ellenjegyzés esetén, az adószakértő, adótanácsadó, könyvelő, vagy könyvviteli szolgáltatásra, adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság (együtt: könyvelő) aláírása. Ha a tagdíjbevallás (önellenőrzés) teljesítése során, a foglalkoztató (egyéni vállalkozó) helyett a tagdíjbevallást az Art. 7. -ában foglalt rendelkezések alkalmazásával a képviselője nyújtja be, a képviselő aláírása. FOGLALKOZTATÓ (BEVALLÁSRA KÖTELEZETT) ADATAI: 7. sor: Név A foglalkoztató neve, foglalkoztatónak minősülő egyéni vállalkozó, természetes személy munkáltató esetén családi és utónév. A Tbj. 56/A -a szerint bevallásra kötelezett esetében a pénztártag családi és utóneve. Azonos a as Összesítő adatlap 7-es sorában közölt adatokkal! 8. sor: Adószám, adóazonosító jel A foglalkoztató adószáma vagy adóazonosító jele. Az adóhatóság által az Art a alapján kiadott adószám vagy adóazonosító jel. Kitöltése kötelező! Amennyiben a foglalkoztató természetes személy és adószámmal nem rendelkezik (annak kiváltására nem kötelezett), az adóazonosító jel rovatot kell kitöltenie. A Tbj. 56/A -a hatálya alá tartozó esetében a külföldi munkáltató (foglalkoztató) képviseletét ellátó munkavállaló adóazonosító jelét kell feltüntetni. Az adatot nem tartalmazó mezőt át kell húzni! E sorba a as Összesítő adatlap 10-es sorában közölt adatokat kell beírni! 8

9 A PÉNZTÁRTAG ADATAI: 9. sor: Név A pénztártag családi és utóneve. 10. sor: TAJ szám A pénztártag TAJ száma. A pénztártag társadalombiztosítási azonosító jelét kell feltüntetni. 11. sor: Útlevélszám A pénztártag útlevélszáma. Külföldi állampolgár esetén, TAJ szám hiányában annak útlevél száma. Figyelem! Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a külföldi állampolgár TAJ számmal nem rendelkezik! JÖVEDELEM ÉS TAGDÍJ ADATOK: 12. sor: Tárgyhavi járulékalap összege A tárgyhavi nyugdíjjárulék alapját képező (nyugdíjjárulék köteles) jövedelem összege. A pénztártag tárgyhavi tagdíjalapot képező jövedelme. (Ha a bevallási időszak, pl. a január hónap, akkor a január havi járulékalapot képező jövedelem (kereset, jutalom, prémium, stb.) összegét kell feltüntetni.) Itt kell feltüntetni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény (ekhó) 4. (1) bekezdése alapján megállapított ekho alapjának tárgyhavi összegét is. 13. sor: Tárgyhavi tagdíj összege A tárgyhavi járulékalap alapján (12. sor) megállapított és levont tagdíj összege. A pénztártag tárgyhavi tagdíjának összege. A tagdíj mértéke a Tbj. 33. (1) bekezdés alapján 8 százalék, illetőleg az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény 9. - ának b) pontja alapján az ekho alapjának 3,9 százaléka. 14. sor: Tárgyhavi munkáltatói tagdíjkiegészítés összege A tárgyhavi járulékalap alapján (12. sor) megállapított munkáltatói tagdíjkiegészítés összege. A tagdíjkiegészítés mértéke, összege, a tagdíjjal és a munkavállalói kiegészítéssel együtt nem haladhatja meg a nyugdíjjárulékalap (tagdíjalap) 10 százalékát. (Mpt. 26. (5) bekezdés). 15. sor: Tárgyhavi munkavállalói tagdíjkiegészítés összege A tárgyhavi járulékalap alapján (12. sor) megállapított munkavállalói tagdíjkiegészítés összege. A tagdíjkiegészítés mértéke, összege, a tagdíjjal és a munkavállalói kiegészítéssel együtt nem haladhatja meg a nyugdíjjárulékalap (tagdíjalap) 10 százalékát. (Mpt. 26. (5) bekezdés). 16. sor: Tárgyhótól eltérő járulékalap összege A tárgyhónaptól eltérő időszakra vonatkozó, tárgyhavi kifizetésekre vonatkozó nyugdíjjárulék alap összege. Ebben a sorban kell feltüntetni a foglalkoztató által a foglalkoztatott pénztártag részére a biztosítási jogviszonnyal összefüggésben a tárgyhónaptól eltérő időszakra vonatkozóan a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelemmel kifizetett, elszámolt nyugdíjjárulék alapot képező jövedelem összegét. Amennyiben a biztosítási jogviszony megszűnését követően utólag kerül kifizetésre, elszámolásra nyugdíjjárulék alapot képező jövedelem, ezt az összeget is ebben a sorban kell feltüntetni. Ugyancsak itt kell feltüntetni a tárgyhónapot megelőző visszamenőleges időre folyósított ellátások (pl. gyed, gyes, stb.) összegét, továbbá a Tbj. 24. (5) bekezdése szerinti elszámolás alapján a tárgyhónaptól eltérő időre elszámolt nyugdíjjárulék alapot képező jövedelem összegét is. Itt kell feltüntetni az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény (ekho) 4. (1) bekezdése alapján megállapított ekho alapjának összegét is, ha az a tárgyhónaptól eltérő időszakra került kifizetésre. 9

10 17. sor: Tárgyhótól eltérő tagdíj összege A tárgyhónaptól eltérő időszakra vonatkozó, tárgyhavi kifizetések alapján levont tagdíj összege. Ebben a sorban a 16. sorban feltüntetett nyugdíjjárulék köteles jövedelemből levont tagdíjat kell közölni. A tagdíj mértéke a Tbj. 33. (1) bekezdés alapján 8 százalék, illetőleg az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény 9. -ának b) pontja alapján az ekho alapjának 3,9 százaléka. 18. sor: Tárgyhótól eltérő munkáltatói tagdíjkiegészítés összege A tárgyhónaptól eltérő időszakra vonatkozó, tárgyhavi kifizetések alapján (16. sor) megállapított munkáltatói tagdíjkiegészítés összege. A tagdíjkiegészítés mértéke, összege. A tagdíjjal és a munkáltatói hozzájárulással együtt nem haladhatja meg a nyugdíjjárulékalap (tagdíjalap) 10 százalékát. (Mpt. 26. (5) bekezdés). 19. sor: Tárgyhótól eltérő munkavállalói tagdíjkiegészítés összege A tárgyhónaptól eltérő időszakra vonatkozó, tárgyhavi kifizetések alapján (16. sor) megállapított munkavállalói tagdíjkiegészítés összege. A tagdíjkiegészítés mértéke, összege. A tagdíjjal és a munkáltatói hozzájárulással együtt nem haladhatja meg a nyugdíjjárulékalap (tagdíjalap) 10 százalékát. (Mpt. 26. (5) bekezdés). 20. sor: Összes bevallás A tagdíj és a tagdíj kiegészítések ( sorok) együttes összege. Figyelem! A tagdíj és a tagdíjkiegészítések együttes összege nem haladhatja meg a nyugdíjjárulék alap (tagdíjalap) 10 százalékát (Mpt. 26. (5) bekezdés). 21. sor: Munkavállalói kiegészítés mértéke Munkavállalói kiegészítés százalékos mértéke. Balra zárva, három tizedes jegy pontossággal kell megadni. Balról az első mező az egész szám helye, a tizedes jegyeket a második mezőtől kell beírni. Amennyiben a kiegészítés mértéke egész szám (pl. 2%), a második mezőtől a tizedes jegyek helyét nullával kell feltölteni. Ha nincs kiegészítés, a mezőt vízszintes vonallal át kell húzni. Figyelem! Ha a tagnak a foglalkoztatónál egyidejűleg, vagy egymást követően több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya (tagdíjfizetést megalapozó jogviszonya) van a tagdíjbevallást jogviszonyonként külön-külön tagi blokkban kell szerepeltetni! TAGDÍJFIZETÉST MEGALAPOZÓ FORGALOM KÓDOK: (Itt kell feltüntetni a tagdíjlevonás elmaradásának okát jelölő forgalomkódokat is.) 22. sor: Tagdíjfizetést megalapozó forgalom kód A tagdíjfizetést megalapozó, és a tagdíjlevonás elmaradásának okát jelölő forgalom kódok. A tagdíjbevallás jellegét leíró adat. Értékei: 10 Irányított pályakezdő után teljesített első tagdíjbevallás Figyelem! Az irányított pályakezdő pénztártag első havi tagdíjának bevallásakor használatos, megkülönböztető forgalomkód. A következő hónapban teljesített bevallásnál a 00 Normál adatszolgáltatás forgalomkódot kell feltüntetni! 00 Normál adatszolgáltatás 02 Munkaviszony megszűnés miatti munkavégzés alóli felmentés Munkavégzés alóli felmentés esetén az utolsó havi elszámoláskor 02 forgalom kóddal kell a tagdíjra vonatkozó adatokat közölni. A bevallásban a jogviszony vége dátumát is fel 10

11 kell tüntetni! (Kizárólag a 02 forgalom kód alkalmazása esetén lehetséges, hogy a jogviszony vége dátum a tárgyhónaptól eltérő dátum legyen.) Felmentési időre járó kereset és időszak megbontása a bevalló nyomtatványon: Abban az esetben, ha a felmentési idő áthúzódik a következő naptári évre, az elszámolás hónapjában (bevallási időszak) a nyugdíjjárulékalapot és a tagdíj adatokat meg kell bontani a tárgyévre (ide értve a tárgyhavit is) és a következő évre vonatkozóan, és két külön tagi blokkban 02 forgalmi kóddal kell a bevallást elkészíteni. A bevallás második tagi blokkjában a jogviszony vége dátumát is fel kell tüntetni! A jogviszony fennállása alatt (a felmentési idő lejártáig) a további hónapokban 0-s bevallást benyújtani nem kell. 03 A tagdíjfizetési felső határt elérte: (Járulékalap (tagdíjalap) hiánya I.) A felső határ elérése esetén abban a hónapban, amikor még volt a munkavállalónak tagdíjköteles jövedelme, azt a megfelelő (tagdíjköteles) mértékig (00 forgalmi kóddal) szerepeltetni kell, az azt követő hónaptól pedig a tagra vonatkozóan 03 forgalom kóddal - 0 Ft nyugdíjjárulékalapról és 0 Ft tagdíjról - a tárgyév végéig havonta kell bevallást adni. Itt kell szerepeltetni, ha a biztosított nyilatkozata alapján a tagdíjat más foglalkoztató(k)nál a járulékfizetési felső határig már megfizette. 07 A biztosítási jogviszony megszűnését követően kifizetett járulékalapot képező jövedelem, passzív jogú ellátás kifizetése Abban a hónapban, amikor a jogviszony megszűnését követően nyugdíjjárulék alapot képező jövedelem kifizetése miatt kerül sor (16. és 17. sor) tagdíjbevallásra, a tárgyhavi bevallásban 07-es forgalom kódot kell feltüntetni. Ebben az esetben a tagdíjfizetést megalapozó jogviszony kódjához (24. sor) azt az eredeti jogviszony kódot kell beírni, amely megszűnt jogviszony alapján a jövedelem kifizetésére sor került. Figyelem! 07 forgalom kóddal kell jelölni a kifizetőhelyet működtető foglalkoztató által passzív jogon (biztosítási jogviszony megszűnését követően) kifizetett Gyed, Gyes alapján levont tagdíjat is, az ennek megfelelő 97-es jogcímkód ( sor) alkalmazásával. 11 Családtámogatási ellátások (Gyes, Gyet) és Gyed utáni munkáltatói tagdíj kiegészítés jelentése Amennyiben az ellátások kifizetésére, illetve a tagdíjbevallás (munkavállalói tagdíj kiegészítés) teljesítésére a MÁK vagy a MEP az illetékes, a munkáltató által vállalt tagdíj kiegészítés bevallására szolgáló forgalomkód. Ebben az esetben a foglalkoztató, munkáltató tagdíjbevallásában a tagi azonosító adatok mellett a járulékalap és a munkáltatói tagdíj kiegészítés rovatok (12, 16, és 14, 18. sorok) kitöltése kötelező. A kötelező tagdíj (8%) összege mezőt (13, 17. sorok) át kell húzni. A tagdíjfizetést megalapozó jogviszony kezdete, vége, kódja rovatokba ( sorok) a tagdíjkiegészítés - családtámogatási ellátás folyósításakor - történő vállalásának kezdete és vége adatokat, illetve a folyósított ellátás jogcímkódját kell feltüntetni (a megnyitott munkajogi alapjogviszony lezárása nélkül). 12 Járulékalap (tagdíjalap) hiánya II. jelentésére szolgáló forgalom kód Abban a hónapban, amikor a biztosítási jogviszony fennállása alatt, a pénztártagnak járulékalapul szolgáló jövedelme a hónap teljes tartamára nem volt, mert részére a hónap teljes tartamára például járulékalapot nem képező társadalombiztosítási pénzbeli ellátást folyósítottak, vagy a biztosítás szünetelése, vagy fizetés nélküli szabadság igénybevétele miatt tagdíjlevonásra nem került sor, a 0 -ás bevallást 12-es forgalom kóddal kell benyújtani. E forgalom kóddal kell jelölni, ha a tagdíjlevonás elmaradásának oka például: táppénz, gyermekápolási táppénz, közegészségügyi, állategészségügyi zárlat, hatósági elkülönítés miatti táppénz, baleseti táppénz, táppénzre nem jogosult keresőképtelenség, terhességi 11

12 gyermekágyi segély, szülés miatti keresőképtelenség, fogvatartott, katonai szolgálatot teljesítő tartalékos katona, fizetés nélküli szabadság, igazolatlan távollét, előzetes letartóztatás, munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés (munkabér, illetmény, távolléti díj fizetése nélkül), stb. E forgalomkóddal kell jelölni, ha a társas vállalkozás biztosított tagja esetében járulékalapot képező jövedelem hiányában nem kerül sor tagdíjlevonásra. Figyelem! E kóddal kell feltüntetni, ha a teljes hónapban, a nyugdíjjárulék (tagdíj)-köteles pénzbeli ellátás (pl. a munkanélküli ellátás, gyermekgondozási segély) folyósításának szünetelésére kerül sor. A forgalom kódot kizárólag 0 -ás bevallás esetén lehet használni! 13 Járulékalap (tagdíjalap) hiánya III. jelentésére szolgáló forgalom kód Abban a hónapban, amikor a pénztártagnak a foglalkoztatónál járulékalapul szolgáló jövedelme a hónap teljes tartamára nem volt, mert a járulékalapul szolgáló pénzbeli ellátást ( kifizetőhely hiányában) egyéb szerv folyósítja, a foglalkoztatói 0 -ás bevallást 13-as forgalomkóddal kell benyújtani. Ezzel a kóddal a foglalkoztató egyben azt is jelzi a pénztár részére, hogy más szervezet által folyósított ellátás (Gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj) után tagdíjbevallást kell várnia, a nála biztosítási jogviszonyban álló tagra vonatkozóan. A forgalom kódot kizárólag nullás bevallás esetén lehet alkalmazni! 23. sor: Ekho fizetésére kötelezett Az ekho fizetésére kötelezett rovatot abban az esetben kell kitölteni, amikor a pénztártag az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvényben (ekho) foglalt rendelkezések szerint kötelezett tagdíjfizetésre. Ebben az esetben a kódkockában, X -et kell tenni. A TAGDÍJFIZETÉST MEGALAPOZÓ JOGVISZONY ADATAI, JOGCÍM KÓDJAI: 24. sor: Kezdete tárgyhóban, vége tárgyhóban, jogcímkódja Tagdíjfizetést megalapozó jogviszony kezdete tárgyhóban, vége tárgyhóban, és a jogviszony jogcímkódja jelölésére szolgáló rovat. A tagdíjfizetést megalapozó jogviszony kezdetére vonatkozó rovatot akkor kell kitölteni, amikor pénztártag biztosítási jogviszonya, illetőleg a tagdíjfizetést megalapozó jogviszonya a foglalkoztatónál a tárgyhónapban kezdődött, azaz a tagra vonatkozóan a foglalkoztató, az adott jogviszony tekintetében az első tárgyhavi tagdíjbevallását nyújtja be. Itt kell közölni a munkanélküli ellátás, a Gyes, Gyed, Gyet és az ápolási díj folyósításának kezdő időpontját is! E sorban kell közölni a passzív jogon kifizetett Gyed, Gyes folyósításának kezdő időpontját is. Tagdíjfizetést megalapozó jogviszony vége tárgyhóban rovatot akkor kell kitölteni, ha a tagdíjfizetés alapjául szolgáló adott jogviszony a tárgyhónapban megszűnt. Itt kell közölni a nyugdíjjárulék-köteles ellátások, azaz a munkanélküli ellátás, a Gyes, Gyed, Gyet és az ápolási díj folyósításának megszűnése napját is. E sorban kell közölni a passzív jogon kifizetett Gyed, Gyes folyósítása megszűnésének időpontját is. Amennyiben a pénztártag visszalépett a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, úgy a jogviszony vége rovatban kell feltüntetni a pénztártagsági jogviszony Mpt. 23. (1) bekezdése d) és f) pontja szerinti megszűnése napját. A tagdíjfizetést megalapozó jogviszony jogcímkódja. A jogviszony lehetséges értékeit (jogcímkód) a 25. sor után található táblázat alapján kell beírni. Kitöltése minden esetben kötelező! 12

13 25. sor: Tárgyhótól eltérő kezdet, tárgyhótól eltérő vége, jogcímkódja Tárgyhónaptól eltérő tagdíjfizetést megalapozó (biztosítási) jogviszony kezdete, vége, vagy időtartama, és jogcímkódja. Abban az esetben, ha a tagdíjfizetést megalapozó jogviszony a tárgyhónaptól eltérő időszakban (korábban) kezdődött, azaz a tárgyhónaptól eltérő időszakra történő tagdíjbevallás esetén, a biztosítási, illetőleg a tagdíjfizetést megalapozó jogviszony kezdetét ebben a sorban kell feltüntetni. E sorban kell feltüntetni a Tbj. 24. (5) bekezdése alapján történő bevallás, elszámolás esetén a tagdíjfizetést megalapozó jogviszony kezdetét is. Itt kell közölni a munkanélküli ellátás, a Gyes, Gyed, Gyet és az ápolási díj folyósításának kezdő időpontját is, ha az ellátás tárgyhavi kifizetése, folyósítása visszamenőleges időtartamra történt. Ebben a sorban kell feltüntetni annak a tárgyhónaptól eltérő biztosítási, tagdíjfizetést megalapozó jogviszonynak a tól-ig időtartamát is, amelyre tekintettel bármely okból a tárgyhónapban járulékalapot képező jövedelem került kifizetésre. A tagdíjfizetést megalapozó jogviszony jogcímkódja. A jogviszony lehetséges értékeit (jogcímkód) az alábbi táblázat alapján kell beírni. Kitöltése akkor kötelező, ha e sorban a jogviszonyra vonatkozóan adatot tüntet fel! A TAGDÍJFIZETÉST MEGALAPOZÓ JOGVISZONY JOGCÍMKÓDJAI: A jogviszony lehetséges értékeit az alábbi táblázat tartalmazza. A sor jogcímkód rovatában kell a táblázat alapján a megfelelő jogcímkódot közölni. (A jogviszonykódok kettő kivételével azonosak a évi adó- és járulékbevallásban szereplő alkalmazás minősége jogcímkódokkal.) Tagdíjfizetést megalapozó jogviszony leírása jogcímkódja munkaviszony 20 országgyűlési, európai parlamenti képviselő 19 közalkalmazotti jogviszony 71 közszolgálati jogviszony 72 bírósági (ügyészségi) szolgálati jogviszony 73 igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony 70 hivatásos nevelőszülői jogviszony 80 fegyveres szervek, hivatásos állományú tagja 90 fegyveres szervek szerződéses állományú tagja 89 ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony 44 szövetkezeti tag, munkaviszony 15 szövetkezeti tag, vállalkozási jellegű jogviszony 16 tanulószerződés alapján szakképző iskolai 46 tanulmányokat folytató tanuló munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, 25 vállalkozói járadékban, álláskeresést ösztönző juttatásban, álláskeresési segélyben részesülő személy nyugdíj előtti munkanélküli segélyben részesülő 42 személy keresetpótló juttatásban részesülő személy 51 kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő 30 társas vállalkozó társas vállalkozó (főfoglalkozású társas vállalkozói 34 jogviszony mellett) társas vállalkozó (munkaviszony mellett) 35 társas vállalkozó (közép-vagy felsőfokú oktatási 37 intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató) társas vállalkozó (egyéni vállalkozás mellett) 39 bedolgozó 47 13

14 megbízási jogviszony 41 felhasználási szerződésen alapuló megbízási 65 jogviszony vállalkozási jellegű jogviszony 75 segítő családtag 24 választott tisztségviselő 76 társadalmi megbízatású polgármester 77 gyermeknevelési támogatás 92 ápolási díj 94 egyházi személy, szerzetes rend tagja 91 biztosítás megszűnését követő pénzbeli ellátás 97 gyermekgondozási segélyben részesülő személy 93 gyermekgondozási díjban részesülő személy 64 prémiumévek programban résztvevő személy 68 különleges foglalkoztatási állományban lévő személy 69 mezőgazdasági termelők nyugdíj előtti támogatásában 50 részesülő személy munka-rehabilitációs díj 81 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 14

15 jelű magánnyugdíjpénztári havi tagdíjbevallás melléklete: Pénztár neve: Adatszolgáltatás a késedelmi pótlék bevallásához A magánnyugdíjpénztári tagdíj késedelmes megfizetése esetén, a felszámított késedelmi pótlék tagi elszámolásához Foglalkoztató, egyéni vállalkozó neve: Pénztár azonosítója: Foglalkoztató, egyéni vállalkozó adószáma: Foglalkoztató adóazonosító jele: - - Alulírott nyilatkozom, hogy a.. év havi magánnyugdíjpénztári tagdíj bevallásomban/pótbevallásomban kimutatott késedelmi pótlék összege az alábbiakban megjelölt tárgyhavi bevallásban/pótbevallásban feltüntetett összeg késedelmes megfizetése (utalása) után került megállapításra. * Eredeti bevallás vonatkozási időszaka Év Hó Eredeti bevallás típusa Eredeti bevallás dátuma Eredeti bevallás teljes összege Késedelme sen befizetett összeg Késedelmi pótlék összege Kelt:,.. év.hónap.. nap * Kitöltési útmutató a hátoldalon! cégszerű aláírás, könyvelő ellenjegyzése 15

16 Kitöltési útmutató Az Adatszolgáltatás a tárgyhavi magánnyugdíjpénztári tagdíj bevallásban/pótbevallásban késedelmi pótlék címen bevallott összeg tagi elszámolásához nyújt segítséget. Az adatszolgáltatás a korábbi években rendszeresített foglakoztatói bevallások utáni pótlékfizetéshez is használható. Pénztár neve, azonosítója: A tárgyhavi bevallásban/pótbevallásban feltüntetett pénztár megnevezését kell beírni, nyomtatott nagybetűkkel. A pénztár azonosítója a PSZÁF által kiadott 4 számjegyű kód. Foglalkoztató, egyéni vállalkozó neve: A tárgyhavi bevallásban/pótbevallásban feltüntetett megnevezést kell beírni, nyomtatott nagybetűkkel. Foglalkoztató, egyéni vállalkozó adószáma vagy adóazonosító jele: A tárgyhavi bevallásban/pótbevallásban feltüntetett adószámot, vagy adóazonosító jelet kell beírni. Eredeti bevallás vonatkozási időszaka: Annak a bevallásnak vagy pótbevallásnak a bevallási (vonatkozási) időszakát (év/hónap) kell feltüntetni, amely után esedékes összeget a foglalkoztató, egyéni vállalkozó késve fizette meg. A rovatokat arab számmal, szükség esetén előnullázva kell kitölteni (pl.: ). Eredeti bevallás típusa: Annak a bevallásnak vagy pótbevallásnak a típusát kell feltüntetni, amely után esedékes összeget a foglalkoztató késve fizette meg. A lehetséges típusok: T: tárgyhavi bevallás P: pótbevallás Eredeti bevallás dátuma: Annak a bevallásnak vagy pótbevallásnak a dátumát kell feltüntetni, amely után esedékes összeget a foglalkoztató késve fizette meg! Eredeti bevallás teljes összege: Az előzőekben megjelölt bevallás után esedékes megfizetés teljes összege. Késedelmesen befizetett összeg: Az előzőekben megjelölt bevallás alapján esedékes, de késve megfizetett összeg. Késedelmi pótlék összege: Az Art szerint késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A mindenkori jegybanki alapkamat mértékét a Magyar Nemzeti Bank teszi közzé. Figyelem! A kitöltött és cégszerűen aláírt adatszolgáltatást ahhoz a tárgyhavi bevalláshoz/pótbevalláshoz kell csatolni, amelyben a foglalkoztató a késedelmi pótlékot bevallotta! 16

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2004. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 06081. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CLXIII. törvény

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához)

ÚTMUTATÓ. a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2013. évi kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) A 2013. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás -t az Országos

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0501. számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0501. számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a. számú havi bevalláshoz Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 1. számú mellékletének I./A./3. pontjában meghatározott havi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. 3/2007. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. 3/2007. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 3/2007. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallási és befizetési kötelezettséggel összefüggő pénztári eljárásokról, a tagdíjbefizetések

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1058-as számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Tisztelt Adózó! Kitöltési útmutató a 06583-as számú bevalláshoz Személyi jövedelemadó szempontjából Ezt a bevallást annak az egyéni vállalkozónak kell kitöltenie, aki - az adóévben a tevékenységét megszünteti,

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1458 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1258. számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1258. számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1258. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1208 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1558 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ. a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2004. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 0908 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 0203. számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 0203. számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0203. számú bevalláshoz 2 0203 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0203-as nyomtatványhoz Az adózás rendjérõl szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletének

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1108 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1008 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére

ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére ÚTMUTATÓ a 2005. évi E típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához egyéni vállalkozók részére Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény A jogszabály mai napon hatályos állapota 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról

Részletesebben

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 07085 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 07085 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 07085 számú bevalláshoz A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.)

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: NYENYI vagy nyilvántartó lap) kiállítását

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény célja,

Részletesebben

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI I. JÁRULÉK 1. Társas vállalkozás, társas vállalkozó meghatározása A társas vállalkozás kifejezést

Részletesebben