A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatójának. 1/2008. számú módszertani útmutatója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatójának. 1/2008. számú módszertani útmutatója"

Átírás

1 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete főigazgatójának 1/2008. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak tagjainak pénztárak közötti átlépése során követendő eljárásrend minimális formai és tartalmi elemeiről április

2 Ez a módszertani útmutató a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2004. számú, a magánnyugdíjpénztárak tagjainak pénztárak közötti átlépése során követendő eljárásrend minimális formai és tartalmi elemeiről szóló módszertani útmutató helyébe lép, amely jelen módszertani útmutató megjelenésével egyidejűleg hatályát veszti. A Felügyelet javasolja, hogy a módszertani útmutatóban foglaltakat a Pénztárak már a január 1-i fordulónappal átlépőkre is alkalmazzák. A módszertani útmutató célja a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése. A módszertani útmutatóban foglalt elvárások követése a pénztártagok, a pénztárak és a munkáltatók alapvető érdekeit szolgálja, ezért az azokhoz való igazodást a Felügyelet felügyelési tevékenysége során megvizsgálja és a lényeges eltéréseket figyelemmel kíséri az egyes szervezetek tevékenységének értékelésekor. Ha az eltérés a szervezet számára rossz gyakorlatot eredményez, a Felügyelet határozatának kialakítása során ezt tekintetbe veszi. A pénztárak közötti átlépést a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (Mpt.). 23. (1) bekezdés a) és c) pontja és (4) bekezdése, a 24. (1), (2) és (3) bekezdései valamint a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 282/2001. Korm. rendelet) 29. -a szabályozza. Átadó pénztár: az a pénztár, amelyben a tag tagsági viszonya az átlépése napját megelőző napon megszűnik. Átvevő pénztár: az a pénztár, amelyben a tag tagsági viszonya az átlépés napjával megkezdődik. Átlépés napja: az átlépő tag tagsági viszonya az átvevő pénztárban, az átadó pénztári tagsági jogviszony megszűnését követő napon kezdődik. Elszámolóegység: a tagok felhalmozási időszakban fennálló követelésének, valamint a függő tételeknek a kimutatására, nyilvántartására szolgáló, napi árfolyammal rendelkező egység. Az Mpt. 24. (2) bekezdése értelmében, ha az átlépésre a pénztárak egyesülésével, szétválásával, vagy a pénztár megszűnésével összefüggésében kerül sor, akkor erre az esetre nem kell alkalmazni az átlépésekre egyébként vonatkozó Mpt. 24. (1) bekezdésében részletezett szabályokat. A pénztárak megszűnése, összeolvadása-beolvadása ill. különválásakiválása esetén a tagsági jogviszony változása nem minősül átlépésnek, így ezekben az esetekben a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2001. számú, A magánnyugdíjpénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén követendő eljárások minimális formai és tartalmi elemeire vonatkozó ajánlása alkalmazandó. Az Átadó pénztár által gépi adathordozón (mágneses adathordozón vagy CD-lemezen) átadandó adatok részletes leírását a PSZÁF által kiadott "Adatszerkezeti leírás a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépéseknél teljesítendő adatszolgáltatáshoz" tartalmazza, amely ezen módszertani útmutató mellékletét képezi. 2

3 I. A pénztártagok pénztárak közötti átlépésének folyamata 1. A pénztártag átlépésére irányuló írásbeli nyilatkozatának benyújtása az Átadó és Átvevő pénztárhoz Az egyik pénztárból a másikba átlépni kívánó pénztártagnak átlépési nyilatkozatot kell benyújtania az érintett pénztárakhoz. A pénztártag írásbeli felhatalmazása alapján az Átvevő pénztár is benyújthatja az átlépési nyilatkozatot az Átadó pénztárhoz. Az átlépés a választott pénztár belépési nyilatkozatának kitöltésével is történhet, amennyiben a belépési nyilatkozat az átlépéshez szükséges adatokat és a pénztártag felhatalmazását is tartalmazza. Az átlépésre irányuló bejelentést nem lehet visszavonni. Amennyiben a pénztártag több pénztár felé is benyújt átlépési, vagy belépési nyilatkozatot, abban az esetben a korábbi időpontban benyújtott nyilatkozat tekinthető érvényesnek, vagyis az a pénztár lesz az Átvevő pénztár, amelyhez dokumentált módon a legkorábbi időpontban nyújtotta be a pénztártag a nyilatkozatát. Ha az átlépési (belépési) nyilatkozat benyújtása több pénztárhoz ugyanazon a napon történt, a pénztártagot nyilatkoztatni kell, hogy melyik pénztárba kíván átlépni. Az átlépési nyilatkozat nyomtatványt a tag kérésére a pénztár saját költségére haladéktalanul a tag rendelkezésére bocsátja. A nyilatkozat alapján a pénztárak megvizsgálják az átlépés feltételeinek meglétét. A vizsgálat eredményéről az érintett pénztárak az átlépési kérelem beérkezését követő hónap 8. napjáig értesítést küldenek egymásnak oly módon, hogy tarthatók legyenek a 282/2001. Korm. Rendelet 29. (5) bekezdésében szerinti határidők. Felügyelet ajánlja, hogy a pénztár rendelkezzen egy olyan formanyomtatvánnyal (A 282/2001. Korm. rendelet 29. (1) bekezdése szerinti ÁTLÉPÉSI NYILATKOZAT), amely a tagok átlépési szándékának bejelentésére szolgál. A formanyomtatvány kialakításához a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja szerinti Belépési nyilatkozatot ajánlott felhasználni, kiegészítve annak a pénztárnak az adataival, ahonnan a tag átlép. 2. Legalább 6 hónapos tagsági jogviszony az Átadó pénztárban A tagsági viszony átlépéssel való megszüntetésére legkorábban a pénztárbeli tagsági viszony kezdő időpontjától számított hat hónap eltelte után kerülhet sor, kivéve zárt pénztárban a tagsági jogviszonynak a pénztár SzMSz szerinti feltételének megszűnésének esetét (Mpt. 23. (4) bekezdés). A pénztártag hat hónapos tagsági jogviszonyának a tagsági jogviszony megszűnésének napján (a 282/2001. Korm. rendelet 29. (5) bekezdése értelmében a tagsági viszony megszűnésének napja mindig valamely negyedév utolsó napja) kell fennállnia. Példák a hat hónapos tagsági viszonyra: egy január 1-jén kezdődő tagsági jogviszony esetén június 30-án tekinthető teljesítettnek az átlépéshez feltételként megszabott hat hónapos tagsági jogviszony megléte. Ebben az esetben a tagsági viszony megszűnésének napja június 30-a (a további feltételek fennállásának esetén). 3

4 egy május 1-jén kezdődő tagsági viszony esetén a hat hónapos tagsági viszony október 31-én tekinthető teljesítettnek az átlépéshez feltételként megszabott hat hónapos tagsági jogviszony megléte. Ebben az esetben a tagsági viszony megszűnésének napja október 31-e (a további feltételek fennállásának esetén), az elszámolóegységet nem működtető pénztárak esetében pedig december 31-e. A pénztártag átlépésére, a tag erre irányuló írásbeli bejelentése alapján, az Átadó pénztárbeli tagsági jogviszony kezdő időpontjától számított hat hónap eltelte után, a) legkésőbb a bejelentés napját magában foglaló negyedévet követő negyedév utolsó napjával kerül sor. A bejelentést az átlépéssel érintett pénztárakhoz kell benyújtani. b) elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert vezető pénztár esetén, a bejelentés hónapjának utolsó napjával kerül sor, ha az átlépésre vonatkozó bejelentés a hónap fordulónapját megelőzően 10 munkanappal beérkezett a pénztárhoz. -ha a bejelentésben a tag meghatározza az átlépése fordulónapját, akkor az átlépésre a fordulónapot magában foglaló hónap utolsó napjával kerül sor. - a hónap utolsó 10 munkanapján beérkező írásbeli bejelentés alapján a pénztár a tag tagsági jogviszonyát a pénztár szabályzata szerint vagy a bejelentés hónapjának fordulónapjával, vagy az azt követő hónap fordulónapjával szüntetheti meg. A bejelentést az átlépéssel érintett pénztárakhoz kell benyújtani. Az átlépésre irányuló bejelentést nem lehet visszavonni. 3. A tagdíjhátralék elszámolása az átlépésnél Az Átadó pénztárnál: A magánnyugdíjpénztáraknak a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) kormányrendelet 42. (13) bekezdése értelmében a pénztártag más pénztárba történő átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történő megszűnésekor a pénztárnál kimutatott tagdíjhátralékának összegét (tagdíjra, munkavállalói ill. munkáltatói kiegészítésre, valamint pótlékokra megbontva) az egyéb ráfordítások között hitelezési veszteségként kell elszámolni a tagdíjkövetelések csökkentésével egyidejűleg, valamint a meg nem fizetett tagdíjak tartalékát felhasználásként kell elszámolni az egyéb bevételekkel szemben. Az Átvevő pénztárnál: A magánnyugdíjpénztáraknak a 222/2000. (XII. 19.) kormányrendelet 42. (14) bekezdése értelmében a más pénztártól átvett pénztártagok átadó pénztárnál kimutatott tagdíjhátralékát tagdíjkövetelésként kell előírni és elszámolni a tagdíjbevételekkel szemben. 4. Zárt pénztár esetében a tagsági feltételeknek való megfelelés A pénztártag tagsági jogviszonya zárt pénztárban az Mpt. 23. (1) bekezdés c) pontja értelmében a tagsági viszony szervezeti és működési szabályzata szerinti feltételek megszűnésével szűnik meg. 4

5 A más pénztárból átlépni kívánó tag esetében az Átvevő zárt pénztárnak meg kell vizsgálnia azt, hogy a hozzá átlépni kívánó tag megfelel-e a pénztári taggá válás feltételeinek. II. Az átlépő pénztártag tagsági viszonya megszűnésének és kezdetének napja Az elszámolóegységet nem működtető pénztár esetén, amennyiben az átlépés jogszabályi feltételei fennállnak, a tag tagsági viszonya legkésőbb az átlépésre irányuló bejelentés napját magában foglaló negyedévet követő negyedév utolsó napjával szűnik meg. Elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert vezető pénztár esetén, a tag tagsági viszonya - a bejelentés hónapjának utolsó napjával szűnik meg, ha az átlépésre vonatkozó bejelentés a hónap fordulónapját megelőzően 10 munkanappal beérkezett a pénztárhoz. -ha a bejelentésben a tag meghatározza az átlépése fordulónapját, akkor a tag tagsági jogviszonya a fordulónapot magában foglaló hónap utolsó napjával szűnik meg. - a hónap utolsó 10 munkanapján beérkező írásbeli bejelentés alapján a pénztár a tag tagsági jogviszonyát a pénztár szabályzata szerint vagy a bejelentés hónapjának fordulónapjával, vagy az azt követő hónap fordulónapjával szüntetheti meg. Az átlépő pénztártag tagsági jogviszonya az Átvevő pénztárban, az Átadó pénztárban lévő tagsági jogviszonyának megszűnését követő napon (az átlépés napja) kezdődik. III. Az átlépő pénztártagra vonatkozó tagdíjbevallás és befizetés szabálya Az egyik magánnyugdíjpénztárból a másik magánnyugdíjpénztárba átlépett pénztártagra (a továbbiakban: átlépett pénztártag) az átlépés napjával kezdődő bevallási időszak(ok)ra vonatkozó tagdíjbevallási és befizetési kötelezettséget, továbbá ezen bevallások helyesbítéseit és önellenőrzéseit, valamint az átlépés napjától kezdődően az átlépés napját megelőző időszakra vonatkozó pótbevallásokat, továbbá az átlépés napját megelőző időszakra vonatkozó bevallások önellenőrzéseit, helyesbítéseit az átvevő (azaz az új ) pénztár feltüntetésével és annak tagdíjbeszedési-, késedelmi- és önellenőrzési pótlék számlájára kell teljesíteni a Tbj ban foglaltak szerint. Az előzőektől eltérően, az átlépés napját megelőző bevallási időszakra vonatkozó bevallások önellenőrzéseit és helyesbítéseit, és az átlépés napját megelőző időszakra vonatkozó pótbevallásokat, ha azok benyújtására az átlépés napját megelőzően, illetve az átlépés napját magában foglaló hónapban kerül sor, még az átadó (azaz a régi ) pénztár feltüntetésével, annak tagdíjbeszedési-, késedelmi- és önellenőrzési pótlék számlájára kell teljesíteni a Tbj ban foglaltak szerint. IV. Az átlépő pénztártag követelésének megállapítása és átutalása Az Átadó pénztárban a taggal való elszámolást a tagsági viszony megszűnésének napjáig terjedő bevallási időszakra vonatkozó tagdíjbevallások, pótbevallások, önellenőrzések és befizetések figyelembevételével (figyelemmel a III. fejezet második bekezdésében foglaltakra 5

6 is), a tagsági viszony megszűnésének napjára vonatkozóan kell elvégezni. A tag egyéni számláját is ezzel a nappal, mint fordulónappal kell lezárni. Az átlépést megelőző bevallási időszakban befizetett és függőszámlán nyilvántartott foglalkoztatói túlfizetés vonatkozásában az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által az átlépett tagra teljesített olyan adatszolgáltatást, amely - az átlépés napját követően érkezik be, és amely vonatkozásában - a bevallás benyújtásának napja nem későbbi, mint az átlépés napját magában foglaló hónap utolsó napja, a pénztár a túlfizetés rendezése érdekében feldolgozza. Az átlépett tagra azonosított tagdíj összegét és a függőszámla alapján megállapított hozamot - utólagos adatszolgáltatás mellett - az átvevő pénztár részére át kell utalni. Amennyiben az átlépés napját magában foglaló hónap utolsó napját követően az átlépett tagra - az átlépés napját megelőző bevallási időszakra vonatkozóan - az APEH-től végrehajtási eljárásból, vagy az adóhatóság által kirótt késedelmi pótlék megfizetéséből átutalás érkezik, ennek összege alapján is átutalást kell teljesíteni az átvevő pénztár részére. Ez esetben a pénztár az APEH-től érkezett átutalás összegét - az átlépett tag követelésére jutó rész kivételével - a hátralékos bevallásokra a Tbj. 53. (1)-(2) bekezdéseinek megfelelően számolja el. Az átlépett tagra eső behajtott, vagy megfizetett összeget az átadó pénztár az átvevő pénztár részére átutalja, a munkáltató és a jogosult tagok megjelölésével. Az elszámolóegységet nem működtető pénztárak esetében, a pénztárnak a pénztártag más pénztárba való átlépése esetén a tagsági jogviszony megszűnésének fordulónapja és az átutalás napja közötti időszakra hozamot kell fizetnie. A tagi követelés legalább 90 százalékát legkésőbb a bejelentés negyedévét követő 50 napon belül kell kifizetni, a fennmaradó követelést legkésőbb a bejelentés negyedévét követő második negyedév 50. napjáig kell elszámolni. A részletszabályokat pénztárnak a Hozamfelosztási szabályzatában kell rögzítenie. A választható portfoliós rendszert és elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert működtető pénztárnak a pénztártag más pénztárba való átlépése esetén - amennyiben az átlépésre vonatkozó bejelentés, a jogosultság igazolása a hónap fordulónapját megelőzően 10 munkanappal megtörtént a pénztárnál - a tagi követelést legkésőbb a bejelentés hónapját követő 8 munkanapon belül kell kifizetni. Amennyiben az átlépésre irányuló tagi bejelentésben a tag meghatározza az átlépése fordulónapját, akkor a fordulónapot magában foglaló hónap utolsó napjával kerül sor a tagsági jogviszony megszűnésére. A hónap utolsó 10 munkanapján beérkező írásbeli bejelentés alapján a pénztár a tag tagsági jogviszonyát a pénztár szabályzata szerint a bejelentés hónapjának, vagy a következő hónap fordulónapjával szüntetheti meg. A részletszabályokat a Hozamfelosztási szabályzatban kell rögzíteni a pénztárnak. Az átlépett tagra eső, függő számláról azonosított tagdíj összegét és a függőszámla alapján megállapított hozamot az Átadó pénztár a 282/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet 29. (15) bekezdésben meghatározott határidők figyelembevételével utalja át az Átvevő pénztár részére. Az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert működtető pénztár a tagsági jogviszonyát megszüntető tagokra jutó, függő számláról azonosított tagi követelés összegét az első utalást követően a tagsági viszony megszűnése hónapját követő negyedik hónap 6

7 nyolcadik munkanapjáig utalja át. Az ezt követően azonosított tagi követelést a pénztár a 282/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet 29. (16) bekezdésben meghatározott határidők figyelembevételével utalja át az érintettek részére. V. Adatok átadása A 282/2001. Korm. rendelet 29. (11) bekezdése alapján az Átadó pénztár, a pénztártag adatait mágneses adathordozón, vagy CD lemezen (a továbbiakban gépi adathordozó), valamint a (13) bekezdés alapján írásban, köteles eljuttatni az átlépő tag ill. az Átvevő pénztár részére, legkésőbb a tag tagsági jogviszonyának megszűnését követő negyedév utolsó napjáig, illetve az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert vezető pénztár esetében a tagsági jogviszony megszűnését követő második hónap utolsó napjáig. 1. Adatok átadása gépi adathordozón, az Átvevő pénztár részére Az Átadó pénztár által átadandó adatokat részletesen az ezen módszertani útmutató mellékletét képező, a PSZÁF által kiadott "Adatszerkezeti leírás a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépéseknél teljesítendő adatszolgáltatáshoz" tartalmazza. A gépi adathordozó átadása az Adatszerkezeti leírás részét képező cégszerűen aláírt nyilatkozattal történik. Cégszerűen aláírt nyilatkozat nélkül a gépi adathordozó nem fogadható el. Az Átadó pénztár által az Átvevő pénztár részére megküldött gépi adathordozóhoz csatolt - az előző bekezdésben említett - hitelesített nyilatkozatában a pénztár felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy az átadott gépi adathordozón található fájlok a PSZÁF által előírt (a módszertani útmutató melléklete szerinti) adatszerkezetben készültek el. A gépi adathordozó az összesítő adatokat és a tagokra vonatkozóan teljesített bevallásokat, befizetéseket és önellenőrzéseket a kötelezettség teljesítése szerinti havi (negyedéves, éves) bontásban tartalmazza (a 282/2001. Korm. rendelet 29. (11) bekezdése alapján). A pénztár a fájlokban szereplő valamennyi adat hitelességét illetően nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy azok a bevallási, befizetési és önellenőrzési adatok tekintetében teljes egészében megegyeznek a bevallásra és adatszolgáltatásra kötelezett foglalkoztatók (egyéni vállalkozók) által az érintett pénztártagra vonatkozóan teljesített tagdíjbevallásokon, önellenőrzéseken (eredeti bizonylatokon) szereplő adatokkal (összegekkel), a hozamok vonatkozásában pedig megfelelnek a pénztáruk által alkalmazott hozamfelosztási szabályzatban foglaltaknak. Abban az esetben, ha a gépi adathordozón átadott adatok és az eredeti bizonylatok adattartalma nem egyezik meg, akkor az adatszolgáltatást nem teljesítettnek kell tekinteni és az Átvevő pénztár jelzése alapján, az Átadó pénztárnak az adatszolgáltatást (kijavítva, helyesen) meg kell ismételnie. 2. Adatok átadása írásban az Átvevő pénztár részére Az Átadó pénztár az Átvevő pénztár részére a tag tagsági jogviszonyának megszűnését követő negyedév utolsó napjáig írásban átadja: a. a tag egyéni számlájának a zárás időpontjában fennálló értékét, 7

8 b. a tagnak az Átadó pénztári tagsága idején javára befizetett tagdíjak és tagdíjkiegészítések összegét (figyelemmel a III. fejezet második bekezdésében foglaltakra is), c. a tag egyéni számlájára jóváírt tagdíjak, hozamok és értékelési különbözetek összegét, d. a tagnak az Átadó, illetve korábbi pénztáraiban eltöltött és összeszámított tagsági jogviszonyának hosszát. Az információ megadható: napokban, hónapokban (a törthónapot napokban) években (a törtévet hónapokban, a törthónapot napokban), vagy a magánnyugdíjpénztári rendszerbe történt belépés időpontjával. (Az adatokat a magánnyugdíjpénztári rendszerbe történt utolsó (!) belépés időpontjától számítva kell megadni. Például, hogyha valaki korábban a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépett, majd újra belépett a magánnyugdíjpénztári rendszerbe, az adatot ez utóbbi időpont alapján kell megadni.) Az átadandó bizonylatok: az eredeti belépési nyilatkozatoknak (a pénztártag összes korábbi pénztárainak belépési nyilatkozatai), a tagdíjfizetést érintő pénztártagi vagy foglalkoztatói egyoldalú kötelezettségvállalások eredeti példányainak a pénztár által hitelesített másolatai. Az Átadó pénztár legkésőbb a tag tagsági jogviszonyának megszűnését követő negyedév utolsó napjáig megküldi az Átvevő pénztár részére az átlépő pénztártag eredeti belépési nyilatkozatának pénztár által hitelesített másolatát. A december 31-éig terjedő időszakra vonatkozóan, az átlépő taggal összefüggésben kezdeményezett adóhatósági eljárásokról szóló alábbi dokumentumokat, amennyiben a tag átlépésére az adóhatósági eljárás alatt, illetőleg annak lezárása előtt kerül sor, az átadó pénztár megküldi az átvevő pénztár részére: a) a folyamatban lévő adóhatósági eljárás kezdeményezésére vonatkozó dokumentumokat, valamint b) a hatósági eljárásban az eljárást kezdeményező helyébe lépő új jogosult bejelentéséről szóló értesítőlevél hiteles másolatát. Az a) és b) pontok szerinti dokumentumok megküldéséről az átadó pénztár legkésőbb a tag tagsági jogviszonyának megszűnését követő negyedév végéig gondoskodik. Az elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszert vezető pénztár az átlépő pénztártag eredeti belépési nyilatkozatának pénztár által hitelesített másolatát, valamint az a) és a b) pontok szerinti dokumentumokat tagsági jogviszony megszűnését követő második hónap utolsó napjáig küldi meg az átvevő pénztár részére. A dokumentumok átadásánál az átadónak fokozott figyelmet kell fordítani az adatvédelmi szabályok betartására, így az átadott dokumentumok között nem szerepelhet más pénztártagra vonatkozó adat. 3. Adatok átadása írásban az átlépő pénztártag részére Az Átadó pénztár az átlépő tag részére, a tag tagsági jogviszonyának megszűnését követő negyedév utolsó napjáig írásban átadja 8

9 a. a tag egyéni számlájának a zárás időpontjában fennálló értékét, b. a tagnak az átadó pénztári tagsága idején javára befizetett tagdíjak és tagdíjkiegészítések összegét (figyelemmel a III. fejezet második bekezdésében foglaltakra is), c. a tag egyéni számlájára jóváírt tagdíjak, hozamok és értékelési különbözetek összegét, d. a tagnak az Átadó, illetve korábbi pénztáraiban eltöltött és összeszámított tagsági jogviszonyának hosszát 4. Átlépőként érkezett tagok Amennyiben az átlépő pénztártag már az Átadó pénztárhoz is "átlépőként érkezett", az adatszolgáltatásnak a korábbi tagsági jogviszony(ok)hoz tartozó adatokat is tartalmaznia kell. 5. Adatszolgáltatás a PKN részére A 172/1997. (X. 6.) Kormányrendelet 5. (1) bekezdése értelmében a pénztárak a belépési nyilatkozat záradékolásával egyidejűleg közlik a Felügyelettel a másik pénztártól átlépett új tagjaik adatait, továbbá a tagsági jogviszony változásával ugyancsak egyidejűleg közlik a pénztártag tagsági viszonyában bekövetkező változásokat és annak okát, így az adott dokumentumok között csak és kizárólag az adott átlépésben érintett pénztártagra vonatkozóan szerepelhet adat. VI. A pénztártag átlépését követően az Átadó pénztárhoz beérkező, az átlépett tagra vonatkozó bevallások, befizetések,illetve önellenőrzések kezelése 1. A tag, illetve foglalkoztató értesítése az átlépés tényéről Az Átadó pénztár az átlépés feltételeinek megléte esetén az átlépés napját megelőzően, de legkésőbb az átlépési kérelem beérkezését követő hónap 8. napjáig tájékoztatja az Átvevő pénztárat a tagdíjfizetési kötelezettség folyamatos teljesítéséhez szükséges adatokról. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átlépő pénztártag tagsági viszonya megszűnésének napján tagdíjat fizető, illetve tagdíjfizetésre kötelezettként nyilvántartott valamennyi munkáltatójának/foglalkoztatójának nevét és azonosító adatait. A 282/2001. Korm. rendelet 29. (7) bekezdése alapján, az Átvevő pénztár az átlépés feltételeinek meglétéről a tagot, a tagdíjfizetési kötelezettségnek az átlépés napja utáni teljesítéshez szükséges adatokról a tagot és a tag tagsági viszonya megszűnésének napján tagdíjat fizető, illetve tagdíjfizetésre kötelezettként nyilvántartott valamennyi munkáltatóját/foglalkoztatóját, illetve a javára befizetőket, legkésőbb az átlépés napját követő 15 napon belül írásban értesíti. A tájékoztatás tartalmazza azt is, hogy: a) az átlépés napjával kezdődő bevallási időszak(ok)ra vonatkozó tagdíjbevallási és befizetési kötelezettséget, továbbá ezen bevallások helyesbítéseit és önellenőrzéseit, valamint az átlépés napjától kezdődően az átlépés napját megelőző időszakra vonatkozó pótbevallásokat, továbbá az átlépés napját megelőző időszakra vonatkozó bevallások önellenőrzéseit, helyesbítéseit az átvevő pénztár feltüntetésével és annak tagdíjbeszedési-, késedelmi- és önellenőrzési pótlék számlájára kell teljesíteni a Tbj ban foglaltak szerint. 9

10 b) A főszabálytól eltérően, az átlépés napját megelőző bevallási időszakra vonatkozó bevallások önellenőrzéseit és helyesbítéseit, és az átlépés napját megelőző időszakra vonatkozó pótbevallásokat, ha azok benyújtására az átlépés napját megelőzően, illetve az átlépés napját magában foglaló hónapban kerül sor, még az átadó pénztár feltüntetésével, annak tagdíjbeszedési-, késedelmi- és önellenőrzési pótlék számlájára kell teljesíteni a Tbj ban foglaltak szerint. A pénztárak az átlépési kérelmek feldolgozásának rendjét úgy alakítsák ki, hogy az a beérkező kérelmek zökkenőmentes feldolgozását is biztosítsa. 2. Eljárás az Átadó pénztárhoz tévesen érkező bevallások és befizetések esetén, és az önellenőrzésből adódó visszafizetési kötelezettség rendezése A Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 20. (6) bekezdése értelmében, ha az Átadó pénztár részére - más pénztárnál fennálló tagsági jogviszonyra tekintettel - tévesen érkezik bevallási adatszolgáltatás az adóhatóságtól, a pénztár a Pénztárak Központi Nyilvántartásával (a továbbiakban: PKN) történt egyeztetést követően az R. 20. (2) és (4) bekezdésben foglaltak szerinti megkeresésben értesíti az adóhatóságot. Az értesítés alapján az állami adóhatóság a bevallás helyesbítésére szólítja fel a foglalkoztatót. A megkeresésben fel kell tüntetni a pénztártag nevét és adóazonosító jelét, a foglalkoztató nevét, adószámát és azt a bevallási időszakot, amelyre a téves bevallás vonatkozott, továbbá meg kell nevezni azt a magánnyugdíjpénztárt, ahol a pénztártagság a PKN adatai alapján fennáll. A foglalkoztató helyesbítése, önellenőrzése alapján megállapított tagdíjtúlfizetés összegét a magánnyugdíjpénztár az adóhatóság értesítése alapján visszautalja a Magyar Államkincstár által vezetett, erre a célra megnyitott technikai számlára, és közli a jogosult pénztár adatait. Az adóhatóság a foglalkoztató kérelmére (átvezetési kérelem) intézkedik a tagdíjtúlfizetés összegének a jogosult pénztár részére történő átutalásáról. Melléklet: Adatszerkezeti leírás a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépések esetén teljesítendő adatszolgáltatáshoz 10

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva

A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása Szakmai konzultáció Varga Éva A társadalombiztosítási jellegű magánnyugdíjpénztári szabályok változása 2005. Szakmai konzultáció 2005.02.22. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20.

Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás és befizetés szabályai, a Tbj. végrehajtási rendelete 2007. február 20. Varga Éva PSZÁF Pénztári szakigazgatási főosztály Központi tagdíjbevallás és befizetés 2007.

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

Bizottsági beszámoló foglalkoztatói és tagi tagdíjbehajtás munkabizottság 2005.

Bizottsági beszámoló foglalkoztatói és tagi tagdíjbehajtás munkabizottság 2005. Bizottsági beszámoló foglalkoztatói és tagi tagdíjbehajtás munkabizottság 2005. VIII. Pénztárkonferencia 2005.11.10. Varga Éva 1 1. A Bizottság A bizottság tagjai: Hazai Nyugdíjpénztárak Országos Szövetsége

Részletesebben

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója

A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója 1 Pénztári iktatás helye: A pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 2/2014. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. 3/2007. számú módszertani útmutatója

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. 3/2007. számú módszertani útmutatója A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 3/2007. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallási és befizetési kötelezettséggel összefüggő pénztári eljárásokról, a tagdíjbefizetések

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

Budapest Magánnyugdíjpénztár

Budapest Magánnyugdíjpénztár Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár Hatályos: 2014. november 21. Elfogadva: 2014. november 21. TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója. a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 6/2009. számú módszertani útmutatója a magánnyugdíjpénztárak közötti átlépésekre vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF)

Részletesebben

ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT ÁTLÉPÉSI ÉS KILÉPÉSI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2016. szeptember 23-tól 1. Bevezető A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I.

A biztosításmatematikai statisztikai jelentést írásos formában és elektronikus úton is el kell juttatni a Felügyelet részére. I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2010. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak biztosításmatematikai statisztikai jelentése ajánlott formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés Nyilvántartási szám: amely létrejöt egyrészről a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár székhelye: Budapest, XIII. Váci út 110. II. em. Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf. 85. e-mail cím:

Részletesebben

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár belépési nyilatkozata

A Szövetség Magánnyugdíjpénztár belépési nyilatkozata SZÖVETSÉG NYUGDÍJPÉNZTÁR web: http://www.szovetsegnyp.hu e-mail: ugyfelszolgalat@szovetsegnyp.hu A Szövetség Magánnyugdíjpénztár belépési nyilatkozata Tagsági azonosító szám (a pénztár tölti ki): A belépő

Részletesebben

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról

Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról Tájékoztató a társadalombiztosítási kifizetőhelyek részére az ellátások közötti választás esetén követendő eljárásról A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. -ában

Részletesebben

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés

Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés Gyakran ismétlődő kérdések Magánnyugdíjpénztári tagság, a TB rendszerbe történt visszalépés I. Korábbi jogszabályi rendelkezések alapján visszalépett tagok (pl. 2009. december 31-ig, a 2009. január 1-jét

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02

hatályos: 2012.01.01-2012.01.02 266/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997.

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Szakmai konzultáció. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004.

Szakmai konzultáció. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004. A magánnyugdíjpénztári tagság létesítése a csatlakozást követően Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai 2004.május Szakmai konzultáció 2004. június 3. Varga Éva 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás

Részletesebben

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi

A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi Pénztárkonferencia 2004 Tapolca A pénztári rendszert érintő 2005. évi jogszabályi változások Szikszainé dr. Bérces Anna főosztályvezető Pénzügyminisztérium A kötelező pénztártagsággal, valamint a járulékfizetéssel

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2000. számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Hasznos tudnivalók. További hasznos tudnivalók a társadalombiztosítási rendszerbe visszalépő tagok számára, a visszalépő tagi kifizetések kapcsán:

Hasznos tudnivalók. További hasznos tudnivalók a társadalombiztosítási rendszerbe visszalépő tagok számára, a visszalépő tagi kifizetések kapcsán: Hasznos tudnivalók Kedves Ügyfeleink! A magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe (TB-be) visszalépő tagokat illető összeg kifizetéséről szóló egyéni nyilatkozatok megtételével

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók

Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók Útmutató az szja 1%-ának felajánlásáról, a nyilatkozatok kitöltéséről, és más tudnivalók 1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés 74O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - Biztosításmatematikai statisztikai jelentés Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

Kormányrendeletek. 1. Nyilatkozattétel. 2. Visszaléptetés

Kormányrendeletek. 1. Nyilatkozattétel. 2. Visszaléptetés MAGYAR KÖZLÖNY 2010. évi 197. szám 30159 III. Kormányrendeletek A Kormány 2972010. (XII. 23.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Hasznos tudnivalók. Jogszabályi háttér

Hasznos tudnivalók. Jogszabályi háttér Hasznos tudnivalók Kedves Ügyfeleink! A magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe (TB-be) visszalépő tagokat illető összeg kifizetéséről szóló egyéni nyilatkozatok megtételével

Részletesebben

Módosítva: 2007. október

Módosítva: 2007. október A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1/2006. számú módszertani útmutatója a külföldi állampolgárok magánnyugdíjpénztári tagsága létesítésével kapcsolatos eljárásról Módosítva: 2007. október Preambulum

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37 BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Magánnyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról

T/2886. számú. törvényjavaslat. a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes. törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2886. számú törvényjavaslat a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG

Részletesebben

Kitöltési útmutató ÖSSZESÍTŐ ADATLAP ÖNELLENŐRZÉSHEZ (20020200)

Kitöltési útmutató ÖSSZESÍTŐ ADATLAP ÖNELLENŐRZÉSHEZ (20020200) Kitöltési útmutató A 20020200 valamint a 20020210 jelű " Magánnyugdíjpénztári tagdíjbevallás önellenőrzése, korrekciója összesítő adatlapja és betétlapja kitöltéséhez Az adózás rendjéről szóló 1990. évi

Részletesebben

A január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások hatása a pénztári adatszolgáltatásokra, e-bevallással kapcsolatos pénztári feladatok

A január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások hatása a pénztári adatszolgáltatásokra, e-bevallással kapcsolatos pénztári feladatok A 2004. január 1-jétől hatályos jogszabály-módosítások hatása a pénztári adatszolgáltatásokra, e-bevallással kapcsolatos pénztári feladatok Molnár István PKN Főosztály Szakmai konzultáció 2004. február

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

. részére. Tisztelt.!

. részére. Tisztelt.! . részére Tájékoztatjuk, hogy Ön jelenleg (vagy nyugdíjazásakor) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) nyilvántartása szerint a(z) (név, postacím) magánnyugdíjpénztár tagja/tagja

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése

I. rész. Magánnyugdíjpénztár aktuáriusi értékelése A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2/2009. számú irányelve a magánnyugdíjpénztárak aktuáriusi értékelése egyes részeinek formátumára, annak kitöltésére vonatkozóan A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR TÁJÉKOZTATÓJA A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI ÁGAZAT VÉGELSZÁMOLÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának végelszámolásával kapcsolatos részletekről, illetve a tb rendszerbe történő esetleges visszalépésről (2013. június 20.) A Pannónia

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztári átlépési nyilatkozat

Magánnyugdíjpénztári átlépési nyilatkozat Kitöltendô 3 példányban, mindhárom példány eredeti aláírással való ellátása kötelezô! Magánnyugdíjpénztári átlépési nyilatkozat Kitöltés elôtt kérjük, olvassa el a hátoldalon található kitöltési útmutatót,

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

Adóvilág 2008. szeptember XII. Évfolyam 10. szám. Pénztáranként megnyitott számlákra kell megfizetni.

Adóvilág 2008. szeptember XII. Évfolyam 10. szám. Pénztáranként megnyitott számlákra kell megfizetni. Adóvilág 2008. szeptember XII. Évfolyam 10. szám A magánnyugdíjpénztári tagdíjak és az állami adóhatóság Bevezetés: 2 A foglalkoztató, a kifizetô a biztosítottnak, az egyéni vállalkozó a tárgyhónapban

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A Kormány 1 1. melléklet a BM/14323/2014. számú előterjesztéshez A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 7 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 4 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátua: 2 0 1 4 0 8 1 4 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyhónapot (elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig köteles a tagdíjat bevallani és befizetni.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a tárgyhónapot (elszámolt hónapot) követő hónap 12. napjáig köteles a tagdíjat bevallani és befizetni. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 20060100 20060110 JELŰ MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI HAVI TAGDÍJBEVALLÁSHOZ A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hasznos tudnivalók. Kedves Ügyfeleink!

Hasznos tudnivalók. Kedves Ügyfeleink! Hasznos tudnivalók Kedves Ügyfeleink! A magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe (TB-be) visszalépő tagokat illető összeg kifizetéséről szóló egyéni nyilatkozatok megtételével

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A helyesbítés, vagy önellenőrzés tényét a bevallásban (önellenőrzésben) jelezni kell.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. A helyesbítés, vagy önellenőrzés tényét a bevallásban (önellenőrzésben) jelezni kell. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 20060200 20060210 JELŰ MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRI HAVI TAGDÍJBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉSE, HELYESBÍTÉSE, ÖSSZESÍTŐ ADATLAPJA ÉS BETÉTLAPJA KITÖLTÉSÉHEZ A 20060200-20060210 jelű önellenőrzés összesítő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0

TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 0 BEVEZETÉS... 0 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 0 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI... 0 1.2 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYLÉSE... 0 1.3

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben