HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program"

Átírás

1 HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program 00. Hatvan

2 TARTALOMJEGYZÉK. HELYZETELEMZÉS 5.. Az intézmény adatai 5.. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége 6.3. Az intézmény alaptevékenységéhez rendelkezésre álló egységek.4. Jelenlegi képzési profil.5. Az intézmény személyi feltételei 6.6. Az intézmény objektív adottságai 7.7. Tárgyi feltételek 7.8. A jogutóddal megszűnő három intézmény története 8. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ELJÁRÁSAI 3.. Az intézmény küldetése 3.. Alapelvek, értékek 3.3. Célok 4.4. A küldetésből adódó általános feladatok A tagintézményekben jelentkező sajátos feladatok Az intézmény munkaközösségei Az intézményben folyó oktató-nevelő munka pedagógiai feladatai az eszközök és eljárások függvényében 3 3. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A személyiségfejlesztés szinterei és szereplői Személyiségformálás eszközei, lehetőségei A személyiség fejlődését elősegítő intézményi körülmények A tanulók megismerése Személyiségfejlesztés célja Az intézmény nevelési módszerei KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Feladatok A közösségfejlesztés színterei Osztályközösségek Iskolaközösség Diákönkormányzat Jutalmazási és elmarasztalási tradíciók Jutalmazási formák Az elmarasztalás elvei és formái BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A tanulók szociális helyzetének felderítése A segítségadás lehetséges formái 53

3 7. TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK A tanulási kudarc okainak kiderítést szolgáló program Az otthoni felkészülési munka szabályozása GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek elvei A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások Szakköri foglalkozások szervezése A tehetséggondozás formái, keretei AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Feladatok Külső kapcsolatok Az egészségfejlesztésben alkalmazott módszerek Tanórai keretek A mindennapos testedzés programja Egészségmegőrző környezet kialakítása Feladatok Az egészségnevelés területei Módszerek 78. AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 79.. Általános célok és érékek 79.. Pedagógiai célok Tárgyi és személyi feltételek Környezeti nevelési tevékenységek Módszerek 8.6. Az iskolai környezeti nevelést befolyásoló helyi viszonyok 8.7. Tantárgyak tanítása során kínálkozó környezeti lehetőségek 8.8. Erőforrások 84. A SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUS EGYÜTT MŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 85.. Az iskolában működő szervezetekkel való együttműködés Szülői háttér, SZMK Diákönkormányzat Tanulói vöröskeresztes szervezet Tanulói szakszervezet Diáksport Egyesület 90.. Érdekegyeztetés, érdekvédelem Társadalmi környezettel való kapcsolattartás Gazdasági egységek Beiskolázásban érdekelt intézmények, szervezetek Egyházak Önkormányzat 93 3

4 3. A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyzetelemzés A kollégium szakképzési rendszerben betöltött funkciója Nevelési terv Jutalmazási és elmarasztalási tradíciók A szülőkkel való kapcsolattartás formái A kollégium hagyományos rendezvényei AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Helyzetelemzés Az iskolai könyvtár céljai Az iskolai könyvtár könyvtárpedagógiai szolgáltatásai Mit nyújt a könyvtár az iskolának? Szolgáltatások típusai A könyvtárhasználatai ismeretek beépülése a tanulmányi követelményrendszerbe A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK LEGITIMIZÁCIÓ ZÁRADÉK 6 4

5 . HELYZETELEMZÉS Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/009. (II. 6.) sz. határozata alapján a társulásban működtetett közoktatási intézményeit átszervezték. A Heves Megyei Közgyűlés egyetértésével 009. június 30-ával jogutóddal megszüntette a Társulás által fenntartott Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolát, valamint a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát július -től a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola integrálásával megalapítja és intézményfenntartó társulásban működteti a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium elnevezésű, Hatvan, Vécsey u.. sz. székhelyű, új, önállóan működő költségvetési szervet. A megszűnő intézmények valamennyi alaptevékenységét tovább folytató új közoktatási intézmény alapító okiratát Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Társulási Tanács egyetértésével 009. július -jei hatályba lépéssel elfogadta... Az intézmény adatai A költségvetési szerv neve: Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium A költségvetési szerv rövid neve: HKSZK A költségvetési szerv székhelye: 3000 Hatvan, Vécsey u.. OM azonosító: 030 A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozatok: Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése: 5/009. (II.7.) közgyűlési határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 4/009. (II.6.) sz. képv.test. Határozat 5

6 A költségvetési szerv közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye: Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 7. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan, Vécsey u. /a.. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége A költségvetési szerv alaptevékenysége: 853 Általános középfokú oktatás 853 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-/3. évfolyam) 853 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-/3. évfolyam) Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza-vezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. 853 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-/3. évfolyam) 853 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-/3. évfolyam) Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza-vezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-/3. évfolyam) 8533 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-0. évfolyam) 8533 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-0. évfolyam) Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 6

7 tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. 853 Szakmai középfokú oktatás 853 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 8534 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 8534 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 854 Felsőfokú oktatás 854 Felsőfokú szakképzés 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5590 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 8559 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 8559 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 7

8 85593 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 8560 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: - gyógytestnevelésre szoruló gyermekek ellátása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység - iskolai könyvtár működtetése 93 Sporttevékenység és támogatása 9304 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 569 Egyég vendéglátás 5693 Iskolai intézményi étkeztetés 5694 Tanulók kollégiumi étkeztetése 5697 Munkahelyi étkeztetés A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 8

9 56000 Éttermi, mozgó vendéglátás 5690 Egyéb vendéglátás 90 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 90 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 903 Könyvtári szolgáltatások Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás - szabadidős sportolás szervezése, sportesemények lebonyolítása 9398 Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. A költségvetési szerv jogállása: Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény típusa a közoktatásról szóló 993. évi LXXIX. törvény alapján: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3000 Hatvan, Kossuth tér. A költségvetési szerv fenntartójának, irányító szerveinek neve, székhelye: Heves Megyei Közgyűlés 3300 Eger, Kossuth L. út 9. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3000 Hatvan, Kossuth tér. 9

10 a Hatvani Középiskolákat Működtető Intézményfenntartó Társulás útján a Társulási Megállapodás alapján. A költségvetési szerv telephelyei és címük: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 7. Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája (tagintézmény) 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája (tagintézmény) 3000 Hatvan, Vécsey u. /a Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája (tagintézmény) 3009 Kerekharaszt, Vadvirág u.. (tanműhely) 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8/b. (tanműhely) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Középfokú oktatás a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 70. () bekezdése értelmében. 853 Általános középfokú oktatás 853 Szakmai középfokú oktatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás A költségvetési szerv működési köre: Heves megye, valamint Hatvan város vonzáskörzetében Pest, Nógrád és Jász- Nagykun-Szolnok megye. A költségvetési szerv típusa: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatellátás nincs. 0

11 Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan, Vécsey u.. Összesen: iskolai oktatás 490 fő kollégium: 00 fő iskolarendszerű felnőttoktatás: 475 fő évfolyamok száma: 9-. és /.-/-3/3. valamint /3.-/4. évfolyam tagozat: felnőttoktatás Székhelyen: kollégiumi ellátás: 00 férőhely Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 7. nappali rendszerű általános és szakképesítés megszerzésére felkészítő középfokú oktatás: 500 fő évfolyamok száma: 9-3. évfolyam Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás, valamint szakképesítés megszerzésére felkészítő elméleti és gyakorlati oktatás: 540 fő iskolarendszerű felnőttoktatás: 75 fő évfolyamok száma: 9-. és /3-/4. évfolyam tagozat: felnőttoktatás Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája 3000 Hatvan, Vécsey út /a Tantermek: 3000 Hatvan, Madách u. 6. Tanműhely: 3009 Kerekharaszt, Vadvirág u.. szakközépiskolai és szakiskolai oktatás, szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: 350 fő iskolarendszerű felnőttoktatás: 400 fő évfolyamok száma: 9-. és /.-/-3/3. valamint /3.-/4. évfolyam tagozat: felnőttoktatás

12 .3. Az intézmény alaptevékenységéhez rendelkezésre álló egységek HKSZK Székhely Kollégium Hatvani Középiskola Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolája Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája Tanműhelyek Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája.4. Jelenlegi képzési profil a) Képzési profil tagintézményenként A Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája többcélú középfokú oktatási intézmény. A nappali rendszerű általános középfokú oktatás keretében négyévfolyamos gimnáziumi, hatévfolyamos gimnáziumi (kifutó jelleggel), nyelvi előkészítő ötévfolyamos gimnáziumi és négyévfolyamos szakközépiskolai képzés (környezetvédelmi) folyik. Emellett érettségire épülő iskolarendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás is folyik kifutó jelleggel. Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája: Az új, moduláris szerkezetű, kompetencia alapú OKJ-s szakképzés a 007/08-as tanévtől 3 szakmában, a 008/09-es tanévtő minden szakmában indult: Informatikai szakközépiskolai képzésre épül a műszaki informatikus, mechatronikai műszerész és gépipari mérnökasszisztens képzés. Közlekedési szakközépiskolai képzésre épül az autószerelő, autóvillamossági szerelő, vasútgépész és vasútüzemvitel ellátó képzés. A 9-0. osztályra épül: Gépészeti szakmacsoporton belül hegesztő, karosszérialakatos, szerkezetlakatos, vízvezetékszerelő szakképesítést szerezhetnek a tanulók. Építészeti szakmacsoporton belül burkoló, épületasztalos, kőműves és festő, mázoló és tapétázó szakképesítést szerezetnek a tanulók.

13 Elektrotechnika-elektronika szakmacsoporton belül elektromos gép- és készülékszerelő és villanyszerelő szakképesítést szerezhetnek a tanulók. Könnyűipari szakmacsoporton belül női szabó szakképesítést szerezhetnek a tanulók. Kereskedelem-marketing szakmacsoporton belül élelmiszer- és vegyiárú eladó és pék szakképesítést szerezhetnek a tanulók. Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája: Nappali tagozat Érettségire felkészítő szakasz A 9-. évfolyamon szakközépiskolai képzés folyik az alábbi szerkezetben: minden évfolyamon - két osztály közgazdasági szakmacsoportban - egy osztály informatika szakmacsoportban Érettségi utáni képzés gazdasági informatikus ügyviteli titkár A Budapesti Gazdasági Főiskolával kötött szerződésünk alapján a következő szakmákban kínál az iskola akkreditált felsőfokú képzést. Ezek: Üzleti szakügyintéző: Pénzügyi szakügyintéző Banki szakügyintéző A képzés éves, felsőfokú, a főiskola programja alapján történik. A képesítést megszerzett tanulók a főiskolán folytathatják tanulmányaikat, a főiskola beszámítja kreditpontokkal a szakügyintézős tanulmányokat. Esti tagozat Érettségire felkészítő képzés folyik a -. évfolyamon a közgazdasági szakmacsoportban 3

14 b) Jogelődök tanulói létszámadatai (fő) Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája (007. évi) Osztály Típus Létszám *magántanuló 9.A Nulladik, nyelvi előkészítő 7 9.B Reál, angol 37 9.C Humán 3 9.D Környezetvédelmi 9 9. évfolyam összesen: 4 0.A Nulladik, nyelvi előkészítő 33 0.B Reál, angol 33 0.C Humán 3 0.D Környezetvédelmi 30 0.E Hatosztályos 5 0. évfolyam összesen: 5.A Nulladik, nyelvi előkészítő 3.B Humán, angol 34+*.C Reál, informatika 33.D Környezetvédelmi 3.E Hatosztályos 5+*. évfolyam összesen: 55+.A Nulladik, nyelvi előkészítő 3.B Reál, angol 35.C Humán 9.D Általános, informatika 9.E Hatosztályos 3.F Környezetvédelmi, egészségügyi 0. évfolyam összesen: 68 Mindösszesen: 589+ Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája (008. évi) Osztály Összesen Osztály Összesen 9.a 34.b 34 9.b 33.c 6 9.c 36.d 9.e 33 /.e 34 9.f 3 /.f 37 9.g 3 /.g 6 9.h 3 /.h 38 9.i 8 /.i 3 9.j 3.a 9.k.b 0 0.a 36.c 3 0.b 6.l 8 0.c 35 /.e 3 0.e 4 /.f 3 4

15 0.f /.g 0 0.g 0 /.i 9 0.h 30 /.j 37 0.i 8 3/3.e 9 0.j 8 3/3.f 3 0.l 9 /3.LM 3.a 5 /4LM 0 Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája (008. évi) Osztály megnevezése Tanulók száma 9.A informatika(n) 40 9.B közgazdasági(n) 40 9.C közgazdasági(n) 40 0.A informatika(n) 37 0.B közgazdasági(n) C közgazdasági(n) 37.A informatika(n) 38.B közgazdasági(n) 38.C közgazdasági(n) 37.A 3 informatika(n).b 5 közgazdasági(n).c közgazdasági(n) 8 /3.Multimédia 6 (szakképzés) /3.Pénzügyi 30 szakügyintéző (szakképzés) /3.Banki 9 szakügyintéző (szakképzés) 4.Pénzügyi, banki szakügyintéző Nappali összesen 53 Esti 9-0. évfolyam 4 Esti. évfolyam 6 Esti összesen 58 Iskola összesen 58 5

16 c) HKSZK induló tanulói létszámadatai Tagintézmények tanulói létszámai Megnevezés Bajza J. Gimn. DISZI Széchenyi I. Közg. Összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Szakképző évf. érettségire épülő Esti tagozat Összesen Az intézmény személyi feltételei létszám Megnevezés Bajza J. DISZI Széchenyi I. Összesen Gimn. SZKI Pedagógusok: Engedélyezett ,5 6,5 Betöltött ,0 Üres 0 5,5 7,5 Egyéb gazdasági-technikai dolgozók: Engedélyezett Betöltött Üres 0 0 Ebből Központ: fő igazgató fő gazdasági vezető fő személyzeti vezető fő számviteli vezető 6

17 fő belső ellenőr fő titkárnő 6 fő ügyintéző 0,5 fő takarítónő.6. Az intézmény objektív adottságai A város földrajzi fekvése kedvező: vasúti közlekedési csomópont, autópályán könnyen és gyorsan megközelíthető. Meghatározó a főváros közelsége is. Az intézmény beiskolázási lehetőségek szempontjából fontos, hogy a város jelentős ipari parkkal rendelkezik, három megye határán fekszik..7. Tárgyi feltételek Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája Az iskola 4 tanteremmel rendelkezik, mellette fizika, kémia, biológia szaktantermek állnak az oktatás szolgálatában. A tanulók felkészülését kötetes iskolai könyvtár segíti. Számítógépes ismeretek oktatásához három gépterem áll rendelkezésre. Legnagyobb terem nyolcvan fős, melyet kulturális programok, kiállítások szervezésére használhatnak. Öt tanterem rendelkezik interaktív táblával, projektorral, számítógéppel. A tárgyi feltételek nagyfokú javulását várjuk az ÉMOP 4.3../ F pályázat megnyerésével. Ez 304 millió forintos támogatást jelent, mely megoldaná az akadálymentesítést, a fűtési rendszer és az elektromos hálózat korszerűsítését és a tantermek minőségének javítását. A tornaterem szintén felújításra szorul. Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája (008. évi) Az iskola jól felszerelt, az épület megfelelően karbantartott tanteremmel, kisteremmel, 6 számítástechnika teremmel, mechatronikai és villamos szaktanteremmel, nyelvi laborral, tornateremmel, szertárakkal rendelkezik. A 00 férőhelyes kollégium felszereltsége folyamatosan javul. A gyakorlati oktatás tárgyi feltételei az oktatott szakmák tekintetében korszerűek. Rendelkezünk a színvonalas oktatáshoz szükséges gépekkel, eszközökkel. 7

18 Az iskola informatikai hálózata minden szertárt és tantermet magába foglal, a tanműhely is hálózatra kötött. Az iskola épületének átlagából adódó felújítási igények: - elöregedett gázkazánok cseréje, - kollégiumi tetőszigetelés, - a tanműhely tetőszigetelése, - a tantermek burkolatának felújítása, - a radiátorok cseréje, - nyílászárók cseréje, - világítás és elektromos hálózat teljes felújítása. Infrastrukturális felszereltsége átlagos, a kor követelményeinek megfelel. Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája Az iskola épülete, termei, azok elrendezése az 960-as évek igényeihez igazodott, a kiszolgáló egységek mérete és száma némi átalakítással szolgálhatja tovább a korszerű oktatást. A szennyvízcsatornát le kell választani a szomszédos általános iskoláról, a villamos hálózat további felújításra, bővítésre szorul. Az elmúlt három évben jelentős fejlesztések valósultak meg: - könyvtár bővítés, - díszudvar, díszburkolat, - szaktantermek kialakítása, - elektronikus hálózat bővítése, - beléptető rendszer, - szoftver beszerzés, stb. Az intézményi infrastruktúra általánosságban jó. Fejleszteni kell a fizika, kémia, biológia, földrajz, rajz és vizuális kultúra eszközrendszerét. További tárgyi feltételek részletes ismertetése tagintézményenként a Pedagógiai Program Az oktató nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke című fejezetében található..8. A jogutóddal megszűnő három intézmény rövid története Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 8

19 A Bajza városunk első, érettségit adó középiskolája. A kiegyezést követő évtizedek fejlődésének eredményeképpen Hatvan faluból ismét kisvárossá fejlődött. Polgárai részéről megnőtt az igény, hogy gyermekeiknek magasabb iskoláztatást biztosítsanak. 90-ben épült az iskola mai akkor még egyemeletes épülete, ahol polgári fiúiskola kezdte meg működését. A polgári azonban nem adott érettségi bizonyítványt, elvégzése után nem lehetett a felsőoktatásban továbbtanulni. Ezért a város polgárai kezdeményezésére és gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyezésével 97-ben reáliskola létesült, egyelőre ideiglenes épületben. Mai helyére 99-ben költözött az intézmény. A kezdeti bizalmatlanság után egyre több tanuló iratkozott be, ezért 93-ben emelet ráépítésével bővítették az épületet. Ekkor veszítette el eredeti szecessziós homlokzatát. Ugyanebben az évben a reáliskolát reálgimnáziummá, 935-ben pedig gimnáziummá minősítették. 935-ben vette fel az alapítást engedélyező Klebelsberg Kunó gróf nevét, akinek az iskola előcsarnokában dombormű örökíti meg emlékét. A háború előtt az iskola rendes tanulói csak fiúk lehettek, a lányok magántanulóként végezhették tanulmányaikat. Számukra külön szobát jelöltek ki, innen becsöngetéskor a tanár kísérte be őket az osztályba, óra végén pedig vissza a leányszobába. Fiúk és lányok nem érintkezhettek. A háború idején a gimnázium épülete tüzérségi találatot kapott, 944. november 5-től pedig hadikórház működött itt. A tanítás a front elvonultával, december 9-én indult újra. A háború után jelentős változások történtek az iskola életében is. Megkezdődött a gimnázium négy évfolyamossá alakítása. A leánytanulók rendes hallgatók lettek. Népi kollégium létesült. 948-ban az iskola felvette a közeli Szücsi község szülötte, Bajza József költő, kritikus és színigazgató nevét. Az államosítás ugyan közvetlenül nem érintette az iskolát, hiszen addig is állami intézményként működött, de megszüntették a cserkészmozgalmat, a vallásos ifjúsági szervezeteket, 949-ben leváltották igazgatói állásáról a mélyen vallásos Gedeon Béla igazgatót. Az ötvenes-hatvanas években jelentősen megnőtt a tanulói létszám, az akkor még csak a főépületből álló iskola szűknek bizonyult. Ekkor bővítették a korábbi leánypolgári iskola épületével (B épület). Egy évfolyamon ekkor már 4-5 osztály indult, de volt év, mikor kilenc párhuzamos osztályunk volt. Az osztályok egymást váltogatták a termekben. A 60-as években működött az 5--es oktatás: a diákok 5 napig az iskolában tanultak, egy nap pedig gyakorlati foglalkozásokon vettek részt a város üzemeiben, boltjaiban. 9

20 A magasabb színvonalú oktatás igénye hívta életre a tagozatos osztályokat. Az orosz, angol és matematika tagozat diákjai kiválóan szerepeltek a tanulmányi versenyeken, érettségi és felvételi vizsgákon. 963 és 967 között közgazdasági képzés is folyt a Bajzában, amely az újhatvani szakközépiskola megnyitásával szűnt meg. 969-ben a gimnázium társiskolájaként indult meg az egészségügyi szakközépiskolai képzés, évfolyamonként két osztállyal. 989-ben az iskolaépület új szárnnyal bővült, amelyben 4 tanterem és az iskolai könyvtár kapott helyet. 99-ben megindult a hatosztályos gimnáziumi képzés. Fokozatosan visszaállítottuk a 80-as években megszűnt tagozatos osztályokat (reál, angol, humán, informatikai, 004-ben nyelvi előkészítő osztály, továbbá környezetvédelmi és egészségügyi orientációs szakközépiskolai osztály kezdte meg működését). Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az iskola alapítási éve: 890. Ez az iskolatípus, illetve képzés hazánkban 87-ben indult. Az iskolának sem saját épülete, sem főhivatású tanára nem volt. Rendszerint abban az épületben kapott helyet, ahol az órát adó tanár dolgozott (polgári fiúiskola, elemi iskola). A tanonc (inas) iskolák látogatása 884-től már kötelező volt. Hatvanban 888-ban jelölt ki az elöljáróság két tanítót a tanoncok oktatására. A heti 7 órás elméleti képzés és a vasárnapi 3 órás rajzoktatás az esti és délutáni órákban folyt. 906-ban már 06 tanuló iratkozott be. A város képviselőtestülete 936-ban "véghatározatként" leszögezte az iparostanonc iskola önállósítását. 94-ben az első igazgató Ring Kálmán lett, az iskola neve: Hatvan Községi Iparostanonc Iskola. Ekkor négy évfolyamban 54 tanulót ( leány) oktattak 6 féle szakmára. A diákok hetenként két alkalommal jártak iskolába, mindennap dolgoztak, még a tanítási napok délelőttjein és az iskolai szünetekben is. Minden osztálynak egy közös tankönyve volt. A tanítás 945 végéig az I. sz. Általános Iskolában, majd a Csaba utcában, illetve a Zagyva-partnál lévő régi mozi épületében folyt. Saját épülete 946-ban lett az intézetnek, a volt levente otthont kapta meg, melynek mindössze két tanterme volt. Az iskola irányítását 950-ben a Munkaerő-tartalékok Hivatala (MTH) vette át, neve pedig: MTH 3. sz. Iparitanuló Iskola, Hatvan. 0

21 973-tól már egy új modern iskolaépületben tanítottak, amely fokozatosan nyerte el mai formáját. Az évek alatt egy új épületszárnnyal, majd egy 00 fős kollégiummal valamint egy nagy rendezvények megtartására is alkalmas, 300 fős befogadó képességű aulával bővült. Ekkor helyezték el Damjanich János mellszobrát az aula előtt. Az országban az elsők között itt indult olyan érettségit adó képzés, amelyre szakmunkás-bizonyítvány birtokában életkortól függetlenül bárki jelentkezhetett. A DISZI-ben Magyarországon elsőként indult kísérleti jellegű 9-0. osztályos képzés, és az intézet tantestülete dolgozta ki azt a kísérleti tantervet, amelyben már akkor kiemelt szerepet kapott az informatikai és idegen nyelvi oktatás. A rendszerváltás az intézmény életében óriási változásokat hozott. Az ezredforduló előtt, 998-ban indult meg a világbanki tanterv alapján működő informatikai és közlekedési szakközépiskolai képzés. A Hatvan térségében történt ipari szerkezetváltás pedig olyan új, korszerű, high-tech szakmai képzéseket hozott létre, amelyekre méltán lehet büszke az intézmény. Megkezdődött a mechatronikai technikus és a termelési és logisztikai szakirányban működő gépipari mérnökasszisztens képzés. Ez utóbbit a Miskolci Egyetem akkreditálta és helyezte ki a DISZI-be. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Hatvan közoktatási mozaikképében 967 óta van jelen a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. A klasszikus középfokú közgazdászképzésben szerzett tapasztalataival, az újra, a fejlődésre való nyitottságával, eszközgazdagságával, tiszta, rendezett környezetével 985-től egyre több és színesebb mozaikkockával járul hozzá a város teljes közoktatási képéhez. Az újhatvani Gimnázium és Szakközépiskolában az 967/68-as tanévtől kezdve gimnáziumi és közgazdasági, majd gimnáziumi és közgazdasági osztályban folyt a tanítás. A szakközépiskolai osztályokban számviteli gazdálkodási ágazaton képeztek középfokon közgazdászokat. 978-tól gimnázium helyett vasútforgalmi szak létesült. Az iskola indulásától 997-ig gépíró és gyorsíró szakiskola is működött november 5-én az iskola felvette Széchenyi István nevét. Arra törekedett az intézmény, hogy e névhez méltó legyen, ne csak jó nevet, hanem jó hírnevet szerezzen. Ennek

22 érdekében igazán sokat tett, országosan is kiemelkedő eredményeket értek el tanárok és diákok. A változásokhoz, igényekhez igazodva 988-ban a pénzügyi ágazatot, majd 99-ben a kifutóban lévő vasútforgalmi osztály helyett vállalkozási ügyintézőit indított. A vasútforgalmi képzés 995-ben megszűnt, ezzel tiszta közgazdasági profilú szakközépiskolává vált. Ekkor indította a világbanki modell szerinti széles alapozású közgazdászképzést, mely a negyedik év végén érettségi vizsgával zárult, ötöd-, esetleg hatodéven pedig szakmai képzés folyt. Ennek bevezetése azért is szerencsés volt, mert lényegében a NAT elképzeléseihez közeledett a képzési struktúra. 998-ban sikerrel pályázott a tanintézmény az Ifjúsági Szakképzés Korszerűsítése Világbanki Projekt B komponensére a közgazdasági és informatika szakmacsoportokban. Ettől kezdve szellemiekben és eszközökben jelentősen gyarapodott az iskola. 003-tól az iskola szakmacsoportos alapozás keretében közgazdasági és informatikai szakmák megszerzésére készíti fel tanulóit. A szakképzési rendszer átalakulásával a szakképző évfolyamok is keresetté váltak a régióban. 00-ben akkreditált képzési megállapodás született a Budapesti Gazdasági Főiskolával számviteli szakügyintéző és pénzügyi szakügyintéző OKJ-s szakmák képzésére. 008-tól bővült a szakképzési kínálat Banki szakügyintéző és Multimédia fejlesztő szakmákkal. 009 tavaszán akkreditálásra került a modulrendszerű OKJ-s képzés Üzleti szakügyintéző, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező, valamint Gazdálkodásmenedzsment szakon. A szervezeti átalakulás során létrejött a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium, amely a korábbi tagintézmények oktatási, nevelési hagyományait átörökíti az új közoktatási intézménybe. Mindhárom iskola infrastrukturálisan és személyi feltételében alkalmas a partnerközpontú és minőségi nevelési, képzési követelmények megvalósítására. A hagyományaink, innovatív iskolaközösségeink garanciát nyújtanak a jó együttműködésre.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 SZÉCHENYI ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA HATVAN 2014 Készítette: Fehér Józsefné intézményvezet 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1 HELYZETELEMZÉS... 7 2 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 8 3 TÁRGYI FELTÉTELEK... 10 I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A fiatalok nevelése szabadságszerető hazában kötelesség." (gróf Széchenyi István) A Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium JA Nyíregyháza 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Részletesebben

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013.

KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM. OM: 035280 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 2013. KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUM OM: 03580 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM Módosítás, Kiegészítés 013. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési

Részletesebben

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk

1.1 Köszöntő 1.2 Alapító okirat 1.3 Az iskola története 1.4 Helyzetelemzés 1.5 Személyi feltételek 1.6 Beiskolázási tervünk 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Köszöntő... 4 1.2 Alapító okirat... 5 1.3 Az iskola története... 9 Gimnázium és szakközépiskola... 9 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat... 13 Szakmai Szolgáltató... 14 1.4 Helyzetelemzés...

Részletesebben

A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM A KATONA JÓZSEF MŰSZAKI, KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 03580 38 Budapest, Váci út 07. PEDAGÓGIAI PROGRAM 008. TARTALOMJEGYZÉK I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 7.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2011

TARTALOMJEGYZÉK. III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2011 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A Pedagógiai program célja és feladata 1 Az intézmény rövid története 1 A Pedagógiai program jogszabályi alapja 2 A Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október

Pedagógiai program. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014. Készült: 2014. október Pedagógiai program Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tiszaújváros 2014 Készült: 2014. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 9 1. Az iskolában folyó

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM CÉLJA ÉS FELADATA 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID TÖRTÉNETE 1 AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSNYILATKOZATA ÉS JÖVŐKÉPE 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA

Részletesebben

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program

Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai program Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Pedagógiai program 2014 1 Tartalomjegyzék Bevezető az iskola bemutatása I. Az iskola nevelési programja I.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A

F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A F Ó T I NÉPMŰV É S Z E T I SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA É S GIMNÁZIUM P E D AG Ó G I AI P R O G R AM J A 2013.MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 4 BEVEZETŐ... 6 AZ ISKOLA JELLEMZŐ ADATAI:... 6 Iskolatípusok:...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. PEDAGÓGIAI PROGRAM TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. AJÁNLÁS Mottó: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya,

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10

TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8. 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. ISKOLÁNKRÓL... 8 1.1 Az iskola alapítása, előzmények... 8 2 ÉRTÉKEK, CÉLOK, NEVELÉS... 10 2.1 Értékrend, alapelvek... 10 2.2 Célrendszer... 11 2.3 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium A Kazincbarcikai Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kazincbarcika, 2014. augusztus 22. Szerkesztette:

Részletesebben

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja. (a módosításokkal egységes szerkezetben) A vasvári Béri Balogh Ádám Gimnázium, Posta- és Bankforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai Programja (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tartalomjegyzék a pedagógiai programhoz Tartalomjegyzék a pedagógiai

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2007. 06.29-én elfogadott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola. KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola*Pedagógiai program* 2013 KONTAWIG Műszaki és Üzlettudományi Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Kelt: Eger, 2013. március 27. Összeállította: az iskola vezetése 1 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALMA 1. BEVEZETŐ...7 1.1 A pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26.

Pedagógiai program. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. 2013 Pedagógiai program Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Hétvezér u. 26. A pedagógiai program legitimációja A pedagógiai program hatálya: A Mikszáth Kálmán Gimnázium,

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 1138 Budapest, Váci út 107. PEDAGÓGIAI PROGRAM 006 Tartalomjegyzék I. Az iskola bemutatása, jelenlegi képzési célrendszere 6 1.1 Az iskola

Részletesebben

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben...

Tájékozódás a térben...210 Tájékozódás az időben...215 Tájékozódás a térben...215 Tájékozódás az időben...221 Tájékozódás a térben... TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...3 A./NEVELÉSI PROGRAM...7 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...7 II. AZ ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI...9 III. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató

1. BEVEZETŐ. 1.1. Történeti előzmények. Biztató . BEVEZETŐ.. Történeti előzmények Biztató Őrizd álmaidat, mert azokkal jutsz előre, írd őket az ég levelére, vésd az iszonyú kőbe, de meg ne add magad! jöjjenek esések, ellenérvek, csak tovább, tovább,

Részletesebben

A BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék Ajánlás 6. I. Bevezetés 7. Szabályozási környezet, feltételek 7. II. Helyzetelemzés Jogi státusz 7. A) Az

Részletesebben