HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program"

Átírás

1 HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program 00. Hatvan

2 TARTALOMJEGYZÉK. HELYZETELEMZÉS 5.. Az intézmény adatai 5.. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége 6.3. Az intézmény alaptevékenységéhez rendelkezésre álló egységek.4. Jelenlegi képzési profil.5. Az intézmény személyi feltételei 6.6. Az intézmény objektív adottságai 7.7. Tárgyi feltételek 7.8. A jogutóddal megszűnő három intézmény története 8. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ELJÁRÁSAI 3.. Az intézmény küldetése 3.. Alapelvek, értékek 3.3. Célok 4.4. A küldetésből adódó általános feladatok A tagintézményekben jelentkező sajátos feladatok Az intézmény munkaközösségei Az intézményben folyó oktató-nevelő munka pedagógiai feladatai az eszközök és eljárások függvényében 3 3. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A személyiségfejlesztés szinterei és szereplői Személyiségformálás eszközei, lehetőségei A személyiség fejlődését elősegítő intézményi körülmények A tanulók megismerése Személyiségfejlesztés célja Az intézmény nevelési módszerei KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK Feladatok A közösségfejlesztés színterei Osztályközösségek Iskolaközösség Diákönkormányzat Jutalmazási és elmarasztalási tradíciók Jutalmazási formák Az elmarasztalás elvei és formái BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK A tanulók szociális helyzetének felderítése A segítségadás lehetséges formái 53

3 7. TANULÁSI KUDARCNAK KITETT TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAMOK A tanulási kudarc okainak kiderítést szolgáló program Az otthoni felkészülési munka szabályozása GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek elvei A kötelező tanulási időn túl igénybe vehető iskolai szolgáltatások Szakköri foglalkozások szervezése A tehetséggondozás formái, keretei AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Feladatok Külső kapcsolatok Az egészségfejlesztésben alkalmazott módszerek Tanórai keretek A mindennapos testedzés programja Egészségmegőrző környezet kialakítása Feladatok Az egészségnevelés területei Módszerek 78. AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA 79.. Általános célok és érékek 79.. Pedagógiai célok Tárgyi és személyi feltételek Környezeti nevelési tevékenységek Módszerek 8.6. Az iskolai környezeti nevelést befolyásoló helyi viszonyok 8.7. Tantárgyak tanítása során kínálkozó környezeti lehetőségek 8.8. Erőforrások 84. A SZÜLŐ, TANULÓ, ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUS EGYÜTT MŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 85.. Az iskolában működő szervezetekkel való együttműködés Szülői háttér, SZMK Diákönkormányzat Tanulói vöröskeresztes szervezet Tanulói szakszervezet Diáksport Egyesület 90.. Érdekegyeztetés, érdekvédelem Társadalmi környezettel való kapcsolattartás Gazdasági egységek Beiskolázásban érdekelt intézmények, szervezetek Egyházak Önkormányzat 93 3

4 3. A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyzetelemzés A kollégium szakképzési rendszerben betöltött funkciója Nevelési terv Jutalmazási és elmarasztalási tradíciók A szülőkkel való kapcsolattartás formái A kollégium hagyományos rendezvényei AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Helyzetelemzés Az iskolai könyvtár céljai Az iskolai könyvtár könyvtárpedagógiai szolgáltatásai Mit nyújt a könyvtár az iskolának? Szolgáltatások típusai A könyvtárhasználatai ismeretek beépülése a tanulmányi követelményrendszerbe A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NEVELŐ OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE ÉRVÉNYESSÉGI RENDELKEZÉSEK LEGITIMIZÁCIÓ ZÁRADÉK 6 4

5 . HELYZETELEMZÉS Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/009. (II. 6.) sz. határozata alapján a társulásban működtetett közoktatási intézményeit átszervezték. A Heves Megyei Közgyűlés egyetértésével 009. június 30-ával jogutóddal megszüntette a Társulás által fenntartott Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolát, valamint a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolát július -től a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola integrálásával megalapítja és intézményfenntartó társulásban működteti a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium elnevezésű, Hatvan, Vécsey u.. sz. székhelyű, új, önállóan működő költségvetési szervet. A megszűnő intézmények valamennyi alaptevékenységét tovább folytató új közoktatási intézmény alapító okiratát Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Társulási Tanács egyetértésével 009. július -jei hatályba lépéssel elfogadta... Az intézmény adatai A költségvetési szerv neve: Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium A költségvetési szerv rövid neve: HKSZK A költségvetési szerv székhelye: 3000 Hatvan, Vécsey u.. OM azonosító: 030 A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozatok: Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése: 5/009. (II.7.) közgyűlési határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 4/009. (II.6.) sz. képv.test. Határozat 5

6 A költségvetési szerv közvetlen jogelődjeinek neve, székhelye: Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 7. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan, Vécsey u. /a.. A költségvetési szerv alap-, kiegészítő-, kisegítő- és vállalkozási tevékenysége A költségvetési szerv alaptevékenysége: 853 Általános középfokú oktatás 853 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-/3. évfolyam) 853 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-/3. évfolyam) Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható, testi, érzékszervi (látás, hallás), beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza-vezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. 853 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-/3. évfolyam) 853 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-/3. évfolyam) Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza-vezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-/3. évfolyam) 8533 Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-0. évfolyam) 8533 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-0. évfolyam) Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 6

7 tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat. 853 Szakmai középfokú oktatás 853 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon 8534 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 853 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon 8534 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 854 Felsőfokú oktatás 854 Felsőfokú szakképzés 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5590 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulók számára 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás 8559 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 8559 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Az intézmény elláthatja a többi tanulóval együtt oktatható testi, érzékszervi (látás, hallás) beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulókat Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 7

8 85593 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 8560 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység: - gyógytestnevelésre szoruló gyermekek ellátása Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység - iskolai könyvtár működtetése 93 Sporttevékenység és támogatása 9304 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 569 Egyég vendéglátás 5693 Iskolai intézményi étkeztetés 5694 Tanulók kollégiumi étkeztetése 5697 Munkahelyi étkeztetés A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás 8

9 56000 Éttermi, mozgó vendéglátás 5690 Egyéb vendéglátás 90 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 90 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 903 Könyvtári szolgáltatások Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás - szabadidős sportolás szervezése, sportesemények lebonyolítása 9398 Mindenféle máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. A költségvetési szerv jogállása: Az intézmény önálló jogi személy. Az intézmény típusa a közoktatásról szóló 993. évi LXXIX. törvény alapján: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, kollégium többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény A költségvetési szerv alapítójának neve, székhelye: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3000 Hatvan, Kossuth tér. A költségvetési szerv fenntartójának, irányító szerveinek neve, székhelye: Heves Megyei Közgyűlés 3300 Eger, Kossuth L. út 9. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3000 Hatvan, Kossuth tér. 9

10 a Hatvani Középiskolákat Működtető Intézményfenntartó Társulás útján a Társulási Megállapodás alapján. A költségvetési szerv telephelyei és címük: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 7. Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája (tagintézmény) 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája (tagintézmény) 3000 Hatvan, Vécsey u. /a Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája (tagintézmény) 3009 Kerekharaszt, Vadvirág u.. (tanműhely) 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8/b. (tanműhely) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: Középfokú oktatás a helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény 70. () bekezdése értelmében. 853 Általános középfokú oktatás 853 Szakmai középfokú oktatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 8559 Máshová nem sorolható egyéb oktatás A költségvetési szerv működési köre: Heves megye, valamint Hatvan város vonzáskörzetében Pest, Nógrád és Jász- Nagykun-Szolnok megye. A költségvetési szerv típusa: A tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az intézmény nemzeti, etnikai kisebbségi és más feladatai: Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatellátás nincs. 0

11 Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium 3000 Hatvan, Vécsey u.. Összesen: iskolai oktatás 490 fő kollégium: 00 fő iskolarendszerű felnőttoktatás: 475 fő évfolyamok száma: 9-. és /.-/-3/3. valamint /3.-/4. évfolyam tagozat: felnőttoktatás Székhelyen: kollégiumi ellátás: 00 férőhely Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 7. nappali rendszerű általános és szakképesítés megszerzésére felkészítő középfokú oktatás: 500 fő évfolyamok száma: 9-3. évfolyam Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás, valamint szakképesítés megszerzésére felkészítő elméleti és gyakorlati oktatás: 540 fő iskolarendszerű felnőttoktatás: 75 fő évfolyamok száma: 9-. és /3-/4. évfolyam tagozat: felnőttoktatás Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája 3000 Hatvan, Vécsey út /a Tantermek: 3000 Hatvan, Madách u. 6. Tanműhely: 3009 Kerekharaszt, Vadvirág u.. szakközépiskolai és szakiskolai oktatás, szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: 350 fő iskolarendszerű felnőttoktatás: 400 fő évfolyamok száma: 9-. és /.-/-3/3. valamint /3.-/4. évfolyam tagozat: felnőttoktatás

12 .3. Az intézmény alaptevékenységéhez rendelkezésre álló egységek HKSZK Székhely Kollégium Hatvani Középiskola Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolája Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája Tanműhelyek Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája.4. Jelenlegi képzési profil a) Képzési profil tagintézményenként A Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája többcélú középfokú oktatási intézmény. A nappali rendszerű általános középfokú oktatás keretében négyévfolyamos gimnáziumi, hatévfolyamos gimnáziumi (kifutó jelleggel), nyelvi előkészítő ötévfolyamos gimnáziumi és négyévfolyamos szakközépiskolai képzés (környezetvédelmi) folyik. Emellett érettségire épülő iskolarendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatás is folyik kifutó jelleggel. Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája: Az új, moduláris szerkezetű, kompetencia alapú OKJ-s szakképzés a 007/08-as tanévtől 3 szakmában, a 008/09-es tanévtő minden szakmában indult: Informatikai szakközépiskolai képzésre épül a műszaki informatikus, mechatronikai műszerész és gépipari mérnökasszisztens képzés. Közlekedési szakközépiskolai képzésre épül az autószerelő, autóvillamossági szerelő, vasútgépész és vasútüzemvitel ellátó képzés. A 9-0. osztályra épül: Gépészeti szakmacsoporton belül hegesztő, karosszérialakatos, szerkezetlakatos, vízvezetékszerelő szakképesítést szerezhetnek a tanulók. Építészeti szakmacsoporton belül burkoló, épületasztalos, kőműves és festő, mázoló és tapétázó szakképesítést szerezetnek a tanulók.

13 Elektrotechnika-elektronika szakmacsoporton belül elektromos gép- és készülékszerelő és villanyszerelő szakképesítést szerezhetnek a tanulók. Könnyűipari szakmacsoporton belül női szabó szakképesítést szerezhetnek a tanulók. Kereskedelem-marketing szakmacsoporton belül élelmiszer- és vegyiárú eladó és pék szakképesítést szerezhetnek a tanulók. Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája: Nappali tagozat Érettségire felkészítő szakasz A 9-. évfolyamon szakközépiskolai képzés folyik az alábbi szerkezetben: minden évfolyamon - két osztály közgazdasági szakmacsoportban - egy osztály informatika szakmacsoportban Érettségi utáni képzés gazdasági informatikus ügyviteli titkár A Budapesti Gazdasági Főiskolával kötött szerződésünk alapján a következő szakmákban kínál az iskola akkreditált felsőfokú képzést. Ezek: Üzleti szakügyintéző: Pénzügyi szakügyintéző Banki szakügyintéző A képzés éves, felsőfokú, a főiskola programja alapján történik. A képesítést megszerzett tanulók a főiskolán folytathatják tanulmányaikat, a főiskola beszámítja kreditpontokkal a szakügyintézős tanulmányokat. Esti tagozat Érettségire felkészítő képzés folyik a -. évfolyamon a közgazdasági szakmacsoportban 3

14 b) Jogelődök tanulói létszámadatai (fő) Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája (007. évi) Osztály Típus Létszám *magántanuló 9.A Nulladik, nyelvi előkészítő 7 9.B Reál, angol 37 9.C Humán 3 9.D Környezetvédelmi 9 9. évfolyam összesen: 4 0.A Nulladik, nyelvi előkészítő 33 0.B Reál, angol 33 0.C Humán 3 0.D Környezetvédelmi 30 0.E Hatosztályos 5 0. évfolyam összesen: 5.A Nulladik, nyelvi előkészítő 3.B Humán, angol 34+*.C Reál, informatika 33.D Környezetvédelmi 3.E Hatosztályos 5+*. évfolyam összesen: 55+.A Nulladik, nyelvi előkészítő 3.B Reál, angol 35.C Humán 9.D Általános, informatika 9.E Hatosztályos 3.F Környezetvédelmi, egészségügyi 0. évfolyam összesen: 68 Mindösszesen: 589+ Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája (008. évi) Osztály Összesen Osztály Összesen 9.a 34.b 34 9.b 33.c 6 9.c 36.d 9.e 33 /.e 34 9.f 3 /.f 37 9.g 3 /.g 6 9.h 3 /.h 38 9.i 8 /.i 3 9.j 3.a 9.k.b 0 0.a 36.c 3 0.b 6.l 8 0.c 35 /.e 3 0.e 4 /.f 3 4

15 0.f /.g 0 0.g 0 /.i 9 0.h 30 /.j 37 0.i 8 3/3.e 9 0.j 8 3/3.f 3 0.l 9 /3.LM 3.a 5 /4LM 0 Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája (008. évi) Osztály megnevezése Tanulók száma 9.A informatika(n) 40 9.B közgazdasági(n) 40 9.C közgazdasági(n) 40 0.A informatika(n) 37 0.B közgazdasági(n) C közgazdasági(n) 37.A informatika(n) 38.B közgazdasági(n) 38.C közgazdasági(n) 37.A 3 informatika(n).b 5 közgazdasági(n).c közgazdasági(n) 8 /3.Multimédia 6 (szakképzés) /3.Pénzügyi 30 szakügyintéző (szakképzés) /3.Banki 9 szakügyintéző (szakképzés) 4.Pénzügyi, banki szakügyintéző Nappali összesen 53 Esti 9-0. évfolyam 4 Esti. évfolyam 6 Esti összesen 58 Iskola összesen 58 5

16 c) HKSZK induló tanulói létszámadatai Tagintézmények tanulói létszámai Megnevezés Bajza J. Gimn. DISZI Széchenyi I. Közg. Összesen Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Szakképző évf. érettségire épülő Esti tagozat Összesen Az intézmény személyi feltételei létszám Megnevezés Bajza J. DISZI Széchenyi I. Összesen Gimn. SZKI Pedagógusok: Engedélyezett ,5 6,5 Betöltött ,0 Üres 0 5,5 7,5 Egyéb gazdasági-technikai dolgozók: Engedélyezett Betöltött Üres 0 0 Ebből Központ: fő igazgató fő gazdasági vezető fő személyzeti vezető fő számviteli vezető 6

17 fő belső ellenőr fő titkárnő 6 fő ügyintéző 0,5 fő takarítónő.6. Az intézmény objektív adottságai A város földrajzi fekvése kedvező: vasúti közlekedési csomópont, autópályán könnyen és gyorsan megközelíthető. Meghatározó a főváros közelsége is. Az intézmény beiskolázási lehetőségek szempontjából fontos, hogy a város jelentős ipari parkkal rendelkezik, három megye határán fekszik..7. Tárgyi feltételek Hatvani Középiskola Bajza József Gimnáziuma és Szakközépiskolája Az iskola 4 tanteremmel rendelkezik, mellette fizika, kémia, biológia szaktantermek állnak az oktatás szolgálatában. A tanulók felkészülését kötetes iskolai könyvtár segíti. Számítógépes ismeretek oktatásához három gépterem áll rendelkezésre. Legnagyobb terem nyolcvan fős, melyet kulturális programok, kiállítások szervezésére használhatnak. Öt tanterem rendelkezik interaktív táblával, projektorral, számítógéppel. A tárgyi feltételek nagyfokú javulását várjuk az ÉMOP 4.3../ F pályázat megnyerésével. Ez 304 millió forintos támogatást jelent, mely megoldaná az akadálymentesítést, a fűtési rendszer és az elektromos hálózat korszerűsítését és a tantermek minőségének javítását. A tornaterem szintén felújításra szorul. Hatvani Középiskola, Szakiskola Damjanich János Szakközépiskolája, Szakiskolája (008. évi) Az iskola jól felszerelt, az épület megfelelően karbantartott tanteremmel, kisteremmel, 6 számítástechnika teremmel, mechatronikai és villamos szaktanteremmel, nyelvi laborral, tornateremmel, szertárakkal rendelkezik. A 00 férőhelyes kollégium felszereltsége folyamatosan javul. A gyakorlati oktatás tárgyi feltételei az oktatott szakmák tekintetében korszerűek. Rendelkezünk a színvonalas oktatáshoz szükséges gépekkel, eszközökkel. 7

18 Az iskola informatikai hálózata minden szertárt és tantermet magába foglal, a tanműhely is hálózatra kötött. Az iskola épületének átlagából adódó felújítási igények: - elöregedett gázkazánok cseréje, - kollégiumi tetőszigetelés, - a tanműhely tetőszigetelése, - a tantermek burkolatának felújítása, - a radiátorok cseréje, - nyílászárók cseréje, - világítás és elektromos hálózat teljes felújítása. Infrastrukturális felszereltsége átlagos, a kor követelményeinek megfelel. Hatvani Középiskola Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolája Az iskola épülete, termei, azok elrendezése az 960-as évek igényeihez igazodott, a kiszolgáló egységek mérete és száma némi átalakítással szolgálhatja tovább a korszerű oktatást. A szennyvízcsatornát le kell választani a szomszédos általános iskoláról, a villamos hálózat további felújításra, bővítésre szorul. Az elmúlt három évben jelentős fejlesztések valósultak meg: - könyvtár bővítés, - díszudvar, díszburkolat, - szaktantermek kialakítása, - elektronikus hálózat bővítése, - beléptető rendszer, - szoftver beszerzés, stb. Az intézményi infrastruktúra általánosságban jó. Fejleszteni kell a fizika, kémia, biológia, földrajz, rajz és vizuális kultúra eszközrendszerét. További tárgyi feltételek részletes ismertetése tagintézményenként a Pedagógiai Program Az oktató nevelő munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke című fejezetében található..8. A jogutóddal megszűnő három intézmény rövid története Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 8

19 A Bajza városunk első, érettségit adó középiskolája. A kiegyezést követő évtizedek fejlődésének eredményeképpen Hatvan faluból ismét kisvárossá fejlődött. Polgárai részéről megnőtt az igény, hogy gyermekeiknek magasabb iskoláztatást biztosítsanak. 90-ben épült az iskola mai akkor még egyemeletes épülete, ahol polgári fiúiskola kezdte meg működését. A polgári azonban nem adott érettségi bizonyítványt, elvégzése után nem lehetett a felsőoktatásban továbbtanulni. Ezért a város polgárai kezdeményezésére és gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyezésével 97-ben reáliskola létesült, egyelőre ideiglenes épületben. Mai helyére 99-ben költözött az intézmény. A kezdeti bizalmatlanság után egyre több tanuló iratkozott be, ezért 93-ben emelet ráépítésével bővítették az épületet. Ekkor veszítette el eredeti szecessziós homlokzatát. Ugyanebben az évben a reáliskolát reálgimnáziummá, 935-ben pedig gimnáziummá minősítették. 935-ben vette fel az alapítást engedélyező Klebelsberg Kunó gróf nevét, akinek az iskola előcsarnokában dombormű örökíti meg emlékét. A háború előtt az iskola rendes tanulói csak fiúk lehettek, a lányok magántanulóként végezhették tanulmányaikat. Számukra külön szobát jelöltek ki, innen becsöngetéskor a tanár kísérte be őket az osztályba, óra végén pedig vissza a leányszobába. Fiúk és lányok nem érintkezhettek. A háború idején a gimnázium épülete tüzérségi találatot kapott, 944. november 5-től pedig hadikórház működött itt. A tanítás a front elvonultával, december 9-én indult újra. A háború után jelentős változások történtek az iskola életében is. Megkezdődött a gimnázium négy évfolyamossá alakítása. A leánytanulók rendes hallgatók lettek. Népi kollégium létesült. 948-ban az iskola felvette a közeli Szücsi község szülötte, Bajza József költő, kritikus és színigazgató nevét. Az államosítás ugyan közvetlenül nem érintette az iskolát, hiszen addig is állami intézményként működött, de megszüntették a cserkészmozgalmat, a vallásos ifjúsági szervezeteket, 949-ben leváltották igazgatói állásáról a mélyen vallásos Gedeon Béla igazgatót. Az ötvenes-hatvanas években jelentősen megnőtt a tanulói létszám, az akkor még csak a főépületből álló iskola szűknek bizonyult. Ekkor bővítették a korábbi leánypolgári iskola épületével (B épület). Egy évfolyamon ekkor már 4-5 osztály indult, de volt év, mikor kilenc párhuzamos osztályunk volt. Az osztályok egymást váltogatták a termekben. A 60-as években működött az 5--es oktatás: a diákok 5 napig az iskolában tanultak, egy nap pedig gyakorlati foglalkozásokon vettek részt a város üzemeiben, boltjaiban. 9

20 A magasabb színvonalú oktatás igénye hívta életre a tagozatos osztályokat. Az orosz, angol és matematika tagozat diákjai kiválóan szerepeltek a tanulmányi versenyeken, érettségi és felvételi vizsgákon. 963 és 967 között közgazdasági képzés is folyt a Bajzában, amely az újhatvani szakközépiskola megnyitásával szűnt meg. 969-ben a gimnázium társiskolájaként indult meg az egészségügyi szakközépiskolai képzés, évfolyamonként két osztállyal. 989-ben az iskolaépület új szárnnyal bővült, amelyben 4 tanterem és az iskolai könyvtár kapott helyet. 99-ben megindult a hatosztályos gimnáziumi képzés. Fokozatosan visszaállítottuk a 80-as években megszűnt tagozatos osztályokat (reál, angol, humán, informatikai, 004-ben nyelvi előkészítő osztály, továbbá környezetvédelmi és egészségügyi orientációs szakközépiskolai osztály kezdte meg működését). Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Az iskola alapítási éve: 890. Ez az iskolatípus, illetve képzés hazánkban 87-ben indult. Az iskolának sem saját épülete, sem főhivatású tanára nem volt. Rendszerint abban az épületben kapott helyet, ahol az órát adó tanár dolgozott (polgári fiúiskola, elemi iskola). A tanonc (inas) iskolák látogatása 884-től már kötelező volt. Hatvanban 888-ban jelölt ki az elöljáróság két tanítót a tanoncok oktatására. A heti 7 órás elméleti képzés és a vasárnapi 3 órás rajzoktatás az esti és délutáni órákban folyt. 906-ban már 06 tanuló iratkozott be. A város képviselőtestülete 936-ban "véghatározatként" leszögezte az iparostanonc iskola önállósítását. 94-ben az első igazgató Ring Kálmán lett, az iskola neve: Hatvan Községi Iparostanonc Iskola. Ekkor négy évfolyamban 54 tanulót ( leány) oktattak 6 féle szakmára. A diákok hetenként két alkalommal jártak iskolába, mindennap dolgoztak, még a tanítási napok délelőttjein és az iskolai szünetekben is. Minden osztálynak egy közös tankönyve volt. A tanítás 945 végéig az I. sz. Általános Iskolában, majd a Csaba utcában, illetve a Zagyva-partnál lévő régi mozi épületében folyt. Saját épülete 946-ban lett az intézetnek, a volt levente otthont kapta meg, melynek mindössze két tanterme volt. Az iskola irányítását 950-ben a Munkaerő-tartalékok Hivatala (MTH) vette át, neve pedig: MTH 3. sz. Iparitanuló Iskola, Hatvan. 0

21 973-tól már egy új modern iskolaépületben tanítottak, amely fokozatosan nyerte el mai formáját. Az évek alatt egy új épületszárnnyal, majd egy 00 fős kollégiummal valamint egy nagy rendezvények megtartására is alkalmas, 300 fős befogadó képességű aulával bővült. Ekkor helyezték el Damjanich János mellszobrát az aula előtt. Az országban az elsők között itt indult olyan érettségit adó képzés, amelyre szakmunkás-bizonyítvány birtokában életkortól függetlenül bárki jelentkezhetett. A DISZI-ben Magyarországon elsőként indult kísérleti jellegű 9-0. osztályos képzés, és az intézet tantestülete dolgozta ki azt a kísérleti tantervet, amelyben már akkor kiemelt szerepet kapott az informatikai és idegen nyelvi oktatás. A rendszerváltás az intézmény életében óriási változásokat hozott. Az ezredforduló előtt, 998-ban indult meg a világbanki tanterv alapján működő informatikai és közlekedési szakközépiskolai képzés. A Hatvan térségében történt ipari szerkezetváltás pedig olyan új, korszerű, high-tech szakmai képzéseket hozott létre, amelyekre méltán lehet büszke az intézmény. Megkezdődött a mechatronikai technikus és a termelési és logisztikai szakirányban működő gépipari mérnökasszisztens képzés. Ez utóbbit a Miskolci Egyetem akkreditálta és helyezte ki a DISZI-be. Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Hatvan közoktatási mozaikképében 967 óta van jelen a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. A klasszikus középfokú közgazdászképzésben szerzett tapasztalataival, az újra, a fejlődésre való nyitottságával, eszközgazdagságával, tiszta, rendezett környezetével 985-től egyre több és színesebb mozaikkockával járul hozzá a város teljes közoktatási képéhez. Az újhatvani Gimnázium és Szakközépiskolában az 967/68-as tanévtől kezdve gimnáziumi és közgazdasági, majd gimnáziumi és közgazdasági osztályban folyt a tanítás. A szakközépiskolai osztályokban számviteli gazdálkodási ágazaton képeztek középfokon közgazdászokat. 978-tól gimnázium helyett vasútforgalmi szak létesült. Az iskola indulásától 997-ig gépíró és gyorsíró szakiskola is működött november 5-én az iskola felvette Széchenyi István nevét. Arra törekedett az intézmény, hogy e névhez méltó legyen, ne csak jó nevet, hanem jó hírnevet szerezzen. Ennek

22 érdekében igazán sokat tett, országosan is kiemelkedő eredményeket értek el tanárok és diákok. A változásokhoz, igényekhez igazodva 988-ban a pénzügyi ágazatot, majd 99-ben a kifutóban lévő vasútforgalmi osztály helyett vállalkozási ügyintézőit indított. A vasútforgalmi képzés 995-ben megszűnt, ezzel tiszta közgazdasági profilú szakközépiskolává vált. Ekkor indította a világbanki modell szerinti széles alapozású közgazdászképzést, mely a negyedik év végén érettségi vizsgával zárult, ötöd-, esetleg hatodéven pedig szakmai képzés folyt. Ennek bevezetése azért is szerencsés volt, mert lényegében a NAT elképzeléseihez közeledett a képzési struktúra. 998-ban sikerrel pályázott a tanintézmény az Ifjúsági Szakképzés Korszerűsítése Világbanki Projekt B komponensére a közgazdasági és informatika szakmacsoportokban. Ettől kezdve szellemiekben és eszközökben jelentősen gyarapodott az iskola. 003-tól az iskola szakmacsoportos alapozás keretében közgazdasági és informatikai szakmák megszerzésére készíti fel tanulóit. A szakképzési rendszer átalakulásával a szakképző évfolyamok is keresetté váltak a régióban. 00-ben akkreditált képzési megállapodás született a Budapesti Gazdasági Főiskolával számviteli szakügyintéző és pénzügyi szakügyintéző OKJ-s szakmák képzésére. 008-tól bővült a szakképzési kínálat Banki szakügyintéző és Multimédia fejlesztő szakmákkal. 009 tavaszán akkreditálásra került a modulrendszerű OKJ-s képzés Üzleti szakügyintéző, Informatikai statisztikus és gazdasági tervező, valamint Gazdálkodásmenedzsment szakon. A szervezeti átalakulás során létrejött a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium, amely a korábbi tagintézmények oktatási, nevelési hagyományait átörökíti az új közoktatási intézménybe. Mindhárom iskola infrastrukturálisan és személyi feltételében alkalmas a partnerközpontú és minőségi nevelési, képzési követelmények megvalósítására. A hagyományaink, innovatív iskolaközösségeink garanciát nyújtanak a jó együttműködésre.

A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL

A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL /2011. Az előkészítésben közreműködött: Kovács János irodavezető Ludányi Brigitta közoktatási

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA

C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA C. A SZAKKÉPZÉS PROGRAMJA I. A KÉPZÉS PEDAGÓDIAI CÉLJA: Az általános műveltséget erősítő előképzettség, valamint a szakmacsoportos alapozó ismeretek megszerzése után a szakmai elméleti és gyakorlati ismeretek

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 14. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Öveges József Szakképző

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 17. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Bánki Donát Szakképző

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

151/2011. (VIII. 16.) MÖK

151/2011. (VIII. 16.) MÖK 151/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat

89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat 89/2008. (VI. 26.) Kgy. határozat Intézményi struktúra változtatása a Baranya Megyei Önkormányzat Komló székhelyen fenntartott közoktatási intézményeiben 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102.

Alapító Okirat. b) Székhelye: 2660 Balassagyarmat-Nyírjes, Nyírjespuszta 5. Pf. 102. Alapító Okirat A Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 1997. július 31-i, többször módosított Alapító Okirata a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. június30-i ülésének jegyzőkönyvéből 321/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Hunyadi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító:

1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Alapító okirata. OM azonosító: 1.sz. függelék A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Alapító okirata OM azonosító: 031202 Sorszám: B/76. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a és az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Iskolánk pedagógiai hitvallása: Az iskola arra való, hogy az ember, bármilyen adottságú is, megtanuljon tanulni, hogy

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Lóczy Lajos Gimnázium, Két Tanítási

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496

Igazgató neve: Molnár György Pályaválasztási felelős neve: Gajdácsi Andrea igazgatóhelyettes Intézmény egyedi kódszáma:101496 Információ a 2017-2018. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei

Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Az iskolarendszerű felnőttoktatás kerettantervei Singer Péter Hajdúszoboszló, 2013. 10. 09. Történeti visszatekintés Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2001-ben 4 iskolafokozatra készültek kerettantervek:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre

felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Hordozd a gyertyát! A Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium felvételi tájékoztatója a 2016/2017. tanévre Intézményi adatok: Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055. Alapító okirat

Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055. Alapító okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055 Alapító okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA PÉCSI JÓZSEF NÁDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (7632 Pécs, Melinda utca 23.) ALAPÍTÓ OKIRATA (A 2009. március 19.-ei módosítással vastag, dőlt betűk - egybeszerkesztett változat) Pécsi József Nádor Gimnázium

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/

Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola Tel/Fax.: 36/ Alapítás éve: 1997 Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakgimnázium és Szakközépiskola 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel/Fax.: 36/516-8 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat csengeri Ady Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA BAJAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA Baja, Bácska tér 1. OM azonosító: 203028 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE 2017-2018. tanév Türr sok éves múlt, versenyképes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben