Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap"

Átírás

1 NL CS DA SK HU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

2

3 INHOUD NL Veiligheidsvoorschriften 04 Respect voor het milieu 04 Beschrijving van het apparaat 05 1 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Keuze van de plaats 06 Inbouwen 06 Aansluiting 07 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT Beschrijving van de bovenzijde 08 Recipiënten voor de inductie 10 Welke kookzone voor uw pan? 10 Beschrijving van de bedieningen 11 Inschakelen 11 Uitschakelen 11 Instellen van het kookvermogen 11 Instellen van de timer 11 Gebruik kinderbeveiliging 12 Beveiliging tijdens de werking 13 3 / PERIODIEK ONDERHOUD VAN HET APPARAAT Uw apparaat beschermen 14 Onderhoud van het apparaat 14 4 / SPECIALE MEDEDELINGEN EN INCIDENTEN Bij de inwerkingstelling 15 Bij het inschakelen 15 Tijdens het gebruik 15 5 / KOOKTABEL Kooktabel per gerecht 16 Omdat we voortdurend streven naar het verbeteren van onze producten, behouden we ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de technische, functionele of esthetische kenmerken, om de technische evolutie op de voet te volgen. Belangrijk Voor installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruikshandleiding aandachtig lezen. U zult snel vertrouwd raken met de werking van uw toestel. 3

4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze kookplaat is bestemd voor particulier gebruik in een huishoudelijke omgeving. Deze kookplaten zijn uitsluitend bestemd voor het koken van vaste of vloeibare levensmiddelen en bevatten geen asbesthoudende onderdelen. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) waarvan de lichamelijke, sensoriële of mentale capaciteiten beperkt zijn, of personen zonder ervaring of kennis, behalve onder toezicht van een persoon die instaat voor hun veiligheid of voorafgaande instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat. Op kinderen moet toezicht worden gehouden, zodat ze niet met het apparaat spelen. Elektrisch gevaar Zorg ervoor dat de voedingskabel van een elektrisch apparaat aangesloten vlakbij de kookplaat niet in contact komt met de kookzones. Als er een barstje verschijnt in het oppervlak van de glasplaat dient u het apparaat onmiddellijk uit te schakelen om de kans op een elektrische schok uit te sluiten. Verwijder daartoe de zekeringen of schakel de hoofdschakelaar uit. Gebruik de kookplaat niet meer voordat de glazen bovenplaat is vervangen. Restwarmte Een kookzone kan na gebruik nog enkele minuten heet blijven. Dit wordt weergegeven met een H gedurende deze tijd. Raak de betreffende zones dan niet aan. Kinderbeveiliging Uw kookplaat is voorzien van een kinderbeveiliging voor vergrendeling van de functies tijdens het koken of wanneer de plaat niet aan staat (zie hoofdstuk: gebruik van de kinderbeveiliging). Vergeet niet de kinderbeveiliging te ontgrendelen wanneer u de kookplaat opnieuw wilt gebruiken. Voor dragers van hartstimulatoren en actieve implantaten. De werking van de kookplaat voldoet aan de geldende normen voor elektromagnetische interferentie en beantwoordt aldus aan de wettelijke normen (richtlijnen 2004/108/CE). Om interferentie tussen uw kookplaat en een pacemaker te vermijden, is het belangrijk dat de pacemaker in overeenstemming met de betreffende voorschriften is ontworpen en afgesteld. Wij kunnen u in dit opzicht enkel garanderen dat ons eigen product aan de geldende normen voldoet. Wat betreft de technische specificatie van uw pacemaker of eventuele incompatibiliteit, kunt u inlichtingen inwinnen bij de fabrikant van de pacemaker of bij uw behandelend arts. RESPECT VOOR HET MILIEU 4 Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat kan worden hergebruikt. Draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de gemeentecontainers voor hergebruik te deponeren. Uw apparaat bevat tevens vele herbruikbare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo om aan te geven dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden. Zo kan uw fabrikant de apparaten optimaal hergebruiken, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

5 NL BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT B C A D A B C D Luchtinvoer Luchtafvoer Glaskeramische plaat Voedingskabel 5

6 NL 1 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT ,4 Luchtinlaat Entrée d'air Luchtuitlaat Sortie d'air cm 4 cm 4 cm sanitaire ruimte A 4 cm Boven een meubel met deur of lade KEUZE VAN DE PLAATS De afstand tussen de rand van het apparaat en de muur (of wand) erachter of ernaast moet minimaal 4 cm bedragen (zone A). Uw apparaat kan probleemloos ingebouwd worden boven een keukenmeubel, een oven of een elektrisch inbouwapparaat. Controleer echter wel of de luchttoevoer en afvoer niet worden geblokkeerd (zie hoofdstuk beschrijving van uw apparaat ). MINIMUM 4 mm INBOUWEN Houd u aan de tekening hierboven. Lijm de schuimplastic afdichtingstrip volledig rond de onderzijde van de kookplaatrand, daar waar deze op uw werkblad rust. Dit zorgt voor een goede afdichting met het werkblad. Bevestig de clips op de tafel (volgens het model). Boven een oven Advies Als uw oven onder de kookplaat is geplaatst, maakt de thermische beveiliging van de plaat gelijktijdig gebruik van de kookplaat en de oven in pyrolysemodus onmogelijk. Uw kookplaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. Deze beveiliging kan bijvoorbeeld worden geactiveerd als de kookplaat is geïnstalleerd boven een onvoldoende geïsoleerde oven. Er verschijnen dan kleine streepjes op de display. In dit geval raden wij u aan om de beluchting van uw kookplaat te verbeteren door een opening te maken aan de zijkant van uw meubel (8cm x 5cm), en/of u kunt ook de isolatieset voor de oven installeren die te verkrijgen is bij de klantenservice. Let op Het is van groot belang dat de luchtinvoer onder het kookapparaat nooit wordt afgesloten. Ongeacht waar u de inductiekookplaat installeert, een goede ventilatie is altijd belangrijk. 6

7 1 / INSTALLATIE VAN UW APPARAAT NL AANSLUITING Aansluiting 400V 2N - 16A ~ Deze kookplaten moeten worden aangesloten op het net met behulp van een stekker, overeenkomstig de voorschriften van IEC of een eenpolige onderbreker, overeenkomstig de geldende installatieregels. Het apparaat dient zo te worden geplaatst dat het stopcontact toegankelijk blijft. Bij het onder spanning zetten van de kookplaat, of in geval van een lange stroomstoring, verschijnt een lichtcodering op het bedieningspaneel. Wacht ongeveer 30 seconden tot deze informatie verdwijnt voordat u de kookplaat gebruikt (deze weergave is normaal en indien nodig voorbehouden aan de servicedienst. De gebruiker van de kookplaat dient hier in geen geval rekening mee te houden). Scheid voor de aansluiting de 2 fasedraden L1 en L2. Bruin Blauw Nulleider Zwart of grijs N L1 L2 Fase Aarde Groen/geel Indien bij een aansluiting van 400 V 2N driefasig, de kookplaat niet functioneert, controleer dan of de nulleider goed is aangesloten. Let op Indien de voedingskabel is beschadigd moet deze veiligheidshalve door de fabrikant, de servicedienst of ander gekwalificeerd persoon worden vervangen. Aansluiting V ~ Aansluiting 2x230V 2L+2N ~ - 16A Scheid de draden voor de aansluiting. Zwart of grijs Bruin Blauw Zwart of grijs Groen/geel N1 N2 L1 L2 Groen/geel Blauw Nulleider Fase Aarde Bruin Aansluiting 400V 3 ~ - 16A N L 32A Nulleider Fase Aarde 7

8 NL 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT BESCHRIJVING VAN DE BOVENZIJDE 16 cm 50 W W 28 cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W 21 cm 50 W W 18 cm 50 W W 16 cm 50 W W IFT-3S - IFT-13S IFT-4R - IFT-14S 16 cm 50 W W 16 cm 50 W W 18 cm 50 W W 23/21 cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W 16 cm 50 W W IFF-80 IFF-81 8

9 P / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL 18 cm 50 W W 16 cm 50 W W 22/21 cm 50 W W 28 cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W IFF-82 IFF cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W 18 cm 50 W W IFF-84 9

10 NL 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT PANNEN VOOR DE INDUCTIE WELKE KOOKZONE VOOR UW PAN? A B C A Inductor Elektronische schakeling Inductiestromen Inductieprincipe Het principe van inductiekoken berust op een magnetisch fenomeen. Zodra u uw pan op een kookzone zet en deze inschakelt, gaan de elektronische schakelingen van uw kookplaat in de bodem van uw kookpan inductie stromen produceren, hetgeen de temperatuur onmiddellijk verhoogt. Deze warmte wordt doorgegeven aan de levensmiddelen in de pan die u zo, afhankelijk van uw instelling, zachtjes kunt laten pruttelen of snel kunt dichtschroeien. De pannen De meeste pannen kunnen gebruikt worden voor inductiekoken. Alleen glas, aardewerk, aluminium zonder speciale bodem, koper en sommige niet-magnetische roestvrij staal soorten kunnen niet gebruikt worden. Wij raden aan pannen met een dikke en platte boden te kiezen. De warmte wordt beter verspreid en het kookproces verloopt gelijkmatiger. + - C B Kookzone* 16 cm cm 18 cm cm 21 cm cm 28 cm cm * volgens model Te gebruiken pan Advies Om te controleren of uw pan geschikt is: Zet u hem op een kookzone op vermogen 4. Als het display niet knippert, is uw pan geschikt. Als het display knippert, is uw pan niet geschikt voor inductiekoken. U kunt ook een magneet gebruiken. Als de magneet aan de bodem van de pan kleeft, is de pan geschikt voor inductiekoken. Als u een pan kiest met dit logo op de bodem of op de verpakking bent u ervan verzekerd dat de pan onder normale gebruiksomstandigheden perfect geschikt is voor uw kookplaat. Om u bij uw keuze van kookpannen te helpen, leveren wij bij deze handleiding een lijst met keukengerei. 10

11 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN INSTELLEN VAN DE TIMER NL Een roterende timer is beschikbaar voor alle kookzones. De 4 timers kunnen samen gebruikt worden. A B C A B C Aan/uit toets. Instelling timer / vermogen Toetsen voor het instellen van de timer. INSCHAKELEN Druk op de aan/uit toets van de te gebruiken zone. Een knipperende 0 en een pieptoon geven aan dat de zone ingeschakeld is. Een vast punt verschijnt op het gekozen display. U kunt nu het gewenste kookvermogen instellen. Als u geen kookvermogen instelt zal de kookzone automatisch worden uitgeschakeld. UITSCHAKELEN Druk lang op de aan/uit toets van de te gebruiken zone. INSTELLEN VAN HET KOOKVERMOGEN (naar gelang model) Druk op de toets + om het vermogen van 1 tot 9 te verhogen (maximum vermogen) en op de toets - om het te verlagen. of Druk op de toets + om het vermogen van 1 tot P te verhogen (maximum vermogen) en op de toets - om het te verlagen. Bij het inschakelen kunt u direct het maximale vermogenniveau P instellen door op de toets - te drukken. Door herhaaldelijk te drukken op de toets selecteert u de kookzone waarvoor u de timer wenst te gebruiken. Het draaiend symbool van de timer kan alleen voor de zones die in werking zijn worden gebruikt. De leds van de timer in de display zal helder oplichten. Gebruik van de timer: - Zet de kookzone aan en stel het vermogen in. - Selecteer de led timer van de kookzone. - Druk op + of - tot de gewenste instelling om uw kooktijd te regelen. Voor lange tijden drukt u op - om onmiddellijk 99 minuten te bereiken. De timer begint pas terug te tellen indien op de kookzone een pan staat. Na de bereiding gaat de zone uit en geeft de timer 0 weer. U wordt gewaarschuwd met een pieptoon. - Druk op om het even welke toets om de pieptoon te stoppen. Om de instellingen van de timer te wijzigen: - Selecteer uw timer - Druk op + of -. Om de timer te stoppen: - Selecteer uw timer - Druk twee keer op + en -. 11

12 NL 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEBRUIK KINDERBEVEILIGING Uw kookplaat heeft een kinderbeveiliging die de bedieningen vergrendelt wanneer de plaat niet is ingeschakeld (bijvoorbeeld bij het reinigen) of tijdens het koken (om de instellingen niet te wijzigen). Uit veiligheidsoverwegingen is alleen de toets stop altijd actief en dient om een kookzone te onderbreken, zelfs wanneer die vergrendeld is. Hoe vergrendelen? Druk nu op de vergrendelingtoets tot de led bovenaan oplicht en een pieptoon de handeling bevestigt. Plaat vergrendeld in werking De weergave van de kookzones in werking geeft afwisselend het vermogen het symbool van de vergrendeling weer. Wanneer u drukt op de toetsen van het vermogen of de timer van de zones in werking, licht de led van de vergrendeling op en gaat weer uit na enkele seconden. Alleen de toets stop is altijd actief. Advies Vergeet niet de kookplaat te ontgrendelen vooraleer hem weer te gebruiken (zie hoofdstuk gebruik kinderbeveiliging ). Voor de kookzones die niet in werking zijn, gaan het symbool en de led aan wanneer u druk op de toetsen start/stop. Deze weergave verdwijnt na enkele seconden, De plaat is vergrendeld en uitgeschakeld De led boven de vergrendelingtoets is uit. Een korte druk op deze toets doet de led branden. De led licht op wanneer u druk op een toets start/stop van een willekeurige zone. Hoe vergrendelen? Druk op de vergrendelingtoets: de led gaat uit en u hoort een dubbele pieptoon. De kookplaat is ontgrendeld. 12

13 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL BEVEILIGING TIJDENS DE WERKING Restwarmte Na intensief gebruik kan de door u gebruikte kookzone nog enkele minuten heet blijven. Dit wordt weergegeven met een H Raak de betreffende zones dan niet aan. Temperatuurbegrenzer Elke kookzone is uitgerust met een veiligheidssensor die voortdurend de temperatuur van de bodem van de pan controleert. Als u een lege pan op een ingeschakelde kookzone laat staan, zal deze sensor automatisch de temperatuur van de kookplaat aanpassen zodat uw keukengerei of de kookplaat niet wordt beschadigd. Veiligheid kleine voorwerpen Het wordt aangeraden om geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels op de kookplaat te laten liggen, deze kunnen warm worden. Let op Meerdere kleine voorwerpen kunnen op een kookplaat als een pan worden herkend. Het display geeft het kookvermogen aan: de kookplaat kan aan gaan en de voorwerpen worden warm. Beveiliging bij overkoken Het stopzetten van de PIEP... PIEP kookplaat, een speciale weergave (symbool hiernaast) en een pieptoon (naar gelang model) kunnen in één van de volgende 3 gevallen in werking worden gezet: - Overkoken waarbij de bedieningstoetsen worden bedekt. - Natte doek op de toetsen. - Metalen voorwerp op de bedieningstoetsen. Nadat u de kookplaat en de toetsen schoon hebt gemaakt of het voorwerp weg hebt gehaald, kunt u verder gaan met koken. Systeem Auto-Stop Indien u een bereiding vergeet stop te zetten, is de het kookplaat uitgerust met een beveiliging Auto-Stop system die de vergeten kookzone onmiddellijk uitschakelt na een bepaalde tijd (begrepen tussen 1 en 10 uur volgens het gebruikt vermogen). Wanneer deze beveiliging in werking treedt, wordt de onderbreking van de kookzone aangegeven met de weergave AS of A in de bedieningszone en wordt gedurende ongeveer 2 minuten een pieptoon afgegeven. Het volstaat op een willekeurige bedieningstoets te drukken om de pieptoon te onderbreken. Een dubbele pieptoon bevestigt uw handeling. 13

14 NL 3 / PERIODIEK ONDERHOUD VAN HET APPARAAT UW APPARAAT BESCHERMEN. De pannen niet te hard op de kookplaat neerzetten: het glazen oppervlak van de glaskeramische plaat is heel sterk, maar niettemin niet onbreekbaar.. Leg geen warm deksel plat op de kookplaat. Een zuignapeffect zou de plaat kunnen beschadigen.. Schuif de pannen niet over de glasplaat, dat kan op den duur beschadiging veroorzaken van de lijnen op de glaskeramische plaat.. Zet geen pannen op de lijst of kap (naargelang het model).. Gebruik geen pannen met ruwe of oneffen bodem: er kunnen stoffen onder blijven steken die vlekken of krassen op de kookplaat kunnen veroorzaken. Beschadigingen die de werking van de kookplaat niet storen of onmogelijk maken, vallen niet onder de garantie van dit apparaat. ONDERHOUD VAN HET APPARAAT. Berg uw onderhoudsproducten of ontvlambare producten niet op in het meubel onder de plaat.. Verwarm geen gesloten blikken, omdat die kunnen ontploffen. Dat geldt uiteraard voor alle kookstanden.. Gebruik nooit aluminiumfolie voor het bereiden van gerechten. In aluminium verpakte producten of producten in een aluminium bakje nooit rechtstreeks op de kookplaat zetten. Het aluminiumfolie smelt en brengt onherstelbare schade toe aan uw kookapparaat.. Laat geen voorwerpen op de kookplaat liggen (ongewenst inschakelen van de kookplaat, krassen,...).. Gebruik geen stoomreiniger. De met kracht ontsnappende stoom kan de kookplaat schade toebrengen. SOORTEN VUIL Licht. Ingebakken vlekken. Overkoken van suiker, gesmolten plastic Kringen en kalkaanslag. Glanzende metalen verkleuringen. Wekelijks onderhoud. GEBRUIK Huishoudsponsen. Huishoudsponsen. Speciaal glaskrabbertje. Witte wijnazijn. Speciaal product voor glaskeramische kookplaten. HOE? Het te reinigen gebied met warm water doorweken, daarna afvegen. Het te reinigen gebied met warm water doorweken, een speciaal glaskrabbertje gebruiken om het ergste vuil te verwijderen, daarna met de schuurzijde van een huishoudsponsje het resterende vuil verwijderen en afvegen. Warme witte wijnazijn op de vlekken aanbrengen, laten inwerken en afvegen met een zachte doek. Een speciaal product voor glaskeramische platen aanbrengen op de plaat, bij voorkeur met siliconen (beschermend effect). crème spons voor delicate vaat poeder schuurspons 14

15 4 / SPECIALE MEDEDELINGEN EN INCIDENTEN Bij het aanzetten NL U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN: Er verschijnt een lichtgevene display. De installatie is doorgeslagen. Slechts één zijde werkt. Bij het eerste gebruik komt er een vreemde geur van de kookplaat af Bij het aanzetten De kookplaat werkt niet en de lichtgevende displays op het bedieningspaneel blijven uit. De kookplaat werkt niet en er verschijnt een ander bericht. De kookplaat functioneert niet, de informatie wordt weergegeven. De kookplaat is opgehouden met functioneren, geeft om de tien seconden een PIEP en een wordt weergegeven. Een serie kleine wordt weergegeven. Na een kookzone in werking te hebben gesteld, blijft de display van het bedieningspaneel knipperen. De pannen maken lawaai tijdens het koken. Uw kookplaat maakt een tikkend geluid tijdens het koken. De ventilator blijft enkele minuten doorwerken na uitschakeling van de kookplaat. Normale werking. Verkeerde aansluiting van de kookplaat. Nieuw apparaat. Het apparaat krijgt geen stroom. De voeding of de aansluiting is defect. De elektronische schakeling werkt slecht. De kookplaat is vergrendeld Er is iets overgekookt of er ligt een voorwerp op het bedieningspaneel. De elektronische schakelingen zijn verhit. De gebruikte pan is niet geschikt voor inductie of heeft een doorsnede van minder dan 12 cm (10 cm op vuur van 16 cm). Normaal voor sommige soorten pannen. Dit is te wijten aan de doorgang van de energie van de plaat naar de pan. Niets, de weergave verdwijnt na 30 seconden. Controleer de geschiktheid. Zie hoofdstuk aansluiting. Verwarm een pan vol water een half uur lang op elke zone U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN: Tijdens het gebruik Afkoeling van het elektronisch systeem Normale werking. Controleer de zekeringen en de elektrische hoofdschakelaar. Neem contact op met de Klantenservice. Zie hoofdstuk gebruik kinderbeveiliging U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN: Reinig of verwijder het voorwerp en start het koken opnieuw. Zie hoofdstuk inbouw. Zie hoofdstuk pannen voor inductiekoken. Niets. Er is geen gevaar, noch voor uw kookplaat noch voor uw pan. Niets. Let op Bij een breuk, scheurtje of barst, hoe klein ook, in de glaskeramische plaat, het apparaat onmiddellijk loskoppelen om elektrische schokken te vermijden. Neem contact op met de afdeling klantenservice. 15

16 NL 5 / KOOKTABEL KOOKTABEL PER GERECHT BAKKEN BAKKEN/GOUDBRUIN KOKEN/STOVEN WARM EN BRADEN LAAGJE GEVEN HOUDEN BRENGEN TOT KOOKPUNT HET KOOKPUNT ZACHT KOKEN SOEPEN VIS SAUS GROENTEN VLEES BOUILLON MAALTIJDSOEPEN COURT-BOUILLON DIEPVRIES DIK OP BASIS VAN BLOEM MET BOTER EN EIEREN (BEARNAISE, HOLLANDSE SAUS) BEREIDE SAUZEN ANDIJVIE, SPINAZIE DROGE GROENTEN GEKOOKTE AARDAPPELEN GEBAKKEN AARDAPPELEN GESAUTEERDE AARDAPPELEN GROENTEN ONTDOOIEN DUNNE LAPJES VLEES GEBAKKEN BIEFSTUK GRILLGERECHTEN (GIETIJZEREN GRILL) GEFRITUURD VARIANTEN DIEPGEVROREN FRIETJES VERSE FRIETJES SNELKOOKPAN (VANAF HET MOMENT DAT HET BEGINT TE SISSEN) MOES PANNENKOEKEN CUSTARD GESMOLTEN CHOCOLA JAM MELK SPIEGELEIEREN PASTA BABYPOTJES (BAIN MARIE) RAGOUT CREOOLSE RIJST RIJSTEBRIJ FagorBrandt SAS, huurder-beheerder SAS met maatschappelijk kapitaal van euro HR Nanterre CZ / 02 10/10

17 CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska

18

19 OBSAH CS Bezpečnostní pokyny 04 Ochrana životního prostředí 04 Popis přístroje 05 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE Výběr umístění 06 Zabudování 06 Připojení 07 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE Popis horní části desky 08 Nádobí pro indukci 10 Kterou varnou zónu použít v závislosti na nádobě? 10 Popis ovládacích prvků 11 Zapnutí 11 Vypnutí 11 Nastavení výkonu 11 Nastavení časového spínače 11 Použití dětské pojistky 12 Pojistky v provozu 13 3 / BĚŽNÁ ÚDRŽBA PŘÍSTROJE Chraňte svůj přístroj 14 Údržba přístroje 14 4 / ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH POTÍŽÍ Při uvedení do provozu 15 Při zapnutí 15 V průběhu použití 15 5 / TABULKA VAŘENÍ Tabulka vaření podle pokrmů 16 Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky si vyhrazujeme právo provádět změny jejich technických, funkčních nebo vzhledových vlastností v souvislosti s technickým vývojem. Důležité Před instalací a použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k instalaci a použití, abyste se rychle seznámili s jeho funkcemi. 3

20 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varná deska je určena pro použití v domácnosti. Tyto varné desky určené výhradně k přípravě nápojů a pokrmů neobsahují žádné azbestové součásti. Přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi ani osobami bez zkušeností či znalostí přístroje, jedině pokud by nad nimi osoba zodpovědná za jejich bezpečnost prováděla dozor nebo jim podala předběžné pokyny ohledně používání přístroje. Dávejte pozor, aby si se spotřebičem nehrály děti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Zkontrolujte, zda se přívodní kabel elektrického přístroje zapojeného v blízkosti varné desky nedotýká varných zón. Objeví-li se na skleněném povrchu prasklina, ihned přístroj odpojte, aby nehrozilo riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjměte pojistky nebo aktivujte jistič. Do výměny skleněné horní plochy již přístroj nepoužívejte. Zbytkové teplo Varná zóna může být teplá ještě několik minut po použití. Během této doby je zobrazeno H. Nedotýkejte se tedy těchto zón. Dětská pojistka Vaše varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která ji při použití zablokuje v poloze vypnutí nebo v poloze vaření (viz kapitola: použití dětské pojistky). Nezapomeňte ji před použitím odblokovat. Pro uživatele kardiostimulátorů a aktivních implantátů. Provoz varné desky splňuje platné normy pro elektromagnetické rušení a zcela vyhovuje zákonným požadavkům (směrnice 2004/108/ES). Aby nedocházelo k interferencím mezi varnou deskou a Vaším kardiostimulátorem, musí být kardiostimulátor seřízen podle platných předpisů. V tomto ohledu můžeme garantovat pouze shodu našeho výrobku. Pokud jde o kardiostimulátory nebo jejich případnou nekompatibilitu, můžete se informovat u jejich výrobce nebo u Vašeho ošetřujícího lékaře. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Obalové materiály tohoto zařízení jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu. Také Váš přístroj obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů. Je tedy označen tímto logem, které sděluje, že se vyřazené přístroje nemají mísit s jiným typem odpadů. Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení. Informujte se na obecním úřadě v místě bydliště nebo u svého prodejce, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejblíže Vašemu bydlišti. Děkujeme Vám za Váš příspěvek k ochraně životního prostředí. 4

21 CS POPIS PŘÍSTROJE B C A D A B C D Přívod vzduchu Odvod vzduchu Sklokeramická deska Přívodní kabel 5

22 CS 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE ,4 Vstup Entrée vzduchu d'air Výstup Sortie d'air vzduchu cm 4 cm instalační prostor 4 cm A 4 cm Nad nábytkem s dvířky nebo zásuvkou VÝBĚR UMÍSTĚNÍ Vzdálenost mezi okrajem přístroje a boční nebo zadní stěnou (nebo příčkou) musí být nejméně 4 cm (zóna A). Přístroj můžete snadno zabudovat nad linku, troubu nebo zabudovaný elektrospotřebič. Zkontrolujte, zda vstupy a výstupy vzduchu nejsou zakryté (viz kapitola Popis přístroje ). MIN. 4 mm ZABUDOVÁNÍ Postupujte podle tohoto obrázku. Spoj pod přístrojem utěsněte pěnou kolem ploch, které se dotýkají pracovní desky. Tak bude dobře přiléhat k pracovní ploše. Upevněte svorky na desku (podle modelu). Nad troubou Rada Je-li trouba umístěna pod varnou deskou, kvůli tepelným pojistkám nelze souběžně používat varnou desku a troubu v režimu pyrolýzy. Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem proti přehřátí. Tato pojistka se může aktivovat např. při instalaci nad nedostatečně izolovanou troubou. V zóně s povely se zobrazí čárky. V takovém případě doporučujeme zlepšit odvětrání varné desky zhotovením otvoru v boku nábytku. (8cm x 5cm), a/nebo rovněž můžete instalovat izolační sadu pro troubu, která je k dispozici v rámci poprodejního servisu. Upozornění Dbejte na to, aby vstupy vzduchu pod varnou deskou byly volné. Ve všech případech instalace vyžaduje indukční deska dobré odvětrání. 6

23 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE CS PŘIPOJENÍ Připojení 400V 2N - 16A ~ Tyto varné desky se musí připojit na síť pomocí zásuvky podle CEI nebo omnipolárního spínače podle platných pravidel instalace. Přístroj je nutno umístit tak, aby byla přístupná zásuvka. Při zapojení varné desky do sítě nebo po delším výpadku proudu se na ovládací klávesnici zobrazí světelné kódy. Před použitím varné desky počkejte cca 30 vteřin, než tyto informace zmizí (toto zobrazení je normální a je v případě potřeby vyhrazeno pro servisní oddělení. Uživatel varné desky jej nesmí brát v úvahu). Před připojením oddělte 2 dráty fáze L1, L2. hnědý modrý Nulový vodič černý-šedý N L1 L2 Fáze zelený/žlutý Uzemnění Při trojfázovém zapojení 400 V 2N v případě nefunkčnosti varné desky zkontrolujte, zda je dobře připojen nulový vodič. Upozornění Je-li kabel poškozený, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo oprávněná osoba. Připojení V ~ Připojení 2x230V 2L+2N ~ - 16A Před připojením oddělte dráty. černý-šedý hnědý modrý zelený/žlutý černý-šedý zelený/žlutý N1 Nulový vodič N2 L1 L2 Fáze Uzemnění modrý hnědý Připojení 400V 3 ~ - 16A N L 32A Nulový vodič Fáze Uzemnění 7

24 CS 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE POPIS HORNÍ ČÁSTI DESKY 16 cm 50 W W 28 cm 50 W W 18 cm 21 cm 21 cm 18 cm 16 cm 50 W W IFT-3S - IFT-13S IFT-4R - IFT-14S 16 cm 50 W W 16 cm 50 W W 18 cm 23/21 cm 18 cm 21 cm 16 cm 50 W W IFF-80 IFF-81 8

25 P / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE CS 18 cm 16 cm 50 W W 22/21 cm 28 cm 50 W W 18 cm 21 cm IFF-82 IFF cm 50 W W 18 cm 21 cm 18 cm IFF-84 9

26 CS 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE NÁDOBÍ PRO INDUKCI KTEROU VARNOU ZÓNU POUŽÍT V ZÁVISLOSTI NA NÁDOBĚ? A B C A Indukující okruh Elektronický okruh Indukované proudy Princip indukce Princip indukce spočívá v magnetickém jevu. Postavíte-li nádobu na varnou zónu a zapnete ji, vytvářejí elektronické obvody varné desky indukované proudy na dně nádoby a okamžitě zvednou teplotu. Toto teplo se pak přenáší do pokrmů, které se podle nastavení vaří mírně nebo rychle. Nádobí Většina nádobí je kompatibilní s indukcí. Pouze u skla, hlíny, hliníku bez speciálního dna, mědi a některých nemagnetických nerezových materiálů indukční vaření nefunguje. Doporučujeme vybrat nádobí se širokým a plochým dnem. Teplo se lépe rozloží a vaření bude stejnoměrnější. + - C B Zóna Nádobí vhodné pro použití vaření* 16 cm cm 18 cm cm 21 cm cm 28 cm cm * podle modelu Rada Pro kontrolu, zda je Vaše nádobí vhodné: Položte ji na varnou zónu při výkonu 4. Pokud je displej neměnný, je nádobí vhodné. Pokud bliká, nedá se nádobí použít pro indukci. Můžete také použít magnet. Pokud přilne ke dnu nádoby, je vhodná pro indukci. Když vyberte nádobu s logem na dně nebo na obalu, budete si jisti, že je dokonale vhodná pro varnou desku za běžných podmínek použití. Jako pomoc při výběru dodáváme s tímto návodem seznam náčiní. 10

27 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ NASTAVENÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE CS Jedno dotykové ovládání je k dispozici pro všechny varné zóny. Současně je možno použít 4 časové spínače. A B C A B C Tlačítka zapnuto/vypnuto. Nastavení časového spínače/výkonu. Tlačítko časového spínače. ZAPNUTÍ Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí příslušné zóny. Blikající zobrazení 0 a zvukový signál oznamují, že zóna je zapnutá. Na zvoleném displeji se zobrazí tečka. Nyní můžete nastavit požadovaný výkon. Nenastavíte-li výkon, varná zóna se automaticky vypne. VYPNUTÍ Dlouze stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto příslušné zóny. NASTAVENÍ VÝKONU (podle modelu) Stiskněte tlačítko + pro zvýšení úrovně výkonu od 1 do 9 (maximální výkon) a tlačítko - pro jeho snížení. nebo Stiskněte tlačítko + pro zvýšení úrovně výkonu od 1 do P (maximální výkon) a tlačítko - pro jeho snížení. Po zapnutí můžete přejít ihned k maximálnímu výkonu P, stisknete-li tlačítko -. Postupným stiskem tlačítka nastavíte varnou zónu, ke které chcete přiřadit časový spínač. Časový spínač lze přiřadit pouze k zapnutým varným zónám. LED dioda právě zvolené varné zóny bude blikat. Chcete-li použít minutku: - Zapněte varnou zónu a nastavte výkon. - Tlačítkem "Hodiny" zvolte varnou zónu, kterou chcete načasovat. - Stiskněte + nebo - až do požadovaného nastavení, abyste nastavili dobu vaření. Pro dlouhé doby vaření stiskněte - pro přímý přechod na 99 minut. Časový spínač odpočítává pouze, je-li na varné zóně nádoba. Po ukončení vaření se zóna vypne, časový spínač zobrazí 0 a upozorní Vás zvukový signál. - Pro vypnutí zvukového signálu stiskněte kterékoliv tlačítko. Chcete-li změnit nastavení časového spínače: - Vyberte časový spínač. - Stiskněte + nebo -. Chcete-li časový spínač vypnout: - Vyberte časový spínač. - Současně stlačte a podržte stlačená tlačítka "+" a "-". 11

Kookplaat Varná deska Varný panel Fõzõlap P³yta grzejna

Kookplaat Varná deska Varný panel Fõzõlap P³yta grzejna 99638261_A_ML.qxp 02/03/2006 11:46 Page 1 NL CS SK HU PL INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ PRÍRUČKA NA INŠTALÁCIU A NA POUŽÍVANIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA INSTALACJI

Részletesebben

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap NL CS DA SK HU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kookplaat Varná deska

Részletesebben

Kookplaat Varná deska Varný panel Fõzõlap P³yta grzejna

Kookplaat Varná deska Varný panel Fõzõlap P³yta grzejna 99638261_A_ML.qxp 02/03/2006 11:46 Page 1 NL CS SK HU PL INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ PRÍRUČKA NA INŠTALÁCIU A NA POUŽÍVANIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA INSTALACJI

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezési útmutató Az alábbi utasítások szakképzett szerelõnek szólnak, akinek biztosítania kell a beszerelés, beállítás, és mûszaki karbantartás helyes elvégzését a jelenleg érvényben lévõ elõírások

Részletesebben

FAVORIT50502IM0 FAVORIT50502ID0 FAVORIT50502IW0 NL HU PT ES

FAVORIT50502IM0 FAVORIT50502ID0 FAVORIT50502IW0 NL HU PT ES FAVORIT50502IM0 FAVORIT50502ID0 FAVORIT50502IW0 NL HU PT ES Gebruiksaanwijzing 2 Használati útmutató 20 Manual de instruções 38 Manual de instrucciones 55 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2.

Részletesebben

Sporák Tűzhely Sporák

Sporák Tűzhely Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 SK Návod na používanie 28 Sporák Tűzhely Sporák ZCE560N Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím _ 6 Varná deska Denní používání

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

HANDLEIDING UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TX-24C300E

HANDLEIDING UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TX-24C300E HANDLEIDING UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TX-24C300E TELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING BAREVNÝ TELEVIZOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM SZÍNES TELEVÍZIÓ

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 492 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 492 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie

47635IP. Sporák Sporák. Návod k použití Návod na použitie 47635IP Sporák Sporák Návod k použití Návod na použitie 2 Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade

Részletesebben

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34

47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 47745IQ CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 34 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

HANDLEIDING UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TX-48CX400E

HANDLEIDING UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TX-48CX400E HANDLEIDING UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TX-48CX400E TELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING BAREVNÝ TELEVIZOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM SZÍNES TELEVÍZIÓ

Részletesebben

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA

Návod k použití 2 Használati útmutató 19 CS HU. Sporák Tűzhely ZCE540G1WA CS HU Návod k použití 2 Használati útmutató 19 Sporák Tűzhely ZCE540G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 7 Varná

Részletesebben

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 ESL 8525RO CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 21 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6

Részletesebben

Történet 4. Hollandia Aladár szemével http://holland.aladar.hu/ Történet 4. Elektriciteit

Történet 4. Hollandia Aladár szemével http://holland.aladar.hu/ Történet 4. Elektriciteit Elektriciteit Als je je lamp niet kunt aandoen, werkt er iets niet. Je moet een elektricien vinden. Op zondag is dat niet makkelijk. Ik weet veel over elektriciteit, maar het is niet mijn vak. In Nederland

Részletesebben

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka

SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Chladnička Használati útmutató Hűtőszekrény Instrukcja obsługi Chłodziarka SANTO K 9 12 40-7i Návod k použití Használati útmutató Instrukcja obsługi Chladnička Hűtőszekrény Chłodziarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: www.electrolux.com/productregistration ESI 4610RAX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 34 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 51 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička

Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 PL Instrukcja obsługi 22 SK Návod na používanie 32 Truhlicová mraznička Fagyasztóláda Zamrażarka skrzyniowa Truhlicová mraznička ZFC14400WA Obsah Bezpečnostní

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES

ISTRUZIONI PER L USO AR372 FOLLETO DE INSTRUCCIONES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE AR372 CAMINO ELECTRIC FIRE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA OBSLUHU CHEMINÉE ÉLECTRIQUE

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SKINANDE CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Ovládací panel 6 Programy 7 Funkce 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 11 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní pokyny

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42

EUT1106AOW... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 EUT1106AOW...... CS MRAZNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK MRAZNIČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 42 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...............................................................

Részletesebben

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt.

FAVORIT 88020 VI. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. http://www.markabolt. FAVORIT 88020 VI Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik

Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 13 SK Návod na používanie 26 SL Navodila za uporabo 37 Chladnička Hűtőszekrény Chladnička Hladilnik ZRA22800WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie navodila za uporabo Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Chłodziarko-zamrażarka Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ SKINANDE HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 7 Ovládací panel 8 Programy 8 Funkce 9 Nastavení 10 Před prvním použitím 12 Denní používání

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ HÖGKLASSIG HU ČESKY 4 MAGYAR 27 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 10 Flexibilní indukční varná zóna 12 Tipy a rady 16 Čištění a údržba

Részletesebben

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci

Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Dvojitý palivový vařič Pokyny pro používání a instalaci Kombinált tűzhely Használati és beszerelési utasítás Kuchnia gazowo-elektryczna Instrukcja obsługi i instalacji U104700-01 CEŠTINA 4 MAGYAR 20 POLSKI

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/

Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Beépített sütő. Vestavná trouba ZOB 592. http://www.markabolt.hu/ Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 592 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Mraznička Fagyasztó Zamrażarka Mraznička EUP23900X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese

Részletesebben

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25

DUP361. DE Akku-Astschere 71. Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 25 EN PL Battery Powered Pruning Shears Akumulatorowy sekator ogrodniczy INSTRUCTION MANUAL 8 6 HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 5 SK CS UK RO Akumulátorové prerezávacie Akumulátorové zahradnické acumulator NÁVOD

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P

CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P CS Návod k použití 2 Myčka nádobí HU Használati útmutató 26 Mosogatógép SK Návod na používanie 52 Umývačka FAVORIT 99705 IM0P 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom

Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička s mrazničkou Hladilnik z zamrzovalnikom CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 14 RO Informaţii pentru 28 utilizator SK Návod na používanie 41 SL Navodila za uporabo 52 Chladnička s mrazničkou Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator Chladnička

Részletesebben

d CZ a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC8507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB DVBT AMP AUDIO AUX 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK

Részletesebben

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41

S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 S72300DSW0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 SK CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 41 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 PROVOZ

Részletesebben

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL E7 Brugervejledning

Részletesebben

Inburgeringscursus 24 (iskola)

Inburgeringscursus 24 (iskola) Egy lecke az iskolával kapcsolatosan. 1/5 oldal Szószedet de basisschool (de basisscholen): általános iskola het beroep (de beroepen): szakma gemakkelijk (gemakkelijker, gemakkelijkst): könnyen; kényelmes;

Részletesebben

OLE40350TI-B ES MANUAL DE INSTRUCCIONES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS 40 DVB-T/-C-S2 FJERNSYN // TELEVISIÓN 40 DVB-T/-C-S2 // TELEVÍZIÓ 40 DVB-T/-C-S2

OLE40350TI-B ES MANUAL DE INSTRUCCIONES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS 40 DVB-T/-C-S2 FJERNSYN // TELEVISIÓN 40 DVB-T/-C-S2 // TELEVÍZIÓ 40 DVB-T/-C-S2 OLE40350TI-B 40 DVB-T/-C-S2 FJERNSYN // TELEVISIÓN 40 DVB-T/-C-S2 // TELEVÍZIÓ 40 DVB-T/-C-S2 NL GEBRUIKSAANWIJZING ES MANUAL DE INSTRUCCIONES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 20 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS SPOTŘEBIČE...6 4.

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató návod k použití használati útmutató Chladnička s mrazničkou Hûtõ - fagyasztó ENA34415X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace

Bezpečnost dětí a postižených osob. Všeobecné bezpečnostní informace CZ KYLSLAGEN HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 9 Provoz 10 Denní používání 11 Tipy a rady 14 Čištění a údržba 16 Odstraňování

Részletesebben

Chladnička Hűtőszekrény Frigider

Chladnička Hűtőszekrény Frigider CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 12 RO Manual de utilizare 23 Chladnička Hűtőszekrény Frigider ZRA21600WA Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Provoz _ 4 Při prvním použití _ 4 Denní používání 5 Užitečné

Részletesebben

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109

Návod k použití PRAÈKA. Obsah AQSL 109 Návod k použití PRAÈKA CZ Èesky,1 HU Magyar,13 SK Slovenský,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Pøipojení k elektrické síti a k rozvodu vody Technické údaje CZ PL Polski,37

Részletesebben

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie Myčka nádobí Opvaskemaskine Mosogatógép Lavastoviglie Umývačka riadu ESL63010 2 electrolux Obsah Electrolux.

Részletesebben

EHF6547FXK. CS Varná deska Návod k použití 2 HU Főzőlap Használati útmutató 18 SK Varný panel Návod na používanie 34

EHF6547FXK. CS Varná deska Návod k použití 2 HU Főzőlap Használati útmutató 18 SK Varný panel Návod na používanie 34 EHF6547FXK CS Varná deska Návod k použití 2 HU Főzőlap Használati útmutató 18 SK Varný panel Návod na používanie 34 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2

CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou HU Használati útmutató 19 Hűtő - fagyasztó PL Instrukcja obsługi 38 Chłodziarko-zamrażarka S53620CSX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2.

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob DAGLIG CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 20 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 9 Tipy a rady 11 Čištění a údržba 12 Odstraňování závad 12 Instalace 14 Technické

Részletesebben

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56

L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 L 60260 TL L 60060 TL CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 29 PL PRALKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 56 2 www.aeg.com OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE 6 PŘÍSLUŠENSTVÍ 7 OVLÁDACÍ

Részletesebben

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40

S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 S83600CMM0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 40 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ BARMHÄRTIG HU ČESKY 4 MAGYAR 19 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Popis spotřebiče 8 Denní používání 9 Tipy a rady 11 Čištění a údržba 11 Odstraňování závad 12 Instalace

Részletesebben

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK

SCRUBTEC 234 C USER MANUAL 02/12 (2) 9099346000. Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK 02/12 (2) 9099346000 ČESKY MAGYAR SLOVENSKY SLOVENŠČINA Model: 9087133020 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY SCRUBTEC 234

Részletesebben

utilizator Chladnička s mrazničkou Koelkast-Vriezer Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator ZRB632FW ZRB634FW ZRB638FW

utilizator Chladnička s mrazničkou Koelkast-Vriezer Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator ZRB632FW ZRB634FW ZRB638FW CZ Návod k použití 2 NL Gebruiksaanwijzing 14 HU Használati útmutató 25 RO Informaţii pentru utilizator 39 Chladnička s mrazničkou Koelkast-Vriezer Hűtő - fagyasztó Frigider-Congelator ZRB632FW ZRB634FW

Részletesebben

BEJUBLAD CZ SMAKLIG HU

BEJUBLAD CZ SMAKLIG HU BEJUBLAD SMAKLIG CZ HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt

Részletesebben

HC451220EB DA Brugsanvisning 2 HUHasználati útmutató 18

HC451220EB DA Brugsanvisning 2 HUHasználati útmutató 18 HC451220EB DA Brugsanvisning 2 HUHasználati útmutató 18 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Részletesebben

ESL 8610RA DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22

ESL 8610RA DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 ESL 8610RA DA OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED...3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 6 4. BETJENINGSPANEL...

Részletesebben

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW EWF 1276 GDW EWF 1076 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...........................................................

Részletesebben

Inhoudsopgave. Nederlands - 1 -

Inhoudsopgave. Nederlands - 1 - Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...2 Hoe te beginnen...3 Meldingen & Kenmerken & Accessoires...3 Functies...3 Stroom aansluiten...4 Afstandbediening...5 Aansluitingen...6 Mediabrowser menu...8 Snel

Részletesebben

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.preciz.hu FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har

Részletesebben

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU

BEJUBLAD HYLLAD CZ HU BEJUBLAD HYLLAD CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 9 Funkce hodin 11 Použití příslušenství

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

HK956970FB CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 39

HK956970FB CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 39 HK956970FB CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 20 PL Instrukcja obsługi 39 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator

Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 RO Manual de utilizare 29 Chladnička s mrazničkou Hűt - fagyasztó Frigider cu congelator ZRB934PWH2 Obsah Bezpečnostní informace 2 Provoz _ 5 P i prvním použití

Részletesebben

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23

EWF 1476 GDW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 EWF 1476 GDW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Részletesebben

Koelkast. Gebruiksaanwijzing. Hűtőszekrény. Lednice. Frigorifero. Használati útmutató. Návod k použití. Manuale utente

Koelkast. Gebruiksaanwijzing. Hűtőszekrény. Lednice. Frigorifero. Használati útmutató. Návod k použití. Manuale utente Koelkast Gebruiksaanwijzing Hűtőszekrény Használati útmutató Lednice Návod k použití Frigorifero Manuale utente BU 1150 HCA BU 1152 HCA BU 1152 A++ EWWERQWEW NL HU CZ IT Gelieve eerst deze gebruiksaanwijzing

Részletesebben

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50

FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 FAVORIT 88009 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 50 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG.

Részletesebben

GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ

GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NL Pagina 3 Wij streven voortdurend naar verbetering van onze producten. Daarom behouden we ons het recht voor om aan de technische,

Részletesebben

EN3613AOX... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48

EN3613AOX... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48 EN3613AOX...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

INDHOLD. Registrere dit produkt for bedre service: www.electrolux.com/productregistration

INDHOLD. Registrere dit produkt for bedre service: www.electrolux.com/productregistration EN2900AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 16 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 NO KOMBISKAP BRUKSANVISNING 47 2 www.electrolux.com INDHOLD

Részletesebben

Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci

Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci Üvegkerámia lapos, elektromos tűzhely Használati és beszerelési utasítás Elektryczna kuchnia ceramiczna Instrukcja obsługi i instalacji U104730-01

Részletesebben

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44

FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 FAVORIT 65002 I CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 22 SK UMÝVAČKA RIADU NÁVOD NA POUŽÍVANIE 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky

Részletesebben

EN3613MOX. NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 HU Hűtő - fagyasztó Használati útmutató 12

EN3613MOX. NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 HU Hűtő - fagyasztó Használati útmutató 12 EN3613MOX NL Koel-vriescombinatie Gebruiksaanwijzing 2 HU Hűtő - fagyasztó Használati útmutató 12 2 www.electrolux.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE... 3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BEDIENING...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Sklokeramická varná deska Glaskeramisk kogesektion Ceramic glass hob Glaskeramikkochfeld Üvegkerámia főzőlap

Sklokeramická varná deska Glaskeramisk kogesektion Ceramic glass hob Glaskeramikkochfeld Üvegkerámia főzőlap CS Návod k použití 2 DA Brugsanvisning 10 EN User manual 18 DE Benutzerinformation 25 HU Használati útmutató 33 Sklokeramická varná deska Glaskeramisk kogesektion Ceramic glass hob Glaskeramikkochfeld

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ; HU; PL; RO; SK Pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci unistor, aurostor, geostor Bivalentní zásobník teplé vody pro solární zařízení VIH S Zásobník teplé vody

Részletesebben

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R

Konyhabútor Beépítés és használat. instalace a použití K3C55/R Konyhabútor Beépítés és használat sporák instalace a použití àïàðàò Óïîçîðåœà sporák instalace a použití KC/R HU CZ SB SK Konyhabútor multifunkciós tûzhely sütési programmal Használati útmutató Sporák

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 25 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 9 Denní používání 10 Funkce hodin 12 Použití příslušenství

Részletesebben

Sporák Tűzhely Kuchenka Sporák

Sporák Tűzhely Kuchenka Sporák CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 18 PL Instrukcja obsługi 35 SK Návod na používanie 53 Sporák Tűzhely Kuchenka Sporák ZCV560M Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ MIRAKULÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 28 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 9 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 12 Funkce

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

TRAKTOR S NAKLADAČEM

TRAKTOR S NAKLADAČEM TRAKTOR S NAKLADAČEM CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Dříve než si začnou Vaše děti s touto hračkou hrát, prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Dodržujte veškeré instrukce uvedené

Részletesebben

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul 2 6 720 641 620 (2009/09)

Netcom100. hu Szerelési utasítás 11. da Installationsvejledning for telefonmodul 2 6 720 641 620 (2009/09) Netcom100 da Installationsvejledning for telefonmodul 2 hu Szerelési utasítás 11 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring..................................3

Részletesebben

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES ESF 6710ROW ESF 6710ROX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 52 2 www.electrolux.com

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. CZ MIRAKULÖS HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES

ESF 6710ROW ESF 6710ROX... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 INSTRUCCIONES ESF 6710ROW ESF 6710ROX...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 35 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 52 2 www.electrolux.com

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Uživatelské informace. Felhasználói kézikönyv. Vestavná trouba. Beépített sütő ZOB 562

Uživatelské informace. Felhasználói kézikönyv. Vestavná trouba. Beépített sütő ZOB 562 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv Vestavná trouba Beépített sütő ZOB 562 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti a doufáme, že při dalším

Részletesebben

47745IQ-MN CS SPORÁK NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 34

47745IQ-MN CS SPORÁK NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 34 47745IQ-MN CS SPORÁK NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 34 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme

Részletesebben

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Závěsné plynové kondenzační kotle Kondenzációs fali gázkazánok Centrale murale cu condensare, pe gaz HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Návod k použití určený pro uživatele a technika Felhasználói és szerelői

Részletesebben

User manual. Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Built-in oven. Vestavná trouba. Beépített sütő ZOB 482

User manual. Felhasználói kézikönyv. Uživatelské informace. Built-in oven. Vestavná trouba. Beépített sütő ZOB 482 Uživatelské informace Felhasználói kézikönyv User manual Vestavná trouba Beépített sütő Built-in oven ZOB 482 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně spokojenosti

Részletesebben

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL 7 radio Brugervejledning

Részletesebben

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou

FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou FM Stereo/SW/MW/LW přijímač s PLL syntézou CZ Návod k obsluze ICF-SW35 Sony Corporation 2000 Vyti tûno v âeské republice 3 Displej POWER ON/OFF ENTER/CLOCK TUNE/SCAN/TIME SET T, t + DC IN 4.5 V Bateriový

Részletesebben

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla.

ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. CZ GRÄNSLÖS HU ČESKY Na poslední straně tohoto návodu je uveden úplný seznam určených servisních zástupců pro značku IKEA a příslušná vnitrostátní telefonní čísla. MAGYAR Az IKEA által kijelölt vevőszolgálatok

Részletesebben

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 9 Funkce hodin 12 Použití

Részletesebben

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku

POKYN ÚTMUTATÓ GZ-MS120AE/BE/SE/PE VIDEOKAMERA. Vážený zákazníku POKYN ÚTMUTATÓ VIDEOKAMERA kamerát választotta GZ-MS120AE/BE/SE/PE Podrobnější informace o obsluze přístroje viz NÁVOD K OBSLUZE na disku CD-ROM. CZ LYT2008-007A-M HU Vážený zákazníku Děkujeme vám za koupi

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ MIRAKULÖS HU ČESKY 4 MAGYAR 29 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 6 Instalace 9 Popis spotřebiče 10 Před prvním použitím 10 Denní používání 11 Režim mikrovlnné trouby 13 Funkce

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ KULINARISK HU ČESKY 4 MAGYAR 31 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 9 Ovládací panel 9 Před prvním použitím 11 Denní používání 12 Funkce hodin

Részletesebben

Bezpečnost dětí a postižených osob

Bezpečnost dětí a postižených osob CZ KULINARISK HU ČESKY 4 MAGYAR 31 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 8 Popis spotřebiče 9 Ovládací panel 9 Před prvním použitím 11 Denní používání 12 Funkce hodin

Részletesebben

Obsah Nezapomeňte přečíst

Obsah Nezapomeňte přečíst Česky Polski Magyar Číslo modelu TX-P42XT50E TX-P50XT50E Návod k obsluze Plazmový televizor Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze dodávaném na CD-ROM. K zobrazení návodu k obsluze na CD-ROM

Részletesebben