Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap"

Átírás

1 NL CS DA SK HU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

2

3 INHOUD NL Veiligheidsvoorschriften 04 Respect voor het milieu 04 Beschrijving van het apparaat 05 1 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Keuze van de plaats 06 Inbouwen 06 Aansluiting 07 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT Beschrijving van de bovenzijde 08 Recipiënten voor de inductie 10 Welke kookzone voor uw pan? 10 Beschrijving van de bedieningen 11 Inschakelen 11 Uitschakelen 11 Instellen van het kookvermogen 11 Instellen van de timer 11 Gebruik kinderbeveiliging 12 Beveiliging tijdens de werking 13 3 / PERIODIEK ONDERHOUD VAN HET APPARAAT Uw apparaat beschermen 14 Onderhoud van het apparaat 14 4 / SPECIALE MEDEDELINGEN EN INCIDENTEN Bij de inwerkingstelling 15 Bij het inschakelen 15 Tijdens het gebruik 15 5 / KOOKTABEL Kooktabel per gerecht 16 Omdat we voortdurend streven naar het verbeteren van onze producten, behouden we ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de technische, functionele of esthetische kenmerken, om de technische evolutie op de voet te volgen. Belangrijk Voor installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruikshandleiding aandachtig lezen. U zult snel vertrouwd raken met de werking van uw toestel. 3

4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze kookplaat is bestemd voor particulier gebruik in een huishoudelijke omgeving. Deze kookplaten zijn uitsluitend bestemd voor het koken van vaste of vloeibare levensmiddelen en bevatten geen asbesthoudende onderdelen. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) waarvan de lichamelijke, sensoriële of mentale capaciteiten beperkt zijn, of personen zonder ervaring of kennis, behalve onder toezicht van een persoon die instaat voor hun veiligheid of voorafgaande instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat. Op kinderen moet toezicht worden gehouden, zodat ze niet met het apparaat spelen. Elektrisch gevaar Zorg ervoor dat de voedingskabel van een elektrisch apparaat aangesloten vlakbij de kookplaat niet in contact komt met de kookzones. Als er een barstje verschijnt in het oppervlak van de glasplaat dient u het apparaat onmiddellijk uit te schakelen om de kans op een elektrische schok uit te sluiten. Verwijder daartoe de zekeringen of schakel de hoofdschakelaar uit. Gebruik de kookplaat niet meer voordat de glazen bovenplaat is vervangen. Restwarmte Een kookzone kan na gebruik nog enkele minuten heet blijven. Dit wordt weergegeven met een H gedurende deze tijd. Raak de betreffende zones dan niet aan. Kinderbeveiliging Uw kookplaat is voorzien van een kinderbeveiliging voor vergrendeling van de functies tijdens het koken of wanneer de plaat niet aan staat (zie hoofdstuk: gebruik van de kinderbeveiliging). Vergeet niet de kinderbeveiliging te ontgrendelen wanneer u de kookplaat opnieuw wilt gebruiken. Voor dragers van hartstimulatoren en actieve implantaten. De werking van de kookplaat voldoet aan de geldende normen voor elektromagnetische interferentie en beantwoordt aldus aan de wettelijke normen (richtlijnen 2004/108/CE). Om interferentie tussen uw kookplaat en een pacemaker te vermijden, is het belangrijk dat de pacemaker in overeenstemming met de betreffende voorschriften is ontworpen en afgesteld. Wij kunnen u in dit opzicht enkel garanderen dat ons eigen product aan de geldende normen voldoet. Wat betreft de technische specificatie van uw pacemaker of eventuele incompatibiliteit, kunt u inlichtingen inwinnen bij de fabrikant van de pacemaker of bij uw behandelend arts. RESPECT VOOR HET MILIEU 4 Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat kan worden hergebruikt. Draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de gemeentecontainers voor hergebruik te deponeren. Uw apparaat bevat tevens vele herbruikbare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo om aan te geven dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden. Zo kan uw fabrikant de apparaten optimaal hergebruiken, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

5 NL BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT B C A D A B C D Luchtinvoer Luchtafvoer Glaskeramische plaat Voedingskabel 5

6 NL 1 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT ,4 Luchtinlaat Entrée d'air Luchtuitlaat Sortie d'air cm 4 cm 4 cm sanitaire ruimte A 4 cm Boven een meubel met deur of lade KEUZE VAN DE PLAATS De afstand tussen de rand van het apparaat en de muur (of wand) erachter of ernaast moet minimaal 4 cm bedragen (zone A). Uw apparaat kan probleemloos ingebouwd worden boven een keukenmeubel, een oven of een elektrisch inbouwapparaat. Controleer echter wel of de luchttoevoer en afvoer niet worden geblokkeerd (zie hoofdstuk beschrijving van uw apparaat ). MINIMUM 4 mm INBOUWEN Houd u aan de tekening hierboven. Lijm de schuimplastic afdichtingstrip volledig rond de onderzijde van de kookplaatrand, daar waar deze op uw werkblad rust. Dit zorgt voor een goede afdichting met het werkblad. Bevestig de clips op de tafel (volgens het model). Boven een oven Advies Als uw oven onder de kookplaat is geplaatst, maakt de thermische beveiliging van de plaat gelijktijdig gebruik van de kookplaat en de oven in pyrolysemodus onmogelijk. Uw kookplaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. Deze beveiliging kan bijvoorbeeld worden geactiveerd als de kookplaat is geïnstalleerd boven een onvoldoende geïsoleerde oven. Er verschijnen dan kleine streepjes op de display. In dit geval raden wij u aan om de beluchting van uw kookplaat te verbeteren door een opening te maken aan de zijkant van uw meubel (8cm x 5cm), en/of u kunt ook de isolatieset voor de oven installeren die te verkrijgen is bij de klantenservice. Let op Het is van groot belang dat de luchtinvoer onder het kookapparaat nooit wordt afgesloten. Ongeacht waar u de inductiekookplaat installeert, een goede ventilatie is altijd belangrijk. 6

7 1 / INSTALLATIE VAN UW APPARAAT NL AANSLUITING Aansluiting 400V 2N - 16A ~ Deze kookplaten moeten worden aangesloten op het net met behulp van een stekker, overeenkomstig de voorschriften van IEC of een eenpolige onderbreker, overeenkomstig de geldende installatieregels. Het apparaat dient zo te worden geplaatst dat het stopcontact toegankelijk blijft. Bij het onder spanning zetten van de kookplaat, of in geval van een lange stroomstoring, verschijnt een lichtcodering op het bedieningspaneel. Wacht ongeveer 30 seconden tot deze informatie verdwijnt voordat u de kookplaat gebruikt (deze weergave is normaal en indien nodig voorbehouden aan de servicedienst. De gebruiker van de kookplaat dient hier in geen geval rekening mee te houden). Scheid voor de aansluiting de 2 fasedraden L1 en L2. Bruin Blauw Nulleider Zwart of grijs N L1 L2 Fase Aarde Groen/geel Indien bij een aansluiting van 400 V 2N driefasig, de kookplaat niet functioneert, controleer dan of de nulleider goed is aangesloten. Let op Indien de voedingskabel is beschadigd moet deze veiligheidshalve door de fabrikant, de servicedienst of ander gekwalificeerd persoon worden vervangen. Aansluiting V ~ Aansluiting 2x230V 2L+2N ~ - 16A Scheid de draden voor de aansluiting. Zwart of grijs Bruin Blauw Zwart of grijs Groen/geel N1 N2 L1 L2 Groen/geel Blauw Nulleider Fase Aarde Bruin Aansluiting 400V 3 ~ - 16A N L 32A Nulleider Fase Aarde 7

8 NL 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT BESCHRIJVING VAN DE BOVENZIJDE 16 cm 50 W W 28 cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W 21 cm 50 W W 18 cm 50 W W 16 cm 50 W W IFT-3S - IFT-13S IFT-4R - IFT-14S 16 cm 50 W W 16 cm 50 W W 18 cm 50 W W 23/21 cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W 16 cm 50 W W IFF-80 IFF-81 8

9 P / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL 18 cm 50 W W 16 cm 50 W W 22/21 cm 50 W W 28 cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W IFF-82 IFF cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W 18 cm 50 W W IFF-84 9

10 NL 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT PANNEN VOOR DE INDUCTIE WELKE KOOKZONE VOOR UW PAN? A B C A Inductor Elektronische schakeling Inductiestromen Inductieprincipe Het principe van inductiekoken berust op een magnetisch fenomeen. Zodra u uw pan op een kookzone zet en deze inschakelt, gaan de elektronische schakelingen van uw kookplaat in de bodem van uw kookpan inductie stromen produceren, hetgeen de temperatuur onmiddellijk verhoogt. Deze warmte wordt doorgegeven aan de levensmiddelen in de pan die u zo, afhankelijk van uw instelling, zachtjes kunt laten pruttelen of snel kunt dichtschroeien. De pannen De meeste pannen kunnen gebruikt worden voor inductiekoken. Alleen glas, aardewerk, aluminium zonder speciale bodem, koper en sommige niet-magnetische roestvrij staal soorten kunnen niet gebruikt worden. Wij raden aan pannen met een dikke en platte boden te kiezen. De warmte wordt beter verspreid en het kookproces verloopt gelijkmatiger. + - C B Kookzone* 16 cm cm 18 cm cm 21 cm cm 28 cm cm * volgens model Te gebruiken pan Advies Om te controleren of uw pan geschikt is: Zet u hem op een kookzone op vermogen 4. Als het display niet knippert, is uw pan geschikt. Als het display knippert, is uw pan niet geschikt voor inductiekoken. U kunt ook een magneet gebruiken. Als de magneet aan de bodem van de pan kleeft, is de pan geschikt voor inductiekoken. Als u een pan kiest met dit logo op de bodem of op de verpakking bent u ervan verzekerd dat de pan onder normale gebruiksomstandigheden perfect geschikt is voor uw kookplaat. Om u bij uw keuze van kookpannen te helpen, leveren wij bij deze handleiding een lijst met keukengerei. 10

11 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN INSTELLEN VAN DE TIMER NL Een roterende timer is beschikbaar voor alle kookzones. De 4 timers kunnen samen gebruikt worden. A B C A B C Aan/uit toets. Instelling timer / vermogen Toetsen voor het instellen van de timer. INSCHAKELEN Druk op de aan/uit toets van de te gebruiken zone. Een knipperende 0 en een pieptoon geven aan dat de zone ingeschakeld is. Een vast punt verschijnt op het gekozen display. U kunt nu het gewenste kookvermogen instellen. Als u geen kookvermogen instelt zal de kookzone automatisch worden uitgeschakeld. UITSCHAKELEN Druk lang op de aan/uit toets van de te gebruiken zone. INSTELLEN VAN HET KOOKVERMOGEN (naar gelang model) Druk op de toets + om het vermogen van 1 tot 9 te verhogen (maximum vermogen) en op de toets - om het te verlagen. of Druk op de toets + om het vermogen van 1 tot P te verhogen (maximum vermogen) en op de toets - om het te verlagen. Bij het inschakelen kunt u direct het maximale vermogenniveau P instellen door op de toets - te drukken. Door herhaaldelijk te drukken op de toets selecteert u de kookzone waarvoor u de timer wenst te gebruiken. Het draaiend symbool van de timer kan alleen voor de zones die in werking zijn worden gebruikt. De leds van de timer in de display zal helder oplichten. Gebruik van de timer: - Zet de kookzone aan en stel het vermogen in. - Selecteer de led timer van de kookzone. - Druk op + of - tot de gewenste instelling om uw kooktijd te regelen. Voor lange tijden drukt u op - om onmiddellijk 99 minuten te bereiken. De timer begint pas terug te tellen indien op de kookzone een pan staat. Na de bereiding gaat de zone uit en geeft de timer 0 weer. U wordt gewaarschuwd met een pieptoon. - Druk op om het even welke toets om de pieptoon te stoppen. Om de instellingen van de timer te wijzigen: - Selecteer uw timer - Druk op + of -. Om de timer te stoppen: - Selecteer uw timer - Druk twee keer op + en -. 11

12 NL 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEBRUIK KINDERBEVEILIGING Uw kookplaat heeft een kinderbeveiliging die de bedieningen vergrendelt wanneer de plaat niet is ingeschakeld (bijvoorbeeld bij het reinigen) of tijdens het koken (om de instellingen niet te wijzigen). Uit veiligheidsoverwegingen is alleen de toets stop altijd actief en dient om een kookzone te onderbreken, zelfs wanneer die vergrendeld is. Hoe vergrendelen? Druk nu op de vergrendelingtoets tot de led bovenaan oplicht en een pieptoon de handeling bevestigt. Plaat vergrendeld in werking De weergave van de kookzones in werking geeft afwisselend het vermogen het symbool van de vergrendeling weer. Wanneer u drukt op de toetsen van het vermogen of de timer van de zones in werking, licht de led van de vergrendeling op en gaat weer uit na enkele seconden. Alleen de toets stop is altijd actief. Advies Vergeet niet de kookplaat te ontgrendelen vooraleer hem weer te gebruiken (zie hoofdstuk gebruik kinderbeveiliging ). Voor de kookzones die niet in werking zijn, gaan het symbool en de led aan wanneer u druk op de toetsen start/stop. Deze weergave verdwijnt na enkele seconden, De plaat is vergrendeld en uitgeschakeld De led boven de vergrendelingtoets is uit. Een korte druk op deze toets doet de led branden. De led licht op wanneer u druk op een toets start/stop van een willekeurige zone. Hoe vergrendelen? Druk op de vergrendelingtoets: de led gaat uit en u hoort een dubbele pieptoon. De kookplaat is ontgrendeld. 12

13 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL BEVEILIGING TIJDENS DE WERKING Restwarmte Na intensief gebruik kan de door u gebruikte kookzone nog enkele minuten heet blijven. Dit wordt weergegeven met een H Raak de betreffende zones dan niet aan. Temperatuurbegrenzer Elke kookzone is uitgerust met een veiligheidssensor die voortdurend de temperatuur van de bodem van de pan controleert. Als u een lege pan op een ingeschakelde kookzone laat staan, zal deze sensor automatisch de temperatuur van de kookplaat aanpassen zodat uw keukengerei of de kookplaat niet wordt beschadigd. Veiligheid kleine voorwerpen Het wordt aangeraden om geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels op de kookplaat te laten liggen, deze kunnen warm worden. Let op Meerdere kleine voorwerpen kunnen op een kookplaat als een pan worden herkend. Het display geeft het kookvermogen aan: de kookplaat kan aan gaan en de voorwerpen worden warm. Beveiliging bij overkoken Het stopzetten van de PIEP... PIEP kookplaat, een speciale weergave (symbool hiernaast) en een pieptoon (naar gelang model) kunnen in één van de volgende 3 gevallen in werking worden gezet: - Overkoken waarbij de bedieningstoetsen worden bedekt. - Natte doek op de toetsen. - Metalen voorwerp op de bedieningstoetsen. Nadat u de kookplaat en de toetsen schoon hebt gemaakt of het voorwerp weg hebt gehaald, kunt u verder gaan met koken. Systeem Auto-Stop Indien u een bereiding vergeet stop te zetten, is de het kookplaat uitgerust met een beveiliging Auto-Stop system die de vergeten kookzone onmiddellijk uitschakelt na een bepaalde tijd (begrepen tussen 1 en 10 uur volgens het gebruikt vermogen). Wanneer deze beveiliging in werking treedt, wordt de onderbreking van de kookzone aangegeven met de weergave AS of A in de bedieningszone en wordt gedurende ongeveer 2 minuten een pieptoon afgegeven. Het volstaat op een willekeurige bedieningstoets te drukken om de pieptoon te onderbreken. Een dubbele pieptoon bevestigt uw handeling. 13

14 NL 3 / PERIODIEK ONDERHOUD VAN HET APPARAAT UW APPARAAT BESCHERMEN. De pannen niet te hard op de kookplaat neerzetten: het glazen oppervlak van de glaskeramische plaat is heel sterk, maar niettemin niet onbreekbaar.. Leg geen warm deksel plat op de kookplaat. Een zuignapeffect zou de plaat kunnen beschadigen.. Schuif de pannen niet over de glasplaat, dat kan op den duur beschadiging veroorzaken van de lijnen op de glaskeramische plaat.. Zet geen pannen op de lijst of kap (naargelang het model).. Gebruik geen pannen met ruwe of oneffen bodem: er kunnen stoffen onder blijven steken die vlekken of krassen op de kookplaat kunnen veroorzaken. Beschadigingen die de werking van de kookplaat niet storen of onmogelijk maken, vallen niet onder de garantie van dit apparaat. ONDERHOUD VAN HET APPARAAT. Berg uw onderhoudsproducten of ontvlambare producten niet op in het meubel onder de plaat.. Verwarm geen gesloten blikken, omdat die kunnen ontploffen. Dat geldt uiteraard voor alle kookstanden.. Gebruik nooit aluminiumfolie voor het bereiden van gerechten. In aluminium verpakte producten of producten in een aluminium bakje nooit rechtstreeks op de kookplaat zetten. Het aluminiumfolie smelt en brengt onherstelbare schade toe aan uw kookapparaat.. Laat geen voorwerpen op de kookplaat liggen (ongewenst inschakelen van de kookplaat, krassen,...).. Gebruik geen stoomreiniger. De met kracht ontsnappende stoom kan de kookplaat schade toebrengen. SOORTEN VUIL Licht. Ingebakken vlekken. Overkoken van suiker, gesmolten plastic Kringen en kalkaanslag. Glanzende metalen verkleuringen. Wekelijks onderhoud. GEBRUIK Huishoudsponsen. Huishoudsponsen. Speciaal glaskrabbertje. Witte wijnazijn. Speciaal product voor glaskeramische kookplaten. HOE? Het te reinigen gebied met warm water doorweken, daarna afvegen. Het te reinigen gebied met warm water doorweken, een speciaal glaskrabbertje gebruiken om het ergste vuil te verwijderen, daarna met de schuurzijde van een huishoudsponsje het resterende vuil verwijderen en afvegen. Warme witte wijnazijn op de vlekken aanbrengen, laten inwerken en afvegen met een zachte doek. Een speciaal product voor glaskeramische platen aanbrengen op de plaat, bij voorkeur met siliconen (beschermend effect). crème spons voor delicate vaat poeder schuurspons 14

15 4 / SPECIALE MEDEDELINGEN EN INCIDENTEN Bij het aanzetten NL U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN: Er verschijnt een lichtgevene display. De installatie is doorgeslagen. Slechts één zijde werkt. Bij het eerste gebruik komt er een vreemde geur van de kookplaat af Bij het aanzetten De kookplaat werkt niet en de lichtgevende displays op het bedieningspaneel blijven uit. De kookplaat werkt niet en er verschijnt een ander bericht. De kookplaat functioneert niet, de informatie wordt weergegeven. De kookplaat is opgehouden met functioneren, geeft om de tien seconden een PIEP en een wordt weergegeven. Een serie kleine wordt weergegeven. Na een kookzone in werking te hebben gesteld, blijft de display van het bedieningspaneel knipperen. De pannen maken lawaai tijdens het koken. Uw kookplaat maakt een tikkend geluid tijdens het koken. De ventilator blijft enkele minuten doorwerken na uitschakeling van de kookplaat. Normale werking. Verkeerde aansluiting van de kookplaat. Nieuw apparaat. Het apparaat krijgt geen stroom. De voeding of de aansluiting is defect. De elektronische schakeling werkt slecht. De kookplaat is vergrendeld Er is iets overgekookt of er ligt een voorwerp op het bedieningspaneel. De elektronische schakelingen zijn verhit. De gebruikte pan is niet geschikt voor inductie of heeft een doorsnede van minder dan 12 cm (10 cm op vuur van 16 cm). Normaal voor sommige soorten pannen. Dit is te wijten aan de doorgang van de energie van de plaat naar de pan. Niets, de weergave verdwijnt na 30 seconden. Controleer de geschiktheid. Zie hoofdstuk aansluiting. Verwarm een pan vol water een half uur lang op elke zone U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN: Tijdens het gebruik Afkoeling van het elektronisch systeem Normale werking. Controleer de zekeringen en de elektrische hoofdschakelaar. Neem contact op met de Klantenservice. Zie hoofdstuk gebruik kinderbeveiliging U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN: Reinig of verwijder het voorwerp en start het koken opnieuw. Zie hoofdstuk inbouw. Zie hoofdstuk pannen voor inductiekoken. Niets. Er is geen gevaar, noch voor uw kookplaat noch voor uw pan. Niets. Let op Bij een breuk, scheurtje of barst, hoe klein ook, in de glaskeramische plaat, het apparaat onmiddellijk loskoppelen om elektrische schokken te vermijden. Neem contact op met de afdeling klantenservice. 15

16 NL 5 / KOOKTABEL KOOKTABEL PER GERECHT BAKKEN BAKKEN/GOUDBRUIN KOKEN/STOVEN WARM EN BRADEN LAAGJE GEVEN HOUDEN BRENGEN TOT KOOKPUNT HET KOOKPUNT ZACHT KOKEN SOEPEN VIS SAUS GROENTEN VLEES BOUILLON MAALTIJDSOEPEN COURT-BOUILLON DIEPVRIES DIK OP BASIS VAN BLOEM MET BOTER EN EIEREN (BEARNAISE, HOLLANDSE SAUS) BEREIDE SAUZEN ANDIJVIE, SPINAZIE DROGE GROENTEN GEKOOKTE AARDAPPELEN GEBAKKEN AARDAPPELEN GESAUTEERDE AARDAPPELEN GROENTEN ONTDOOIEN DUNNE LAPJES VLEES GEBAKKEN BIEFSTUK GRILLGERECHTEN (GIETIJZEREN GRILL) GEFRITUURD VARIANTEN DIEPGEVROREN FRIETJES VERSE FRIETJES SNELKOOKPAN (VANAF HET MOMENT DAT HET BEGINT TE SISSEN) MOES PANNENKOEKEN CUSTARD GESMOLTEN CHOCOLA JAM MELK SPIEGELEIEREN PASTA BABYPOTJES (BAIN MARIE) RAGOUT CREOOLSE RIJST RIJSTEBRIJ FagorBrandt SAS, huurder-beheerder SAS met maatschappelijk kapitaal van euro HR Nanterre CZ / 02 10/10

17 CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska

18

19 OBSAH CS Bezpečnostní pokyny 04 Ochrana životního prostředí 04 Popis přístroje 05 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE Výběr umístění 06 Zabudování 06 Připojení 07 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE Popis horní části desky 08 Nádobí pro indukci 10 Kterou varnou zónu použít v závislosti na nádobě? 10 Popis ovládacích prvků 11 Zapnutí 11 Vypnutí 11 Nastavení výkonu 11 Nastavení časového spínače 11 Použití dětské pojistky 12 Pojistky v provozu 13 3 / BĚŽNÁ ÚDRŽBA PŘÍSTROJE Chraňte svůj přístroj 14 Údržba přístroje 14 4 / ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH POTÍŽÍ Při uvedení do provozu 15 Při zapnutí 15 V průběhu použití 15 5 / TABULKA VAŘENÍ Tabulka vaření podle pokrmů 16 Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky si vyhrazujeme právo provádět změny jejich technických, funkčních nebo vzhledových vlastností v souvislosti s technickým vývojem. Důležité Před instalací a použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k instalaci a použití, abyste se rychle seznámili s jeho funkcemi. 3

20 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varná deska je určena pro použití v domácnosti. Tyto varné desky určené výhradně k přípravě nápojů a pokrmů neobsahují žádné azbestové součásti. Přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi ani osobami bez zkušeností či znalostí přístroje, jedině pokud by nad nimi osoba zodpovědná za jejich bezpečnost prováděla dozor nebo jim podala předběžné pokyny ohledně používání přístroje. Dávejte pozor, aby si se spotřebičem nehrály děti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Zkontrolujte, zda se přívodní kabel elektrického přístroje zapojeného v blízkosti varné desky nedotýká varných zón. Objeví-li se na skleněném povrchu prasklina, ihned přístroj odpojte, aby nehrozilo riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjměte pojistky nebo aktivujte jistič. Do výměny skleněné horní plochy již přístroj nepoužívejte. Zbytkové teplo Varná zóna může být teplá ještě několik minut po použití. Během této doby je zobrazeno H. Nedotýkejte se tedy těchto zón. Dětská pojistka Vaše varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která ji při použití zablokuje v poloze vypnutí nebo v poloze vaření (viz kapitola: použití dětské pojistky). Nezapomeňte ji před použitím odblokovat. Pro uživatele kardiostimulátorů a aktivních implantátů. Provoz varné desky splňuje platné normy pro elektromagnetické rušení a zcela vyhovuje zákonným požadavkům (směrnice 2004/108/ES). Aby nedocházelo k interferencím mezi varnou deskou a Vaším kardiostimulátorem, musí být kardiostimulátor seřízen podle platných předpisů. V tomto ohledu můžeme garantovat pouze shodu našeho výrobku. Pokud jde o kardiostimulátory nebo jejich případnou nekompatibilitu, můžete se informovat u jejich výrobce nebo u Vašeho ošetřujícího lékaře. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Obalové materiály tohoto zařízení jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu. Také Váš přístroj obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů. Je tedy označen tímto logem, které sděluje, že se vyřazené přístroje nemají mísit s jiným typem odpadů. Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení. Informujte se na obecním úřadě v místě bydliště nebo u svého prodejce, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejblíže Vašemu bydlišti. Děkujeme Vám za Váš příspěvek k ochraně životního prostředí. 4

21 CS POPIS PŘÍSTROJE B C A D A B C D Přívod vzduchu Odvod vzduchu Sklokeramická deska Přívodní kabel 5

22 CS 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE ,4 Vstup Entrée vzduchu d'air Výstup Sortie d'air vzduchu cm 4 cm instalační prostor 4 cm A 4 cm Nad nábytkem s dvířky nebo zásuvkou VÝBĚR UMÍSTĚNÍ Vzdálenost mezi okrajem přístroje a boční nebo zadní stěnou (nebo příčkou) musí být nejméně 4 cm (zóna A). Přístroj můžete snadno zabudovat nad linku, troubu nebo zabudovaný elektrospotřebič. Zkontrolujte, zda vstupy a výstupy vzduchu nejsou zakryté (viz kapitola Popis přístroje ). MIN. 4 mm ZABUDOVÁNÍ Postupujte podle tohoto obrázku. Spoj pod přístrojem utěsněte pěnou kolem ploch, které se dotýkají pracovní desky. Tak bude dobře přiléhat k pracovní ploše. Upevněte svorky na desku (podle modelu). Nad troubou Rada Je-li trouba umístěna pod varnou deskou, kvůli tepelným pojistkám nelze souběžně používat varnou desku a troubu v režimu pyrolýzy. Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem proti přehřátí. Tato pojistka se může aktivovat např. při instalaci nad nedostatečně izolovanou troubou. V zóně s povely se zobrazí čárky. V takovém případě doporučujeme zlepšit odvětrání varné desky zhotovením otvoru v boku nábytku. (8cm x 5cm), a/nebo rovněž můžete instalovat izolační sadu pro troubu, která je k dispozici v rámci poprodejního servisu. Upozornění Dbejte na to, aby vstupy vzduchu pod varnou deskou byly volné. Ve všech případech instalace vyžaduje indukční deska dobré odvětrání. 6

23 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE CS PŘIPOJENÍ Připojení 400V 2N - 16A ~ Tyto varné desky se musí připojit na síť pomocí zásuvky podle CEI nebo omnipolárního spínače podle platných pravidel instalace. Přístroj je nutno umístit tak, aby byla přístupná zásuvka. Při zapojení varné desky do sítě nebo po delším výpadku proudu se na ovládací klávesnici zobrazí světelné kódy. Před použitím varné desky počkejte cca 30 vteřin, než tyto informace zmizí (toto zobrazení je normální a je v případě potřeby vyhrazeno pro servisní oddělení. Uživatel varné desky jej nesmí brát v úvahu). Před připojením oddělte 2 dráty fáze L1, L2. hnědý modrý Nulový vodič černý-šedý N L1 L2 Fáze zelený/žlutý Uzemnění Při trojfázovém zapojení 400 V 2N v případě nefunkčnosti varné desky zkontrolujte, zda je dobře připojen nulový vodič. Upozornění Je-li kabel poškozený, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo oprávněná osoba. Připojení V ~ Připojení 2x230V 2L+2N ~ - 16A Před připojením oddělte dráty. černý-šedý hnědý modrý zelený/žlutý černý-šedý zelený/žlutý N1 Nulový vodič N2 L1 L2 Fáze Uzemnění modrý hnědý Připojení 400V 3 ~ - 16A N L 32A Nulový vodič Fáze Uzemnění 7

24 CS 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE POPIS HORNÍ ČÁSTI DESKY 16 cm 50 W W 28 cm 50 W W 18 cm 21 cm 21 cm 18 cm 16 cm 50 W W IFT-3S - IFT-13S IFT-4R - IFT-14S 16 cm 50 W W 16 cm 50 W W 18 cm 23/21 cm 18 cm 21 cm 16 cm 50 W W IFF-80 IFF-81 8

25 P / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE CS 18 cm 16 cm 50 W W 22/21 cm 28 cm 50 W W 18 cm 21 cm IFF-82 IFF cm 50 W W 18 cm 21 cm 18 cm IFF-84 9

26 CS 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE NÁDOBÍ PRO INDUKCI KTEROU VARNOU ZÓNU POUŽÍT V ZÁVISLOSTI NA NÁDOBĚ? A B C A Indukující okruh Elektronický okruh Indukované proudy Princip indukce Princip indukce spočívá v magnetickém jevu. Postavíte-li nádobu na varnou zónu a zapnete ji, vytvářejí elektronické obvody varné desky indukované proudy na dně nádoby a okamžitě zvednou teplotu. Toto teplo se pak přenáší do pokrmů, které se podle nastavení vaří mírně nebo rychle. Nádobí Většina nádobí je kompatibilní s indukcí. Pouze u skla, hlíny, hliníku bez speciálního dna, mědi a některých nemagnetických nerezových materiálů indukční vaření nefunguje. Doporučujeme vybrat nádobí se širokým a plochým dnem. Teplo se lépe rozloží a vaření bude stejnoměrnější. + - C B Zóna Nádobí vhodné pro použití vaření* 16 cm cm 18 cm cm 21 cm cm 28 cm cm * podle modelu Rada Pro kontrolu, zda je Vaše nádobí vhodné: Položte ji na varnou zónu při výkonu 4. Pokud je displej neměnný, je nádobí vhodné. Pokud bliká, nedá se nádobí použít pro indukci. Můžete také použít magnet. Pokud přilne ke dnu nádoby, je vhodná pro indukci. Když vyberte nádobu s logem na dně nebo na obalu, budete si jisti, že je dokonale vhodná pro varnou desku za běžných podmínek použití. Jako pomoc při výběru dodáváme s tímto návodem seznam náčiní. 10

27 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ NASTAVENÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE CS Jedno dotykové ovládání je k dispozici pro všechny varné zóny. Současně je možno použít 4 časové spínače. A B C A B C Tlačítka zapnuto/vypnuto. Nastavení časového spínače/výkonu. Tlačítko časového spínače. ZAPNUTÍ Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí příslušné zóny. Blikající zobrazení 0 a zvukový signál oznamují, že zóna je zapnutá. Na zvoleném displeji se zobrazí tečka. Nyní můžete nastavit požadovaný výkon. Nenastavíte-li výkon, varná zóna se automaticky vypne. VYPNUTÍ Dlouze stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto příslušné zóny. NASTAVENÍ VÝKONU (podle modelu) Stiskněte tlačítko + pro zvýšení úrovně výkonu od 1 do 9 (maximální výkon) a tlačítko - pro jeho snížení. nebo Stiskněte tlačítko + pro zvýšení úrovně výkonu od 1 do P (maximální výkon) a tlačítko - pro jeho snížení. Po zapnutí můžete přejít ihned k maximálnímu výkonu P, stisknete-li tlačítko -. Postupným stiskem tlačítka nastavíte varnou zónu, ke které chcete přiřadit časový spínač. Časový spínač lze přiřadit pouze k zapnutým varným zónám. LED dioda právě zvolené varné zóny bude blikat. Chcete-li použít minutku: - Zapněte varnou zónu a nastavte výkon. - Tlačítkem "Hodiny" zvolte varnou zónu, kterou chcete načasovat. - Stiskněte + nebo - až do požadovaného nastavení, abyste nastavili dobu vaření. Pro dlouhé doby vaření stiskněte - pro přímý přechod na 99 minut. Časový spínač odpočítává pouze, je-li na varné zóně nádoba. Po ukončení vaření se zóna vypne, časový spínač zobrazí 0 a upozorní Vás zvukový signál. - Pro vypnutí zvukového signálu stiskněte kterékoliv tlačítko. Chcete-li změnit nastavení časového spínače: - Vyberte časový spínač. - Stiskněte + nebo -. Chcete-li časový spínač vypnout: - Vyberte časový spínač. - Současně stlačte a podržte stlačená tlačítka "+" a "-". 11

HANDLEIDING UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TX-48CX400E

HANDLEIDING UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TX-48CX400E HANDLEIDING UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TX-48CX400E TELEVISIE MET AFSTANDSBEDIENING BAREVNÝ TELEVIZOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR KOLOROWY Z PILOTEM SZÍNES TELEVÍZIÓ

Részletesebben

OLE40350TI-B ES MANUAL DE INSTRUCCIONES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS 40 DVB-T/-C-S2 FJERNSYN // TELEVISIÓN 40 DVB-T/-C-S2 // TELEVÍZIÓ 40 DVB-T/-C-S2

OLE40350TI-B ES MANUAL DE INSTRUCCIONES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS 40 DVB-T/-C-S2 FJERNSYN // TELEVISIÓN 40 DVB-T/-C-S2 // TELEVÍZIÓ 40 DVB-T/-C-S2 OLE40350TI-B 40 DVB-T/-C-S2 FJERNSYN // TELEVISIÓN 40 DVB-T/-C-S2 // TELEVÍZIÓ 40 DVB-T/-C-S2 NL GEBRUIKSAANWIJZING ES MANUAL DE INSTRUCCIONES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...

Részletesebben

Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci

Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci Keramický elektrický vařič Pokyny pro používání a instalaci Üvegkerámia lapos, elektromos tűzhely Használati és beszerelési utasítás Elektryczna kuchnia ceramiczna Instrukcja obsługi i instalacji U104730-01

Részletesebben

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 www.preciz.hu HC451220EB DA INDUKTIONSKOGESEKTION BRUGSANVISNING 2 HU INDUKCIÓS T ZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.preciz.hu FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har

Részletesebben

EN3613AOX... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48

EN3613AOX... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48 EN3613AOX...... CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU NL KOEL-VRIESCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 23 HU HŰTŐ-FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 48 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY..............................................................

Részletesebben

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU

MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU MIRAKULÖS GRÄNSLÖS CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 24 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní informace 4 Bezpečnostní pokyny 5 Instalace 7 Popis spotřebiče 8 Před prvním použitím 8 Denní používání 9 Funkce hodin 12 Použití

Részletesebben

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie

návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie návod k použití használati útmutató instrukcja obsługi návod na používanie Myčka nádobí Mosogatógép Zmywarka do naczyń Umývačka riadu ESI 47020 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás

Részletesebben

www.markabolt.hu EKC51300O...

www.markabolt.hu EKC51300O... EKC51300O...... CS SPORÁK NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 24 2 www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................... 3 POPIS SPOTŘEBIČE.......................................................................

Részletesebben

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató

L 76264 ETL. CS Návod k použití HU Használati útmutató L 76264 ETL CS Návod k použití HU Használati útmutató 2 30 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................. 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó

Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 17 UK І 33 Chladnička s mrazničkou Hűt -fagyasztó ь - ь ZRB938FXD2 ZRB938FWD2 Obsah Bezpečnostní pokyny _ 2 Popis spot ebiče 5 Ovládací panel 5 P i prvním použití

Részletesebben

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Brugervejledning Installations- og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató RUMTERMOSTAT MED REGULERBART UGEPROGRAM PROGRAMOZHATÓ HELYISÉGTERMOSZTÁT Brugervejledning Installations og servicevejledning Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ExaCONTROL 7 Brugervejledning

Részletesebben

S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51

S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 S83600CMM0 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 26 PL CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 51 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili

Részletesebben

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25

S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 S83600CSM1 CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil

Részletesebben

Roel-Jan Verduijn & Bogi Demény

Roel-Jan Verduijn & Bogi Demény Orde van de trouwdienst van (Esküvői ünnepi Istentisztelet) Roel-Jan Verduijn & Bogi Demény Op 30 mei 2014 om 19:00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger/Lelkipásztor : Ds. Jaap Hansum Ouderling/Presbiter

Részletesebben

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny

ČESKY 4. Obsah. Bezpečnostní pokyny SUPERBT CZ HU ČESKY 4 MAGYAR 23 ČESKY 4 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 7 Při prvním použití 11 Denní používání 11 Užitečné rady a tipy 14 Čištění a údržba 15 Zmĕny vyhrazeny. Bezpečnostní

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép

FAVORIT 88020I. Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató. Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép FAVORIT 88020I Návod k použití Návod na používanie Használati útmutató Myčka nádobí Umývačka riadu Mosogatógép 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si

Részletesebben

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso

www.markabolt.hu FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso FAVORIT 65051 W0P CS Návod k použití FAVORIT 65051 M0P HU Használati útmutató IT Istruzioni per l uso 2 17 33 2 www.aeg.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Részletesebben

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie

návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie návod k použití brugsanvisning használati útmutató istruzioni per l uso návod na používanie Myčka nádobí Opvaskemaskine Mosogatógép Lavastoviglie Umývačka riadu ESL63010 2 electrolux Obsah Electrolux.

Részletesebben

EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35

EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35 EN13455MX CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ 2 MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 PL CHŁODZIARKO- ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 35 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE...

Részletesebben

www.eluxshop.hu ESL6211LO...

www.eluxshop.hu ESL6211LO... ESL6211LO... CS MYČKA NÁDOBÍ DA OPVASKEMASKINE FI ASTIANPESUKONE DE GESCHIRRSPÜLER HU MOSOGATÓGÉP... NÁVOD K POUŽITÍ 2 BRUGSANVISNING 15 KÄYTTÖOHJE 30 BENUTZERINFORMATION 44 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 59 2 www.electrolux.com

Részletesebben

Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 6 720 641 621 (2009/09)

Netcom100. da Betjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 6 720 641 621 (2009/09) Netcom100 da etjeningsvejledning for telefonmodul 2 hu Kezelési útmutató 13 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring....................3 1.1 Symbolforklaring...............

Részletesebben

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW...

www.eluxshop.hu EUF2241AOW EU2242AOW... EUF2241AOW EU2242AOW... CS MRAZNIČKA HU FAGYASZTÓ PL ZAMRAŻARKA SL ZAMRZOVALNIK... NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 18 INSTRUKCJA OBSŁUGI 36 NAVODILA ZA UPORABO 54 2 www.electrolux.com OBSAH 1. 2.

Részletesebben

(Hongarije) Virághagyma és Facsemete Királyi Kereskedelmi Társaság (Anthos)

(Hongarije) Virághagyma és Facsemete Királyi Kereskedelmi Társaság (Anthos) (Hongarije) Virághagyma és Facsemete Királyi Kereskedelmi Társaság (Anthos) Postafiók 170, NL-2180 AD Hillegom, Hollandia tel.: +31 (0) 252 535080 / fax: +31 (0) 252 535088 1. Érvényesség 1.1. Ezek a feltételek

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43

S53600CSS0 S53600CSW0. CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 S53600CSS0 S53600CSW0 CS Návod k použití 2 HUHasználati útmutató 22 SR Упутство за употребу 43 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................ 3 2. POPIS SPOTŘEBIČE....................................................

Részletesebben

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A5 Sestávající z CA-EXA5 a SP-EXA5 Składa się z CA-EXA5 i SP-EXA5 Tartalma: CA-EXA5 és SP-EXA5 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

Részletesebben

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-52EX1 KDL-46EX1 KDL-40EX1 2008 Sony Corporation 4-115-568-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali

Részletesebben

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning

használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning használati útmutató návod k použití instrukcja obsługi brugsanvisning Hűtő - fagyasztó Chladnička s mrazničkou Chłodziarko-zamrażarka Køle-/fryseskab ERB29033X ERB34033X ERB36033W ERB36033X ERB40033W ERB40033X

Részletesebben

Trouba Sütő Cepeškrāsns

Trouba Sütő Cepeškrāsns CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 21 LV Lietošanas instrukcija 40 Trouba Sütő Cepeškrāsns ZOB35752 ZOB535752 ZOB735752 Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Részletesebben

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok magyar-holland

bab.la Kifejezések: Személyes Jókívánságok magyar-holland Jókívánságok : Házasság Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Friss házaspárnak kor Gratulálok és a legjobbakat kívánom mindkettőtöknek

Részletesebben

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19

EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 EN3201MOX EN3201MOW CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ NÁVOD K POUŽITÍ 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 19 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. POPIS

Részletesebben

OLE32350-B ES MANUAL DE INSTRUCCIONES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS 32 DVB-T/-C FJERNSYN // TELEVISIÓN 32 DVB-T/-C // TELEVÍZIÓ 32 DVB-T/-C

OLE32350-B ES MANUAL DE INSTRUCCIONES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS 32 DVB-T/-C FJERNSYN // TELEVISIÓN 32 DVB-T/-C // TELEVÍZIÓ 32 DVB-T/-C LE32350-B 32 DVB-T/-C FJERNSYN // TELEVISIÓN 32 DVB-T/-C // TELEVÍZIÓ 32 DVB-T/-C NL GEBRUIKSAANWIJZING ES MANUAL DE INSTRUCCINES HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...2 Hoe te beginnen...3

Részletesebben

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

návod k použití használati útmutató

návod k použití használati útmutató 125986202cz_1.qxp 2007-02-12 09:41 Page 1 návod k použití használati útmutató Bubnová sušička Szárítógép EDC 46130W 125986202cz_1.qxp 2007-02-12 09:41 Page 2 125986202cz_1.qxp 2007-02-12 09:41 Page 3 Vítejte

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1)

LCD Digital Colour TV Návod k použití CZ Návod na obsluhu SK HU Kezelési utasítás Kullanım klavuzu TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63 (1) LCD Digital Colour TV Návod k použití Návod na obsluhu Kezelési utasítás Kullanım klavuzu CZ SK HU TR KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-63(1) Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali tento výrobek

Részletesebben

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea

FL40211SMART. Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás. Licensed by Hyundai Corporation, Korea FL40211SMART Návod k použití Návod na použitie Instrukcja obsługi Használatı utasítás Licensed by Hyundai Corporation, Korea Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté

Részletesebben

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA.

Obsah balení. Czech - 2 - Zapoj&Hraj pro Windows 98, Windows 7, ME, 2000, XP, Vista. Herní režim. LCD televizor. Baterie: 2 X AAA. OBSAH Obsah balení... 2 Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 3 Bezpečnostní opatření... 3 Zdroj energie... 3 Síťový kabel... 3 Vlhkost a voda... 3 Čištění... 3 Větrání... 3 Teplo a plameny... 3 Blýskání...

Részletesebben

Obsah CZ PL HU 1 / 72

Obsah CZ PL HU 1 / 72 Obsah 1. Informace o tomto návodu... 5 1.1. Symboly a výstražné texty použité v tomto návodu... 5 1.2. Účel zařízení... 6 1.3. Informace o shodě... 6 2. Bezpečnostní pokyny... 7 2.1. Nebezpečí pro děti

Részletesebben

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Zahrnuté příslušenství... 3 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Zobrazení dálkového ovladače - TV...

Részletesebben

GSM Security Camera EYE-02. Watch your Life Anytime from Anywhere. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Руководство пользователя. Használati útmutató

GSM Security Camera EYE-02. Watch your Life Anytime from Anywhere. Návod k obsluze. Návod na obsluhu. Руководство пользователя. Használati útmutató GSM Security Camera EYE-02 Watch your Life Anytime from Anywhere Návod k obsluze Návod na obsluhu Руководство пользователя Használati útmutató Användarmanual SV Kasutusfuhend Návod k obsluze Návod na obsluhu

Részletesebben

Český... Magyar... Sloveneský...

Český... Magyar... Sloveneský... MEDIA-NAV EVOLUTION Český... Magyar... Sloveneský... CZ H SK 1 Obsah Opatření pro použití...................................................................... CZ.3 Obecné údaje..........................................................................

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

aurocompact/2 VSC S CZ, HU

aurocompact/2 VSC S CZ, HU aurocompact/ VSC S CZ, HU Pro servisního technika Návod k instalaci a údržbě aurocompact/ Kompaktní plynový kondenzační kotel s podporou solárního ohřevu VSC S CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...4.

Részletesebben

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Obsah Před zahájením instalace a používáním si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. Bezpečnostní informace...1 Začínáme...2 Upozornění, funkce a příslušenství...2 Vlastnosti...2 Připojení napájení...3

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Návod k použití Kezelési útmutató

Návod k použití Kezelési útmutató Návod k použití Kezelési útmutató SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást.

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás _CZE.book 1 ページ 2007 年 2 月 19 日 月 曜 日 午 前 10 時 59 分 Návod k použití Kezelési utasítás SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H250EP SDR-H20EP Na obrázku je model SDR-H250. Model SDR-H20 není vybaven

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1

EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A1 Sestávající z CA-EXA1 a SP-EXA1 Składa się z CA-EXA1 i SP-EXA1 Tartalma: CA-EXA1 és SP-EXA1 Česky Polski Magyar PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA

Részletesebben

HU 7" LCD MONITOR + MJPEG QUAD DVR + 4 X KÜLTÉRI INFRA KAMERA KIT Köszönjük, hogy a GLOBAL Export Import KFT. által forgalmazott terméket választotta!

HU 7 LCD MONITOR + MJPEG QUAD DVR + 4 X KÜLTÉRI INFRA KAMERA KIT Köszönjük, hogy a GLOBAL Export Import KFT. által forgalmazott terméket választotta! HU 7" LCD MONITOR + MJPEG QUAD DVR + 4 X KÜLTÉRI INFRA KAMERA KIT Köszönjük, hogy a GLOBAL Export Import KFT. által forgalmazott terméket választotta! SK 7" LCD MONITOR + MJPEG QUAD DVR + 4 EXTERIÉROVÉ

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

1. Consignes de sécurité 2 2. Mise en service 3 3. Installation du pilote 4 4. Utilisation de la caméra 6. 5. Réglages 8

1. Consignes de sécurité 2 2. Mise en service 3 3. Installation du pilote 4 4. Utilisation de la caméra 6. 5. Réglages 8 IB_KH2342_V5877_FR_V3.qxd 18.07.2007 9:42 Uhr Seite 1 Sommaire Page 1. Consignes de sécurité 2 2. Mise en service 3 3. Installation du pilote 4 4. Utilisation de la caméra 6 Raccordement de la caméra 6

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

Ploča za kuhanje Kookplaat Table de cuisson Kochfeld Főzőlap

Ploča za kuhanje Kookplaat Table de cuisson Kochfeld Főzőlap HR Upute za uporabu 2 NL Gebruiksaanwijzing 13 FR Notice d'utilisation 23 DE Benutzerinformation 33 HU Használati útmutató 43 Ploča za kuhanje Kookplaat Table de cuisson Kochfeld Főzőlap ZEV6646XBA Sadržaj

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL. Instruction for use. Pokyny pro používání. Használati utasitás. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi

CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL. Instruction for use. Pokyny pro používání. Használati utasitás. Návod na použitie. Instrukcja Obsługi CSA24000 CSA24010 GB CZ HU SK PL Instruction for use Pokyny pro používání Használati utasitás Návod na použitie Instrukcja Obsługi WARNING! In order to ensure a normal operation of your refrigerating appliance,

Részletesebben

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-AK1 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER Česky COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-AK1 Consists of CA-EXAK1 and SP-EXAK1 Sestávající z CA-EXAK1 a SP-EXAK1 Składa się z CA-EXAK1 i SP-EXAK1 Tartalma:

Részletesebben

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG C 135/6 2007.6.19. A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS DÁNIA C 5/07 (ex N 469/05) állami támogatás A dániai hajóűrtartalomadó-rendszerbe belépő tengerhajózási

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU

Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Vzduchový kompresor / CZ Vzduchový kompresor / SK Olajkenésű légkompresszor / HU Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 8 13 14 10 12 9

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis PLESE RED CREFULLY EFORE USING THE CONTROL OX KPCSOLÓDOOZ HSZNÁLT ELŐTT KÉRJÜK OLVSS EL FIGYELMESEN Réf: 00 0-0 - G-HU-CZ /DIS Les Portes de retagne

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

HK654400XB. www.eluxshop.hu CS Návod k použití ET Kasutusjuhend HU Használati útmutató LV Lietošanas instrukcija

HK654400XB. www.eluxshop.hu CS Návod k použití ET Kasutusjuhend HU Használati útmutató LV Lietošanas instrukcija HK654400XB CS Návod k použití ET Kasutusjuhend HU Használati útmutató LV Lietošanas instrukcija 2 19 35 52 2 www.aeg.com OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.............................................

Részletesebben

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV]

UX-G68 INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTA GVT0203-004A [EV] Česky MICRO COMPONENT SYSTEM MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY MICRO MIKROKOMPONENS RENDSZER UX-G68 Sklada se z CA-UXG68 a SP-UXG68 Składa sie z CA-UXG68 i SP-UXG68 A CA-UXG68-bol es az SP-UXG68-bol

Részletesebben

Kezelöi kézikönyv. Henger RD 16. 0178395hu 005 0610

Kezelöi kézikönyv. Henger RD 16. 0178395hu 005 0610 Kezelöi kézikönyv Henger RD 16 0178395hu 005 0610 Copyright üzenet Copyright 2010.; tulajdonosa a Wacker Neuson Corporation. Minden jog fenntartva, ideértve a másolási és forgalmazási jogokat is. Ezt a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

CONTACT. Instructions for use GR 8010

CONTACT. Instructions for use GR 8010 CONTACT G R I L L Instructions for use GR 8010 KONTAKTNÍ GRIL OBSAH 2 Gratulujeme 3 Váš kontaktní gril GR 8010 4 Vaše bezpečnost na prvním místě 5 Seznamte se se svým kontaktním grilem GR 8010 7 Použití

Részletesebben

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Přímá bruska / CZ Priama brúska / SK Mini köszörűgép / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Přímá bruska Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce EXTOL

Részletesebben

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWDN 61251X9

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWDN 61251X9 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 CZ Český,13 RO Română,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Részletesebben

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU

Generátor elektrického proudu / CZ Generátor elektrického prúdu / SK Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU EGM 20 LPG (8896311) Generátor elektrického proudu / Generátor elektrického prúdu / Elektromos áramot fejlesztő generátor / Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku,

Részletesebben

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın

Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın CS Návod k použití 2 HU Használati útmutató 15 PL Instrukcja obsługi 28 SK Návod na používanie 43 TR Kullanma Kılavuzu 55 Trouba Sütő Piekarnik Rúra Fırın ZOB440 Obsah Bezpečnostní informace _ 2 Před prvním

Részletesebben

Návod k použití Kezelési utasítás

Návod k použití Kezelési utasítás Návod k použití Kezelési utasítás Digital Video Camera Model No. NV-GS320 EP Před použitím si, prosíme, přečtěte celý návod. Használat előtt kérjük, hogy teljesen olvassa el ezt a kezelési utasítást. Bezpečnostní

Részletesebben

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERP 34901 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925005

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX ERP 34901 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3925005 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX ERP 34901. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning)

Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning) Dansk(Oversættelse fra original brugsanvisning) TILSIGTET BRUG Spuleren er kun beregnet til rengøring af køretøjer, både, bygninger osv ved at fjerne fastgroet snavs med vand og kemiske rengøringsmidler.

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro akušroubovák. bezpečnostní pokyny

X. Doplňkové bezpečnostní pokyny pro akušroubovák. bezpečnostní pokyny ~ Max. 50 C Zařízení je určeno pro použití pouze v interiéru Stejnosměrný proud Střídavý proud Akumulátor nevhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte jej k ekologické recyklaci. Zařízení obsahuje elektronické

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mode d'emploi Montagehandleiding

Mode d'emploi Montagehandleiding Manual Montage Anleitung Használati utasítás Mode d'emploi Montagehandleiding WARNING 4350006102 Kis darabok okozta hazards Chokino fulladásveszély! smalipárts Nem alkalmas 3 éves kor alatti Not for children

Részletesebben

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE KÉRJÜK, GONDOSAN OLVASSA ÁT, A GÉP HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT! PŘED POUŽITÍM STROJE PEČLIVĚ PROSTUDUJTE

Részletesebben

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY

RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY RS 1301 PŘÍRUČKA UŽIVATELE PŮVODNÍ POKYNY FELHSZNÁLÓI ÚTMUTATÓ EREDETI UTASÍTÁSOK NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU PÔVODNÉ POKYNY PRIROČNIK ZA UPORABNIKA ORIGINALNA NAVODILA Nilfisk RS 1301 by Nilfisk Advance

Részletesebben

P. 1 P. 23 P. 45 P. 69

P. 1 P. 23 P. 45 P. 69 P. 1 P. 23 P. 45 P. 69 1 Declaration of Conformity We BROTHER INDUSTRIES, LTD. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan declare that the Labelling System PT-2100 conforms with the following

Részletesebben

Használati útmutató TÛZHELY ÉS SÜTÕ. Tartalomjegyzék

Használati útmutató TÛZHELY ÉS SÜTÕ. Tartalomjegyzék Használati útmutató TÛZHELY ÉS SÜTÕ HU Magyar, TR CZ Cesky, SK Svenska, 5 Tartalomjegyzék Üzembe helyezés, 5 Elhelyezés és vízszintezés Elektromos csatlakoztatás Gázbekötés Átállítás más gáztípusra A gázégõk

Részletesebben

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis

Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis Original Instructions Eredeti tájékoztató Technický popis PLESE RED CREFULLY BEFORE USING THE CONSOLE KÉRJÜK, GONDOSN OLVSS ÁT, GÉP HSZNÁLTB VÉTELE ELŐTT! PŘED POUŽITÍM STROJE PEČLIVĚ PROSTUDUJTE Réf:

Részletesebben

minitouch PMP EMGETON M7 CULT PLUS (CZ) Návod k obsluze 22 (SK) Návod k obsluhe 33 (PL) Instrukcja obsługi odtwarzacza 64 (HU) Használati utasítás 72

minitouch PMP EMGETON M7 CULT PLUS (CZ) Návod k obsluze 22 (SK) Návod k obsluhe 33 (PL) Instrukcja obsługi odtwarzacza 64 (HU) Használati utasítás 72 minitouch PMP EMGETON M7 CULT PLUS (CZ) Návod k obsluze 22 (SK) Návod k obsluhe 33 (PL) Instrukcja obsługi odtwarzacza 64 (HU) Használati utasítás 72 (CZ) Návod k obsluze Děkujeme za zakoupení našeho přístroje,

Részletesebben