Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap"

Átírás

1 NL CS DA SK HU INSTALLATIE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kookplaat Varná deska Kogeplade Varná platňa Főzőlap

2

3 INHOUD NL Veiligheidsvoorschriften 04 Respect voor het milieu 04 Beschrijving van het apparaat 05 1 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Keuze van de plaats 06 Inbouwen 06 Aansluiting 07 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT Beschrijving van de bovenzijde 08 Recipiënten voor de inductie 10 Welke kookzone voor uw pan? 10 Beschrijving van de bedieningen 11 Inschakelen 11 Uitschakelen 11 Instellen van het kookvermogen 11 Instellen van de timer 11 Gebruik kinderbeveiliging 12 Beveiliging tijdens de werking 13 3 / PERIODIEK ONDERHOUD VAN HET APPARAAT Uw apparaat beschermen 14 Onderhoud van het apparaat 14 4 / SPECIALE MEDEDELINGEN EN INCIDENTEN Bij de inwerkingstelling 15 Bij het inschakelen 15 Tijdens het gebruik 15 5 / KOOKTABEL Kooktabel per gerecht 16 Omdat we voortdurend streven naar het verbeteren van onze producten, behouden we ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de technische, functionele of esthetische kenmerken, om de technische evolutie op de voet te volgen. Belangrijk Voor installatie en gebruik van uw apparaat deze installatie- en gebruikshandleiding aandachtig lezen. U zult snel vertrouwd raken met de werking van uw toestel. 3

4 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Deze kookplaat is bestemd voor particulier gebruik in een huishoudelijke omgeving. Deze kookplaten zijn uitsluitend bestemd voor het koken van vaste of vloeibare levensmiddelen en bevatten geen asbesthoudende onderdelen. Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) waarvan de lichamelijke, sensoriële of mentale capaciteiten beperkt zijn, of personen zonder ervaring of kennis, behalve onder toezicht van een persoon die instaat voor hun veiligheid of voorafgaande instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat. Op kinderen moet toezicht worden gehouden, zodat ze niet met het apparaat spelen. Elektrisch gevaar Zorg ervoor dat de voedingskabel van een elektrisch apparaat aangesloten vlakbij de kookplaat niet in contact komt met de kookzones. Als er een barstje verschijnt in het oppervlak van de glasplaat dient u het apparaat onmiddellijk uit te schakelen om de kans op een elektrische schok uit te sluiten. Verwijder daartoe de zekeringen of schakel de hoofdschakelaar uit. Gebruik de kookplaat niet meer voordat de glazen bovenplaat is vervangen. Restwarmte Een kookzone kan na gebruik nog enkele minuten heet blijven. Dit wordt weergegeven met een H gedurende deze tijd. Raak de betreffende zones dan niet aan. Kinderbeveiliging Uw kookplaat is voorzien van een kinderbeveiliging voor vergrendeling van de functies tijdens het koken of wanneer de plaat niet aan staat (zie hoofdstuk: gebruik van de kinderbeveiliging). Vergeet niet de kinderbeveiliging te ontgrendelen wanneer u de kookplaat opnieuw wilt gebruiken. Voor dragers van hartstimulatoren en actieve implantaten. De werking van de kookplaat voldoet aan de geldende normen voor elektromagnetische interferentie en beantwoordt aldus aan de wettelijke normen (richtlijnen 2004/108/CE). Om interferentie tussen uw kookplaat en een pacemaker te vermijden, is het belangrijk dat de pacemaker in overeenstemming met de betreffende voorschriften is ontworpen en afgesteld. Wij kunnen u in dit opzicht enkel garanderen dat ons eigen product aan de geldende normen voldoet. Wat betreft de technische specificatie van uw pacemaker of eventuele incompatibiliteit, kunt u inlichtingen inwinnen bij de fabrikant van de pacemaker of bij uw behandelend arts. RESPECT VOOR HET MILIEU 4 Het verpakkingsmateriaal van dit apparaat kan worden hergebruikt. Draag bij aan de bescherming van het milieu door dit materiaal in de gemeentecontainers voor hergebruik te deponeren. Uw apparaat bevat tevens vele herbruikbare materialen. Daarom is het voorzien van dit logo om aan te geven dat de gebruikte apparaten van ander afval dienen te worden gescheiden. Zo kan uw fabrikant de apparaten optimaal hergebruiken, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Wij danken u voor uw bijdrage aan de bescherming van het milieu.

5 NL BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT B C A D A B C D Luchtinvoer Luchtafvoer Glaskeramische plaat Voedingskabel 5

6 NL 1 / INSTALLATIE VAN HET APPARAAT ,4 Luchtinlaat Entrée d'air Luchtuitlaat Sortie d'air cm 4 cm 4 cm sanitaire ruimte A 4 cm Boven een meubel met deur of lade KEUZE VAN DE PLAATS De afstand tussen de rand van het apparaat en de muur (of wand) erachter of ernaast moet minimaal 4 cm bedragen (zone A). Uw apparaat kan probleemloos ingebouwd worden boven een keukenmeubel, een oven of een elektrisch inbouwapparaat. Controleer echter wel of de luchttoevoer en afvoer niet worden geblokkeerd (zie hoofdstuk beschrijving van uw apparaat ). MINIMUM 4 mm INBOUWEN Houd u aan de tekening hierboven. Lijm de schuimplastic afdichtingstrip volledig rond de onderzijde van de kookplaatrand, daar waar deze op uw werkblad rust. Dit zorgt voor een goede afdichting met het werkblad. Bevestig de clips op de tafel (volgens het model). Boven een oven Advies Als uw oven onder de kookplaat is geplaatst, maakt de thermische beveiliging van de plaat gelijktijdig gebruik van de kookplaat en de oven in pyrolysemodus onmogelijk. Uw kookplaat is voorzien van een beveiligingssysteem tegen oververhitting. Deze beveiliging kan bijvoorbeeld worden geactiveerd als de kookplaat is geïnstalleerd boven een onvoldoende geïsoleerde oven. Er verschijnen dan kleine streepjes op de display. In dit geval raden wij u aan om de beluchting van uw kookplaat te verbeteren door een opening te maken aan de zijkant van uw meubel (8cm x 5cm), en/of u kunt ook de isolatieset voor de oven installeren die te verkrijgen is bij de klantenservice. Let op Het is van groot belang dat de luchtinvoer onder het kookapparaat nooit wordt afgesloten. Ongeacht waar u de inductiekookplaat installeert, een goede ventilatie is altijd belangrijk. 6

7 1 / INSTALLATIE VAN UW APPARAAT NL AANSLUITING Aansluiting 400V 2N - 16A ~ Deze kookplaten moeten worden aangesloten op het net met behulp van een stekker, overeenkomstig de voorschriften van IEC of een eenpolige onderbreker, overeenkomstig de geldende installatieregels. Het apparaat dient zo te worden geplaatst dat het stopcontact toegankelijk blijft. Bij het onder spanning zetten van de kookplaat, of in geval van een lange stroomstoring, verschijnt een lichtcodering op het bedieningspaneel. Wacht ongeveer 30 seconden tot deze informatie verdwijnt voordat u de kookplaat gebruikt (deze weergave is normaal en indien nodig voorbehouden aan de servicedienst. De gebruiker van de kookplaat dient hier in geen geval rekening mee te houden). Scheid voor de aansluiting de 2 fasedraden L1 en L2. Bruin Blauw Nulleider Zwart of grijs N L1 L2 Fase Aarde Groen/geel Indien bij een aansluiting van 400 V 2N driefasig, de kookplaat niet functioneert, controleer dan of de nulleider goed is aangesloten. Let op Indien de voedingskabel is beschadigd moet deze veiligheidshalve door de fabrikant, de servicedienst of ander gekwalificeerd persoon worden vervangen. Aansluiting V ~ Aansluiting 2x230V 2L+2N ~ - 16A Scheid de draden voor de aansluiting. Zwart of grijs Bruin Blauw Zwart of grijs Groen/geel N1 N2 L1 L2 Groen/geel Blauw Nulleider Fase Aarde Bruin Aansluiting 400V 3 ~ - 16A N L 32A Nulleider Fase Aarde 7

8 NL 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT BESCHRIJVING VAN DE BOVENZIJDE 16 cm 50 W W 28 cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W 21 cm 50 W W 18 cm 50 W W 16 cm 50 W W IFT-3S - IFT-13S IFT-4R - IFT-14S 16 cm 50 W W 16 cm 50 W W 18 cm 50 W W 23/21 cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W 16 cm 50 W W IFF-80 IFF-81 8

9 P / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL 18 cm 50 W W 16 cm 50 W W 22/21 cm 50 W W 28 cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W IFF-82 IFF cm 50 W W 18 cm 50 W W 21 cm 50 W W 18 cm 50 W W IFF-84 9

10 NL 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT PANNEN VOOR DE INDUCTIE WELKE KOOKZONE VOOR UW PAN? A B C A Inductor Elektronische schakeling Inductiestromen Inductieprincipe Het principe van inductiekoken berust op een magnetisch fenomeen. Zodra u uw pan op een kookzone zet en deze inschakelt, gaan de elektronische schakelingen van uw kookplaat in de bodem van uw kookpan inductie stromen produceren, hetgeen de temperatuur onmiddellijk verhoogt. Deze warmte wordt doorgegeven aan de levensmiddelen in de pan die u zo, afhankelijk van uw instelling, zachtjes kunt laten pruttelen of snel kunt dichtschroeien. De pannen De meeste pannen kunnen gebruikt worden voor inductiekoken. Alleen glas, aardewerk, aluminium zonder speciale bodem, koper en sommige niet-magnetische roestvrij staal soorten kunnen niet gebruikt worden. Wij raden aan pannen met een dikke en platte boden te kiezen. De warmte wordt beter verspreid en het kookproces verloopt gelijkmatiger. + - C B Kookzone* 16 cm cm 18 cm cm 21 cm cm 28 cm cm * volgens model Te gebruiken pan Advies Om te controleren of uw pan geschikt is: Zet u hem op een kookzone op vermogen 4. Als het display niet knippert, is uw pan geschikt. Als het display knippert, is uw pan niet geschikt voor inductiekoken. U kunt ook een magneet gebruiken. Als de magneet aan de bodem van de pan kleeft, is de pan geschikt voor inductiekoken. Als u een pan kiest met dit logo op de bodem of op de verpakking bent u ervan verzekerd dat de pan onder normale gebruiksomstandigheden perfect geschikt is voor uw kookplaat. Om u bij uw keuze van kookpannen te helpen, leveren wij bij deze handleiding een lijst met keukengerei. 10

11 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN INSTELLEN VAN DE TIMER NL Een roterende timer is beschikbaar voor alle kookzones. De 4 timers kunnen samen gebruikt worden. A B C A B C Aan/uit toets. Instelling timer / vermogen Toetsen voor het instellen van de timer. INSCHAKELEN Druk op de aan/uit toets van de te gebruiken zone. Een knipperende 0 en een pieptoon geven aan dat de zone ingeschakeld is. Een vast punt verschijnt op het gekozen display. U kunt nu het gewenste kookvermogen instellen. Als u geen kookvermogen instelt zal de kookzone automatisch worden uitgeschakeld. UITSCHAKELEN Druk lang op de aan/uit toets van de te gebruiken zone. INSTELLEN VAN HET KOOKVERMOGEN (naar gelang model) Druk op de toets + om het vermogen van 1 tot 9 te verhogen (maximum vermogen) en op de toets - om het te verlagen. of Druk op de toets + om het vermogen van 1 tot P te verhogen (maximum vermogen) en op de toets - om het te verlagen. Bij het inschakelen kunt u direct het maximale vermogenniveau P instellen door op de toets - te drukken. Door herhaaldelijk te drukken op de toets selecteert u de kookzone waarvoor u de timer wenst te gebruiken. Het draaiend symbool van de timer kan alleen voor de zones die in werking zijn worden gebruikt. De leds van de timer in de display zal helder oplichten. Gebruik van de timer: - Zet de kookzone aan en stel het vermogen in. - Selecteer de led timer van de kookzone. - Druk op + of - tot de gewenste instelling om uw kooktijd te regelen. Voor lange tijden drukt u op - om onmiddellijk 99 minuten te bereiken. De timer begint pas terug te tellen indien op de kookzone een pan staat. Na de bereiding gaat de zone uit en geeft de timer 0 weer. U wordt gewaarschuwd met een pieptoon. - Druk op om het even welke toets om de pieptoon te stoppen. Om de instellingen van de timer te wijzigen: - Selecteer uw timer - Druk op + of -. Om de timer te stoppen: - Selecteer uw timer - Druk twee keer op + en -. 11

12 NL 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEBRUIK KINDERBEVEILIGING Uw kookplaat heeft een kinderbeveiliging die de bedieningen vergrendelt wanneer de plaat niet is ingeschakeld (bijvoorbeeld bij het reinigen) of tijdens het koken (om de instellingen niet te wijzigen). Uit veiligheidsoverwegingen is alleen de toets stop altijd actief en dient om een kookzone te onderbreken, zelfs wanneer die vergrendeld is. Hoe vergrendelen? Druk nu op de vergrendelingtoets tot de led bovenaan oplicht en een pieptoon de handeling bevestigt. Plaat vergrendeld in werking De weergave van de kookzones in werking geeft afwisselend het vermogen het symbool van de vergrendeling weer. Wanneer u drukt op de toetsen van het vermogen of de timer van de zones in werking, licht de led van de vergrendeling op en gaat weer uit na enkele seconden. Alleen de toets stop is altijd actief. Advies Vergeet niet de kookplaat te ontgrendelen vooraleer hem weer te gebruiken (zie hoofdstuk gebruik kinderbeveiliging ). Voor de kookzones die niet in werking zijn, gaan het symbool en de led aan wanneer u druk op de toetsen start/stop. Deze weergave verdwijnt na enkele seconden, De plaat is vergrendeld en uitgeschakeld De led boven de vergrendelingtoets is uit. Een korte druk op deze toets doet de led branden. De led licht op wanneer u druk op een toets start/stop van een willekeurige zone. Hoe vergrendelen? Druk op de vergrendelingtoets: de led gaat uit en u hoort een dubbele pieptoon. De kookplaat is ontgrendeld. 12

13 2 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT NL BEVEILIGING TIJDENS DE WERKING Restwarmte Na intensief gebruik kan de door u gebruikte kookzone nog enkele minuten heet blijven. Dit wordt weergegeven met een H Raak de betreffende zones dan niet aan. Temperatuurbegrenzer Elke kookzone is uitgerust met een veiligheidssensor die voortdurend de temperatuur van de bodem van de pan controleert. Als u een lege pan op een ingeschakelde kookzone laat staan, zal deze sensor automatisch de temperatuur van de kookplaat aanpassen zodat uw keukengerei of de kookplaat niet wordt beschadigd. Veiligheid kleine voorwerpen Het wordt aangeraden om geen metalen voorwerpen zoals messen, vorken, lepels en deksels op de kookplaat te laten liggen, deze kunnen warm worden. Let op Meerdere kleine voorwerpen kunnen op een kookplaat als een pan worden herkend. Het display geeft het kookvermogen aan: de kookplaat kan aan gaan en de voorwerpen worden warm. Beveiliging bij overkoken Het stopzetten van de PIEP... PIEP kookplaat, een speciale weergave (symbool hiernaast) en een pieptoon (naar gelang model) kunnen in één van de volgende 3 gevallen in werking worden gezet: - Overkoken waarbij de bedieningstoetsen worden bedekt. - Natte doek op de toetsen. - Metalen voorwerp op de bedieningstoetsen. Nadat u de kookplaat en de toetsen schoon hebt gemaakt of het voorwerp weg hebt gehaald, kunt u verder gaan met koken. Systeem Auto-Stop Indien u een bereiding vergeet stop te zetten, is de het kookplaat uitgerust met een beveiliging Auto-Stop system die de vergeten kookzone onmiddellijk uitschakelt na een bepaalde tijd (begrepen tussen 1 en 10 uur volgens het gebruikt vermogen). Wanneer deze beveiliging in werking treedt, wordt de onderbreking van de kookzone aangegeven met de weergave AS of A in de bedieningszone en wordt gedurende ongeveer 2 minuten een pieptoon afgegeven. Het volstaat op een willekeurige bedieningstoets te drukken om de pieptoon te onderbreken. Een dubbele pieptoon bevestigt uw handeling. 13

14 NL 3 / PERIODIEK ONDERHOUD VAN HET APPARAAT UW APPARAAT BESCHERMEN. De pannen niet te hard op de kookplaat neerzetten: het glazen oppervlak van de glaskeramische plaat is heel sterk, maar niettemin niet onbreekbaar.. Leg geen warm deksel plat op de kookplaat. Een zuignapeffect zou de plaat kunnen beschadigen.. Schuif de pannen niet over de glasplaat, dat kan op den duur beschadiging veroorzaken van de lijnen op de glaskeramische plaat.. Zet geen pannen op de lijst of kap (naargelang het model).. Gebruik geen pannen met ruwe of oneffen bodem: er kunnen stoffen onder blijven steken die vlekken of krassen op de kookplaat kunnen veroorzaken. Beschadigingen die de werking van de kookplaat niet storen of onmogelijk maken, vallen niet onder de garantie van dit apparaat. ONDERHOUD VAN HET APPARAAT. Berg uw onderhoudsproducten of ontvlambare producten niet op in het meubel onder de plaat.. Verwarm geen gesloten blikken, omdat die kunnen ontploffen. Dat geldt uiteraard voor alle kookstanden.. Gebruik nooit aluminiumfolie voor het bereiden van gerechten. In aluminium verpakte producten of producten in een aluminium bakje nooit rechtstreeks op de kookplaat zetten. Het aluminiumfolie smelt en brengt onherstelbare schade toe aan uw kookapparaat.. Laat geen voorwerpen op de kookplaat liggen (ongewenst inschakelen van de kookplaat, krassen,...).. Gebruik geen stoomreiniger. De met kracht ontsnappende stoom kan de kookplaat schade toebrengen. SOORTEN VUIL Licht. Ingebakken vlekken. Overkoken van suiker, gesmolten plastic Kringen en kalkaanslag. Glanzende metalen verkleuringen. Wekelijks onderhoud. GEBRUIK Huishoudsponsen. Huishoudsponsen. Speciaal glaskrabbertje. Witte wijnazijn. Speciaal product voor glaskeramische kookplaten. HOE? Het te reinigen gebied met warm water doorweken, daarna afvegen. Het te reinigen gebied met warm water doorweken, een speciaal glaskrabbertje gebruiken om het ergste vuil te verwijderen, daarna met de schuurzijde van een huishoudsponsje het resterende vuil verwijderen en afvegen. Warme witte wijnazijn op de vlekken aanbrengen, laten inwerken en afvegen met een zachte doek. Een speciaal product voor glaskeramische platen aanbrengen op de plaat, bij voorkeur met siliconen (beschermend effect). crème spons voor delicate vaat poeder schuurspons 14

15 4 / SPECIALE MEDEDELINGEN EN INCIDENTEN Bij het aanzetten NL U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN: Er verschijnt een lichtgevene display. De installatie is doorgeslagen. Slechts één zijde werkt. Bij het eerste gebruik komt er een vreemde geur van de kookplaat af Bij het aanzetten De kookplaat werkt niet en de lichtgevende displays op het bedieningspaneel blijven uit. De kookplaat werkt niet en er verschijnt een ander bericht. De kookplaat functioneert niet, de informatie wordt weergegeven. De kookplaat is opgehouden met functioneren, geeft om de tien seconden een PIEP en een wordt weergegeven. Een serie kleine wordt weergegeven. Na een kookzone in werking te hebben gesteld, blijft de display van het bedieningspaneel knipperen. De pannen maken lawaai tijdens het koken. Uw kookplaat maakt een tikkend geluid tijdens het koken. De ventilator blijft enkele minuten doorwerken na uitschakeling van de kookplaat. Normale werking. Verkeerde aansluiting van de kookplaat. Nieuw apparaat. Het apparaat krijgt geen stroom. De voeding of de aansluiting is defect. De elektronische schakeling werkt slecht. De kookplaat is vergrendeld Er is iets overgekookt of er ligt een voorwerp op het bedieningspaneel. De elektronische schakelingen zijn verhit. De gebruikte pan is niet geschikt voor inductie of heeft een doorsnede van minder dan 12 cm (10 cm op vuur van 16 cm). Normaal voor sommige soorten pannen. Dit is te wijten aan de doorgang van de energie van de plaat naar de pan. Niets, de weergave verdwijnt na 30 seconden. Controleer de geschiktheid. Zie hoofdstuk aansluiting. Verwarm een pan vol water een half uur lang op elke zone U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN: Tijdens het gebruik Afkoeling van het elektronisch systeem Normale werking. Controleer de zekeringen en de elektrische hoofdschakelaar. Neem contact op met de Klantenservice. Zie hoofdstuk gebruik kinderbeveiliging U CONSTATEERT HET VOLGENDE: MOGELIJKE OORZAKEN: OPLOSSINGEN: Reinig of verwijder het voorwerp en start het koken opnieuw. Zie hoofdstuk inbouw. Zie hoofdstuk pannen voor inductiekoken. Niets. Er is geen gevaar, noch voor uw kookplaat noch voor uw pan. Niets. Let op Bij een breuk, scheurtje of barst, hoe klein ook, in de glaskeramische plaat, het apparaat onmiddellijk loskoppelen om elektrische schokken te vermijden. Neem contact op met de afdeling klantenservice. 15

16 NL 5 / KOOKTABEL KOOKTABEL PER GERECHT BAKKEN BAKKEN/GOUDBRUIN KOKEN/STOVEN WARM EN BRADEN LAAGJE GEVEN HOUDEN BRENGEN TOT KOOKPUNT HET KOOKPUNT ZACHT KOKEN SOEPEN VIS SAUS GROENTEN VLEES BOUILLON MAALTIJDSOEPEN COURT-BOUILLON DIEPVRIES DIK OP BASIS VAN BLOEM MET BOTER EN EIEREN (BEARNAISE, HOLLANDSE SAUS) BEREIDE SAUZEN ANDIJVIE, SPINAZIE DROGE GROENTEN GEKOOKTE AARDAPPELEN GEBAKKEN AARDAPPELEN GESAUTEERDE AARDAPPELEN GROENTEN ONTDOOIEN DUNNE LAPJES VLEES GEBAKKEN BIEFSTUK GRILLGERECHTEN (GIETIJZEREN GRILL) GEFRITUURD VARIANTEN DIEPGEVROREN FRIETJES VERSE FRIETJES SNELKOOKPAN (VANAF HET MOMENT DAT HET BEGINT TE SISSEN) MOES PANNENKOEKEN CUSTARD GESMOLTEN CHOCOLA JAM MELK SPIEGELEIEREN PASTA BABYPOTJES (BAIN MARIE) RAGOUT CREOOLSE RIJST RIJSTEBRIJ FagorBrandt SAS, huurder-beheerder SAS met maatschappelijk kapitaal van euro HR Nanterre CZ / 02 10/10

17 CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska

18

19 OBSAH CS Bezpečnostní pokyny 04 Ochrana životního prostředí 04 Popis přístroje 05 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE Výběr umístění 06 Zabudování 06 Připojení 07 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE Popis horní části desky 08 Nádobí pro indukci 10 Kterou varnou zónu použít v závislosti na nádobě? 10 Popis ovládacích prvků 11 Zapnutí 11 Vypnutí 11 Nastavení výkonu 11 Nastavení časového spínače 11 Použití dětské pojistky 12 Pojistky v provozu 13 3 / BĚŽNÁ ÚDRŽBA PŘÍSTROJE Chraňte svůj přístroj 14 Údržba přístroje 14 4 / ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH POTÍŽÍ Při uvedení do provozu 15 Při zapnutí 15 V průběhu použití 15 5 / TABULKA VAŘENÍ Tabulka vaření podle pokrmů 16 Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky si vyhrazujeme právo provádět změny jejich technických, funkčních nebo vzhledových vlastností v souvislosti s technickým vývojem. Důležité Před instalací a použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k instalaci a použití, abyste se rychle seznámili s jeho funkcemi. 3

20 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tato varná deska je určena pro použití v domácnosti. Tyto varné desky určené výhradně k přípravě nápojů a pokrmů neobsahují žádné azbestové součásti. Přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi ani osobami bez zkušeností či znalostí přístroje, jedině pokud by nad nimi osoba zodpovědná za jejich bezpečnost prováděla dozor nebo jim podala předběžné pokyny ohledně používání přístroje. Dávejte pozor, aby si se spotřebičem nehrály děti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Zkontrolujte, zda se přívodní kabel elektrického přístroje zapojeného v blízkosti varné desky nedotýká varných zón. Objeví-li se na skleněném povrchu prasklina, ihned přístroj odpojte, aby nehrozilo riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjměte pojistky nebo aktivujte jistič. Do výměny skleněné horní plochy již přístroj nepoužívejte. Zbytkové teplo Varná zóna může být teplá ještě několik minut po použití. Během této doby je zobrazeno H. Nedotýkejte se tedy těchto zón. Dětská pojistka Vaše varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která ji při použití zablokuje v poloze vypnutí nebo v poloze vaření (viz kapitola: použití dětské pojistky). Nezapomeňte ji před použitím odblokovat. Pro uživatele kardiostimulátorů a aktivních implantátů. Provoz varné desky splňuje platné normy pro elektromagnetické rušení a zcela vyhovuje zákonným požadavkům (směrnice 2004/108/ES). Aby nedocházelo k interferencím mezi varnou deskou a Vaším kardiostimulátorem, musí být kardiostimulátor seřízen podle platných předpisů. V tomto ohledu můžeme garantovat pouze shodu našeho výrobku. Pokud jde o kardiostimulátory nebo jejich případnou nekompatibilitu, můžete se informovat u jejich výrobce nebo u Vašeho ošetřujícího lékaře. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Obalové materiály tohoto zařízení jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu. Také Váš přístroj obsahuje mnoho recyklovatelných materiálů. Je tedy označen tímto logem, které sděluje, že se vyřazené přístroje nemají mísit s jiným typem odpadů. Recyklace přístrojů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení. Informujte se na obecním úřadě v místě bydliště nebo u svého prodejce, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejblíže Vašemu bydlišti. Děkujeme Vám za Váš příspěvek k ochraně životního prostředí. 4

21 CS POPIS PŘÍSTROJE B C A D A B C D Přívod vzduchu Odvod vzduchu Sklokeramická deska Přívodní kabel 5

22 CS 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE ,4 Vstup Entrée vzduchu d'air Výstup Sortie d'air vzduchu cm 4 cm instalační prostor 4 cm A 4 cm Nad nábytkem s dvířky nebo zásuvkou VÝBĚR UMÍSTĚNÍ Vzdálenost mezi okrajem přístroje a boční nebo zadní stěnou (nebo příčkou) musí být nejméně 4 cm (zóna A). Přístroj můžete snadno zabudovat nad linku, troubu nebo zabudovaný elektrospotřebič. Zkontrolujte, zda vstupy a výstupy vzduchu nejsou zakryté (viz kapitola Popis přístroje ). MIN. 4 mm ZABUDOVÁNÍ Postupujte podle tohoto obrázku. Spoj pod přístrojem utěsněte pěnou kolem ploch, které se dotýkají pracovní desky. Tak bude dobře přiléhat k pracovní ploše. Upevněte svorky na desku (podle modelu). Nad troubou Rada Je-li trouba umístěna pod varnou deskou, kvůli tepelným pojistkám nelze souběžně používat varnou desku a troubu v režimu pyrolýzy. Varná deska je vybavena bezpečnostním systémem proti přehřátí. Tato pojistka se může aktivovat např. při instalaci nad nedostatečně izolovanou troubou. V zóně s povely se zobrazí čárky. V takovém případě doporučujeme zlepšit odvětrání varné desky zhotovením otvoru v boku nábytku. (8cm x 5cm), a/nebo rovněž můžete instalovat izolační sadu pro troubu, která je k dispozici v rámci poprodejního servisu. Upozornění Dbejte na to, aby vstupy vzduchu pod varnou deskou byly volné. Ve všech případech instalace vyžaduje indukční deska dobré odvětrání. 6

23 1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE CS PŘIPOJENÍ Připojení 400V 2N - 16A ~ Tyto varné desky se musí připojit na síť pomocí zásuvky podle CEI nebo omnipolárního spínače podle platných pravidel instalace. Přístroj je nutno umístit tak, aby byla přístupná zásuvka. Při zapojení varné desky do sítě nebo po delším výpadku proudu se na ovládací klávesnici zobrazí světelné kódy. Před použitím varné desky počkejte cca 30 vteřin, než tyto informace zmizí (toto zobrazení je normální a je v případě potřeby vyhrazeno pro servisní oddělení. Uživatel varné desky jej nesmí brát v úvahu). Před připojením oddělte 2 dráty fáze L1, L2. hnědý modrý Nulový vodič černý-šedý N L1 L2 Fáze zelený/žlutý Uzemnění Při trojfázovém zapojení 400 V 2N v případě nefunkčnosti varné desky zkontrolujte, zda je dobře připojen nulový vodič. Upozornění Je-li kabel poškozený, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo oprávněná osoba. Připojení V ~ Připojení 2x230V 2L+2N ~ - 16A Před připojením oddělte dráty. černý-šedý hnědý modrý zelený/žlutý černý-šedý zelený/žlutý N1 Nulový vodič N2 L1 L2 Fáze Uzemnění modrý hnědý Připojení 400V 3 ~ - 16A N L 32A Nulový vodič Fáze Uzemnění 7

24 CS 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE POPIS HORNÍ ČÁSTI DESKY 16 cm 50 W W 28 cm 50 W W 18 cm 21 cm 21 cm 18 cm 16 cm 50 W W IFT-3S - IFT-13S IFT-4R - IFT-14S 16 cm 50 W W 16 cm 50 W W 18 cm 23/21 cm 18 cm 21 cm 16 cm 50 W W IFF-80 IFF-81 8

25 P / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE CS 18 cm 16 cm 50 W W 22/21 cm 28 cm 50 W W 18 cm 21 cm IFF-82 IFF cm 50 W W 18 cm 21 cm 18 cm IFF-84 9

26 CS 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE NÁDOBÍ PRO INDUKCI KTEROU VARNOU ZÓNU POUŽÍT V ZÁVISLOSTI NA NÁDOBĚ? A B C A Indukující okruh Elektronický okruh Indukované proudy Princip indukce Princip indukce spočívá v magnetickém jevu. Postavíte-li nádobu na varnou zónu a zapnete ji, vytvářejí elektronické obvody varné desky indukované proudy na dně nádoby a okamžitě zvednou teplotu. Toto teplo se pak přenáší do pokrmů, které se podle nastavení vaří mírně nebo rychle. Nádobí Většina nádobí je kompatibilní s indukcí. Pouze u skla, hlíny, hliníku bez speciálního dna, mědi a některých nemagnetických nerezových materiálů indukční vaření nefunguje. Doporučujeme vybrat nádobí se širokým a plochým dnem. Teplo se lépe rozloží a vaření bude stejnoměrnější. + - C B Zóna Nádobí vhodné pro použití vaření* 16 cm cm 18 cm cm 21 cm cm 28 cm cm * podle modelu Rada Pro kontrolu, zda je Vaše nádobí vhodné: Položte ji na varnou zónu při výkonu 4. Pokud je displej neměnný, je nádobí vhodné. Pokud bliká, nedá se nádobí použít pro indukci. Můžete také použít magnet. Pokud přilne ke dnu nádoby, je vhodná pro indukci. Když vyberte nádobu s logem na dně nebo na obalu, budete si jisti, že je dokonale vhodná pro varnou desku za běžných podmínek použití. Jako pomoc při výběru dodáváme s tímto návodem seznam náčiní. 10

27 2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ NASTAVENÍ ČASOVÉHO SPÍNAČE CS Jedno dotykové ovládání je k dispozici pro všechny varné zóny. Současně je možno použít 4 časové spínače. A B C A B C Tlačítka zapnuto/vypnuto. Nastavení časového spínače/výkonu. Tlačítko časového spínače. ZAPNUTÍ Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí příslušné zóny. Blikající zobrazení 0 a zvukový signál oznamují, že zóna je zapnutá. Na zvoleném displeji se zobrazí tečka. Nyní můžete nastavit požadovaný výkon. Nenastavíte-li výkon, varná zóna se automaticky vypne. VYPNUTÍ Dlouze stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto příslušné zóny. NASTAVENÍ VÝKONU (podle modelu) Stiskněte tlačítko + pro zvýšení úrovně výkonu od 1 do 9 (maximální výkon) a tlačítko - pro jeho snížení. nebo Stiskněte tlačítko + pro zvýšení úrovně výkonu od 1 do P (maximální výkon) a tlačítko - pro jeho snížení. Po zapnutí můžete přejít ihned k maximálnímu výkonu P, stisknete-li tlačítko -. Postupným stiskem tlačítka nastavíte varnou zónu, ke které chcete přiřadit časový spínač. Časový spínač lze přiřadit pouze k zapnutým varným zónám. LED dioda právě zvolené varné zóny bude blikat. Chcete-li použít minutku: - Zapněte varnou zónu a nastavte výkon. - Tlačítkem "Hodiny" zvolte varnou zónu, kterou chcete načasovat. - Stiskněte + nebo - až do požadovaného nastavení, abyste nastavili dobu vaření. Pro dlouhé doby vaření stiskněte - pro přímý přechod na 99 minut. Časový spínač odpočítává pouze, je-li na varné zóně nádoba. Po ukončení vaření se zóna vypne, časový spínač zobrazí 0 a upozorní Vás zvukový signál. - Pro vypnutí zvukového signálu stiskněte kterékoliv tlačítko. Chcete-li změnit nastavení časového spínače: - Vyberte časový spínač. - Stiskněte + nebo -. Chcete-li časový spínač vypnout: - Vyberte časový spínač. - Současně stlačte a podržte stlačená tlačítka "+" a "-". 11

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga

R-239 ČESKY 800 W (IEC 60705) Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga Důležité Figyelem! Upozornenie Uwaga ČESKY R-239 MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K POUŽITÍ, VČETNĚ KUCHAŘKY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ SZAKÁCSKÖNYVVEL MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA OBSLUHU S KUCHÁRSKOU

Részletesebben

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften DV Pagina 9-16 (Vertaling van het orgineel)

Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. Montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften DV Pagina 9-16 (Vertaling van het orgineel) DK NL PL HU Montage-, betjenings- og vedligeholdelsesvejledning Tagventilatorer DV Side -8 (Oversættelse af den originale) Montage-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften DV Pagina 9-16 (Vertaling van

Részletesebben

"4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L

4'3.#/ *OTUSVL 6#- DKB PCT VHJ *OTUSVL /ÈWPE L CZ d a b c DVD SET Zzz % PM MON 22:58 f h e g ROC6507 1 11 dvd MON 23:58 TV DVD VCR STB AMP AUDIO 2 10 MACRO HOME CINEMA SETUP TV DVD STB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AV 0 --/- 3 4 16/9 9 VOL PROG + + OK - - VOL

Részletesebben

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER

EX-A10 COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER COMPACT COMPONENT SYSTEM KOMPAKTNÍ SYSTÉM SYSTEM MUZYCZNY KOMBINÁLT KOMPACT RENDSZER EX-A10 Consists of RX-EXA10, SP-EXA10 and XV-EXA10 Sestávající z RX-EXA10, SP-EXA10 a XV-EXA10 Składa się z RX-EXA10,

Részletesebben

MORA GORENJE BUDAPEST KFT

MORA GORENJE BUDAPEST KFT CZ SK PL HU NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERAWACJI KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Vážený zákazníku, zakoupil jste si výrobek z naší nové řady vestavných

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu

599111-97 SK. Preložené z pôvodného návodu ASI300. www.blackanddecker.eu 5 599111-97 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu ASI300 2 Použitie výrobku Váš kompresor Black & Decker je určený na použitie v domácnosti s napájaním z elektrickej siete 230 V, alebo

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie

Twin Technology. Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Navodila za uporabo Podlahový vysávaè Návod na použitie Twin Technology HR CZ SK HU PL RO BG GR Usisivaè usisavaè Uputstvo za upotrebu Sesalnik Navodila za uporabo Podlahový vysavaè Návod k použití Podlahový vysávaè Návod na použitie Porszívó Használati útmutató

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A tõ ke pi a ci sze rep lõk

A tõ ke pi a ci sze rep lõk Sza bó Zsolt A tõ ke pi a ci sze rep lõk ki vo nu lá sá nak, til ta ko zá sá nak, hû sé gé nek gaz da sá gi nö ve ke dés re gya ko rolt ha tá sa Ös sze fog la ló: a glo bá lis szin tû pénz- és tõ ke pi

Részletesebben

Legyenbennünkösszetartás,

Legyenbennünkösszetartás, 1394 2011 2011. szeptember l XViii. évfolyam 9. szám l az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 ft L a tartalomból színjátszó tábor IdénaugusztusbanismétmegrendezteszínjátszótáborátZamárdiban

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX

DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX DIGI SAMOINŠTALAČNÝ MANUÁL PRE NOVÚ SLUŽBU KAON HD BOX Preventívne a bezpečnostné opatrenia Varovania: varovania znamenajú činnosť alebo situáciu, ktorá môže mať za následok poškodenie alebo zničenie zariadenia,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra,

Az uni ós for rá sok. Lambertné Ka to na Mó ni ka. A té ma ak tu á lis és re le váns, te kin tet tel ar ra, Lambertné Ka to na Mó ni ka Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ér té ke lé se kis tér sé gek ben Ös sze fog la lás: a pub li ká ció Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sát kö ve tõ idõ szak ra

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben