E-Controlling. Tartalom. A beszámoló összeállításával kapcsolatos hibák. Tisztelt Előfizetőnk! október XIII. évfolyam 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Controlling. Tartalom. A beszámoló összeállításával kapcsolatos hibák. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. október XIII. évfolyam 10."

Átírás

1 E-Controlling Szakmai folyóirat október XIII. évfolyam 10. szám Tisztelt Előfizetőnk! A szakmai folyóiratunk előfizetéséhez INGYENES TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁS is jár! A controllinggal kapcsolatos kérdését az címen várjuk. Honlapunkról - a Segédletek közül töltheti le az excel alapú szerkeszthető segédleteket. Az Ön felhasználóneve: econtrolling Az Ön jelszava: econt882 A kézirat lezárásának dátuma: október 1. A beszámoló összeállításával kapcsolatos hibák A tárgyév végéhez közeledve a jelen cikkben olyan tételekre hívjuk fel a figyelmet, amelyek nem megfelelő alkalmazása komoly döntési vagy adóhatósági következményekkel járhat együtt. A vállalkozás rossz vagyoni nyilvántartásra építve számos rossz következtetésre juthat. Míg egy adóhatósági ellenőrzés keretében feltárt hibák jelentős összegű szankcionális tételekkel járhatnak együtt. Az év végéhez közeledünk, ezért célszerű a vállalkozásoknak áttekintetni az eddig eltelt háromnegyed év tapasztalatait. Számos vagyonrész tekintetében az elmúlt időszakban jelentős változások történtek, amelyek alkalmazása mindenki számára fontos. Az elkövetkezendőkben tíz pontba szedtük össze azokat a tételeket, amelyekre célszerű odafigyelni. In-house szeminárium! Új szolgáltatást indítunk! Szeretne közvetlenül a munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról az adó és számviteli törvények elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! 6 Tartalom 1 A beszámoló összeállításával kapcsolatos hibák 10 Controlling kontra nemzetközi számviteli standardok 13 Számviteli sarok: értékcsökkenés 15 Adósarok: szabad vállalkozási zóna 16 Makrók használata az Excelben VBA-eljárás létrehozása munkafüzet open eseményéhez 19 Excel a mindennapi gyakorlatban Szám-, pénz-, és dátumformák 21 Az eredmények prezentálása a gyakorlatban PowerPoint objektumok igazítása Szerző: dr. Szücs Tamás controlling és számviteli szakértő 1

2 1. Az adott évben aktivált eszközök esetében körültekintően járjunk el a bekerülési érték végleges meghatározásával. A NAV által lefolytatott ellenőrzések során az egyik leggyakoribb hiba a tárgyi eszközök esetében helytelenül meghatározott bekerülési érték. Az év végén a beszámoló elkészítésénél a terv szerinti értékcsökkenés meghatározása komolyan is érintheti az eredményt. Mi is a bekerülési érték? A törvény szerint minden olyan tételt figyelembe kell venni a tárgyi eszköz vagy immateriális javak nyilvántartásba vételi értékénél, amely közvetlenül is kapcsolódik az adott vagyontárgy megszerzéséhez. Ezek a tételek jellemzően a következők: Bizonylat szerinti vételár engedmény + felár + szállítási és rakodási költség + alapozási, szerelési költség + közvetítői díj + bizományosi díj + beszerzéshez kapcsolódó adók (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adó, jövedéki adó) + vámterhek (az unión kívüli beszerzések esetében) + illeték (vagyonszerzés [ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó] illetéke) + az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó + a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj + az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj) + a vásárolt vételi opció díja + az eszköz megvalósításához igénybe vett hitel, kölcsön felvétele előtt fizetett a hitel, a kölcsön feltételként előírt bankgarancia díja + az eszköz megvalósításához felveendő hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék + az eszköz megvalósításához igénybe vett hitel szerződésének közjegyzői hitelesítésének díja + az eszköz megvalósításához igénybe vett hitel felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) kamat + a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) biztosítási díj + a beruházástervezés, a beruházás-előkészítés, a beruházáslebonyolítás, az új technológia elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költsége + a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó devizahitelnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt (időszakot terhelő) nem realizált árfolyam-különbözete; + a tárgyi eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, ennek hiányában az állományba vételkori piaci értéke, illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett eladási ára, várható eladási ára, de a bekerülési (beszerzési) érték legfeljebb a próbaüzemeltetés során felmerült, a beruházás bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe vett összes költség, ráfordítás összegében engedi meg elszámolni a bekerülési (beszerzési) értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege + bérmunkadíj + felújítás értéke. Az ingatlanok bekerülési értékének meghatározásához a következő tényezőket kell továbbiakban figyelembe venni: + bontási érték + bérleti jog. Az utóbbi két tétel különösen fontos, hiszen a gyakorlatban nagyon sokszor kimarad a bekerülési érték meghatározásánál így egy lehetséges ellenőrzés során komoly probléma támadhat. A bontási érték az új ingatlan kialakításánál elkerülhetetlen tevékenység így közvetlenül kapcsolódik hozzá. Akár saját vállalkozásban, akár idegen által elvégzett tevékenység kalkulált vagy leszámlázott összegét figyelembe kell venni. Nagyon fontos tényező a telek értékének megítélése. 2

3 A telek a számviteli elszámolásokban egy olyan vagyonrész, amely sajátos jellemzője alapján nem amortizálható eszköz. Emiatt szintén célszerű körültekintően eljárni, mivel a nyilvántartási érték kialakításánál figyelembe kell venni az adott terület piaci megítélését is. A törvény maximálisan az adott telek piaci értékét engedi elszámolni a nyilvántartásokban. Ha a vásárlási összeg és az előbbiekben részletezett bontási tevékenység költsége ami az adott területet építésre alkalmassá teszi együttesen meghaladja a piaci értéket, akkor a többletköltség a felépítendő ingatlan értékét növeli tehát amortizálható tétel. Hasonlóan fontos kiemelni a gyártógépek, berendezések próbaüzemi tevékenységét. Magának a próbaüzemnek a költségei az eszköz használatbavételét segítik elő tehát a bekerülési érték szempontjából releváns tétel. Azonban ha a próbaüzem eredményeképpen olyan termékek, eszközök jönnek létre, amelyek alkalmasak a kereskedelmi forgalomra és a vállalkozás döntése értelmében értékesíteni kívánja, akkor ez a befektetett tőke megtérülését eredményezi. Mindezek alapján csökkenteni kell a bekerülési értéket a kereskedelmi készletek előállításának közvetlen költségével, és készletek között nyilvántartani. Egy vállalkozás összetett beruházást hajt végre: vásárol egy telket (ezen egy bontásra ítélt épület is van), melyen egy üzemépületet kíván felépíttetni, ebbe pedig egy gépsort telepít. A beruházáshoz felvett eft hitelt, ezt teljes egészében a telek megvásárlására használta fel. Saját pénzeszközeiből elkülönített eft-ot. A beruházással kapcsolatos ráfordítások: telek és rajta levő épület áfa nélküli értéke Ft a bontásra ítélt épület bontásának költsége Ft + 27% áfa telekátírási illeték Ft a telek bontás utáni piaci értéke Ft az importált gép számla szerinti értéke (árf.: 300 Ft/Euro) Euro vámterhek és illetékek Ft NAV által kivetett áfa Ft belföldi szállítási költség Ft + 27% áfa engedmény (késedelmes szállítás miatt) Ft + 27% áfa a szállításra kötött biztosítás díja Ft a gép üzembe helyezésének költsége (saját kivitelezés) Ft aktiválásig beszerzett tartalék alkatrész Ft + 27% áfa a felvett hitel kamata (aktiválásig felmerült) Ft a hitellel kapcsolatos rendelkezésre tartási jutalék Ft az elkülönített betétszámla után kapott, jóváírt kamat* Ft ebből az aktiválásig terjedő időszakra járó összeg Ft az épület tervezéséért fizetett díj az épület kivitelezési díja *Az elkülönített betét után kapott kamatot a gép bekerülési értékében vették figyelembe Ft + 27% áfa Ft + 27% áfa 3

4 A következőkben megállapítjuk a telek, az épület és a gép bekerülési értékét illetve könyvelje a szükséges tételeket! Bekerülési értékek: Telek vételár bontás telekátírási illeték hitelkamat jutalék (utóbbi kettő azért tartozik a telekhez, mert a hitelt a telekre használták fel) Ez csak a várható piaci értékig vehető figyelembe: Ft A fennmaradó Ft-os többlet az épület értékébe kerül. Épület a telek többletktg-e tervezési díj kivitelezési díj Σ Ft Gép vételár vámterhek és illetékek szállítási ktg engedmény biztosítás üzembe helyezés tartalék alkatrész kapott kamat Σ Ft A törvény felkínálja azt a lehetőséget, hogy ha a beszerzés ellenértékének a kifizetése valutában történik, akkor az eszköz, illetve a szolgáltatás bekerülési értéke a valuta könyv szerinti árfolyamán is meghatározható (azaz nem kell a törvény fő szabályát alkalmazni, mely szerint a szerződés szerinti teljesítés napja szerinti árfolyammal kell az ügyleteket forintosítani). 2. A követelések értékvesztésének meghatározása a pénzügyi válság következtében kiemelt területnek számít. A lejárt követelések jelentős állománya mindenképp kezelést igényel. Ha mérlegkészítés időszakában rendelkezésre álló információk alapján nem lehet behajthatatlan követeléssé minősíteni őket nem felelnek meg a számviteli törvény által rögzített feltételeknek akkor értékvesztéssel kell elszámolni. A törvény szerint a következő esetben lehet egy követelést behajthatatlannak minősíteni: a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre, és a végrehajtást szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján vélelmezhető), b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet, d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található, és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel, f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült. Az értékvesztés elszámolása érinti az adóalapot. A tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés az adóalapot növeli, míg a korábbi időszakban rögzített összeg tárgyévi felhasználása adóalapcsökkentő tételként jelenik meg. Az adósok minősítése egyedi úton történik, mindegyiket külön-külön célszerű megvizsgálni. A minősítésnél nemcsak az adós számláit, hanem az ehhez tartozó kifizetéseket is célszerű megvizsgálni. 4

5 Ha egy adós több számlával rendelkezik, akkor ezek eltérő fizetési kategóriákba sorolhatók. Ha az adós minősítése után arra a következtetésre jutunk, hogy nem realizálható a bevétel, akkor a többi számla esetében is fizetési késedelemről kell nyilatkozni. Fontos megjegyezni, hogy az értékvesztés nincs összefüggésben a fizetési késedelemmel. Azon vállalkozás, amely számviteli politikájában az értékvesztés meghatározásának alapjául a fizetési késedelmet határozza meg, nem felel meg a törvény szellemiségének. A követelések állományának fontos tudni az összetételét. A mérlegsor tartalmazza a határidőn belüli és határidőn kívüli tételeket, így ezekkel kapcsolatban csalfa következtetések vonhatók le. A lejárt futamidejű követelések finanszírozási potenciálja rendkívül alacsony, így ezek tükrében is szükség van a likviditási mutatók további finomítására. 3. Az eszközök és a kötelezettségek esetében a devizában kifejezett tételek év végi értékelésére különös tekintettel kell figyelni az év végén. A törvény szerint nem kell vizsgálni a jelentőség hatását az eredményre, így minden különbséget el kell számolni. Az egyedi értékelésből származó árfolyam-különbözet összevont értékét akár bevételként, akár ráfordításként el kell számolni. A beruházásokhoz kapcsolódó devizakészlettel nem fedezett kötelezettségek esetében a törvény lehetősége biztosít az árfolyamveszteség eredményt terhelő részének elhalasztására. Az aktív időbeli elhatárolások között mint halasztott ráfordítás kerül elszámolásra, emiatt a tárgyévi eredmény nem torzul indokolatlanul. Fontos hangsúlyozni, hogy ez választott megoldás, nem kötelező. Ha valaki korábban ezt a módszert választotta és a számviteli politikájában rögzítette, akkor a jövőben is, míg a hitel ki nem fut, ezt az algoritmust kell továbbvinnie. Szintén hasonló elvek alapján, ha valaki a devizahitelét átváltja forintra, akkor a korábbi években megképzett, elhatárolt, nem realizált árfolyamveszteséget tovább kell vinnie az algoritmus logikája szerint nem lehet azonnal mindent megszüntetni. Az algoritmusnak része, hogy a nem realizált árfolyamveszteségre az eltelt idő függvényében céltartalékot kell képezni tól a forgóeszközök finanszírozására felvett devizahiteleknél is lehet alkalmazni a fenti algoritmust így a forint gyengülése miatti veszteségek realizálása későbbi időszakokra tolható. A következő években megforduló árfolyam-tendencia miatt a jövőbeli árfolyamnyereség kompenzálhatja a korábbi évek veszteségeit. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy néhány szabály nem alkalmazható a forgóeszköz-finanszírozás esetében. A tárgyi eszközök és a vagyonértékű jogok esetében az állományból történő kivezetéskor meg kell szüntetni a nem realizált árfolyamveszteség elhatárolását. Ez a forgóeszközöknél nem releváns, hiszen míg a finanszírozott tételek (pl. készletek) egy éven belül felhasználásra kerülnek, addig a hitelek futamideje több lehet, mint egy év. Továbbá fontos eltérés, hogy a beruházásokhoz vagy vagyonértékű jogokhoz felvett hitelek szorosan köthetőek az adott eszközhöz, a forgóeszközhitelt pedig bármire fel lehet használni. Az ilyen típusú hiteleket elsősorban készletfinanszírozásra vagy likviditási problémák megoldására veszik fel. Amíg egy jó banki kapcsolat alapján a hitelek futamideje több év is lehet, addig a készleteket egy éven belül értékesítik vagy felhasználják. Továbbá fontos, hogy az elhatárolt, nem realizált árfolyamveszteségre céltartalékot köteles képezni. A beruházások és vagyonértékű jogok esetében a céltartalékképzés a használatba vételtől kerül számszerűsítésre. A forgóeszközhitelnél a felvétel időpontjától kell számszerűsíteni a céltartalékot. Egy rt. 20X1. év július 1-jén felvett GBP devizahitelt beruházási és fejlesztési célra, 5 éves lejáratra. A törlesztést 20X2. július 1-jén kezdte meg, és évente egyenlő részletekben fizeti vissza. (Az egyszerűség kedvéért a kamat 0 %.) A 20X2. évben könyvelt gazdasági eseményeket látja az alábbi számlavázon (ezer Ft-ban). Feltételek: 1. Más devizás eszközzel és kötelezettséggel nem rendelkezik a vállalkozás. 2. A devizahitel nem realizált árfolyam-különbözetét el kívánja határolni! 3. Az Elszámolási betétszámla nincs megnyitva! Nem kell! 4. 20X1. július 1-i árfolyam 350 Ft/GBP. 5

6 4442. Devizás beruházási hitelek Céltartalék képzés 1/ NYE / / / Realizált árfolyamveszteség Nem realizált árfolyamveszteség 2/ / / / Árfolyamveszteség elhatárolása 424. Céltartalékok NYE / NYE / / Eredménytartalék 414 Lekötött tartalék 8/ NYE 0 NYE / Árfolyamkülönbözet elszámolása 4/ / Törlesztés jén: e Ft = GBP? 361 Ft/GBP árfolyamon = 6 Ft/GDP realizált árfolyamveszteség? 6* GBP = e Ft 3. Év végi értékelés: Elhatárolás feloldása a törlesztés arányában: 2M/10M=0,2 arányban *0,2 = ? T K Nem realizált árfolyamveszteség: E Ft (kiszámítása a 7. és 8. események alapján) 5. Árfolyamveszteség elszámolása ráfordításként 6. Nem realizált árfolyamveszteség elhatárolása 7. Céltartalék képzése a hátralévő törlesztési idő arányában: 1,5év/5év=0,3 arányban e *0,3 = e Ft-nak kell lenni öszszesen, ezért most képzünk e Ft-ot. 8. Lekötött tartalékban kell lennie az elhatárolt veszteség és a rá képzett céltartalék (kumulált) különbségének, ami eft, mivel korábban eft-ot (= e e) képeztünk, még e Ft-ot kell lekötni. Tehát ( e + ez évi elhatárolás e)*0,3 = 5 000e + ez évi céltartalékképzés, illetve ( e + ez évi elhatárolás e) - (5 000e + ez évi céltartalékképzés) = eft. 4. A lekötött tartalék képzésénél fontos elem a fejlesztési tartalék képzése, ami adóalap-korrekciós tétel. Az átmeneti időszak lejárt, így a képzésnél továbbiakban is 4 évet lehet figyelembe venni. Az év végi zárásnál fontos felhívni arra a figyelmet, hogy csak akkor számolható el az adóalap terhére a fejlesztési tartalék, ha az eredménytartalékból a fedezetéhez szükséges összeg lekötött tartalékba átvezetésre került. Az eredménytartalék terhére történő elszámolás akkor is megtörténhet, ha az összeggel az eredménytartalék negatívvá válik vagy önmagában is negatív volt. A fejlesztési tartalék cél szerinti felhasználásának, a lekötött tartalék feloldásának nem feltétele a beruházás üzembe helyezése, csupán a megvalósítása. Gyakori hiba szokott lenni az, hogy olyan eszközökre is képez fejlesztési tartalékot, amely után nem számolható el értékcsökkenés. A fejlesztési tartalék filozófiája az, hogy előrehozza az értékcsökkenés elszámolásának lehetőségét. Emiatt fontos körültekintően eljárni. A fejlesztési tartalék terhére végzett beruházásokról külön analitikát kell vezetni a lekötött tartalékkal és annak feloldásával összefüggésben. 6

7 Ha az eszköz beruházásának az értéke nagyobb, mint a lekötött tartalékban lévő fejlesztési tartalék, akkor természetesen a feloldott lekötés összegével csökkentett számított nyilvántartási érték értékcsökkenési leírására az általános szabályok vonatkoznak, viszont kizárólag a fennmaradó értéket lehet elszámolni a társasági adóban. A számvitel szerinti értékcsökkenés elszámolását ez nem befolyásolja. A társaság vizsgálja felül a korábbi években megképzett fejlesztési tartalékait, a képzési időpont alapján. Ha a évi beszámolóban lekötött tartalékként kimutatott fejlesztési tartalék feloldására rendelkezésre álló időtartam ha annak egyéb törvényi feltételei fennállnak hat adóév, azzal, hogy ahol a Tao. 7. -a (15) bekezdésének rendelkezése négy adóévet említ, ott hat adóévet kell érteni. 5. Az időbeli elhatárolások konzekvens képzése szintén nagyon fontos feladat a beszámolókészítésnél. Mind az aktív, mind a passzív időbeli elhatárolásoknál az időbeli elhatárolások elvének alkalmazása jelenik meg. A betétekhez, illetve a hitelekhez kapcsolódó kamatokat vagy egyéb befektetések révén realizálandó kamatokat mindenképp célszerű megvizsgálni. Az év végét követően rendelkezésre álló bizonylatok alapján, a tárgyévet terhelő kiadások, illetve járó bevételek esetében körültekintően kell megvizsgálni a teljesítés időpontját vagy időszakát. Ennek megfelelően kell a tényleges elszámolásokat lebonyolítani. Gyakori hiba szokott lenni, hogy nem kerülnek az egyes időszakok között megosztásra sem a ráfordítások, sem a bevételek. Költséghez, ráfordításhoz kapcsolódó elhatárolások Bevételhez, árbevételhez kapcsolódó elhatárolások Aktív elhatárolások Növeli az eredményt Növeli az eredményt Passzív elhatárolások Csökkenti az eredményt Csökkenti az eredményt A térítés nélkül átvett eszközök vagy a támogatásokból megvalósított beruházások révén nyilvántartásba vett eszközök után elszámolt értékcsökkenéssel párhuzamosan a passzív időbeli elhatárolásokat fel kell oldani. A évi módosítások felhívják arra figyelmet, hogy ha az adott eszközök esetében a bekerülési érték változik vagy a használati idő kitolódik, a nyilvántartásba vételkor meghatározott feloldási arány nem változik. Mintapélda: A vállalkozás termelőgépet szerzett be, a beszerzéshez vissza nem térítendő támogatást kapott az operatív programból. A vállalkozás az eszközt július elsején helyezte üzembe, bekerülési értéke: Ft maradványértéke: Ft a várható hasznos élettartam: 9 év kapott támogatás összege Ft, mely folyósítása 2012 augusztusában történt meg. A pályázati elszámolás elhúzódása miatt évben fél évre el kell számolni az értékcsökkenést ami / 9 * 6/12 = Ft. A 18 M Ft a maradványérték levonása után amortizálható érték augusztusában megjön a támogatás, így a már számszerűsíteni lehet a támogatási arányt: Ft / Ft = 9,52%. Ennek függvényében a évi beszámolóban a helyes feloldás összege Ft * 9,52 % = Ft. 7

8 2013 márciusában felújításra kerül sor az adott gépen. A felújítás aktivált értéke Ft. Az eszköz használati ideje nem változott meg. A felújítás után az amortizálható összeg: = Ft. Az ez alapján számolt értékcsökkenés / 7,5 = Ft. Ennek ellenére továbbra is Ft a feloldás nagysága. 6. A vállalkozások széles körben élnek az uniós pályázatok lehetőségeivel. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ha a pénzügyi elszámolásból származó támogatás lehívása nem realizálódik pénzügyileg, akkor nincs mód a támogatás elszámolására. Nagyon gyakori hiba, hogy a támogató levél alapján már elszámolásra kerül a támogatás összege. A támogató levél csupán egy keret, ami rendelkezésre áll a megvalósítás időszakában. A ténylegesen pénzügyileg befolyt összeget lehet rendkívüli bevételként, illetve majd azt elhatárolva halasztott bevételként elszámolni. Ha évben kaptunk meg egy évi pályázathoz kapcsolódó támogatást, de ugyanakkor a pályázat tárgyát képző tárgyi eszköz már évben aktiválásra került, akkor a feloldás évenkénti arányát korrigálni kell a támogatás intenzitáshoz képest (lásd a fenti számpéldát). A számviteli törvényben szereplő összemérés elvének megfelelően a költségeket, ráfordításokat abban az időszakban kell a könyvelésben szerepeltetni, amikor azok felmerültek. A támogatások kifizetése azonban nagyon különböző lehet. A működési célú támogatásoknál a leggyakoribb az utófinanszírozás. Az üzleti évek között áthúzódó vissza nem térítendő, a költségek ellentételezésére kapott támogatás esetében sokszor előfordul, hogy a kifizetés csak a következő üzleti évben (például a évben felmerült költségekkel szemben a támogatás csak ban) érkezik meg. A számviteli törvény idézett törvényhelye azt mondja, hogy a támogatás más tételek mellett egyéb bevételként történő elszámolása csak akkor történhet meg, ha azt legkésőbb a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezték. Többek között ezért mondom mindig, hogy minél korábbra teszik a számviteli politikájukban a mérlegkészítés időpontját, annál jobban sérülhet az objektív és valós összkép a beszámolóban. Tehát, ha kifizetik a támogatást vagy annak egy részét a mérlegfordulónapig (általában december 31-e), akkor a pénzeszközökkel szemben elszámolható az egyéb bevétel. Ha viszont a következő évben, de a mérlegkészítés időpontjáig megérkezik a támogatás, akkor is lekönyvelhető az egyéb bevétel, de ilyenkor az aktív időbeli elhatárolásokkal szemben a 32. -ban foglaltaknak megfelelően. A törvény ezenkívül még arra ad lehetőséget, hogy ha valamely jogszabály előírja, akkor az elfogadott támogatási igény alapján is elszámolható az egyéb bevétel a követelésekkel szemben. Ez a számviteli törvény 77. (3) bekezdésének b) pontjában is szerepel. Általában a mezőgazdasági támogatásoknál alkalmazzák. A pályázaton nyert támogatásokra ez a szabály nem vonatkozik, így azoknál csak a mérlegkészítésig történő beérkezés könyvelhető a tárgyévre. 7. A beszámoló összeállításának alapvető követelménye a leltár. A leltározás során feltárásra kerülhet az adott eszközre vonatkozó állapot, állag is. Mindezek alapján javaslatot lehet tenni a selejtezésre. A beszámolókészítéssel párhuzamosan célszerű körültekintetően eljárni a selejtezési eljárás során. Fontos a teljes körű dokumentáció. A lefolytatott adóhatósági ellenőrzések gyakori hibaként emelik ki a dokumentáció hiányosságát. A számviteli törvény jelenleg hatályos előírása szerint azok a vállalkozások, akik folyamatosan vezetik mennyiségi nyilvántartásaikat, nem kötelesek mérlegfordulónapon tételes mennyiségi felvétellel leltározni. A leltárba az adatokat az analitikus nyilvántartásokból is be lehet állítani óta a törvény előírja, hogy azoknál a vállalkozásoknál is, ahol folyamatos mennyiségi nyilvántartás van, legalább háromévente kötelező lesz a leltározás (tételes menynyiségi felvétel). Az árukészleteket az üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is lehet menynyiségi felvétellel leltározni, ha a vállalkozás 8

9 mennyiségi nyilvántartást vezet (ez a lehetőség eddig csak az árukészleteket értékben nyilvántartó vállalkozásoknak volt). Továbbá fontos felhívni ezen túlmenően, hogy a vállalkozónak a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végeznie. Meg kell azonban jegyezni, hogy a vállalkozásoknak a gyakorlatban eddig is el kellett végezni ezt a munkát, ezért ez nem tekinthető új előírásnak. 8. A költségek, ráfordítások elszámolása során vizsgáljuk meg azon számlák, kiadási tételek tartalmát, amelyek esetében megkérdőjelezhető a vállalkozás tevékenységét szolgáló jellege. A legutóbbi módosítások miatt a kísérleti fejlesztésekkel kapcsolatos költségek megítélésére hívnám fel a figyelmet. A K+F költségei, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a vállalkozáshoz, nem elszámolható költségeknek minősülnek. Az előző éveknek a társaságiadó-törvényt érintő módosításai különös figyelmet szentelnek neki. 9. Az értékesítéshez kapcsolódó utólagos forgalmi engedmények elszámolása során fontos kihangsúlyozni, hogy már nem feltétel a pénzügyi rendezés. Ha a szerződésben rögzített feltételek az adott év mérlegfordulójáig teljesültek, akkor függetlenül annak pénzügyi rendezésétől, egyéb bevételként vagy ráfordításként kell elszámolni. Továbbá fontos azt is rögzíteni, hogy ezen tételek nem időbeli elhatárolásként kerül rögzítésre, hanem egyéb követelések vagy egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni a mérlegben. A évben hatályos számviteli törvény szabályoz egy másik engedménykategóriát. Ha például szerződés alapján kibocsátott számlának a kiállításától számított 20. nap a számla fizetési határideje, akkor az ezt megelőzően történő kiegyenlítés esetén jár a 3% kedvezmény. Ez olyan engedmény, ami az értékesítés ellenértékének esedékességével függ össze. Ha a vevő a megállapodás szerinti időpontokon belül fizet, engedményt kap a vételárból. Az ilyen engedmény kvázi fordított kamat, mely nem a termék vagy szolgáltatás értékéhez, hanem az ellenérték pénzügyi realizálásához kapcsolódik. Késedelmi kamaton általában a szerződésben kikötött késedelmi kamatot (a fizetési késedelem idejére felszámítandó kamatot), ennek hiányában a Polgári Törvénykönyv ában előírt mértékű kamatot kell érteni. A számvitelről szóló évi C. törvény 84. (7) bekezdés o) pontja szerinti feltételeknek megfelelő legfeljebb csak a késedelmi kamattal arányos, nem számlázott engedmény minősül skontónak. Ezt a mértéket meg nem haladó engedményt a pénzügyi műveletek bevételeként kell elszámolni. Abban az esetben, ha az engedmény meghaladja a késedelmi kamattal arányos mértéket, a meghaladó részt csak elengedett kötelezettségként lehet minősíteni. Az elengedett kötelezettséget a számviteli törvény 86. (3) bekezdésének h) pontja szerint, rendkívüli bevételként kell elszámolni. Ha például egy forintos számlára 5%- os skontóban állapodnak meg polgári jogilag, akkor ebből a számvitel 3%-ot a példában 3000 forintot könyveltet le ilyenként a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a másik félnél a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között. Az e fölötti részt átminősíti elengedett kötelezettségnek, illetve követelésnek, így esetünkben a fennmaradó forint a rendkívüli tételek között jelenik meg. 10. A pénzügyi válság következtében több cégnél is előfordul az, hogy a dolgozói kötelezettségeket nem tudja időben teljesíteni, csak egy későbbi időpontban. Ha bérek, illetve egyéb járandóságok pénzügyi rendezésre csak a tárgyévet követő évben kerül sor, akkor sem kell új megoldásokat alkalmazni. A bérek elszámolása során a költségként való érvényesítés és a pénzügyi rendezés elválik egymástól. Tehát nem kell időbeli elhatárolással élni akkor, ha például a novemberi bért csak jövő év februárjában fizetik ki. 9

10 II. rész Controlling kontra nemzetközi számviteli standardok Az uniós csatlakozás nemcsak politikailag vagy társadalmilag okoz fejtörést a magyar szakembereknek, hanem a gazdasági élet számos más területén is reagálni kell az új szabályokra. Ez alól a számvitel sem tekinthető kivételnek. Az Európai Tanács július 23-án 1 fogadta el azt a javaslatot, amely szerint a tőzsdén jegyzett vállalkozásoknak a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolókészítési Standardok (idegen nevén: Világ tőzsdéjének piaci kapitalizációja milliárd USD 116,5 4442,1 52,5 IFRS, International Financial Reporting Standard) szerint kell az éves szokásos jelentésüket elkészíteni. A szabályt 2005 óta alkalmazni kell. Az IFRS (korábban IAS International Accounting Standard) egy nemzetközi professzionális szakmai szervezet számvitelistandard-sorozata. Az IFRS-ket a londoni székhelyű IASB szakmai önszerveződés gondozza. A Szabványrendszer a beszámolókészítés fontosabb témáiról összegyűjtött gyakorlati megoldások gyűjteménye, amelyek jó iránymutatással szolgálnak a vagyoni, eredményességi és pénzügyi helyzet elemzéséhez. A tőzsdék elfogadják az IFRS-beszámolókat, és a világ tőkepiacainak nagy része már most is alkalmazza IFRS vs. Egyéb standardak milliárd USD Más standard IFRS 6240,9 204, ,9 Észak-Amerika Dél-Amerika Európa Afrika Ázsia Közép-Kelet Észak- Amerika Dél-Amerika Európa Afrika Ázsia Közép-Kelet Beszámolórendszerek elfogadottsága Európa, Ausztrália, Afrika és Ázsia egyértelműen IFRS-párti, míg ezzel szemben Észak- és Latin- Amerika az US-GAAP előírásait részesíti előnyben. Az EU-csatlakozás után a magyar tőzsdén jegyzett vállalkozások számára kötelező az IFRS-szabályok alkalmazása. A többi gazdálkodót nem érinti, így a magyar számviteli szabályok szerint teljesíthetik a beszámolási kötelezettségüket. Az IFRS elfogadása az EU Integrált tőkepiaci akciótervének megvalósításához nélkülözhetetlen. A vállalati vezetők nagy része akarja az IFRS-eket még a nemzeti szabályozással ellentétben is. Néhány európai uniós ország belső szabályozása megengedi az IFRS használatát a nemzeti standardok helyett. Az IFRS szerinti beszámoló célja az, hogy a vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetéről, teljesítményéről megbízható és valós, hű képet szolgáltasson az érdekeltek körének. Felfogásbeli különbség van nemzeti szabály és az IFRS között. Az IFRS nem ír elő kötelezően alkalmazott mérleg- és eredménykimutatást, továbbá a számlatükörnél is csak a szükséges és minimális információk körét adja meg, amit közzé kell tenni. A célt határozza meg, és nem sablonokat tesz kötelezővé /2002. számú rendelet 10

11 Az IFRS-beszámoló mindenki számára kötelező tartalommal készül el. Mindez megkönnyíti a beszámolók összehasonlítását az azonos tevékenységű vállalatok múltbéli teljesítménye szerint, és egyszerűbb lehet becsülni a jövőbeli fejlődési lehetőségeket. Ha könnyebben összehasonlítható és a standard egy nyelvet biztosít, akkor a bizonytalanság és kockázatvállalás szintje is mérsékeltebb, ami olcsóbb tőkefinanszírozási költségeket jelenthet. Ez természetesen önmagában semmiféle előnyt nem jelent. A következő SWOT-analízist tudjuk összeállítani: SWOT-analízis Erősségei: a bizalom növekszik, tőkeszerzés költsége alacsonyabb lehet. Lehetőségek: számvitel és controlling BPR 2 lehetősége, korszerű és jó minőségű vállalati gazdasági irányítás alapja. Gyengeségei: harmonizáció és folyamatos fejlesztések miatt változékony: szövegezés állandó mozgásban, magyarul nem jelent meg a hivatalos fordítás, kevés az eddigi szakmai tapasztalat. Veszélyei: bonyolult elszámolási rendszer, különbséget jelent az adóalap meghatározásában és az elszámolásban, rövid távú eredményre gyakorolt hatása. A tőzsdén nem jegyzett egyéb vállalkozásoknak az EU 4-es és 7-es irányelvei szerint kell az éves beszámolóikat elkészíteniük. A évi C. számú számviteli törvény adaptálta az irányelvek keretszabályait, és ez teljesen egybevág az EU vonatkozó rendelkezéseivel. Így nagy vonalakban a magyar szabályozás teljesen EUkonform. Ezzel szemben IFRS-ek a kis- és középvállalkozások számára nem tartalmaznak egyszerűsítéseket, ugyanazt a megfelelőséget és információs igényt kell kielégíteni, mint nagyobb, tőzsdei vállalkozásoknak. A controllingszemléletet sugallja a nemzetközi számviteli szabályozásban az IAS 14 Szegmensek szerinti jelentés és az IAS 34 Közbenső pénzügyi beszámoló. Pénzügyi számvitel Vezetői számvitel Célok és azok irányultságának eltérései Elsődlegesen a külső elszámoltatás igényeinek (adóbevallás, mérlegbeszámoló) kíván megfelelni, és csak másodlagosan, főleg a tényadatok tekintetében a vezetőknek. Az irányítás igényeit tartja fontosabbnak, információival elsődlegesen annak döntési munkáját támogatja. A tervhez képest a tényeltérések érdeklik. Az elszámolás eszköze (elszámolás orientált) A vezetés eszköze (döntésorientált) Az adatok tovább feldolgozásának eltérései Adatfeldolgozásoknál is a cél és a jövőorientáltságot Múltra orientált, helyezi előtérbe. visszatekintő Az adatok gyűjtésénél, számbavételénél a tényadatcentrikusság (pontosság) jellemzi. Tervszámokat ír elő: először megtervezi az elkövetkező időszak várható költségeit, árbevételeit (tervkalkuláció) és ahhoz méri folyamatosan azok tényleges megvalósulását (ténykalkuláció). 2 Business Process Reengineering 11

12 A gazdálkodás, az elszámolás technikáját tekintve: Csak a közvetlen értékteremtő folyamatot fogja át. Magába foglalja a döntésorientált telj. és költségelszámolást. A vállalkozás egészét fogja át. Költségtervezésnél tervköltség-számítási módszereket alkalmaz. Tevékenységi egysége Elszámolási egységeket használ. Felelősségi egységekre épít. Információs rendszere Egysíkú, statikus információs rendszer. Többdimenziós, rugalmas információs rendszer. Könyvvizsgálói szerepvállalás és felelősség Csak akkor van konkrét beavatkozási teendő, ha a Kötelezően, és elsődlegesen erre irányul. rendszer funkciózavarait észleli, jeleznie kell (hibahibahatás jelentős stb.). Időbeliségben való eltérés Olyan információs rendszert kellett kiépítenie, Saját információs rendszerével az adott időszakról amely a vezetés folyamatos tájékoztatása érdekében nem tudja megvárni a havi zárásokat, hanem mindig utólag (havonként, évente) gyűjti az adatokat és végez kimutatásokat. legtöbbször az analitikák naprakész adataihoz kell nyúlnia. Munkáját a törvények, a számviteli politika szigorúan szabályozzák, pl. 5-ös számlaosztályban a bérköltségeket több alszámlára kénytelen bontani, pl. társadalombiztosítási járulék. Szabályozottsági eltérések A szervezet belső szabályozásának megfelelően viszonylag nagy szabadságfokkal rendelkezik: főkönyvből kiindulva csak az összes bérköltséget vizsgálja. főkönyvből kiindulva csak az összes bérköltséget vizsgálja. Reakciója Megismer, tudomásul vesz. Változtatni kíván, intézkedéseket indukál. Adatai Csak értékadatokat használ. Naturáliákkal is dolgozik. Legfontosabb a feladat végrehajtás során Elsődleges a pontosság. Inkább az időbeliség a fontos. A tevékenységére alapvetően jellemző Reproduktív Kreatív Időtáv Egy gazdasági évet lát több sávban. Hosszabb távot lát folyamatosan. Az említett standardok (IAS 14, IAS 34) alapján készített pénzügyi kimutatások bizonyos tekintetben a pénzügyi, más tekintetben a vezetői számvitel szerinti beszámolókra hasonlítanak. A pénzügyi számvitelhez hasonlóan a vállalkozás egészére vonatkozóan is elkészül, múltbeli eseményeket rögzít, a vállalkozáson kívüli felhasználók (elsősorban befektetők) információs igényét is kielégíti. Mindemellett a vezetői számvitel törekvései is megjelennek: a szegmensek szerinti jelentés földrajzi területenként vagy főbb tevékenységenként mutatja be az elért eredményt, a közbenső pénzügyi beszámolót legalább félévente (tőzsdén jegyzett gazdálkodóknak negyedévente) el kell készíteni, és ezek tekintetében a gyorsaságon, időbeliségen van a hangsúly. A controllingnak aktív szerepet kell játszania a vezetői számviteli rendszer kialakításában. Alapvető cél a vezetői igények maximális kielégítése, mind jövő-, mint pedig döntésorientáltság tekintetében. 12

13 A controlling a vezetés egyik alrendszere, amely koordinálja a termelést elszámolást ellenőrzést információellátást. A controllingtevékenység fontos része a tényadatokat szolgáltató vezetői számvitel. A valóságot tükröző, tényadatok alapján vizsgálható csak a tervteljesítés, és ez az alapja a hatékony ellenőrzésnek. A jól szervezett vezetői számvitel elengedhetetlen alapfeltétele a sikeres controllingtevékenységnek. A vezetői számvitellel foglalkozó szakirodalom a vállalati controllingtevékenység szempontjából általában a vezetői számvitel fontosságát hangsúlyozza, azonban a pénzügyi számvitel különösen az adatrögzítés tartalma és módja nem az információs igényeknek megfelelő kialakítása, megszervezése is gátja lehet a modern controllingtevékenységnek. Fontos megállapítani, hogy minden vállalatvezetésnek úgy kell kialakítania a számlarendjében a 6-os (közvetett költségek), a 7-es (közvetlen költségek), illetve a 8-as (ráfordítások) és a 9-es (bevételek) számlaosztályokat, hogy a számviteli információs bázisrendszerből származó információk mind a jogszabályi, mind a vezetői követelményeknek megfelelőek legyenek. Mert ahogyan a jogszabályi előírások behatárolják a vállalati számvitel lehetőségeit, ugyanúgy határolja be és korlátozza a pénzügyi számvitel keretében rögzített adathalmaz szerkezete a vezetői számvitel és a controlling lehetőségeit. Nem mindegy, hogy a vezetői számvitelt milyen pénzügyi számviteli rendszerből fejlesztik ki, és természetesen az sem mindegy, hogy a controllingrendszer milyen számviteli: pénzügyi vagy vezetői számviteli rendszerre épül. III. rész Számviteli sarok: értékcsökkenés Az értékcsökkenés az adott eszköz rendeltetésszerű használata mellett bekövetkezett avulás, kopás pénzben kifejezett értéke. Az értékcsökkenési leírás az értékcsökkenés költségként való elszámolása. Az értékcsökkenési leírás amelyet a köznyelvben amortizációnak hívunk fejezi ki azt, hogy az adott időszakban az adott eszköz mennyivel járult hozzá a termék értékéhez. Ha az értékcsökkenési leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél, és az alacsonyabb értéken való értékelés (a terven felüli értékcsökkenés) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a terven felüli értékcsökkenési leírásokat meg kell szüntetni a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentésével az eszközt piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére, a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére, az egyéb bevételekkel szemben viszsza kell értékelni (visszaírás). Ennek alapján már képesek vagyunk meghatározni a nettó értéket: NETTÓ ÉRTÉK = BRUTTÓ ÉRTÉK ÉRTÉKCSÖKKENÉS + VISSZAÍRÁS Az Sztv. bevezette a maradványérték fogalmát, amellyel elsősorban a leamortizált eszköz piaci értékét, használhatóságát kívánja megállapítani. A rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembehelyezés időpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értékét kell maradványértéknek tekinteni. Természetesen a maradványértéket meg lehet állapítani nulla értékben is, hiszen az adott eszköz értéke valószínűsíthetően a hasznos élettartam végén nem lesz jelentős. Az értékcsökkenés meghatározásánál a vállalkozás tevékenységének jellemzőinek figyelembevétele is szükséges. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. A tárgyi eszközök használata során az üzemeltetési költségeken túlmenően az eredményt az értékcsökkenési leírás és a karbantartási költség terheli. A karbantartási költség a használat során évről évre növekszik. Egyenletes költségterhelés érdekében célszerű, ha ehhez igazodóan az értékcsökkenési leírás évenként elszámolandó összege degresszív módon kerül meghatározásra. Ha a hitel igénybevételével történik az eszköz beszerzése, akkor az üzembe helyezést, a rendeltetésszerű használatbavételt követően további eredményt terhelő tételek (kamat, árfolyam- 13

14 veszteség) is megjelennek (amelyeket már nem lehet a beszerzési értékben figyelembe venni). Ezek a tételek a hitel visszafizetésével arányosan csökkennek, évről évre kisebb összeggel terhelik az eredményt. Tehát az évenként elszámolandó értékcsökkenés öszszegének évek közötti felosztásánál figyelembe lehet venni az adott eszköz használatával elért bevételt terhelő egyéb, az eszköz beszerzésével összefüggő, de bekerülési értéknek nem minősülő ráfordításokat (az üzembe helyezés utáni kamatot, a devizahitelek árfolyamveszteségét), az eszköz folyamatos használatával kapcsolatos karbantartási költségeket a várható hasznos élettartamán belül, amennyiben az összemérés elvének érvényesülése azt indokolja. Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), üzleti vagy cégérték; az erdő bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál, a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, a már teljesen leírt, illetve a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél (sem terv szerinti, sem terven felüli), valamint az olyan kép- és hangarchívumnál, illetve egyéb gyűjteménynél, egyéb eszköznél, amely értékéből a használat során nem veszít, illetve amelynek értéke különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan évről évre nő. Terven felüli értékcsökkenést kell a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha a) az immateriális javak, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; b) az immateriális javak, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. c) Az üzleti vagy cégérték esetében, ha részvényvásárlás keretében került sor a megállapításra. Ha a megvásárolt részvények árfolyama nő (tartós és jelentős), akkor az üzleti vagy cégérték esetében csökkenés áll be így terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. d) Az alapításátszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke? a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében? tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget). A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, semmivé vált vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után ki kell vezetni. A könyvviteli elszámolásoknál nagyon fontos változás, hogy a terven felüli értékcsökkenés nem értékcsökkenési leírásként kezelt összeg, hanem az egyéb ráfordításoknál kell figyelembe venni. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszköznél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. 14

15 A számos folyamatban lévő, elhúzódó beruházás reális értékelése érdekében a módosítás a beruházásoknál is előírja a beruházás piaci értékének tartós és jelentős csökkenésekor a terven felüli értékcsökkenés elszámolását. Az elszámolás a beruházás könyv szerinti és piaci értékének különbözetében történik. Visszaírás Amennyiben az értékcsökkenési leírások miatt az eszközök könyv szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél, és az alacsonyabb értéken való értékelés (a terven felüli értékcsökkenés) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, a terven felüli értékcsökkenési leírásokat meg kell szüntetni a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegének csökkentésével az eszközt piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított bekerülési értékére, a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére, az egyéb bevételekkel szemben viszsza kell értékelni (visszaírás). Az értékcsökkenés adózási szabályaiból világosan kikövetkeztethető, hogy párhuzamos számviteli és adózási értékcsökkenési nyilvántartást célszerű vezetni. A párhuzamos nyilvántartásokban eltér az elszámolható értékcsökkenés, főleg a számviteli szabályok szerint elszámolható eszközök és a maradványértékkel rendelkező tárgyi eszközök esetében (az adózásban ugyanis nincs maradványérték). Az adózók rendre a számviteli értékcsökkenés terén (pl. számítástechnika) éltek a lehető leggyorsabb elszámolási módszerekkel (abszolút értékben vagy az első érvben arányosítás nélkül leírt 50 százalék stb.) január 1-jétől ezt az elszámolást igyekeztek az új előírással korlátozni, azzal, hogy az értékcsökkenést az aktiválást követő időre próbálják kiszámoltatni. IV. rész Adósarok: szabad vállalkozási zóna A Térségi Gazdaságfejlesztő Szervezet (TGFSZ) jelöli ki az ország leghátrányosabb helyzetben lévő térségeiben az említett zónákat. Az így kijelölt területeken munkahelyeket teremtő, beruházó vállalkozások több kedvezményt is igénybe vehetnének. Az adókedvezmények a társasági adóra és a foglalkoztatással kapcsolatos adókra vonatkoznak. Fejlesztési adókedvezményt vehetnek igénybe azok a vállalkozások, amelyek a kijelölt szabad vállalkozási zónák valamelyikében legalább 100 millió forint értékű új vagy tanúsítvány által igazolt energiahatékonyságot szolgáló beruházást hajtanak végre. A szabad vállalkozási zóna területén belül működő kifizető (ide nem értve a munkaerő-kölcsönzést folytató munkáltatót) az őt az adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyra tekintettel terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezményre való jogosultság feltétele, hogy a kifizető létszámát a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezését megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest növeli, illetve a kedvezménnyel érintett munkavállalók tényleges munkavégzési helye a szabad vállalkozási zóna területén belül található. Az adókedvezmény összege egyenlő az új munkavállalóval létesített, adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszony alapján megállapított bruttó munkabér, de legfeljebb Ft 27%- ával a foglalkoztatás első két évében, 14,5%-ával a foglalkoztatás harmadik évében. Ez az adókedvezmény legkorábban a fejlesztési adókedvezményre jogosító beruházás üzembe helyezésének hónapjá- 15

16 tól vehető igénybe, és legkésőbb addig a hónapig, amelyben az üzembe helyezést követő 5. év letelik. Az átmeneti szabályok szerint az a vállalkozás, amely a korábbi feltételek alapján kezdte meg a kedvezmény érvényesítését, választhatja, hogy az adókedvezményt továbbra is változatlan feltételek mellett veszi igénybe. Az adókedvezmény mértéke változatlan, azaz az új munkavállaló foglalkoztatása kapcsán a munkáltatót terhelő bruttó munkabér (de legfeljebb Ft) 27%-a a foglalkoztatás első két évében, illetve 14,5%-a a harmadik évben. A szabad vállalkozási zónákban letelepedett vállalkozások szakképzési hozzájárulásának alapját is csökkenti az azon foglalkoztatott természetes személyeknek a bruttó munkabére, de legfeljebb a kedvezménnyel érintett munkavállalónként havonta Ft, amely munkavállalók után a fent említett szociális hozzájárulási adókedvezményt érvényesíti. A társasági adókedvezmény igénybevételének korlátai: Adótörvényi korlátozás Támogatásintenzitási korlátozás július 1-jétől hatályos az a változás, amely szerint a szabad vállalkozási zónában működő munkáltatók szociális hozzájárulási adókedvezménye kedvezőbbé válik a vállalkozásokra nézve. Az adókedvezménynek az új szabályok értelmében már nem feltétele, hogy a vállalkozás a társasági adóról szóló törvény szerinti fejlesztési adókedvezményre legyen jogosult, vagyis hogy nagy értékű beruházást hajtson végre a szabad vállalkozási zónában. A jogosulti kör kiszélesítése mellett ugyanakkor az adókedvezménynek feltétele a létszám megtartása, illetve az, hogy a kedvezményezett új munkavállaló nem kerülhet kapcsolt vállalkozástól átvételre, és legalább hat hónapja bejelentett lakóhellyel kell rendelkeznie a szabad vállalkozási zónában. A támogatások halmozódásának elkerülése érdekében nem érvényesíthető adókedvezmény az olyan munkavállaló után, akire tekintettel a kifizető a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból állami támogatást kapott. V. rész Makrók használata az Excelben - VBA-eljárás létrehozása munkafüzet open eseményéhez Az Auto_Open makróval kapcsolatos fenti korlátozások megkerülhetők az Open eseményhez rendelt VBA-eljárással. Példa Auto_open makró készítése 1. Ideiglenesen engedélyezzük az összes makrót! Ehhez a kattintsunk a Fejlesztőeszközök lap Kód csoportjában Makróvédelem gombra! 2. Az Adatvédelmi központ párbeszédpanel Makróbeállítások kategóriájában, a Makróbeállítások csoportban válasszuk az Összes makró engedélyezése (nem javasolt, mert veszélyes kód futtatását is lehetővé teszi) kapcsolót! Utána kattintsunk az OK gombra! (A védelem érdekében a feladat végrehajtása után állítsuk vissza az Összes makró letiltása értesítéssel állapotot). 3. Mentsük és zárjuk be az összes megnyitott munkafüzetet! 4. Nyissuk meg azt a munkafüzetet, amelyhez a makrót szeretnénk hozzáadni, vagy készítsünk egy új munkafüzetet! 5. Adjuk ki a Fejlesztőeszközök lap Kód csoportjának a Visual Basic parancsát, vagy nyomjuk meg az Alt+F11 billentyűkombinációt! 6. A projektböngésző ablakában kattintson a jobb gombbal a ThisWorkbook objektumra, és ad- 16

17 juk ki a helyi menü View Code (Kód megtekintése) parancsát! (Ha a projektböngésző ablak nem látható, adjuk ki a View menü Project Explorer parancsát). Ezt a feladatot a munkafüzetben külön gombbal tesszük indíthatóvá, hogy más Auto_Open eljárással ne ütközzön (ezért az ehhez a feladathoz szükséges Auto_Open eljárást Indítás eljárásnak nevezzük). A következő leírás természetesen az önálló, külön munkafüzet használatát tételezi fel. Kiinduló adatok A kódszerkesztő megjelenítése a VBA ablakban A kódszerkesztő megjelenítése a VBA ablakban 7. A Code ablak feletti Object listában válasszuk a Workbook elemet! Ekkor automatikusan létrejön egy üres eljárás az Open eseményhez (lásd az ábrán). Megoldás 1. Hozzunk létre egy munkafüzetet egyetlen, 1.Feladat nevű munkalappal! Töltsük fel az A1:O6 tartományt a kiindulási adatokkal. Formázzuk az ábra szerint a munkalapot. 2. Hozzuk létre az ábra szerinti párbeszédpanelt 1.Feladat (Panel) néven! A választókapcsolókat az A4 cellához csatoljuk. 8. Bővítsük ki az eljárást a következő sorokkal: Private Sub Workbook_Open() MsgBox Date ' egy üzenetpanelen megjeleníti az aktuális dátumot Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = 20 Date ' az A1 cellában is rögzíti End Sub 9. Zárjuk be a VBA, majd az Excel ablakot! 10. Nyissuk meg újra a munkafüzetet! Ekkor az Excel futtatja a Workbook_Open eljárást. 11. Az üzenetpanelt az OK gombbal zárjuk be. Feladat: Párbeszédpanel megjelenítése a munkafüzet megnyitásakor Készítsünk olyan párbeszédpanelt, amely a munkafüzet betöltésekor megjelenik és a felhasználó választásától függően más-más cellatartományt tesz védetté! Tipikusan ilyen felhasználói körbe tartoznak az egy munkalapot a feldolgozás különféle szintjein használó alkalmazók (például alapadat-rögzítés, manipulálás, ellenőrzés). Készítsünk olyan nyomógombokat, amelyek megoldják a dátum beillesztését és a kilépést. A megoldáshoz a Visual Basic programot alkalmazzuk. A védelmet vezérlő párbeszédpanel 3. Hozzunk létre három modult a Visual Basic ablakában. Nyomjuk meg a Ctrl+R billentyűkombinációt vagy a View (Nézet) menü Project Explorer (Projekttallózó) parancsával jelenítsük meg a képernyő bal oldalán a projektek listáját. Kattintsunk a jobb egérgombbal aktuális munkafüzetünk VBA projektjére, és adjuk ki a helyi menü Insert Module (Beszúrás Modul) parancsát! 4. Írjuk be a következő kódot a Visual Basic szerkesztőablakba: Gombok modulhoz: Sub Dátum() ' Dátum bevitele a megadott cellába vagy hibaüzenet azoknál a celláknál, amelyek nem dátum típusúak. Természetesen lehet nagyobb táblát is kezelni, ekkor a C7:C16384 tartomány-hivatkozást állítsuk nagyobbra! On Error Resume Next 17

18 If Not (Application.Intersect(ActiveCell, Range("C3,C4,G3,G4,C7:C16384")) Is Nothing) Then ActiveCell.FormulaR1C1 = Date Else MsgBox ("Ebbe a mezőbe nem lehet dátumot beírni!") End If End Sub Sub Mentes_Kilepes() Response = MsgBox("Valóban ki akar lépni?", vbyesno) If Response = vbyes Then VédelemFeloldás For Each w In Application.Workbooks w.save Next w Application.Quit End If End Sub Start modulhoz: Sub Auto_Open() ' Ezt a 2010feladatok1.xlsm munkafüzetben Indítás néven hozzuk létre Worksheets("1.Feladat").Activate VédelemFeloldás ActiveWorkbook.Worksheets("1.Feladat"). Cells(1, 2).Value = "" DialogSheets("1.Feladat(Panel)").Show most a C2 cellában fogadjuk a cellacsatolás eredményét, azaz melyik munkahely választókapcsolóját nyomták meg i = ActiveWorkbook.Worksheets("1.Feladat"). Cells(1, 4).Value Select Case i Case 1 ActiveWorkbook.Worksheets("1.Feladat").Cells(1, 2).Value = "RÖGZÍTÉS" Rögzítésvédelem Case 2 ActiveWorkbook.Worksheets("1.Feladat").Cells(1, 2).Value = "FELDOLGOZÁS" Feldolgozásvédelem Case 3 ActiveWorkbook.Worksheets("1.Feladat").Cells(1, 2).Value = "ELLENŐRZÉS" Ellenőrzésvédelem End Select End Sub Védelmek modulhoz: Sub VédelemFeloldás() Cells.Select ActiveSheet.Unprotect Selection.Locked = True Range("A1").Select Range("A1").Activate End Sub Sub Rögzítésvédelem() Range("C3:C4,A7:E16384").Select Selection.Locked = False Selection.FormulaHidden = False ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True Range("C3").Select Range("C3").Activate End Sub Sub Feldolgozásvédelem() Range("G4,F7:G16384").Select Selection.Locked = False Selection.FormulaHidden = False ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True Range("G4").Select Range("G4").Activate End Sub Sub Ellenőrzésvédelem() Range("G3,H7:I16384").Select Selection.Locked = False Selection.FormulaHidden = False ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True Range("G3").Select Range("G3").Activate End Sub 18

19 5. Hozzuk létre a munkalapon a Dátum nevű nyomógombot, amelyhez a Dátum makrót rendeljük. 6. Hozzuk létre a munkalapon a Kilépés nevű nyomógombot, amelyhez a Kilépés makrót rendeljük. 7. Az A4 cella rögzíti az első párbeszédpanelen végzett választást. Hogy ez a szám ne jelenjen meg, formázzuk fehér szövegszínre! 8. Mentsük el a munkalapot, majd töltsük be és figyeljük meg a védelem működését. A védett lapon csak a nem védett cellákba vihetünk be adatokat. A cellák védelmét pedig a munkahelynek megfelelően oldottuk fel. A kiválasztott munkahely neve nagy betűkkel megjelenik a B1 cellában. Ha nem az Auto_open eljárást használjuk, akkor hozzunk létre egy nyomógombot, amit kapcsoljuk az Indítás makróhoz. Excel a mindennapi gyakorlatban Szám-, pénz-, és dátumformák Számformák Az alábbi formázások akkor alkalmazhatók, ha a szerkesztőléc nem aktív. Új munkalapon minden cella alapértelmezetten Normál formátumú. Az ilyen cellákba írt számot a program a tartalomtól függően formázza (például számot jobbra, szöveget balra igazítva, negatív számot pirossal írva stb.). A Kezdőlap szalag Betűtípus, Igazítás, vagy Szám csoportneve utáni ikonnal vagy a Ctrl+1 billentyűkombinációval, illetve a Kezdőlap/Cellák/Formátum/Cellák formázása paranccsal megjelenített párbeszédpanel Szám lapján a kijelölt cellák ban alkalmazandó megjelenítési formátumot szabjuk meg. Ez teljesen megegyezik az Excel korábbi változatában megismert lehetőséggel (lásd az ábrát). Egyéni számformátum beállítása Ezek a beépített formátumok mindig elérhetők maradnak, nem törölhetők. Készíthetünk saját formákat is. Ehhez az Egyéni elemet választjuk ki a Kategória listán (lásd az ábrát). A Formátumkód mezőben megjelenik a fenti mezőkben kijelölt formátum. Ennek szerkesztésével felhasználói formátumot hozhatunk létre. A Törlés gombbal a Formátumkód listán kiválasztott felhasználói formátumot törölhetjük. Más formátumnál a Törlés gomb inaktív, illetve meg sem jelenik. Az ezres csoportosítást alkalmazhatjuk a Kezdőlap/Szám csoport Ezres csoport ikonjával is. A könyvelői, pénznem és euro formátumok alapértelmezés szerint ezres csoportosítással jelennek meg, ezeknél az ezres csoportosítás ismételt alkalmazása megszünteti a pénz (és pénznem formátumnál a negatív számok) jelölését is. A tizedes jegyek száma növelhető a, csökkenthető a ikonnal is. Pénznem formátumok A különféle, a Pénznem listán meghatározott pénznemeknek megfelelő jelöléssel formázhatunk számokat, ha a Kategória listából a Pénznem általános formátumot választjuk. Az általános formátumnál kérhetjük a negatív számok eltérő jelölését is. A könyvelői formátum viszont az egy oszlopban található számok tizedes jeleit egymás fölé rendezi. Forint, euró, dollár formátumot beállíthatunk a Kezdőlap/Szám csoport Pénznem gombjának menüjéből is. 19

20 Példa Pénznem beállítása a gombmenüből Pénznem beállítása a gombmenüből Dátum formátumok A Dátum kategória alatt sokféle típusból választhatunk, köztük az oly sok gondot okozó két számjegyes évszámjelölést is. Ez azonban csak a dátum megjelenését befolyásolja, a cella értékét nem, így ezek a cellák is helyesen vesznek részt a dátumműveletekben (lásd az ábrát). Mindenesetre célszerű elkerülni a kétjegyű dátumforma alkalmazását. A vízszintes igazítás lehetőségei Ugyanazon dátum különféle dátumformátumokkal formázva Igazítások A Kezdőlap szalag Betűtípus, Igazítás, vagy Szám csoportneve utáni ikonnal (illetve a Ctrl+1 billentyűkombinációval, valamint a Kezdőlap/ Cellák/Formátum/Cellák formázása parancscsal) megjelenített panel Igazítás lapján a kijelölt tartomány celláinak igazí tását, az írás irányát és a cellatartalom behúzását állítjuk be (lásd az ábrát). A vízszintes és függőleges igazítás, elforgatás ikonjai megtalálhatók a Kezdőlap/ Igazítás csoportban. Sortöréssel több sorba: A hosszú szöveget több sorra tördeli a cellán belül. A sorokra tördelt szöveg a fentiek szerint igazítható. Lekicsinyítve, hogy beférjen: A karakterek látható méretét úgy csökkenti, hogy a kijelölt cellában lévő valamennyi adat elférjen az oszlopban. A karakterméret az oszlopszélesség változtatásával automatikusan módosul. Cellák egyesítésével: Két vagy több cellát egyetlen cellává egyesít. Az egyesített cella hivatkozása az eredetileg kijelölt tartomány bal felső cellája, a többi egyesített cella tartalma elvész. A kijelölt tartomány celláit elforgathatjuk az Elforgatás mező beállítási lehető ségeivel, vagyis az olvasási irányt változtathatjuk meg. A megfelelő gomb menüjét bár kevesebb beállítási lehetőséggel, de szintén felhasználhatjuk a függőleges szövegigazításhoz. Érdemes ezt alkalmaz ni oszlopnevek esetén. Az igazítás beállítása A Vízszintesen listában a cella vízszintes igazítását szabályozzuk (lásd az ábrán). Elforgatási lehetőségek a nyomógomb menüjéből 20

munkafüzet open eseményéhez

munkafüzet open eseményéhez Makrók használata az Excelben - munkafüzet open eseményéhez VBA-eljárás létrehozása Az Auto_Open makróval kapcsolatos fenti korlátozások megkerülhetők az Open eseményhez rendelt VBA-eljárással. Példa Auto_open

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei:

1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: 1/ Sajátos egyszerűsített éves beszámoló választásának előfeltételei: A/ bármely cég választhatja, ha két egymást követő üzleti évben, a fordulónapi adatok alapján három mutatóérték közül bármely kettő

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Számviteli törvény módosítása

Számviteli törvény módosítása Dr. Gróf Gabriella Évközi módosítás: 2012. évi CXLVI. törvény 2012. évi CLXXVIII. törvény Szabályok hatályba lépése 2013. 01, 01., de a rendelkezések jelentős része 2012-re is alkalmazható Mikrogazdálkodói

Részletesebben

Határozati javaslat melléklete

Határozati javaslat melléklete Határozati javaslat melléklete I. Számviteli beszámoló Általános rész A MUNKÁCSY-TRILÓGIÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tevékenységét 2001-ben kezdte meg. A közalapítvány célja kulturális tevékenység, a kulturális

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány

Kiegészítő melléklet. Szakképz.az Emb. és Áll.kh Alapitvány A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége:. A vállalkozás közhasznú alapitványként működik, a törzstőke nagysága 200 ezer Ft. Székhelye: 7100 Szekszárd Rákóczi utca 41. A társaság

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2014. kiadványból

Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2014. kiadványból Rövidített kiemelések a Számviteli változások Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló 2014. kiadványból A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása 2014. január 1-jétől 1. Újabb könyvvizsgálati

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Értékvesztés és a 20% TAO adóalap csökkentés. A jogszabályi hivatkozás évi C. törvény a számvitelről

Értékvesztés és a 20% TAO adóalap csökkentés. A jogszabályi hivatkozás évi C. törvény a számvitelről Érték és a 20% TAO adóalap csökkentés Az év végével értékelni kell a követeléseinket is. Lehetőség van a 365 napon túli tartozásoknál, a 20% TAO adóalap csökkentő tétel figyelembe vételére, de csak a számviteli

Részletesebben

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel

Pallas 70. A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása: lásd 15. tétel 16.) Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát, csoportosítsa a tárgyi eszközöket! Mutassa be a tárgyi eszközök főkönyvi és analitikus nyilvántartását, és az értékelésük szabályait! Sorolja fel az állományváltozások

Részletesebben

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások

1. feladat Aktív időbeli elhatárolások 1. feladat Aktív időbeli elhatárolások l. A vállalkozás október 1-jén 9 hónapos futamidejű diszkont kincstárjegyet vásárolt. Az értékpapír névértéke 200.000 Ft, kibocsátási árfolyama 92 %. 2. Egyik külföldi

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai

Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai Beruházásokhoz kapcsolódó mérlegfordulónapi nem realizált árfolyamveszteség szabályai I. Választás évében A. Főbb szabályok Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7342 Mágocs Szabadság u.39. Adószám: 25372508-1-02 Cégjegyzékszám: 02-09-081782 KSH: 25372508749057202 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Mágocs, 2016.04.30 A közzétett adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Számviteli Politikája

Számviteli Politikája TESTNEVELÉSI EGYETEM Számviteli Politikája Eszközök és források értékelési szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I.FEJEZET A szabályzat célja... 3 1. A Szabályzat elkészítése, módosítása... 3 II.FEJEZET

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 7/A. Adószám: 18503962-1-02 Cégjegyzékszám: Pk-.6-0.026/2013 KSH: 18503962-9499-569-02 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Pécs, 2014.03.18.

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K,

A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, A S Z Á M V IT E L P O L IT IK A I D Ö N T É S E K, k ü lö n ö s tek in tettel a z év v ég i érték elésre. K észítette: dr. A dorján Csaba egyetem i adjunktus B CE Pénzügyi Szám vitel Tanszék Az oktatási

Részletesebben

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel

Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS. Az értékbeni számbavétel Számviteli alapismeretek VI. ELŐADÁS Az értékbeni számbavétel 1 Mérlegelméletek: - Materiális (statikus, dinamikus, organikus) - Reáltudományos, klasszikus (tőkemegtartás orientációjú, jövőorientált, antimérleg,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Devizás ügyletek a. számvitelben

Devizás ügyletek a. számvitelben Devizás ügyletek a Devizás tételek számviteli kezelése számvitelben Devizás tételek számviteli kezelése Mérleghez kapcsolódó Eszközök Pénzeszközök Követelések Értékpapírok és részesedések Devizában adott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2011. január 02. Aktualizálva: 2012. január 02. Készítette: Újhelyiné Bukta Mónika Jóváhagyta: Bukta László elnök A számviteli politika

Részletesebben

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 1. A SPORTEGYESÜLET ISMERTETÉSE Az Egyesület bejegyzett székhelye :1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Iratőrzés helye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. SZÁMVITELI POLITIKA a) Az elszámolás alapja

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015.

2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. SZAMKÓ SZÁMVITELI BT 2462 Martonvásár Jókai u. 16. 2015. Jogszabályi alap: 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet (Áhsz. módosítása) 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet

Részletesebben

Aktuális gazdasági események

Aktuális gazdasági események Magyar Könyvvizsgáló Kamara Budapesti tagozata Nincs szükség arra, hogy az ember egy személyben tudjon mindent, de ismernie kell, hol és hogyan tudja bármelyik kérdésre megtalálni a választ. (Adam J. Jackson)

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása

Esettanulmány. Átalakulásra - társasági forma váltása Esettanulmány Átalakulásra - i forma váltása A TIFFOSI Kft. átalakul részvénygá. A kft. üzletrészekből 80%-os részesedése van a FINIVEST Zrt.-nek (könyv szerinti értéke 16 000 eft), 20%-os részesedése

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15

TARTALOM. 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek Az eszközök bekerülési értéke 15 1. FEJEZET / BEVEZETÉS 11 2. FEJEZET / ÁLLOMÁNYBAVÉTELI ÉRTÉKEK 13 2.1 Aktiválási és passziválási kritériumok 13 2.2 A mérlegértékek alapjául szolgáló értékek 15 2.2.1 Az eszközök bekerülési értéke 15

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok

VII. Fejezet. Könyvviteli zárlat. 1. A könyvviteli zárási feladatok VII. Fejezet Könyvviteli zárlat Az Intézménynél a könyvviteli zárlat meghatározott időszakonként, illetve a költségvetési év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett: - kiegészítő,

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló.

A zárlat célja. A zárlat folyamata, szükségessége Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XII. ea. Zárlat és éves beszámoló. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1031 Budapest, Váci Mihály tér 1. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz 1 I. Általános rész A társaság bemutatása Cég rövid neve Rendszervíz Plusz Pénzügyi Szolgáltató Korlátolt Cég teljes neve

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása

A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása A Mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámoló bemutatása Kapcsolata az éves beszámolóval Készítette: Bodnár Márton Az előadás tartalma 1) Jogszabályi háttér, alkalmazási feltételek 2) Mikrogazdálkodó

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata

KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a C. számú törvénnyel módosított változata KISKANIZSA KULTURÁLIS EGYESÜLET 8800 NAGYKANIZSA, HAJGATÓ S. u. 1. A Számviteli Törvénynek a 2000. C. számú törvénnyel módosított változata 2001. január 01-től hatályos, ennek megfelelően az Egyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Az eszközök és a források értékelési szabályzata

Az eszközök és a források értékelési szabályzata Az eszközök és a források értékelési szabályzata 2007. Inter Rezidencia Tanácsadó Kft. Vállalkozás neve: Con-Túr Iroda Könyvvizsgáló & Tanácsadó Kft. Adószám: 00000000-0 - 00 Cégjegyzékszám: 0000000000-0000

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz

Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Vevők értékelése az év végi beszámolóhoz Amit ne felejtsünk el, amikor készítjük az év zárásához kapcsolódó mérleget és eredménykimutatást! Jelen díjmentes kiadványt az Adó Sziget Klub bocsátja az Ön rendelkezésére,

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben