Jászkiséri Városi Óvoda Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770"

Átírás

1 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/ H Á Z I R E N D OM azonosító:

2 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, és megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése, és a házirend betartása. A házirendben meghatározott kérdéseket a jogszabályoknak megfelelően határozzuk meg, melyek a következők: CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet ide vonatkozó részei 20/2012. EMMI rendelet A gyermekek biztonsága, egészséges fejlődése érdekében kérjük a házirend betartását. Az óvoda adatai Az óvoda fenntartója: Az óvoda neve, címe: Jászkisér Város Önkormányzata Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. OM azonosító száma: Tel.: 57/ címe: Az óvoda vezetője: Csillik Ferencné óvodavezető- helyettes: Balogné Orosz Erika Baloghné Ádám Anikó Attila úti képviselője: Papp Erzsébet óvodapedagógus Bocskai úti képviselője: Kovácsné Nagy Andrea óvodapedagógus Óvodatitkár: Tóth Katalin

3 Nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart, mely két részből áll: szeptember 01-jétől május 31-ig szorgalmi idő, június 01-jétől augusztus 31-ig nyári óvodai élet. Nyáron két óvoda biztosít ügyeletet felváltva a gyermekek fogadására, elhelyezésére. Az iskolai ősz-, tavaszi szünet ideje alatt a befizetett létszámtól függően -, az óvoda összevont csoporttal működhet. A téli szünet idején zárva tartunk. Az óvoda napi nyitvatartási rendje Hétfőtől péntekig óráig Nevelés nélküli napok száma: 5 Ezen időpontokról a szülőket legalább 7 munkanappal előbb írásban értesítjük. Óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje A fenntartó dönt az óvodai beiratkozás idejéről, hirdetmény útján értesítjük az érintett családokat. A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv bekezdés) Üres férőhely esetén folyamatos felvételre van lehetőség. A felvételről és elutasításról a szülő, gondozó határozatot kap, fellebbezési jogával élhet. 3 -

4 Az óvoda köznevelési intézmény, melyet a gyermek igénybe vehet ha: a 3. életévét betöltötte (megbízhatóan ágy- és szobatiszta), önálló étkezésre képes, óvodába felvételt nyert, beíratta a szülő, egészséges (orvosi igazolás). A gyermekek az óvodai nevelésben az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig részesülhetnek. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke számára az óvodai nevelésben való részvételt. A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. Ez a rendelkezés szeptember1-jétől módosul (CXC. tv bek.): a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31-ig napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától köteles legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson részt venni. Az ünnepek rendje, óvodán kívüli rendezvények szabályai Az óvoda nevelési, pedagógiai programja tartalmazza az óvoda jeles napjait, ünnepeit, rendezvényeket. Ünnepek és egyéb események alkalmával a gyermekekről fényképek és videofelvételek készülnek. A szülők írásban nyilatkozhatnak a készült felvétel nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolási rendje Az óvodából hiányzó gyermek mulasztását igazolni kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni 20/2012. EMMI rendelet 51. (1) bekezdés alapján, ha: a szülő a távolmaradást előzetesen bejelentette, a gyermek betegség, vagy más ok miatt nem tudott óvodába jönni, - 4 -

5 a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A gyermek betegség után, hosszabb hiányzás után csak orvosi igazolással vehető be. Amennyiben nem igazolják a gyermek távolmaradását, igazolatlan mulasztásnak minősül. Ha a gyermek tíz napnál többet hiányzik igazolatlanul, az óvodavezető értesítést küld a jegyző részére. Az óvodai jogviszony megszűnésének szabályai, eljárási rendje Az óvodai jogviszony megszűnik: ha a gyermeket másik óvoda átvette, ha a szülő bejelenti írásban, hogy gyermeke kimarad, ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, ha szakértői bizottság javaslatára speciális intézménybe helyezik át a gyermeket. Amennyiben a szülő másik óvodába íratja gyermekét, kérjük, az óvodavezetőnek előre jelezzék. Gyermekek étkeztetése az óvodában A gyermekek napi egyszeri, illetve napi háromszori étkezésben részesülnek. Tízórai: 8-8³º Ebéd: Uzsonna: 15 15³º között Étkezés ideje alatt közegészségügyi szempontból a folyosón csak óvodai dolgozó tartózkodhat, ezért az óvoda bejáratát ez idő alatt zárva tartjuk. A születésnapi, névnapi kínálásra gyümölcs behozatalát támogatjuk, az egészséges táplálkozás elősegítése érdekében.

6 - 5 - Étkezési díj befizetésének helye, ideje: Kossuth téri óvodában Szabó Hajnalka látja el a feladatot. Minden hónap elején, a kiírásban szereplő két napon, délelőtti órákban. Az étkezés lemondására lehetőség van: naponta 11 óráig A lemondás a következő naptól érvényes és a következő havi befizetéskor írható jóvá. Hiányzás utáni bejelentkezés előző nap 11 óráig. Térítési díj visszafizetésére az óvodai ellátás megszűnése után, illetve következő hónap befizetési időszakában kerül sor. A gyermek jogai az óvodában Nevelési intézményünkben, biztonságban és egészséges környezetben neveljük és oktatjuk őket. Óvodai napirendjüket életkoruknak megfelelően alakítjuk ki. Biztosítjuk, hogy képességeinek, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljenek. A gyermek személyiségi jogait tiszteletben tartjuk, megalázó büntetést, testi fenyítést nem alkalmazunk

7 Gyermekek ruházata terén ajánlott A gyerekek tisztán, kényelmesen és rétegesen öltözzenek! Tartalékruha legyen a zsákjukban (fehérnemű, póló, nadrág, zokni) Minden gyermeknek szükséges ruhazsák, váltócipő (zárt vászoncipő), tornafelszerelés (póló, rövidnadrág) A ruhadarabokat, lábbeliket, ágyneműt, törülközőt, fogmosó felszerelést jellel, névvel lássák el! Óvodába járási szabályok Óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át gyermekét az óvónőnek. Távozáskor délben, délután, csoportszobában, udvaron köszönjön el az óvónőjétől a gyermek, hogy ne tévessze szem elől, kit visznek el. A szülő írásban tegyen nyilatkozatot, ha nagycsoportos korú gyermeke egyedül érkezik, vagy távozik az óvodából! Rossz idő esetén nem engedjük el a gyermeket hozzátartozója nélkül! A gyermek elvitelével kapcsolatos külön kéréseket is írásos nyilatkozat után tudjuk teljesíteni (pl.:válás esetén). Az óvoda kapuját tolózárral tesszük biztonságossá, kérjük használják! A gyermekekre vonatkozó óvó-, védő előírások Az óvoda működése során az ÁNTSZ által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani! Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie! A szülő megérkezéséig a gyermekről gondoskodunk, ellátjuk.

8 - 7 - Betegség miatti hiányzás után kérjük, ne felejtkezzenek el az orvosi igazolásról, melyen szerepeljen a távollét első és utolsó napja! Gyógyszert az óvodában nem adunk be a gyermekeknek. Fertőző betegség (bárányhimlő, rubeóla, skarlát, májgyulladás) esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőknek! Fejtetű, serke észlelésekor a szülő általi kezelés után védőnői igazolással látogatható ismét az óvoda. Óvodánk nyitott, a csoportszobák, öltöző szabadon látogatható a csoportvezető óvónők jelenlétében. A mosdó, WC, tálaló helyiségekbe egészségügyi okokból csak óvodai dolgozók léphetnek be. A beszoktatás ideje alatt a WC-ben, mosdóban való tartózkodás megengedett. Biztonsági okból az udvari játékok használata csak óvónő jelenlétében szabad. A gyermekek behozhatják kedvenc játékukat, alvótárgyakat, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Azonban ne hozzanak magukkal az óvodába a maguk és mások testi épségét veszélyeztető eszközt, működő mobiltelefont. Rendkívüli esemény, (tűz, árvíz, bombariadó) esetén az óvodavezetőt azonnal értesíteni kell. Tilos a dohányzás az óvoda egész területén, valamint a kaputól számított 5 méteres körzetben! A szülő jogai A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán) Joga van megismerni az óvoda helyi pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét. Joga, hogy gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről érdemi tájékoztatást kapjon, nevelési tanácsot a megbeszélt időpontban.

9 Az óvodavezető és a csoportvezető óvónő hozzájárulásával joga van részt venni a foglalkozásokon, tevékenységeken. Joga van szülői szervezetben tevékenykedni. A szülő kötelességei Gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. Tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait, akik közfeladatot ellátó személyek. Szülőkkel való nevelési elvek kialakítása Az óvodába járó gyerekeket arra neveljük, hogy tiszteljék egymást és a felnőtteket. Szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát. Tudják fékezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal oldják meg. Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Óvónővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélés Szülői értekezlet

10 Közös rendezvények Családlátogatás Nyílt napok A gyermekükkel kapcsolatban információt a saját óvónőitől, vagy az óvodavezetőtől kérjenek! Szülői szervezet működése Az óvoda működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szervezet a szülői munkaközösség. Az (SZ.SZ.) jogosult arra, hogy figyelemmel kísérje a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelői, pedagógiai munka eredményességét. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől. A házirendre vonatkozó tájékoztatás, megismertetés rendje magasabb jogszabály és az intézményi SZMSZ szabályozza a Házirend elfogadásának és ismertetésének módját, a házirend megismerését és tudomásul vételét a szülők aláírásukkal igazolják, a házirend olvasható az óvoda honlapján (www.jaszkiseriovoda.hu), valamint megtalálható az irodában. Jászkisér, augusztus 22. Készítette: Csillik Ferencné

11 óvodavezető Legitimációs záradék A házirend hatálya: határozatlan idő Felülvizsgálat rendje: folyamatos, a törvényi változásoknak megfelelően Hatályba lépése: szeptember 12. Jászkisér, szeptember 12. Elfogadta: Hajnalné Gőz Éva Közalkalmazotti Tanács elnöke Jászkisér, szeptember 12. Egyetértést nyilvánított: Krizsainé Berente Hajnalka Szülői Munkaközösség elnök Jászkisér, szeptember 12. Iktatási száma: 158-2/2014

12

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását.

A gyermekek biztonsága és egészséges fejlődése érdekében kérjük a benne foglaltak betartását. A házirendünk jogszabályi hátterei: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. a köznevelési tv. végrehajtásáról (a továbbiakban: vhr.) 11/1994

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172

Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Napköziotthonos Óvodák HÁZIREND OM azonosító 028172 Készült a Napköziotthonos Óvodák használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek,

Részletesebben

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND

Apponyi Franciska Óvoda. 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Apponyi Franciska Óvoda 2014./2015. nevelési év HÁZIREND Készítette: Nyirő K. Judit A törvényi változásoknak megfelelően Intézmény OM azonosítója: 032818 Óvodavezető: Nyirő K. Judit.. aláírás Legitimációs

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE A HAPPY KIDS NEMZETKÖZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE Intézmény OM - azonosítója: 102934 Legitimációs eljárás Készítette: Jones Zsuzsa intézményvezető. Elfogadta a nevelőtestület nevében: A dokumentum jellege:

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948

Öskü Község Önkormányzat. Napsugár Óvoda. 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D. OM azonosítója: 036948 Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 8191. Öskü, Szabadság tér 2. H Á Z I R E N D OM azonosítója: 036948 I. Bevezető: A házirend feladata, hogy megállapítsa a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND

Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND Hársliget Óvoda Csabacsűd - Örménykút OM: 201667 HÁZIREND A dokumentum jellege: nyilvános Hatályos: a kihirdetés napjától Megtalálható: az óvoda hirdetőtábláján, az irodában, és a honlapon. A házirend

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 - Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény

Részletesebben

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND

Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Mocorgó Óvoda 9700 Szombathely Váci Mihály u. 5. Tel.: 501-297 Fax: 501-295 HÁZIREND Készítette: Tóth Csabáné óvodavezető 2009. szeptember 15. Elfogadta: Nevelőtestület 2009. szeptember 30. Egyetértett:

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE

INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 5527.Bucsa Kossuth tér 9. Tel./06/66-493-388 E-mail:bucsaiovoda@gmail.com OM azonosító:202065 INTÉZMÉNYÜNK HÁZIRENDJE Készítette: Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető

Részletesebben

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma

Óvoda. Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337. Presbitériuma Intézmény neve: Harangvirág Református Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1. Intézmény OM azonosítója: 200337 Intézmény fenntartója: Péceli Református

Részletesebben

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE HÁZIREND A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE megállapítja a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai/bölcsődei életrendjével

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Bevezetés... 3. old. 2. Az óvoda munkarendje... 3. old. 3. Gyerekek az óvodában... 3. old. 4. Szülők az óvodában... 5. old. Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Tel/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga Lajosné

Részletesebben