HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája"

Átírás

1 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde és vilonyai tagóvodája 8182 Berhida, Ibolya u.1..vilonya, Papkeszi út 5/a 88/ / Intézményvezető: Intézményvezető helyettes: Élelmezésvezető, ügyintéző: Tagintézmény vezető: Mozgay Dóra Némethné Závori Márta Csomainé Csókási Mónika Devecseri Ildikó 1) A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. Szorgalmi idő kiscsoportban november 1-jétől május31-ig tart, középső csoportban október 1-jétől május 31-ig, nagycsoportban szeptember 15-május 31-ig. Nyári hónapokban, egyik csoportban sincs tervszerű kötött és kötetlen foglalkozás. 2) Az anyaóvoda naponta óráig tart nyitva. A gyermekeket legkésőbb 16,30 óráig, kérjük el vinni. Az új gyermekek fogadása szeptember 1-jétől folyamatosan történik. Tagóvodánkban a nyitvatarás: Az óvoda naponta óráig tart nyitva óráig, és óráig összevont csoportokkal működik. A gyermekeknek 8 00 óráig kell az óvodába érkezniük, majd ezután biztonsági okokból az ajtókat zárjuk 15 óráig. Ebéd után óráig van lehetőség arra, hogy a gyermek haza mehessen 3) Az anyaóvoda nyári karbantartásának időpontja mindig július utolsó két hete és augusztus első hete, melyen az óvoda szünetel, ezen időpont alatt az óvodai ellátást a berhidai Süni Óvoda biztosítja. Ugyancsak a nevelés nélküli napokon, mely, egy nevelési évben nem haladhatja meg az 5 napot. Tagóvodánkban a nyári karbantartás július utolsó 2 hetétől augusztus végéig tart. Ez idő alatt a gyermekek elhelyezéséről a szülő köteles gondoskodni. A fenti időpontban a gyermekek felügyeletét igény szerint a peremartoni Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde illetve a berhidai Süni Óvoda látja el. 4) Az óvodát a gyermek 3. életévének betöltésétől az iskola kezdéséhez szükséges fejlettségi szint eléréséig maximum 8 éves korig veheti igénybe. Továbbá amennyiben a gyermek szobatiszta, amikor a gyermek egészséges (orvosi igazolás), amikor a szülő az étkezés térítési díjat befizette 5) Gyermekek ruházata az óvodában: a gyermekek váltócipőben vannak, mely olyan legyen, hogy tartsa a lábát, járása biztos legyen. Udvarra gumicsizma ajánlatos. Pótruha: alsónemű, játszóruha. A beazonosíthatóság érdekében szükséges a cipőbe, ruhába az óvónő által adott jel vegytintávaló berajzolása, vagy bevarrása.

2 2 6) Az óvodába a gyermekek ne hozzanak ékszereket, veszélyes tárgyakat, rágógumit stb. mert az óvoda felelősséget nem vállal ezekért, csak a gyermekek testi épségét nem veszélyeztető eszközök hozhatók be az óvónővel való megbeszélés után. 7) A gyermekek többségét érintő kérdéseknél a következőket alkalmazzuk: többségnek számít egy gyermekcsoport 2/3 része, az egész óvodát érintő kérdésekben az óvodai gyermeklétszám 2/3 része számít pl.: fényképezés. 8) A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: Beteg, megfázott, gyógyszert, láz-vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermeket fogadni, biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzés érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Az óvónő teendője baleset vagy napközbeni megbetegedés esetén: a gyermeket haladéktalanul el kell látni miközben a csoport felügyeletét meg kell szervezni. A baleset súlyosságától függően, /eszméletvesztés, lázgörcs, stb./ esetén orvosról gondoskodni kell, mentőorvos kihívása, a gyermek elszállítása orvoshoz. Láz, hányás, hasmenés esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigyék el a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben csak orvosi igazolással jöhet újra a gyermek az óvodába. Fertőző betegség esetén /rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás stb./ a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítést, takarítást végez. Az óvónőnek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadnia a gyermeknek a nap folyamán! Kivéve allergia /pipa/ és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén. Az oktatási év alatt /O / betegség, hiányzás esetén orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt szabály. Vezetőtől 5 nap kérhető, ha a hiányzás oka nem betegség. 9) Egyéb szabályozások: A gyermeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat. Az óvodából egyedül csak a szülő írásbeli kérésére engedhető haza a gyermek, ha idegenre bízzák a hazavitelt, azt is írásban kell jelezni az óvónő felé. Ha a szülő a gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába vinni, legalább egy munkanappal tájékoztatni kell az óvodavezetőt vagy az óvodapedagógust. Ha a gyermek távolmaradása előre nem látható, azt a távolmaradás napján legalább 8 óráig be kell jelenteni. Az öt napot meghaladó távollétet az óvodavezetővel egyeztetni kell. Ha a gyermek betegsége miatt hiányzik, orvosi igazolással hozható ismételten óvodába. 11) Térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések. Az anyaóvodában az étkezési térítési díj befizetése minden hónap 9-én és 10.-én történik, módosítás történhet ünnepnapok esetén. Tagóvodánkban az étkezési térítési díj befizetése minden hónap 3. hetében történik. A befizetések időpontja az óvoda hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül.

3 3 Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 8 óráig telefonon vagy a csoportszobák előtt kifüggesztett füzetben történő bejegyzéssel. A lemondás a következő naptól érvényes és a következő havi befizetéskor írható jóvá. A teljes hét lemondása a megelőző hét péntekén 12 óráig történhet. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt Tej vagy lisztérzékenység esetén az eltérő étkeztetést az óvónővel kell megbeszélni. A gyermekek napi 3-szori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán a hűtőben megőrizni. A gyermekek rendezvényeire /születésnap stb./ csak originált bolti édesség, ital hozható. 12) Gyerekek jogai: A gyermeknek joga, hogy a nevelési - oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, és oktassák. Óvodai életrendjét szabadidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermek személyiségét emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani. Védelmet kell biztosítani számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek, büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Személyiségi jogait így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát az óvoda tiszteletben tartsa. Állapotának, személyes adottságának megfelelő, megkülönböztetett ellátásban részesüljön és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. A gyermek joga, hogy a nevelési oktatási intézményben családja anyagi helyzetétől függően kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. 13) Szülő jogai: A szülő joga a szabad óvodaválasztás. A Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának 1/2014.(II.19.) számú rendelkezése alapján a felvételi körzetek a következők. Az anyaóvoda körzete: 8182 Peremarton gyártelep települési körzetrész, Tagóvodánkban elsősorban a Vilonya települési körzetrész. A körzethez tartozó gyermekek felvételét csak helyhiány miatt utasítja vissza. Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a felvételt az alábbi esetekben. ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, és hátrányos helyzetű ha a gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló tv. 41. szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételéről ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. A szülő joga, hogy megismerje, a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját/faliújságon kifüggesztve, irodában elkérhető/, intézményi irányítási programot, szervezeti és működési szabályzatot, házirendet, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát az első szülői értekezleten átveszi. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen, érdemi tájékoztatást, a

4 4 gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. /természetesen, amikor az óvónő nevelőmunkáját nem zavarja./ Az óvodában év elején meghatározott napokon nyílt napokat tartunk, ahol a szülő választhat az idő és tevékenység megtekintésében. Szülőkkel közös ünnepek: farsang, évzáró, anyák napja, kirándulás, alkalmi egyeztetés óvónőkkel. Minden csoportban 2 SzM tag választható, közülük választják ki az elnököt. A szülői szervezet /közösség/ figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja a nevelőtestületet, fenntartót. Mint szülői szervezet képviselője az SZM vezetője /vagy 1 tagja/ tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken. Az óvoda ifjúságvédelmi felelőse köteles a gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatot tartani, és az arra rászoruló gyermekeknek segítséget nyújtani. Veszélyeztető tényezők feltárása esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot. Munkáját a munkaterv szerint végzi. 14) A szülő kötelességei: A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi, és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan rendszeres óvodába járását, hátrányos helyzetű gyermek esetén 3 éves kortól, rendezett körülmények között élő gyermek 5 éves kortól. A gyermek a közoktatási törvény 24 /3/ bekezdése értelmében, amikor betölti az 5. életévét, a nevelési év első napjától / / óvodakötelessé válik, mely szerint napi 4 órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. A fenti estekben nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő bejelentése, fizetési elmulasztás, vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő másik óvodába kívánja vinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és tőle elvárható módon segítse a fejlődése folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével, foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelő-oktató munka illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából, közfeladatot ellátó személynek számítanak. 15). A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása. Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal, nagyobbak árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerének érdekében, kérjük, hogy otthon is ezeket, az alapelveket erősítsék gyermekükben. Pl. Ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre és ne bíztassák gyermeküket verekedésre,még ha előző nap az Ön gyermekét is érte esetleg sérelem. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van az igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Gyermekükkel kapcsolatos információt csak a saját óvónőktől vagy az óvodavezetőtől kérjenek!

5 5 16) Az óvoda épületében tartózkodás szabályai: Az óvoda épületében érkező idegeneket az óvoda bármely alkalmazottja a vezetői vagy élelmezésvezetői irodába kíséri. A vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek az óvodába-hirdetőtáblára. Az óvoda épületének csoportos elhagyása esetén a szülő aláírása szükséges. Pl.: kirándulás, színházlátogatás stb. Az óvoda épületén és 5 méteres körzetén belül dohányozni tilos! A házirend betartása vonatkozik az óvoda közalkalmazotti közösségére, gyermekek, szülők közösségére, valamint az óvodába érkező idegenekre, akik az óvodával kapcsolatba kerülnek. /karbantartás stb./ Az óvoda az alkalmazotti közösségi értekezletén a módosított házirendet én 100%-s szavazattal elfogadta, Az SzM. a jogszabályban meghatározott kérdések szabályozásához az egyetértését megadta. intézményvezető Peremartongyártelep, SzM vezető.. Közalkalmazotti Tanács vezetője. A házirend felterjesztésének napja

6 6

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE

TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE TESZ VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE HOSSZABÍTOTTA: SZABÓ ENDRÉNÉ GYURKÓ ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ ÓVODAVAEZETŐ 2004. 2008. I. HÁZIREND A GYEREKEK ÉS SZÜLŐK RÉSZÉRE Kedves Szülők! Óvodánk és a családok együttműködése,

Részletesebben

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE PESTSZENTLŐRINCI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Böröczki Zoltánné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 2. A HÁZIREND CÉLJA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLY... 4 4. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE

TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE TESTVÉRKÉK FERENCES ÓVODA HÁZIRENDJE Készítetette: Némedy Rita óvodavezető KEDVES SZÜLŐK! Óvodánk feladatának tekinti, hogy derűs nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA 1 A SZÜLŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, SZABÁLYZATA HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2013. szeptember 1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola Békéscsaba, Irányi u. 14. 2 TARTALOM I. A szülői jogokkal és kötelezettségekkel

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek

1993. évi LXXIX. törvény. a közoktatásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény szabályozási köre. Alapelvek 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott művelődéshez való jog esélyegyenlőség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés szabadságának

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2012.09.01.-től hatályukat vesztő rendelkezések: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény szabályozási köre 1. E törvény szabályozása kiterjed az óvodai nevelésre,

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 I. rész...3 Általános rendelkezések...3 1/a Az SZMSZ célja:...3 1/b Az SZMSZ jogszabályi alapjai:...3

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben